Списание ГРАДЪТ, брой 1/2021

Page 248

246  ГРА ДЪТ   БРОЙ 1 | 2021

ПАЗАРИТЕ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: УМЕРЕН ОПТИМИЗЪМ Текст CUSHMAN WAKEFIELD

ОФИС ПЛОЩИ: ПО-СЛАБО ТЪРСЕНЕ Следвайки глобалните тенденции, основните пазари в Централна и Източна Европа отчетоха намалени нива на търсене с лек спад в сравнение с другите европейски пазари. Доходността запази ниските си нива от последните 10 години в резултат на фактори като рестрикциите за пътуване и несигурността на пазара. Чехия: Пазарът на офиси в столицата Прага отчита най-ниското нетно търсене за тримесечие за последното десетилетие заедно с нарастването на наличните площи. От друга страна, текущият процент незаети площи се запазва относително нисък, с голям обем предоговаряния и разумно ново предлагане.

Унгария: Нивата на търсене в Будапеща бяха по-ниски в сравнение със същия период на предходни години. Новото предлагане непрекъснато влияе на предлагането, процентът на свободни площи се е увеличил, но остава сред най-ниските в региона. В дългосрочен план периодът 2020 - 2022 г. показва повишение в сравнение с нивата на последните десет години, въздействието на Home Office в Будапеща продължава да влияе върху бъдещото търсене и дизайна. Мащабните транзакции продължиха и се вижда, че големи наематели се ангажират с дългосрочни наеми. Полша: Периодът на забрани и несигурността на икономическото въздействие на пандемията