The First Story. Glass Design by lasismi.

Page 1

1


8 s ydäntä täynn ä paloa

Mikä l asissa kiehtoo? Lasia on kaikkialla ympärillämme, mutta kuitenkin vain melko harvat tietävät miten lasiesineet todellisuudessa valmistetaan. -TK Lasi on kiveä; se on mystisen taidokkaasti sekoitettuja raaka-aineita, se muotoillaan räkänä kepin nenässä. Onhan se jännää. -KL Se on mun kaveri; joskus paras, joskus voi mennä puol vuotta ettei ees jutella, mut side on niin vahva, et mikään ei muutu, jatketaan sovussa siitä mihi viimeks jäätiin. -MJ Lasi on kaikki tunteet. Se on ristiriidat ja äly. -HR Mun mielestä se on äärimmäisen hauska matsku, koska sen sisällä voi olla kuplia. Plopplopplop!!plop! Siitähän se koko touhu lähtee ja siihen matskuun kuuluu kupla. On se on hienoo! Sit seki o hienoo, et lasit menee aina loppujen lopuks rikki. Hah! Mieti ny, ensi sä teet jotain maailman kauneinta ja sit vaan yks kaks se o paskana! Seki o tosi hienoo ku maaperästä kaivettuja materiaaleja sotketaan keskenään ja heitetään uuniin ja sulatellaan siitä helevetillisis lämmöis. Ai että ja meillon sellane materiaali, jota on vaan yksinkertaisesti niin siisti läträtä. Neste, joka venyy ja paukkuu, ku universumi! Sit on toi lasintekemisen toine puoli. Se hiomine, no se on samalla lailla sellane juttu johon voi helposti pärähtää. Tai sitte ei, mut mä en haluu mitään lasirobotteja ruotsista. Mä haluun olla lasirobotti ite. Mieti sitä. -JL Mitä haluat tehdä tulevaisuudessa? Mihin tähtäät ammatillisesti? Mitä haluat saavuttaa lasin suhteen? Tulevaisuutta on hankala ennustaa, mutta suunta näyttää hyvältä. -TK Perustaa lasin kanssa perheen ja hankkia oman talon ja koiran. -ML

2

Voi kun joskus näkisi missä aita on matalin, tai missä se on niin korkea, ettei kannata yrittää ettei kopsahda. Ja sitten kun näkee, voi kun osaisi purkaa koko aidan siitä matalasta kohdasta ja tehdä siitä korkeasta kohdasta vielä korkeampi ja hypätä yli. -KL Haluan nähdä lasin kaikki kasvot, eri tekniikat ja työstötavat. -HR Suhteeni lasiin on hyvin pärähtänyt. Ajattelen ja leikin sillä. Olen ja hengitän sitä. Sulan siitä ja sulatan sitä. Erityisesti pidän kuuman lasin kanssa tanssimisesta, joka minulle samanlaista eskapismia kuin skeittaaminen. Aikuisten asiat on ahdistavia ja niitä ei silloin tarvitse miettiä. -JL Kuvaile L asismi? Ryhmä lasin lumoissa. -KR Mahtava mahdollisuus. -TK Kaikki yhdessä, jokainen yksin. Elämänkoulu, inspiraation lähde. -HR Laatikko ja vaihteet -JL On se hullua kun voi joskus olla pitkään pönttö aivan umpisolmussa, hirveä stressi ja paniikki päällä ja silti sitä vaan tulee aamulla töihin kun ei muuta osaa, eikä sitten tiedä mistä aloittaa kun on monta hommaa tehtävänä ja kaikkien olis pitäny olla jo. Mutta silti on kaikki saatu hoidettua, joskus on joku homma hoidettu huonosti ja joskus helvetin huonosti, mutta lopulta vaan on pöntöt, siis veistokset ja mitkä lie upeat lasiesineet valmiina ja asiakas kuin Naantalin aurinko ja sitten aukeaa mielen umpisolmu niin ettei huomaa kun vasta vähän myöhemmin että hei, ei ahdista enää yhtään niin paljon kuin eilen! Ja sitten mennään taas hyvän aikaa mahtavalla meiningillä. Muista syödä kunnolla joka päivä! Mikroateriat menettävät ravintoarvonsa lämitettäessä. Pidä huolta mielenterveydestä, joskus pitää tehdä muutakin kuin mitä joka päivä. -KL


8 heart s full of passion

W h at f a s c i n at e s yo u a b o u t g l a s s ? Glass is all around us, but only relatively few people actually know how glass objects are really made. -TK Glass is stone; it is a bunch of raw materials mixed with a mystical skill. It is formed as a glob of snot at the end of a stick. Exciting, isn’t it? -KL It’s my friend; sometimes even my best friend. Sometimes we won’t even talk for half a year. But the bond is so strong that nothing changes; we just pick up where we left off. -MJ Glass is all the emotions. It is contradictions and wit. -HR I think it’s an extremely fun material because there can be bubbles inside it. Plopplopplop!!plop! That’s how the whole thing gets started and the bubbles always belong in the stuff. I mean that’s just awesome! Oh and it’s also awesome how glass things always end up breaking in the end. Hah! Just think about it: first you’re working on something like the most beautiful thing in the world and then just like that it’s all messed up and shattered! It’s also really cool how you dig out materials out of the earth, mix ’em up together and then toss them in the oven and melt them down in some god-awful heat. Oh man, ours is a material that is just so cool to mess around with. A liquid that stretches and pops, like the universe! Then there’s the other side to making glass, the polishing business. Well it’s also something you can really get into in a big way. Or maybe not, but I don’t want no glass robots from Sweden. I wanna be the glass robot myself. Think about it. -JL W h at d o yo u wa n t t o d o i n t h e f u t u r e ? W h at a r e yo u a i m i n g at i n t e r m s o f p r o f e s s i o n ? W h at d o yo u wa n t t o ac c o m p l i s h r e ga r d i n g to gl ass? It is hard to predict the future, but I seem to be off to a good direction. -TK To start a family with glass and get our own house and a dog. -ML

If only I could just once see the easy way of doing things, and also the hard way so I could avoid taking that road. And when I finally see both ways, I wish I could make the easy way easier and the hard way even harder and then overcome it. -KL I want to see all the faces of glass, the different techniques and ways to work it. -HR My relationship with glass is very groovy. I think about it and play with it. I am it and I breathe it. I melt from it and I melt it. I especially enjoy dancing with hot glass, which to me is a kind of escapism that is similar to skateboarding. Adult things are distressing and I don’t have to think about them while doing things like that. -JL Describe Lasismi. It is an amazing opportunity. -KR A group of people enchanted by glass. -TK All together, each alone. School of life, a source of inspiration. -HR Gearbox and gears -JL It is crazy how sometimes your mind is stuck in the worst quagmire. You’re in a panic and badly stressed out, but still you just show up for work in the morning because that’s all you know how to do. Then you don’t know where to start because you have so many jobs to do that were all supposed to be done already. But still you always finish what you start, sometimes with a bad result, sometimes even worse, but still in the end all the pots, I mean sculptures, and all those gorgeous glass things are ready and the client walks in with a smile that lights up the room and then you get your mind back from the depths of anxiety like so that you don’t even notice until later when you go hey, I’m not nearly as anxious as I was yesterday! And then you just go back to having a great time at work for a good while. Remember to eat well every day! Microwave dinners lose their nutritional value as you heat them up. Take care of your mental health, sometimes you have to do something other than what you do every day. -KL 3


S isällys

CONTENTS

8 sydäntä täynnä paloa sisäkansi Lasismi. Ensimmäinen tarina. 1 Suomalaista designlasia ja sulaa hulluutta 4 Pari sanaa Lasismin ajoilta... POKS!!! 6 Lasin paikka 10 Lasinpuhaltajamestari 17 Lasismilaisille 18

8 hearts full of passion Inner leaf 1 Lasismi. The first story. Finnish design glass and sheer craziness 4 A couple of words from my time with Lasismi…POW!!! 6 10 A place for glass 17 Master Glassblower 19 To the people behind Lasismi

Lasitaiteilijat Maria Jutila Toni Kokkila Joonas Laakso Kaappo Lähdesmäki Maarit Lähdesmäki Kimmo Reinikka Helmi Remes Erno Takala

23 24 28 34 42 48 52 56 62

The Artists Maria Jutila Toni Kokkila Joonas Laakso Kaappo Lähdesmäki Maarit Lähdesmäki Kimmo Reinikka Helmi Remes Erno Takala

23 24 28 34 42 48 52 56 62

Shop Kiitos

66 72

Shop Thanks

66 72

g r a a f i n e n s u u n n i t t e l u j a Ta i t t o teo c e d er q vist

g r a p h i c d e s i g n & l ayo u t teo c e d er q vist

tekstit lasismi , J aakko liikanen , K aisa Koivisto

copy/editorial lasismi , J aakko liikanen , K aisa Koivisto

Va l o k u vat teokset : E rika bela z reg , sak u soini , teo c e d er q vist H istoria : s u omen lasim u seo m u u t : teo c e d er q vist

Photography artifa c ts : E rika bela z reg , sak u soini , teo c e d er q vist H I story : s u omen lasim u seo other : teo c e d er q vist

KIRJAPAINO S aarij ä rven O ffset, S a a r i j ä r v i 2 012

PRINTED IN S aarij ä rven O ffset, S a a r i j ä r v i 2 012

4


Suomeksi

In English.

L asis mi, ensimmäinen tarin a

L asism i . the

Tässä kuvin ja sanoin Lasismin olemus. Kahdeksan paria käsiä

Here is the essence of Lasismi, depicted in pictures and words.

kietoutuneena lasiin, kahdeksan sydäntä täynnä ideoita ja paloa.

Eight pairs of hands entwined in glass, eight hearts full of ideas and

Tarinamme alkupalat, olkaa hyvät.

passion. This is the beginning of our story.

5

Follow the spot. The colour may vary...

s tory


6


7


Su omal ais ta designl asia

Finnish design gl ass and

ja sul aa hulluutta

sheer craziness

Seitsemän nuoren lasinpuhaltajan ja lasimuotoilijan pe-

Art glass co-operative Lasismi was founded in July 2010 by

rustama taidelasi-osuuskunta Lasismi aloitti toimintansa

seven young glassblowers and glass designers in the old

Riihimäen vanhassa lasitehtaassa heinäkuussa 2010. La-

glass factory in Riihimäki. Lasismi took over the old studio of

sismi jatkoi 45-vuotisen lasinpuhaltajan uransa päättäneen

Jaakko Liikanen, who retired from his glassblowing career of

Jaakko Liikasen vanhoissa studiotiloissa.

45 years.

Kun Jaakko Liikasen JL-Lasi lopetti 2010 toimintansa Riihi-

When Jaakko Liikanen ended his business JL-Lasi in the premis-

mäen vanhan lasitehtaan tiloissa, nuoret lasinpuhaltajat

es of the old glass factory in Riihimäki in 2010, the young

saivat mahdollisuuden toteuttaa unelmansa omasta tai-

glassblowers got an opportunity to realize their dreams of an

delasitöitä valmistavasta yrityksestä. JL-Lasin tilat sopivat

art glass business of their own. The premises of JL-Lasi made

monipuoliseen lasin työstämiseen: lasihytti on laadukas ja

it possible to work glass in versatile ways: the hotshop is of

tehdasmiljöö Suomen Lasimuseon naapurissa huokuu lasi-

excellent quality and being located in a factory milieu next

kulttuuria.

to the Finnish Glass Museum imbues the whole shop with an air of glass culture.

Lasismin nuoret lasinpuhaltajat jatkavat ylpeänä mestarin jalanjäljissä ja haluavat pitää yllä kunnianhimoisen lasin-

The young glassblowers of Lasismi are proud to follow in the

puhalluksen kulttuuria. Osuuskunta Lasismin perustivat la-

footsteps of the master and wish to maintain a culture of am-

simuotoilijat Maria Jutila ja Helmi Remes sekä lasinpuhal-

bitious glassblowing. The co-operative Lasismi was founded

tajat Maarit ja Kaappo Lähdesmäki, Erno Takala, Joonas

by glass designers Maria Jutila and Helmi Remes and glass-

Laakso ja Pauli Vähäsarja. Tällä hetkellä Lasismin muodos-

blowers Maarit and Kaappo Lähdesmäki, Erno Takala, Joo-

tavat edellä mainitut jäsenet, lukuunottamatta Pauli Vähä-

nas Laakso and Pauli Vähäsarja. Currently Lasismi is com-

sarjaa. Lisäksi uusina jäseninä ovat Toni Kokkila ja Kimmo

prised of all the same members exept Pauli Vähäsarja. There

Reinikka.

are also new members, Toni Kokkila and Kimmo Reinikka.

8


k a h d e ks a n s y d채 n t채 t채y n n 채 i d e o i ta ja pa loa .

9


Pari san aa L a sismi n a joilta ... POKS! !!

ja Suomen Lasimuseo. Meilon töitä. Melkosen helpolta kuulos-

Se oli vahingos Jaskan synttäripäivä 29.03.2010, ku me lä-

taa, mutta ei se sitä oo, eikä oo ollu koskaan. Kiitos Kaappo

hettiin Kihniöstä bussilla kohti Iittalaa, Riihimäkeä ja Nuuta-

ja Maarit ja Kerttu, Erno, Helmi, Maria, Toni ja Kimmo, ilman

järveä. Riihimäellä mun kiinnostus Suomen lasimuseota koh-

teitä ei mikään olis mahdollista. Extramega KIITOS Jaakko ku

taa oli vähäinen. Olin just käynyt kattoos silloiset näyttelyt.

jeesaat ja oot näyttäny tien! Ja tietysti lasialan ihanin Toini,

Mutta siitä oli vierähtänyt jo tovi kun olin käynyt JL-Lasissa.

Kiitos! Te ootte kaikki ihania!!!

Päätin mennä suoraan kattoon mitä siä tapahtuu. Jaska tarjos mämmikakkua, jota oli pakko ottaa. Se oli mielettömän

Tää oli kova juttu pistää Lasismi Riihimäelle. Se antaa maholli-

hyvää! No siinä synttärionnen huumassa jäbä uhkaili jollain

suuden monille jutuille, mitä en ite olis ihan heti uskonu. Hyvä

sellasella, et se olis kesäkuus 2010 lopettaas. Ok. No se

me! Kattellaan!

vähän niinku vinkkas siihen suuntaan, et pistäkääs porukka

12.04.2012 (klo1:17) Riihimäki, -jii- (Joonas Laakso)

kasaan ja tulkaa tänne tekeen lasia. Hinta olis edullinen. Kahvia kiitos! A c ouple of words fro m my ti me w ith Joskus hyvin pian tuon jälkeen juteltiin Ernon kans ja juotiin

L asis m i…POW !!!

varmaan kaljaa. Tuumattiin et perkele ostetaan Jaskan pulju.

Somehow it just happened to be Jaska’s birthday on March

Mehän olitiin Ernon kans molemmat oltu Jaskalla työharjot-

29th 2010 when we hopped a bus from Kihniö towards Iittala,

telus kouluaikana. Mä muistan, ku jonain kauniina iltana me

Riihimäki and Nuutajärvi. I wasn’t really all that interested in

mentiin Ernon kans Janille Nuutajärvellä. Päätettiin mennä

the Finnish Glass Museum in Riihimäki. I’d seen the exhibitions

sen ikkunasta sisälle kertoo osalle porukasta, et nyt muuten

they had at the time just a while ago. But it had been a while

lähtis tapahtuun. Homman nimi olis, et me lähetään Riihimä-

since I’d been to JL-Lasi. I decided to just go straight on over

elle jatkaan sen lasikaupungin maininkeja. Hahaa!

there to see what was happening. Jaska had some mämmi cake and I had to have some. It was mad delicious! Anyways,

Pari kuukautta meillä oli mieletön draivi päällä, että saatas

despite all that happy birthday cheer he was throwing around

perustettua osuuskunta ja massia kasaan mutta mistä? Kiitos

this idea of quitting in June 2010. Ok. Well, he was kinda

kaikkien vanhemmille ja pankille. Oli seki hässäkkää. No

like insinuating that we should gang up and come blow glass

kaikki meni hyvin ja pian meillä oli Suomen mahtavimman

here. The price would be reasonable. Coffee, please!

lasijäbän vanha studio ja asiakkaat. Siitä alko hullunmylly. Sit me nukuttiin hytin lattialla ja tehtiin töitä pari kuukautta

Sometime very soon after that I talked and probably drank

ennenkö täältä löyty kämppiä. Ni ja kiitos meidän asiakkaat

beer with Erno. We figured that hell, we should buy Jaska’s

10


shop. After all, me and Erno had both done our practical training there back in school. I remember when on one beautiful night me and Erno went to Jani’s place in Nuutajärvi. We decided to go in through his window to tell part of the gang about the big plans we were gonna put into motion. The plan was, of course, that we would be going to Riihimäki to carry on the glass town flow. Haha! For a couple of months we had this crazy drive on, trying to put together a cooperative and gather money. But where were we gonna get the money from? A big thanks to everybody’s parents and the bank. Some hassle that was. But all went well and soon we had both the studio and the clients of the biggest glass guy in Finland. That’s when the real madhouse began. We slept on the hotshop floor and worked for a couple of months before finding places to live. Oh and a big thanks to our clients and the Finnish Glass Museum. We got plenty of work to do. Sounds easy, but it’s not and never has been. Thank you Kaappo and Maarit and Kerttu, Erno, Helmi, Maria, Toni and Kimmo. None of this would be possible without you. An extra-megahuge THANKS to Jaakko for helping out and for having shown us the way! And of course, a big thank you to the most wonderful Toini in the whole glass business! You are all wonderful!!! Setting up Lasismi in Riihimäki was a big deal. It makes so many things possible that even I myself would not have believed at first. Go us! See you around! 12.04.2012 (at 1:17 am) Riihimäki, -jii- (Joonas Laakso)

11


12


13


L a sin paikka

A pl ace for gl ass

Kaisa Koivisto / Suomen lasimuseo

Kaisa Koivisto / the Finnish Glass Museum

Lasismi jatkaa pitkää perinnettä. Riihimäen Lasin alueen ra-

Lasismi carries on a long tradition. The oldest of the remain-

kennuksista vanhimmat edelleen pystyssä olevat ovat teh-

ing original buildings in the Riihimäen Lasi district originate

taan perustamisvuodelta yli sadan vuoden takaa, vuodelta

from over a hundred years ago in 1910, which is when the

1910. Lasismin tilat ovat alun perin 1919 rakennetun teh-

factory was founded. The lasismi premises are located in

dasrakennuksen vanhimmassa osassa, joka ulkoa näyttää

the oldest part of a factory building that was built in 1919.

suunnilleen samalta kuin vanhoissa 1920- ja 1930-luvun

The building’s exterior looks just about the same as it does

valokuvissa. Rakennusta on laajennettu lukuisia kertoja,

in old photos from the 1920’s and the 1930’s. The building

viimeksi 1976 ja rakennuksen uudemmissa osissa oli pit-

has been expanded several times, previously in 1976, and

kään Riihimäen Lasin pakkauslasitehdas. Tehtaan kontto-

the newer parts of it housed the packaging glass factory of

rirakennus Lasismin tilojen kanssa kulmittain on arkkitehti

Riihimäen Lasi for a long stretch of time. The office building

Yrjö Sadenimen suunnittelema ja rakennettu vuonna 1920.

that faces corners with the Lasismi premises was designed

Lasismin ja konttorirakennuksen välissä sijaitsi lasitehtaan

by architect Yrjö Sadeniemi and built in 1920. The main

pääportti.

gate of the glass factory used to be located between the office building and the current Lasismi premises.

Osakeyhtiö Riihimäen perustajat tulivat Riihimäelle Karhulan lasitehtaalta. M. A. Kolehmainen oli saanut oppinsa

The founders of Riihimäki Oy came to Riihimäki from the

lasipuhaltajasta hyttimestariksi Karhulassa ja hänen poi-

Karhula glass factory. M. A. Kolehmainen had worked his

kansa A.P. Kolehmainen oli hänkin insinööriksi valmistut-

way from a glassblower to a hotshop manager in Karhula.

tuaan töissä Karhulassa. Karhulasta tuli myös puhaltajia

His son A. P. Kolehmainen was also working in Karhula

Riihimäelle. Rakennustyöt käynnistyivät ripeässä tahdissa.

after graduating to engineer. There were also some glass-

Hytti tietenkin rakennettiin, mutta myös ensimmäiset työvä-

blowers who came to Riihimäki from Karhula. The construc-

en asunnot valmistuivat jo vuonna 1910. Osakeyhtiö Riihi-

tion began and advanced at a brisk pace. The hotshop

mäki alkoi heti pullojen ohella valmistaa myös talouslasia.

was built, obviously, but the first residential buildings for

Tuotanto käynnistyi 26.7.1910. Jo samana vuonna tuotan-

the workers were also finished as early as 1910. Riihimäki

toon kuului pullojen ja tölkkien lisäksi mm. talouslasia, jopa

Oy started to immediately produce also household glass

kristallia. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 1911

products along with glass bottles. The production started

myynnistä talouslasin osuus oli liki 40 %. Pullojen osuus

on July 26th 1910. On the very same year the produc-

14


15


16


kuitenkin nousi jo seuraavana vuonna ohi talouslasin ja

tion included, in addition to bottles, for instance household

täytyykin muistaa, että Riihimäen lasitehdas oli perustami-

glass products and even crystal. Of the total sales of the

sestaan saakka ennen kaikkea pullotehdas. Talouslasimal-

first production year, the percentage of household glass

listo ensimmäisessä vuonna 1915 julkaistussa kuvastossa

products was almost 40 %. However, the corresponding

oli monipuolinen.

percentage of bottles rose past that of household glass products already in the next year. It should be kept in mind

Liki perustamisestaan alkaen Riihimäen Lasi oli Suomen

that the Riihimäki glass factory was, ever since its found-

suurin lasitehdas. Tavoitteena oli valmistaan korkeatasoisia

ing, primarily a bottle factory. The household glass product

tuotteita ja näin hakeuduttiin yhteistyöhön muotoilijoiden

catalogue of 1915 was versatile.

kanssa. Almost ever since its founding Riihimäen Lasi was the bigRiihimäen Lasi Oy järjesti vuonna 1928 kilpailun, jonka

gest glass factory in Finland. The goal was to produce high

tarkoituksena oli saada ’käytännöllisiä ja aistikkaita lasi-

quality products, which lead to collaboration with design-

tyyppejä arkikäytäntöä varten’. Ensimmäisen palkinnon

ers. In 1928 Riihimäen Lasi Oy arranged a competition

kilpailussa sai Henry Ericsson lasistollaan H.E. Henry Erics-

that looked for ’practical and elegant types of glass for

sonin jälkeen muotoiluyhteistyö jatkui 1930-luvulla mm.

everyday use’. The first prize went to Henry Ericsson for his

Gunnel Gustafsson-Nymanin ja Arttu Brummerin kanssa.

line of glass products called H.E. After Henry Ericsson the company continued its collaboration with designers in the

Ensimmäiset vakituiset muotoilijat palkattiin vasta sotien jäl-

1930’s, with, for instance, Gunnel Gustafsson-Nyman and

keen, Helena Tynell vuonna 1946 ja Nanny Still vuonna

Arttu Brummer.

1949. Kristallitaiteestaan tunnettu Aimo Okkolin oli sukua Kolehmaisille ja täysin oppinut kaivertaja ja hioja. Hänen

The first steadily employed designers were hired after the

ensimmäiset taide-esineensä nähtiin suurmessuilla 1955,

wars, Helena Tynell in 1946 and Nanny Still in 1949. Aimo

mutta varsinainen muotoilumenestys alkoi vuonna 1960

Okkolin, who is known for his crystal art, was a skilled en-

suunnitellusta Lumpeenkukasta. Myös Tamara Aladin ja

graver and polisher, and related to the Kolehmainen fam-

Erkkitapio Siiroinen tekivät pitkän uran Riihimäen Lasin va-

ily. His first pieces of art were seen in the great trade fair

kituisina muotoilijoina.

of 1955, but his real success as a designer began with his 1960 design ”Lumpeenkukka”. Tamara Aladin and Erkki-

Lasiteollisuuden toimintaedellytykset huononivat 1970-lu-

tapio Siiroinen also made long careers as standing design-

vun alkupuolella. Energiakriisi oli viimeinen pisara. Suo-

ers for Riihimäen Lasi.

17


malaiset lasitehtaat vastasivat muuttuneeseen markkina-

The business conditions of the glass industry deterio-

tilanteeseen eri tavoin. Riihimäen Lasin talouslasituotanto

rated in the early 1970’s. The energy crisis was the final

päätettiin lopettaa. Työntekijämäärä oli jo vähentynyt koko

straw. Finnish glass factories responded to the situation in

1970-luvun ajan. Käsityömäinen valmistus päättyi koko-

various ways. Riihimäen Lasi shut down its production of

naan 30.11.1976. Kerralla työttömäksi jäi yli 200 työnte-

household glass products. The number of employees had

kijää. Tehdas jatkoi toimintaansa täysautomaattisena pul-

already been been in a decline throughout the 1970’s.

lotehtaana.

Handcrafted production ended completely on November 11th in 1976. 200 employees became unemployed simul-

Ahlströmistä tuli vuonna 1985 Riihimäen Lasin omistaja.

taneously. The factory continued its production as a fully

Lasitehtaan toiminta päättyi vuonna 1990. Käyttökelpoi-

automated bottle factory.

set koneet siirrettiin Viroon Järvakandin lasitehtaalle, osa Karhulaan. Pitkään saattoi markkinoille tulla vielä pakkaus-

Ahlstrom became the owner of Riihimäen Lasi in 1985. The

lasia, joka oli tehty vanhalla R-kirjaimesta tunnistettavalla

glass factory was shut down in 1990. The still functional

Riihimäen Lasin muotilla.

machinery was moved to Järvakand glass factory in Estonia and some of it also to Karhula. Packaging glass made

Lasia tehtiin uudelleen entisessä Riihimäen Lasin tehdasra-

with the old Riihimäen Lasi mould, recognizable by the let-

kennuksessa, sen pienessä osassa, vuonna 1997, jolloin

ter R, would still emerge in the market for a long time after

lasinpuhaltajamestarin Jaakko Liikasen vuonna 1994 pe-

the shutdown.

rustama JL-lasi muutti näihin perinteikkäisiin tiloihin. Lasismi The next time glass was made in the old Riihimäen Lasi

jatkaa tätä toimintaa vuodesta 2010 alkaen.

factory building was in 1997, when JL-Lasi, which was founded in 1994 by Jaakko Liikanen, moved to a small part of the historical building. Lasismi has carried on this work since 2010. Lähteet:

Sources: Riihimäen Lasi 75, Suomen lasimuseo, Riihimäki 1985.

Riihimäen Lasia, Riihimäen Lasi Oy 1910-1990, Suomen lasimuseo, Riihimäki 1910. Jouni Töyrylä, Aineistoa Riihimäen Lasin rakennuksista, Riihimäen kaupunki, Tekninen virasto, Kaavoitus- ja talonsuunnitteluosasto 1980, painamaton.

18


19


20


L a sinpuhalta james tari

Mas ter Gl assblower

Jaakko Liikanen on 1949 Kuusamossa syntynyt lasinpuhal-

Jaakko Liikanen is a glassblower who was born in Kuusa-

taja. Sulaa lasia hän näki ensimmäisen kerran 1966 olles-

mo in 1949. He saw molten glass and glass blowing for

saan käymässä Riihimäellä. Lasi kiehtoi Jaakkoa niin, että

the first time in 1966 while visiting Riihimäki. The art of

hän kysyi töitä tehtaalta. Hänet ohjattiin ensin Riihimäen

glass blowing was so fascinating to him that he asked for

seudun ammattioppilaitoksen lasilinjalle, jonka jälkeen in-

a job at the factory of Riihimäen Lasi. Jaakko was told to

nokas puhaltaja päästettiin töihin Riihimäen Lasiin. Jaakko

study glass work at the Riihimäki region vocational school

on työskennellyt ja kartuttanut ammattitaitoaan Suomen

first. After earning his qualification he started working at

merkittävimmissä lasitehtaissa ennen kuin 1994 perusti

Riihimäen Lasi. During his career, Jaakko has worked for

oman yrityksen, JL-Lasin, Riihimäelle.

some of the most significant glass factories in Finland. In

1994 he established his own studio, JL-Lasi, in Riihimäki.

Yli 40 vuoden ammattitaidolla hän antaa muodon omille

ja monen suomalaisen muotoilijan töille. Teollisuustaiteen

With working experience of more than 40 years, Jaakko

liitto Ornamo palkitsi JL-Lasi Oy:n Ornamo-pallolla muo-

gives form to his own designs as well as to the works of

toilun vuonna 2005. Vuonna 2007 Jenny ja Antti Wihurin

many Finnish designers. The Finnish Association of De-

rahasto antoi tunnustuspalkinnon Jaakolle käden taidon

signers Ornamo awarded JL-Lasi with the ‘Ornamo-pallo’

ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Samana vuonna hänet

award in Design Year 2005. It is awarded to a company

valittiin Riihimäen Vuoden Yrittäjäksi.

that has accomplished prominent innovations or other achievements in the field of design. In 2007 the Jenny and Antti Wihuri Foundation presented Jaakko with a reward for maintaining and developing handiwork. In the same year Jaakko was chosen as the entrepreneur of the year in Riihimäki.

21


22


23


24


25


26


27


Koulutus: Koulutuskeskus Tavastia, lasiala 2008-2010 Glass school Orrefors, Sweden 2007-2008 Kuopion muotoiluakatemia, keramiikka- ja lasimuotoilu, muotoilija 2007 Lahden kansanopisto, Taidelinja 2002 Ylioppilas 1999 Education: Tavastia vocational college, glassblowing 2008-2010 The National School Of Glass, Orrefors, Sweden 2007-2008 Kuopio Academy of Design, Ceramics and glass Design, Designer 2007 Lahti Folk High School, Fine arts, 2002 Graduate, High school 1999 Kurssit: Breaking symmetry workshop, Slate Grove, Nuutajärvi 2010 Lasihelmikurssi, Lea Swantz, 2009 Workshops: Breaking symmetry workshop, Slate Grove, Nuutajärvi 2010 Glass beads making course, Lea Swantz, 2009 Työkokemus: Lasismi 2010Suomen lasimuseo 2010 Lasikomppania 2009 Lasisirkus 2009 J-L lasi 2008 Evolum oy, Jukka Isotalo 2004, 2007 Muotoiluparkki, Kuopion muotoiluakatemia 2006 Lasistudio Lumo, 2005 Work experience: Lasismi 2010The Finnish Glass Museum 2010 The Nuutajärvi Glass Company 2009 Lasisirkus 2009 JL-lasi 2008 Evolum Oy, Jukka Isotalo 2004, 2007 Design Park, Kuopio Design Academy 2006 Lasistudio Lumo, 2005

28


Jäsenyydet: Osuuskunta Lasismi 2010Membership: Lasismi coop 2010Näyttelyt: Suomen lasi elää 2005-2010, kiertonäyttely, 2011Suomen lasi elää 6, 2010, Suomen lasimuseo Nuutajärven lasikoulun näyttely, Hämeenlinnan pääkirjasto, 2009 Lasireliefiteos Kuopio Tanssii ja Soi - festivaaleille, Kuopio, 2006 Exhibitions: Finnish glass art 2005-2010 The touring exhibition, 2011Finnish glass lives 6, The Finnish Glass Museum, 2010 Student exhibition, Hämeenlinna Library, 2009 Glassrelief artwork, Kuopio Dance Festival, Kuopio, 2006 Teokset kokoelmissa: Ikkunalasimaalaus 2006 Kuopion muotoiluakatemia, Niiralankatu 15 Works in collections: Window glasspaintings 2006 Kuopio Academy of Design, Niiralankatu 15

29


kehr 채

30


KA N TO

breaking

t u nes

31


Koulutus: Koulutuskeskus Tavastia, lasiala, Artesaani 2011 Lukio, Seinäjoen lukio, Ylioppilas 2006 Education: Tavastia Vocational College, Glassblowing, Artesan, 2011 High school, Seinäjoki Upper Secondary School, Finnish Matriculation Examination 2006 Kurssit Workshops 2010 Breaking Symmetry workshop, Nuutajärvi Työkokemus Hippoglass 2010 Camilla Moberg 2010-2011 Kari Alakoski, 2010-2011 Osuuskunta Lasismin jäsenenä vuodesta 2011 Work Experince Hippoglass, 2010 Camilla Moberg, 2010-2011 Kari Alakoski, 2010-2011 Member of Lasismi Coop since 2011 Jäsenyydet: Osuuskunta Lasismi 2011Membership: Lasismi coop 2011-

32


33


CO R A L L I A

34


H A M M A S

35


F U M U S

T I I M A L A S I

36


K a i k k e a

e i

vo i

e i k 채

p i d채 k 채 채 n

ko n t ro l lo i da .

not every thing can or should be cont

37

ro

ll

ed


Koulutus: Koulutuskeskus Tavastia, artesaani, lasinpuhallus 2005-2008 Kankaanpään opisto, artesaani 2002-2005 Pirkanmaan Taitokeskus, kultturin- ja taiteenyksikkö 1999-2000 Education: Tavastia Vocational College, Artesan, Glassblowing 2005-2008 Kankaanpää Institute, Artesan 2002-2005 Pirkanmaa Vocational College, art and culture department 1999-2000 Kurssit: Glass Bead Days in Estonia, Viro 2011 Ikata, Lasin erikoistekniikat, Gerald Vatrin, Kihniö 2010 Ikata, Lasin erikoistekniikat, Kihniö 2010 Team Chihuly-workshop, Nuutajärvi 2006-2008 Courses: Glass Bead Days in Estonia, Estonia 2011 Ikata, Special techniques of glass, Gerald Vatrin, Kihniö 2010 Ikata, Special techniques of glass, Kihniö 2010 Team Chihuly-workshop, Nuutajärvi 2006-2008 Näyttelyt: Exhibitions: ”Finnish glass art”, National Museum, Slovenia, Ljubljana. 2012 Hella Galleria, Kauhajoen Taideyhdityksen kutsu-näyttely, Kauhajoki 2011-2012 Riihimäen taidemuseo, pienosnäyttely Osuuskunta Lasismi, Riihimäki 2011 Suomen lasimuseo, ”Suomen lasi elää”, Riihimäki 2010 Kauhajoen taideyhdistys, Seinäjoen Taidehalli, ”Mykkä hetki”, Seinäjoki 2010 Piispanlinna Kuresaari, ”Potaska”, Saarenmaa Viro 2009 Vitrum balticum, ”New and young”, Liettua 2008-2009 Työharjoittelut: Practical training: JL-Lasi, Riihimäki 2006-2007 Lasisirkus, Nuutajärvi 2006 Lasipaja Sinisiipi, Ylöjärvi 2002-2005

38


Työkokemus: Lasismi, lasinpuhaltaja, hioja, 2010Assistentti lasinpuhaltajamestari Jaakko Liikaselle, 2010Work experience: Lasismi, glassblower, glass grinder, 2010Assistent of master glassblower Jaakko Liikanen, 2010Apurahat: Grants: Kauhajoen kulttuurisäätiö 2010 Kauhajoki Cultural Foundation 2010

1980 Kauhajoki +358403669829 joolaakso@gmail.com

Teokset kokoelmissa: Nimetön 2010, Suomen Lasimuseo 2010 ”Chemicalhead” 2008, Suomen lasimuseo 2009 Works in collections: Unnamed 2010, Finnish Glass Museum 2010 ”Chemicalhead” 2008, Finnish Glass Museum 2009 Jäsenyydet: Riihimäen lasinpuhaltajakerho 2011Osuuskunta Lasismi 2010T.E.H.D.A.S. ry 2004Kauhajoen taideyhdistys 1998Membership: Riihimäki Glassblower club 2011Lasismi 2010T.E.H.D.A.S. Ry 2004Kauhajoki art association 1998-

39


K LO RO F Y L

I ,

I I

, I I I

K I V E T

40


COS M O S

41


S PACE M O D E

T R I CO LO R

42


Ü B E R

43


T R I B U T E

TO

S C A R PA

I ,

I I ,

I I I

44


N I M E TÖ N

45


Koulutus ja kurssit: Breaking symmetry- lasinpuhallusworkshop, kesä 2010 CERFAV -lasikoulu, Ranska, syksy 2006 IKATA, artesaani, lasinpuhallus, 2003-2007 Education and courses: Breaking symmetry- glass sculpting workshop, summer 2010 CERFAV -glass school, autumn 2006 Ikaalinen College of Crafts and Design, artisan, glassblowing, 2003-2007 Tampere Arts-Oriented Senior Secondary School, 2001 Työkokemus: Osuuskunta Lasismi, 2010Lahden ammattikorkeakoulu, muotoilu- ja taideinstituutti, erityisasiantuntija, lasinpuhaltaja, 2010 Iittala Group Oyj, 2010, Lasinpuhaltaja Iittala Group Oyj, 2005-2009, Lasinpuhaltaja Lasipruukki Ky, 2004-2005, Työharjoittelu Iittala Oy, 2004, Työharjoittelu Work experience: Lasismi coop, 2010Lahti University of Applied Sciences, 2010 Iittala Group Oyj, 2010 Iittala Group Oyj, 2005-2009 Lasipruukki Ky, 2004-2005, trainee Iittala Oy, 2004, trainee Näyttelyt: Lasikomppania, Suomen lasimuseo, 2011 Pienoisnäyttely, Riihimäen taidemuseo, 2011 Opin tie, Galleria Koskenjalka, kesä 2009 Lasifantasia, kesä 2004 Exhibitions: Lasikomppania, Finnish Glass Museum, 2011 Pienoisnäyttely, Riihimäki Art Museum, 2011 Opin tie, Galleria Koskenjalka, summer 2009 Lasifantasia, summer 2004 Teokset kokoelmissa: ”Verkko” - teos, Suomen Lasimuseon kokoelmissa Works in collections: ”Verkko” - piece, Finnish Glass Museum’s collection

46


1982 Turku +358414674644 kaappo.lahdesmaki@gmail.com

47


WO L F GA N G

48


T RO O L I

V I I S I

S I L MÄTÖ N TÄ

V I I S I

49

S I L M I TÖ N TÄ


V E R K KO

50


51


Koulutus ja kurssit: Breaking symmetry- lasinpuhallusworkshop, kesä 2010 KkTavastia, Artesaani, Lasinpuhallus, 2007-2010 CERFAV -lasikoulu, Ranska, syksy 2006 IKATA, Artesaani, Taide- ja sisustuslasi, 2004-2007 Raahen Lukio, Ylioppilas, 2004 Education and courses: Breaking symmetry- glass sculptingworkshop, summer 2010 KkTavastia, artisan, glassblowing, 2007-2010 CERFAV -glass school, France, autumn 2006 Ikaalinen College of Crafts and Desing, arisan, stained glass, 2004-2007 Raahen Lukio, 2004 Työkokemus: Osuuskunta Lasismi, 2010Suomen Lasimuseo, 2010-2011 Lasisirkus, Työharjoittelu, kevät 2009 Lasisirkus, Työharjoittelu, kevät 2008 Lea Swantz, Työharjoittelu, syksy 2006 Work experience: Lasismi coop, 2010Finnish Glass Museum, 2010-2011 Lasisirkus, trainee, spring 2009 Lasisirkus, trainee, spring 2008 Lea Swantz, trainee, autumn 2006 Näyttelyt: Pienoisnäyttely, Riihimäen Taidemuseo 2011 Lasifantasia - Enne Tulevasta, Iittala 2010 Suomen Lasi Elää 6, Suomen Lasimuseo 2010 Exhibitions: Pienoisnäyttely, Riihimäki Art Museum 2011 Lasifantasia - Enne Tulevasta, Iittala 2010 Finnish Glass Lives 6, Finnish Glass Museum 2010

52


1985 Raahe +3584402 78848 m.mimulus@gmail.com

53


V E S K AT

54


V E S K A

55


Koulutus: Education: Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 2003-2006, lasinpuhallusartesaani Ikaalinen College of Crafts and Design 2003-2006, artesan glassblowing Työharjoittelut: Practical training: Muotohuone Oy JL-lasi Cedi Beads industry (Ghana) Työkokemus: Osuuskunta Lasismi 2012Kristallihiomo M.Okkolin Oy kristallinhioja 2010-2011 Kristallihiomo M.Okkolin Oy, kristallinhioja, oppisopimus 2008-2010 Iittala Group Oy Ab (Humppilan ja Nuutajärven lasitehtaat) lasinpuhaltaja 2007-2008 Muotohuone Oy, lasihioja 2006 Work experience: Lasismi coop 2012Kristallihiomo M.Okkolin Oy, crystal glass grinder 2010-2011 Kristallihiomo M.Okkolin Oy, crystal glass grinder, apprenticeship contract 2008-2010 Iittala Group Oy Ab (Humppila ja Nuutajärvi glass factories) glassblower 2007-2008 Muotohuone Oy, glass grinder 2006 Näyttelyt: Exhibitions: Ars Jok´vars, Jämsä 2004 Lasifantasia, Iittala 2004 ja 2005

56


1975 Kirkkonummi +358405397593 kimmoreinikka75@gmail.com

57


VA LO PA L LO

P ÖT K Ä L E

58


V A S T A P Ä I V ÄÄ N

59


Koulutus: Koulutuskeskus Tavastia, lasiala, Artesaani 2011 Savonia-Ammattikorkeakoulu, Kuopion muotoiluakatemia, keramiikkaja lasimuotoilu, Muotoilija 2006 Viherlaakson lukio, Ylioppilastutkinto 2002 Education: Tavastia Vocational College, glassblowing 2011 Savonia University of Applied Sciences, Kuopio Design Academy, Ceramics and glass Design, Designer 2006 High school of Viherlaakso, Matriculation examination 2002 Kurssit ja jatko-opinnot: Breaking Symmetry- lasinveisto-workshop, Slate Grove, Nuutajärvi 2010 Lasin yhteensulatus- ja uunivalukurssi, Emma Varga, The Glass Furnace, Istanbul, Turkki 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion Muotoiluakatemia, ammatilliset erikoistumisopinnot, lasimuotoilu 2006-2007 Lasihelmikurssi, Lea Swantz, Kihniö 2007 Courses and further studies: Breaking Symmetry-workshop, Slate Grove, Nuutajärvi 2010 Fusing and kilncasting techniques, Emma Varga, The Glass Furnace, Istanbul, Turkey 2008 Savonia University of Applied Sciences, Kuopio Design Academy, Postgraduate studies of glassdesign 2006-2007 Glass beads course, Lea Swantz, Kihniö 2007 Työkokemus: Lasismi 2010Kristalli S 2008-2010 Work experience: Lasismi coop 2010Kristalli S 2008-2010 Työharjoittelu: Practical training: Nounou Design 2009 Kola Design 2005 Juha Danson 2004

60


Näyttelyt: Suomen lasi elää 2005-2010, kiertonäyttely, 2011Suomen lasi elää 6, 2010, Suomen Lasimuseo Taideraitti, ympäristötaidenäyttely, Vihti 2009 Genesis, Design Forum Finland, Helsinki 2009 Exhibitions: Finnish glass art 2005-2010 The touring exhibition, 2011Finnish glass lives 6, The Finnish Glass Museum, 2010 Taideraitti, Evironment art Exhibition, Vihti 2009 Genesis, Design Forum Finland, Helsinki 2009 1983 Tampere

Teoksia kokoelmissa: Works in collection: Kuopion Muotoiluakatemia Kuopio Design Academy

+358 40 7655539 vhremes@gmail.com

Apurahat: Ethel E.E Remeksen rahasto Suomen Kulttuurirahasto, keskusrahasto Suomen Kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto Grants: Ethel E.E Remes Fund Finnish Cultural Foundation Finnish Cultural Foundation, North Savo Fund

61


G RO OV E

62


H A LO

S M O K Y

63


P I L L S

64


LO G

65


Koulutus: Education: Artesaani, Koulutuskeskus Tavastia, Nuutajärvi 2010 Glass Artesan Tavastia Vocational College Nuutajärvi Glass School Graduated 2010 Työkokemus: 2010 Lasismi, lasinpuhaltaja ja työnjohtaja 2010 Lasisirkus, avustaja 2010 Markku Salo, avustaja 2009 Hippo Glass, työharjoittelija 2009 JL-Lasi, työharjoittelija 2008 Lasisirkus, työharjoittelija Work experience: 2010 Lasismi working as glassblower designer and organizer 2010 Lasisirkus assisting every now and then 2010 Markku Salo assiting every now and then 2009 Hippo Glass internship 2009 JL-Lasi internship 2008 Lasisirkus internship Näyttelyt: 2010 Riihimäen taidemuseo, Riihimäki 2010 Suomen lasi elää 6, Suomen Lasimuseo, Riihimäki 2010 Lasifantasia, Iittala Exhibitions: 2010 Riihimäki Museum of Arts 2010 Finnish Glass Lives 6 2010 Glassfantasy in Iittala (exhibitor and organizer)

66


1985 Nummi-Pusula +358408320015 erno.takala@lasismi.fi

67


TA S K U

68


K A S T E LU K A N N U

69


L a s i t e h ta an a u k i o 2 11 9 1 0 R i i h i m 채 k i , F i n l a n d Lasismi +358 44 349 3400 info@lasismi.fi www . l a s i s m i . f i

70


71

Olemme avoinn a

We are open from

tiis tais ta per janta ihin

Tuesday to Friday

klo 10 – 17

10 am to 5 pm

L auantaisin

Saturday

klo 10 – 14

10 am to 2 pm

S unnuntaisin

Sundays we are

s opimuksen mukaan .

open by agreemen t.


72


L 채 hilasi on arvokasta , se lannoitetaan paikallisella l u ov u u d ella ja se saa kasvaakseen paljon aikaa ja h u olenpitoa .

L o c al glass is val u able , it is

fertilized

an d its growth is s u pporte d by plenty of time an d c are .

73

with lo c al c reativity


Kiitos Thanks E ino l u olasalmi M atti nyk ä nen j u kka pötry markk u piri u ta la u r é n kaisa koivisto heikki matiskainen risto m u rtokoski jarmo ä ik ä s petri paakkari riitta kaarniemi risto granl u n d pertti mets ä lampi viola karvinen T eo Ce d er q vist riihim ä en lasinp u haltajakerho ry h ä meen liitto jere j ä rvinen jaakko & toini liikanen kaikki asiakkaamme A ll o u r c lients

74


Löydä meidät

L a s i t e h ta an a u k i o 2 11 9 1 0 R i i h i m ä k i , F i n l a n d Lasismi +358 44 349 3400 info@lasismi.fi www . l a s i s m i . f i

find us

75


”Mä tiesin ,

”I knew it was

että toi tulee oleen

gonn a be

helvetin vaikeeta ,

so damn difficult

mutta mä tuun

to do, but I w ill

opetteleen sen . ”

learn i t. ”

76