Page 1

Jaargang 39 - nummer 5 - december 2012

Midwinterkampvuur groot succes

Bevers naar de brandweer

Gemengde scouts doen Soepopera

Belevenissen van de Shantihorde

Ook deze Jachthoorm staat natuurijk in kleur op onze website!


Cafetaria Charly ‘t Loo Zwolseweg 228 7315 GR Apeldoorn Tel/Fax: 055-5214904

• 3D CAD tekenwerk • Productontwikkeling • Sterkte analyse

bevers

voor jongens en meisjes van 5 -7

jaar

EE N SC OU TI NG SP ELTA K

VO OR PL EZ IE R EN AV ON TU UR !

ELKE ZATERDAG VAN 09.30-11.45 UU R OF VAN 14.00 -16.15 UUR BIJ “DIE SCOUTINGGROEP BIJ DE NA ALD

www.yellowflight.nl

scoutinggroep Stadhouder Willem III / Lady Baden -Powell “die scoutinggroep bij de naald”

J A C H T L A A N 4 - 6 , A P E L D O O R N | W W W. S W 3 L B P. N L


De Jachthoorn 2012/4

3

van de groepsvoorzitter is het groepsblad van de scoutinggroep

Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell

Editie: nummer 5, december 2012 Jaargang: 39 Oplage: 300 DE JACHTHOORN Volgende kopijdatum: nummer 1 2006 2013 vrijdag maart 16 februari jaargang Kopij aanleveren: 33 oplage: 275 jachthoorn@sw3lbp.nl Volgende kopijdatum: aan redactie/leiding Za. 1 april Opmaak/lay-out: kopij per internet: Paula de Jonge www.jachthoornkopij.tk Sanderkopij Rosper mail: jachthoorn@SW3LBP.NL Redactie of aanHofma iemand van de leiding Han Justin Roodenburg Mariëlle Roodenburg contactpersoon advertenties: -VanMartijn HengelLoo 06 - 122 02 137 Marjolein Toet sponsoring@sw3lbp.nl Aliza Vissink Adver tenties: Justin Roodenburg 055 - 3603212 sponsoring@sw3lbp.nl

www.scouting.nl www.scouting.nl

De laatste opkomst van het jaar 2012 is al weer voorbij. We kunnen terugkijken op een paar mooie laatste maanden. Op zaterdag 27 oktober zijn er twee ouderbijeenkomsten geweest. Er was een bijeenkomst ‘s ochtends en ‘s middags. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de resultaten van de enquête gepresenteerd. Daarnaast was er ook veel ruimte voor discussie. We hebben een hoop nuttige tips gekregen. Hiermee zijn we al volop aan de slag. Zo krijgt u voor de eerste opkomst bijvoorbeeld een overzicht met de bijzonderheden in het eerste half jaar die voor de gehele groep gelden. Ook zal er tijdens de eerste opkomst op een andere manier worden overgevlogen. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Rondom het overvliegen is er een nieuwjaarsinloop van 12.30 uur tot 14.00uur. Op de website staat een verslag van de uitkomsten van de enquête. Daar kunt u alles nog eens rustig nalezen. In november was er het midwinterkampvuur. Het kampvuur in november doen we inmiddels een aantal jaren, telkens in een wisselende opzet. Uit de vele enthousiaste reacties die we kregen bleek, dat het ook dit jaar erg geslaagd was. Speciale dank gaat hiervoor uit naar Krispijn voor de organisatie en naar Marjolein voor het vertolken van de rol van Trollenkoning. Tot slot wil ik u graag informeren over een aantal wijzigingen binnen de leidersteams. Per januari gaat een aantal mensen stoppen met leiding geven. Aliza Vissink stopt bij de Middagkolonie, zodat zij zich voorlopig volledig op haar studie kan richten. Aria van Steijn gaat stoppen bij de Scouts. Zij heeft afgelopen maanden meegekeken, maar kan het leidinggeven niet combineren met haar studie. Justin Roodenburg heeft de Scouts afgelopen maanden ook tijdelijk ondersteund. Aan deze periode komt

ook een einde. Hiermee zal het scoutsteam vanaf januari bestaan uit Aart Tiel Groenestege, Alwin Vissink, Joris Stottelaar en Marjolein Becker-Jongkoen. Aart Tiel Groenestege kan zich echter volledig richten op de Scouts. Hij stopt per januari bij de Gemengde Scouts. Zijn taak als teamleider daar wordt overgenomen door Bertwin Westerveld, die dus bij de Mowglihorde vertrekt. Vanaf deze plek wil ik Aliza, Aria en Justin hartelijk danken voor hun inzet. Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling! Met vriendelijke scoutinggroet, Martijn Loo


4

De Jachthoorn 2012/4

Agenda januari

februari 23 februari Geen opkomst (Krokusvakantie)

5 januari Eerste opkomst 2013 5 januari Nieuwjaarsinloop

informatie

Jachtlaan 4-6, 7313 CP Apeldoorn

Opkomsttijden: Bevers ochtendkolonie Bevers middagkolonie Welpen Mowglihorde Welpen Sioniehorde Welpen Shantihorde Gem. Scouts Padvindsters Scouts Explorers HortaStam 1 HortaStam 2

maart

( j/m ) ( j/m ) (j) ( j/m ) (m) ( j/m ) (m) (j) ( j/m ) ( j/m ) ( j/m )

5 tot 7 jaar 5 tot 7 jaar 7 tot 11 jaar 7 tot 11 jaar 7 tot 11 jaar 11 tot 15 jaar 11 tot 15 jaar 11 tot 15 jaar 15 tot 18 jaar 18 tot 22 jaar 22 tot ?? jaar

Ledenadministratie: Zat. van 9:30 - 11:45 Zat. van 14:00 - 16:15 Zat. van 14:00 - 16:30 Zat. van 09:30 - 12:00 Zat. van 14:00 - 16:30 Zat. van 09:30 - 12:00 Zat. van 14:00 - 16:30 Zat. van 14:00 - 16:30 Zat. van 14:00 - 17:00 Vrij. van 20:30 - 23:00 Vrij. van 20:30 - 23:00

Als je een keer niet op de opkomst komt, meld je dan zo snel mogelijk af bij jouw eigen leiding. De telefoonnummers en emailadressen staan achterin deze Jachthoorn.

Bianca van den Hul-Wiltschut Elsweg 28 7311 GX Apeldoorn 055-5218300

ledenadministratie@sw3lbp.nl

WebShop: Ga naar GroepsScoutShop op www.sw3lbp.nl Beheerder: JosĂŠ Garcia Lucena scoutshop@sw3lbp.nl

meer r o o kijk v a t i e o p m infor b p. n l l 3 w s w w w.

Meer informatie: www.sw3lbp.nl of de informatieboekjes in de stamhut. Vragen: Stuur een mailtje naar scoutshop@ .nl sw3lbp.nl

hop Scouting Nederlan ScoutShop Nederland Voor adressen kijk op: www.scoutshop.nl


De Jachthoorn 2012/4

5

bevers middagkolonie Wat hebben wij allemaal beleefd? Na het zomerkamp was het fijn om deze eerste opkomst weer bij elkaar te komen. Na de gezamenlijke opening zagen we hoe een tent van de scouts instor tte. Helemaal beduusd kwam Johan eruit gekropen. De scouts moesten dringend nieuwe tenten. Volop motivatie dus om fanatiek met de stroopwafelactie aan de slag te gaan. Daarna volgde het overvliegen. Wij hoefden nog geen afscheid te nemen van een van onze bevers, maar er zijn weer een hoop scoutingleden en leiding wel naar een andere speltak gegaan. Ook van onze Sandra moesten we afscheid nemen. Zij heeft met heel veel liefde en inzet voor onze bevers gezorgd. Bedankt lieve Sandra. We zullen je missen. Er volgde nog een officieel afscheid met de bevers erbij en dat was een hele gezellige opkomst met lekkere traktaties. Ook zijn we een zaterdagmiddag met de bevers naar de open dag van de brandweer en politie in Vaassen geweest. Dat was spannend en leuk. Er was een hele hoop te zien en je mocht in en op de brandweerwagens, politieauto’s en ambulances kruipen. Geregeld loeiden de sirenes je om het hoofd. Een echte politiepet op krijgen en door de mobilofoon praten, als boef achterin een politiebusje

zitten, op een springkussen springen, met een echte brandweerslang spuiten; het was allemaal mogelijk. En als klap op de vuurpijl mochten we een ritje maken in een brandweerauto over een weiland met in het midden een groot vuur. Het ging er hard aan toe en de bevers vonden het prachtig. Een enkeling kwam niet ongeschonden uit de strijd. Tand door de lip. Maar dat werd dapper weggeveegd want dit was stoer!! Op een zonnige zaterdagmiddag werd ik geïnstalleerd als beverleiding. Eindelijk hoorde ik er echt bij. We deden daarna lekker waterspelletjes, want het was zo warm buiten! Bijv. waterestafette: met een bekertje onder de tafel door, over een stoel en rennen naar de emmer en weer terug naar het begin, waarna de volgende moet. Spannend en leuk! Er was ook een gekke helm waar water in zat die op zijn plek gehouden werd door stokken. Deze stokken werden er een voor een uitgetrokken na het beantwoorden van een vraag, net zolang tot het nat werd. Natuurlijk was ik als eerste de pineut, maar daarna volgden er genoeg vrijwilligers die de helm ook op wilden. Een echt waterballet dus. En toen kwam de stroopwafelactie. Wat zat het weer tegen zeg! En toch waren er heel veel mensen die gemotiveerd aan de slag gingen. In de voorverkoop was ook al een hoop verkocht. Thomas had bij de bevers de meeste stroopwafels in de voorverkoop verkocht en kreeg een certi-

ficaat en een cadeaubon. En toen gingen we langs de weg. Gelukkig was het ‘s middags toen wij moesten lopen droog. Het was gezellig en we hebben veel verkocht. Bij Lisette hebben we een pauze ingelast waar we ranja mochten drinken en we allemaal ook een stroopwafel mochten. We moesten natuurlijk wel weten wat we verkochten. Nadien waren we wel helemaal moe en maakten we ruzie wie er in de kar mocht zitten om uit te rusten. Om de beurt dus en ook de leiding om de beurt trekken. Maar het was het allemaal waard, want het doel is behaald: we hebben meer dan 5000 pakjes stroopwafels verkocht! Bedankt allemaal. Bijna alle opkomsten doen we weleens tikkertje. We doen tikkertje in allerlei varianten en het is altijd een fijn moment om even uit te razen. Maar afgelopen zaterdag hadden we daar helemaal geen tijd voor. We hebben namelijk een heus toneelstuk gedaan. Om te beginnen werd het verhaal van de Gelaarsde Kat voorgelezen. Dit gingen wij naspelen dus moesten de rollen verdeeld worden. En dan natuurlijk bijpassende kleding uitzoeken. Toen ook dat allemaal geregeld was gingen we even ranja drinken en toen kon het repeteren beginnen. Tijdens het hele gebeuren werden de rollen onderling nog een aantal keren gewisseld. Maar toen de ouders aan het einde kwamen kijken was het toch een heel leuk toneelstukje geworden. Goed gedaan allemaal. Ik vond jullie heel erg knap. Tot de volgende keer voor meer beveravonturen! Thea van ‘t Slot Beverleiding Middagkolonie


6

De Jachthoorn 2012/4

Wil jij op de hoogte blijven van al het nieuws van onze groep? Volg ons via twitter @sw3lbp

en vind ons leuk op facebook


De Jachthoorn 2012/4

7

t d r o jij w ! t h c gezo

e middag ochtend als d e d r o vo el w t zo eftijdsgroepen voor diverse le

Je taken zijn... t Samen met een plezierig en dynamisch team leiding geven aan een groep kinderen van 5 t/m 7 jaar, 7 t/m 11 jaar of van 11 t/m 15 jaar t Programma maken en uitvoeren voor deze groep t Een zomerkamp organiseren en begeleiden t Inzet tonen voor een moderne vereniging Wij vragen voor deze functie van jou... t Goede communicatieve eigenschappen t Bereidheid tot het volgen van cursussen t Het om kunnen gaan met kinderen t Circa 5 uur inzet per week

Wij bieden jou... t De mogelijkheid om jezelf te ontplooien in een dynamische vereniging t Veel gezelligheid t Nieuwe kennissen en vrienden Interesse? t Neem contact op met: Martijn Loo Tel. 055-8443440 / 06-12202137 E-mail martijn@sw3lbp.nl

WWW.SW3LBP.NL


8

De Jachthoorn 2012/4

welpen sioniehorde De Sioniehorde blikt nog even terug op het zomerkamp In de Griekse mythologie werd lang geleden een jongen geboren, Zeus. Zijn vader, Kronos, had via een visioen doorgekregen dat een van zijn zoons hem van de troon zou verstoten en zo oppergod zou worden. Dat wilde hij ten koste van alles voorkomen en hij liet al zijn zonen doden… Zeus werd echter gespaard doordat zijn moeder Athene hem meegaf aan een bediende. Die verstopte Zeus in een grot die Kronos niet kende. Jaren gingen voorbij en Zeus groeide en werd sterker. Zijn kracht nam toe en zou weldra genoeg zijn om de oneerlijke en gemene Kronos te verjagen. Echter, daarvoor moest hij zijn spiegelbeeld achterhalen, een beeltenis van hemzelf. Die had Kronos in stukken gescheurd en over heel Griekenland verspreid zodat Zeus ‘m niet kon terugvinden (vernietigen zou niet helpen, dan zou het verloren gegane stuk automatisch tot mythische kracht overgaan). Door het oplossen van moeilijke opdrachten kon het lichaam bij elkaar gebracht worden. Kronos hoopt dat Zeus dit gaat doen, dan kan hij hem pakken, hij heeft namelijk overal zijn spionnen zitten… Het moeilijkst werd het om het hoofd van Zeus te vinden. Dat kon namelijk maar op één plek en op één tijdstip… Nu hoorde Zeus dat de welpen van de Sioniehorde in de zomer naar de plek zouden komen op het moment dat alle Griekse krachten bij

elkaar kwamen. Dat zou het moment moeten zijn dat zijn hoofd gevonden moest worden. Natuurlijk wilden de welpen Zeus helpen en door allerlei opdrachten te vervullen kregen ze mythische aanwijzingen waar de andere lichaamsdelen van Zeus lagen. Echter, zouden ze de beeltenis van Zeus op tijd in elkaar kunnen zetten zodat hij zijn krachten zou krijgen om Kronos te verstoten? Het geheimzinnige begon al toen we nog niet eens op het kamp aangekomen waren: verzamelen en lopen/sluipen naar het mooie terrein van de Westenenkgroep in Deventer. Waarom, nou heel eenvoudig, Kronos zou op de loer liggen… Dat bleek gelukkig niet zo te zijn, en we konden het kamp beginnen. Wat we allemaal gedaan hebben, veeeeeel te veel op allemaal op te noemen, maar hier een greep uit de gebeurtenissen: we hebben gespeeld, de Griekse Olympsiche Spelen afgewerkt, gefietst naar de IJssel, naar Deventer, naar… We zijn natgeregend, hebben een leuke bonte avond gehad, zijn wezen zwemmen in de Scheg, en zo zou

ik nog wel een pagina door kunnen gaan, gewoon veel te veel om op te noemen. Jaja papa en mama’s, er is ook nog geslapen… Natuurlijk moesten we Zeus helpen en dat konden we! De ontknoping kwam echter niet, zoals gebruikelijk, de laatste maar de voorlaatste avond van het kamp. Bijzonderheden mag ik natuurlijk van Zeus niet vermelden, maar dat het spannend was, man, nou…. Nou vooruit dan, enkele dingetjes zal ik noemen: schreeuwende Kronos, achtervolging door auto met

groot licht, een bange Zeus, die onze blokhut beschermde met zijn spreuk en uiteindelijk een verslagen Kronos een een jonge oppergod ZEUS! Wow, wat een kamp! Tot zover voor nu, de volgende JH staat weer vol met onze actuele belevenissen hoor. Namens de Sioniehorde, Bagheera


De Jachthoorn 2012/4

9

padvindsters Heeee pv/scouts, Deze week begonnen we zoals normaal. Voor de opkomst was er nog kaderraad. Arjan ging uitleggen wat we gingen doen. We gingen cakejes bakken. Niet normaal ofzo maar in een sinasappel. Melissa en ik mochten het beslag maken :D De rest begon met hout zoeken. Als het vuur eenmaal brandde, mocht je een sinasappel uithollen en dr beslag in doen. Toen mocht je hem in het vuur leggen. Eenmaal klaar mocht je hem lekker opeten. Mmmmm : We gingen sluiten en corvee doen. Het was weer supa gezellig. Dikke kus Chazia van de Kieviten

Heey pv/scouts, Zoals gewoonlijk gingen we openen. Daarna werden we in groepjes verdeeld. Er waren drie groepjes, elk groepje moest 3 dingen doen: bij Sander moesten we kompastechnieken doen, bij Arjan hiketechnieken en bij Fleur knopen. Toen we alles hadden gehad, hadden we nog tijd over en gingen we een spel doen. Het werd trollen en draken. Dat is een spel waarbij de trollen de draken moeten aanvallen en de koning tikken. De koning mocht met een bal gooien om zich af te weren. De koning werd snel getikt en daarna was het alweer tijd om te sluiten. We kregen een Jachthoorn en twee brieven mee naar huis.

“Outdoor” Deze zaterdag zouden we naar Duitsland gaan voor een leuke outdoordag. Maar helaas, vanwege het weer ging het niet door. Dus we waren weer met z’n allen terug op de Punt. Daar ging een deel naar huis en de rest ging zich inzetten voor de stroopwafelssss! Ze gingen stickers plakken! Uiteindelijk was dat ook heel gezellig! Toen iedereen toch wel moe was, gingen we naar huis. Verder was het een gezellige dag. Dikke kus Chazia PL Kieviten

Het was weer een leuke opkomst. Groetjes Lieve (Kikkers)

Heey pv/scouts, Vandaag gingen we eerst openen. Daarna gingen we naar het Shantigebouw. Daar ging Arjan de presentielijst doen. Daarna gingen we vossenjacht doen in de wijk Berg en Bos. Eerst gingen we naar een verzamelplek. Daar kregen we een kompas, een kaarthoekmeter, een pen en een mapje met de hints waar je de vossen kan vinden. Ons groepje had er 2 van de 12 gevonden XD. Toen we terug waren op de punt gingen we wat drinken. Daarna gingen we sluiten en naar huis. XX Lieve (Kikkers)


10

De Jachthoorn 2012/4

welpen mowglihorde Wie ben ik? Ik ben Steven Reukers (18 jaar). Sinds de zomer geef ik leiding aan de Mowglihorde waar ik inmiddels geïnstalleerd ben als Tabaqui. Waarom ik voor de Mowglihorde heb gekozen? Omdat het is een gezellige/redelijk kleine groep die altijd actief is. Het leidinggeven bevalt me heel goed ook al zijn de Mowgli’s ontzettend druk.

Naast scouting doe ik het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders), waar ik wordt opgeleid tot sportleider in de buitensport (abseilen, klimmen, mountainbiken etc). Mijn hobby’s zijn, hoe kan het ook anders, scouting en sport. Groeten Tabaqui

We kwamen op scouting en gingen we openen, ik moest de totem brengen. Ik bracht hem naar Hathi. Daarna gingen we battle of de nest spelen. Dat zijn allemaal verschillende spelletjes die je met je nest moet spelen. We gingen als eerste een soort hindernisbaan doen dat was leuk vooral toen de leiding moest. Ze kwamen bijna niet uit de banden die er waren. Het nest van Kamiel had gewonnen dus 1-0-0.Daarna gingen we naar het volgende onderdeel. Het volgende spel was tijgeren dat was een leuk spel. Tijgeren werd er een net neer gelegd en daar moest je onder door kruipen en daar mee werd nest groen eerste dus stond het 1-1-0. Daarna gingen we naar het volgende onderdeel dat was touwlopen dat was ook een leuk spel. Vooral als je er afviel dat gebeurde een paar keer. Dat was grappig en uit eindelijk had nest groen weer gewonnen. Dus stond het 2-1-0. Toen gingen we thee of ranja drinken dat was lekker. Daarna gingen we weer naar buiten dat betekent dat we weer verder gaan naar het volgende onderdeel. Dat was de quiz: daar zaten leuke vragen tussen en dat was ook erg leuk. Daarna gingen we een soort zwaardvechten op een balk dat was heel leuk daar won nest groen ook. En uit eindelijk gingen we sluiten. Toen werd de beker uitgedeeld en nest groen won hem met 5-1-1. Toen waren we hartstikke blij en nest groen had ook de totem en dat betekent afwassen. Groeten, Niels Messerschmidt Het was een hele leuke opkomst!!!!!!!!!!!


De Jachthoorn 2012/4

11

welpen shantihorde Beste allemaal, Leuk om jullie weer te spreken! Er is een hoop gebeurd sinds de laatste opkomst, dus laten we snel beginnen. Vrijdag 2 november Op de koude, natte en donkere avond van 2 november verzamelden alle welpen zich in de grote kampvuurkuil. Er hing magie in de lucht

Heksen, mummies, zombies, een gnoom: de welpen waren voor niemand bang, en verzamelden alles wat ze nodig hadden. Oogballen, kippenbotjes, snot…erg smakelijk was het niet, maar we moesten en zouden de twee geliefden redden. Na een paar uur hadden we genoeg ingrediënten verzameld en keerde iedereen terug naar het kampvuur, in d de hoop dat we de vloek kkonden verbreken. We riep pen met z’n allen de toversspreuk en na de tweede p poging lukte het! De opgelluchte geliefden schreeuwd den ons hun dank toe vanu uit het bos, om samen in de n nacht te verdwijnen. Explorers: heel erg bed dankt voor een leuke aavond!

die avond, dat was duidelijk, maar niemand wist wat er precies ging gebeuren. Totdat Henk, leiding bij de Sioniehorde, naar voren stapte met een mysterieuze brief… Tweehonderd jaar geleden waren twee geliefden elkaar kwijtgeraakt in het grote bos, door een vervelende vloek. Vanavond was de laatste kans om de twee weer bij elkaar te brengen. Daarvoor moesten we het bos in om bij allerlei magische wezens te strijden om voorwerpen, die we later zouden gebruiken voor de spreuk.

Zaterdag 10 november Vandaag was een hele leuke opkomst, maar nog veel belangrijker was dat er twee welpen zijn geïnstalleerd! Veera en Christel, van harte welkom bij de Shantihorde. De opkomst stond in het teken van scoutingtechnieken en we hebben een hoop bijgeleerd over knopen, kaartlezen en geheime talen. Na afloop bleek dat de Shanti’s ontzettend goed zijn best had gedaan en werd iedereen beloond met een mooi kompas. Zaterdag 17 november De avond van 17 november is er zo één die je niet snel vergeet. Een trollen-

koning nam alle kinderen en ouders van de groep mee in een verhaal van honderd jaar geleden. Elders in de Jachthoorn lees je er alles over! En hebben jullie de foto’s al gezien? Ga snel naar www.sw3lbp.nl en kijk of je er leuk op staat!


12

De Jachthoorn 2012/4

scouts Het zomerkamp met thema griezelen is nog maar net achter de rug, of Halloween staat alweer in onze agenda. Dit is natuurlijk een mooi thema voor een avondopkomst. Op zaterdag 2 november verzamelden de scouts en gemengde scouts met de fiets op de punt. Nadat de leiding uitleg had gegeven over de regels van het fietsen in een groep en iedereen een passend hesje had gevonden, konden we de theorie in praktijk brengen door naar de Valkenberg te fietsen. Uiteraard kwamen we hier veilig aan en konden we de fietsen tegen een mooie boom stallen.

pompoen. Ook liepen er ongeveer acht Halloweenfiguren in het bos. Net als bij een vossenjacht moest je de enge figuren benaderen met een speciaal codewoord. Voor ieder Halloweenfiguur was er echter een eigen spreuk en het was aan de scouts om per groepje alle spreuken te vinden, te onthouden en bij de juiste personen door te geven. Dit was uiteraard even puzzelen. Gelukkig kon je het zo vaak proberen als je wou.

Daarna liepen we in een groep de Valkenberg op. Bovenop kwam de uitleg van het spel van deze avond.

Als je de juiste combinatie had gevonden, kreeg je van het Halloweenfiguur een pompoen. Het groepje met de meeste pompoenpunten, die....tsja, die had de meeste pompoenpunten.

In het bos hingen een aantal spreuken aan een boom die gekenmerkt waren met een uitgeholde, lichtgevende

Door het bos zwierven onder andere de volgende gevreesde figuren: Frankenstein, een alien uit de ruimte, een spookachtig spook, een wandelend lijk, een geniepige heks, een chirurg met verkeerde bedoelingen en een vlammende lucifer. Toen de ergste sch(r)ik eraf was, gingen we op de fiets terug naar de Punt. Hier konden we nog een warm bakje chocomel drinken en daarna ging iedereen weer naar huis.

adverteerders gezocht Plaats uw advertentie voor nog geen 5*cent! Voor informatie over deze unieke kans, neem contact op met Justin Roodenburg via: sponsoring@sw3lbp.nl of 055 - 3603212

Prijslijst voor een jaar lang adverteren in de Jachthoorn: Kwart pagina Halve pagina Hele pagina (prijs per jaar)

€ 60,€ 105,€ 195,-

* Op basis van 60 euro per jaar voor een kwart pagina. De Jachthoorn verschijnt 5x per jaar in een oplage van rond de 250 stuks. (€60/5)/250 < €0,05.


De Jachthoorn 2012/4

13

stroopwafelactie Het zal u vast niet ontgaan zijn dat ook dit jaar weer de stroopwafelactie heeft plaatsgevonden. Tijdens deze actiedag gaan de jeugdleden van onze scoutinggroep in Apeldoorn langs de deuren om pakjes stroopwafels te verkopen. Ook zijn er een aantal vaste verkooppunten bij o.a. bouwmarkten en tuincentra. Ook dit jaar zijn de jeugdleden in alle vroegte weer verzameld op de scoutinggroep. Helaas was het weer dit jaar niet zo best, maar daardoor is er wel ontzettend veel verkocht aan de deur, omdat iedereen thuis was. Na de opening werden er groepjes ingedeeld, zodat de jeugdleden samen met meehelpende ouders de wijk in konden gaan om hun verkooptechnieken in de praktijk te brengen aan de deur. Tijdens de lunch midden op de dag werden deze verkooptechnieken nog even aangescherpt door de workshop, en ging iedereen weer vol goede moed op weg.

in zowel de voorverkoop als tijdens de actiedag zelf waren we meer dan uitverkocht! Dat betekent dat we nog extra pakjes hebben moeten bijbestellen. Hierdoor hebben we een opbrengst gehaald van ruim â&#x201A;Ź 7000,-! Dit is een resultaat waar we erg trots op mogen zijn. Daarom wil ik, namens de stroopwafelcommissie, hierbij mijn complimenten uitspreken aan alle jeugdleden, ouders en kaderleden die bijgedragen hebben aan deze actie. Supergoed gedaan! JosĂŠ Garcia Lucena

En zelfs vanuit Spanje werd de stroopwafelactie op de voet gevolgd, door middel van de de updates op Twitter en Facebook tijdens de actiedag. Ook kwamen via Twitter zelfs bestellingen van stroopwafels binnen! De resultaten mochten er daarom ook wezen: door de goede inzet van de ouders, jeugdleden en kaderleden

Heeft u thuis... lege batterijen of cartridges ?

Lever ze in!

Lege batterijen en cartridges mogen niet in de prullenbak gegooid worden, maar horen thuis in de chemobox. Voor de lege baterijen en cartridges krijgen we een kleine vergoeding, waar wij weer spelmateriaal voor kunnen aanschaffen. Dus: heeft u thuis nog lege batterijen of cartridges, stop ze in de verzamelton/doos op de Punt! De ton/doos staat bij mooi weer buiten, maar bij regen in de Stamhut.


14

De Jachthoorn 2012/4

Bevers ochtendkolonie Lieve bevers, Vandaag was het een gezellige boel bij de bevers, we hadden namelijk bezoek uit Hotsjietonia. Zowel Sterre Stroom als Fleur Kleur kwamen een ochtendje samen met de bevers spelen. Nadat we gekeken hadden welke bevers er allemaal waren, heeft Sterre een aantal spelletjes uitgelegd. Sterre houdt heel erg van reizen, en is al naar veel verschillende landen geweest. Ze vroeg aan de bevers naar welke landen zij allemaal al waren geweest. Het bleek dat een aantal bevers al flink wat afgereisd hadden! Sterre is zelfs naar landen geweest die aan de andere kant van de wereld liggen, zoals Australië. Hier heeft ze een erg leuk spel geleerd wat ze ook graag met de bevers zou willen doen. In dit spel zijn alle bevers struisvogels. Struisvogels staan er om bekend dat ze hun kop in het zand steken wanneer ze bang zijn, zodat ze niets meer kunnen zien of horen. Voor het spel moesten de bevers in een kring zitten, en allemaal hun handen voor de ogen en oren doen. Zo konden zij ook niets meer zien. Daarna wees Sterre een paar bevers aan, die heel stil naar de gang moesten sluipen. De andere be-

vers mochten daarna de ogen open doen en er achter proberen te komen wie er nu weg was! De bevers bleken erg goed te zijn in het struisvogel spel, hoewel er soms nog wat moeilijkheden waren bij het zo stil mogelijk wegsluipen. Omdat de bevers nu wel erg lang stil hadden moeten zitten, hebben ze samen met Sterre nog een paar actieve spelletjes gedaan. Het was dus hoog tijd om even rustig ranja te drinken. Toen iedereen weer uitgerust was, kon Sterre ook even bijkomen. Fleur Kleur had namelijk ook iets voorbereid om met de bevers te doen. Fleur is erg creatief en houdt van knutselen. Daarom vond zij het leuk om iets creatiefs te maken, in dit geval met gips. Alle bevers mochten het bos in om allemaal kleine stokjes, nootjes, dennenappels of bladeren te verzamelen. Als ze genoeg verzameld hadden mochten ze binnen een bakje uitzoeken, die dan gevuld werd met gips. De verzamelde dingen konden in het gips worden gedrukt, zodat ze bleven zitten wanneer het gips hard werd. Als het gips opgedroogd was had iedere

bever dus zijn of haar eigen herfstkunstwerkje! Toen alle bevers uit geknutseld waren, konden ze zich gelukkig nog even uitleven in het bos. Sterre was namelijk wel benieuwd hoe goed de bevers waren in hutten bouwen. Dat leer je vast wel op scouting toch? Binnen de kortste tijd hadden de bevers twee mooie en stevige hutten neergezet, met takken die ze uit het bos verzameld hadden. Toen de hutten af waren was het alweer bijna tijd om te sluiten en weer met papa en mama mee naar huis te gaan. Zowel Sterre als Fleur hebben gezellig meegedaan met het sluiten, en de bevers daarna uitgezwaaid. Het was weer een hele gezellige opkomst! Tot de volgende keer. Namens de ochtendkolonieleiding, Elina Hetebrij

moppen staat bij de De Kerstman mand aan hem bushalte als ie r, heeft u een vraagt: “Menee ?” windje gelaten , “Ja, natuurlijk : rd o o Antw ” altijd zo stonk? dacht u dat ik

De meester geeft natuu rkundeles. “Bij hitte ze t iets uit, maar bij kou krimp t iets in. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?” Mark: “De zomervakanti e duurt zes weken, ma ar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester! ” werk? Wat is het mooiste Vuurwerk.


De Jachthoorn 2012/4

15

gemengde scouts Soep opera Vandaag stond er op het programma Soep Opera. Dit wisten wij alleen nog niet dus begonnen we met een spel. Iedereen kreeg een hoepel met zes verschillende soorten materiaal er in, bijv. een pion,bal en touwtje. Als de leiding floot moesten we er voor zorgen dat we van 1 onderdeel 6 spullen kregen. Dus zes pionnen of zes ballen. Wie dat als eerste had had gewonnen. We deden dit spel twee keer en de winnaar van de tweede keer mocht straks als eerste zijn groente soorten uitzoeken. We gingen naar binnen en daar werd ons uitgelegd wat de bedoeling was. We kregen filmpjes te zien met voorbeelden. Erg lachwekkend! Daarna moesten we zelf creatief bezig zijn en zelf poppetjes of beesten of wat dan ook maken van allerlei verschillende soorten groeten. Het eerste groepje was klaar en kreeg toen een camera, de bedoeling was dat we zelf ons stripverhaal er van maakten.

Door telkens op een andere manier een foto te maken en ons verhaal er bij te bedenken. We kregen daarna wat drinken en was er ook nog een jarig dus gingen we natuurlijk ook nog zingen. Na alles opgegeten en opgedronken te hebben moesten we verder met ons strip verhaal. De eerste paar groepjes waren klaar en die gingen ondertussen pionnenvoetbal doen. Telkens kwamen er steeds meer kinderen bij en uiteindelijk waren we met zijn alle pionnenvoetbal aan het doen. Ondertussen was de leiding bezig de stripverhalen op de computers te krijgen zodat we die na het voetballen van iedereen konden zien. Helaas lukte dat niet helemaal goed dus konden we het niet zien. Maar dat maakt niet uit want de eerst volgende opkomst gaan we ze alsnog bekijken. Helaas was het al weer tijd om te sluiten. De tijd ging vandaag weer heel erg snel. Het was een leuke creatieve opkomst!! Groeten, De Gemengde couts


16

De Jachthoorn 2012/4

midwinterkampvuur Beste lezers, Op zaterdagavond 17 november vond, onder leiding van Krispijn en consor ten, het jaarlijkse Midwinterkampvuur plaats. Voor wie er niet bij was (hoe is het mogelijk?!) of voor wie er graag nog eens met plezier aan terugdenkt (heel begrijpelijk!), nemen we je nog even mee terug in de tijd.

Onvoorspelbaar als altijd, ging het er dit jaar compleet anders aan toe dan de voorgaande jaren. Bij binnenkomst van het Kampvuurtheater zagen we naast het kampvuur niet de gekke Mexicanen van vorig jaar, of een ervaren kampvuurleider zoals eerdere jaren. Nee: op het podium wachtte dit jaar een indrukwekkende troon, omhuld met mysterieus licht, en de muziek die uit de speakers klonk was al even sprookjesachtig. Toen alle jeugdleden, familie en leiding een plekje had gevonden en elke vierkante centimeter van het Theater bezet was, stierf de muziek langzaam weg en schuifelde een oude gedaante uit de coulissen en nam plaats de troon. De mooie kroon op zijn hoofd wees er al op dat we met een koninklijke figuur te maken hadden. Dat bleek inderdaad te kloppen: het was Twijg, de Koning der Trollen.

Met wat hulp (meestal ongevraagd, helaas) van de bandleider Diego Gonzales, begon de Trollenkoning aan het verhaal van het allereerste Midwinterkampvuur. We hoorden hoe de egel Prik en de uil Hoethoet (met de prachtige stemmen van Prik junior junior junior en Hoethoet junior junior junior) allerlei avonturen beleefden tijdens hun zoektocht naar de Trollenkoning, die een einde zou maken aan de oorlog tussen de diersoorten. Tot grote ergernis van de Trol, werd het verhaal te pas en te onpas onderbroken door Diego Gonzales en zijn driekoppige kikkerband. Alles wat er in het verhaal gebeurde deed hem wel aan ĂŠĂŠn of ander nummer denken, waardoor het hele Kampvuurtheater weer even op zijn kop stond. We hebben meegedanst en -gezongen met liedjes als Mijn Opa en Ik Neem Je Mee, de Berenjacht en de Gang-

nam Style. Al was Twijg het er niet helemaal mee eens: iedereen had het daardoor lekker warm en het was reuzegezellig. Na het verhaal was de avond nog niet afgelopen: iedereen was van harte welkom in de Bosbar, waar we onder het genot van een drankje nog even konden napraten. Hier was ook gelegenheid om met de Trollenkoning op de foto te gaan, waar heel veel gebruik van is gemaakt. Kijk snel op www.sw3lbp.nl voor het resultaat! Het was een mooie avond en we kunnen niet wachten tot volgend jaar. Tot dan! Wroetige groeten van alle hoofdtrollen, gasttrollen, toilettrollen, pepermunttrollen en andere trollen die ervoor hebben gezorgd dat het allemaal op trol...eh...op rolletjes liep!


De Jachthoorn 2012/4

17


18

De Jachthoorn 2012/4 Bartelsweg 51 7311 DH Apeldoorn T: 055-5211677 M: 06-51477589 M: 06-12812568 E: info@autobedrijf-treep.nl I: www.autobedrijftreep.nl

• Voordelig kopen? Jonge ex-lease-auto’s! • Inruil grijs kenteken auto’s gevraagd voor export • Inruil en financiering mogelijk • Hét adres voor al uw onderhoudsbeurten en APK • Altijd 40 occasions op voorraad Bezoek ook www.autobedrijf-treep.nl voor actuele informatie Veel auto’s die elke zaterdag voor “De Punt” staan, komen bij autobedrijf Treep vandaan!

ONS SERVICEPAKKET BESTAAT UIT: • In- en verkoop van automobielen • Totaal onderhoud • Berging • Taxatie verzekering • APK-Keuringsstation


De Jachthoorn 2012/4

19

Nieuw in de groepsscoutshop: installatieplaat bevers

installatieplaat welpen

Een blijvende herinnering aan de installatie van uw kind bij de bevers of welpen!

Makkelijk te bestellen via de webshop! Ga naar www.sw3lbp.nl, en klik op GroepsScoutShop in het menu rechts. Ook alle andere badges, dassen, fluitenkoorden, enz. kunt u heel makkelijk bestellen via de webshop!

WEER Volop verkrijgbaar!

Das “Cameron of Erracht” De Koning-Stadhouder kreeg toen hij trouwde met de Engelse Mary Stuart de Schotse clan Cameron of Erracht toegewezen en deze droeg natuurlijk zijn eigen “Schotse ruit”. Onze groepsdas is weer volop verkrijgbaar in de GroepsScoutShop! Das inclusief dasembleem en dasring nu voor € 11,70 Bestel hem nu in de webshop!

UITVERKOOP IN DE GROEPSSCOUTSHOP!

Het boek “Vijfenzeventig” Jubileumboek ter ere van 75 jaar scoutinggroep Stadhouder Willem III/ Lady Baden-Powell, dat is uitgebracht in 2006. Van € 10,- voor een speciale prijs van € 7,50,Bestel hem nu in de webshop!

KOOPJESHOEK

Kleding: scoutingbroek blauw maat 42, 44, 50 p.st. € 4,95

Attributen: 1x Originele scoutingriem p.st. € 2,00 1x Fluitenkoord wit gevlochten p.st. € 2,00

Interesse??? Indien u interesse heeft of graag meer informatie zou willen ontvangen kunt u een mailtje sturen naar scoutshop@sw3lbp.nl graag met vermelding van uw gegevens. En eventueel te bellen met telefoonnummer 06-30775389.


20

De Jachthoorn 2012/4

laminaatvloeren superieure kwaliteit in vele kleuren en designs


De Jachthoorn 2012/4

21

explosive 29 oktober - Wonden maken en EHBO Op 29 oktober gingen wij wonden maken met de lotuskoffer om zo de EHBO beter uit te leggen. Met brooddeeg hadden we een soort klei gemaakt wat je makkelijk op je huid kon plakken. Met make-up kon je het makkelijk camoufleren en ook hadden we nepbloed om het er noch echter uit te laten zien. Zo liepen er bijvoorbeeld heel veel mensen met brandwonden en open wonden. Ook waren er twee mensen met een schotwond. Nadat alle wonden waren gemaakt gingen we nog een spel doen en de ouders pesten door elke keer langs de ouderbijeenkomst te lopen. Daarna nog de wonden afhalen blokhut opruimen en top en tip doen. Ook hebben we nog heel even over ons zomerkamp gepraat. Het was weer eens een leuke opkomst. Groetjes, Daphne

Weekendkamp 9-10 november Vrijdag 9 november hadden wij weekendkamp. Op vrijdagavond werd er een spooktocht georganiseerd. Maar eerst gingen we een ‘enge ‘ film kijken. De film ging over aliens en slijm. Daarna fietsten we met z’n allen naar het bos en met z’n tweeën moest je een route lopen. Onderweg zaten andere explo’s die je lieten schrikken. Uiteindelijk bleek de organisatie het enger te vinden dan wij maar het idee was leuk. Nadat iedereen was geweest en de zwerver niet was te vinden, ging iedereen weer terug. Op de basis werd er nog een film op gezet. Die was een beetje voorspelbaar maar dat maakte niet uit want de hoofdrolspeler was knap. Daarna ging iedereen zijn slaapplek klaarmaken en werd er gefri-

tuurd. Heel lekker, alleen beetje jammer dat we nog in die stank moesten slapen. De volgende ochtend stond iedereen rustig op en werd er ontbeten. Sommige mensen hadden die nacht iets minder geslapen dan andere maar iedereen ging vrolijk door. Want expeditie Robinson stond op het programma. Er werden verschillende proeven gespeeld, met na iedere proef een eilandraad. de proeven waren o.a. de hangproef, de leunproef, de eetproef en boogschieten met teams. Met die proeven kon je immuniteit of munten verdienen zodat je geen zwarte stem zou krijgen met de eilandraad. Ook waren er weer lekker veel complotten , en binnen die complotten waren weer andere complotten. De eilandraden waren dus erg spannend. Na expeditie Robinson werd er nog ff opgeruimd en daarna ging iedereen naar huis. Kon eindelijk iedereen bijslapen Groetjes, Anke


22

Adressen-/gebaklijst

De Jachthoorn 2012/4

Ledenadministratie zie pagina 4


NAALD

VAASSEN

PALEIS HET LOO

A50 NOORD

Al 100 jaar Topmerken Schoenen Loseweg 59 Apeldoorn (Het Loo) Eigen parkeerplaats Donderdag koopavond tot 20.00 uur

RING EWEG LANG LO SE W EG

N AA OL LO

A P E L D O O R N

Feestje?

Feestpakket

verhuur

Feestje? Binnenkort een feestje te vieren en geen materiaal om dit te realiseren? Dan ben je bij ons aan het goede adres! In deze feestfolder vind je namelijk allerlei artikelen, die ervoor kunnen zorgen dat jouw feestje onvergetelijk wordt! Je kunt de artikelen los of natuurlijk als totale set huren.

Wat is er te huur? 3 3 5 20 6 1 3 2 2

Partytenten (1 van 6x4meter en 2 van 8x4meter) Barbecues Vuurkorven Opklapbanken (30x180/220) Opklaptafels (70x180/220) Vlinder statafel Statafels (70cm doorsnede) Priklichten Koffiepercolatoren

€ 35,00 € 7,50 € 2,50 € 5,00 € 5,00 € 15,00 € 5,00 € 7,50 € 2,50

Partytent De partytent heeft een afmeting van 6x4 of van 8x4 meter. Deze is op te zetten met alleen het dak, zodat de tent als afdak gebruikt kan worden. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om alle of een deel van de wanden op te hangen, zodat er verschillende mogelijkheden zijn. De partytent heeft aan beide zijden plastic ramen. Bij de partytent zit een duidelijke beschrijving hoe deze opgezet dient te worden.

Timmer- en Onderhoudswerk

contact opnemen Voor meer informatie of het reserveren van ons feestpakket of enkele feestartikelen, stuur s.v.p. een mailtje naar: feestpakket@sw3lbp.nl

W. MANNESSEN & ZN

V.O.F.

KORTEWEG 35 - 7315 CK APELDOORN

Ons adres: Scoutinggroep Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell Jachtlaan 4-6 te Apeldoorn www.sw3lbp.nl

scoutinggroep Baden-Powell illem III / Lady Stadhouder W ald” na de bij ep ro "die scoutingg


Al deze mensen hadden nu naar uw advertentie kunnen zitten kijken! Zie pagina 12 voor meer informatie.

Jachthoorn nr. 5 2012  

Jaargang 39 - nummer 5 - december 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you