Page 58

56

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ПЛАН СИТУАЦИЯ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

ЕТАП 1 е с дължина

227 м и е от фара до оградата на Яхтклуба

ТИПОВ ПРОФИЛ ПРИ ФАРА

ЕТАП 2 е с дължина 200 м и е от оградата на Яхтклуба до 50 м след Морската гара

ЕТАП 3 е с дължина 265 м и е от 50 м след Морската гара до началото на "Магазия 1"

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you