Page 84

82

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

НОВИ УЧАСТЪЦИ НА СОФИЙСКИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ Текст ИНЖ. АНГЕЛ ЯНЕВ

Софийският околовръстен път е съставен от четири дъги: северна, източна, южна и западна. Северната дъга обикаля града и обслужва съседните села. Заради голямата дължина на дъгата тя бе заменена от Северната скоростна тангента – 16.7 км, която е с една трета по-къса от дъгата. Източната тангента вече е в сравнително добро състояние след пускането в експлоатация и на дясното платно на надлеза при Казичене. Централната Южна дъга в своите две части стана проектът на София за първите 10 години на новото хилядолетие и се превърна в гордостта на ГБС. Западната дъга е проектът на най-новата инфраструктурна история. Първи беше завършен участък 1 (5 км), който беше открит през октомври 2015 г. В края на лятото беше завършен и вторият участък – 5.5 км, чието откриване беше на 13 септември 2016 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat