Cegléd megújul 2017

Page 1

CEGLร D Tรถbb, mint gondolnรก


2.


„... közösen tudunk örülni városunk fejlődésének” megújulását jelenti már most is, az építkezés derekán. Olyat, amely szépen felújított épületekkel, egységes és harmonikus városképpel mutatja be az újjászülető Cegléd történeti múltját. Csendes, szerény, városunk sokszor parázslott a magyar történelemben, de nekünk leginkább az otthon melegét nyújtotta és nyújtja ma is.

hatására gyarapodhatnak vállalkozásaink is.

helyi

Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen nagyszerű időkben irányíthatom polgármesterként a megújuló, fejlődő Ceglédet, és támaszkodhatok a tenni akaró ceglédiek összetartó közösségére!

Kiadványunk az eddigi eredményeinket mutatja be, s bízom benne, Kinyíló köztereink, régi fényüket hogy a következő pár oldal valamevisszanyerő épületeink, a bővülő lyikén Ön is megtalálja közvetlen Tisztelt Olvasó! kikapcsolódási lehetőségek és lakókörnyezetének megújuló értészínesedő városi keit, és közösen tudunk örülni vároHárom eseménydús esztendő telt évről-évre sunk fejlődésének. rendezvényeink még otthonosabbá el a jelenlegi Képviselő-testület megalakulása és polgármesterré teszik szeretett városunkat. Üdvözlettel: választásom óta. Úgy érezzük, érdemes visszatekintenünk, mit Emellett örömteli, hogy oktatási intézményeinkben egyre jobb sikerült elvégeznünk ez idő alatt. körülmények között tanulnak Takáts László Sokat tettünk közösen Cegléd fiataljaink, és lelkesítő, hogy milyen Polgármester kiváló sportolókra lehetünk megújításáért. büszkék. Városunknak olyan jövőképet rajzoltunk meg, amely a múlt Közösen rajzolt jövőképünknek lenértékeire építve fejleszti Ceglédet. dületet ad az M4-es főút fejlesztése, Olyat, amely a város arculatának az új Ipari Park kialakítása, melyek

3.


Belvรกros

4.


VÁROSKÖZPONT A városközpont jelentős részét megszépítettük, a Kossuth tér nagy része kész: járdái, parkolói, zöldfelületei, térbútorai és hirdetőoszlopai is megújultak. Új közösségi térként és a Szabadság tér felújításának első ütemeként kialakításra került az Ordass köz, ami átadása óta már több színvonalas rendezvény otthonául is szolgált.

Bíróság előtti terület

Kossuth tér járdafelújítás A sokat vitatott faifjítási program is látványosan bizonyítja a szakmai érvek igazát, de folyamatban van a Szabadság tér teljes átépítése is, melynek következő üteme várhatóan az év végére elkészül. A városközpontban végzett fejlesztések és beruházások a ceglédi polgárok mindennapi életét könnyítik meg.

Körforgalom

Evangélikus bazársor 5.

Ordass köz


Nem titkolt célunk az, hogy tereink közösségi funkciót is betöltsenek, és lehetőség szerint minden ceglédi lakos igényét kiszolgálják.

Új kerékpártámaszok

Fedett piac

Ügyészség tetőszerkezet felújítása

Pumpás kerékpártámasz

Lámpás kereszteződés

Szentháromság park 6.


VÁROSKÖZPONT Közlekedés szempontjából jelentős változást hozott a körforgalom a városközpontban, valamint a jelzőlámpás csomópont a Szent Imre herceg utca Pesti út kereszteződésében. Régi igényt teljesítettünk a Szent Imre herceg utca kétirányúsításával is, melyet folytatni kívánunk a Damjanich utca forgalmi rendjének újragondolásával. Kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpárosokra is. Éppen ezért – a térfelújítási munkálatokkal egy időben – több, mint száz új kerékpártámasz szolgálja a lakosság igényeit a belváros több pontján. - Evangélikus bazársor teljes tető- felújítás - Ordass köz I.-II. ütem - Szabadság tér I. ütem - Kossuth tér IV. - V. ütem - Délibáb és volt könyvesbolt hátsó homlokzatának átépítése - Opál Ház előtti járdaszakasz fel- újítása - Szentháromság park felújítása

Szabadság tér 7.


Parkok, jรกtszรณterek 8.


KÖZÖSSÉGI TEREINK Fokozott figyelmet kapnak a város közterületei, azok szakszerű és tervszerű gondozása, ápolása. A városközpont átépítése a gazdasági szereplőket is további fejlesztésekre ösztönzi. A város több pontján játszótereket és kondiparkot létesítettünk. Igyekszünk minden közterünket élhetővé tenni, hiszen látható: a családok számára fontos a kikapcsolódás lehetősége. Erre közparkjaink is bizonyítékul szolgálnak.

Örkényi úti játszótér

Vörösmarty tér szaletli

Szolnoki úti kondipark Természetesen a meglévő játszóterek folyamatos karbantartása sem marad el. A környéken élők igényét felmérve a Bajcsy-Zsilinszky térre is új játszóeszközöket telepítünk. Az új funkcióval bővült terek a magányos pihenéstől a közös sportolásig számtalan lehetőséget kínálnak az oda látogatóknak.

Külső-Kátai úti játszótér

Gubody park sport eszközök

Pihenő a csónakázó tónál

9.


Fürdő út 10.


JÁRDÁK, UTAK, HIDAK Felmértük útjaink, járdáink állapotát és megkezdődhetett a felújítás, nemcsak a központban, hanem szerte a városban is, s ezek a munkálatok jelenleg is zajlanak. Az önkormányzati utak karbantartása meghaladja az évi 1000 m2-t. Megépült a Fürdőt a Pesti úttal összekötő új út, 30 utcában kiépítésre vagy megerősítésre került az útalap és több helyszínen teljesen új szakaszokat alakítottunk ki. Tizenegy belterületi útszakasz pályázati forrásból új aszfaltburkolatot kapott, és hamarosan a Rákóczi út a Széchenyi úttól a központig is új felső réteget kap. Kilenc külterületi út megújítására is pályázik a város.

Felüljáró új aszfalt

Lestánszki dűlői híd

A felüljárón hamarosan megépülő kerékpárút és gyalogosjárda több ezer munkavállaló hétköznapjait könnyíti meg. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartása alatt álló utak (melyeket a 16-17. oldalon sárgával jelöltünk) állapotának rendezése érdekében is mindent megteszünk. A következő esztendőben folytatódik a Budai út burkolatának cseréje is, ennek érdekében évek óta lobbizik a város. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a külterületi útjaink folyamatos karbantartására, ápolására.

Az önkormányzati tulajdonú kül-és

Útalap építések belterületi hidak közül is több hasz-

nálhatóvá vált (Lestánszki dűlői, Vett úti, Mizsei úti kerékpáros). Kerékpárútjainkra is kiemelt figyelmet fordítunk: az Alszegi úti és Kátai úti kerékpárút is teljes hosszában új aszfaltot kapott, a Felszegi úton pedig új kerékpársáv épül.

11.

Vett úti híd


JÁRDÁK, UTAK, HIDAK - Útalapos burkolatok kiépítése, megerősítése közel 30 utcában, több mint 11000 m2-en - Kijelölt gyalogos átkelőhelyek kialakítása: a Bajcsy-Zsilinszky – Pesti út és a Déli út –Petőfi utca csomópontokban - Kossuth F. u. 38-40. komplex járda és útburkolat felújítás, új parkolók kialakítása, parkosítás - Járdafelújítás: a Teleki utcában több helyen, a Virág utcában, a Jászberényi út melletti lakótelepen, a Pesti úton, a Vörösmarty tér mellett

Bajcsy- Zs. út gyalogátkelő

Buszmegálló felújítások

Posta előtti tér

Hollós utca aszfaltozás

Kossuth Ferenc utca 38-40.

Alszegi úti kerékpárút

Kátai úti kerékpárút

12.


CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS A város jelentős figyelmet és ös�szegeket fordít a bel- és külterületi csapadékvíz elvezetésre. Feltérképeztük az esővíz elvezető rendszer állapotát és megterveztük ütemezett felújítását, kiegészítését. Geodéziai felméréseket végeztettünk, és végeztetünk jelenleg is annak érdekében, hogy felhőszakadás után hamarabb folyjon le az esővíz a lakott területről. Pályázatot nyújtottunk be a záportározó és környékének felújítására.

Patak utca

Dózsa György utca

Vidra utca

Hunyadi utca

Budai út árok tisztítás 13.

- Petőfi utca akna építések - Büdös éri csatorna tisztítása, mely a vasútállomás felé eső kertváros csapadékvíz problémáit javítja - Akasztó széli, Szellő utcai iszaptalanítás, kotrás - Bajcsy-Zsilinszky téri: aknafelújítás és mosatás - Dózsa György utca: mindkét oldali csapadékvíz elvezetés - Kút utcában, a zeneiskola előtt térburkolat építés, vízelvezetés rendezése - Budai út alatti átkötések: hobbitelkek felől az Öregszőlő oldali árkok tehermentesítése érdekében. - Fűtőház, Vezér, Szúnyog utca felől a C2-es csatorna felé bekötő árok nyitása a terület víztelenítése érdekében - Az útalapokkal frissen ellátott utcák mellett szikkasztóárkok kialakítása - A sérült víznyelőrácsos aknák javítása városszerte - Hunyadi utca és Vidra utca vízelvezető árok építése


Az önkormányzatok átalakuló szerepéről és a nagyobb léptékű térségi fejlesztésekről 14.


FÖLDI LÁSZLÓ

Országgyűlési képviselő Nehéz utat járt be Cegléd 2006 óta. A szocialista kormányok sok feladatot testáltak a városokra, de pénzt nem adtak az elvégzésükre. Az önkormányzatok ezért csődközeli helyzetbe kerültek, amiből csak a Fidesz és a KDNP által megalakított kormány tudta kiszabadítani ezeket a településeket, köztük Ceglédet is. 2014-ben a fürdő és az uszoda rendbetételénél már 200 millió forint önerőt is képesek voltunk felmutatni, a város csatornázottsága pedig a beruházás harmadik ütemének befejezésével 95 százalékos lett.

Mindeközben a kormány megoldotta egy régi gondunkat: 2020-tól Budapest és Pest megye külön régiót alkot, ezért hozzájutunk a nélkülözött uniós támogatásokhoz, addig pedig egy 80 milliárd forintos állami keretből kapunk pénzt a fejlesztésekre. Egy várt beruházás az M4-es autópálya hiányzó szakaszának megépítése.

A ceglédi vállalkozások is sikeresen szerepeltek a pályázatokon. Az Ecseri Kft. például idén állami támogatással valósította meg 6,3 milliárd forint értékű üzleti infrastruktúra fejlesztését, ami 250 új munkahely létesítésével is járt.

Van okunk tehát a bizakodásra: a kormány odafigyel a településekre, megszabadítja az önkormányzatokat a nem hozzájuk tartozó feladatoktól, miközben nem korlátozza az önállóságukat. Előreléphetünk. Ennek eredménye a munkahelyteremtő beruházások, a közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztések, valamint az egészségügyi ellátás színvonalának tekintetében is látBüszkék lehetünk arra, hogy az el- szódni fog. múlt években közel 2,1 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezett a városba, amelyből 500 millió forint a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet orvosi műszer beszerzésére, további 500 millió forint infrastruktúra-, 400 millió forint belterületi utak fejlesztésére, míg 770 millió forint energetikai célú felújításokra jutott.

15.


Áro

út

tca

tő kö

ut

ás u rnő

lhá

Árp

ád

Kónya Ágnes 9. sz. vk

té th ssu

rló Sa dá

yi Is

Kálm

án u

tca

tca

tvá

tak

kon

ru

nu

tca

Csu

Vár

46116

C

Takátsné Györe Anett 8. sz. vk

Ko

ut

ei izs M

utc a kor

Ma

Bo

Horváth Gábor 7. sz. vk

5

ca

út

zél ca

tca

S

4608

a

ra u t

a

iu

utc

VVid

utc

r

8 zer éd

ss

Árn

ye

ya

gg

su

me

tca

ny

Ara

Imregi Tibor 5. sz. vk

a

Be

a

S

ú

P Gu áva u bo dy u

utc

tca

tca

út

tca

zu

ca

ta u

jkó

úl u

nyi

utc a

Fec ske

sz él Cs ik ós

Kis

Fe

Sza

sti

Ny

r ut

utc

a utc rgő Csö tca yar u Mag

Pe

a

sE

Pos

út

tca

nu

tho

Ot

Nagykátai

utc

él

Sz

a utc

Szé

che

ca

or

40

a

utc

40

Kender ut

Sát

Tük ö

Rét

40

Sze nt Im

Nót

tca

t

Má ria

su

gyi ú

utc a

ejc

tca

Ös

fel

Ir

7

sze

ly a ru Fu

Ne

i iny

i út tca ény Örk skert u ü r Szé

Ifj. Károly Ferenc 6. sz. vk

ca

zBa u

Rimóczi Gábor 2. sz. vk

Klément György 4. sz. vk

1

k ut

Baj

ghe

Hörömpő Annamária 3. sz. vk

ca

tca

Öre

Hegedűs Ágota Alpolgármester 1. sz. vk

Szek ér ut ca

rföld utca

Boro na ut ca

su

ca

ép

ejc

a

út

kö z

fel

utc

Csalo gány ut

út gy

Ne

ut c a

y utc

t

Kend e

ép

9

Na

Takáts László Polgármester

46125

öz sk Ki

40

kez et

Csáká ny

da

Kökén

Bu

Bát

hor

6

y ut

ca

441 Nád

asd

Des

gy Na

Sug

űl

ld

Pá ő

441

i utc

sew

ffy u

tca

Kos

ár u

suth

Lajo

tca

s ut

ca

Új

Dr. Ferenczi Norbert 10. sz. vk

Bobál István

Nagy Tamás

Korondi Miklós

Csuri Károly

441


beré

Jász 311

S ze

lei ú

t

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S

311

Fűtő

ház

ca

i út

Du

go

vic

3

su

tca

Fer e

Rák ócz

a

utc

y ut

th

ut rsa

Bék eu

ztá Kö

i út

a utc

kk

ru

tca

tyo

híd Kis

ca

ut

ut ca os ác Ak

r ut ca

Szü

lu

tca

ret

őu

tca

zu tca

S

a

utc

a

a

Nyá

tca

tca

4

utc

tca

P

tca zív u SS

u os

SS

ca

ut

r

sz

a

ilm

ly ke

ku

gu

ca

ut

c ut

Tör ök I gná c ut ca

lna

é Sz

i ny lé

se

zél

utc

lná

tca

i og dr Bo

jvár os s

ár V

rle

Mo

Cso

Do

A

es W

a

veg

a

Láz

tca

út

i eAg lsz

yu

utc

a

ly

au

irá

örg

utc

sK

Gy

ldf

tyá

tya

a

441

Ős zsa

ca

i ut

izs

Kin

yi má ut ca ny ut ca t c a zu

t

Bás

a

a

40

i út

nok

Szol

utc

utc a tca

u

oki ú

utc

yu

T

Do

tca

V

án

zfa

G

S

Szoln

tca

utc

rz

tca

u ny

u

lu

ör

Bo

thy

pk

ros

ca

ut

tca tca

én

P

P

e rg

la yu

Ze

pu

po

sz

Ju

40

Szé

ka us

Ba

ca

tca

tca

lom

rcs

y ut

tca

ki u

re u

Ma

Be

alud

ai u

Tel e

End

ot

Kisf

Jók

1 Ady

Alk

Vit éz utc a ák u tca

De

Rák ócz

Ko ssu th Fer en

cu tca

mr eh erc eg

utc a

40

utc a utc a

tca

Pr és há

Ko

tca

ca

ssu

áz u

sá g

Sorh

ca

nc

311

út

5

don

utca

S

10 2 Moz

C

311

Cs

en

ge

ri u

tca

Körzethatárok Magyar Közút kezelésébe tartozó utak


CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Anyakönyvi Csoport, Szociális Csoport, Pénzügyi Iroda – Adócsoport, Szervezési Iroda ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 12:30 - 16:00 Kedd, Péntek: 8:00 - 12:00 Szerda: 8:00 - 18:00

Hatósági és Igazgatási Iroda Építésügyi Csoport: ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 12:30 - 16:00 Szerda: 12:30 - 18:00 Péntek: 8:00 - 12:00

INTÉZMÉNYEK Ceglédi Gyógyfürdő-és Szabadidőközpont

2700 Cegléd, Fürdő út 27. Telefonszám: +36 53 505 000 E-mail: info@cegleditermal.hu Web: www.cegledfurdo.hu Nyitva tartás: Szezonban: 9:00 - 19:00 Szezonon kívül: 10:00 - 19:00

2700 Cegléd, Teleki u. 12. Telefonszám: +36 53 316 555 E-mail: ctv@ctv.hu Web: www.ctv.hu

Ceglédi Városfejlesztési Kft.

Városüzemeltetési Iroda – Közterület-felügyelet ügyfélfogadás:

Várvag Nonprofit Kft.

Hétfő - Péntek: 08:00 – 09:00

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Tel: +36 53 511 400 Web: www.cegled.hu Zöld Szám: +36 53 511 424

2700 Cegléd, Rákóczi út 33. Telefonszám: +36 53 310 124 E-mail cím: sportcsarnok@t-online.hu Web: www.cegledisportcentrum.hu Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8:00 - 21:00 Szombat: 8:00 - 13:00

Ceglédi Városi Könyvtár

Ceglédi TV

Főépítész: ügyfélfogadás rendje: Kedd: 9:00 – 11:00 Szerda: 14:00 – 16:00

Gál József Sportcsarnok

2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2. E-mail: info@cvf.hu Web: www.cvf.hu 2700 Cegléd, Gubody u. 28. Telefonszám: +36 53 505 240 E-mail: info@varvag.hu Általános ügyfélfogadás: Hétfő - Csütörtök: 10:00 - 12:00 és 14:00 - 16:00 Péntek: 10:00 - 12:00 Parkolási ügyfélszolgálat: Hétfő - Csütörtök: 13:00 - 15:00 Péntek: 9:00 - 11:00

18.

2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. Telefonszám: +36 53 310 195 E-mail: konyvtar@cegledikultura.hu Web: www.cegledvk.hu

Gyermekkönytár

2700 Cegléd, Gubody u. 15. Telefonszám: +36 53 311 018 E-mail: gykonyvtar@cegledikultura.hu

Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a. Telefonszám: +36 53 505 040 E-mail: info@cegledikultura.hu Web: www.cegledikultura.hu

Uránia Mozi

2700 Cegléd, Batthyány u. 1. Telefonszám: +36 53 310 950 E-mail: urania.cegled@gmail.com Web: www.mozicegled.hu


HASZNOS INFORMÁCIÓK CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL

KÖZSZOLGÁLTATÓK

Cegléd Kormányablak és Okmányiroda

Bácsvíz Zrt. (víz-szennyvíz szolgáltató) 2700 Cegléd, Pesti út 25. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 40 40 30 20

ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 7:00 - 17:00 Kedd, Csütörtük : 8:00 - 18:00 Szerda: 8:00 - 20:00 Péntek: 8:00 - 16:00

Hatósági-, Gyámügyi-, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi-, Építésügyi-,Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8:00 - 16:00 Szerda: 8:00 - 18:00 Péntek: 8:00 - 12:00

Foglalkoztatási Osztály (Munkaügyi Központ)

ügyfélfogadás rendje: Hétfő, kedd, szerda: 8:30 - 15:00 Csütörtök: 8:30 - 12:00 Péntek: 8:30 - 13:00

Földhivatali Osztály

Telefon: +36 53 500 330 E-mail: foldhivatal.cegled@pest.gov.hu ügyfélfogadás rendje: Hétfő, Szerda: 8:00 –12:00 és 13:00 – 15:30 Péntek: 8:00 – 12:00

Műszaki hibabejelentő szolgálat: +36 80 200 423 E-mail: info@bacsviz.hu Web: www.bacsviz.hu Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00 – 18:00 Szerda: 8:00 - 12:00 Csütörtök: 8:00 - 15:00 Kedd, Péntek: zárva Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (volt Ökovíz) (hulladékszállítási szolgáltató) 2700 Cegléd, Pesti út 65. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 53 500 152/153 E-mail cím: ugyfelszolgalat@okoviz.hu Web: www.okoviz.hu Ügyfélszolgálat: Hétfő 8:00 - 20:00 Kedd-Csütörtök 8:00 - 15:00

Mérőállás bejelentés Interneten: www.nkmaram.hu/meroallas Vezetékes telefonról: +36 62 565 780 vagy a +36 80 82 81 80 Mobilról: +36 62 565 780 Telefonos ügyfélszolgálat +36 62 565 600 Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 - 20:00 Kedd - Péntek: 08:00 - 14:00 Gáz szolgáltatás Ügyfélfogadás: Cegléd 1 posta Kossuth F. u. 2. Kedd: 08:00 – 16:00 Csütörtök: 10:00 – 18:00 Tel: +36 80 405 540 Interneten: www.nkmfoldgaz.hu

IMPRESSZUM Felelős kiadó: Cegléd Város Önkormányzata Felelős szerkesztő: Takáts László polgármester Posta cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

NKM Nemzeti Közművek Zrt. (áram és

Nyomda: Apáti Nyomda Bt. 2700 Cegléd, Csatorna utca 8.

gáz szolgáltató volt DÉMÁSZ ÉS FŐGÁZ)

Megjelenés: 16.000 példányszám

Áram szolgáltatás 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 63.

19.


Fejlesztés - megújulás

20.


INTÉZMÉNYEINK Az önkormányzat eddig is biztosította a forrásokat intézményei és cégei számára a mindennapi működéshez, de a város erejéből csak a halaszthatatlan feladatok megoldására jutott elegendő pénz. Az utóbbi időszakban már több jelentős fejlesztést is el tudtunk indítani. A város saját pénzéből, pályázati forrás kiegészítésével megújult a Köztársaság utcai Óvoda épülete. Mindemellett több óvodánkban, iskolánkban és egészségügyi intézményeinkben is komoly felújításokat végeztünk. Jelenleg a Lövész utcai Óvoda teljes rekonstrukciójára pályázunk.

Deák utcai Bölcsőde

Szintén pályázati forrásból újul meg a XXI. század energetikai követelményeinek megfelelően a Kossuth Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, az Uránia Mozi és a Táncsics Iskola Népkör utcai épülete is, a Termálfürdőben létrehozott fejlesztések népszerűsítik a várost, s növelik idegenforgalmi értékünket is.

Díszterem teljes felújítás

Ugyeri Óvoda TÉKAFÉ Városi Könyvtár

21.


Műv. Központ nyílászáró csere

Mozi felújítás

Népkör utcai Iskola

Uszoda energetikai fejlesztés

22.


INTÉZMÉNYEINK - Köztársaság utcai Óvoda felújítása és átalakítása - Deák utcai Bölcsőde korszerűsítése - Selyem utcai iskolarész megújítása - Belső uszoda energetikai korszerűstése - Gál József Sportcsarnok felújítása - Mozi és Kossuth Művelődési Köz- pont épületenergetikai fejlesztése - Népkör utcai iskola energetikai korszerűsítése - Könyvtár homlokzat felújítása - Városi Televízió digitális fejlesztése - Fürdő új medence és csúszda építése

Gyermekkönyvtár

Könyvtár homlokzat

Városháza udvara

Könyvtár energetika

Budai úti Óvoda

Városi Televízió digitális fejlesztés

23.


Biztonsรกg

Bizalom 24.


RENDŐRSÉG, POLGÁRŐRSÉG MEZŐŐRSÉG, KÖZVILÁGÍTÁS Az önkormányzatnak alapvető érdeke, hogy Cegléden biztonságban érezzék magukat az emberek. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a rendőrség hatékonyan lássael feladatát. A bűnügyi statisztikák javulása alátámasztja ezt a törekvést.

Támogatást biztosítunk a polgárőr egyesületeknek, valamint fenntartjuk és folyamatosan bővítjük a közterület-felügyeleti szolgálatot és a mezőőrségünket is, akik évente több esetben érnek tetten termény- vagy falopást elkövetőket, illetve illegális szemétlerakókat.

Az önkormányzat anyagilag is támogatja a Ceglédi Rendőrkapitányságot és elmondható: szoros és hatékony az együttműködés a felek között.

Ennek is köszönhető, hogy a város külső területein, így az Ugyerban és a Kecskéscsárda környékén is érezhetően javult a lakók biztonságérzete.

Mindezekhez nagyban hozzájárul a közvilágítás korszerűsítése és bővítése, energiatakarékos lámpatestek felszerelése és újabb területek bekapcsolása a közvilágításba (Bajcsy-Zsilinszky tér, Budai út, Szűcs telep, Vörösmarty tér és a külterület egy része), továbbá az, hogy évről-évre folyamatosan bővítjük a térfigyelő kamerarendszerünket is. Közvilágítás

Mezőőrség

Rendőrautó átadás

Közterület-felügyelet

Kamerarendszer

25.


Sport fejlesztĂŠsek 26.


SPORTFEJLESZTÉSEK A jelenleg működő TAO-s sporttámogatási rendszer lehetővé tette Cegléden is, hogy több, évtizedek óta elodázott sportfejlesztés indulhasson el. Ezekért elsősorban a ceglédi és környékbeli vállalkozásoknak lehetünk hálásak, mivel társasági adó felajánlásukkal jelentős részben finanszírozzák a beruházásokat. A ceglédi sportegyesületek által összegyűjtött pénzt a város minden esetben több tízmilliós ös�szeggel egészíti ki. Így újulhat meg a CVSE pálya környezete, épülhet új klubház a belső strandon és kezdődhet meg reményeink szerint hamarosan a Gál József Sportcsarnok újjáépítése.

Tollaslabda csarnok

Sportszálló Elkészült a Malomtó széli Judo csarnok, amelyet a ceglédi cselgáncsosok remek teljesítményének és a szövetségnek köszönhetünk. Kormányzati támogatásból épül az új lelátó a CVSE pályán. Tollaslabda csarnok

CVSE-műfüves pálya

Judo csarnok

Lelátó a CVSE pályán

27.

Számunkra a legfontosabb, hogy minél több ceglédi polgár korszerű körülmények között sportolhasson, akár versenyszerűen, akár a tömeg- és szabadidősport szintjén. Azt, hogy nem csak az állam és az önkormányzat, de a magánszektor is jövőbe mutató, jó befektetésnek tartja a sportberuházásokat, mi sem bizonyítja jobban, mint a teljesen magánberuházásban megvalósult Tollaslabda csarnok.


Olimpikonjaink 28.


SPORTOLÓINK Ha az egy főre jutó olimpikonok számát nézzük, városunk bizonyosan az elsők között van az országban. Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Lőrincz Tamás olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok birkózó, Lőrincz Viktor Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai 5. helyezett magyar birkózó és Czigány Dóra Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázónő joggal büszkeségei Ceglédnek, hiszen eredményesen képviselték és képviselik azóta is városunkat a különböző megmérettetéseken. Méltán lehetünk büszkék a csapatsportban elért eredményekre is. A Ceglédi KKSE felnőtt férfi kézilabda csapata szépen menetel az NB I-ben, a VBW CEKK felnőtt női kosárlabda csapat a legutóbbi szezonban a Magyar Kupában ezüstérmet, a bajnokságban bronzérmet szerzett.

Fit Kid női csapat VBW CEKK Cegléd Szépen szerepelnek az országos bajnokságban vízilabdázóink, és futballistáink is mind jobb eredményekkel örvendeztetnek meg minket. Asztaliteniszezőink és tekézőink az ország élvonalában vannak.

Özbas Szofi, cselgáncs

29.

Ceglédi KKSE

Velkey Ádám atlétika


- Majorosi Lázár Anita kettlebell EB ezüstérem - FIT-KID leánycsapat EB aranyérem - Madar Balázs súlyemelés MEFOB 2x országos bajnoki cím - Özbas Szofi cselgáncsozó ifjúsági EB aranyérem - Velkey Ádám vesetranszplantált atléta többszörös világbajnok, a 100 és 200 m-es síkfutás világcsúcstartója -Keszthelyi Luca atléta háromszoros magyar bajnok és korosztályos csúcstartó - Szellő Imre profi bokszoló az UBO nemzetközi bajnoka, a WBO Inter- continental bajnoka - Vincze Hanna nemzetközi gyorsa- sági motoros junior bajnok - Kiss József sportlövő EB aranyérem - Ócsai Máté asztaliteniszező magyar bajnok - Tűri Zoltán gördeszkás Világ kupa 2. helyezett és Európa-bajnok 3. helyezett - Füle Simon sakkozó, korosztályos magyar bajnok - Hegedűs Hege László triál bajnok, Guiness világrekorder

Tűri Zoltán, gördeszka

Madar Balázs, súlyemelés

NB II. Labdarúgó csapat Keszthelyi Luca, atlétika

Szellő Imre, profi boksz

30.

Füle Simon, sakk


SPORTOLÓINK

Ócsai Máté, asztalitenisz

Kiss József, sportlövészet

Hegedűs László trial Guiness rekorder

Vincze Hanna, motorverseny Cegléd Város Önkormányzata évek óta igyekszik akár erején felül is támogatást biztosítani a sportolóknak és szakosztályoknak, egyesületeknek az elért eredmények köszöneteként, valamint városunk hírnevének öregbítéséért.

Vízilabda csapat 31.

A lakosság sportolási lehetőségeit szolgáló Nyitott Tornatermek Program egyre népszerűbb, folyamatosan támogatjuk az iskolai sportversenyeket és minden évben többen vesznek részt a városi sport rendezvényeken is. Fontosnak tartjuk, a versenysport támogatása mellett a tömegsport igényeit kiszolgáló létesítmények fenntartását és rendezvények szervezését. Több százan vesznek részt az évente megrendezett Picur futamon, a szépkorúak testébresztő fesztiválján és a Mikulás futáson is

Majorosi Lázár Anita, kettlebell


MunkahelyteremtĂŠs 32.


MUNKAHELYTEREMTÉS Stabil, hosszú távon is biztos megélhetést nyújtó munkahelyeket az üzleti élet szereplői képesek teremteni. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy megfelelő körülményeket biztosítson a munkahelyteremtő vállalkozások számára. Ennek érdekében sikeres pályázatot nyújtottunk be az Ipari Park bővítésére, így 500 millió forintos uniós és hazai támogatásból összközműves ipari telkeket tudunk biztosítani a fejlesztést tervező vállalkozásoknak.

Infineon új csarnok

A gazdaság lendületét jelzi, hogy a Technik-Flex Kft. már megnyitotta egyik új csarnokát, melyet újabb követ, míg az Infineonnál is hamarosan befejeződik a beruházás következő üteme. A hazai központi kormányzati támogatásnak köszönhetően több ceglédi cég szintén fejlesztéseket végez: a Kommandor Kft., Szidó Technik-Flex Kft. Kft., Minetechnik Kft. és a KováKapcsolódó beruházásként közel csüzem. 300 millió forintból épülhet meg a Jászberényi út mentén a kerékpárút Azt, hogy nem csak a korábban az Ipartelepi útig, ami egyrészt az nálunk működő cégek látnak fanipari övezetben dolgozók, másrészt táziát Ceglédben, jól mutatja, hogy a Szűcs és a Kernács telep lakóinak a MIRSA Zrt. is Cegléden tervez fejleszteni, a volt húsipar területén. A életét könnyítheti meg. Külső-Kátai úton pedig egy oktatási Megindult az M4-es főút gyors- eszközöket gyártó német vállalat forgalmi úttá történő fejleszté- igyekszik bővíteni már meglévő se. Ezzel Cegléd még közelebb kapacitásait. kerül Budapesthez. Az útfejlesztés pozitív hatása máris érezhető: az Ecseri Kft. új üzemcsarnoka, ahol több száz új munkahely létrehozását vállalta, már el is készült.

33.

Szidó Kft.


RendezvĂŠnyek 34.


RENDEZVÉNYEK

Utcazene fesztivál Városnapok

Nyitott pince nap

Gyermeknap

Augusztus 20.

Laskafesztivál Ceglédi Vágta Ceglédi Advent

Nótaest

Kossuth toborzó

35.


Gyógyfürdő és

Szabadidőközpont 36.


CEGLÉDFÜRDŐ Az elmúlt időszakban élénkítés volt tapasztalható a hazai turizmusban, ennek hatására a Fürdőbe és az Aquaparkba is egyre többen látogatnak el. Cegléden az épített és természetes örökségen és a hagyományainkon kívül kiváló gyógyvizünk és a fürdő kínálta számos kikapcsolódási, pihenési, sportolási lehetőség jelenti a legfőbb turisztikai vonzerőt. Ezt szem előtt tartva az önkormányzat minden évben fejleszti a Budai úti fürdőt és környékét. Idén elkészült az ország legmagasabb csúszdája az élményparkban és a vízfelület növelésére kialakított hosszú távú terv első ütemeként megépült egy új élménymedence is a fürdőben.

Csónakázó-tó

A turisták számának növelése mellett fontos, hogy a ceglédiek is minél többször és többen látogassák fürdőnket, ezért minden ceglédi lakos 30%-os kedvezményt kap a belépők árából.

Apartmanok

Új élménymedence

Új dragon csúszda 37.

Kemping

Aqua Centrum


Kölcsey tér Zsinagóga előtti tér

Szabadság tér

Sportcsarnok 38.

Kossuth tér


A FEJLŐDÉSNEK FOLYTATÓDNIA KELL! Ez a kiadvány azt hivatott bemutatni, hová jutottunk eddig, mit ér, ha minden akarat egy irányba mutat. Tekinthetjük ezt a kiadványt egyfajta számadásnak is, arról hogy mit végeztünk eddig. De mit ér az elvégzett munka öröme, ha nem társul az új tervek reményével? Bátran állíthatjuk, hogy soha nem volt jobb és hatékonyabb együttműködés a kormányzati szervek, a megye vezetői, Földi László országgyűlési képviselő és a városvezetés között. Ennek az együttműködésnek az eredményei már láthatóak és a jövőben is látszani fognak.

tének felújítására, a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére és a Lövész utcai Óvoda felújítására irányuló pályázatunkat is.

Az utak rendbetétele mellett fontos a belvárosban a gépkocsiforgalom visszaszorítása és a parkolás rendezése. A gyalogos és kerékpáros forgalom előtérbe helyezéA Kormány külön forrásokat bizto- sével nagyobb szerepet szánunk sít Pest megye fejlesztéseire. Ebből a járdák, kerékpárutak építéséa 80 milliárd forintos pályázati ke- nek. Ahogyan hazánk gazdasága retből gazdaságélénkítési beruhá- fejlődik, úgy fejlődnek a ceglédi zások és önkormányzati fejleszté- vállalkozások is. A helyi adóknak sek egyaránt finanszírozhatóak. köszönhetően évről-évre egyre többet tudunk saját forrásból a Belterületi utak aszfaltozására 70 városra fordítani, akár pályázati támillió forint, a Rákóczi út felújításá- mogatások nélkül is. ra 30 millió forint támogatást nyertünk, de benyújtottuk a Kárpáti A város életteret, lakóhelyet, szelAurél utcai orvosi ügyelet épüle- lemi értéket is jelent lakói számára.

39.

Cegléd egyediségét szem előtt tartva egyszerre szeretnénk fejleszteni gazdaságunkat, környezetünket, kulturális és turisztikai kínálatunkat. Célunk egy versenyképes, fejlődő és megújuló város, mely az itt élő közösségek kötődését erősíti, és elegendő a megtartó ereje a fiatal generációk számára. „Nem a háztetők, a falak, a hidak, vagy a csatornák azok, amelyek a várost magát megteremtik, hanem hogy képesek-e az emberek megragadni azokat a lehetőségeket, hogy egy élhető várost csináljanak belőle.” (Alceus, Kr. e. 7. század).


CEGLÉD MEGÚJUL