Page 1

Листа предуслова за успешан хибридни курс Образложење Ова листа је производ активности 2.6 у оквиру пројекта Темпус БЛАТТ и рађена је у сарадњи са европским партнерима, а по угледу на процедуре светских универзитета у организовању хибридног учења. Листа има за циљ обезбеђење минимума квалитета и успостављање добре праксе и педагошке употребе дигиталне технологије у креирању хибридних курсева на Универзитету у Приштини. Аутори •

Александар Јовановић,

Медицински факултет,

Намењена је наставницима који развијају нови хирбидни курс или ревидирају постејеће курсеве укључивањем електронског учења по допунском моделу хибрида при коме се контакт сати наставе не смањују или замењују. Замишљено је да ова листа служи као водич у прављењу квалитетних хибдриних курсева.

Косовска Митровица

Садржај Административна питања

.......... 2

Моодле платформа

.......... 5

Курикулум

.......... 3

Први час

.......... 5

Структура курса

.......... 3

Прилог 1

.......... 6

Циљеви

.......... 3

Прилог 2

.......... 7

Филозофски факултет,

Евалуација

.......... 4

Корисни линкови

.......... 8

Косовска Митровица

Опис курса

.......... 4

Извори

.......... 8

Аластер Крилман,

Линеус Универзитет, Шведска

Анита Јанковић,


Листа предуслова за успешан хибридни курс

Административна питања Неопходно је обавестити и добити сагласност шефа катедре/предмета о креирању курса и укључивању студената у његово извођење. Под претпоставком да ће курс започети као серија активности уграђена у већ постојећи план и програм вашег предмета, а не као посебан курс. Уколико је могуће, пожељно је обавестити и добити сагласност и продекана за наставу за додатне наставне активности.

Приликом одабира материјала за курс, треба водити рачуна о заштити ауторских права и обавезно наводити изворе. Чак и ако није експлицитно написано, најсигурније је претпоставити да је материјал законски заштићен.

Страна 2

После креирања курса, оцењивање електронске компоненте курса треба да буде препознато и уврштено у испитну евалуацију. Идеално, оцена на онлајн делу могла би да чини 10-15% завршне оцене, и да буде уврштена уз остале делове испитног програма као што су писмени испит, тест, практични испит, усмени испит, испитни рад и сл.

После ревизије и комплетирања курса, завршну верзију курикулума, заједно са препорукама европских партнера и препоруком АМРЕС тима, проследити Сенату факултета на усвајање.

Уколико се електронска компонента издваја као посебна целина у односу на регуларно наставно градиво, могуће је поднети захтев за акредитацију курса, било у оквиру студијског програма факултета, или као ваннаставни курс. Услови за акредитацију курса на даљину регулисани су Стандардом 12 у оквиру СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма.


Темпус БЛАТТ

Курикулум 1. Курикулум је постављен на Моодле платформи и доступан је студентима. 2. Курикулум садржи информације о задацима које студенти треба да обаве и како да их обаве. 3. Рокови за задатке су јасно назначени у курикулуму. 4. Постоје јасно дефинисане процедуре у случају предаје радова после истека рока, одсуства са наставе, неучешћа у електронским активностима и слично. 5. Курикулум садржи листу потребних материјала за курс и како студенти могу доћи до њих.

Структура курса

Циљеви

1. Курс је подељен на наставне јединице, модуле (материјали и теме које покривају једну до две недеље).

1. Циљеви су јасно дефинисани и доступни студентима.

2. Модули прате исти образац. 3. Сваки модул има јасно дефинисане циљеве. 4. Сваки модул има одређене активности и начине процене знања. 5. Сваки модул се завршава кратким сажетком. Страна 3

2. Циљеви су лако мерљиви. 3. Циљеви се дефинишу по нивоима Блумове таксономије (види прилог 1). 4. Дефинисани су циљеви који проистичу из електронске компоненте курса као што је рад у групи, коришћење одређених алата и слично.


Листа предуслова за успешан хибридни курс

Процена знања 1. Процена знања се врши помоћу различитих техника (есеји, тестови, учешће у дискусијама итд.) континуирано током курса. 2. Процена знања је усаглашена са циљевима и активностима (види прилог 2) 3. Сваки вид процене знања се бодује.

Евалуација Формативна евалуација 1. Постоји форум где студенти могу да изразе своје потребе, фрустрације, сугестије и коментаре. 2. Повратна информација о дизајну курса се тражи од студената на различите начине, попут упитника, анкете и слично.

Опис курса на Моодле платформи Напишите кратак, али јасан опис следећег: 1. Дефиниција курса – шта је хибридно учење и као како га спроводимо? 2. Шта се ради на часу, а шта електронски? 3. Технички захтеви – приступ рачунару са интернет конекцијом, искуство у коришћењу одређених алата и слично. 4. Техничка подршка – контакт телефон или имејл адреса. 5. Процењено време учења. Колико сати рада недељно? Страна 4


Темпус БЛАТТ

Моодле — платформа за учење 1. Увод у коришћење платформе. 2. Комуникација се одвија једино преко Моодле платформе како би сви видели питања и договоре. Битно је избећи паралелне комуникационе канале. 3. Моодле – јасни називи свих форума на курсу тако да је јасно чему служи сваки форум (плус кратак описни текст). 4. Охрабрите/подстакните дискусију на форумима. Наставник мора да отпочне дискусију и да објасни зашто је битно учествовати. Водите својим примером у почетку а онда се удаљите и пустите ученике да преузму контролу. 5. Сваке недеље доделите задатке за дискусију на форуму. Нека се ученици сваке недеље смењују у улози модератора и на тај начин смање оптерећеност наставника. 6. Сваке недеље група од 2-4 ученика је одговорна за сумирање прошлонедељног учења. Овај допринос може бити оцењен.

Први час 1. Кратка демонстрација Моодле платформе и других алата. 2. Објашњење како ће се регуларна настава повезати са елктронском компонентом. 3. Наведите студенте да се сложе у вези са правилима интеракције у дискусијама на форумима и на часу (на пример: покажите поштовање, охрабрење, позитивну критику, подржавање и слично). Нагласите како ће ученици преузети одговорност за своје учење, како могу једни друге да подржавају, колики део курса зависи од самосталног учења и сопствене иницијативе. Ученици не треба да очекују да наставник све реши, треба нагласити колективну одговорност.

Страна 5


Листа предуслова за успешан хибридни курс

Прилог 1: Листа глагола Блумове таксономије ЗНАЊЕ цитирати дефинисати нумерисати идентификовати указивати обележити навести лоцирати подесити именовати кратко описати поентирати сетити се препознати изабрати изјавити репродуковати писати саставити табелу

РАЗУМЕВАЊЕ постизати артикулисати асоцирати окарактерисати разјаснити класификовати конвертовати разликовати означити описати дискутовати објаснити навести пример лоцирати парафразирати предвидети направити преглед резимирати пребодити

ПРИМЕНА утврдити прилагодити применити именовати рачунати класификовати комплетирати прорачунати спроводити конструисати склопити демонстрирати одредити открити успоставити проценити запослити истраживати изложити утицати илустровати истражити правити манипулисати одржавати модификовати оријентисати изводити вежбати предвидети производити обезбедити

АНАЛИЗА анлизирати расчланити категоризовати упоредити правити контраст успоставити узајамни однос изводити закључак детектовати разликовати одвајати испитивати уобличити груписати управљати повећати смањити наћи најбоље решење наручити кратко описати одабрати обучити трансформисати

СИНТЕЗА утврдити склопити направити буџет кодирати комбиновати саставити конструисати креирати обрадити дизајнирати развити проширити олакшати уопштити побољшати интегрисати организовати планирати припремити производити довести у везу исправити направити редослед спецификовати

ЕВАЛУАЦИЈА оживети оценити комуницирати закључити размотрити консултовати критиковати приказати одлучивати одбранити откривати извести проценити оценити рангирати преводоти просуђивати оправдати мерити предвидети преписати ранкирати оправдати класирати бодовати тестирати дати валидност верификовати


Темпус БЛАТТ

Прилог 2: Усклађеност модула Редни број / назив модула

Страна 7

Циљеви

Активности

Процена знања


Листа предуслова за успешан хибридни курс

Корисни линкови 1. Портал за тренинг и подршку наставницима у хубридном и електронскомучењу http://www.cognitivedesignsolutions.com/ELearning/BlendedLearning.htm 2. Туторијал о обезбеђењу квалитета хибридних курсева https://utah.instructure.com/courses/33024/modules 3. Електронски зборник стручних чланака, ресурса и електронских алата за хибридно учење http://www.scoop.it/t/blended-learning-advanced-teacher-training 4. Водич за писање циљева образовања http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html

Модел конструктивног усклађивања

Извори Blended Learning @ Simmons College Cape Fear Community College Texas State University University of Central Florida University of Utah

Слика преузета са: http://app.griffith.edu.au/assessment-matters/docs/introduction/alignment

Web Learning @ Penn State Univer-

Lista preduslova za uspesan hirbidni kurs  
Lista preduslova za uspesan hirbidni kurs  

Ova lista je proizvod aktivnosti 2.6 u okviru Tempus BLATT projekta i ima ya cilj obezbedjenje kvaliteta i uspostavljanje dobre prakse u kre...

Advertisement