Page 1

ISSN 1300-9982

196696 / 2012 - 12

ARALIK DECEMBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 335

ARALIK DECEMBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 335

www.tekstilteknik.com.tr


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT ASTEKS.........................................51 ATAÇ............................................31 AYGENTEKS................................ 33 BELİCE......................................... 29 BENEKS...................................39-59 BENTEKS (GENEL)........................81 BENTEKS (GROZ-BECKERT)..........7 CANLAR MAKİNE..................14-15 DEMAS........................................ 65 DEMSAN......................................37 DILO.............................................21 DİLMENLER............................ 24-25 EFFE ENDÜSTRİYEL............ Ö.K.İ - 1 EKOTEKS...................... Ö.K. - 55-63 ER-SER......................................... 49 EUROMAK...................................73 EUROTECH (NAC GROUP)........27 FUAR DİZAYN..............................87 GENKİM.......................................47 HARDİSAN...................................41 ITM-TEXPOEURASIA................... 85 İHLAS ARMUTLU......................... 95 İHLAS KOLEJİ.............................. 83 İHLAS PAZARLAMA....................93 İMG..............................................97 İNELLİ...........................................75 MARİPLAST..................................91 MARZOLI........................................5 MERKÜR FUARCILIK................A.K.İ MYD............................................. 11 MYT..............................................61 ÖRNEK MAKİNA........................ 35 ÖZMAKSAN................................ 43 PETNİZ ISI.....................................67 PİMMS.....................................18-19 SANKO.........................................69 ŞANAL PLASTİK..................... 78-79 TEKSEL (BTSR)............................. 53 TEKSPART.................................... 45 UFO ENDÜSTRİYEL......................57 XTY........................................... A.K. İKİNCİ EL & YEDEK PARÇA CLASSIFIED ADVERTISEMENTS LANATEX.................................... 110 UNITEX....................................... 111 INDUCON.................................. 111


28 yıldır birlikteyiz We are together with you for 28 years

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. adına sahibi SORUMLU GENEL YAYIN MÜDÜRÜ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Mehmet TATLI mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ Advertisement Sales Staff

Cuma KARAMAN cuma.karaman@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­ta­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­rip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

Müzeyyen YARAN muzeyyen.yaran@img.com.tr

AD­R ES | He­a d Of­fi­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.tekstilteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00 BÖL­GE TEM­S İL­Cİ­LİK­LE­R İ BURSA | Yakup ALAN - Özgül ÇELİK Tel & Fax: +90 224 252 79 15 | +90 224 252 79 42 Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­t in DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr

İMG: Tekstil & Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Tekstil & Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Tekstil & Teknik is published monthly. Ad­ver­t i­s e­ments res­pon­s i­b i­li­t i­e s pub­lis­hed in our ma­g a­z i­ne per­ta­in to ad­ver­t isers.

GRUP BAŞKANI Group Chairman

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Tekstil & Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

ARALIK | DECEMBER | 2012 YIL | YEAR : 28 - SAYI | ISSUE : 335


EDİTÖR

2012 ekonomik analiz 2012 Economic Analysis

Her gelişmekte olan ekonominin temel hedefleri arasında yıllık enflasyonu düşürmek ve istikrarlı bir şekilde her yıl % 4-7 arasında pozitif büyüme vardır. 2012 yılı dünya ekonomisine baktığımız zaman, AB ve ABD’de artan ekonomik belirsizlik ve olumsuzluklar neticesinde küresel büyüme beklentileri aşağı yönlü gözüküyor. Ayrıca IMF’nin 17 Nisan 2012 raporunda, “Büyüme tekrar başlıyor, fakat tehlike devam ediyor” ifadesi, 2012 yılına ait dünya ekonomisinin durumunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye’yi incelediğimiz zaman, Türkiye AB ülkeleri arasında 6. en büyük ekonomidir. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yeri ise; toplam üretimde ve nüfus itibariyle 17. dir. 2012’de büyüme hızının % 4’ler seviyesinde olması cari açık hızının düşmesine sebep olmuştur. Türkiye’nin krize girmesi için sıcak para girişinde çok büyük bir azalış olması, ABD ve AB ülkelerinde büyüme hızlarının 2013’te tekrar negatife dönmesine bağlıdır. İmalat sanayinde, özellikle tekstil sanayindeki gelişmeler sayesinde ihracatımız olumlu şekilde artmıştır. İhraç edilen tekstil ürünlerinin ise % 80’i AB ülkelerine yöneliktir. Türkiye 50 bin kişilik ihracatçı ordusuyla 170 civarında ülkeye ihracat yapmaktadır.

EDİTÖR

Ali ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

4 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Among the basis targets of every developing economy is to bring down yearly inflation and to attain a steady and positive yearly growth rate ranging between 4 – 7 %. When we take a look at the World economy in 2012, due to the increasing economic uncertainty and problems in the EU and USA we see that global growth expectations are taking on a downward curve. Furthermore, according to the report prepared by IMF, dated 17th April 2012: “Growth is on the start, but the danger still persists”, this statement puts forth very clearly the world economic condition for the year 2012. When we examine Turkey, Turkey is among the 6th biggest economy among EU countries. Regarding Turkey’s position in the World economy; is listed in 17th place in terms of total production and population. Due to the reason that the growth rate was around 4% in 2012, the pace of current account deficit has slowed down. With regard to the production sector, especially the developments in the textile industry have positively increased our exports. 80% of textile products exported are oriented towards EU countries. Turkey is exporting to around 170 countries with its 50.000 exporter companies.


PALET

Akıllı tekstiller için akıllı iplikler Smart yarn muscles for smart textiles

PALET

PROF. DR. CEVZA CANDAN Tekstil & Teknik Yayın Kurulu Başkanı

6 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Avusturalyalı bir grup bilim adamı (ACES), dört kıtaya yayılan uluslararası bir araştırma grubu ile birlikte yeni bir yapay iplik dokusu geliştirmeyi başardı. Bu araştırmayı özgün kılan en önemli unsurlardan biri; geliştirilen “iplik dokusunun” saç telinden 10 kat daha ince olmasına karşın kendi ağırlığının 100,000 katı bir ağırlığı taşıyabiliyor olması. Bu hibrid iplik dokularda, karbon nano tüplerden faydalanılmış. Araştırmacılar, karbon nano tüpleri evde kullandığımız mumlara benzer bir tür vaks ile biraraya getirdiklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla ürün “kuru” halde olduğundan, sıcaklık ve nem gibi dış etkenlerle kolayca aktive edilebiliyor ki ürün bu noktada da benzerlerinden ayrılıyor. İplik dokunun, çevre koşullarına bağlı olarak reaksiyona geçebilecek akıllı tekstillerde kullanım potansiyelinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyor. Malzeme ısıtıldığında, örneğin, vaks genleşiyor ve nanotüp ipliğin çekmesine neden oluyor. Araştırma ekibi bir sonraki adımın; geliştirilen bu hibrid iplik yapıların dokuma, örme gibi tekstil yüzeylerine dönüştürülmesi olacağını belirtiyor. Böylece anılan malzemenin; gözenekliliği şartlara göre değişen kumaş yapılarından kataterler, robotlar, mikro motorlar, optik sistemler ve hatta oyuncaklara kadar çok farklı alanlarda kullanım yeri bulabileceği düşünülüyor.

Australian scientists from ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES), University of Wollongong, have developed the new artificial muscle with an international team across four continents. The muscle yarn created is 10 times thinner than human hair but can lift over 100,000 times its own weight, according to the information given by the team. The hybrid yarn muscles are based on carbon nanotubes. The scientists accomplished combining carbon nanotubes with a wax material like household candles. It is stated that the muscles can be stimulated by external conditions such as temperature as they are dry. In accordance to an ACES statement, the yarn can be potentially used in self-powered intelligent textiles that could automatically react to environmental conditions like heat or sweat, and when heated, it is said, the wax in the yarn muscles expands, which causes contraction of the nanotube yarn and generating a very large contraction. Currently, the scientists have been discussing to move to the next exciting step of weaving, sewing, braiding and knitting the hybrid yarn muscles. Thus, it is believed that intelligent fabrics with dynamic porosity allowing heat in or keep it out, or releasing moisture as needed, could be developed with the help of these yarns. Other applications suggested for the yarns include robots, catheters, micromotors, tuneable optical systems and toys. Kaynakça/Source 1-http://www.innovationintextiles.com 2-http://iphone.sciencealert.com.au 3-http://thebullitimes.com 4-http://www.aajkikhabar.com


PANORAMA

8 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

Isı ve nemi yönetmek denge sorunu Managing heat and humidity a question of balance Sabit vücut sıcaklığı, tüm bedensel fonksiyonlar için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu durum, 1980’lerden bu yana, daha büyük rahatlık sağlamak için farklı fonksiyonel sistemlerin geniş kapsamda oluşturulması ve tasarlanması arkasındaki en büyük motivasyon oldu. 11-13 Haziran

Constant body temperature has always been of essential importance for all our bodily functions. Since the 1980s it has been the motivation behind different functional systems, which, whilst wider in scope of performance, have been designed to be more and more comfortable to wear. Techtextil

9 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

10 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilecek olan uluslararası Techtextil 2013 fuarı bu alandaki son yenilik ve adaptasyonları tanıtacak. Fonksiyonel giysiler, korunumun önemli olduğu günlük dış giyimden, farklı talep ve ihtiyaçlara sahip yüksek uzmanlık gerektiren spor giysilere kadar uzanıyor. Su itici yüzey, sıklıkla hava şartlarından korunmak için kullanılırken; lekelenmelere karşı

ve soğuktan korunmak için de tercih edilmeye başlandı. Bu tip bir korunum, uygun malzeme ve kaplamanın (su veya kir itici) seçilmesi, nano teknolojinin kullanımı ve renk, malzeme ve desen açısından tasarım özgürlüğü sunan uygun nonwoven iç tabakanın entegrasyonu ile sağlanabilir. Spor ürünlerin daha fazla kullanılması ve spor yaparken hissedilen rahatlık, müşterilerin

2013, the international trade fair for technical textiles and non-wovens takes place from 11 to 13 June in Frankfurt and will feature the latest innovations and adaptations in this area. Functional clothing extends in scope from everyday outdoor clothing, for

which protection from the elements is an important issue, to highly specialised sports clothing with quite different demands and requirements. A water repellent surface is often all that is required for protection from a ‘bit of weather’, preferably with some


PANORAMA

şu anda gündelik giysilerinden beklentilerinin neler olduğunu daha iyi bir şekilde anlamasını sağladı. Sonuç olarak, bugünün yumuşak katmanlı konstrüksiyonları kendilerine şehir yaşamında da yer buldu. Sert veya elastik üst yüzeye; nemi uzaklaştıran rüzgar ve su itici membranlı orta yüzeye sahip çok tabakalı yumuşak, lamine konstrüksiyon, artık renkli olarak da üretilir ve hafiflik ile fonksiyonellikleri sayesinde uygun bir biçimde kullanılır hale geldi. TEKNOLOJİDE YENİ GELİŞMELER Nemin terleme yoluyla sıvı veya buhar halinde vücuttan dışarına atılmasında nem yönetimi, ısı yönetimi için tek çözüm olarak karşımıza çıktı. Vücut hareket halindeyken veya spor yapıyorken, ısınır ve ardından bir serinleme mekanizması olan terleme gerçekleşir. Vücut sıcakken ve deri yüzeyi nemli iken, hareket eden havadan kaynaklanan hissedilen sıcaklığa karşı vücudun korunması gereklidir. Dengeleme fonksiyonu, geleneksel olarak, mikroskobik olarak uzatılabilir ve boşluksuz, biyonik membranlar ile gerçekleştirilmektedir (Kjus’un kayak koleksiyonundaki ürünlerde olduğu gibi). Kjus, dış ve spor giyim üreten İsviçreli LK International AG’nin parçası olan bir şirkettir. Giysilerinde, İsviçre pazarında inovatif tekstil teknolojileri alanında lider Schoeller şirketinden aldığı c-change membranları kullanmakta. Membranlar köknar kozalağı sisteminin çalışmasını taklit eder. Membran ısınıp daha nemli bir hal aldıkça (çevre sıcaklığı ve vücut ısısı sebebiyle) polimer yapısı açılır ve sıvı halde de gerçekleşebilecek olan terleme geçişine izin verilir. Çevre koşulları soğuduğunda, boşluklar kapanır ve istenen ekstra ısı izolasyonu sağlanır. Bu

protection against stains and perhaps a little insulation from the cold wind. This can easily be achieved with the corresponding material enhancements or coatings (water and dirt repellent) using nano technology or a suitable non-woven interlayer without compromising at all on the freedom to design fashionably in terms of colour, material and pattern. However through sport many consumers have come to understand and appreciate functions that they now also expect every day. As a result today’s softshell constructions have found their way into city

12 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

life, multi-layer, soft, laminate constructions made from stiff or elastic top surfaces with a wind and water repellent membrane in the middle next to linings that transfer moisture: colourful, light and functional. In order to ‘manage’ humidity i.e. to transfer perspiration in liquid or vapour form away from the body to the air outside, the only solution is to manage heat. When the body is active (movement, sport) it heats up and initiates its own cooling mechanism of perspiration. When a body is warm and the surface of the skin is damp it is essential to protect it


PANORAMA

özelliğin faydaları, iç giysiden dış giysiye tüm giysi çeşitlerinde kanıtlamıştır. Bunun bir diğer örneği İsviçreli Rokker şirketinin farklı teknolojik fonksiyonları motorcu giysileri üzerinde denemesidir. Bu ürünlerde, biyonik iklim, membran malzemesi Schoeller Textil tarafından sunulan coldback teknolojisi ile birleşir. Bu kombinasyon, güneş ışınları ve ısının

from ‘windchill’, undesired cooling caused by moving air. This balancing function has been achieved traditionally by membranes, microscopically stretched, non-porous or bionically active such as in the ski collection from Kjus. Kjus supplies sports and outdoor clothing and is part of the Swiss LK International AG. In its clothing it uses the

13 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


üyesidir

5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası 5 Chambers Double Pass Equalizing (pin-chain) Dryer


8 Kamara Fikse ve Kurutma Makinas覺 8 Chambers Heat Setting and Drying Machine


PANORAMA

16 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

koyu renkler tarafından yansıtılmasını aynı zamanda yüksek UV korunumunun mümkün olmasını sağlamaktadır. Bu son derece mantıklıdır. Ürünün görünümü sıradan olduğu gibi çeşitli yöntemlerle modern de olabilmektedir. Faz değiştiren malzemeler farklı bir teknolojik yaklaşım benimser ve fiziksel olayların kullanımını mümkün kılar. Bu durumda tekstil yüzeyine ve içine mikroskobik kapsüller yerleştirilir. Boulder (CO) Outlast ve onun bir kolu olan Heidenheim bu teknolojinin öncüleridir. Outlast bu kapsüllere Termocules adını vermekte ve kapsüller sıcak veya soğuk ısı piklerini azaltan parafine benzer bir madde ile doldurulmaktadır. Isıtıldığında, kapsül içindeki malzeme erimeye başlar bu da enerjinin absorblanmasına sebep olur. Soğutma ise malzemenin tekrar sertleşmesine sebep olur böylece ısının korunumu sağlanır. Faz değiştiren malzemeler, dengenin korunumunu sağlar. Bu özelliklere sahip tekstil malzemeleri dış ve iç giyimde ve yatak tekstilinde kullanılabilir. Bununla birlikte, yeni

gelişmeler, bunu bir aşama daha ileri taşımakta, ve faz değiştiren malzemeleri liflere entegre etmeyi başarmaktadır. Polyester lifleri için bu son derece güzel bir uygulama olup, Amerikan Vanity Fair, Bowling Green (KY), ve De Pauli AG’den Alman Jockey markaları bu malzemeden mamül ürünlere portföylerinde yer vermektedir. Techtextil fuarı vücuda yapışık uygulamalarda kullanılan poliamid liflerinde bu teknoloji ile gelişmelerin tanıtıldığı bir dünya prömiyeri olacak. Bu liflerde sıcaklık dengelenmesiyle artan rahatlık faktörü gözler önüne serilecek. Fonksiyonel tekstiller alanında küresel pazar lider liderlerinden biri de Hollanda’da merkezi bulunan Advansa BV. Şirketin portföyünde Coolmax serisi ürünler ve Termolite markası ile satılan nonwoven ürünler yer alıyor. Coolmax lifleri kapok ve bambu gibi doğal liflerin çok kanallı yapısını taklit eden biyonik ürünler. Söz konusu lifler hafif olup, ıslaklık hissi vermeden büyük miktarlarda nemi absorblama kapasitesine sahiptir ve ısı ve nemi dışarıya verir.

c-change membrane from Schoeller, the Swiss market leader for innovative textile technologies. The membrane imitates the way the fir cone system works. When the membrane becomes warmer or more moist (due to the ambient temperature or bodily heat) the polymer structures open and so increasingly permit perspiration – also in liq-

uid form – to pass. However, when the environment becomes cooler, the pores close and provide additional heat insulation, just as required. These are properties that have proven themselves also in complete clothing systems from underwear to outerwear. A stunning example of the interplay of different technological functions is motorcyclists’ clothing from The Rokker Company, also from Switzerland. It combines the ‘bionic climate membrane materials with ‘coldblack’ technology, likewise supplied by Schoeller Textil, which ensures that the sun’s rays and heat are reflected from dark colours whilst at the same time providing a high level of UV protection. This certainly makes sense and not just on Route 66. The look is casual, like very modern jeans, while their modus operandi is the ultimate in hightech. Phase-change materials take a different technological approach, making use of a physical phenomenon. In this case it is microscopic capsules incorporated in or on the textiles. Outlast from Boulder (CO), USA with a branch in Heidenheim (D) is the leading protagonist of this technology. Outlast calls theses capsules ‘Thermocules’ and they are filled with a substance similar to paraffin to reduce temperature peaks


PANORAMA

Aynı zamanda, lifler arasındaki kanallar izole edilmiş hava yastıklarını sahiptir ve vücut sıcaklığının rahat edilebilir bir düzeyde tutulmasını sağlamaktadır. Termolit markası içi boşluklu liflerden mamül nonwoven iç astarlarının ısı izolasyonunu gerçekleştirir. Gelecekte yapılması isteneni aktif nefes alabilirliğin sağlanmasıdır. Termocool performans izolasyonu vücudun doğal ısıl düzenlenmesinin değişen çaplara sahip lifler kullanmak suretiyle gerçekleştirmektedir. Yukardaki prensipten hareketle, ısı korunumu sağlanırken, soğuk çarpması gibi nemin negatif etkileri de mikro iklim koşullarında gerçekleşmekte böylece konfor özellikleri iyileştirilebilmektedir. Bu özellikler, yüksek fonksiyonellikte ve stilli spor giysiler, kayak ve snowboard koleksiyonlarına sahip olan İsviçreli tedarikçi firma Capranea tarafından kullanılmıştır. Firma, başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar, her seviyedeki kayakçı ve snowboard’çuların performansına yardımcı olan thermocool teknolojisini kullanmaktadır.

both hot or cold. When heated the filling in the capsules begins to melt, causing energy to be absorbed. Cooling causes the material to stiffen again, releasing the stored heat. In this way phase-change-materials help to maintain a balance. Textiles with these properties are used for outerwear and underwear and additionally for bedding. However new developments take this a stage further by already embedding the PCM in the fibres. In the case of polyester fibres this is very much state of the art and can be found in the market in the clothing collections of Vanity Fair from Bowling Green (KY), USA or Jockey from De Pauli AG, Munich (D). Techtextil will feature the world premiere of developments based on polyamide fibres that are designed for ‘next to skin’ applications, i.e. underwear and sports clothing, with the balancing function of these fibres significantly increasing their comfort factor. One of the global market leaders in functional fibres is Advansa BV which has its headquarters in the Netherlands. Its portfolio includes the ‘Coolmax’ range of products as well as non-woven products associated with the Thermolite brand. The fibres for Coolmax can almost be termed a bionic development in their

imitation of the way natural fibres such as kapok or bamboo work with their multichannel structure. All these fibres are particularly lightweight, absorb large quantities of moisture without feeling damp and very quickly release this moisture together with excess heat. At the same time the channels between the fibres store insulating air cushions and ensure that bodily emperature is kept at a comfortable level. The Thermolite brand name is used to promote heat insulating non-woven interlinings made from hollow-core fibres. The step into the future is the active breathing thermocool performance insulation that optimises the body’s own natural thermal regulation through the combination of fibres with varying cross sections. Following the principle set out above this ensures not just heat retention, but also creates a micro-climate that compensates for the negative effects of moisture in clothing such as windchill, thus ensuring greater comfort. These properties are exploited by Capranea, a Swiss supplier of highly functional and stylish sportswear in its ski and snowboard collection. It uses Thermocool to functionally assist the performance of ambitious skiers and snowboarders at all levels from beginners to professionals.

17 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

KOBİ’lere AYB’den destek AYB supports SMEs AYB, Akbank ile ortaklığını yenileyerek geçmişten gelen başarılı işbirliğini devam ettiriyor ve Akbank’ın KOBİ kesimindeki güçlü konumundan ve geniş bir coğrafyaya yayılan hizmetlerinden güç alıyor. AYB kredisi, maddi ve gayrimaddi varlıkların yanısıra işletme sermayesine yapılan yatırımlara destek olacak. Bu yatırımlar, öncelikle imalat, hizmet ve turizm alanlarındaki yeni projelere veya mevcut işletmelerin modernizasyonu / genişletilmesi çalışmalarına yönlendirilecek. Böylece Akbank’ın nihai lehtarlara sunduğu şartların, özellikle kredi vadesi yönünden daha da geliştirilmesine imkan

20 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

AYB maintains the successful cooperation by renewing its rooted cooperation with Akbank and takes strength from strong position of Akbank in the segment of SMES, as well as from services of Akbank which expand over a large geography. AYB credit will support the investments in working capital, in addition to tangible and intangible assets. These investments will be primarily channeled to modernization/ expansion of current enterprises and new projects in production, service and tourism fields. Therefore it will be possible to further improve the opportunities offered by Akbank to final ben-


verilecek. KOBİ’ler en fazla 25 milyon EURO’luk projelerle, orta ölçekli şirketler ise 50 milyon EURO’ya kadar çıkan projelerle bu imkandan yararlanabilecekler. Finansman tutarı, 325 milyon EURO olarak belirlendi. AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom bu vesileyle AYB’nin Lüksemburg’daki genel merkezinde şu değerlendirmeyi yaptı. “Türkiye’nin canlılık gösteren küçük ve orta ölçekli özel sektörüne verdiğimiz destek, Avrupa Yatırım Bankası için bir önceliktir. Bu doğrultuda bankacılık partnerimiz Akbank ile yürüttüğümüz başarılı işbirliğini bugün yeniliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Verdiğimiz desteğin öngörülen ekonomik sonuçları, Türkiye’de istihdamın korunması ve özel sektörün gelişimi yönünden çok anlamlıdır, zira KOBİ’ler - 1,9 milyon şirketle - Türk ekonomisinin en büyük sektörüdür ve istihdamın en büyük kaynağını teşkil etmektedir.”

eficiaries, in particular with regard to the credit term. SMEs will utilize from this opportunity with projects up to 25 million Euro (maximum), while mid-size companies will be able to utilize from this opportunity with projects up to 50 million Euro. Finance amount was determined as 325 million Euro. AYB Vice Manager Pim van Ballekom delivered his comments at the headquarters of AYB in Luxemburg, ‘’The support we provide for small and medium sized private sector of Turkey which demonstrates dynamism is a priority for European Investment Bank. In this frame, we are happy to renew our successful cooperation with our banking partner Akbank today. Estimated economic consequences of our support are very meaningful with regard to protection of employment and improvement of private sector in Turkey, as SMEs constitute the largest source of employment and it is the largest sector of Turkish economy with 1,9 million companies.’’


PANORAMA

Tekstilin yeni vizyonu New vision of textile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu (Euratex) ile birlikte düzenlediği “Teknik Tekstillerin Geleceği Kongresi”, İstanbul Ritz-Carlton Oteli’nde yerli ve yabancı yaklaşık 300 sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu (Eura-

Organized with the cooperation of the Union of Turkey Textile Industry Employers and European Confederation of Textile and Ready Wear (Euratex), the Congress of Future of Technical Textile was held at İstanbul Ritz-Carlton Hotel with attendance of about 300 sector representatives including local and foreign participants. Organized with the cooperation of the Union

22 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

tex) ile birlikte düzenlediği “Teknik Tekstillerin Geleceği Kongresi”, dünya tekstilinin devlerini İstanbul’da buluşturdu. Euratex Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen tekstil, konfeksiyon üreticileri, kullanıcıları, bakanlık yetkilileri, ihracatçı birlikleri,

akademisyenler ile çeşitli kamu kurumlarının da yer aldığı yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen kongrede, ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan katma değeri yüksek, gelecek vadeden ürünler ele alındı. Kongrede, Avrupa Birliği Ar-Ge politikası ve teşvikleri ile

of Turkey Textile Industry Employers and European Confederation of Textile and Ready Wear (Euratex), the Congress of Future of Technical Textile gathered the leaders of global textile in İstanbul. In addition to the members of board of directors of Euratex, leading textile and confection producers of Europe and Turkey,

as well as users, ministry representatives, exporter unions, academicians and various public bodies participated in the congress, which was held with attendance of approximately 300 people in total. At the congress, promising products of high added value, which have an important role in the national economy were

Kullanım alanı tıbbi ameliyatlardan havacılık ve inşaat sektörüne kadar farklı segmentlere ulaşan tekstil sektörü, “Teknik Tekstillerin Geleceği Kongresi”nde “Gelecek tekstilden ibaret olacak” inancını perçinledi. Usage area of the textile sector covers various segments including medical surgery, aviation and construction sector. The sector reinforced its belief of ‘the future will consist of textile’ at the Congress of Future of Technical Textile.

23 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


DM S 22

DİLTEX KUMAŞ KURUTMA VE EN FİKSE MAKİNESİ DILTEX FABRIC DRYING AND HEAT SETTING MACHINE

S DM B 05

EGAZİLE KURUTMA EGALIZING AIR RELAX DRYER

DM S 11 HT SYNCHRON HAVA JETLİ KUMAŞ BOYAMA MAKİNESİ HT SYNCHRON AIRJET FABRIC DYEING MACHINE

DM S 03

HT JUMBO KISA PROSES KUMAŞ BOYAMA MAKİNESİ (RDS) HT JUMBO FABRIC DYEING MACHINE (RDS)


S DM 18

DILCOMPACT AÇIK EN ÇEKMEZLİK MAKİNESİ DILCOMPACT OPEN WIDTH SHRINKING MACHINE

DM S 24 AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA MAKİNESİ OPEN WIDTH CONTINUE WASHING MACHINE

Factory : Vakıflar Köyü Mevkii Saray Kavşağı - Çorlu / Türkiye Tel: (+90 282) 672 25 07 - Fax: (+90 282) 672 22 62 Head Office : Çobançeşme Çalışlar Sk. No:5 34196 Yenibosna - İstanbul / Türkiye Tel: (+90 212) 551 67 74 - 551 18 27 - Fax: (+90 212) 551 11 62

web : www.dilmenler.com.tr • e-mail : info@dilmenler.com.tr


PANORAMA

teknik tekstillerin farklı kullanım alanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Kongrede ayrıca Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından tekstil sektörü ile ilgili üniversitelerde yapılan yenilikçi, farklı, özgün projelerin inovatif ürün haline getirilmesi veya mevcut geliştirilmiş ürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen “İnovasyon Yarışması”nda dereceye giren finalistlerin ödülleri de verildi.

26 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

NARİN: PROJE SİZDEN, FİNANSMAN BİZDEN Kongrede konuşan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Narin, tekstilde başarılı projelere finansman

sözü verdi. Narin, “Teknik tekstil önü çok açık olan bir sektör. Bu konuda yapılacak işbirlikleri önemli. Bu alandaki her türlü teknolojik ve bilimsel çalışmayı destekliyoruz. Bu konuda proje gerçekleştiren öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize finansman sözü veriyoruz” dedi. Narin, Ödül Töreni sırasında da tekrar kürsüye gelerek üniversitelere, “Çalışın, üretin, bulun, getirin parası bizden” çağrısı yaptı. Yarışmada Avrupa’da sadece 2 ülkenin ürettiği Prototip Floklama Makinesi Tasarımı, İmalatı ve Flok İplik Üretimi Projesi” ile Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özcan Özdemir başkanlığındaki ekip birinci oldu. İkinciliği,

discussed. During the congress, Research &Development policy and incentives of European Union, as well as different usage areas of technical textiles were thoroughly evaluated. In addition, awards of the finalists were given, who were ranked in the ‘Innovation Competition’ which was organized to support developed products and to convert innovative, different and authentic projects into innovative products which were made at relevant universities regarding the textile sector by the Union of Turkey Textile Industry Employers.

NARİN: PROJECT BY YOU, FINANCE BY US Chairman of the Board of Directors of the Union of Turkey Textile Industry Employers Halit Narin made a speech at the congress. Narin promised to provide finance for successful projects in textile. Narin said ‘’Technical textile is a promising sector. Cooperation is of significant importance in this regard. We support all kind of technological and scientific studies in this area. We promise to provide finance to our students and instructors who carry out projects in this field.’’ Dur-


PANORAMA

28 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren’in “Polyesterin Boyama Sonrası Temizlenmesinde Redüktif Yıkama Yerine Ozon Gazı Kullanımı Projesi” aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Çağlar Sivri’nin Sivri’nin “Zebra Derisinden Esinli Sinek Kovucu Biyomimetik Tekstil Yüzeyi Üretimi-Zebrepel Projesi” üçüncü olurken, Marmara Üniversitesi’nden Ozanhan Kayaoğlu’nun ‘Üç Boyutlu Dokuma Tarağı’ projesi ise mansiyona layık görüldü.

GELECEK TEKSTİLDEN İBARET “Teknik Tekstillerin Geleceği Kongresi”, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Narin ve Euratex Başkanı Alberto Paccanelli’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Narin, teknik tekstil alanında başarı için işbirliği tavsiyesinde bulunarak, “Teknik tekstilde rekabetten ve ortaklıktan korkmayarak, müesseseler arasındaki fikri geliştirmeliyiz. Hükümetler ve sınırlar arasındaki rekabetten

ing the award ceremony, Narin came to the platform and said ‘’Study, produce, find and bring and we will provide finance for you’’ to the university students. The team which was leaded by Prof Dr Özcan Özdemir from Uludağ University was ranked the first with ‘Design and Production of Prototype Flocking Machine and Flock Thread Production Project’ which is produced by only two countries in Europe. ‘’The Project of use of Osone Gas instead of Reductive Wash for Cleaning the Polyester After Dyeing’’ which was developed by Prof Dr Hüseyin Aksel Eren got the second place in the competition. Çağlar Sivri from Süleyman Demirel University got the third place with his Zebrepel project-

Production of Zebra Skin Inspired Fly Repellent Biomimetic Textile Surface. In addition, Ozanhan Kayaoğlu from Marmara University received honorable mention award with his ‘Three Dimensional Reed’ project. THE FUTURE CONSISTS OF TEXTILE The Congress of Future of Technical Textile was launched with opening speeches of Euratex Chairman Alberto Paccanelli and Halit Narin, who is the chairman of the Board of Directors of Turkey Union of Textile Industry Employers. Narin promoted cooperation for success in the technical textile sector, saying ‘’We should improve the idea among enterprises by not avoiding from competition


PANORAMA

30 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

korkmayarak, daha geniş ve daha güçlü bir tekstil dünyası oluşturmalıyız. Bununla birlikte huzurlu bir milletler topluluğunun yaratılmasına katkımız olacaktır. Bizler gelip geçiciyiz, ama arkamızda bırakacağımız tekstil dünyası kalıcı olacaktır” açıklamasında bulundu. İnsan hayatında tekstilin daha da önem kazanacağını ortaya koyan kongrede konuşan yerli ve yabancı sektör temsilcileri, sektördeki payı yüzde 40’lara ulaşan teknik tekstilin, havacılık, sağlık ve enerji sektörlerinde giderek daha yaygın kullanılmaya başladığını vurguladılar. Toplantıda konuşan Euratex Başkanı Alberto Paccanelli, teknik tekstilin son yıllarda önemli bir atılım gösterdiğine

dikkat çekerek, bu alandaki teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarının artığını söyledi. Günlük yaşamda çevreci, sağlık ve ekonomik sebeplerden dolayı tekstil ürünlerinin metal ürünlere tercih edilmeye başlandığını belirten Paccanelli, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İnşaat, sağlık, ulaştırma, enerji gibi alanlarda tekstil ürünlerinin kullanımı her geçen gün artıyor. Fonksiyonellik, esneklik, düşük maliyet ve sürdürülebilirlik bu kullanımın artmasındaki önemli etkenler arasında. Teknik tekstil bu anlamda büyük yer kaplıyor ve giderek önemli hale geliyor. Bu alanda teknoloji gelişiyor ve inovatif haberler ön plana çıkmaya başladı. Teknik tekstilin sektördeki kullanım ora-

and joint ventures in technical textile. We should create a wider and stronger textile world by not avoiding from the competition between governments and borders. And we will of course contribute to the development of a peaceful community of nations. We are temporary, but the textile world we will leave behind will be permanent’’. Speaking at the congress which demonstrated that textile will gain further importance in human life, local and foreign sector representatives emphasized that technical textile- of which

share in the sector reached 40%- was started to be widely used in aviation, health and energy sectors. Euratex Chairman Alberto Paccanelli made a speech at the meeting and emphasized that Technical textile showed a significant progress in the recent years and that technology and R&D studies were increased in this field. Stating that textile products were preferred to metal products due to environmental, health and economic reasons in daily life, Paccanelli said ‘’Use of textile products is increasing in fields such as


PANORAMA

32 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

nı yüzde 40’lara kadar çıktı. Havacılıkta uçaklarda ve enerji sektöründe rüzgâr türbinlerinde teknik tekstil ürünleri çok kullanılıyor.” Kongrede yer alan “Global Teknik Tekstil Pazarı Mevcut Durum/Trendler” başlıklı oturumda, Heimbach GmbH CEO’su Klaus Huneke, Gherzi Yönetici Ortağı Giuseppe Gherzi, Denkendolf Enstitüsü Araştırma Bölüm Başkanı Thomas Stegmaier konuşmacı olarak yer aldı. “AB Teknoloji Politikaları ve Teknik Tekstillere Bakış/Horizon 2020” konulu

oturumun konuşmacıları ise AB Komisyonu Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürü John Cleuren, Euratex Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Lutz Walter, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi’nden Prof. Dr. Bülent Özipek’ten oluştu. Kongrenin öğleden sonra yapılan “Farklı Sanayi Kolları İçin Yeni Tekstil Ürünleri” ve “Teknik Tekstiller ve Değişen Yaşam Tarzı” başlıklı oturumlarında da yerli ve yabancı pek çok uzman, konuşmacı olarak yer aldı.

construction, health, transport and energy. Functionality, flexibility, cost efficiency and sustainability are among important factors in this regard. Technical textile occupies a large place and gains further importance in this regard. Technology is improving and innovative news started to come to the forefront. Usage rate of technical textile in the sector reached 40%. Technical textile products are widely used in aircrafts (in aviation) and wind turbines (in the energy sector).’’ Within scope of the session titled ‘’Current Situation/Trends of Global Technical Textile Market’’, Heimbach GmbH CEO Klaus Huneke, Gherzi Managing Partner Giuseppe Gherzi, as well as Denkendolf Institute Chair-

man of the Research Department Thomas Stegmaier gave speeches. On the other hand, EU Commission Research and Innovation General Manager John Cleuren, Euratex R&D and Innovation Manager Lutz Walter, and Prof Dr Bülent Özipek from the Faculty of Design and Textile Technologies of İstanbul Technical University made speeches at the session of which title was ‘’EU Technology Policies and an Overview to Technical Textiles/Horizon 2020’’. In addition, various local and foreign experts made speeches at sessions titled ‘’New Textile Products for Different Industry Segments’’ and ‘’Technical Textile and Changing Life Style’’ which were held in the afternoon within scope of the congress.


PANORAMA

Advansa çorapçılarla buluştu Advansa gets together with hosiery companies Polyester elyaf üretiminde Avrupa’nın önde gelen firmalarından Advansa Türk çorap imalatçılarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz ay Eser Premium Hotel’de gerçekleşen toplantının ana teması Türkiye’de Advansa tarafından lisans verilen çorapçıları aydınlatmak. Toplantıya Türkiye’nin büyük çorap üreticileri (Gelal, Alpin, Öztaş, Çelik, Maydın) başta olmak üzere sektörde faaliyet gösteren firmalardan çok sayıda davetli katıldı. Son yıllarda doğaya zarar vermeden üretilen recycle özelliği olan ancak bu arada da teknik performanslarını muhafaza edebilen ürünlere yatırım

34 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Advansa, one of the leading polyester fiber producers of Europe, has got together with Turkish hosiery producers. The main aim of the meeting held in Eser Premium Hotel last month was to give information to the hosiery manufacturers which are licensed by Advansa in Turkey. Turkey’s largest socks manufacturers (Gelal, Alpine, Öztaş, Steel, Mayde) were present in the meeting among a large number of invited companies of the sector. In recent years, Advansa has been investing to recyclable hosiery products which are produced without harming to the environment but in the


端yesidir


PANORAMA

36 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

yapan Advansa, Türkiye’deki üreticileri bilinçlendirmek ve bu konuda iç pazarda da kendine yer edinebilmek için toplantıyı organize etti. Türk çorap sanayinin göstermiş olduğu yüksek performans, yenilikçi firmaların dikkatini ülkemize çekmeye başladı. Daha önceden teknik çorap alıcılarının Türkiye dışından olması nedeniyle bu tür seminerler, genelde Avrupa ülkelerinde gerçekleştiriliyordu. Advansa, Türkiye’deki gelişimi yakından takip ederek bu seminerle Türk çorapçılarla buluşma fırsatı yakalamış oldu. Seminerin açılışında konuşan Advansa Global Pazar Müdürü Silvia Toledo markaların(Coolmax,Thermo cool, Thermolite) gelişimi ve bugüne nasıl geldikleri

ile ilgili genel bir giriş yaptı. Advansa Pazarlama Müdürü Elke Lamberts-Steffes ise, kendisi çorap ve iç çamaşırı pazarı sorumlusu olduğundan bu ürünlerde kullanım esnasında üreticilere gerekli teknik bilgileri, ve ulaşabilecekleri kaynaklar ile ilgili bilgiler sundu. Bu arada Karsu Tekstil’den Ferdağ Akkan Karsu’nun Advansa’nın lisanslı kesik elyaf üreticisi olması nedeni ile Karsu Tekstil’i ve faaliyet konularını tanıtarak, tedarikçileri aydınlattı. Advansa’nın Türkiye sorumlusu Zeynep Uşşaklı ise bu tür toplantıların önümüzdeki yıllarda daha sık tekrarlanacağını ve böylece Türkiye’de daha geniş bir üretici ve nihai tüketici kitlesine ulaşılmayı hedeflediklerini belirtti.

meantime maintaining all performance features. Therefore Advansa organized the meeting both in order to raise awareness of Turkish manufacturers about the subject and also to secure its position in the domestic market. The high-performance of Turkish hosiery industry began to attract the attention of innovative companies to our country. Generally, this kind of seminars was carried out in European countries before, because technical socks buyers were generally located outside of Turkey. Following closely the developments in Turkey, Advansa had opportunity to meet Turkish hosiery manufacturers by this seminary. Speaking at the opening of the seminary, Advansa Global Market Manager, Silvia Toledo made a general introduction about the development stages of their brands (Coolmax, Thermo cool, Thermolite). Advansa Marketing Manager Elke Lamberts-Steffes, who is responsible for hosiery

and underwear, gave information about the necessary technical information for the usage of these products that the producers should know; and she also gave information about the sources of information that they may access. In the meantime, Ferdağ Akkan from Karsu Tekstil (Textile) gave information about Karsu Tekstil which is the licensed staple supplier of Advansa and she also gave information about the fields of activity of the company. Zeynep Uşşaklı, Advansa Responsible in Turkey, stated that they aimed to reach a larger manufacturer and final consumer potential in Turkey by this kind of meetings that would be held more frequently in the coming years. ECO-FRIENDLY PRODUCTS IN CLOTHING The BIOPHYL ™ and Thermo ° Cool ™ ECO products are produced of PTT -Polyester Polymer Product- (this product is obtained


PANORAMA

yapılmıştır. Bu ürünlerde kullanılan polimerin üretimi Naylon 6 üretimi ile karşılaştırılınca % 63 daha düşük karbondioksit emilimi ve % 30 daha az enerji kullanımı sorumluluğu olduğunu anlatan bir şekilde tasarlanmış. Bu çevre bilinci olan logo Dacron ®, Hollofil ® Eco, Hollofil ® Allerban ®, ThermocoolTM gibi doğa dostu ürünlerde kullanılır.

GİYİMDE DOĞA DOSTU ÜRÜNLER BIOPHYL™ ve Thermo°Cool ™ECO ürünler ADVANSA’nın PTT Polyester polimer ürününden (ki bu ürün mısır şurubundan elde edilir)

from corn syrup) of Advansa. The polymer used in these products is designed to provide 63% lower carbon dioxide absorption and to use 30% less energy in production when it is compared to the production of Nylon 6. This eco-conscious logo is used for eco-friendly products such as Dacron ®, Hollofil ® Eco, Hollofil ® Allerban ®, ThermocoolTM. SUSTAINABILITY The 2011 turnover of Advansa is 150 million EUROs and it is the Europe’s largest manufacturer of filament and short fiber. Advansa has been providing technical products needed in the industry including high-end colored products, different kinds of fibers used in industry, up to commercial products. Advansa products are used in many different sectors including automotive,

38 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Tüm Avrupa’nın en büyük flament ve kısa elyaf üreticisi olan Advansa’nın 2011 cirosu 150 milyon Euro. Advansa üst düzey ürünlerden renkli ürünleri de içeren, bağlayıcı elyaf türlerinden ticari ürünlere kadar endüstrinin ihtiyacı olan teknik ürünleri sunmakta. Advansa ürünlerinin kullanıdığı sektörler arasında otomotiv, inşaat, geo Tekstil-zirai teknoloji, hijyen ve tıbbi malzeme, paketleme, dekerasyon-duvar kağıdı, filtrasyon, astarlama ve kablo kılıfı bulunuyor. Advansa kendini doğa dostu ürünlere adamış olmakla beraber bu amaçla düzenli olarak üretim aşamalarında ve ürün gamında ekolojik kaliteleri geliştirmekte. Yatırım yaptığı yeni teknoloji sayesinde elyafın doğada yok oluşu esnasındaki karbon salınımında % 80 azalma olmuştur. Advansa Invista nın sahip olduğu Dupont teknolojisi patent ve markaların (Dacron ®, Coolmax ®, Thermolite ®, Securelle ®, Comforel ®, Quallofil ®,Hollofil ®, Aerelle ® v.s.)tüm haklarının alt lisans verme yetkisi de dahil olmak üzere tüm Avrupa kıtasındaki sahibidir.

construction, geo textile, agricultural technology, hygiene and medical equipment, packaging, decoration-wallpaper, filtration, coating and cable covers. Advansa has been dedicated to eco-friendly products; therefore it continuously develops the production steps and it also develops to ecological qualities in product range. As a result of the investment for a new technology made by Advansa; the carbon emission of fiber during its elimination in nature has been reduced 80%. It has all the rights of Dupont technology owned by Advansa Invista; therefore it reserves all the rights of patent and trademark (Dacron ®, Coolmax ®, Thermolite ®, Securelle ®, Comforel ® , Quallofil ®, Hollofil ®, Aerelle ®, etc.) including the rights to grant sub-license in all the European continent.


PANORAMA

Akıllı sunum Smart presentation

40 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Yazarlarımızdan Ekrem Hayri Peker İzmir’de düzenlenen iki etkinliğe katıldı. 7 Eylül D. E. Üniversite tarafından beşincisi düzenlenen Uluslar arası Teknik Tekstiller Kongresini izleyen yazarımızın “Akıllı Kumaşlar” konusunda yazdığı bildirinin özeti Kongre bildiri kitabında yer aldı. Daha sonra davetlisi olduğu Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Konfeksiyon Bölümüne giden yazarımız burada son sınıf

öğrencilerine “Akıllı Kumaşların Hayatımızdaki yeri” konusunda geniş bir sunum yaptı. Yazarımız sunumunda, insanlara farklı konfor sunan, tedavi eden, kirlenmeyen, ıslanmayan, stres alan, zayıflatan, renk değiştiren, toz tutmayan, kum tutmayan, koku yayan kumaşlarla ilgili geniş bir sunum yaptı, öğrencilere bu konuda bilgi verdi. Türk tekstilinin Avrupa ve Rus pazarlarına yakın oluşu-

Ekrem Hayri Peker, one of our writers, attended two organizations in Izmır. The abstract of “Smart Fabrics” written by our writer who watched International Technical Textiles Congress held for the fifth time by DokuzEylul University in September, 7 takes place in Congress Notice Book. Later on, our writer

who was invited to the Department of Ready Wear of Textile Engineering of Ege University made a comprehensive presentation about ‘’Smart Fabric’s place in our life’’ to the senior students there. In his presentation our writer made an enhanced presentation about the fabrics which provide various comforts to


nun ve söz konusu ülkelerle kültürel yakınlığımızın büyük bir avantaj olduğunu söyleyen yazarımız, “Devletin özel yatırım teşvik planı ile klasik tekstil ürünlerini üretmek yerine teknik tekstiller, nano teknolojisiyle üretim yapan firmalar desteklenmeli. Ar-Ge ve ÜrGe çalışmaları hız kazanmalı. Türk tekstil sektörü Orta Doğu’da, Afrika’da yeni pazarlar ele geçiriyor. Yaklaşık 80 milyar dolarlık eski Sovyet pazarının dörtte birine sahip İstanbul dünyanın önde gelen moda merkezlerinden biri haline geliyor. Türk tekstil ve hazır giyim sanayisinin biran önce nano kimyasalların tekstil materyallerine uygulanması ve pazarlanması konusunda önderlik etmesini, oluşacak pazarı rakip ülkelere kaptırılmamasına” değinerek sunumunu bitirdi. Sunum sorucevap bölümüyle sona erdi.

people treat, don’t get dirty, don’t get wet, lighten stress, slim down, change colors, don’t gather dust, don’t gather sand and gave detailed information about those subjects to the students. Stating that Turkish textile being close to the markets of Europe and Russia and having a cultural intimacy with those afore mentioned countries is a big advantage, the writer mentioned “Instead of producing classical textile products by the help of private investment incentive plan of government, the firms that make production by nanotechnology has to be supported. ReDe and Pro-De have to gather pace. Turkish textile sector obtains new markets in Middle East and Africa. Having one fourth of old Soviet market which was nearly 80 billion dollars, Istanbul becomes a leading fashion center of the world”. He also mentioned about applying nano-chemicals to textile materials as soon as possible and leading about the marketing of those products by Turkish textile and ready wear industry, being careful about not to lose the market to other competing countries and concluded his presentation. The presentation ended by question-answer part.


PANORAMA

Farklı olmak isteyenlerin tercihi: Eurotechprinters Innovators prefers Eurotechprinters Türkiye’de 2005 senesinden beri dijital baskı makineleri üretimi gerçekleştiren Eurotechprinters, Teknotan Ltd, 30’dan fazla ülkede 400 makinesinin kurulumunu gerçekleştirdi. Türkiye’de endüstriyel dijital tekstil baskı makineleri üretimini

42 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Eurotechprinters, Teknotan Ltd. brand, develops and manufactures Digital printing machines in Turkey since 2005. Eurotech printers export over 30 countries and installed base over 400 units. Eurotechprinters develops first textile


PANORAMA

gerçekleştiren firma, üretmiş olduğu ürünlerle oldukça iddialı gözüküyor. Eurotechprinters, halen Çorlu Tekirdağ’da 12.000 metrekare fabrikasında Ar-Ge ve üretimine devam ediyor. 2009 senesinden itibaren dijital tekstil baskı makinesi üretimine ilk versiyon bayrak baskı

44 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

flag printer at 2008, name as MERMAID to print on uncoated flag material and inline fixation. Eurotechprinters develops second generation textile printer at 2011, name as GRAND SU, with 3.2mt wide, variable dot technology, printable with dispers, sublimation and pigment ink.


PANORAMA

makinesi MERMAID ile başlayan Eurotechprinters, 2011’de ise 3.2m eninde, Variable Dot teknolojisi kullanan Grand SU model baskı makinesini piyasaya sürdü. Polyester bazlı tekstillere, ev tekstillerine direkt baskı yapabilen dispers boyalı bu modelle farklı yerlerde kurulumlar gerçekleştirmiş. Grand SU modelinin transfer kağıdına baskı yapan modeli de bulunuyor. Grand SU 3.2m baskı eninde olmasının avantajı ile ayrıca pigment boya da kullanabiliyor. 2012 senesinde ITM, Türkiye fuarında, yapışkanlı

konveyorlü ilk dijital tekstil baskı makinesi olan ve her türlü tekstile baskı yapmak amacı güden 2.4m eninde, MODA modeli piyasaya sundu. Bu modelin en büyük özelliği hem dispers hem de sublimine kullanabilmesidir. Eurotechprinters 2013 senesi itibariyle de gerçek endüstriyel reactive, dispers, acid baskı yapabilecek, hızı saatte 300 metre tüle varan baskı yapan yeni modellerini sunacak. Eurotechprinters, Türkiye çapında bayilikler ve dünyada yeni distribütörlükler vermekte.

Grand SU installed a lot of units in market. Latest conveyor type belt printer, MODA, launched at ITM Exhibition, Turkey at 2012. Moda is printable with dispers, sublimation and pigment ink with various textile materials, can online steaming and dry erembedded. Eurotechprinters developing high industrial speed new version printers, conveyor belt and 3.2mt wide, printable reactive, pigment, acid, dispers and sublimation models, Print speed upto 300 sqm/ln. Eurotech printers welcome all partners and distributors.

46 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

Kimya değer zincirinde rekabet gücü Competitive power in chemistry value chain Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF) işbirliği ile bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘’Rekabet Kongresi’’ İstanbul The Marmara Oteli’nde ‘’Sektörel Politikalar ile Rekabet Gücünü

48 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Eighth ‘Competition Congress’ has been held with the title of ‘Improving competitive power with sectoral policies’ at İstanbul, The Marmara Hotel with the cooperation of Sectoral Associations Federation (SEDEFED) and Sabancı University-


PANORAMA

Artırmak’’ başlığı ile gerçekleştirildi. Kongre kapsamında gerçekleştirilen “Kimya Değer Zincirinde Rekabet Gücü” konulu panelde konuşma yapan Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Fatih Tanverdi, konuşmasında kimya sektöründe atılması gereken en önemli adımın bilginin kurumsallaşması olduğuna değinerek “Kimyanın toplum üzerindeki negatif algısını kırmak ve kimyayı anlatarak herkese sevdirmek için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Kimya hayatımızın her alanında var. Kimyasız bir dünyanın geri kalmış, konforsuz

bir dünya olacağını düşünüyor; Ak-Kim olarak kimyanın dünyasını, dünyanın kimyasını değiştiriyoruz” dedi. Sektör öncüleri ile sivil toplum önderlerinin de yer aldığı panelde sektörün bugünkü durum değerlendirmesi yapılırken, 2023 hedeflerine yolculukta yapılması gerekenlere dikkat çekildi, hükümetten beklentilere değinildi. “Rekabet Kongresi’’nde Ak-Kim Kimya’nın sponsor olarak destek verdiği ve kimya sektörü için ilk kez hazırlanan “Kimya Sektörü Rekabet Gücü Raporu” da kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜSİAD Competition Forum (REF). Ak-Kim Kimya General Manager Fatih Tanrıverdi made a speech at the panel with the title of ‘’Competitive power in chemistry value chain’ which was organized within scope of the congress. During his speech, Tanrıverdi stated that institutionalization of information was the most important step that must be

taken in the chemistry sector and said ‘’We carry out several studies in order to break the negative perception of chemistry on the society and to make people love chemistry by telling the chemistry. Chemistry is present in all aspects of our lives. We believe that a world without chemistry would be uncomfortable and underdeveloped, and as Ak-Kim,


PANORAMA

AK-KİM KIZILAY’A DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Ak-Kim Kimya, sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki faaliyetlerine Kızılay’ın Kuzey Marmara Bölgesi Kan Bağışı Kampanyası’na verdiği destekle devam ediyor. Her yıl tüm çalışanlarıyla birlikte Kızılay kan bağış kampanyalarına katılarak kan bağışının önemine dikkat çeken Ak-Kim Kimya, topluma ve toplum sağlığına verdiği değeri yeni sponsorluğuyla bir kez daha gösteriyor. Yılda iki defa Yalova Kızılay Şubesi ile ortaklaşa “Kan Bağışı” kampanyasını yürütmekte olan şirket, şim-

di de Kızılay’ın Kuzey Marmara Bölgesi için gerçekleştirdiği kan bağışı çalışmalarında kullanılmak üzere kışlık personel takımını tedarik ediyor. Ak-Kim Kimya’nın konuya olan hassasiyetinden ve yardımlarından ötürü memnuniyetini dile getiren Kızılay Merter Şubesi, Şube Başkanı Ercan Tan; AkKim Kimya Genel Müdürü Fatih Tanverdi’ye Kızılay’a verdiği destekten ötürü bir plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti. Henüz 6 yıllık bir şube olan Kızılay Merter Şubesi, 2011- 2012 döneminde Türk Kızılay’ı tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

we change the chemistry of the world and world of the chemistry.’’ Expectations from the government were explained and steps that must be taken for reaching 2023 targets were emphasized, while evaluating current situation of the sector at the panel which was attended by sector leaders and civil society leaders. At the ‘Competition Congress’, ‘Report on Competitive Power of Chemistry Sector’ was shared with the public opinion, which was supported by Ak-Kim Kimya as the sponsor and which was prepared for the chemistry sector for the first time.

importance of blood donation by involving in blood donation campaigns of Kızılay together with its employees, Ak-Kim Kimya demonstrates the value it attaches to the society and public health, with its new sponsorship. Carrying out ‘Blood Donation’ campaign in cooperation with Yalova Kızılay branch two times in a year, the company now provides winter personnel team to be used for blood donation works of Kızılay for North Marmara Region. Manager of Kızılay Merter branch Ercan Tan expressed his satisfaction for sensitivity and contributions of Ak-Kim Kimya and gave a plaque to Ak-Kim Kimya General Manager Fatih Tanrıverdi for their contributions to Kızılay. Kızılay’s Merter branch was established only 6 years ago and the branch was honored by Türk Kızılay in 2011-2012 term with a golden medal.

AK-KİM CONTINUES TO SUPPORT KIZILAY Ak-Kim Kimya maintains its activities within scope of social responsibility project by supporting Blood Donation Campaign of Kızılay in North Marmara Region. Stating the

50 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

Rajesh K Gawde, International Caliber Direktörü (Solda) Mandhana Industries Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Purshottam Mandhana (Sağda). Mr. Rajesh K Gawde, director, International Caliber (L), with Mr. Purshottam Mandhana, chairman and managing director, Mandhana Industries Ltd (R).

GSE Dispensing’ten IPS Deltası ile artan üretkenlik ve gelişmiş renk uyumu Increased productivity and improved colour consistency with IPS Delta of GSE Dispensing Hindistan’ın lider tekstil üreticilerinden Mandhana Industries Ltd, GSE Dispensingten satın aldığı IPS Delta sistemi ile daha kısa termin süreleri, küresel marka sahipleri tarafından talep edilen uygun

52 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

One of India’s leading textile manufacturers, Mandhana Industries Ltd is able to offer shorter lead-times, consistent quality standards demanded by global brand owners and cost-effective sam-


PANORAMA

54 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

kalite standartları ve maliyet etkin çözümler sunmaya başladı. 50 yıldan uzun bir geçmişe sahip olan ve kumaş perakendeciliği yapan Mandhana, Avrupa ve Hindistan pazarına üretim yapan başlıca giysi üreticileri arasında yer alarak, yıllık cirosunu yaklaşık 170 milyon dolara çıkardı. Tasarımdan tüm tekstil akışına kadar her aşamada aktif rol oynayan şirketin modern üretim tesisleri arasında, Tarapur’daki iplik boyama ve dokuma; Peenya Bangalore’daki üç giysi üretim tesisi ve Bombay yakınlarında şablon baskı tesislerinin yanı sıra inovasyon merkezi yer alıyor. Şirket müşterileri için ön sipariş ihtiyaçlarını karşılarken, önemli oranda numune üretimi gerçekleştiriyor. Son teknoloji ve kalite kontrol odaları ile donatılmış Mandhana, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Marks & Spencer, JBC, Quicksilver and Pepe Jeans

markalarının da aralarında yer aldığı çok sayıda uluslararası giysi ve perakende markasının taleplerini karşılıyor. Sirket Avrupa’ya küresel giysi standartlarına uygun ürünleri rekabetçi fiyatlarda sunarken, şirketin asıl büyümesi genç bir populasyona sahip ve her geçen gün daha fazla batılı kıyafetler tercih eden ve kumaştan çok giysi halinde ürün tercih eden iç pazardan gelen talepler nedeniyle oluyor. Şirket Bombay yakınlarında yeni bir tesis ve Inovasyon Merkezi açmaya karar verdiğinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim direktörü Mr. Purshottam Mandhana ve Proje Başkanı Mr. Arvind Shikarkhane yalın üretim akışını sağlayan ekipman ve işlemlere odaklandı. Daha kısa üretim süreleri ve tam zamanında dağıtım, numune üretimine artan talep göz önüne alınarak, şirket rekabetçi kalabilmek için azaltılmış hazırlık sü-

ples after installing an IPS Delta gravimetric paste dispensing system from GSE Dispensing. Founded over 50 years ago as a fabric retailer, Mandhana has expanded into a major garment producer for the European and Indian markets, with an annual turnover of approx. US$170 million. Active at every stage of the textile workflow from the design stage, the company’s modern production facilities include a yarn dyeing, weaving and processing plant in Tarapur, three garment

factories in Peenya, Bangalore and an innovation centre near Mumbai where, besides its screen printing facilities, the company satisfies the pre-order requirements of its clients with a substantial sampling operation. Equipped with the latest technology and quality control rooms, Mandhana is able to meet the demanding specifications of several international clothing and retail brands, including Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Marks & Spencer, JBC, Quicksil-


relerinin zorunlu olduğuna karar verdi. Ocak 2011’den beri, yeni Tarapur tesisi biri 8 renkli diğeri 12 renkli olan iki 1850 mm’lik döner baskı makinasında günlük 3 ton baskı patı kullanılarak ayda bir milyon metre üretim gerçekleştiriliyor. Tesiste aynı zamanda günlük 150 numuneye kadar üretim gerçekleştirmek için iki kupon baskı makinası bulunuyor. Şirket için öncelik pat reçeteleri manuel olarak hazırlandığında hazırlık sürelerinin önemli bir kısmını oluşturduğu için renk hazırlama işlemini otomatikleştirmek oldu. Her reçete çok sayıda renkten oluşmaktadır ve her birinin dozajının hassas bir biçimde tartılması gerekmektedir. Üretimden artan pat yeni reçetede kullanılamadığından atılmaktadır. Renk hazırlama tama-

ver and Pepe Jeans, among others. The company has proved itself able to meet exacting global garment standards at competitive prices for the European high-street; but much of the company’s growth is being fuelled by the demand from the domestic market, where a younger population is increasingly adopting western dress, and thus buying readymade garments as opposed to cloth. When the company decided to open the new factory and ‘Innovation Centre’ near Mumbai, the company’s chairman and managing director, Mr Purshottam Mandhana, and project head, Mr Arvind Shikarkhane, were determined to install the equipment and processes that would enable a lean production workflow. With the move to shorter production runs and just-intime deliveries, and the growing need for samples, the company recognised that, in order to remain competitive, reduced make-ready times were essential. Since January 2011, the new Tarapur facility has been producing one million linear metres of materials per month and uses three tons of paste per day pass on two 1850mm rotary screen presses – one 8-colour, one 12-colour. The facility also employs two coupon printing machines for producing up to 150 samples per


PANORAMA

Mandhana Industries Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Purshottam Mandhana. | Mr. Purshottam Mandhana, chairman and managing director, Mandhana Industries Ltd.

56 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

men bir deneme yanılma işlemi olup, çok sayıda denemeden sonra mükemmel hale gelir. Bu sırada üretim başlamadan önce önemli oranda giysi ve pat atılmış olur. Bu zaman harcayıcı işlem Mandhana’nin % 100 pamuk, viskon, pamuk ipek, boyalı iplik, Chambery ve denim gibi çok çeşitli kumaşlar kullanması sebebiyle daha da karmaşık hale gelmektedir. Her malzeme için farklı viskozitede yeni bir renk formulasyon reçetesi hazırlanmakta böylece doğru renk derinliği ve tonu elde edilmektedir. Müşteriler esneklik

ve ürün çeşitliliği istediğinden, üretim miktarları aşağı düşmüştür. Örneğin, aynı hattaki ürünlerin tasarımında sınırlı versiyonlar, renk aralıkları ve küçük değişimler bulunmaktadır. Bu talepleri karşılamak için, 20000 metrelik kumaş üretiminde, 4 renk değişimi yapılması normaldir. Mr Purshottam Mandhana “Hedefimiz manuel hataları elimine etmek, arızaları azaltmak, boya envanterini kontrol etmek ve kendi reçete veritabanımızı oluşturmaktı” demekte. Şirket sahipleri GSE Dispensing’ten 32 temel renkli IPS delta GSE Textile Mana-

day. A priority for the company was to automate the colour preparation process which, because paste recipes were formulated manually, took up a significant proportion of make-ready times. Each recipe would be made up of several colours, doses of which had to be weighed exactly. Surplus paste remaining after a production run would go to waste because it was too complicated to reuse as part of a new recipe. Furthermore, colour preparation was a trial-and-error exercise, where perfection was achieved after a number of attempts, leading to a moderate loss of garment and paste before produc-

tion could start. This time-consuming process was further complicated because Mandhana uses a wide variety of fabrics, including 100% cotton, viscose, cotton silk, yarndyed, Chambery and denim. Each material requires a unique colour formulation recipe and viscosity to achieve the right depth and tone. As a result the company required a database of hundreds of recipes. As customers require increasing flexibility and product diversification, so run lengths are driven down. There is a great demand for limited editions, colour ranges and slight alterations in design for products of the same line for instance. To


PANORAMA

58 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

gement Software (TMS) GSE Tekstil yönetim yazılımı ve Renk Fiziği Yazılımını satın almışlardır. Tarapur tesisindeki 4 baskı makinasındaki renk ihtiyaçlarını karşılamak için delta 15 tonluk pat için karışımlar üretmektedir. IPS delta, saatte 15 kova ve 0,1 g (0.0002 pound) dağıtımı hassasiyette gerçekleştirebilen 4 bileşenli kompakt bir tam otomatik sıvı boya dağıtıcısıdır. Gelişmiş yönetim yazılımıyla, talebe bağlı renk hazırlama gerçekleştirmekte böylece manuel karışımlarda her biri yarım saat süren renk hazırlığını aynı sürede 4 katına çıkarmış, reçetelerin TMS veritabanında saklanmasını sağlamış ve böylece işçi ihtiyacını önemli oranda azaltmıştır. Mandhana IPS deltayı numune kolu ile donatmıştır. Bu özellik, her tasarımın daha hızlı gerçekleşmesini sağlamış, gerekli miktarlarda patın doğru bir şekilde sevk edilmesini sağladığından atık miktarını minimuma düşürmüştür. Ayrıca giysinin seçilmesi halinde, renk formülüne GSE’nin veri tabanından hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olmaktadır. İşlem patın, bağlayıcı, kalınlaştırıcı ve suyun daha iyi kullanımını

sağlarken, tüketilen miktarları kayıt etmekte ve anında maliyet verilerinin elde edilmesini sağlamakta. Proje Başkanı Mr Arvind Shikarkhane Mandhana tesislerinde hangi ekipmana yatırım araştırması yapılmasından sorumludur. Yeni pat Dispenserinin performansının değerlendirilmesinde görev almıştır. “GSE Dispensing ekipmanı üretkenliği büyük ölçüde arttırdı. Renklerin filtrasyonu otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor, klorantların oluşumundaki topaklanma problemini elimine edilebiliyor, böylece doğrudan karışım yapılabiliyor Renk üretiminde daha büyük bir esneklik elde edilebiliyor. Makinada patın bitmesi gibi herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında 100 kg’lik reçete sadece 4dakikada hazırlanabiliyor, talep halinde ekstra ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Manuel karıştırmada sonuçlar tahmin edilemediğinden renk uyumluluğu sağlamada zorlanıyorduk, bu sebeple pat önemli oranda heba oluyordu. Artık GSE’nin yazılımıyla hızlı ve hassas renk hazırlama için veritabanından faydalanabiliyoruz bu da tekrarlı işlerde düzgünlüğü

meet such demands, it is considered usual to make four colour changes within production run of just 20,000 metres of fabric. Mr Purshottam Mandhana says: “Our target was to eliminate manual errors, reduce downtime, control dyestuff inventory and create our own recipe databank.” The company owners chose GSE Dispensing’s IPS delta with 32 base colour as well as GSE’s Textile Management Software (TMS) with unique Colour Physics Software (CPS). Providing the colour needs for all four printing machines at the Tarapur plant, the delta mixes in excess of fifteen tons of paste a week. The IPS delta is a compact, fully automated liquid dyestuff dispenser with a typical four-component performance of fifteen buckets per hour and a 0.1 g (0.0002 lb) dispensing accuracy. It enables on-demand colour preparation using advanced management software, which substantially saves the operator time, what would have taken thirty minutes to manually mix, now takes four and each recipe is stored in the TMS databank. Mandhana has also equipped its IPS delta with a sampling arm. This feature enables faster make-ready of each design and reduces waste to a minimum, as exact quantities of paste required are made extremely accurately and when

the final garment is chosen, the colour formula is easily found in GSE’s TMS databank. The process ensures better use of paste, binder, thickener and water volumes, recording consumption and costing instantly. As project head, Mr Arvind Shikarkhane is responsible for determining which equipment to invest in at Mandhana’s plants. He was involved in assessing the performance of the new paste dispenser. “With GSE Dispensing equipment, productivity has been dramatically increased,” says Mr. Shikarkhane. “Filtration of colours is automatic, eliminating the problem of clogging of build-up of colorants, which can be mixed more thoroughly. There is much greater flexibility in colour production: a 100kg-recipe is prepared in just four minutes; and, in the unlikely event that the machine runs out of paste before the end of the production run, any additional requirements can be produced on-demand.” “We couldn’t achieve colour consistency before as manual mixing is unpredictable and paste was often wasted. Now GSE’s software enables us to create a paste recipe databank for fast and accurate colour preparation, guaranteeing uniformity across repeat jobs.” “Customers are happier with our working style and the boost in quality, as


PANORAMA

garanti etmememizi sağlıyor. Müşteriler çalışma şeklimiz ve kalitemizden memnunlar, zira onlara uygunluk sunuyor ve kısa termin süreleri vaat ediyoruz” diyen Mandhana şöyle devam ediyor. “Bu gelişmeler aynı zamanda yeni işler kazanmamızı ve Tarapur tesisimizi genişletmemizi sağladı. Stratejimiz, yeni bir GSE sistemi satın almak ve böylece kumaş baskıda üretkenliğimizi iki katına çıkararak ayda 2 milyon metreye ve günlük 7 ton pata

ulaşmak.” GSE Dispensing Bölge Satış Müdürü Frank Timmen ise “ Mandhana Industries büyüyen Hint pazarında yenilikçi şirketlere önemli bir örnek. Küresel standartları yakalamak için yalın pat yönetimi ile yüksek kalite baskı teknolojisini bir araya getiriyor. Bu strateji baskı makinaları için optimum çıktı sağlarken, maliyet kontrolu ile hassas kaliteyi bir arada mümkün hale getiriyor ve iş akışında atık miktarını düşürüyor” şeklinde konuştu.

we provide consistency and can meet short deadlines,” Mr Mandhana continues. “These improvements also mean that we are gaining new business and are looking to expand the Tarapur factory. Our strategy will include the purchase of another GSE system, as we plan to double our fabric printing productivity to over two million metres per month and seven tons of paste daily.” Frank Timmen,

GSE Dispensing Area Sales Manager says, “Mandhana Industries is a great example of an innovative company in the fast-growing Indian market, establishing lean paste management alongside high-end printing technology to meet global standards. This strategy enables optimum output for any printer, achieving precise quality with cost control and eliminating waste from the workflow.”

DUYURU 20-23 Aralık 2012 tarihleri arasında Mısır – Kahire’de düzenlenecek olan Egystitch Fuarı, ülkede yaşanan karışıklık ve 15 Aralık 2012 tarihinde Mısır’da yapılacak olan referandum sonucunda durumun daha netlik kazanacağı ve bu olaylar fuardaki ticari atmosferi etkileyeceğinden dolayı, Ana Organizatör ve Mısır Ticaret Ateşeliği ile yapılan görüşme neticesinde

31 Ocak – 3 Şubat 2013 tarihine ertelenmiştir. Katılımcı ve ziyaretçilere duyurulur.

MERKÜR FUARCILIK

60 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


KALİTE PERFORMANSINIZI ARTIRIR... Reiners + Fürst GmbH | Almanya • Kısa elyaf iplik makinaları için flanş ve SU profil bilezik ve kopçaları • Uzun elyaf, filament iplik ve büküm makinaları için her cins yağlı bilezikler ve metal - naylon kopçaları • Kopça takma ve çıkarma aparatları ile temizlik tabancaları

Trützschler Card Clothing GmbH | Almanya • Pamuklu sentetik kısa elyaf tarak telleri • Her cins tarak makinası için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları

Yamauchi Corp. | Japonya • Kısa ve uzun elyaf iplikçiliği için her cins apron ve manşon • Sonsuz filament imalatı için her cins apron ve manşon

Holz | Almanya Her cins fitil makinası için • Komple fitil kelebekleri • Fitil kelebeği pençeleri • Büküm başlıkları ve fitil iğleri

Mechanik Leisnig GmbH | Almanya • Ring iplik makineleri için yedek parçalar • Yüksek hız iğleri ve çekim silindirleri ile iplik makineleri yedek parçaları

Legrom GmbH | Almanya • Ring iplik ve open-end makinaları için yedek parçalar

MYT Tekstil Makinaları Servisi Çerkezköy | Kahramanmaraş | Denizli Kayseri | Malatya | Osmaniye • Her cins tarak makinaları için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları servisi ve stoktan satış

MYT MÜMESSİLLİK Merkez : Şemsettin Günaltay Cad. No: 163 Hanedan Apt. Kat: 1 D: 3 34738 Erenköy / İstanbul Servis : Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Cad. 4. Cadde No:98 Kahramanmaraş Servis : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. 7. Sk. No: 6 59500 Çerkezköy / Tekirdağ Servis : Pamukkale Sanayi Sitesi 27. Sok. No: 12 20175 Denizli Servis : Ambarlı Mah. Org. San. Böl. Demirciler Sit. Ağaç İşleri 24. Cad. No: 17 38070 M.Gazi / Kayseri Servis : Özsan Sanayi Sitesi 27. Blok No: 19 Yakınça - Yeşilyurt / Malatya Servis : Adnan Menderes Mah. Küçük Sanayi Sitesi 18. Blok 5. Sk. No:1 Merkez / Osmaniye

Tel: 0216 411 81 17-18 Tel: 0344 236 57 57 Tel: 0282 758 18 77-78 Tel: 0258 251 86 54 Tel: 0352 311 53 50 Tel: 0422 238 31 61 Tel: 0328 825 52 50

web: www.myt.com.tr | e-mail: info@myt.com.tr

Faks: 0216 411 81 21 Faks: 0344 236 30 37 Faks: 0282 758 18 79 Faks: 0258 251 86 55 Faks: 0352 311 53 51 Faks: 0442 238 07 14 Faks: 0328 825 52 50


PANORAMA

Türkiye yıl sonuna kadar 20 milyon değerinde keten ipliği ithal edecek Turkey is importing 20 million worth linen yarn till the end of the year Filofibra Pazarlamanın organizasyonuyla Türkiye’ye gelen dünyanın en büyük keten iplik üreticisi Kingdom Holding, yeni yükselen değer olan keten ipliği ve keten hakkında aralarında H&M, Next, Gery Weber, Carrefour gibi markaların alım guruplarının

The biggest linen yarn manufacturer of the world Kingdom Holding that came to Turkey with the organization held by Filofibra Marketing gave information about the newly rising value linen yarn and linen in the meeting in which purchase groups of brands such as H&M, Next, Gery We-

62 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


Dünyanın en büyük keten iplik üreticisi Kingdom, Türkiye pazarına ağırlık vermek için araştırmalara başladı. The biggest linen yarn manufacturer of the world Kingdom has started research in order to give weight to Turkish market

bulunduğu toplantıda bilgi verdi. Türkiye’yi ilk kez ziyaret eden Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve büyük hissedarı Mr. Ren, ketenin son yıllarda gördüğü ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Amerika’da keten kullanımının son on yılda yüzde 50 arttığını belirten Mr. Ren, doğala dönüş nedeniyle bu artışın tüm dünyada daha da yükseleceğinin altını çizdi. Mr. Ren; Türkiye pazarına ağırlık vermek için gerekli çalışma-

ber, Carrefour attended. Chairman and blockholder of Kingdom Holding Mr. Ren who have been to Turkey for the first time, stated that they are glad to see the attention to linen recently. Mr. Ren said that linen usage has increased


PANORAMA

64 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

lara başladıklarını belirterek, yatırımların son dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye kaydığına değindi. ‘Türkiye’de Karadeniz bölgesi keten bitkisinin yetiştirilmesi için uygun olabilir. Bu konuda çeşitli numune örnekleri alarak araştırmalara başlayacağız’ dedi. Dünyanın en büyük keten iplik üreticisi unvanına sahip Kingdom, üretiminin yüzde 60’ını Avrupa ülkeleri ve Güney Kore pazarına ihraç ederken yüzde 40’ını ise iç pazara veriyor. 30’dan fazla patente sahip olan marka, 2004 yılından bu yana keten iplik konusunda Çin’in de bir numaralı ihracatçısı konumunda. Kingdom, yıllık 14.000 ton üretim kapasitesine sahip 2 fabrikasının yanında, Eylül ayında açmayı planladıkları 3. fabrikayla beraber kapasitenin 20.000 tonun üzerine çıkmasını hedefliyor. 2007 yılından bu yana Distribütörü olan Filofibra Pazarlama ile Türkiye pazarında olan marka, 2013 Ocak ayı itibariyle boyalı elyaf satışına da başlayacak. Kingdom’un en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralaması ise; 1. İtalya, 2. Kore, 3. Portekiz ve 4. Türkiye olarak belirtiliyor. Filofibra Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Turanlı, 2011 yılında Türkiye’ye ithalat miktarının 1.960 ton olduğunu, 2012 yılının ilk altı aylık verilerine dayanarak bu rakamın yılsonu-

na kadar yüzde 30 artışla 2.500 tonu yani 20 milyon doları geçmesini beklediklerini belirtiyor. Turanlı, bu artışın sebebi ise; dış giyimin yanında Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de ev tekstili ürünlerinde keten kullanılmanın artmasına bağlanıyor. Türkiye keten tüketiminin yüzde 70’lik payı dış giyime yüzde 30’luk payı ise ev tekstiline gidiyor. Filofibra Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Turanlı; ‘Türkiye Keten iplik ihtiyacının %90’ını Çin’den karşılıyor. Bu oranın yüzde 60’ı ise Kingdom tarafından sağlanıyor. Keten, doğal olduğu için son yıllarda daha sık tercih edilir oldu. Su emme özelliği, antibakteriyel olması, hava geçirgenliği ve doğal rengi ile boyasız kullanım imkanı, ketenin son yıllarda yatak, havlu, çarşaf gibi ev tekstili ürünlerinde de tercih edilmesini sağladı.’ Turanlı, Avrupalıların hasta olduklarında kullanmak üzere evlerinde keten bir çarşaf bulundurduklarına ve ketenin dünyanın en eski elyafı olarak bilindiğine dikkat çekti. ‘Eski Mısır’da MÖ 3500 tarihlerinde, mumyalama işlemlerinde dahi keten kullanıldığı görülmüş. Günümüze kadar süregelen bu dayanıklılık ketenin ne kadar sağlıklı olduğunun bir başka göstergesi olabilir’ diye sözlerini noktaladı.

50% in America recently and underlined that this increase would get higher in all over the world because of turning to the natural. By stating that they have started the necessary actions to give weight to Turkish market, Mr. Ren mentioned the investments shifting from Europe to Turkey recently. He said’’ Black Sea Region in Turkey might be available for growing linen. We will start research by getting several samples on this issue.’’ Kingdom having the title of the biggest linen yarn manufacturer of the world, exports 60% of manufacturing to the countries in Europe and South Korea market and gives 40% to the domestic market. The brand, having more than 30 patents, is in the position of biggest linen yarn exporter of China since 2004. Kıngdom is planning to exceed the capacity with the 3. factory up to 20.000 tons besides 2 factories that have 14.000 tons of manufacturing capacity annually. The brand being in Turkish market with its distributor Filofab-

ra Marketing since 2007 will start selling dyed fibre as of the date of January 2013. The countries where Kingdom makes most of the exportation are respectively Italy, Korea, Portugal and Turkey. Filofabra Marketing Executive Board Member ErginTuranlı said ‘’ Turkey receives 90% of linen yarn need from China and 60% of this amount is met by Kingdom. Since linen is natural, recently it is preferred more. Water absorption feature, being antibacterial, air permeability and undyed usage possibility with natural color have provided to use linen in home textile products such as bed, towel and sheet. ‘’ Turanlı drew attention to the fact that Europeans keep linens in their homes to use when they get sick and linen is known as the earliest fibre in the world. He finished his speech saying ‘’ In ancient Egypt about the dates of BC 3500, linen was used in even embalming processes. This fastness existing up to date might be another indication of how linen is healthy.’’


PANORAMA

Müjde, yeni koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu Mujde presents its new collection to the consumer’s taste

66 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

LYCRA® elyaf ayrıcalığıyla bacağı saran, sarkmayan ve hareket özgürlüğü sunan yeni koleksiyonu ile Müjde markası; Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara kalite ve şıklık sunmaya devam ediyor. Müjde, LYCRA® markası ile yapmış olduğu güç birliği sayesinde, Türkiye’nin her köşesinden ekonomik gücü ne olursa olsun tüm kadınlara şıklık ve zarafeti uygun fiyata sunuyor. LYCRA® elyafı

ile örülen çoraplar bacağı mükemmel sarıyor, yüzde 100 naylon çoraplara oranla daha az zarar görüyor ve sarkma yapmıyor, böylece daha uzun süre ilk günkü zarifliğini koruyor. Sarkan, iz yapan, çabuk kaçan çoraplar yerine; LYCRA® elyaf kalitesi ile bacağı saran, daha uzun ömürlü ve bacaklara şekil veren yeni Müjde koleksiyonu 22 üründen oluşuyor. Parlak Fit, SuperFit, Kaçmaz,

Mujde continues to present quality and elegance to the women all around turkey with its new collection that gives a great fit and provides rope without sagging by means of LYCRA® fiber. Mujde offers quality and grace with an affordable price to all the women

around every corner of Turkey no matter what their economic potential are thanks to the collaboration done with the LYCRA® brand. These stockings knitted by LYCRA® fiber conform to the shape of your legs perfectly, are stronger than the 100% nylon stockings and


PANORAMA

Micro ve Çocuk çorapları başta olmak üzere; külotlu, dizaltı ve soket çoraplardan oluşan koleksiyon, ön yüzünde yeni LYCRA® markası logosunun da yer aldığı ambalajıyla ülke genelindeki çoğu noktada kolayca ulaşılabiliyor. INVISTA Türkiye ve Orta Doğu Değer Zincir Müdürü Ebru Pirinçcioğlu, “INVISTA olarak her zaman markamıza ve müşterilerimize değer katacak işbirliklerine imza attık. Bunun en güzel örneklerinden biri olan yeni Müjde koleksiyonu ile % 100 naylon çorap devrini kapatmayı ve Türkiye’nin dört bir yanındaki birçok kadına LYCRA® elyafla üretilen çorap tecrübesini yaşatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. İstanbul Çorap Sanayii Grubu Genel Müdürü Niso Doenyas ise yeni dönem hedeflerinin, Türkiye’nin her noktasındaki kadınlara LYCRA® elyafı ile örülen çoraplar sayesinde sarkma yapmayan, vücudu saran, daha uzun ömürlü ve kaliteli çorap deneyimini yaşatmak ve LYCRA® markası ile yaptıkları güç birliği sayesinde yeni koleksiyonlarının her kadına, daha göz alıcı ve zarif olma ayrıcalığı sağlamak olduğunu belirtti. Dünyanın önde gelen moda markalarının tercihi ve hazır giyim pazarında birçok kategoride hayatımızda yer alan LYCRA® markasını yeni koleksiyonuna ekleyen MÜJDE, bu sezon kadınların tercihi olacak gibi görünüyor.

they don’t sag, as a result they preserve the elegance from the day they were produced. Instead of sagging, having baggy knees and laddering stockings, the new Mujde collection consists of 22 products that is formfitting, shaping the legs and more hardwearing. Bright Fit, SuperFit, Non-run, Micro and children stockings being in the first place, the new collection consisting of panties, kneehighs and short socks can be reached easily in every point around the country with the package on which the logo of LYCRA® brand appears. EbruPirinccioglu, Value Chain Manager of INVISTA Turkey and Middle East said “As INVISTA, we have put signatures to collaborations that will add value to our brand and customers. With the new Mujde collection being one of the most outstand-

68 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

ing examples of these, we set sight on ending the era of 100%nylon stockings and making many women around Turkey experience the stockings produced by LYCRA® fiber. “ NisoDoenyas, General Manager of Stocking Industry Group stated that their targets for the new season are to make the women in Turkey experience the non-sagging, formfitting, more hardwearing and quality stockings knitted by LYCRA® fiberand to provide each women being more charming and elegant thanks to the collaboration with LYCRA® brand. MUJDE adding LYCRA® brand to its new collection which is the choice of leading fashion brands in the world and takes place in our lives in many categories in the market of ready-made clothing appears to be the women’s choice this season.


PANORAMA

Kumaşlar için “güzellik” apreleri Special beauty treatment for fabrics

70 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Modern dünyamızda doğal ve selülozik liflerden tekstillere olan ilgi hala devam etmektedir. Belçikalı firma Veramtex SA, bu tip kumaşların ve örme giysilerin işlenmesinde uzmanlaşmıştır. Firmaya özel yenilikçi prosedür “Beau Fixe” teknolojisi ile keten, pamuk vs gibi liflerden imal edilen kumaşlar müşteri taleplerine uygun olarak işlenebilmektedir. Veramtex sürekli çevre dostu prosesler kullanmaktadır.

Pek çok müşteri OEKO-TEX® ‘in doğduğu, Almanca konuşulan ülkedendir. Bu nedenle doğal olarak firma ilk yıllarında OEKO-TEX® Standard 1000’e başvurmuştur ve 2000 yılından bu yana bu sertifikası güncellenmektedir.

In our modern world textiles made from both natural fibres and cellulose fibres continue to enjoy high levels of popularity and it is impossible to imagine their absence from our daily lives. The Belgian company Veramtex SA has always specialised in the treatment of fabrics and knitwear made from natural and cellulose fibres. With its innovative, in-house developed procedure known as “Beau Fixe” technology, fabrics made from cotton, linen, lyocell,

hemp or ramie can be treated according to individual customer requirements. Veramtex consistently uses environmentally-friendly processes. Most customers are located in German speaking countries where OEKO-TEX® originates. A natural consequence was therefore that the company applied for OEKO-TEX® Standard 1000 in its early days and has been accordingly certified as an environmentallyfriendly company since 2000.

SELÜLOZİK LİFLERDE UZMANLAŞMA Veramtex SA, 1983 yılında bir Fransız tekstil firması ile ortak olarak çalışma hayatına başla-


PANORAMA

mıştır. Proses için patent başvurusu Veramtex tarafından geliştirilmiştir ve örme giysiler üzerindeki ilk başarılı sonuçların eldesi 1974 yılına kadar gitmektedir. 1990 yılından bu yana Veramtex bağımsız bir firma olarak başarılı bir şekilde yoluna devam etmektedir ve çevre koruması yönünde faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle geliştirilen “Beau Fixe” teknolojisi (lidis amonyak kullanımı esastır) sürekli bir iyi-

leşme ve optimizasyon göstermiştir. 1990’larda dahi Veramtex kullandığı amonyakın 99% ‘unu geri kazanabiliyordu. Bir yıl sonra işlem gören örme giysi hacminde önemli bir artış olmuş ve firma yeni pazarlara açılmıştır. Artan talebi karşılamak üzere ikinci son teknoloji montaj hattı 2000 yılında işleme sokulmuştur. 3000 m2 üzerinde bir üretim alanı ve 14 çalışanıyla Veramtex , eni 1.80 metreye kadar varan yıllık 10

Specialisation in cellulose fibres Veramtex SA was founded in 1983 as a jointventure between a French textile company and a Belgian producer of nitrogenous fertilizers. The patent application for the process subsequently developed by Veramtex and the first successful tests on knitwear date back to 1974. Since 1990 Veramtex has been successfully operating as an independent company which, from the very outset, sub-

scribed to environmental protection and this is why the “Beau Fixe” technology, which is based on the use of liquid ammonia, has been constantly further developed and optimised. Already back in 1990 Veramtex was recovering more than 99% of the ammonia used. A year later the volume of treated fabrics outweighed knitwear for the first time and opened up new markets to the company. To meet the increasing demand and

71 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

milyon metre kumaş işlemektedir. Daniel Hazard, teknolojinin mucidi, şunları söylemektedir. “Doğal liflerden kumaşlar ve nonwovenlar üzerine işlem bazında uzmanlaşma yoluyla, komisyon bazında çalışabilmekteyiz, diğer bir deyişle tedarikçilerimiz aynı zamanda müşterilerimizdir. Firma içinde geliştirilip optimize edilen bu proses ile müşterilerimizin ileri işlemler için kalite beklentilerini karşılayabilmekteyiz .” “BEAU FIXE” İŞLEMİ Günümüz tekstil ürünlerinde pek çok fonksiyon bir arada olabilmektedir ve bunların önemli bir kısmı vazgeçilmez şekilde tanımlanmaktadır. Veramtex, “Beau-Fixe” prosedürünü (‘Beau’ = kumaş hoş ve güzel kalır ve

double the production capacity, a second state-of-the-art assembly line was brought into operation in 2000. Over a total production area of 3000 m2 with 14 employees Veramtex currently generates an annual output of 10 million metres of fabrics up to a product width of 1.80 metres. Daniel Hazard, original developer of the technology, adds: “Through our specialisation on one single and efficient treatment step for natural fabrics and nonwovens in pure form or mixtures, we are able to work exclusively on a commission basis which means that our suppliers are also our customers. Our in-house developed and processoptimised procedure enables us to meet all requests and quality requirements of our prestigious customer-base for any further processing of the products.” “Beau Fixe” Treatment The high-quality standards demanded by today’s consumers on modern Textiles generally require a specific treatment and finish for textiles and fabrics before they are made into ready-to-wear products. This has resulted in properties such as optimum colour fixing, easy-care, long-life and many other desired and in part indispensable functions of textiles being possible for the first time. Veramtex uses its in-house developed “Beau-Fixe” procedure (‘Beau’ = the fabric remains beautiful and pleasant and ‘Fixe’ = the fabric remains stable after washing) in order to obtain these desired properties depending on the composition of materials involved. Daniel Hazard explains the benefits of the technology: “The “Beau Fixe” treatment delivers an across-

72 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

the-board quality improvement in all cellulose fibres such as cotton, lyocell, linen and ramie. First and foremost a certain level of crease-resistance is achieved which means that fabrics no longer have to be laboriously ironed. The treated items have a softer feel and mechanical wear and tear due to machine washing is significantly reduced. A spectacular improvement in dimensional stability and firmness is also achieved, and often there is also an increase in colour affinity. In summary an item which has been treated with the “Beau-Fixe” process is much easier to care for which is exactly what consumers want in their daily lives.” Environmentally-friendly process The core of the “Beau Fixe” technology is the use of liquid ammonia, which can be used on every fibre of vegetable origin such as cotton, linen and lyocell. Ammonia is a chemical compound of nitrogen and hydrogen and at room temperature is a colourless, gas with a pungent odour. Below -33 °C it becomes liquid. After the liquid ammonia has changed the physical properties of the crystalline structure of the fibres in a timed and defined swelling process based on the material usage, it is completely removed from the fabric under tensile stress. This ensures that the change in the fabric is permanent. The process takes place at a constant temperature of –33 °C, the boiling point of liquid ammonia at atmospheric pressure. To fully remove the ammonia Veramtex only uses softened water without any additives. For many years Veramtex has been striving


PANORAMA

74 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

‘Fixe’ = yıkama sonrası formunu kaybetmez) bu istenen özellikleri; kumaş kompozisyon tipine göre elde etmek için geliştirilmiştir. Daniel Hazard, teknolojinin avantajlarını kırışmazlık, daha yumuşak dokunuş, yıkamaya bağlı daha düşük aşınma ve yırtılma mukavemet kaybı, mükemmel boyutsal kararlılık ve formunu koruma ile renk afinitesinde artış olarak

özetlemektedir. Diğer bir deyişle, “Beau-Fixe” prosesi ile işlem gören kumaşların çok daha yüksek kullanım kolaylığı sunduğu söylenebilir.

consistently for a clean environment and – against the backdrop of possible adverse effects on the health of employees due to ammonia (e.g. mucous membrane and eye irritations) – also optimum working conditions. This is also reflected in the fact that back in 2000 the company was successful in achieving certification as an environmentally-friendly and socially-acceptable production site in accordance with the OEKOTEX® Standard 1000, a certification which since then has been regularly renewed. With the OEKO-TEX® certification Veramtex can

document externally that the process used in the company is run under sustainable and environmentally-friendly conditions. According to Marc Vanhoomissen, CEO, this added value is very highly regarded by all third parties, especially local authorities: “The OEKO-TEX® Standard 1000 certification helps us, in addition to complying with our customers’ quality requirements, to get confidence from controlling authorities by offering an external view on important aspects of security and environment.” In fact, the ammonia that is totally removed from

ÇEVRE DOSTU PROSES “Beau Fixe” teknolojisinin özünü likid amonyak oluşturmaktadır. Amonyak, oda sıcaklığında renksiz bir gazdır ve -33 °C altında likid


hale geçer. Malzeme esaslı olarak belirlenen, tanımlı bir şişirme prosesi yardımıyla liflerin kristalin yapısı ve buna bağlı özellikleri likid amonyak ile değiştirildikten sonra, gergin haldeki kumaştan tamamen uzaklaştırılır. Böylece, kumaştaki değişikliğin sürekliliği garanti altına alınır. Amonyakı tamamen uzaklaştırmak üzere, Veramtex sadece yumuşatılmış su (ilave madde olmaksızın) kullanır. Veramtex, çevreye duyarlı yapılanması sayesinde bu işlemi çevre ve insan sağlığı merkezli olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Sürekli yenilenen OEKO-TEX® sertifikası da zaten bunun somut bir göstergesidir. Marc Vanhoomissen (CEO)’na göre “ OEKO-TEX® Standard 1000 sertifikası müşterilerinin kalite gereksinim ve beklentilerini yerine getirme konusunda da önemli bir destek sağlamaktadır.” Kullanılan amonyak çevreye zarar vermeksizin, bu amaca uygun tesis yardımıyla herhangi bir çevre- hava kirliliğine yol açmaksızın % 99.9 oranında tekrar kazanılabilmektedir. Son zamanlarda, likit amonyağın ağır vasıtalar ile taşıma riski, tehlikesiz amonyak suyu lehine bırakılmıştır. Buna ilave olarak, enerji yönetimi konusunda da optimizasyon önlemleri alınmıştır.

the fabric after treatment can be recovered and cleaned by plants specifically developed for this purpose and can then be reused at a rate of more than 99% without this procedure causing any air and water pollution. Therefore, safety considerations due to the hazard potential of the omnipresent basic substance of ammonia constitute an integral part of the development work. This is exemplified by a unique recovery plant at Veramtex which recovers ammonia from ammonia water using distillation. More recently, the risky transport of liquid ammonia via heavy-goods vehicles was abandoned for safety reasons in favour of non-hazardous ammonia water. Moreover, other optimisation measures such as optimised energy management also help the company achieve more sustainability.


PANORAMA

Gaziantep’in 2013 yol haritası çiziliyor 2013 road map is being developed for Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in başkanlık ettiği ‘’Gaziantep 2012 Değerlendirme, 2013 Planlama’’ toplantısı, Grand Hotel’de yapıldı. Vali Erdal Ata, AK Parti Milletvekilleri, sanayi ve ticaret odaları başkanları, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Gaziantep’in sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. GSO Başkanı Konukoğlu, yaptığı konuşmada, Gaziantep’in 2023 yılında 30 milyar dolarlık ihracat ve 350 bin kişiye istihdam sağlama hedefi koyduğunu anımsattı. ‘’Şu anda 2071 hedefleri konuşuluyor. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için sanayinin yapısının tekrar değişmesi gerekiyor” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti: “İthal ettiğimiz makinelerle hiçbir yere varamayız. Teknoloji üreten bir şehir olma konusunda bize

76 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

The meeting of “Assessment of 2012 and Planning of 2013 for Gaziantep” was held in Grand Hotel under the chairmanship of FatmaSahin, Minister of Family and Social Policies. In the meeting, attended by the Governor Erdal Ata, Deputies of AK Party, Presidents of Chambers of Commerce and Industry, local government and representatives of civil society organizations, the problems of Gaziantep and possible solutions were discussed. Konukoglu, Board Chairman of GSO reminded in his speech that Gaziantep has set goals to reach 30 billion dollars export and 350 thousand new employments for the year of 2023. Konukoglu, stating “Right now, 2071 targets are discussed. To reach these targets, the structure of the industry has to be changed.” and he added “It is not possible


PANORAMA

destek verilmesi lazım. Makine sanayi sektöründe ne yapmamız gerektiğini bir proje şeklinde elbirliğiyle çalışmalıyız.’’ Sanayicileri, Gaziantep’te devam eden ‘’TSK 4. Malzeme Yerlileştirme Sergisi’’ni ziyaret etmeye davet eden Konukoğlu, ‘’Birlikte hareket etmeliyiz. Bu konuda gerek TSE’nin gerekse Ar-Ge’nin Gaziantep’te güçlendirilmesi lazım’’ dedi. Sanayinin limanlara daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak için GSO’nun bir lojistik projesi hazırladığını anımsatan Konukoğlu, projenin halen kullanılan 270 kilometre mesafedeki Mersin Limanı’na alternatif olarak, Gaziantep- Hassa- Dörtyol arasında duble yol ve tünelle oluşturulacak 107 kilometrelik bir yol önerdiğini söyledi. Konukoğlu, ‘’Hassa-Dörtyol arasındaki tünelin açılması gerçekten Gaziantep için çok önemli. Bu projeyi bir an önce artık hayata geçirmek lazım. Sayın Bakanım, bu konuda destek

to get somewhere with the machines we import. We need support in terms of being a city that produces technology. We have to pull together about what to do in the sector of machine industry as a project.” Konukoglu invited the industrialist to visit the “Exhibition of TSK (Turkish Armed Forces) 4. Material Endenization” and said “We have to act in unison. In this regard, it is necessary to strengthen both TSE (Turkish Standards Institution) and Research and Development (R&D). Konukoglu, reminding that GSO has been preparing a project to enable industry reach the ports on a shorter notice, said that the project offers a 107 km highway which will be formed by a double highway and tunnel between GaziantepHassa and Dortyol being an alternative to Mersin Port at a distance of 270 km which is still used. He said “This tunnel between Hassa and Dortyol is very important for Ga-

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, 2023 hedeflerine ulaşabilmek için sanayinin yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, ‘’Teknoloji üreten bir şehir olma konusunda bize destek verilmesi lazım’’ dedi. Adil Konukoglu, Board Chairman of Gaziantep Chamber of Industry (GSO) stated that the structure of the industry has to be changed in order to reach the targets of 2013 and he said: “We need support in terms of being a city that produces technology.”.

77 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

bekliyoruz. Bu tünelin açılması konusunda bize destek olun. Buranın bir an önce devreye sokulmasında fayda görüyorum’’ şeklinde konuştu. Eğitim sorunundan bahsederken Konukoğlu, ‘’Her şeyin temelinin eğitim olduğunu unutmayalım. Gaziantep’te gerekirse bütün her şeyi bırakalım, tek eğitimin üstüne gidelim. Yapacağımız diğer konularda yine fark oluştururuz’’ değerlendirmesine yer verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de ko-

nuşmasında, bir ülkenin demokratik derinliği ve olgunluğunun o ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının hem nitelik hem nicelik bakımından gücüne bağlı olduğunu, bir şehrin demokratik gelişiminin ve her bakımdan etkin olmasını oradaki sevil toplum ayağının gücüne bağlı olduğunu söyledi. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslenen Şahin, ‘’Bize verdiğiniz görüşler ve değerlendirmeler doğrultusunda yol haritamızı çıkarmamız ge-

ziantep. It is necessary to put this project into practice as soon as possible. Dear Mr. Minister, we expect support on this matter. Support us in the matter of driving this tunnel. I can say that putting this project into practice will be beneficial. Mentioning about the educational problems, Konukoglu stated “We shouldn’t forget that the basis of everything is education. If it is necessary, we may leave everything behind and focus only on education in Gaziantep. We can again make a difference in the other

subjects that will be done.” FatmaSahin, Minister of Family and Social Policies also stated in her speech that the depth and maturity of democracy in a country are bound to the strength of civil society organizations in that country in terms of both quality and quantity and in a city, democratic development and activeness with respect to any subject depend on the strength of the base of civil society organizations there. Addressing to the representatives of civil society organizations in the meeting, Sahin said


PANORAMA

rektiğine inandık. Bunu 10 yıldır, yola çıktığımızdan beri yapıyoruz’’ diye konuştu. Büyük devletlerin büyük hedefleri olduğunu ifade eden Şahin, Türkiye’nin 2071 hedeflerini koyduğunu vurguladı. Şahin, şunları söyledi: ‘’Bu şehir hem bu bölgenin hem bu ülkenin yüz akı, aynası, kapısıdır. Ben ‘Gaziantep’in milletvekiliyim, bakanıyım’ dediğim zaman insanların bakışını biliyorum. Bunu birlikte başardık. Gıptayla, imrenerek söze başlıyorlar. Türkiye

ne kadar büyüyorsa Gaziantep ondan daha fazla büyümeyi başarıyor. İnsanoğlu sorunları çözme kapasitesini geliştirerek yoluna devam ettiği zaman sorunları da arkasında bırakır. Enerjimizle, gücümüzle, birbirimize vereceğimiz destekle bu şehir için ülkem için geleceğim için çocuklarım ve torunlarım için ne yapabiliriz diyebilmek için buradayız. Ortak akıl bizim en güçlü alanımız. Biz sizin hizmetkarınızız, bundan sonra da böyle devam edecek.’’

“We believe that we have to develop the road map according to the opinions and comments you submitted us. We have been doing this for 10 years, since we set forth.” Sahin, stating that powerful countries have big targets, emphasized that Turkey has developed 2071 targets. Then, Sahin added “ This city is the mirror, door and honor of both this region and the country. I know that look when I say ‘I am the deputy and minister of Gaziantep’. We achieved it all together. People talk about this city emulously

and envyingly. The more Turkey develops, the more Gaziantep succeeds to develop further. If human beings continue down the road by developing the capacity of solving problems, those problems will be left behind. We are here to ask ourselves what we can do for this city, my country, my future, my children and grandchildren with the support that we are going to give each other by our energy and power. Common mind is our most powerful area. We are your servant and it will be going on like this.“


PANORAMA

Cotton Incorporated İlkbahar/Yaz 2014 Trend tahminleri Cotton Incorporated Spring/Summer 2014 trend forecasts Ard arda 17 sezondur olduğu gibi, Türk tekstil ve hazır giyim endüstrisi ile alım ofislerinden 150’nin üzerinde üst düzey yönetici ve tasarımcılar 2014 İlkbahar - Yaz trendlerine hakim olacak renk, kumaş ve silüetlere ilk defa göz atmak üzere 31 Ekim günü bir araya geldi. Renk: Değişken kişiliklerle dolu güçlü bir palet. Bütün olarak oldukça özgün ancak parçalara ayrıldığında geleneksel ve görkemli bir tecrübe ortaya çıkmakta. Havuz mavisi güneşte ağarmış beyaz ve ten rengine teslim olurken koyu kırmızı ve canlı yeşiller bu palete has karakterini vermek üzere sonbahar dokunuşları katıyor. Kızgın kırmızı bu çok

For the 17th consecutive season, over 150 designers and top executives from Turkish garment and textile manufacturers and buying offices came together on 31 Oct to get a first look at the colors, silhouette and fabrics that will dominate fashion trends for Spring – Summer 2014. Color: A powerful palette with variable personalities. Cohesively peculiar, but when broken apart, threads of traditional and sublime sophistication emerge. Pool blue acquiesces to the delicate undertones of sunbleached white and flesh, while oxblood and verdant greens add a flash of autumnal touches to give this palette distinct charac-

80 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


BENTEKS TEKSTİL MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fatih Caddesi Ladin Sokak No: 19 Keresteciler Sitesi TR 34169 Merter / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: (+90 212) 504 80 31 / 8 hat Fax: (+90 212) 504 97 86 - 555 51 73 - 575 33 15

www.benteks.net


PANORAMA

82 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

işlevli paletin taze yorumunu güçlendiriyor. Trend: Limitleri zorlamaya psikolojik ve fiziksel bir bakış. Ne kadar ileri gidebiliriz? Extrem sporlar veya zihnimizin bitmez tükenmez gelişimi şeklinde de olsa hayvansal içgüdülerimiz bizi bir “sonraki seviye”ye itiyor. Bilimsel yenilikler, hayal ettiklerimizin gerçekleşmekte olduğunu fark ettiğimizde sonsuz görünüyor. Bizler “kendini bilmenin” yeni çağında yaşıyoruz ve burada hayal gücü bedenimiz, teknoloji, bilim ve sanat hakkında genleşen fikirlerle paralel yol alıyor. Renk: Pekçok son-kullanım için çabucak yorumlanan anlam dolu renkler. Ruh dolu, aşınmış tonlar köpüren mavi ve sarı ile el ele kesintisiz akıyor. Alçakgönüllü fakat saygılı ye-

şiller geleneksel navy ve yıkanmış şarap renklerini vurguluyor. Deri tonları klasik yaklaşıma doğru çekilirken açık tonlar genel duyguyu çok ağırbaşlı olmaktan kurtarıyor. Her rengin tek başına kararlılığının yanında birlikte kolektif ve nazik çekiciliğin bulunduğu bir palet. Trend: Bağlantı kurmanın, birlikte var olmanın ve yaratmanın anlamlarına düşünceli bir bakış. Teknoloji ilerlerken günlük çevremizde kalan “insanlığı” görmek için gayret gösteriyoruz. İnsanlarla iletişime geçmek için yapay mükemmellik yerine maskelerimizi çatlatıp dünyaya göstermek üzerinde kafa yoruyoruz. Mücadele, çatışma ve pot kırma gerçek denene değer veren daha geniş kitlelere ulaş-

ter. Fierce red further enhances this fresh interpretation of a multi-functional palette. Trend: A psychological and physical look at pushing the limits. How far can we go? Whether it’s extreme sporting or the perpetual cultivation of our minds, our animal instinct propels us to take it to the “next level.” Scientific innovation seems infinite as we realize if we can dream it, it is already happening. We are living in a new age of “selfawareness” where imagination runs parallel with expanded ideas about our bodies, technology, science and the arts. Color: Meaningful color that is quickly interpret-

ed into many end-uses. Soulful, worn-in shades co-exist with effervescent blue and yellow for seamless flow. Unassuming but dutiful greens play up traditional navy and washed burgundy. Leather shades appeal to a classical approach, while brighter tones keep the overall feeling from being too staid. A palette where each shade has not only individual tenacity, but also thoughtful, collective appeal. Trend: A thoughtful look at what it means to connect, to co-exist and to create. As technology marches on we strive to see the “humanness” that is left in our everyday environments. We contemplate connecting with people not


PANORAMA

84 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

tıran platform, hayatlarımıza açılımı getiriyor. Renk: Her şeyi kapsayan, tazeleyen ve sarsıcı duygusal bir palet. Çiçeksi, keskin açık renklerle buzlu şeker tonlarını dizginleyen masum asfalt grisi ve pudra ponpon beyazının toplandığı temkinli bir hayvan sergisi. Güçlü tonlarla eritilmiş eterden gelen karşıtlarının duygulara saldırısı. Renkler biraz evcilleştirilmiş olsa da temsil ettikleri iç yoğunlukları ile tecrübe edilmeli. Trend: Çevremizdekilerle eğlenirken sayısız katalist hislerimizi uyarıyor. Renk, koku veya görsellere beden ve zihnimiz farkında olmadan ilham almış bir şekilde karşılık veriyor. Bazen nostaljik bir nosyon fakat diğer zamanlarda bilimsel veya duygusal bir dallanma sonsuz

incelemeye sürükleyebiliyor. Neden bazı hissel işaretler belirli fiziksel ve psikolojik cevaplar ortaya çıkarıyor. Burada seyahatimizi incelemeye başlıyoruz çünkü iyileştirici, ticari ve yenilikçi alemlerde pek çok katman keşfediliyor. Renk: Biraz tuhaf, gösterişli ve güzel bir palet. Leylak, ağaç gövdesi ve ısıtılmış nötr renklerin kokulu buketi arzulu köpüklü yeşil ve şampanya ile karışarak incelikle hazırlanmış bir etki için bir araya geliyor. Somon rengi, Kadife çiçeği ve yanık siena renkleri sahne ortasını ana renkler olarak işgal ediyor; geçen sezonun daha açık opsiyonlarının evrimleşmiş koyu tonları olarak. Karakteri olan bu renkler genel duyguyu şirinlikten büyüleyici olmaya doğru taşıyor.

through manufactured perfection, but through displaying our cracked veneers to the world. Struggle, strife and gaffes open up our lives, creativity, and platforms to wider audiences that appreciate what it means to be real. Color: An all-encompassing, emotional palette that is both refreshing and jarring. A deliberate menagerie of floral, pungent brights and popsicle pops that are reined in by innocuous asphalt grey and powder puff white. An assault to the senses as powerful tones meld with their more ethereal counterparts. Colors are slightly untamed and are meant to be experienced with all

the visceral intensity that they represent. Trend: Reveling in our surroundings, myriad catalysts stimulate the senses. Whether it’s color, scent, or images our bodies and minds inadvertently react in an inspired way. Sometimes a nostalgic notion, but other times the scientific and emotional ramifications draw endless examination. Why do some sensory indicators elicit certain psychological and physical responses? Here we begin to examine the journey as its many layers are discovered from the therapeutic commercial and creative realms. Color: A somewhat off-beat, beautiful palette with panache. A perfumed bouquet of lilac,


PANORAMA

86 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Trend: Üst gerçeklik ve pek çok değişik yüzü bu fantastik ve bazen gizemli hikayede inceleniyor. Rüyaların bu sahici gizli bahçesi matematikten alınan ilhamları ve daha pragmatik düşünce prosesinden gelen sanat geliştirme fikrini ileri götürüyor. Mantığın ve dünya dışılığın hakiki evliliği hayata başka bir açıdan bakmamıza sebep oluyor. Bilinç altımızın sisli manzarasında kendimizi leziz bir canlılıkta biraz kaçık hissediyoruz. Renk: Yoğun yaz mavileri ve verimli derin yeşillerin bulunduğu karanlık gökyüzü. Gizemli ve hazır gece yarısı, denim ve okyanus mavileri alçalarak uyumlu bir şekilde akıyor. Konsantre tonların bu battaniyesi buharlaşan beyaz ve günbatımı pembesinde son buluyor. Açık fakat esir alan aynı zamanda dolgun ve duygulu renklerin şiirsel serpilişi. Trend: Duygulu ve kucaklayan, bizler iki gerçekliğin arasında gizlenen hayatı yaşamanın ustalığına eriyoruz. Bu itme ve çekme dünyasında kendimizi “şeffaf uzmanlar”’dan uzaklaştırmak için çaba gösteriyoruz. Yenilikçiliği gerçekten egzotik veya uydurma olan-

dan deşifre etmek daha düşünceli yaklaşımı gerektiriyor. “Hayalden arındırılmış yenilikçiliğin” çağında bizler yenilikçi zeka ile dövülmüş serbest fikirlerden yararlandık. İlkbahar/Yaz 2014 Kumaş Notları: 1. Limitsiz: -Vanize süpremde canlılık -En son teknolojiler denimde hareket getiriyor -Alt giyimlik kumaşlarda mikro ölçekte optik çizgiler -Pamuklu jakar örgülerde çarpık çizgiler 2. Amaç: -Pratik işlevsel silüetlerde feminen detaylar -Baskılı pamuk bezayağına folyo baskılar -3 iplik örgülere fisto dokular değer katıyor 3. Katalist: -File katmanın altında çok renkli pamuklu baskı -Boyutsal nakışlı pamuk kumaşlarda modern çizgiler -Pamuk dış giyimde kazunmuş balmumu kaplamalar 4. Düş: -Kırılgan dokuma gömleklikleri hesaplanmış geometrik desenler güncelliyor -Pamuklu alt giyime köpüklü kaplamalar gizemli hisi veriyor -Arabesk tasarımlı kesmelerin ebatları büyümüş ve çentikler oluşturularak büyüleyici görünüm elde ediliyor 5. Kontrol Delisi: -Abartılı şevron kesmeler -Pamuklu süpremlerde hassas yırtıklar dijital etkisi yaratıyor -İnce denim kumaşlarda gofre etkisi.

stem, and warmed neutrals combine with lustrous foamy green and champagne for an elaborate effect. Salmon, marigold, and sienna take center stage as core colors; these darker shades evolve from last season’s brighter options. Colors that have character, which evolves the overall feeling from pretty to intriguing. Trend: Hyper reality and its many faces are examined in this fantastical and at times mystical story. This veritable secret garden of dreams also plays up inspiration taken from mathematics and the idea of art development coming from more pragmatic thought processes. A veritable marriage of the logical and the otherworldly leads us to look at life from a different angle. A blurred landscape of our sub- conscious; we feel both deliciously alive and slightly unhinged. Color: A night sky of intense, summer blues and lush, deep greens. Mysterious and poised midnight, denim and oceanic blues ebb and flow in seamless fashion. This blanket of concentrated shades culminates in a vaporous white and a sunset rose. A poetic flourish of straightforward yet captivating hues that is richly saturated and soulful. Trend: Dignified and all encompassing, we master a way of life that hinges between two realities; control verses creativity. In this

push and pull world we strive to set ourselves apart from a world of “transparent experts”. Deciphering creativity from the truly outlandish or contrived takes a more thoughtful approach. In an era of “disillusioned creativity” we capitalized on a mix of unconstrained ideas tempered with creative intelligence. Spring/Summer 2014 Fabric Bullets: 1. Limitless -Vibrancy in plated jersey -Laser technology creates movement on denim -Microscale optical stripes in bottomweight fabric -Distorted stripe on cotton jacquard knit 2. Purpose: -Feminine details accent utilitarian silhouette -Foliage appliqué on printed cotton plain weave -Scalloped texture enhances 3-end French terry 3. Catalyst: -Colorful cotton print with webbed overlay - Modern stripes in dimensional embroidered cotton fabric - Scratched beeswax coated cotton outerwear 4. Reverie: -Calculated geometrics update crisp, woven shirting -Foam coatings lend a mystical feeling to cotton bottomweights -Arabesque designed clip spots are oversized and jagged, creating a mesmerizing appearance 5. Control Freak: - Exaggerated chevron clip spot -Precise tattered stripes on cotton jersey give a digital impression -Seersucker effect on lightweight cotton denim


PANORAMA

Bosch Rexroth, 500.000’inci pompayı üretti Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından Bosch Rexroth, Bursa’daki fabrikasında gerçekleştirdiği pompa üretiminde 500 bininci ürüne ulaşarak, önemli bir kilo-

88 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

metre taşını geride bıraktı. Bosch Rexroth Bursa Fabrikası Teknik Müdürü Akgün Filiz, “Fabrikamızın kurulduğu ilk günden bu yana merkezimizin de desteklediği hızlı bir kapasite artışı var. 2009 yılında


PANORAMA

tansiyelimizi değerlendirdi ve 1 yıl içinde 2006’da A10 VO/VNO ürün ailesinden belli ürün tiplerinin montajına başladık. Sadece 3 yıl içinde yepyeni projeler gündeme geldi ve bunların gerektirdiği kapasite artışı nedeniyle 2008 yılında inşaatına başladığımız ve 10 ay gibi rekor bir sürede tamamladığımız yeni üretim lokasyonumuza taşındık. Hızla gelişen yeni ürün projeleri ile adetlerimizi katlayacağımızı öngörüyorduk ve 500.000’inci pompayı ürettik.”

Bosch dünyasının tek çatı altındaki en büyük fabrikasına taşındık. O günlerde henüz 83.000 pompa üretilmişti. 2 yıl sonra bu rakam 250.000’e, 2012 itibarıyla da 500.000’e yükseldi” dedi. Ağaç işleme endüstrisinden madenciliğe, mobil uygulamalardan denizcilik teknolojisine, otomotivden rüzgar enerjisine, iş makinelerinden tekstile kadar oldukça zengin bir sektör yelpazesine ürün ve komponent tedarik eden Bosch Rexroth, Bursa’da 2005 yılında başladığı üretiminde, geçtiğimiz günlerde 500 bininci pompa üretimi mutluluğunu yaşadı.

“TÜRK SANAYİCİSİNİN İŞ ORTAĞI” 40 milyon Avro yatırımla kurulan ve bugün yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Bursa Rexroth Fabrikası gibi büyük yatırımların, sektörlerinde nadir görüldüğünü vurgulayan Akgün Filiz, “Oysa bizim önümüzde daha büyük adımlar, projeler var. Bosch Rexroth olarak, yalnız komponent tedarik eden değil, farklı teknolojileri bir çatı altında toplayarak oluşturduğumuz sinerjiyle sistem mühendisliğinde de uzman bir firmayız. Vizyonumuz, en ileri teknolojileri en rekabetçi koşullarla pazara sunarak, Türk sanayi ve sanayicisinin vazgeçilemez bir iş ortağı olmaktır. Firma yapımız ve sahip olduğumuz ürünlerle sistem çözümlerinde en iyi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Bursa Rexroth fabrikasında önemli projelerin hayat bulmaya devam edeceğini dile getiren Filiz, bunları TU-S (Aktarma Ünitesi) 8000 - Yeni Ürün Projesi, A2F Piston üretim transfer projesi ve A4/A10 Bağlantı Plakası Transfer Projesi olarak sıraladı.

EN BÜYÜK FABRİKA BURSA’DA Bugün 46.000 m2 alanıyla Bosch dünyasında tek çatı altındaki en büyük fabrika olma özelliği taşıyan Bursa Fabrikası’nda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını belirten Filiz, “Bursa’da fabrikamızın ilk kurulduğu günden bu yana merkezimizin de desteklediği hızlı bir kapasite artışı var. Başta ana fabrikalarımız için sadece pompa ve kontrol grubu komponentleri üretiyorduk. Daha sonra merkezimiz, po-

89 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


PANORAMA

KOBİ’lerin parası devletten KOSGEB pays for SMEs

90 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Devlet, işletmelerin yurt dışına yaptıkları iş ve fuar gezilerine de para ödüyor. Birçok işletme tarafından bilinmeyen devlet destekleri arasında ‘yurt dışı iş gezisi desteği’ de yar alıyor. KOSGEB tarafından sağlanan parasal destek, KOBİ’lerin yurt dışı fuarlara katılmalarını, yurt dışına açılmalarını, ihracatlarını artırmalarını, teknoloji transferi yapmalarını, bilgi ve görgülerini artırmalarını, yurt dışında müşteri bulmalarını, Avrupa Birliği İşletmeler Ağı Projesi çerçevesinde eşleştirme buluşmalarına katılmalarını ve iş birlikteliklerini geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Destek programından yararlanmak isteyen işletmenin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Veri

Tabanı’nda yer alması gerekiyor. Yurt dışı gezi masraflarının bölge farklılıkları da göz önünde bulundurulmak kaydıyla en fazla yüzde 50’si veya yüzde 60’ı destek olarak geri ödeniyor. Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı ise 2 bin lira. Program süresince desteğin üst limiti ise 10 bin lira olarak uygulanıyor. Yani bir işletme bir yılda en fazla 5 defa yurt dışı iş gezisi desteğinden faydalanabiliyor. Bu arada yurt dışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekiyor. Ayrıca yurt dışı iş gezisi programının destek kapsamına alınabilmesi için de şu aktivitelerden en az ikisini içermesi gerekiyor: Meslek kuruluşlar

Government pays for the international business and exhibition trips of businessmen. There is a support for a business trip abroad among state support, which many businesses do not know. This financial support provided by KOSGEB aims for SME to participate in fairs abroad, expand overseas market, increase their exports, transfer technology, increase their knowledge and experience, find customers abroad, attend matching meetings in the concept of European Union Business Network Project anddevelop business association. Businesses wishing to benefit from the support program needs to take place in the database of the Small and Medium Industry Development Organization (KOSGEB). Business trip abroad support of 50 percent or 60 percent is paid back in the view of the regional differences. The maximum amount of support provided is two thousand TL for each busi-

ness trip abroad. The upper limit of support of the program is 10 thousand TL. In other words, a business can benefit support of business trip abroad no more than 5 times in a year. By the way, to arrange a business visit overseas at least 10 businesses from any sector need to take place in the program. Also a business trip abroad must include at least two of the following activities in order to be in the support program: Meetings professional organizations, bilateral meetings with businesses, visit industrial zones, factories, technopark, interviews with financial groups and visits to exhibitions abroad. KOSGEB doubles service network 1.5 years. Informing that they raised number of service centers in Turkey from 33 to 68 in 1.5 years Mustafa Kaplan, Small and Medium Industry Development Organization (KOSGEB) President said that they planned to reach 81 service centers in all provinces by


ile toplantı, işletmeler ile ikili görüşmeler, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb ile görüşmeler, yurt dışı fuar ziyaretleri. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan, Türkiye’deki hizmet merkezi sayısını 1.5 yılda 33’ten 68’e çıkardıklarını, 2012 yılı sonunda ise 81 ilde hizmet merkezi oluşturmayı ve tüm KOBİ’lere hizmet vermeyi planladıklarını bildirdi. Krizde finansal desteklere ağırlık verdiklerini söyleyen Kaplan “Mevzuatların değişmesiyle hedef kitlemiz 8 kat büyüdü” dedi. KOSGEB Başkanı Kaplan, kurum olarak tüm işletmeler için daha erişilebilir olmaya çalıştıklarını, bu çerçevede KOBİ’lerin elektronik ortamda proje sunma, destek alma olanağına kavuşturulduğunu söyledi. Kaplan, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için eğitim programları düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Birisinin yaptığının arkasından giden, taklit eden girişimcilik öyküleri istemiyoruz artık. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için 60 saatlik eğitimden geçenlerin işletme kurmasına 100 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Bu desteğin 27 bin TL’si hibe, 70 bin TL’si de 0 faizlidir.

the end of 2012 and serve to all SMEs. Pointing out that they emphasized financial support during the crisis, he said, “Our target audience has grown eight-fold with the change in legislation.” Kaplan, President of KOSGEB, said that they try to become more accessible to all enterprises, we provide SMEs project presentation in electronic media, outsourcing in this context. Declaring that they organize training programs for the spread of an entrepreneurial culture, Kaplan said, “We don’t offer emulative way of entrepreneurship now. In order to spread culture of entrepreneurship, we provide up to 100 thousand TL financial supports to anybody who gets 60-hour training.27 thousand TL of this support is grant and 70 thousand TL is loan at 0% interest rate.


PANORAMA

BASF, küresel PolyTHF kapasitesini arttırıyor BASF increases global PolyTHF capacity

92 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

BASF, PolyTHF® üretim kapasitesini 185,000 metrik ton’dan 250,000 metrik tona arttırdı. Firma üretim proseslerini sürekli olarak geliştirip genişletmektedir. BASF, ayrıca işletmelerinin modernizasyonu PolyTHF üretmek için hammadde tedarikine yönelik önlemleride almaktadır. BASF yatırımlarının tamamı 60 milyon eoro’nun üzerindedir. BASF, PolyTHF üretimine ilk kez 1983 yılında Ludwigshafen’de ki işletmesinde gerçekleştirmiştir. Bugün BASF, PolyTHF tedariğinde dünyanın önemli bir tedarikçisi haline gelmiştir. Firma tedarik noktaları arasında Geismar, Louisiana, ABD; Ludwigshafen,Almanya; Ulsan, Kore; ve Cao-

jing, Çin yer almaktadır. Sanjeev Gandhi, BASF Intermediates Bölüm Başkanı “müşterilerimizin sürekli büyüyen taleplerini karşılamak üzere PolyTHF kapasitelerimizi arttırıyoruz. Güvenilir bir ortak olarak gelecekte dünyanın heryanında yer alan müşterilerimizi destekleyeceğiz” dedi ve şunları ekledi: “Müşteri ve iş hacmimizdeki en büyük gelişim Asya/Pasifik bölgesinde yaşanmaktadır, bu bölge günümüz PolyTHF pazarının en büyüğüdür.” PolyTHF esas olarak spandex lifleri üretmek üzere kullanılır. Ayrıcahortum, film vb yapmakta kullanılan termoplastik polüretanlar için kimyasal blok olarak da bu malzemeden faydalanılmaktadır.

BASF has increased its global annual capacity for the production of the chemical intermediate PolyTHF® (chemical name: polytetra-methylene ether glycol – PTMEG) from 185,000 metric tons to 250,000 metric tons. The company has continuously developed and expanded its production processes. BASF also took measures to modernize and enhance the efficiency of its plants and ensured the supply of the raw materials it needs to manufacture PolyTHF. All in all, BASF invested more than 60 million euros. BASF started up its first plant manufacturing PolyTHF at its integrated Verbund site in Ludwigshafen in 1983. Today BASF is the world’s most important and the only global supplier of PolyTHF and supports its customers’ growth in all regions with local manufacturing capabilities at its sites in Geismar, Louisiana, USA; Ludwigshafen, Ger-

many; Ulsan, Korea; and Caojing, China. “By expanding our PolyTHF capacities, we are moving in line with our customers’ steadily growing demand. We will continue to support our customers in the future around the world as a reliable partner,” said Sanjeev Gandhi, President, BASF Intermediates division, and added, “Growth rates at our customers and in our business are highest in the Asia/Pacific region, the world’s major PolyTHF market today.” PolyTHF is primarily used to make elastic spandex fibers for a large variety of textiles, including underwear, outerwear, sportswear and swimsuits. It also serves as a chemical building block for thermoplastic polyurethanes (TPU) used to make hoses, films and cable sheathing. Other polyetheramides and cast elastomers for the production of wheels for skateboards and inline skates.


PANORAMA

Elyaftan apreye From fiber to spin finishes

94 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

TANATEX Chemicals 2011 senesinde kurmuş olduğu yeni Elyaf İş Birimi ile halı üretim pazarına yönelik bütünsel yaklaşımını tamamlamış oldu. Bu sayede Halı Ürün Gamı’nda bulunan yardımcı kimyasalların yanısıra, yüksek performanslı BCF spin-finish ürünleri ile pazara hizmet vermeye başladı. TANATEX’in Chromojet uygulamaları için ürettiği çeşitli TANAPRINT® kıvamlaştırıcıları halı sektöründe çok iyi tanınmakla beraber, firma halı üretim aşamalarında boyama, baskı ve apre işlemlerine yönelik ürünler de pazarlamaktadır. TANATEX, üretmeye başladığı yeni elyaf yardımcıları ile birlikte tüm halı işleme endüstrisine servis verecek duruma gelmiştir. Piyasa tarafından arzu edilen, yüksek kalitede BCF iplikleri üretebilmek ve bu kalite

seviyesini koruyabilmek için, çeşitli parametrelere dikkat etmek gerekmektedir. En önemlisi hiç kuşkusuz makine parkurunun, ekipmanların ve parametrelerin dikkatli ve hassas bir şekilde ayarlanmasıdır. BFC iplik üretimindeki diğer önemli bir konu da üretim sırasında kullanılan hammaddelerdir. Bu hammaddelerden biri, sürtünmeyi, antistatik özelliği, tutunmayı, ıslatmayı ve diğer parametreleri kontrol eden spin-finish apreleridir. Çekim, tekstürize, ısıl işlem ve diğer proseslerde göz önüne alınması gereken parametreler tek amaç için devamlı kontrol edilmelidir: mutlak halı kalitesi için, mutlak iplik düzgünlüğü. TANATEX bu kaliteyi elde etmek ve korumak için yüksek performanslı spin-finish’ler sunmaktadır.

Tanatex Chemicals has completed its holistic approach dedicated to carpet production market with new Fibers Business Unit, which was established in 2011. In this way, Tanatex offers high-performance BCF spin-finish products as well as the auxiliary chemicals in its product range in the market. TANATEX Chemicals is constantly developing innovative products and concepts to complete and optimize its product portfolio. Today’s textile processing industry is driven by consumer trends and high quality requirements demanded by international brands and retailers. TANATEX Chemicals is therefore constantly searching for innovative developments with a special focus on environmental awareness. Tana ® Fil Ac 512 is spin finish for PA 6 and PA 6.6 greige and dope dyed BCF Yarns. It exhibits low fi-

ber/metal friction and renders uniform dyeing results. It provides static protection, is highly thermostable thus suitable for both heat setting machines in use. It protects the yarn against oxidative yellowing. Tana Fil Oc 111 is spin finish for Polypropylene Filament and BCF Yarns. It provides low fiber/metal friction, static protection and gives a smooth handle, thus rendering excellent processability. Tana ®Fil Oc 1003 is a type of spin finish for Polypropylene Filament Yarns (BCF + CF) and Tapes. It provides low fiber/metal friction, static protection and good yarn cohesion. It gives a medium harsh hand thus rendering excellent processability, leading to high tenacity values. Suitable for the production of artificial grass, can be applied in spinning or beaming. It is not irritating to eyes and skin and FDA listed.


PAZAROLA

Bir kıvılcım

İnsanın aklı da, gönlü de gözünde. Kitabın, telefonun, radyonun, televizyonun, internetin, mobil iletişimin olmadığı devirlerde insan sadece gözüyle gördüğü yakın çevresinden, birebir temaslardan etkilenebiliyordu. Şimdi bambaşka bir dünyadayız. Müthiş bir haber ve bilgi bombardımanı altındayız. Gözümüze kulağımıza, her köşeden o kadar bol miktarda görüntü ve ses ulaşıyor ki, burnumuzun dibindeki çukurları göremez, en yakınlarımızın dediklerini duyamaz olduk. Her haberin, her sıfatın, her tanımın çıplak gerçeklere bir örtü serdiğini fark edemiyoruz. Gözümüzün bile yanılabildiğini düşünmeyip, büyük bir övünmeyle, her gördüğümüzü gerçek sanıyoruz. Gördüklerimizin gerçeklerin kendisi değil, bazı araçlarla, bazı süzgeçlerden ve kanallardan geçip gelen, bazı özel niyet ve maksatlarla bizi kuşatan perdelere (ekranlara) yansıtılmış yapay görüntüler, sesler, illüzyonlar olduğunu unutuyoruz. Bunları bize ulaştıran medya, bireysel, kitlesel ve sosyal bütün araçlarıyla yeni çağın yeni silahları. Dünya, gücünü artık bu silahlarla konuşturuyor. Güçlü olmak isteyen bu silahlara sarılıyor. İcabında bir film bir kıvılcıma dönüşüyor.

PAZAROLA

Prof. Dr. İsmail KAYA ismailkaya@gmail.com

96 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Orman yangınlarının cam kırıklarından çıkmadığını; bombaların kazayla patlamadığını; bazı buluşma-kucaklaşma ve bazı filmlerin zamanlamasının tesadüf, bazı gazete manşetlerinin hiç de masum olmadığını; yeri, zamanı, vesilesi ve mesajı dikkatle ayarlanmış bir fotoğrafla, kısacık bir videoyla, iki üç köşe yazısıyla, üç-beş manşetle beyinlerin iğfal edilip, duyguların ırzına geçilip kitlelerin hareketlendirilebildiğini ve daha neler ve neleri, bilenler biliyor. Etraf toz duman. Ekranların, perdelerin arkası görünmüyor. Milyarlar, ellerindeki cihazlar dahil akan görüntülerden (video) gözlerini kulaklarını alamıyor. Bir yandan da, medyaya cep telefonuyla görüntü yetiştiriyorlar. Birileri de bunları ayıklayıp bir bir servis ediyor. Hollywood ve medya hâlâ etkili. YouTube ve mobil cihazlar da sahnede yerini alıyor. 1 dakikada 85 saatlik videonun yüklendiği YouTube, pazarlamacıların da gözdesi olma yolunda. Pazarlama, bir zamanlama işi. Doğru mesajı, doğru kişilere, doğru zamanda, doğru bağlamlarda, doğru dozajda iletebilenler maksadına kavuşuyor. Her proje için bir kıvılcım yetiyor.


DENGE

Derdimiz nedir?

DENGE

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN ozbudun@gmail.com

98 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Hasretle beklenen yumuşak iniş gerçekleşti. Özetle.. -Cari açık, kademeli olarak geriliyor. -Dış finansmanda herhangi bir tıkanma görülmüyor. - İşsizlik düşüyor. Yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulacağı tahmin ediliyor. -AB ülkelerindeki hızlı daralmaya rağmen, bir kısım ihraç ürünlerimiz alternatif pazarlar bulabiliyor. Tamam da, derdimiz nedir? İç talebin dibe vurduğu ilk çeyreğe ilişkin büyüme rakamları, bizi tatmin etmedi. Şimdilerde, büyümeye yeniden gaz vermenin yollarını arıyoruz. Popülist papağanların reçetesini biliyoruz: -Merkez Bankası (MB), para politikasını gevşetsin, krediler patlasın, ekonomi büyüsün! Maalesef reçete kabul görmedi. Para Politikası Kurulu geçen hafta yaptığı toplantıda, temkinli duruşunu değiştirmedi. *** Bilindiği gibi.. MB, sadece büyüme rakamına bakmıyor. Büyümenin bileşimine, finansmanına odaklanıyor ve soruyor: -Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Böyle geldi, ama böyle gider mi? Sonra da reflekslerini konuşturuyor: -Büyüyelim, ama “fiyat istikrarı ve finansal istikrar” zedelenmesin! -Büyüyelim, ama “cari açık” sarsıntısız bir biçimde finanse edilebilir boyutlarda kalsın. Aslında, MB’nin gündemini yukarıdaki “ama”lar, yani tahditler belirliyor. Büyüme, muhtemel bir krizin tohumlarını ekiyorsa, “hormonlu” ya da “balon” diye niteleniyor. Dikkat edilirse, geçmişte krize girdiğimiz yılların tamamının öncesinde, “hızlı fakat bir o kadar da hormonlu” büyümüşüz. *** Defalarca yazdık. Ekonominin çarkı, “yüksek iç talep+dış kaynak” ikilisiyle dönüyor. Hızlı büyüdüğümüz yıllarda, ağırlıklı olarak, iç taleple (yaklaşık yüzde 70 düzeyinde) büyüyoruz. Türkiye ekonomisinde, “iç piyasaya yönelik üretimin ve ihracatın önemli bir bölümünün ithalata olan bağımlılığı” cari açığı kaçınılmaz kılıyor. Büyümeye kalktığımızda, cari açık kuyruğu dikiyor. Netice itibariyle, trend değişmiyor. -Ne kadar cari açık, o kadar büyüme! Dolayısıyla, cari açığımızı finanse edenlerin “portföy ve vade” tercihlerinden kaynaklanan finansal riskler, sürekli izleniyor. Bu kapsamda, para otoritesinin temkinli duruşunu ve reflekslerini son derece normal karşılamak gerekiyor. *** İçinde bulunduğumuz konjonktürde önemli olan nedir? Bizim için kritik olan, ne pahasına olursa olsun büyümek ve krize toslamak değil, istikrarı delmeden büyümektir. Başka çare var mı?


MAKALE

Otomotiv tekstilleri

Yrd. Doç.Dr. Mustafa Sabri Özen T.C.Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü

ABSTRACT A large variety of textile materials and structure are used in all kinds of transportation means such as car, aeroplane, train and ship. Comfort, functionality, safety, economy and ecology issues are taken account at production of the automotive materials. The personal cars consume about 20kg or 40-45m2 textile materials. The materials are classified as visible like seat upholstery fabrics, safety belt, sound insulation material, carpet or invisible such as drive belts, airbag, cord fabrics in tyre and filter fabrics. In the study, the information was given about the textile and composite materials used at a vehicle in addition to automotive industry. The raw material, production and properties of the carpet, seat fabrics, cord fabric in tyres, airbag, safety belt, composite materials were explained. The production figures of the World and Turkish Automotive Industry were given. ÖZET Araba, uçak, tren ve gemi gibi ulaştırma araçlarında birçok farklı tekstil materyali kullanılmaktadır. Otomotiv materyali üretiminde, konfor, fonksiyonellik, güvenlik, ekonomiklik ve ekolojik konular dikkate alınmaktadır. Binek araçlar yaklaşık 20kg ya da 40-45m2 tekstil materyali içermektedir. Bu materyaller döşemelik koltuk kumaşı, emniyet kemeri, ses yalıtım materyali ve halı gibi görülebilenler veya hareket iletim kayışı, hava yastığı, lastik içerisindeki kord kumaşı ve filtre kumaşı gibi görülmeyenler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, otomotiv endüstrisine ilaveten araç içerisinde kullanılan kompozit ve tekstil materyalleri hakkında bilgi verilmiştir. Halı, döşemelik koltuk kumaşı, lastik kord kumaşı hava yastığı, emniyet kemeri ve kompozit materyallerin hammadde, üretim yöntemi ve özellikleri anlatıldı. Dünya ve Türk Otomotiv Endüstrisi üretim rakamları hakkında bilgi verildi. GİRİŞ Trafik yoğunluğunun artması ve gelişen ticaretle birlikte uzun süren seyahatler, insanların ulaştırma araçlarının içerisinde daha fazla zaman geçirmesine neden olmaktadır. Bu amaçla araçlarda kullanılan tekstil materyallerinden beklentiler yükselmiştir. Ulaştırma tekstilleri veya taşımacılık tekstilleri, teknik tekstiller içerisinde maddi değer bakımından birinci, üretim miktarı bakımından paketleme tekstillerinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Büyüme

100 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


MAKALE

oranı yavaş olmasına karşın köklü ve sağlam bir endüstridir. Bünyesinde uçak, tren, gemi, tekne ve otomotiv gibi birçok taşıma aracı bulunmaktadır. 2010 yılı itibariyle 23.7 milyon ton teknik tekstil tüketiminin olduğu dünyada, ulaştırma tekstilleri 3.3 milyon ton tüketim rakamına ulaşmıştır. Maddi açıdan bakıldığında ulaştırma tekstilleri teknik tekstiller içerisinde en değerli pazar konumundadır. Ulaştırma tekstillerinin pazarı 2010 yılında 29 milyar$ değerine sahipti. Otomotiv tekstilleri motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri koluna denir. Otomotiv endüstrisi, binek otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, minibüs, midibüs ve traktör üretimine ilaveten bu araçların imalatında kullanılan parçaları üreten sanayi dalıdır. Ulaştırma tekstilleri içerisinde yer almaktadır. (Tablo1) (Tablo2) Türkiye otomotiv sanayi derneğinin verilerine göre (OSD), 2011 yılında ülkemizde otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs, minibüs ve traktör dâhil toplam, otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %10 artışla 1.234.637 adet olarak gerçekleşmiştir. 4 kişilik otomobil üretimi ise aşağıda verilen grafikten de görülebileceği gibi 2001-2011 yılları arasında 175.000 binden 640.000 adet rakamına ulaşmıştır. Dünya hafif binek araç üretiminin yaklaşık 2011 yılı itibariyle %1.1’i ülkemizde yapılmaktadır. 2009 yılında Dünyada ve ülkemizde oluşan küresel kriz, oto-

mobil üretiminde azalmaya yol açmıştır. Ülkemizde üretim yapan 15firmanın traktör dâhil yıllık 1.637.955 adet üretim kapasitesi bulunmaktadır. Ülkemizde 2000’li yılların başında yıllık sadece 75 bin adet olan kamyonet üretimi 2011 yılında 475 bin adet üretim rakamına ulaşmıştır. (Şekil1) Dünya araç üretimi ile ilgili istatistikî veriler incelendiğinde 2011 yılında dünyada binek araç üretiminin 59.929.016 adet olduğu 2012 yılında bu rakamın 60 milyon âdeti geçeceği tahmin edilmektedir. Toplam binek araç üretiminin üretimin yaklaşık % 24’ü Çin, %12’si, Japonya ve %10’u Almanya’da gerçekleştirilmektedir. Her binek otomobilde 20 kg tekstil materyali kullanıldığı düşünüldüğünde toplam 1.2 milyon ton hammadde bu alanda kullanılmaktadır. (Şekil2) OTOMOTİV TEKSTİLLERİ Otomotiv endüstrisinde farklı hammadde ve üretim yöntemleriyle üretilmiş birçok tekstil ürünü kullanılmaktadır. Dokunmamış (nonwoven) ve dokuma kumaşlar en çok kullanılan kumaş türleridir. Kullanılan tekstil ürünleri kullanım alanlarına göre; halı, emniyet kemeri, hava yastığı, ses izolatörü, koltuk döşemelik kumaşı, koltuk astar kumaşı, lastik kord kumaşı, koltuk dolgu kumaşı, kapı içlerinde, filtre kumaşı ve branda sayılabilir. Bir binek otomobilde yaklaşık 20kg tekstil malzemesi kullanıl-

Tablo1-Teknik Tekstillerin Üretim Miktarı ve Maddi Boyutuna Göre Karşılaştırılması Uygulama Alanı

Üretim Miktarı

Maddi Boyut

2000 Sıralama

2010 Sıralama

2000-2010 Büyüme

2000 sıralama

2010 sıralama

2000-2010 Büyüme

Paketleme Tekstilleri

1

1

8

10

10

6

Ulaştırma Tekstilleri

2

2

10

1

1

12

Endüstriyel Tekstiller

3

3

4

3

2

3

Ev Tekstilleri

4

4

12

4

5

11

Yapı Tekstilleri

5

5

3

6

4

4

Tıbbi Tekstiller

6

6

5

8

7

5

Tarım Tekstilleri

7

7

7

7

8

7

Giyim Tekstilleri

8

8

11

5

6

9

Spor Tekstilleri

9

9

9

2

3

8

Geo Tekstiller

10

10

2

12

12

2

Koruyucu Tekstiller

11

11

6

9

9

10

Eko Tekstiller

12

12

1

11

11

1

Kaynak: David Rigby Associates

101 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


MAKALE

Tablo2-Dünya Teknik Tekstil Tüketimi (x1000ton) Uygulama Alanı

Yıllar

Yıllık Büyüme Oranı

1995

2000

2005

2010

95-00

00-05

05-10

Tarım Tekstilleri

1173

1381

1615

1958

3.3

3.2

3.9

Yapı Tekstilleri

1261

1648

2033

2591

5.5

4.3

5.0

Giyim Tekstilleri

1072

1238

1413

1656

2.9

2.7

3.2

Geotekstiller

196

255

319

413

5.4

4.6

5.3

Ev Tekstilleri

1864

2186

2499

2853

3.2

2.7

2.7

Endüstriyel Tekstiller

1846

2205

2624

3257

3.6

3.5

4.4

Tıbbi Tekstiller

1228

1543

1928

2380

4.7

4.6

4.3

Ulaştırma Tekstilleri

2117

2479

2828

3338

3.2

2.7

3.4

Paketleme Tekstilleri

2189

2552

2990

3606

3.1

3.2

3.8

Koruyucu Tekstiller

184

238

279

340

5.3

3.3

4.0

Spor Tekstilleri

841

989

1153

1382

3.3

3.1

3.7

Toplam

13971

16714

19683

23774

3.7

3.3

3.8

Ekotekstiller

161

214

287

400

5.9

6.0

6.9

Kaynak: David Rigby Associates

maktadır. Bu rakam gittikçe artmaktadır. Günümüzde otomotiv tekstillerine yönelik kumaş üretiminde kalite, uygun fiyat, zamanında üretim ve müşteri beklentilerini yerine getirilmesi en önemli konuların başında gelmektedir. (Tablo3) Orta sınıf bir otomobilde kullanılan tekstil materyallerinin en büyük grubunu polipropilen veya poliester liflerinden üretilen şekil verilmiş veya düz formda kullanılan dokunmamış kumaşlar (nonwoven) oluşturmaktadır. İkinci sırada yer alan döşemelik kumaş

Şekil1-Türkiye’de Toplam Taşıt ve Otomobil Üretimi

102 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

grubunda, poliester ipliklerinden genellikle düz veya kadife teknolojisiyle üretilen dokuma kumaşlar bulunmaktadır. (Tablo4) Otomotiv materyallerinde, kopma mukavemeti, aşınma karşı direnç, boncuklanma, patlatma mukavemeti gibi mekanik özellikler, ışık haslığı, ter haslığı, sürtme haslığı gibi eskimeye karşı haslık özellikleri, güç tutuşurluk, kir ve yağ iticilik ve kedi köpek gibi tırnaklı hayvanların kumaşa verebileceği zararı ölçmek için kumaştan lif veya iplik çekme testleri çok önemlidir.

Şekil2-Dünyada 2001-2011 Yılları Arasında Toplam Taşıt ve Otomobil Üretimi


MAKALE

Tablo3 - Orta Sınıf Bir Otomobilde Teknik Tekstil Kullanım Oranları Ürün İsmi

Kullanım Oranı (%)

Halılar (paspas dâhil)

33.3

Döşemelik kumaş

18.0

İç bileşenler

14.0

Lastikler

12.8

Emniyet kemeri

8.8

Hava Yastıkları

3.7

Diğer

9.4

Toplam

100

Tablo4 - Orta Sınıf Bir Otomobilde Teknik Tekstil Kullanım Miktarları Ürün İsmi

Hammadde

Kullanım Miktarı (kg)

Halılar ve iç yüzeyler

Polipropilen ve poliester

4.5

Döşemelik kumaşlar

Poliester, akrilik, yün, pp

3.5

Kayış, boru ve bandaj

Polifenilen sülfit (PPS)

1.6

Emniyet kemeri

Poliester

1.5

Kord bezi

Nylon6.6, PES, Rayon

1.9

Hava yastıkları

Nylon6.6, Nylon 4.6

1.2

Kompozit yapılar

Karbon, cam, aramid

4.5

Diğer (örn. Filtre)

Polifenilen sülfit (PPS)

2.2

Toplam

ön plana çıkmaktadır. Birincisi 1839 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde kauçuğun sertleştirilmesini keşfeden Goodyear, ikincisi 1845 yılında pnömatik lastik kavramını geliştiren ve patentini alan iskoçyalı mühendis RW Thompson, üçüncüsü 1888 yılında bu lastik içerisinde kauçuğu takviye etmek için kanvas türü kumaş kullanan Dunlop’tur. Orta modern seviyede bir otomobilde kullanılan teknik tekstillerin yaklaşık %12.8’i lastik içerisinde yer almaktadır. Lastik temel olarak kauçuk, kord bezleri ve çelik tellerden meydana gelmektedir. Çelik ve kord kumaşı kauçuğu takviye eden ve lastik içerisinde yükü taşıyan ana yapılardır. Bir lastiğin bileşenleri incelendiğinde %9-10’u kord kumaşı oluşturur. %50’side kauçuk kısmıdır. Lastiği takviye etmek için kullanılan kord bezinde çözgü ipliği olarak kord ipliği atkı ipliği olarak pamuk gibi mukavemeti düşük iplikler kullanılmaktadır. İnce atkı iplikleri kauçuk ile muamele sırasında kord ipliklerinin kaymasını önlemek için kullanılır. Kord ipliği bükülmüş filament ipliklerin ters yönde bir arada tekrardan bükülmesiyle üretilir. Her bir filamentin büküm yönü ile kord ipliğinin büküm yönü terstir. Lastik kord kumaşı, yüksek mukavemetli ve filament esaslı rayon, polyester, poliamid (nylon6 nylon 6.6) ve aramid liflerinden üretilmektedir. Kord ipliği yapımında kullanılan filamentlerin numarası genellikle 1000 ile 2000 dtex arasındadır. (Şekil3) 1800’lü yılların sonlarında J.B.Dunlop tarafından üretilen ilk lastikte keten, ketenin yerini pamuk, ikinci dünya savaşı sonrasında rayon ve poliamid sonrada poliester, cam, çelik ve aramid kullanılmaya başlanmıştır. Kord kumaşı mukavemetli, düşük uzama göstermeli, düşük nem alma ve kauçuğa yapışma özelliklerine

20.9

LASTİK VE KORD KUMAŞI Ulaştırma araçlarında kullanılan lastiklerin içerisinde kord kumaşı adı verilen tekstil malzemesi kullanılmaktadır. Bu kumaş çok seyrek atkı iplikleriyle (1-2tel/cm), nylon6.6, poliester, rayon, aramid, kevlar türü yüksek bükümlü çözgü ipliklerinden genellikle bezayağı bağlantısında dokuma tekniğiyle üretilmektedir. Kord kumaşı takviye ve boyut sabitliği sağlayarak, yükün lastik üzerine eşit oranda yayılmasını sağlar. Lastiğin yük taşıma kapasitesini artırır. Çözgü iplikleri yük taşıma görevi yaparken atkı iplikleri çözgü ipliklerini bir arada tutmak için kullanılır. Bugünkü kullandığımız lastiğin geliştirilmesinde başlıca üç isim

Şekil3-Lastik İç Yapısı

103 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


MAKALE

Şekil4-Hava Yastığı ve Emniyet Kemeri

sahip olmalıdır. Kord kumaş ve lastik üretiminde işlem akış sırası şu şekildedir; iplik bükümü, kord bükümü, dokuma, terbiye (reçine), ısı ile muamele, germe, kalenderleme, yapıştırıcı sürme, lastik üretimi ve kauçuk sertleştirme. EMNİYET KEMERİ Emniyet kemerleri ulaştırma araçlarında kullanılan aracın ani duruşu sırasında sürücünün veya yolcunun öne doğru hareketini sınırlayan (kişinin en fazla 30cm öne doğru hareketine izin verir) ciddi yaralanmaları ve ölümleri yaklaşık %50 oranında azaltan materyallerdir. Emniyet kemerleri saten ve ya dimi bağlantısında dar dokuma tekniğiyle üretilen kumaşlardır. Genellikle orak kancalı atkı atma sistemine sahip dar dokuma makinelerinde 46mm genişlikte dokunur. Bu kumaşların üretiminde genellikle 1100dtex ile 1670dtex yüksek mukavemetli filament polyester iplikleri kullanılır. Emniyet kemerleri %25-30 uzama ile 1500kg yük taşıyabilmelidir. Tipik emniyet kemeri her biri 1100dtex olan 320 adet filament içeren iplikten dar dokumayla dimi veya saten bağlantıyla dokunur. Bu kumaş şok kuvvete dayanıklı olmalıdır. Kumaş kenarları sert olmamalıdır. İlk emniyet kemerlerinde poliamid esaslı ip-

likler kullanılmasına rağmen UV dayanımı nedeniyle poliester daha fazla kullanılmaktadır. Poliester, en fazla %24-30 kopma uzaması, iyi derecede aşınmaya karşı direnci, ısı ve ışık haslığı ve hafif olması sebebiyle tercih edilmektedir. Performans testlerine göre (BS 3254) emniyet kemeri 50 km/s hızla gerçekleşen bir çarpışmada 90kg’lık bir yolcuyu sabit olarak tutmalıdır. Tipik bir emniyet kemeri sadece 12inch yolcunun öne gitmesine izin verir. Her yeni arabada 14 metre emniyet kemeri vardır. Bu yaklaşık 0.8kg’dır. Emniyet kemerlerinin geri kazanımı kolaydır. Emniyet kemerleri Avrupa’da siyah, Amerika ve Japonya’da açık gridir. HAVA YASTIĞI İlk kez 1970’li yılların başında kullanıma başlayan hava yastığının son 5 yılda kullanımı yaygın hale gelmiştir. 1 eylül 1998 tarihinden itibaren federal güvenlik standardı Amerika Birleşik Devletlerinde satılan arabalarda hem yolcu hem de sürücü hava yastığını zorunlu hale getirmiştir. Hava yastığı bir tetikleme mekanizması ile çalışmaktadır. Bu mekanizma kimyasal maddeleri harekete geçirmektedir. Hava yastığı, 48km/h üstünde hızı olan bir arabanın önden ya da yandan çarpışması sonucu devreye girer. Hava yastığı 40 milisaniyeden daha kısa sürede şişecek şekilde tasarlanmıştır. 0.03 saniye ile 0.06 saniyede tam anlamıyla şişmiş olur. Balonu şişirecek kimyasal mekanizma 40-54 milisaniye de aktif hale gelmektedir. Panel içinde yerleşen balon saatte 322 km/h hızla fırlayarak nitrojen gazı ile şişmeye başlar. Bu hızlı patlama sonucunda sürücü ve yolcuda çeşitli yaralanmalar olabilmektedir. 10 yaşın altındaki çocuklarda eğer arabada hava yastığı var ise ölüm oranı % 21 gibi yüksek bir değerdedir. Hava yastığı kumaşı sıcak gazlara karşı dirençli yapıda olmalı ve yüzeyinde erime olmamalıdır. İleriye hareketli ilk yapılan hava yastığı Neopren

Tablo5-Neopren Kaplı Hava Yastığı Kumaşların Özellikleri

104 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Birinci

İkinci

Üçüncü

İplik Türü

Nylon 6.6

Nylon 6.6

Nylon 6.6

Numarası

840 denye

420 denye

420 denye

Kumaş Sıklığı

98x98/10 cm

193x193/10 cm

181x181/10 cm

Kaplanmış Kumaş Ağırlığı (g/m2)

280

260

245

Kumaş Kalınlığı (mm)

0.38

0.34

0.32

Sertlik (kgf)

1.36

1.80

1.20


MAKALE

kaplı (Dupont) kaplı nylon6.6 kumaşındandı. Sonraları silikon kaplanmışlar ortaya çıktı. Günümüzde hava yastıklarında 210840dtex aralığında Avrupa ve Japonya’da 470dtex numarasında nylon6.6 yüksek mukavemetli filament esaslı bezayağı bağlantılı dokuma kumaşlar kullanılır. Nylon6 lifleri de tercih edilmektedir. Nylon 6 daha yumuşak olduğundan deri sürtünmesini azaltır. Kaplanmamış kumaş yaklaşık 170-220 g/ m2’dir. Avrupa’da sürücü tarafındaki hava yastıkları yaklaşık 40-65 litre kapasitelidir. Ön yolcu hava yastıkları biraz daha büyüktür. Amerika’da kullanılan hava yastıkları Avrupa’da kullanılandan daha büyüktür. Avrupa’da hava yastıkları emniyet kemeri ile birlikte tasarlanmaktadır. Hava yastığı için gerekli olan kumaş miktarı hava yastığının araba içindeki bulunduğu yere göre değişmektedir. (Şekil4) (Tablo5) Hava yastığı üretiminde ilk olarak 840denye nylon6.6 poliamid tür iplik kullanılmakta idi. Nylon6.6 çok üstün mukavemet, enerji yutum, ısıl direnç, sertlik özellikleriyle tercih edilmektedir. Nylon6.6 ile karşılaştırıldığında, poliester esaslı bir kumaşı eritmek için %30 daha az enerji gereklidir. Poliesterden yapılan bir hava yastığı patlayıcı kimyasallara karşı daha dayanıksızdır. Nylon6.6 lifinin diğer bir avantajı düşük özgül ağırlığıdır. Aynı çapta iplikten dokunan kumaşlardan poliester, nylon6.6’dan %20 daha ağırdır. Nylon6.6 ayrıca sert iklim şartları altında uzun süre özelliğini kaybetmemesiyle bilinmektedir. Bu kumaş üzeri neopren kaplıydı. Günümüzde ise nylon6.6 iplikten dokunmuş üzeri silikon kaplı kumaş kullanılmaktadır. Daha ucuz olan ve bulunması kolay neopren kaplaması yerine silikon kaplaması, güç tutuşma özelliğinin daha iyi olması, aşınma direnci, esneklik, düşük gaz geçirgenliği, ısı ile eskimeye dirençli ve düşük sertlik özellikleriyle daha çok tercih edilmektedir. KOLTUKLAR Araba koltuklarının içerisinde döşemelik kumaş, poliüretan köpük ve astar kumaşı bulunmaktadır. Araç üreticileri üst tabakası dokuma, orta tabakası poliüretan köpük ve alt tabakası poliamid çözgülü örmeden oluşan 3 tabakalı kompozit yapıyı, performans ve maliyet olarak başarılı bulmuştur. [11] Köpüğün amacı kumaşın torbalaşmasını ve buruşmasını engellemektir. Astar kumaş, nylon veya polyester lifinden çözgülü örme tekniği ile üretilir. Astar kumaşı, döşemelik kumaş ve süngerin birlikte koltuk iskeletine giydirme sırasında yardımcı olur. Araç içe-

risindeki tekstil materyal maliyetinin yaklaşık %30-40’ını döşemelik kumaşlar oluşturmaktadır. Döşemelik kumaşlarda eskiden nylon kullanılıyorken günümüzde poliester en çok kullanılan lif konumundadır. Aşınmaya karşı direnç, UV ışığa direnç, kolay temizlenebilirlik, küflenmeye karşı direnç ve iyi derecede yırtılma mukavemeti gibi özellikler, poliesterin kullanımını artırmıştır. Nem almaması ve nem transferi yapmaması olumsuz özellikleridir. Döşemelik kumaşlarda yün ipliği doğal güç tutuşur olması (LOI25) ve iyi derecede nem alma özellikleriyle poliester ile birlikte üst sınıf araçlarda karışım yapılarak kullanılmaktadır. [9] Araba koltuklarında kullanılacak liflerde başlıca olarak UV ve sürtünmeye dayanımı özelliği aranmaktadır. 1960’lı yıllarda tercih edilen PVC’nın yerini 1970’li yılların başında nylon6, nylon66, akrilik, yün, polyester lifleri kullanılmıştır. Nylon6 lifi özellikle gün ışığı bozunmasına uğrar. Akrilik lifinin ise sürtünmeye dayanımı sınırlıdır. Yün pahalıdır. Performans/maliyet oranı uygun lifler tercih edilmektedir. Bu alanda en çok poliester lif kullanılmaktadır. Polipropilen lifi sürtünmeye karşı direnci çok iyidir ancak güneş ışığına dayanımı kötüdür. Bu kumaşlar genellikle filament tekstüre polyesterden imal edilmektedir. Kesikli liflerden yapılan ipliklerin sürtünme direncinin az olması nedeniyle daha az tercih edilir. Dokuma için 167 dtex/48 filament dörde beşe katlanıp kullanılır. Dokuma Kumaşlar – 200-400 g/m2 Kadife dokuma kumaşlar – 360-450 g/m2 Raşel örme kumaşlar – 280-370 g/m2 Çift iğne barlı raşel makineleri tarafından üretilen kadife örme kumaşlar dokuma kadife kumaşlara kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Çift iğne barı arasında kadife kumaş oluşturulmaktadır. Sonrasında kesilmektedir. Örme kadife kumaşlar daha dökümlüdür ve havları dökülmeye karşı daha sağlamdır. Dokuma kadife kumaşlarının havlarının dökülmemesi için kumaşın arkasına kimyasal kaplama yapılmaktadır. (Şekil5)

Şekil5-Monofilamentlerle Bağlanmış Çift Plakalı Raşel Türü Çözgülü Örme Kumaş

105 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


MAKALE

Tablo6- Döşemelik Alanda Kullanılan Kumaş Türleri [8] Kumaş türü

Avrupa

Amerika

Asya

Düz dokuma

%47

%14

%12

Kadife dokuma

%1

%30

%24

Trikot örme

%15

%11

%44

Çift plakalı raşel örme

%5

%23

%9

Yuvarlak örme

%21

%1

%1

Deri

%11

%21

%4

Toplam

%100

%100

%100

Tablo7- Döşemelik Kumaş Üretiminde Kullanılan İplik Türleri İplik Türü

Oran

Düz filament

%14

Tekstüre

%34

Hava Tekstüre

%40

Kesik Elyaf

%6

Fantezi

%4

Diğer

%2

Toplam

%100

Araba koltuklarında kullanılan sünger ısı ve ışığın etkisiyle döşemelik kumaşın sararmasına yol açabildiğinden, sünger yerine monofilamentlerle bağlanmış çift plakalı raşel kumaş veya dokunmamış kumaş endüstrisinde tülbendin dikine katlanmasıyla üretilen sıkıştırıldıktan sonra tekrar eski haline gelme özelliğine sahip “STRUTO” materyali kullanılabilmektedir. Süngerin maliyetinin düşük olması tercih edilme nedenidir. (Tablo6) Döşemelik kumaş türleri incelendiğinde,

Avrupa Bölgesinde düz dokuma kumaşın, Amerika Bölgesinde kadife kumaşın ve Asya Bölgesi ise trikot örme kumaşın en çok kullanıldığı çok açık görülmektedir. (Tablo7) Döşemelik kumaş türlerinde Asya Bölgesinde triko kumaşın, Avrupa bölgesinde düz dokuma kumaşın, Amerika Bölgesinde ise dokuma kadife kumaşın en fazla tercih edildiği vurgulanmıştır. (Şekil6) Yeni nesil araçlarda örneğin Mazda tarafından üretilen aracın döşemelik kumaşı, şeker kamışından elde edilen polilaktik asitten üretilen filament esaslı iplikten dokunmuştur. BMW tarafından geliştirilen Gino isimli aracın dış kaportası kumaştan yapılmıştır. Bu araçta elektro hidrolik tellerden destek alarak açılır kapanılır özellikteki ön kaput bulunmaktadır. (Şekil7) HALILAR Halılar konfor özelliklerine ilaveten titreşim sönümleme, ısı yalıtım ve ses yutum özellikleriyle ulaştırma araçlarının içerisinde kullanılmaktadır. Genellikle halılarda iğneleme teknolojisiyle üretilmiş dokunmamış kumaşlar paspaslarda tafting (dokuma kumaşın dikilerek ilmekli yüzey oluşturma) yöntemiyle üretilmiş materyaller tercih edilmektedir. Binek araçta yaklaşık olarak3.5-4.5m2 kumaş kullanılmaktadır. Ulaştırma alanında halı ve paspas üretiminde başlıca olarak kesikli polipropilen, polyester ve akrilik lifleri kullanılmaktadır. Bu liflerin çoğunluğu tekstil ve hazır giyim fabrikalarından toplanan kumaş atıklarının tekrardan lif haline getirilmesiyle elde edilmektedir. Üretim teknolojisi olarak tülbent esaslı kumaş teknolojisi (nonwoven) kullanılmaktadır. Bu alanda kullanılan kumaşların birim metre kare ağırlığı 500 ile 2000g/m2 arasındadır. Paspas üretiminde tafting teknolojisi ile üretilen kumaşlar maliyeti sebebiyle çok az talep edilmektedir. Yer halısı, bagaj halısı ve paspaslar bu sınıfta yer almaktadır. Arabaların içerisinde çok fazla zaman geçirildiğinden

Şekil6 - Döşemelik Kumaş Üretiminde PLA İpliği Kullanılan Mazda Aracı

106 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

Şekil7 - BMW GINA Konsept Otomobili


MAKALE

Şekil8-Tarak (solda) ve Serme Makinesi (sağda)

yemek yendiğinden antibakteriyel gümüş içeren kesikli lifler, halı üretiminde harman içerisine %1-5 oranında karıştırılabilir. (Şekil8) Tarak makinesi, dokunmamış kumaş endüstrisinde, kesikli liflerden tülbent doku oluşturan makinedir. Başlıca olarak brizör, çalışıcı, alıcı, tambur ve penyör silindirlerinden oluşan bu makinede genellikle 30mm ve üzeri kesikli uzunluğa sahip rejenere ve sentetik liflerden tek veya çift kat şeklinde tülbent üretilmektedir. Tercihli lif yönlendirmesiyle lifler birbirine paralel veya karışık şekilde dağıtılabilmektedir. Çapraz serme makinesi de tarak makinesinin çıkışına konan tarak makinesinden çıkan tek veya çift kat tülbendi istenen genişlikte ve katta üst üste katlayarak ön iğneleme makinesine sevk eder. Bu makinede bulunan birçok bant ve serici silindir tülbende zarar vermeden birbiri üzerine serer. Otomotiv endüstrisinde ağır kumaşlar istendiğinden serme makinesi muhakkak üretim hattında bulunmak zorundadır. (Şekil9) Dokunmamış kumaş endüstrisinde kesikli liflerden hacimli tülbent üretmek istediğinde kullanılan doku oluşturma makinesi “hava ile serme”dir. Bu makinede hazır giyim işletmesinden çıkan kumaş parçalarından geri kazanılmış lifler, kâğıt ve sünger atıkları, çeşitli tüyler, kenevir, jüt, sisal gibi bitkinin gövdesinden elde edilen lifler ve cam elyafı tülbent haline getirilebilmektedir. Hava ile serilmiş tülbendin akrilik esaslı kimyasal maddelerin püskürtülmesiyle veya tülbent içerisine karıştırılan bağlayıcı liflerin fırın veya kalender silindirleriyle eritilerek bağlanmasıyla hacimli hava ile serilmiş kumaşlar üretilebilmektedir. Şayet mukavemetli kumaş üretmek istendiğinde hava ile serilmiş yapılar iğneleme teknolojisi ile de bağlanabilir. Otomotiv sektöründe araba üreticileri ekolojik olarak çevreye ve insana zararı olmayan materyalleri kullanmaktadır. Bitkisel lifler, cam, karbon gibi liflere kıyasla çevre koruma, geri dönüşüm ve düşük öz-

Şekil9-Laroche Hava ile Serme Makinesi (solda) ve İğneleme Makinesi

gül ağırlık gibi özelliklere sahiptir. Örneğin Mercedes-Benz E sınıfı araç modellerinin kapı panellerinde bitkisel lif esaslı kompozit yapılar kullanılmıştır. Bu yapı içerisinde yer alan keten/kenevir lifleri epoksi maddesi ile kaplanmıştır. [3] Bu sayede cam lifleri ile yapılan kapı panellerine kıyasla %20 azalma sağlanmıştır. Aynı zamanda mekanik özelliklerde geliştirilmiştir. 1999 yılında 21000 ton bitkisel lif Avrupa otomotiv endüstrisinde kullanılmıştır. Bu liflerin yaklaşık %70’, Doğu Avrupa ve Asya bölgesindeki ülkelerden ithal edilmiştir. %30’u Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerden sağlanmıştır. Bitkisel lif esaslı kompozit yapılar kapı panellerinde, bagaj astarı olarak ve müzik sistemlerinin yer aldığı arka panelde üretiminde kullanılmaktadır. Günümüzde endüstriyel üretim miktarının önemli oranda artmış olması dünya toplumunu kirliliği azaltmak için mücadele etmeye sevk etmiştir. Anorganik cam lifleri tülbent esaslı kumaş endüstrisindeki proseslerde diğer liflerle belirli oranlarda karıştırılmakta, kumaş haline getirilmekte ve pres makinelerinde istenilen şekilde basılarak ve otomotiv sektörüne sevk edilmektedir. Cam lifi ilavesiyle daha sert ve darbeye dirençli ve kırılmayan kompozit yapıların üretimi mümkün olmaktadır. [3] (Şekil10)

Şekil10-Tafting Teknolojisi ve Bitkisel Lif Kullanımı

107 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012


MAKALE

Şekil11 – Kompozit Ürünler

KOMPOZİT ÜRÜNLER Otomotiv endüstrisinde kompozit ürünlere örnek olarak Anadol aracının dış kaportası verilebilir. Anadol, 1963 yılında ilk üretimine başlanan 1966 yılında seri üretime geçen 1980’li yılların başında üretimine son verilen dış kaportası cam elyaf ve poliester reçine olan bir araçtı. Günümüzde de cam filament ipliklerin birbiri üzerine yatırılmasıyla üretilen çok eksenli kumaşların epoksi veya poliester reçine ile RTM teknolojisiyle (birbiri içerine geçen iki kalıp içerisinde kompozit üretimi) üretilen kompozit yapılar, araçların rüzgârlık, çamurluk, tampon gibi parçaların üretiminde kullanılmaktadır. (Şekil11) HORTUMLAR Araçların hidrolik hortumlarında ve filtre alanında polifenilen sülfit (PPS) esaslı filamentler kullanılmaktadır. Polifenilen sülfit esaslı filamentler, 200°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır. Doğal güç tutuşurluk özelliğine sahiptir. Üstün mekanik özelliğe sahiptir. Limit oksijen index değeri 50’dir. Karbon, aramid ve cam elyaflarıyla çok iyi lif/matris yapısında kompozit oluşturabilmektedir. Gaz ve sıvı filtrasyon alanında, yüksek sıcaklıkta kimyasal maddelere dayanım özelliğine sahip PPS filament esaslı dokunmamış kumaşlardan yararlanılmaktadır. Yağ ve yakıt filtrasyonunda, poliester PBT kullanılmaktadır. Bu maddeden eriyikten püskürtme yöntemiyle üretilen, mikron mertebesinde liflerden oluşan tülbent, selüloz esaslı filtre kâğıtlarına yüksek oranda lamine edilebilmektedir. Polifenilen sülfitten yapılan monofilamentler dokunarak aşınmaya dirençli filtre kumaşı ve yüksek sıcaklığa dayanıklı taşıma bantları yapılmaktadır. Bu yüksek performanslı materyaller çok yüksek mekanik özelliklere dayanıklıdır. Yüksek ısı direnci sebebiyle PPS filamentlerden yapılan konveyör bantları yüksek hızlarda çalışabilir ve kurutma süresini kısaltmaktadır.

108 TEKSTİL & TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2012

SONUÇ 20.yüzyılda otomotiv endüstrisinde güvenliğin ve konforun ön plana çıkmasıyla birlikte araçlarda tekstil materyallerinin kullanımı artmıştır. Yıllık yaklaşık 70milyon aracın üretildiği dünyada, yaşam standartlarının artması ve insanların araç içerisinde çok daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte, insanların araçtan beklentileri de daha üst seviyeye çıkmıştır. Bir aracın motoru ve kaportası kadar görünür yerlerde kullanılan koltuk kumaşı, halı gibi ürünlerin kalitesine eskiye kıyasla çok daha fazla önem verilmektedir. Koltuk üzerindeki döşemelik kumaşı eskiyen aşınan bir aracın, motorunun da yıprandığı düşünülmekte ve aracın değeri düşmektedir. Bunun sonucunda araç üreticileri rekabet edebilmek için kaporta ve motoru kadar tekstil malzemelerinin kalite standartlarını artırmıştır. Petrol fiyatlarının tükenmesi ve fiyatlarının artması araç üreticilerini, daha hafif malzeme kullanımına sevk etmektir. Bu bağlamda, metal parçalar karbon, cam, kevlar ve aramid gibi lif takviyeli kompozit ürünlerle yer değiştirmeye başlamıştır. Dokuma ve çok eksenli iplik

Şekil12-Yaya Koruyucu Hava Yastığı


yatırma (multiaxial) yöntemleriyle üretilen malzemeler RTM kompozit teknolojisiyle matris (yapıştırıcı) malzemeyle kompozit haline getirilmektedir. 1966 yılında seri üretimine başlanan ve 1980’li yılların başında üretimine son verilen kaportası cam elyaf ve poliester reçine olan Anadol aracına doğru bir geri dönüş olduğu açıktır. Güvenlik kurallarının artması neticesinde, aracın içinde seyahat edenleri ve aracın çarptığı kişileri korumak için, aracın içinde ve dışında açılacak hava yastıkları hava yastığının kullanımının artacağına işarettir. (Şekil12) Ekolojik kurallar ve reformlar, araçlarda geri kazanılmış tekstil malzemelerinin kullanımını artıracaktır. Özellikle %60-65 verimle pet şişelerden elde edilen poliester esaslı iğnelenmiş dokunmamış kumaşlar otomotiv endüstrisinde halı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca konforun önemli olduğu günümüzde motor sesini azaltan hacimli dokunmamış kumaşlara da ihtiyaç duyulacaktır. Otomotiv endüstrisinde halı olarak kullanılabilecek, kenevir, jüt, kendir, muz lifi gibi biyolojik bozunabilir bitkisel liflerden iğneleme teknolojisiyle dokunmamış kumaş üretimi diğer bir önemli konu olacaktır.

KAYNAKLAR 1. Karakaş,H.C.;Esen Ş.;Tatlı,N.Ö.: “Tekstil Sektöründe Otomotiv’in Yeri ve Lastik Teknolojisi”, 2. www.autoliv.com 3. Svennerstedt,B.: “Advantages of Recycled&Renewable Materials for Structural and Insulation Applications”, Nonwovens World Ekim-Kasım 2005, s 39-48 4. Fung,W.: “Taşımacılıkta Kullanılan Tekstiller”, Teknik Tekstiller El Kitabı, tercüme Doç.Dr.Aslı Şengönül Hockenberger, 5. Fung,W.: “Textiles in Automotive Engineering, The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited,2001. 6. Giray,E.: “Kord Bezi Üretimi”, Otomobillerde Uygulanan Teknik Tekstil/Mobil-TECH Semineri, İstanbul Ticaret Odası, Nisan 2006. 7. Tarakçıoğlu,I.:Teknik Tekstillerde ve Taşıt Araçları Teknik Tekstillerinde Gelişme Trendleri”, Otomobillerde Uygulanan Teknik Tekstil/Mobil-TECH Semineri, İstanbul Ticaret Odası, Nisan 2006. 8. Powell, N.B.: “Design Management For Performance ad Style in Automotive Interior Textiles”, Journal of Textile Institute, (2010) 9. Jerkovic, I.; Pallares, J.M.; Capdevilla, X.: “Study of the Abrasion Resistance in the Upholstery of Automobile Seats”, Autex Research Journal, Vol10, No1, March (2010) 10. Gopalakrishnan, D.: “Technical Textiles A Vision of Future”, Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Textile Management, Coimbatore 11. Fung, W.; Hardcastle, M.: “Textiles in Automotive Engineering, Woodhead Publishing, Cambridge, England, (2001).


SATILIK

TEKSTİL MAKİNELERİ

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Second Hand • Machine Sellers Human Resources • Spare part & • Accessory Manufacturers Auctions •

- 1 adet RIETER Ring iplik tesisi, 1999 model, 8400 ig. - 1 adet HDB Galaxy, CS110 07 akrilik tarak, 1992 model, çalışma eni 2,50 m, kova çıkışlı. - 7 adet RIETER R20 160 ./ 220 rotor, 1997 / 2003 model. - 2 adet RITE, tip AGR1, 1991 model, 30 ig, 3 kat. - 4 adet STAEHLE katlama, tip SE150ED, 1995/1997 model, 24 ig, 3 kat. - 1 adet HAMEL katlama, tip 2/054, 1994 model, 30 ig, ring çapı 140 mm, 2 kat cagarlik. - 3 adet HAMEL büküm makinesi, tip 2020E, Elasto-Twister 1995/1998 model, 216 ig, 6”. - 1 adet BENNINGER ZELL komple hasil hattı, 1987 model, çalışma eni 180 – 350 cm, Benninger direk cözgü ile beraber. - 1 adet THEN boya makinesi, OF HT 510, 2003 model, 3 x 170 kg kapasiteli, sıcak su tankıyla beraber. - 1 adet BENNINGER zincirli merserize makinesi, MS3-1E-LG Extracta 1800, 1999 model, max. çalışma eni 180 cm. - 1 adet MONFORTS DYNAIR kurutma makinesi, 2 kabin, 2003 model, 240 cm eninde, açık en ve tüp örgü kumas relaksiyon icin. - 2 adet ALEA örgü ramözü, 2005 model, 8 kamara , 240 cm. - 1 adet THIES jet boya makinesi, ECO-SOFT, 1991 model, 3 gözlü. - 33 adet VAMATEX P1001 401 dokuma makinesi, armürlü. - 1 adet direkt cözgü BENNINGER, tip Bendirect ZS 1250, V-cagarlik tip Benstop GE-WE, 756 bobinlik. - 23 adet VAMATEX Leonardo dokuma makinesi, 2005 model, çalışma eni 190 cm, Staubli armür. - 1 adet MONFORTS ramöz, Montex TWIN-AIR, 1997 model, 180 cm, 7 kamara gazlı. - 1 adet BRÜCKNER ramöz, 1991 model, 8 kamara, 220 cm, gazlı. - 1 adet VOLLENWEIDER fırça makas makinesi, 2000 model, çalışma eni 220 cm. - 1 adet SUCKER MÜLLER SF2 zımpara, 1989 model, 4 silindirli. - 1 CIMI LAVANOVA açık en yıkama, 2 metre 5 yıkama tekneli. - 1 adet MENZEL gaze makinesi, 1993 model, 180 cm, 2 adet fırça ve soğutma silindirli. - 1 adet BENNINGER merserize makinesi, 1999 model, çalışma eni 240 cm. - 1 adet Kompresor ATLAS COPCO, 2002 model, kapasitesi 2160 m3/ saat. - 1 adet KÜSTERS KRANTZ termosol, 1988 model, 2 m.

Satmak istediğiniz ya da almak istediğiniz makineler varsa lütfen bizimle irtibata geçin.

Friedrichstr. 14-16 47798 Krefeld - Germany Tel: +49-(0)-2151-979 88 30 Fax: +49-(0)-2151-979 88 35 Homepage : www.lanatex.net / e-mail: info@lanatex.net


Second Hand Machine Sellers Spare Part & Accessory Manufacturers BOOK A CLASSIFIED ADVERTISEMENT! Get The Exceptional Benefits and Privileges of Tekstil & Teknik Here’s an opportunity! Your invitation to advertise in Tekstil & Teknik

ADVERTISE NOW AND SAVE 20% on the normal ‘Classified Advertisement’ price. It’s simple! To order: You may order your advertisement by filling out the order form and sending it by, fax, e-mail or post. Should you have any questions or request about this section, please call us.

Ihlas Media Plaza. 29 Ekim Cad. 34197 Yenibosna-Istanbul/TURKEY Tel : (+90) 212 454 25 00 Fax: (+90) 212 454 25 55 e-mail: mtatli@img.com.tr / www.tekstilteknik.com.tr


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 80 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 150 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.tekstilteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


ISSN 1300-9982

196696 / 2012 - 12

ARALIK DECEMBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 335

ARALIK DECEMBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 335

www.tekstilteknik.com.tr

Tekstil Teknik Aralık 2012  

Tekstil Teknik Dergisi Aralık 2012 Sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you