Page 1

Masura 41 prin Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare pentru teritoriul TARA VRANCEI Obiectiv general: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate. Obiective specifice: Dobandirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului in zonele rurale. Imbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate in activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al padurilor in vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii eficiente a produselor padurii. Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la: a) imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara; b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor; c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare) ; d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu in sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare in scopul imbunatatirii protectiei mediului; e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobandirea constiintei forestiere) in vederea asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective principale ale politicii nationale forestiere; f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).


Furnizarea actiunilor de formare profesionala precum si a actiunilor de informare si difuzare a cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc. Raportul cu strategia de dezvoltare In zona grupului de actiune locala TARA VRANCEI sectoarele agricol si forestier constituie pentru spatiul rural un factor determinant pentru obtinerea productiilor agricole si silvice, precum si pentru mentinerea calitatii peisajului si protectiei mediului inconjurator. O mare parte din totalul populatiei active din mediul rural, este ocupata in aceste sectoare. Astfel, evolutia si specializarea in agricultura si silvicultura necesita un nivel corespunzator de instruire tehnica, economica si juridica, inclusiv expertiza in tehnologii noi ale informatiei, pentru a corespunde cerintelor comunitare in domeniul fitosanitar, bunastarii animalelor, standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populatiei rurale si imbunatatirea diversitatii locale in vederea cresterii atractivitatii zonelor rurale, a diversificarii economiei rurale si a calitatii vietii. Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare, in zona TARA VRANCEI, in contextul legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol si forestier, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de incurajarea afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cat si de indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activitatile de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor sa fie extinse si la persoanele adulte din teritoriul GAL- TARA VRANCEI, persoane implicate in domenii care au legatura cu agricultura, industria alimentara si silvicultura. 2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de acoperire a teritoriului TARA VRANCEI Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite Masura sprijina: 1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu perioade diferentiate de pregatire, in functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare profesionala in vederea imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol, forestier si agroalimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc. 2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala. Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual.


Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 3. Sinergia cu alte masuri Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri. Prezentam mai jos, sinergia cu alte masuri. Sinergia cu alte masuri (FSE) Aceasta masura include activitati care privesc dezvoltarea resurselor umane si, prin urmare, ea se afla in relatie de complementaritate cu POS DRU. Delimitarea dintre POS DRU si FEADR are la baza tipul de interventii si nu demarcarea teritoriala. In ceea ce priveste educatia si formarea profesionala initiala, POS DRU, prin axa prioritara (AP) 1 “Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” va oferi, prin intermediul scolilor si liceelor specializate, programe de formare initiala in agricultura, finalizate cu o atestare in acest domeniu. Formarea profesionala continua pentru persoanele din agricultura, agricultura de subzistenta si semisubzistenta, va fi realizata in cadrul POS DRU prin AP 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” sau prin AP 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”. Pentru persoanele ocupate in agricultura si in agricultura de subzistenta, POS DRU, va finanta in cadrul AP 2 doar formarea profesionala in vederea calificarii (inclusiv recalificarea), ca si pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va promova orientarea, consultanta si formarea in domeniul antreprenorial si in domenii nonagricole. Prin FEADR se vor finanta numai programe de formare de scurta durata (cursuri de baza si specializari) pentru perfectionarea cunostintelor lucratorilor din agricultura si silvicultura. Pentru absolventii acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de participare. Referitor la incurajarea imbatranirii active, POS DRU va sustine masurile care urmaresc cresterea ratei ocuparii. PNDR are in vedere pensionarea timpurie cu scopul de a se transfera exploatarile agricole de la fermierii batrani la cei tineri in schimbul unor plati compensatorii. Astfel, cresterea competitivitatii agriculturii va fi urmarita prin stimularea transformarii gospodariilor rurale in ferme agricole familiale cu caracter comercial, precum si prin cresterea clasei de mijloc in zonele rurale prin promovarea tinerilor fermieri si a concentrarii exploatatiilor agricole. In ceea ce priveste promovarea incluziunii sociale, PNDR va sustine masuri de reabilitare si construire a infrastructurii de baza de mici dimensiuni (drumuri, aductiuni de apa, sisteme de aprovizionare cu apa curenta) si noi investitii in infrastructura legata de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste masuri completeaza operatiunile de promovare a incluziunii sociale finantate in cadrul POS DRU, facand astfel mai accesibila implementarea proiectelor de incluziune sociala in zonele rurale izolate. 4. Beneficiarii Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.


Beneficiarii directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie. Identificarea institutiilor care realizeaza activitati de formare profesionala si actiuni de informare si difuzare de cunostinte Furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pot fi entitati publice sau private care activeaza in domeniu, sunt infiintate conform legislatiei in vigoare in Romania si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie. Astfel, furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pot fi: o Entitati private - persoane juridice care au competenta in domeniul agricol, silvic sau alimentar conforma cu obiectivele masurii; o Entitati publice; Se va acorda prioritate furnizorilor de formare cu experienta specifica in dezvoltare rurala si mai ales in cadrul programului LEADER. In ceea ce priveste evaluarea numarului de beneficiari, acesta s-a realizat in cadrul anexei 2. 5. Tipuri de actiuni eligibile 1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu: a) Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene; b) Imbunatatirea si incurajarea afacerilor; c) Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere; f) Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar; g) Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.


2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de experienta etc. Alte tipuri de actiuni eligibile 1. Initierea de programe de educatie vocationala pentru tineri dornici sa-si dezvolte abilitatile in diverse domenii interdisciplinare 2. Programe de instruire practica orientate catre membrii Grupului de Actiune Local TARA VRANCEI si catre echipa sa tehnica. Pentru implementarea acestei actiuni, se pot avea in vedere, de asemenea, si forme de instruire practica in situ al caror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunostinte prin puterea exemplului, cu privire la proiecte realizate in alte zone, fie la nivel national, fie la nivel international. 3. Actiuni de orientare pentru sprijinirea potentialilor agenti economici cu scopul consolidarea initiativei antreprenoriale in cadrul unor noi activitati care sa diminueze dependenta de agricultura: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor traditionale, etc. 4. Actiuni de orientare pentru infiintarea de microintrepreinderi care au ca scop dezvoltarea activitatilor de transformare/comercializare a produselor traditionale cu o valoare adaugata. 5. Actiuni pentru introducerea noilor tehnologii in activitati non – agricole: ¨pepiniera de idei din partea tinerilor¨. 6. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor traditionale si, asadar, extinderea canalelor de distributie. 7. Actiuni de formare a tinerilor pentru pastrarea identitatii teritoriului prin cunoasterea activitatilor traditionale si a modalitatilor de promovare. 8. Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de exemplu zone piscicole, zone agroturistice, etc. 9. Actiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc) 10. Actiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la un nou canal de distributie si la penetrarea unor piete noi; reevaluarea nisei de piata. 11. Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a programului in teritoriu. 12. Programe pentru sustinerea serviciilor de calitate in agroturism in concordanta cu politica de protejare a mediului inconjurator. Aceasta activitate integreaza probleme de mediu, ceea ce demonstreaza conformitatea cu criteriul de selectie CS3.2.6.


In ceea ce priveste defalcarea actiunilor, in materiale si imateriale, aceasta este prezentata in anexa 2. Tipuri de cheltuieli eligibile Pentru organizarea și desfașurarea programelor de pregatire și informare sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:  Onorarii și diurne pentru experții din echipa de proiect a contractorului (experți pe termen lung/scurt, personal tehnic /administrativ);  Cheltuieli de transport: transport local (personalul proiectului), transport local pentru cursanți (daca este cazul);  Diurne pentru cursanți (cazare și masa)  Cheltuieli de funcționare: cheltuieli pentru inchirierea de spații adecvate pentru desfașurarea acțiunilor de formare și informare, cheltuieli pentru materiale didactice și consumabile, inchiriere aparatura audio și video; Alte cheltuieli și servicii legate direct de proiect: cheltuieli pentru editarea și distribuirea materialelor suport (inclusiv caiet de aplicații) ce se vor inmana fecarui cursant, taxe de eliberare a certificatelor de calificare, cheltuieli pentru publicații și broșuri de informare, cheltuieli legate de auditare si alte cheltuieli care sprijina buna implementare a proiectului. Toate aceste costuri trebuie sa fie rezonabile, justificate și sa corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al rentabilitații. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile Nu sunt eligibile:  cursurile sau activitațile de formare care intra sub incidența programelor sau sistemelor normale de invamamant agricol si silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare;  cheltuielile pentru activitați de formare sprijinite prin Fondul Social European (prin programul POS-DRU)  cheltuielile cu investițiile;  Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;  Contributia in natura;  TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005; IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indeplineste cumulativ conditiile: - nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA); - TVA-ul este nerecuperabil; - este suportat in mod real si definitiv de catre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse). ATENTIE! Pentru beneficiarii publici, TVA-ul este cheltuiala neeligibila prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/2005, care indica in mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest fond.


Autoritati ale administratiei publice locale sau entitati publice finantate integral din bugetele acestora, organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata fara scop patrimonial, isi vor putea deconta sumele necesare acoperirii platii TVA, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/ sau din cofinantarea aferenta, de la bugetul de stat in conformitate cu legislatia in vigoare (OUG 74/ 2009).

6. Criterii de selectie locala 6.1. Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte: - Sunt persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania; - Au prevazut in obiectul lor de activitate formarea profesionala sau informare si difuzare de cunostinte; Se solicita, de asemenea, experienta in ceea ce priveste dezvoltarea rurala. Aceasta trebuie demonstrata prin proiecte concrete de formare profesionala pe domeniul dezvoltarii rurale. - Au dezvoltat activitati de promovare a dezvoltarii rurale in cadrul programului LEADER in Romania ori in strainatate; - Dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune furnizorul de formare va prezenta: lista expertilor specializati pe acel domeniu, acordul scris al fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare si difuzare de cunostinte, CV-ul fiecarui expert); - Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare sau de informare si difuzare de cunostinte; - Dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare sau de informare si difuzare de cunostinte; - Nu sunt in stare de faliment ori lichidare; - Si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat. 6.2. Criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili: Selectia contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut in urma aplicarii unor criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera la: - Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (intelegerea nevoilor, numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului etc.);


- Planificarea detaliata a activitatilor; - Oferta financiara. 6.3. Criterii de prioritizare pentru participantii la activitatile de formare profesionala in domeniul agricol 1.sa fie tineri (sa aiba varsta de cel mult 40 de ani); 2. sa fie fermieri de semi-subzistenta; 3. sa fie membru al unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare; 4. sa aiba un proiect de investitii; 5. sa aiba ferma amplasata intr-o zona defavorizata; 6. sa fie beneficiari ai masurilor din Axele I si II; 7. sa aiba un nivel scazut de educatie. 7. Intensitatea ajutorului Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitatile prijinite prin masura. 8. Indicatori de monitorizare: Tip indicator Realizare Realizare Realizare Realizare Realizare Realizare Realizare Rezultat

Indicator Numar total de beneficiari directi Numar total de cursuri Numar total de cursuri care integreaza probleme demediu Numar total de cursanti (beneficiari finali) Numar total de tineri cursanti Numar total de cursanti care sunt fermieri de semisubzistenta (beneficiari finali) Numar total de cursanti care reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa Numar absolventi

Tinta 2010-2013 5 20 6 200 65 65 100 200

9. Buget Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL - TARA VRANCEI este de 190.000 euro.


10. Punctaj CRITERII DE SELECȚIE: Punctajul minim pentru selecție este de 30 puncte Relevanța proiectului fața de strategia de dezvoltare a teritoriului Tara Vrancei Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv 1. argumentarea clara a acestei contribuții; prezentarea clara a contribuției proiectului la realizarea obiectivelor masurii 111 Relevanța proiectului fața de grupul ținta inclus in proiect Proiectul definește clar grupul ținta inclus in proiect și nevoile sale prin furnizarea de date cantitative si calitative, studii sau analize statistice. Obiectivele și activitațile proiectului sunt 2. corelate cu nevoile identificate și contribuie la satisfacerea acestora; modalitațile de identificare, recrutare, implicare si menținere in proiect a persoanelor aparținand grupului/grupurilor ținta sunt realiste, adecvate și corespunzatoare contextului local. Valoarea adaugata a proiectului Proiectul propune noi modalitați/soluții personalizate pentru a raspunde nevoilor identificate 3. ale grupului ținta, sau noi modalitați de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstreaza cum contribuie la susținerea dezvoltarii teritoriului Tara Vrancei. Indicatorii proiectului Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzatori masurii 111 din 4. strategia de dezvoltare a teritoriului Tara Vrancei. Pentru obținerea punctajului maxim numarul de beneficiari ai proiectului va fi de minim 50, structurat conform indicatorilor de realizare din masura 111. Metodologie Proiectul prezinta clar modul de implementare a activitaților propuse pentru realizarea 5. obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect in vederea obținerii rezultatelor asumate; este descris clar modul in care se asigura monitorizarea implementarii proiectului. Proiectul se realizeaza in parteneriat 6. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza contractului de parteneriat și a cererii de finanțare in care se prezinta rolurile și responsabilitațile fiecarui partener. Promovarea modelelor de buna practica la nivel local și regional Proiectul propune folosirea exemplelor locale in acțiunile de formare, informare și difuzare 7. de informații și implicarea fermierilor și antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor practici. Planificarea activitaților Activitațile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt realiste; activitațile 8. proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse; claritatea si fezabilitatea planului de acțiune al proiectului. Calificari și experiența Este prezentata echipa de proiect, inclusiv lista de experți pe termen mediu și scurt și aceasta este adecvata, din punct de vedere al experienței, calificarilor,competențelor si abilitaților 9. pentru managementul si realizarea activitaților proiectului; este descrisa clar o distribuire eficienta a responsabilitaților in cadrul echipei de implementare; exista experiența anterioara de lucru in teritoriul Tara Vrancei. Resurse alocate 10 Sunt descrise clar si identificate corect in raport cu obiectivele proiectului; resursele

5

5

10

10

10

15

10

10

15

5


prevazute contribuie la obținerea rezultatelor proiectului; resursele prevazute sunt suficiente, sunt specificate locația/locațiile pentru desfasurarea activitaților prevazute in proiect, dotarile si echipamentele existente; este prezentata succint lista achizițiilor previzionate a fi realizate in cadrul proiectului. Bugetul proiectului 11 Proiectul prezinta clar rezultatele asteptate in raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros.

Linkuri: Fisa Masurii 111 Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 Clarificari specifice GAL Tara Vrancei Criteriile de departajare in caz de punctaj egal sunt in ordinea importantei: 1. Persoane tinere care se stabilesc acasa dupa ce au lucrat in strainatate 2. Persoane care au domiciliul stabil in teritoriul TARA VRANCEI 3. Persoane din comune unde sunt depuse cele mai putine proiecte 4. Proiecte care suplimenteaza locurile de munca fata de Ghidul Solicitantului 5. Se selecteaza proiectele in ordinea crescatoare a valorilor

*Nota: Sunt prioritare proiectele depuse pe aceasta masura care respecta intai specificatiile din Planul de Dezvoltare Locala si criteriile locale de selectie specifice GAL Tara Vrancei fata de criteriile de selectie din Ghidul Solicitantului pentru Masura 111.

5

Fisa Masurii 111 _GAL Tara Vrancei  

Fisa Masurii 111 _GAL Tara Vrancei

Advertisement