Svět plastů číslo 7, duben 2013

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu

č. 7 – duben 2013


Ekologické aspekty zpracování plastđ

CRYOCLEAN® ÍištÙní forem

CRYOCLEAN®-snow plnÙ automatizované ÍištÙní plastđ păed lakováním

www.linde-gas.cz 2


3


777 99U 7 99U 7 99U 99U 99U &7 &7 &7 &7 &7 %U %U %U %U %U X%U XXXXX 7 99U &7

777 99U 99U 99U &7 &7 &7 %U %U %U XXXX 7 99U &7 %U

77 99U &7 %U XX 99U &7 %U ž@ ž@

777 99U 99U &7 &7 %U %U XXX 99U &7 %U

777 99U 7 7 99U 99U 99U &7 &7 &7 &7 %U %U %U %U XXXXX 99U &7 %U &bžb &bžb &bžb &bžb &bžb

% U X +& ž O U R@

wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom

% U X +& ž O U R@

7US 7US 7US TR7%F7 TR7%F7 TR7%F7 7US TR7%F7

žU%@7RF7 žU%@7RF7

wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom

7799U 99U &7 &7%U %U XX%U X 7 99U &7 77UUSS T TRR 77% %F 7 F7

S %Fzž7TT+RY 9Z+98E+PUž%F9 9Z+98E+PUž%F9 9Z+98E+PUž%F9 9Z+98E+PUž%F9 žOX+EfE%F:S

+@YPT +@YPT +@YPT

wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom

wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom

7 7 99U &7 &7 %U XXX 7799U 99U &7 &7 %U %U X%U X%U 799U 99U &7 ž@ ž@ ž@

7799U 99U 7799U &7 &7%U &7 %U X%U X%UXX 99U &7

žžUU% %@@77RR F7 F7

++ @@YYPPT T

(E79TFON (E79TFON žU%@7RF7 žU%@7RF7 žU%@7RF7

SS %Fzž7TT+R %Fzž7TT+R YY 7USTR7%F7

%UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@

wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom

7 99U &7 %U X %U X 7 99U &7 &bžb &bžb

wwwbaccumaluxbcom wwwbluxbat wwwbluxbat wwwbluxbat wwwbluxbat bcom bcom bcom bcom

7 99U &7 XT %U%U X ž7 FN :U ST RF7 %

%UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbluxmoldbcom wwwbluxmoldbcom wwwbluxmoldbcom wwwbluxmoldbcom

%U X &O%:

9 Z +9 8 R+PU ž % F 9

íčíííí žOX+E žOX+E fE fE %F:S %F:S

S%Fzž7TT+RY žOX+EfE%F:S

7799U 99U &7 %U %U X%: X%: %U %U %U %U X X&7 X &O X &O &O &O %: %: &O &O%: %: TT+98 +98NNOO%O %O@Y @Y

9 Z +9 8 R+PU ž % F 9

S %Fzž7TT+R Y %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@ žOX+EfE%F:S

7 99U &7 %U X

%U %U %U %U XXX ž7 X ž7 ž7 ž7 TTT 7 99U &7 %U XT FN :U ST RF7 %

SS %Fzž7TT+R %Fzž7TT+R YY +@YPT +@YPT

S%Fzž7TT+R Y 9Z+98E+PUž%F9

%UX+&žOUR@ %UX+&žOUR@

%UX+&žOUR@

ž7TT+RF+Ef ž7TT+RF+Ef žOX+E žOX+E fE fE %F:S %F:S žOX+E žOX+E fE fE %F:S %F:S žOX+EfE%F:S přEEEůEEEEEEůEE+vropěb SS %Fzž7TT+RF+S %Fzž7TT+RF+S

wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbco wwwbaccumaluxb wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumaluxb wwwbaccumaluxbcom wwwbaccumalux wwwbaccumalux wwwbaccumalux wwwbaccumalu wwwbluxmoldbcom Výrobní firma ACCUMALUX M.B., s.r.o. v Mladé Boleslavi byla založena v roce 1998 jako dceřiná společnost firmy 799U&7%Eb7bEE%ucemburskubE(EEEEřEůEPEEE přEEEEEEEEEEEEEEEE EEEůmyslbE9EEEEEEbEúEěEEEť E)yydEEěEůbEčnostEvyužíváEmaximálněEEůEEEEřEů EEčEEčnéEpožadavkyEzákazníkůbEEEEEEEE EEb SpolečnostE799U&7%UXE@roupPEjejížEjeE799U&7%UXE&bžbEčlenemPEEPEEEEE nástrojeEsEpoužitímEmoderníEtechnologieb :EEEEčEEEEEEEEEEEEE rozšiřEEEEEEEřEEEEůb

wwwbaccumaluxbcom

b

n

b

-

b

a

a

íí FEEEEE 799U&7%EbabPE799U&7%UX FN:USTRF7%EbabPE799U&7%E&O%: T+98NO%O@EbabPE799U&7%E&bžbEbrbob E799U&7%Ež@EEEE knowzEEEEb E799U&7%E@EE EEEEPEE EE%FPEEE batteriesPEEEEEEE Eb í

EEE wwwbaccumaluxbcom

4

6yyyEZEE )ZEEť )6EřEů +EVáE +EáyyEEJ ZE+EíyyEE:E +EVáyEEJE +EVáyEE8%E +EVáyEE8%EE& ZE+EáyyEE8%E +E6yyEE8% +EáyyEEJEE& +EáyyEE8%EE& ZE+EáyyEE8% ZE+E0yyEE:E

ZáyyEEEE EEE

7E&bžb NádražníEVZy &EžEZýVy)

telb1EjkíZy-EVZ6E0ZyEZ)) email1Ebsmekalova4accumaluxbcom


HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 1. ÚVOD-SVĚTOVÁ VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Světový automobilový průmysl vyrobil v roce 2005 více než 66 milionů automobilů – osobních, lehkých užitkových a minibusů od 3,5 do 7 tun, těžkých nákladních a autobusů. V roce 2012 to bylo 60,25 milionu aut. Z uvedeného celkového počtu vyrobených automobilů je cca 74 % osobních. Obecně lze říci, že výroba automobilů je nezbytná pro fungování globální ekonomiky a představuje ekvivalent globálního obratu cca 1,9 trilionu EUR. Tím se řadí na šestou příčku mezi největšími světovými ekonomickými obory. Uvedená výroba vozidel zaměstnává celosvětově více než 8 milionu lidí v přímé výrobě nebo ve výrobě součástí do automobilů. Z celosvětového pohledu je to více než 5 % všech pracujících. Kromě uvedených přímých zaměstnanců automobilového průmyslu, je asi 5x více lidí zaměstnaných nepřímo, v oblasti návazné výroby a služeb. Z uvedených čísel lze udělat závěr, že výroba všech

motorových vozidel světa ročně živí více než 50 milionů lidí-tato uváděná čísla i další vycházejí z údajů, které zveřejňuje OICA (International Organization of Motor Vehikle Manufactures). V roce 2012 byla poprvé v historii výroby osobních automobilů překročena hranice 60 milionu vyrobených osobních aut v jednom roce, nebo-li 165 000 nových aut denně. Po 9 % globálním snížení výroby osobních aut v roce 2009 (v důsledku finanční krize z roku 2008) následoval skok v průběhu roku 2010 zvyšující výrobu o 22 %, k čemuž v nemalé míře přispělo šrotovné a další pobídky. V současné době se jedná o konsolidovaný roční růst o cca 2 až 3 %. Pohledem do historických statistik lze zjistit, že v roce 2006 bylo celosvětově dosaženo výroby osobních automobilů v objemu větším než 50 milionů kusů, což byl, oproti předchozím letům nárůst o 6,45 %. Pro zajímavost uvedu globální výroby osobních automobilů ve vybraných letech: 2000 – 41 215 653, 2005 – 46 862 978, 2010 – 58 264 852. Pokračování na str. 18 5


WITTMANN BATTENFELD Kompetenční dny 2013 „Soustředěná síla“ pro budoucnost na Kompetenčních dnech skupiny WITTMANN 24. a 25. dubna Pod mottem „Power for the Future“ představuje WITTMANN BATTENFELD svým hostům na letošních Kompetenčních dnech v Kottinbrunnu nejnovější techniku z oblasti vstřikování, automatizace a periférií. Při příležitosti Kompetenčních dnů bude rovněž otevřena nová montážní hala pro velké stroje. nová hala využita jako jeviště pro exponáty MacroPower se zajímavými aplikacemi a uvidíte zde rovněž probíhající montáž velkých strojů. Během Kompetenčních dnů bude návštěvníkům předvedeno kompletní výrobní portfólio skupiny WITTMANN BATTENFELD. Celkem bude vystaveno 17 vstřikovacích strojů s rozsáhlými periferiemi. Těžištěm programu strojů jsou stroje série Power. U vystavených strojů MicroPower bude poprvé představeno provedení Micro-LSR s medicínskotechnickou aplikací. U exponátů inovativní řady EcoPower stojí v popředí aplikace pro oblast obalů s technologií IML a pro přesné vstřikování.

„Power for the future“ je mottem letošních Kompetenčních dnů skupiny WITTMANN

Síla pro budoucnost vychází z inovací dneška. S tímto vědomím WITTMANN BATTENFELD kompletně obnovil a rozšířil v uplynulých letech svůj výrobní program. Pro zákazníky jsou tak k dispozici nejmodernější vstřikovací stroje, zařízení i značné množství technologických postupů budoucnosti pro řešení požadovaných aplikací. Síla podniku se odráží ve strojích série Power a v průběžném zavádění energeticky úsporných pohonů ServoPower u hydraulických strojů. Nejmodernější speciální stroje technologie a procesy nabízejí zákazníkům další možnosti, jak vyrábět své výrobky ještě kvalitněji, estetičtěji a efektivněji než dosud. Sílu pro budoucnost získává WITTMANN BATTENFELD ale i v podobě nové montážní haly. S touto halou, která bude využita pro montáž velkých strojů MacroPower, bude k dispozici celkem 3.000 m² další výrobní kapacity. Při příležitosti Kompetenčních dnů skupiny WITTMANN bude tato

6

V oblasti série MacroPower, která je nyní již kompletní, bude jako novinka představen první velký stroj typu MacroPower E Hybrid. Tato verze nabízí vysokou přesnost a dynamiku díky použití plně elektrického vstřikovacího agregátu a nejlepší energetickou účinnost se servohydraulickou uzavírací jednotkou MacroPower. Zkrátka nepřijdou ani i osvědčené hydraulické stroje řady HM s pohonem ServoPower i bez něj, stroje pro vícekomponentní vstřikování, integrované výrobní linky, aplikace s velmi krátkými cykly a vertikální stroje s otočným stolem. Na této široké paletě exponátů bude představena neméně široká paleta technologií a procesů, počínajíc aplikacemi IML, přes technologii vstřikování s plynem AIRMOULD®, techniku strukturálních pěn CELLMOULD®, Varioterm-technologii BFMOLD®, až po vstřikování silikonů a k vícekomponentní technologii. Předvedeny budou například i aplikace pro medicínskou techniku, automobilový průmysl, vstřikování technických dílů nebo oblast hraček a hobby. Výstavní program rozšíří příklady použití rozsáhlé automatizace a všechny periférie skupiny WITTMANN. Nasazení


automatizace a periférií bude předvedeno rovněž na vstřikovacích strojích i jako samostatné aplikace. Vedle robotů integrovaných do vstřikovacích strojů, bude vystaven i servoelektrický robot W818 a robot W821-UHS s dynamickým pohonem a systémem výměny chapadel. Vysoce dynamický W821-UHS byl koncipován pro nejrychlejší časy odebírání dílů a umožňuje čas otevření formy menší než 1 sekunda. Z periferních přístrojů uvidíte temperační přístroje TEMPRO, sušičky Drymax E a Drymax Aton, nasavače FEEDMAX, mlýnky typu MAS, MINOR, JUNIOR, MC34Primus a ML33, jakož i dávkovací přístroje GRAVIMAX B14 se zdvihacím zařízením a B34. Rozmanitost dávkovacích ventilů bude předvedena na jednom zařízení Gravimax 14 z plexiskla, který bude plněn lentilkami M&M. Kompetenční dny budou zahájeny řadou zajímavých přednášek z řad vlastních referentů i hostů. Přednášky budou prezentovány v německém jazyce a simultánně

Servorobo

t typu W82 1

tlumočeny do angličtiny. Pro hosty WITTMANN BATTENFELD bude i možnost prohlédnout si firmu WITTMANN Kunststoffgeräte GmbH ve Vídni. Program akce bude shodný po oba dva dny a bude završen společnou večeří s večerním programem.

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. je 100 % dceřiná firma rakouského výrobce Wittmann Kunststoffgeräte GmbH, se sídlem ve Vídni. Byla založena v roce 2003 a je zodpovědná za prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice. V letošním roce firma oslaví již 10-té výročí svého působení na trhu v České a Slovenské republice. Skupina WITTMANN jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů: • roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště, IML-systémy • vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld • lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu • temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry • drtiče vtoků i dílů Výrobní závody skupiny Wittmann Battenfeld jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato celosvětová skupina dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do 60 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. V současné době pracují stroje a zařízení WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách plastů v České a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový a elektrotechnický průmysl.

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev CZ-39701 Písek Tel: +420 384 972 165 Fax: +420 382 272 996 info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz MacroPower 1000 – od února 2013 je montován v nové montážní hale pro velké stroje 7


Inteligentní řešení horkých vtoků vhodná pro každou aplikaci Smart Hot Runner Solutions to Suit Each Application Mastip přináší řešení, to znamená, že každý z našich systémů je vyráběn na zakázku přesně podle vašich požadavků. Naši technici budou s vámi spolupracovat na posouzení potřeby vašeho projektu a zajistí, aby bylo dosaženo správného řešení pro vaši aplikaci.

Mastip supplies solutions; this means each of our systems is custom made to meet your exact requirements. Our engineers will work with you to assess the need of your project ensuring the right solution is achieved for your application.

Přinášíme řešení na širokém poli trhu, a to v oblasti lékařství, optiky, obalové techniky, výroby uzávěrů, elektrotechnické, strojírenské, průmyslové, domácích spotřebičů a automobilových součástek.

We produce solutions across many markets, including medical, optical, packaging, caps and closures, electrical, engineering, industrial, appliances and automotive components.

Naše týmy posuzují každou aplikaci, aby zajistili použití správné konfigurace trysek, konstrukci rozvodných bloků a součástky odolné proti opotřebení k dosažení kvality dílů, jejich životnosti a dlouhodobé spolehlivosti. Mastip má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování řešení pro horkou polovinu, etážovou formu, vícemateriálové a vícebarevné aplikace. Mastip je schopen přezkoumat a doporučit správné řešení pro vaše jedinečné požadavky, od jednoduchých vícedutinových plastových obalů po technicky vyspělé komponenty, jako jsou strukturální a strojní součástky pro automobilový průmysl.

Our solutions teams assess each application to ensure the correct nozzle configuration, manifold design and wear resistant components are utilized to achieve part quality, repeatability and long term reliability. Mastip has extensive experience in supplying solutions for hot half, stack mould, multi material and multi colour applications. From simple high cavitation plastic packaging to technically advanced components such as structural and engineering parts for the automotive industry Mastip is willing to review and recommend the correct solution for your unique requirements.

Váš partner v systému Váš partner v systému horkých vtoků

Řešení uzavíratelných trysek společnosti Mastip byla vyvinuta pro aplikace vyžadující vysoce kvalitní estetický vzhled výlisků, Mastip’s Valve Gate solutions have been developed for applications vysoké vstřikovací rychlosti a nízké vstřikovací tlaky. Uzavíratelnost demanding a high cosmetic gate finish, high injection speeds and low injection pressures. Manifold valve gates can be actuated rozvodných bloků lze ovládat nezávisle k umožnění sekvenčního plnění to allow sequential filling of– your moulded part. VMM s.r.o. – zastoupení Mastip pro Českouindependently a Slovenskou republiku www.vmm.cz vašeho výlisku. As each system is designed to meet your needs, a manifold and nozzle Jelikož je každý systém navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám, solution can be supplied to meet any challenging mould design. řešení rozvodných bloků a trysek lze opatřit tak, aby splňovaly veškeré nároky na vzhled formy.

horkých vtoků

Váš partner v systému horkých vtoků

Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions www.mastip.com

Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions

Mastip je předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení Mastip is a leading designer and manufacturer of innovative Ød2 systémů horkých vtoků v průmyslu plastů po celém světě. Náš hot runner solutions to the plastics industry worldwide. Our rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze comprehensive product range includes complete Hot Half or Mastip je předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení Mastip leadingonly designer manufacturer innovative rozvodných bloků pro konfigurace tepelných regulátorů a ústí vtoku is k amanifold solutionsand in thermal and valveofgate configurations to systémů horkých vtoků vi těch průmyslu plastů poaplikací. celém světě. Náš hot runner satisfy solutions to demanding the plastics industry worldwide. Our uspokojení nejnáročnějších the most applications.

rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze comprehensive product range includes complete Hot Half or Ať už je váš produkt z oblasti strojírenství, optiky, obalové techniky, nebo Whether your product is engineering, optical, packaging, electrical, rozvodných bloků pro konfigurace tepelných regulátorů a ústí vtoku k manifold only solutions in thermal and valve gate configurations to se jedná o elektrotechnickou, spotřební, lékařskou či automobilovou consumer, medical or automotive components Mastip has the product uspokojení i těch nejnáročnějších aplikací. satisfy the most demanding applications.

L5

L4

součástku, Mastip nabízí široký sortiment a zkušenosti s aplikacemi

range and applications experience for demanding engineering resins. L4

L4

L4

Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions

Ať už je váš produkt z oblasti strojírenství, optiky, obalové techniky, nebo Whether your product is engineering, packaging, electrical, náročných technických pryskyřic. Backed by our global parts optical, and technical support network, we are se jedná o elektrotechnickou, spotřební, lékařskou či automobilovou consumer, medical or automotive components Mastip has the product S podporou naší globální sítě dílů a technické podpory, jsme tady, there to support you from initial enquiries through to post-sales předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení Mastip is a leading designer and manufacturer of innovative součástku, Mastip nabízí Vás široký sortiment a zkušenosti sažaplikacemi range and applications experience for demanding engineering resins. abychom podpořili od prvních dotazů po post-prodejní servis service for all Mastip’s systems across the globe. orkých vtoků v průmyslu plastů po celém světě. Náš hot runner solutions to the plastics industry worldwide. Our náročných technických pryskyřic. všech systémů společnosti Mastip po celém světě. Backed by our global parts and technical support network, we are L

L

L

L

Contactrange us today for a solution complete designed specifically for youror application. rtiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze comprehensive product includes Hot Half S podporou našíKontaktujte globální sítě a technické jsme tady, there to násdílů ještě dnes pro podpory, řešení navržené speciálně prosupport you from initial enquiries through to post-sales bloků proabychom konfigurace tepelných regulátorů a ústí vtoku k manifold only solutions in thermal and valve gate configurations to Vás podpořili od prvních dotazů až po post-prodejní servis service for all Mastip’s systems across the globe. Vaši aplikaci. těch nejnáročnějších aplikací. Mastip po celém světě. satisfy the most demanding applications. všech systémů společnosti

Contact us today for a solution designed specifically for your application.

Kontaktujte nás ještěoptiky, dnes obalové pro řešení navržené speciálně pro your product is engineering, optical, packaging, electrical, produkt z oblasti strojírenství, techniky, nebo Whether Vaši aplikaci. elektrotechnickou, spotřební, lékařskou či automobilovou consumer, medical or automotive components Mastip has the product Mastip nabízí široký sortiment Contact Usa zkušenosti s aplikacemi range and applications experience for demanding engineering resins. echnických pryskyřic. mastip@mastip.com | www.mastip.com Backed by our global parts and technical support network, we are

Navštivte na veletrhu PLASTEX v tady, Brně. (Výstava VMM) MJdílů Trysek - MJnás Nozzle MX Trysek - MX Nozzle BX Trysek BX Nozzle SX Trysek - SX Nozzle naší globální sítě a technické podpory, jsme there to support you from -initial enquiries through to post-sales Visit us at Plastex, Brno. (VMM Stand) Contact Us ás podpořili od prvních dotazů až po post-prodejní servis service for all Mastip’s systems across the globe. smarturčena hot runner Tryska MJ je ideální pro zpracování Tryska MX je určena pro použití v Tryska BX je určena k řešení Tryska SX je speciálně prosolutions mastip@mastip.com | www.mastip.com malých částí tam,světě. kde je systémech horké poloviny s mnoha všeobecných účelů pro aplikace s aplikace samostatnými tryskami. Dvě mů společnosti Mastip po nebo celém Contact us today for a solution designed specifically for your application.

i.

navržená dutinami, včetně dutin malých Navštivte prostor nás naminimální. veletrhuTryska PLASTEX v Brně. (Výstava VMM)

konfiguraci horké poloviny s rozměrů.pro Tím, že MX tryska poskytuje nás ještě dnespro pro řešení navržené speciálně Visit us atvíce Plastex, (VMM Stand) dutinamiBrno. má optimalizovaný vynikající tepelnou konzistenci, je termočlánek a umísťování topného tělesa k zajištění přesné regulace teploty a profilu. Malé pouzdro ústí vtoku dovoluje vstřikování do vyhrazených prostor a zároveň umožňuje kvalitní chlazení prostoru ústí vtoku, a tak poskytuje lepší kvalitu dílů a kratší dobu cyklů.

The MJ nozzle is ideal for the stip.com | www.mastip.com processing of small parts or where ás na veletrhu PLASTEX v Brně. (Výstava VMM) space is minimal. Designed for multi 8 cavity hot half configurations the lastex, Brno. (VMM Stand) nozzle has optimised thermocouple and heater positioning to ensure

schopna zpracovat širokou škálu plastů, od snadných etylenů až po náročné technické pryskyřice.

The MX nozzle is designed for use in high cavitation hot half systems including those requiring close cavity pitching. By providing excellent thermal consistency the MX nozzle is able to process a wide range of plastics, from the easy ethylene’s to tough engineering resins.

nízkých až středním počtem dutin, které nevyžadují konstrukci horké poloviny. Shodné konfigurace pro hrot, matici a ústí vtoku s řadou X (stejně jako trysky MX a SX) zajišťují, že tryska BX provádí tvarování i za náročných podmínek. Dostupnost v široké paletě velikostí a délek činí tyto trysky velmi univerzálními produkty pro širokou škálu aplikací. The BX nozzle is designed to provide a general purpose solution for low to medium cavitation applications, not requiring hot half construction. Sharing the X range tip, nut and gate configurations ensures the BX nozzle performs under demanding moulding

nezávisle řízené oblasti pro topná tělesa poskytují rovnoměrné rozdělení teploty po celé délce trysky, čímž činí hotpro runner solutionstechnicky tryskusmart ideální zpracování náročné a na teplotu citlivé pryskyřice. The SX nozzle is specifically designed for all single nozzle applications. The two independently controlled heater zones provide uniform temperature distribution along the length of the nozzle, making it ideal to process demanding engineering and temperature sensitive resins.

smart hot runner solutions


Bližší informace: Strojírenský veletrh Nitra 2013, pavilon M4, stánek číslo 16.

9


Novinka ABB Robotics – Sada PlasticsPack Šestiosé roboty ABB přinášejí do aplikací segmentu plastů jedinečnou výhodu – maximální flexibilitu. Díky následným operacím při opracování a finální úpravě plastových výrobků, které robot může provádět během činnosti vstřikovacího lisu, je umožněno maximální využití tohoto času. To výrazně zvyšuje produktivitu výroby, zkracuje výrobní čas jednotlivých plastových výrobků a výrazně snižuje výrobní náklady. Společnost ABB neustále vyvíjí nové produkty a reaguje tím na stále náročnější2/29/2012 11:21:29 AM požadavky zákazníků ve výrobním procesu plastových dílů. Bezproblémové vyjímámí dílů a vkládání insertů – SoftMove Speciální funkce SoftMove umožňuje robotům ABB uvolnění v lineárním ose, což je velmi výhodné při vyjímání dílů z formy nebo vkládání insertů. Robot přizpůsobuje pohyb všech svých os uvolnění v lineárním směru. To umožňuje např. vyhazovačům u vstřikovacího lisu odtlačení dílu bez odporu robota a snadné uchopení dílu chapadlem. Úroveň tuhosti robota je libovolně nastavitelná a umožňuje i funkci pružiny, či-li návrat robota do původní pozice.

PlasticsPack Aktuálně přináší společnost ABB Robotics novinku – speciální sadu výbavy robotů PlasticsPack. Tato sada je speciálně určena pro aplikace obsluhy vstřikovacích lisů a bude nabízena za výhodnou speciální cenu. Základní části jsou: l Rozhraní Euromap 67 pro komunikaci s vstřikovacím lisem l Kompletní sada kabeláže pro Euromap 67 l Digitální karta vstupů a výstupů pro rozhraní Euromap 67 l Software pro snadné programování RobotWare Plastics Mould l Speciální funkce SoftMove l Simulační program ABB – Robot Studio pro off-line programování (roční licence) l Nadstavba progamu Robot Studio pro aplikace obsluhy strojů l Machine Tending PowerPack Rozhraní Euromap – plug and play řešení pro aplikace v plastech Rozhraní Euromap/SPI umožňuje robotům ABB přímé připojení k vstřikovacím lisům a zajišťuje přenos přesně definovaných signálů mezi robotem a lisem. Je to opravdové plug and play řešení založené na mezinárodních bezpečnostních standardech a předpisech. Součástí sady je i digitální karta vstupů a výstupů, která je navázána na signály mezi robotem a lisem ve vazbě na předdefinované stavy na programovacím panelu robotu. Snadné programování, snadná obsluha – RobotWare Plastics Mould Programová nástavba robotů ABB – RobotWare Plastics Mould je uživatelsky příjemný interface navržený pro aplikace v segmentu plastů, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů. Zde se plně projevují výhody tohoto programu, mezi které patří předdefinované volby pro tyto aplikace, jednoduchost programování bez znalosti standardního programovacího jazyka a snadné nastavení a diagnostika pracoviště.S barevným dotykovým panelem FlexPendant je programování velmi snadné a to i díky jednoduchým ikonám pomocí kterých se provádí. 10

Off-line programování – Robot Studio Program Robot Studio vám umožní vytvářet a simulovat robotizovaná pracoviště ABB na vašem PC a tím snížit čas instalace nebo razantně zkrátit čas nezbytný pro začlenění změn. V krátkosti to znamená, že můžete zahájit výrobu předem na svém počítači, odladit a teprve poté zahájit reálnou výrobu. Robot Studio je unikátní program, který umožňuje přenášet reálná data z počítače do kontroléru robota a naopak, což dovoluje provádět změny v produkci off-line bez zastavení procesu. Machine Tending PowerPack je speciální nadstavba programu Robot Studio určená pro aplikace obsluhy strojů jako např. obsluhu vstřikovacích lisů a obsahuje v sobě předdefinované prvky a komponenty používané právě v těchto aplikacích. Sada PlasticsPack přináší naším zákazníkům další možnost snížení počáteční investice do robotizovaného pracoviště a také snížení následných investic při změně výroby, úpravy programů atd. Návratnost investice do zkvalitnění výroby a zavedení robotizace se tak podstatně zkracuje, což může potvrdit mnoho našich spokojených zákazníků. ABB s.r.o. Štětkova 1638/18 140 00 – Praha 4, Česká republika Tel.: 731 552 214 Fax: 234 322 351 vladimir.slaby@cz.abb.com www.abb.cz/robots


EMS-GRIVORY Přední výrobce polyamidů výjimečných vlastností

Vysoce kvalitní polyamidy pro inovativní náhradu kovových a skleněných materiálů EMS-GRIVORY má nesmírně širokou nabídku materiálů v oblasti polyamidů. Naše kvalitní materiály jsou v celém světě známy pod obchodními názvy Grilamid, Grivory a Grilon. Nabízíme našim zákazníkům rozsáhlý a úplný soubor výkonných, kvalitativně cenných produktů společně s vysokou úrovní poradenské činnosti v oblasti vývoje i prodeje.

Váš inovativní vývojový partner Zastoupení a distribuce pro ČR a SR: CZFP s.r.o., Pod štěpem 27, 102 00 Praha 10 – Hostivař Tel: +420 2726 52 841 Info@emschem.cz www.emschem.cz FPSK s.r.o., Nerudova 9, 821 04 Bratislava Tel: +421 252 92 60 11 fpsk@stonline.sk www.fpsk.sk

11


Zvýšení efektivity výroby bez vysokých nákladů.

ABB nabízí produkty, systémy a služby, které zvyšují produktivitu výroby a snižují spotřebu energií v širokém rozsahu aplikací v plastikářství – obsluha vstřikovacích lisů, řezání, lakování, ožeh, lepení, nanášení hmot, balení a paletizace. Naše průmyslové roboty, pohony a servomotory přináší vysokou úroveň flexibility a spolehlivosti. ABB je klíčovým dodavatelem technologií pro automatizaci výrobních procesů s využitím průmyslových robotů s největším počtem instalací v České republice. Více informací naleznete na www.abb.cz/robots

ABB s.r.o. Tel. +420 234 322 206 Fax. +420 234 322 351 E-mail: robots.sales@cz.abb.com

DINhalfpage.indd 1

12

2/29/2012 11:21:29 AM


13


IMG na cestě vpřed S technologií In Mould Graining společnosti FRIMO hospodárně k optimálním kašírovaným povrchům Kromě inovativních technologií a vysokého bezpečnostního standardu hraje při tvorbě interiérů moderních automobilů významnou roli i kvalita a působivý vzhled povrchů. Požadavky na malé vytažení dezénu, umístění log nebo textilních dekoračních prvků, přizpůsobení kašírovaných vrstev na navazující díly i různé zóny kašírovaných vrstev mohou být přitom vakuovým tvarováním (klasickým thermoformingem) splněny jen částečně. Při použití metody IMG (In Mould Graining) se kašírovaná vrstva přenese na fólii teprve během tvarování fólie při tepelném zpracovávání. Lze tak zkombinovat ekonomické výhody klasické technologie vakuového tvarování s optickými přednostmi moderní technologie tvarované vrstvy a kašírování, a to bez vytahování kašírovaného dezénu.

Další vývoj technologie IMG Díky neustálému zdokonalování lze dnes metodu IMG použít i pro náročnější, výrazně trojrozměrné kontury. 3D simulace umožňuje již s předstihem ověřit proveditelnost zadání, takže lze dokonale optimalizovat geometrii dílů a pozdější uspořádání sériově vyráběných forem. Velký význam přitom má spolupráce OEM partnerů, Tier 1 dodavatelů a společnosti FRIMO již v počátečním vývojovém stádiu.

Tento proces představila firma FRIMO již před deseti lety a od té doby se jí ho daří na základě mnoha inovací neustále vylepšovat a prezentovat stále náročnější povrchy a komplexnější kontury dílů. Na základě rostoucích požadavků na kvalitu a působivý vzhled při současném tlaku na náklady se stále více OEM partnerů a Tier 1 dodavatelů rozhoduje pro metodu IMG při výrobě kašírovaných interiérových povrchů. Díky tomu v posledních letech silně vzrostl podíl této technologie na trhu. Metoda IMG je dnes pevně zavedena téměř u všech OEM partnerů. K aktuálním referenčním projektům patří mimo jiné přístrojová deska vozů Mercedes třídy B, obložení dveří u vozidel Volkswagen Scirocco, Golf a Tiguan a také u vozů Opel Insignia, Zafira, Astra a Meriva, Toyota Avensis a Cadillac XTS.

Příslušné inovativní detaily výrobních zařízení dnes umožňují dalekosáhle harmonizovat rozložení tloušťky fólie i u výrazně trojrozměrných dílů. Napínací rámy tak ve spojení s předsávacím zařízením pomáhají zlepšovat zbytkové tloušťky stěn v kritických oblastech. Inteligentní systémy napínacích rámů s funkcí tvarování natažením minimalizují prověšení fólie při procesu ohřívání a redukují na základě definovaného dodatečného prokluzování ztenčování fólie. Nejnovějším vývojem je lámací řetězová lišta. Ve spojení s metodou IMG nabízí tato inovace optimální řešení pro rychle běžící inline zařízení u výrazně trojrozměrných tvarovaných dílů. Fólie po zahřátí prochází lámací řetězovou lištou ve tvarovací stanici na tvarovací kavitu, přičemž jsou dodržovány kontury dílu. Tím lze při současné optimalizaci stupně dloužení dosáhnout snížení množství fólie.

Dynamicky a s vášní. Pokračování na str. 22

S inovativní technologií FRIMO stavíte na 50 letech zkušeností ve výrobních řešeních pro výrobu plastových dílů. Metoda In Mould Graining umožňuje perfektní optické sladění navazujících dílů, zejména dveří a přístrojové desky, na což se konstruktéři automobilů zaměřují stále více. K tomu patří kromě vzhledu kašírované vrstvy i úzké profily dílů a perfektní rozměry spár, které nelze v této kvalitě a ekonomické efektivitě realizovat jinými postupy. Použitím metody kašírování fólií z TPO ve formě se na základě nízké hustoty dosahuje výrazných předností vzhledem k hmotnosti ve srovnání s tvářenou nebo stříkanou vrstvou. Protože optimalizace hmotnosti nabývá stále více na významu s ohledem na spotřebu paliva, je metoda IMG z hlediska automobilových lehkých konstrukcí vynikajícím řešením.

Orientovaná na budoucnost a v optimálním souladu s Vaším projektem. Spolehněte se na znalosti technologického specialisty.

Zpracování PUR Flexibilní obrábění Vysekávání Lisování / Tvarování

14


Nové aplikace kuličkových šroubů Na základě výstupů z realizace projektu programu Impuls, jehož cílem byl výzkum a vývoj kuličkového šroubu s vysokou únosností, začala naše společnost nabízet a dodávat tyto šrouby také výrobcům vstřikovacích lisů pro termoplasty. Kuličkový šroub s vysokou únosností je ekologicky šetrný výrobek, nahrazující v řadě případů silový prvek aplikovaný u hydraulických pístových aktuátorů či lisů a extruderů. K dosažení vysoké únosnosti maticové jednotky, kterou charakterizuje až dvojnásobek

únosnosti standardních kuličkových šroubů, je především využito optimalizovaného poměru rádiusu profilu závitu k rádiusu nosných kuliček zvětšených průměrů. Po představení na EMO Hannover a MSV Brno se podařilo dodat vzorky těchto specifických kuličkových šroubů do firem Engel a Battenfeld, k provedení dlouhodobých zkoušek v jimi vyráběných vstřikovacích lisech. U druhé jmenované firmy probíhají nyní již běžné dodávky těchto specifických kuličkových šroubů. Aplikované kuličkové šrouby v těchto zařízeních jsou charakteristické krátkým hřídelem a mohutnou maticí. Profil kuličkového závitu je obvykle zhotoven pro větší kuličky, než by

odpovídalo standardním kuličkovým šroubům, a musí mít parametry předurčující jeho vysokou únosnost. Právě zhotovení tohoto profilu ve velkých maticích je nyní na hranici technologických možností naší výroby a proto hledáme cesty na rozšíření strojního parku o vhodná zařízení rozšiřující naše možnosti. Jednou z ekonomicky výhodných cest je využití programu se státní podporou Inovace, do kterého jsme náš projekt nejen přihlásili ale i obhájili a nyní jej realizujeme. V průběhu dubna 2013 bude v KSK zprovozněna první ze dvou CNC brusek a to na matice vysoceúnosných kuličkových šroubů.

Společně poskytujeme komplexní řešení krytování a pohybu Vašich strojů. HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7 682 01 Vyškov

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Blanenská 1277 664 34 Kuřim

Tel.: +420 517 321 312 Fax: +420 517 321 090

Tel.: +420 541 102 500 Fax: + 420 541 103 634

E-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz

E-mail: info@ks-kurim.cz www.ks-kurim.cz

VYSOCEÚNOSNÉ ŠROUBY OPTIMALIZOVANÉ PRO STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

15


Zlepšujeme otěruvzdornost

plastů

Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi rychle své hranice teplotní odolnosti. Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.

Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů. Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost. Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.

BGS – Váš specialista na radiační síťování www.bgs.eu

Zastoupení v ČR/SK: Ing. Michal Daněk Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil: + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

Anzeige_abriebfest_Tschechien_2013.indd 1

16

05.02.2013 11:19:32


Measure what you see.

spectro-guide Profesionální spektrofotometr s LED svetelným zdrojem a integrovaným leskomerem.

Dva prístroje v jednom! ˇ “Potrebujete merit barevný odstín a lesk soucasne? Chcete ušetrit cas? S novým prístrojem spectro-guide je to snadné. Na jakémkoliv typu povrchu dosáhnete rychle kvalitních výsledku merení.”

www.byk.com/instruments

BYK-Gardner GmbH · P.O. Box 970 · 82534 Geretsried · Lausitzer Strasse 8 · 82538 Geretsried · Germany Tel +420 775 791 055 Jan.Vlacil@altana.com

AZ_spectro_guide_tschechisch_DIN_A4.indd 1

06.03.13 10:31

17


Pokračování ze str. 5

HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ

Na otázku, která země je největší výrobce osobních aut je relativně snadná odpověď. Touto zemí je Čína. Z každých čtyř osobních automobilů vyrobených ve světě je jedno vyrobené v Číně. V roce 2006 byla Čína třetí největší automobilový trh světa s prodejem 4,1 milionu vozů. V současné době Čína představuje největší světový automobilový trh s výrobou v roce 2011 14 485 326 osobních aut, což je 24 % světové produkce. Dále platí, že více než 50 % do Číny dovážených aut se vyrábí Asii a Oceánii, z Evropy do Číny putuje téměř třetina čínského dovozu. V Číně připadá na 1 000 obyvatel cca 40 osobních automobilů, v zemích G 7 je to přibližně 700 aut na 1 000 obyvatel. Mezi největší výrobce osobních automobilů je možno, řazeno abecedně, počítat např. tyto automobilky: Anhui, Avtovaz, Beijing, BMW, Brilliance, Byd,Chana, Change, Chery, China National, Chrysler, Daewoo, Daihaitsu, Daimler Chrysler, Dongfeng, Faw, Fiat, Ford, Fuji, Fujian, Gaz, Geely, General Motors, Great Wall, Guangzhou, Hrabin, Hino, Honda, Hyundai, Ij-Avto, Isuzu, Kia, Mahindra-Mahindra, Mazda, Mitsubishi, Nanjing, Nissan, Porsche, Proton, PSA, Renault, Saic, Sužuji, Tata, Toyota, Vaz, Volkswagen, Volvo. Od roku 2010 se odhaduje, že se denně po silnicích světa prohání více než jeden bilion automobilů. Například v roce 2010 bylo v USA registrováno 250 272 812 osobních aut. V roce 2012 byla, z pohledu prodaných osobních automobilů a lehkých užitkových vozů, největší světovou automobilkou firma Toyota s prodejem 9,70 milionu aut,druhý byl koncern General Motors (GM) s 9,20 miliony kusů a třetí koncern Volkswagen (VW) s počtem prodaných vozů 9,07 milionu. Kromě GM byl rok 2012 pro obě zbývající automobilky rokem prodejního historického rekordu. Skupina Volkswagen měla provozní zisk 293 miliard Kč, její tržby se zvýšili o více než 20 %. Celosvětový prodej skupiny vzrostl o 11,2 %, přičemž v letošním roce zlepšení neočekává. Pro automobilku GM byl rekordním rokem rok 2007 s prodejem 9,37 milionu automobilů. Toyota i VW se chtějí co nejdříve dostat s prodejem svých automobilů nad hranici 10 milionu kusů. GM je v plánech konzervativnější a uvádí, že jeho snahou je být nejziskovějším světovým automobilovým koncernem. Koncern VW se chce do roku 2018 stát největším světovým výrobcem automobilů. 2. SOUČASNÁ SITUACE V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE 2.1 EVROPA Současná situace v evropském prodeji osobních automobilů je nejhorší za posledních 17 let. Objem prodejů v roce 1995 a v roce 2012 byl stejný a to přes obrovské cenové a technické rozdíly mezi auty z roku 18

1995 a 2012. Auta o stejné velikosti z roku 1995 byla podstatně dražší než současná a to při podstatně horším vybavení než současná. V roce 1995 byly, například airbagy a klimatizace, na rozdíl od současnosti, velmi drahým příplatkovým vybavením. Od roku 1995 do roku 2011 lze hovořit jako o éře růstu automobilového průmyslu, o éře navyšování výrobních kapacit. V současné době uvedené růstové období bylo prakticky zcela zapomenuto a to zejména díky slabé poptávce evropských spotřebitelů. Jak již bylo uvedeno, loni se v Evropě prodalo stejné množství aut jako v roce 1995. Zájem o nová auta v Evropě, po určitém období s různými typy šrotovného, klesá od krize v roce 2008 a pád se v roce 2012 prohloubil na více než 8 %, přičemž v prosinci 2012 to bylo o 16 %, což byl největší měsíční pokles od roku 1993. Údaje zveřejnila Asociace evropských výrobců aut ACEA. V roce 2007 se v Evropě prodalo 15,53 milionu aut, o rok později 14,31 milionů, 2009 – 14,13 milionů, 2010 – 13,34 milionů 2011 – 13,13 milionů a v roce 2012 jen 12,05 milionů kusů. Evropští zákazníci si v roce 2012 koupili o milion aut méně než v roce 2011. Pro představu to je prakticky objem aut vyrobených ve všech třech automobilkách vyrábějících v České republice. Českým automobilkám se v roce 2012 ještě dařilo dobře. Škoda Auto, Huyndai spolu s Kiou a Audi patřili mezi jediné v Evropě, které v porovnání s rokem 2011 částečně posílily. Kia o 14,1 %, Hyundai o 9,4 %, Audi o 3,1 % a Škoda o 1,6 %. Na evropském trhu dochází k poměrně velkému přeskupování sil. Zejména korejské značky začínají obsazovat pozice zaběhaných francouzských a italských výrobců, velký propad má i Opel. Loňský propad automobilky Citroën byl 12,9 %, stejně jako Peugeotu, Fiat propadl o 15,2 %,Opel o 15,8 % a Renault o 22,5 %. Evropská nadvýroba osobních automobilů se odhaduje na cca 20 % a proto řada výrobců uvažuje o uzavření nebo již některé své závody uzavřela. Obecně lze říci, že propad prodejů je dán nedůvěrou zákazníků v hospodářský růst v Evropě. Zájem kupujících se začíná posouvat k menším a úspornějším vozům Toto konstatování platí i pro Českou republiku, kde zájem o miniauta, po třech letech poklesu, v loňské roce výrazně stoupl a to o cca 70 %.V roce 2011 bylo u nás prodáno cca 4 000 miniaut, v roce 2012 již 7 118 vozidel. Výjimku tvoří segment tzv. prémiových značek. O plusové bilanci Audi již byla zmínka, Mercedes a BMW vykázali v roce 2012 jen velmi malý pokles – 1,8 %, respektive 0,5 %. Zákazníky těchto automobilek dluhová krize nijak výrazně nezasáhla, aby byli nuceni si kupovat méně luxusní automobily.

Pokračování na str. 22


19


n ultrazvuk s.r.o., gické centrum Brno tina, Turanka 115, 627 00 Brno

Ultrazvukové svařovací stroje pro svařování vstřikovaných taktníplastových osoba v míste: dílů

& Slovensko: Jirí Musil herrmannultrazvuk.com Technologické centrum ultrazvukového svařování v Brně – na dosah českým

Michalzákazníkům Budelovský delovsky@herrmannultrazvuk.com

Založením společnosti Herrmann Ultrazvuk s.r.o. v Brně splnil německý specialista na ultrazvukové svařování přání zákazníků v České Republice. Bez dlouhého cestování je možné v nově otevřené laboratoři provést aplikační poradenství včetně svařování vzorků, stejně jako poradenství při tvorbě návarových hran. Tímto krokem mohou být zákaznické dotazy zodpovězeny mnohem rychleji. Slavnostního otevření v Brně se zúčastnilo přes 50 hostů z českého průmyslu. S velkým zájmem byly sledovány tři prezentované workshopy týkající se ultrazvukového svařování, informace o plastech a především konstrukce a design návarových hran dílů. Jak optimálně navrhnout díly pro ultrazvukové svařování, aby mohly být dobře zavařeny. Na tyto otázky z plně obsazeného centra odpovídal společně s kolegy obchodně technický zástupce a vedoucí technologického centra v Brně Jiří Musil. Na prezentace navázal program praktického svařování vzorků na nových řadách strojů Herrmann HiQ.

Jiri Musil představil také pro výrobce jednoúčelových strojů ultrazvukovou posuvnou jednotku VE-Slimline, která se velmi jednoduše aplikuje do komplexních automatizačních linek pro automobilový – elektro, průmysl a další odvětví. Z důvodu velkého zájmu převyšujiící kapacitní možnosti technologického centra v Brně jsou plánovány na duben dva semináře základů ultrazvukového svařování.

20


ULTRAZVUKOVÁ SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE

Svařeno ultrazvukovou svařovací technologií Herrmann ultrazvuk.

Adamov

Kuřim

Brno

Rosice

D1

D1 Modřice

Šlapanice

D2

Letiště

Při ultrazvukovém svařování vsadˇte na zkušenosti technologického lídra. Vítejte v technologickém centru v Brně. Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové svařovací technologie. Profitujte z praktických svařovacích testů, poradenství v oblasti návarových hran stejně jako nastavení strojních parametrů a perfektního servisu. Herrmann Ultrazvuk s.r.o. Tech-Center Brno Areál Slatina · Tuřanka 115 · 627 00 Brno, ČR

Pohořelice

Vaše kontaktní osoba v místě: Morava & Slovensko: Jiří Musil jiri.musil@herrmannultrazvuk.com Čechy: Michal Budělovský michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

Herrmann Ultrazvuk s.r.o., Tech-Center Brno Areál Slatina · Tuřanka 115 · 627 00 Brno, ČR Tel. +420 532123057 · www.herrmannultrazvuk.com

HUG_AZ_Automotive_Tech-Center_Brno_210x297_RZ.indd 1

06.03.13 14:25

21


Pokračování ze str. 14

In Mould Decorating a kašírování bez lepení S cílem zvyšovat hodnotu výbavy interiérů a ještě víc zjednodušovat možnosti individuálních řešení jsme zkombinovali metodu IMG s postupem In Mould Decorating. Tato technologie, nazývaná též Deco-Skin, umožňuje vložit do IMG formy nejrůznější dekorační prvky, např. textilní, a přenášet je na povrch dílu. S ohledem na lehkou konstrukci automobilů, ekonomickou efektivitu a udržitelnost se jako podkladové materiály pro obložení interiérů vozidel používají stále více materiály z obnovitelných zdrojů. Používají se zde většinou přírodní vlákna plněná polypropylenem, které jsou vhodná i pro „kašírování bez lepení“. Společnost FRIMO nyní zkombinovala metodu In Mould Graining s kašírováním bez lepidla a vyvinula pokusné formy blízké sériové výrobě, např. pro kvalitní obložení dveří. Díky této kombinaci procesů lze vyrábět velmi kvalitní a extrémně lehké díly obložení, které navíc posilují aspekt životního prostředí.

Zcela v trendu Nástroje IMG Také oblast výroby nástrojů se neustále rozvíjela. Pro sériovou výrobu se tak používají niklové formy vyrobené elektrogalvanicky nebo přímo leptané ocelové formy. Pro zhotovení prototypů můžeme nabídnout podle příslušného použití formy ze speciálních umělých pryskyřic, leptané hliníkové formy nebo kovové vstřikovací formy. Formy s keramickým povrchem naši nabídku završují. Zejména tyto keramické formy jsou velkým příslibem v oblasti výrazného snižování nákladů na formy a výrobních časů i u sériově vyráběných nástrojů.

Vývoj posledních let ukazuje, že metoda In Mould Graining pro ekonomicky výhodnou výrobu kvalitních povrchů zcela odpovídá trendům v oblasti výbavy automobilových interiérů. Rovněž s ohledem na rostoucí globalizaci představuje metoda kašírování ve formě nejlepší řešení. Metoda IMG tak nabízí pro současnou výrobu vozidel na různých místech po celém světě potřebnou robustní procesní technologii při celosvětové dostupnosti materiálů. Společnost FRIMO bude i nadále vyvíjet inovace v oblasti metody IMG a investovat do nich, mimo jiné i s cílem snižovat čas a náklady na výrobu forem, nebo aby kombinovala metodu IMG s technologií tenké vrstvy.

Pokračování ze str. 18

HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ

Škoda Auto v roce 2012 prodala na celém světě rekordní počet aut – 939 200 vozů, což je meziroční změna o 6,8 %. Na celkovém světovém prodeji se nejvíce podílela Octavia – 409 600 aut, zvýšení o 5,8 %, následuje Fabia s 240 500 prodanými kusy, pokles o 9,9 %, Superbů se prodalo 109 100 kusů, pokles o 6,5 %. Yeti zaznamenal nový prodejní úspěch s 87 400 auty, zvýšení o 24,3 %, Roomster – 38 000 kusů, růst o 5,4 %, Citigo – 30 000 aut, Rapid – 24 600 kusů. Z teritoriálního pohledu se nejvíce Škodovek prodalo v Číně – 235 700 vozidel, meziročně o 7,1 % více, následuje Německo se 132 600 prodanými kusy, růst o 3,6 %. V Rusku bylo prodáno 99 100 škodovek, nárůst prodeje o 33,7 %. V České republice to bylo 59 700 aut, růst o 2,5 % a ve Velké Británii 53 200 aut, růst o 17,6 % .Západoevropské země jako celek tvořící nejmajetnější část obyvatelstva pro nákup automobilů v Evropě v roce 2012 nakoupili meziročně o jedno procento méně škodovek, celkem 358 000 aut. Při pokračující krizi v prodeji aut to znamená zvýšení tržního podílu Škody z 2,8 na 3 %. 2.2 ČESKÁ REPUBLIKA Výroba osobních automobilů v České republice v roce 2012 klesla o jedno procento na 1,18 milionů vozidel. Prognózy pro letošní rok hovoří o poklesu o 2 až 3 %, tedy o cca 30 000 aut, u výroby autodílů až o 10 %. Automobilový průmysl jako celek v České republice dává 22

práci 120 tisícům lidí a v tržbách představuje 20 % průmyslové produkce. Ve třech automobilkách vyrábějících na našem území osobní automobily bylo k 31.12. 2012, podle Sdružení automobilového průmyslu, celkem zaměstnáno 28 933 lidí: – Škoda Auto-Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí-Fabia, Octavia, Superb, Roomster, Yeti, Rapid – 22 933 zaměstnanců, výroba za 11 měsíců roku 2012 617 663 aut, v zahraničních továrnách dalších 255 000 aut – TPCA-Ovčáry u Kolína-Toyota Aygo, Peugeot 107, Citroën C 1, 2 500 zaměstnanců, výroba za 11 měsíců roku 2012 203 739 aut – Huyndai Motor Manufacturing Czech-Nošovice-Huyndai i 30, Huyndai ix 20, Huyndai ix 35, 3 500 zaměstnanců, výroba za 11 měsíců roku 2012 303 035 aut. Víceprezident Sdružení automobilového průmyslu a majitel výrobce autodílů Brano pan Pavel Juříček uvádí, že cca 70 až 80 % tuzemské výroby automobilů a automobilových komponent míří na evropský trh,což při evropském poklesu prodejů aut zákonitě znamená i snížení tuzemské produkce-pro rok 2013 o 5 až 10 % v oblasti dílů pro automobily, včetně propuštění až 6 000 pracovníků z již uvedených cca 120 tisíc. Jako jedinou cestu pro dodavatele automobilek vidí nespoléhat se jen na evropské trhy, ale svoji pozornost zaměřit Pokračování na str. 26


Nadšení pro přinášení nejlepších řešení Styrénové plasty naleznete všude kolem nás - od hraček až po automobily. Firma Styrolution se zaměřuje výhradně na styrénové plasty a naším cílem je být a zůstat číslem jedna v našem oboru. Nabízíme nejširší sortiment styrénových komodit a speciálních typů výrobků na trhu. Mezi ně patří: styrén monomer, polystyrén, akrylonitril-butadien-styrén, styrén-butadienové blokové kopolymery, jiné kopolymery na bázi styrénu a kopolymerní směsi.

Styrolution Group GmbH Erlenstrasse 2-6 60325 Frankfurt, Germany Phone +49 69 509550 1200 Fax +49 69 509550 1248 globalinfo@styrolution.com www.styrolution.com

Rozumíme potřebám našich zákazníků a pomáháme jim být úspěšnými. Toto uskutečňujeme jejich podporou tak, že vyrábíme cenově dostupné produkty, které dělají věci více praktickými, krásnějšími nebo bezpečnějšími – jinými slovy, výrobky, které zlepšují kvalitu života lidí.

23


Maximální přesnost plastového dílu Zařízení na vstřikové lití plastů firmy Borscheid + Wenig GmbH sází na vynikající přesnost robotů KUKA U firmy Borscheid + Wenig GmbH se všechno točí kolem zpracování plastů, ať už se přitom jedná o pěněnou nebo umělou hmotu nebo o kombinaci obou složek. Firma Borscheid + Wenig GmbH přichází s rozsáhlou nabídkou, jakou může nabídnout jen několik málo firem: Počínaje výrobou jednotlivých součástí až po kompletní sestavu – jako mezinárodně operující průmyslový podnik přitom vždy sází na nejvyšší standardy kvality. Díky použití robotů KUKA dokáže podnik z Diedorfu u Augsburgu čítající 300 zaměstnanců zvýšit svou produktivitu.

Firma Borscheid+Wenig GmbH má ve svém výrobním programu zpracování gumy již od roku svého založení, 1961. Od roku 1985 pracuje firma z Diedorfu kromě toho v oboru vstřikového lití plastů a od té doby vyrábí pro velkoprůmyslové podniky. Začala výrobou součástí do lednic a praček pro průmysl elektrických a domácích spotřebičů, později byla subdodavatelem automobilového průmyslu. V současné době používá firma Borscheid+Wenig GmbH 40 strojů pro vstřikové lití Sumitomo DEMAG. „Do roku 2009 jsme výrobu pokrývali výhradně lineárními roboty. Při stoupajících počtech zakázek a rostoucí rozmanitosti dílů a také zvyšující se komplexnosti procesů bylo na čase některá zařízení přestavět na průmyslové roboty“, vysvětluje Carlo Wenig, technický ředitel firmy Borscheid+Wenig GmbH. Dnes používáme devět zařízení s robotickými sklopnými rameny od firmy KUKA. „V systémovém partneru firmy KUKA, společnosti SAR Elektronic GmbH z Gunzenhausenu jsme nalezli spolehlivého partnera, který nám byl v projektových fázích po všech stránkách nápomocen“, pokračuje Carlo Wenig. Rychlé doby cyklů, méně zmetků Ještě náročnější svou výrobou, trojrozměrně koncipované a s výrazně větším množstvím variant než předchozí modely byly nové plastové součásti pro terénní vozidla značek Porsche a Volkswagen. Tyto výzvy přiměly vedení firmy v roce k rozhodnutí použít v roce 2009 pro vstřikovací stroje poprvé robotická sklopná ramena. „Manuálně se to už nedalo řešit“, vypravuje Johannes Spatz, provozní inženýr firmy Borscheid+Wenig. Proces v prvním zařízení začíná vložením dvou vložek do formy pro vstřikové lití a rychlým odebráním dílu přímo z vyhazovačů. Konzolový robot 24

KUKA KR60L30-4KS Speed následně najede s dílem v odebíracím drapáku na bod přesně k napevno nainstalovaným periferním zařízením a doplní díl až osmi čepy. V dalším kroku se zasune plechová pojistná úchytka – za předpokladu kontroly kvality se 100% výsledkem. Poté se provede odložení na pásový systém a proces začíná nanovo. Inovativní balíček přídavných zařízení KUKA: jednotka médií Také stoupající počet požadovaných kusů se již nedal lineárním robotem zvládnout. „Bez automatizace bychom v uplynulém roce vyrobili podstatně méně dílů“, objasňuje Johannes Spatz. Roboty KUKA jsou nasazovány zejména ve dvousložkové technologii. „Výrazné zkrácení doby otevření formy, extrémní přesnost polohování a tuhost při přechodu z kavity 1 na kavitu 2 a také silný a zároveň plynulý odformovací pohyb uvnitř vstřikovací formy“, vypočítává Carlo Wenig důvody pro provedení přestavby. „V porovnání se známou lineární technologií dochází k výrazně menšímu počtu poruch, doby přípravy mohou být minimalizovány, nenabíhají intervaly pro údržbu a dochází k menšímu opotřebení nástrojů. Také výrazně klesla zmetkovitost“, pokračuje Carlo Wenig. Vedle konzolových robotů s optimalizovanou hmotností, dosahem a rychlostí spoléhá firma na standardizovaná přídavná zařízení KUKA jako např. jednotku médií. Ta se veze na ose A3 a stará se výměnu elektrických a pneumatických signálů na drapáku. Oproti lineárnímu robotu nabízí augsburský výrobce robotů s konzolovou variantou řadu, která potřebuje velmi nízkou výšku haly a výrazně méně odstavné plochy.

Robot KUKA si sám mění své nástroje Vzhledem k velké rozmanitosti vyráběných dílů jsou zapotřebí stále znovu rozmanité drapáky. „Zvládnout tyto požadavky se s lineárním robotem omezeným kartézským systémem dá jen těžko“, vysvětluje Christian Müller, vedoucí technologie vstřikového lití ve firmě Borscheid+Wenig GmbH. „Náklady na přípravu by byly enormní, zaměstnanec by musel provést přestavbu drapáku na lineárním robotu“. Systémový partner firmy KUKA, firma SAR, vyrábí pro robotická sklopná ramena kompletní periferní zařízení a drapáky, které jsou


uloženy v tzv. drapákovém depu a tam čekají na své nasazení. Šestiosý robot tam uloží již nepotřebný drapák a za pomoci kódování si vyhledá z až šesti drapáků ten potřebný. „Naši zaměstnanci prokazovali od samého počátku velkou vlastní iniciativu na nových strojích a mezitím si osvojili know-how potřebné pro údržbu a montáž drapáků“, vypravuje hrdě Johannes Spatz. Konzolový robot na malém stroji Po kladných zkušenostech první automatizace na 650t stroji pro vstřikové lití se střední uzavírací silou se firma Borscheid+Wenig GmbH rozhodla pomocí šestiosého robotu automatizovat malý stroj se dvěma složkami (měkká a tvrdá) s uzavírací silou pouhých 150 t. U nového zařízení byl nasazen malý konzolový robot KR 6 KS. Proces zahrnuje nasazení dvou kovových kroužků, které se musí uložit s přesným napolohováním našikmo a volně v prostoru a poté přemístit. Nejlepší zaměstnanci – nejlepší roboty Podniky vstřikového lití jsou dnes v tvrdé globální konkurenci. Také v budoucnu se firma Borscheid+Wenig GmbH spoléhá na roboty KUKA: Nový projekt se již plánuje. „Komplexní plastový díl musí být vyrobený ve vysokém počtu kusů a variant. Opět jsme se rozhodli pro roboty KUKA. Bez flexibility robotů KUKA není

realizace těchto požadavků ani ekonomická, ani realizovatelná s ohledem na kvalitu“, říká Christian Müller. Do konce roku 2011 byli na zařízeních vyškoleni téměř všichni specializovaní pracovníci Borscheid+Wenig. Carlo Wenig je přesvědčen: „Naším záměrem je nasazovat jen ty nejlepší zaměstnance. To platí i pro naše roboty. V robotech KUKA máme kolegy, kteří spolupracují na tvorbě hodnoty – čísla, data a fakta hovoří samy za sebe“.

KUKA Roboter CEE GmbH organizační složka Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice Tel: (+420) 226 212 271, www.kuka.cz

25


s: u t i Vis Kielce

pol, 2013 t s a l P 0.5 7.-1 oth D-2 Bo

We close the loop.

The specialists in plastic recycling systems.

Choose the Number One.

Pokračování ze str. 22

HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ na rozvíjející se trhy, zejména na země BRIC-Brazilie, Rusko, Indie, Čína. 3. BLOK ZEMÍ BRIC – BRAZÍLIE, RUSKO, INDIE, ČÍNA Ekonomické zpomalení, krize a recese v letech 2008, 2009, pokračující v menší míře i nadále má výrazný vliv na globální pokles prodeje osobních automobilů. Výjimku tvoří několik málo rozvíjejících se a rostoucích trhů, které v minulém desetiletí pomáhaly v růstu celému automobilovému průmyslu. To co v devadesátých letech minulého století začalo jako zkoumání nových trhů pro prodej automobilů, stalo se v novém tisíciletí hlavním proudem v globálním automobilovém průmyslu. Navíc tyto trhy nabízí možnost snížení cyklických výkyvů v globálním automobilovém měřítku. Země BRIC, podporované atraktivními makro-ekonomickými faktory, jako je rostoucí ekonomická aktivita a to, kromě Ruska, i v době hospodářské krize v roce 2008, urbanizace, rostoucí příjmy domácností, rozvoj měnových trhů, nízké pracovní náklady, jsou v současné době první ze sedmi globálních automobilových trhů. Urbanizace, tj. proces koncentrace obyvatelstva do měst 26

a s tím související změny kultury v nejširším slova smyslu, byla jedním z hlavních prodejních momentů, který posiloval prodej v zemích BRIC v posledních deseti letech. V Brazílii již tento moment působit nebude – úroveň urbanizace je zde již 87 %. V Indii a Číně tento proces ještě bude pokračovat, běžná úroveň urbanizace je zde cca 30, respektive 48 %. V Číně,ale jsou již nyní snahy kontrolovat prodej aut a to zejména ve velkých městských aglomeracích. Dále uváděná čísla a údaje jsou čerpány z přehledu indické pobočky firmy Deloitte. 3.1 ČÍNA Čínská lidová republika,1,347 miliardy obyvatel (19,23 % všech obyvatel Země),ekonomicky činných 764,2 milionů lidí V roce 2009 Čína předstihla USA a stala se největším světovým automobilovým trhem. Na čínském trhu dominují místní hráči, kteří tvoří společné podniky s nadnárodními skupinami jako je například GM, Toyota, VW. Pokračování na str. 30


Online sledOvání fOrem, střihacích a tvářecích nástrOjů

www.MachineLOG.IT | www.servisniknihy.cz Na tyto a mnohé další otázky přináší odpověď patentovaný systém firmy MachineLOG IT, který řeší komplexní znalostní databázi problematiky provozu a údržby pro formy na plasty a lehké kovy, střihací a tvářecí nástroje. Základ systému je šifrovaná databáze s odstupňovanými přístupovými právy, která jednoduše umožňuje sledování pohybu nástrojů a jejich aktuálního stavu. Pro využití systému stačí chytrý telefon nebo tablet s datovým připojením pomocí WiFi nebo 3G. Jednoduchost uživatelské obsluhy umožňuje rychlé vkládání informací včetně obrazové dokumentace stavu nástroje s možností vkládat grafické poznámky. Systém MachineLOG IT přináší exaktní odpovědi na otázky, jako například kde se forma aktuálně nachází, při jakých parametrech je provozována a jestli jsou výrobky při daném stavu technologických parametrů v rozsahu výrobní tolerance. Další významný přínos systému je v oblasti zachování know-how technologických pracovníků. V dnešní hektické době nestačí pouze problémy vyřešit. Je nutná jejich prevence za pomoci sofistikovaných databázových nástrojů, které umožňují rychlou archivaci korekčních faktorů, které byly aplikovány, a jejich přínos pro řešení stavu výroby. Udržování a sdílení znalostí technických pracovníků je stále důležitější i z hlediska dalšího rozvoje firmy a rychlosti řešení požadavků korekcí neshodných výrobků, zvláště v korelaci s nutnou a stále více zdůrazňovanou zastupitelností pracovníků.

Jednoduchý systém zadávání předurčuje tento systém také k optimalizaci a urychlení komunikace mezi lisovnou a nástrojárnou, a to díky exaktnímu systému, který plně vyhovuje ISO normám kvality výroby při udržení minimálních časových požadavků při vkládání informací.

• Víte, co se aktuálně děje s Vaším nástrojem? • Máte komplet podklady na jednom místě k použití? • Jaké jsou aktuální funkční technologické parametry? • Jaký je počet zdvihů? • Kontrola komplexnosti preventivní údržby? • Jak řešíte neshodné výrobky z nástroje? • Lze toto řešení urychlit? • Jak Vaše firma řeší zachování znalostní databáze svých pracovníků a jejich zastupitelnost?

Nenapodobovat, být v čele! Tomáš Baťa

Základní body, které řeší MachineLOG IT s nadstavbou FORMY: Kde a v jakém stavu se formy aktuálně nachází?

• Komplexní online sledování formy, parametrů a výlisků bez zátěže na výrobní pracovníky. • Zajišťuje, aby know-how špičkových technických pracovníků zůstalo ve firmě i po jejich odchodu. • Zjednodušuje a urychluje komunikaci o problematice neshodných výrobků.

Jsou výkresy a schémata aktuální?

• Urychluje servisní reakci celého řetězce dodavatelů. • Umožňuje sledovat provádění pravidelných předepsaných údržbových postupů a jejich komplexnost.

Velmi významnou roli pak databáze technických znalostí hraje při přípravě nových pracovníků a dalším vzdělávání stávajících zaměstnanců. Udržet know-how firmy a jednoduše jej sdílet i mezi jednotlivými pobočkami je věc, kterou v dnešní době hledá a ocení každý pracovník HR oddělení. Systém MachineLOG IT s nadstavbou „Formy“ umožňuje nejen sledování výrobních postupů a technologických parametrů, ale také umožňuje sledovat formy a nástroje při jejich pravidelné preventivní údržbě a v případě nehody také při opravách.

motivační otázky:

• Zjednodušuje problematiku transferu forem. • Urychluje problematiku zajišťování náhradních dílů. Byly všechny preventivní testy a údržba provedeny?

27


Řada F robotů SCARA Mitsubishi Electric vytváří nový výkonnostní standard Firma Mitsubishi Electric rozšířila svou řadu RH robotů Melfa SCARA o novou řadu F, která představuje nový standard, co se týče rychlosti, flexibility, snadné integrace a jednoduchosti programování. Roboty řady F poskytují kombinaci širokého spektra využití s nejkratšími cykly polohování. Na důležitých výrobních linkách jsou tyto roboty nákladově efektivním prostředkem ke zvýšení produktivity. Mitsubishi Electric nabízí cenově přijatelný typ robotů s vysokou výbavou již v základním provedením, a tím zřejmě poprvé umožňuje většímu množství uživatelů využít výhody robotického zvedání, polohování a montáže.

Řada F obsahuje dva základní modely s různými možnostmi: RH-3FH s maximálním užitečným zatížením 3 kg a RH-6FH s maximálním užitečným zatížením 6 kg. Během testovacího cyklu s pohybem na vzdálenost 12 “ (152,4  mm) byl naměřen čas 0,29 s, což znamená, že nové roboty vykonávají nejrychlejší pohyb ve své třídě. Pro zvýšení provozní flexibility rozšířila společnost Mitsubishi Electric pracovní rozsah osy J1 těchto robotů tak, že je nyní možné dosáhnout pohybu v rozsahu do ±170 °.

Společnost Mitsubishi Electric rozšířila svou řadu RH robotů MELFA SCARA o novou řadu F, která představuje nový standard v parametrech rychlosti, flexibility, snadné integrace a jednoduchosti programování.

Aby mohly být roboty řady F použity i v náročných podmínkách, obsahují standardně stupeň krytí IP55. Pro využití v nanejvýš nepříznivém prostředí lze úroveň ochrany snadno a s přijatelnými náklady zvýšit na IP65. Veškerá kabeláž navíc prochází vnitřkem paže robota, což zvyšuje využitelnost v náročných podmínkách a dlouhodobou spolehlivost. Takto je eliminována možnost zamotání kabelů. Robot je také méně náročný na údržbu. 28

Pro snadné začlenění do výrobních procesů jsou roboty řady F vybaveny rozhraními Ethernet, USB, rozhraním pro kameru a vstupy/výstupy efektoru. Použití robotů usnadňuje enkodérový vstup pro synchronizaci s dopravníkovým pásem a možnost připojit přídavnou osu. Robot je dodáván kompletní – i s řídicí jednotkou, která může být buď samostatná, nebo zabudovaná do modulu iQ Platform, jenž je určen pro přímé propojení s řídicími jednotkami PLC a PAC firmy Mitsubishi. Pro výrobní linky vyžadující instalaci několika robotů poskytuje iQ Platform ve standarním provedení funkci umožňující přenos břemene dvěma rameny a také antikolizní funkci, která automaticky zabraňuje kolizím robotů pracujících blízko sebe.

Pro snadné a rychlé zadávání úkolů při programování v režimu off-line lze použít počítač se softwarem RT Toolbox2, který je vybaven softwarem pro programování, sledování a odlaďování, nebo je možné pracovat se softwarem MELFA Works 3D pro programování a simulaci robotů a pracovních buněk. Tento software pomáhá uživateli ověřit, zda je celý program bez chyb a kolizí, ještě než je program spuštěn v reálném provozu. Software RT ToolBox2 je navíc obsažen v softwaru iQ Works od Mitsubishi, který dále poskytuje kompletní integrovanou programovací softwarovou sadu pro několik firemních automatizačních platforem – PLC, servosystémy, zařízení pro ovládání pohybu, HMI. Software iQ Works tedy umožňuje naprogramovat kompletní automatické systémy v rámci jednoho softwarového prostředí.

Další informace: www.mitsubishi-automation-cz.com http://global.mitsubishielectric.com


Firma Azurr-technology je nástupcem společnosti známé 20 let jako Dynisco, s.r.o. jenž byla dceřinou společností Dynisco europe. V roce 2009 byla firma z interních důvodů přejmenovaná. Firma Azurr-technology Vám nabízí výrobky a příslušenství přístrojové techniky pro chemický a plastikářský průmysl předního světového výrobce Dynisco.

V závěru roku 2012 byla na trh uvedena nová řada tlakových snímačů VERTEX, které nejsou plněny rtuťovým médiem tudíž kompletní řada VERTEX je zdravotně nezávadná a tím použitelná i pro potravinářské a farmaceutické potřeby. Jejich konstrukce je odolnější i v provedení s flexibilní kapilárou, díky tomu ji nelze přelomit či jinak mechanicky poškodit. Odolnější je i měřící membrána, díky které je životnost snímače nesrovnatelně delší včetně 4 leté záruky.

Další novinkou je řada Guardian, které mají v sobě zabudovanou funkci STOP, která chrání stroj před poškozením. Snímače řady Guardian mají vlastní certifikaci na základě zkoušek od uznávané agentury EXIDA. Tyto snímače absolvovaly rozsáhle zátěžové testy a analýzy FMEDA (analýza poruchových stavů) kde každý snímač splňuje výkonnostní úroveň „C“, jenž je definovana nejnovější směrnicí o strojních zařízeních EN ISO 13849-1 a výkonostní úrovně „D“. Neméně důležitou novinkou jsou cenově výhodnější snímače s delší životností řady ECHO, které mají již ve standardní výbavě ošetřený povrch membrány povlakem TITANU. Výhodou této úpravy je dosažení lepší přesnosti měření jenž je lepší než 0,5 % při tlakovém rozsahu do 700 bar MAX.

Dynisco nabízí mimo výše uvedenou měřící a regulační techniku celou škálu laboratorních přístrojů mimo jiné přístroje pro měření indexu toku taveniny, kapilární reometr a viskozimetry a mnoho dalších.

Naše společnost Azurr-technology není pouze exkluzivním zastoupcem firmy Dynisco, ale také máme oficiální zastoupení pro firmu Nordson XALOY, která nabízí příslušenství pro vstřikovací a vytlačovací stroje jako jsou: šneky, válce, zubová čerpadla a filtračních systémů tavenin od ručních modelů až po plně automatické modely výměny sít pro vytlačovací linky.

vrátí v podobě úspor materiálu, energie a zvýšeného výkonu. Rádi bychom Vám krátce představili i „Čistící pece – Jet cleaners“, které jsou určeny k čištění kovových dílů (sít, části hlav, trysek, části šněků) od polymeru na principu Pyrolýzy (vysoká teplota + vakuum). Firma Nordson Xaloy vyrábí tyto pece v několika velikostech. V České Republice máme své referenční pracoviště, kde se s tímto můžete přímo seznámit.

Dávkovací zubová čerpadla pro polymery. Jedná se o technologický doplněk pro extrudery jako takové – použití je široké, finálními produkty mohou být folie, desky, trubky, ploché folie, profily atd. Tato čerpadla, jak sám název říká – dávkovací – naprosto přesně a spolehlivě dávkují materiál, který je vytlačován šnekem do hlavy extruderu. Tato čerpadla se montují právě mezi šnek a hlavu tzn. za filtr. Smyslem takovéto aplikace je naprosté odstranění pulsací, rovnoměrné dávkování – čili přesná síla stěny vytlačovaného produktu a to se týká i folií. S tím úzce souvísí úspora materiálů, úspora energie, zvýší se výkon tzn. kg/h. Jelikož má čerpadlo svůj vlastní pohon, je zatížení vlastního extruderu podstatně nižší a nedochází k tak velkému opotřebení. V dnešní velmi složité době jsou tato čerpadla stále více žádána, jelikož je prokázáno, že náklady na pořízení se v poměrně krátké době

Firma Nordson XALOY, vyrábí šneky a komory od r. 1982 jak pro vstřikovací linky, tak i pro Extruderní linky, velmi oblíbené jsou především pro svou životnost u všech druhů materiálů a velkých úspěchů dosahují i u materiálů s velkým podílem abrasivních přísad a to až do 60 %.

Tel.: 00420 571 647 228 Fax: 00420 571 647 224 e-mail: azurr-tech@email.cz www.azurr-tech.cz 29


Pokračování ze str. 26

HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ Rapidní ekonomický růst spolu s velmi nízkou úrovní motorizace přinesl výrazný růstový potenciál: – v roce 2001 bylo vyrobeno 703 500 aut, prodáno 754 000 – v roce 2006 výroba 5 233 000 vozů, prodej 4 946 000 aut – v roce 2011 již 14 450 000 kusů vyrobeno a prodáno 14 397 000. Růstový potenciál, zejména v letech 2009, zvýšení výroby o 45 % a 2010 o 32 %, se určitým způsobem vyčerpal a trh s automobily výrazně poklesl a přes dobrou makro-ekonomickou kondici Číny rostl v roce 2011 pouze o 4 až 5 %. Důvodem snížení růstu jsou státní zásahy: – odejmutí 10 % daňové úlevy při nákupu rodinného osobního automobilu – zrušení – konec roku 2010 – šrotovného na nákup kompaktních automobilů – zrušení dotací pro nákup aut venkovským obyvatelstvem – loterijní systém registrace nového automobilu zavedený v Pekingu, podobně jako v Šanghaji, omezil roční počet registrovaných aut na 240 000, oproti prodejní úrovni 900 000 v roce 2010. Nová státní automobilová politika nadále podporuje domácí výrobce aut před výrobci z jiných zemí. Globální automobilky jsou zde přítomny především prostřednictvím společných podniků. V roce 2010 cca 60 % trhu ovládalo sedm společností: – Volkswagen – 17 % – General Motors – 9 % – Toyota – 8 % – Huyndai – 7 % – Honda – 7 % – Nissan – 6 % – Chery – 6 % – Ostatní – 40 %. V Číně jdou nejvíce na odbyt sedany-66 % prodaných aut, následují vozy typu hatchback-18 %,SUV-10 %, MPV-5 %. V důsledku dotovaných cen pohonných hmot globální pohyby cen ropy na prodej automobilů vliv nemají. Faktory jako je stále rostoucí ekonomika a s tím spojený růst úrovně příjmů obyvatelstva a nízká nasycenost automobily naznačují i pro příští léta možnost růstu prodejů aut. Nicméně, podle Ministerstva enviromentální ochrany Číny, vláda má zavést další opatření pro zpomalení rychlého tempa růstu prodejů osobních automobilů s ohledem na nekontrolovatelné přetížení a znečištění v městských aglomeracích. Jedním z opatření je i loterijní registrační systém, který by mohl být, po Pekingu, 20 000 aut/měsíc a Šanghaji, 8 000 aut/měsíc, zaveden i v dalších velkých městech. Nárůst prodejů se tedy může očekávat zejména v menších městech, která prozatím neřeší znečištění ovzduší tak výrazně jako města velká. Prodej aut v Číně vzrostl v roce 2012 o 4 % na 19,3 milionu kusů a tak sice zrychlil z předloňských 2,5 %, nadále však 30

zaostává za vysokými tempy z minulých let. V Číně a Indii převládají domácnosti s ročním příjmem 1 000,- až 3 000,- USD, v Brazílii a Rusku s příjmem 5 000,až 10 000,- USD. Dalšími faktory,které budou ovlivňovat trh automobilů v Číně mohou být: – růst HDP byl v roce 2012 nejslabší za posledních 13 let, druhá největší ekonomika světa, po USA, zpomaluje na jednociferná čísla, 2011 růst o 9,3 % – zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými a to přesto, že velká část populace se již přestěhovala do měst – Giniho koeficient měřící rozdělení bohatství v dané zemi je v Číně na hodnotě 0,474 (index má rozpětí 0 až 1 0 je dokonalá rovnost příjmů, 1 znamená naprostou nedokonalost), pro porovnání Brazilie 0,56, Rusko 0,40 a ČR 0,26 – počet ekonomicky aktivních obyvatel (mezi 15 až 65 lety) klesl v roce 2012 o 3,5 milionu – v osmdesátých letech minulého století byl podíl obyvatel starších 60 let na celkové populaci 5 %, v současné době je již 14 % – průměrný plat dělníka je kolem 2 000,- jüanů, což je cca 6 250,- Kč. 3.2 INDIE Indická republika,1,210 miliardy obyvatel, ekonomicky činných 47,5 %, indický trh v současné době není řešením odbytových potíží automobilek v post krizovém období, je k němu nutno přistupovat s dlouhodobou vizí V důsledku ekonomického růstu Indie, v posledních deseti letech cca o 10 % ročně-vzrostl zde trh s automobily na čtyřnásobek oproti roku 2001. Mezi asijskými zeměmi je Indie čtvrtý největší vývozce osobních aut do Číny-účetně cca 60 % indického vývozu aut. V posledních deseti letech byla výroba osobních aut v Indii větší než jejich domácí prodej: – v roce 2001 bylo vyrobeno 654 550 aut, prodáno 675 120 – v roce 2006 to bylo 1 473 000 a 1 379 900 aut – v roce 2010-2 814 000 a 2 520 400 aut. Prognóza prodeje je roční navýšení o cca 2 až 3 %. Důvodem tohoto malého nárůstu jsou tyto aspekty: – po deregulaci cen paliv v roce 2010 se jejich cena zvýšila o 34 % a průběžná revize cen paliv pokračuje – přetrvávající inflační tlaky vedou k nepřetržitému růstu úrokových sazeb z bankovních úvěrů,v roce 2011 dosáhly u půjček na nákup nového auta až 14 % – stoupající náklady na provoz vozů. Zhruba 80 % výroby osobních aut obhospodařují čtyři firmy: – Maruti Suzuki – 40 % – Huyndai – 20 % – Tata Motors – 14 % – Mahindra+Mahindra – 8 % – Ford – 5 % – GM – 4 % – Toyota – 4 % – VW – 4 % – Ostatní – 1 %.

Pokračování na str. 42


Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy a kalibry), zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz). Veškeré konstrukční práce jsou prováděny ve 3D grafickém prostředí SolidEdge ST5, což zejména při komunikaci se zákazníkem zlepšuje představivost dané problematiky a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu možným nedorozuměním.

Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům 50 – 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě nástrojů dodává firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů (desky, fólie). Na přelomu ledna a února 2012 získala firma COMPUPLAST s.r.o. výhradní zastoupení thajské firmy Labtech Engineering Co., Ltd. (www.labtechengineering.com) pro Českou a Slovenskou republiku. Labtech je výrobce laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Firmu založil v roce 1983 Švéd Peter Jurgensen v thajském Bangkoku a do dnešního dne je jejím presidentem a vlastníkem. V oblasti laboratorních

zařízení pro plastikářský průmysl je druhou největší firmou na světě. Tím, že vlastníkem je Evropan a firmu vedou zkušení evropští manažeři, je produkce firmy postavena na základech vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné evropské bezpečnostní normy a směrnice. Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní účely univerzit, vysokých a střední škol tak i pro laboratorní, výzkumné, ale i provozní účely plastikářských zpracovatelských firem. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá záruka včetně CE prohlášení o shodě.

31


32


33


Včasná ochrana sníží korozní ztráty na minimum Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění pokud možno některých neměnných parametrů součástí, Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita. Koroze je proces, při kterém je nejčastěji povrch kovových, nekovových, ale i anorganických materiálů, samovolně a postupně narušován vlivem chemických nebo elektrochemických reakcí s okolním prostředím. Tento jev nelze zcela zastavit a není jednoduché ho alespoň co nejvíce oddálit či zpomalit. Probíhat může v různých prostředích jako plynech, kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem v přímém styku. Negativní důsledek tohoto působení se může projevit mnohdy rozdílně. A to od změny vzhledu počínaje přes zhoršení původních vlastností až do té nejhorší podoby, kdy dochází k úplnému znehodnocení a rozpadu celistvosti samotného materiálu. Rychlost působení těchto jevů má přímou závislost na mnoha faktorech. Náleží k nim klimatické podmínky okolí, relativní vlhkost prostředí, srážky, tlak a proudění vzduchu, plynné znečištění, vzdušná salinita, celková teplota, nečistoty v podobě prachu, biologičtí činitelé, apod. Ztráty způsobené korozí jsou vždy značnou ekonomickou zátěží. Protikorozní ochrana je proto velmi důležitá a je zapotřebí jí věnovat zvýšenou pozornost. Včasné zlepšení ochrany proti korozi je příspěvkem, který může snížit následky korozních ztrát na minimum.

konzervační oleje. Určeny jsou především pro krátkodobou a střednědobou ochranu v řádu měsíců, v kombinaci s vhodným balením je lze použít i pro ochranu dlouhodobou. Konzervační účinek těchto produktů je dán jednak povlakem oleje, který zabraňuje přístupu vlhkosti k povrchu, tak i následnou bariérou v podobě přítomného inhibitoru (látek zpomalujících či zamezujících korozi). Konzervační oleje se liší svou viskozitou, která ovlivňuje schopnost oleje udržet se na ošetřeném povrchu a sílu ochranné

Test vytěsnění vody (Dewatering fluid)

vrstvy. Oleje KONKOR 101 a 103 jsou určeny pro dočasnou konzervační ochranu železných i neželezných kovů. Schopností vytěsnit vodu z povrchu, účinně neutralizovat pot z rukou a tím tak zabránit tvorbě skvrn se může pochlubit KONKOR 210, 222 a 268. Pro konzervaci ložisek, měřidel a nástrojů, spojovacího materiálu jsou vhodné KONKOR 612 a 622.

Obrobek po konzervaci

Za tímto účelem se cíleně provádí činnost nazvaná konzervace. Ta může mít celou řadu nejrůznějších podob. Důležitý je výběr optimální protikorozní ochrany nebo konzervačního prostředku. Nejdůležitějším článkem ve fázi přípravy protikorozních opatření je korozní průzkum, který stanoví korozivitu daného prostředí s návrhem protikorozních opatření. Volba optimální ochrany je často komplikovaná. Určuje jí složení a citlivost materiálu, charakter povrchu (drsnost, čistota), technologické možnostmi aplikace (ponor, postřik, nanášení štětcem). Dále i tvarová složitost výrobku a hmotnost, funkčnost, prostředí jakému bude součást vystavena, ekologické podmínky při aplikaci i po ní, cena atd. Nejčastější je dnes aplikován postup, při kterém se na povrch součásti materiálu nanese ochranná vrstva s konzervačním účinkem. Rozsáhlou skupinu těchto konzervačních prostředků na ropné bázi vyrábí i firma PARAMO, a.s. V její nabídce jsou konzervační prostředky jak pro krátkodobou mezioperační ochranu, tak i střednědobou a dlouhodobou konzervaci. Jedny z nejpoužívanějších a nejdéle zavedených na trhu jsou 34

Konzervační roztoky nacházejí uplatnění tam, kde z bezpečnostních či ekologických důvodů nelze použít jiné konzervační prostředky. I ony se vyznačují vysokou vydatností a jsou navrženy na krátkodobou mezioperační konzervaci železných i neželezných kovů v uzavřeném prostředí. Po odpaření vody zanechají na povrchu konzervovaného materiálu tenkou suchou ochrannou vrstvu (neznečišťují obal). Lze je aplikovat ihned po opracování, kde je povrch součásti ještě se zbytky provozních medií (chladicích, obráběcích vodou mísitelných kapalin). Síla povlaku a ochranná účinnost je závislá hlavně na zvolené koncentraci. Výhodou tohoto ochranného filmu je, že se v řadě případů již nemusí následně dekonzervovat. Snadno biologicky odbouratelný roztok s širokým spektrem užitných vlastností je KONKOR 437. Při výrobě profilů a trubek slouží pro následnou konzervaci emulzní kapalina KONKOR EM. Další v řadě konzervačních prostředků s velice dobrou přilnavostí ke kovovým povrchům, na kterých tvoří měkký povlak, jsou konzervační tuky. Používají se všude tam, kde i při provozu zařízení jsou primárně používány jako mazivo. Obecně jsou určené na dlouhodobou ochranu vnějších i vnitřních povrchů výrobků ze železných i neželezných kovů. K mazání a konzervaci ložisek, kluzných ploch je navrženo plastické vysokotlaké mazivo MOGUL LV 2 WR odolné vypírání vodou. Jako montážní konzervační produkt pro korozní ochranu kovových součástek a kotvících prvků,


pro dlouhodobé skladování i na volném prostranství je navržena konzistentní vazelína KORON L. Vysokou penetrační schopností pro dlouhodobou ochranu předmětů ve vnějším prostředí disponuje asfaltový konzervační lak KONKOR 500. Dobře se hodí na konzervaci nejen prvků stavebních konstrukcí, ale i v průmyslu pro ošetření spodku karoserií mobilní techniky. Vhodný je ale i pro další nejrůznější aplikace, kde se nanáší přímo na kov (lze ho účinně použít i tam, kde koroze již započala). Jedny z nejúčinnějších protikorozních prostředků s velmi silnými povlaky jsou konzervační vosky. Po zaschnutí vytvoří na povrchu pevný, ale pružný ochranný film, který dobře odolává i mechanickému poškození, vodě a solím i bez dodatečného balení. Konzervační vosky jsou roztoky nebo disperze mikrokrystalických vosků případně jejich směsí, např. s parafíny a inhibitory koroze v organických rozpouštědlech. Tyto prostředky zajišťují dlouhodo-

bou ochranu i při ztížených klimatických podmínkách (konzervaci výrobků dopravovaných mezikontinentální námořní dopravou do tropických oblastí). Jsou vhodné na konzervaci široké škály různorodých kovových i nekovových materiálů (mobilní techniky při dlouhodobém skladování). Odpařitelný konzervační produkt KONKOR 350 se nanáší ponorem nebo nástřikem za studena naproti produktu KONKOR 330, který se aplikuje metodou za tepla. Ochranná účinnost konzervačních prostředků se posuzuje podle minimální relativní ochranné účinnosti na základě urychlené laboratorní zkoušky, proto optimální volbu ochranného systému na konkrétní podmínky a správný výběr konzervačního prostředku je dobré konzultovat s dodavatelem nebo přímo u výrobce. Ing. Petr Beneš, specialista OTS PARAMO, a.s.

KEBA automatizace pro plastikářský průmysl a robotiku Již více než čtyřicet let je na trhu automatizačních technologií obchodní jméno KEBA synonymem pro nejmodernější a nejvýkonější řízení pro řízení vstřikolisů či manipulace v prostředí plastikářského průmyslu. Naše technická řešení s vysokou míru přidané hodnoty využívají i takoví giganti oboru, jako jsou ENGEL, Haitian, Bühler a jiní. V České republice a okolních zemích se zaměřujeme prostřednictvím dceřinné společnosti KESAT, a.s. a OEM partnerů na rekonstrukce a generální opravy starších vstřikolisů a extrudérů, doplnění pracovišť o manipulátory, případně rekonstrukce a modernizace kompletních pracovišť, dodáváme speciální technologie pro finální povrchové úpravy jako je broušení a leštění plastů.

aplikace hydraulické, elektrické i hybridní koncepce. HW a SW jsou vždy součástí společné dodávky, konečný zákazník tak dostává celosvětově odzkoušené a provozované řízení a vizualizační rozhraní člověk-stroj. Fokusem je komplexní řízení celého pracoviště, rozhraní Euromap 67 je samozřejmostí. Prostřednictvím SW KePLast EasyNet je možno monitorovat několik strojů z jednoho pracoviště a zákazník má k dispozici i ekonomické veličiny jako jsou efektivní pracovní čas stroje, počet výrobních cyklů, historie operací atd.. Robotické aplikace jako jsou např. pick&place, packaging, handling navrhujeme s vyšší energetickou efektivitou, což využívají zákazníci z celého světa. Aktivní příruba ACF (100% záruka přenosu jmenovité síly na obráběný povrch a garantovaná opakovaná přesnost) je špičkovou inovací. Referencí může být finální leštění karoserií Audi Q7 (viz. obr.). Naše řízení jsou natolik výkonná, že pracoviště sestávající se z robota, naklápěcích stolů a dopravníku, je ovládáno a monitorováno jednou centrální jednotkou, která spravuje jak povely pro chod stroje, tak i jeho pohony a program v obrazovce pracoviště operátora (významná úspora vynaložených nákladů). I v robotice nabízíme rekonstrukce či modernizace robotů, zejména pak manipulátorů (pravoúhlých robotů).

Obr. 1 Retrofit vstřikolisu

Obr. 3 ACF při finálním leštění karoserie Audi Q7

Obr. 2 Rodina KePlast

Pro řízení vstřikolisů nabízíme jak řešení typu low-cost pro nejjednoduší stroje, tak i stroje velkých výkonů. Naše řízení zvyšuje efektivitu výroby a snižuje náklady na produkci. V nabídce jsou

Bc. Pavel Herman KESAT, a.s. Jiráskova 2175/65 586 01 Jihlava Tel. / Fax: +420 567 310 009 Mobil: +420 604 295 332 mailto:herm@keba.com www.keba.com 35


PLASTIKÁŘSKÝ KLASTR (PLASTR) Plastikářský klastr byl založen v únoru 2006, jako zájmové sdružení právnických osob, s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Partnery PLASTRu jsou Technologické inovační centrum a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Poslání

Výkonnost firem Plastru v roce 2010

• Vytvoření komunikačního fóra pro členy Plastikářského klastru • Nastavení efektivních sítí zpracovatelů plastů pro využívání vybraných služeb a produktů, jako nezbytného předpokladu ke zvyšování výkonnosti i konkurenceschopnosti

• Ve firmách pracuje 3 944 zaměstnanců (z toho 40,0 % žen) • V roce 2010 vzniklo 152 nových pracovních míst • Tržby atakují hranici 8 mld. Kč (7 870 650 000 Kč) • Téměř polovina produkce (49,8%) je exportována • Přidaná hodnota dosáhla 32 % z tržeb • Zisk firem byl cca 756 mil. Kč. V této souvislosti je zajímavá informace, že investice (převážně do technologií) přesáhly 654 mil. Kč

Vize • Zlín se stane centrem inovativního zpracování plastů v České republice

Členská základna

Hlavní důvody vzniku klastru 1. Z průzkumu u firem vyplynulo, že chybí: • vzdělávací zázemí odpovídající potřebám zpracovatelů plastů • kvalifikovaná pracovní síla • odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů • účinné prosazování zájmů zpracovatelů plastů v regionu • výzkumné a vývojové zázemí

akciová společnost ZÁVOD PLASTY

2. Pozice plastikářského průmyslu v rámci ČR • rozhodující význam Zlínského kraje v oboru zpracování plastů a pryže v ČR (téměř 1/3 produkce ČR)

Sixty

Projekty Plastru • vzdělávání pro plastikářský průmysl - akreditace bakalářského studia „Technologie polymerů“ - pilotní projekt „Výchova středního technického personálu pro plastikářský průmysl“ • společný nákup energií a surovin • benchmarking výkonnosti členů Plastru • měření výkonnosti klastrů • propagace Plastru • „Proplastr“ (reklamní kampaň pro propagaci oboru zpracování plastů) • řešitelská spoluúčast na 2 projektech ze 7. rámcového programu rozvoje vědy a výzkumu EU (Cerada, Clusterplast) • hlavní přeshraniční partner projektu přeshraniční slovensko-české spolupráce AUTOPLAST • spolupráce s klastry výrobců automobilů v Čechách i na Slovensku

Automobilový, elektrotechnický průmysl Výroba strojů a zařízení Stavebnictví Odborné poradenství

Interakce Plastikářského klastru v regionu

Obaly Zpracování odpadů Ostatní - granuláty, plastisoly, samolepicí pásky Školství

VSETÍNSKO

KROMĚŘÍŽSKO ZLÍNSKO

UHERSKOHRADIŠŤSKO

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ

ZLÍNSKÉHO KRAJE

Lobování oboru

Regionální inovační strategie

Strategie ZK do roku 2020

Vzdělávání v regionu

Benchmarking Měření výkonnosti klastrů

Aplikovaný výzkum

Specializovaný bakalářský obor

Studentské projekty

Kontakt: Ing. Jaroslav Toufar ředitel klastru tel: +420 774 505 345 | e-mail: toufar@plastr.cz

Adresa: Vavrečkova 5262 | 760 01 Zlín | www.plastr.cz 36


37


Index it

Clamp it

Grip it

Hold it

Place it

INDEXÉRY - pohony pro otočné stoly - krokovací převodovky - taktovací dopravníky - servo indexéry UPÍNACÍ SYSTÉMY - ruční pákové upínky - pneumatické upínače - otočné upínače - pneumatické uchopovače - výklopné upínky UCHOPOVAČE - paralelní uchopovače - klešťové a úhlové typy - elektrické uchopovače - kyvné a lineární moduly - odstřihovací kleště

distribuce a aplikace:

SYSTÉMY A KOMPONENTY PRO AUTOMATIZACI

tel: 485 151 447 e-mail: info@exactec.com www.exactec.com

www.destaco.com

EFEKTORY - trubkový systém CPI - efektory Lightweight - stavebnice SpiderGrip - stavebnice Bodybuilder - vakuová technika, přísavky - tool changery

www.exactec.com

Inovativní montážní stůl od firmy Meusburger – šetří čas a peníze v nástrojařině i formařině Firma Meusburger zastává vedoucí postavení v oblasti standardizovaných normálií pro nástrojařinu a formařinu, dodává více než 45 let nástrojovou ocel, a to vše potvrzují produkty nejvyšší kvality společně s vynikajícím servisem. Montážní stůl se vzduchovými ložisky od Meusburgera značně usnadňuje opravy a montážní práce na nástrojích pro vstřikování, tlakové lití a lisovací techniku. K tomuto všemu byl speciálně vyvinutý stůl v minulém roce ještě vylepšen a je rovněž opatřen CE certifikátem.

Inovativní montážní stůl H4062 od Meusburgera usnadňuje montáž a opravy nástrojů. Princip, v němž to spočívá, je prostě geniální: díky vysokému počtu vzduchových trysek se na spodní straně pohyblivých palet vytváří vzduchový polštář, který usnadňuje pohyblivost nástroje. Obě plochy formy jsou tak bez vynaložení velkého úsilí neomezeně volně přístupné a umožňují efektivní práci. Stůl odolává hrubému nasazení s nosností do 3.000 kg. K tomuto nabízí tento náš vlastní výrobek více bezpečnosti pro personál a chrání vysoce hodnotné nástroje před poškozením. To vše šetří čas i peníze v rámci celého výrobního procesu. Od března 2013 je tato inovace stolu dostupná rovněž s větší pracovní plochou, která uživatelům zajistí dvojnásobně více místa k pohybu nástroje. Montážní stůl se vzduchovými ložisky H 4062 je dodáván s podstavcem, skříňkou na nářadí a bohatým příslušenstvím.

Montážní stůl se vzduchovými ložisky od Meusburgera nabízí jasné výhody pro nástrojařinu a formařinu.

38


IML- In-Mould Labelling: Přímé vstřikování na folii dotykového panelu se SoftGate® INCOE řízené otevírání jehly optimalizuje výrobu nového typu dekorovaného dílu Představení tohoto zařízení zaujalo na Euromoldu 2012 ve Frankfurtu širokou odbornou veřejnost: ovládací panel osazený dotykovými senzory vyráběný kompletně v jednom zdvihu na stánku firmy Roth-Werkzeugbau GmbH z Wiebelsdorfu, Německo. Ovládací panel sestává ze tří komponentů: vstřikovaná základní deska, dekorovací fólie pro dosažení požadovaného vzhledu a funkční fólie s implementovanými dotykovými senzory. Dekorovací fólie se odvíjí z role přes dutinu formy na pohyblivé polovině nástroje. Funkční fólie s dotykovými sensory je aplikována na pevnou stranu formy. Po uzavření formy vznikne mezi oběma fóliemi dutina o tloušťce pouhých 2,5 mm a ta je vyplněna plastem. K dopravě taveniny do dutiny se používá kaskádní vstřikovací systém. Takto pojatý koncept konstrukce nástroje a způsob výrobního procesu nabízí širokou různorodost řešení s poměrně nízkými výrobními náklady a tím vytváří vysoký potenciál pro využití především v automobilovém průmyslu.

Přínos technologie SoftGate®: nastavitelná rychlost otevírání ústí trysky umožňuje jemné spojení mezi taveninou a dekorovací fólií

Základy pro realizaci této inovace položil specialista na aplikace s fólií pan Leonhard Kurz z firmy Stiftung & Co. KG z Füfthu, Německo ve spolupráci s firmou PolyIC GmbH & Co. KG, jejíž zastoupení pro Německo je také ve městě Füfth. Společnými silami pracovali na rozvoji výrobního procesu, který kombinuje vstřikování na deko-

rativní fólii IMD (In-Mould Decoration) a zastřikování funkční fólie IML (In-Mould Labelling). Marco Roth, jednatel stejnojmenné firmy s dlouholetými zkušenostmi s technologii IMD, pochopil význam této inovace a začal hledat další partnery pro její využití v reálné aplikaci. Čtvrtým partnerem se stala firma Krauss-Maffei Technologies GmbH z Mnichova, Německo, která přinesla své znalosti z oblastí vstřikovacích strojů, manipulace s výlisky a dokončovacích operací pro opracování výlisků. Pro optimalizaci konstrukce formy a vstřikovacího systému byla ke spolupráci přizvána i firma INCOE International Europe z Rödermarku, Německo (viz. přehled partnerů projektu). Pan Volker Gründel z firmy INCOE International, který byl odpovědný za vstřikovací systém pro tuto aplikaci, říká: “Přímé vstřikování, tedy použití uzavíraných trysek pro vstřikování plastu přímo na díl proti dekorovací fólii, je velkou technickou výzvou a ve většině případů výroby takovýchto dílů je nahrazováno nepřímým vstřikováním do studeného rozvodu”. Výraznou nevýhodou nástřiku dílu přes studený rozvod je problematická následná separace vtokového zbytku. Vstřikování přímo na díl se ovšem také nevyhne problémům, protože při rychlém otevření jehly tavenina “exploduje” do dutiny pod vysokým tlakem přímo na dekorovací fólii, která je vzdálena pouhých 2,5 mm od ústí trysky. Tím dochází velice často k zvrásnění a nebo potrhání dekorovací fólie, což je vzhledová vada naprosto neakceptovatelná v automobilovém průmyslu, kde je kladen velice vysoký požadavek na kvalitu povrchu vstřikovaných dílů. “Ovšem s technologií SoftGate® máme ještě jedno eso v rukávu”, naznačuje pan Gründel možné technické řešení. K řešení problémů při kaskádním vstřikování vyvinula firma INCOE řízené otevírání jehly a tím vyřešila “explozivní” plnění dutiny formy. Tato technologie nyní umožňuje aplikaci trysek přímo na díl proti fólii, aniž by byla tato fólie posunuta a nebo poškozena proudem taveniny. Technický ředitel firmy INCOE International pan Christian Striegel vysvětluje v čem je výhoda SoftGate®: “S kontrolou rychlosti otevírání jednotlivých ústí trysek dokáže zajistit jemný nástřik taveniny na fólii, čímž je umožněno perfektní spojení fólie s plastem bez tepelných nebo mechanických poškození”. Přínosy přímého vstřikování v případě této aplikace jsou značné: nejvyšší kvalita povrchu, bezproblé-

Zvětšení kritického místa vstřiku: bez SoftGate® je fólie při přímém vstřikování poškozena

mová implementace fólie s dotykovými sensory, výroba finálních dílů bez potřeby dodatečného opracování zbytků po vtocích a bezodpadová technologie vstřikování. Inovativní řešení pro aplikaci “ovládací panel s dotykovými sensory – vše v jednom zdvihu” představuje optimalizaci celého výrobního postupu včetně oblasti vstřikovacího procesu. Pan Striegel k tomu dodává: „Dosud jsme byli schopni použitím technologie SoftGate® zvýšit kvalitu a zlepšit stabilitu procesu u mnoha aplikací, např. při výrobě chromované mřížky chladiče na Audi Q7. Zde jsme jako partneři projektu dostali příležitost podílet se na vývoji nového výrobního postupu a ve finále můžeme nabídnout toto řešení pro další aplikace pro náročný automobilový trh“. Ing. Jaroslav Staněk Sales Manager Europe Mobile: +420 603 325 025 E-mail: jaroslav.stanek@incoe.de

Společnosti, které byly hlavními účastníky v rámci vývojového procesu: www.polyic.com www.kurz.de www.roth-werkzeugbau.de www.kraussmaffei.com www.incoe.de

39


55. mezinárodní strojírenský veletrh Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika

MSV 2013

MSV 2013

Stále se můžete přihlásit!

7.–11. 10. 2013 Brno – Výstaviště Záštita Svaz průmyslu a dopravy ČR

40

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hospodářská komora ČR

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz www.bvv.cz/msv


ROBOTY KAWASAKI – RYCHLOST A VÝKON!!!

Historie: Japonský kolos, firma KAWASAKI zahájila svou produkci automatizovaných pracovišť v roce 1896 v oblastech kovovýroby, výroby železničních vagónů a v leteckém První robot Kawasaki. průmyslu. První průmyslový robot byl firmou Kawasaki vyroben v roce 1968. Následovala řada technologických, elektronických a mechanických vylepšení, včetně vývoje silného programovacího jazyku Kawasaki AS, který umožňuje snadné využití všech hardwarových, elektronických a mechanických vlastností robotu.

Antropomorfní robot.

Rychlost a přesnost: Nejnovější řada průmyslových robotů Kawasaki série RS, která byla uvedena na trh v roce 2011 byla vyvíjena speciálně se zaměřením na zvýšení rychlosti a výkonu robotu při zachování vysoké přesnosti zapolohování a opakovatelnosti. Řada testů prokázala, že původního záměru vývoje bylo úspěšně dosaženo a rychlosti jednotlivých os robotů Kawasaki série RS se pohybují v rozsahu od 180 °/s až do 750 °/s s garantovanou přesností a opakovatelností od 0,02 mm až do 0,07 mm.

Současnost: Momentálně nabízí firma Kawasaki dva modely antropomorfních extrémně rychlých a přesných robotů s vysokou energetickou úsporou. Tyto modely nalézají stále větší využití v oblastech manipulace s požadavkem na velmi rychlý a nepřetržitý pracovní cyklus, např. v oblastech farmacie a výroby medikamentů. Zároveň nabízí firma Kawasaki širokou řadu standardních průmyslových robotů s 6 osami a nosností od 2 do 700 kg.

Technologické přednosti: Uvedené mechanické vlastnosti jsou u robotů Kawasaki doprovázeny elektronickým a hardwarovým vybavením na špičkové úrovni, které standardně umožňuje např. propojení prostřednictvím systémů PROFUBUS/PROFINET/ Ethernet nebo UDP. Nezanedbatelnou součástí jsou uživateli velmi používané obrazovky přímo na ovládacím panelu, které lze sestavit a nakonfigurovat dle konkrétních potřeb a požadavků. Zároveň stojí za zmínku snadná Ovládací panel robotu. použitelnost a využití programovacího jazyku AS nebo možnost využití až 7 paralelních programů, které roboty používají na pozadí pro kalkulace či vyhodnocení nasbíraných dat např. při použití vizualizačních systémů.

Oblasti využití: Díky své univerzálnosti a mechanickým a technologickým možnostem nalézají průmyslové roboty Kawasaki uplatnění v různých oblastech strojírenství jako např. svařování, obsluha obráběcích strojů, obsluha licích a lisovacích strojů, apretace, manipulace, paletizace nebo lakování...

Technická podpora: Na evropském trhu spolupracuje firma Kawasaki výhradně s italsko-japonskou společností TIESSE ROBOT SPA, která působí nejen jako dodavatel kompletních robotizovaných pracovišť, ale též jako vývojové a projekční středisko s centrálním skladem náhradních dílů.

Na území České a Slovenské republiky zastupuje firmu TIESSE ROBOT SPA společnost TIESSE PRAHA, která v oboru robotizace/automatizace působí více než 20 let a pro své zákazníky zajišťuje jak obchodní, tak technické služby jako je servis, instalace nebo dodávky náhradních dílů.

Standardní robot Kawasaki.

TIESSE PRAHA Za Černým mostem 3/362 198 00 Praha Tel:. +420 281940727 Fax: +420 281940726 E-mail: ts@tiessepraha.cz www.tiessepraha.cz 41


Pokračování ze str. 30

HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ V důsledku vládní daňové politiky se automobilový průmysl zaměřuje na malá auta zejména typu hatchback-60 % prodaných aut, následují sedany se 17 %, SUV-11 % a MPV-12 %. V roce 2002, kdy v Indii výrazněji startoval prodej aut, byl nominální čistý příjem na jednoho obyvatele 399,- USD, vyjádřeno v paritě kupní síly 1 381,- USD. Mezi lety 2002 a 2011 vzrostl o 13 %, ale inflace také rostla a to o 7 %, tj. reálný růst příjmů byl pouze 6 %. Pro porovnání v Brazílii a v Číně se prodeje aut začaly zvedat v roce 2004, kdy nominální příjmy na obyvatele byly 2 320,- USD, resp. 698,- USD. Vyjádřeno v paritě kupní síly 5 260,- USD a 1 691,- USD. Přes uvedené, relativně nízké příjmové částky, je malá nasycenost auty, přesun obyvatelstva do měst a i přes inflační problémy

Mezinárodní konference

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2013 28. – 29. května 2013 Plzeň, Česká republika Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu, vývoje, výpočtů a technologie kompozitních materiálů a s trendy ve zpracování a aplikaci. MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Plzeň – Borská pole, budova A Vědeckotechnologického parku v Plzni, Teslova 3 GSM:

49°43´25.66´´ S

13°20´12.53´´ V

JEDNACÍ JAZYKY: Čeština, angličtina. Simultánní tlumočení zajištěno. ADRESA SEKRETARIÁTU: Petra Pechmanová Nové technologie - Výzkumné centrum Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Telefon: +420 377 634 736 Fax: +420 377 634 702 E-mail: pct@ntc.zcu.cz www.zcu.cz/ntc/konference Program konference s přihlašovacím formulářem bude rozesílán během dubna.

Exkluzivní media partner

zvyšující se příjmy obyvatel pozitivními faktory pro růst prodejů osobních automobilů v Indii. Toto konstatování nadále platí do budoucna, ale v současné době třetí největší asijská ekonomika vykazuje prodejní ztrátu – prosinec 2012 – o 12,5 %. Je to již druhý pokles v řadě za sebou. Podle SIAM – Svaz indických výrobců automobilů bude celkový prodej za finanční rok, který končí v březnu 2013 vyšší maximálně o 1 % oproti roku předešlému, což bude nejpomalejší růst za posledních devět let. 3.3 RUSKO Ruská federace, RF, 143,1 milionu obyvatel, ekonomicky činných 48,85 % Období let 2005 až 2008 bylo v Rusku ve znamení velkého růstu prodeje osobních automobilů. V tomto období byly primární hnací silou rostoucí příjmy domácností, daňové reformy a rozvoj trhu spotřebitelských úvěrů. Obrat v ruské ekonomice v roce 2009 vyvolaný globálním snížením cen ropy o více než 70 % – ze 140,- na 40,- USD za barel – měl i negativní vliv na prodej automobilů. Proto v roce 2010 vláda zvýšila dovozní cla na nová i ojetá auta, zavedla šrotovné a úvěrové programy na nákup automobilů. Tato opatření umožnila obnovu domácí výroby automobilů a automobilového trhu, což zvýšilo prodej v letech 2010 a 2011 o 30 %. V poslední dekádě byl v Rusku dovoz aut vyšší než jejich domácí výroba: – v roce 2001 bylo vyrobeno 1 021 000 aut a prodáno 1 401 000 – v roce 2006 bylo vyrobeno 1 177 000 aut a prodáno 2 052 000 aut – v roce 2008 – 1 469 000 vyrobených aut a prodaných 2 255 500 – v roce 2010 – výroba 1 208 000, prodej 1 910 600 aut. Osm automobilek zabírá svou výrobou cca 70 % trhu: – Lada – 24 % – GM-Daewoo – 11 % – Hyundai-Kia – 10 % – Renault-Nissan – 9 % – Ford – 6 % – Toyota – 5 % – VW – 3 % – Mitsubishi – 3 % – Ostatní – 29 %. V Rusku je velká preference aut typu sedan – oddělený prostor pro posádku a prostor zavazadlový – tří prostorová karosérie, dvě řady sedadel, na každé straně dvě boční okna: – sedan – 49 % – hatchback – 23 % – SUV – 21 % – MPV – 4 % – Ostatní – 3 %. Pro sedany hovoří domácí výroba nízko nákladových značek, pro SUV relativně velký počet vysoko příjmových domácností a ruská mentalita. Do konce roku 2013 budou pokračovat pobídky pomocí zvýhodněných úvěrů a to by mělo zajistit předpokládaný růst prodejů osobních automobilů ve dvouciferné úrovni. Pokračování na str. 44

42


Nový robot – nové možnosti v plastikářském průmyslu Stäubli Robotová divize představila na veletrhu AKUMA 2012 ve Friedrichshafenu (Německo) nového robota. Výrobce tímto obohatil svoji výrobní řadu o úplně nového robota TX340 SH (shelf-mounted), je to první robot Stäubli tohoto druhu. Cílem této kinematiky je stoprocentně splnit každé přání zákazníka v plastikářském průmyslu a dosáhnout optimálního řešení.

neovlivňující tuhost, ale došlo ke snížení váhy a úspoře materiálu. Z těchto kroků profituje i čas cyklu, který je zlepšen díky redukci hmotnosti.Ve spojení se Stäubli CS8C řídící jednotkou, pomocí které je rameno uváděno do pohybu, výsledkem je ekonomický a trvalý provoz robota.

Shelf-mounted robot TX340 SH s dosahem 3680 mm a zatížením 165 kg

V minulosti Stäubli proaktivně reagovalo na požadavky v plastikářké výrobě a vytvořilo ucelenou řadu robotů pro tento segment průmyslu společně s koncovými uživateli. „Náš nový „shelf-mounted” robot TX340 SH nyní uzavírá poslední mezeru v naší výrobní řadě a tento robot je ideálním zařízením pro každou činnost v plastikařině a je již k dispozici. Ale použití 6-osých robotů je více a více využíváno i v jiných sektorech, jako je oddlévání, obrábění a další“, vysvětlil během veletrhu Dipl.-Ing. Manfred Hübschmann, ředitel společnosti, Stäubli Robotics Německo. Rychlý náhled do dokumentace potvrzuje výkonnost tohoto robota.Hodnoty zatížení a dosahu především vzbuzují zájem. 6-osý robot může manipulovat se zátěží až 165 kg a má pozoruhodný dosah 3,680 milimetrů. Ve stejném čase, tento stroj zaručuje velkou opakovatelnou přesnost +/- 0.1 milimetrů v celé pracovní oblasti. Pro zaručení spolehlivosti v náročných podmínkách, je robot konstruován s ochranou třídouIP65. Navíc, robot TX340 SH získává také body za „vnitřní“ hodnoty, kde především boduje nízkou hmotností a energeticky efektivním výkonem. Tato neustálá snaha o snížení hmotnosti může být dokonce viděna na struktuře robota, především na ose 1: zde konstruktéři vytvořili otvory

Ideální pro aplikace v plastikářském průmyslu, ale také vhodný při operacích u tlakového odlévání nebo u obráběcích strojů.

„Pro specifické aplikace, náš nový „shelf-mounted“ robot přináší ocenitelné výhody s ohledem na dosah a flexibilitu. Navíc, kinematika šetří drahý výrobní prostor. A samozřejmě je zajištěna co nejjednodušší integrace se strojem pro uživatele díky našim standardním rozhraním.“, dodal s potěšením Manfred Hübschmann. Shelf-mounted robot TX340 SH s dosahem 3680 mm a zatížením 165 kg Ideální pro aplikace v plastikářském průmyslu, ale také vhodný při operacích u tlakového odlévání nebo u obráběcích strojů. StäubliSystems, s.r.o. Jan Woff Manažer prodeje Telefon: +420 466 616 125 j.woff@staubli.com 43


Pokračování ze str. 42

HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 3.4 BRAZÍLIE Brazilská federativní republika, BFR,192,4 milionu obyvatel, z nich je ekonomicky činných 55 %. Brazílie je globálně pátý největší automobilový trh, kde dominuje výrobní čtyřka – VW, Fiat, GM a Ford. V roce 2010 vyrobily cca 75 % zde prodaných aut. Brazílie je pátá nejlidnatější země světa a osmá největší ekonomika hodnocená pomocí HDP. V roce 2010 bylo v Brazílii vyrobeno celkem 3 640 000 automobilů z toho 80 % osobních: – v roce 2001 bylo vyrobeno 1 501 000 osobních aut a prodáno 1 197 700 aut – v roce 2006-výroba 2 092 000,prodej 1 556 200 aut – v roce 2010-výroba 2 828 000, prodej 2 644 700 osobních aut Osmdesát procent brazilského trhu ovládají čtyři automobilky: – VW – 26 % – Fiat – 20 % – GM – 19 % – Ford – 10 % – Peugeot – 7 % – Renault – 6 % – Honda – 4 % – Toyota – 2 % – Hyundai – 2% – Ostatní – 1 %. Příjem domácností patří v rámci BRIC k nejvyšším, Brazilci preferují auta typu hatchback-karosérie tří nebo pěti dvéřová, dvouprostorová s výklopnou zadní částí karosérie a splývající zádí: – hatchback – 60 % – sedan – 26 % – SUV – 7 % – MPV – 4 % – Ostatní – 3 %. Domácnosti s vyššími příjmy v Brazílii na rozdíl od Číny a Indie tvoří důležitý zákaznický segment, podobně jako v Rusku. Ceny ropy nemají v Brazílii vliv na prodej automobilů a to proto, že až 90 % nově prodaných vozů využívá k pohonu etanol. 3.5 CHARAKTERISTIKA ODBYTU AUTOMOBILŮ V BRIC V posledních zhruba deseti letech byly ekonomiky zemí BRIC charakterizovány: – – – –

vysokým hospodářským růstem rychle rostoucí úrovní příjmů domácností urbanizací nízkým počtem automobilů na obyvatele

Tyto faktory spolu s vládními opatřeními na podporu domácího automobilového průmyslu měly za následek zrychlený růst prodeje osobních aut v daných regionech. Čína a Indie po celé období rostly z pohledu HDP dvojciferně a jsou i nadále nejvíce zvýhodněné jako nízkonákladové destinace pro celosvětovou výrobu automobilů. Rusko a Brazílie s nadprůměrně rostoucím HDP (7 a 6 %) v daném období, například ve srovnání s Evropou, mají větší počet domácností s vyššími disponibilními příjmy než obě ostatní země. Po desetiletí růstu a silné hospodářské krizi, zejména v Evropě a USA, došlo i u tří zemí BRIC – Brazílie, Indie, Čína – ke ztrátě dynamiky růstu. 44

Jedním z významných vlivů pro zpomalení je i postupné odstraňování různých vládních pobídek a naopak zavedení daní, které vedou k vyšším nákupním cenám – Čína, Brazílie. V Indii a Brazílii negativně působí i zvýšení, v důsledku inflace, úrokových sazeb. Rusko zůstalo na dobrém růstu a to proto, že v automobilovém odvětví pokračují vládní pobídky. Prognózy, ale nepředpokládají výrazné nárůsty. Shrnutí důvodů, které vedly ke zpomalení prodejů osobních automobilů v zemích BRIC: – Brazílie: – zpřísnění měnové a úrokové politiky – zvýšení úrokových sazeb – obecné ekonomické zpomalení – inflační tlaky – Indie: – vysoká cena paliv – vysoké úrokové sazby – snížení reálného disponibilního příjmu domácností z 6,3 % v roce 2010 na 2,4 % v roce 2011 – dělnický neklid v průmyslových provinciích s automobilovou výrobou a tedy snížení počtu vyrobených aut v důsledku snižování příjmů – China: – snížení dotací pro nákupy aut na venkově – odstranění šrotovného – konec daňových zvýhodnění pro nákup malých aut – znovu zavedení 10 % daně při nákupu nového auta – rozšíření loterijního systému registrace nových aut ve velkých městských aglomeracích – Rusko: – tato země prozatím tvoří výjimku – růst automobilového trhu – rozšíření státní pomoci při financování nákupu aut – pokračující úvěrový program a to do konce roku 2013. 4. ZÁVĚR – VLIV NA VÝROBU VÝSTŘIKŮ V předešlých kapitolách jsem Vás zahltil čísly a přehledy, ze kterých mnoho optimismu pro další vývoj v prodeji osobních automobilů nevyplývá. Evropa je z pohledu prognóz prodejů ve velmi složité situaci a ve výhledu není předpoklad výrazného zlepšení. Země BRIC také již nebudou prodeje aut zvyšovat v dvouciferné tempu, spíše se bude jednat o stagnaci nebo růst v řádu několika procent. Z uvedeného je, spolu se započítáním chování automobilek, kdy se snaží udržet své zisky na co nejvyšší úrovni a to bez ohledu na své subdodavatele, kteří ztrácí pozici partnerů a jsou tlačeni do pozice vazalů, typu „já ti dávám práci a ty za každou cenu pro mě generuj zisk“. zřejmé, že vše popsané výrazně dopadá i na nás, výrobce výstřiků z termoplastů. Pouze firmy kapitálově silné nebo dosáhnuvší na bankovní financování mohou kalkulovat s určitým přesunem svých kapacit do oblastí, kde se předpokládá v určitém časovém horizontu růst prodejů osobních automobilů. Pro takovéto firmy pracuje v našem regionu celá řada vstřikoven, které, podle mého názoru čekají nepříznivé časy. Automobilový průmysl byl jedním z velkých motorů růstu, zadával výrazně více práce než ostatní obory, které se na Dálný východ přestěhovaly již dříve. Lubomír ZEMAN Plast Form Service,s.r.o.,Praha Pokračování na str. 46


Nehrajte si. Vyhrávejte.

t t t t t t t

HORKÉ TRYSKY HYDRAULICKÉ VÁLCE VYHAZOVAČE DATUMOVKY CHLADÍCÍ PRVKY EXPERTNÍ SYSTÉM CalcMaster ...

www.jansvoboda.cz JAN SVOBODA, s.r.o | Březinova 25, Brno 616 00 tel: +420 549 243 939 | tel/fax: +420 549 243 917

45


Pokračování ze str. 44

HOSPODÁŘSKÁ RECESE,VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ Přehled výroby motorových vozidel - osobní automobily, lehká užitková vozidla, minibusy, nákladní automobily, autobusy - zdroj OICA - Mezinárodní organizace výrobců motorových vozidel, 12.3.2012, rok 2011 - druhé číslo udává počet osobních automobilů

46

Pořadí

Země

1

Čína

2

USA

3

Japonsko

4

Německo

5

Jižní Korea

6

Indie

7

Brazílie

8

Mexiko

9

Španělsko

10

Francie

11

Kanada

12

Rusko

13

Irák

14

Thajsko

15

Anglie

16

Česká republika

17

Turecko

18

Indonézie

19

Polsko

20

Argentina

21

Itálie

22

Slovensko

23

Belgie

24

Malajsie

25

Jižní Afrika

26

Thajwan

27

Rumunsko

28

Austrálie

29

Maďarsko

30

Švédsko

31

Portugalsko

32

Uzbekistán

33

Slovinsko

34

Pákistán

35

Rakousko

36

Venezuela

37

Ukrajina

38

Egypt

39

Nizozemsko

40

Filipíny

POČET PŘÍMÝCH ZAMÉSTNANCŮ

Rok 2011 418 876 485 326 653 560 966 133 398 654 158 525 311 318 871 918 657 094 221 617 936 448 053 871 406 150 534 534 680 037 657 080 253 682 819 453 294 889 931 030 134 893 990 483 1 988 036 1 738 163 1 648 505 1 413 276 1 478 460 549 770 1 463 999 1 343 810 1 199 834 1 191 968 1 189 131 639 734 837 948 561 863 837 948 740 000 828 771 577 233 790 348 485 606 639 763 639 763 562 386 562 386 540 050 496 440 532 545 312 265 343 296 288 527 335 232 310 243 224 193 189 503 202 800 200 000 188 969 188 969 192 242 141 779 179 560 146 300 174 119 168 955

18 14 8 7 8 7 6 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2

152 505 130 343 104 97 81 53

654 585 731 072

73 151

2010

2005

2000

2011

18 264 667

5 708 421

2 069 069

1 605 000

7 761 443

11 946 653

12 799 857

954 210

9 625 940

10 799 659

10 140 796

725 000

5 905 985

5 757 710

5 526 615

773 217

4 271 941

3 699 350

3 114 998

246 900

3 536 783

1 638 674

801 360

270 000

3 648 358

2 530 840

1 681 517

289 082

2 345 124

1 624 238

1 935 527

755 000

2 387 900

2 752 500

3 032 874

2 227 742

3 549 008

3 348 361

304 000

2 071 026

2 688 363

2 961 636

159 000

1 403 244

1 351 199

1 205 581

330 000

1 599 454

817 200

277 985

1 644 513

1 122 712

411 721

1 393 463

1 803 109

1 813 894

213 000

1 076 385

602 237

455 492

101 500

1 094 557

879 452

430 947

230 736

702 508

500 710

292 710

64 000

869 376

613 200

504 972

94 000

716 540

319 755

339 632

838 400

1 038 352

1 738 315

196 000

556 941

218 349

181 783

57 376

555 302

928 965

1 033 294

45 600

567 715

563 408

282 830

47 000

472 049

525 227

357 364

112 300

303 456

446 345

372 613

182 300

350 912

194 802

78 165

243 495

394 713

347 122

43 000

211 461

152 015

137 398

40 800

217 084

339 229

301 343

140 000

158 723

226 834

245 784

22 800

156 880

94 437

52 264

205 711

187 247

98 953

109 433

153 393

102 578

104 814

253 279

141 026

104 357

135 425

123 324

83 133

215 759

31 255

92 339

123 425

78 852

94 106

102 204

98 823

63 530

64 492

38 877

32 000

73 200


47


HAHN Automation Skokové zvýšení efektivity v oboru temperanční techniky Německý specializovaný výrobce automatizačních a periferních zařízení HAHN Automation přistoupil k pokračujícímu vývoji výrobků spadajících do jeho programu temperančních přístrojů tak, že vytvořil zcela novou koncepci, která je orientována na budoucnost. Výsledkem jsou přístroje, které ve srovnávacích testech poskytují dosud nedosažitelné maximální hodnoty, a to s ohledem jak na temperovací výkon, tak i na energetickou účinnost. To vše se zřetelným náskokem, jak ostatně srovnávací testy prokazatelně dokládají. Tyto úvahy byly pro inženýry divize EnerSave společnosti HAHN Automation podnětem k tomu, aby vyvinuli novou konstrukční řadu účinných přístrojů, řadu ProTemp-e, představující přístrojovou techniku, která je pro tento účel vhodná. Tato řada navíc představuje kvantitativní skok v oblasti výkonových údajů i energetické účinnosti. Výchozí základnou nového vývoje jsou již více než 30leté zkušenosti společnosti RemakTemperiertechnik sídlící v Reinheimu, která je od roku 2007 součástí skupiny HAHN Automation. Zvýšení výkonu dosažené prostřednictvím inovované čerpací techniky

Obr.1. Nová typová řada HAHNProTemp pokrývá rozsah chladicích výkonů od 6 do 70 kW.

I když se o temperovací technice při četných příležitostech hovoří jako o výchozím bodu při optimalizaci procesů, v provozní praxi je ve většině případů nadále opomíjena. Rešerše vztahující se k tomuto tématu však hovoří výmluvnou řečí. Zatímco jsou na jedné straně prezentovány stále nové, inovované temperovací metody, jakými jsou postupy chlazení s proměnným množstvím předávaného tepla nebo impulzní chlazení, standardní úroveň temperovací techniky naproti tomu již řadu let stagnuje. A to i přesto, že se tento stav týká odhademdevadesáti procent aplikací. Z průzkumu prováděného společností HAHN Automation vyplynulo, že temperační přístroje jsou obecně považoványza samozřejmé standardní komponenty,které jsou potřebné a které jsou nakupovány a používány, avšak kterým je již následně sotva věnována další pozornost. Nadále převládá dojem, že technologie přenosu tepla se již dále nemůže vyvíjet. Že tomu však tak není, dokazují aktuální diskusní příspěvky z aplikačně technických oddělení různých výrobců vstřikovacích strojů. Jsou zaměřeny zejména nasouvislost mezi délkou doby ochlazování a poměry ovlivňujícími ráz proudění v chladicích kanálech. Příslušné série pokusů ukazují, že při turbulentním proudění může být předávání tepla stěně kanálu účinnější, nežli je tomu při laminárním proudění. K vytváření turbulentních proudění jsou ovšem potřebné temperovací přístroje s odpovídajícím výkonem. 48

Deklarovaným cílem divize HAHN EnerSaveje zvýšení výkonového potenciálu temperačních přístrojů, k jehož dosažení není potřebný dodatečný odebíraný výkon. Aby bylo tohoto cíle možno dosáhnout, byla především zdokonalena čerpací technika. Na rozdíl od obvodových lopatkových čerpadel, která dnes většina výrobců přístrojové techniky používá z důvodu snížení nákladů, se divize HAHN EnerSave spoléhá na výkonnější vícestupňová turbočerpadla. Nejnovější generace těchto čerpadel je vybavena geometricky optimalizovanými oběžnými koly a tlakovými komorami z ušlechtilé oceli. Hlavní výhodou pro provozní podmínky, za kterých se provádí ochlazování nástrojů, je lepší poměr mezi tlakem a objemem při současnévýrazně nižší spotřebě odebírané energie. Tato nižší spotřeba energie se nejen vztahuje k vysokému až střednímu rozsahu poměrů tlaku a objemu, nýbrž je měřitelná i jako průměrná hodnota při všech provozních stavech. Dodatečnou výhodou turbočerpadel jsou pak jejich kompaktnější rozměry a maximální spolehlivost. U vícestupňových turbočepadel nedochází ke ztrátě výkonu a ke zvýšenému opotřebení ani při snižující se kvalitě vody během výroby, která může být způsobena například přibývajícím množstvím částic vyvolávajících korozi. Záleží na správném dimenzování Výkonnější čerpací technika byla zkombinována s elektromotory splňujícími požadavky nejnovější klasifikace energeticky účinných zařízení.


Ředitel divize EnerSave Frank Marschalek se k tomu vyjádřil takto: „Důsledné vzájemné sladění výkonů a velikostí komponent bylo deklarovaným cílem našeho vývojového projektu. Za tímto účelem jsme nejen optimalizovali poměry mezi motory a čerpadly, nýbrž jsme také přepracovali a vzájemně přizpůsobili provozní a regulační charakteristiky.“

Úspora energie, kterou je díky tomu možno dosáhnout a která činí průměrně 40 procent (ve srovnání s radiálními čerpacími zařízeními stejného výkonu), je nejen prospěšná pro životní prostředí, nýbrž současně představuje důležitý přínos ke snižování provozních nákladů a tedy i základ pro výrobu orientovanou na budoucí potřeby. Sériově vyráběné přístroje určené k použití při vysokých teplotách do 150 °C Přístroje řady ProTemp-e se sériově dodávají ve dvou základních provedeních. Ve standardním provedení jsou přístroje dimenzovány pro rozsah teplot do 95 °C. Na přání je však k dispozici také vysokoteplotní varianta umožňující použití při teplotách do 150 °C. V obou případech se používá voda jako „rychlé“ teplonosné médium.

Obr.2. Zařízení řady ProTemp-e se dodávají jako jednookruhové nebo dvouokruhové temperovací přístroje tak i jako nadřazené nebo podřízené jednotky, umožňují však rovněž použití v kombinaci s pokrokovou víceokruhovou temperovací technologií HAHN PulseTemp©.

Nejlepší výkony ve srovnávacím testu Takto optimalizovaná nová generace přístrojů byla podrobena interním i externím srovnávacím testům, jejichž výsledky dopadly pozoruhodně příznivě. Při interním výkonovém porovnávání s vlastními předcházejícími modely bylo zjištěno výrazné snížení spotřeby energie. K tomu opět Frank Marschalek: „Intenzivní optimalizací velikostí kombinací komponent se nám podařilo dosáhnout zvýšení dopravovaného objemového proudu i navzdory nižšímu odebíranému výkonu. Hlavní zásluhu na tom nemá pouze zdokonalená čerpací technika, nýbrž také, a to zcela rozhodující měrou, optimalizace regulačních parametrů. Regulační technika dokáže díky zdokonaleným regulačním algoritmům a možnosti zpracování dodatečných naměřených údajů týkajících se tlaku, průtoku a průběhu teploty rychle reagovat na změny, ke kterým dochází v průběhu postupu zpracování plastů.“ Zřetelné výkonové přednosti přístrojů řady HAHNProTemp-e vyšly najevo i při porovnávání s konkurencí. Tyto přednosti dokládá v neposlední řadě i skutečnost, že se podařilo výrazně zkrátit postup zahřívání. Ještě větší význam má dosažitelné zkrácení doby ochlazování.

Pro ještě vyšší teploty použití se dodávají speciální verze vodních přístrojů nebo přístrojů řady PTO používajících jako teplonosné médium olej, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám zákazníků. Přístroje řady ProTemp-e jsou k dispozici jak jako jednookruhové nebo dvouokruhové temperovací přístroje tak i jako nadřazené nebo podřízené jednotky, dodávají se však rovněž v kombinaci s pokrokovou víceokruhovou temperovací technologií HAHN PulseTemp©.

Reinhard Bauer, TECHNOKOMM, nezávislý technický redaktor Fotografie: HAHN Automation www.hahnautomation.com

Obr.3. Víceokruhový temperovací systém PulseTemp RPT200 dokáže regulovat až 72 temperovacích okruhů ve 4 volitelných provozních režimech. 49


Bio-kompozity s přírodními plnivy Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie Výhodou přírodních vláken, při srovnání s ostatními vláknitými materiály používanými při výrobě kompozitů, je jejich nízká hmotnost, nízká abraze (zabraňující opotřebení strojů a nástrojů při technologických procesech zpracování plastů), ekologická spalitelnost, netoxičnost, biodegradabilita a především nízká cena vláken. Náhrada syntetických surovin za suroviny z biomasy má vést ke zlepšení vlastností materiálů, resp. výrobků, ke snížení zatížení životního prostředí, snížení ceny výrobku, zajištění přírodního vzhledu atd. Nevýhodou přírodních vláknitých plniv je skutečnost, že jsou hydrofilní, což může za určitých okolností způsobit bobtnání vláken a vést až k možnému rozkladu vláken, např. vlivem plísní. Navíc navlhavost přírodních vláken může způsobit destrukci použité PLA (Polylactic acid) polymerní matrice, což se projeví na zpracovatelnosti získaných kompozitů, na zvýšení jejich křehkosti. Současně vzhledem k silným intramolekulárním vazbám je u některých typů vláken (např. buničina), obtížné vyrobená přírodní vláknitá plniva dispergovat v PLA matrici, což vede k nehomogenní distribuci a tvorbě shluků plniva. Řešení projektu s názvem “VÝZKUM UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ A APLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ S PŘÍRODNÍMI PLNIVY A NANOPLNIVY NA BÁZI SYNTETICKÝCH A PLA MATRIC“ bylo ve druhém roce zaměřeno na výzkum užitných vlastností plastů

a kompozitů s přírodními plnivy na bázi PLA matric včetně aplikačních výstupů pro konkrétní díly v portfoliu automobilového průmyslu. Výzkum se soustředil na přípravu směsí pro cílené aplikace v automobilovém průmyslu s rozdílným typem přírodního plniva (banánovník, juta, konopí, kokos, len, atd.), procentuálním množstvím plniva (10, 20, 30%). Na vytipovaných dílech určených pro automobilový průmysl bylo ve firmě Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o provedeno hodnocení užitných vlastností, hodnocení zpracovatelnosti a aplikovatelnosti připravených bio-kompozitů pro technologii vstřikování. Při hodnocení nasazení bio-kompozitů s přírodními vlákny ve výrobním procesu nebyly při kontrole úplnosti dílů vyrobených z jednotlivých testovaných materiálů zjištěny žádné nedostatky. Následovala analýza tlakových poměrů (parametrizace procesu) a porovnání dosažených hmotností dílů (jakost procesu). Bio-kompozity s přírodními vlákennými plnivy se zpracovávaly obdobně jako standardně používané polymery. Povrch vstřikovaných dílů byl velmi kvalitní, což je dalším předpokladem pro aplikaci těchto materiálů do průmyslové praxe. Během procesu vstřikování bylo nutné pouze minimálně korigovat standardní výrobní nastavení technologických parametrů k dosažení srovnatelné kvality vyráběných dílů (rychlost vstřikování, teplota formy). Nově vyvinuté

materiály je možné z procesního hlediska použít pro výrobu komerčních dílů. Jediným nutným požadavkem při technologii vstřikování je dokonalé vysušení granulátu bio-kompozitů, protože jinak dochází k zvýšení křehkosti a špatné odformovatelnosti. Zohledníme-li hygroskopické chování zkoumaných bio-kompozitů, tak by v průmyslu bylo nejvhodnější použití materiálů s obsahem lněných nebo banánových vláken. Na základě našich zkušeností doporučujeme použít sušící zařízení přímo u vstřikovacího stroje, pro zamezení případným problémům se vzdušnou kontaminací těsně před plastikací bio-kompozitu. Pro vyvinuté materiály jsou vytvořeny výpočtové modely pro simulaci vstřikování. Nově vytvořená materiálová databanka umožňuje simulační výpočty v programu Cadmould-3D. Další aktuální informací o projektu najdete na:

http://www.ksp.tul.cz/TACR/index.html

Tento příspěvek vznikl za podpory Technologické agentury České republiky, číslo projektu TA01010946. A. Ausperger, L. Běhálek, J. Bobek, P. Lenfeld, M. Seidl

Vstupní a výstupní produkt granulace (vlevo – namletá kokosová vlákna, uprostřed granulát PLA, vpravo – granulát biokompozitu s vlákny konopí)

Teplota čela taveniny PLA s banánovými vlákny (simulace vstřikování)

Rámeček panelu přístrojů (zleva: PLA kompozit s přírodními vlákny lnu, PLA kompozit s přírodními vlákny sóji, samotné PLA, PLA kompozit s přírodními vlákny konopí, PLA kompozit s přírodními vlákny kokosu, PLA kompozit s přírodními vlákny banánovníku)

Materiálová databanka pro simulaci vstřikování

50


Ledovým chladem proti nečistotám a šetrně vůči povrchům – zařízení pro otryskávání suchým ledem Mnohé díly a stroje jako jsou např. licí formy, výtlačné lisy, stroje pro zpracování potravin a plastů lze čistit jen velmi obtížně. V případě, že jako čisticí prostředky nepřicházejí do úvahy voda a pára, např. kvůli nebezpečí koroze nebo když je třeba nezanechávat zbytky otryskávacího materiálu např. písku nebo skla, z hygienických důvodů nebo kvůli choulostivému povrchu, je vhodné použít výkonná zařízení pro otryskávání suchým ledem. Tryskací technikou Kärcher se suchým ledem lze realizovat šetrné a důkladné čištění nářadí, forem, povrchů a strojů při velmi krátké době přípravy a prostojů. Kärcher Ice Blaster urychluje malé kousky suchého ledu tzv. pelety o velikosti až 3mm pomocí stlačeného vzduchu na rychlost přes 150m/s. Na základě působení této vysoké rychlosti a chladu na úrovni -79 °C nečistoty mrznou a vytvářejí se v nich t r h l i n y.

Tryskané pelety vnikají do těchto vzniklých trhlin, čímž nečistoty praskají a odprýskávají. Účinek čištění při tryskání suchým ledem je založen na kinetické energii pelet, zkřehnutí a uvolnění nečistot stejně jako na explosivní sublimaci tryskacího materiálu. Nízká tvrdost pelet suchého ledu zajistí, aby abraze povrchů byla nepatrná. Podobně jako ostatní tryskací postupy se hodí tryskání suchým ledem pro opracování komplexních povrchů. Na rozdíl od tryskání pískem, vodou nebo parou nezůstávají v anebo na čištěném objektu ani voda ani tryskací prostředek, čisticí médium se doslova rozpustí ve vzduchu. Není potřebná doba k sušení a čištěný stroj může být ihned uveden do provozu. Jelikož je oxid uhličitý – zmrzlý nebo ve formě plynu – velmi špatný vodič, mohou být bez problémů otryskávány i elektroinstalace.

Příklady použití zařízení Ice Blaster l Čištění odlévacích forem a nástrojů l Odstranění zbytků plastů z povrchu l Čištění kovářských nástrojů l Čištění míchacího zařízení l Čištění dopravníkových, přepravních a manipulačních systémů l Čištění tiskových zařízení a jejich periferií l Čištění dřevoobráběcích strojů l Čištění generátorů, turbín, spínacích skříní a výměníků tepla V kompaktním zařízení Kärcher IB 7/40 Advanced bylo optimalizováno vedení vzduchu, takže stlačený vzduch, který je k dispozici, je veden s minimálními ztrátami strojem k trysce. Tak se dosáhne již při nízkých tlacích a malé spotřebě vzduchu (max. 3,5 m³/min) vynikajícího výsledku čištění. IB 7/40 Advanced je sériově vybaven vyprazdňováním zbytků ledu. Po vykonané práci lze stiskem tlačítka vyprázdnit zbytkový suchý led z nádrže a zabrání se namrznutí stroje. Nový Ice Blaster má také integrovaný odlučovač oleje a vody, který zaručuje spolehlivý provoz. Tryskací tlak a dodávané množství suchého ledu mohou být plynule regulovány tlačítkem. Na displeji jsou zobrazovány nastavené hodnoty. Dodatečně mohou být vyvolány i statistické hodnoty jako doba provozu, průměrná spotřeba ledu za hodinu a celková spotřeba ledu. Klíčovým spínačem lze uzamknout regulaci množství ledu a tryskacího tlaku. IB 7/40 Advanced má integrovaný naviják uzemňovacího lana, čímž se spolehlivě zabrání statickému náboji čištěného objektu. V tryskací pistoli je u IB 7/40 Advanced integrováno dálkové ovládání. Tak lze tryskací tlak a dopravované množství ledu nastavit pohodlně přímo na pistoli. Druhým tlačítkem lze kompletně vypnout dopravování ledu.

Při tryskání suchým ledem není nanášena ani voda ani jiné látky a tak nevznikají problémy s korozí, odpadá často náročné dočišťování od tryskacího prostředku stejně jako drahé odstraňování odpadní vody kontaminované čisticími prostředky a uvolněnou špínou. Do čisticího materiálu nejsou dopravovány žádné další látky, což dovoluje v mnoha případech upustit od demontáže výrobních strojů . Horké nářadí lze otryskávat bez předchozího ochlazování, což vede díky nízké přilnavosti špíny k ještě lepším výsledkům čištění. Krátkodobé ochlazení otryskávaných povrchů je dle zkušeností absolutně neškodné. 51


mediální partner MSV Brno 2013 (7.–10.10. 2013) Speciální vydání MSV Brno 2013 vyjde 16.9. (uzávěrka 16.8.) – termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek V rámci mediálního partnerství v bezkonkurenčním nákladu 15000 výtisků, s masivní před veletržní distribucí v rámci ČR. Na Výstavišti pak bude Svět plastů po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.

celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních zákazníků. Využívá taktéž autoinzerce v elektronických médiích a webu z Economia vydavatelství.

Svět plastů je vždy distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem Pro vaše případné dotazy jsem plně Technik (www.technik.ihned.cz) z vyd. Economia k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 (Hospodářské noviny, Ekonom a další), v rámci a mailu: mach@machagency.cz

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 1/1 celá strana 190 x 270

1/2 strany 190 x 132

1/4 strany 92 x 132

barevné provedení

barevné provedení

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

*)

minimální možný rozměr

*)

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu 1 2 4

1/ Full Banner 7000,-/měsíc

468x60 px

3/ Square button 125x125 px 5000,-/měsíc

2/ Square 6000,-/měsíc

250x250 px

4/ Skyscraper 7000,-/měsíc

120x600 px

3

Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 7 – duben 2013, místo vydávání: Kolín. Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311 52


Absolutní NOVINKA – Svět plastů na K 2013 INZERUJTE SE SVĚTEM PLASTŮ NA K 2013 DÜSSELDORF A JEŠTĚ DOSTANETE SLEVU NA PLASTEX–MSV BRNO 2014

MSV BRNO 2013 VYUŽIJTE MEDIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SVĚTA PLASTŮ PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU VAŠÍ INZERCE Vkládaná příloha A4 v anglickém jazyce, jejíž součástí může být i Vaše prezentace, bude součástí Světa plastů č. 2, který v rámci MSV Brno 2013 a ve společném kompletu bude distribuován na veletrhu K 2013. Více informací na tel.: 606 715 510, případně si je vyžádejte na mailu: mach@machagency.cz Svět plastů je mediálním partnerem veletrhu MSV Brno 2013 53


Motorová termika pod kontrolou s Grivory HT Vysoce výkonné polyamidy Grivory HT se používají již více než 10 let jako materiál přednostní volby pro díly chladících systémů spalovacích motorů. Přednosti těchto materiálů se obzvlášť výhodně využívají u aplikací přicházejících do styku s horkou vodou a chladícími kapalinami. Brazilský výrobce čerpadel Melling do Brasil začal již před deseti roky používat termoplastické materiály při výrobě oběžných kol vodního čerpadla. Původně byl zvolen sklem zesílený typ PPS, ale ten se vzhledem ke své křehkosti a tendenci vytvářet otřepy ukázal jako nevhodný. Rovněž se ukázalo, že výroba těchto oběžných kol nemohla využívat volného vyhazování dílu z formy, protože již při tomto pádu docházelo k praskání výlisku. S podporou brazilského zástupce EMS-GRIVORY, firmy Master Polymers Company, a aplikačního vývojového střediska EMS byl rychle nalezen ideální materiál pro výrobu oběžných kol: hydrolýze odolné typy Grivory HT1V HY.

Perfektní pro styk s horkou vodou a chladícími médii Vysoce výkonné polyamidy Grivory HT1V4 HY a HT1V-5 HY, se 40 resp. 50% obsahem skleněných vláken, jsou speciálně modifikovány pro užití ve styku s horkou vodou a chladícími médii. Tyto typy se vyznačují vynikající chemickou a hydrolytickou odolností a navíc se lze spolehnout na jejich velmi dobrou rozměrovou stálost, vysokou pevnost a tuhost. Jejich výjimeč-

ná odolnost ve styku s nejrůznějšími směsmi voda-glykol při teplotách chladícího média 120 °C nebo i vyšších předurčují tyto materiály pro použití ve výrobě součástí automobilních chladících systémů. Melling do Brasil je významný dodavatel brazilského automobilového průmyslu. Jako přední inovátor a výrobce olejových chladících a palivových čerpadel se Melling do Brasil etabloval jako preferovaný vývojový partner místních OEM a v mnoha aplikacích spoléhá na vysoce kvalitní materiály EMS-GRIVORY. Úspěšné použití Grivory HTV1-4 HY a HT1V-5 HY jako základního materiálu pro výrobu oběžných kol čerpadel bylo tak přesvědčivé, že ve velmi krátké době následoval přechod na tento materiál i pro tělesa těchto čerpadel. Tato změna znamená pro Melling do Brasil dvojí zisk: zároveň se snížením výrobních nákladů mohlo být docíleno až 25% snížení hmotnosti ve srovnání s konvenčními vodními čerpadly používajícími tělesa tlakově litá z hliníku. Tím i tato aplikace na těleso čerpadel přispěla ke snížení spotřeby paliva.

Těleso a oběžné kolo čerpadla Melling vyrobené z Grivory HT1V-4 HY černý 9205 a Grivory HT1V-5 HY černý 9205

Aplikace jako tato zřetelně dokládají proč specifické typy vysoce kvalitního materiálu Grivory HT s vynikajícím profilem vlastností jsou tak často a úspěšně vybírány jako základní konstrukční materiál. WWW.EMSCHEM.CZ

Skladování ve směsi voda-glykol 1:1 při 120 °C (osa Y: pevnost v tahu[MPa], osa X: doba skladování[h]) Grivory HT1V-5 HY nejlepší hydrolytická stabilita

ENGEL e-mac roadshow dorazila do České republiky Po Velké Británii, Francii a Maďarsku dorazila 13. března 2013 e-mac roadshow také do Čech. Konkrétně do výrobního závodu Engel strojírenská s.r.o. v Kaplici, kde byl nový, plně elektrický stroj e-mac 310/100 představen více jak osmdesáti hostům. Předtím jsme ale využili pohostinnosti místního kulturního domu, kde účastníky přivítal a stěžejní referát „Nová výrobní řada elektrických strojů „the-machine“ přednesl jednatel společnosti ENGEL CZ s.r.o., Ing. Petr Stibor, MBA. Pak už následovaly další přednášky. „iQ weight control“ – software iQ weight control zajišťuje stejně vysokou kvalitu výrobků při každém zdvihu. „e-mac + viper = perfektní kombinace“ – nová řada ENGEL robotů viper má řadu výhod a spolu s novým strojem tvoří perfektní dvojici pro vysoce kvalitní a hospodárnou výrobu. „ENGEL – flomo“ - kontrola chladící vody se vyplatí. Všechny informace se setkaly s velkým zájmem a zákazníci diskutovali a chtěli podrobnější informace. To hlavní přišlo po převozu všech účastníků do největšího (kromě v Rakousku) výrobního závodu koncernu ENGEL – s 560 zaměstnanci Engel strojírenská s.r.o. Prohlídka závodu a předvedení 54

stroje e-mac 310/100 byly vyvrcholením celého úspěšného dne. U stroje prezentovala své novinky – periferie firma Piovan. Tak nezbývá, než popřát e-mac roadshow šťastnou cestu do Polska a dalších evropských zemí. Ing. Miloš Kmoníček prodej@engel.at www.engelglobal.com


PŘESNOST RYCHLOST SPOLEHLIVOST AUTOMATIZOVANÁ A ROBOTIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ

www.tiessepraha.cz 55


Dynamicky a s vášní. S inovativní technologií FRIMO stavíte na 50 letech zkušeností ve výrobních řešeních pro výrobu plastových dílů. Orientovaná na budoucnost a v optimálním souladu s Vaším projektem. Spolehněte se na znalosti technologického specialisty.

Zpracování PUR

Vakuové tvarování

Flexibilní obrábění

Kašírování

Vysekávání

Lemování

Lisování / Tvarování

Spojování / Lepení

FRIMO Group GmbH | Tel.: +49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.