Fókuszban a Férfiak

Page 14

Hilcz Ádám cége önmagában márkanév

H

ilcz Ádám már fiatal korában is gépekkel, autókkal, motorokkal foglalkozott. Életrajzát áttekintve azt tapasztaljuk, hogy tanulmányait, sőt, mindennapjait ennek a szakiránynak az elsajátítása és mind magasabb szintű kiteljesítése szőtte át. Íme, az elismerésre méltó sorozat: 1961-ben, tizenhét évesen a Pápai Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskolában mezőgazdasági gépész bizonyítványt, valamint vontató-vezető és motorkerékpár jogosítványt szerez. Még nincs húszéves amikor 1963-ban az MHSZ-nél személy- és tehergépkocsikra begyűjti a hivatásos jogosítványt. 1966-ban Székesfehérváron Autószerelő Szakmunkás bizonyítvány, 1967-ben a Bajai Jelky András Mezőgazdasági Gépszerelő Szakmunkásképző Intézetnél mezőgazdasági gépszerelő szakmunkás bizonyítvány bir-

tokosa lesz. 1974-ben Szekszárdon, a Palánki Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskolában az érettségit technikusi oklevéllel egészíti ki. A sort még lehetne hosszasan folytatni, de elég az hozzá, hogy ha valaki, akkor Hilcz Ádám tökéletesen ismeri a gépjárműveket. Nem véletlen tehát, hogy a bonyhádi Pannónia TSZ gépüzemeltetési ágazatvezetője a rendszerváltás idején váltott, ennek lett eredménye 1989-ben a Hilcz és Fia Autókereskedelmi Kft. Ez családi vállalkozás, melynek munkájából felesége, lánya és veje egyaránt kiveszi részét. Kezdetben használt járművek értékesítésével foglalkozott, 1995 elejétől Mazda, 1997-től Utánfutó, 2002-től Iveco Márkakereskedésként és Márkaszervizként bővítette tevékenységét. De nemcsak ezért térnek be sokan a szó szerint márkanevet jelentő, közel kétezer négyzetméteres, korszerű létesítménybe, hanem a magas színvonalú, pontos és gyors, a modern

Amit az ügyfél Hilcz Ádáméknál mindig nyugtázhat: szakérteFOTÓK: MÁRTONFAI DÉNES lem, megbízhatóság és elegancia

elektrotechnikai és számítástechnikai háttéren alapuló szervizszolgáltatás, javítás miatt is. Érdekesség és új elem, hogy a vállalkozás 2020-ban vállalta a SsangYong márka teljes körű forgalmazását, értékesítését, szervizelését, javítását és alkatrész értékesítését is. Hilcz Ádám alapelve és üzletpolitikája a több lábon állás. Ezért döntött úgy, hogy egy telephelyen, egy kerítésen belül, azonos infrastruktúrával működtethető minél szélesebb

körű szolgáltatást biztosít. Ehhez, munkatársaival együtt, megteremtette a megfelelő létesítményeket, a tárgyi, anyagi és szellemi feltételeket. A tulajdonos sok mindenre büszke és joggal. Egyrészt természetesen arra, hogy az ügyfelek értékelik a cég megbízhatóságát, messzemenő segítőkészségét. Másrészt arra, hogy mintegy negyven alkalmazottjának máig munkát, kiszámítható egzisztenciát és fizetést képes biztosítani. Szeri Árpád

SZPONZORÁLT TARTALOM

Elismerték példaértékű munkáját Hilcz Ádám és cége a Mazda Motor Europe Elnöki Díjat négy alkalommal nyerte el. 2012ben megkapta a VOSZ-tól az Év Vállalkozója kitüntetést. 2014ben Kakasd önkormányzata részesítette elismerésben, értékelve a település érdekében és a közéletben végzett munkát, a német nemzetiség kultúrájának ápolása terén kifejtett áldozatos tevékenységet. 2015-ben a Tolna Megyei Közgyűlés Nívódíjat adományozott számára a megye németsége és a kakasdi székely–sváb nép-

csoport együttélése érdekében végzett sokéves munkájáért. 2018-ban GÉMOSZ Elismerő Oklevelet vehetett át az autókereskedelemben évtizedek óta nyújtott kiemelkedő teljesítménye és a szakma iránti elkötelezettsége okán. 2020-ban a megyei közgyűlés Beszédes József-díjjal honorálta három évtizedes sikeres vállalkozói tevékenységét, a megye gazdasági életében való eredményes jelenlétét, felfelé ívelő és becsülettel végzett, példaértékű munkáját.

Hilcz Ádám és felesége, Erzsébet. 1967-ben házasodtak össze

FÓKUSZBAN A

14

Férfiak


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.