Page 1

T책rnby Stads- og Lokalarkiv

DE GULE HUSE Se en anderledes udstilling om de gule huse i T책rnby Kommune Udstillingen blev vist p책 Plyssen i 2013


Kastrupgårds hovedbygning set fra gårdspladsen. Den blev opført af Jacob Fortling i perioden 1749-1754, som hans landsted. Fotograferet i 1975. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B252


Alleen og Alderdomsvej (nu nedlagt vej). Det gule hus er revet ned. Det var en del af glasmagerrækkerne. Efter glasværkets lukning i 1979 blev bygninger efterhånden revet ned. Foto fra 1968. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3460


På hjørnet af Saltværksvej og Nordmarksvej lå dette gule hus. Her var en overgang en fotoforretning og Baggers Radio forretning. Fotograferet ca. 1970. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3483


Husvildeboliger i Kastrup på Skøjtevej 15-17. Fotograferet i 1971. Fotograf: Poul Larsen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4190


Hjulmager Julius Erlandsens hus i landsbyen Maglebylille. Fotograferet i 1968. Foto: T책rnby Stads- og Lokalarkiv, B4544


Sprøjtehuset i Maglebylille. I baggrunden ses storkestenen, som blev rejst for befrielsen. Den stod i plantehaven. Nu står stenen på en plads mellem Tømmerup Stationsvej og Naviair Allé. Foto i 1968. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4548


Amager Landevej 191 er opført i 1906 og har været brugt til erhverv og bolig. Foto fra 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5187


Villa Pax ligger på Amager Landevej 141. Huset blev opført i 1920. Fotograferet i 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5186


En del af den gamle landevej ligger stadigvæk. I Tårnby hedder den Amager Landevej og i København Amagerbrogade. På Amager Landevej 9 ligger huset med navnet Erantis. Det blev bygget i 1910. Foto fra 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5189


På grænsen mellem Tårnby og København ligger et gul hus på Amager Landevej 7b. Huset hedder Grænsen og er bygget i 1903. Fotoet er fra 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5190


På Amager Landevej og Følfodvej ligger en række beboelsesejendomme, som også har taget den gule farve til sig. Fotograferet i 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5188


Birkegården i Tømmerup landsby ligger på Høgsbrovej 38-46 – ud til gadekærene. Gården har været i samme slægt i generationer. Nu ejes den af Tårnby Kommune. Foto fra 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5191


På hjørnet af Ugandavej og Englandsvej ligger en af gårdene i Tømmerup landsby. Gårdene ligger langs Tømmerupvej og rundt om gadekærene. Fotograferet i 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5192


Tømmerupstræde 1 er en af mange gårde i Tømmerup. Derudover er der en del mindre landbrug og gartnerier. Fotoet er taget i 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5194


En gul villa på Tømmerupvej 50 ligger på hjørnet af Tømmerupstræde og Tømmerupvej. Bygningen opført i 1927. Fotograferet i 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5195


Firmaet Svenningsens ligger på Tømmerupvej 13-15. Her har det ligget siden 1861, hvor også huset blev bygget. Først var det en smedje, derefter vogn- og beslagsmed og senere en maskinforretning. Foto fra 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5196


På Tømmerupvej 100 ligger endnu en stor gård. Den er fra 1860. Gården er fotograferet i 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5197


Gården Fædres Gave ligger Tømmerupvej 108 i Tømmerup. Den er fra 1900. Da Cornelius Corneliussen overtog den i 1953, hvidtede han gården, så den i stedet for gul blev hvid. Den blev drejet som et gartneri. Foto fra 2013. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5198


P책 Ugandavej 2-6 ligger denne landejendom, som er bygget i 1902. Fotograferet i 2013. Foto: T책rnby Stads- og Lokalarkiv, B5199


På Skelgårdsstrædet i Tømmerup ligger en række huse. Skelgårdsstræde nr. 8 er oprindeligt fra 1910, nr. 10 er fra 1880 og nr. 12 er fra 1907. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5193


Bebyggelsen på Søvang Allé blev bygget af kommunen på et tidspunkt hvor boligmanglen var stor. Huset blev kaldt "den gamle kommune". Tårnby Kommune forsøgte at afhjælpe bolignøden ved at opføre etageejendommene i Søvang Allé i 1917-1925. Foto fra 1994. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5177


Bryggergårdens længe mod vejen Alleen, hvor der i 2000 var Auto opretning. Kastrup Værk blev opført af Jacob Fortling i årene 1749-54. Det blev renoveret i 2006-2008. Fabriksanlægget blev bygningsfredet i 1971 og kaldes i dag Bryggergården, fordi der i slutningen af 1800-tallet lå et bryggeri. Fotograferet i 2000. Fotograf: Leo Madsen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2343


I Maglebylille lå en række gule gårde. Fra venstre Albert Tønnesens gård, i midten Lakjærs hus og til højre lå købmanden og smedjen. Fotograferet i 1969. Den lille landsby blev eksproprieret, da lufthavnen skulle udvide.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B223


Gården Raagaard ligger i Ullerup landsby på Tømmerupvej 301. Den gamle landevej snor sig gennem landskabet og knytter landsbyer og gårdene sammen. De ældste dele af gården menes at være fra 1520. Er her fotograferet i sommeren 1979. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5176


DE GULE HUSE I TÅRNBY Du har set et udpluk af de gule huse i Tårnby, der blev vist på en udstilling på Plyssen i 2013 ud arbejdet af Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Profile for Taarnby Kommunebiblioteker

De gule huse i Tårnby  

Udpluk fra en udstilling på Plyssen 2013. Fotos: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

De gule huse i Tårnby  

Udpluk fra en udstilling på Plyssen 2013. Fotos: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded