Page 1

Positief coachen helpt echt

Strijden voor respect en sportiviteit

Unieke band met de Koningin

Nummer 104 maart 2013

4D-boarding is de toekomst


Indruk met kleur

L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl @sonodruk

2

sonodruk.nl


Van de voorzitter

V

oor mijn gevoel vliegt de tijd, want opnieuw staat een nummer van ons infobulletin op het punt het levenslicht te zien.

Dat houdt ook in dat de datum waarop de fusie tussen de belangenorganisaties BZV en LBA formeel gestalte zal krijgen met rasse schreden nadert; 25 mei is het zover en waar anders dan in Zeist – het thuishonk van Koning Voetbal – kan dit beter gebeuren? De voorbereidingsgroep van de beide organisaties is diverse malen bijeen geweest, laatstelijk zaterdag 2 maart j.l.. Diverse stukken zijn besproken en opnieuw besproken en het moment dat de voorbereidingsgroep z’n werkzaamheden kan beëindigen nadert snel. Eén belangrijk onderwerp vergt echter veel tijd, namelijk de begroting van de nieuwe B.A.V.. Om die te bespreken komen we nog een keer extra bijeen en wel op woensdag 3 april a.s.. Dan hopen we financiële spijkers met koppen te slaan in de aanloop naar het moment waarop de afgevaardigden bij ons en de leden bij de BZV hun definitieve fiat voor de fusie moeten geven. Het is dunkt me goed ook hier nog een keer te melden wat ik ook heb gezegd in de in januari gehouden ledenvergadering. Namelijk dat de fusie niet moet worden gezien als een speeltje van de besturen, maar dat in het geval van een positieve besluitvorming in mei geacht mag worden dat iedere mee-beslisser zijn verantwoordelijkheid neemt om de nieuwe organisatie op poten te zetten. Met het besluit alleen zijn we er namelijk nog lang niet. Immers, een zeer belangrijke overweging bij de fusie is dat we tegen de achtergrond van de nieuwe KNVB-organisatie per 2014 als BAV sterk voor de dag willen komen in de districten. En die zullen daarvoor dan in de meeste gevallen meer moeten worden bemenst dan thans het geval is. Ook ten aanzien van die bemensing hebben we wel plannen, maar dat er ook in dit kader een sterk beroep op onze districtsmensen zal worden gedaan moge duidelijk zijn. En uiteraard kunnen deze daarbij weer rekenen op steun van hun/ uw bestuur. U weet dat wij al geruime tijd in gesprek zijn met het bestuur amateurvoetbal over onze positie binnen die nieuwe KNVBstructuur. Het is een wat moeizaam proces geworden, maar uiteindelijk ben ik blij te kunnen constateren dat er gezamenlijk

een startpositie is bereikt die perspectief biedt voor een adequaat functioneren van onze belangenorganisatie. We hebben diverse afspraken gemaakt en misschien nog belangrijker, het vertrouwen is er ook weer dat we al werkend tot een verdere uitbouw daarvan en een goed samenspel zullen kunnen komen. Als uitvloeisel van één en ander hebben we al deel genomen aan een aantal besprekingen, waaronder die over het Respect dat we in het voetbal dienen te betrachten en het z.g. combinatiedossier, waarin de problematiek van promotie/degradatie tussen amateur en betaald voetbal en de daarmee samenhangende zaken aan de orde komen. Ondertussen gaan ook de maandelijkse vergaderingen van het LBA-bestuur gewoon door, maar zo langzamerhand wel in het bewustzijn dat we over niet al te lange tijd afscheid zullen gaan nemen van een aantal collega’s. Daarnaast gaat het BAV-bestuur in oprichting de komende tijd ook in ieder geval een drietal malen om tafel , om ook een aantal zaken te bespreken en te regelen, zodat de overgang van de oude organisaties naar de nieuwe zo probleemloos mogelijk kan verlopen. Dat daarbij ook over de onderlinge taakverdeling en de portefeuilles zal worden gesproken is logisch, evenals over het benoemen van speerpunten van beleid. Als 25 mei aanstaande de klap van de hamer valt hopen we al het één en ander geregeld te hebben. Tot slot nog even het volgende. Zo zit je in de vaart der volkeren en ben je druk bezig met de nieuwe organisatie, zo wordt je ook weer geconfronteerd met nieuws waaruit maar weer blijkt dat ook onze business zijn betrekkelijkheid kent. Van onze BZV-companen hoorden we dat bij Henk Feitsma, kandidaat bestuurslid van de BAV, een zeer vervelende ziekte is geconstateerd waardoor een traject van chemokuren en bestraling noodzakelijk is. Het ziet er dus naar uit dat Henk zijn activiteiten voor de BAV even op de lange termijn moet schuiven. We hopen echter van harte dat de behandelingen het mogelijk zullen maken dat Henk weer spoedig kan aansluiten en wensen hem en zijn familie hierbij alle sterkte!

Inhoud

3

Van de voorzitter

4

Positief coachen als hulpmiddel tegen verruwing

8

Succesvolle bijeenkomst voor meer respect en sportiviteit

10

Fusie tussen LBA en BZV

11

Clubs uit Betuwe schrijven geschiedenis met 4D-boarding

13

Is uw vereniging op tijd klaar voor SEPA?

13

Voorjaarsvergadering LBA

14

Voetballen in naam van de koningin

18

De honderd beste jeugdopleidingen

19

Colofon

Theo Piederiet

3


Ewald van Kouwen wil met theatershow cultuurverandering op en rond voetbalveld krijgen

De bühne op voor positief coachen

O

m de negatieve cultuur op en rond sportvelden te veranderen reist Ewald van Kouwen driehonderd keer per jaar met zijn ­theatershow 'Wel winnen hè!' het land door. Clubbestuurders, trainers, leiders en scheidsrechters hebben er baat bij. Als woordvoerder en leidinggevende bij de Consumentenbond dacht Ewald van Kouwen dat hij in zijn vorige baan een uitstekende manager was. Zeker die keer toen een medewerker van hem een campagne opzette over ongezond eten bij jonge kinderen. Na afloop vroeg ze wat hij ervan vond. Van Kouwen somde op dat het te statisch was en dat ze beter de aanwezige kinderen actiever mee had kunnen laten doen. 'Dat vond ik heel knap van mezelf. Ik had niet alleen meteen een analyse, maar ook een oplossing. Nu weet ik dat ik alles fout heb gedaan wat een manager maar fout kan doen.' Van Kouwen benoemde eerst wat níét goed was, terwijl hij zijn medewerker beter een compliment had kunnen maken over wat er wél goed ging om pas daarna kritiek te leveren. Het resultaat was dat zijn collega bij de volgende bespreking over een nieuwe campagne met een chagrijnig gezicht zijn kant uit keek. 'Doe jij het maar lekker zelf dit keer', wilde ze me ermee

vertellen. Het is de valkuil van de huidige maatschappij, beweert Van Kouwen. 'Mensen kijken vooral wat er niet goed gaat terwijl het wetenschappelijk is bewezen dat mensen beter presteren als er een positief klimaat heerst. Het negativisme komt sterk terug op en rond de voetbalvelden. Vanuit mijn verbazing langs de lijn ben ik met het idee voor de theatershow gekomen. Wat waren die ouders toch raar aan het doen aan de kant van het veld, wat stond die jeugdtrainer toch te blèren, waarom waren die kinderen zo agressief tegen de scheidsrechter?' Samen met Jacques van Rossum, ontwikkelingspsycholoog en bewegingswetenschapper, richtte hij de beweging Positief Coachen op, waar de theatershow een onderdeel van is. Het moet voor een cultuurverandering op en rond de sportvelden zorgen. 'Het bijzondere van de inhoud van ons programma is dat het wetenschappelijk is onderbouwd. Jacques

van Rossum heeft acht jaar intensief onderzoek gedaan, waarbij hij sportende kinderen van hun 13e tot en met hun 20e heeft gevolgd. De kern van de uitkomst is dat sporters zich in een positieve cultuur beter ontwikkelen.' Onder anderen Foppe de Haan en hockeycoach Marc Lammers hebben input aan het programma verleend. 'Marc Lammers vertelt hoe hij met het damesteam olympisch kampioen is geworden. Het positief coachen is daar een kantelpunt in geweest. Altijd werd hij tweede of derde op een groot kampioenschap. Alles probeerde hij om dat laatste stapje te maken. Hij ging harder trainer, vaker trainen, deed zijn dames in een ijsbad, introduceerde inspanningsfysiologen, ging met nieuwe hockeysticks spelen, maar niets hielp. Totdat hij besloot om zijn werkwijze op een positievere manier over te brengen. Het heeft ze geholpen olympisch kampioen te worden.' Van Kouwen merkte al snel dat er behoefte was aan de boodschap. Hij zegde zijn baan op en stortte zich volledig op zijn nieuwe bezigheden. Hij treedt ook op op informatiebijeenkomsten van de KNVB die van start zijn gegaan na de verschrik-

Ewald van Kouwen (rechts) en Bas Grevelink (midden) tijdens een van hun driehonderd optredens in het land.

4


Een scène uit het optreden 'Wel Winnen hè!' kelijke dood van Richard Nieuwenhuizen, de grensrechter van Buitenboys. 'Dat was een vreselijke gebeurtenis, maar je zag de laatste jaren al aan de cijfers dat het aantal incidenten aan het toenemen was. Toch zie ik de uiting van geweld op en rond de sportvelden in een breder perspectief. Het zit in onze maatschappij. Nederlanders waren altijd heel trots op hun land, dat is nu veranderd.' 'Het belangrijkste is dat we naar een positief klimaat streven. Het is een lastig proces om dat voor elkaar te krijgen, dat gaat jaren duren. Maar uiteindelijk willen we naar een situatie dat het vanzelfsprekend is om positief met elkaar om te gaan. Nu is het precies het tegenovergestelde. We vinden het normaal dat ouders langs de kant aan het schelden zijn, dat trainers van pupillen met de scheidsrechter in discussie gaan.' Van Kouwen legt uit wat de beweging Positief Coachen exact inhoudt en waarom het zo belangrijk is. 'In de sport zie je twee gedragingen. De eerste is dat mensen vooral kijken naar wat er niet goed gaat. Het idee daarachter is dat als je wilt winnen, je vooral moet kijken naar wat er fout gaat. Dat is een denkfout. Ten

tweede wordt er in de sport voortdurend gehamerd op resultaat. In onze theatervoorstelling zit een scène met een vader die 's ochtends aan de ontbijttafel zit en zijn zoon vertelt dat hij zijn wedstrijd wél moet winnen. Bij kinderen van 6 en 7 wordt er al gesproken over de stand in de competitie, en gezegd dat ze er wel voor moeten zorgen dat ze kampioen worden.'

iedereen die wil winnen zich beter kan focussen op zijn taken. Een jonge voetballer heeft in het veld allerlei taken; hoe moet hij vrijlopen, waar is zijn tegenstander, moet ik bij deze keeper hoog of laag schieten. Iemand die zich laat afleiden door een scheidsrechter is niet met zijn taken bezig. Je kunt niet én kijken waar je man loopt én schelden tegen de scheidsrechter. Hiermee hebben we goud in handen. Je kunt wel tegen een jongere zeggen dat hij niet onvriendelijk tegen een arbiter mag zijn, maar dan lacht hij je in je gezicht uit. Maar als je zegt dat de kans om een wedstrijd te winnen veel groter is door zich niet met andere dingen bezig te houden, dan luistert hij wél. Toen ze in Amerika hoorden dat de kans op winnen groter is door niet met randzaken bezig te zijn, zijn ze meteen begonnen met een positievere aanpak. Daar lopen ze al twintig jaar voor op ons.' 'Ten derde zorgt een positief sportklimaat ervoor dat er minder pubers afhaken. Vijftig procent van de voetballende kinderen stopt tussen het 10e en 19e levensjaar. Het is belangrijk om die jongeren aan boord te houden, want dan zijn ze gezon-

'Het is bewezen dat mensen beter presteren als er een ­positief klimaat heerst' Volgens Van Kouwen en zijn team is het juist wetenschappelijk bewezen dat alles moet worden omgedraaid. 'Heb het over taken en niet over resultaten, benadruk vooral wat goed gaat en niet wat fout gaat.' Volgens Van Kouwen zijn er vier aantoonbare effecten bij zo'n cultuuromslag. 'Ten eerste verbeteren de prestaties. Sporters boeken meer succes in een positieve cultuur. Ten tweede neemt het sportieve gedrag toe. Dat is ook een van de redenen dat sportbonden dit project hebben omarmd. Positief coachen leert dat

5


UNIEK IN NEDERLAND

VOOR HET KEUREN VAN UW GEHELE ACCOMMODATIE De Risicoscan van Accocheck, inclusief uitvoering plan van aanpak: - meterkast wordt gekeurd volgens Nen 1010 (verzekeringsnorm); - machines worden gekeurd volgens Nen 3140 en reparaties worden gelijk uitgevoerd; - noodverlichting wordt getest; - keukenapparatuur wordt gekeurd volgens Nen 3140; - klimmaterialen (ladders, trappen) worden gekeurd volgens Nen 2484; - kleine blusmiddelen worden nagekeken en eventueel aangevuld; - zichtbare risico's worden in kaart gebracht; - de juiste, verplichte, pictogrammen worden gemonteerd of aangevuld; - verzekeringen worden inzichtelijk gemaakt. Na dit alles uitgevoerd te hebben ontvangt u van Accocheck een map met alle bijbehorende certificaten en adviezen. De complete Risico Scan wordt voor een vast bedrag uitgevoerd.

NORMALE PRIJS € 995,VOOR LBA LEDEN

EX BTW

€ 750,-

EX BTW

* Wilt u alleen een Risicoscan en voert u zelf het Plan van Aanpak uit? Normale prijs € 450,- LBA leden € 375,- ex BTW

www.accocheck.nl info@accocheck.nl 6

Tel: 085 - 40 10 232 Mob: 06 - 537 81 640


De theatershow 'Wel winnen hè!' wil de ruige cultuur op en rond het voetbalveld veranderen der en kunnen we het probleem van overwicht tegengaan, doen ze het beter op school en hangen ze minder op straat om onrust te veroorzaken. Tot slot neemt het aantal vrijwilligers toe als zij kunnen werken bij een vereniging waar op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan.' Van Kouwen merkt de laatste maanden dat de vraag naar Positief Coachen flink is toegenomen. Aan de ene kant is er de overheid die tegen gemeenten en sportbonden roept dat ze iets moeten gaan doen. Aan de andere kant zijn er de sportclubs zelf die met de vraag zitten: ja, maar hóé dan? 'Wij hebben dan iets waar ze mee aan de slag kunnen, als onderdeel van een breder scala aan maatregelen.' De opzet van Positief Coachen kent twee gedeelten, legt Van Kouwen uit. 'Wij maken theater om mensen bewust te maken van het probleem en ze te inspireren om er iets tegen te doen. Ze moeten zich eerst wel realiseren wat er aan de hand is in de sport, je moet er eigenlijk uitstappen om het te zien. Daar is theater uitermate geschikt voor. Je zit in het donker te kijken waardoor het een vei-

lig gevoel geeft en het is een gezellig avondje uit. De tweede stap is dat je de mensen vaardigheden moet leren. Hoe moet een jeugdtrainer reageren als zijn team in de kampioenswedstrijd met 0-1 achterstaat? Hoe kun je als bestuurder met probleemouders in gesprek gaan? Wij hebben workshops klaar staan om de verenigingen daarbij te helpen. De leiders van die workshops zijn van een heel hoog niveau, mensen die wetenschappelijk zijn

vv De Meern is een goed voorbeeld. 'Het is prachtig om te zien hoe zij hiermee zijn omgegaan. Alle ouders die voor het eerst bij de club komen en alle nieuwe trainers worden daar meegenomen in het verhaal van Positief Coachen. Je krijgt daardoor een cultuurverandering binnen zo'n vereniging. Van jongs af aan worden kinderen geleerd dat er niet tegen een scheidsrechter wordt geklaagd en weten ouders dat ze zich positief moeten gedragen langs het veld.' Volgens Van Kouwen is er nu de noodzaak te breken met het negativisme. 'Het zit zo doordrenkt in onze cultuur dat we bijna niet meer anders kennen. Onze ouders stonden langs de kant van het veld te schreeuwen, hun ouders deden hetzelfde en als het niet verandert ga jij het bij jouw zoon ook zo doen. Gewoon, omdat je dénkt dat het normaal is. Het lijkt vrijwel onmogelijk om eruit te stappen, zo diep zit het in ons systeem. Ik hoop echter wel dat we met elkaar voor verandering kunnen zorgen.'

'Ik verbaasde me over die blèrende ouders' geschoold maar ook met hun poten in de klei hebben gestaan.' Bij honderden sportclubs is Positief Coachen al verankerd in de clubcultuur, maar het project kost wel geld, waardoor niet iedereen kan deelnemen. 'We hebben veel succes, maar soms gaat het ook fout. We hebben weleens meegemaakt dat een compleet bestuur opstapte bij een club dat had dan weer andere prioriteiten. Soms komt het ook voor dat er te weinig respons is binnen een vereniging.'

Voor meer informatie: www.positiefcoachen.nl

7


Informatiebijeenkomst over respect en sportiviteit druk bezocht

Samen strijden tegen de verhuftering

O

m stil te staan bij de verruwing op en rond de voetbalvelden organiseert de KNVB door het hele land voorlichtingsavonden. Die van het district Oost was een groot succes. Liefst 180 bestuurders van amateurclubs kwamen op 22 februari samen in De Cantharel in Apeldoorn om met elkaar de strijd aan te gaan tegen de verruwing op en rond de velden. Het was opmerkelijk om te zien hoeveel draagkracht er voor nieuwe initiatieven, frisse ideeën en uitwisseling van ervaringen was. Voordat de bijeenkomst begon hadden de zalen in Apeldoorn veel weg van een discussieplatform, waar mensen veelal onbekenden van elkaar - wilden weten hoe de gesprekspartner nu aankijkt tegen de recente uitwassen én vooral of zij misschien een oplossing had voor het probleem. Want: ja er is dringend behoefte aan een gids die de weg wijst bij de ontstane problemen. Maar ook: hoe doen we dat dan, wat is de juiste manier? Voor al die vragen was de informatiebijeenkomst in Apeldoorn een uitstekend beginpunt. Elrie Bakker-Derks, voorzitter van het district Oost, trapte de avond af met een onderzoek dat ze in de krant had gelezen. 'Dat ging over het opvoeden van kinderen. Een van de conclusies was dat we in Nederland vinden dat kinderen niet

op de juiste manier worden opgevoed. Opmerkelijk was echter dat de ouders zélf vonden dat ze hun kroost wél goed opvoedden. Met andere woorden, het ligt vooral aan anderen. Laten wij vanavond proberen om vooral naar onszelf te kijken en niet naar de buurman of buurvrouw. Laten we elkaar inspireren, elkaar helpen en kennis uitwisselen.' Jan van Loon, coördinator voetbalontwikkeling en onderzoek bij de KNVB, leidde de avond verder. 'Wat kunnen we nu duurzaam beïnvloeden om de problemen tegen te gaan? We moeten proberen niet terug te vallen in oude patronen, maar

vroeg ik me af. Trainers van f-pupillen zag ik het veld inlopen om te zeggen dat zijn team moest 'knijpen'. Ik zag ouders langs de kant schreeuwen dat ze toch echt wel moesten winnen. Bij de D-pupillen en C-junioren hoorde ik mensen langs de kant schreeuwen dat ze de tegenstander onderuit moesten halen. Ik ben er erg van geschrokken. Toen ik een bestuursfunctie kreeg bij sv Enter heb ik eens gepolst hoe anderen daar nu over dachten. Die hadden hetzelfde gevoel als ik.' En dus ging Diepenmaat met zijn collega's aan de slag om van respect en sportiviteit een hoofddoel te maken. 'We schreven een beleidsplan waar het thema nadrukkelijk in aanwezig was. Het omgaan met scheidsrechters en de kennis van spelregels waren belangrijk. Daarom laten we nu de C'tjes en D'tjes bij de pupillen fluiten. En hebben we op een groot bord voor ons hoofdveld alle aspecten van respect, zoals wij die in onze verenging willen zien, groot opgehangen. Daar staat bijvoorbeeld dat de scheidsrechter altijd gelijk heeft, dat emotie erbij hoort maar wél op een positieve manier, dat we trots op elkaar moeten zijn, dat eerlijkheid - op elk vlak - belangrijk is en dat we als leden elkaar moeten corrigeren.' Na het opstellen van het beleidsplan en de oprichting van de gedragsregels zag Diepenmaat dat het ook nodig is om een uitvoeringsplan op papier te zetten. 'We hebben de ouders betrokken bij onze plannen, leiders uitgenodigd om te praten, Eric Braamhaar (professioneel scheidsrechter en ook bestuurslid van sv Enter) heeft over zijn eigen ervaringen verteld. De bijeenkomst was verplicht voor de Atot en met D-junioren. De paar leden die niet kwamen opdagen hebben we een taakstraf gegeven. Het is een proces van vele jaren om de problemen van verruwing tegen te gaan, maar het is nu echt nodig.' Vanuit de zaal was er veel respect voor sv Enter. Ook was er nog een aantal ­interessante suggesties. Zo werd er geopperd om bij de E- en F-pupillen zonder scheidsrechter te spelen. In andere sporten zou dat een groot succes zijn, en ook in Duitsland zijn er bij de jongste voetbaljeugd geen arbiters. Van Loon vertelde

'Laten wij proberen naar onszelf te kijken en niet naar anderen' hoe doe je dat nu als bestuurder?' Een aantal van die oplossingen werd gegeven na de pauze toen er een drietal clubs de zaal vertelde wat het poogt om respect en sportiviteit in de bloedvaten van hun vereniging te pompen. Vooral het verhaal van sv Enter was inspirerend, vond ook het merendeel van de toehoorders. Bestuurslid Paul Diepenmaat, die jeugdvoetbalzaken bij sv Enter in zijn portefeuille heeft, hield een betoog over zijn ervaringen. 'Ik was twintig jaar niet bij het amateurvoetbal geweest, maar toen ik weer een keer langs het veld stond, schrok ik enorm. Wat gebeurt hier allemaal,

Liefst 180 bestuurders van het district Oost kwamen naar de bijeenkomst over respect en sportiviteit op de amateurvelden.

8


we ook een mailadres aangemaakt waar leden zelf incidenten kunnen melden. Oók binnen het eigen team.' Verder zorgt ESA dat er cursussen gevolgd kunnen worden voor alle doelgroepen, bijvoorbeeld hoe mensen moeten omgaan met kinderen die ADHD hebben. Ook de aanpak in Arnhem heeft effect, want vanuit het hele land hebben amateurclubs zich al gemeld om eens over de schouder van Verhoeven mee te kijken. Uiteindelijk eindigde de avond weer in de coulissen, waar de discussie zich verplaatste. En dat is maar goed ook.

Er waren voldoende ideeën tijdens de informatiebijeenkomst over respect en sportiviteit. Een greep daaruit:

Hardy Wellenberg van DOS Kampen vertelt de zaal hoe zijn club probeert om respect en sportiviteit hoog op de agenda te zetten. over een ­discussie in Engeland. 'Daar willen ze competitiesport tot 12 jaar c­ ompleet afschaffen.' Ook Hardy Wellenberg, bestuurslid vrijwilligers- en algemene zaken van DOS Kampen, betrad het podium met zijn eigen verhaal. Opvallend was dat ook bij de oud-club van Jaap Stam eerst een incident moest plaatshebben, voordat er tot actie werd overgegaan. Op 19 april van vorig jaar liep het duel tussen de Kampenaren en Zwart Wit '63 compleet uit de hand. Een speler van de tegenstander raakte bij een massale vechtpartij zwaargewond. 'Het was een donderslag bij heldere hemel, de club was in shock. Twee leden werden geroyeerd en het was

wedstrijden, en de huidige spelers en de hoofdtrainer hóren dat ook duidelijk. Het is goed dat fans betrokken zijn, maar het mag niet te ver gaan. Vanuit de crisis die we hebben gehad, merk je wel dat er reuring komt. Voetballers lijken meer plezier te hebben en je ziet dat mensen die eerder waren afgehaakt nu weer terugkeren om vrijwilligerswerk te gaan doen.' Van Loon merkt na twee sprekers op dat er eerst een noodzaak lijkt te moeten zijn. Dat was inderdaad ook nodig bij voetbalclub ESA uit Arnhem. Henriëtte Verhoeven is preventiemedewerker bij de Gelderse clubs. 'Bij ons gebeurde er zes jaar geleden bijna hetzelfde als bij Buitenboys in Almere, alleen

'Het is een proces van vele jaren, maar het moet gebeuren' de aanleiding om een eigen programma voor respect en sportiviteit in het leven te roepen. Dat was het enige positieve van die gebeurtenis', weet Wellenberg. In Kampen gingen ze in gesprek met de eigen leden. 'We hebben een nulmeting gedaan, want we wilden graag weten wat er leefde bij spelers, trainers, ouders en vrijwilligers. We vroegen ze of ze nog plezier hadden, waar ze op dit moment stonden bij de club.' Belangrijk bij DOS Kampen zijn volgens Wellenberg ook de oud-spelers die in de kantine hangen of kritisch op de tribune zitten. 'Vroeger is voor hen het referentiekader, en vroeger ging het inderdaad sportief beter met het eerste elftal. Dat zeggen ze ook tijdens

niet met dodelijke afloop. Daarna volgde er een commissie van normen en waarden, waarbij de club hard optrad tegen overtredingen.' Toen Verhoeven een functie bij de club aanvaardde moest ze daarom wel even nadenken. 'Want ik geloof niet in alléén straffen. Dat wilde ik niet. Ik wilde graag preventief bezig zijn om wangedrag te voorkomen. Daarom niet alleen straffen, maar ook belonen bij goed gedrag. Wij zijn veel in gesprek met onze leden over normen en waarden, en voor álle rode kaarten die er worden uitgedeeld eisen wij een verklaring van de speler. Die mag ons vertellen wat er exact is gebeurd. En als we niet tevreden zijn met de uitleg, krijgt hij een taakstraf. Verder hebben

1. Laat D'tjes en C'tjes de wedstrijden van de f-pupillen fluiten. Zo leren ze de spelregels en krijgen ze daardoor meer waardering voor de eigen scheidsrechters. 2. Laat E- en F-pupillen zonder arbiter voetballen 3. Neem alleen trainers aan die de cultuur van de club respecteren. Dat is veel belangrijker dan een fraai cv. 4. Kinderen tot 12 jaar moeten niet in competitieverband spelen. 5. Houd verplichte bijeenkomsten over gedragsregels. Leden die niet komen krijgen een taakstraf. 6. Zorg dat voormalig spelers van het eerste elftal niet te kritisch worden, met hun verhalen dat vroeger alles beter was. 7. Deel lolly's uit aan schreeuwende ouders langs de lijn. Het blijkt te helpen in het hockey. Je doet iets positiefs (geeft de lolly), de ouder kan niet meer schreeuwen (want er zit een lolly in de mond) en de omgeving kijkt toch raar op. 8. Maak een mailadres aan waar de eigen leden incidenten kunnen ­melden. 9. Als er positief nieuws over de club of een team is, zoek de lokale en regionale media voor publiciteit.

9


Nog wel zorgen over invloed van districten

BAV gaat alle amateurclubs in Nederland vertegenwoordigen

O

m precies 12.25 uur op zaterdag 19 januari 2013 besloot de buitengewone ledenvergadering van de Landelijke Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen (LBA) om in mei definitief het besluit te nemen te fuseren met de BZV. De Belangenorganisatie Amateur Voetbal­ verenigingen was geboren, omdat op de ledenraadsvergadering van 12 januari 2013 de BZV al eerder groen licht had gegeven en met het voornemen van een fusie akkoord was gegaan. Op 25 mei volgt in Zeist nog wel een formele instemmingsvergadering. 'Maar jullie kunnen nu niet meer terug', vertelde mr. Fred Kollen, die de fusie van beide belangenorganisaties heeft begeleid en dat tot het einde van het fusieproces zal blijven doen. En daarmee zal de BAV straks alle voetbalamateurverenigingen in Nederland vertegenwoordigen. De ledenvergadering had er toen bijna tweeënhalf uur vergaderen opzitten. Voorzitter Theo Piederiet, die per abuis bij binnenkomst de presentielijst tekende onder het kopje BZV-afgevaardigden, en zijn medebestuursleden werden voornamelijk bevraagd over de invulling van de districts- en huishoudelijke reglementen. Die waren nog niet voorhanden. Voor Gerhard Mebius, afgevaardigde van het district Noord, reden om zich als enige te onthouden van stemming. De rest tekende voor de fusie. Al ging dat bij de afgevaardigden van Oost niet vanzelfsprekend. Anton van Gurp was ontstemd doordat er geen precieze invulling van de bevoegdheden van de nieuw in te stellen districtsbesturen voorhanden was. 'De districten worden monddood gemaakt', zei Van Gurp. Daarmee ontbrandde een discussie, die pas ging liggen

met de toezegging van het bestuur, dat die informatie zo snel mogelijk naar de leden zal gaan. Tot die tijd werd het tekenen van het fusieconvenant opgehouden. De invulling van het districtenstelsel hield de gemoederen overigens nog wel enige tijd bezig. Het wordt voor de huidige bestuursleden nog een heel karwei om alle posities te bezetten nu districtsbestuursleden niet tegelijk afgevaardigden mogen zijn. 'Dat wordt de grootste uitdaging van de BAV na de fusie’, meende Ko Kuin (West I). Wel moet/kan invulling in samenspraak met partner BZV geschieden. Van Gurp heeft daar een zwaar hoofd in. 'Vergaderingen worden amper bezocht. Wie zegt me dat dat bij de districten straks wel gaat gebeuren? Mijn grootste vrees is dat leden van de nieuwe organisatie het massaal zullen laten afweten.' Mr. Fred Kollen deelde die mening niet. Integendeel, hij ziet in de nieuwe opzet van de districten juist volop kansen. 'De KNVB heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap nagenoeg af te schaffen door het laten vervallen van de regio- en districtsvergaderingen. Clubs hebben daardoor nog nauwelijks invloed op het beleid. De KNVB is nu min of meer te vergelijken met de ANWB. Die heeft wel heel veel leden, die echter geen invloed op de bedrijfsvoering hebben. Van de sectie betaald voetbal kan ik me een dergelijke organisatiestructuur nog wel voorstellen, maar voor de amateursectie lijkt me dat niet wenselijk.’ Kollen, zelf voorzitter van RKAVIC, ver-

wacht dat de KNVB binnen vijf tot zes jaar terug zal keren op haar huidige schreden. 'In die periode zal de BAV de ontstane leemte moeten hebben ingevuld. Districtsvergaderingen moet je ook een beetje opleuken. Niet alleen vergaderen, organiseer er iets omheen. De BAV zal zich de komende jaren eveneens meer moeten profileren.' Erelid en oud-voorzitter van de LBA Dick van der Maal zag het allemaal met genoegen aan. 'Ik ben blij dat de fusie er eindelijk komt. Acht jaar geleden waren we er al mee bezig. Toen wilde de BZV niet en nu zijn beide partijen snel tot overeenstemming gekomen. Het kon eigenlijk ook niet uitblijven.’ De fusie betekent tevens het afscheid van Rinus Dinkelberg, Wim Dirks en Dick IJsselstijn als bestuursleden van de LBA. Samenstelling bestuur BAV: J.T,M. Piederiet, voorzitter J. Bisschop, vice-voorzitter W.A.Tamboer, secretaris G.H. Stuivenvolt, penningmeester P.P. Langkemper, tweede secretaris H.R. Feitsma, bestuurslid H. van der Pol, bestuurslid B.J. Jansen, bestuurslid

Van de penningmeester Op dit moment zijn er nog steeds verenigingen die de contributie over het vorig seizoen nog niet hebben voldaan. Wit u even nazien of uw vereniging tot deze categorie behoort? Zo ja, dan wordt u vriendelijk, doch dringend, verzocht

10

om het verschuldigde bedrag thans per omgaand over te maken op bankrekeningnummer 1022.66.301 ten name van Bestuur LBA te Wolvega. U zult begrijpen dat we nu na de fusie met de BZV graag de lijst van achterstal-

lige contributies van de ‘oude LBA’ zo snel mogelijk willen weg werken.


Acht Betuweclubs slaan handen ineen

Eigen energievoorziening door nieuwe 4D-boarding

W

at misschien het meest in het oog springt is de voorgenomen aanleg van enkele tientallen vierkante meter boarding rond het voetbalveld van SCR uit Rijswijk. Een vereniging met 150 leden, die het moeten doen met één speelveld. Rijswijk ligt in de hoek waar de Lek en het AmsterdamRijnkanaal elkaar bijna raken. Vijf straten telt het dorp, een kerk en een lagere school met 35 leerlingen. Maar penningmeester Alexander Kraan denkt dat zijn club weleens geschiedenis kan gaan schrijven. 'Straks hebben we de landelijke pers over de vloer', denkt hij nu al te weten.

Aanleiding is de nieuw bedachte 4D-boar­ ding van het bedrijf Cablean, waarvan lid Ronald van Bemmel mede-eigenaar is. 'De club gaat zelf energie verkopen', kopte onlangs dagblad De Limburger. Eerst dus maar eens een uitleg over wat voor soort reclameborden we het hier hebben. Het bedrijf Cablean uit Sliedrecht bracht tijdens de Nationale VoetbalVakbeurs een nieuw soort boarding op de markt; een 24/7 exploitatiemodel. Niet alleen is er op de kantelende panelen ruimte gecreëerd voor de reclame-uitingen, maar ook zonnepanelen maken er deel vanuit, er is een scherm dat lucht kan zuiveren, waardoor er minder uitstoot van CO2 en fijnstof is. Daarmee ontvangen clubs CO2certificaten, die aan bedrijven kunnen worden doorverkocht. Ook waterzuivering maakt onderdeel uit van het driezijdige paneel. Van Bemmel is niet alleen mede-eigenaar van Cablean, maar ook initiatiefnemer van SCR Future Partners, dat momenteel een dertig tal sponsors telt. Van Bemmel voor RTV Betuwe: 'Ons doel is om van SCR

een meer maatschappelijke vereniging te maken. Niet alleen voetbal moet gebruik maken van de accommodatie in Rijswijk, maar ook de school, Oranjevereniging en andere maatschappelijke organisaties kunnen er een plek krijgen.' Van Bemmel ziet de zich terugtrekkende overheid als een bedreiging voor het cul-

komst: 1. Jeugd moet kunnen bewegen, 2. Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, 3. Gezondheid, alle leden en bezoekers krijgen op wedstrijddagen gratis fruit en 4. Accommodatie. De door Cablean ontwikkelde 4D-tech­ nologie moet er onder meer voor zorgen dat de verenigingen straks qua elektriciteit en warmtevoorziening selfsupporting worden. Want de post elektra drukt na het onderhoud het zwaarst op de verenigingsbegroting. Met zo'n 400 leden en drie velden is een vereniging al gauw 15.000 euro per jaar aan stroom kwijt. SCR met zijn 150 leden tikt jaarlijks altijd 8000 euro af. Kraan: 'Als we met de nieuwe boarding onze eigen energie en warmte kunnen genereren zijn we als club straks minder afhankelijk van de subsidies van de overheid, die hun bijdragen tot 2015 naar nul afbouwen.' Maar wie gaat die nieuwe uitvinding betalen? Kraan: 'De eerste vijf meter hebben we cadeau gekregen, omdat SCR samen met drie andere verenigingen (Neptunus, Sliedrecht en Limburgia) een pilot van Cablean vormen. Die vijf meter is natuurlijk niet genoeg. We hebben enkele tientallen meters boarding nodig. En we denken dat sponsoren, die door de recessie steeds terughoudender zijn geworden, zich straks graag op die nieuwe borden willen laten zien.' De toekomstige clubinkomsten bestaan straks uit een vergoeding voor geleverde stroom (evt. aan derden), opbrengsten van de CO2-certificaten aan bedrijven en inkomsten uit reclame. Dan is er nog de post contributie, maar die kan bij een succes van het voorgaande zo laag mogelijk worden gehouden. De VVD-fractie van de Provinciale Staten in Limburg heeft inmiddels laten weten het initiatief over alle sportverenigingen in Limburg te willen uitrollen. De investeringen moeten worden gefinancierd door leningen met een lage rente uit het huidige Limburgse Energiefonds. De liberalen willen er 3.5 miljoen euro voor vrijmaken. Ook bij de gemeente Buren ligt inmiddels een verzoek om dit duurzaamheidsproject financieel te ondersteunen. Dat is overigens niet afkomstig van SCR alleen. Want de jongste ontwikkelingen

'Wij gaan geschiedenis schrijven' turele en maatschappelijke leven in de kleine kerkdorpen. Subsidies vallen weg, waardoor sporten weleens te duur kan worden voor jongeren, die steeds vaker minder gezond gaan leven. Van Bemmel: 'Op dit moment hanteert SCR ongeveer de laagste contributie voor de jeugdleden. Op termijn moeten jongeren gratis bij ons kunnen voetballen.' Om de maatschappelijke omslag van de voetbalclub gestalte te geven en financieel haalbaar te maken, is er een viertal doelstellingen geformuleerd voor de toe-

Kevin Hofland en John de Wolf steunen het bedrijf Cablean met hun 4D-boarding

11


hebben tot een nieuwe dynamiek geleid bij alle acht voetbalverenigingen die de gemeente Buren rijk is. Sinds enige tijd hebben behalve SCR ook de clubs uit de naburige kerkdorpen Buren, Zoelen, Kerk Avezaath, Beusichem, Maurik, Ingen en Lienden de handen ineen geslagen. Gerrit van Zanten is bestuurslid van de BVV, het samenwerkingsorgaan van het achttal clubs. 'Het heeft in deze tijd

niet veel zin alles alleen te willen rege-

vuist naar de overheid.' Hij somt een paar voorbeelden van de voordelen op. 'Het onderhoud van de velden wordt gezamenlijk aanbesteed en de inkoop van de drank doen we samen. Maar ook delen we elkaars kennis. Zo waarschuwde onlangs een van de leden dat de wettelijke verplichting van Arbo-diensten voor sportverenigingen al enkele jaren van de baan was. Die dienst ging de deur dus uit.' Maar wat Van Zanten het meest opvalt is dat de sfeer tussen de clubs en dus ook tussen de kleine kerkdorp-gemeenschappen aanzienlijk is verbeterd. Als resultaat wordt begin augustus een onderling Buren-voetbaltoernooi gehouden. Ook dat genereert geld. Van Zanten enigszins filosofisch over de nieuwe samenwerking: 'Er mag nog onderscheidend vermogen op het veld zijn, maar niet meer in de bestuurskamers.' Het woord fusie wordt door niemand in de mond genomen. Kraan: 'Elk kerkdorp heeft zijn eigen identiteit. Die moet blijven, maar mag samenwerking niet in de weg staan.'

'Op termijn moeten ­jongeren gratis bij ons ­kunnen voetballen' len. Samen sta je sterker, kun je betere deals afsluiten en maak je een grotere

Een exemplaar van 4d-boarding

Bentley en schreef zich op 30 juni uit, Ik heb onlangs mijn belaswant wie zou hem wat kunnen tingaangifte gedaan en maken. Aan de grens kon hij op het kantoor van mijn honderdduizend euro aftikken. 'mannetje' had ik het Netto. Toen hij dat jaar voor zijn zowaar naar mijn zin. Hij belastingaangifte kwam, bleek vertelde me een verhaal er niets over te zijn van 4,1 milover een van zijn klanjoen euro, behalve de Bentley ten, een voormalig speler dan. De rest was op. van het Nederlands elftal Het verhaal zette me aan het die nu nog bij een topdenken, ook omdat ik een paar club onder contract staat. Henk Wageman dagen daarvoor in de Cantharel Toen de speler (ik ken zijn naam, maar zal hem niet onthullen) een in Apeldoorn zat met allerlei bestuurtijd terug naar een buitenlandse club ver- ders van amateursclubs die gezamenlijk trok kreeg hij 2,1 miljoen euro aan teken- naar een oplossing zochten om de vergeld. Netto. Verder streek hij ook nog eens ruwing op en rond de velden tegen te twee miljoen euro per jaar aan salaris op. gaan. Sommigen zullen er op hun werk Netto. Toen de inkt onder zijn contract misschien een paar uur vrij voor hebwas opgedroogd, zette hij meteen koers ben moeten vragen, maar niemand die naar Zwitserland om er een Bentley te je daarover hoorde zeuren. Het was het voor hen waard, want de realiteit keken ze kopen. Kosten: 400 duizend euro. Netto. Het buitenlandse avontuur leverde niet allemaal recht in de ogen aan. Er móét iets op wat de speler en zijn club ervan had- gebeuren, zeker als excessen een dodelijden verwacht. Hij wilde weer terug naar ke afloop krijgen. Nederland. Mijn 'mannetje' waarschuwde Hoever liggen de werelden in de voethem dat hij zich pas per 1 juli mocht uit- balpiramide uit elkaar, vroeg ik me af schrijven op zijn buitenlandse adres, want toen mijn belastingpapieren waren dooranders moest hij in Nederland invoer- gestuurd (ik kreeg trouwens geld terug, rechten over zijn Bentley betalen. De maar niet genoeg voor een Bentley). oud-international had de les aangehoord Zouden die paar honderd mensen in de

12

top weten wat die miljoen andere leden allemaal meemaken? Zouden zij weten dat scheidsrechters en grensrechters soms moeten vrezen voor hun leven? Zouden zij Richard Nieuwenhuizen kennen? Soms vraag je het je af. Zeker als er een paar weken na de gebeurtenissen bij SC Buitenboys in het profvoetbal vrij weinig over lijkt te zijn van het saamhorigheidsgevoel in de complete piramide. In de catacomben van De Kuip gaan de spelers van PSV en Feyenoord met elkaar op de vuist, omdat een van de voetballers vond dat zijn tegenstander hem een te harde duw had gegeven. De agressie straalt van hun gezichten af. Voor de televisie zullen ongetwijfeld kleine kinderen met hun bord op schoot aan hun vader hebben gevraagd of zij dat een week later óók mogen doen. Want Jeremain Lens, die vond papa toch ook best goed? Er is best kans dat een van die vaders ook in Apeldoorn aanwezig is geweest en zichzelf voor het slapen gaan heeft afgevraagd of het het allemaal wel waard is. Dat is het wel, want als we het initiatief moeten overlaten aan de jochies die in Bentley's rijden, komen we geen steek verder. Henk Wageman


Is uw vereniging op tijd klaar voor SEPA?

I

edereen gaat over op IBAN en SEPA (Single Euro Payment Area). Ook uw vereniging. Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso's in Europa. U mag dan in eurolanden alleen nog Europese betaalvormen gebruiken. Dit heeft consequenties voor uw betaalproces. Voor de contributie inning maken de meeste verenigingen gebruik van de automatische incasso. Dit is een efficiënte wijze van contributie inning. Daarnaast maken nog een aantal vereniging gebruik van de acceptgirokaart. Door komst van Sepa, het betalen en ontvangen met behulp van het IBAN nummer, verandert er voor deze betaalmiddelen het een en ander. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste wijzigingen: Automatische incasso - er zal een nieuw Euro incasso contract moeten worden afgesloten met uw bank. - de bestaande machtigingen blijven van kracht en hoeven niet te worden vervangen. - nieuwe leden zullen de Euro incasso machtiging moeten gaan ondertekenen. - het bestandsformaat Clieop03 komt te vervallen. Dit wordt vervangen door PAIN - leden dienen in voren te worden geïnformeerd over aanstaande incasso

opdrachten. Dit kan door voorafgaand aan het nieuwe seizoen een melding te maken in bijvoorbeeld het clubblad. - aanpassing in de tijdslijnen mbt het aanleveren van het incasso bestand - onderscheid tussen een ‘eerste’ incasso en een vervolg incasso. Administratiepakket Binnen de ledenadministratie wordt vaak gebruik gemaakt van een administratiepakket. Dit kan bijvoorbeeld PC leden zijn. Het is zaak om bij de leverancier van het pakket te checken of het pakket tijdig Sepa geschikt gemaakt gaat worden. Voor PC leden is dit overigens het geval. U zult zelf actie moeten om het pakket geschikt te gaan maken! Acceptgirokaarten De huidige acceptgirokaart wordt verwerkt tot 01-02-2014. Vanaf 01-07-2013 kunnen de IBAN acceptgirokaarten besteld worden. Hou er rekening mee dat de acceptgirokaart na 01-01-2019 niet meer verwerkt wordt door de bank! Het advies is om het acceptgiro gebruik af te gaan bouwen en daar waar mogelijk om te zetten naar de automatische incasso.

Voorjaars­vergadering lba op 25 mei 2013

D

e voorjaarsvergadering van de LBA wordt dit jaar gehouden op zaterdag 25 mei a.s. in het KNVB Sportcentrum aan de Woudenbergseweg 56-58 te Zeist. De vergadering begint om 10.00 uur. De definitieve agenda van de vergadering wordt binnen afzienbare tijd geplaatst op onze website, www.lba-voetbal.nl

Belangrijke agendapunten tijdens deze vergadering zullen onder andere betrekking hebben op het besluit om de voorgenomen fusie met de BZV juridisch af te ronden. De bij onze organisatie aangesloten verenigingen zullen hierbij vertegenwoordigd worden door hun districtsafgevaardigden, die binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Tip: Vermeldt in uw correspondentie alvast het IBAN nummer van de vereniging. Dit naast het bestaande rekening nummer! Handige achtergrond informatie en nuttige tips over IBAN en Sepa via de onderstaande sites: www.betaalvereniging.nl www.ibanbicservice.nl www.pcleden.nl www.rabobank.nl/sepa Om u niet te laten verrassen door de invoering van SEPA, adviseert de LBA om uw voorbereidingen nu van start te laten gaan! Laat u zich niet verrassen! Uw bank helpt u graag op weg.

Wedstrijden spelen over de grens Voetbalteams die wedstrijden spelen tegen één of meerdere teams in het buitenland, moeten hiervoor met behulp van een aanvraagformulier toestemming vragen bij de KNVB. Dit aanvraagformulier is op te vragen via het districtskantoor. Wanneer teams voetballen in het buitenland, na verkregen toestemming van de KNVB, dan zijn zij tijdens alle activiteiten die het belang van de vereniging dienen, en de reis naar hun bestemming verzekerd volgens de voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Een uitgebreide toelichting op deze verzekering van de KNVB treft u aan onder hoofdstuk 5 van het Bewaarnummer 2012-2013 van de KNVB. U bent uiteraard vrij om de benodigde verzekeringen ook af te sluiten bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

13


vv KSD heeft unieke banden met Koninklijk Huis

Voetballen in naam van Oranje

E

r is in Nederland waarschijnlijk geen club die zulke belangrijke contacten heeft als vv KSD. Prins Bernhard vloog er rond met zijn helikopter, koningin Beatrix opende er het nieuwe clubhuis en Willem-Alexander nam er met zijn studievrienden deel aan toernooien. En nu gaat de vereniging fuseren. Met mariniers nog wel. Jan Schoneveld (65), secretaris van vv KSD, nam op 5 december afscheid op zijn werk. Hij ging met pensioen, na een dienstverband van 35 jaar. Zijn baas wilde hem die dag graag veertig minuten één-op-één spreken, als blijk van waardering voor zijn inzet, betrokkenheid en loyaliteit. Schonevelds dochter had voor de gelegenheid zelf een mooie chocoladeletter gemaakt, zodat haar vader een presentje kon overhandigen. Zijn chef vroeg hem wat hij

wilde drinken, de KSD-secretaris bestelde een witte wijn. Op tafel verschenen vervolgens borrelnootjes en andere hapjes. Schonevelds baas vroeg hem onder meer

beeld Koninginnedag moesten wel goed getraind worden. Soms gebeurde dat ook op ons complex. Maar een van de koetsiers was ook de kantinebeheerder en had de sleutel meestal op zak. Een keer hebben we het meegemaakt dat hij stiekem de kantine indook en een tijdje later, met wat te veel alcoholische versnaperingen, weer op het paard sprong en de duinen in verdween.' Schoneveld kan úren vertellen over zijn club. Over toernooien waar de ondeugende prinsen Willem-Alexander, Friso en Constantijn aan deelnamen, over een groep doofstomme bezoekers die niet hadden gehoord dat de kantine dicht ging, over Beatrix die de nieuwe kantine opende, over prins Bernhard die ook met zijn helikopter landde op het veld. Wie goed kijkt ziet in het strafschopgebied nog een plek die als landingsbaan diende. Maar veel kan en mag hij niet loslaten. 'Ik heb zwijgplicht en daar houd ik me aan.' Want wie banden heeft met het Koninklijk Huis moet toch voorzichtig zijn. Dat merkte de club ook twintig jaar geleden tijdens het bestaansfeest. Hauser: 'We gingen op zoek naar sponsors en lieten telkens de naam van het Koninklijk Huis vallen, want Willem-Alexander zou ook aanwezig zijn. Je wilt niet wéten hoeveel bedrijven we toen hebben kunnen strikken. Iedereen wilde wel meedoen. De zender Veronica had er een hele live show omheen gebouwd, Lee Towers en Gerard Joling zouden optreden en FC Volendam - het andere Oranje - zou een oefenwedstrijd tegen ons spelen. Totdat het koningshuis in de gaten kreeg wat er allemaal zou gaan gebeuren. Toen werd de medewerking aan de dag opgezegd. Ook wel logisch eigenlijk.' De band met het Koninklijk Huis is anno 2013 nihil. Schoneveld is het enig overgebleven actieve lid dat nog gewerkt heeft voor de royals, als beveiliger. 'De mensen die nu op de stallen bij het paleis werken, zijn van die echte paardenexperts. Die hebben niet zoveel met voetbal.' Het grote voordeel van het verleden van vv KSD is wel dat bijna alle kosten worden betaald. De club speelt op het terrein dat van Defensie is (de kazerne lag achter een van de doelen), waardoor er geen geld

'Tijdens een wedstrijd landde er opeens een helikopter in het strafschopgebied' naar zijn hobby's, en bleek verder zeer geïnteresseerd in zijn leven. Na veertig minuten namen ze afscheid van elkaar en bedankte Jan Schoneveld zijn leidinggevende, koningin Beatrix. Het is niet verwonderlijk dat een bestuurslid van vv KSD een ontmoeting heeft met de koningin. De Voetbal Vereniging Koninklijke Stal Departement is in 1931 opgericht door mannen die voornamelijk op de paardenstallen van het Koninklijk Huis werkzaam waren. Eigenlijk een bedrijfsvoetbalvereniging waar er zoveel van zijn, alleen nu met een bijzonder achterland. Daarom zijn er ook zoveel verhalen te vertellen over vv KSD, gelegen bij de duinen van de Waalsdorpervlakte, ook bekend van de klokken tijdens Dodenherdenking. De huidige voorzitter Leo Hauser schiet nog in de lach als hij vertelt over een wedstrijd die hij in het eerste elftal van de club speelde. 'Toen reed er opeens een grote auto het veld op en moest de scheidsrechter het duel stilleggen. Even later landde er een helikopter en stapte er een belangrijk persoon uit die meteen werd weggeleid naar de bolide. Die zette koers richting koninklijke sferen. Daarna konden we weer verder spelen.' En als ze toch aan het vertellen zijn, weet Schoneveld ook nog wel een aantal anekdotes over het roemruchte verleden. 'De paarden die worden gebruikt voor bijvoor-

KSD-voorzitter Leo Hauser en secretaris Jan Schoneveld poseren voor de twee velden van de club.

14


Het logo van vv KSD, met de kroontjes die de band met het koninklijk huis benadrukken hoeft te worden betaald voor de velden en voor onderhoud. Nadeel daarvan is dat Defensie ook veel bepaalt bij de club. Zo waren reclameborden langs het veld lange tijd verboden. Schoneveld: 'Het had vooral te maken met wie er bij Defensie de leiding had bij het sportbureau. Lang heeft daar iemand gezeten die meer van hockey dan van voetbal hield. Daar was het moeilijk afspraken mee maken.' Ondanks de lage kosten van de club, schrok Hauser toen hij onlangs aantrad als voorzitter. vv KSD, dat alleen vijf seniorenelftallen heeft, stond vijfduizend euro in de rode cijfers. 'Het vorige bestuur heeft dat laten gebeuren', zegt Hauser. 'Hoe? Laten we dat maar niet hardop zeggen, maar toen wij aantraden, was er opeens vijftig procent méér omzet uit de kantine, terwijl er niet meer werd geconsumeerd. Ja, misschien heeft iemand er wel een huisje in Spanje aan overgehouden', stelt hij cynisch. Hauser wilde niet blijven hangen in het verleden en stelde met zijn overige zeven bestuursleden meteen orde op zaken. Hij heeft zelf een eigen onderneming (automotive consultancy) en wilde de club op een bedrijfsmatige manier weer gezond maken. 'We hebben bij de start van het nieuwe bestuur meteen een groot feest gegeven. Dat was nodig, want er hing te veel negativisme op het complex. We heb-

vrijwilligers op te vangen. We moeten wel.' Door de ondernemersgeest van Hauser heeft de club al heel wat kosten bespaard. Op de lichtmasten bijvoorbeeld, die pas onlangs op het prachtige complex zijn geïnstalleerd. 'Ik las in de krant dat een club in de buurt werd opgeheven. Ik heb meteen de gemeente gebeld of wij de lichtmasten konden overnemen. Voor duizend euro mochten we ze hebben, maar dan moesten we ze wel zelf ophalen. Dat hebben we gedaan. Een van onze leden heeft een transportbedrijf dat die dingen kon inladen. Hier op het complex hebben we aan onze buurman - vv Marine gevraagd of ze een paar sterke jongens konden regelen om de lichtmasten met blote handen naar de velden te dragen. We hebben alleen kosten gehad voor de bekabeling en om ze op een professionele manier in de grond te zetten. Normaal betaal je er twintig- tot dertigduizend euro voor, nu heeft het voor twee velden 8000 euro gekost. vv KSD betaalde er slechts de helft van, want het andere veld neemt vv Marine - net als vv KSD van oudsher een bedrijfsvereniging, voor mariniers - voor zijn rekening. De club deelt de accommodatie met de buurman, en het zal niet lang duren voordat beide verenigingen een fusie bekend zullen maken. Op de ramen van het clubhuis van vv KSD hangen al posters die de honderd leden moeten aansporen om een nieuwe naam te bedenken. Het is geen opgelegde samensmelting, maar veel meer een vrijwillige. 'Vroeger was het haat en nijd tussen beide clubs', herinnert Schoneveld zich nog goed. 'Nu is dat

'We betalen niets voor de velden en voor het onderhoud' ben veel moeten veranderen. Het bleek al snel dat mensen allerlei andere soorten contributies betaalde. Dat kon natuurlijk niet. Bovendien was er veel van dat geld nog niet eens geïnd. Elke vergadering heb ik nu een actielijst paraat waar we met z'n allen aan moeten werken, er zijn nieuwe strenge regels voor de kas gemaakt en we hebben beloofd dat we alles transparant houden. Als ik de omzet van de kas bij de bank stort, scan ik het bewijs thuis meteen in en mail ik het naar de andere bestuursleden. Alle elftallen leveren scheidsrechters en alle teams zorgen ervoor dat er bardiensten worden gedraaid. Door die maatregelen proberen we het tekort van

allang niet meer. Ook bij hen zijn er nog maar weinig actieve leden die daadwerkelijk uit de marine komen.' Hauser vult aan: 'Tijdens de ledenvergaderingen die beide clubs over de fusie hebben uitgeschreven, stemde bij ons één lid tegen en bij hen twee leden.' Hauser heeft het fusieproces met zijn collega van vv Marine in gang gezet. 'We moeten ook naar de toekomst van de club kijken en dan is een fusie veel beter. vv Marine heeft 50 leden en drie elftallen, wij hebben er honderd en vijf teams. Samen kunnen we met acht elftallen een écht stabiele amateurclub worden, met een echt eerste elftal, een paar tussenelftallen en

De boom op het complex van vv KSD waar de gestopte voetballers hun schoenen aan doneren. een aantal veteranenteams. We moeten proberen om met het eerste elftal goed mee te draaien in de derde klasse, met een steviger fundament in de hele club.' Waar bij andere fusies vaak emoties de besprekingen beïnvloeden is dat achter de duinen bij Scheveningen niet het geval. Hauser: 'Wij zijn totaal transparant naar de leden toe. We betrekken er iedereen bij en iedereen weet waar we precies mee bezig zijn. Mijn collega van vv Marine en ik hebben direct werkgroepen ingesteld op verschillende niveaus, waardoor mensen van beide verenigingen goed contact met elkaar houden. Over veel dingen denken we hetzelfde, dat maakt de gesprekken ook plezierig en constructief. Ik vind ook dat er altijd schwung in een club moet zitten, je moet in deze tijd nooit stil blijven staan.' Voor Schoneveld zal een fusie een einde betekenen aan de tastbare naam van vv KSD. Hij weet en accepteert dat het een onomkeerbaar proces is, maar wil met de samensmelting geenszins de geschiedenis van de club verwaarlozen. 'Er is hier zoveel gebeurd, ik heb zulke prachtige herinneringen aan die tijd. Ik zal het nooit vergeten.' Hauser knikt naar zijn secretaris. 'Dat moet ook niet, Jan.'

15


Uitslag poll op website De stelling van de maanden december, januari en februari was : Door de bestuurlijke vernieuwing binnen de KNVB (ingang gepland op 01-01-2014) zal de inspraak van de verenigingen en daarmee de democratie in de KNVB afnemen. Uit de uitslag blijkt maar eens weer overduidelijk, dat u het daarmee eens was.   Eens 77% Oneens 20% Geen mening 3%   De stelling voor de volgende maanden luidt: De actie “Zonder Respect geen voetbal” van KNVB, LBA e.a. is een groot succes geworden.   Doe weer mee aan de stemming, want de LBA wil graag weten, hoe er onder haar leden gedacht wordt.   U vindt de stelling op www.lba-voetbal.nl

De conclusie van deze poll laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zo’n 80% van degenen die gereageerd hebben op de stelling is van mening , dat de binnen de KNVB voorgestane nieuwe bestuursstructuur de inspraak van de clubs en daarmee de democratie van de KNVB doet afnemen. Eerlijk gezegd een door mij verwachte uitkomst op basis van de formulering van de vraag. Wel vreemd is dat tijdens de regiovergaderingen waarin deze reorganisatieplannen zijn behandeld de opkomst van de clubs als matig tot slecht kon worden betiteld. Wie zijn nu degenen die op de poll hebben gereageerd? In ieder geval lijken ze me bij de voetbalsport betrokken, waarom anders de moeite nemen om te reageren?! Zeer waarschijnlijk is een grote meerderheid ervan wel op één of andere wijze bij een club betrokken en zelfs lid. Laten ze hun mening soms niet horen op de ledenvergadering? Wordt de materie wel bespreekbaar gemaakt door hun bestuur? Heeft het bestuur zelf de plannen wel goed doorgesproken of interesseert de zaak hen niet? En kon die enkeling die de regiovergadering wel bezocht zich baseren op een weloverwogen bestuursstandpunt of had men de vrijheid gewoon de

eigen mening de doorslag te laten geven? En zo kunnen nog wel een paar vragen worden opgeroepen, want een bestendige lijn tussen de polluitslag en betrokkenheid van en besluitvorming door de clubs valt in ieder geval niet te bespeuren. En dus krijgt men dan uiteindelijk ook de organisatie die men verdient. Wat echter te denken geeft is dat in de toekomst vanuit de KNVB over diverse onderwerpen op pollachtige wijze meer en meer de mening van “clubs “ zal worden ingewonnen. Op basis van de uitslagen zullen vervolgens plannen worden gemaakt en beslissingen genomen. Het is te hopen dat degenen die dan namens de clubs hun mening zullen ventileren dit gaan doen na zorgvuldige terugkoppeling naar degenen die ze vertegenwoordigen. Het ontbreekt bij deze wijze van meningspeiling immers al de mogelijkheid argumenten uit te wisselen en als het ingebrachte standpunt dan ook al geen draagvlak bij de achterban heeft, dan kan een slimme formulering van de vragen resultaten in bepaalde richtingen sturen. Het is opnieuw aan de clubs of zij zich dit zullen laten overkomen. Th.P.

Speeldagenkalender landelijke competitie seizoen 2013-2014 start op 24 augustus De start van het amateurvoetbal voor het seizoen 2013-2014 is gepland in het weekeinde van 24 en 25 augustus. De Topklassers beginnen dan met hun eerste wedstrijddag van de competitie. Bij de Hoofdklassers, vrouwen en andere amateurteams staan voor die data de eerste bekerronden gepland. Op 27, 28 en 29 augustus bekeren de

16

Topklassers voor de de eerste keer en werkt de rest van de amateurteams hun tweede bekerronde af. De laatste voetballen op 31 augustus en 1 september ook weer voor de beker, waarna op 7 en 8 september het competitievoetbal van start gaat. De Topklassers spelen op 31 augustus en 1 september en op 7 en 8 september

respectievelijk hun tweede en derde competitieronden af. Op 28 december gaat officieel de winterstop in. Op 10 mei is het einde van de competitie gepland. Vanaf 17 en 18 mei kunnen de nacompetitie beginnen. In het weekeinde van 14 en 15 juni moeten alle beslissingen in het amateurvoetbal zijn gevallen.


Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 Welke wijzigingen staan er in de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW)? U leest het hier. Er zijn belangrijke wijzigingen op een viertal onderdelen. Het gaat om wijzigingen op het terrein van: - voorkomen van oneerlijke mededinging; - strafbaarheid jeugd onder 16 jaar bij bezit alcohol; - vervangen van leidinggevende; - toezicht op de DHW 1. Oneerlijke mededinging ten opzichte van reguliere horeca De nieuwe DHW vermeldt dat gemeenten in een verordening maatregelen moeten nemen om oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen – zoals sportverenigingen – ten aanzien van reguliere horeca te voorkomen. De gemeenten moeten voor 1 januari 2014 hiertoe een verordening hebben opgesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor, in samenspraak met diverse brancheorganisaties waaronder het NOC*NSF, een model verordening (http://www.nocnsf.nl/alcoholensport) opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken. Belangrijk onderdeel hiervan is het artikel over schenktijden. Schenktijden Dit artikel geeft de gemeente de ruimte maatwerk te bieden aan de diverse sportverenigingen met hun eigen tijdstippen waarop zij competitie spelen. Hierin staat verder vermeld dat de huidige afspraken die gemeenten en sportverenigingen hebben over schenktijden, op dit moment veelal recht doen aan de lokale situatie. Dit betekent dat deze afspraken in principe gehandhaafd kunnen blijven in de vergunning en in het model bestuursreglement. 2. Jeugd onder 16 jaar strafbaar bij bezit alcohol op openbare weg en in horecagelegenheden Niet langer is alléén degene die alcohol verstrekt aan jeugd onder de 16 jaar in overtreding. Ook de jongeren zelf zijn nu strafbaar als zij in het bezit zijn van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden, zoals sportkantines. Voor barvrijwilligers vormt dit een extra argu-

ment richting deze jongeren om ‘nee’ te verkopen.

Tip: gebruik de beschikbare ondersteuningsinstrumenten NOC*NSF en KNVB hebben deze én andere wijzigingen toegevoegd aan het online ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA). Ook hebben NOC*NSF, KNVB en andere sportbonden in samenspraak met de VNG en het ministerie van VWS het model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vernieuwd (http:// www.nocnsf.nl/alcoholensport). Met dit model kunnen goede huisregels worden opgesteld over het schenken van alcohol in de kantine. Uit controle van de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit blijkt dat bij sportverenigingen die een actief alcoholbeleid voeren en gebruikmaken van genoemde ondersteuningsinstrumenten, nauwelijks overtredingen worden geconstateerd. 3. Geen nieuwe vergunning noodzakelijk bij wijziging leidinggevende In de nieuwe wet is geen nieuwe vergunning meer nodig als er binnen de vereniging een nieuwe leidinggevende is. Dit scheelt in voorkomende gevallen een hoop kosten. Onder leidinggevenden binnen de vereniging worden diegenen verstaan die in het bezit zijn van een diploma Sociale Hygiëne en als zodanig op de vergunning staan vermeld. Nieuwe leidinggevenden hoeven voortaan alleen nog maar te worden gemeld. Hiervoor is een landelijk formulier beschikbaar.

sportverenigingen – ten aanzien van reguliere horeca te voorkomen. - Gemeenten kunnen zich hierbij baseren op bestaande afspraken, veelal opgenomen in het model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ of in de vergunning. - Daarnaast kunnen gemeenten gebruikmaken van de model verordening die door VNG in samenwerking met NOC*NSF en andere branches is opgesteld. Het verdient aanbeveling de gemeente hiernaar te verwijzen als zij de afspraken wil wijzigen. Bovendien is het model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vernieuwd. Hiermee kunnen goede huisregels worden opgesteld over het schenken van alcohol in de kantine van de vereniging. Het verdient, kortom, aanbeveling om in het komende jaar met de gemeente in gesprek te gaan over toekomstige afspraken over het schenken van alcohol in de kantine. Meer algemene informatie over alcohol en sport? Zie www.nocnsf.nl/alcoholensport Bron: KNVB website 15-02-2013

4. Toezicht op Drank- en Horecawet naar gemeente Vanaf 1 januari 2013 houdt niet langer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het toezicht op de DHW, maar de gemeente. De burgemeester wijst de toezichthouders aan. Resumé: belangrijk om te weten - Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2013 een jaar de tijd om een verordening op te stellen waarmee zij maatregelen kunnen nemen om oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen – zoals

17


Ranglijst top 100 jeugdopleidingen

M

edio 2009 heeft Harry van Vlijmen van Alphense Boys het initiatief genomen tot het maken van een ranglijst van jeugdopleidingen in het amateurvoetbal. In eerste instantie leverde dit een lijst op van clubs die in de beide topklassen actief waren en een aantal hoofdklassenverenigingen. Samen met Hans Waterschoot van de RKSV Nuenen is er sinds 2010 een lijst opgesteld waarbij alle amateurverenigingen in Nederland zijn bekeken.

De ranglijst zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van een opleiding, maar brengt wel duidelijk in beeld op welk niveau de jeugdselectieteams van een amateurvereniging actief zijn. Bekeken is in welke klassen de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2 spelen. Een team dat in de eerste divisie speelt krijgt 1 punt. Voor elke divisie (of klasse) lager komt er een punt bij. Op deze wijze zijn we tot een top 100 gekomen.

2012 Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Punten 1 (1) AFC 1 2 1 3 1 3 1 3 15 2 (2) Spartaan'20 2 5 2 4 2 3 2 3 23 2 (2) AVV Zeeburgia 3 6 1 4 2 3 1 3 23 4 (4) Alphense Boys 2 5 2 4 1 5 1 4 24 5 (4) Elinkwijk 2 5 2 5 2 5 2 4 27 5 (11) Quick'20 2 5 2 4 2 5 2 5 27 7 (4) Argon 1 3 2 6 2 6 3 5 28 7 (4) Be Quick 1887 2 5 3 5 3 4 2 4 28 9 (8) Haaglandia 3 6 2 5 2 5 2 4 29 11 (30) Alexandria'66 3 6 3 6 2 5 1 4 30 11 (17) Emmen 3 6 1 5 2 6 2 5 30 11 (11) GVAV-Rapiditas 4 7 3 5 2 5 1 3 30 11 (11) OJC Rosmalen 3 6 2 6 2 5 2 4 30 13 (11) Barendrecht 2 5 2 6 3 6 2 5 31 13 (17) Quick 2 6 2 5 2 6 3 5 31 16 (17) ACV 3 6 2 6 2 6 3 4 32 16 (17) Oranje Wit Dord. 3 6 4 6 3 5 1 4 32 16 (39) Purmersteijn 5 7 4 5 2 4 2 3 32 16 (39) Roda'23 4 5 4 6 3 4 2 4 32 16 (9) Scharn 4 6 2 6 3 5 3 3 32 16 (17) Spijkenisse 3 7 2 7 2 6 2 3 32 16 (25) UDI'19 4 6 3 5 3 5 2 4 32 16 (17) Urk 2 6 4 6 3 5 2 4 32 16 (17) UVS 2 6 3 7 2 5 3 4 32 24 (25) Achilles 1894 3 7 2 6 3 5 3 4 33 24 (57) AFC'34 3 7 2 7 2 5 2 5 33 24 (57) Baronie 3 6 4 6 4 5 1 4 33 24 (30) Flevo Boys 4 6 3 5 3 6 2 4 33 24 (30) Hoofddorp sv 4 6 3 7 2 5 2 4 33 24 (17) d'Olde Veste 3 6 3 6 3 5 3 4 33 24 (17) Quick Boys 2 5 2 7 3 6 3 5 33 24 (30) Schalkhaar 4 6 3 6 2 5 2 5 33 24 (9) Union 4 7 2 6 2 6 2 4 33 33 (39) Bennekom 3 7 2 6 3 6 2 5 34 33 (25) Blauw-Geel'38 3 6 5 6 3 5 2 4 34 33 (30) Drachtster Boys 3 6 4 6 3 6 2 4 34 33 (25) DWS 4 7 3 7 2 5 3 3 34 33 (30) ESA 4 7 4 7 2 5 1 4 34 33 (30) JEKA 3 6 4 6 3 6 2 4 34 33 (25) JVC Cuijck 3 7 4 7 2 5 2 4 34 33 (30) LAC Frisia 1883 5 6 3 6 2 5 3 4 34 33 (67) Roda'46 2 6 3 6 3 6 3 5 34 33 (39) WSV 3 7 3 7 2 5 2 5 34 43 (48) DHC 4 7 3 6 3 6 2 4 35 43 (67) Gemert 3 6 3 6 4 6 3 4 35 43 (57) Nuenen 3 7 3 7 3 5 2 5 35 43 (57) UNA/Brinvast 3 7 4 6 2 6 2 5 35 43 (48) SV Venray 3 7 4 6 3 5 3 4 35 48 (57) Actief 4 6 4 7 3 6 2 4 36 48 (30) DCG Rksv 3 7 3 6 3 5 4 5 36 48 (39) De Meern 3 6 4 6 3 6 3 5 36

18

Net als afgelopen seizoen is ook dit jaar AFC uit Amsterdam de duidelijke nummer 1 van de lijst. Verder is de top van de ranglijst met Spartaan'20 (Rotterdam), AVV Zeeburgia (Amsterdam) en Alphense Boys hetzelfde gebleven. Nieuw in de top 10 is Quick’20 uit Oldenzaal en verder heeft Alexandria’66 uit Rotterdam een grote sprong voorwaarts gemaakt. Top 100 Jeugdopleidingen amateurclubs seizoen 2012. Tussen haakjes de klasering van 2011

2012 Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Punten 48 (39) DVS'33 Ermelo 2 7 3 7 4 6 2 5 36 48 (39) Houten 2 7 4 6 3 6 3 5 36 48 (57) LSC 1890 3 7 4 6 3 7 2 4 36 48 (48) Pancratius 4 7 3 6 4 5 3 4 36 48 (-) VELO 3 7 3 6 3 6 3 5 36 48 (48) IJsselmeervogels 3 6 4 6 3 6 3 5 36 57 (48) DEM (RKVV) 4 7 3 6 2 6 4 5 37 57 (57) Diemen 4 7 4 7 3 5 3 4 37 57 (67) DTS'35 Ede 4 7 3 6 3 6 3 5 37 57 (87) Orion 4 7 3 6 2 6 4 5 37 57 (39) PH 3 7 4 7 2 6 3 5 37 57 (39) SC 't Zand 4 7 5 6 3 5 3 4 37 63(48) ARC 2 7 5 6 4 6 3 5 38 63 (102) Deurne 3 8 4 7 3 6 3 4 38 63 (48) Excelsior Maassl. 2 8 3 7 3 7 3 5 38 63 (67) Genemuiden 4 7 4 6 4 6 2 5 38 63 (72) De Jodan Boys 4 6 4 7 4 6 2 5 38 63 (87) Juliana'31 3 7 3 6 4 6 4 5 38 63 (-) Margriet 4 8 4 7 3 6 2 4 38 63 (39) Mierlo Hout 5 8 4 7 2 5 2 5 38 63 (67) OSV 4 6 3 6 4 6 4 5 38 63 (48) Rohda Raalte 4 7 3 7 3 6 3 5 38 63 (72) Roosendaal 4 7 4 7 3 6 3 4 38 63 (72) Sparta Nijkerk 3 7 3 6 4 6 4 5 38 63 (-) TSC 4 7 4 7 3 6 2 5 38 63 (48) Westlandia 3 7 5 6 3 6 3 5 38 77 (87) Woezik 3 7 5 7 3 6 3 5 39 77 (72) ASWH 3 7 3 7 4 6 3 6 39 77 (102) Blauw-Wit '34 5 6 5 7 3 6 3 4 39 77 (57) DZC'68 4 7 3 7 3 6 4 5 39 77 (72) Excelsior'31 3 7 4 7 4 6 3 5 39 77 (72) HSC'21 3 7 4 7 3 6 4 5 39 77 (72) HZVV 4 7 5 7 3 6 3 4 39 77 (57) Longa'30 5 7 4 7 2 6 3 5 39 77 (87) RKDVC 5 7 4 6 3 6 3 5 39 77 (102) Schijndel 5 8 4 7 3 6 2 4 39 77 (72) SML 5 8 4 7 2 6 2 5 39 77 (87) Theole 4 8 4 6 3 6 3 5 39 77 (102) Venlosche Boys 5 8 3 7 3 6 3 4 39 77 (72) De Weide 5 7 4 6 3 6 4 4 39 91 (87) sc Buitenveldert 5 7 5 7 4 5 3 4 40 91 (72) FC Geleen Zuid 4 8 4 7 4 6 3 4 40 91 (102) Hercules 3 6 4 7 5 6 4 5 40 91 (72) Koninklijke HFC 5 8 4 7 3 6 3 4 40 91 (87) Internos 4 6 4 7 4 7 3 5 40 91 (72) SC Irene 6 8 4 6 3 6 3 4 40 91 (130) FC Lisse 4 7 4 6 5 6 3 5 40 91 (102) RKVVO 4 7 3 8 3 6 3 6 40 91 (-) Someren 5 7 4 7 4 6 3 4 40 91 (72) ZSV 2 8 4 8 3 7 3 5 40


Colofon INFO-bulletin LBA is een uitgave van de Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen (LBA) Verschijnt minimaal 4x per jaar. Bankrekeningnummer: 1022.66.301 t.n.v Bestuur LBA Wolvega. Secretariaat LBA: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Eindredactie: Henk Wageman. Redactie: Bernard Jansen en DDDKA Mediabureau Fotografie: DDDKA Mediabureau Redactieadres: Schelpkreek 20 8032 JG Zwolle tel.: 038-4539205 06-51269586 E-mail: hwageman@planet.nl

Web-site: www.lba-voetbal.nl webmaster: lba.koops@planet.nl Vormgeving en Druk: Sonodruk Heino. Oplage: 2400 exemplaren

Bestuur LBA Voorzitter: J.T.M. Piederiet Zilverschoon 52 8265 HB Kampen tel.: 038-3321211 tpiederiet@home.nl Secretaris: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Penningmeester: G.H. Stuivenvolt Paulus Potterstraat 31 8471 VM Wolvega tel.: 0561-613178 george007@versatel.nl

Adressen districtscoördinatoren/secretarissen: District Noord: G.Th.E. Mebius, Bredyk 61, 9084 AG Goutum. tel.: 058-2883451 gmebius.lba.noord@hccnet.nl

District West II: C. van der Weck, Avenue Carré 92, 2994 DB Barendrecht. tel.: 0180-753297 cvdweck@hotmail.nl

District Oost: A.B. van Gurp, Nieënhof 86 8111CG Heeten 0572-381485 abvangurp@home.nl

District Zuid I: P.F. Tuytelaars Boschhovenseweg 24 5111 XH Baarle Nassau tel.: 013-5079390 email: frans-tuytelaars@xs4all.nl

District West I: J.G. Elleswijk, Corn. Beerninckstraat 43, 3641 DB Mijdrecht. tel.: 0297-281164 jgelleswijk@tele2.nl

District Zuid II: H. Peeters, W. Alexanderstraat 12, 6155 LL Puth tel.: 046-4432241 hjmjpeeters@home.nl

Portefeuillehouder Reglementen en verenigingsrecht: M.H. Dinkelberg Bartoklaan 96 2102 ZH Heemstede tel.: 023-5333786 rinusdinkelberg@kpnplanet.nl Portefeuillehouder Voetbalzaken: W.J. Dirks Noorderwijkweg 33 1943 DH Beverwijk tel.: 0251-223487 wim.dirks@hetnet.nl Portefeuillehouder Infobulletin en website: B.J. Jansen Westdorplaan 79 8101 BC Raalte tel.: 0572-353536 fax: 084-7136633 b_j_jansen@hotmail.com bernard-jansen@home.nl Algemeen adjunct: D.J. IJsselstijn Bleulandweg 344, 2803 HN Gouda tel.: 0182-520180 fax:084-7263961 dj.ijsselstijn@planet.nl

Aan- en afmelden als lid van de (LBA) Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen kan uitsluitend geschieden via het ­secretariaat: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Voor vragen, verzoeken voor ­mogelijke juridische ondersteuning, enz. dient de secretaris van de ­vereniging zich bij voorkeur schriftelijk te wenden tot de ­coördinator-secretaris van het ­district waaronder de vereniging ressorteert.

19


LBA Infobulletin, maart 2013