Dacc Univac entopia

Page 1

Γιάννης Τσαρούχης, «Το πνεύμα των μέτρων και των αναλογιών», 1959-1960. Το ψηφιδωτό αυτό παράγγειλε στον ζωγράφο ο φίλος του Δοξιάδης, για να κοσμήσει την αυλή του κτηρίου του νέου γραφείου του. Ως θέμα του έδωσε τη μαστορική, την εντοπία και τους στίχους από τον Πρόλογο της Οδύσσειας του Νίκου Καζαντζάκη, που καταγράφονται στο κάτω μέρος. Βρίσκεται στην είσοδο του κτηρίου της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη, κατόπιν δωρεάς των παιδιών του Κωνσταντίνου Δοξιάδη στη μνήμη του

DACC UNIVAC

Η πληροφορική εντοπία στην Ελλάδα στην εφηβεία της τεχνολογικής επανάστασης Τάκης Βαρελάς | TOD System Engineer | dacc Univac Entopia citizen (1976-85)


Entopia At the symposium on the island of Apollo, Delos, the visionary, traveler and arch master Konstantinos Doxiadis in the significant year of 1968 reveals the Entopia. Τhis is the realistic node of an open multidimensional grid, in contrast to the utopia and dystopia , which satisfies both the dreamer and the scientist, a place where the vision of the artist and the mason become one. The model of the Entopia and ecumenoupolis s of Doxiadis (D) is realized half a century later under our familiar terms of ecosystem and cyberspace with the necessary condition set by D.is and is reflected in his emblematic work by Tsarouchis. He asked from his friend to express Entopia with the verse of Kazantzakis: "and I will pass it in my womb the secret workshop, / and laugh with play it laughed and the deep pit, / stones, water, fire and earth will all become spirit" .

ΕνΤΟΠΙΑ Στο συμπόσιο στο νησί του Απόλλωνα , την Δήλο ο οραματιστής ταξιδευτής και αρχιμάστορας πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης την σημαδιακή χρονιά του 1968 μας αποκαλύπτει την εντοπία, τον ρεαλιστικό κόμβο ενός ανοικτού πολυδιάστατου πλέγματος, σε αντιδιαστολή με την απραγματοποίητη ουτοπία και τη κακέκτυπη δυστροπία , που επιβιώνει σαν ο τόπος, που ικανοποιεί τόσο τον ονειροπόλο όσο και τον επιστήμονα, ένα μέρος όπου το όραμα του καλλιτέχνη και του κτίστη γίνονται ένα. Το μοντέλο της εντοπίας και της οικομενούπολης του Δοξιάδη (D) πραγματώνεται μισό αιώνα μετά με το γνώριμους μας όρους του οικοσυστήματος και του κυβερνοχώρου με τη απαραίτητη προϋπόθεση που όρισε ο D.ης και το αποτυπώνει το εμβληματικό έργο του ο Τσαρούχης που έπρεπε, όπως του ζήτησε ο φίλος του , να εκφράζει τον στίχο του Καζαντζάκη: «κι εγώ θα τα περνώ στου σπλάχνου μου το μυστικό εργαστήρι,/ κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι,/ πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλα πνέμα».


Προλογίζοντας Η τεχνολογία , η επιστήμη, η έρευνα , η διδακτική, η εφαρμογή και ασύμμετρα κυρίαρχη η χρήση και αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της πληροφορίας και των υπολογιστών latu sensu με άλλα λόγια η πληροφορική πορεύεται με ταχύτητες μεγάλες επαναστατικά και αβέβαια πάνω απο μισό αιώνα και στη σύγχρονη Ελλάδα. Σήμερα έχει μουσείο, υπουργείο, δεκάδες πανεπιστημιακές σχολές και είναι αντικείμενο ιστορικής καταγραφής , φιλοσοφικών κοινωνικών και πολιτικών μελετών και οικονομικών αναλύσεων. O ιστορικός ληξίαρχος αναζητά τους γεννήτορες της, τα στοιχεία γέννησης, τούς δοσομετρητές της διαδρομής, ενώ αναπόφευκτα ξεκινά την καταγραφή της, εθνικά περήφανος, δικαιολογημένα, με το τεχνούργημα του μηχανισμού των Αντικυθήρων της ελληνιστικής περιόδου. Μια ιστορική περιοδολόγηση θα μπορούσε να αναγνωρίσει σαν περιόδους την μηχανοργανωτική, στα πλαίσια της δεύτερης βιομηχανικής περιόδου με κυρίαρχο ρόλο της ΙΒΜ (1920-1968)1, την ρεαλιστική των mainframes (1968-1985) , την μικροπληροφορική (1985-2004) και τη περίοδο της διαδικτύωσης (2004Figure 1 H αύξηση της υπολογιστικής ισχύος κατα το νόμο του Moore 2010), οι δύο τελευταίες είναι οι τερματικές φάσεις της αντίστοιχης 3ης επανάστασης Η βιωματική καταγραφή που ακολουθεί, πραγματεύεται περιστασιακά και σχολιάζει στιγμιότυπα απο το περιβάλλον και την εντοπία της ρεαλιστικής περιόδου επικεντρωμένη στους δημιουργούς, στους κτίστες, στους πρωτομάστορες και στους ονειροπόλους της εφαρμοσμένης πληροφορικής και στα έργα τους. Μια και υπάρχουν μύριες ς αναφορές, για τα διεθνή έπιτεύγματα και προιόντα της τεχνολογικής εξέλιξης του χώρου και άλλες, που παρουσιάζουν συχνά υπερθετικά, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορικής, τους διοικητικούς καταναλωτές, τους στείρους γραφειοκράτες του δημοσίου, τους άγονους θεωρητικούς, χωρίς να παραγνωρίζεται η όποια προσφορά τους, η αναφορά αυτή περιορίζεται στη παρουσίαση μια δεκαεξαδικής «δεκαετίας»

1 Στη

περίοδο της μηχανοργάνωσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ΙΒΜ με 75+% ποσοστό στο δημόσιο και τραπεζικό τομέα. Η ΙΒΜ είναι παρούσα στην Ελλάδα από το 1937. Η ΙΒΜ έκανε την εμφάνισή της στην Ελλάδα σαν υποκατάστημα της IBM Cooperation. Η πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος έγινε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – τότε Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού – τον Αύγουστο του 1939, με πρώτη εφαρμογή τις Συντάξεις. Πρώτος μεταπολεμικός πελάτης της εταιρείας ήταν το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και ακολούθησαν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Γενικό Λογιστήριο. Στην προσπάθεια της να ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο και τους Έλληνες επιχειρηματίες η ΙΒΜ παρουσίασε στην Έκθεση Μηχανών Γραφείου της Ανώτατης Εμπορικής την υπολογιστική μηχανή ΙΒΜ 604 (Δεκέμβριος 1956). Η πρώτη 604 εγκαταστάθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 1957 και αμέσως μετά, μηχανογραφήθηκαν οι ΣΕΚ (σημερινός ΟΣΕ) το 1957 και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο το 1958. Το 1959, η ΙΒΜ ανήγγειλε τον πρώτο υπολογιστή που χρησιμοποιούσε μόνο τρανζίστορ, τον ΙΒΜ 1401. Το 1962 η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εγκαθιστούν τους πρώτους ΙΒΜ 1401. Ανάμεσα στους πρώτους που εγκατέστησαν ΙΒΜ 1401 είναι η Ολυμπιακή Αεροπορία, τα Ελληνικά Ναυπηγεία και η Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Η επεξεργασία στοιχείων της απογραφής του 1961 έγινε στον υπολογιστή 1401. Στο ίδιο σύστημα έγιναν – για πρώτη φορά σε υπολογιστή – η εκκαθάριση των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος και η επεξεργασία των πρώτων πανελλήνιων εξετάσεων. Ακόμη το Πολυτεχνείο και το 1964 i και το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο εγκαθιστούν τον ΙΒΜ 1620. (based on : Aspects of the history of computing in modern Greece : Dritsa, Mitropoulos, Spinellis)


(1968-84) αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων της δημιουργίας του ευεργετικού κλίματος και αξίας, παραδειγματικά του ΤOD/ DACC/ UNIVAC (Technical operation department/ Doxiadis associates computer center), του ΕΛΚΕΠΑ (ελληνικό κέντρο παραγωγικότητας), του Δημόκριτου.

7b0-7C0 1968. Συγκλονιστική χρονιά ! Tο LIFE τη χαρακτηρίζει σαν τη χρονιά, που άλλαξε τον κόσμο. ΟΙ πολίτες της γης εξοργίζονται και θυμώνουν με τις ψυχρές δολοφονίες στο πόλεμο του Βιετνάμ και της Μπιάφρας. Εξεγέρσεις στο Παρίσι, στη Πράγα , στο Βερολίνο, στο Λονδίνο. Το κατεστημένο αμφισβητείται, ο κόκκινος Ντάνι ζητά τη πραγμάτωση του αδύνατου, την φαντασία στην εξουσία, την απαγόρευση του απαγορεύεται κα οι φοιτητές με τις παρτιτούρες στο πιάνο καταλαμβάνουν τη Σορβόννη. Ο Martin King σχεδιάζει τη μεγαλειώδη πορεία των φτωχών στην Ουάσιγκτον πριν τη δολοφονία του. Ο Τomi Smith και ο John Carlos καταγγέλλουν τον ρατσισμό ενάντια στους μαύρους υψώνοντας τις γροθιές τους στην απονομή των 200 μ στους ολυμπιακούς στο Μεξικό λίγες μέρες μετά τη σφαγή στο Τλατελόλκο, όπου, αστυνομικοί δολοφονούν 350 φοιτητές και πολίτες με πρόσχημα την ασφάλεια των αγώνων! Παράλληλα η τέχνη επιχειρεί μεγαλειώδεις πτήσεις. Τα σκαθάρια κυκλοφορούν το λευκό album και προτείνουν για τη διασκέδαση μας : “ obla di obla da” Η τεχνολογία και η επιστήμη κυριολεκτικά απογειώνονται. Οι Φρανκ Μπόρμαν, Τζέιμς Λόβελ και Γουίλιαμ Άντερς τη παραμονή των Χριστουγέννων, εκατό χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Σελήνης, παρακολουθούν την ανατολή της Γης απαγγέλλοντας τους πρώτους στίχους της Γένεσης. 1968. Η 3Η βιομηχανική επανάσταση ανατέλλει! Σχεδιάζεται Το πρώτο PLC (programmable logic controller), το 084 της Bedford Associates στη Μασαχουσέτη ,το modicum όπως το ονομάτισε ο δημιουργός του Dick Morley, που θεωρείται ο «πατέρας» των PLCs2. Ο μηχανικός Bill English παρουσιάζει το πρώτο «ποντίκι» υπολογιστή. H Univac ανακοινώνει το μοντέλο της 9400 ανταγωνιστικό του ΙΒΜ 360. Στο Princeton ο Κnuth δημοσιεύει τον πρώτο τόμο του ευαγγελίου της πληροφορικής “Τhe art of computer programming” και εκδίδει επιταγές για καθε τυπογραφικό λάθος που θα βρεθεί 2,56 $ δηλ ενα δεκαεξαδικοl δολάριο! Figure 2 Bill English: το πρωτο Ο Ε. Dijkstra θεμελιώνει τον δομημένο και τον αντικειμενοστρεφή ποντίκι 1968 προγραμματισμό, την ορθοδοξία της πειθαρχίας του software engineering με το ιστορική εργασία του «Go to Statement Considered Harmful»

2

Το 1968, η GM Hydramatic (τμήμα αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων της General Motors) υπέβαλε αίτηση υποβολής προτάσεων για την ηλεκτρονική αντικατάσταση συστημάτων σκληρού καλωδίου με βάση μια λευκή βίβλο που γράφτηκε από τον μηχανικό Edward R. Clark. Η νικηφόρα πρόταση προήλθε από τους Bedford Associates του Bedford, Μασαχουσέτη. Η Bedford Associates ξεκίνησε μια νέα εταιρεία αφιερωμένη στην ανάπτυξη, κατασκευή, πώληση και συντήρηση αυτού του νέου προϊόντος: Modicon. Πουληθηκε στη Gould Electronics, που αργότερα αποκτήθηκε από τη γερμανική εταιρεία AEG, και στη συνέχεια από τη γαλλική Schneider Electric, τον σημερινό ιδιοκτήτη.


Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ παρουσιάζει προφητικά, λαθεμένα και αριστουργηματικά την οδύσσεια του διαστήματος του 2001 και το πρώτο ιδεατό υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης3 τον HAL 9000 (Ηeuristic Algorithm ή μήπως κάθε γράμμα του είναι ένα πριν το ακρωνύμιο IBM ?) Mέχρι τότε τα καράβια, ακόμη βαπόρια, της πληροφορικής, της κυβερνητικής και της επιστήμης των υπολογιστών δεν έπιαναν λιμάνι στα πανεπιστήμια και τα σχολεία της χώρας μας. Πολυεθνικές εταιρείες ιδρύουν υποκαταστήματα (και στήνουν τους πρώτους χωροβόρους, με ενεργειακή απληστία ηλεκτρονικούς υπολογιστές (mainframes) στο Δημόσιο4, πουλούν τη χρήση και κρατούν ζηλότυπα τη γνώση. Στο τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστών και των λειτουργικών συστημάτων η Ευρώπη επιχειρεί να ακολουθήσει καθυστερημένα και χωρίς επιτυχία την Αμερική ενώ η χώρα μας με ανύπαρκτη επιστημονική γνώση και με έντονη γραφειοκρατία (red tape) παρακολουθεί την εκθετική έκρηξη της τεχνολογίας των υπολογιστών (hardware , system software) χάνοντας Figure 3 Πρωτεας. Ο πρώτος για πάντα το τρένο αμέτοχος θεατής με μια εξαίρεση- παρένθεση: Το ελληνικος υπολογιστης. 1968 ιδρύεται στο Δημόκριτο ο τομέας υπολογιστών. O καθηγητής Κατασκεύαστηκε στο Δημοκρίτο απο την ομάδα του καθηγητή Γιαννης Κόντος με την ομάδα του σχεδιάζει και υλοποιεί τον πρώτο Κόντου πειραματικό 16-bit υπολογιστή που ολοκληρώνεται το 1970 τον Πρωτέα! (ΠΡΩΤΕΥΣ: ΠΡΩΤοςΕλληνικος ΥπολογιστηΣ),

Οι πρωτεργάτες Κι όμως υπάρχουν πρωτεργάτες , ιδιοφυείς οραματιστές , που πέρα από τη χρήση , άνοιξαν τους δρόμους για την υποδοχή, γνώση και αξιοποίηση και παραπέρα ανάπτυξη της πληροφορικής στην χώρα μας και χαράξαν μια πορεία συναρπαστικής εξέλιξης με ασαφές και αβέβαιο μέλλον. Ο ταξιδευτής, αρχιμάστορας και πολεοδόμος Κ. Δοξιάδηs (D) στήνει στο εμβληματικό του κτήριο στις ρίζες του Λυκαβήτου το 64 την Dacc/ Univac (Doxiadis Associates computer center/ Univac) την πρώτη εταιρεία πληροφορικής με ελληνική σημαία, που αντιπροσωπεύει την ιστορική UNIVAC. 3 Στο δεύτερο μέρος της ταινίας κάνει την εμφάνιση του και ο αληθινός πρωταγωνιστής, ο εξελιγμένος, ακόμα και για τα σημερινά

πρότυπα, υπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης HAL 9000. Από το ψυχογράφημα του HAL, το οποίο αποκαλύπτεται στην εξέλιξη της ταινίας μέσα από τη σχέση του με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, θίγονται θέματα όπως η απόκτηση συνείδησης από τις μηχανές και η ανάπτυξη συναισθημάτων από αυτές, τα οποία εγείρουν ζητήματα ηθικού και κοινωνικού προβληματισμού. Ζητήματα που σήμερα, 50 χρόνια μετά, έχουν τεθεί από πολλούς (συμπεριλαμβάνοντας τον Stephen Hawking και τον Elon Musk) και πλέον συζητιούνται σοβαρά από τους ερευνητές που δουλεύουν στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Τα παραπάνω οπτικοποιούνται μοναδικά στη σκηνή που ο Bowman αναγκάζεται να «σκοτώσει» τον HAL, όταν ο τελευταίος έχει μετατραπεί σε απειλή για το πλήρωμα. Εκεί ο HAL τραγουδάει το πρώτο τραγούδι που έμαθε από τον προγραμματιστή-πατέρα του, το “Daisy Bell”, καθώς γλιστρά στην ανυπαρξία. Νιώθοντας το φόβο του θανάτου ανακαλεί μια «παιδική» του ανάμνηση γιαώντας να κρατήσει ζωντανή την ταυτότητα του. Πέρα από την ίσως γλαφυρότερη μέχρι σήμερα παρουσίαση της πιθανής ανάπτυξης συνειδητότητας και συναισθημάτων από τις μηχανές, ο Κιούμπρικ δείχνει και το βάθος της σχολαστικής έρευνας που έγινε στην ταινία. Πράγματι το «Daisy Bell» είναι το πρώτο τραγούδι που τραγουδήθηκε από υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύνθεσης ομιλίας επτά χρόνια νωρίτερα, το 1961. Ο υπολογιστής αυτός ήταν ο IBM 7094, κάτι που ενισχύει τις θεωρίες που ισχυρίζονται ότι ο υπολογιστής στην ταινία θα ονομαζόταν ΙΒΜ και λόγω διαφωνιών ονομάστηκε ΗAL (κάθε γράμμα του HAL είναι ένα πριν το ακρωνύμιο IBM). Αν και ο Αρθουρ Κλαρκ είχε δηλώσει ότι το όνομα HAL προκύπτει από το Heuristic Algorithm (ευρετικός αλγόριθμος). Ισως ποτέ δε μάθουμε την αλήθεια και μείνει και αυτή η ιστορία σαν ένα από τα μυστήρια της «Οδύσσειας». 4

Οι εταιρίες υπολογιστών ήσαν σύμφωνα με το χιουμόρ της εποχής η χιονάτη : ΙΒΜ ( ΕΤΕ, EΣΥΕ, ΕΜΠ) ) και οι επτά νανοi UNIVAC (YΔΕ, Αριστοτελειο Πανεπιστημιο, ΟΤΕ) : Control Data Corporation (CDC: YEΘΑ ,Δημοκριτος) DEC (Digital Equipment corporation). Data General, Burroughs Corporation, DE: Nixdorf, FR (BULL), IT (Olivetti), UK (ICL: International Computers Limited).


Η εταιρεία Detroit Edison Company αναθέτει to 1967 στο γραφείο Δοξιαδη την μελέτη της πολυμεταβλητής οικιστικής εξέλιξης μιας περιοχής του Detroit ( 17 πολιτείες και 720 κομητείες) για το έτος 2000, για να προδιαγραψει τις υποδομές ηλεκτροδότησης της περιοχής. Η ομάδα του Ανδρέα Δρυμιώτη (AD) προγραμματιζει σε Algol το μοντέλο και μετά από είκοσι νύκτες επεξεργασίας στο Univac 1107 του πανεπιστήμιου της Στουτγάρδης παρουσιάζει τους χάρτες των αποτελεσμάτων στον game changer D. που αποφασίζει το 1968 την παραγγελία του UNIVAC 1107 THIN FILM Memory Computer Complex. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάλογη επένδυση στα Βαλκάνια εκείνη την εποχή. Σκοπός του D είναι η προώθηση της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα από μια σειρά εφαρμογών εμπορικού, επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα. Τα επόμενα χρόνια , το DACC θα απασχολεί πάνω από εκατό συνεργάτες στην ανάπτυξη προγραμμάτων, την τεκμηρίωση των πολεοδομικών και άλλων μελετών και ερευνών πραγματικότητας με πολύ-παραμετρικές δυναμικές νομοτέλειες ενώ παράλληλα θα προσφέρει διερευνητική ισχύ σε τρίτους (service bureau) και πρακτική άσκηση στους μελλοντικούς πληροφορικάριους Το DACC υπήρξε η αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη σύλληψη της ελλαδικής πληροφορικής ανθρώπινης εντοπίας5. To πιστοποιητικό γέννησης της εφαρμοσμένης πληροφορικής στην Ελλάδα το σφραγίζει ο καθηγητής Bernard Galler, σε μια καταγραφή των πεπραγμένων του, σχετικά με την ιστορία των υπολογιστών. «Το 1968, σαν πρόεδρος της ACM (Association for Computing Machinery, USA), όταν ταξίδεψα στην Ελλάδα για να εγκαινιάσω το Ελληνικό Παράρτημα της ACM συνάντησα τον Ανδρέα Δρυμιώτη ο οποίος δούλευε για την Univac στην Ελλάδα και τον Δοξιάδη, τον διάσημο αρχιτέκτονα, στο γραφείο του». Στην ίδια κατεύθυνση ο Ντέμης Σαργέντης Δντης της DACC αναλαμβάνει Δντης Σπουδών του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ και οργανώνει το πρώτο και μοναδικό δίχρονο τμήμα σπουδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (1966) του ιδιωτικού τομέα με ριζοσπαστική δομή μαζί με τον Ανδρέα Δρυμιώτη. Ο Γιωργος Φιλοκύπρου, Δντης του υπολογιστικού κέντρου του Δημόκριτου (CDC 3300) οργανώνει εξάμηνο σεμινάριο και υποδέχεται το 71 για πρώτη φορά τους εφέδρους αξιωματικούς τριετούς θητείας του Τεχνικού.

5

«Ήμαστε μια ομάδα δημοσιογράφων – προσκεκλημένοι του κ. Δοξιάδη– και περιδιαβάζοντας μέσα στους χώρους εκείνους είχαμε όλοι μαζί το έντονο αίσθημα ότι βρεθήκαμε σε μια έπαλξη απίθανα προωθημένη, από όπου έχει κανείς θεώρηση οριζόντων διεθνών κι όχι μόνο στενά ελληνικών. Γιατί, ως γνωστόν, ο κ. Κώστας Δοξιάδης ανήκει στη μικρή κατηγορία των Ελλήνων εκείνων, που μπορούμε να ονομάζουμε “δαιμόνιους”, χωρίς τον κίνδυνο να υπερβάλλουμε, αφού η διεθνής προβολή του, σαν πολεοδόμου και αρχιτέκτονα, απλώνεται σ’ Ευρώπη και Αμερική, όπου η φήμη του Οργανισμού του, του δημιουργεί όλο και νέες προσκλήσεις για λύσεις προβλημάτων και νέες δραστηριότητες». Δ. Ψαθάς (Ο Αλάθητος, 28/7/1970).


Το ΕΛΚΕΠΑ και ο Στρατός είναι οι δεξαμενές για την στελέχωση της DACC. Στάθης Kακογιάννης, Γρηγόρης Στυλιανίδης (ΓΣ), Μίλτος Καρατόλιος, Βασίλης Μιχαλακόπουλος, Νίκος Φλώρος(ΝΦ), Τάκης Βαρελάς (TΒ) από το στρατό θα βρεθούν στην DACC μετα την ανανέωση του 75 μαζί με τους βετεράνους από το 1970 Σωκράτη Γιούργη , ΑΜ, Αλεξη Μασιο από το ΕΛΚΕΠΑ μετα απο εσωτερικη μεταγραφή απο το service bureau.

ΤΟ ΕΛΚΕΠΑ (Ελληνικο κέντρο παραγωγικότητας) υλοποιεί την ιδέα του γραφείου Δοξιάδη και αναθέτει στο Διευθυντή του στο Ντέμη Σαργέντη την διεύθυνση σπουδών του πρώτο κέντρου σπουδών ηλεκτρονικών υπολογιστών Ιδιωτικου τομέως το 1966 ,που θα λειτουργήσει μεχρι το 1987. Στεγάστηκε στη Καποδιστριου 28, με διοικητικό διευθυντή τον Λεβαντή. Η ειισαγωγή των σπουδαστών γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ΙQ test επιλέγοντας τους Brainiac της εποχής. Για παραδειγμα στη σειρά του 1969 , που είναι η πρώτη που σπουδαστές της θα ασκηθούν πρακτικά στο κέντρο της DACC/ Univac, εππιλέγονται 60 απο 700 υποψήφιους. Πρώτος ο ΤΒ και ανάμεσα στους πρώτους και η Αμαλία Μαρκατζη (ΑΜ) . Το ΕΛΚΕΠΑ καταξιώνεται απο την πορεία των αποφοίτων του σαν πρωτότυπο κύταρο εκπαίδευσης. Δίχρονο πρόγραμμα σπουδών, υποχρεωτική παρουσία , τρία τετράωρα την εβδομάδα, πρακτική θερινή εκπαίδευση, εκπόνηση ολοκληρωμένης άσκησης μελέτης, περιεκτικό, ουσιαστικό πρόγραμμα, επιλεγμένοι εισηγητές από την αφρόκρεμα των πληροφορικών της εποχής. Ο Γιώργος Φιλοκύπρου (ομότιμος σήμερα και πρώτος πανεπιστημιακός καθηγητής πληροφορικής στο ΕΚΠΑ το 1978) απο το Δημόκριτο μετρά δεκαεξαδικά, Ο Χαράλαμπος Σιαδήμας , ο ιδιοφυής δημιουργός του συστήματος εξαγωγής αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων του 1964 σε ενα σύστημα ΙΒΜ 1620!, προγραμματίζει σε assembly και ai o συνάδελφός του Χ. Γκούβης, Δντης πληροφορικής ξεναγεί τους σπουδαστές την ΕΣΥΕ της 3ης Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του μαθήματος βασικές αρχές μηχανογράφησης. Aπο την ομάδα Δοξιάδη ο AD στα λειτουργικά συστήματα, ξεδιπλώνει την αρχιτεκτονική των supervisors, ο Βρανάς πολλαπλασιάζει πίνακες στα Μαθηματικά, ο αρχιτέκτονας Ι. Ταζάρτες προγραμματίζει σε FORTRAN μαγικά τετράγωνα, ο Π Κωστάκης της εθνικής τράπεζας (αργότερα Δνων σύμβουλος και ιδρυτής της Τραπεζας Χανίων) στους αντιλογισμούς της Λογιστικής ενώ ο Δ. Μαρούλης κάνει παιχνίδι με τα rpg-φύλλα. Το κέντρο μετασχηματίζεται το 1987 σε Ινστιτούτο Μανατζμεντ και πληροφορικής και προσφέρει δίχρονο πρόγραμμα με θέμα «πληροφορική-ανάλυση συστημάτων» μεταξύ των εισηγητών ο Δ.Καλικούρδης και ο TB απο την Dacc/ Univac.


DACC/ UNIVAC Ο τέταρτος όροφος στη Στρατιωτικού συνδέσμου 24 στο Λυκαβητό φιλοξενεί την DACC/UNIVAC. Δεξιά από την είσοδο τα γραφεία της διοικητικής υποστήριξης, ο Μπονάρος Δντης προσωπικού, ο Βίγκας οικονομικών , ο Τούμπουρος του νομικού και το αδελφό δημιουργικό τμήμα των μηχανικών (CED) του Κωστάρα, του Πελεκάνου και του Ταμπάογλου. Αριστερά απο τη εΙσοδο τα γραφεία των κυνηγών μας πωλητών (Βρανάς, Σάλαρης και Δότσης). Απέναντι το γραφείο του γενικού Δημήτρη Βιντζηλαίου και της Σοφίας Σταματιάδη και στη Figure 4 Γλυπτο απο ορειχαλκο της συνέχεια αρχίζουν τα γραφεία του TOD. Κυριαρχεί η βιβλιοθήκη , γλυπτριας Φροσως Ευθυμιαδη- (μοναδική! ΑCM, Datamation κ.α) με τις βιβλιοθηκάριες , πάντα Μενεγάκη (1916-1995). Συμβολίζει την ανθρωπινη σοφία , η μηχανή γελαστές την Πένυ αρχικά και την Ελένη αργότερα, ο τερματικός δεν είναι παρα ενα εργαλείο του σταθμός! του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και απέναντι το γραφείο ανθρώπου του ΑD φορτωμένο βιβλία , λίστες προγραμμάτων κα την χαρακτηριστική 2x1 φωτογραφία της ματωμένης Λευκωσίας στα σύρματα. Δεξιά αριστερά τα γραφεία του ΤΟD, της επίλεκτης μάχιμης πρώτης γραμμής της εταιρείας. Στη συνέχεια του διαδρόμου το Service Bureau του Δ. Κατσίνη, με τους πρωτεργάτες της δημιουργικής πληροφορικής.

ΤOD Technical Operation Department Αξίζει τον κόπο να περιγράφει το εργασιακό περιβάλλον της DACC/UNIVAC του 1975. πρωτοποριακό για την εποχή του παραμένει πρώτυπο σήμερα 45 χρόνια μετά. Μοντέλο εμπνευσμένο από το Δοξιάδη και ιδανικά προσαρμοσμένο από τον Βιτζηλαίο. Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, ελαστικό ωράριο, αμφιθέατρο, εκθεσιακός και χώρος πολλαπλών δράσεων, υπολογιστικό κέντρο, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, εστιατόριο, ο κυρ Κώστας στους καφέδες, αξιοκρατία, εργονομία, βιβλιοθήκη, μηδενική γραφειοκρατία, εκπαίδευση στο εξωτερικό, συνεχής ενημέρωση, εξωστρέφεια, ομαδικότητα, διοικητικό πλέγμα, ελεύθερος συνδικαλισμός, επαγγελματική καταξίωση, στην αιχμή της τεχνολογίας, με θέα τον Λυκαβηττό , την Ακρόπολη και το Φαληρικό Δέλτα ενταγμένο στο κοινωνικό ιστό της Δεξαμενής και του γεροφοίνικα στην Πινδάρου. Παράλληλα μοναδικός χώρος γόνιμος για αισθητική και πολιτισμική καλλιέργεια. Η Αμαλία και η Πένυ στα χορικά, ο ΑD 20 μήνες όμηρος συγγραφέας και φωτογράφος, ο Σώτος Αντωνιάδης στις μουσικές διαδρομές και ο TΒ με τον ΓΣ στο ρύθμο των 9/8. Απο το CED o Θ. Κωστάρας scrap artist, o Στεπάνωφ μοντελιστής και ο Δημητρης Ταμπαόγλου φιλοσοφεί παρέα με το ορειχαλκινο γλυπτό της Σοφίας, το ψηφιδωτο του Τσαρούχη6 στο μικροκλήμα της αθηναικής αυλής , στην πραγμάτωση της εντοπίας! Η «εντοπία», έλεγε στο

6

Το ψηφιδωτό του Τσαρούχη , δωρεά των παιδιών του D κοσμεί σήμερα την είσοδο του μουσείου Μπενάκη, εικάζει την εντοπία και θα λέγαμε τον στίχο του Καζαντζάκη: «κι εγώ θα τα περνώ στου σπλάχνου μου το μυστικό εργαστήρι,/ κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι,/ πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλα πνέμα Το αίθριο των γραφείων Δοξιάδη με το μικροκλίμα που δημιουργούσε, με τις χρωματιστές προσόψεις των κτιριακών όγκων που το περιβάλλουν, με την παρουσία του τρεχούμενου νερού, με το θαυμάσιο ψηφιδωτό του Τσαρούχη αποτελούσε μια όαση και μια πηγή ζωής για τους εργαζόμενους, τους μαθητές των σχολών και τους επισκέπτες που συμμετείχαν στις πάμπολλες επιστημονικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες που γίνονταν με επίκεντρο το αμφιθέατρο σε συνδυασμό με το αίθριο.


συμπόσιο της Δήλου το σημαδιακό 1968 ο στοχαστής - πολεοδόμος περιγράφει ένα τόπο, που ικανοποιεί τόσο τον ονειροπόλο όσο και τον επιστήμονα, ένα μέρος όπου το όραμα του καλλιτέχνη και του κτίστη γίνονται ένα.

Ο Μαέστρος Μαέστρος και μάχιμος ο Ανδρέας Δρυμιώτης (ΑD). Ιδιοφυής συντονίζει μια νεανική, σχετικά άπειρη ομάδα και την ενηλικιώνει αντιμετωπίζοντας με επιτυχία παιδικές ασθένειες και προβλήματα εφηβείας. Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, τη πρωτοτυπία το δημιουργικό πνεύμα, υποστηρίζει το δικαίωμα για λάθος, διακριτικά ελέγχει και διορθωτικά επεμβαίνει , τολμά περιπλανήσεις με αυτοπεποίθηση και ναυτοσύνη σε αχαρτογράφητα νερά και προορισμούς διασφαλίζει το Στο αμφιθέατρο του Δοξιάδη διακρίνονται απαραίτητο αίσθημα εμπιστοσύνης στην ομάδα του. Oξυδερκής δεξια ο AD και αριστερά ο Δημητρης Κατσίνης και διορατικός παλεύει και προλαβαίνει την αξιοκρατική επιβεβαίωση και ανταμοιβή των μηχανικών του. Πάνω από όλα μάχιμος πληροφορικάριος. Προγραμματίζει σε assembly εργαλειοθήκη για data conversion , βελτιστοποιεί τον σχεδιασμό στις μπάντες εκτυπωτών, γράφει inter process communication island codes , εφαρμόζει τεχνικές εξομοιώσης σε ανύπoπτο χρόνο, αναλύει dumps, διαβάζει PSW ( program status word) κ.α.

Οι system engineers Στα δεκαξι χρόνια, όσο κράτησε η ιστορική Univac, το όνομα της πριν το πάντρεμα της με την Burroughs (το καινούριο όνομα UNISYS) μαθήτεψαν δεκάδες μηχανικοί. Στη πρώτη σειρά δουλέψαν ο Δημήτρης Μαρούλης, ο Λάκης Λυγκούρης κα ο Οθων Λαμπρόπουλος. Μετά τη ριζική ανανεώση του 1976 Το ΤΟD οργανώνεται σε δυο ομάδες: Tις Word μηχανές την σειρά 1100 με εγκαταστάσεις κυρίως στο δημόσιο (Υπουργείο Δημοσίων Έργων, εσωτερικών, ΚΥΠ, Αριστοτέλειο Πανεπιστημιο κι αργότερα τον ΟΤΕ και την Τράπεζα Πίστεως) και τις byte μηχανές , τις σειρες 9300, 9400, 90/30, s80, 5090,6500 , V77 κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Στη πρώτη ομάδα με επικεφαλής τον Περικλή Νικολαϊδη και Αλέξη Μάσιο, ειναι ο Σωκράτης Γιουργής, ο Πατρικ Κυριακίδης, ο Δημητρης Κισεμλής, η Τιτίκα Μιλοπούλου, ο Κλεανθης Χ’σωτηριου, ο Δ Κλεφτούρης, ο Παντελής Μούκας και ο Δημητρης Καλικούρδης. Σχεδον όλοι ολοκλήρωσαν την μακρόχρονη επαγγελματική τους διαδομή στον ιδιο χώρο. Αντίθετα τα μέλη της άλλης σειράς, με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα προσκλήθηκαν κυρίως απο πελάτες στο πηδάλιο των πληροφορικών τους κέντρων. Στην ομαδα αυτή με επικεφαλης τον ΤΒ, ανήκαν ο Βασίλης Μιχαλακόπουλος (σύμβουλος αργότερα στο υπουργείο οικονομικών) , ο Νίκος Φλώρος, ο Μίλτος Καρατόλιος ο Περικλής Παπαδοπεράκης και ο Χρήστος Λειβαδιώτης στην Ολυμπιακή. Ο Κακογιάννης και ο ΓΣ στη τράπεζα Πιστεως, ο Αναγνόπουλος στην Berson, o Aντωνίου στη Χαλυβουργική, ο Καλικούρδης στα Ναυπηγεία και στην Oracle. O Φράγκος και ο Κουμής στον Παπαέλληνα. Ο Δήμητρης Σκύλαρης στο Λάτση. Στην εκπαίδευση θα βρούμε καθηγητες τον Λάζο και τον Κλεφτούρη στο αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, τον Τακη Πιντελα στο πανεπιστημιο της Πατρας, Τον Παντελή Μούκα στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde (?), τoν TB στο πολυτεχνείο της Κρήτης και στο ΕΛΚΕΠΑ μαζί με τον υπεύθυνο προγράμματος τον Δ. Καλικουρδη. H Αμαλία (μετά στη Diophar) όλων μας επιχειρεί πτήσεις χωρικά και διαχρονικά σε όλες τις διαστάσεις του ΤΟD.


Τα έργα

Figure 6 Η ομαδα των Εκλογών: Aπο αριστερά Αντωνιάδης, Γ Δρυμιώτης, Π.Κυριακίδης, Κ. Χ’σωτηριου, Α Δρυμίωτης. Στο κέντρο η Αμαλία

Τα πιο δημοφιλή και σημαντικά έργα που σημάδεψαν την πορεία της πληροφορικής στην Ελλάδα είναι αναντίρρητα η έκδοση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων ( Σιαδήμας/ ΕΣΥΕ /ΙΒΜ/ 1964), ,η εκκαθάριση των φορολογικων δηλώσεων (Καπνεργοστάσιο Λενορμαν / UNIVAC 9400 / συγγραφέας ο αλησμόνητος προϊστάμενος της ΜΥΦ βετεράνος Λέλος με τη συνεργασία του Ο Λαμπροπουλου, Δ. Μαρούλη και του TΒ (DACC)), τα αποτελέσματα του Rally Acropolis η έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών απο

το 1981 έργα του ΑD και τηs ομάδαs του (A. Mαρκατζη, Σ Αντωνιαδης, Π. P. Κυριακίδης, Γ.Δρυμιώτης, Κ. Χατζησωτηρίου). Με την υλοποίηση των έργων αυτών ο τόπος μας επιβέβαιώνει την αυτάρκεια του στην ανάπτυξη εφαρμογών. Στην ίδια περίοδο επιλύονται προβλήματα χαμηλής δόμησης, ψηλού βαθμού πολυπλοκότητας με μεγάλες απαιτήσεις τεχνογνωσίας και δημιουργικού πνεύματος, Ενδεικτικά το έργο της ελαχιστοποίησης ενέργειας στην κοπή μετάλλων στη ΜΕΤΚΑ η πρώτη εφαρμογή διασύνδεσης υπολογιστή (Univac 90/25) με προγραμματιζόμενη μηχανή κοπής (κόφτες) και διάτρησης(ζουπαδόροι) μεταλλικών δοκών (TΒ, ΝΦ, ΜΠ), την έκδοση του Χρυσού Οδηγού το 1982 προγραμματισμένη σε assembler (Univac 90/40) , γραμμένη σε PIOCS (physical input output control) και interface με μηχανή φωτοσύνθεσης. Το σύστημα ελαχιστοποιήσης Figure 5 Univac 90/25 στη ΜΕΤΚΑ. Μιχάλης Παπασαβας (ΜΠ) + Ν. Κεραντσάκης experts toy CED. Πρώτη σύνδεση με πρωτόκολο φύρας στη Levis, της γραμμής παραγωγής στη BSC 2780 γραμμένη σε TCI (transaction control interface U90 Filkeram Johnson και του χαλυβουργείου Β.Ε. series με μηχανη παραγωγής στην Ευρώπη (ΤB-MΠ) (πρωτοποριακό έργο του Χ. Λειβαδιώτη γραμμένο σε DDI (direct data interface) που έγινε και παράνομα του (και με κυπριακή προφορά: o ντιντιαϊ!). Πληροφορικά έργα βαθειάς τεχνογνωσίας έχουμε και στη σειρα 1100 όπως hierarchiical DMS στη ΚΥΠ (Μάσιος) και UMIS 1100 manufacturing system στην ΕΑΒ.


Figure 8 Univac 9300 / NAT

Figure 9 Univac 9400 | ΜΥΦΕΣΥΕ-ΟΤΕ

Figure 7 UNIVAC 90/30 Tραπεζα Πιστεως, αΛΟΥΜΙΝΙΟ της Ελλαδας, Σκαλιστήρης κ.α

Το πρωτο μου έργο το ήταν το φλεβάρη του 1976 στο ΝΑΤ (Ναυτικό απομοχικό ταμείο) στην λεωφόρο της Τρούμπας, στη 2Ας Μεραρχίας στο λιμάνι. Το ΝΑΤ πρωτόπορος στην πληροφορική, χρήστης της ΙΒΜ/1604 απο το 1958 και αργότερα ενος UNIVAC 9300 με μνήμη 24ΚΒ! επεκτείνει το συστημα του με τρείς ταινίες και μνήμη 32 ΚΒ. Λειτουργικό σύστημα COS (card operating system) και γλώσσες προγραμματισμου COBOL , RPG , FORTRAN και ASSEMBLY. Εφαρμογή η εκαθαρίση ναυτολογίων. Συγγραφείς: AM. TB, Validation, Process σε COBOL και το reporting σε RPG. Η πρόκληση ήταν η βέλτιστη διαχείριση μνήμης με τεχνικές segmentation και overlays , η ταχύτητα εκτέλεσης με packed (comp-3) αριθμητική αναπαράσταση και χρήση αραιών πινάκων και το διδιάστατο validation. To compilation ενός προγράμματος πολυτέλεια μια που χρειάζοταν μισή ώρα και η διαδραστική επικοινωνία με τον υπολογιστή γίνονταν με τα λαμπάκια και τους διακόπτες του πανέλου. Οι δοκιμές εκτέλεσης έγιναν αξέχαστες νύκτες του απρίλη στον Univac 90/30 της τράπεζας Πίστεως στη λεωφόρο καβάλας και το Μάη το τρέξιμο του acceptance test στο Πειραιά με αγνώστα δεδομένα με απόλυτη επιτυχία χάρη στη ΑΜ που στο τρέξιμο του τρίτου προγράμματος μπόρεσε να κάνει HPR (halt and proceed) απο τπ πανέλο διορθώνοντας στιγμαία ένα λάθος μου, ενα space σε μηδέν. (ΤΒ)

Η μηχάνευση Η δεκα(εξά)χρονη διαδρομή της Univac στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε success story, πετυχημένη ιστορία και ενα παραδειγματικό μάθημα (lesson to be learned). Η Dacc/Univac με δεκάδες εγκαταστάσεις στο ενεργητικό της έχει κυρίαρχη θέση στο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Δημοσιων Εργων, Οικονομικών (ΜΥΦ, ΕΣΥΕ), Παιδείας (Πανεπιστημια Θεσσαλονίκης, Ξανθης), Εθνική άμυνα (ΚΥΠ), ΟΤΕ. Πρωτοπορεί στον ιδιωτικό τομέα κύρια στην Βιομηχανία (Χαλυβουργειο Βορειου Ελλαδας, SOFTEX, Skalistiris, Levis, Aluminium de Greece, EAB, FILKERAM JOHNSON, Το 1977 στη φίλωνος 57 απέναντι απο τον κινηματογράφο Olympic , που 20 χρόνια μετα θα εκτελεστεί ο Περαρτικός απο την 17Ν, οι μηχανικοί της DACC (Παπασάβας,Τσαγκάρης, Βαφειαδάκης) εγκαθιστούν στην Thenamaris Ship Management ένα Univac 90/30 γιά να αντικαταστήσει ενα ΙΒΜ S/3 model 10. O TV και η ΑΜ αναλαμβάνουν το έργο της μεταφοράς (transition) 500 περίπου RPG προγραμμάτων. Το εργαλείο δουλειάς εναι ενας emulator που επιτρέπει το τρέξιμο των προγραμμάτων και των αντίστοιχων OCL (IBM job controls) ς στο νεο περιβάλλον σε emulation mode. To έργο ολοκληρώνεται με επιτυχία και ο πελάτης ζητά σε δεύτερη φάση τα προγράμματα σε native mode. Τοτε διαπιστώνεται το πρόβλημα “IRAM empty file”. To DOS της IBM επετρέπει το άνοιγμα IRAM άδειων αρχείων σαν input όχι όμως και το ΟS/3 της UNIVAC. H μητρική εταιρεία επιχειρεί τη λύση του προβλήματος, ενας Αμερικανός expert έπισκέπτεται την εγκατάσταση, τρείς καινουριες versions εκδίδονται και εγκαθίστανται χωρίς αποτέλεσμα. Ο πελάτης στέλνει εξώδικο. Η ομάδα του TOD γράφει island code, τον κρύβει στο job control, γεννά πλασματική εγγραφή στα empty αρχείο, που τη διαγράφει στο κλείσιμο του Job. Τέλος καλό όλα καλά. To έργο παραδοθηκε με επιτυχία. Για την ιστορία η Τhenamaris είναι απο τότε απο τους πιο πιστους πελάτες (Univac 90/30, S/80, U 5095. U6000/50, κ.α


METKA, Πειραικη Πατραική ) αλλά και στις υπηρεσίες (BERSON, ICAP, MBE,KME, Papaelhnas). Καρφιτσώνει σημαϊάκια σ’ ολο τον ελλαδικό χάρτη , στη Ξάνθη, στα Λαδάδικα, την Νεα Ιωνία του Βόλου, στα Ασπρα σπίτια στην Αντικυρα, στο Μαντουδι, στα Χανιά στη Πάτρα. To 1977 πετυχαίνει να σπάσει το μονοπωλιακό σύνδρομο της ΙΒΜ τόσο στο τραπεζικό κύκλο με την εγκατάσταση ενος U 90/30 και αργότερα U1100/10 στη τράπεζα Πίστεως όσο στη ναυτιλία αντικαθιστώντας ενα ΙΒΜ S/3 model 10 με ενα Univac 90/30 στη Τhenamaris και στο πολυτεχνική κοινότητα με την εγκατάσταση του βιομηχανικού υπολογιστή V77 στο πολυτεχνείο της Κρήτης. .Με κληρονομιά τον οραματισμό του Δοξιάδη της εντοπίας επικεντρώνεται ανίθετα με την ΙΒΜ στη παροχή υπηρεσιών, που πρσφέρουν αξία και σε δεύτερη μοίρα στο εμπόριο που προσφέρει κέρδος. Στοίχημα με ψηλό ρίσκο που σχεδιάζεται απο εμπνευσμένους οραματιστές και υλοποιείται χάρη στην δημιουργική μηχάνευση των μηχανικών της. Κάθε έργο και πρόκληση. Η αναγκαίοτητα νέων στελεχών για την υποστήριξη της ραγδαίας πληροφορικής εξελίξης μετα το κλείσιμο του ΕΛΚΕΠΑ και την ανυπαρξία πανεπιστημιακων σχολών με αντίστοιχο γνωστικό αντκείμενο οδηγεί τον ΑD στην ιδρύση του κέντρου σπουδών Δοξιάδη το 1981 με διευθυντη σπουδών τοκ καθηγητή Κονιδάρη, γαμματέα σπουδών την Σοφια Σταματιάδη και καθηγητές τον Δημήτρη Κισεμλή, TV, ΝΦ κ.α με αποφοίτους που έπαιξαν σηματικό ρόλο στη συνέχεια στο πληροφορικό σκηνικό. Το Βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου 1981 στην Αθήνα επικρατεί κρύο, αλλά όλα κυλούν σε κανονικούς ρυθμούς. Οι περισσότεροι βλέπουν στην ΕΡΤ το «Φως του Αυγερινού». στη Συγγρού στο Μηχανογραφικό του Χρυσού οδηγού ο Αμερικάνος expert σηκώνοντας τα χέρια ψηλά για το πρόβλημa “type speed check: tsc” του εκτυπωτή 768 επιστρέφει στο ξενοδοχείο του. Ο TV, ΝΦ, ΚΦ και ΜP για καλό και για κακό πέρνουν back-up, την βιβλιοθήκη των προγραμμάτων τους για την παραδώση τους στο τέλος του μήνα. Την ώρα του rewind της ταινίας λιγο πρίν τις 11 ένας υπόκωφος θόρυβος τρομάζει την πόλη και για περίπου 10 δευτερόλεπτα μια ισχυρή σεισμική δόνηση. συγκλονίζει τη γή. Τα φώτα σβήνουν, εκαντοντάδες γλομπάκια στα πανέλα των δισκών, των ταινιών της κεντρικής μονάδας αφήνουν τηο τελευταίο αναλαμπή τουςς και οι δίσκοι στροφάρουν αργά, τραντάζονται και σταματούν. Ο κόσμος αλαφιασμένος αναζητά ασφαλές μέρος .Στο σκοτάδι του μηχανογραφικου κέντρου ο ΤΒ και ο ΜΠ κουβεντιάζουν και βρίσκουν την το πρόβλημα του speed check. Στη διεύθυνση Ε93 καταχωρείται ο πίνακας των χαρακτήρων της μπάντας των 384 χαρακτήρων, που αριστοτεχνικά έχει σχεδιάσει ο ΑD και φορτώνεται με την LCB job control εντολή. Νοn printable χαρακτήρες (0 binary index) αναζητουν χωρις επιτυχία αντίστοιχη θέση εκτύπωσης στον πίνακα ετσι η ταχύτητα μειώνεται απο 1400 lpm κάτω απο 110 lpm με αποτέλεσμα tsc. To πρόβλημα λύθηκε, ο δίσκος με τα προγράμματα δεν δίάβαζεται, το back-up όμως είχε τελείωσει, Η αιτία του προβλήματος βρέθηκε, το σύστημα παραδοθηκε. Τα γλομπάκαι του ΙΒΜ 370 έσβησαν. Η UNIVAC δεν έμαθε ποτέ πως λύθηκε το πρόβλημα (πώς; )


UNIX Φιλοσοφία & Μικροπληροφορικη Στις αρχές της δεκαετίας του 80 το σκηνικό μεταλλάσσεται ριζικά. Η φιλοσοφία του Unix με κεντρική ιδέα την μεταφερτότητα (portability), που υλοποιεί η γλώσσα C , την ομορφιά του μικρού υποχρεώνει τους κυρίαρχους παίκτες να απελευθερώσουν τους χρήστες απο τα proprietary λειτουργικά συστήματα. Εμφανίζονται oi micro computers (με επεξεργαστές Motorola και Pentium και λειτουργικό Unix ενω παράλληλα o προσωπικός υπολογιστής γίνεται πρωταγωνιστής. Το περιοδικό magazine απονέμει το 1982 το πρώτο βραβείο του στο προσωπικό υπολογιστή. Η πρώτη φορά που δεν απονέμεται σε άνθρωπο απο τη γενήση του περιοδικού το 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ : Mιχάλης Παπασαβας, Δημητρης Ταμπαογλου, Τάκης Βαρελάς με τον γενικο διευθυντη τους Ανδερα Δρυμίωτη και τη μοναδική Αμαλια Μαρκατζη ΞΑΝΑ

1927 (αργότερα το 1988 είναι η επόμενη στον πλανήτη γή!) που βραβεύει την μεγίστη επιδραση για καλό ή για κακό! οχι σε ανθρώπο άλλα σε διεργασία. Η DACC εξοπλίζει τη

φαρέτρα της με τους Unix μικροϋπολογιστές PERTEC και μετά το πάντρεμα της με τη Burroughs θα λανσάρει με επιτυχία τη σειρά U5000 και U6000. Kαινούριοι συνεργάτες ο Χaτζηνικολαου. Εφραιμίδης, Κασούμης, Πανηγυράκης θα πάρoυν τη σκυτάλη απο του παλιούς που αναζητούν νέες ευκαιρίες διατηρώντας πάντα τους δεσμούς του με τον πρώτο επαγγελματικο τους έρωτα. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης μαζι με τη Αlpha Bank στη Δέλτα πληροφορική αποδείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή πληρφορικής τεχνογνωσίας με την μεταβίβαση της εταιρείας το 2004 στο αμερικάνικο κολοσσό υπηρεσιών τη FIRST Data corporation έναντι του ποσού των 206 εκατομυρίων ευρώ. Ο ΤΒ βάζει σε λειτουργία τον τελευταίο υπολογιστή της UNIVAC στην Ελλάδα το V77 στο Πολυτέχνειο Κρήτης και πρώτος καθηγητής πληροφορικής στήνει το πρωτό εργαστήριο μικροπληροφορικής με ένα PERTEC 3200. Το 1989 το τλευταίο Univac s-80 αποσυνδέεται απο το ρεύμα και παραχωρεί την θέση του στο Unix 5000/95 της UNISYSTEMS στη Thenamaris

Figure 10 1989 Στη THENAMARIS μια σαμπάνια για τα εγκαίνια της UNIX περιόδου με ενα U50095 (δεξιά) και φόρος τιμής στο Univac S/80. Από αρισρτερά Θοδωρής Μάλλης, Χατζηνικολαου (DACC), Δημητρης Ταλιακός ,Εβελυν Παπαδοπούλου, Ανελι Εγκλουντ, Τακης Βαρελάς και Αντώνης Φριγγής. Διακρίνεται το PC που συνδέθηκε με το S/80 για τη μεταφορά των αρχείων (να ναι καλά η step κάρτα!)


Sources Η δουλειά αυτή είναι μάλλον βιβλιογραφική, μια που τα πιό πολλά είναι ατόφια παρμένα απο συνεντεύξεις και κείμενα του Α. Δρυμιώτη, ταξιδιωτικές αναμνήσεις απο τους Doxfriends στο facebook και τον Δημήτρη Ταμπαογλου και συνεντευξεις και υλικό απο το μουσείο πληροφορικής του Γιωργου Τσέκουρα. Μια σύντομη ιστορική αναδρόμή με στόχο την ευασθητοποιήση για την αξιοποιήση του ανθρώπινου δυναμικού μας για το οφέλος τους, των άλλων, του τόπου μας , της κοινωνίας και τη μετουσιώση της πληροφρίας σες Σοφία «Που είν’ η Ζωή, που τη σπαταλήσαμε ζώντας; Που είν’ η σοφία, που τη χάσαμε μέσα στη γνώση; Που είν’ η γνώση, που τη χάσαμε στις πληροφορίες;» Τ.Σ. Έλιοτ, από το ποίημά του «Δέκα χορικά απ’ το «Βράχο» (Πρώτο χορικό):

1968-84


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.