svet ŠPORTU

svet ŠPORTU

Slovakia

Renomovaný časopis svet ŠPORTU

Analýzy, reportáže, rozhovory a komentáre z domáceho a zahraničného športu.

www.svetsportu.sk