Page 320

318  ГРА ДЪТ   СЕПТЕМВРИ / ОК ТОМВРИ 2018

АСЕН ЛИСЕВ КОНКУРЕНЦИЯТА МЕЖДУ ПО-УСПЕШНИТЕ МОЛОВЕ Е ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ МИКС

АСЕН ЛИСЕВ УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА КОНСУЛТАНТСКАТА КОМПАНИЯ MBL

Какъв е дневният ред на пазара на търговски площи в среда на икономически подем и растящо потребление, дигитална трансформация и постоянно променящи се потребителски модели и изисквания? Търговските центрове остават предпочитано място за шопинг и забавления в София и страната. Конкуренцията между поуспешните молове е по отношение на търговския микс. Наемните нива зависят от търсенето и предлагането на търговски площи, както и от търговските обороти. В тази връзка в добре представящите се молове с почти пълна запълняемост би могло да се очаква ефективните наемни нива да се запазят и леко повишат. От друга страна, конкуренцията и по-ниските търговски обороти в някои от по-малките градове се очаква да доведат до по-ниски наемни нива. Какви са характеристиките на успешния търговски микс? Успешните молове разчитат на разнообразен микс от магазини с фокус върху международните брандове,

забавления, достатъчен брой и високо качество на местата за хранене и наличие на хранителна верига. Това се обуславя и от факта, че успешните търговски центрове са в близост до големи офис сгради и бизнес центрове, където работят много хора. За успешния търговски микс също така са важни ключовите наематели, като това са търговци и марки с утвърдено име и клиенти, които привличат клиенти в центъра. Наличието на достатъчно ключови наематели и тяхното правилно разположение в търговския център е предпоставка за оптимален човекопоток. Как традиционният ритейл запазва конкурентни предимства? Предимството на търговските центрове у нас е съчетанието от услугите забавлението и удобствата, които предлагат. Традиционната търговия също така предоставя възможност на клиентите да разгледат и преценят качеството на продуктите на място, както и да получат продукта на момента. При дигиталните покупки е трудно да се придобие реална представа за продукта

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.