2016 4

Page 1

Ta a r B æ K * N Y T

3

Ta a r b æ k s s t ø r s t e a v i s

JUL 2016 NO. 172

r •Vl».

»

r

Schous Sæbehus på hjørnet af Nordlyvej og Ndr. Molevej


2

Medlemsblad for:

Strandsti Lauget Springforbi Ta a r b æ k " B a r a k k e n "

GO'if'P

Taarbæk Borgerforening

-TAAREÆVtS STflH»T6 AVIS -

Taarbæk Boules Klub

Taarbæk Damekor "Frejas Sal" Taarbæk Fiskernes Sangforening "Brage" Taarbæk Flagailé

Taarbæk Fritidsfisker Laug Taarbæk Hatha Yoga Taarbæk Havkajak Klub Ta a r b æ k H a v n

Taarbæk Haandboid og Gymnastikforening Taarbæk Idrætsforening Ta a r b æ k K i r k e Ta a r b æ k K u l t u r c e n t e r

Taarbæk Menighedsråd Ta a r b æ k R a d i o k i u b

Taarbæk Samlingen Taarbæk Sejlklub Ta a r b æ k S ø b a d Ta a r b æ k Te n n i s k l u b Ta a r b æ k Va n d s k i k l u b Ta a r b æ k Vi n t e r b a d e r e Webmaster:

Per Faikjær Taarbæk Strandvej 65C, 2.tv TIf. 23 92 04 87 Redaktion: redaktion @ taarbaek.dk

per@falkjaer.dk Assistent:

Chefredaktor og annoncer:

Regnskabschef:

Poul Erik Andersen

Sten Rehder

Strandvejen 645

Taarbækdalsvej 9C

Flemming Henriksen Kingosvej 79 3000 Helsingor

TIf. 24 76 77 45

TIf. 61 68 49 83

TIf. 24 25 72 66

pea645@mail.dk

taarbaeknyt@gmail.com

Kasserer@taarbaekif.dk

www.taarbaek.dk - din indgang til alt i Taarbæk


TA A R B Æ K

KIRKE

U d fl u g t L ø r d a g l o . d e c e m b e r. J i i l e u d f l i i g t t i l D a v i d s S a m l i n g e n m e d rundvisning. Bagefter korer v\ tilbage til Taarbæk, hvor der serveres gløgg og

æbleskiver i Bindesbøl. Hold øje med opslag om start og tilmelding på opslagstavlen ved skolen. Julekoncert

Mandag den 19. december kl.19.30 - Traditionen tro - Glæd jer!

Gudstjenester i Julen Lørdag 24 12. kl.i4.()0 Charlotte Paaskesen Lørdag 24.12 kl.16.00 Charlotte Paaskesen Søndag 25.12. kl.10.30 Charlotte Paaskesen Mandag 26.12. kl.10.30 Charlotte Paaskesen

Maleri Kunst Birthe Hauge Hansen www.birthehaugehansen.dk

Keramik Hannah Koppel www.hm-keramik.dk

Strandvejen 638, 2930 klampenborg


4 Nytårs kur Søndag 01.01.2017 kl. 16.00

Vi fejrer at Reformations året og 365 nye dage ligger foran os klar til at tage i brug, sætte til af, give ud af og suge til os af. Ved gudstjenesten medvirker en messing kvintet. Bagefter ønsker vi hinanden godt nytår med et glas bobler og et stykke kransekage. M i n i k o n fi r m a n d e r

Tilbud til børn der går i 3. klasse. Det bliver tirsdage - 8 gange (17/1 - 24/1 - 31/1 - 7/2 - (Vinterferie) 21/2 - 28/2 - 7/3 -14/3) Vi henter børnene på skolen kl. 14.30 og bringer dem tilbage igen kl.16.00.

Derefter går vi til kirken eller i Bindesbøll huset hvor vi synger, hører nogle af de store fortællinger, går på skattejagt og har andre forskellige a k t i v i t e t e r.

Tilmelding foregår til Charlotte Paaskesen cgp@km.dk

Baby salmesang Kom og syng for dit barn! Janne Solvang er uddannet på musikkonservatoriet og synger og spiller med og for mødre og børn. Der er dans, sæbebobler og skønne sange og salmer i ca. 45 minutter. Bagefter drikke vi en kop te. Der starter nyt babysalmesangshold tirsdag 10. januar 2017 kl.io:oo.

Herefter: 17/1 - 24/1 -31/1 - 7/2 - (Vinterferie) - 21/2 - 28/2 og 7/3 Babysalmesang er for alle der har børn mellem 3-12 måneder og er gratis.


5 Adresser:

Kirkegårdskontoret: Edelslundsvej lo, tlf. 39 63 52 81, mandag til fredag 12-13. Mail: taarbackkirke@mail.tele.dk Kirkegårdsleder: Bettina de Linde

Sognepræst: Charlotte Gamborg Paaskesen, Edelslundsvej 2, tlf. 39 63 02 71 træffes sikrest tirsdag, onsdag, fredag kl. 10-11 og torsdag 17-18 mandag fri, mail: cgp@km.dk Organist: Carl Ulrik Munk-Andersen, tlf. 40 1110 60, mail: cuma@c.dk

Kirketjener: Lene Nielsen, tlf. 26 15 97 25 Menighedsrådsformand: Lars Heilesen, Edelslundsvej 8, tlf. 29 64 07 08

Næstformand: Ulla Willumsen, Skovvej 6, tlf. 39 63 0119 Kirkeværge: Jørgen B.Schmidt, Strandvejen 711, tlf. 24 65 60 37 - Alle med postnummer 2930 Klampenborg

legreVelsi! •mngsinip Ordrup - Skovshoved - Taarbæk Grundlagt 1933 - 3. generation Ordrupvej 34a - 2920 Charlottenlund Tlf. 39 90 90 81 w w w. v o r e s b e d e m a n d . d k

♦ Professionel rådgivning ♦ Stilfuldt og økonomisk ♦ Træffes døgnet rundt ♦ Aftaler træffes gerne

i Deres eget hjem


6 Nyt kirkeår - solhverv og Nyt år I skrivende stund er der rabalder rundt om i verden - den

amerikanske valgkamp finder snart en afslutning, i al fald bliver der valgt en præsident, om der så følger ro og

samhørighed i landet er en anden sag. Rundt om i Europa tales der om grænser og manglen på samme, der fortælles om mennesker som måske nok har samme ønsker til tilværelsen, men som ikke er enige om for hvem, og hvor de skal folde sig ud. Hvem vil give afkald på noget og hvis betingelser vejer

tungest? Politikere, erhvervsfolk, økonomer og videnskabsmænd diskuterer, ja alle har vel i det stigende antal medier mulighed for at give sit besyv med. I vores egne liv har

året vel også bragt lidt af hvert. Det der gav knas, gråd og udfordringer men også latter, varme, samhørighed, ømhed og lytten og gode fortællinger.

Så man kan sige, at vi trænger måske netop til, at det bliver jul, og der bliver tændt lys i mørket. Selve ordet jul er et nordisk ord. Betydningen af det er diskuteret, men det blev anvendt om solhvervsfesten den 21 december, som blev holdt

på den koldeste og mørkeste tid på året, og derefter begyndte solen af få mere og mere magt, dagene blev længere og lyset vendte tilbage. Solhvervsfesten var en stor folkelig fest men i år 336 blev det

bestemt i den kristne kirke, at Jesu fødselsdag skulle fejres den 25 december. Hvad er det så, vi fejrer? Vi fejrer Jesus. Barnet i krybben. Glæden der kom til jord.


Den russiske forfatter Dostojevskij har om Gud sagt, "Den som elsker menneskerne, elsker også deres glæde." Jeg synes, at det er så fint sagt. Så kort og præcist får Dostojevskij sagt noget uendelig sandt om Gud og julen, nemlig at vi indfældes i og omsluttes af et overskud, som vil os det bedste. Indimellem kan man godt få den tanke, at glæden står i modsætning til vores tid. Vi er vant til at tænke om noget har et formål, og hvad er glædens formål, hvad kan den bruges til? Eller at glæde noget vi skal præstere. Og det er måske sådan, at vi alt for ofte tænker i nytteværdi. Men over for den ægte boblende glæde kommer vi til kort, for den kan nemlig ikke fabrikeres, den kan ikke konstrueres, så den virker. For ægte glæde er ikke noget jeg kan præstere, det er noget man er og

gives. Kunstig glæde vil altid være hul. Mens ægte glæde er boblende og overvældende, den kommer til os uventet og

voldsomt. Den fuldkomne glæde er når vi tror på, at vi er gode nok som vi er, også uden at have præsteret det mindste. Julens budskab i en nøddeskal, kristendommens kerne er, at den

skyld vi ikke selv kan bære, den vil Gud bære. Julen indbyder os til, at være med i den oplevelse. Indbyder os til at åbne vore øjne, og se nyt i noget velkendt. Lade os gribe og glemme os selv. Hvis man spørger børn hvorfor de leger, så leger de fordi de leger, det er formålet i sig selv. Og livsglæde har det på samme måde.

Det forunderlige ved glæden er måske netop, at den kan være flyvsk. Den indfinder sig ofte der, hvor vi mindst venter det, også der hvor vi med rimelighed kan sige, at der godt nok ikke er meget at glæde sig over.


Digteren og tidligere biskop Johannes Johansen har en smuk linje i sin jule salme "Det var ikke en nat som de andre" fDDS 98) hvor han siger om julenat: "Denne nat blev et lyshav i tiden, Den har lyst gennem slægterne siden,

Dengang Gud selv blev menneskets lys"

Med ordene peger han, på at vi behøver ikke opfinde noget, præstere noget, der kan åbne paradisets port, åbne for lys i mørket, det er Gud, der er den store opfinder. Det vi skal er at

leve vores liv her på jorden i tro, håb og kærlighed og være åbne for den forunderlige fortælling vi er del af. I julen får vi lov at se Gud ind i øjnene - ja faktisk helt ind i

hjertet. Når vi fæstner blikket dér, ser vi en verden af godhed, kærlighed, tilgivelse og glæde - og nok til alle mennesker. Julen er en måde at lægge de gamle trin, og nedtrådte spor, og det vi har gjort, og det vi ikke fik udrettet bag os - og få lov at begynde igen!

God Jul og må både julen og det nye år velsigne jer med godhed og en glæde der kan rumme livet som det viser sig! Sognepræst Charlotte Gamborg Paaskesen

LY N G B Y TA N D K L I N I K E N G E L S B O R G V E J 4 2 T L F. : 4 4 9 8 0 2 5 5 2800

LY N G B Y

E-MAIU

C L ( § > LY N G B Y TA N D K L I N 1 K . D K


Taarbæk Fritidsfisker Laug Lørdag d. 10. september atlioldt Fritidsfiskerlauget igen fiskekonkurrence. Vejret kunne man

ikke klage over, Øresund viste sig fra sin smukkeste side, høj sol og ingen vind. Fiskeriet kunne mildt sagt godt have været bedre, der var meget

fa fisk på alle både. der deltog denne solskinsdag. Det var sild

og makreller, der blev fanget den dag. Og vinderens største fisk blev da også en makrel!

Efterfølgende der spisning og hygge i akvariet. To glade vindere på billedet, 1. præ mie Tom K. og 2. præmie Spar.

Reperation Autolakering Dæk/Fælge

Din tryghed er sikret gennem

Rust / Skader Olieskift

Støvsugning Airconditioning

Ring til Jacob Knuth og lad os få

TrygiiÉi

en bilsnak om, hvad vi kan hjælpe

dig med - vi kan mere end du tror! Ta a r b æ k A u t o

DANSK

Taarbækdalsve] 2, 2930 klampenborg

BIIBRANCHERÅD

Tel: 3964 2034 - mail: Taarbaek-auto@live.dk

Wiisbye

Alt i 6l-arb©jd6 autoriseret el-installatør 3963 0413 og 3963 0414


o l A A R B Æ K K U LT U R C E N T E R I N V I T E R E R T I L

TA A R B Æ K J U L E M A R K E D 2 0 1 6

VI

TÆNDER

B Y E N S J U L E T R Æ LØRDAG

2 6 . 11

KLOKKEN

17.00

Å R E T S J U L E M A R K E D I TA A R B Æ K Lørdag den 26. november klokken 13.00 - 17-00 Glæd dig til årets julemarked i Taarbæk. Julemarkedet foregår som altid på Taarbæk Skole. Masser af boder med spændende gaveideer. Juleting, smykker, lysestager, skærebrædder, keramik, kunst og meget mere. Find Julegaven til din nærmeste ... eller måske den lille ekstra gave til dig selv.

Vil du høre, om der er ledige boder? Kontakt Taarbæk Kulturcenter på mail

...SNYD DIG

IKKE

S E LV

FOR

D E N N E S Æ R L I G E OPLEVELSE. B Ø R N E N E HJÆLPER

MED

kulturcenteret@sol.dk

Der er gratis adgang til julemarkedet. I cafeen kan du købe årets første glas julegløgg og æbleskiver. Klokken 17.00 tænder vi juletræet i rundkørslen.

AT

BESØGCAFÉENPÅ

KØB DIN JULEGAVE I

VITÆNDER BYENS

JULEMARKEDET.

ÉNAF DE MANGE

JULETRÆ I

GLØGG OG

BODER

RUNDKØRSLEN

ÆBLESKIVER Taarbæk Kulturcenter

TÆNDE

T R Æ E T. O G S A DANSER

VI

RUNDT

OM

TRÆET

FOR

AT

F E J R E

JULEMÅNEDEN.


11 NYT FRA TAARBÆK KULTURCENTER

T

JULEBANKO

4#

I

T A A R B Æ K

ONSDAG

7.

DEC

Årets julemiddag i Taarbæk Kulturcenter samler en stor del af

byen. I år kan du også vinde en ekstra Julegave, når vi inviterer til julehygge og julebanko. Julemiddagen er en helt særlig tradition i byen. Vi mødes til fællesmiddag. Men i december er

"JULEN

KOMMER

TA A R B Æ K

TIL

...BANKO"

dot helt fast tradition, at vi juler med julemad og julehumør.

Du skal tilmelde dig for at kunne deltage i

Og i år bliver der også mulighed for at vinde en

julemiddagen, og der er begrænset antal pladser.

ekstra julegave, når Taarbæk Kulturcenter

Du tilmelder dig ved at sende en mail til

inviterer til byens store julebanko. Flere lokale firmaer har givet en særlig gave, som vi spiller

kulnirccnteret@sol.dk

om til årets julebanko.

Hvis du ikke har fået betalt årets kontingent,

Julemiddagen foregår kl. 18.30 Julebanko foregår kl. 20.00

julemarked eller til julemiddagen. Det koster kun 100 kr./år at støtte kulturen i

kan du betale både i forbindelse med årets

Taarbæk. Som medlem kommer du Ind til de

Julemiddag og julebanko er for hele familien. Vi

fleste arrangementer med sær-rabat.

sørger for, at der er hyggelig julestemning og så afslappet, at vi mærker, at julen for alvor er kommet til byen.

Taarbæk Kulturcenter drives af frivillige, og hører til på Taarbæk Skole. Læs nyt på facebook.com/kulturcenter

FØRSTE KULTURARRANGEMENT! 2017 - DEN 18. JANUAR. Glæd dig til on aften i kunstens tegn, når vi skai høre om maleren Marc Chagall. Det foregår onsdag den 18. januar kl. 20.00 i Taarbæk Kulturcenter. Vi får besøg af Marc Chagall-ekspert, der fortæller om den russiskfødte kunstner, der for alvor slog igennem i Frankrig. Marc Chagall oplevede begge verdenskrige, blev 97 år og han blev én af det 20. århundredes mest kendte og elskede kunstnere. Onsdag den 18. januar inviterer Taarbæk Kulturcenter også til årets første fællesmiddag. Det koster kun 60 kr. for at deltage i middagen,

hvor både børn og voksne er velkomne. Vi åbner gymnastiksalen for børnene, så alle kan få en hyoaeliq oplevelse. Tilmelding til spisning,

Taarbæk Kulturcenter


12 Charlottenlund, døn 04. november 2016

Nyt fra Taarbæk Tennis Klub Kære alle

Endnu en god sommersæson er ovre. Vi er for længst startet på vinter banerne i Lyngby. Klubhuset er lukket ned. Urene er stillet tilbage sam men med havemøblerne. Den første frost har allerede været forbi. Vi

nærmer os julen med hastige skridt. Standerstrygningen forløb storartet i fuld solskin den 1. oktober 2016.

Brage sang bragende godt. Tak til Brage. Efterfølgende var der doubler, som Jacob styrede og senere fællesspisning for de tilmeldte i klubhuset. En rigtig god afslutning på sommersæsonen. Vores klubturnering forløb godt med mange tilmeldte i år. Se resultater på hjemmesiden. Interessen for juniortræningen og antallet af juniorer på træning er også

blevet større i år. Det vidner om at vi har godt fat i arbejdet med de unge spillere. Bestyrelsen arbejder til stadighed med at forbedre forholdene for junio rerne både med hensyn til træningen og de fysiske forhold. Til det sidste spiller bla. skovhuset en ikke uvæsentlig rolle. Der arbejdes stadig på at finde sponsorer til dette.

Der arbejdes med at få sat kodelåse på toiletter, omklædningsrum og klubhus. Så det kun er klubbens medlemmer, der har adgang hertil. Mere information om dette inden starten af næste udendørssæson.

Vigtige datoer: Juleaften 24. december 2016

Nytårstennis blev fastlagt til den 20. januar 2017 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes den 2. marts 2017 kl. 19.


13 Nu vil jeg og resten af bestyrelsen ønske jer alle sammen en god vinter og jul og et godt nytår i venner og familiens skød. Mange tennis- og julehilsener fra To m

Nørskov

F o r m a n d Ta a r b æ k Te n n i s K l u b

DIN LOKALE

%

Strandvejens Låseservice Frederik Rasmussen

Strandvejen 627 DK-2930 Klampenborg Te l e f o n ;

20

61

29

66

Mobil: 2218 4467

E.niail: fr@labzonc.dk

Taarbækdalsvej 3 A Jtv - 2930 Klampenborg

Taarbæk's nye Låsesmed

Mail: cf1risHanFaikhan5en@gmail.com

M A D - H A L L A Vikingernes efterfølger I nordisk kogekunst

30 år erfaring i mad ud af huset og mange arrangementer 1 Taarbæk. Vi leverer smørrebrød, fest-menu, forret, dessert, buffet, natmand

og hele receptioner. Se forslag og priser på www.madhalla.dk. Kendt for den gode smag og rimelige priser.

Ring og få en snak om dine ønsker med Ebbe på 2049 3675


4 Taarbæk Sejlklub Taarbæk Sejlklub 2930 KMtT««r<>ixg

Mørketiden er begyndt. Med surt vejr, kulde, blæst og en tangsuppe som fyldte hele yderbassinet. Så tæt at mågerne kunne gå på det. Det tog en god halv time at få trukket bådene forbi midter molen så de kunne

komme ind til Michaels kran. Det på høje tid at komme på land og få presenning på. Vi havde standernedhaling lørdag den 29 oktober med den sædvanlige servering af Chili/græskar suppe. Chefkokken Anton brokkede sig over datoen fordi den i år lå FØR Halloween, så han ikke kunne få

græskarsuppen på tilbud som han plejede. Men god var den og der var fint fremmøde. En gang i mellem er vores klubhus for lille. {Det er især når der er fri servering]

Der blev uddelt et utal af præmier for de samlede aftenmatch sejladser. Den store overraskelse var, at førstepræmien for tredje løb IKKE gik til Claes Thunbo. Den gik til Hoppetossen med Dean og far Tormod. Et rent familieanliggende. Formand Rarbergs flidspræmie, som hænger permanent i klubhuset, gik i år til Ulrik Spork som anerkendelse af hans store og energiske indsats som arrangør af det årlige senior mesterskab. Som i år blev vundet af Niels

Bartolin efter et par vidrige slutsejladser med lumske vindspring lige før mål linjen

På standernedhalingsdagen blev der i øvrigt også afholdt junior mesterskaber

med 9 juniorer tilmeldt. Desværre nåede vi kun en sejlads i den hidsige norden vind, hvor det lykkedes at få sejlet et fint trekante hul i Y 145. Mærkerunding, plads ved mærket og de unge som går hårdt til den, som de skal. Så sker sådan noget. Den formodede gernings mand Jens Zacho (som iht til

kapsejladsreglerne var uden skyld) fik året præmie, "det gode eksempels pris" (en meget grim kunstig potte plante). Stort grin og tillykke Her kar Taarbæk Nyts læsere se et billedet af skaden. Godt det ikke var nærmere

vandlinjen. Sligt sker når man sejler i små livlige både med spidse snuderl Men vi nåede meget andet inden vi kom så langt Den sidste weekend i august gennemførte klubben sit hidtil største stævne i mange år. Danmark mesterskabet for J80, med 22 deltagende både og over 100 gaster, rorsmænd og pårørende. Som alle blev indkvarteret på skolen og bespist fra fredag til søndag. Grillmiddag lørdag, stor morgenbuffet og madpakker, specialsmurt til at kunne indtages under sejlads. Det hele styret af næstformanden og et hold af

junrorpiger. Årgang 19601! (plus og minus). Hertil fuldt bemandet dommerbåd under kyndig kommando af overdommer Troels Wester, to mærkebåde som tilbragte to hele dage i gummibåd på havet, sejlads sekretariat, og "springdrenge" til det løse. Alle poster besat af frivillige medlemmer Søndag var der stiv kuling fra øst. Regn og snusk vejr og det var et betagende syn at se 22 både sætte sejl og krydse ud af havnehullet i svær sø. Ikke for høns, men j 80 sejlerne kan deres kram. Så alt gik godt Vi fik afviklet alle sejladser minus en reservesejlads. Så vi kunne søndag eftermiddag hylde et velfortjent vinder hold fra Furesøen. med Daniel og Benn Nyborg på holdet. Vores egen Søren Jensen blev nr. 6. Ikke så ringe efter kun godt et år som aktiv i klassen.


1 stor ros fra J 80 klubben for arrangementet. De kommer gerne igen, men ville især gerne låne vores service hold af morgen og middags piger Nix bix.

De lånes ikke ud. Men stor tak til alle der fulgte og bar. Også til havnen og skolen og de mange medlemmer som frivilligt forlagde til Skovshoved for at give plads til alle gæsterne. Og samtidigt tak til Skovshoved Havn som beredvilligt gav plads til alle vores både. Det stævne havde vi ikke skam af, men det var godt nok en træt forsamling af hjælpere som klarede den sidste oprydning i skole og i klubhus søndag aften I september blev der afholdt Danmarksmesterskaber i Yngling på Furesøen og se om det ikke lykkeses for vores evig unge Jørgen Ring med Jens Zacho og Cameron Larsen som gaster at vinde sølvfadet. Men Taarbæk stillede også op med bedste pige besætning. Med Camilla Frost Andersen, Line Knudsen og Anne Sophie Stage Jensen. Samt bedste rene junior besætning med Carl Beck, Mads Wivel og Magnus Faurhøj. Nr 1 over hele linjen Stort tillykke. Og hvem var det der vandt i dag, det var dem fra Taarbæk af— Som de sang i gamle dage da Taarbækkerne hærgede kapsejladsbanerne under

Øresundsugen og i fællekapsejladserne

Alt I alt et aktivt efterår. Med mange arrangementer og stjernestunder Men nu går vi i Hi Dog ikke helt. Undervisning i navigation er startet hver mandag fra den 24 oktober og frem til marts og der er arrangeret

gymnastik for juniorer på skolen og efterfølgende undervisning i sømandskab og knob og splejs i klubhuset hver onsdag. Den 23 november vil der være arrangeret filmaften med forvisning af kultfilmen Martha. Med introduktion af

tredje styrmanden på M/S Harald. En af vore (u)kendteste danske skuespillere! (I gætter bare løs!!) Det viser sig (forstå det hvem der kan), at der er mange af vores medlemmer som aldrig har set eller hørt om denne filmskat Se speciel indbydelse herom. Vi forsøger lidt bespisning, som indledning til forevisningen Der vil også være andre arrangementer i løbet af vinteren. Hold jer orienteret på hjemmesiden og på portalen Og så en lille anekdote: Eleverne i 4 klasse i Taarbæk skole blev bedt om at skrive en stil om " en betydningsfuld dansk personlighed". Der var gode stile om Statsministeren, HC Andersen og Kronprins Frederik, Men prisen for den bedste stil handlede om— Jørgen Ringl I Jo jo! Men mørkehilsner

Formanden

www.taarbaek.dk - din Indgang til alt I Taarbæk


Wiolenyt f r a Ta a r b æ k s s t ø r s t e h a v n

Nye redningsstiger

Trygfonden har valgt Taarbæk havn til at deltage i udviklingen af nye redningsstiger som et led i projektet "Orange spot-havne". Derfor betaler fonden nu for opsætningen af 17 nye stiger i havnen. Vi er meget glade for dette samarbejde, da de gamle stiger stod for an en kostbar udskiftning.

Husk, at det er en meget dårlig idé at fortøje joller mv. til redningsstigeme. Hvis man un der en redning også skal forcere fortøjninger og både kan en i forvejen kritisk situation let blive forværret. Derfor vil den slags fortøjninger blive løsgjort uden varsel af havne fogden. Nye agterpæle På havnemødet i foråret fortalte vi om projektet med agterpæle ved yderhavnens vest

mole. Vi går nu i gang, og regner med at være klar ved sæsonstarten i 2017. Da pæle

ne forudsætter lidt større pladsbredde end hidtil, er det nødvendig at nedlægge en

plads på denne strækning. Betalingen for denne merbredde vil blive lagt på sommerlej en for de pladser som nu får agterpæle. Havnemødet 2017

Havnemødet afholdes den 22. marts kl. 19,30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden vil blive udsendt til pladslejeme i god tid forinden. Ferieafløser søges

Med Kurt Frederiksens alt for tidlige død har vi mistet en god ven og ferieafløser for havnefogden. Vi søger derfor en ny afløser. Tag fat i Michael hvis det er noget for dig. El-regler

Husk, at landsatte både kun må have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet, kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogden ønsker alle god jul og godt nytår.

Kære alle.

Tusind tak for t>lomster, søde ord og tanker samt deltagelse i Tlmmers begravelse fredag den 30. septemer 2016. Kærlig hilsen Emma, Nina og Alice


17 Nyt fra Taarbæk Samlingen Taarbæk Samlingen havde i 2016 sin efterårsudstiiiing i perioden

17. august til 18. september i kælderen Taarbæk Strandvej 77. Vi havde i perioden åbent 3 timer to eftermiddage ugentiigt, og der kom i gennemsnit knap 7 personer pr. gang.

Hovedtemaerne for årets udstilling var • Musikken i Taarbæk (Midsommerkoncerterne, Brage, Frejas Sal, mv.),

• Cottagerne i Cottageparken, og • Udviklingen i Taarbæk havn Derudover havde gæsterne mulighed for at se i en meget stor del af samlingens øvrige biliedmateriale, som er samlet i ringbindene. Jeg vil godt benytte lejligheden tii at takke dem, der kommer og

forærer Taarbæk Samlingen ting, leverer beskrivelser og fortæller

historier. Ikke blot fra "gamle dage"; men også fra nyere tid. Tingene fra nyere biiver jo også historie en dag, og det er vigtigt, at der bliver gemt væsentlige ting fra nutiden, og historien om

dem bliver skrevet ned. Kun på den måde eftertiden om nutiden, i stedet for at tingene bare bliver kørt på lossepladsen i et blindt anfald af oprydningsvanvid.

På samme måde vil jeg takke dem, der kommer med spørgsmål f.eks. om billedej- fra det gamle Taarbæk, som vi skai hjælpe med at datere eller på anden måde skaffe oplysninger om. Mette og Klavs Olsen skal have et stort tak, fordi vi endnu en gang ma låne deres kælder. Taarbæk Samlingen forventer at lave en tilsvarende udstilling i august-september 2017; men mere om det i bl.a. næste nummer af Taarbæk-nyt Peter Hjalf formand


18

CL\US

BORG

& Partner

JULEN ER LIGE RUNDT OM HJØRNET...

- Det milde efterår har budt på mange handler og vi byder alle de nye

familier velkommen til Taarbæk med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle.

SOLGT

SOLGT

SKOVVEJ

SOLGT

2//

KLAMPENBORG

//

39640252

//


19

JAN FOG JULETRAKTEMENT HOS CLAUS BORG & PARTNER...

Traditionen tro vil det glæde os, at byde på et glas vin eller anden for friskning og naturligvis pebernødder og saftevand til børnene, lørdag den 26. november fra kl. 16.00, inden juletræet tændes i rundkørslen. De venligste hilsner Camilla Søndberg, Michelle Metzsch, Jessie Thiele, Søren Heilesen &

Claus Borg

M M VILLA MED 1-GEN STRANDGRUND

BE(a:CLAUS-BORG.DK

II

iSTANDSATLl-JL, MI-DTI-RRASSE STOR VILLALEJLIGHED I 2 PLAN

WWW.CLAUS-BORG.DK


20 Nyt fra Barakken Kære alle osse jer, der endnu ikke er medlemmer. I er flinke til at melde Jer ind og betale, og vi har mange medlemmer, men vil gerne se flere bruge stedet i det daglige. Hvis du er interesseret i at bruge værkstedet, så kom forbi søndag den 4. december kl. 16.

Vi vil vise hvordan de store maskiner skal benyttes forsvarligt, især rundsav, høvl og boremaskine. For de af jer, der ønsker at deltage - giv os et praj på den ene eller anden måde.

Vi har indrettet værkstedet med værkstedstavler og indkøbt almindeligt håndværktøj samt værktøjssæt til cykler. Ud over de faste maskiner har vi desuden værktøj til kompressor, fx hæftepistol, så nu er der ingen undskyldning for ikke at bruge værkstedet. Ud af kælderen og afsted til Barakken. Tag gerne noget af jeres gode værktøj med.

Londsindsomling for Dansk Flygtningehjælp: Indsamlerne tæller op i Barakken


21 Tirsdag d. 13. december kl. 19, vil vi gerne vise, hvordan I kan slibe jeres køkkenknive på vores maskiner og slibestene. Vi har en vådslibemaskine til det finere og en bænksliber til det grovere.

Taarbækbilleder - jeg tror, at vi holder en aften med gamle billeder fra Taarbæk. Det fungerede godt ved foreningsdagen i august. Da billederne fra Facebook kom på lærredet via vores projektor, gik snakken i gang. Vi vil indlede dette arrangement med at vise, hvordan man benytter Facebook, og vores projektor i Barakken, som alle medlemmer er velkomne til at benytte. Så hold øje med opslagstavlerne. Taarbækportalen og Facebook. Nytårskur

Søndag d. 15. januar kl. 16.00, hvor vi vil servere lidt at drikke og sikkert også lidt at spise. Samtidig vil vi gøre stor reklame for indbetaling af kontingent, for det er ved at være tid igen. Den første indbetaling har nu dækket i mere end 1 Vi år, så nu skal der lidt i kassen. Alle er velkomne, også de, der bare er nysgerrige.

Lyngby Begravelsesforretning Christoffer Nielsen & Søn - Grundlagt 1896 - Tillid gennem 5 generationer

Professionel hjælp og rådgivning Ring venligst for aftale

TIf. 45 87 00 28

Danske Bedemæfxi

Træffes hele døgnet Frederiksdalsvej 21, 2830 Virum vww.lyngby-begravelsesforretning.dk Carsten Olsen

Diplomuddannet bedemand

- dit

Næste nummer af Taarbæk Nyt er planlagt til at udkomme sidste uge i marts 2017. Termin for indlæg er derfor søndag d. 12. marts 2017.

Bl


22 TA A R B Æ K

BORCiERFOREMNG

Referat fra ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening aflioldt på Taarbæk Skole onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.30 i "Akvariet",

inden generalforsamling talte Skoleinspektor Charlotte Normann Andersen om Taarbæk Skole. Dagsorden 1 henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent:

Richard Sandbæk bod velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Karen Stage Petersen .som dirigent. Karen blev valgt og konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Omkring 50 borgere deltog i generalforsamlingen. 2. Formanden aflægger beretning:

Richard Sandbæk aflagde bestyrelsens beretning for det forlobne år. Richard Sandbæk kom bl. a. ind på folgendc: - "Hvad vil vi med Taarbæk"? -- Indlæg senere om "Taarbæk mod år 2025" Strandstilauget og Springforbiprojektet

- Vedligeholdelse af Taarbæk, herunder byvandring i marts med delegation af politikere og embedsmæ-nd fra Lyngby-Taarbæk Kommune. ()pfblgning.smode med kommunen den 29/8. TB

har senest faet en kontakt person i Center for Areal Ejendomme. Taarbrek Borgerforening vil meget gerne have indflydelse på cn vedligeholdelsesplan for Taarbæk, herunder vedligeholdelse af Kommunens gamle redskabsskure/vaskehuse på MolevcJ. Liv i byen - bopælspligt bor fastholdes strengt for Taarbæk. Anvendelse af den gamle Menigshedsbornehave.

Parkering, fodgængerfelt, cykelsti langs Kystbanen er blevet asfalteret. Lokalplan 233, herunder Nordre Molevej 4. • 253 medlemmer nu i Taarbæk Borgerforening. Nyerhvervede Mobilepay er cn succes. l'oreningens overordnede målsætninger for det kommende år er; Planen for "Taarbæk mod år 2025" samt opfølgning på den gode kommunikation med Kommunen. Som en del af bestyrelsens beretning orienterede Thorkild Hover næmiere om arbejdet med "Taarbæk

mod år 2025". Arbejdsgrupper nedsat under bestyrelsen har i det forlobne år medvirket til det oplæg, som blev sendt ud dagen før generalforsamlingen, og som ligger på Taarbæk Portalen.

Skjold og Skjold Tømrer- og Snedkermester Strandvejen 611A, 2930 klampenborg Tel: 42218401 - mail: skJoldogskjold@hotmail.com


23 "Taarbæk mod år 2025" er en efterfølger til "Vores Taarbæk 2017". Der vil blive indkaldt til Borgermøde i januar med henblik på mere detaljeret drøftelse og igen nedsættelse af konkrete arbejdsgrupper med reference til bestyrelsen. Har borgere kommentarer til det nuværende og foreløbige oplæg, er disse meget velkomne og kan sendes til Thorkild Høyer eller til Linda Garlov. TB har medvirket til, at der nu er udarbejdet en velkomstfolder om Taarbæk til udlevering til nye beboere. Om alle vore foreninger, alle vore gode tilbud og fantastiske liv sammen her. Tak til primus m o t o r L i n d a G a r l o v.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: Connie Nielsen forelagde det af Alice Timmermann reviderede regnskab for perioden 1. juli 2015 til 30.

juni 2016. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med et overskud på ca. 6.000 kr. 4. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. Forslaget blev vedtaget og gælder således for regnskabsåret I. juli 2017 til 30. juni 2018. 5. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse m.m.:

a) Connie Nielsen, Jeanette Oppenheim, Thorkild Høyer og Jørgen Bertelsen var på valg og blev genvalgt for 2 år. b) Lars Blicher-Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen for 2 år. c) Poul Erik Andersen blev valgt som suppleant for 1 år. d) Alice Timmermann blev genvalgt som revisor. e) Christian Hjortkær blev genvalgt som revisor suppleant. Bestyrelsen består herefter af: Richard Sandbæk (formand), Connie Nielsen, Jeanette Oppenheim, Linda Garlov, Thorkild Høyer, Jørgen Bertelsen og Lars Blicher-Hansen.

Suppleant: Poul Erik Andersen. 7. Eventuelt:

Det blev bemærket, at lys på stien ved banen ikke fungerer. Den, der opdager, at der er noget galt med belysning på stien, opfordres til at ringe eller skrive til DONG. Fejlen plejer at blive rettet hurtigt. Tak til revisor og dirigent.

Strandsti Lauget SpringforbI Følg 08 på: httDs://www.facebook.com/stran(jstien


24 TA A R B Æ K B O R G E R F O R E N I N G ,

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen Vi plejer jo som altid først at kigge på de mål, vi satte os i bestyrelsen for indeværende periode. Disse mål med efterfølgende status er som følger: 1 . H v a d v i l v i m e d Ta a r b æ k - Ta a r b æ k m o d å r 2 0 2 5

Dette punkt vil vi høre nærmere om efter bestyrelsens beretning og nogen af jer har må ske haft tid til at læse det dokument Jeanette sendte ud i går til vore medlemmer. Ar bejdsgruppen som blev nedsat i samarbejde med Taarbæks Foreninger har lavet et flot stykke arbejde og det viser, at når vi aktiverer nye som gamle ansigter, så kan der ske magiske ting til gavn for vores Taarbæk. Dokumentet vil også ligge under Taarbæk Por talen.

2. Strandsti Langet og vores Springforbiprojekt Det gode samarbejde med Naturfredningsforeningen og Naturstyrelsen om at få retable ret og sikret Strandstien ved Springforbi fortsætter, og nogen af jer har måske allerede oplevet det flotte resultat. Den første milepæl blev sat ultimo maj ved indvielsen af det renoverede stiforløb, så stort tak til Naturstyrelsen for det gode samarbejde. Projektbeskrivelsen, kaldet "Vision Springforbi 2020" er færdiggjort med økonomisk støtte fra A/S Strandmøllen, som så blev projektets første sponsor. Vision Springforbi 2020 består af delprojekter og det samlede budgetoverslag beløber sig til 15-20 mio. kr. Desuden har Friluftsrådet bevilget en donation til badetrapper/-broer, i det omfang vi selv finansierer delprojektet med et tilsvarende beløb. Det kommende arbejde i Lauget vil herefter være koncentreret om at skaffe fondsmidler, og de første to ansøgninger er afsendt. Vi vil også fremover aktivt deltage i Strandsti Laugets bestyrelse ved Poul Erik Andersen. 3. Vedligehold af Taarbæk

Dette punkt har vi taget op i forbindelse med vores byvandring og det kommer jeg til bage til, idet nogen ting er der sket, men vi vil ønsker en mere håndfast vedligeholdelses plan for Taarbæk området, så vi sikrer, at Taarbæk ikke bliver glemt. B y v a n d r i n g e n i Ta a r b æ k I S . m a r t s

Vi havde den IS.marts en byvandring i Taarbæk med deltagelse af en række politikere herunder borgmesteren samt repræsentanter for kommunens administrative ledelse. Vi havde i bestyrelsen opstillet en række punkter som vi ønskede at diskutere såsom: • Lokalplan 233 for Taarbæk o Herunder "Arnes bar" på Nordre Molevej. o Lokalplan versus dispensation/høringssager. o Bopælspligt for tomme huse i Taarbæk.


25 • Vedligehold af Taarbæk o Fortove & veje. o Lave en decideret vedligeholdelsesplan for Taarbæk, o Kommunale bænke i dårlig stand. o Bombegrunden, herunder: Sand i sandkassen, Qeme graffiti fra toiletbyg ning, metalspand til opsamling af grillkul. • Anvendelse af den gamle Menighedsbørnehave, evt. til lægehus og flygtningebo liger. • Parkering o Parkeringskontrol i Taarbæk. o Parkeringsplads ved kirke, Qemelse af gammel bil og trailer. • Molevej - vedligeholdelse af de gamle redskabsskure/vaskehuse. • Cykelstien langs Kystbanen. • Fodgængerfelt ønskes markeret på Strandvejen ved det store "bump". Bestyrelsen har holdt et opfølgningsmøde med kommunens ledelse den 29.august, og der er bestemt sket tiltag, men vi forfølger sagen løbende. Et positivt tiltag er for eksempel af Borgerforeningen nu har faet en fast kontaktperson i Center for Areal & Ejendomme, hvilket gør det nemmere at føre en saglig dialog med Kommunen. Status på medlemmer i vores forening

Antallet af medlemmer er steget med 12 nye medlemmer til i alt 253 medlemmer og Connie holder som sædvanligt et skarpt øje med dette og vi er glade for den store opbak ning til vores forening som jo både er til for lejere såvel som ejere. Som noget nyt og for at gøre det lettere for vore medlemmer og vores kasserer så har vi indført "Mobile Pay" til betaling af kontingent og det har været en stor succes. Foreningens målsætninger 2016/2017:

De målsætninger, vi i bestyrelsen har sat os for det kommende år, er bl.a.: 1. 2025 planen for Taarbæk Vi kommer alle i bestyrelsen til at bruge en hel del tid på dette vigtige arbejde sammen med mange andre Taarbækborgere og håber at afholde et borgermøde om dette til januar og selvfølgelig også på et tidspunkt fortælle vore politikere hvad vi godt kunne tænke os med Taarbæk og her gælder det om at være meget konkret i de arbejdsgrupper, som skal nedsættes f.eks. indenfor områder som:

• Bedre udnyttelse af vore lokaliteter som eksempelvis biblioteket, Bindesbøll, Ten nisklubben, Skolen.

• Kan vi gøre Skt. Hans aften mere festlig. Vi håber, at vi kan aktivere nye ansigter i disse arbejdsgrupper, så det ikke kun er "Tor denskjolds Soldater", og dermed få nye kreative input til gavn for hele Taarbæk.


26 2. Opfolgning på By\undringen med politikere og kommunens administrative le delse

Afrundint;;

Jeg er ved at tiå til afslutningen af min beretning, men lad mig benytte lejligheden til endnu engang at takke mine dygtige og yderst flittige bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Også en stor lak til alle Taarbæks foreninger for et glimrende samarbejde omkring "Taarbæk mod 2025". Jeg vil også sige tak til alle vore medlemmer, som kom mer med gode forslag til emner vi skal fokusere på.

Blikkenslager Michael Doctor Rasmussen

RASSER Taarbæk Strandvej 59, 1. tv. 2930 Klampenborg Mobil 40 59 10 60 e-mail: michael@vvs-doctor.dk

Hatha Yoga i Taarbæk Ta a r b æ k S k o l e

2. sal, værelse 8.

Mandag kl. 18. Onsdag kl. 16 og kl. 18 Kære Yogi

Jeg glæder mig til at starte en ny yogasæson på vores hyggelige lokale skole, Alle kan være med, dog er onsdagsholdet kl. 18 for let øvede. Medbring behageligt tøj, sokker, yogamåtte og tæppe. Vi vil arbejde med åndedrættet, samt styrke og smidiggøre krop og sind. Sæson 2017 starter d. 4/1, og giver os 20 lektioner, pris 1.400 kr. Underviser:

Eksamineret yogalærer Lise Lotte Asmussen

Taarbæk Strandvej 50 Tilmelding til: liselotte@asmussen.cc Tlf: 40553601


27

Strandstien på vej m o d e n d n u fl e r e f r i t i d s t i l b u d . . .

De første efterårsprøvelser

Så vi krydser fingre for, at vi lykkes med fondsarbejdet. Imens er møder med

overstået ...med bestået! Det var med spænding, at vi fulgte de første efterårsdage med rigtige bølger og forhøjet vandstand. Men stien står endnu, og vi kan stadig gå de skønneste ture langs vandet. Strandsti Lauget Sphngforbi arbejder ufortrødent med at skaffe penge til at udvikle hele strandstiområdet og den tilhørende park i Sphngforbi. Og fantastisk dejligt, at drømmene så ikke er skyllet væk undervejs. Men det er tydeligt for enhver, hvor langt Naturstyrelsens første penge rakte. Cirka to

tredjedele af turen langs vandet fra Taarbæk til Strandmøllen er blevet renoveret. Men så står

resten ellers uberørt og sårbart. Og også undervejs på det første stykke er der flere steder, hvor der mangter kystsikring.

Naturstyrelsen om en ny badeadgang med trappe til vandet gået rigtig godt. Uge nu ser det ud til, at den nye bade sæson i 2017 også kan resultere i indvielse af en

badetrappe i stil med de trapper, som er lavet på Bellevue. Det bliver sjovt, at vi så pludselig kan konkurrere med Taarbæk om dejlige badeoplevelser også. Strandstilauget bidrager med økonomi fra den bevilling, som vi har fået fra Friluftsrådet.

Tak for den store opbakning til vores arbejde i strandstilauget! Vil du i øvrigt have nyt om, hvordan arbejdet med at skaffede sidste 10-12 millioner kroner skrider frem?

Følg os på www.facebook.com/strandstien

Du ønskes en glædelig julestrandtur : -) Anne-Christine Rasmussen, fmd. lauget


28 T I L LY K K E d . 11 o k t o b e r k o m V i k t o r n r . 3 t i l v e r d e n

Flemming Henriksen og Merete er blevet farfar og farmor, deter Merete og Flemmings ældste søn Mikkel og Snezana der er blevet forældre ..Flemmings mormor Ditte kunne på sin 89 års fødselsdag i dag været blevet Tip olde.

Lille Viktor nr. 3 er opkaldt efter sin oldefar Viktor Henriksen som vi med stor sorg mistede i nov. 2015 Viktor er igen opkaldt efter sin farfar Viktor Henriksen som var den første

kasserer i sangforeningen i mange år, der ikke var fisker. Dette kan der læses mere om inde på Taarbæk portalen / Taarbæk Nyt / litteratur listen / Taarbæk Fiskeres Sangforening "Brage " 1881- 1981

(læs mere på side 43) ... som Niels Post ville have skrevet... lille Viktor er født og Mikkel har det godt Hilsen Olde Kisser

t Aurosadelmagcren v/ John Nissen Lttcrbuen 14A

2740 Skovlunde

ur.

«K)oi

70

H>l;40S7 lUSI i-axSOOOOl 76


29 FORENINGEN TAARBÆK SØBAD

Regn, kulde og rusk - især fra øst - så er det november efter en helt fantastisk eftersommer, hvor vi i september måned blev kompenseret for den kolde og temmelig kedelige sommer. Det første år uden sommerbroer har medført nogle få udmeldelser af foreningen, og det er

jo trist! Ellers er det gået godt de dage, hvor vejret har budt på sommer og de mange mennesker i Rosenhaven har haft stor fornøjelse af broforlængelsen, platformen og ikke mindst den nye trappe mod nord, som der blev råd til at sætte op, da vi har haft en besparelse ved at undlade at opsætte sommerbroerne. Selvfølgelig har disse manglet i sommerbilledet, men det kan ikke være rimeligt, at så få mennesker skal betale for så mange andre. Kommunen ønskede ikke at sætte broerne op i år, og jeg tvivler på, at man vil bruge penge på sommerbroerne fremover. Men lad os nu se!

Julen nærmer sig med raske skridt og vandet bliver koldere og koldere. Koldt vand er skønt for en vinterbader, men det ville være dejligt med lidt mere vestenvind. Søndag den 18. december kl. 08.00 byder vi på solhvervsmorgenkaffe og brød, så vi sammen kan fejre, at der kun er 3 dage til, at det vender og vi går mod lysere tider. Vi håber på et stort fremmøde.

Medlemstilgangen vokser stille og roligt, men vi kan godt nok også mærke konkurrence fra andre nærliggende badeforeninger, der kan tilbyde bedre faciliteter i kraft af tilskud fra deres kommuner. Det kan vi ikke prale af. Vi skal tværtimod stadig betale penge til vores kommune for overhovedet at få lov til at tage en morgendukkert.

Hvis man ønsker at blive medlem at Foreningen Taarbæk Søbad, eller kender nogen, der gør, så gå ind på vores hjemmeside: www.taarbaeksoebad.dk oe meld jer ind, eller kontakt Anne campbell pr. tif.: 40410919. Alle er velkomne. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! Inge Heilesen - Formand for Foreningen Taarbæk Søbad


30

Ta a r b æ k B o u l e s K l u b O Vi afsluttede sæsonen torsdag den 22. september 2016 34 medlemmer mødtes på skolen til en hyggelig aften med Skipperlab

skovs med brød og rødbeder. Roland havde bankospil med og der var sørget for slikposer til spillet. Der var rigtig god stemning. Klubmester blev Alice Bentzen, som fik overrakt pokalen og rødvin, andenpladsen gik til Jørgen Ottzen og tredjepladsen gik til Lotte J, som

ligeledes fik rødvin.

Det blev en sjov og hyggelig aften.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med familie en god jul Samt på gensyn i det nye år. Hilsen Connie


31

-BRAGE SYNGER G R A N D P R I X I TA A R BÆK !! Det stemmer! Du skal stemme når

Brage synger Grand Prix sange i Ta a r b æ k ! !

Det europæiske Melodi Grand Prix finder sted i Ukraine i juni 2017.

Gustav Winckler og Birthe Wilke var de allerførste vindere af et

M e n Ta a r b æ k b e h ø v e r i k k e v e n t e

Dansk Melodi Grand Prix i 1957

så længe på at høre Grand Prix me lodier for Brage er allerede i gang

med 'Skibet skal sejle i nat'

med at forberede Grand Prix i Ta a r b æ k .

Der kommer gang i stemmesed lerne når hele Taarbæk skal

Brages Grand Prix finder sted 5 april 2017 i forbindelse med Kul turforeningens onsdagsmiddag.

stemme om. hvilken kendt Grand

prix melodi fra de seneste 60 år der skal have titlen som "Brages Grand Prix vinder 2017".

For at det skal være så objektivt som muligt er det naturligvis Bra

gekoret som synger alle sangene.

Men inden Grand Prix holder vi ju

letraditionerne ved lige og synger ved julemarkedet samt for bebo erne i ældreboligerne ved den år lige gang gule ærter arrangeret af menighedsrådet.

Da Brage elsker kvinder har der

Kan du synge til dagen og vejen og

også sneget sig et par indsmig

har mod på lidt godt lokalhumør så kom op i Bindesbøll torsdage kl 20 og hils på og syng med. Hver en stemme tæller i Brage.

rende kærlighedssange med i pro grammet. Mon ikke der er nogle kvinder der henført stemmer på dem? Kan det hele ende med at det

ikke er en Grand Prix sang der vin

Sten Rehder

der?

Formand {mobil: 61684983)


32 Ta a r b æ k V i n t e r b a d e r e Vinterblues

Efter en sommer med usædvanligt flot og klart badevand fik vi i tilgift en Indian summer i hele september. Men nu mørkner året. Om det skrev Johannes V. Jensen:

Nu hælder året. Dagen hælder, i tåger hyldet, lysforladt. Knapt dæmrer dagen, før det kvælder, den gamle sorte stumme nat. Et dobbelt mørke sniger ind: mørkt udenfor, mørkt i dit sind. Digtet indfanger den stemning, vi alle kan befinde os i her i den allermørkeste tid. Men af dets titel, 'Vintersolhverv 1940', kan man af årstallet forstå, at det

handler om mere end lidt vinterblues, som en tur i de kolde bølger i hvert fald momentant kan løfte os ud af.

God vinterbadning. Så får vi se, om det også bliver til isbadning i år, hvilket de allermest inkarnerede nok håber på. Badeklubben har pt. 119 medlemmer, så der er godt fyldt op. Ta a r b æ k V i n t e r b a d e r e

Frejas Sal er kommet godt fra start med nye sange og godt humør. Vi har også fået et nyt medlem og det er vi glade for. Nu kan vi ikke optage flere Vi vil synge til årets julebazar på skolen d. 26. november og vi holder Frejas Sals juleafslutning i Bindesbøl d. 13. december med gløgg og æbleskiver, og de der har lyst er velkomne. Mange hilsener Frejas Sal


33

Vi støtter Taarbæk Idrætsforening. 8,

LY N G B Y TA N D K L I N I K

GIBKUSBEVTEH

tandUeg* Chrlrtlan Uvsen EMSB£8CnGVEJ42 • ZSOOlVIJSar

Dy;ehsvsba]dcsn • 2930 Klampenbocg

Wiisbye aut. el - installatør

T E ? C N 4 4 « « 0 3 U

ci'iiirenwouacCK

pHOT 39 63 04 13 -39 63 04 14

Ta a r b æ k C a f e & Pizza Bar

OqRA

39 64 59 90

D H Y

I

^

&

PLADEVÆRKSTED TA A U B / l i K M I - N I C . n i - D S U A l )

Nimskov&co BESKIKKET BYGGESAGKYNDIG

ORIGINAL

•A J

BirwED BY Fmes'ds SiNcr 2012

A u d i

^OLxJUy^ BAR CAND. JUF^

CLAUS EJLNDOMMl:

BORG PA R

TM-R

BLIKKENSLAeERMeSTÉR AAICHAEL DOCTOR RASMUSSEN 39 64 54 01 • 40 59 10 60


34

TA A R B Æ K

IF

Ta a r b æ k d . 6 . n o v e m b e r 2 0 1 6

så er sæsonen for alle vores hold overstået, og vi kan endnu engang se tilbage på et godt år i klubben. Nu skal vores baner have en velfortjent pause, efter endnu et år med masser af

kampe på Den Kongelige. På ungdomssiden, så har der som altid være fuldt fart på. Vi har længe eftersøgt hjælp til at bistå os på ungdomssiden og vil gerne sige tusinde tak til Niels Severin for det store stykke

arbejde som han har gjort på ungdoms siden i dette år. Så vi er nu meget fortrøstningsfuld for fremtiden omkring ungdom og ser frem til dette. Men Niels har dog brug for alt den hjælp han

kan få, så håber at andre også vil træde til og bistå i det fremtidige arbejde omkring ungdom. Bestyrelsen, vil også gerne sige tak til jer kontakt forældre som hjælper til bagved for at få det hele til at gå op, da vi har brug for alle de kræfter vi kan få i klubben.

Men vi har stadigvæk brug for al den hjælp i som forældre kan

tilbyde og håber vi i fællesskab kan fortsætte med at udvikle vores ungdomsafdeling samt børnene som spiller i klubben. Det kunne være som kontakt forældre for et hold, være hjælpe

træner, stå for vask af tøj, kørselsplaner, inddrivning af kontingent osv. Tak til alle trænere for jeres arbejde og med ønsket om en

glædelig jul og et godt nytår til jer alle, så glæder vi os til at se jer alle igen når træning og kampe starter op igen for alle hold på Den Kongelige. Stolthed og Glæde, Taarbæk IF Med venlig hilsen Bestyrelsen


35 Nyt fra senior: Kære Taarbæk'ere,

Efterårssæsonen er slut, og vi ser nu frem til et spændende

forår for både 1. og 2. holdets vedkommende.

2. holdet skal nu spille om oprykning, og jeg synes, der var

gode takter i dette efterår rent sportsligt til, at der er en realistisk mulighed. Det er mit håb, at vi kan tiltrække nogle flere spillere til 2. holdet, da det har vist sig, at holdet er afhængig af en bred trup.

1. holdet ligger 4 points fra oprykning. Foråret bliver et

spørgsmål om stabilitet og momentum. Det er 4 hold, som

kommer til at slås om de 2 oprykningspladser. Derfor er det vigtigt, at vi får noget støtte fra jer lokale, når vi

spiller på hjemmebane. Jeg har med glæde lagt mærke til, at

flere fra byen kommer op og ser vores kampe. Det er smadder

hyggeligt. Vi vil så gerne vise jer allesammen, hvor gode vi er, og hvordan det store arbejde, mange gør for klubben, rent faktisk bærer frugt rent sportsligt.

Følg med på vores hjemmeside eller læg mærke til opslagene på elmasterne i byen eller andre steder, så I kan se, hvornår vi spiller. Jeg er sikker på, at klubben yder mulighed for at få en øl eller vand, hvis I møder trofast op.

Med disse ord vil jeg sige tak for dette år og på gensyn i det nye.

De bedste hilsner, Thomas jensen, cheftræner J u l e fi v e a s i d e 2 0 1 6 .

Husk alle sammen at vi afholder Jule Five a side i klubben

lørdag d. 3. december kl. 12.00.Tiimelding er enten via vores

facebook gruppe eller skriv til Morten Larsen på morten.larsen@mail.dk. hvis du ønsker at tilmelde dig.


Fa l gal

støt faa Taarbæk Flagallé har ind købt 10 nye flagstænger med tilhørende flagsamt flagknopper, som er blevet guldmalet. Bliv medlem: Claus 39632554

TA A R B Æ K

TA A R B Æ K

JULEMARKED

JULEMARKED

TA A R B Æ K

TA A R B Æ K

JULEMARKED

JULEMARKED

TAARBÆK

TA A R B Æ K

JULEMARKED

JULEMARKED

TAARBÆK

TAARBÆK

JULEMARKED

JULEMARKED

TAARBÆK

TAARBÆK

JULEMARKED

JULEMARKED

TAARBÆK

TA A R B Æ K

JULEMARKED

JULEMARKED

TA A R B Æ K J U L E M A R K E D

LØRDAG D. 26. NOV. KL 13.00-17.00 TA A R B Æ K S K O L E

JULEBODER, CAFÉ, GLØGGJULETRÆET I

RUNDKØRSLEN TÆNDES KL. 17.00