Page 1

Nederlandstalig tweemaandelijks tijdschrift voor Sint-Joost-Ten-Node, de Leopolds足wijk en de Noordoostwijk.

4 2

AR sMeApt eT mber A P R I L oktober 2011 2012


(cover)foto: Michaël De Lausnay

3

Binnenband – Brucyclons

4 Ten Noey, een fantastische uitdaging! 6

Salie

Raadje van Kaatje

8 Mirjam de Wit

2

over de vloer

9 Toc Toc Knock

2012 september oktober

10

Vlaanderen Feest in sint-joost-ten-node

11

September: terug naar school!

12

De Donderse Denkende Dame

Tip uit Bib Joske

Filosofisch café

14

Erop uit!

19

Kleuterspeelweek

Met de verenigingen

sfeerbeelden tekst veerle claes

20

Kalender

september - oktober

met de steun van


BELGIE – BELGIQUE P.B – P.P BC 6408 | BRUSSEL X

GC T EN NOE Y

Afgiftekantoor – Brussel X Jaargang 41 – nr 5

tussen mensen, gemeenschappen en culturen

BINNENBAND – BRUCYCLONS

Fietsroute aangeboden door de Brusselse gemeenschapscentra en de Fietsersbond Naast Ten Noey ben je tussen 10u en 17u ook w ­ elkom bij Heembeek-Mutsaard, Ten Weyngaert, De Markten, Wabo, Essegem en Elzenhof. Bij alle deelnemende gemeenschapscentra kan je een plannetje krijgen en alle nuttige informatie over fietsen en over de activiteiten van de gemeenschapscentra en de sportdienst van de VGC. Je kan er ook even uitblazen en iets drinken of eten. Het nodige materiaal voor eerste hulp bij fietspech wordt voorzien. Speciaal voor de jongste fietsers (op twee wielen) organiseert de sportdienst een verrassingsactiviteit aan De Markten, van waar je ook de Binnenband kan starten. Het volgen van de Binnenband is helemaal gratis en je doet het wanneer je maar wil. Je kan ook slechts een deeltje van de Binnenband fietsen. Op zondag 16 september ben je in de Gemeentestraat

Info op http://www.gemeenschapscentra.be/

niet enkel welkom voor het straatfeest van Ten Noey!

http://www.vgc.be/sport, http://www.fietsersbond.be/brussel/

Op deze dag vindt in Brussel namelijk ook de Auto-

of via 02/563 05 78 (VGC – Gemeenschapscentra),

loze Zondag plaats en krijg je de kans om het ­Brussels

02/502 68 51 (Fietsersbond Brussel)

Gewest per fiets te verkennen. Brussel wordt voor even het grootste aaneengesloten autovrij gebied in E ­ uropa. Om het fietsen in Brussel helemaal aantrekkelijk te maken, bieden de Fietsersbond en de ­g emeenschapscentra ‘Binnenband – Brucyclons’ aan, een bewegwijzerde fietsroute die zich uitstrekt over heel Brussel. De route verbindt alle 22 Brusselse ­gemeenschapscentra en is bedoeld voor alle fietsers: van sportievelingen die de volledige route kunnen fietsen (zo’n 70 kilometer) tot cultuurliefhebbers die

STRAAT

FEEST Zondag 16 september, 14u tot 17u

per fiets willen kennismaken met het netwerk van

Genieten en bijkletsen met een hapje en een

gemeenschapscentra en mensen die voor het eerst

drankje. Misschien zelfs een danspasje wagen

in Brussel fietsen. Vanaf 10u kunnen fietsers bij Ten

op de swingende klanken die de straat zullen

Noey terecht om hun fietstocht te starten of om even

vullen… Het kan allemaal op ons straatfeest!

uit te blazen vergezeld van een kleine hap en een

Een springkasteel, kinderanimatie en een mu-

drankje. Vanaf 14u kan iedereen ook meegenieten van

zikaal optreden zorgen voor de nodige sfeer!

ons gezellige straatfeest!

Iedereen is welkom! Gemeentestraat

3


TEN NOEY, EEN FANTASTISCHE UITDAGING!

Sinds 1 juli werkt Annelies Heyvaert in GC Ten Noey. Zij volgt Piet Ools op als lokaal sociaal-cultureel werker en als verantwoordelijke voor GC Ten Noey. Wij hadden een openhartig gesprek met haar.

4 2012 september oktober

DS: Wie is Annelies Heyvaert? foto piet ools tekst Ziggy Vandemmia

kan me echt gelukkig maken. Zij kennen me vooral

Annelies Ik ben opgegroeid in het Leuvense en kwam

voor de talrijke variaties die ik maak op Thaise en

tijdens mijn studententijd in Brussel terecht waar ik

­Indische curries. De kunst van het curries maken heb

vier jaar gewoond heb. Ik volgde toen de opleiding

ik trouwens vooral geleerd tijdens mijn reizen, wat

Agogische wetenschappen aan de VUB. Daarop­

een andere passie van me is.

volgend heb ik nog een Postgraduaat Noord-Zuid

De voorbije jaren ben ik vier maal voor langere

gedaan aan de HOWEST in Kortrijk. Via meervoudige

tijd in Azië geweest. Naast de keuken, de cultuur en

omzwervingen in Azië en Australië kwam ik opnieuw

de natuur spreken mij bovenal de mensen aan, hun

terecht in België, waar ik nu een heel mooie job ge-

­o prechtheid en hun warmte, de schoonheid die ik

vonden heb!

­ondervind bij een toevallige ontmoeting. Dit leidde tot meerdere contacten die ook nadien nog zijn blijven

DS: Wat zijn je hobby’s, je passies?

stand houden. Ik denk dat deze nieuwsgierigheid één

Annelies Één van de dingen die ik het liefste doe, is

van de redenen is waarom ik me zo goed voel in een

een groep vrienden uitnodigen en uitgebreid voor hen

multiculturele context als Sint-Joost.

koken. Hen te zien genieten van mijn culinaire c­ reaties

Voorts ontwerp ik in mijn vrije tijd ook juwelen.


DS: Welke professionele ervaringen heb

mensen aan te moedigen in het vinden van hun weg

je opgedaan voor je koos voor deze baan

naar het sociaal-culturele aanbod in Brussel. Gelukkig

in Ten Noey?

spreekt het me enorm aan om te werken in een con-

Annelies Tijdens mijn studies heb ik twee stages

text waarbij je voortdurend rekening dient te houden

­gedaan in het buitenland. De eerste deed ik in ­Nepal

met de specifieke kenmerken en noden van de buurt.

bij de NGO Quality of Life waar ik zelfstandig en met

Ook tijdens mijn buitenlandse stages heb ik

weinig materiaal in een dorpsschooltje werkte en

kennis­g emaakt met het sociaal-cultureel werk en

onder meer bijdroeg tot de ontwikkeling van een

heb ik geleerd om zoveel mogelijk mensen te betrek-

­bibliotheekje. De tweede stage was eerder inhoudelijk

ken op verschillende niveaus om zo gezamenlijk iets

gericht en vond plaats bij NGO Joining Hands in New

te kunnen­bereiken. Ook dat neem ik mee in dit werk.

Delhi, India.

Ik denk dat ik in Ten Noey wel op mijn plaats zit!

Terug in België heb ik als pedagogisch mede­ werker gewerkt bij twee onderwijskoepels (Provinciaal

DS: Wat verwacht je van deze nieuwe baan?

­Onderwijs Vlaanderen en GO!). Dit werk heb ik met veel

Annelies Mijn verwachtingen zijn velerlei: ik hoop dat

­plezier gedaan, maar toch ontdekte ik dat ik liever werk

ik met veel energie aan de slag zal kunnen gaan en

op een manier waarop ik dichter bij de mensen kan

zal samenwerken met een fijn team van collega’s.

staan, eerder dan vanuit een overkoepelend orgaan.

Ik verwacht heel veel bij te leren op korte tijd en op zeer verschillende niveaus en hoop veel interessante

DS: Waarom koos je voor Brussel, voor een

ontmoetingen te hebben met erg diverse mensen.

Nederlandstalig gemeenschapscentrum?

Ook zal ik me laten inspireren door de buurtbewoners

Annelies Ik heb bewust gezocht naar een door

en creatievelingen om me heen en van daar uit hope-

diversiteit­gekenmerkte omgeving om in te kunnen

lijk mooie activiteiten op poten kunnen zetten. Daarbij

werken. Dat ik in Sint-Joost ben terecht gekomen,

hoop ik zoveel mogelijk mensen te kunnen betrekken.

voelt dus heel logisch aan.

Eigenlijk wil ik gewoon werken in een centrum waar

Ik hoop in het werk in Ten Noey veel mensen te

mensen zich goed voelen en met plezier binnen­

ontmoeten, in dialoog te treden met hen en te wer-

stappen, in een buurt waarin we een zo aangenaam

ken aan projecten van onderuit. Ik denk er ook mijn

mogelijk klimaat trachten te creëren!

creatief­ei kwijt te kunnen.

Ik vind het vooral fantastisch dat ik de kans krijg

Zoals ik al zei heb ik tijdens mijn studies vier jaar

om te werken in een centrum waarvan de waarden

in Brussel gewoond. Ronddwalen, ontdekken,…

en doelstellingen parallel lopen met de mijne, en

Het heeft me niet veel tijd gekost om helemaal gek

dat in een buurt die me –wellicht door al dat reizen-

te ­worden op deze stad. Mij spreekt vooral de op het

stimuleert­om er iets mee te doen. Mooi toch?

eerste zicht tegenstrijdigheid aan van het buurtgevoel dat je ervaart binnen een grootstedelijke context.

Wij wensen Annelies Heyvaert alle succes toe in haar

Dit biedt veel mogelijkheden. Het anonieme gevoel

nieuwe baan!

dat je kan hebben als je verdwaalt in Brussel, maar tegelijker­tijd ook de toegankelijkheid van de stad naar de mensen toe vind ik ook een interessant gegeven. Ook heb ik ondervonden hoe belangrijk het is om

5


Raadje van Kaatje

Salie Salvia Officinalis L. Namen, synoniemen en etymologie

2012

tekst kaatje van hemelrijck

6

Salie die goed groeide in de tuin wees op voor-

Salie, Echte Salie, Blauwe Salie, Keukensalie, Franse

spoed in zaken en in het huishouden; in de klooster-

thee, Heilige thee, Palingkruid, Ezelsoren,…

tuinen was het een belangrijk kruid.

‘Salvia’ is afkomstig van ‘salvare’ (redden), ‘salvere­’ (genezen) of ‘salvia’ (genezende plant, heilzaam

Verder werd salie gebruikt als smaakmiddel

kruid): echte salie heeft een eeuwenoude reputatie­

voor spijzen (helpt ze ook beter verteren), als

als heilzaam kruid. ‘Officinalis’ betekent ‘uit de

luchtverfrisser en als insectenwerend middel overal

apothekers­w erkplaats’ en duidt erop dat salie

in huis.

september oktober

voorkwam op de officiële lijst van geneeskrachtige planten.

Eigenschappen en indicaties, orale inname

Herkomst, vindplaats en

Zweetremmend: salie is een waardevol kruid als men

beschrijving

last heeft van overdreven transpiratie.

Inheems op de zonnige hellingen van het Middellands­

Vb. klamme handen, zweetvoeten, overmatig

Zeegebied tot 800 meter hoogte. Ingeburgerd in

­zweten door overdreven schildklierwerking, nerveus

Zuid- en Midden-Europa. Tegenwoordig wordt salie

zweten, overmatig nachtzweten zoals bij koorts.

over de hele wereld gekweekt als keuken-, tuin- en

Ontstekingsremmend en infectiewerend: pre-

medicinaal kruid. Het kruid groeit liefst op vrij droge,

ventie van griep en verkoudheden en luchtwegen­

kalkrijke en luchtige grond en dit op open, beschutte

aandoeningen, mondzweertjes, aften, tandvlees­

plaatsen in volle zon. In het wild treft men salie vooral

ontsteking, bloedend tandvlees, heesheid, maag-

op zonnige hellingen en tussen krijtrotsen.

darmslijmvliesontstekingen, maagwandontsteking,

De plant is herkenbaar door zijn dikke, lang­

slokdarmontsteking.

werpige, gerimpelde, viltachtige bladeren. Aan de

Maagversterkend, spijsverteringsbevorderend,

onderzijde bevinden zich talrijke oliekliertjes die er

galvormend, krampwerend: gebrekkige eetlust, moei-

voor zorgen dat het balsemachtig, kruidig aroma­

lijke spijsvertering, zwakke leverfunctie, oprispingen

dat de plant zich verspreidt. Vanaf het tweede

en opgezette buik, krampen en kolieken.

jaar v­ erschijnen violette, roze of witte bloemen. Ze produceren­overvloedig nectar. Alle delen van de plant hebben een aangename, aromatische geur.

Menstruatiebevorderend: bij menstruatiekrampen en het uitblijven van de menstruatie. Regelt het hormonaal evenwicht bij de vrouw, afrodisiacum: bij overgangsklachten (onregelmatig of

Geschiedenis, traditioneel gebruik

uitblijven van de menstruatie), geslachtsdrift, herstel

Plineus (23 – 79 na C.) gebruikte salie bij keelpijn

na miskraam.

en bronchitis, bij wormen, bij onregelmatige menstruatie, bij leveraandoeningen en bij vergeetachtigheid.

Uitwendige toepassing

Hildegarde von Bingen prees in de 12e eeuw ­salie

Mondspoelmiddel, mondwater, gorgelmiddel,

aan, later gevolgd door de school van Salerno (die be-

­z uigtabletten te gebruiken bij: mondslijmvlies­

weerde dat we met salie in de tuin eeuwig leven heb-

ontsteking, mondzweertjes, aften en bloedend tand-

ben: “Waarom zou een mens sterven als hij salie in

vlees, heesheid.

zijn tuin heeft.”)


7

Cosmetisch gebruik

Als u aan het kookwater van flauwe groenten of

Omwille van de antiseptische, ontstekings­

aardappelen salie toevoegt, krijgen deze meer

remmende en verzachtende werking wordt salie

smaak.

vaak toe­gevoegd aan tandpasta’s voor wittere

De bloemen kunnen een salade opsmukken.

tanden, je kan ook met de verse blaadjes de tanden

Versnipperde salieblaadjes bij rauwkost als ui, to-

inwrijven.

maat en look, als garnering van een groentesoep.

Vaak verwerkt in haarwater tegen futloos haar,

Echte salie in gebak: saliebeignets met versnip-

om haren te verdonkeren en te doen glanzen, om

perde salie in het beslag, kaastaart met salie,­

roos en haaruitval tegen te gaan.

­haverkoekjes met salie.

Vaak toegevoegd aan cosmetica tegen acné.

Echte salie kan je in azijn of olie laten trekken voor

Vaak te vinden in shampoos en badmiddelen.

een kruidige smaak. Er is ook lekkere saliehoning.

Culinair gebruik Vanwege het krachtige aroma wordt salie niet te-

Economisch belang

veel gebruikt en ook niet zoveel in combinatie met

Salie wordt als smaakversterker gebruikt in de

andere kruiden. Het harmoniseert eigenlijk maar

­voedingsindustrie (vooral bittere en alcoholische

goed met look en ajuin.

dranken).

Salie maakt zware en vette spijzen lichter te

In het huishouden: gedroogde bladeren ­tussen

verteren vb. stoofpotten, vullingen van vleesge-

linnengoed of in geurzakjes om insecten af te

rechten, wild en gevogelte. Het zit soms in vette

­houden.

kazen, bij vette vis zoals paling, bij peulen, erwten en ­koolsoorten en in sauzen. Echte salie bij tomaten neutraliseert de zure smaak.

Salie koken in water of verstuiven kan ruimten desinfecteren of verfrissen. Ook het gedroogde blad kan verbrand worden om nare luchtjes te verdrijven.


Over de vloer de Wit naam

Dag Mirjam! Je bent hier voor de kleuterspeelweken. Hoe loopt het?

Mirjam voornaam

“Heel fijn! Héél goeie faciliteiten

V geslacht

­materiaal en de hulp die ik krijg van

24 leeftijd

hebben jullie: het beschikbare het personeel… kom ik niet vaak tegen! Het gaat bovendien om een kleine groep kleuters die, ondanks

42 schoenmaat

hun beperkte kennis van het Neder-

Leuven, binnenkort Amster-

ben. Elke ochtend kom ik muziek

8

dam woonplaats

sprookjes als thema spelen we met

2012

Nederland land van oorsprong

september oktober

Nederlands taal van het interview 12 juli 2012 datum

lands, enthousiasme te over hebmet ze maken en aan de hand van muziekinstrumenten. Tijdens de pauze gaan we dan naar het park. Ik werk ook aan de taal, want de kindjes zijn voornamelijk Franstalig. Dus lees ik voor. De verschillende leeftijden (4 tot 6 jaar) zorgen voor navenante niveauverschillen, maar het gaat.” Super! Mooie namen hebben die kinderen ook: Hinata, Ismaël, Chaina… is jouw inbreng trouwens te vergelijken met speelpleinwerking? “(ferm) Wat ik doe is geen speelpleinwerking. (snel) Waarmee

tekst ziggy foto ziggy

ik niet wil gezegd hebben dat ik iets héb tegen die manier van werken. Sta me toe gewoon het verschil te benadrukken. Ik ben namelijk muziekpedagoog en dat betekent toch vooral dat ik een educatief doel heb in m ’n achterhoofd, terwijl ze bij speelpleinwerking de nadruk leggen op entertainment. Een andere insteek dus.” Klinkt als muziek in de oren! Hoe ben je eigenlijk bij ons terecht gekomen? “Wel…Ik ben geboren in Friesland en tien jaar later verhuisd naar Eindhoven. Dan heb ik zeven jaar in Leuven gewoond en voorlopig woon ik daar nog, maar binnenkort verhuis ik naar Amsterdam! Hoe dan ook werd ik gecontacteerd door Carola bij Jeugd en Muziek en… ik ben hier nog nooit geweest!”(lacht) Jouw eerste keer dus? Wat kan je in dat geval zeggen over Ten Noey? Ik bedoel maar: jij die hier dus nog nooit geweest bent… wat zijn jouw indrukken? “Dat ik hier met veel plezier rondloop en dat ze mij altijd mogen contacteren voor projecten!”(lacht) Dat kan geen probleem zijn! Bedankt voor het interview! “Oké!”


TOK TOC KNOCK KVS slaat zijn vleugels uit en landt daarbij tijdelijk in Sint-Joost In het seizoen 2012-2013 plant KVS om uitvoerig terug én vooruit te blikken. In het KVS-gebouw zal dan het ‘Repertoire’-seizoen plaatsvinden, waarbij enkele belangrijke producties uit de afgelopen elf jaar terug zullen komen. Daarnaast vindt buitenshuis, in drie wijken in de stad, ‘Tok Toc Knock’ plaats.

OPROEP! DE BRUSSELSE WAFELEN

GANG

Vult jouw keuken zich geregeld met de geur van

verse wafels? Zijn madame Nero en madame Pheip Negen maanden lang treedt KVS buiten de muren

jouw grote voorbeelden? Dan is de Wafelengang iets

van de schouwburg, op zoek naar haar aansluiting

voor jou!

bij de superdiversiteit van de stad. In de Modelwijk

In het kader van de Week van de Smaak wordt op 9

zullen ze de bomen geel zien kleuren (september-

24 november een wafelenbak georganiseerd in de

november), in Sint-Joost met sneeuwballen gooien

­Koninginnegalerij. Na een lokale voorverkiezing mag

(december-februari), en, wie weet, in de Europawijk

de Sint-Joostse finalist zich hier verdedigen in de zoek-

de eerste narcissen begroeten (maart-mei). Een

tocht naar de Brusselse gemeente met het lekkerste

groep kunstenaars zal in deze wijken neerstrijken om

en het meest originele nieuwe recept van de Brusselse

er te wonen, te werken en de vruchten van dat werk

wafel!

aan zowel buurtbewo­ners als regulier KVS-publiek

De winnende gemeente krijgt naast de titel

te tonen, dit telkens de laatste twee weken van hun

ook een wafelbakfiets!

driemaandelijks­verblijf. Net als elk avontuur bezit Tok

Alle finalisten ontvangen een wafelijzer.

Toc Knock een zekere graad van onvoorspelbaarheid.

Iets voor jou? Schrijf je voor 15 september

Het project zal dag na dag evolueren aan de hand van

in via tennoey@vgc.be!

de ontmoetingen, ontdekkingen en actuele gebeurtenissen onderweg. Nieuwsgierig en honge­rig naar de verhalen van de mensen ter plekke, naar kennis over de gebouwen en hun geschiedenis. Ervan uitgaande dat de voortdurende doorvoer van mensen, ideeën en omstandigheden het gezicht van een wijk verandert en bepaalt, en dat artiesten en theaterhuizen deel uitma­ken van de steeds veranderende werke­lijkheid. Voor Sint-Joost zou onze vroegere flamboyante burgemeester Guy Cudell de grote inspiratiebron zijn. In juni 2013 keert de karavaan terug naar de KVS in het hartje van de stad. Alle puzzelstukken worden samen gebracht in een groot slotevenement. Het festivalprogramma is op dit moment nog niet helemaal af. Data, locaties en ticketprijzen van de ­v erschillende producties staan nog niet vast. Het definitieve programma volgt. Naar een idee van Ruud Gielens en Willy Thomas. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de blog http://www.toktocknock.com en volg de voorbereidingen van het stadsproject achter de schermen! Wordt ongetwijfeld vervolgd…


VLAANDEREN FEEST IN SINT-JOOST-TEN-NODE Op zaterdag 7 juli werd de Vlaamse feestdag op passende wijze gevierd. Het eerste deel vond traditiegetrouw plaats in het gemeentehuis. Professor Dr. Eric Corijn gaf in een boeiend referaat zijn visie over de demografische ontwikkelingen in het Stadsgewest Brussel weer. Het animatiegedeelte had voor de eerste keer plaats in en rond de gemeentelijke Basisschool Sint-Joostaan-Zee. Onder meer Runakuni, een fanfare die­ ­muziek uit de Andes bracht, en Swingzapoppin ­stalen de show met een overtuigend optreden. De weer-

10 2012

goden bleven ons al bij al gunstig gezind. Pas na het laatste optreden begon het te regenen. Toch nog een ‘Belgische drasj’ op een Vlaamse feestdag, maar dit

september oktober

kon de pret niet bederven.


Tip uit bib joske

september: terug naar

school!

11

Dat jonge schoolgangers bij Joske de nodige lectuur over taal en wiskunde vinden, wist je misschien, maar weet je dat de bibliotheek een speciale NT2-kast heeft voor wie het Nederlands als tweede of derde taal aanleert? Je vindt er natuurlijk cursussen, oefenboeken, woordenboeken en dergelijke, maar ook werken die je helpen een brief te schrijven, of bijvoorbeeld te werken als verpleegster/verpleger of in een café of restaurant. Er zijn ook verhalen in een eenvoudig Nederlands, en er staan verhalen op de Daisy-cd’s, die je zo snel of traag afspeelt als je zelf wil, waarin je een bladwijzer kan plaatsen, enz… Kom gerust snuisteren! BIB JOSKE Grensstraat 2 1210 Sint-Joost-ten-Node Tel. 02/201 00 62 http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be bibliotheek@stjoost.irisnet.be


FILOSOFISCH CAFE “De Donderse Denkende Dame” Emma Goldman, anti-autoritaire communiste, door Raf Grinfeld

2012 september oktober

Emma Goldman (1869-1940) was één van de bekendste linkse schrijfsters en propagandisten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Ze werd geboren in Litouwen maar reisde veel en leefde het grootste deel van haar leven in het Westen. Ze was één van de pioniers van de Amerikaanse vrouwenbeweging en beklemtoonde het belang van feministische theorievorming voor de linkerzijde. Toch was ze vooral gericht op het stimuleren van praktische, revolutionaire ontwikkelingen. Als antiautoritaire communiste verzette ze zich openlijk tegen ondemocratische ontwikkelingen in de Sovjetunie, onderhield ze contacten met vele bekende linkse schrijvers en poogde ze nieuwe, progressieve gezinsvormen te stimuleren. Raf Grinfeld is schrijver en was actief in verschillende sociale bewegingen.

Organisatie: Masereelfonds Sint-Joost i.s.m. GC Ten Noey GC Ten Noey, donderdag 25 oktober, 20u Prijs: Masereelfondsleden € 4 niet-leden € 6

BBBBB, pianorecital door Els Faems Muziek van Bach, Beethoven, Brahms, Busoni en Bartók.

Op zondag 18 november 2012 om 16u geeft de Brusselse pianiste Els Faems in het Charliermuseum een recital onder de noemer ‘BBBBB’. Iedereen kent de drie ‘B’s’ van de muziek: Bach, Beethoven en Brahms. Tijdens het ­recital zal Els een selectie brengen van de vijf ‘B’s’: Bach, Beethoven, Brahms, Busoni en Bartók. J.S. Bach wordt ­beschouwd als een van de grootste en meest invloedrijke componisten uit de klassieke muziek. Hij inspireerde­vele componisten na hem wegens de inventiviteit waarmee hij melodie, harmonie en ritme alsmede diverse muziekstijlen combineerde. Op zijn beurt wordt ook

L. van Beethoven ­beschouwd als een van de belangrijkste componisten. Hij bracht het classicisme tot voltooiing en bereidde de weg voor de romantiek. Met J. Brahms belanden we dan in de late romantiek. In zijn muziek zijn veel volkse invloeden te vinden. De vierde ‘B’ is voor velen onbekend: Ferrucio Busoni. Hij maakte veel arrangementen van muziek van Bach. Hij was ook een gerenommeerd ­pedagoog en had veel invloed op ­latere componisten, waaronder Arnold Schönberg. Tot slot een werk van Béla Bartók, Hongaars componist en pianist. Als componist één van de belangrijkste van de twintigste eeuw en één van de grondleggers van de ­etnomusicologie door de transcripties van Oost-Europese volksmuziek. Els Faems behaalde in 2002 aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel haar masterdiploma piano bij Boyan Vodenicharov. Els is ook lerares piano aan de muziekacademie J.H. Fiocco in Schaarbeek. Een organisatie van Ten Noey en Davidsfonds, met de medewerking van het Charliermuseum en de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Prijs: € 11 (€ 9 in voorverkoop) Cultuurwaardebon welkom

cursussen Oriëntaalse dans Op woensdag vanaf 17/10 van 18.30u tot 20u Prijs: € 80 / 10 lessen

Afrikaanse dans Op woensdag vanaf 12/09 van 20u tot 22.00u Prijs: € 10 per les / € 100 voor een abonnement van 12 lessen

Countrydans 55+ Op woensdag vanaf 12/09 van 10u tot 11.30u Prijs: € 1 per les, 7 € voor de verzekering op jaarbasis

Fotografie voor beginners

Gitaar: voor beginners en gevorderden Op dinsdag vanaf 11/09 van 19u tot 21u Prijs: € 100 / 14 lessen (€ 80 voor werkzoekenden, studenten, mindervaliden en leefloners)

Koken met vergeten groenten in de winter Op dinsdag 16/10 en 20/10 van 19u tot 22u Prijs: € 10 per sessie

Kaartnamiddag Kaarten voor 55-plussers met Avondster

Tai Chi Op maandag vanaf 10/09 van 19.30u tot 21u Prijs: € 100 / 14 lessen (€ 80 voor werkzoekenden, studenten, mindervaliden en leefloners)

Tango voor beginners Tango voor halfgevorderden Tango voor gevorderden Op dinsdag vanaf 18/09 telkens vanaf 19.30u Prijs: € 85 / 10 lessen

Filosofisch café ‘De Donderse Denkende Dame’

Op dinsdag 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11, 13/11,

Elke woensdag van 14u tot 17u

Op donderdag, 25/10 en 29/11 om 20u

20/11, 27/11 van 19u tot 22u

Prijs: € 1,50 per namiddag, koffiekoek en

Prijs: € 6 per lezing

Prijs: € 80 / 8 lessen (inschrijven voor 14/09)

koffie inbegrepen


Plaats: Charliermuseum, Kunstlaan 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node Reservatie: 02/230 14 70, 0477/60 88 09, jos.laporte@skynet.be Betaling op rekening BE69 4263 1247 6178 – BIC: KREDBEBB van Davidsfonds Sint-Joost met vermelding “Recital Els Faems + datum concert”. De reservatie is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Workshop: aan de slag met talent!

Vraag ons wat we niet kunnen en we weten het direct. Vraag ons waar we goed in zijn en we staan met onze mond vol tanden! Wil jij daar verandering in brengen? Kom dan op 29 september naar de workshop ‘Aan de slag met talent!’, georganiseerd door Het Punt vzw in samenwerking met Vormingplus Citizenne. Als je je talenten ten volle kent en ­benut, ben je tot veel meer in staat dan je denkt. Het geeft je energie en voldoening. Tijdens de workshop ­e rvaar je hoe je talenten kan ontdekken en benoemen bij jezelf en bij a ­ nderen. Vervolgens ontdek je mogelijk­heden om ze in te zetten in je eigen leven en/of in je werksituatie als vrijwilliger of beroepskracht. Dit gebeurt aan de hand van ervaringsgerichte opdrachten, afgewisseld met toegankelijke theoretische ‘kapstokken’­­om de praktijk te toetsen. Je kan de aangeleerde methodiek – als je hem succesvol hebt toegepast op jezelf – dus ook gebruiken om de sterktes van anderen naar boven te

Loop je fit Elke zaterdag vanaf 6/10 van 10u tot 11u, dinsdag en donderdag van 18.30u tot 19.30u Prijs: € 30 (10 weken les + gebruik piste) Locatie: Terdeltstadion, Terdeltplein, 1030 Schaarbeek

Creatief met mozaïek Op zondag 21/10 en 18/11 van 9u tot 15u

halen. Zo kan je als beroepskracht je vrijwilligers die taken toe­bedelen waar ze het meest geschikt voor zijn, waardoor zij hun competenties optimaal tot hun recht kunnen ­laten ­komen. Dat levert een win-win situatie­op, voor jezelf, voor je vrij­ willigers en voor je organisatie. Deze vorming kadert in ‘De smaak van Brussel’, een project dat als doel heeft de grootste uitdagingen in het Brusselse vrijwilligerswerk aan te pakken. Waar: Het Punt vzw – Steunpunt ­Vrijwilligerswerk Brussel, Steenkoolkaai 9B, 1000 Brussel (vlakbij metro Sint-Katelijne) Datum: zaterdag 29 september van 9u tot 15u Voor wie: vrijwilligers en beroepskrachten uit vrijwilligersorganisaties en verenigingen Begeleiding: Vormingplus Citizenne Prijs: € 15 (vrijwilligers) € 30 (lidorganisaties) € 60 (niet-lidorganisaties) Cursusmateriaal en broodjes inbegrepen Inschrijven: hetpuntvorming@gmail.com of 02/218 55 16

NAJAAR 2012

Biebabbelied Op vrijdag van 16.30u tot 18.30u Gratis

Rondleiding met gids Zwartzusters in de basiliek van Koekelberg Op zaterdag 17/11 om 13u45, hoofdingang Basiliek Prijs: € 10 (inschrijven voor 9/11)

JONGERENWERKING

CURSUSSEN & WORKSHOPS

CULTUUR

Prijs: € 100 voor twee dagen, materiaal inbegrepen (inschrijven voor 12/10)

AANBOD VOOR SCHOLEN

Conversatiefafels Op donderdag van 18u tot 20.30u (niet tijdens schoolvakanties) Gratis

TENTOONSTELLINGEN

Lees meer over de

Gemeentestraat 25 1210 Sint-Joos t-ten-Node T 02 217 08 82 F 02 217 19 22 tennoey@vgc.be http://tennoey.vgc .be KBC 737-0165233-51

cursussen in onze

najaarsbrochure!

KELDERCAFÉ

LOKALEN

13


Met de verenigingen

Zaterdag 12 januari 2013 Bezoek en rondleiding aan de tentoonstelling ‘KarelAlexander van Lotharingen en Tervuren, 1712-2012’

FEMMA (KAV) SINT- JOOST – BRUSSEL N.O.

Zondag 13 januari 2013

KAV heeft een gedaanteverandering ondergaan en

Nieuwjaarsreceptie van GC Ten Noey

kreeg de nieuwe naam ‘FEMMA’.

Vrijdag 15 februari 2013

FEMMA. Kort en krachtig. Elegant en vrouwelijk.

Interverenigingenquiz Agnes Van Waeg

Bij ons krijgen vrouwen een kans om uit hun cocon

In februari 2013 (te bepalen datum)

te komen. Samen bouwen we een werking uit die

‘Interliteratoer’ (multiculturele literaire tour in Brus-

haalbaar en open is voor alle vrouwen. Vrouwen met

sel) met medewerking van het Davidsfonds Brussel,

een kleine portemonnee of een dikkere portefeuille.

Vrijdag 21 september 2012

het Koerdisch Instituut en GC Ten Noey

Vrouwen die weinig kansen gekregen hebben en

Algemene Vergadering met voorstelling van het

Dinsdag 19 maart 2013

zij die het geluk hadden en meer kansen kregen.

jaarprogramma 2012-2013. Gevolg door ‘Kaas en

Elfde Nacht van de Geschiedenis

Gescheiden vrouwen en vrouwen met een partner en

Wijn/Bier’

Zaterdag 27 april 2013

kinderen. En vrouwen die kinderloos blijven.

Zaterdag 29 september 2012

Daguitstap met de trein naar Hasselt. Voormiddag

FEMMA verdedigt hun belangen. Solidair en recht-

Boottocht Mechelen-Leuven-Mechelen, o.l.v. kapitein

een stadswandeling ‘de jeneverroute’. ’s Namiddags

vaardig. Met actie indien nodig.

Pieter Van Waeg

bezoek en rondleiding in het Nationaal Jenevermuseum

Toch gooien we onze vroegere waarden niet over-

Zaterdag 17 oktober 2012

In mei 2013 (te bepalen datum)

boord. En onze teamleden blijven zich inzetten in onze

Bezoek en rondleiding aan het Wiertzmuseum, atelier

Ontmoeting met de Syrisch-Orthodoxe kerk­

plaatselijke afdeling. `

van kunstenaar Antoine Wiertz (Dinant 1806 – Brussel

gemeenschap van de Notelaarstraat. Situatie van de

1865)

Christenen­in het Midden-Oosten

Zondag 18 november 2012

Zaterdag 8 juni 2013

Pianorecital BBBBB in het Charliermuseum door

Daguitstap naar Modave en Hoei. In de voormiddag

pianiste Els Faems. Muziek van Bach, Beethoven,

bezoek aan het Kasteel van Modave. ’s Namiddags

Brahms, Busoni en Bartók

bezoek aan de Citadel van Hoei en boottocht op

Dinsdag 4 september om 14u: open deur

Zaterdag 1 december 2012

de Maas

Dinsdag 18 september om 19.30u: bloemschikken

Bezoek en rondleiding aan het Charliermuseum

Zaterdag 6 juli 2013

Vrijdag 7 december 2012

Feest van de Vlaamse Gemeenschap met een acade-

Kerstreceptie

mische zitting in de Raadzaal van het Gemeentehuis

Dinsdag 2 oktober om 14u: open deur. Voor een gezel-

Zaterdag 8 december 2012

van Sint-Joost-ten-Node

lige babbel. De koffie staat klaar.

Bezoek en rondleiding aan het Charliermuseum

(*) onverwachte omstandigheden kunnen resulteren

Zaterdag 6 oktober in de voormiddag: ‘uitwaaitocht’

in een aanpassing van dit programma.

met als thema ‘VAN ANGST NAAR KRACHT’. Angst is

DAViDSFONDS Cultuur beleef je samen Jaarprogramma 2012-2013

ACTIVITEITEN

De activiteiten vinden plaats in het Femma-lokaal in de Grevelingenstraat 20, 1000 Brussel

september 2012

(meer info: Mia Van Bastelaere, tel. 02/230 76 43)

oktober 2012

een slechte raadgever. We zien zoveel angst: voor

cursussen INFOSESSIES OVERDAG

Aanbod voor kinderen

I.s.m. De Stadswinkel vzw

Woensen (8-12j)

Geluiden dempen 24/09 (Ver)bouwplannen? 10/12 Vochtproblemen: preventie en oplossingen 18/03

Dans voor kinderen (8-12j)

Op woensdag van 13.30u tot 18u

Op donderdag vanaf 20/09 van 16u tot 18u

(niet tijdens schoolvakanties)

Prijs: € 45 per jaar

Prijs: € 2 per woensdag

Op avontuur (8-12j)

Telkens van 10.30u tot 12u

Tijdens de korte schoolvakanties

€ 4 (€ 2 voor werkzoekenden, studenten, mindervali-

Op 30/10, 31/10 en 01/11

den en leefloners)

Prijs: € 5 per dag

Theater voor kinderen (9-12j) Op dinsdag vanaf 18/09 van 16u tot 18u Prijs: € 45 per jaar

Inlichtingen en inschrijvingen: Ten Noey Tel. 02 /217 08 82 tennoey@vgc.be http://tennoey.vgc.be


vreemdelingen, voor ziektes, voor wat we eten, voor

ongeveer 50 hectare, vlak bij de hoogbouw van de

het klimaat… En er wordt ons veel aangepraat: wie

Mettewie- en de Machtenslaan.

we moeten zijn, hoe we eruit moeten zien, wat we in

Afspraak om 13.30u stipt aan het Femma-lokaal.

het leven moeten bereiken… Al die verwachtingen,

Van daar vertrekken we met auto’s naar onze be-

al die angst dreigen ons te verpletteren als een reus.

stemming. Of je kan ook om 14u naar de ingang van

Hoe groeien we van angst naar vertrouwen? Waar

het Scheutbospark komen. Iedereen is welkom met of

vinden we de kracht om te-vrede-n mensen te wor-

zonder partner, met of zonder kinderen.

den? Al gaande verzamelen we steentjes van tevre-

Meer info: Griet Schwind, tel. 02/735 69 69, of bij

denheid waarmee we zoals David ‘de reuzen’ aankun-

Josee Schwind-Kneepkens, tel. 02/734 08 68.

nen. Meer info: Georgine Engelen, tel. 02/230 44 03.

Dinsdag 23 oktober: Ontmoetingsfeest om 19u.

In de namiddag plannen we onze activiteiten voor het

Een gezellige avond met een lekker etentje en we

volgend jaar. Suggesties zijn altijd welkom.

bekijken al de activiteiten voor het komend jaar.

Zondag 14 oktober: natuurwandeling met gids

Zorg dat je er bij bent!

Vorig jaar zagen we tijdens onze natuurwandeling koeien in het landelijke, Anderlechtse Neerpede.

15

Dit jaar zetten we onze speurtocht naar Brusselse koeien verder. We trekken daarvoor naar het Molenbeekse Scheutbos, een beschermd natuurgebied van

GRATIS* ABONNEMENT OP BDW? Bel 02-226.45.45 of mail abo@bdw.be

VOLG HET VERKIEZINGSNIEUWS OP

en elke week in uw stadskrant

* GRATIS VOOR INWONERS VAN BRUSSEL-19, 15 EURO PER JAAR BUITEN BRUSSEL

OP 4 O KT TRAKT OBER EERT D KRANT E U OP E EN EXT VERKIE RA ZINGSK ATERN


ket van extra kortingen en exclusieve rondleidingen of

SPORT-VOOR-ALLEN

ontmoetingen voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders

Wanneer: maandag van 17.45u tot 18.45u

lis, de Vlaamse Opera, Museum M, Nekka Nacht,…

(niet tijdens de schoolvakantie), vanaf 3 september

DAVIDSFONDS Afdeling Sint-Joost-ten-Node/ Brussel-Leopoldswijk

Waar: zwembad ‘TRITON’, Oudstrijderslaan 260,

Wil ook jij een Cultuurkaart? Surf dan snel naar http://

1140 Evere

www.davidsfonds.be of vraag meer info bij één van de

(nabij Carrefour en Delhaize Evere, bus 66)

De Davidsfonds Cultuurkaart, vijf keer niet te missen.

bestuursleden van het Davidsfonds Sint-Joost-ten-

Lid worden van het Davidsfonds heeft alleen maar

Node/Brussel Leopoldswijk.

voordelen. Voor u én voor al uw huisgenoten.

2012

Prijs: Lidgeld + verzekering:

1. Meteen waar voor uw geld

Om lid te worden, of nog beter, om actief bestuurslid

tot 18 jaar: € 7,00/jaar

Het Davidsfonds heeft een unieke lidmaatschaps­

te worden, neem contact op met één van de volgende

vanaf 19 jaar: € 10,00/jaar

formule, want voor uw bijdrage krijgt u meteen een

bestuursleden:

Ingang bad: € 1,70/zwembeurt

return, namelijk mooie boeken die u zelf kan kiezen uit

16

Zwemmen voor jong en oud

bij onder andere Bozar, het Jubelparkmuseum, Kinepo-

Zwemles voor kinderen (4 tot 12 jaar): gratis

september oktober

een ruim aanbod. Eigenlijk kosten het lidmaatschap en

Luc Faems, Bordiaustraat 33, 1000 Brussel – faems.

Kinderen tot 8 jaar enkel onder begeleiding van een

de bijhorende Davidsfonds Cultuurkaart dus niets.

luc@skynet.be – tel. 02/735 77 74.

volwassene in het zwembad toegelaten.

2. Korting op evenementen en cursussen

Guido Ghekiere, Bordiaustraat 30, 1000 Brussel

Meer info: Sport-Voor-Allen Sint-Joost, 02/733 37 13

Meer dan 10.000 culturele evenementen organiseert

gghekierebru@gmail.com – tel. 0495/277 275.

of 0477/38 16 14 bij Relinda Vanderstraeten

het Davidsfonds jaarlijks. Grotere – zoals de zomer-

Jos Laporte, Gutenbergplantsoen 14, 1000 Brussel

zoektocht en de Nacht van de Geschiedenis – maar

jos.laporte@skynet.be – tel. 0477/60 88 09.

ook kleine. En altijd bij u in de buurt. Dat geldt ook voor de cursussen en geschiedenisdagen van Davids-

LOOP JE FIT Voor wie op een fijne en goedkope manier zijn conditie

Ons jaarprogramma 2012-2013 vinden jullie op blz.14.

wil verbeteren is ‘Loop je fit’ de oplossing. Onder be-

fonds Universiteit Vrije Tijd. Op al die initiatieven krijgt

geleiding van een professionele lesgever leer je in 10

u met uw Davidsfonds Cultuurkaart kortingen tot

weken tijd 5 km lopen. Iedereen volgt zijn eigen ritme.

25%.

GEZINSBOND

Voor absolute beginners is het aangewezen om toch

3. Extra geschenk van 30 euro of 50 euro bij

Tweedehandsbeurs

minstens 2 van de 3 trainingen per week te volgen.

Davidsfonds Cultuurreizen

(Winter)kinderkleding tot 12 jaar, boeken, speelgoed

Deze hebben plaats elke zaterdag van 10u tot 11u, op

Wie als Davidsfonds Cultuurkaarthouder een reis

en babyuitzet.

dinsdag en donderdag van 18.30u tot 19.30u.

boekt van drie of meer dagen, krijgt een mooie

De trainingen gaan door op het Terdeltstadion aan het

boeken­b on cadeau voor alle reisgenoten met

Zaterdag 6 oktober van 13u tot 16u in het Gemeen-

Terdeltplein in Schaarbeek.

hetzelfde domicilieadres. Voor kerst-, muziek- steden-

schapscentrum De Rinck – Dapperheidsplein 7, 1070

Organisatie: VGC-Sportdienst i.s.m. Regio Noord

en rondreizen in Europa bedraagt de waarde ervan 30

Anderlecht

Prijs: € 30 (10 weken les + gebruik piste)

euro, voor wereldreizen is dat 50 euro per reiziger.

Info en reservatie: 02/563 05 14 – sportdienst@vgc.be

4. Vijf keer per jaar gratis het cultuurmagazine

Iedereen kan komen aankopen (inkom gratis) maar

van het Davidsfonds in uw bus

om te kunnen deelnemen aan de verkoop dient u lid

Interviews met spraakmakers uit de culturele wereld.

te zijn van de Gezinsbond en vanaf 25 augustus een

Zij die geen begeleiding meer nodig hebben, maar tijdens

Boeiende reportages over culturele evenementen.

inventarislijst en etiketten aan te vragen bij Claudine

de donkere herfst- en wintermaanden graag op de piste

Cultuurnieuws en spitse columnisten. Verdieping,

Debeugher (tel. 0498/830 310 tussen 19.30u en 21u

lopen, kunnen dit mits een bijdrage. Van oktober tot

achtergrond én ontspanning. En natuurlijk wedstrijden

of claudinedebeugher@hotmail.com). Inschrijvingen

maart kan op dezelfde momenten als ‘Loop je fit’ de piste

en exclusieve aanbiedingen. Dat alles krijgen Cultuur-

zijn beperkt tot 60 verkopers.

benut worden.

kaarthouders vijf keer per jaar gratis in hun brieven-

Verkopers brengen op zaterdagmorgen tussen 9u en

Prijs: € 25 (okt - maart)

bus, met het cultuurmagazine Omtrent.

10.30u al het materiaal binnen, vrijwilligers zorgen

Info en reservatie: 02/217 08 82

5. Speciale aanbiedingen bij de beste

voor de verkoop en tussen 19u en 19.30u komt u de

– sportnoord@vgc.be

cultuurmakers van Vlaanderen

onverkochte zaken en het geld halen.

Het Davidsfonds gaat ieder seizoen samen zitten met een uitgekiende selectie van de meest toon-

Meer info: Lieve Lalemant-Scheerlinck,

aangevende cultuurhuizen en cultuuraanbieders in

tel. 02/527 13 66 (gezinsbond.brussel@scarlet.be)

Vlaanderen en Brussel. Het resultaat: een knap pak-

Vanaf 6 oktober


BRUSSELLEER

Vermeylenfonds

Tom Verschaffel, hoogleraar geschiedenis aan de KUL,

Zaterdag 2 september: 12.30u

praat over Hendrik Conscience, een geboren verteller

Weinig of nooit met een computer gewerkt? Dan

aan de Koolmijn van Waterschei,

en de beroemdste Vlaamse schrijver van de 19de eeuw,

heeft het Centrum Basiseducatie Brusselleer de ideale

André Dumontlaan in Genk

en natuurlijk over het meeslepende boek ‘De Leeuw van

Computer

cursus voor jou!

Tentoonstelling Manifesta.

Vlaanderen’.

Je leert o.a.:

Donderdag 6 september: 19.30u in De Markten, Oude

Donderdag 15 november: 20u in Het Goudblommeke

- de computer veilig starten en afsluiten

Graanmarkt, Brussel

in Papier, Cellebroerssstraat, Brussel

- hoe een computer werkt

‘Euthanasie, de grenzen verleggen?’, debat met Wim

Musicus en radioproducer Wilfried Westerlinck belicht

- het toetsenbord gebruiken

Distelmans, ‘dokter waardig levenseinde’ en Marleen

de figuur van de Leuvense pianist Arthur De Greef, die

- handig worden met de muis

Temmerman, gynaecologe en directeur Wereldgezond-

als pianist en componist roem oogstte in het Europa van

- begrippen zoals hardware, software, cd-rom, dvd,…

heidsorganisatie.

de eerste helft van de 20ste eeuw.

- de basis van tekstverwerking

Donderdag 20 september: 20u in Het Goudblommeke in

Donderdag 22 november: 19.45u in De Markten, Oude

- de basis van internet

Papier, Cellebroerssstraat Brussel

Graanmarkt, Brussel

- computertaal begrijpen

André Van de Vijver vertelt over het leven en de werken

‘Levensbeschouwing in het onderwijs, eenheidsvak

- mappen maken en bestanden bewerken

van Frans Masereel, de beroemde houtsnijder, en die

of gescheiden vakken?’, debat tussen Jean-Jacques

- werken met USB-stick

van dat andere Fonds, jawel. In de reeks ‘Actueler dan

De Gucht (Open VLD) en Ahmed Azzouz, inspecteur

Er zijn cursussen overdag en ’s avonds.

Vandaag’.

islamitische godsdienst.

Inschrijven: donderdag 6 september van 10u tot 12u en

Zaterdag 29 september: 10.15u, Maçonniek Museum,

Donderdag 13 december: 20u in Het Goudblommeke

van 14u tot 16u, Huis van het Nederlands, Philippe de

Lakensetraat 73, Brussel

in Papier, Cellebroerssstraat, Brussel

Champagnestraat 23, 1000 Brussel (3de verdieping)

‘Brussel tussen passer en winkelhaak’. Voormiddag ge-

Schrijfster Kristien Hemmerechts buigt zich over

Meer informatie: 02/223 20 45

leide wandeling langs plaatsen in het centrum van Brus-

‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens, het populairste

sel die naar de vrijmetselarij verwijzen. Na de lunch geleid

kerstverhaal ooit.

Frans

bezoek aan het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij.

Wil je graag Frans leren en begin je bij ‘Bonjour,

Maandag 8 oktober: 19.45u in De Markten,

comment vas-tu’?

Oude Graanmarkt, Brussel

Dan start voor jou bij Brusselleer een basiscursus Frans.

Jan Boelen, directeur van Z33, huis voor actuele kunst,

De lessen vinden plaats op dinsdag- en woensdagvoor-

hoofd van het Social Design aan de Design Academy

middag van 9u tot 12u.

Eindhoven en voorzitter van de Commissie voor Architec-

Inschrijven: woensdag 5 september van 10u tot 12u bij

tuur en Vormgeving van de Vlaamse Gemeenschap rond

Centrum Basiseducatie Brusselleer, Marcqstraat 16, 1000

de vraag ‘Kunnen kunst en design de wereld veranderen?’

Brussel (3de verdieping)

Donderdag 18 oktober — 20u in Het Goudblommeke

Meer informatie: 02/223 20 45

in Papier, Cellebroerssstraat, Brussel

ZOEKERTJE

Huiswerkbegeleiding vanaf volgend schooljaar! Vanaf deze zomervakantie kan u op het Koerdisch Instituut terecht voor huiswerkbegeleiding in het Nederlands en het Frans. Vanaf september na de schooluren in de week en

ZOEKERTJE

eventueel op zaterdag. Een professionele tweetalige leerkracht zal uw kinderen­,

Een serieuze huisvrouw

in klasjes van 4 à 6 personen, bijstaan en helpen met

is op zoek naar een job als

­taa­lproblemen.

seniorenoppas

De klasjes vinden plaats in het Koerdisch Instituut,

Nederlandstalig en Engelstalig Voor min. 20u/week Maandag tot vrijdag Tel. 0484/656828

Bonneelsstraat16, 1210 Sint-Joost-ten-Node. Deelname is gratis, maar we verwachten wel een langdurig engagement van ouders en kinderen. Interesse, vragen en inschrijvingen via md@kurdishinstitute.be of bel naar 02 230 34 02 of spring eens binnen!

17


Het Davidsfonds bezoekt de Jezuïetenberg Afdeling Sint-Joost-ten-Node/Brussel-Leopoldswijk het erover eens dat dit een uitzonderlijk bezoek was dat men niet dikwijls kan meemaken. Na het bezoek schoven we aan in het restaurant De Louvain in Kanne­ voor een goede maaltijd in een aangename sfeer. Hierna, het was wel even zoeken, volgde een bezoek aan het wijnkasteel van Genoels-Elderen, het enige wijnkasteel in België. Ook hier troffen we het echt wel met

18

de gids. Deze dame wist ons werkelijk te boeien met deskundige uitleg over de manier waarop hier kwali-

2012 september oktober

teitswijnen gemaakt worden. Na dergelijke uitleg kan Op zaterdag 9 juni 2012 bracht het Davidsfonds Sint-

men begrijpen waarom voor echte kwaliteits­wijn (bi-

Joost-ten-Node/Brussel Leopoldswijk een bezoek

ologisch geteeld) toch een bepaalde prijs moet wor-

aan de Jezuïetenberg. Dit is een kalksteengroeve

den betaald. Vooral als men er rekening mee houdt

(mergel) waarin gedurende meer dan honderd jaar

dat men hier kwaliteit laat primeren op kwantiteit en

door de paters Jezuïeten uit Maastricht kunstwerken

dat er op dit ogenblik slechts 120.000 flessen per jaar

werden gemaakt. Het gaat zowel om beeldhouw­

geproduceerd worden. Het bezoek werd ­uiteraard

werken als om tekeningen in houtskool en in kleur. Alle

besloten met een beperkte proeverij, waarbij ook de

vijftien deelnemers waren ruim op tijd aanwezig zodat

gids aansloot. Deze uitstap was een voltreffer, zowel

het bezoek zoals gepland om tien uur kon beginnen.

cultureel als culinair.

En het loonde werkelijk de moeite. Eerst gaf de gids (de conservator van de groeve) ons enkele richtlijnen: niets aanraken omwille van de kwetsbaarheid van de kunstwerken, die wel allen in perfecte staat verkeren. Ook moesten we bij de gids blijven: omwille van het

Anderstaligen zoeken...

Nederlandstalige vrijwilligers

gebrek aan elektrische verlichting in de groeve kan men nl. gemakkelijk verloren lopen in de 18 km gangen die voor de exploitatie van de groeve werden uitgegraven. We vernamen ook dat de grotten uitsluitend toegankelijk zijn voor groepen en dit zelfs in beperkte mate, precies om de kunstwerken te beschermen. Er komen niet meer dan 7.500 bezoekers per jaar, wat niets is in vergelijking met andere mergelgroeves in de omgeving (Pietersberg (300.000), Valkenburg (500.000)). De rondgang duurde toch wel anderhalf uur, waarbij de gids ons de meest merkwaardige realisaties toonde, vergezeld van deskundig commentaar. De kunstwerken zijn kopieën van bekende schilders en beeldhouwers. Ook de oudheid komt aan bod met Assyrische en Egyptische kunstwerken, maar ook Indische werken en kopieën van het interieur van o.a. het Alhambra van Granada. Alle deelnemers waren

Wil je als vrijwilliger anderstaligen helpen hun Nederlands te oefenen?

u-taal bij vzw Br erswerk s! Vrijwillig tongen lo de kt aa m

Vzw Bru-taal, het Brussels netwerk voor Nederlandse taalstimulering, organiseert conversatietafels, - groepen en andere activiteiten in oa. de Brusselse gemeenschapscentra.

Als vrijwillige gesprekspartner geef je geen les. Je modereert gesprekken en stimuleert anderstaligen tot praten. De ‘hele wereld’ zit bij jou aan tafel en oefent Nederlands. Kortom, je bouwt mee aan een internationaal gezelschap van wereldburgers. INTERESSE om vrijwilliger te worden bij vzw Bru-taal?

Ph. de Champagnestraat 23, 1000 Brussel 02-501 66 90 I info@bru-taal.be I www.bru-taal.be


kleuterspeelweek Van 9 tot 13 juli organiseerde Ten Noey voor het eerst een kleuterspeelweek! Kleuters van 4 tot 6 jaar beleefden een leuke week met muziek, sport en spel. Dit gebeurde i.s.m. Jeugd en Muziek Brussel en de Sportdienst VGC. Geniet mee van de sfeerbeelden!

19


sEPTEMBER

Zondag 16 september van 14u tot 17u Straatfeest - open deur GC Ten Noey Maandag 24 september om 10.30u Lezing geluiden dempen (i.s.m. De Stadswinkel vzw) Vrijdag 28 september om 20u Officiële opening tentoonstelling Workshop fotografie (loopt tot 10 november) Keldercafé Ten Noey OKTOBER

Dinsdag 2 oktober van 19u tot 22u Start cursus Fotografie voor beginners Zondag 14 oktober om 15u Figurentheater Tal en Thee speelt ‘Meer dan Beer’ (3+)

Meer info! Bezorg ons je mailadres via tennoey@vgc.be en ontvang informatie over onze activiteiten via mail of vind Ten Noey leuk op Facebook!

Dinsdag 16 oktober van 19u tot 22u Koken met vergeten groenten in de winter Zondag 21 oktober van 9u tot 15u Start tweedelige cursus Creatief met mozaïek Donderdag 25 oktober om 20u De Donderse Denkende Dame, filosofisch café Vrijdag 26 oktober om 20u Keldercafé Ten Noey VASTE ACTIVITEITEN IN TEN NOEY

MA Nederlandse les Tai Chi DI Nederlandse les Tango Fotografie voor beginners Gitaar Theater (9-12 jaar) WO Nederlandse les Country dans 55+ Jeugdwerking Woensen Oriëntaalse dans Afrikaanse dans Dans (8-12 jaar) DO Nederlandse les Conversatietafel Babbelut VR Biebabbelied

Colofon Onthaalbalie Aan het onthaal van Ten Noey kan je terecht voor allerlei informatie over cursussen, cultuur, wonen en werken in Brussel. Openingsuren: Maandag tot donderdag van 9u tot 20u Vrijdag van 9u tot 16u30 Ombudsdienst Voor huur- en andere juridische problemen. Elke maandag van 16u tot 18u, Ten Noey, vragen naar Kaat Bauters, T 02 217 08 82 Adressen KAV-KWB lokaal Grevelingenstraat 20 1000 Brussel Jeugdcentrum Aximax J.W. Wilsonstraat 19 1000 Brussel T 02 280 45 56 Bib Joske Grensstraat 2 1210 Sint-Joost-ten-Node Joost-e-Fien Braemtstraat 47 1210 Sint-Joost-ten-Node Gemeenschapscentrum Ten Noey Gemeentestraat 25 1210 Sint-Joost-ten-Node T 02 217 08 82 | F 02 217 19 22 E tennoey@vgc.be http://tennoey.vgc.be/ rek. 734-0165233-51

Privacy Ten Noey respecteert je privacy. Je adres gebruiken we uitsluitend om je “De Schakel” toe te zenden en je op de hoogte te houden van eigen activiteiten van Gemeenschapscentrum Ten Noey en aanverwante organisaties in de Vlaamse gemeenschap te Brussel. Je kan je gegevens in ons bestand steeds inkijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy. Werkten mee aan dit nummer Piet Ools, Annelies Heyvaert, Linda Vandenberghe, Kaat Bauters, Kaatje Van Hemelrijck, Ziggy Vandemmia Grafisch Ontwerp www.pjotr.be V.U. Isabelle Van Vreckem, Gemeentestraat 25 1210 Sint-Joost-ten-Node

Inzendingen voor het volgend nummer worden verwacht uiterlijk op 7 oktober 2012. Inzendingen die toekomen na deze datum kunnen wij niet meer publiceren. Dank voor je begrip.

'De Schakel' september-oktober' 2012  
'De Schakel' september-oktober' 2012  

De nieuwste editie van ons maandblad 'De Schakel' is uit! Je kan hem hier online bekijken! Veel leesplezier!

Advertisement