Prijavnice za športne programe 2021/22

Page 1

2021/2022

PRIJAVNICE ZA ŠPORTNE PROGRAME V OKVIRU 20. EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

. DRAVO ŽIVI Z J POTU . OSTNO A TR JN

Prijavnice oddajte razredničarkam!


Spoštovani ljubitelji športa, kakršnakoli oblika športa je danes zaradi razvoja tehnologije, zaradi katere vse dneve posedamo pred različnimi vrstami ekranov, še toliko bolj pomembna. Organizirane telesne dejavnosti otrok in mladih je temelj za njihov celostni razvoj, hkrati pa je to tudi priložnost za oblikovanje medsebojnih odnosov, vključevanje v družbo in graditev samozavesti, predvsem v teh corona kriznih časih, ki že nekaj časa močno vplivajo na naša življenja in medsebojne odnose. Šport je priložnost za povezovanje na različnih ravneh, od vrtca, šole, v kraju in tudi izven meja občine in države. V Občini Krško si prizadevamo, da bi našim mladim zelo zgodaj omogočili oblikovati temelje za aktivno in zdravo življenje. Spodbujamo in podpiramo aktivnosti športnih društev in vsako leto znatna sredstva namenjamo spodbujanju različnih programov športa. Redna telesna aktivnost je eden najpomembnejših dejavnikov, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja. Naj športna vadba postane del vsakdana cele družine. Športen pozdrav,

mag. Miran Stanko, ŽUPAN OBČINE KRŠKO

I am feeling very olympic today Ob čarobnih uspehih slovenskih športnikov na svetovnih prizoriščih, se tudi sami počutimo del njihovih zgodb. Mnogokateri športni navdušenci spremljajo vsak njihov gib, potujejo na drugi konec sveta, da se na tribunah, ob cesti, na vodi... kjerkoli že... srečajo z vrhunskostjo njihovih potez. Mladi športniki vpijajo vsak njihov gib, preigravanja, zmage in poraze... z željo po ponovitvi le teh na domačem igrišču z žogo v roki, na kolesu, v čolnu... se ustvarjajo danes še skriti Dončiči, Savški, Pogačarji, Rogliči, Prevci, Janci... nove generacije. Naj vam ob spremljanju naših športnikov zaželim, da prenesete v svoja življenja čim več občutkov, ki jih doživljajo naši športniki v svoji najljubši dejavnosti na svetu. Ob spominu na legendarni rek Sanke Coffija iz priljubljenega športnega filma Cool Runnings se počutite «very olympic today«... celotno življenje.

Luka Šebek, predsednik ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO
5


6


7


8


9


10


11


12


13


14
17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


BARVNA SHEMA LOGOTIPA IN GRAFIKE (CMYK):

Deep Yellow - C0 M20 Y100 K0

60% Black - C0 M0 Y0 K60

Black - C0 M0 Y0 K100

C10 M90 Y80 K0

29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


NIPPON & ART

SPORT

K R Š K O

42


NIPPON & ART

SPORT

K R Š K O

YUKI* karate ŠOLA

K R Š K O - Č AT E Ž - A R T I Č E - C E R K L J E - B R E Ž I C E

YUKI* karate ŠOLA

43


K R Š K O - Č AT E Ž - A R T I Č E - C E R K L J E - B R E Ž I C E

44


45


46


47


48


49


50


ŠPORT JE ZAKON! Slovenski šport je dobil svoj praznik. Dan slovenskega športa je namenjen gibanju. Izkoristite ga. Preverite program dogajanja na www.danslosporta.si.

#danslosporta

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 23. SEPTEMBER


Kolofon Izdajatelj: Športna zveza Krško Založnik: Občina Krško Sozaložnik: GRAFIKA GRACER www.grafika-gracer.si Priprava vsebine: Športna zveza Krško www.szkrsko.com Oblikovanje in prelom: Tanja V. Pogačnik www.tanjas-design.si Tisk: GRAFIKA GRACER www.grafika-gracer.si Naklada: 1600 Leto izdaje: 2021/22

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

www.szkrsko.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.