Issuu on Google+

Критерии за оценяване на участниците в eTwinning проекта: “Нашите първи думи на испански език” 1. За присъствие: Ягодка


2. За подготвен урок: Усмихнат Банан


3. За показани отлични знания по испански език: Усмихнат Морков


4. За подготвен снимков и видео-материал: Грозденце


5. Оценка от партньорите: Гъбка


Nuestras primeras palabras en castellano - Puntaje