Page 1

веригивъжета chains-ropes

ВЕРИГИ-ВЪЖЕТА

Аксесоари за вериги.................................. 531 Вериги .......................................................................... 539 Въжета и аксесоари.................................... 543

CHAINS & ROPES Chain accessories. ................................................ 531 Chains. .............................................................................. 539 Rope & accessories.............................................. 543

www.amig.es

529


ВЕРИГИ CHAINS желязно окачване за въже мод. 30100 wire rope clips mod. 30100 ôèíèø finish

галванизиран galvanized

ðàçìåðè êîä Ø sizes

галванизиран galvanized

3 mm. 5 mm. 6 mm. 8 mm. 10 mm. 12 mm. 14 mm.

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

3 mm. 5 mm. 6 mm. 8 mm. 10 mm. 12 mm. 14 mm.

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

19586 19587 19588 19589 19590 19591 19592

êîä 50 50 50 20 20 20 10

500 500 500 400 200 120 120

19015 19016 19017 19018 19019 19020 19021

2 2 2 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10 10

200 200 200 200 100 100 100

19715 19716 19717 19718 19719 19720 19721

2 2 2 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10 10

200 200 200 200 100 100 100

обиконовенно желязно окачване за въже мод. 30105 simplex wire rope clips mod. 30105

поцинкован zinc plated поцинкован zinc plated

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ðàçìåðè sizes

êîä

êîä

19593 50 500 Ø 3 - A = 7 mm. 19594 50 500 Ø 4 - A = 9 mm. Ø 5 - A = 10,5 mm. 19595 50 500

19022 2 10 400 19023 2 10 400 19024 1 10 400

Ø 3 - A = 7 mm. Ø 4 - A = 9 mm. Ø 5 - A = 10,5 mm.

19722 2 10 400 19723 2 10 400 19724 1 10 400

двойно желязно окачване за въже мод. 30110 duplex wire rope clips mod. 30110 èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

поцинкован zinc plated

www.amig.es

ôèíèø finish поцинкован zinc plated èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ðàçìåðè sizes

êîä

êîä

Ø 3 - A = 7 mm. 19596 40 400 Ø 4 - A = 9 mm. 19597 40 400 Ø 5 - A = 10,5 mm. 19598 20 200

19025 2 10 240 19026 2 10 200 19027 1 10 400

Ø 3 - A = 7 mm. Ø 4 - A = 9 mm. Ø 5 - A = 10,5 mm.

19725 2 10 240 19726 2 10 200 19727 1 10 400

531

веригивъжета chains-ropes

ôèíèø finish


винтов обтегач кука/ухо мод. 30115 turnbuckle hook/eye mod. 30115 поцинкован zinc plated

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì Ø sizes mm. mm

êîä

поцинкован zinc plated

M5 x 70 M6 x 110 M8 x 110 M10 x 125

5 6 8 10

100 120 200 300

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

M5 x 70 M6 x 110 M8 x 110 M10 x 125

5 6 8 10

100 120 200 300

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

19599 19600 19601 19602

êîä 20 10 10 10

200 100 60 40

19028 19029 19030 19031

1 1 1 1

10 10 10 10

200 100 60 40

19728 19729 19730 19731

1 1 1 1

10 10 10 10

200 100 60 40

изковано forged

винтов обтегач кука/ухо мод. 30120 turnbuckle hook/hook mod. 30120

веригивъжета chains-ropes

поцинкован zinc plated

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì Ø sizes mm. mm

êîä

поцинкован zinc plated

M5 x 70 M6 x 110 M8 x 110 M10 x 125

5 6 8 10

100 120 200 300

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

M5 x 70 M6 x 110 M8 x 110 M10 x 125

5 6 8 10

100 120 200 300

19603 19604 19605 19606

êîä 20 10 10 10

200 100 60 40

19032 19033 19034 19035

1 1 1 1

10 10 10 10

200 100 60 40

19732 19733 19734 19735

1 1 1 1

10 10 10 10

200 100 60 40

изковано forged

винтов обтегач ухо/ухо мод. 30125 turnbuckle eye/eye mod. 30125 поцинкован zinc plated

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì Ø sizes mm. mm

êîä

поцинкован zinc plated

M5 x 70 M6 x 110 M8 x 110 M10 x 125

5 6 8 10

100 120 200 300

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

M5 x 70 M6 x 110 M8 x 110 M10 x 125

5 6 8 10

100 120 200 300

19607 19608 19609 19610

êîä 20 10 10 10

200 100 60 40

19036 19037 19038 19039

1 1 1 1

10 10 10 10

200 100 60 40

19736 19737 19738 19739

1 1 1 1

10 10 10 10

200 100 60 40

изковано forged

532

www.amig.es


стоманено въже с PVC покритие мод. 30126 pvc covered steel wire mod. 30126 ðàçìåðè sizes

êîä

Ø 3 mm. x 10 m. 19040 Ø 3 mm. x 15 m. 19041 Ø 3 mm. x 20 m. 19042

6 6 6

36 36 36

стоманено въже мод. 30127 steel wire mod. 30127

www.amig.es

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

галванизиран galvanized

Ø 2 mm. x 15 m. Ø 3 mm. x 15 m. Ø 4 mm. x 15 m. Ø 5 mm. x 15 m.

19043 19044 19045 19046

1 1 1 1

10 10 10 10

Ø 2 mm. x 25 m. Ø 3 mm. x 25 m. Ø 4 mm. x 25 m. Ø 5 mm. x 25 m.

19047 19048 19049 19050

1 1 1 1

10 10 10 10

19950 10 19951 10 19952 10

60 60 50

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

галванизиран galvanized

Ø 0,65 x 250 gr Ø 0,75 x 250 gr Ø 0,85 x 250 gr

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

галванизиран galvanized

Ø 0,7 x 75 m Ø 0,9 x 50 m Ø 1,1 x 50 m Ø 1,3 x 40 m

êîä

êîä

19953 19954 19955 19956

8 8 5 8

64 56 35 32

533

веригивъжета chains-ropes

êîä


заключваща се скоба мод. 30130 dee shackle mod. 30130

галванизиран galvanized

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

êîä

êîä

галванизиран galvanized

Ø 5 mm. Ø 6 mm. Ø 8 mm. Ø 10 mm. Ø 12 mm. Ø 14 mm.

19611 19612 19613 19054 19055 19056

200 200 200 200 200 200

19051 2 19052 1 19053 1

10 200 10 200 10 200

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

Ø 5 mm. Ø 6 mm. Ø 8 mm. Ø 10 mm. 19743 10 200 Ø 12 mm. 19744 10 60 Ø 14 mm. 19745 10 40

19740 2 19741 1 19742 1

10 200 10 200 10 200

20 20 20 10 10 10

веригивъжета chains-ropes

галванизирана стомана galvanized steel

кръгло заключване за окови мод. 30135 bow shackle mod. 30135 ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

êîä

êîä

галванизиран galvanized

Ø 5 mm. Ø 6 mm. Ø 8 mm.

19617 20 200 19618 20 200 19619 20 200

19057 19058 19059

2 1 1

10 200 10 200 10 120

двойно ухо с шарнирно съединение мод. 30140 double swivel eye mod. 30140 ôèíèø finish никелирано nickel plated

никелирано nickel plated

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ðàçìåðè sizes

êîä

êîä

Ø 3,8 x 50 mm. 19620 20 200 Ø 4,5 x 60 mm. 19621 20 200 Ø 5,5 x 90 mm. 19622 10 120

19060 19061 19062

1 1 1

10 200 10 200 10 200

Ø 3,8 x 50 mm. Ø 4,5 x 60 mm. Ø 5,5 x 90 mm.

19746 19747 19748

1 1 1

10 200 10 200 10 200

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

534

www.amig.es


заключваща се кука мод. 30145 snap hook mod. 30145 ôèíèø finish

галванизиран galvanized

ðàçìåðè êîä sizes

галванизиран galvanized

Ø 5 x 50 mm. Ø 6 x 60 mm. Ø 7 x 70 mm. Ø 8 x 80 mm. Ø 10 x 100 mm.

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

Ø 5 x 50 mm. Ø 6 x 60 mm. Ø 7 x 70 mm. Ø 8 x 80 mm. Ø 10 x 100 mm.

19623 19624 19625 19626 19627

êîä 20 20 20 10 10

200 200 200 200 80

19063 19064 19065 19066 19067

2 1 1 1 1

10 10 10 10 10

200 200 200 200 80

19749 19750 19751 19752 19753

2 1 1 1 1

10 10 10 10 10

200 200 200 200 80

19068 19069 19070 19071

1 1 1 1

10 200 10 200 10 120 10 60

19754 19755 19756 19757

1 1 1 1

10 200 10 200 10 120 10 60

веригивъжета chains-ropes

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

заключваща се кука мод. 30150 snap hook mod. 30150 ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

галванизиран galvanized

Ø 6 x 60 mm. Ø 7 x 70 mm. Ø 8 x 80 mm. Ø 10 x 100 mm.

êîä

êîä 19628 19629 19630 19631

20 200 20 200 10 120 10 60

Ø 6 x 60 mm. Ø 7 x 70 mm. Ø 8 x 80 mm. Ø 10 x 100 mm.

галванизиран galvanized

с нут / with nut èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

заключваща се кука мод. 30155 snap hook mod. 30155 ôèíèø finish алуминий aluminium

ðàçìåðè sizes

êîä

40 mm. 19632 20 200 50 mm. 19633 20 200 60 mm. 19634 20 200

êîä 19072 19073 19074

1 1 1

10 200 10 200 10 200

анодизиран алуминий aluminium anodized

www.amig.es

535


бърза връзка с шарнирно съединение мод. 30160 quick link mod. 30160

галванизиран galvanized

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

êîä

галванизиран galvanized

Ø 4 x 40 mm. Ø 5 x 50 mm. Ø 6 x 58 mm. Ø 8 x 76 mm.

75 110 150 300

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

Ø 4 x 40 mm. Ø 5 x 50 mm. Ø 6 x 58 mm. Ø 8 x 76 mm.

75 110 150 300

19635 19636 19637 19638

êîä 20 20 20 10

200 200 200 200

19075 19076 19077 19078

2 2 1 1

10 10 10 10

200 200 200 200

19758 19759 19760 19761

2 2 1 1

10 10 10 10

200 200 200 200

19079 19080 19081 19082

2 1 1 1

10 10 10 10

200 200 200 200

19762 19763 19764 19765

2 1 1 1

10 10 10 10

200 200 200 200

веригивъжета chains-ropes

съединител мод. 30162 din 6899 thimble mod. 30162

поцинкован zinc plated

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

поцинкован zinc plated

Ø 2/3 Ø 4/5 Ø 5/6 Ø 7/8

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

Ø 2/3 Ø 4/5 Ø 5/6 Ø 7/8

êîä 19639 19640 19641 19642

êîä 40 40 20 20

400 400 200 200

DIN 6899

“S” образна кука мод. 30165 “s” hook mod. 30165

галванизиран galvanized

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

галванизиран galvanized

Ø 2,5 x 27 mm. Ø 3,0 x 30 mm. Ø 3,5 x 35 mm. Ø 4 x 40 mm. Ø 5 x 50 mm. Ø 6 x 60 mm.

èíîêñ Aisi 316 Ø 3,0 x 30 mm. Ø 4 x 40 mm. stainless steel Ø 5 x 50 mm. AISI 316 Ø 6 x 60 mm.

êîä

êîä 19643 19644 19645 19646 19647 19648

50 50 40 40 20 20

500 500 400 400 200 200

19083 19084 19085 19086 19087 19088

6 6 6 4 4 2

10 10 10 10 10 10

200 200 200 200 200 200

19766 19767 19768 19769

6 4 4 2

10 10 10 10

200 200 200 200

„S” тип / “s” type

536

www.amig.es


въртяща се заключваща кука мод. 30170 swivel snap hook din 4293 mod. 30170 ôèíèø finish никелирано nickel plated

ðàçìåðè sizes

êîä

êîä

40 mm. 19649 40 400 50 mm. 19650 40 400 60 mm. 19651 40 400

19089 19090 19091

2 2 2

10 200 10 200 10 200

обикновенна заключваща се кука мод. 30175 simple snap hook mod. 30175

ðàçìåðè sizes

никелирано nickel plated

30 mm. 40 mm. 50 mm. 60 mm. 70 mm.

êîä

êîä 19652 19653 19654 19655 19656

50 50 40 40 20

500 500 400 400 200

19092 19093 19094 19095 19096

2 2 2 2 1

10 10 10 10 10

200 200 200 200 200

шарнирно въртящо се заключване мод. 30180 swivel bolt snap mod. 30180 никелирано nickel plated

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

никелирано nickel plated

55 mm. 77 mm.

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

êîä

êîä

19097 19098

1 1

10 200 10 200

65 mm.

19770

1

10 200

85 mm.

19771

1

10 200

19657 20 200 19658 20 200

въртящ се пръстен с пружина turning ring with spring

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

www.amig.es

537

веригивъжета chains-ropes

ôèíèø finish


двойнозаключваща се кука мод. 30185 double end snap hook mod. 30185 никелирано nickel plated ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

никелирано nickel plated

77 mm.

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

78 mm.

êîä

êîä 19659 20 200

19099

1

10 200

19772

1

10 200

19100 19101

1 1

10 200 10 200

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

веригивъжета chains-ropes

натискащо се заключване мод. 30190 trigger snap mod. 30190

никелирано nickel plated

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

никелирано nickel plated

55 mm. 77 mm.

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

67 mm.

19773

1

10 200

75 mm.

19774

1

10 200

êîä

êîä

19660 20 200 19661 10 200

ножичен тип scissors type

бързо шарнирно заключване мод. 30195 fast swivel snap mod. 30195 ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

никелирано nickel plated

77 mm.

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

êîä

êîä

1

10 200

85 mm.

19775 1

10 200

94 mm.

19776 1

10 200

19662 10 200

19102

лост с пружина spring lever

никелирано nickel plated

538

èíîêñ Aisi 316 stainless steel AISI 316

www.amig.es


стоманена верига DIN5685/С мод. 30200 steel chain din 5685/c mod. 30200 ôèíèø finish галванизиран galvanized

ðàçìåðè sizes

êîä

Ø 3 x 26 mm. 19103 Ø 4 x 32 mm. 19104 Ø 6 x 42 mm. 19105

- 60 m - 50 m - 25 m

DIN 5685/C дълга връзка LONG link заварено свързване side welding макара reel “g”

стоманена верига мод. 30205 steel chain mod. 30205 ôèíèø finish галванизиран galvanized

ðàçìåðè sizes

êîä

Ø 5 x 18,5 mm. 19106 Ø 6 x 18,5 mm. 19107

- 30 m - 30 m

къса връзка / SHORT link заварено свързване / side welding макара / reel “g”

подобни дименсии като DIN 766 similar dimensions to DIN 766

права стоманена верига мод. 30215 straight steel chain mod. 30215 ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

галванизиран galvanized

Ø 2 x 12 mm. Ø 3 x 16 mm. Ø 4 x 19 mm. Ø 5 x 21 mm. Ø 6 x 24 mm.

êîä 19108 19109 19110 19111 19112

-

100 m. 100 m. 50 m. 50 m. 30 m.

право / straight пакетирано в кофа / packed in bucket

усукана стоманена верига мод. 30220 twisted steel chain mod. 30220 ôèíèø finish галванизиран galvanized

ðàçìåðè sizes

êîä

Ø 3 x 16 mm. 19113 30 m. Ø 3,4 x 18 mm. 19114 - 50 m. усукана twisted макара reel

www.amig.es

539

веригивъжета chains-ropes

подобни дименсии като DIN 766 similar dimensions to DIN 766


верига с двойна скоба мод. 30225 double loop chain mod. 30225 ôèíèø finish галванизиран galvanized

ðàçìåðè sizes

êîä

Ø 1,4 x 20 m. 19115 90 m. Ø 2,5 x 35 m. 19116 30 m. сплетен / knotted макара / reel

декоративна верига мод. 30230 decorative chain mod. 30230 ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

Ø 1,1 x 3,5 mm.

месингована brass plated никелирано nickel plated месингована brass plated никелирано nickel plated

Ø 1,1 x 3,5 mm. Ø 1,5 x 4 mm.

веригивъжета chains-ropes

Ø 1,5 x 4 mm.

êîä 19117 25 m. 19118 25 m. 19119 25 m. 19120 25 m. усукана / twisted макара / reel

декоративна верига мод. 30235 decorative chain mod. 30235 ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

Ø 2 x 11 mm.

месингована brass plated никелирано nickel plated месингована brass plated никелирано nickel plated

Ø 2 x 11 mm. Ø 2,5 x 7 mm. Ø 2,5 x 7 mm.

êîä 19121 15 m.

-

19122 15 m.

-

19123 10 m.

-

19124 10 m.

-

кръгла секция / round section макара / reel

декоративна верига мод. 30270 decorative chain mod. 30270 ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

Ø 0,5 x 19 mm.

хромирана brass chromed

êîä 19125 25 m.

-

за WC / for wc макара / reel

540

www.amig.es


права декоративна верига мод. 30275 straight decorative chain mod. 30275 ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

Ø 2 x 16 mm.

áðîíç bronze plated месингована brass plated áðîíç bronze plated месингована brass plated negro black

Ø 2 x 16 mm. Ø 4 x 29 mm. Ø 4 x 29 mm. Ø 4 x 29 mm.

êîä 19126 60 m. 19127 60 m. 19128 20 m. 19129 20 m. 19130 20 m. -

квадратна секция / quare section гравирана / engraved макара / reel

ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

êîä

Ø 2 x 15 mm. месингована 19131 brass plated черно 19132 Ø 2 x 15 mm. black Ø 3 x 20 mm. месингована 19133 brass plated черно 19134 Ø 3 x 20 mm. black

60 m. 60 m. 30 m. 30 m. -

едноцветно кръгло сечение / plain round section макара / reel

декоративна верига за часовник мод. 30245 watch decorative chain mod. 30245

ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

Ø 1,1 x 7 mm.

месингована brass plated никелирано nickel plated месингована brass plated никелирано nickel plated месингована brass plated никелирано nickel plated

Ø 1,1 x 7 mm. Ø 1,3 x 7,5 mm. Ø 1,3 x 7,5 mm. Ø 1,6 x 8 mm. Ø 1,6 x 8 mm.

êîä 19135 50 m. 19136 50 m. 19137 25 m. 19138 25 m. 19139 15 m. 19140 15 m. -

едноцветно кръгло сечение / plain round section макара / reel www.amig.es

541

веригивъжета chains-ropes

права декоративна верига мод. 30240 straight decorative chain mod. 30240


усукана декоративна верига мод. 30250 twisted decorative chain mod. 30250 ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

Ø 1,9 mm.

месингована brass plated никелирано nickel plated месингована brass plated никелирано nickel plated

Ø 1,9 mm. Ø 2,5 mm. Ø 2,5 mm.

êîä 19141 30 m. 19142 30 m. 19143 30 m. 19144 30 m. -

едноцветно кръгло сечение / plain round section

верига от топчета мод. 30255 ball chain mod. 30255 ðàçìåðè sizes

веригивъжета chains-ropes

Ø 3,6 mm.

ôèíèø finish

êîä

хромирана 19145 30 m. brass chromed

-

верига от топчета / ball chain макара / reel

пластмасова верига мод. 30260 plastic chain mod. 30260 ðàçìåðè sizes

ôèíèø finish

Ø 5 x 30 mm. червено-бяло red-white Ø 6 x 39 mm. червено-бяло red-white Ø 6 x 39 mm. жълто-черно yellow-black Ø 8 x 49 mm червено-бяло red-white

êîä 19146 25 m. 19147 25 m. 19148 25 m. 19149 25 m. -

двуцветен полиетилен / two-couloured polythene макара / reel

542

www.amig.es


ВЪЖЕТА ROPES пластмасова торба + заглавна карта plastic bag + header card свиващ се пакет, етикетиран, намотан shrink packed labelled coils

PE усукано въже мод. 20100 PE twisted rope mod. 20100 ðàçìåðè sizes

зелено green

Ø 5 mm 10 m Ø 5 mm 15 m Ø 5 mm 20 m Ø 5 mm 100 m

бяло white

Ø 5 mm 10 m Ø 5 mm 15 m Ø 5 mm 20 m Ø 5 mm 100 m

êîä

19280

19281

êîä

1

1

19274 1 19275 1 19276 1

8 8 8

128 96 64

19277 1 19278 1 19279 1

8 8 6

128 96 64

8

8 4-снопни PE усукани нишки 4-strand PE twisted monofilaments товароносимост 110 кг breaking load 110 kg

РЕ въже с PVC покритие мод. 20110 PVC covered PE rope mod. 20110 ôèíèø finish зелено green

бяло white

ðàçìåðè sizes

êîä

Ø 5 mm 10 m Ø 5 mm 15 m Ø 5 mm 20 m Ø 5 mm 100 m 19288 Ø 5 mm 10 m Ø 5 mm 15 m Ø 5 mm 20 m Ø 5 mm 100 m 19289

êîä

1

1

19282 1 19283 1 19284 1

8 8 8

128 96 64

19285 1 19286 1 19287 1

8 8 8

128 96 64

8

8

3-снопни PE усукани нишки с PVC покритие 3-strand PVC covered PE twisted monofilaments товароносимост 110 кг breaking load 110 kg

въже с външна оплетка мод. 20120 braided plastic rope mod. 20120 ôèíèø finish бяло-зелено white-green

ðàçìåðè sizes Ø 4 mm Ø 4 mm Ø 4 mm Ø 4 mm

10 m 15 m 20 m 200 m

êîä

êîä

19290 1 19291 1 19292 1 19293

1

8 8 6

144 128 84

8

външна сплетка с РЕ със 100% РР сърцевина outer braided PE with 100 % PP core товароносимост 100 кг breaking load 100 kg www.amig.es

543

веригивъжета chains-ropes

ôèíèø finish


пластмасова торба + заглавна карта plastic bag + header card свиващ се пакет, етикетиран, намотан shrink packed labelled coils

плетено въже от полипропилен мод. 20130 PP braided rope mod. 20130 ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

бяло-зелено Ø 4 mm white-green Ø 4 mm Ø 4 mm Ø 4 mm

10 m 15 m 20 m 175 m

êîä

êîä 19294 1 19295 1 19296 1

19297

1

8 8 6

144 128 84

8

външна оплетка с РЕ с РР вътрешна оплетка outer braided PP with PP core товароносимост 100 кг breaking load 100 kg

РР оплетено въже мод. 20140 PP braided rope mod. 20140

веригивъжета chains-ropes

ôèíèø finish бяло white

ðàçìåðè sizes Ø 2,75 mm Ø 2,75 mm Ø 2,75 mm Ø 2,75 mm Ø 2,75 mm

êîä

êîä

10 m 15 m 20 m 25 m 200 m 19302

19298 19299 19300 19301 1

1 1 1 1

10 10 10 10

200 200 200 200

8

външна оплетка с РР и РР сърцевина outer braided PP with multifilament PP core товароносимост 50 кг. breaking load 50 kg

въже от естествен усукан сезал мод. 20150 natural sisal twisted rope mod. 20150 ôèíèø finish естествен natural

ðàçìåðè sizes

êîä

êîä

Ø 2,7 mm 120gr. Ø 2,7 mm 220gr. Ø 2,7 mm 400gr. 19305

19303 1 19304 1 1

10 100 10 120

16

2-снопни естествени усукани влакна 2-strand natural twisted fibre товароносимост 80 кг breaking load 80 kg

естествени преплитащи се влакна мод. 20160 natural fibre twine mod. 20160 ôèíèø finish

ðàçìåðè sizes

естествен natural

Ø 1,5 mm 50 gr. Ø 1,5 mm 100 gr. Ø 0,8 mm 50 gr. Ø 0,8 mm 100 gr. Ø 0,4 mm 50 gr. Ø 0,4 mm 100 gr.

êîä 19306 19307 19308 19309 19310 19311

1 1 1 1 1 1

10 160 10 80 10 160 10 80 10 160 10 80

естествени, усукани и обработени линейни влакна natural, twisted and polished linen fibre

544

www.amig.es


пластмасова торба + заглавна карта plastic bag + header card свиващ се пакет, етикетиран, намотан shrink packed labelled coils

плоски увиващи се конци мод. 20170 raffia flat twine mod. 20170 ôèíèø finish бяло white зелено green

ðàçìåðè sizes Ø 3 mm Ø 3 mm Ø 3 mm

100 gr. 200 gr. 400 gr.

Ø 3 mm Ø 3 mm Ø 3 mm

100 gr. 200 gr. 400 gr.

êîä

19316

19317

êîä

1

1

19312 1 19313 1

10 100 10 60

19314 1 19315 1

10 100 10 60

16

16

100% РР синтетични увиващи се конци 100% PP synthetic raffia twine товароносимост 50 кг breaking load 50 kg

РР омотани и усукани конци мод. 20180 PP braided twine mod. 20180 ðàçìåðè sizes

êîä

бяло white

Ø 1,7 mm 25 m Ø 1,7 mm 50 m

19318 1 19319 1

10 100 10 100

зелено green

Ø 1,7 mm 25 m Ø 1,7 mm 50 m

19320 1 19321 1

10 100 10 100

синьо blue

Ø 1,7 mm 25 m Ø 1,7 mm 50 m

19322 1 19323 1

10 100 10 100

оранжево orange

Ø 1,7 mm 25 m Ø 1,7 mm 50 m

19324 1 19325 1

10 100 10 100

жълто yellow

Ø 1,7 mm 25 m Ø 1,7 mm 50 m

19326 1 19327 1

10 100 10 100

100% РР омотани конци 100% PP braided multifilaments

найлоново сплетено въже мод. 20190 nylon braded rope mod. 20190

ôèíèø finish жълто-синьо white-blue

ðàçìåðè sizes

êîä

Ø 4 mm 10 m Ø 4 mm 20 m Ø 6 mm 10 m Ø 6 mm 20 m Ø 8 mm 100 m 19332 Ø 10 mm 100 m 19333 Ø 12 mm 75 m 19334

êîä

19328 19329 19330 19331 1 1 1

1 1 1 1

8 6 8 6

144 84 64 48

2 2 2

найлонова вътрешна сплетка. Висока издръжливост. Текстилено-полиестерна вътрешност nylon outer braid. high tenacity. textile polyester inside. товароносимост съответно 400, 550, 900, 1300 и 1600 кг breaking load 400, 550, 900, 1300 y 1600 Kg respectively

www.amig.es

545

веригивъжета chains-ropes

ôèíèø finish


пластмасова торба + заглавна карта plastic bag + header card свиващ се пакет, етикетиран, намотан shrink packed labelled coils

естествен памучен увит канап мод. 20200 natural cotton twisted twine mod. 20200 ôèíèø finish естествен natural

ðàçìåðè sizes Ø 0,8 mm Ø 0,8 mm Ø 1,7 mm Ø 1,7 mm Ø 1,7 mm Ø 0,8 mm Ø 1,7 mm

50 gr. 100 gr. 60 gr. 100 gr. 200 gr. 200 gr. 400 gr.

êîä

êîä 19335 19336 19337 19338 19339 19340

19341 1

1 1 1 1 1 1

10 160 10 80 10 160 10 80 10 40 10 40

40 5-снопен увит памук 5-strand twisted cotton

естествено усукано въже от сезал мод. 20210 natural Sisal twisted rope mod. 20210

веригивъжета chains-ropes

ôèíèø finish естествен natural

êîä

ðàçìåðè sizes 100 m 100 m 75 m 60 m 10 m 20 m 10 m 20 m

Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 8 mm

19342 19343 19344 19345 19346 19347 19348 19349

1 1 1 1 1 1 1 1

8 2 2 2 10 8 8 6

3-снопно естествено влакно / 3-strand natural fibre товароносимост 130 кг / breaking load 130 kg

найлоново усукано въже мод. 20220 nylon twisted rope mod. 20220 ôèíèø finish бяло white

ðàçìåðè sizes Ø 4 mm Ø 4 mm Ø 4 mm

10 m 20 m 200 m

êîä

êîä 19350 19351

19352 1

1 1

8 6

144 84

8 сплетен полиамид braid polyamide

546

www.amig.es

amig_ropes  
amig_ropes  
Advertisement