Page 1

TAIP SUSIRINKIMAS 2012 KAUNAS


Akademikė Alina Mungiu-Pippidi* rytinio regiono partijas lygina su viduramžių armijomis, kurios „save išlaiko plėšdamos“ iš valstybės. *Rumunijos politikos tyrinėtoja, akademikė, žurnalistė ir rašytoja

TAIP SEIMAS 2012 | 2


Nėra dešiniojo kelio.

Nėra kairiojo kelio. Nėra trečiojo kelio.Trijų kelių nėra.

Yra vienas kelias – dirbti dėl Tėvynės atgimimo ir perspektyvų.

TAIP SEIMAS 2012 | 3


Gana kalbėti. Žmonės pavargo nuo kalbų! ATSIRAITOKIME RANKOVES ir DIRBKIME! Turim savo ideologiją – tai atsakingas liberalizmas ir krikščioniškos vertybės, bet mes galime dirbti su kairiaisiais, su dešiniaisiais – svarbu, kad vienytų bendras tikslas – DARBAS DĖL KONKRETAUS REZULTATO VISOSE VALSTYBĖS IR JOS ŽMONIŲ GYVENIMO SRITYSE.

TAIP SEIMAS 2012 | 4


Po kiekvienu savo pažadu ar numatomu darbu pasirašome:

TAI TARSI PATVIRTINANTIS ANTSPAUDAS PO VISKUO, KĄ SAKOME. Nes tikime tuo, ką sakome ir žinome, ką darome.

TAIP SEIMAS 2012 | 5


Todト様 mes sakome:

TAIP LIETUVOS ATGIMIMUI TAIP SEIMO ATGIMIMUI

TAIP SEIMAS 2012 | 6


SEIMO ATGIMIMAS. 5 ŽINGSNIAI.

TAIP BUS!  Sumažinti Seimo narių skaičių iki 101 nario.  Seimo narys gali būti renkamas ne daugiau nei 2 kadencijas iš eilės.  Prailginti Seimo nario kadenciją iki 5 metų.  Seimo rinkimų datą perkelti iš rudens į pavasarį.  Sumažinti Seimo narių padėjėjų skaičių, stiprinant frakcijų sekretoriatus ir panaikinti galimybę Seimo nariui vienu metu būti ir LRV ministru. TAIP SEIMAS 2012 | 7


LIETUVOS VERSLAS

TAIP BUS!

 Verslo atgimimas – pagarba dirbančiam, kuriančiam ir rizikuojančiam.  SVV skatinimas – išlaikysime verslo liudijimus.

 Nacionalinio ir valstybinio verslo globalizavimas.  Skirtingų tarifų PVM: pagrindinis PVM tarifas – 20 proc.; kiti tarifai – 5-10 proc.; prabangos prekėms – 25 proc. 

Sumažintas 10 procentų PVM taikomas: 1) centralizuotam šildymui (9 proc.); 2) visuomeniniam transportui, įskaitant keleivių pervežimą geležinkeliais ir vidaus vandenimis; 3) viešojo maitinimo paslaugoms (išskyrus alkoholinius gėrimus); 4) viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms. Sumažintas 5 procentų PVM taikomas: 1) knygoms ir spaudai; 2) vaistams ir sveikatinimo paslaugoms; 3) šviežiai atšaldytai mėsai, paukštienai, žuvims.

 Yra ne tik mokesčių didimo kelias, kurį siūlo vyriausybė bei Seimas, bet ir investicijų skatinimas bei efektyvesnis valstybės turto panaudojimas. Lietuvoje dėl biurokratinių kliūčių, galimos korupcijos, skirtingo valstybės ir savivaldybių institucijų teisinio reguliavimo interpretacijų ar teisinių ginčų, nepradėta ar sustabdyta investicijų daugiau nei už 4 mlrd. litų. TAIP SEIMAS 2012 | 8


LIETUVOS ENERGETIKA 

TAIP BUS! Atsinaujinančių energijos šaltinių visapusiška plėtra – biokuras, atliekų panaudojimas, saulė, geotermika, vėjas. 80 proc. dujų importo, naudojamo šilumai gaminti,keisti vietos kuru – taip 80 proc. lėšų už energijos išteklius liks Lietuvos ekonomikoje.

 Tikslas – mažesnės sąskaitos už šildymą. Priemonės – žmonių pajamų didinimas, mažesnis energijos vartojimas, efektyvus energetikos ir šilumos ūkio valdymas.  Būsto renovacija – atsakinga Energetikos ministerija ir savivaldybių būsto renovavimo agentūros. Žmogui nereikės eiti į banką ir skolintis.  Atominė elektrinė:  įvertinti ekonominį tikslingumą, technologines alternatyvas, saugumą ir galimas rizikas Lietuvai;  nesutikti, kad galima nauda tektų akcininkams, o išlaidos ir neigiamos pasekmės valstybei;  pasiūlyti projekte dalyvauti ne tik Latvijai, Estijai, bet ir Baltarusijai, mainais į atsisakymą statyti branduolinę jėgainę Astrave; kartu peržiūrėti projektą, atsisakant vieno didelės galios reaktoriaus, pasirenkant 2 naujausių technologijų mažesnius reaktorius.

 Dujų terminalas – peržiūrėti terminalo galingumą, kad nereikėtų priverstinai naudoti gamtinių dujų ir skatinti privataus verslo investicijas; siekti bendradarbiauti su Latvija dėl SD bendros požeminės saugyklos, kurį palaiko ir sutinka finansuoti ES. TAIP SEIMAS 2012 | 9


VIDUTINIS ATLYGINIMAS 2016 m. 1000 €

TAIP BUS!

 Naudoti gerąją Vilniaus miesto savivaldybės praktiką vykdant viešuosius pirkimus ir įpareigoti konkursų dalyvius – paslaugų ar darbų tiekėjus – savo darbuotojams mokėti ne mažesnį atlyginimą nei LR Statistikos departamento apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis konkrečiame mieste.  Minimalų mėnesinį atlyginimą iš karto padidinsime nuo 800 Lt iki 1000 Lt.

 Karjeros agentūra – veikianti įdarbinimo sistema vietoj neefektyvios Darbo biržos. Reorganizuosime neefektyvią Darbo biržą: dalį jos funkcijų (socialinės garantijos ir pan.) perduosime administruoti socialinės rūpybos tarnyboms, o už darbo vietų kūrimą bus atsakingos Ūkio ir Švietimo ministerijos.  Sutaupytas lėšas po Seimo pertvarkymo skirsime didžiajam Lietuvos trejetui: mokytojams, policininkams ir medicinos darbuotojams – tiems, nuo kurių priklauso valstybės ateitis, saugumas ir sveikata.

 Visi sprendimai bus skirti ekonomikos skatinimui ir žmonių pajamų didinimui. TAIP SEIMAS 2012 | 10


KIEKVIENAS – PO 1 DARBĄ. VISO – 101 GERAS DARBAS.

TAIP BUS!

Be 5 didžiųjų įsipareigotų darbų įgyvendinimo kiekvienas TAIP kandidatas pats nusprendžia, kokį reikšmingą darbą įsipareigos per kadenciją padaryti.

TAIP programa pasipildo 101 geru darbu Lietuvai, kuriuos savo ruožtu individualiai padarys TAIP nariai. Dar iki rinkimų Seimo narys savo „Įsipareigojimų deklaracijoje“ turės įsipareigoti atlikti savo individualų gerą darbą.

TAIP SEIMAS 2012 | 11


TAIP Seimas 2012  

„Taip bus!” - šiandien (gegužės 12 d.) Kaune įvykusiame judėjimo TAIP visuotiniame suvažiavime TAIP pirmininkas, Vilniaus meras Artūras Zuok...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you