Page 56

54  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е ДА ПРЕВЪРНЕМ КУРОРТА В АТРАКТИВНО МЯСТО НЕ САМО ЗА ТУРИСТИ, НО И ЗА ИНВЕСТИТОРИ Интервю РА ДОСТИНА ПОПОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА САМОКОВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

е завършил право в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград. Основател е на първото адвокатско дружество в Самоков. От 2007 до 2011 г. е общински съветник, председател на Постоянната комисия към съвета по законност, обществен ред и разпореждане с общинската собственост и ръководител на групата съветници от БСП. От 2011 г. е кмет на града, а през 2012 г. става “Кмет на годината в Софийска област”.

Г-н Георгиев, какви са очакванията ви за резултата от международния архитектурен конкурс за центъра на Боровец? В каква посока бихте искали да се развие курортът през следващите години? Провеждането на конкурс за нова визия на конкретната зона в Боровец е от стратегическо значение за развитието на курорта и региона като привлекателна туристическа дестинация. Тази част именно е лицето на Боровец и основното и първо впечатление, с което се сблъсква всеки посетител. Провеждането на конкурс гарантира прозрачност на процеса и дава възможност на широката публика, от една страна, и тесните специалисти, от друга, да допринесат за здравословна творческа работа и да генерират предложения, които в своята същност да

отразяват вижданията за една модерна, функционална и “зелена” визия. Международното участие е важно за нас, защото то гарантира безпристрастен и практичен поглед върху територия, която е загубила привлекателността си с течение на времето и агресивната намеса от гледна точка на различни идеи, виждания и липса на единна визия и стил. Община Самоков се зае с една сложна и трудна, но изключително важна задача. „Златният триъгълник” е безспорно найапетитната част в Боровец. Изправени сме пред предизвикателството да намерим точния баланс, за да може курортът да бъде атрактивно и привлекателно място не само за туристите, но и за инвеститори. Целта ни е повишаване на функционалността и привлекателността

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat