Page 1

www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo

Nr 3 2012

Volont채rarbete och medlemskap


Kontaktuppgifter Danmark-Funbo församling Expedition i Sävja kyrka

Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala Telefon 418 10 00 Fax 418 10 01 Må-fre säkrast kl 10-12 E-post danmark-funbo.forsamling@ svenskakyrkan.se Aktuell programinformation för Danmark-Funbo församling Hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo Vi samarbetar med Sensus.

Innehåll Tankar – Fri-villig-het.............................. 3 Asnaketch Woldetensaye...................... 4–5 På väg tillbaka.......................................... 6 Kalendarium........................................ 7–9 Syförening fyller 100 år.................... 10–11 En plats för mig...................................... 12 Taizé – en inre och yttre resa.................. 13 Notiser............................................. 14–15 Tack....................................................... 16 Veckoprogrammet för Svenska kyrkan i Uppsala - brev hem i brevlådan - personlig service via telefon - e-post - webben www.svenskakyrkan.se/uppsala

Förtroendevalda i församlingen Kyrkofullmäktige Jan-Erik Bergmark, ordförande 36 10 76 Kyrkorådet Agneta Hellman ordförande 31 70 85 Kontakts redaktion Carl von Linnés väg 2 757 56 Uppsala Ansvarig utgivare Margareta Hemström Grafisk form ann.thornblad@ordochvision.se Omslagsbild Eva Josefson Foto Magnus Aronson s. 14, 15 och 16. Anna Gunneström s. 2, 3, 8 och 9. Tomas Anderman s.11 Solveig Oldeberg s. 7 Tryck Lenanders Grafiska AB 2 Kontakt nr 3/12

Danmark-Funbo församling önskar alla församlingsbor välkomna till höstens Gudstjänster och verksamheter!


tankar

Fri-villig-het? Fri, villig och het – eller ska vi säga engagerad i stället för het. Vilket enormt frivilligengagemang vi har i vårt avlånga land; i kyrkor, organisationer och föreningar! Inget tvång, ingen anställning, inga inkomster! Utan av rent intresse och engagemang! Så många frivilliga/ volontärer jag har mött genom åren, med engagemang, ja rent av kärlek till sitt uppdrag! Med glädje för att det man kan och den erfarenhet man har – det kan komma till nytta på ett nytt och annorlunda sätt. Den största delen av mitt liv har jag själv varit frivillig i kyrkan, i olika församlingar. Jag har kommit med min erfarenhet och fått nya erfarenheter och nya vänner. Det har varit helt naturligt att vara frivillig, att vara engagerad på olika sätt i det som jag trott på. Inte hade jag föreställt mig att jag någon gång skulle bli anställd av

en församling – men så blev det! Ganska sent i livet sadlade jag om från socialt arbete i kommunen till diakoni – eller ska vi kalla det socialt arbete i kyrkan. Som diakon i en församling arbetar man mycket tillsammans med frivilliga. Det är ofta förutsättningen för att grupper och annat arbete ska fungera. Utan frivilliga i gudstjänster och vardagsarbete skulle församlingen vara mycket tråkigare och mycket fattigare! Föreställ dig t ex att du kom till kyrkan och bara mötte anställda i gudstjänsten – inga andra gudstjänstdeltagare, ingen kör, inga kyrkvärdar, inga som hade kokat kaffe till kyrkkaffet efteråt. Så tråkigt det skulle vara! Eller att du skulle vilja vara med i en vardagsgrupp och engagera dig för något – och det inte fanns någonting att delta i! Det fanns bara samlingar för den anställda personalen – så tråkigt det också! Eller att det inte skulle finnas några personer

invalda i distriktsråd eller kyrkoråd – ingen som var intresserad av församlingens angelägenheter mer än de anställda, ingen som funderade, diskuterade, övervägde och beslutade å församlingens vägnar – utan bara de anställda. Hur skulle det vara? Inte alls lika folkligt förankrat, tror jag. Församlingen – det är vi alla medlemmar i kyrkan, många kan vara frivilliga – anställda är några få. Kyrkan är unik på det sättet att här finns plats att vara med och delta utan krav! Ibland räcker inte krafterna till för att engagera sig i någon särskild uppgift – och det är helt OK! Ibland skulle man kanske vilja engagera sig men tycker inte att man fått frågan. Låt oss hjälpas åt då! Var frimodig och kontakta någon och säg att du vill engagera dig! Du vill ha en uppgift! Det finns möjligheter att bli frivillig! Text Eva Josefson diakon Kontakt nr 3/12 3


Tema Volontärarbete och medlemskap

Asnaketch Woldetensaye:

Det är inte vi som har rätt att döma Asnaketch Woldetensaye bor på Ölandsresan i Sävja. Hon trodde att hon automatiskt blev medlem i Svenska kyrkan när hon kom till Sverige 1986 från Etiopien via Ryssland??? Men när hon förra året ville hyra Sävja kyrka för sonens studentfest visade det sig att hon inte var medlem. Då blev hon erbjuden att bli det och tackade ja. I Etiopien pratade man mycket om Sverige och svenskarna som kristna. Men när Asnaketch kom till Sverige upplevde hon att det inte riktigt var så. Men när det är svåra tider, eller när vi drabbas av katastrofer då går svensken till kyrkan och förtroendet för kyrkan visar sig vara stort när det gäller. Asnaketch frågar sig om det är välfärden som gör att vi inte frågar oss vad vi behöver för att slappna av. Eller varför vi inte stäl4 Kontakt nr 3/12

ler oss frågor om vad livet är och kan innebära? De större frågorna verkar ibland komma naturligare med ökad livserfarenhet och ålder. Asnaketch tror att alla människor innerst inne är troende på något sätt, och för henne är respekten för allas olika sätt att vara troende på, viktig. – Jag slappnar av och finner ro i vardagen när jag läser Bibeln, säger Asnaketch. Hon öppnar den varje dag och läser det som handen hittar åt henne.

Första intrycket Svenska kyrkan har hon mött många gånger bl. a i jul- och skolavslutningar med barnen. Ibland går hon i domkyrkan. Men det första intrycket av svenska kyrkan var ganska obehagligt. Hon gick till en kyrka samma år som hon kom till Sverige, och mötte en präst

där. Dennes första fråga till Asnaketch är om hon kommer från Eritrea eller Etiopien. Det var en mycket laddad situation mellan Etiopien och Eritrea som låg i krig med varandra. Och med den erfarenheten blev prästens fråga missriktad. Asnaketch gick inte dit på flera år. Hon tycker inte att man ska börja med att fråga någon varifrån den kommer. Det är viktigare att se det positiva i det man vill uppnå istället för att placera in människor i olika fack. I Etiopien finns det sedan länge en fredlig samexistens mellan muslimer, kristna och judar. Flera rika muslimska familjer har bekostat kyrkbyggen t.ex. Det är ett av flera sätt att se det sant mänskliga och respektera varandra och att visa empati. – Vi människor borde inse att det inte är vi som har rätt att döma varandra,


Asnaketch Woldetensaye är medlem i Svenska kyrkan sedan april 2011.

utan det är bara Gud som kan göra det. Vi borde inte bekymra oss så mycket om att bevaka eller bedöma varandra, säger Asnaketch. När jag frågar henne om hon vill skicka med en tanke till Kontakts läsare säger hon; – Eftersom jag är kristen tänker jag så här: Som människa kan jag inte skapa liv, därför får jag heller inte ta liv. Utifrån den tanken

"Vi människor borde inse att det inte är vi som har rätt att döma varandra, utan det är bara Gud som kan göra det.Vi borde inte bekymra oss så mycket om att bevaka eller bedöma varandra."

menar hon att det är fel att tillverka vapen då de ju ofta tar helt oskyldiga människors liv, kvinnors och barns liv. Och visst är det väl så att Svenska kyrkan inte har aktier i vapenindustrin? frågar hon mig. Och nej det har vi inte. Våra placeringar förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Text Sofia Hedman, präst i Sävja kyrka Kontakt nr 3/12 5


Tema Volontärarbete och medlemskap

På väg tillbaka Om du lämnar Svenska kyrkan, så är

du ändå alltid välkommen att åter träda in som medlem. Jag träffar Ove Johansson, en trogen gäst på församlingens Café Gamla Posten, Ölandsresan 3, och ber honom berätta om sin relation till Svenska kyrkan:

”Nu funderar jag på att bli medlem i Svenska kyrkan igen. Församlingen gör så mycket bra.”

Ove döptes och konfirmerades i Svenska kyrkan på 70-talet. Så var det för de flesta av hans jämnåriga. Han berättar att det var Martin Lönnebo som var hans konfirmationspräst i St Perskyrkan. Men när han sedan växte upp så hade han ingen relation till kyrkan. Den betydde ingenting för honom. När han i slutet av 80-talet fick veta att statsministern, Ingvar Carlsson, hade lämnat kyrkan, så bestämde han sig för att också själv göra det. När Ove hittade hit till församlingens

Café, för några år sedan, fick han kontakt med kyrkan igen. Han lärde känna personer som är engagerade i församlingen, han hittade nya vänner och fick höra om all bra verksamhet som kyrkan bedriver. ”Nu funderar jag på att bli medlem i Svenska kyrkan igen. Församlingen gör så mycket bra.” säger Ove.

Ove Johansson funderar på att bli medlem i Svenska kyrkan igen.

Hoppets brev Tre bibelstudier utifrån Första Petrusbrevet med LarsOlov Eriksson i Sävja kyrka 29 sept, 27 okt och 24 nov kl 18.00. Inbjudare EFS missionsförening i Sävja 6 Kontakt nr 3/12


kalendarium

Kalendarium –

9 september t o m 2 december

Söndag 9 september

14 sönd e trefaldighet Danmarks kyrka 11.00 Familjegudstjänst, orkester Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst för stora och SMÅ Sävja kyrka 9.30 Mässa med förbön, kyrkkaffe 19.00 Ungdomsgudstjänst med konfirmandinskrivning

Söndag 16 september 15 sönd e trefaldighet Danmarks kyrka 11.00 Högmässa, Tomas Anderman medverkar. Karin Thorsell, flöjt, Danmarks kyrkokör. Syföreningens 100-års jubileum. Kyrkkaffe i Bygdegården. Buss fr. Vilan 10.30 åter 13.00. Funbo kyrka 11.00 Högmässa Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, kyrkkaffe

Söndag 23 september 16 sönd e trefaldighet Danmarks kyrka 11.00 Högmässa

Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 9.30 Mässa, kyrkkaffe 19.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 29 september

Sävja kyrka 18.00 Bibelstudium: Hoppets brev – 1:a Petrusbrevet, LarsOlov Eriksson. Servering

Söndag 30 september Den helige Mikaels dag Danmarks kyrka 11.00 Högmässa

Funbo Kyrka 9.00 Frukostsamtal, i församlingshemmet, kring Cristina Grenholms bok Levande teologi 11.00 Högmässa Sävja kyrka 9.30 Familjegudstjänst, kyrkkaffe

Söndag 7 oktober

18 sönd e trefaldighet Danmarks kyrka 11.00 Familjegudstjänst, Lillkören Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst

Mässa betyder nattvard

När det står mässa i vårt kalendarium, betyder det att vi firar nattvard tillsammans. Vid våra nattvardsgångar använder vi enbart glutenfritt nattvardsbröd och alkoholfritt nattvardsvin. Kontakt nr 3/12 7


kalendarium

Sävja kyrka 9.30 Mässa med förbön, kyrkkaffe 19.00 Ungdomsmässa

Fredag 12 oktober

Funbo församlingshem 19.00 Musikcafé. Program: Andreas & vänner. Servering

Söndag 14 oktober

Tacksägelsedagen Danmarks kyrka 11.00 Högmässa, kyrkan skördesmyckad. Danmarks kyrkokör Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst för stora och SMÅ. Funbo kyrkokör och Junior-gruppen medverkar. CK bjuder på kyrkkaffe. Skördeauktion Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, Danmarks kyrkokör, kyrkkaffe

Söndag 21 oktober 20 sönd e trefaldighet Danmark 11.00 Högmässa 8 Kontakt nr 3/12

Funbo kyrka 16.00 I församlingshemmet: Peter Halldorf talar över ämnet att bygga en församling för världens liv 18.00 Ekumenisk mässa, Peter Halldorf. Rökelse kommer att användas. Sävja kyrka 9.30 Familjemässa, barnkören, kyrkkaffe 19.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 27 oktober

Sävja kyrka 18.00 Bibelstudium: Hoppets brev – 1:a Petrusbrevet, LarsOlov Eriksson. Servering

Söndag 28 oktober

21 sönd e trefaldighet Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Högmässa Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, kyrkkaffe

Fredag 2 november

Danmarks kyrka 14-19.00 Kyrkan öppen för ljuständning, samtal och fika. Funbo kyrka 15-19.30 Kyrka och församlingshem öppna för ljuständning, samtal och fika.

Lördag 3 november

Alla helgons dag Danmarks kyrka 11.00 Högmässa, Helena Hansson, oboe 12–17.00 Kyrkan öppen för ljuständning, samtal och fika. 17.00 Musik till tröst, Torbjörn Nilsson, cello, Anette Müller Roos, piano. Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst med öppnat altarskåp 12-17.00 Kyrka och församlingshem öppet för ljuständning, samtal och fika Sävja kyrka 18.00 Musikgudstjänst, Sånger om himlen


kalendarium Söndag 4 november

Sönd e alla helgons dag Danmarks kyrka 11.00 Gudstjänst med ljuständning, Danmarks kyrkokör Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst med ljuständning, Funbo kyrkokör. Sävja kyrka 9.30 Mässa med förbön, kyrkaffe

Söndag 11 november

23 sönd e trefaldighet Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst för stora och SMÅ Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, kyrkkaffe 19.00 Ungdomsmässa

Söndag 18 november Sönd före domsöndagen Danmarks kyrka 11.00 Högmässa

Funbo kyrka 9.00 Frukostsamtal, i församlingshemmet, kring gudstjänst och förslaget om ny kyrkohandbok 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 9.30 Familjemässa, barnkören, Sävja kyrkas födelsedag, kyrkkaffe. Sykretsens försäljning, barnkören sjunger.

Fredag 23 november

Funbo församlingshem 19.00 Musikcafé: Program: Fem Felare. Servering

Lördag 24 november

Sävja kyrka 18.00 Bibelstudium: Hoppets brev – 1:a Petrusbrevet, LarsOlov Eriksson. Servering

Funbo kyrka 11.00 Högmässa Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, kyrkkaffe 19.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 1 december

Funbo församlingshem 12.30 Funbo kyrkliga syförenings julförsäljning och auktion. Servering

Söndag 2 december

1:a sönd i advent Danmarks kyrka 11.00 Högmässa, Danmarks kyrkokör, trumpet Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst, Alexander Hellkvist, trumpet, kyrkokören, kyrkkaffe Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, kör, trumpet, kyrkkaffe

Söndag 25 november Domsöndagen Danmarks kyrka 11.00 Familjegudstjänst

VÄLKOMMEN TILL SÖNDAGSSKOLAN! Alla barn 4–12 år är välkomna att vara med i söndagsskolan i Sävja kyrka. Den är varje söndag under terminerna (utom då det är ”Famljegudstjänst”). Vi samlas kl. 9.30 och är med en stund i gudstjänsten innan vi går iväg till våra grupper. Lilla gruppen för dig 4–8 år och stora gruppen 8–12 år. Ingen förhandsanmälan behövs. Terminsstart 2/9. Söndagsskola följande datum: 2, 9, 16, 23 September 7, 14, 28 Oktober 4, 11, 25 November 2 December Välkomna! Ledarna Kontakt nr 3/12 9


Tema Volontärarbete och medlemskap

Danmarks kyrkliga syförening fyller 100 år Den 16 september ska Danmarks kyrkliga syförening fira 100 års jubileum, fast egentligen är föreningen äldre än så. 1912 hade föreningen redan funnits två år, men det händer ju att damer vill vara yngre än de är. Så är det också med syföreningen. Det har varit tradition att räkna dess början från 1912 och det utgick man från vid 55-årsjubileet 1967 och 90-årsjubileet 2002. Exakt när föreningen bildades är inte känt. Vid 80-årsjubileet fanns dock fortfarande minnet kvar från den första tiden. Det lär ha varit komminister John Trennmohr och prebendekyrkoherden Göranssons hustru Siri som inbjöd till det första symötet för missionen i Gamla prästgården 1910. I kyrkans pålysningsbok 1911 påmindes redan i januari om syföreningens sammanträde en onsdag kl. 3 e.m. i komministergården, nuvarande kaplansgården. En månad senare var det symöte hos fröken Judit Granér i småskolan. Judit var syster till skolläraren och kantorn Emanuel Granér och förestod hans hushåll. Granér och Trennmohr arbetade nära tillsammans och hade även stött varandra i bildandet av Danmarks kyrkokör något år tidigare. Syföreningar har funnits i Svenska kyrkan sedan 1844, då den första föreningen bildades i Småland. Uppgiften var framför allt att samla in pengar för missionen. 10 Kontakt nr 3/12

Danmarks syförening kallades också för missionssyföreningen och har under alla ett hundra åren samlat pengar till Svenska kyrkans mission. Ibland har andra ändamål dominerat. De första tio åren samlades pengar till en ny orgel i kyrkan. Under första världskriget for medlemmarna med häst och vagn till symötena och hade med sig symaskiner för att sy kläder till Landstormen och kläder till fattiga barn i församlingen. Under andra världskriget gick insamlingarna till stor del till Finlands- och Norgehjälpen och på 50-talet till kyrkans restaurering, då syföreningen bekostade ett av de målade korfönstren.

Lotterier och försäljningar Genom lotterier och försäljningar har syföreningen fått sina inkomster. Den första missionsauktionen 1911 gav 260 kr., varav 77 kr. betalades kontant, resten på avbetalning. Den senaste försäljningen 2007 inbringade 32 000 kr. Därefter har föreningen haft lotteri och en enklare försäljning som ändå gett mer än 12 000 kr per år att dela ut. För Svenska kyrkans internationella arbete, tidigare Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen, har syföreningarna betytt väldigt mycket. 1993 är det år då kyrkans syföreningar i landet samlade in som mest pengar, drygt 55 miljoner kr. En specialitet för Danmarks syförening har varit ett stort lapptäcke till det årliga stora lotteriet. Sedan 1981 har det blivit 23


lapptäcken som Ellen Fältman komponerat. Övriga medlemmar har sytt lapparna, till det första täcket 1 327 sexuddiga bitar, senare i allmänhet 500 à 700 stycken med 10 cm sida. Jubileumsåret ska Ingar Bruce komponera ett mindre barntäcke, så traditionen hålls vid liv. Förutom att samla in medel till välgörande ändamål har syföreningen bidragit med praktiska insatser i församlingen. Under många år ordnade föreningen samkväm för äldre på De gamlas dag, kyrkkaffe med program på Första söndagen i Advent och vid andra tillfällen. Tidigare hade Danmarks syförening ett 30-tal medlemmar. De senaste 20 åren har antalet minskat och är nu endast sju. Dessa

sju tappra vill fortsätta som en löst sammansatt förening. Den viktigaste uppgiften är inte längre insamlandet av pengar utan att få erbjuda gemenskap och samvaro och kunna bidra till församlingslivet vid Danmarks kyrka. Med ny inflyttning i församlingen kanske nya intresserade dyker upp som vill föra traditionen vidare. Syföreningen var en klok satsning, när den startade för hundra år sedan. Den har visat sig vara en livskraftig form av kyrklig verksamhet med stor betydelse både för Svenska kyrkan i stort och för vår egen församling. Föreningen är värd all uppmärksamhet den kan få vid jubileet den 16 september. Text Tomas Anderman Kontakt nr 3/12 11


Anders Nilsson leder en grupp i kristen djupmeditation i Funbo kyrka

”Jag känner att det finns en plats för mig här” Jag träffar Anders Nilsson i Funbo på hans första semesterdag. Anders arbetar som brandinspektör med ansvar för utbildnings- och strategifrågor vid brandförsvaret i Uppsala. Han är också en av församlingens ideella medarbetare. Ända sedan sjuårsåldern har Anders varit aktiv i Svenska Scoutförbundet. Man får en gedigen ledarutbildning inom scoutrörelsen, och Anders minns särskilt alla läger ute på Vässarö, där han känner sig som hemma efter alla år. Han var bl.a. ledare på ett konfirmationsläger därute. Prästen Olle Carlsson gjorde ett starkt intryck på Anders, och det gjorde även den bok ”Kristendom för ateister”, som Olle skrivit. Den blev något av en ögonöppnare för mig, säger Anders. Det var ute bland scoutledarna på Vässarö som Anders träffade sin blivande hustru, Lena. Genom Lena fick Anders så småningom en bättre inblick i Svenska Kyrkan, då Lena blev ledamot i kyrkorådet när de bodde i Faringe. Familjen flyttade till Funbo 1999, och där började Lena med kristen djupmeditation i en grupp som träffades i församlingshemmet. Lena insjuknade i cancer och till sist blev det för svårt för henne att sitta stilla länge, men då uppmanade hon i stället Anders att börja. Han var först tveksam, men då han sett hur mycket meditationen gett Lena, åkte han dit en kväll och det har han aldrig ångrat. Just den gången var det bara han och prästen som ledde gruppen där, varför 12 Kontakt nr 3/12

det blev möjlighet till en gedigen genomgång om meditationens grunder och en bra introduktion. – Det hände nå´t i skallen när jag satt, säger Anders. Jag kom till ro. Anders fortsatte sedan att åka till meditationskvällarna varje vecka. För ett par år sedan fick han frågan om han ville gå en utbildning i Rättvik för ledare av meditationsgrupper och Anders nappade på erbjudandet utan tvekan. Nu är det han som leder gruppen i Funbo. – Att meditera är som att hitta hem och att finna balans i en tillvaro som i övrigt kan vara gungig och stressig. Meditationen ger mig lugn, ro och trygghet som jag sedan mentalt kan återvända till i vardagen. Den ger så mycket energi, säger han. Att utan ersättning ställa upp en kväll i veckan för kyrkan ser Anders som något självklart. – Det ger mig ju så mycket tillbaka. Jag försöker berätta för alla jag möter, inte minst på jobbet, om hur bra det är med kristen djupmeditation. Kombinationen som nu finns i Funbo på torsdagskvällar, med en enkel och ordknapp mässa i kyrkan och därefter meditation i församlingshemmet med en kopp the och samtal efteråt, ger mental påfyllnad som räcker en hel vecka för mig. När jag frågar Anders som har så lång erfarenhet av ledarskap och ideellt arbete om han vill skicka med någon tanke kring ideellt arbete i kyrkan, är det tillhörigheten han lyfter fram. Hans sista arbetsvecka besökte han Livets Ord inför deras stora Jesusfestival och såg alla engagerade frivilligarbetare där. – Jag tror det är för att deras medlemmar känner en så stark tillhörighet, som de vill lägga ner mycket tid och engagemang. För mig är Svenska kyrkan den plats där jag känner mig hemma, som svarar på mitt andliga behov och ger mig utrymme att tro på mitt sätt. Jag känner att det finns en plats för mig här, jag behövs här och får vara som den jag är. Text Susanne Nordgren


Taizé – en inre och yttre resa Vad är det som gör att man vill sitta i en buss trettio timmar för en veckas vistelse i Frankrike, städa toaletter, vara utan uppkoppling till internet och stå i kö tillsammans med ca tvåtusen andra ungdomar för att få nästintill smaklös mat? Detta är i alla fall vad ungdomarna från DanmarkFunbo återigen bestämde sig för att göra. För elfte gången erbjöds församlingens ungdomar att åka till klostret i Bourgogneområdet i Frankrike som heter Taizé. Klostret grundades av Broder Roger som, tillsammans med en handfull brö-

der, bildade en gemenskap under 40-talet för att leva i bön och stillhet. Ända sedan dess har fler och fler människor sökt sig till det lilla klostret på höglandet för att leva tillsammans med bröderna och dela deras vardag. Under dagen är det bön tre gånger och däremellan hjälps alla som är samlade den veckan till med att städa, laga mat och annat som behövs. Att delta i aktiviteter i form av samtalsgrupper där ungdomarna får möta ungdomar från andra länder är också en central del av livet på klostret. Veckan i Taizé blev som vi hade önskat oss. Med varmt väder och vilsamma gudstjänster i minnet

återvände vi efter en vecka för att njuta av resten av sommaruppehållet. Så vad är det som gör att resan blev så värdefull? Många svarar att lära känna människor från andra länder, andra svarar de stillsamma bönerna och ytterligare några svarar att det handlar om att man har lärt känna sig själv på ett nytt sätt. Danmark-Funbo församling erbjuder varje månad en Mässa i Taizéanda, då vi låter vårt gudstjänstliv präglas av de sånger och böner som beds i Taizé. I dessa gudstjänster låter vi också, precis som i Taizé, tystnaden (i ca 5–10 minuter) vara den centrala delen av gudstjänstupplevelsen. Du är hjärtligt välkommen till Sävja kyrka att delta! Om du vill veta mer om Taizé, gå in på www.taize.fr Text Fredrik Bråkenhielm Präst i Danmark- Funbo församling

Kontakt nr 3/12 13


notiser

I Funbo församlingshem i höst Söndag 30 september 9.00 Frukostsamtal kring Cristina Grenholms bok ”Levande teologi”. Boken kan beställas av Susanne Nordgren 0704-584284 (bok 75 kr, frukost 25 kr) Fredag 12 oktober 19.00 Musikcafé. Program: Andreas & Friends. Servering Söndag 21 oktober 16.00 i Funbo församlingshem Peter Halldorf talar över ämnet ”att bygga en församling för världens liv”. The och smörgås (25 kr). 18.00 Ekumenisk mässa i Funbo kyrka. IKONMÅLNINGSKURS i Funbo församlingshem Introduktion i målningsteknik och ikonernas symbol- och bildspråk. Nybörjar och fortsättningskurs. Ledare Birgit Kristersson, tidigare elev hos bl.a. Erland Forsberg och Kristina Lundström. Lö 28 oktober kl 10–17. Sönd.29 oktober kl 10–17 Sista anmälningsdag 22 oktober Tel 018/418 10 41 Maxantal 8 pers. Avgift 450:-, material tillhandahålles av läraren till självkostnadspris ca 150:Söndag 18 november 9.00 Frukostsamtal kring gudstjänst och förslaget till ny kyrkohandbok. Frukost 25 kr Fredag 23 november 19.00 Musikcafé. Program: Fem Felare. Servering. 14 Kontakt nr 3/11

Alla Helgons Dag 3 nov. kl.17.00 Danmarks Kyrka

Musik till tröst Välkommen att sitta ner en stund i kyrkan, titta på de vackra ljusen, lyssna på stilla musik och kanske tänka på de som inte längre finns med oss här. Välkommen

Händer i församlingen under Allhelgonahelgen 2–4 november Fredag 2 november

Danmarks kyrka 14–19.00 Kyrkan öppen för ljuständning, samtal och fika. Funbo kyrka 15–19.30 Kyrka och församlingshem öppna för ljuständning, samtal och fika.

Lördag 3 november

Alla helgons dag Danmarks kyrka 11.00 Högmässa, Helena Hansson, oboe 12–17.00 Kyrkan öppen för ljuständning, samtal och fika. 17.00 Musik till tröst, Torbjörn Nilsson, cello, Anette Müller Roos, piano. Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst med öppnat altarskåp 12–17.00 Kyrka och församlingshem öppet för ljuständning, samtal och fika Sävja kyrka 18.00 Musikgudstjänst, Sånger om himlen

Söndag 4 november

Sönd e alla helgons dag Danmarks kyrka 11.00 Gudstjänst med ljuständning, Danmarks kyrkokör Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst med ljuständning. Funbo kyrkokör Sävja kyrka 9.30 Mässa med förbön, kyrkkaffe


Vill du också konfirmeras? För dig som går i 8:an finns möjligheten att vara

med i församlingens konfirmandverksamhet. Här får du på olika sätt, tillsammans med nya och gamla vänner, tid att fundera över livets stora frågor, leka, åka på läger och mycket annat. Möjligheten att delta i konfirmandverksamheten gäller även dig som inte tidigare är medlem i Svenska kyrkan.

Funbo kyrkliga syförening träffas i Funbo församlingshem Måndagar jämna veckor kl. 13.00 För information ring: Birgitta Hallsten, 018-36 34 96

Sävja och Funbo kyrka har länge varit en sam-

lingspunkt där många ungdomar känner sig hemma.Vi hoppas att du vill vara med i framtiden! Välkommen till ungdomsgudstjänst med kon-

firmandinskrivning i Sävja kyrka

söndag 9 september kl. 19.00

Funbo kyrka

Vill du veta mer? Läs på Uppsalas konfirmandsida:

Torsdagar 18.30 Mässa i all enkelhet

www.uppsalakonfa.se eller hör av dig av dig till Marie Liljeström 018-418 10 11 eller marie.liljestrom@ svenskakyrkan.se

Måndagsluncher i Funbo församlingshem kl. 13.00

Tisdagsluncher med lunchkonsert i Sävja kyrka

10 september, prästen Håkan Sandvik berättar om den koptiska kyrkans situation i Egypten.

första tisdagen i månaden kl. 12.00 (obs! tiden)

8 oktober, Solveig Oldeberg visar oss församlingens brudkronor.

2 oktober 6 november 4 december jullunch

19 november, lyrik och musik i höstens tid 10 december, julgröt. Vi sjunger advents- och julpsalmer tillsammans med kh. em. Kerstin Berglund Kontakt nr 3/11 15


TACK vare dig som är medlem

Tack vare dig som är medlem – är så gott som all verksamhet i

kan. Du kan även döpas när Du är vuxen. I medlemskapet ingår lokal för dopkaffe.

har vi konserter och musik-

Konfirmationsläger i församlingens regi är avgiftsfria. Det gäller helgläger,

Danmark-Funbo församling avgiftsfri för medlemmar. gudstjänster årligen samt körer för alla åldrar.

kan vi hålla våra tre kyrkor öppna och i gott skick. Du är med

inte sommarläger som dock är kraftigt subventionerade. Svenska kyrkan har rum för livets högtider. Kyrkan är det stilla rummet med rymd för egna tankar. Det är också ett rum för livets stora högtider. Oavsett vilka vi är, erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta oss själva och Gud.

Det här ingår:

Du stödjer även kyrkans arbete ute i världen. Svenska

kan vi erbjuda gratis själavård,

enskilda samtal och samtalsgrupper.

och vårdar ett kulturarv, inte minst Funbo kyrka med anor från 1100-talet. Du har som medlem rätt till kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i Din församlingskyrka. • någon av församlingens tre kyrkor eller annan församlingskyrka • präst • musiker • kyrkvaktmästare • bårtäcke vid begravning Dop är alltid gratis. Genom dopet blir Du medlem i Svenska kyr-

kyrkans internationella arbete Hela världen bidrar till att utsatta människor ska få ett bättre, värdigare liv, överallt på jorden. Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk: den världsvida kristna kyrkan. Den finns både i storstadens slum och i skuggan under trädet i ett väglöst land, och når dit nästan ingen annan når.

Kontakt #3 2012  

Församlingsblad för Danmark-Funbo församling i Svenska kyrkan Uppsala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you