Page 1

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KORRUPCIÓS ÉS GAZDASÁGI BŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY KORRUPCIÓS BŰNÖZÉS ELLENI OSZTÁLY Korrupciós Bűnözés Elleni Alosztály I. 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 31. Tárgy: Panasz Kelt.: Kecskemét, 2014.05.26.. Ügysz.: 01000/795/2014.bü.

Tisztelt Cím! Alulírott Borbély József feljelentő a fenti számú 2014.05.12-én kelt határozattal szemben a törvényes határidőn belül az indoklási rész 3. bekezdésében foglaltakkal szemben panaszt nyújtok be. INDOKLÁS Többször kifejtettem a tanúvallomásom során, hogy az ajánlóívekkel történő visszaélésekben nem csak a kis pártok érintettek, hanem az összes párt, ezen belül is elsődlegesen a FIDESZ, mivel a kormányzati döntés is az új pártfinanszírozásról tőlük származik, mert kifejezetten nekik állt érdekükben az ellenzéki szavazatokat megosztani, ezt a politikai elemzők is vallják, illetve az alábbi cikkben a most szerzett 2/3-ot is ennek tulajdonítják, melyből arról is értesültem, hogy a Fővárosi Törvényszék 2 alkalommal is döntést hozott, hogy az összes ajánlóívet le kell foglalni bizonyítékként az eljárás jogerős befejezéséig. http://index.hu/belfold/2014/05/22/feny_derulhet_az_ajanloives_csalasokra/ A Szabó Gézáék által is felhasznált kitöltött ajánlóív másolatok mind a 106 választókerületet érintették, így kizárt, hogy valamelyik kis párttól származzanak az összes választókerület ívei. Teljes bizonyossággal meggyőződni arról, hogy melyik párt másolt melyik pártról, illetve, hogy konkrétan mely pártok érintettek a másolásban csak akkor lehetséges, ha az összes választókerületben leadott összes párt összes ívét összevetik egymással. A választókerületek azon hivatkozása, hogy a leterheltségük nem teszi lehetővé ezt a teljeskörű vizsgálatot, mert ez veszélyeztetné a választások időbeni lebonyolítását, mert a választások már befejeződtek,idejétmúlt és amennyiben a Tisztelt Nyomozóhatóság helyt ad a panaszomnak, úgy bőven lesz idejük a vizsgálatokat teljeskörűen elvégezni. Ez elengedhetetlen, mivel amennyiben nem történne meg a lefoglalt ívek ellenőrzése, úgy ez a nyomozóeljárás is a kutyakomédia (színjáték) részévé válna, mint maga a választás lebonyolítása, mely csak az elrabolt nemzeti vagyon elleplezésére, annak a nemzet számára történő visszaszerezhetőségének megakadályozására szolgálna. Megértem, ha a hivatalok nem rendelkeznek elegendő kapacitással az ügy felderítéséhez, viszont nem elfogadható, hogy azzal legalizálják a választási csalást, hogy beismerik, hogy nem képesek elvégezni a szükséges vizsgálatokat. A hivatalok álláspontja azért sem fogadható el, mivel a TEMPO Párt aktivistái egyenlőre még nagyságrendileg kisebb létszámmal fel tudta deríteni és göngyölíteni azt a hálózatot, akik előre jól megkonspirálva végigvitték a szóban forgó csalássorozatot (akiknek a tevékenysége egyébként annak ellenére nem tűnt fel sem nyílt eljárású nyomozószervek, sem a


szakszolgálatok, illetve a TEK-nek sem, valamint az I. Kerületi Önkormányzat működési engedélyt kiadó osztályának, és a szakhatóságoknak, továbbá a NAV-nak, hogy arcátlanul Budapest szinte leg szembetűnőbb helyszínén, a Budai Várba vezető Hunyadi János utca 9. szám alatti étterem nyitvatartási ideje, illetve a „meghosszabított nyitvatartási” idő alatt követték el úgy, hogy hivatalosan az étterem január óta be volt zárva). Az sem elhanyagolható az ügyben, hogy míg a hivatalok számára pénz, paripa, fegyver biztosítva van, addig a TEMPO Párt elnökének és egyes képviselőjelöltjeinek csak az egyébként a kincstár által biztosított 1.000.000 Ft bizonyos része állt rendelkezésre. Természetesen ez kampánypénz felhasználás nem volt a kampánycéltól eltérő, mert amennyiben a választási kifogásom, illetve a feljelentésem időpontjában vagy azt követően rövid időn belül vagy a Nemzeti Választási Bizottság, vagy az érintett nyomozószervek a sajtónyilvánosság elé tárták volna tőlük elvárt módon az ügyet, mint minden más esetben, úgy nem kizárt, hogy a TEMPO képviselői közül többen bekerülhettek volna a bűnszervezetbe (Parlament), tovább folytatva a felderítést a bűncselekmény elkövetésében motivált parlamenti képviselő „kollegák” között. A képviselőjelölt társaim közül nem csak a Pest 12 választókerületi jelöltet keresték meg, illetve küldtek neki másolt íveket, hanem a több mint 30 jelölt többségének is. Elvi éllel jegyzem meg, azzal, hogy nem az összes választókerületben szeretnék lefoglalni az íveket, pont azon pártok érdekeit szolgálják, akiknek a törvénysértésekkel szemben tanúsított gátlásuk hiányát a Transparency International Magyarország már bizonyította a feljelentés kiegészítésemhez csatolt releváns cikkben foglaltakkal. Ismételten indítványozom, hogy a tisztelt nyomozóhatóság haladéktalanul tartson részletes sajtótájékoztatót az ügyben, tájékoztatásukkal reményt adva a kifosztott magyar állampolgároknak, mivel jelen eljárás nem kapott semmilyen sajtónyilvánosságot – annak ellenére sem, hogy több prominens újságírót tájékoztattam az ügyben, megküldve a feljelentést és a nyomozást elrendelő határozatot –. Ez a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, mivel a kisebb súlyú választási csalásokról rendszeresen tudósított a hazai média. A nyilvánosság bevonása nagyban segíthetné a hatóság munkáját, további információkhoz juthatna ezáltal, illetve a korrupt, bűnpártoló hivatali eljárók nem tudnák eltussolni jelen ügyet.

Tisztelettel:

Borbély József feljelentő

Panasz  

Csak a hivatlaos elnevezése Panasz, mert mi nem panaszkodunk, hanem szolgálunk és védünk.

Panasz  

Csak a hivatlaos elnevezése Panasz, mert mi nem panaszkodunk, hanem szolgálunk és védünk.

Advertisement