Page 1

SAB-NYT

Sammenslutningen af Alternative Behandlere

Leder /// 3 Organiske fortĂŚllinger /// 4 Formandens beretning /// 7 Beslutningsreferat /// 9

OgsĂĽ i dette nummer

ER

SAM

M

E

Nyt fra Redaktionen, Horoskoper, anmeldelser

EN

SLU

T NIN

GEN AF ALTERNATIVE www.sabnyt.dk

BEH

AN

D

L

227/2013


Eksotiske dufte

“Du loka ft dem le h else i din kost ” Hvordan dufter guava frugt,

på spray og roll on

blodappelsin og magnolia blade?

Find din egen nye Pacifica Parfume duft. Serien har en palette af friske og naturlige parfume blends, lavet af naturlig alkohol baseret på korn med naturlige essentielle olier. Parfumerne er veganske og lavet uden dyreforsøg. Ikke tilsat propylen glycol, parabener, phthlater, sulfater og GMOs.

Mere end 10.000 varer

HUMAN BALANCE ApS. • Tlf: 70 25 55 66 • www.human-balance.dk

- til en sund livsstil! Se vores store sortiment på helsam.dk • Tilbud og nyheder • Opskrifter • E-mail nyhedsbrev • Artikler • Din egen bestillingsliste • Bestil 24 timer i døgnet

Danmarks største udvalg

af special produkter til forebyggelse og behandling...

MAGASIN FOR SIND . KROP . ÅND

Vil du ha’ et nyt aspekt i dit liv? Find dine brikker til “livets puslespil” i Nyt Aspekt & Guiden – landets ældste holistiske magasin. Du får: Nyt Aspekt & annoncetillægget Guiden ind ad din dør hver 3. måned. Alsidige artikler og nyheder fra både ind- og udland. Rabat på 100 kr. ved oprettelse på www.behandlerlisten.dk Et eller mange gratis frieksemplarer – til vennerne, klinikken ... Og meget mere.

Nyt Aspekt & Guiden: 4 numre Kun 275 kr. Spar 100 kr. Tilbuddet gælder, hvis du ikke har været abonnent i 2012

2

www.sabnyt.dk

Bestil Nyt Aspekt & Guiden: nytaspekt@mailmak.dk eller tlf. 96 44 45 07. Få tilsendt et gratis frieksemplar: tlf. 35 86 86 60 www.nytaspekt.dk


/// Alt det med småt...

/// Leder v. SABs formand

SABs telefonnummer: 70 20 70 45

Formandens leder

Sekretariat: SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere Telefontid: mandag-fredag, 10-12 Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg, Telefonnummer: 70 20 70 45, e-mail: sekretariat@sabnyt.dk

så vi kan gøre klar til kommende generalforsamling i april. SAB’s medlemstal er stadig stigende. Vi er pt. godt 450 medlemmer. Og vi er i færd med at søge Sundhedsstyrelsen om registreringsret til flere behandlingsformer.

Formand og ansvarshavende redaktør / tlf. 5950 7452 / formand@ sabnyt.dk Redaktion, layout, horoskoper og boganmeldelser / Ellen-Birgitte Zorn, Peter Bangs Vej 198 3.th., 2000 Frederiksberg, tlf. 31 67 34 54 / ebz@ post1.dansknet.dk Website; www.sabnyt.dk Tryk /Glumsø Bogtrykkeri A/S, Østergade 17b, 4171 Glumsø / www. gbtryk.dk SAB-NYT er trykt på 100 % miljørigtigt og svanemærket papir SAB-NYT udgives af Sammenslutningen af Alternative behandlere i Danmark. Oplag 1200 eks. / udkommer 6 gange årligt og distribueres til målgruppen alternative behandlere og uddannelsessteder for alternativ behandling i Danmark. Eftertryk tilladt med kildeangivelse, efter indhentet tilladelse hos forfatter eller redaktionen. SAB er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere akupunktører, hypnoterapeuter, kinesiologer, massører, zoneterapeuter og psykoterapeuter og behandlere, der arbejder med Body-SDS. Alle SABs aktive behandleres baggrund og uddannelse er undersøgt og godkendt inden deres optagelse i foreningen.

ER

SAM

M

E

En eventuel klage over et af SABs aktive medlemmer, skal sendes skriftligt til formanden for SABs Etiske Råd, Mette Stauning, se adressen under SABs tillidsfolk.

EN

SLU

T NIN

GEN AF ALTERNATIVE

BEH

AN

D

L

Sikken en sommer vi har ! Solskin og varme. Der har ikke været grund til at tage på ferie til de ”varme” lande. Selv her i august er vejret skønt, men vi må se i øjnene at sommeren går på held. At vi om kort tid må finde det varme tøj frem. Lad os nyde vejret mens det er her. Vi var i juni desværre nød til at sløjfe et nummer af SAB-nyt. Redaktørens pc brød sammen og der var ikke andet at gøre end at springe nummeret over. Det har på de sidste generalforsamlinger været vanskeligt at finde medlemmer, der ville stille op til bestyrelsen. Det kan vise sig at blive et problem både på kort og på længere sigt. Vi er pt. 5 bestyrelsesmedlemmer og flere har været i bestyrelsen i en årrække. På den kommende generalforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ! Man kan håbe, at de er villige til at tage en periode mere ! Under alle omstændigheder er det et stort ønske at få flere med. Gerne nogen der kunne tænke sig formandsposten ! Og det vil jo være rart, hvis den kommende formand har en indføringsperiode før tiltrædelsen. Så tænk det igennem og meld ud hvis du har interesse i bestyrelsesarbejdet. Ring eller mail til sekretariatet eller undertegnede

Den 27. – 29. september er SAB igen på messe i Øksnehallen. Denne gang prøver vi noget nyt. Vi har udvidet standen for at give plads til prøvebehandlinger. 3 medlemmer har tilmeldt sig, og de har hver en dag til at vise deres behandlingsform – lave prøvebehandlinger. Det bliver spændende at se interessen på messen og vi håber at både behandler og klient vil være tilfredse med tiltaget. Du er også velkommen til at melde dig til at deltage på SAB’s stand sammen med bestyrelsesmedlemmer. Vi plejer at have det hyggeligt og det er en oplagt mulighed for at få nogle gode samtaler med udveksling af viden og ideer. Det er jo en oplagt chance for at få viden om bestyrelsesarbejdet ! Vi har flere tiltag på trapperne. Du vil snart høre om kursus i førstehjælp. Denne gang afvikles det i københavnsområdet. Nyd nu den sidste del af sommeren, så du er klar til den kommende vinter. Med venlig hilsen Peter Madsen Formand

www.sabnyt.dk

www.sabnyt.dk

3


/// Artikel

Organiske fortællinger …en vej til større forståelse af kroppen og sindets dybe sammenhænge. Når fortællingens kraft og kroppens sanser smeltes sammen i en udfoldelse af ord, øvelser, udveksling og fordybelse hænder det, at vi pludselig kan både mærke og forstå, hvordan vi hænger sammen, som det menneske vi hver især er.

Ord og krop Vi har igennem længere tid arbejdet med denne specielle kombination af ord og krop – netop via fortælling, kropslige øvelser og den indre sansning af alt dette sættes en erkendelsesproces i gang, som går udenom den almindelige intellektuelle forståelse af mennesket. Vi kalder konceptet Organiske Fortællinger. For at starte med starten – Marianne var med på massageuddannelsen hos Hanne, og omvendt var Hanne med til fortællekursus hos Marianne – vupti – der var forbindelse – man kunne sige kærlighed ved første kontakt – fortællinger og krop er uløseligt forbundet. Fortællinger skaber billeder og fornemmelser i kroppen. Kroppen indeholder historier og er et stort sanseapparat – der gerne vil både meddele sig og informere vores sind om, hvordan vi forholder os til omverdenen og samtidig er vores helt nødvendige redskab til at forstå verden og til at forstå os selv. Både kroppens sansninger og fortællingens ord er veje til følelseslivet og til vores aktive sociale liv.

4

Ved at dykke ned i kroppen og ved at gøre det på en åben og undersøgende måde, er det muligt at blive bevidst om mange af de processer, der er med til at forme vores liv – om vores måde at være i verden på.

Hvordan gør vi? Vi startede med at lade hjertet være vores udgangspunkt. Mange talemåder i vores daglige sprog vidner om disse tydelige men også ofte subtile sammenhænge i livet: At have hjertet på rette sted, hjertevarme, hjertet oppe i halsen, at rumme i hjertet, hjerteven, et stik i hjertet, hjertet åbner sig og man kunne blive ved længe endnu. Vores workshop indeholder forskellige elementer. yy lidt viden og information til tanken – dvs. vi fortæller om selve organet – eks. hjertet – om dets funktion og betydning i fysiologien og lokaliserer det i kroppen – ofte via berøringen. yy små øvelser som fokuserer på hjerte-området eller på det som hjertet rummer af mere sjælelige karakterer – eksempelvis berøringen, tilliden, at stå bag sig selv, at være i sig selv. yy historier som har samme temaer – eks. at følge sit hjerte, at mærke noget i hjertet, at være tro mod sig selv.

kropslige sansning med i hele udforskningsarbejdet omkring det enkelte organ. På denne måde bliver hvert organ studeret og udforsket/åbnet og udfoldet på en måde som aktiverer både krop, sind, tanke, følelse, vilje og sansning. Forståelsen af organets betydning både fysiologisk, sjæleligt og måske endda åndeligt væves sammen og udfoldes i lytten, talen, gøren og i den afsluttende eftertanke.

Inspiration Vi har indtil nu været igennem følgende organer: Hjerte, nyrer, lever, milt, lunger og huden. Hver med deres fysiologi, deres sjæleegenskaber og temaer og dermed hver deres fortællinger. Vi er dels inspireret af Nancy Mellon og hendes bog Body Eloquence, men i lige så høj grad af vores eget fordybelsesarbejde i vores forberedelse. Det er forunderligt at sidde sammen og tale sig ind i det pågældende organ. Når vi fordyber os i organets fænomenologi opstår både ideer til fortællinger, øvelser, ord og opgaver.

yy små fortælle-opgaver med hinanden udfra meget afgrænsede og enkle oplæg. Dvs. fortællingens kraft praktiseres også imellem deltagerne på en meget enkel og let tilgængelig måde.

Eksempelvis når vi lever os ind i nyrerne med deres enorme rensende funktion, balancerende betydning i forhold til vand og salt, deres placering som en usynlig rygstøtte, deres formmæssige lighed med ørerne, huset for vores dybe essens og vores indre stemme

yy ind imellem igen små praktiske øvelser for dermed at have den

... eller når lungerne åbner sig som det organ/fænomen der varetager det

www.sabnyt.dk


/// Artikel med at tage ind og give ud – udvekslingen med omverdenen, at vi har en kæmpe indre overflade i lungeorganet, at mærke og forstå helheden af indånding og udånding, og at mærke den forunderlige pause imellem de to. - eller at forstå leverens utal af funktioner, alle sammen for at holde blodet i den rette balance og med det rette indhold af eks. sukker, hvordan leveren supporterer blodet, så det på bedste vis kan fylde hjertet op og derpå flyde ud i hele kroppen, så vi kan handle i overensstemmelse med den vi er og med det vi ønsker at udfolde.

historiefortæller og coach og dels som kropsterapeut og akupunktør. Dvs. både den vestlige fysiologi, den kinesiske medicin, den antroposofiske medicin, den praktiske erfaring og ikke mindst vores store interesse i mennesket er vores drivkraft til at forstå, formidle og forme det vi kalder Organiske Fortællinger. Konceptet er åbent for alle – man behøver ingen forkundskaber, idet vi tager udgangspunkt i det helt almindelige menneske – dvs. ingen erfaring med hverken kropsarbejde eller fortælling er nødvendig.

Alt det og meget til er vores inspirationsgrundlag.

Eneste forudsætning er en nysgerrighed – og jo større den er jo bedre.

Derfra skaber vi fortælling, kropslige øvelser, fortælleopgaver og en passende videreformidling af konkret fysiologisk information.

Hvad giver det?

Vores inspiration er naturligvis også vores fælles erfaringer dels som

Vores erfaring er, at disse Organiske Fortællinger kan sætte nye tanker i gang, nye indsigter kan lande eller dukke op, nye forståelser af ens

www.sabnyt.dk

livshistorie og/eller organhistorie eller nye ideer til hvordan livet kan håndteres eller forstås kan vise sig. Nye helende drømme opstår ofte efterfølgende og ikke mindst giver de Organiske Fortællinger en kropsforankret fornemmelse og nærmest kærlig respekt til organerne – en ro og en dybde – en sansbar forståelse og viden om dette organiske indre univers, som er grundlaget for det mere synlige ydre handlende univers. Vi har indtil videre holdt arrangementerne i Vordingborg, men er meget villige til at sprede os ud og eksempelvis komme rundt og holde workshops om dette fænomen Organiske Fortællinger. Marianne Christensen www.mariannechristensen.dk Hanne Kjemtrup www.bevaeger.dk

5


/// Pressemeddelelse

Helsam Messen 2013 – en naturlig oplevelse! For 16. gang inviterer Helsam til en stor fagmesse for behandlere i helsebranchen, som finder sted lørdag den 14. og søndag den 15. september 2013 på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

tilmeldingsblanketten. Er du endnu ikke kunde hos Helsam, kan tilmeldingsblanketten rekvireres på e-mail: helsam@helsam.dk eller på telefon 74 48 81 40.

På messen udstiller flere end 100 af branchens førende leverandører, der præsenterer de seneste nyheder, giver inspiration og gode tilbud.

Sæt kryds i kalenderen den 14. og 15. september 2013 og brug weekenden i selskab med kolleger fra hele landet.

Foredrag Messen tilbyder et spændende foredragsprogram med dygtige og kendte foredragsholdere. Log ind på www.helsam.dk for at se foredragsprogrammet.

Konkurrencer & aktiviteter På messen arrangerer leverandørerne spændende aktiviteter og konkurrencer med masser af flotte præmier, f.eks. wellness ophold, kurser og lækre gavepakker. Få målt kolesterol, blodsukker og blodprocent, prøv en hår- og hovedbundsanalyse, få en hårstyling, få lagt make-up og smag eller prøv mange spændende produkter.

Tilmelding Behandlere skal tilmelde sig inden den 23. august 2013. Billetpriser excl. moms er kun kr. 300,- pr. dag og kun kr. 450,- hvis du ønsker at deltage begge dage. Prisen inkluderer adgang til messen, foredrag, lækker frokostbuffet og kaffe/te. De første 350 gæster pr. dag får som velkomstgave en Helsam taske, der indeholder vareprøver og magasiner – så kom og vær med helt fra starten!

Lymfedrænage er en meget blid behandlingsform, som en pulserende massage, der åbner for lymfens vej tilbage til blodkredsløbet. Er effektiv ved alle former for væskeophobninger, ødemer, hudproblemer, bihule-, gigt-, kredsløbs- og menopause problemer. Virker udrensende, immunstimulerende og afstressende. Grunduddannelsen løber over 4 weekender – lør. til man. fra okt. til mar. + 1 dag senere. Mulighed for specialuddannelse, ialt 250 timer. Uddannelsen foregår i København og Silkeborg. RAB-point 80. Yderligere oplysninger på www.lymfedrænage.com

Tilmelding sker elektronisk – log ind på www.helsam.dk og udfyld

6

www.sabnyt.dk


/// Formandens beretning

Beretning I år har vi valgt at holde generalforsamlingen her i Odense. Det er jo centralt og bestyrelsen var af den overbevisning at vi på den måde ville opleve stor tilslutning til generalforsamlingen !

På vores hjemmeside har vi en behandlerliste som alle kan bruge. Og vi besluttede at udsende behandlerlisten i bladform 2 gange om året. Og vi undgik en fordyrelse af portoudgifterne.

SAB’s bestyrelse har siden sidste generalforsamling haft 6 medlemmer. Vores møder har holdt på skift hos hinanden så Thorleif har tit taget turen til Sjælland, hvor de øvrige bestyrelsesmedlemmer bor. Jeg har en god bestyrelse. Vi er ikke altid enige, men finder altid holdbare og gode løsninger efter at have anskuet situationen fra flere sider. Heldigvis går vi godt i spænd og har et glimrende samarbejde i en positiv ånd.

Vi besluttede samtidigt at vi med start i 2014 vil ophøre med et fysisk blad og lade det udsende digitalt. Det vil frigøre rigtig mange midler der gør det muligt at intensivere tiltag mere direkte til medlemmerne.

Vores nye kasserer – Shila – har efter et år på posten fået overblikket over foreningens økonomi. Hun har en god hjælp i vores nye bogholder der holder styr på foreningens udbetalinger. Så fik vores sekretær, Laila, en datter ! Hun blev født i slutningen af januar og både mor og datter trives. I Lailas fravær ansatte vi Rikke Sejr Petersen. Hun fik hurtigt styr på den daglige trummerum i sekretariatet og vi er yderst tilfredse med hendes indsats. I 2012 fik vi mange nye medlemmer, så vi i dag er ca. 375 aktive, 46 passive og 11 elever – så mange har vi aldrig været før – og det er vi både glade og stolte over. Men vi fik i den forbindelse et lille problem med SABnyt. Vi har for et par år siden nøje tilpasset bladets vægt til Post Danmarks vægtgrænser. Nu overskred behandlerlisten det afsatte sidetal. Så vi havde et valg: 1) Vi kunne indsætte endnu 4 sider og dermed komme i en dyrere vægtklasse eller 2) Vi kunne tage behandlerlisten ud af bladet. Vi valgte løsning 2) af flere grunde.

Vi er allerede i gang. Det første førstehjælpskursus blev afholdt den 7. marts i år. Det var her i Odense. Og det var et glimrende kursus. Shila og jeg deltog og vi føler os godt rustede til at yde førstehjælp. Desværre var fremmødet skuffende, men vi prøver næste gang på Sjælland og så bliver det på en weekenddag. Endelig i oktober kom den nye RAB-bekendtgørelse. Der er lempelser i forbindelse med e-learning, hvor man nu kan tage kurser i teoretiske fag gennem e-learning. Eksamen skal dog gennemføres med fysisk tilstedeværelse. Generelt er eksamen blevet et krav for at blive registreret. Det kan blive et problem for mange, der med en ældre uddannelse nu ønsker at blive RAB. Der kommer stadig nye terapiformer til. Vi bestræber os på, at arbejde mod en rummelig, åben og udviklingsorienteret forening, så i den udstrækning vi kan stå inde for terapiformen – uddannelse og etik – lukker vi gerne nye terapiformer ind. Mange ønsker desuden at blive RAB-registreret i deres behandlingsform. Og vi er kun interesseret i at kunne registrere flere end de 7 vi allerede er berettiget til. I RABbekendtgørelsen er kravet til at blive berettiget bl.a. at der til start er 15-20 medlemmer med behandlingsformen der opfylder kravene og

www.sabnyt.dk

er interesseret i at blive RAB. Vi har udsendt opfordringer til medlemmer med kraniosakral-terapi om at tilkendegive ønske om RAB så vi kan få et overblik så vi forhåbentlig kan ansøge Sundhedsstyrelsen om registreringsret. Flere behandlingsformer er på vej. Et problem vi har arbejdet meget med, er de danske forsikringsselskabers holdning til den alternative behandlerverden. Vi har haft mange henvendelser fra behandlere, der henviser til klienter, der har besvær med at få tilskud til behandlinger eller oplever krav om at benytte særlige behandlere der er ’godkendt’ af det aktuelle forsikringsselskab. Efter medlemshenvendelse er det lykkedes at få Tryg i tale og dermed finde åbninger og veje der tilgodeser SAB’s medlemmer. Så derfor skal der lyde en opfordring til medlemmer, der støder panden imod forsikringsselskabers ordninger, om at kontakte mig. Det er vigtigt at vi har en konkret sag at referere til, når vi kontakter forsikringsselskaberne. Bestyrelsen er i arbejdstøjet og vil fortsætte den linje, vi er startet på, med fokus på medlemmerne. Vi håber at opleve interesse og velvilje fra medlemmerne – gode ideer er altid velkomne. Til denne generalforsamling har Pia Mariah valgt at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet efter flere års deltagelse. Pia Mariah er en god, samvittighedsfuld og arbejdsom pige. Når hun påtager sig en opgave, følger hun den til dørs, på bedste vis. Bestyrelsen og jeg har været glade for samarbejdet med hende – hun har erfaring og ved en utrolig masse og hun har humor der har bevirket smil og grin til møderne. Pia Mariah har lovet at påtage sig mindre opgaver – opgaver der passer hende og samtidig aflaster bestyrelsen og det

7


/// Formandens beretning fortsat... siger vi tak for. Vi ønsker Pia Mariah held og lykke – vi kommer til at savne hende. Jeg vil gerne takke alle der har støttet og arbejdet for SAB – ikke mindst medlemmerne af Etisk Råd, Laila, Rikke og især alle i bestyrelsen. Tak til Jer. Det har været et travlt og godt år for SAB. Foreningen har været i god udvikling, en udvikling der skal fortsætte. Der skal slutteligt også lyde en tak til alle vores medlemmer – vi vil arbejde videre til gavn for Jer. Med venlig hilsen Peter Madsen Formand

En generalforsamling med bid! SAB har afholdt den årlige generalforsamling i april og denne gang midt i landet – Odense C. Det startede med et foredrag af Pernille Lund om immunsystemet som jo er vores vigtigste redskab for at leve et sundt og langt liv. Pernille er en meget levende foredragsholder og budskabet går rent ind med hendes faglige udtryk som alligevel er omsat til et let og forståeligt dansk. Hun fortalte om ” alt det vi godt ved” men på en lidt anderledes måde, så ens faglige basis blev genopfrisket. Selve generalforsamlingen gik rigtig godt. Der var gode debatter under de forskellige punkter og alle

valgene gik som de skulle. Der var en god og behagelig stemning – det eneste, der manglede var nogle flere indlæg til debatterne men det var lidt svært, da vi ikke var over 20 mennesker i lokalet. Det var også en gevinst, at vi havde tid til at netværke med hinanden og det vil jeg opfordre andre medlemmer til at opleve næste gang. Definition af netværk – jo mere du giver – jo mere får du igen. Dorte Malmgren – www.dobima.dk Livsstilskonsulent og Kropsmassør

SAB sender nyhedsbrev ud via e-mail til alle medlemmer. Hvis ikke du ikke har modtaget nyhedsbrevet, kan du

sende din e-mail adr. til: sekretariat@sabnyt.dk

8

www.sabnyt.dk


/// Fra generalforsamlingen

Beslutningsreferat SAB´s ordinære generalforsamling, den 20-042013 SAB´s ordinære generalforsamling, den 20. april 2013, blev afholdt på: Oasen Nuets Center, Thorsgade 13, 5000 Odense C . Generalforsamlingen indledt med et foredrag ved Pernille Lund: Styrk immunforsvaret – undgå infektion og inflammationer. Der er mødt 13 deltagere, inkl.1 passivt medlem og SAB’s sekretær, op til denne ordinære generalforsamling. 1 deltager (aktivt medlem). Til information, er dette et beslutningsreferat ikke et debatreferat. Der medtages kun de kommentarer og spørgsmål, der er relevante for valg af poster iflg. dagsorden. Generalforsamlingen startede kl.13.00, hvor formanden Peter Madsen bød velkommen til de fremmødte deltagere.

Referat Beslutningsreferat fra generalforsamling i SAB, den 20. april 2013:

Dagsorden: 1. Valg af dirigent: • Britta Andersen blev valgt. 2. Valg af 2 referenter: • Dorte Malmgren og Rikke Sejer Pedersen. 3. Valg af 2 stemmetællere: • Mette Stauning og Shila Jensen. 4. Behandling af evt. ekskluderingssag 5. Formandens beretning og udvalgsberetninger. • Formandens beretning og udvalgsberetninger blev

godkendt. Formandens beretning er vedhæftet som bilag til referatet og vil blive/er offentliggjort på SAB’s hjemmeside. 6. Regnskabet fremlægges til godkendelse • Regnskabet blev godkendt med 12 for. Det aftaltes, at SAB for fremtiden udsender regnskabet i god tid (minimum 14 dage før) til de medlemmer, der tilmelder sig generalforsamling. 7. Indkomne forslag: • Ingen indkommende forslag. 8. Fastsættelse af kontingentets størrelse • Ingen ændringer. 9. Fastsættelse af bestyrelseshonorar: • Bestyrelsen foreslår uændret sats på 12,5 % af kontingentindbetalingerne. Forslaget blev vedtaget. 10. Valg i henhold til vedtægternes § 2 • Peter Madsen blev genvalgt som formand for 2 år • Shila Jensen blev genvalgt som kasserer og blev valgt for 1 år • Dortebet Suel blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år

• Dorte Malmgren blev valgt som suppleant 13. Eventuelt. • PFA har godkendt RAB – akupunktør til behandling af klient- bliver betalt af PFA, de skal have elektronisk faktura tilsendt. • Debat om dækning hos de forskellige forsikringsselskaber, hvorpå det skal gøres, dækning af medlemmer. Der er generelt gode ordninger med de forskellige forsikringsselskaber. • Regionsrådet har svært ved at finde medlemmer i de forskellige regioner. • Bestyrelsen skal udforme rammer til sekretariatet og eventuelt regionsrådet. • Der arbejdes med om E-Lear Ning kan blive muligt.

Generalforsamlingen sluttede kl.15.45.: yy Dirigent: • Britta Andersen yy Referenter: • Rikke Sejer Pedersen og Dorte Malmgren

• Ulla Andrews blev genvalgt som næstformand for 2 år • Thorleif Sørensen genvalgt til bestyrelsen for 2 år • Pia Mariah Hansen træder ud af bestyrelsen. 11. Valg af intern kritisk revisor: • Britta Andersen blev genvalgt. 12. Valg af medlemmer og suppleant til Etisk Råd: • Mette Stauning blev genvalgt som formand for 2 år • Bodil Møbjerg blev valgt som medlem for 2 år

www.sabnyt.dk

9


Ansigts

Refleksterapi

Effektiv og naturlig behandlingsmetode

Lær Ansigts Refleksterapi … til helse og skønhed De Originale metoder udviklet af Lone Sorensen.

De Originale metoder

Behandlingen, der består af manuel stimulering af punkter og zoner, har ingen bivirkninger og den kan kombineres med al anden behandling. Med Ansigts Refleksterapi kan der opnås forbedringer for alle symptomer/sygdomme. Ansigts Refleksterapi er en del af det langt større genoptræningssystem for hjerne- og neurologiske skader kaldet ”Temprana Refleksterapi”. Formålet med at anvende Ansigts Refleksterapi er ikke alene at forebygge sygdomme, men via bearbejdning af reflekszoner og punkter i ansigtet, behandles årsagen til at sygdom opstår. Lone Sørensen har arbejdet med refleksterapi i over 30 år og har set forbløffende resultater – også der hvor Sundhedsvæsenet har givet op. Ansigts Refleksterapi indgår tillige i et fantastisk effektivt ansigtsbehandlingsprogram Japansk Lifting og i Cosmobody - en metode der ikke alene opstrammer ansigtets og kroppens hud og muskler, men også afhjælper spændinger og stressrelaterede problemer.

- Når erfaring, tryghed og kvalitet tæller Kurser holdes løbende i København, Roskilde og Varde og der er også mulighed for at tage kurset som distanceelev.

Skoler København, Lone Sorensen, evaduckert@hotmail.com, 29891442, www.ansigtzoneterapi.org København Ø, Mette Brandt, info@cosmobody.dk, 31484122, www.cosmobody. dk Roskilde, Zandra Willumsen, info@eteach.me, 2029 4979, www.eteach.me Varde,Tina Tungelund Kristiansen, mail@tkz-skolen.dk, 28 92 74 20, www.tkz-skolen.dk Institut for Refleksterapi v. Lone Sorensen, Amistad 17-19 Barcelona, Spanien (0034) 932655700, sorensensistem@gmail.com www.temprana.org www.ansigtzoneterapi.org

10

www.sabnyt.dk


/// Rubrikannoncer Magneto-Max - danskproduceret magnetterapi apparat med 1 krops-spole og 2 ben-spoler, rullebord, computer, stol, komplet instruktionsbog. Nypris 55.000. Nu 8.000, excl. moms. Levering og opstart efter ønske. 2 års reklamationsret. Venlig hilsen ’Magnetmanden’ Erik Nielsen, Odense erik@erik-nielsen.dk 6612 6272 /4016 6272. Fax 6611 6666.

Qi Gong kursus i Danmark og Spanien Træn helbredsfremmende Qi Gong og styrk din livskvalitet. www.CaringSense.dk - Åse Lodal, Tlf. 21 73 73 88

Horoskoper Nu også karmiske horoskoper! Fødselshoroskoper og årshoroskoper laves, 1200 kr. ialt for begge. Jeg skal bruge fødselstidspunkt, -tid og -sted. Du skal have tidspunktet fra Landsarkivet eller fra din fødselsattest. Ellen-Birgitte Zorn 31 67 34 54, ebz@post1.dansknet.dk Gerne på Skype.

HYPNOSE INSTITUTTET Astrolog, healer & zoneterapeut ”Indre handling - ydre forvandling” Kurser – Foredrag – Undervisning Læs mere på www.piamariah.dk

Hypnose • NLP • Healing Kurser Uddannelser Terapi Faglige kompetencer Personlig udvikling Erfaring • Etikken • Kvalitet www.hypnoseinstituttet.dk info@hypnoseinstituttet.dk Tlf.: 26 85 03 39

Naturvisdomsskolen

Rytmisk Massage Grundkursus og Uddannelse. Kig ind på www.bevaeger.dk Hanne Kjemtrup - 22 61 51 81

Kropsterapeut Jeannette Johnsen udd. v/ Body SDS

Helkropsmassage, coaching og grundtræning i Haslev www.kropsterapeutjj.dk

www.sabnyt.dk

Uddannelse til Visdomsterapeut Kurser for alle Supervision af Terapeuter Kompetence udvikling af Terapeuter Skoleleder Pia Gylding Sabroe. www.piasabroe.dk Faglighed,bevidsthed,udvikling og mesterlære.

MED: ALFA-KINESIOLOGI KAN DU SLIPPE AF MED DIN ALLERGI – HELT UDEN BRUG AF MEDICIN LÆS MERE PÅ WWW.CIRKLEN.COM KONTAKT: ULLA ANDREWS – ulla. andrews@mail.dk - 26 13 86 94

11


/// Fra redaktionen

SAB-NYT Rubrikannoncer

former for illustrationer som separate filer. Og HUSK, at det skal leve op til følgende krav:

Jeg vil lige gentage rammerne for optagelse af rubrikannoncer:

yy Alt materiale skal sendes til ebz@ post1.dansknet.dk

yy Du må gerne selv sættet det pænt op med linjeskift, centreret/venstrestillet, store/små bogstaver, fed/kursiv skrift, tekststørrelse, men vær opmærksom på at jeg bruger en bestemt skrifttype i bladet, og det er måske ikke den du bruger

yy Illustrationsmaterialet må gerne være i farver, men så SKAL det bruge det farvesystem, der hedder CMYK.

yy Der må gerne være en baggrunds-farve/tekst-farve/fremhæv-farve, men jeg forbeholder mig ret til at ændre den, hvis den ikke passer ind.

Om dette blad Dette nummer skulle have udkommet i juni måned, men for første gang i min karariere kom grafiker oplevede jeg 3 computernedbrud over ganske kort tid - og det sidste tog bladet med sig. Jeg har backups på nettet, men da computeren døde sidste gang, tog den en dags arbejde med sig og jeg havde ikke mulighed for at skaffe en ny computer med alle de dyre layoutprogrammer, jeg bruger, i løbet af den uge der var tilbage, før jeg tog på ferie. Så formanden og jeg blev enige om, at der ikke var meget andet at gøre end at udsætte bladet til næste nummer, så jeg havde tid til at skaffe en ny computer og hele stakken af programmer. Derfor fik i intet blad i juni, hvilket jeg beklager meget!. Nu har jeg lavet nogle sikkerhedsrutiner, der skulle gøre tab af data umuligt. Men det er min erfaring, at sådan er IT - man kan aldrig have 100% kontrol over det. Så her er det blad, i skulle have haft i juni.

12

yy Du må gerne bruge ”specielle tegn” så som * eller en prik fra et tekstbehandlingsprogram.

yy Hvis du sender en PDF-fil, skal du lave den i trykkvalitet - d.v.s. den højeste kvalitet. yy HUSK! Bladet trykkes i farver, så alle annoncer kan være i farver.

yy Jeg vil gerne modtage teksten til annoncen i Word eller et andet tekstbehandlingsprogram.

Husk at lade os vide på sekretariat@sabnyt.dk hvis du flytter adresse, får nyt telefonnummer osv.

yy Maksimum 3 rubrikannoncer pr. medlem pr. SAB-Nyt. yy Ingen billeder eller logo - kun tekst yy Maksimum 100 anslag pr. annonce + navn og telefonnummer

HUSK: Om materialet til bladet

yy Opløsningen på fotos skal være min. 300 DPI - d.v.s. at man ikke kan tage et foto ned fra internettet og sende til mig, for det er for dårlig kvalitet og bliver uskarpt på tryk.

God fornøjelse med SAB-NYT nr. 226

♥ Med venlig hilsen Ellen-Birgitte Zorn, Redaktør

Jeg modtager ofte artikler, skrevet i Microsoft Word med fotos og stregtegninger sat ind i WordNaturlig hjælp filen. MEN - Word gør noget til din sundhed slemt ved fotos kvalitet, det er et tekstbehandlingsproTRIFALLA Styrker fordøjelsen, sikrer regelmæssig afføring og bekæmper parasitter og toksiner i fordøjelseskanalen. Naturlige gram og ikke er layoutproantioxidanter styrker immunforsvaret og beskytter celler og organer. Modvirker oppustethed samt både hård og tynd mave. gram, og når jeg får filerne TRIFALLA SPECIAL Modvirker hård og træg og skal have dem ind i mit mave samt neutraliserer luftdannelse i tarmen. layoutprogram går det helt REUMAZALL Holder kroppens led i orden og styrker deres fleksibilitet. Modvirker hævelse og oxidativ stress. Hjælper til at galt med kvaliteten. Så send vedligeholde bevægelighed af led og undgå morgenstivhed. Styrker lunger og slimhinder i fordøjelsen. IKKE Wordfiler med fotos MUSKELSTIFT Hurtig hjælp - effekt efter 3-5 min. og tegninger i, send venligst Øger blodgennemstrømning i vævet, modvirker infiltrationer og muskelspændinger. Word-filer (eller tekstfiler af Forhandles af Matas og helsekost samt netbutik www.human-balance.dk et andet format) UDEN fotos Human Balance ApS - Tlf. 70 25 55 66 - www.human-balance.dk og tegninger, og send alle

Mave Muskler

&

www.sabnyt.dk


/// Pressemeddelelse

Danske børn skånes ikke for mobiltelefoner Modsat Belgien har Danmark endnu ingen lovgivning som har til formål at skåne børn for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner. I Belgien bliver det nu forbudt at målrette design og salg af mobiltelefoner til børn under syv år og mobiltelefoner må ikke optræde i spil til denne aldersgruppe. Desuden må der ikke føres annoncekampagner for mobiltelefoner til børn under 14 år. Forhandlere og teleselskaber skal fremover oplyse om strålingsniveauerne. Ifølge den belgiske sundhedsminister Laurette Onkelinx viser internationale undersøgelser klart at mobilstråling muligvis er kræftfremkaldende. “Hvis en risiko eksisterer, så er beskyttelse nødvendig.” Dette

udtaler hun til den belgiske avis RTBF. Iflg. læge Charlotte Bech er børns hjerneskal langt tyndere end voksnes, og det betyder at elektromagnetisk stråling trænger længere ind i hjernevævet end hos voksne. Forskningen på området viser modstridende resultater, men mange studier tyder på, at elektromagnetisk stråling kan have en række alvorlige konsekvenser såsom adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, hukommelsesbesvær, uregelmæssig hjerterytme, søvnforstyrrelser og svulster i hjernen. University of Southern California har i 2012 undersøgt en gruppe af 28.745 danske børn op

www.sabnyt.dk

til syv års alderen, og man fandt, at brug af mobiltelefoner var relateret til flere adfærdsvanskeligheder. Se på http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/21138897 På trods af forskningen har Danmark indtil videre undladt at benytte forsigtighedsprincippet. Med venlig hilsen Læge Charlotte Bech, tlf 20 16 18 50 Designer Helle Heiberg, tlf 35 11 14 14 Bestyrelsesmedlem i EHS, Foreningen af el-overfølsomme, i Danmark

13


///Boganmeldelse

Sammenhængen mellem sygdom og mad Prescription for Nutritional Healing. 5th ed. Af Phyllis A. Balch Published by Penguin Group, 2011 £12,80, 883 pages, ISBN 978-1-58333-400-3 Kan købes hos Amazon.co.uk Jeg anmelder normalt ikke engelsksprogede bøger, men denne bog er ikke oversat og den er så vigtig for enhver, der arbejder med mennesker og sygdom og mennesker og kost. Det er et opslagsværk, hvor man kan slå op under en lang liste af sygdomme, f.eks. brystkræft, migræne, stress, mæslinger, autisme osv. I et opslag står:

14

• En beskrivelse af sygdommen, • en tabel, der beskriver kosttilskud, vitaminer ogmineraler, der er godt at tage for den sygdom, opdelt i Meget vigtige, Vigtige og Hjælpsomme, • et afsnit om, hvilke urter er gode at tage for sygdommen. • en lang række anbefalinger om forandringer i ens liv, der kan hjælpe med til at gøre en rask, f.ex. hvad der er godt at spise, hvad man skal holde sig fra, hvordan kroppen reagerer, og hvad den har brug for, • En liste over ting, man skal overveje i sin vej mod at blive rask. Jeg købte bogen da jeg over et par år udviklede allergi mod gluten, sukker og mælkeprodukter. Der er

www.sabnyt.dk

et langt afsnit om allergier i bogen, som har hjulpet mig meget og hen ad vejen har jeg udviklet noget, jeg selv troede var gift, men som viste sig, sammen med meget andet at være udløber af min glutenallergi. Med hjælp af denne bog er jeg ved at være i balance igen, og jeg ved, at mange af jer har klienter med ubalancer og sygdomme, hvor kosten er et issue. I det hele taget er det jo ved at være anerkendt, at kosten altid er et issue ved sygdom. Jeg har erfaret, at når jeg bruger denne bog, på mig selv og mine klienter, kommer vi over tid i bedre balance. Det kan jeg kun anbefale.


/// Boganmeldelse

Klassisk værk om healing oversat til dansk Helbredende hænder. En guide til healing gennem det menneskelige energifelt Af Barbara Brennan Sphinx forlag 2012 339 kr, 310 sider ISBN 978-87-7759-368-0

Jeg hørte om denne bog for første gang, i 1999, da jeg var igang med min første terapiuddannelse. Min lærer, Estrid Norby fra Dybdeterapeutisk Institut i Århus viste os den mest slidte udgave af en bog, jeg har set og sagde, at det var end af biblerne indenfor healing. Bogen var Hands of Light af Barbara Brennan og min lærer var uddannet til healer hos hende. Jeg var ved at opdage at jeg måske havde visse evner og købte bogen. Den står stadig på min boghylde sammen med sit modstykke, Light Emerging. Hands of Light - nu oversat til Helbredende hænder - handler om at heale andre, Light Emerging handler om at leve så man healer sig

selv. Og mine eksemplarer er efterhånden ligeså slidte som Estrids.

selvom det, man oplever måske er anderledes.

Dette er intet mindre end en fantastisk bog og jeg er glad for den endelig er blevet oversat. Jeg kan ikke anbefale den nok til alle, der er interesseret i healing, men også i mennesker og i, hvordan vi kan være sammen på jorden i kærlighed og medfølelse. .

Noget af det jeg har brugt meget i mit terapeutvirke er Brennans beskrivelse af karakterstrukturerne, og hendes uendeligt kærlige beskrivelse af, hvordan der er sammenhæng mellem vores forsvarsstrukturer og vejen til at finde vores formål og være i verden.

Først og fremmest italesætter den en holdning til sig selv og andre, som jeg nu ser vokse ganske langsomt i Vesten: Vi er væsener, der er lavet af eneri, vi er sjæle, der har en menneskelig oplevelse, ikke mennesker, der har en sjælelig oplevelse.

Bogel indeholder bl.a.:

Brennan er oprindeligt fysiker og beskriver med akademikerens klarhed og healerens medfølelse sine mere end 25 års erfaring med at heale. Hun har en veludviklet evne til at se aura, og bogen indeholder en del farveillustrationer af den menneskelige aura under forskellige omstændigheder. En del af bogen er kanaliseret fra Heyoan, Brennans åndelige vejleder, der også giver ord med på vejen om hvordan det, livet handler om, er kærlighed og sætter ord på, hvad der sker, når vi behandler hinanden mindre end pænt.

• En ny måde at se mennesket i forbindelse med helbred, relationer og sygdom • En forståelse af hvordan det menneskelige energifelt - auraen - ser ud, fungerer, forstyrres og heales, og hvordan det interagerer med nære relationer • Træning i evnen til at se og fortolke aura • Medicinsk verificerede case studies af alle slags mennesker, der er blevet healet for en bred vifte af sygdomme • Guidelinier for hvordan man healer sig selv og andre. Hvis du ikke allerede kender bogen, og hvis du interesserer dig for mennesker, så LÆS DEN! Du vil aldrig fortryde det.

Bogen er fuld af rimeligt kompliceret stof, der beskrives på en måde, så vi alle kan være med. Den er umådeligt praktisk - jeg har haft den ved siden af hvergang jeg healede en klient i de første 2 år jeg arbejdede som healer, og det hjalp mig enormt med at udvikle mit klarsyn og min intuition. Hendes beskrivelser af mennesker og deres energetiske system er genkendeligt for en intuitiv person,

www.sabnyt.dk

15


STØT KAMPEN FOR URTER PÅ DET DANSKE MARKED!

Bevar din ret til adgang til de samme urtemedicinske produkter som borgere i andre EU lande har adgang til!

Den danske Fødevarestyrelses holdning til indiske og kinesiske kosttilskud gør, at det ikke længere er lovligt at forhandle meget berømte, veldokumenterede og ufarlige produkter i Danmark. Selvom de er tilladte og sikkerhedsvurderede i andre EU lande.

Vi arbejder for:

Vidste du at:

• Neutral og uvildig dokumenta- tion af de enkelte produkter samt et uafhængigt Klagenævn

Fødevarestyrelsen diskriminerer muligheden for at købe kinesiske og indiske kosttilskud i Danmark i forhold til resten af EU. Fødevarestyrelsen og DTU snyder med dokumentationen og lukker øjnene for resultater fra andre EU lande. Udover en nyligt indført grundafgift på 12.500,- kr. og 1000,- kr. pr produkt til staten, får danske distributører nu store og tilfældige bøder for at have forhandlet disse produkter, som det er svært at finde dokumentation for.

16

• Retten til selv at vælge vores kosttilskud • Retsikkerhed og en anstændig behandling af de danske føde- varemyndigheder

Alle bidrag – stort eller lille modtages med tak! Reg. nr. 1551 og Konto nr. 10963923 Medlemskab: 1 år pr. person kr. 200,eller pr. firma kr. 500,Tusind tak for din støtte og tillid til os! ”Find os på Facebook” eller på www.urtemedicin.eu

www.sabnyt.dk


/// Anmeldelse

HANG

Yoga, meditation and other moods. Af Benjamin Barfod Legen er blevet alvorlig og Benjamin Barfod er blevet en virtuos kunstne på sit instrument. Han spiller med klassiske musikere i det Kongelige kapel, med en fransk operasangerinde, med nogle af Danmarks bedste jazzmusikere og med en af Indiens tabla-mestre. I Danmark har han optrådt med både afrikanske dansere og breakdansere.

skulle lige vænne mig til rytmerne, men det skal je altid. Nu virker de fint, når jeg mediterer, og jeg kunne godt finde på at bruge dem, når jeg holder meditationsaftener for andre. CDen koster 150 kr. + forsendelse og kan købes på Benjamin Barfods hjemmeside, http://www.benjaminbarfod.com, hvor der også står en hel masse om kunstneren selv.

Benjamin Barfod har et ansemble, der hedder Musique des Etoiles og med dem spiller han i domkirker og kirker i Danmark og Frankrig og i templer i Indien.

En Hang er et musikinstrument, der ligner en stor wok med metallåg. Den spilles i dette tilfælde af Benjamin Barfod, som man næsten kan sige har udviklet sin musikalitet gennem modstand. Benjamin er født med en hjerneskade, og talte og gik meget sent. Han har svært ved den form for indlæring, som folkeskolen kræver, og idag svarer hans traditionelle skolefærdigheder til en 2. klasses elev når det gælder læsning, skrivning og regning, og andre områder af Benjamins hjerne er også ringe udviklet.

Denne CD er en dobbelt-CD, en solo-CD, hvor Benjamin spiller Hang, og en CD hvor han spiller sammen med nogle af de samgere og musikere han spiller sammen med for tiden. Musikken er harmonisk og rytmisk og meget behagelig at høre på, som meditationsmusik skal være. På CD nr 2, hvor Benjamin Barfod spiller sammen med andre, er der vokal på nogle af sangene og jeg synes, det virker fint. jeg har brugt CDerne til meditation de sidste par uger, og

Hyggelig og rar erhvervsejerlejlighed 5 min. fra Kgs. Nytorv til salg Velegnet til klinik, kursusvirksomhed eller undervisning Nyrenoveret, så den fremstår lys og venlig. Areal: 128 m2 Antal værelser: 6 Pris: 1.850.000 kr.

Men Benjamin fandt sin styrke i musikken og han skaber musik unden at kunne læse eller skrive noder og skalaer. Han skriver især harmonier og er blevet kendt for musik til yoga og meditation. For 9 år siden hørte han en Hangspiller i udlandet, og Hangen og dens klang passede til ham. ½ år senere fik han en Hang med en besked fra dem, der havde lavet den i Schweiz: ”Hangen er ikke et musikinstrument, men et spejl af den,der spiller på den. Leg med den!”

Kontakt Immolina ApS for prospekt og fremvisning. immolina.peter@gmail.com

www.sabnyt.dk

17


SABS Bestyrelse 2013 Formand, Peter Madsen Kåstrup Holmevej 23 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 74 52 e-mail: info@hypnosestedet.dk

Næstformand Ulla Andrews Vodroffsvej 39 1900 Frederiksberg C Tlf.: 26 13 86 94 e-mail: ulla.andrews@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Dortebet Suel Lyngvej 6 B 2800 Lyngby Tlf.: 23 30 17 71 e-mail: doktorbet@mail.dk

Kasserer Shila Jensen Røsnæsvej 109 4400 Kalundborg Tlf.: 50 56 98 65 e-mail: shilabirgitte@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem Thorleif Sørensen

Gustav Wieds Vej 19 8000 Århus C. Tlf. 86 12 76 48 e-mail: Thorleif@Hypnose-Gruppen.dk

Suppleant til bestyrelsen

Sekretariat

Suppleant Erland Dyring

Rathsacksvej 1, st. th. 1862 Frederiksberg C Tlf.: 2211 8247 e-mail: mail@energyrelease.dk

18

www.sabnyt.dk

Sekretariat: Laila Sonnichsen Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg Tlf. nr. 70 20 70 45 e-mail: sekretariat@sabnyt.dk


/// Datoer & priser SAB-NYT, datoer i 2013

Annoncepriser, SAB-NYT

Udgivelse og deadline:

Pr. maj 2010

SAB-NYT nr. 228/2013 udkommer i uge 41 Deadline d. 20/9 SAB-NYT nr. 229/2013 udkommer i uge 49. Deadline d. 15/11 Såfremt der er rettelser til navn eller adresseregistrering bedes disse sendt til: SAB - Sekretariat Kåstrupvej 1, 1. sal 4400 Kalundborg Tlf.: 70 20 70 45, E-mail: sekretariat@sabnyt.dk

1/1 side bagsiden (12,6 x 19,6 cm) 2.800 kr. 1/1 side øvrige sider (15.8 x 22.3 cm) 3.500 kr. 1/2 side bagsiden (12,6 x 9,8 cm) 2.000 kr. 1/2 side øvrige sider (15.8 x 11.1 cm) 1.900 kr. 1/4 side (7,9 x 11,1 cm) 1.000 kr. 1/3 side (15,8 x 7,4 cm) 950 kr. 1/6 side (7,9 x 7,4 cm) 550 kr. 1/9 side (4,9 x 7,4 cm) 450 kr. Annoncepriserne er excl. moms og gælder for trykklart materiale. Gentagelsesrabat: Ved 3 fortløbende og enslydende annoncer gives 10% rabat. Ved 6 fortløbende og enslydende annoncer gives 20% rabat. Aktive medlemmer får 50% rabat på annonceprisen. Der kan maximalt opnås 50% rabat på annonceindrykninger. SAB-NYT udkommer primo februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for indlevering af annoncer: Se ved siden af. Tekniske specifikationer for levering af trykklart materiale: Filformat: PSD, EPS eller PDF. Farvemodel: CMYK. Opløsning: 300 DPI.

Er du flyttet?

Medlemspriser

Har du fået ny email, ny adresse eller nyt telefonnummer?

◊ Indmeldelsesgebyr: Kr. 350

Husk at give besked til sekretariatet!

◊ Aktive medlemmer: Halvårligt kontingent: Kr. 1250

Sekretariatet sekretariat@sabnyt.dk

◊ Elevmedlemmer: Halvårligt kontingent: Kr. 400. ◊ RAB registrering: Årligt kontingent pr. terapiform: Kr. 400 ◊ Passive medlemmer, skoler/Støttemedlemmer: Årligt kontingent: Kr. 550.

Bestyrelsesmøder i 2013 Emner der ønskes behandlet på SABs bestyrelsesmøder, bedes indsendt til formanden, senest 14 dage inden mødet afholdes.

NB! Husk: Alt er fradragsberettiget.

www.sabnyt.dk

19


/// Horoskoper for april og maj 2013 Vædderen 20/3 — 19/4 Juni og juli vil du føle at du har masser af overskud - hvis der er noget, du vil have fra hånden, har du rigeligt med energi til at få det udført. Denne energi er også god til at starte nyt op, så som nye projekter, nyt job, ny bolig osv. En stortrigon i vandtegnene oplyser sommerhimlen og hjælper os alle, også dig, til at gøre vore drømme virkelige og slippe gamle illusioner, som vi er vokset fra. For dig sker dette på dit område der handler om hjem og rødder, så måske vil du se mere realistisk på din baggrund, eller din drøm om at skabe en familie kan gå i opfyldelse. Pluto bevæger sig i oposition til Mars, din herskerplanet, i august. Det er traditionelt et vredesaspekt, men for en Vædder er det et transpormationsaspekt - Pluto vil have os til at udvikle os og feje de gamle ting, som vi klamrer os fast til, væk. Luk op for energien - du vil komme lutret ud på den anden side. Råd: Du får brug for selvbeherskelse nogle gange i sommer - træk vejret dybt i stedet for at blive vred.

Krebsen 22/6 — 22/7 Alle de store transitter, der sker for dig i disse år, handler om udvikling af selvværd for dig - ikke Krebsens stærkeste side, så det er i de fleste tilfælde nødvendigt arbejde. Saturn står i dit 5. hus og giver energi til at se realistisk på, hvem du egentlig er og hvad du egentlig har at give, og Pluto står i opposition til Solen i Krebsen i disse år. Det handler endnu mere om, hvem du dybest set er, og om at lægge egoet fra dig og vise dig i al din glans. Krebsen er modertegnet, et dybt spirituelt tegn, hvis ikke du lader dit liv styre af din trang til at tage dig af alle andre end dig selv, og dit manglende selvværd. Uranus og Pluto kaster igen lys på din balance mellem arbejde og privatliv - er du stadig ved at arbejde dig ihjel fordi du gerne vil leve op til andres forventninger, eller er du ved at lære, at der skal være tid og rum til dig selv, før du tager dig af andre? Råd: Mediter 30 minutter hver dag.

20

Tyren 20/4 — 20/5 Din herskerplanet, Venus, går også i opposition til Pluto i sommer, og det kan betyde flere ting: Det kan betyde at du bliver nødt til at kigge på hvordan du håndterer dine penge, om du holder fast på dem af angst for hvad fremtiden bringer, eller om du omsætter dem til noget, der er godt for din udvikling. Tyre er som regel sparsommelige mennesker og kan godt lide at have 10.000 stående i et hjørne, hvis det nu skulle blive dårlige tider, men disse år er bare ikke tiden til at holde alt for fast på noget. Jeg anbefaler ikke, at du smider til højre og venstre med dine penge, men se på, hvordan dine penge kan hjælpe dig til at vokse og tage din plads i verden og brug dem derefter. Saturn står i dit modstående tegn, Skopionen, i år, så du vil blive afprøvet på realisme og ansvarlighed. Der komemr meget fokus på økonomi i sommer (husk det med ansvarligheden), men Venus er også kærlighedsplaneten, og du kan også blive prøvet af på den front. Der vil ikke blive plads til noget, der ikke er ægte i dit liv. Råd: Hav tillid til at Universet vil dig det godt.

Løven 23/7 — 22/8 I juni er Jupiter på vej ud af dit 11. hus, hvor den forhåbentlig har bragt dig nye venner, nysgerrighed og visdom. Måske har du ligefrem startet på en ny uddannelse, eller rejst en masse det sidste års tid i lyset fa Jupiter. Den bevæger sig nu ind i dit 12. hus, hvor den vækst, den bringer, er spirituel energien skaber mulighed for at finde andre mennesker, der - ligesom dig gerne vil arbejde sammen om at gøre verden til et bedre og smukkere sted. Ikke kun for sig selv, men for alle. Uranus og Plutos aspekt, der blev aktivt igen i pinsen, handler for dig om indre frihed. Du er forhåbentlig kommet et stykke vej med at finde ud af, hvad frihed egentlig er for noget for dig og er begyndt at lave de ændringer i dit eget liv, som skal bane vejen for at du føler dig fri til at gøre de ting, der er vigtige for dig, og bringe det, du essentielt indeholder, til verden. Verden kan ikke undvære det, du har at give. Råd: Arbejd på at udvikle din medfølelse med andre mennesker - det gør dit eget liv smukkere.

www.sabnyt.dk

Tvillingerne 21/5 — 21/6 Jupiter forlod i slutningen af juni dit tegn, og flyttede over i dit 2. hus. Jupiter i 2. hus giver ekspansion i vores ressourcer og kan få os til at se på livet på en lysere og lettere og mere lattermild måde. Sommeren tegner godt for dig, hvis du følger dit hjerte. Der bliver muligheder for nærhed og kærlighed - hvis du kan stå ved, hvad du føler og engagerer dig. Det er ikke en periode til overfladisk flirt. Saturn er i dit 6. hus resten af åretog det mærker du nok ved at du har travlt og tager meget ansvar på arbejde. Den er forbundet med Neptun lige nu, så det er en god tid at arbejde med andre eller for andre - du har adgang til din medfølelse og har trang til at gøre godt i verden. Uranus og Pluto går i aspekt igen og kaster igen lys på dine indre skygger. Siden denne transit startede i 2012 har du haft flere muligheder for at finde mennesker, som er præcis de rette for dig til at arbejde med de ting, du har dybt inde, som holder dig tilbage. Nu er endnu en mulighed for at kigge indad. Råd: Arbejd med tillid - til andre og til dig selv. Det vil rykke!

Jomfruen 23/8 — 22/9 Jupiter er færdig med dit 10. hus, hvor den forhåbentlig har bragt dig vækst i dit arbejdsliv. Nu har den bevæget sig sig over i dit 11. hus, der står for sociale kontakter og venner, men også for livsformål og for grupper, man kan samarbejde om de vigtige ting i livet med. Så forvent en ændring i dit fokus og tag chancen for vækst omkring nogle af de vigtige ting i livet. Jupiter går ind i Krebsen, så det er en følelsesmæssig proces, der er mulighed for i det kommende år. Imens sætter Uranus og Pluto igen fokus på selvudvikling for dig. Det kan føles som om der (igen!) lægges bånd på din selvudfoldelse, men formålet med energien er at prikke så meget til dig, at du overvinder din ulyst til at arbejde med dig selv og går igang. Igen. Det er for os alle en livslang proces, men lige for dig, kære Jomfru, er der meget fokus på den her i sommer. Råd: Eftersommeren vil være en perfekt tid for dig til at tage på kursus i terapi, meditation, coaching hvad der nu end giver dig vækst.


/// Horoskoper for april og maj, fortsat... Vægten 23/9 — 22/10

Jupiter er gået ind i dit 10. hus, så forvent held og ekspansion på dit arbejde! D.v.s. at der kan komme chancer , du ikke havde regnet med, og muligheder for at vokse, få nye arbejdsområder, udvikle de gamle og måske endda få mulighed for at komme til at arbejde i udlandet, hvis du har lyst. Saturn står i dit 2. hus, som er symbolet på vore ressourcer og betyder at din ans9varlighed og realisme er dine ressourcer for tiden - endnu et hint om at der kan ske udvikling i dit arbejdsliv. Folk omkring os lægger jo mærke til, hvilke egenskaber vi demonstrerer i daglig omgang med dem. Men Saturn i 2. hus handler også om selvværd - Saturn er ikke venlig ved vores selvværd. Hvis du vil vokse på dit arbejde er det vigtigt, at du holder dig dit eget værd for øje. Hvis du får nye muligheder på arbejde er det fordi du fortjener det, ikke en tilfældighed. Uranus i 7. og Pluto i 4. hus antyder, at det nok er en god ide for dig at bruge tid - muligvis terapeutisk tid - på din baggrund. Gamle sorger kan komme op og vil ses. Råd: Der er fantastiske energier på spil. Lad livet styre dig i stedet for omvendt.

Stenbukken 22/12 — 19/1 Jupiter gik sidst i juni ind i dit parforholdshus og det burde bringe vækst og held i dine 1 til 1 relationer det næste års tid. Det kan også bringe overdrivelse, men Stenbukken er ikke netop kendt for at overdrive, så den impuls er du nok i stand til at styre. Så der kan meget vel være kærlighed i luften i sommer, også i dit eget hjemlige parforhold. Men det Jupiter i Krebsen kan også give vækst i forbindelse med familien - den familie man kommer fra -og måske du får lyst til noget alenetid for at bearbejde gamle følelser og ændre dit forhold til familien til det bedre. Det er der også åbent for nu. Uranus kan give dig lyst til at lave helt om på dit hjem eller leve på en anden måde med din familie. Du er som regel god til at håndtere din økonomi og ikke en,der smider om dig med penge. Du har nok lidt flere penge end sædvanlig mellem hænderne i sommer og det er ok at bruge nogen af dem - du behøver ikke at spare altid, men må også gerne forkæle dig selv og familien lidt. Råd: Prøv noget nyt - det er sjovt!

Skorpionen 23/10 — 21/11

Du har Saturn stående i dit tegn i det næste 1½ år, så for dig er det tid til at udvikle sig på den langsomme, grundige og fremfor alt realistiske måde. Du gør sandsynligvis status over dit liv og skiller dig af med det, der ikke passer ind i det næste år. Saturn i 1. hus kan give problemer med kroppen, men giver også disciplin - pas godt på din krop, især på dine knogler og tænder. Samtidig er Saturn i positivt aspekt til Nepptun, der bringer blidere toner ind - det er en skøn tid til kærlighed og du er i stand til at se, om et forhold har potentiale. Pluto og Uranus danser deres dans og for dig foregår dansen i dit 3. og 6. hus - kommunikation og arbejde. Det kan betyde at du kommer ud for omvæltninger på dit arbejde eller at du kan føle at du bliver begrænset (af andre) i din mulighed for at udtrykke dig. Sandsynligvis på arbejde. Men det er godt i denne energi at huske på, at vi udvikler styrke gennem modstand - mennesker ser af en eller anden grund ikke ud til at udvikle sig meget i de gode tider. Du vil komme styrket ud af dette år. Råd: Start et træningsprogram, der er gode muligheder for at du holder ved.

Vandmanden 20/1 — 18/2 Uranus, din herskerplanet, står i konfliktaspekt til Pluto, og for dig betyder det, at din stresstærskel, som ikke er høj i forvejen, bliver lidt lavere. Uranus skaber uro - den kan føles som om man har elektricitet i kroppen - og samtidig med at man ikke kan fordrage at kede dig, kan den give stress og i bedste fald rastløshed. Det kan give noget uro i dine relationer, og da Jupiter er rykket ind i dit 6. hus, der handler om dagligt arbejde, forsøger du nok at løse rastløsheden og stressen ved at arbejde noget mere. Fordi det føles som en løsning. Men Saturn er også på spil, og det betyder at du bliver konfronteret med muligheder for at tage større ansvar, uanset om du har lyst eller ej, og måske bliver du udfordret på, hvem du er. Med Saturn i ryggen kan man nå langt, hvis man er ambitiøs, men du skal nok tænke lidt over, om du har lyst til mere ansvar, om hvad det evt. koster din familie og om du er på den rette arbejdsplads eller igang med det rette arbejde. Råd: Tænk over hvordan du bruger dine penge - ellers kan de forsvinde ud i det blå...

www.sabnyt.dk

Skytten 22/11 — 21/12

Din herskerplanet, Jupiter, er i slutningen af juni gået ind i Krebsen, hvor den er ophøjet. Det betyder at dens energi er stærkere og mere forfinet i Krebsen. Krebsen er tegnet for vores familie, også den familie vi kommer fra og tegnet har ry for at indeholde meget af vores underbevidsthed, sammen med de andre vandtegn. Når Jupiter spreder sit milde lys her er der flere forskellige fortolkninger mulige, men den mest nærliggende er familieforøgelse. Så hvis du ønsker dig et (barne)barn (til) er 2013 det rette år at arbejde på det. Penge er til gengæld ikke så nemme at håndtere i år. Pluto står i dit andet hus og transformerer dit forhold til værdier. Men det kunne også betyde, at hvis du altid har været håbløs til det med penge, er det nu, du kan lave om på det og lære at håndtere dine penge og andres. Sommeren har ikke været helt nem for dig - du er nok løbet ind i en del modstand fra andre, og har været nødt til at korrigere dit værdisæt. men ved du hvad? Det er rigtigt sundt for dig. Råd: Vær disciplineret - ellers mister du den fremgang, du har mulighed for.

Fiskene 19/2 — 20/3 Disse år er meget usædvanlige for alle mennesker, og med din store sensitivitet er du i stand til at mærke, at der foregår noget usædvanligt. Mennesker er på mange måder tryghedsnarkomaner og vi er ikke vilde med at slippe de tingog mennesker, vi hænger ved. Du er født med en underbevist viden om at vi alle er forbundne og at livet handler om mere end tryghed. I disse år handler det nok om at give slip på alt, der måtte stå i vejen for at vi kan være i verden på en kærlig måde, og her kan den udviklede Fisk gå forrest og være læremester for os andre. Du har nok haft en dejlig og romantisk sommer. Der er kærlighed i luften og på nogle måder har du fundet dig selv og har taget nogle beslutninger om, hvad du skal stille op med dit liv, både dit arbejdsliv og familieliv. Du står mere ved dig selv og stoler mere på sine egne beslutninger, og det gør, at andre stoler på dig og følger dig. Brug dine evner og stol på dig selv! Råd: Hvis du overvejer en familieforøgelse, er det i år du skal arbejde på at få et barn.

21


SABs tillidsfolk Intern Kritisk Revisor

Redaktør

Intern kritisk revisor

Britta Andersen Vestergade 5 4690 Haslev tlf. 56 31 44 25

e-mail: info@alfa-living.dk

Redaktør Ellen-Birgitte Zorn Peter Bangs Vej 198, 3.th. 2000 Frederiksberg Tlf.: 31 67 34 54 E.mail: ebz@post1.dansknet.dk

Etisk Råd Formand Mette Stauning Risagervej 7 2720 Vanløse Tlf. 20 87 31 41 e-mail: bmstauning@gmail.com

ER-medlem Allan Thestrup Vejlevej 100 7140 Stouby Tlf. 76 82 50 12 / 40 42 00 46 e-mail: allan@thestrupgaard.dk

ER-medlem, Kirsten Warburg Spanget 2c, Korinth 5600 Faaborg Tlf.: 6535 2391 / Mobil: 26270285 e-mail: kwarburg@mail.dk

ER-medlem Bodil Møbjerg Valløvej 34 2700 Brønshøj 38 28 75 05 e-mail: kontakt@hypnoseskolen. dk

Suppleant Karin Køie

Gammelmosevej 205 2800 Kongens Lyngby 44 44 73 53 (bedst 9-13) e-mail: info@hig.dk

22

www.sabnyt.dk


E ER

SAM

M

SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere Kåstrupvej 1, 1. sal 4400 Kalundborg Tlf.: 70 20 70 45

EN

SLU

T NIN

GEN AF ALTERNATIVE

BEH

AN

D

L

www.sabnyt.dk

Indmeldelsesblanket til alternative behandlere, der søger Aktivt/passivt/elevmedlemskab i SAB

Aktivt medlemskab:

Elevmedlemskab:

Passivt medlemskab:

Navn: Tlf.:

Mobil:

Tlf.tid:

Evt. Kliniknavn: Evt klinikadresse: CPR.nr.: Web.adresse: www.

E-mail adresse:

Hvilke terapiformer vil du optages med: (Max. 5) 1 2 3 4 5

Hvor længe har du arbejdet med behandling? Jeg arbejder fuldtid:

deltid:

fritid:

Jeg ansøger om aktivt/personligt medlemskab af SAB. Jeg medsender eksamensbeviser/kursusbeviser. Jeg bekræfter hermed, at jeg er bekendt med SAB´s etiske regler, og vil overholde disse.

Underskrift:

23


52

INNGG

NNOORR DDI

NNI KK

TRY

2

440

41

5

B

B

ØM LJJØ IL MÆ ÆRR KM IS

KSAG

Helsam Messen 14. - 15. september 2013 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

En spændende fagmesse, hvor du møder over 100 af helsebranchens førende leverandører og kan gøre gode indkøb. Hør de spændende foredrag med anerkendte foredragsholdere og bliv opdateret på nyeste viden og nye produkter.

Tilmeld dig på helsam.dk

Afsender: SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere Kåstrupvej 1, 1. sal 4400 Kalundborg

Sab nyt 227 web