Page 1

Együtt 2014 FIDESZ=MSZP=JOBBIK=LMP=DK=MVSZ=MSZ=KÁSLER=BÉKEMENET=KOPÁNYCSOPORT=SZAKSZER VEZET=GÁRDA=EGYHÁZAK=SERES MARI,Stb. PERGAMEN, PATKÁNYOK, EZER RENDŐR AKCIÓBAN címmel olvashatjuk a ma megjelent Magyar Hírlap hasábjain. A baj csak az, hogy az ezer rendőr közül még egy sem jutott a Pergamenhez és a patkányokhoz. Két külön cikk, ez a fő oldalon, nyílván a főszerkesztő már tud valamit, hiszen egymás mellé helyezte el Mező Gábor és Bán Károly fenti című írásait. Rögtön felmerül a kérdés, hogy az ezer rendőr hol volt idáig, hiszen ez a hatalmas cégeket temető bűnszervezet sem tegnap alakult. Sebaj nem nézünk hátrafelé. A Kossuth Holding felszámoló cég mindenek felett, vezetőjét dr. Magyari Józsefet meg is kérdeztem nemrégiben kifele jövet a Belügy Minisztériumból táskával a kezében, hogy befele vitte vagy kifele hozza a lóvét. Nem véletlen hozom most szóba Magyari elvtársat, minden felszámoló cég főfejedelmét (minap jelent meg a sajtóban, hogy román királya lett a magyar romáknak), aki éppen lelépni készül, mint kurva a bőrdíványról magyarországi nemzetpusztító tevékenységét befejezve, külszolgálatot kíván ellátni (részlet a Felszámolók Országos Egyesülete elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből 2013. június 26. szerda 13 óra 30: „Ezzel egy időben dr. Magyari József bejelentette, hogy a jövőben külszolgálati tevékenységet folytat, ezért nem tud eleget tenni előadói feladatának. Jelezte, hogy kollegáját – dr. Karda László – jószívvel ajánlja oktatóként, mind a szakmai, mind az előadói szempontokat figyelembe véve”, megjegyzem 8 év után a FOE etikai bizottsága végül eljárását lezárva marasztalta ezen díszes társaság egyik tagvállalatát, miszerint az Euro Möbel Line Kft felszámolási eljárása során a Duna Libra zrt megsértette a FOE etikai kódexének normarendszerét ). Én is tiszta szívvel ajánlom mindenki figyelmébe, aki még nem ismeri a POLIP XIII bűnszervezeti ábrát, melyen a Karda László és a Magyari elvtárs neve mellett több szecus is megtalálható. Az igazi cégtemető a Kossuth Holding mellett a szintén a Simicska Lajos nevével fémjelzett Vektikális Rt is Varga Jenő vezetésével, ki mára Urán Bátyámmá vált. Amíg az „ezer rendőr” ismét csak „Vizoviczkiig” jut el, nem lesz rend az országban. A Kossuth Holding felszámoló cégcsoport, a Vektikális felszámoló cégcsoport és a Reorg illetve az összes többi felszámoló cég is közvetlenül Orbán Viktor, Simicska Lajos, Csányi Sándor, Pintér Sándor és a parlamenti pártok prominenseinek közvetlen irányítása alá tartozik. Ez az oka, hogy a 2013. május 16.-i feljelentésem nyomán (a 22.B.11.520/2013/58 számú jegyzőkönyvből: „Borbély József I.r. vádlott V/5. szám alatt becsatolja a Budapest Fővárosi Levéltár 738/2012 számú bejelentését, melyet a bíróság ismertet... Borbély József I.r. vádlott becsatolja a Legfőbb Ügyész részére megküldött feljelentést... Borbély József I.r. vádlott V/7. szám alatt becsatolja a Népszabadság on-line Archivátorok a marhaistálóban című cikkét”) ma még csak ez a Pergamen, Patkányok című írás tudott megjelenni, amiben az újságíró még nem tudott arról beszámolni, hogy ezer rendőr vagy akár egy is akcióban lenne a secu marhatelepén. No nem Romániában, hanem Diósjenőn és Biharkeresztesen. Tőkés László jelentette ki néhány éve az EU Parlamentben, hogy a rendszerváltás után volt secusok épültek be a magyar gazdaságba. A HVG az elmúlt év őszén tényként közölte, hogy a felszámolómaffiák élén a Kossuth Holdinggal az elmúlt 20 évben évi 1000 milliárd Ft kárt okoztak a csődvagyonban. Ez 20.000 milliárd Ft, és kétmillió munkahely elvesztésével járt. A Központi Nyomozó Főügyészség a Nyom. 396/2003. számú ügyben 2009. május 18-án azért szüntette meg az eljárást, hogy Bajnai Gordon ne kelljen kiterjeszteni a vizsgálatot, mivel nem lehetett volna kinevezni miniszter elnöknek, ha elindul vele szemben a büntetőeljárás (jóllehet, Magyarországon ez nem jelenthet akadályt egy miniszter kinevezésekor, hiszen Pintér Sándor ellen is folyamatban volt büntetőeljárás a Legfelsőbb Bíróság szerint 83/2009. Bü számon a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság előtt). A PKKB nyomozási bírójának jogerős végzése szerint az ügyben keletkezett titkosítás alól feloldott, a szakszolgálat által készített lehallgatási jegyzőkönyvek felhasználhatók a büntetőeljárások során. A hivatkozott lehallgatási jegyzőkönyvek (2. rész) tanúsága szerint tettenérés történt, így az ezer rendőr akcióban viheti befelé a felszámolócégek, az érintett bankok, hivatalok, parlamenti pártok vezetőit a TEMPO Párt és alapítói által készített és nyilvánosságra hozott illetve a hatóságokhoz benyújtott szervezetbűnözők neveit is tartalmazó listák alapján, mivel tettenérés esetén nincs szükség a mentelmi jog felfüggesztésére, ez a Cseh-példa alapján az európai normáknak is megfelel. A Bajnai nemrég jelentette ki, hogy ő nem írt alá semmit. De igen, együtt írták alá (már Együtt 2003-ban is) a HajdúBét székhelyének törvénysértő áthelyezése iránti indítványukat Gansperger Gyulával, aki ugyan nem balos elvtárs, hiszen ő volt a FIDESZ által delegált ÁPV Rt igazgató is, de jelenleg is több helyen képviseli Orbán Viktor jobbos elvtárs érdekeit, pl: a KÉSZ KFT-ben. Így a fentiek alapján már minden kétséget kizáróan bárki megállapíthatja,


hogy a Hajdú-Bét is legalább félig a FIDESZ „trafik”mutyija volt, mint ahogy Kövér és Rogán elvtársak szerint is jutott trafik a JOBBIK-nak, az MSZP-nek és az LMP-nek is. A pártoknak a néppel már nem egy az útja.


Borb茅ly J贸zsef

TEMPO-MATT...A rendőrök is szinte sokkot kaptak( 2.)  

A Bajnai nemrég jelentette ki, hogy ő nem írt alá semmit. De igen, együtt írták alá (már Együtt 2003-ban is) a Hajdú-Bét székhelyének törvén...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you