Svět plastů číslo 6, srpen 2012

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu

Kompletně sestavené

systémy horkých vtoků pro vstřikování malých dílů v mnohočetných formách

č. 6 – srpen 2012


PowerSeries EcoPower

MicroPower

55 – 300 t

5 a 15 t

Plně elektrický. Energeticky úsporný. Čistý provoz.

pavilón G1 stánek č.42

Flexibilní. Hospodárný. Výrobky vysoké kvality.

Plastex 2012 10.09. – 14.09.

MacroPower 400 – 1100 t

Modulární. Přesný. Kompaktní.

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.

Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek | Tel.: +420 384-972-165 | Fax: +420 382-272-996 | info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.com

2

speciál Plastex – MSV 2012


Svět ENGEL. Efektivita. Inovace. Spolehlivost.

Přesvědčte se na našem stánku č. 36 v hale G1 během veletrhu Plastex

10. - 14. 09. 2012 Brno – Výstaviště

ENGEL CZ s. r. o. | Baarova 18 | 140 00 Praha 4 - Michle | tel: +420 211 04 2900 | fax: +420 211 04 2929 e-mail: prodej@engel.at | www.engelglobal.com

4538.06 ENG ANZ SPL 2012 Engel Welt 190x270 cs MH 120723.indd 1 speciál Plastex – MSV

be the first.

23.07.12 12:433


a minimalizace dopadů na životní prostředí při splnění požadavků koncových uživatelů. Přednesl nejnovější poznatky ohledně vlivu hmotnosti vozidla na jízdní spotřebu pro různé typy pohonných jednotek. Pro spalovací motor i elektromobil testy prokázaly, že poměrné snížení hmotnosti automobilu o 20 % přinese úsporu 10 % energie.

Polymerní membrány pro lepší využití vodíkových palivových článků Martin Paidar z VŠCHT informoval o novinkách v oblasti vodíkových palivových článků. Palivové články na bázi vodíku nejsou samy o sobě zdrojem energie, ale pouze jejím nosičem či uchovatelem. Proto jejich ekologičnost přímo souvisí s ekologičností procesu jejich nabíjení. DuPont, přední společnost využívající poznatky vědy, nabízí řešení pro automobilový průmysl propojující vysoký výkon, estetiku a bezpečnost.

n Materiály

z obnovitelných zdrojů – vlákna Sorona® a konstrukční plasty Hytrel® RS a Zytel® RS

n Ochrana

tkanin – Teflon®

n Elektroizolační

Možná právě pracujete na návrhu vozidla budoucnosti. Na vozidle s vyšší účinností, nižší hmotností nebo vozidle využívajícím alternativní zdroje paliva. Vozidle, které bude bezpečnější, nebo se bude dokonce umět samo vyhnout nehodě. Na vozidle s lakem, který nebude třeba nikdy voskovat ani mýt. Ať už je Vaše představa o vozidle budoucnosti jakákoli, od nás můžete očekávat jen vysoce výkonná řešení!

systémy – papír Nomex®, pryskyřice Voltatex®, fólie Kapton® a Mylar®

n Konstrukční

plasty – Crastin®, Delrin®, Hytrel®, Zytel®, Zytel® HTN

n Elastomery

Viton®

n Aramidová

– Neoprene®, Vamac®, vlákna Kevlar®

n Nátěrové

hmoty – pro OEM exteriérové a interiérové – pro opravy

n Laminovaná

skla SentryGlas® a fólie Butacite®

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5, Česká republika

Pro více informací navštivte www.dupont.cz

Zlom v této oblasti může přinést využití polymerních membrán na bázi produktu DuPont™ Nafion® nejen při výrobě samotných palivových článků, ale především při návrhu efektivních způsobů jejich nabíjení takzvaným kyselým procesem.

Elektromobily na cestě k masovějšímu rozšíření Petr Kristl, vedoucí vývoje elektromobility ze společnosti ŠKODA AUTO, představil novinky v oblasti elektromobility, které demonstroval na vývoji elektromobilu Škoda Octavia Green E Line. Elektromobily dosahují stále větších dojezdů a zároveň dochází k navyšování životnosti baterií. Většímu rozšíření zatím brání poměrně vyšší cena a nedostatečně rozvinutá infrastruktura stanic pro rychlé nabíjení.

Náhrady kovů pro snížení hmotnosti

20 let inovací – 20 let společnosti DuPont na českém trhu Inovace v automobilovém průmyslu - Moderní materiály společnosti DuPont šetří životní prostředí a zvyšují komfort V Mladé Boleslavi proběhla ve čtvrtek 21. června odborná konference Automotive University 2012 – Inovace v automobilovém průmyslu. Přední představitelé automobilového průmyslu a akademické sféry hledali odpovědi na klíčové otázky budoucnosti automobilového průmyslu, jako je snižování závislosti na fosilních palivech, efektivita výroby a zapojení moderních materiálů nebo alternativní pohony. Snížení váhy vozů přináší měřitelné úspory energie Patrick Cazuc z divize Konstrukčních plastů (DPP) společnosti DuPont uvedl, že redukce váhy auta o 30 % by vyřešila 4

veškeré požadavky na snižování produkce CO2 pro rok 2020. Snížení hmotnosti umožní zejména nástup moderních plastů, které budou stále častěji nahrazovat v konstrukci automobilů kovy. Zároveň umožní další snižování hmotnosti motorů a jejich zmenšování. Důležitou roli budou hrát nové materiály i v oblasti komfortu a design, například při snižování hluku pro řidiče i spolujezdce. Zde se uplatní zejména materiály DuPont™ Kevlar®, DuPont™ Nomex® nebo DuPont™ Tyvek®. Jiří Vávra z Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka při ČVUT představil poznatky z oblasti optimálního využití primárních zdrojů

Martin Pilař z divize Konstrukčních plastů (DPP) společnosti DuPont představil inovace v oblasti plastových dílů v automobilovém průmyslu. Inovované technologie postavené na mnohaletém vývoji umožňují vyrábět spolehlivé plastové díly, které se uplatní i v místech s vysokou teplotou nebo vysokým namáháním, jako jsou například díly v motorovém prostoru, výfukovém potrubí nebo olejová vana. Další aplikací může být například chladicí okruh, ať už v samotné konstrukci chladiče nebo ochlazování motoru, například pro rovnoměrné rozložení teploty ve válcích. Radek Janda z divize Nátěrových hmot (DPC) společnosti DuPont představil nové technologie v oblasti nátěrových hmot a lakování. Moderním trendem je vývoj barev absorbujících co nejméně solárního záření tak, aby nedocházelo k přehřívání interiérů. U laků s vysokou odrazivostí může v přímém slunečním záření rozdíl vnitřní teploty v porovnání s tradičními laky činit až 20 °C. speciál Plastex – MSV 2012


Koncept, který přesvědčí INCOE® Kompletně sestavené systémy se šroubovanými tryskami. Kluzné nebo šroubované: Tuto otázku si neustále kladou konstruktéři nástrojů a zpracovatelé plastu při výběru trysek pro vícenásobné nástroje. Společnost INCOE® International Europe nalezla způsob, jak využít předností šroubovaných trysek i při vysokém počtu dutin. Otázka, zda jsou u mnohočetných forem lepším řešením šroubované nebo kluzné trysky, je stejně stará jako obě techniky samy. Běžným stanoviskem je, že od určité velikosti rozváděcí desky musí být učiněno rozhodnutí ve prospěch kluzných trysek, protože při zahřívání je rozpínání rozváděcí desky tak velké, že šroubované trysky se příliš deformují a nefungují potom spolehlivě. Společnost INCOE® nyní tento problém jednoduše a efektivně vyřešila: Hlavní rozváděcí deska v horní úrovni předává proud taveniny do několika dalších rozváděcích desek ve spodní úrovni, které mohou být nyní snadno osazeny šroubovanými tryskami. Míra rozpínání činí jen několik setin milimetru a s velkou rezervou tak leží v oblasti konstrukční elasticity trysky. Nejčastějším argumentem proti tomuto řešení jsou náklady a instalační prostor pro dodatečnou rozváděcí desku v horní úrovni, kvůli němuž se nástroj prodraží a zvětší. Při podrobnějším pohledu se však tyto argumenty rychle relativizují, a pokud jde o náklady, je tomu dokonce naopak. Rozhodující je eliminace jedné desky formy sloužící k podepření hlav kluzných trysek a přitlačení trysek na rozváděcí desku. Pokud jde o konstrukční tloušťky této desky, potřebuje většinou o něco menší prostor než rozváděcí deska; její eliminací se však potřeba větší konstrukční výšky formy zvýší relativně málo. Navíc se jedná o jednu z nejdražších desek v celém nástroji. Požadavky na přesnost jsou zde ty nejvyšší (max. 5 µm), protože síla podepření musí být u všech kluzných trysek přesně stejná – což není u našroubovaných trysek žádný závažný problém.

Ideální řešení: Integrovaný systém horkých vtoků Výhoda šroubovaných trysek do rozváděcí desky INCOE® je ještě podtržena konceptem „integrovaného systému horkých vtoků“. Jedná se o velmi efektivní řešení pro mnohočetné nástroje. Konstruktér nástrojů získá připravený kompletní systém, který se přišroubuje k upínací desce nástroje. Kromě rychlé a snadné montáže do formy nabízí tento koncept možnost provést téměř kompletní servis systému horkého vtoku úsporně a rychle přímo na vstřikovacím stroji.

Tvarová deska je odsunuta na vyhazovací stranu formy, čímž je vstřikovací systém připraven pro servisní zásah přímo na stroji

Systém je kompletně připravený k zástavbě. Dodávanou sestavu tvoří rozváděcí desky, trysky a kompletní kabelový kanál s konektorovým boxem, který je k systému přišroubován. Důležitá výhoda: Uživatel formy může provádět údržbu vstřikovacího systému přímo ve stroji, protože celá sestava rozváděcích desek s tryskami a kabelovým kanálem je připevněna šrouby k upínací desce. Systém se nechá vychladnout, a poté se tvarová deska odsune na pohyblivou stranu formy. Tím se zpřístupní kompletní systém ve stroji, což např. v případě horké strany s kluznými tryskami není možné, protože rozváděcí deska je zastavěna mezi deskou trysek systému a upínací deskou. Zde musí být při servisním zásahu na rozváděcí desce forma sundána ze stroje a otevřena ze směru upínací desky. U integrovaného systému horkých vtoků jsou náklady na údržbu přibližně o polovinu nižší. Kompletně sestavený vstřikovací systém se 16 šroubovanými tryskami složený z 5 rozváděcích desek pro použití ve vícenásobné formě

Koncept šroubovaných trysek do rozváděcí desky má ještě další výhody, které snižují náklady na zhotovení nástroje a přispívají ke zvýšení provozní bezpečnosti a efektivity. Tou první a nejznámější je naprostá jistota těsnosti, která nemůže být u kluzných trysek nikdy zajištěna. Je eliminováno riziko netěsnosti mezi tryskou a rozváděcí deskou v důsledku snížení přítlačné síly ve spojení desek nástroje. Kromě desky pro instalaci trysek není rovněž nutné použití podpěrných a zpevňujících dílů, které zamezují průhybu desek. Zapomínat by se nemělo ani na nižší spotřebu energie. Protože nejsou mezi hlavou trysky a deskou formy žádné stykové plochy, nemůže na tomto místě docházet ani k odvádění tepla do nástroje.

speciál Plastex – MSV 2012

Vstřikovací systém je přišroubován k upínací desce

5


Morava & Slovensko: Jirí Musil jiri.musil@herrmannultrazvuk.com

Svařování místo klipování Pohořelice v automobilovém průmyslu

Cechy: Michal Budelovský michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

www.herrmannultrazvuk.com Firma Herrmann - specialista na ultrazvukové svařování představuje řešení pro ultrazvukové svařování kabelového kanálu pro ploché vodiče. Výhody: lepší tuhost, jednodušší montáž a minimalizace hluku

S rychlými časy cyklu, cíleným vložením energie a čistou optikou je ultrazvukové svařování výborným řešením pro spojování plastů. Pomocí ultrazvuku můžete svařovat, tavit, zalisovávat, nýtovat automobilové díly. Aplikace sahají od přístrojové desky k dveřním výplním až po protisluneční clony . Při ultrazvukovém svařování je napětí sítě, měněno díky piezoelektrickemu efektu v takzvaném konvertoru na mechanické kmitání v ultrazvukové frekvenci. Při kmitání - 20 kHz dosahujeme 20 000 kmitů za sekundu, což způsobuje zahřátí materiálu. Plastový materiál taje v přesně určené zóně a zaručuje výrazné pevnosti spoje.

Stará verze: náročná spodní lišta kabelového kanálu spojená klipováním

Střešní okno s kabelovým kanálem Zákaznický projekt: Kabelový kanál pro prodloužené čelní sklo Projekt je plochý kabelový vodič (FPC = Flexible Printed Circuit ), který zajišťuje elektrické funkce konzoly osvětlení, funkce dešťového senzoru a tlumení světelného odrazu ve zpětném zrcátku vozidla. Tento vodič je umístěn v kabelovém kanále stropu. Plochý vodič je chráněn kabelovým kanálem, který se skládá z horní a dolní lišty. Kabelový kanál je nutný z důvodu prodlouženého čelního skla, respektive kratší střechy vozidla. Plochý kabelový vodič musí být především z estetických důvodů opláštěn v kabelovém kanálu. Kabelový kanál překlenuje viditelnou oblast_A od střechy vozidla k čelnímu sklu ke zpětnému zrcátku. Zlepšování procesů: svařování místo klipování Z důvodů zmírnění vysokého kolísání teplot v oblasti čelního skla se původně jednotlivé části klipovaly. To však vedlo k nedostatečné tuhosti výrobku, a díky tření mezi dvěma zaklipovanými díly – k nežádoucímu hluku, vibracím a kroucení.

Nové řešení: jednodušší díl pro svařování ultrazvukem Z těchto důvodů bylo na kabelovém kanálu nutné technologické a procesní zlepšení, a tím bylo svařování dvou lišt ultrazvukem. Díky novému řešení svařování ultrazvukem již nejsou nutné technologicky nákladné vstřikovací formy. Místo toho dostaly díly tzv. návarovou hranu ve formě přesahu.To má za následek optimální pevnost, neviditelné zapouzdření taveniny a jednoduchou instalaci vnitřních kabelových svazků. Nové vstřikovací formy byly díky jednodušší konstrukci výrazně levnější než původně plánované nástroje. Fólie chrání citlivý povrch součásti Povrch horní i dolní části kabelového kanálu je texturovaný. Tato zrnitá struktura povrchu musí být během celého procesu chráněna. Zejména pro spodní kontaktní plochy v oblasti zakládání do přípravku a stejně tak v horní oblasti dotyku se svařovacími nástroji (sonotrodami) byla přijata vhodná opatření tak, aby neovlivňovala kvalitu svařování. Náročné požadavky se vyřešily dvěma posuvnými svařovacími jednotkami v protihlukové kabině. Odolnost proti otlakům spodní lišty zaručuje zakládací přípravek z leštěné mosazi. Neporušenost povrchnu horního pláště lišty je garantována díky taktovacímu fóliovému zařízení, které posouvá vždy nový kus fólie na povrch svařovaného dílu. Sonotroda se tak dotýká svařovaného dílu jen nepřímo a texturovaný povrch zůstává i po svaření beze změny.

Celkový produkt (FPC - vodič v kanále) 6

Kontakt: Jiří Musil - Herrmann Ultrazvuk s.r.o. jiri.musil@herrmannultrazvuk.com speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

7


Umění vyztužení U příležitosti konference Společnosti německých inženýrů VDI: “plastics in automotive engineering 2012” byla představena skořepina pro Opel Astra OPC vyrobená z Ultramidu® vyztuženého kontinuálními vlákny. Univerzální simulační nástroj Ultrasim® umožňuje virtuální konstrukci.

a okrajů dílu klasickým vstřikováním. Díky vysoké pevnosti laminátu může být tloušťka stěny výrazně zmenšena, což umožní značné snížení hmotnosti sedadlové skořepiny.

• První výroba dílu z termoplastického kompozitu s kontinuální vláknitou výztuhou z materiálu Ultramid firmy BASF • Skořepina sedadla vozu Opel Astra OPC lehčí o 45 % Nový Opel Astra OPC, sportovní kupé, které bylo představeno na Ženevské Auto Show začátkem března 2012, má skořepinu sedadel vyrobenou z termoplastického laminátu s kontinuální vláknitou výztuhou. Je to první skořepina automobilového sedadla na světě vyrobená touto technologií. Použitým plastem je speciální polyamid od firmy BASF z produktové řady Ultramid. Skořepina sedadla je o 45 % lehčí než její předchůdci. Termoplastické lamináty s kontinuální vláknitou výztuhou, také nazývané kompozity, jsou plastem impregnované tkaniny, které jsou zpracovány do formy laminátu. Slouží jako vyztužení plastových dílů, které musí být obzvláště lehké, přičemž musí stále vykazovat výjimečný výkon. Firma BASF vyvinula dva speciální typy Ultramidu pro skořepinu sedadla vozu Opel Astra OPC: nevyztužený typ slouží jako materiál pro usazení tkaniny ze skleněných vláken, houževnatý typ Ultramidu vyztužený krátkými skleněnými vlákny se používá jako vstřikovací materiál pro výrobu nezbytných žeber

8

Simulace pro kompozitní díly s kontinuální vláknitou výztuhou Poté, co byla v roce 2008 vyrobena skořepina sedadla ve voze Opel Insignia OPC z Ultramidu, třebaže stále bez laminátové výztuhy, technologická spolupráce mezi oběma společnostmi postoupila o krok dále. Pro konstrukci a výrobu skořepiny sedadla automobilu Astra OPC nabízejí inženýři firmy BASF materiálové charakteristiky pro virtuální konstrukci obou, vláknitého laminátu a vstřikovaných žeber zmíněného dílu. Poznatky získané tímto experimentem budou zahrnuty do rozšíření univerzálního simulačního nástroje Ultrasim firmy BASF, což umožní předpovídat chování termoplastického kompozitního dílu s kontinuální vláknitou výztuhou. Kompozitní sedadlová skořepina je vyrobená „tvarováním ve formě“: to umožňuje vložení ohřátého a formovatelného termoplastického laminátu do vstřikovací formy, získá se tak potřebný tvar, důmyslně se zafixuje a ihned zastříkne. Firma BASF byla schopna podpořit své zákazníky svými vlastními odbornými poznatky o tomto inovativním výrobním procesu.

The composite seat pan for the new Opel Astra OPC is an overmolded thermoplastic laminate with continuous fiber reinforcement made from BASF’s Ultramid® materials. While an unreinforced Ultramid grade is used for impregnating and stabilizing the textile fabric, the ribs on the seat pan, which are added in a second step during injection molding, use an impact-modified, reinforced Ultramid grade. The lightweight composite concept yields a weight savings of 45% for the finished seat pan.

Opěradlo sedadla, příčná podpěra a zadní rukojeť jsou také vyrobeny z materiálu Ultramid. Sedadlo má 18 možností nastavení umožňující optimální přizpůsobení tělu řidiče nebo pasažéra. Stejně jako mnoho dalších sedadel automobilů Opel, sedadlo nového vozu Astra OPC také obdrželo ocenění od Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), the Campaign for Healthy Backs (kampaň za zdravá záda).

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

9


Nový mistr rychlosti Sérií KR AGILUS společnost KUKA rozšiřuje možnosti v oblasti malé robotiky Sérií robotů KR AGILUS představuje společnost KUKA Roboter GmbH novou rodinu produktů z oblasti malé robotiky. Obratný KR AGILUS zabírající minimální prostor se představuje jako univerzál pro všechna pracovní prostředí. Nový kompaktní člen rodiny robotů KUKA se vyznačuje rychlostí, krátkými cykly a vysokou mírou přesnosti a bezpečnosti. Rychlý univerzál Kompaktní, přesní, obratní a rychlí. Roboti série KR AGILUS jsou noví mistři rychlosti. Při manipulačních činnostech, zvláště typu vyzvednutí a umístění, poskytuje KR AGILUS přesvědčivé výsledky při minimálních dobách cyklů. Zároveň pracuje tato série malých robotů velmi přesně a umožňuje vysokou úroveň kvality výroby. Díky rychlosti a přesnosti je výkon série KR AGILUS v její třídě nosnosti bezkonkurenční. Základní model KR 6 R900sixx nabízí při vlastní hmotnosti 51 kilogramů maximální nosnost 6 kg. KR AGILUS je určen pro použití ve všeobecném průmyslu. Nový malý robot KUKA vynikne všude tam, kde se požaduje automatizace ve spojení s nízkou nosností, jako jsou např. oblasti balení nebo elektroniky. V příštích měsících budou následovat další varianty nosnosti v provedeních Standard, Food (potravinářství), Cleanroom (čistý provoz) a Waterproof (vodotěsný). Plná funkčnost na minimálním prostoru Přívod energie je u série KR AGILUS úsporně zabudovaný do robota včetně 100MBit ethernetové přípojky, tří 5/2 cestných ventilů (stlačený vzduch), přímého vzduchového vedení, šesti digitálních vstupů a dvou digitálních výstupů. KR 6 R900 sixx dosáhne na místa jak v blízkosti podstavce robota, tak i v prostoru nad hlavou. Jeho maximální dosah činí 901 mm. Nejen, že se díky svému ideálnímu poměru velikosti, obratnosti a dosahu hodí do prostor se stísněnými podmínkami, ale navíc dokáže provádět svoje úkoly volitelně v podlahové, stropní nebo nástěnné instalační poloze. Maximální flexibilita na malém pracovním prostoru – žádný problém pro KR AGILUS!

Bezpečná spolupráce člověka a robota U malého robota KR AGILUS stojí téma bezpečnosti v popředí zájmu. Jako jediný robot této třídy obsahuje vlastní funkční systém společnosti KUKA SafeOperation, který výrazně zjednodušuje a zlepšuje spolupráci člověka a robota. Softwarové a hardwarové komponenty systému KUKA.SafeOperation kontrolují rychlosti a pracovní prostory os robota a přídavných os. Díky tomu je mechanické sledování prostorů pracovních os nadbytečné a otevírají se tak nové, cenově výhodné možnosti uspořádání kójí a spolupráce člověka a robota. Rychlost, flexibilita, jednoduchost a bezpečnost jsou nejdůležitější pilíře úspěšných řešení automatizace. Sérií robotů KR AGILUS se rodina společnosti KUKA Roboter GmbH rozšířila o nového člena, který tyto zásady úspěšně prosazuje i v segmentu malé robotiky. Agilus je součástí produktové řady společnosti KUKA Společnost KUKA Roboter patří k předním výrobcům průmyslových robotů. Nabízí jedinečnou a kompletní řadu průmyslových robotů a robotických systémů. Základními oblastmi jejího podnikání jsou

vývoj, výroba a prodej průmyslových robotů, řídících jednotek, software a lineárních jednotek. Společnost KUKA Roboter je globální podnik s více jak 2000 zaměstnanci. Mimo mateřské společnosti sídlící v Německu má dalších 25 poboček umístěných na nejvýznamnějších trzích v Evropě, v Americe a Asii. Obchodní zastoupení pro ČR a SR sídlí v Praze – Horních Počernicích. KUKA Roboter CEE GmbH kromě prodeje robotů a robotických periferií nabízí tak prodej náhradních dílů, servis a školení. Firma KUKA Roboter nabízí pro aplikace ke vstřikovacím lisům široké spektrum standardních robotů pro umístění vedle stroje a konzolové roboty pro umístění na stroj. Díky tomu máte možnost zvolit kompaktní a vysoce efektivní automatizaci Vašeho vstřikovacího lisu.

KUKA Roboter CEE GmbH organizační složka Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 Horní Počernice Tel: (+420) 226 212 271 www.kuka.cz

Kompaktní řízení a vysoká flexibilita Stejně jako jeho starší bratři ze série QUANTEC je AGILUS ovládán univerzální řídící technologií KR C4 – v kompaktní verzi, která na malém prostoru zachovává výkonnost prověřeného řízení KR C4. Díky otevřené architektuře řídí KR C4 compact vedle robotů KUKA i přídavné osy, čímž je zaručena maximální flexibilita, rozšiřitelnost, výkon a otevřenost na minimálním prostoru. Kvalitní a robustní řídící jednotka se vyrábí v bezúdržbovém provedení a vyznačuje se optimálním využíváním energie. 10

speciál Plastex – MSV 2012


partner

Váš spolehlivý v oblasti

výroby nástroju a forem Plastex Brn o 10.09.–14.0 9.2012

Naše firma je předním výrobcem v oblasti standardizovaných normálií. Přes 8.000 zákazníků po celém světě profituje z našeho výborného servisu a dlouhodobých zkušeností ve výrobě kvalitních normálií. Díky našemu bohatému produktovému programu, přizpůsobenému Vašim potřebám, jsme ideálním partnerem pro všechny oblasti výroby nástrojů a forem.

Meusburger Vám garantuje kvalitní ocel žíhanou ke snížení pnutí proti deformaci při následném opracování šetření času a nákladů, stejně tak jako dlouhodobou spolehlivost díky přísným kvalitativním směrnicím výborný servis díky jednoduché možnosti objednat a kompetentnosti na všech úrovních neustálou dostupnost produktů díky největšímu centrálnímu skladu normálií nejrychlejší dodací lhůty díky optimalizovaným procesům a co nejlépe propojenými logistickými partnery

Meusburger – na nás je spolehnutí

Navštivte nás na stránkách www.meusburger.com Meusburger Georg GmbH & Co KG | Standard moulds | Kesselstr. 42 | A-6960 Wolfurt T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com

speciál Plastex – MSV 2012

11


KURZ – nejmodernější řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer KURZ, jako Váš spolehlivý dodavatel komplexního řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci, vám nabízí: - Posouzení tvaru vašeho produktu a určení vhodné dekorační technologie - Ražební stroje a podpůrné prostředky pro ražbu (kovové nebo silikonové raznice, hliníkové protikusy) - od ekonomicky přijatelných malých strojů až po vysoce robotizované ražební automaty, které mohou být součástí výrobních linek - Širokou nabídku ražebních fólií (metalické, pigmentové, holografické, chromové) a vytipování vhodné kvality pro požadovaný druh plastového materiálu

- Technologii Heat Tranfer – tepelný přenos obrázků z fólie na produkt - Technologii a fólie pro IMD a IML (In Mold Decoration a In Mold Labeling) a Insert Molding – dekorace ve vstřikovací formě - Laser Color Tranfer technologie – značení pomocí laserové technologie - Možnost zkušebních testů a dekorace prototypů

Úvod publikace poskytuje ucelený přehled jednotlivých technologií a poukazuje na jejich využití na několika desítkách konkrétních případů (tzv. case studies) s podrobným popisem technologie, tvaru dekorace, materiálu výrobku a druhu ražební fólie. Dále je v první části probírána základní dekorační technologie – horká ražba. Získáte přehled o jednotlivých druzích horké ražby, výrobě ražebních fólií, raznicích a nabídce standardních a zakázkově stavěných strojů pro ražbu. Ve druhé části se seznámíte s moderními technologiemi a možnostmi dekorací v rámci vstřikovacího procesu uvnitř formy (IML, IMD, Insert Molding), jejich možnostmi i omezeními včetně vzájemného porovnání. Samostatná kapitola je věnována laserové technologii a její využití pro značení plastových produktů pomocí laser transferových pásek. Závěrem autoři srovnávají jednotlivé technologie z hlediska finanční náročnosti, produktivity výroby, vytipování vhodné technologie dle tvaru dekorace (plocha, zakřivené povrhy, 3D dekorace, kónické nebo cylindrické povrchy, profily), jejich vhodnosti pro aplikaci nekonečných designů nebo jednotlivých obrázků, zajímavé je i srovnání s technologiemi tamponového tisku a sítotisku.

aplikované na nosné fólie pro široké spektrum aplikací. Sortiment zahrnuje metalizované, pigmentované a holografické ražební fólie pro obaly nebo tiskové produkty, povrchové úpravy pro elektronická zařízení, domácí přístroje nebo automobilové díly, ochranné a dekorační vrstvy pro nábytek, profily a obrazové rámy, ochranné prvky pro obchodní značky, metalické aplikace na textil a řadu dalších zušlechtění pro jiné aplikace. S více než 3600 zaměstnanci v devíti výrobních závodech v Evropě, Asii a USA, stejně jako 19-ti pobočkami a 70-ti zastoupeními po celém světě KURZ GROUP vyrábí a nabízí komplexní portfolio produktů pro povrchovou úpravu, dekoraci, označování a ochranu před paděláním včetně široké nabídky ražebních strojů a nástrojů. Neustále investuje do nových technologií a vyvíjí inovační řešení pro tištěnou elektroniku a související aplikace, např. RFID, organické fotovoltaické systémy a dotykové obrazovky. Publikace KURZ Plastics Decoration Guide vychází v limitovaném množství v anglické nebo německé mutaci a je možné ji zakoupit přímo u pobočky firmy KURZ za cenu 990,- Kč bez DPH. Pro objednání nás kontaktujte na tel.: +420 547 239 820 nebo e-mailem na office@czkurz.com

- Celosvětový servis a poradenství KURZ PLASTICS DECORATION GUIDE Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG vydala unikátní publikaci, která nabízí ucelený přehled možností povrchových úprav v oblasti dekorací plastových produktů. Podrobně popisuje technologie horké ražby (Hot Stamping), dekorace uvnitř vstřikovací formy IMD (In Mold Decoration), IML (In Mold Labeling) a Insert Molding a několik dalších speciální technologií jako Heat Transfer a Laser Color Transfer. Publikace je určena pro designéry, marketingové specialisty, vývojové inženýry, technology a další klíčové specialisty, kteří jsou zapojení do plánování a implementace jednotlivých etap dekoračního procesu. 12

Malý náhled do publikace naleznete na internetovém odkaze www.kurz.de/press1103

KURZ Czech & Slovak s.r.o. KURZ GROUP je globálním lídrem v oblasti horké a studené ražby, povrchových úprav a dalších dekoračních technologií. Vyvíjí a vyrábí dekorační a funkční vrstvy

Za Humny 749/16, 664 47 Střelice u Brna

Navštivte nás na veletrhu Plastex v pavilonu G1 na stánku 076 speciál Plastex – MSV 2012


SV iM mc á r v 62 Xu k0 STE stáne A L aP 2e n onu G em l j i u v a tav vp Vys rně vB

Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy a kalibry), zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz). Veškeré konstrukční práce jsou prováděny ve 3D grafickém prostředí SolidEdge ST4, což zejména při komunikaci se zákazníkem zlepšuje představivost dané problematiky a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu možným nedorozuměním.

Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům 50 - 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě nástrojů dodává firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů (desky, fólie). Na přelomu ledna a února 2012 získala firma COMPUPLAST s.r.o. výhradní zastoupení thajské firmy Labtech Engineering Co., Ltd. (www.labtechengineering.com) pro Českou a Slovenskou republiku. Labtech je výrobce laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Firmu založil v roce 1983 Švéd Peter Jurgensen v thajském Bangkoku a do dnešního dne je jejím presidentem a vlastníkem. V oblasti laboratorních

speciál Plastex – MSV 2012

zařízení pro plastikářský průmysl je druhou největší firmou na světě. Tím, že vlastníkem je Evropan a firmu vedou zkušení evropští manažeři, je produkce firmy postavena na základech vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné evropské bezpečnostní normy a směrnice. Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní účely univerzit, vysokých a střední škol tak i pro laboratorní, výzkumné, ale i provozní účely plastikářských zpracovatelských firem. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá záruka včetně CE prohlášení o shodě.

13


PA610 konstrukční plasty na MSV 2012: Radilon® D v popředí zájmu také v Brně

RADILON® S URV

MSV 2012 pavilon G1 Hlavní aplikace: rámy autosedaček. stánek 39

Vysoce tekoucí konstrukční plasty na bázi PA6 – s 50 % nebo s 60 % plniva – ideální pro díly běžně vyráběné z kovu. n

Po letošních veletrzích Plastindia, NPE a Chinaplast se RadiciGroup Plastics bude prezentovat na MSV v České Republice v Brně (10.-14. září 2012) n Během

RADILON® A RV300 HRG 3900 NER RADILON® A GF300 RKC NER

Sustainable Engineering Plastics?

veletrhu bude jistě v popředí zájmu produktová řada Radilon®D konstrukční plasty pro automobilový průmysl na bázi polymeru PA610, které byly vyvinuty díky spolupráci vývojových center RadiciGroup Plastics a Radici Chimica SpA.

n Další

produkty pro automobilový průmyslu prezentované na veletrhu: Radilon® A HHR (HIGH HEAT RESISTANT), Radilon® A RV500 RW 339, Radilon® S URV, Radilon® A RV300 HRG 3900 NER a Radilon® A GF300 RKC NER.

Na MSV 2012 v České Republice bude RadiciGroup Plastics prezentovat své aktuální novinky pro automobilový sektor s důrazem na nový Radilon® D – konstrukční plasty na bázi polyamidu 610. Na veletrhu budou také prezentovány Radilon® A HHR (řada konstrukčních plastů na bázi polyamidu 66 s výjimečnou odolností vůči stárnutí na vzduchu při teplotách až 210 °C), Radilon® A RV500 RW 339 a Radilon® S URV (PA6 a PA66 konstrukční plasty vhodné jako náhrada kovů nebo termosetů) a také Radilon® A RV300 HRG 3900 NER a Radilon® A GF300 RKC NER (PA66 konstrukční plasty odolné vůči glykolu.) Portfolio RadiciGroup pro automobilový sektor vyniká díky inovacím, nízkému zatížení životního prostředí, funkčnosti a kvalitě. Vysoká užitná hodnota těchto nových konstrukčních plastů je přímo předurčuje k výrobě dílů umístěných v prostoru motoru, kde kombinace vysokých teplot (často přes 100 °C) a přítomnost agresivních kapalin, jako paliva a olej, vytváří prostředí, které je mimořádně náročné na volbu materiálu. Vlastnosti nových materiálů od RadiciGroup Plastics umožňují vyrábět doposud kovové nebo termosetové díly vyrábět z termoplastů, což výrazně snižuje dopad výroby dílu na životní prostředí. RADILON® D

V porovnání s polyamidy PA6 a PA66 se Radilon® D vyznačuje:

Konstrukční plasty PA66 s 30 % skelného vlákna odolný vůči glykolu. n Hlavní

aplikace: nádrž radiátoru, kryt termostatu, kryt spojky.

WE MAKE IT.

- Sníženou absorpcí vlhkosti

- Menší snížení pevnosti v tahu a tahového modulu při použití v mokrém prostředí

- Lepší chemickou odolností vůči roztokům chloridu zinečnatého a chloridu vápenatého - Lepší odolnost vůči glykolu V porovnání s polyamidy PA11 a PA12 se Radilon® D vyznačuje: - Lepší tepelnou stabilitou - Nižší propustností pro uhlovodíky

Při výrobě materiálu RADILON® A RV300 HRG 3900 NER byl optimalizován jak polymer, tak výsledný plast s cílem maximální odolnosti vůči glykolu. Z vlastností tohoto materiálu je potřeba zmínit skvělé mechanické vlastnosti (modul i pevnost), vynikající houževnatost, dobrá zpracovatelnost a tvárnost a také dobrá odolnost vůči opotřebení a únavě dokonce i při vysokých teplotách.

100%

RADILON® A GF300 RKC NER materiály vyznačující se vysokým obsahem recyklovaného polyamidu z dobře kontrolovaného zdroje, skvělými mechanickými vlastnostmi a vysokou spolehlivostí. Tyto materiály s nízkým dopadem na životní prostředí jsou ideální i pro kritické díly v automobilovém průmyslu.

Polyamidů z koncernu RADICI je vyrobeno díky energii - Spojky rozvodů paliva, pneumatické rozvody, rozvody brzdové kapaliny, díly z obnovitelných zdrojů nebo v prostoru motoru. Během MSV 2012, prezentuje RadiciGroup při procesech vdechujících nový Plastics také RADIFLAM S, RADIFLAM A RADILON A HHR a RADIFLAM B materiály s retardéry hoření život recyklovanému materiálu. (HIGH HEAT RESISTANT) na bázi PA6, PA66 a PBT vhodné jak pro vstřiHlavní aplikace Radilonu® D v automobilovém průmyslu:

®

®

Řada konstrukčních plastů na bázi polyamidu 66 s výjimečnou odolností vůči stárnutí na vzduchu při teplotách až 210 °C. n Hlavní

aplikace: výstup mezichlazení, svody k turbodmychadlu, sací potrubí, rezonátor.

kování, tak pro vytlačování a HERAFLEX® E termoplastické elastomery (TPC-ET) pro vstřikování.

Z této řady vysoce tepelně odolných materiálů jistě stojí za zmínku vysoce výkonné materiály pro vyfukování RADILON® A BMV200 HHR 3800 NER, PA66 s 20 % skelného vlákna s vlastnostmi, které jej předurčují pro aplikace jako svody k turbodmychadlu (horká část) a RADILON® A BMV150 HHR 3800 NER – PA66 s 15 % skelného vlákna, materiál s excelentní tepelnou odolností. Z materiálů vhodných pro vstřikování je třeba zmínit RADILON® A RV350 HHR 3800 NER – konstrukční plast na výstup mezichlazení, svody k turbodmychadlu a rezonátor.

Nová řada materiálů na bázi PA610 vhodná jak pro vstřikování, tak pro vytlačování. Konstrukční plasty Radilon® D se vyrábějí z polymeru, který je z 60 % vyroben z obnovitelných zdrojů. Tím obnovitelným zdrojem je ricinový olej, získávaný ze semen skočce obecného (Ricinus Communis).

n Hlavní

Produkty využívající PA610 byly vyvinuty díky spolupráci mezi vývojovými centry RadiciGroup a Radici Chimica SpA a vyznačují se nejen sníženým dopadem na životní prostředí, ale také vlastnostmi, které jsou srovnatelné, ne-li lepší, v porovnání s tradičními polyamidy.

spojů, a také vyšší houževnatost jak za mokra, tak za sucha.

®

®

Kontakt pro obchodní informace pro český a slovenský trh: Zdeňka Votrubcová zastoupení RadiciGroup Plastics e-mail: info@radiciplastics.cz Phone: +420 315 684495 Monica Rudelli RadiciGroup Plastics Oblastní manažer e-mail: monica.rudelli@radicigroup.com Phone: +39 0346 22453

® A RV500 RW 339 RADILON Řada plastů na bázi PA6, PA66, jejich kopolymerů Konstrukční plast na bázi PA66 s 50 % a PA6.10 vyráběná energií z obnovitelných zdrojů. skelného vlákna, ideální jako náhrada kovu nebo termosetu. Použití: automotive, E/E, strojírenství...

aplikace: uchycení motoru, převodová skříň.

Ekologická řada plastů na bázi vysoce kvalitního Ve srovnání s tradičními konstrukčními mate® A RV500 RW 339 zaruriály PA66 RADILON polyamidového recyklátu z koncernu Radici. čuje vyšší pevnost v tahu a menší deformaci Použítí: automotive, E/E, strojírenství... při přetržení, a to i při přítomnosti studených

www.radicigroup.com/plastics info@radiciplastics.cz

NAVŠTIVTE NÁS: Hala G1 - Stánek 39

14

speciál Plastex – MSV 2012


MSV 2012 pavilon G1 stánek 39

Sustainable Engineering Plastics?

WE MAKE IT. 100%

Polyamidů z koncernu RADICI je vyrobeno díky energii z obnovitelných zdrojů nebo při procesech vdechujících nový život recyklovanému materiálu.

Řada plastů na bázi PA6, PA66, jejich kopolymerů a PA6.10 vyráběná energií z obnovitelných zdrojů. Použití: automotive, E/E, strojírenství... Ekologická řada plastů na bázi vysoce kvalitního polyamidového recyklátu z koncernu Radici. Použítí: automotive, E/E, strojírenství...

speciál Plastex – MSV 2012

www.radicigroup.com/plastics info@radiciplastics.cz

15


Robotika v plastech již dávno neznamená jen vyjímání z lisů Lakovací roboty ABB s řídicím systémem nové generace IRC5P – kvalitní a efektivní řešení pro každou lakovnu Typické zadání těchto dnů od našich zákazníků zní téměř vždy podobně – „konečný odběratel mých lakovaných dílů požaduje stabilně vyšší kvalitu za nižší cenu“. Zkusme se chvíli zamyslet nad touto na první pohled obtížně řešitelnou rovnicí. Jestliže jste vyčerpali všechny rezervy na straně vstupů, nezbývá než provést analýzu efektivity samotného lakovacího procesu. A zde se v případě ruční lakovny skrývají dosud netušené možnosti. Věděli jste například, že v případě robotizovaného lakování dochází k úspoře barev v řádech desítek procent (obvyklé hodnoty se pohybují dle členitosti dílu v rozmezí 30 % až 50 %, což se následně promítá i do množství emisí)? Bylo Vám známo, že přesným vykonáváním robotických pohybů docílíte diametrálně odlišné kvality a rovnoměrnosti nástřiku (což má v důsledku zásadní vliv na konečnou zmetkovitost)? A to ani nemusíme zmiňovat značné úspory na straně energetické náročnosti nutné pro udržení optimálních poměrů v kabině (robot vyžaduje daleko méně „ohledů“ než lidská obsluha). ABB – specialista na robotizované lakovací aplikace Společnost ABB je již od 60. let minulého století lídrem na poli robotizovaných lakovacích aplikací a kompletních řešení v tomto oboru. Jak je zmíněno v úvodu, mnoho zákazníků na celém světě využívá naše řešení pro výsledné zlepšení kvality lakovaných povrchů, optimální využití a spotřebu materiálů, snížení emisí a zkrácení výrobních cyklů. Silnou zbraní robotizovaných lakovacích pracovišť ABB je kromě mnohaletých zkušeností také náskok v technice. Především unikátní systém IPS (Integrated Process System), který bývá srdcem těchto aplikací. V praxi znamená „spřažení“ pohybů robotu s ovládáním veškeré aplikační technologie – což činí proces nástřiku velmi stabilním a jednoduchým pro obsluhu (např. v situaci zavádění nových dílů do výroby). Zákazníci též oceňují možnost výrobních statistik a také přesnou kontrolu procesu lakování. Velmi důležitým faktorem je také rychlá ekonomická návratnost pracoviště.

16

Řada lakovacích robotů ABB – od IRB 52 až po IRB 5400 ABB instaluje celou škálu lakovacích robotů, přesně na míru požadavkům Vás, zákazníků. Od jednoduchých aplikací lakování menších dílů, kde své uplatnění najde ekonomicky výhodný model IRB 52, přes středně náročné aplikace, kde se nejčastěji aplikují roboty řad IRB 540 a IRB 580, až po nejnáročnější aplikace např. lakování karoserií automobilů apod., na které jsou specializovány roboty řady IRB 5400 a IRB 5500. Robot IRB 5400 může ve svém vrchním rameni nést kompletní lakovací technologii, což je velmi výhodné s ohledem na její řízení - co nejblíže lakovací pistoli. Předností robotů ABB jsou také unikátní a vysoce přesná zápěstí Flexi Wrist a Hollow Wrist, umožňující na minimum zkrátit čas lakování jednotlivých dílů při zachování maximální kvality výsledného povrchu a zaručují dokonalé pokrytí i těch nejsložitějších dílů. Řídící systém IRC5P Je novou generací, jež ABB přináší pro své lakovací roboty. Má velmi příjemné uživatelské rozhraní ovladače s podporou několika jazyků (Češtinu nevyjímaje!). Součástí systému je i nová generace programu RobView 5 pro velmi kvalitní vizualizaci a diagnostiku výroby, její kontrolu a řízení parametrů. Umožňuje také snadnou tvorbu zákaznických obrazovek na ovladači Paint TeachPendant. Aplikační technologie ABB ABB Robotika vyvinula společně s lakovacími roboty i velmi kvalitní

lakovací technologii, kterou mohou být tyto roboty vybaveny. Škála těchto produktů je velmi široká, od zubových čerpadel, přes měniče a směšovače barev, pilotní ventily, až po nejkvalitnější stříkací pistole, robobely („zvonky“) nebo výměnné cartridge. Kvalita této technologie je nedílnou součástí našich robotizovaných pracoviště s ohledem na maximální opakovatelnou výstupní kvalitu lakovaných dílů. Výhody nasazení lakovacích robotů ABB: n Vyšší

produktivita výroby

n Snížení

nákladů při provozu lakovací linky n Vyšší

flexibilita výroby

n Lepší a bezpečnější pracovní prostředí

Servisní zázemí ABB Robotika disponuje v České republice velmi silným a zkušeným servisním týmem, který dnes čítá 22 techniků. To zaručuje našim zákazníkům velmi kvalitní servisní podporu a bezproblémový chod jejich výrobních linek. Všechny vyjmenované faktory Vám mohou přinést výrazně kvalitnější a efektivnější provoz lakovny a tím i zlepšit Vaše postavení v konkurenčním prostředí. Vladimír Slabý, ABB s.r.o. +420 731 552 214 vladimir.slaby@cz.abb.com www.abb.cz/robots

speciál Plastex – MSV 2012


t us a rno t e Me ex / B t 2 Plas .09.201 e h t 10 12 from 4.09.20 22 to 1 G1 / Booth Hall

The all-in-one solution.

The specialists in plastics recycling systems. EREMA TVEplus® – one system for filtration, homogenisation and degassing

Choose the Number One.

speciál Plastex – MSV 2012

17


Greiner a Piovan: projekt aplikace úsporného volného chlazení V současné době všechny výrobní průmyslové oblasti očekávají rozsáhlé schopnosti, výkony a služby od svých dodavatelů technologií a surovin, aby byly schopny obstát na současném globálním trhu . Nejinak je tomu také v segmentu výroby obalů a technických výlisků z plastů, kde jedno z vedoucích postavení zaujímá společnost Greiner se sídlem v Rakousku. Skupina Greiner, která byla založena již v roce 1868, dosahuje v současnosti tržeb přesahujících 1,2 miliardy EUR ročně a zaměstnává 3 tisíce zaměstnanců ve svých 31 lokalitách v Evropě a v Mexiku. Součástí této skupiny je také firma Greiner Assistec s výrobním závodem ve Slušovicích (více na stránkách www.greiner-assistec.com). Společnost vidí jako jednu z cest svého úspěchu, redukci energetické náročnosti celého výrobního procesu a udržitelnost rozvoje aktivit ve vztahu k životnímu prostředí. Výrobní proces ve firmě Greiner Assistec vyžaduje vzhledem k počtu procesních strojů a množství zpracovávaného materiálu vysoký chladící výkon pro dosažení očekávané kapacity výroby a zajištění konstantních kvalitativních vlastností výrobků. Původní chladící systém byl tvořen několika centrálními kompresorovými chladícími jednotkami pro produkci chladící vody o nízké teplotě pro okruh forem a dalšími kompresorovými chladícími jednotkami pro chlazení okruhu hydromotorů vstřikolisů.

Pro geografické umístění výrobního závodu je charakteristická venkovní teplota vzduchu v rozmezí -25 °C až +35 °C, kdy po 80 % roku se teplota pohybuje mezi 0 °C až +20 °C a teploty nad +26 °C tvoří jen asi 1% celkového času. 18

Tyto podmínky umožňují výrazně optimalizovat provozní náklady na chladící systém díky implementaci v současnosti nejvíce efektivního systému chlazení procesní vody od společnosti Piovan. Celková tepelná zátěž ve výrobě produkovaná nástroji-formami, hydraulickým systémem vstřikovacích strojů a chlazením sušících jednotek je více než 600 kW. Na základě provedené energetické analýzy spotřeby chladičů, celková spotřebovaná elektrická energie dosahovala hodnoty 1 135 220 kWh ročně. V první fázi projektu byly společně analyzovány pracovní podmínky stávajícího systému a následně byly ohodnoceny možné varianty řešení včetně návratnosti investice ve srovnání s předpokládanými energetickými úsporami. Nakonec bylo rozhodnuto o implementaci systému volného chlazení zejména pro okruh chlazení hydrauliky procesních strojů, kde je možné používat po celý rok chladící vodu o teplotě minimálně 30°C a tepelná zátěž tvoří více než 66% z celkové zátěže. Pro tuto konkrétní aplikaci, vzhledem k možnosti dosažení ještě vyšších energetických úspor, byl zvolen model venkovního volného chladiče se systémem samovypouštění, který byl umístěn na střešní konstrukci nad strojovnou s čerpadly a kompresory. Tento systém dokáže zajistit provoz okruhu chlazení bez použití glykolu, nemrznoucí směsi, a uspoří tím další náklady na elektrickou energii vzhledem k eliminaci použití deskového výměníku tepla, kde jinak dochází k teplotní ztrátě minimálně 3 °C.

Dalším technickým prvkem při aplikaci volného chlazení může být použití adiabatické funkce chladiče, kdy ve dnech s vysokou teplotou okolního vzduchu volný chladič pracuje v částečném adiabatickém režimu podobném funkci chladící věže, a dokáže pak produkovat procesní chladící vodu o nižší teplotě, než je samotná teplota okolního vzduchu. Vzhledem k velkému nominálnímu výkonu použitého volného chladiče a počtu ventilátorů, byla použita na řízení otáček a tím okamžitého výkonu chladiče technologie EC ventilátor. Toto řízení ve srovnání s klasickým krokovým řízením ventilátorů dokáže uspořit při běžném vytížení chladiče 50% elektrické energie a ve srovnání s řízením frekvenčním měničem zhruba 15% energie potřebné pro provoz ventilátorů. Řešení, které bylo realizováno na sklonku roku 2011, přineslo firmě Greiner Assistec snížení energetické náročnosti na chlazení o 693 857 kWh ročně , což představuje úsporu provozních nákladů zhruba 1 734 000,- Kč za rok. Technologie volného chlazení je vhodná jak pro nové realizace centrálního chlazení procesní vody, tak také jako doplnění, čí rekonstrukce starších chladících systémů. Vyjímečných výsledků v úsporách energie je dosahováno ruku v ruce s ostatními technologiemi chlazení Piovan, zejména v kombinaci s termochladiči řady Digitemp. Technologie volného chlazení je jeden ze směrů, které Piovan představuje pro použití v oblasti výroby plastových dílů , společně s ostatními vysoce efektivními a ekologickými řešeními pro sušení, nasávání plastového granulátu, dávkování a nástroji řízení kvality jako je supervizní software. Spolupráce mezi Piovan a Greiner Group přinesla díky úzké kooperaci řešení s výrazným přínosem směřujícím ke snížení energetické náročnosti. V segmentu výroby plastových dílů jsou konstantní produkce, optimalizované provozní náklady a efektivita základními hodnotami úspěchu. Toto všechno jsou hodnoty, které Greiner Group oceňuje u firmy Piovan, a které jsou nezbytné pro dosažení těch nejvíce ambiciózních cílů. speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

19


Skvělé LG ABS a LG ASA nyní dodávané firmou RESINEX LG Chem je největším světovým výrobcem ABS a ASA, který má v portfoliu přes 100 různých typů, a který vyniká kvalitou barvených materiálů za velmi konkurenční ceny. LG Chem se soustředí na vyvíjení nových typů dle požadavků svých zákazníků a nových aplikací. Prioritou pro LG Chem je vysoká kvalita materiálů ve smyslu skvělých mechanických a tepelných vlastností i ve smyslu stability těchto vlastností u jednotlivých šarží. Jejich znalosti a dovednosti v barvení řadí LG ABS a LG ASA na světovou špičku v barvených materiálech. Resinex, přední evropský distributor plastů, dodává materiály LG ABS a LG ASA ve velké části Evropy včetně České republiky a Slovenska. Dodávky jsou zajišťovány z centrálního skladu v Belgii nebo z lokálních skladů v Praze a Bratislavě pro zajištění flexibility dodávek a optimální ceny transportu.

Resinex je spolehlivým dodavatelem plastů, který poskytuje širokou technickou podporu, spolehlivost dodávek od 25 kg po plné kamiony, přesný logistický servis a porozumění požadavkům zákazníků. LG ABS je široce používaným pro různé elektro součásti, automobilové díly, domácí spotřebiče, kryty zařízení a další. Vyznačuje se vysokou rázovou odolností, pevností v ohybu, chemickou odolností a tvarovou stálostí. V portfolio LG ABS jsou typy: • S vysokou tekutostí. • S vysokou rázovou odolností. • S vysokým leskem. • Se super vysokým leskem. • S retardovanou hořlavostí. • Tepelně odolné. • S odolností vůči poškrábání. • S nízkým leskem. • Pro vytlačování. • Pro vyfukování. • Pro pokovování. • Pro lakování. • Pro vnitřní díly ledniček. • Transparentní. • Antistatické (standardní i permanentní). • Se zvýšenou odolností vůči povětrnostním vlivům. • Černé, bílé, šedé. • V barvě dle zákaznické specifikace.

20

LG ABS s retardovanou hořlavostí LG má velmi široké portfolio různých typů ABS s retardovanou hořlavostí, tak aby vyhověly většině aplikací vyžadujících sníženou hořlavost. Mezi typické aplikace patří různé díly pro elektrické a elektronické výrobky. LG ABS s retardovanou hořlavostí (V-0) dále nabízí velmi dobře balancované mechanické vlastnosti, dobrou tepelnou a UV stabilitu. Mezi tyto typy patří LG ABS AF312 s nehořlavostí V-0, vysokou tekutostí a rázovou odolností, LG ABS AF342 s nehořlavostí V-0 a tepelnou a UV odolností či LG ABS AF360 s nehořlavostí V-0 bez DECA a TBBA retardérů a řada dalších typů.

Transparentní LG ABS Při zakomponování metylmetakrylátu do ABS se dosáhne transparentnosti materiálu a také zvýšené odolnosti vůči poškrábání při zachování ostatních výborných vlastností ABS. Transparentní ABS má oproti PC či PMMA výraznou výhodu v mechanické pevnosti při nízkých teplotách. Takovéto materiály se používají pro výrobu hraček, kuchyňských spotřebičů, elektrických přístrojů. LG nabízí typy LG ABS TR558A s vysokou houževnatostí, LG ABS TR557 s vysokou rázovou odolností, LG ABS TR552 s dobrou chemickou odolností, antistatický typ LG ABS TR558NS či LG ABS TR300 s retardovanou hořlavostí. LG ABS s vysokým a super vysokým leskem Tyto typy jsou vhodné pro pohledové aplikace, jako jsou díly domácích spotřebičů. LG ABS s vysokým leskem také vynikají výbornou zpracovatelností, rázovou

odolností, tuhostí či obsahují antistatická aditiva. Mezi tyto typy patří například LG ABS SG175 či LG ABS HG173. LG ABS s vysokou odolností vůči poškrábání Pro pohledové aplikace jako jsou ozdobné rámečky televizí či audio a video systémů se také doporučují typy s vysokou odolností vůči poškrábání, jako jsou například LG ABS XG570 či LG MABS XG568. Tyto typy dosahují odolnosti vůči poškrábání díky své velmi vysoké tvrdosti 119-120 Rockwella (standardní ABS má tvrdost cca 108).

Antistatické LG ABS Antistatické typy LG ABS se používají pro aplikace, kde se vyžaduje omezení vzniku elektrostatického náboje. LG ABS AP163 se vyznačuje permanentním antistatickým efektem a rychlým nástupem antistatického účinku. Tepelně odolné LG ABS Tepelně odolné LG ABS se používají hlavně pro elektrické, elektronické a automobilové aplikace. Vyznačují se vysokou tepelnou odolností při zachování výborné zpracovatelnosti a vysokých mechanických vlastností a skvělého povrchu. Mezi hlavní tepelně odolné typy patří LG ABS XR490, LG ABS XR474, LG ABS XR440, LG ABS XR407D, LG ABS XR404 a další. Pokovovatelné LG ABS Typy LG ABS MP220 a LG ABS MP211 jsou speciálně upravené pro pokovování a uplatňují se například ve výrobě pokovovaných automobilových dílů, jako jsou části přední masky či emblémy nebo i pro neautomobilové aplikace jako jsou například pokovené dveřní kliky či pokovené obaly kosmetiky.

LG ASA LG ASA se vyznačuje hlavně skvělou odolností vůči počasí, ale i skvělými mechanickými vlastnostmi a snadnou zpracovatelností. K dispozici jsou například typy LG ASA LI 911 s vysokou tekutostí a tuhostí vhodný pro bílé výlisky, LG ASA LI 913 pro vytlačování schůdků do bazénů , LG ASA LI 923 pro vytlačování okapů či LG ASA LI 968 pro vytlačování okenních profilů. V nabídce je také vysoce tepelně odolný typ LG ASA LI 941 pro automobilové aplikace jako jsou díly zpětných zrcátek či části přední masky.

Materiálové listy a další informace k LG ASA a LG ABS jsou k dispozici na www.resinex.cz, www.resinex.sk či www.resinex.com. Pro nabídku materiálů LG ABS a LG ASA se s důvěrou obraťte na resinex@resinex.sk nebo resinex@resinex.cz. speciál Plastex – MSV 2012


TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PLASTY ABS

ASA PA6

PA66

PA6/66 PA11 PA12 PA Alloys PVDF PA/ABS PC/ABS PC

/#)07/v 56;410

4#8#)1

5+%1(.': .) #$5 .) %JGO

4#8#)1

21.;(#56 .) %JGO

.) #5# 4*1&+#

6'%*0;. 6'%*0;. 56#4v 4*1&+#

4*1&+#

141/+& 4#8#)1

4#8#/+& 4*1&+#

6'%*0;. 4*1&+#

141/+& 4#8#)1

4#8#/+& 4*1&+#

6'%*0;. 4+.5#0 $ #4-'/#

4+.5#0 # #4-'/#

14)#..1; #4-'/#

#4-'/#

-;0#4 4*1&+#

6'%*0;. #..1; 5+%1$.'0& 4#8#)1

27.5'v 56;410

4#8#)1

/#$.': %#.+$4'v 56;410

4#8#)1

5+%1-.#4

PCT PMMA LFT compounds

6*'4/: #.67).#5 %'.564#0 (#%614

6+%10#

#.67).#5

6+%10#

6+%10#

LCP

8'%64# <'0+6'

6+%10#

6+%10#

POM

6+%10#

*156#(14/ #/%'. 6+%10#

6+%10#

%'.#0': 6+%10#

8#0&#4 6+%10#

+/2'6 6+%10#

(146410 56;410v 56;410

4#8#)1

5+%156+41.1 6;4+.v 56;410

4#8#)1

5%10#$.'0& '02.#56

'051(6 5 '02.#56

'051(6 6 '02.#56

'051(6 1 '02.#56

'0(.': 6+%10#

4+6'(.': #4-'/#

2'$#:

PBT PBT/PET CMFOET PET PPS PS SAN TPE-S

TPE-O TPE-V TPE-E TPE-A

POLYOLEFINY PE LD PE LLD EPE PE ULLD POP POE PE HD

&19 .&2' &19 2.#56+%5

4#8#)1 .&2' 4#8#)1

&19.':v &19 2.#56+%5

'.+6'v &19 2.#56+%5

#66#0'v &19 2.#56+%5

#((+0+6;v &19 2.#56+%5

8'45+(;v &19 2.#56+%5

&19 *&2' &19 2.#56+%5

616#. *&2' 616#.

PE MD EVA PP

616#. /&2' 616#.

616#. '8# 616#.

$4#5-'/ 22 $4#5-'/

616#. 22 616#.

'ZZQP/QDKN6/ 22 OGFKECN '::10 /1$+.

PP plněné

56;410

+052K4'v 4#8#)1

/#(+.. 5%1.'(+0 4#8#)1

ELASTOMERY A MASTERBATCHE ELASTOMERY

BAREVNÉ KONCENTRÁTY A ADITIVA

NORDEL™ EPDM, ENGAGE™ POE, SBR RUBBER, BR RUBBER (DOW PLASTICS) RAVAFLEX EPDM, SBR, BR, IR, IIR, CIIR a další (RAVAGO) přírodní kaučuky (různí výrobci) (COLOR SERVICE, COLLOIDS)

PLASTY A KOMPAUNDY V PRŮMYSLOVÉ KVALITĚ HDPE, LDPE, PP, PP plněné, PS, ABS, PC/ABS, PC, PA6, PA66

ñ GMFYJCJMJUB B TQPMFIMJvPTU EPdáWFL PE LH QP QMO LBNJonZ [B QÑ [OJW DFny ñ TUBOEBrdO NBUFSJály J [BLbzLová LPNQBVOEBDF QMBTUů ñ UFcIOJcLb QPEQPSB prPKFLUĶ WvFUO .PVME 'low AnBlZTJs)

speciál Plastex – MSV 2012

21


Inteligentní řešení horkých vtoků vhodná pro každou aplikaci Smart Hot Runner Solutions to Suit Each Application Mastip přináší řešení, to znamená, že každý z našich systémů je vyráběn na zakázku přesně podle vašich požadavků. Naši technici budou s vámi spolupracovat na posouzení potřeby vašeho projektu a zajistí, aby bylo dosaženo správného řešení pro vaši aplikaci.

Mastip supplies solutions; this means each of our systems is custom made to meet your exact requirements. Our engineers will work with you to assess the need of your project ensuring the right solution is achieved for your application.

Přinášíme řešení na širokém poli trhu, a to v oblasti lékařství, optiky, obalové techniky, výroby uzávěrů, elektrotechnické, strojírenské, průmyslové, domácích spotřebičů a automobilových součástek.

We produce solutions across many markets, including medical, optical, packaging, caps and closures, electrical, engineering, industrial, appliances and automotive components.

Naše týmy posuzují každou aplikaci, aby zajistili použití správné konfigurace trysek, konstrukci rozvodných bloků a součástky odolné proti opotřebení k dosažení kvality dílů, jejich životnosti a dlouhodobé spolehlivosti. Mastip má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování řešení pro horkou polovinu, etážovou formu, vícemateriálové a vícebarevné aplikace. Mastip je schopen přezkoumat a doporučit správné řešení pro vaše jedinečné požadavky, od jednoduchých vícedutinových plastových obalů po technicky vyspělé komponenty, jako jsou strukturální a strojní součástky pro automobilový průmysl. Řešení uzavíratelných trysek společnosti Mastip byla vyvinuta pro aplikace vyžadující vysoce kvalitní estetický vzhled výlisků, vysoké vstřikovací rychlosti a nízké vstřikovací tlaky. Uzavíratelnost rozvodných bloků lze ovládat nezávisle k umožnění sekvenčního plnění vašeho výlisku. Jelikož je každý systém navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám, řešení rozvodných bloků a trysek lze opatřit tak, aby splňovaly veškeré nároky na vzhled formy.

Our solutions teams assess each application to ensure the correct nozzle configuration, manifold design and wear resistant components are utilized to achieve part quality, repeatability and long term reliability. Mastip has extensive experience in supplying solutions for hot half, stack mould, multi material and multi colour applications. From simple high cavitation plastic packaging to technically advanced components such as structural and engineering parts for the automotive industry Mastip is willing to review and recommend the correct solution for your unique requirements. Mastip’s Valve Gate solutions have been developed for applications demanding a high cosmetic gate finish, high injection speeds and low injection pressures. Manifold valve gates can be actuated independently to allow sequential filling of your moulded part. As each system is designed to meet your needs, a manifold and nozzle solution can be supplied to meet any challenging mould design.

www.mastip.com

L4

L

L

L

L

L4

L4

L4

L5

Ød2

MJ Trysek - MJ Nozzle

MX Trysek - MX Nozzle

BX Trysek - BX Nozzle

SX Trysek - SX Nozzle

Tryska MJ je ideální pro zpracování malých částí nebo tam, kde je prostor minimální. Tryska navržená pro konfiguraci horké poloviny s více dutinami má optimalizovaný termočlánek a umísťování topného tělesa k zajištění přesné regulace teploty a profilu. Malé pouzdro ústí vtoku dovoluje vstřikování do vyhrazených prostor a zároveň umožňuje kvalitní chlazení prostoru ústí vtoku, a tak poskytuje lepší kvalitu dílů a kratší dobu cyklů.

Tryska MX je určena pro použití v systémech horké poloviny s mnoha dutinami, včetně dutin malých rozměrů. Tím, že MX tryska poskytuje vynikající tepelnou konzistenci, je schopna zpracovat širokou škálu plastů, od snadných etylenů až po náročné technické pryskyřice.

Tryska BX je určena k řešení všeobecných účelů pro aplikace s nízkých až středním počtem dutin, které nevyžadují konstrukci horké poloviny. Shodné konfigurace pro hrot, matici a ústí vtoku s řadou X (stejně jako trysky MX a SX) zajišťují, že tryska BX provádí tvarování i za náročných podmínek. Dostupnost v široké paletě velikostí a délek činí tyto trysky velmi univerzálními produkty pro širokou škálu aplikací.

Tryska SX je speciálně určena pro aplikace samostatnými tryskami. Dvě nezávisle řízené oblasti pro topná tělesa poskytují rovnoměrné rozdělení teploty po celé délce trysky, čímž činí trysku ideální pro zpracování technicky náročné a na teplotu citlivé pryskyřice.

The MJ nozzle is ideal for the processing of small parts or where space is minimal. Designed for multi cavity hot half configurations the nozzle has optimised thermocouple and heater positioning to ensure precise temperature control and profile. The small gate pocket allows injection into restricted areas while enabling superior cooling of the gate area, thus providing improved part quality and cycle times.

The MX nozzle is designed for use in high cavitation hot half systems including those requiring close cavity pitching. By providing excellent thermal consistency the MX nozzle is able to process a wide range of plastics, from the easy ethylene’s to tough engineering resins.

The BX nozzle is designed to provide a general purpose solution for low to medium cavitation applications, not requiring hot half construction. Sharing the X range tip, nut and gate configurations ensures the BX nozzle performs under demanding moulding conditions. Available in a large variety of sizes and lengths makes this nozzle a very versatile product for a wide range of applications.

The SX nozzle is specifically designed for all single nozzle applications. The two independently controlled heater zones provide uniform temperature distribution along the length of the nozzle, making it ideal to process demanding engineering and temperature sensitive resins.

smart hot runner solutions

22

speciál Plastex – MSV 2012


Váš partner v systému horkých vtoků Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions Mastip je předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení systémů horkých vtoků v průmyslu plastů po celém světě. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze rozvodných bloků pro konfigurace tepelných regulátorů a ústí vtoku k uspokojení i těch nejnáročnějších aplikací.

Mastip is a leading designer and manufacturer of innovative hot runner solutions to the plastics industry worldwide. Our comprehensive product range includes complete Hot Half or manifold only solutions in thermal and valve gate configurations to satisfy the most demanding applications.

Ať už je váš produkt z oblasti strojírenství, optiky, obalové techniky, nebo se jedná o elektrotechnickou, spotřební, lékařskou či automobilovou součástku, Mastip nabízí široký sortiment a zkušenosti s aplikacemi náročných technických pryskyřic.

Whether your product is engineering, optical, packaging, electrical, consumer, medical or automotive components Mastip has the product range and applications experience for demanding engineering resins.

S podporou naší globální sítě dílů a technické podpory, jsme tady, abychom Vás podpořili od prvních dotazů až po post-prodejní servis všech systémů společnosti Mastip po celém světě. Kontaktujte nás ještě dnes pro řešení navržené speciálně pro Vaši aplikaci.

Backed by our global parts and technical support network, we are there to support you from initial enquiries through to post-sales service for all Mastip’s systems across the globe. Contact us today for a solution designed specifically for your application.

Contact Us mastip@mastip.com | www.mastip.com Navštivte nás na veletrhu PLASTEX v Brně. (Výstava VMM) Visit us at Plastex, Brno. (VMM Stand)

speciál Plastex – MSV 2012

smart hot runner solutions

23


Navštivte nás na MSV veletrhu. Pavilon G1, stánek 092.

24

speciál Plastex – MSV 2012


NOVÉ ELEKTRICKÉ ZÁVITOVÉ VYTÁČECÍ JEDNOTKY STRACK Z 5411 a Z 5421 Elektrická vytáčecí závitová jednotka je vestavěné řešení pro vstřikovací nástroj, aby mohl odformovat jeden nebo více závitů pomocí elektrického řízeného motoru. Doplňuje tak dosavadní řadu vytáčecích jednotek STRACK s hydraulickými pohony.

Výhody:

K dipozici jsou dva druhy elektrického vytáčení: Z 5411 a Z 5421.

• • • • • • •

Z 5411

je řešení pro menší průměr závitu s maximálním kroutícím momentem pro odšroubování do 37 Nm.

Z 5421

je řešení pro větší průměr závitu s maximálním kroutícím momentem do 70 Nm a také pro vícenásobné vytáčecí jednotky.

Vysoká přesnost v 6500 krocích na 360 ° Homogenita reprodukce pro velké série Hladký nájezd ke kontuře Kontrola výkonu / kontrola jádra Programovatelná finální pozice Nastavení režimů Ideální pro čistou výrobu, potravinářský průmysl a sanitární techniku

Z 5411

• Servomotor s kompaktní-servo kontrolou • Typ regulátoru 01 s kabelovým dálkovým ovladačem • Pro aplikace do točivého momentu 37 Nm

Z 5421

• Servomotor s vestavěnou-servo kontrolou, typ regulátoru 02 • Rozvaděč s napájecím zdrojem a ovládacími prvky • Pro použití do maximální točivým momentem 70 Nm Provedení Z 5411 se nastavuje pomocí jednoduchého ovládání a servo kontroly kdy se pomalou rychlostí (asi 100 ot/min a 3 Nm točivého momentu) nastaví počáteční referenční bod. Pomocí tlačíte je pak možné provést kontrolované zasunutí jádra. Provedení Z 5421 spolupracuje se systémem “machine core pull system“, pokud je k dispozici. Pokud je tato operace ukončena, může být spuštěn nepřetržitý provoz. Pro něj má kontrolní jednotka předprogramovány dva režimy – zasunutí jádra do dutiny formy a vysunutí jádra z dutiny formy. Délka závitu se definuje při objednání dle požadavků zákazníka.

speciál Plastex – MSV 2012

Technická data motoru Typ motoru

Z 5411

Z 5421

Servomotor Typ 01

Servomotor Typ 02

Moment naprázdno

1.3 Nm

3.1 Nm

Nominální moment

2 Nm

2.3 Nm

Špičkový moment

3.9 Nm

10.3 Nm

Výkon

0.4 kW

1.5 kW

Otáčky

5 000 U/min

5 500 U/min

Třída krytí IP

IP55

IP65

Tepelné krytí

F

F

Délka motoru

ca. 140 mm

ca. 220 mm

Technická data převodovky Typ převodovky

Z 5411

Z 5421

Planetová

Planetová

Nominální kroutící moment

13 Nm

11 / 16 / 23 Nm

Špičkový moment

37 Nm

50 / 70 / 100 Nm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Výstupní hřídel

25


HAHN Automation představuje inovace zaměřené na energetickou efektivitu Skupina HAHN Automation, specialista na inovativní, technologicky vyspělá a především energeticky úsporná řešení, představuje své hlavní portfolio a inovace zaměřené především na energetickou efektivitu. Sféry působnosti HAHN Automation můžeme rozdělit do 3 hlavních oblastí: robotika, technologie temperace a chlazení, automatizace montážních a kontrolních procesů. V každé z těchto oblasti dbá na zvyšování konkurenceschopnosti svých zákazníků z řad výrobních podniků, ať již ve formě optimalizace procesu, zkracování výrobního cyklu, snižování zmetkovitosti, či snižování, v poslední době tolik skloňované, energetické náročnosti výroby. Jako zkušený vývojář a výrobce odnímačů vtoků, lineárních robotů a systémový integrátor nejnovějších robotických technologií všech předních výrobců víceosých průmyslových robotů, je společnost HAHN Automation dobře připravena na vyřešení jakéhokoli zadání. HAHN Automation dbá na vysokou kvalitu svých dodávek a proto i nadále klade důraz, na rozdíl od řady svých konkurentů, na umístění výroby do svých závodů v Německu, Švýcarsku a v USA. Do skupiny HAHN Automation byli v posledních letech začleněni významní výrobci manipulátorů s dlouholetými zkušenostmi: společnosti REMAK Maschinenbau a Geiger Handling System. Jednotlivé řady robotů těchto dvou společností byly, po začlenění do skupiny, sjednoceny a prošly inovačním procesem. Nyní je tak na trh nabízen ucelený sortiment lineárních robotů, který splní veškeré náročné požadavky na manipulaci. KOMPLETNÍ VÝROBNÍ PROGRAM LINEÁRNÍCH ROBOTŮ S DŮRAZEM NA ENERGETICKOU ÚSPORU PŘINÁŠEJÍCÍ RYCHLOU NÁVRATNOST POČÁTEČNÍ INVESTICE HAHN moderní lineární roboty přesvědčují svojí vysokou dostupností a velmi rychlými časy odebírání. Bez problémů dokáží manipulovat až se 100kg. Všechny řady HAHN lineárních robotů mají jednoduché a lehce srozumitelné ovládací panely RMP a kladou vysoký důraz na energetické úspory. Do standardní nabídky patří zařízení pro vysokorychlostní odnímání vtoků, ať v pneumatické nebo servomotorické variantě ProPicker, dále pak servomotorické lineární roboty SmartLine či prémiová řada ProLine, která se vyznačuje vysokým výkonem, robustní konstrukcí, velmi intuitivním uživatelským rozhraním a energeticky úsporným režimem. Poslední trendem, na který se HAHN zaměřuje, je snižování energetické náročnosti. Díky následujícím třem hlavním inovacím dokáže ve srovnání s konvenčními

zařízeními, zejména u velkých robotů, dosáhnout pozoruhodných energetických úspor, a to až o 40 %, což v praxi znamená návratnost počáteční investice v rámci několika měsíců. - Optimalizace programu: Díky snižování rychlosti a dynamiky pohybu lineárních robotů v prostoru mimo vstřikolis dokáží HAHN roboty snižovat energetické požadavky. - Zpětné využití energie: S využitím integrovaného systému rekuperační brzdné energie se elegantně šetří životní prostředí a dosahuje se snížení nákladů až o 80 % oproti použití s brzdnými odpory. - Snížení spotřeby energie: Spotřeba energie lineárních robotů může být výrazně snížena také díky snížení vazebního proudu při držení zdvihu vertikální osy Y. Také na poli temperace je HAHN zkušeným vývojářem, inovátorem a sériovým výrobcem zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl. TEMPERAČNÍ ZAŘÍZENÍ HAHN AUTOMATION VYKAZUJÍ NEJLEPŠÍ HODNOTY ENERGETICKÉ EFEKTIVITY Interní srovnávací měření potvrdilo, že nová generace ProTemp temperačních zařízení, kterou společnost HAHN Automation uvedla v roce 2011 na trh, dosahuje nejlepších hodnot energetické efektivity ve srovnání s konkurencí a dokáží přinést úspory na energiích až 40 %. Tento výsledek je založen na revoluční modernizaci této řady ve formě použití nových vícestupňových odstředivých čerpadel, která ve spojení s rychlým a přesným mikroprocesorovým řízením umožňují optimální tepelný tok a tím zajišťují kratší dobu cyklu a zvýšení efektivity. Vedle toho mají, tato zmodernizovaná temperační zařízení, již ve standardu integrované měření průtoku a tlaku a jsou vybaveny novým ovládacím panelem s 4,3“ barevným dotykovým displejem, pomocí kterého lze centrálně kontrolovat až 6 temperačních jednotek. V provozu může tato nová generace zařízení pracovat až do teploty vody 150 °C a při okolní teplotě do 60 °C. Řada ProTemp může být, díky svému flexibilnímu modulárnímu montážnímu systému, snadno přizpůsobena potřebám zákazníka. Další optimalizaci výrobního procesu lze dosáhnout u řady plastových dílů také pomocí pulsní temperace. HAHN Automation má na tomto poli dlouholeté zkušenosti a přínosy jejího zařízení PulseTemp potvrzují výsledky implementace u řady spokojených zákazníků. Základem tohoto řešení temperace je možnost regulovat samostatně jednotlivé chladící okruhy formy, které mohou být nastaveny na rozdílné teploty, a kde průtok vody není na rozdíl od konvenčních temperačních zařízení kontinuální, ale je řízen na základě potřeby. Optimální teploty teplonosného média je pak dosahováno pomocí mixování teplé a studené vody. Hlavními přínosy této technologie jsou mj. vyšší výkonnost dosažená pomocí snížení doby cyklu (až o 30 %), energetická úspora, snížení zmetkovitosti, lepší kontrola prostřednictvím integrovaného průtoku a měření teploty u každého okruhu.

Lineární robot ProLine: zaměřeno na energie 26

speciál Plastex – MSV 2012


PulseTemp je nabízen ve dvou variantách. Varianta PulseTemp RPT100 je koncipována jako zařízení “vše v jednom” nebo varianta PulseTemp RPT200, se kterou lze kontrolovat až 72 chladicích okruhů.

Visions become real. % Až 40 ká ic t e energ ra! o úsp

Temperační a chladící systémy vč. pulsní temperace

PulseTemp RPT100

Optimálním doplňkem existující řady temperačních zařízení v portfoliu HAHN Automation jsou SmartCool chladící zařízení. Robustní a výkonná odstředivá čerpadla, nerezové a dobře izolované nádrže vody zajišťují vysoký výkon.

Speci á u příl lní akce e MSV žitosti Br 2012! no

HAHN AUTOMATION ZKUŠENÝ PARTNER PRO AUTOMATIZACI MONTÁŽNÍCH A KONTROLNÍCH PROCESŮ Poslední z výčtu hlavních kompetencí skupiny HAHN Automation jsou komplexní dodávky automatizačních řešení montážních a kontrolních procesů. Nabídka zahrnuje řešení od manuálních pracovišť až po plně automatizované linky. Společnost má mj. jedinečné postavení ve vývoji procesu a sériové automatizaci suchého plnění hydraulických ložisek. Již mnoho let je společnost také lídrem na trhu při automatické předmontáži a koncové montáži turbodmychadel do osobních automobilů. Dalším příkladem jsou komplexní montážní linky na výrobu závěsných kování pro nábytek a krabic zásuvek. Přitom se dosahuje výrobních časů 1,5 s na výrobek. Specialitou společnosti jsou automatizované linky vyznačující se enormní flexibilitou pracovního spektra.

Odnímače vtoků, lineární roboty, integrace průmyslových robotů

Skupina HAHN Automation Založení: 1. června 1992 v Rheinböllenu, Německu Silné stránky: automatizace montážních a kontrolních procesů, vývoj a sériová výroba lineárních robotů, chladících a temperačních zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl Do skupiny integrovány: REMAK Maschinenbau GmbH a Geiger Handling Systems AG Výrobní závody: Německo (Rheinböllen a Reinheim), Švýcarsko a USA Regionální centra: Česká republika, Turecko, Kostarika

Automatizace montážních a kontrolních procesů Navštiv te 10.-14.0 nás ve dnec h 9.2012 na MS V v Brn ě Pavilo n G1, s tánek 031

Zaměstnanci: cca 380 celosvětově

HAHN Automation, s.r.o. Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly tel. +420 281 012 572 | info@hahnautomation.com www.hahnautomation.com

speciál Plastex – MSV 2012

www.hahnautomation.com

HAHN Automation, s.r.o. , Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly tel: +420 281 012 572 email: sales-cz@hahnautomation.com

27


SLAVÍ 20. VÝROČÍ OD SVÉHO VZNIKU

Kasko spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od svého vzniku jsme ryze českou společností. Najdete nás na Moravě v blízkosti hranic se Slovenskem v obci Slavkov, která se nachází nedaleko Uherského Brodu. Přímo v areálu máme dva závody. LISOVNU plastů, která má více než 300 zaměstnanců a NÁSTROJÁRNU se 45 zaměstnanci. Našim zákazníkům, kteří jsou převážně z oblasti automobilového průmyslu, nabízíme komplexní služby v oblasti vstřikování plastů, vývoje, konstrukce a výroby forem a nástrojů. Naše společnost je certifikovaná podle norem ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001. Jsme také jedním ze zakládajících členů Plastikářského klastru sídlícího ve Zlíně.

LISOVNA PLASTŮ Původní areál bývalého zemědělského družstva se za 20-ti leté období změnil k nepoznání. Zastaralé budovy byly postupně nahrazeny novými moderními halami. Z počátku byla výroba lisovny zaměřena spíše na produkty určené do spotřebitelské sítě jako například různé autodoplňky, obuvnické komponenty a jiný sortiment. Později se produkce rozšířila o dodávky sériových dílů pro automobilový průmysl, který má dnes dominantní postavení. Postupně byly nahrazeny zastaralé stroje novými technologiemi. Dnes je provoz vybaven 33 moderními vstřikolisy s uzavírací silou od 35 do 1000 tun včetně dvoukomponentního a vertikálního stroje a také technologií ultrazvukového svařování.

NÁSTROJÁRNA S cílem poskytnout našim zákazníkům lepší a komplexní servis, byla v roce 2005 vybudována zcela nová nástrojárna, jejíž součástí je samostatné oddělení vývoje a konstrukce, které zpracovává 3D a 2D technické dokumentace plastových dílů, vstřikovacích forem a jiných nástrojů. Využíváme software CatiaV5 a celou řadu jiných SW a HW nástrojů z této oblasti. Našim zákazníkům nabízíme spolupráci při vývoji dílů, konstrukci prototypových a sériových forem a jejich výrobu. Nástrojárna je vybavena novými moderními technologiemi, které jsou ve spojení s odborným personálem zárukou nejen kvalitních nových forem, ale také výborného a pružného servisu v oblasti oprav a údržby.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SOUČASNÝM I BUDOUCÍM ZÁKAZNÍKŮM ZA DŮVĚRU A BUDE NÁM CTÍ BÝT VAŠIMI OBCHODNÍMI PARTNERY I V BUDOUCNU. www.kasko.cz

28

speciál Plastex – MSV 2012


Anz DLC 98X270 CZ 4c_Anz Z201 102re 16.07.12 14:25 Seite 1

HASCO – Inovace Mnoho inovací v oblasti výroby forem a zpracování plastů nabízí HASCO v Mould Base Division – divizi stavebních prvků forem – i Hot Runner Division – divizi horkých vtoků.

Nyní nově s DLC povlakem

Nové HASCO vyhazovače a vodící kolíky s DLC povlakem Požadavky na vstřikovací formy neustále rostou a v mnohých případech při nedostatečném mazání dochází k poškození forem vyžadujícím nákladné opravy. DLC povlak nabízí vysokou tvrdost s dobrými tribologickými vlastnostmi s ohledem na tření, opotřebení a mazání. Vysoká povrchová tvrdost a nízké hodnoty tření prodlužují životnost nástroje a tím zvyšují produktivitu výroby. Z 400 /. . . Vyhazovač

Z 040 /. . . Vodící kolík

Mould Base Division představuje novou koncepci programu chlazení. Mnohá vylepšení a produktové novinky umožňují například lepší účinnost chlazení díky vylepšenému vnitřnímu průtoku u osvědčených HASCO rychlospojek. Nově vyvinuté šikmé posuvné jednotky speciálně určené pro malé a střední vnitřní zápichy patří také k letošním novinkám. Dvojstupňové vyhazovače s DLC povlakem na funkčních částech zaručují výjimečnou životnost. Vyhazovače, vodící kolíky a pouzdra s DLC povlakem budou standardně nabízeny jako skladové položky. Také Hot Runner Division posunul vývoj o krok dopředu. Hydraulikou ovládaný válec pro posuv kotevních desek jehel umožňuje jednoduchou údržbu systému. Demontáž je možná bez uvolnění hydraulického pohonu. Tento postup zaručuje čistotu systému a okolí bez znečištění olejem z hydrauliky. Další řešení pohonu kotevních desek pro jehlové uzávěry trysek je pomocí servomotoru se speciálně vyvinutou regulační jednotkou pro zpracování plastů. Novinkou je i modulární program pohonu jehlových ventilů pro jednonásobné pneumatické nebo hydraulické aplikace v různých variantách těla – pro vnitřní zástavbu nebo opláštěný pro vnější zástavbu.

Z 4650 /. . . Plochý vyhazovač s rohovým rádiusem

Výroba bez nutnosti mázání Prodloužená životnost, výborné kluzné vlastnosti Maximální antikorozní ochrana Ideální pro použití v potravinářském a mediciálním průmyslu Nízký koeficient tření Tvrdá povrchová vrstva Pro čisté prostředí

Nově vyvinutá tryska s jehlovým uzávěrem Valve Gate Shot pro obalový průmysl zaujme jednoduchou konstrukcí a optimalizovaným servisem. Nové délky trysek, jakož i atraktivní ceny Vás určitě přesvědčí. Využít nové technologie ke snižování nákladů a zároveň zvýšit produktivitu jsou zásady, které jsou uplatňovány při vývoji nových HASCO produktů.

HASCO – Společně dáme vašim

Společně dáme vašim myšlenkám tvar a formu HASCO AUSTRIA Ges.m.b.H. Industriestraße 21 · AT-2353 Guntramsdorf Tel. +43 2236 202-220 · Fax +43 2236 202-317 E-mail info.at@hasco.com

myšlenkám tvar a formu. speciál Plastex – MSV 2012

29


Aplikace PRESUS™ N10 Snižuje náklady ve zpracování plastů Vstřik plastů s dusíkem je dnes již běžně používanou technologií, zvláště v automobilovém průmyslu. Zpracovatelé plastů hledají pod tlakem konkurence způsoby, jak snižovat výrobní náklady. Aplikační řešení společnosti Linde Gas

(Gas Injection Molding, tj. vstřik plastů s plynem) se dusík pod vysokým tlakem vstřikuje do roztavené hmoty polymeru, kterou vypuzuje z jádra dílu a tlačí ji proti povrchu formy. Po ztuhnutí hmoty se plyn uvolní z dutiny formy. Tímto způsobem vznikne plastový díl, jenž se v porovnání s produkty vyrobenými jinými technologiemi vyznačuje řadou předností. Předně má menší hmotnost, avšak nikoliv na úkor pevnostních parametrů. Tím technologie GIM uživateli umožňuje dosáhnout též pozoruhodného snížení spotřeby plastu. Nez anedbatel nou předností je rovněž kratší doba výrobního cyklu, která umožňuje rychlejší Kryogenní zásobník na dusík s vysokotlakým odpařovačem ochlazení zpracov lisovně plastů Mürdter Dvořák vávaného plastu. jim v tom vycházejí vstříc. Jedním z nich Výrobek má díky technologii GIM přesje PRESUS™ N10. To bylo instalováno nější rozměry a v místě nahromadění v lisovně plastů Mürdter Dvořák spol. materiálu nevznikají vtaženiny. Čistý s r.o. v Olšanech u Prostějova. Použití dusík zabraňuje oxidaci plastu a účinně dusíku při vstřikování plastů má za cíl chrání systém vstřikování před kontazlepšit ekonomiku výroby a zvýšit kvalitu minací oxidovanými uhlovodíky z mazaplastových výrobků. Výsledným řešením cích hmot strojů a roztaveného plastu. aplikace dusíku je řada výhod, především Tím se značně snižují náklady na údržbu zkrácení doby cyklu a rozměrová stabilita a opravy vstřikovacího zařízení. Doposud výrobků. Při využívání technologie GIM největším problémem technologie GIM

byla ekonomická komprese plynného dusíku s vysokým stupněm čistoty. Tato operace vyžaduje velké množství energie a vysoké náklady na údržbu kompresoru. Navíc kompresory s mazáním znečisťují dusík a tím snižují kvalitu výrobků i provozní spolehlivost. Vhodný systém zásobování vysokotlakým dusíkem významně redukuje náklady spojené s procesem GIM. Systém PRESUS™ N10, vyvinutý společností Linde Gas, představuje zajímavou alternativu k tradičnímu systému zásobování. Systém komprimuje kapalný dusík až do tlaku 325 bar. Kapalný dusík se poté odpařuje ve vysokotlakém vzduchovém výměníku. Nízkoenergetická komprese kapaliny a odpaření tak poskytuje dusík bez oleje, což umožňuje dosažení vysoké kvality plastových výrobků. Instalace aplikačního řešení PRESUS™ N10 zákazníkovi umožňuje snížit provozní náklady o více než polovinu a pro tlak vstřiku do 325 bar provozovat současně více vstřikolisů bez instalace pomocných kompresorů s celkovým výkonem 100 Nm3/h. Aplikace technických plynů společnosti Linde Gas tak významně přispívají k zavádění technologických inovací ve zpracování plastů, pomáhají zvyšovat produktivitu a snižovat náklady.

Aplikační zařízení PRESUS™ N10 pro kompresi dusíku v technologii GIM (Gas Injection Molding)

Více informací o technologii PRESUS™ N10 získáte na e-mailové adrese josef.borek@linde.com nebo na telefonu 731 608 784 30

speciál Plastex – MSV 2012


Nadšení pro přinášení nejlepších řešení Styrénové plasty naleznete všude kolem nás - od hraček až po automobily. Firma Styrolution se zaměřuje výhradně na styrénové plasty a naším cílem je být a zůstat číslem jedna v našem oboru. Nabízíme nejširší sortiment styrénových komodit a speciálních typů výrobků na trhu. Mezi ně patří: styrén monomer, polystyrén, akrylonitril-butadien-styrén, styrén-butadienové blokové kopolymery, jiné kopolymery na bázi styrénu a kopolymerní směsi. Rozumíme potřebám našich zákazníků a pomáháme jim být úspěšnými. Toto uskutečňujeme jejich podporou tak, že vyrábíme cenově dostupné produkty, které dělají věci více praktickými, krásnějšími nebo bezpečnějšími – jinými slovy, výrobky, které zlepšují kvalitu života lidí. www.styrolution.com

speciál Plastex – MSV 2012

31


Navštivte náš stánek číslo 14 v pavilonu G1 na veletrhu PLASTEX Brno ve dnech 10.-14.9.2012. 32

speciál Plastex – MSV 2012


Normalizované díly do vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů Společnost CUMSA, která je výrobcem vysoce sofistikovaných řešení systémů normalizovaných dílů pro vstřikovací formy, jako jsou pružné a rychloupínací vyhazovače, vyhazovací mechanismy, prvky chlazení, značky a datumovky, počitadla zdvihů, mechanická řešení bočního pohybu (klínové jednotky) a další.

Výroba kruhových, standardních, blokových i speciálních hydraulických válců. Možnost dodávky hydraulických válců dle požadavků zákazníka.

Firma PSG je dodavatelem kompletních systémů horkých vtoků. Na jednom místě nabízí vše, co je třeba k sestavení funkčního systému, od trysek - mikro až maxi, přes rozvodné desky, regulátory teploty, chladiče, řídící systémy a topné elementy. Firma nabízí kompletní návrh, sestavení a dodávku jak standardních systémů, tak i individuálních systémů dle přání zákazníka. Firma SCHUMAG je výrobcem standardních, plochých a trubkových vyhazovačů dle norem DIN ISO 6751, DIN ISO 8694, DIN ISO 8693, DIN ISO 8405, DIN 1530. Vyhazovače jsou dodávány v provedení kaleném a nitridovaném. Druhým nosným programem firmy je výroba vodících prvků do forem - pouzder, sloupků a kolíků.

EICHLER COMPANY s.r.o.

Zastoupení pro Slovenskou republiku

Sídlo společnosti Na Prutech 1063/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 5 Tel: +420 566 629 357, Fax: +420 566 624 323 Email: info@eichlercompany.cz www.eichlercompany.cz

Okta, s.r.o. Ul. slovenských partizánov 1129/49 01701 Považská Bystrica Tel/Fax: +421 42 432 99 03 Email: info@okta.sk

speciál Plastex – MSV 2012

Navštivte náš stánek číslo 14 v pavilonu G1 na veletrhu PLASTEX Brno ve dnech 10.-14.9.2012.

33


Plasty nestačí „jen ohřát a trochu zmáčknout“?! Plasty, jako moderní materiály se specifickými vlastnostmi, zažívají již delší čas velký boom ve svém využití. Všichni si dovedeme představit velké možnosti využití plastů v běžném životě. Nepřeberné možnosti svého použití nabízí plasty také v různých průmyslových technologiích, výrobních provozech, produktovodech, stavebnictví apod. Bez nadsázky můžeme říci, že dnes již neexistuje obor, ve kterém bychom se s plasty nesetkali.

svarových spojů. Proces svařování začíná již v etapě plánování realizace a zpracování technické dokumentace. Než je úspěšně dokončen, vstupuje do něj celá řada dalších souvisejících činností a zdrojů. Je samozřejmě nezbytné kvalifikovat personál, který proces řídí, realizuje a kontroluje, ověřit všechny materiálové a technické zdroje, realizovat požadované kontroly a zkoušky a celý průběh procesu vhodně zaznamenávat.

Svařování plastů se jako technologie jejich zpracování objevilo již v polovině minulého století a v Československu se začalo využívat v šedesátých letech. Ale až od devadesátých let minulého století docházelo v naší republice k rychlému rozvoji ve využívání této technologie a to především v důsledku toho, že po otevření evropských trhů se k nám začali ve velké míře dostávat moderní plastové materiály a také vhodná zařízení pro jejich svařování. Návazně na to začali projekční a konstrukční inženýrské týmy stále více zařazovat plastové materiály do svých projektů, a to především tam, kde díky svým vlastnostem, a samozřejmě také příznivější ceně a mnohdy jednoduššímu a levnějšímu technologickému zpracování, mohly efektivně nahradit materiály kovové.

Základní nezbytnou věcí v procesu validace svařování je ověření samotných postupů svařování. V případě svařování kovů je tato problematika řešena celou řadou technických norem. U svařování plastů tato normativní podpora sice chybí, nicméně zásady stanovené v normách pro kovy, např. v normě ISO 15614-1, lze s úspěchem aplikovat i pro svařování plastů. Principiálně jde o naplánování provedení svarového spoje, jeho realizaci dle plánovaných parametrů na zkušebním tělese a následné ověření vlastností tohoto spoje prostřednictvím vhodných nedestruktivních (dle EN 13100) a destruktivních (dle EN 12814) zkoušek.

Přes toto již zdánlivě dlouhé období, kdy je technologie svařování plastů používána, je stále v laické, ale i části odborné veřejnosti, tato problematika poněkud zlehčována. Stále v hojné míře panuje představa, že plasty stačí „nějak ohřát a trochu zmáčkout“ a svarový spoj je hotov. Svařování obecně je specifický technologický proces. Charakteristickým znakem tohoto procesu je nemožnost detailního ověření kvality konkrétního svaru po jeho provedení. Jednoduše řečeno, do provedeného svaru není vidět a některé zásadní požadované vlastnosti svarového spoje nelze zjistit bez jeho porušení. Tato obecná charakteristika samozřejmě platí i pro proces svařování plastů. Chceme-li tedy zajistit, že námi provedené svarové spoje budou splňovat očekávané požadavky, musíme celý proces svařování validovat. Validace je pojem, který systémové normy zabývající se oblastí kvality definuje jako potvrzení poskytující objektivní důkazy, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny (ISO 9000). Při validaci technologie svařování jde tedy o to, simulovat stejné podmínky jako při plánované reálné činnosti; prostřednictvím specifických kontrol a zkoušek ověřit výsledky simulovaného procesu a v případě odpovídajících výsledků zajistit dodržení ověřených podmínek realizace při následné reálné činnosti. Hovoříme-li ovšem o validaci procesu svařování, nemůžeme si pod tím představit pouze ověření kvality konkrétních 34

Společnost TÜV SÜD Czech nabízí v rozsahu své inspekční činnosti také ověřování a schvalování postupů svařování plastů. Doklady o takto provedeném ověření dávají záruku, že realizované svarové spoje splňují všechny požadavky na ně kladené. Dalším nezbytným předpokladem kvalitního provádění svarových spojů je kvalifikovaný personál. Všichni svářeči provádějící svarové spoje by měli být pro tuto činnost odborně proškoleni a své schopnosti musí prokázat kvalifikační zkouškou. Pro zkoušky svářečů plastů existuje evropská norma EN 13067, která stanovuje pravidla k provádění těchto zkoušek. Mluvíme-li o kvalifikovaném personálu pro svařování plastů, netýká se to pouze svářečů, ale samozřejmě také tzv. vyššího svářečského personálu. Tedy pracovníků odpovědných za plánování a navrhování svarových spojů, řízení celého procesu svařování a provádění zkoušek svarových spojů. Úkoly a odpovědnosti tohoto personálu vychází z normy ISO 14731 a očekáváme-li ve společnosti, která se svařováním plastů zabývá, řízený proces jakosti ve svařování, nemůže v ní takto kvalifikovaný personál chybět. Výcvik svářečů a vyššího svářečského personálu má samozřejmě svá přesná pravidla. Chceme-li mít jistotu vysoké úrovně tohoto výcviku, je na místě pro něj vždy využít pouze akreditovaná vzdělávací střediska. Pro vzdělávání svářečů dle evropských norem (EN 13607), vyššího svářečského personálu a svářečských kontrolorů je vhodným akreditovaným střediskem společnost UNO Praha, která realizuje

školení svářečského personálu v plném rozsahu požadavků. Společnost TÜV SÜD Czech, na základě akreditace mateřské společnosti v Mnichově, je potom schopna zajistit rozšíření kvalifikace svářečů i dle požadavků německých standardů DVS (DVS 2212, DVS 2220 ...), které jsou rovněž evropsky uznávanou platformou. Výše uvedené kvalifikační předpoklady tvoří základ systému řízení jakosti ve svařování. Pro řízení jakosti ve svařování kovů platí norma ISO 3834, která stanovuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Pro svařování plastů zatím žádná podobná systémová norma vydána nebyla. Nicméně požadavky normy ISO 3834, tak jak jsou v této normě specifikovány, jsou velmi dobře použitelné i pro oblast svařování plastů. Norma sama ve svém prvním díle připouští převzetí požadavků této normy i pro jiné metody svařování. Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavky relevantní a smysluplné, je vhodné jejich převzetí. Může vzniknout otázka, proč vlastně systémy řízení jakosti ve svařování plastů zavádět. Pomineme-li ten základní důvod, tedy že společnosti svařující plasty chtějí zajistit řízení jakosti své výroby pro zabezpečení kvality své produkce a prezentace této kvality vůči svým zákazníkům, je zde ještě v mnoha případech požadavek legislativy nebo zákazníků samotných. Pokud například společnost vyrábí plastové svařence, které jsou uváděny na trh jako stavební výrobky (vodoměrné jímky, čistírny odpadních vod atd.), musí splňovat ustanovení příslušných NV 163/2002 Sb. a 190/2002 Sb. V těchto ustanoveních je požadováno zavedení systému řízení výroby na stavební výrobky a případně jeho ověření autorizovanou osobou. Zavedení systému řízení výroby dle ISO 3834 je v těchto případech více než vhodné. Nástrojem pro to, aby organizace byla schopna veřejně deklarovat splnění požadavků normy ISO 3834, je certifikace zavedeného systému řízení jakosti ve svařování plastů nezávislou certifikační společností. Jedná se o provedení kvalifikovaného auditu celého procesu v organizaci tzv. třetí nezávislou stranou. Výstupem z tohoto auditu je vystavení certifikátu osvědčujícího, že organizace plní požadavky normy a jí realizovaný proces svařování splňuje stanovené požadavky na jakost. Společnost TÜV SÜD Czech je kvalifikována k provádění těchto nezávislých certifikací i pro výrobce plastových svařovaných konstrukcí. speciál Plastex – MSV 2012


Spolehněte se na klíčový podnět pro Váš byznys. Navštivte náš virtuální veletržní stánek a získejte aktuální informace z oblasti strojírenství, svařování, energetiky, životního prostředí a vzdělávání. Přihlaste se na doprovodné semináře v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně: • Svařování plastů – ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu • Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090 • ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií Další informace na www.strojirak.cz

TÜV SÜD Czech s.r.o. info@tuv-sud.cz Telefon 844 888 783 www.tuv-sud.cz

INZERCE_strojirak.cz_190x132mm_06082012.indd 1

MOŽNOSTI ÚSPOR PŘI VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 1.

ÚVOD

Průmysl zpracování polymerních materiálů je v České republice významným průmyslovým odvětvím s relativně dlouhou tradicí. Je to sektor velmi členitý, který představuje výrobu velkého množství dílů pro nejrůznější aplikace. Automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších, ne-li prvním z důležitých hnacích motorů pro masivní rozvoj a vývoj vstřikování termoplastů. Mnoho dílů použitých nebo vyvíjených do konstrukce automobilů lze efektivně vyrobit pouze technologií vstřikování a to ve všech dílčích podskupinách, z nichž je automobil zkonstruován: - díly exteriérové - interiérové - karosářské - v technice zabezpečení - v palivových systémech - v systémech pohonu - osvětlení - podvozku - technice zabezpečení a bezpečnosti automobilu, včetně jeho obsluhy. speciál Plastex – MSV 2012

06.08.12 11:31

Výroba výstřiků pro automobilový průmysl je životně důležitá pro celou řadu jeho subdodavatelů, přičemž v dané oblasti existuje velmi konkurenční prostředí. Po krizových letech 2008 a 2009 sice marže dodavatelů v automobilovém průmyslu globálně vzrostly na více než 6 % z krizových 1,6 %, ale prognózy hovoří o tom, že ziskovost dodavatelů se bude snižovat. Jedním z důvodů je snížení růstu automobilového trhu a to jak v Číně, tak i v Evropě a dalších světových regionech. V Evropě je to zejména v důsledku nejistoty na finančních trzích a zvýšení finanční nejistoty firem i občanů. Významným důvodem je i mnohem vyšší tlak na cenu dodávek od výrobců automobilů, který snižuje ziskovou marži EBIT-zisk před odečtením úroků a daní-provozní hospodářský výsledek- u dodavatelů bez vývojové základny, která může automobilkám nabízet inovativní řešení s vyšší přidanou hodnotou, na cca 3 %. Při tom, samozřejmě, platí, že příslušný subdodavatel musí ve druhém, třetím a čtvrtém roce výroby ceny dílů snížit o stanovená procenta, nejčastěji o 3 nebo 5 % ročně. Uvedené snížení svých nákupních cen automobilky odůvodňují tím, že po prvním roce výroby je možno výrobní proces optimalizovat a tím snížit náklady na výrobu konkrétního výstřiku. Pokračování na str. 54 35


Měření čistoty hydraulických kapalin Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů. V současné době se již standardně v hydraulických systémech používají vysoce jakostní hydraulické oleje, které splňují, a ve většině případů i vysoce překračují, nejpoužívanější výkonnostní normy ISO 6743/4 a DIN 51 524. Na moderní hydraulické oleje jsou kladeny vysoké nároky – termooxidační stabilita, vysoká mazivost, nízká pěnivost, dobrá odlučivost vzduchu, odolnost vysokým teplotám a tlakům, prodloužená životnost apod. Tyto všechny důležité parametry jsou při volbě hydraulického oleje brány již jako standardní. Proto volba nejvýkonnějšího hydraulického oleje nemusí vést k očekávané delší životnosti, pokud se při provozu hydraulického systému nezaměříme zejména na mechanické nečistoty. Filtrace hydraulických kapalin Mechanické nečistoty jsou v hydraulických kapalinách přítomny vždy a zpravidla jsou i příčinou většiny závad a poruch těchto obvodů. Následné prostoje strojů a strojních zařízení sebou nesou vysoké ztráty. Nedokonalá filtrace hydraulických kapalin má za následek opotřebení jednotlivých prvků hydraulického okruhu, zejména však funkčních částí s malou vůlí (axiální a radiální pístová čerpadla, lamelová čerpadla, proporcionální ventily a rozvaděče, apod.). Důsledkem je zvětšování vůlí, snižování tlaku, zadírání kluzných lapovaných ploch a následná nefunkčnost řízení hydraulického okruhu.

Tabulka 1

Hydraulické prvky

Požadovaná třída filtrace ISO / NAS Axiální pístová čerpadla 21/18/15; 9 Zubová čerpadla 21/18/15; 9 Lamelová čerpadla 20/17/14; 8 Rozvaděče el. ovládané 21/18/15; 9 Škrtící ventily 21/18/15; 9 Proporcionální ventily 20/17/14; 8 Servoventily 17/14/11; 5

Kód čistoty ISO 4407 měří částice opticky – mikroskopem (absolutní filtrace), kde se sledují částice >5 µm a >15 µm. Vyjádření je kódem např. -/18/15. Jednotlivé stupně jsou rozděleny stejně jakou u ISO 4406.

nečistot, ale i bublinky vzduchu a voda. V některých případech i aditivní složky a to zejména vysokomolekulární polymery. Pokud není vzorek vhodně připraven před měřením (odvzdušnění kapaliny, ředění rozpouštědlem, zbavení vody), mohou tyto vlivy výrazně zhoršit výsledný kód čistoty.

Další často používanou metodou je NAS 1638. Zde se hodnotí množství nečistot v 100 ml kapaliny. Sledované částice jsou rozděleny do skupin podle velikosti: 2-5 µm, 5-15 µm, 15-25 µm, 25-50 µm, 50-100 µm, >100 µm. K jednotlivým rozsahům je stanoven počet částic např: 2-5µm – NAS 7 (počet částic od 80.000 do 160.000); 5-15µm – NAS 8 (počet částic od 32.000 do 64.000); 15-25 µm – NAS 7 (počet částic od 2.850 do 5.700) atd. Následně se vybere nejvyšší naměřená NAS, která je výslednou naměřenou hodnotou.

Absolutní filtrace Mikroskop: Olej je přefiltrován přes membránový filtr 0,8 µm a následně je pomocí automatického mikroskopu hodnocen počet částic a jejich rozměrová distribuce. Samotná metoda je popsána v normě ISO 4407. Výhodou této metody je, že eliminujeme vliv vody a vzduchu v oleji a každá měřená plocha je zároveň zobrazována na monitoru. Nevýhodou je pracnost a doba přípravy vzorku, nemožnost měřit tmavé oleje.

Přístroje na měření kódu čistoty Kód čistoty je stanovován podle rozložení počtu a velikosti pevných částic (distribuce) v oleji. Data lze získat různými metodami - absolutní filtrace (kalibrovaná síta, mikroskop – olej je kompletně přefiltrován) a světelné absorpční metody (laser, „bílé světlo“ tj. měří se „stíny“, které generuje paprsek na detekčním snímači). Ne všechny přístroje však měří skutečný obsah mechanických nečistot.

Kalibrovaná síta: Používány jsou dva principy. Vzorek maziva je čerpán za konstantního tlaku přes soustavu sít s kalibrovanou porézností – sleduje se pokles rychlosti nebo v druhém případě se sleduje tlaková ztráta na sítech při udržování konstantní rychlosti průtoku. Pro jednotlivé křivky poklesu průtoku/tlaku v čase byla potvrzena shoda s měřením na mikroskopu. Proto lze tuto metodu používat i pro vyjádření kódu čistoty.

Světelné absorpční metody Detekce snížení intenzity světla: Kapilárou prochází měřená kapalina. Velikost stínu vrženého částicí je úměrný poklesu energie dopadající na detekční snímač (viz obr. 1).

V PARAMO, a.s., jsme se již mnohokrát potýkali s velkým rozptylem výsledků kódu čistoty u nových olejů, zejména u našich přístrojů – automatický mikroskop vs. „bíle světlo“. Jelikož není dána žádná rozhodčí metodika na měření kódu čistoty, provedli jsme rozsáhlé kruhové zkoušky s neaditivovaným ložiskovým olejem a s hydraulickým olejem typu HM. A to nejpoužívanějšími metodami měření kódu čistoty: laser, „bílé světlo“, automatický mikroskop, kalibrovaná síta.

Detekce světelného rozptylu: Čítač částic používá místo normálního světla paprsků laseru, které jsou koherentní a monochromatické. Pokud se do tohoto paprsku dostane mechanická částice, dojde ke vzniku světelného rozptylu, který je následně detekován na detektoru (viz obr. 2).

Doporučená absolutní filtrace, µm 10 10 10 10 10 10 5

Požadovaná čistota hydraulického oleje je dána citlivostí použitých komponentů a měla by být definována výrobcem zařízení. Rozhodující roli zde hraje i provozní tlak, kdy uvedené třídy čistoty (tab. 1) jsou stanoveny pro tlak cca 20 MPa. Při nárůstu provozního tlaku o cca 5 MPa se doporučuje zvýšit filtraci o 1 třídu.

Významný rozdíl v naměřených hodnotách byl zejména u aditivovaného oleje – (viz tab. 2 vzorek A). Navíc se chyba v měření výrazně zvýšila při důkladné homogenizaci vzorku. Důvod? Zejména načítání rozptýleného vzduchu a výše uvedených aditivačních prvků ve vzorku měřeného oleje. Z tabulky naměřených kódů čistoty je patrné, že u neaditivovaného oleje se kódy čistoty pohybují ± jedna třída NAS. Na rozdíl u aditivovaného oleje se kódy čistoty liší od NAS 6 až po NAS 12. Budeme-li brát jako referenční metodiku mikroskop, nejbližší měřené hodnoty udávají kalibrovaná síta. Naopak u optických přístrojů, dle našeho názoru, hraje velkou roli aditivace a bublinky v oleji.

Obr. 1

V některých případech se doporučuje nový hydraulický olej plnit do systému přes filtrační zařízení, a to min. přes 3-5 µm filtry.

Závěr Tato kruhová zkouška potvrdila, že rozhodujícím faktorem pro měření skutečného obsahu mechanických nečistot, obsažených v reprezentativním vzorku sledovaného hydraulického oleje, je volba odpovídající metodiky přístroje a vhodně připravený vzorek oleje.

Jak měřit mechanické nečistoty K měření hydraulických kapalin se v současné době používá řada norem. Nejpoužívanější je stanovení kódu čistoty dle ISO 4406, ISO 4407 a NAS 1638. Základem ISO 4406 je stanovení počtu částic v 1 ml kapaliny, a to částice o velikosti větší než 4 µm, >6 µm, >14 µm. Vlastní vyjádření se značí kódem např. 21/18/15 (počet částic: >4 µm je 10.000 - 20.000, >6 µm je 1.300 2.500, >14 µm je 160 - 320).

Tabulka 2

Třída čistoty ISO 4406:87

Laboratoř 1

Pavel Bureš oddělení obchodně-technických služeb

Základní nevýhodou světelných metod je tendence změřit i „falešné“ částice. Světelný tok ovlivňují při měření nejen pevné částice

Pavel Němec odbor vývoje olejů a plastických maziv

Laboratoř 3

1A

1B

2A

2B

-/14/11

-/16/13

-/17/14

-/17/14

18/17/14

18/17/14

21/20/13

19/17/12

9

9

12

9

ISO 4406:99 NAS 1638

Laboratoř 2

Obr. 2

6

8

3A

3B

Laboratoř 4 4A

4B

-/14/11

-/17/13

8

9

PARAMO, a.s.

Laboratoř 5 5A

5B

Laboratoř 6

Laboratoř 7

6A

6B

7A

-/14/11

-/15/12

-

7B -

21/19/13

18/17/13

14/14/11

16/15/12

21/20/15

19/17/13

11

8

6

7

-

-

Vysvětlivky: laboratoř 1, 2, 6 – kalibrovaná síta, laboratoř 3,7 – laser, laboratoř 4 – automatický mikroskop, laboratoř 5 – „bílé světlo“, vzorek A – aditivovaný olej, vzorek B – neaditivovaný olej

36

speciál Plastex – MSV 2012


Materiály Trovidur® jsou využívány v širokém spektru průmyslů. Např. Trovidur® NL se díky své vysoké chemické odolnosti užívá zejména pro produkci chemických nádrží a linerů. V oblasti kon- strukcí se potom především jedná o výrobu PVC m o k í nabíz lastics Vedle desek pro dveřní panely, sendviče a výstavní stánky. ance P inženýrství. naté Perform é hra

h emick nabízeny i ng Hig pro ch ých vý ou Röchli ortfolio cích drátů js raně ocelov p í tn ch ple va o řo k a v é en a s fily urč desek ent a U-pro i. sortim z trubky ro tento o k jako rý ti e k ě ro š p jn e ztuh í je v le, ste Lužnic ro che é šká é nad em v širok ty určené p igh H n d g V Plan e n la Röchli ompon ný sk rží, dostup ystémové k z pohledu ci nád lnstruk í s a g o ostatn růmysl, který zahrnuje ko b ne p ikálií tics mů, mický e Plas ování chem čních systé c n a y. Perform pro sklad bu ventila vu vod ch ýro určený průmysl, v nent pro úpra ý po vanick rodukci kom p jakož i

Röchling vyvinul skupinu materiálů Matrox® určených speciálně pro oblast liningu. Každá aplikace má své vlastní požadavky, přičemž různé složení materiálů Matrox nabízí optimální řešení pro každou situaci. Nabídka zahrnuje materiály s UV stabilizací, s extra tepelnou stabilizací, s antistatickými vlastnostmi, retardéry hoření aj.

Výrobky, jako mantinely a kluziště z extrudovaných desek na ledních stadionech, dětská hřiště z materiálu Polystone® Play Tec, lodní příslušenství z UV odolných plastů nebo bazény z modrého či bílého Polystone® P nebo Trovidur® ESA, jsou typickými aplikacemi pro oblast sportu a volného času z pohledu skupiny Röchling.

„JSME TAM, KDE JSTE VY“ Divize High Performance Plastics je se svými mezinárodními pobočkami jako součást německé skupiny Röchling, světového leadera ve zpracování plastů, vedoucím dodavatelem polotovarů a finálních produktů z inženýrských plastů. S naší unikátní širokou škálou termoplastů a kompozitních materiálů nabízíme profesionální řešení, která vyhoví všem Vašim požadavkům.

Společ no Plastics st Röchling E nginee , rin dodává s.r.o. Planá na Luž g výrobky nicí álně p v y v inuté s ro zdra pec v Jedná se o m otnický prům ia ysl. te řady M ri á ly pro G, kam patří: T duktové který je ro vy ve zd užíván k obk Bloc M, ládání ravotnic stěn k SUSTAP ých z a E SUSTA EK MG, SUSTA řízeních, SO RIN C M G, Polysto ®N PPSU MG n ne P ebo M materiá G . V š echny ly dodá tyto v barevn ém port áme v rozsáh lém foliu.

Váš kontaktní bod Röchling: Röchling Engineering Plastics, s.r.o. Planá nad Lužnicí Průmyslová 451 391 02 Sezimovo Ústí 2 Česká republika Tel. Fax

+420 381 200 271 +420 381 200 283

sales@roechling-plastics.cz www.roechling-plastics.cz

Základní obchodní filozofií společnosti Röchling je přítomnost v oblastech, kde jsou naši zákazníci. Z tohoto důvodu jsou naše výrobní závody rozmístěny po celém světě a díky permanentním investicím do dalšího rozvoje jsou nám zpřístupňovány stále nové trhy. Abychom byli schopni operativně reagovat na požadavky Vás, zákazníků ze zemí střední a východní Evropy, vybudovali jsme v Táboře nový sklad našich produktů. Díky tomu došlo k rozšíření skladové nabídky REP CZ o kompletní produktové portfolio nabízené ostatními společnostmi Röchling Engineering Plastics. V současné době jsme Vám tedy schopni z dceřiné společnosti Röchling Engineering Plastics, s.r.o. Planá nad Lužnicí dodat téměř okamžitě následující produkty: Polystone® n n n n n

Polystone®

M (PE-UHMW) Polystone® D (PE-HMW) Polystone® P (PP-H, PP-C) Polystone® G (PE-HD) Polystone® PVDF (PVDF)

Trovidur® n n n n n

Trovidur® EC (PVC-U) Trovidur® EN Trovidur® ET (PVC-U, transp.) Trovidur® PHT (PVC-C) Trovicel

speciál Plastex – MSV 2012

Sustaplast n n n n n n n n n

Sustamid (PA6, PA66, PA12, PA46) Sustarin (POM-C, POM-H) Sustanat (PC) Sustadur (PET, PBT) SustaPPE (PPE) SustaPEEK (PEEK) Sustason (PSU, PES, PPSU) SustaPEI (PEI) Sustatron (PPS) Nové logistické centrum: Vožická 2604, Tábor

37


2X

YASKAWA Electric Corporation 1X

aum für Displayanwendungen: stand = 1/2 X

YASKAWA Electric Corporation je předním světovým výrobcem frekvenčních měničů, servopohonů, ovladačů strojů, středněnapěťových střídačů a průmyslových robotů MOTOMAN. Společnost YASKAWA byla založena v roce 1915 a stala se průkopníkem v technologii řízení pohybu a pohonů a uvádí na trh inovační výrobky, které optimalizují produktivitu a efektivitu strojů i systémů. Během téměř stoleté historie společnosti YASKAWA pomohly její výrobky a řešení při automatizaci postupů v mnoha různých odvětvích, mezi něž patří například těžební průmysl, ocelárenský průmysl, obráběcí stroje, balicí průmysl, dřevařský průmysl, textilní průmysl a polovodiče. YASKAWA Electric Corporation • Založena v roce 1915 • 13 600 zaměstnanců po celém světě • Instalované jednotky: - 16 mil. frekvenčních měničů - 9 mil. servopohonů - 230 000 průmyslových robotů • Více než 1,8 mil. vyrobených střídačů ročně • Více než 800 000 vyrobených servomotorů ročně • 20 000 vyrobených robotů ročně • Více než 60 dceřinných společností po celém světě YASKAWA Europe Společnost YASKAWA se sídlem v německém Eschbornu nabízí profesionální mechatronická a robotická řešení společnostem z celé Evropy, Středního východu, Afriky a zemí bývalého Sovětského svazu. Zastoupení v těchto regionech a výrobní zařízení ve čtyřech zemích zaručují, že společnost YASKAWA je svým zákazníkům neustále nablízku a může vyřizovat naléhavé požadavky do 24 hodin. • Více než 1 000 zaměstnanců v Evropě • 30 zastoupení • 5 výrobních závodů • Evropský vývoj výrobků s globálními zdroji NOVINKA YASKAWY – BEZPŘÍPRAVKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Bezpřípravkové svařování: flexibilní, rychlé a vhodné pro omezené prostory Yaskawa v průběhu veletrhu Automatica 2012 představila trend bezpřípravkového svařování s výjimečně vysokou přesností. Celkem pět robotů MOTOMAN naráz pracovalo synchronně. Žádné upínací zařízení není potřebné v tzv. bezpřípravkovém svařování, neboť funkce přípravku je zajišťována pomocí robotů. V současném zařízení konstrukce Yaskawy jsou dva roboti použity pro uchopení svařovaných dílů, dva naprosto koordinované roboty pro lineární a jeden robot pro bodové svařování provádějí samotné svařovací operace. Technickým předpokladem pro realizaci těchto komplexních úkonů je synchronní řízení MOTOMAN DX100. Celý systém je zaštítěn kamerovým systémem pro vyhledávání svarů a programovacím softwarem MotoSim VRC. Výsledkem takového vícerobotového řešení je velmi flexibilní a plně synchronní 38

YASKAWA Česká republika Yaskawa Czech s. r. o. je dceřinou společností německé pobočky Yaskawa Europe GmbH (sekce robotiky), která spadá do velké nadnárodní skupiny Yaskawa Electric Corporation v Japonsku a patří mezi přední světové dodavatele robotů a systémových technologií ve všech odvětvích nejen průmyslové automatizace. Díky přizpůsobování se požadavkům zákazníků a flexibilitě si nás jako dodavatele vybírá stále více firem. Na českém a slovenském trhu využívá služeb české pobočky společnosti Yaskawa přes sto významných společností s téměř 2 000 roboty. Mezi největší zákazníky společnosti Yaskawa Czech patří mimo jiné: Futaba Czech, Tower Automotive, Faurecia Group, Eberspaecher, Dura Automotive CZ nebo Koito Czech. Samozřejmou součástí koncepce naší firmy je rovněž zajišťování servisních zásahů a plná technická podpora všem společnostem, které využívají technologii a roboty Yaskawa Motoman. Česká pobočka společnosti Yaskawa také působí jako školicí centrum systémů robotů Motoman. PARTNER PRO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ Pohony a pohyb Společnost YASKAWA nabízí širokou řadu univerzálních a zakázkových střídačových měničů a výrobků na řízení pohybu a poskytuje automatizační řešení pro všechny typy průmyslových aplikací. Robotika Továrny po celém světě používají průmyslové roboty MOTOMAN. Společnost YASKAWA nabízí široký výběr různých typů průmyslových robotů pro jakoukoliv aplikaci nebo jakýkoliv trh, stejně jako řešení na klíč. Projektování systémů YASKAWA nabízí širokou řadu řešení v projektování systémů v moderní technologii a dokáže uspokojit potřeby moderní společnosti od velkých průmyslových závodů až po veřejná zařízení. Mechatronics® (registrovaná ochranná známka od roku 1972). Společnost YASKAWA Electric Corporation zavedla výraz „Mechatronics“, který je dobře znám technikům ze všech odvětví. K ovládání strojů využívá elektroniku a informační technologie, čímž zvyšuje účinnost strojních zařízení.

svařovací proces v kompaktním prostoru. Další výhodou jsou kratší doby cyklu, neboť upínací proces je zcela vynechán. Navíc svařování a manipulace může být vykonávána v jediném kroku a univerzální manipulační roboty mohou být využity i pro jiné úkony a aplikace. Kromě výše uvedených výhod jsou robot a svařovací systém synchronní jako jediná výrobní jednotka. Jeden ze svařovacích robotů je vybaven systémem SynchroWeld™. Svařovací systém sleduje aktuální svařovací rychlost v každém bodu trajektorie. Řídicí systém robotu zná nejenom rychlost bodu TCP robotu, ale i rychlosti externích os. Tyto informace o rychlostech jsou zpracovávány přímo v řídicím systému svářečky, což umožňuje při-způsobení se intenzity svařovacího zdroje na aktuální rychlost robotu. Aplikovaná energie na jednotku délky tak zůstává zachována podle všech podmínek a výsledkem je homogenní konstantní průběh a jednotný vzhled svarové housenky včetně míst, kde dochází k náhlým změnám pozice hořáku. speciál Plastex – MSV 2012


NOVÝ KONCEPT ÚSPORY ENERGIE Na výstavě Automatica společnost YASKAWA představila nové koncepty energetických úspor, které zahrnují řadu individuálních opatření pro optimální návrh robotů, koncepty inteligentního vypínání a rekuperaci energie.

aplikaci, lze ušetřit až 25 % energie a až o 20 % zkrátit doby cyklů. Na výstavě Automatica společnost YASKAWA vystavila buňku, v níž předvedla, jak významnou roli může sehrát využití přebytečné brzdné energie. Prostřednictvím inteligentního přepínání pohonů do generátorového režimu lze znovu získat brzdnou energii a uložit ji zpět do elektrické sítě. Předpokladem je dokonalá interakce všech komponent, kterou zaručuje rozsáhlá řada robotické a pohonářské technologie firmy YASKAWA.

S opakovatelnou přesností ±0,5 mm je vhodný pro řadu lakovacích úloh pro všeobecné průmyslové aplikace, stejně tak i v jiných sektorech. MOTOMAN

Od května 2012 se společnost YASKAWA prostřednictvím VDMA účastní mezioborové iniciativy „BlueCompetence“ zaměřené na udržitelnost. Výsledkem jsou až 25 % úspory energie. Energetické požadavky robotu jsou určeny nejen návrhem manipulátoru, ale i aplikací, řídicí jednotkou a dispozicí systému. Čím větší je proměnlivost jednotlivých parametrů, tím větší je rozsah možných úspor. Koncepce odpojování a inteligentního vypínání během provozních přestávek, například o víkendech, mohou vést až k 15 % úsporám energie díky organizovanému vypínání systémů.

NOVINKA YASKAWY PRO APLIKACI LAKOVÁNÍ

Ještě větší potenciální úspory nabízí konstrukce robotů: Společnost YASKAWA zjistila, že v typické výrobní lince karoserií by bylo možné zvolit 40 % všech robotů alespoň o jeden stupeň menších, což vede k osmiprocentní úspoře energie. Řešení od firmy YASKAWA umožňují větší hustotu robotů a kratší doby cyklů na buňku používající menší roboty. Dalších úspor energie lze dosáhnout použitím lehkých robotů. Volba menších robotů vede nejen k úsporám energie, aleProfil i ke kratším dobám cyklů. Například barev: Obecný profil tiskárny CMYK Kompozitní 200 lpi při 45 250 stupních volbou kombinace kg robotu s 80 kg robotem, navržené pro specifickou

Díky své kompaktní konstrukci EPX1250 nabízí výhody pro robotizované lakování malých dávek nebo ve výrobě s omezenou velikostí prostoru. Společnosti, které stále lakují manuálně nebo používají relativně málo flexibilní aplikátory, mohou profitovat z větší flexibility a stálého výrobního toku a dosáhnout tak sledovatelné procesy. Toto zajišťuje nejen zvýšenou efektivitu, ale také pomáhá splňovat podmínky ISO certifikátů.

MOTOMAN EPX1250 pro aplikace lakování a ATEX Yaskawa rozšiřuje své portfolio vysoce výkonných lakovacích robotů zařazením kompaktního robotu MOTOMAN EPX1250 do své produktové řady. Tento nový robot s pracovní obálkou 1250 mm byl vyvinut pro menší aplikace, avšak může být použit jako doplněk ve stávajících systémech.

Široké pole aplikací Šestiosý robot nabízí možnost užitečného zatížení až šest kilogramů.

EPX1250 vyniká při lakování malých součástí s převážně plochou geometrií. Možnosti použití se různí od kovových součástí, přes díly plastové, až po součásti ze dřeva. V závislosti na použité rozprašovací jednotce nebo pistoli lze použít různé typy práškových a tekutých nátěrů. Nově vyvinutý kompaktní robot současně nabízí jisté výhody v kombinaci s jinými roboty nebo slouží jako doplněk stávajícího systému, například pro součásti, které jsou příliš rozměrné pro jeden lakovací robot, lze využít rela-tivně malého robotu EPX1250, který může pracovat na určitých částech výrobku a zlepšovat tak čas cyklu ve spolupráci s druhým lakovacím robotem.

nás! Navštivte

V"2" Hala "G 114 stánek 0 Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice na

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 10. – 14. 9. 2012

YASKAWA Czech s.r.o. | West Business Center Chrášťany | 252 19 Rudná u Prahy Tel.: +420 257 941 718 | Email: info.cz@yaskawa.eu.com

C:\Data\Yaskawa\inzerce\inzerat_MSV_SP_190x100_zrc speciál Plastex – MSV 2012 27. 13. srpna 2012 16:38:39 12:22:26

www.yaskawa.eu.com 39


Mletí materiálů za nízkých teplot Možnosti nízkoteplotního mletí s využitím testovacích zařízení Messer, interpretace výsledků

Mnohé materiály jsou s výhodou používány v práškové formě. Při mletí některých z nich však narážíme na obtíže způsobené jejich viskozitou a elasticitou. Patří k nim zejména termoplasty jako PA, TPU, EVA, PVC, PS, PE, elastomery jako EPDM, SBR, NBR, FKM, dále vosky, přísady nátěrových hmot a rovněž některé kovy. Při mletí některých hmot je rovněž třeba se vypořádat s rizikem jejich oxidace a nebezpečím exploze jemně rozmělněného produktu. Těmto problémům se lze vyhnout, probíhá-li mletí za nízkých teplot. Ochlazení meliva je dosaženo jeho zchlazením kapalným dusíkem, na teplotu, při níž melivo zkřehne. Tím je dosaženo odvedení tepelné energie vnášení do meliva mlecím zařízením. Kryogenní technologie mletí nám tedy umožní mlít citlivé materiály na vysokou jemnost mletí bez nebezpečí jejich poškození tavením a spékáním. Mletí křehkého materiálu zároveň zvyšuje výkonnost mlýna. Odpařením kapalného dusíku během chlazení vzniká v celé soustavě inertní atmosféra, která účinně brání jak případné oxidaci namletého materiálu, tak vzniku explozivní směsi jemných částic. Chování viskózních a elastických materiálů. Aby bylo možno u viskózních a elastických materiálů dosáhnout vysoké jemnosti mletí, je nutno tyto materiály těsně před vstupem do mlýna ochladit výkonným chladivem na teplotu skelného přechodu. Přitom je nutno vést mletí při vysokých rychlostech a krátké době zdržení materiálu ve mlýně. Důvodem k nutnosti dodržení těchto zásad je chování viskózních a elastických materiálů. Pro drcení materiálu je nutný vnos energie, který umožní dosažení bodu rozdělení částice (bod B). Energie je úměrná ploše pod křivkou závislosti s-e. Tento vztah je zjednodušeně zobrazen na obr. 1.

Obr. 2: Rozdělení velikosti částic při kryogenním a běžném mletí Poloprovozní testovací zařízení Messer Group Poloprovozní testovací zařízení, které vybudovala společnost Messer Group (obr. 3), je určeno k provádění poloprovozních testů kryogenního mletí. Melivo je zde chlazeno kapalným dusíkem. Zařízení je vybaveno měřicí technikou, která umožňuje během testu vyhodnotit všechny důležité parametry mletí, jako jsou výkonnost mlýna, spotřeba elektrické energie, spotřeba kapalného dusíku a rozdělení velikosti částic. Pro potřebu jemného mletí zde byl instalován protiběžný kolíkový mlýn s maximální obvodovou rychlostí 235 m/s. Melivo může být vychlazeno na teplotu až -196°C. Výkonnost mlýna se v závislosti na kvalitě zpracovávaného materiálu pohybuje od 5 do 200 kg/h. Dosahovaná velikost částic leží v rozsahu od 20 do 800 mm. Materiál zpracovaný na tomto zařízení se vyznačuje kubickým tvarem částic s hladkými stěnami.

Ačkoli napětí na mezi pevnosti křehkého materiálu je vyšší než u materiálu elastického, množství potřebné energie je přesto nižší.

Obr. 3: Poloprovozní zařízení Messer Group Obr. 1: Energie pro mletí elastických materiálů V praxi to znamená, že zkřehne-li původně elastický materiál vlivem jeho ochlazení kapalným dusíkem, může být na nárazovém mlýně dosaženo dvoj- až trojnásobně vyššího výkonu. Současně je možno dosáhnout i vyšší jemnosti mletí. Obrázek 2 uvádí příklad rozdělení velikosti částic SBR/NR granulátu, jenž byl mlet na kolíkovém mlýně. Ze znázorněných křivek je patrné srovnání výsledného rozdělení. Hodnota D50 při mletí za běžné teploty činí cca 480 mm, přičemž byl-li tentýž materiál mlet po ochlazení dusíkem, činí hodnota D50 180 mm. Spotřeba kapalného dusíku činila cca 1 kg na 1 kg produktu.

40

Mlýn je vybaven kryogenním zařízením vyvinutým společností Messer Group. Chladicím zařízením je vakuově izolovaný šnekový dopravník, v němž je melivo, během dopravy do mlýna, chlazeno kapalným dusíkem na potřebnou teplotu.

speciál Plastex – MSV 2012


Závěr Mletí za velmi nízkých teplot je technologií, která umožňuje kvalitní dezintegraci tepelně citlivých látek do vysokých jemností bez nebezpečí jejich natavení, spékání či oxidace. Její přednosti oceňují výrobci plastových výrobků jak při přípravě suroviny, tak při zhodnocování odpadních plastů a jejich opětovném využití ve výrobě. Dipl.-Ing. Oliver Dietrich Messer Group GmbH RNDr. Ivo Vágner Project Manager Messer Technogas s.r.o. Obr. 4: Vakuově izolovaný šnekový dopravník a kolíkový mlýn

Plyny a know-how pro Váš úspěch...

Messer Technogas s.r.o. nabízí pro plastikáře: - technologie kryogenního mletí granulátu a odpadů - vysokotlaký dusík pro vytváření dutin - stroje ASCO pro dokonalé čištění forem suchým ledem. Kontakt: RNDr. Ivo Vágner, tel.: 602 644 890, (ivo.vagner@messergroup.com), www.messer.cz

ČSN EN ISO: 9001:2009 RECYKLACE PLASTŮ VÝKUP ODPADŮ Z VÝROBY

WWW.CHINTEX.EU speciál Plastex – MSV 2012

41-


KULIČKOVÉ ŠROUBY

PRO VSTŘIKOLISY OD NSK

Kuličkové šrouby od NSK procházejí nepřetržitým vývojem zejména v oblasti tribologie, společnost se stala největším světovým výrobcem díky svým špičkovým výrobním a kontrolním technologiím zajišťujícím nejvyšší kvalitu. Našim zákazníkům nabízíme kompletní produktovou řadu. Ať už se jedná o speciálně navržený šroub pro náročné provozní podmínky nebo o standardní skladovou položku nabízející jednoduchou konstrukci a kratší dodací termín, NSK má řešení pro širokou škálu aplikací, jako např. obráběcí stroje, vstřikolisy, výroba polovodičů a LCD, atd.

44

Řada kuličkových šroubů HTF

Charakteristiky

O společnosti

Kuličkové šrouby nové generace řady HTF-SRC určené pro vysoké rychlosti a zatížení byly vyvinuty ze standardní vysoce výkonné řady HTF. Oběh kuliček je zajišťován systémem SRC (Smooth Return Coupling = vratné trubky), vynačují se více než dvojnásobnými rychlostmi posuvu, hlučnost šroubu je snížena na cca 50% hodnoty standardního provedení HTF. Kuličkové šrouby pro upínání forem vstřikolisů řady HTF-SRD doplňují řadu HTF pro použití v aplikacích s požadavkem nejvyšších posuvných rychlostí. Recirkulace kuliček systémem SRD (Smooth Return Deflector) výrazně snižuje hlučnost aplikace a zajišťuje velmi plynulý chod šroubu. Konstrukce matice s deflektorem byla již v minulosti úspěšně aplikována u řady šroubů BSS, kde umožnila zvýšení stávajících limitů posuvných rychlostí.

› Vysoká únosnost

Společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) zahájila svou činnost v roce 1916 a vyrobila první kuličková ložiska na území Japonska. Za dobu své existence společnost NSK Ltd. vyvinula kompletní sortiment ložisek, která se prodávají po celém světě, a velkou měrou přispěla k vývoji v různých odvětvích ekonomiky a k pokroku v oblasti techniky. NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při výrobě přesné lineární techniky, komponent pro automobilový průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 1960 společnost NSK aktivně proniká na zahraniční trhy. V současné době má NSK více než 26 tisíc zaměstnanců v 29 zemích a své produkty vyrábí ve více než 30 závodech po celém světě. V roce 1963 byla otevřena první evropská pobočka NSK v německém Düsseldorfu, v roce 1976 společnost zahajuje výrobu v prvním evropském výrobním závodě v Peterlee (UK). V současné době jsou evropské prodejní aktivity NSK podporovány výrobními závody v Anglii, Polsku a Německu, logistickými centry v Holandsku, Německu a Anglii a technologickými centry v Německu, Anglii, Francii a Polsku. Společnost rovněž disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných distributorů.

NSK_Svet plastu_article_190x270_2012-08-02.indd 1

› Nízká hlučnost › Vysoké rychlosti posuvu › Kompaktní konstrukce Výhody › Maximální dovolené dynamické zatížení › Maximální životnost díky optimalizované distribuci zatížení Těsnění A1 Nová kontrukce kontaktního těsnění zabraňuje únikům maziva a tím i kontaminaci prostředí. Zjednodušuje konstrukci vašeho stroje, minimalizuje požadavky na opatření vedoucí k udržení maziva ve šroubu, zároveň prodlužuje provozní interval mezi nezbytnou údržbou. Je použitelné u obou zmíněných produktových řad (SRC/SRD).

2012-08-02 15:11:23

speciál Plastex – MSV 2012


Partnerství založené na důvěře důvěra založená na kvalitě

Totální kvalita od NSK: Kuličkové šrouby pro vstřikolisy Vstřikolisy poháněné elektrickými servopohony procházejí neustálým vývojem tak, aby vyráběly vysoce přesné plastové díly a části strojů, které musí odolat nepříznivým provozním podmínkám a pracovat mimořádně spolehlivě. Vysokorychlostní kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK se vyznačují vysokou únosností, nízkou hlučností, minimálními úniky maziva a výrazným prodloužením intervalu pro údržbu. I při malém stoupání závitu zaručuje jejich použití rychlosti přes 800 mm/s za tak extrémních podmínek, jako jsou vysoká zatížení či pracovní cykly s krátkým zdvihem. Proto jsou kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK tou správnou volbou pro pohon každého vstřikolisu. Více o NSK naleznete na www.nskeurope.com popř. volejte + 420 724 796 102

Řada HTF-SRC

ObchodnÍ zástupce v České Republice · Aleš Boda · Mobile: +420 724 796 102 · Fax: +420 545 216 428 · e-mail: boda-a@nsk.com

NSK_Ad_LineComp_CZ_190x270.indd 1

speciál Plastex – MSV 2012

2012-08-02 15:10:21

45


Sušení s FARRAG TECH

minimum náklady na údržbu a omezí se pouze na příležitostné vyčištění vzduchového filtru. Navíc lze garantovat dosažení stejného sušícího výkonu po celou dobu životnosti této sušičky.

70 % ÚSPORA STLAČENÉHO VZDUCHU PŘI SUŠENÍ GRANULÁTŮ

20-leté zkušenosti v oblasti tlakovzdušného sušení se také znovu projevily v mnoha praktických detailech řady CARD M. Tak lze přes sušičku připojit a řídit nejen jedno dopravní zařízení pro její plnění ale i zařízení pro odvádění vysušeného materiálu do výrobního stroje. Přitom se může jednat o Venturiho nebo o podtlaková dopravní zařízení v 1- nebo také 2-komponentním provedení. To s sebou přináší za prvé tu výhodu, že dopravní zařízení nemusí mít vlastní řídící jednotku a lze tedy ušetřit na jeho pořizovacích nákladech, a za druhé to umožňuje centrálně obsluhovat všechny komponenty a v případě vzniku chyb shromažďovat poruchová hlášení na zařízení CARD M.

V oblasti tlakovzdušného sušení granulátů podala nedávno rakouská firma FARRAG TECH GmbH další důkaz o své odborné zdatnosti. Tomuto podniku, sídlícímu u Bodamského jezera, se jeho řadou sušiček CARD M podařilo opět zdvihnout laťku na stupnici energetické úspornosti. Uvedené sušičky vycházejí z firmou patentované dvouokruhové techniky sušení, při které se oproti jednookruhovým tlakovzdušným sušičkám spotřebuje o 70 % méně stlačeného vzduchu a to při stejném průtoku materiálu. Spotřeba Stlačeného Vzduchu Při Sušení Plastových Granulátů

Jednovzduchový okruh

Dvouvzduchový okruh Okolní vzduch

Stlačený vzduch

Stlačený vzduch

Firma FARRAG TECH používá tuto technologii s úspěchem již celou řadu let u své větší řady sušiček CARD L. Neustále rostoucí nároky trhů přispěly k tomu, že lze nyní tuto osvědčenou techniku používat i u maloobjemových sušiček. Při jejich vývoji byla věnována mimořádná pozornost udržení jejich kompaktnosti. Tato zařízení namontovaná na mobilním stojanu přitom nezabírají více než 0,7m² podlahové plochy. Jejich minimalizovaná velikost dokonce umožňuje provádět jejich přímou montáž na vstřikovací (vytlačovací) jednotku výrobních strojů a tím ušetřit montážní plochu. Důležitým předpokladem dobrého sušení je kvalitní ohřev materiálu. Zvyšuje se při něm parciální tlak vlhkosti v kapilárách granulátu. Molekuly vody se uvedou do pohybu a jsou vytlačovány ze středu granulí na jejich povrch. Realizaci stejnoměrného ohřevu přebírá u CARD M takzvaný sekundární okruh (B). Okolní vzduch je nasáván dmychadlem a přes topení a rozdělovač vzduchu je vyfukován do sušící násypky. Jeho prostřednictvím je materiál v horní oblasti zásobníku ohříván na sušící teplotu. Vlastní proces odstraňování vlhkosti přebírá stlačený vzduch zaváděný procesním okruhem (A). Vzhledem k tomu, že je tento materiál již předem předehřátý sekundárním okruhem, je pro jeho vysušení ve spodní části násypky na nejnižší možnou zbytkovou vlhkost potřebná pouze velmi malá část stlačeného vzduchu. „Ohřev materiálu spotřebovává největší množství vzduchu, které je u jednookruhových systémů dodáváno pouze prostřednictvím stlačeného vzduchu. Okolní vzduch nestojí nic a je pro tento proces také vhodný. To umožňuje získat obrovské úspory stlačeného vzduchu“, říká pan Rainer Farrag, vynálezce tlakovzdušného sušení. Pokud je vzduchu málo, jsou dmychadlo v sekundárním okruhu a stlačený vzduch v procesním okruhu navíc plynule regulovány podle aktuálních materiálových nároků výrobního stroje. Tím se při méně než maximálním vytížení sušičky a při zastavení výroby navíc ušetří náklady za topnou energii a stlačený vzduch. Tento systém tlakovzdušného sušení nabízí mnoho výhod. Jeho použitím se například, vzhledem k jeho jednoduchosti, sníží na

46

Provedení vnitřního zásobníku ze zrcadlově leštěného nerezu, servisní dveře a odklopné víko zjednodušují proces čištění a minimalizují jeho časovou náročnost. Velmi kvalitní izolace, která je v tomto provedení aplikována i v kosmické technice, izoluje vnitřní zásobník od vnějšího pláště a tím také pomáhá zvyšovat energetickou efektivitu tohoto zařízení. Průmyslové provedení z kartáčovaného nerezového plechu je po optické stránce velmi kvalitní, což je dalším významným znakem řady CARD M. Rostoucí nároky z hlediska dodatečné doplnitelnosti a dokumentace nejrůznějších výrobních procesů – ve speciálním případě sušících procesů – jsou pokryty nejnovější generací mikroprocesorového řízení, které bude i v budoucnu tvořit standard v řadách sušiček firmy FARRAG TECH. Inteligentní terminál firmy FarragTech (zkratka FIT) odpovídá nejnovějšímu stavu techniky a je srdcem každé její sušičky. Možnosti komunikace přes RS232, TTY, RS485, CAN-bus a Ethernet se všemi možnými variantami protokolů nekladou dálkovému ovládání sušičky a zobrazení jejích dat, které jsou vždy požadovány pro zajištění kvality výroby, žádné hranice. Barevná plně grafická obrazovka na jednotce FIT nabízí nové možnosti přehledu dat a zjednodušuje obsluhu procesu. Na zařízení FIT je k dispozici mnoho potřebných a také zcela nových funkcí: Knihovny s daty o sušení nejrůznějších materiálů, kalendářní a týdenní spínací hodiny, energetický monitor pro stlačený vzduch a spotřebu energie, různé režimy sušení šetřící materiál a zabraňující jeho degradaci, barevné grafické zobrazení hodnot sušení na obrazovce ve tvaru křivek a mnoho dalších údajů. Ke standartu jednotky FIT patří také možnost volby mezi různými jazykovými verzemi a tak zvaný „Easy-Modus“, při kterém jsou odcloněny nepotřebné parametry a tím lze prakticky vyloučit vznik chyby při její obsluze. U řady CARD M je možné provádět komunikaci i přes výrobní stroj, na kterém se v tomto případě zadávají parametry sušení. Jejich nastavení provádí obsluha přímo na řídícím panelu výrobního stroje. Zpětně se hlásí a zobrazují důležitá procesní data a poplachová hlášení. Vlastní možnost obsluhy na sušičce je přitom zablokována a uvolní se až po přerušení spojení přes rozhraní stroje. Po zadání odpovídající IP-adresy lze k procesním datům v sušičce CARD M přistupovat i přes celosvětovou internetovou síť. Síťový prohlížeč se přitom stane nezávislým prostředkem pro obsluhu a sledování hodnot na této sušičce. Různé charakteristiky informují o průběhu sušení v posledních hodinách a umožňují provádět dohled nad procesem z oblasti mimo hranice závodu. Jednoduchost celého sušícího systému spojená s 3-letou zárukou na materiál a jeho zpracování jakož i doživotní záruka na neměnnost sušícího výkonu jen podtrhují spolehlivost a jedinečnost této převratné řady sušiček firmy FarragTech GmbH s označením CARD M.

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

47


a

jek s plochými čely proti znečištění pro tahače jader, vypouštění nebo Multispojky Stäubli pro temperační okruhy ikováni).

– rychlost a bezpečnost při výměně forem

Efektivita jednom pohybu Konektorováv divize se zabývá především

optimalizací času při výměně forem, tj. navrPoužijte náš manuální systém huje řešení k minimalizaci prostojů, což vede multinapojení pro současné a centrální ke zvyšování produktivity práce.

Centralizované napojení určené

Čerstvou novinkou je bezodkapová multispojpro sekvenční vstřikování ka MCI pro temperaci. Provedení této spojky zabraňuje únikům vody po rozpojení a zabraSpecifi cké multispojky ňuje vniknutí nečistot do umožňují okruhu. Tato multispojka se vyrábí dodávku v několikahydraulickým velikostech, je centralizovanou možné jejíkteré kódování, je možné ji doplnit válcům, kontrolují otvírání a o senzor informující o spojení.

Plně automatická napojení Vašich obvodů

napojení a rozpojení vysokotlakých Velkou časovou ztrátou během výměny forem hydraulických a zvyšte je připojování systémů a odpojování okruhů určených Ze standardních produktů ( spojky, navádění, uzamykání) naše R&D oddělení konstruuje bezpočet spolehlivost k temperaci vašeho forem. vybavení. Jsou formy, které vyuzavírání jehel vstřikovacích trysek a Přiďte se podívat na tuto novinku na náš žívají pouze jeden vstup a jeden výstup, ale ešeních. Detail bezodkapové multispojky MCI horkých Vynikající průtok skrz naše spojky bude stánek navtoků. MSV. na druhé straně jsou firmy, které mají 10 i více optimalizovat efektivitu Vašichpočet obvodů. vstupů a k tomu odpovídající výstupů. Okamžitý čas reakce Svým programem je firma Stäubli jediná, ktePodobné multispojky lze hydraulických použít na hydraulice Při jejich napojování je nutné dbát na přesné až ké obvody, kde je možné napojit na jednou kontrolních obvodů usnadňuje a rá je schopna nabídnout tento ucelený sortinapojení okruhů.systémy Často se můžete vše řeší různými 3 vstupy / 3 výstupy, pro napojení kaskád až S plně automatickými optimalizuje otvírání a uzavírání trysek 8 stupů / 8 výstupů. barvami či nějakými číselnými značeními, ale oučasně napojit a odpojit během výroby. i přesto dochází k záměně a poté ke špatné stupněm jsou automatické mulneumatické, hydraulické, elektrické a díly. Pra- Nejvyšším temperaci mající za následek špatné tispojky, které mohou být statiské (napojují jsou můžete pod tlakem rychle obvody egulujícícovníci obvody, šetřit časnapojit a se např. pohybem lisu) anebo pneumatické a vznikají chyby. Stäubli nabízí multispojky, lepšit bezpečnost. kterými velmi jednoduše a bez možnosti zá-

í

měny okruhů můžete napojit od 2 vstupů /

2 výstupů až 10 vstupů / 10 výstupů pouhým Mohou být integrovány do Vašich páky, tj. spojení 20 spojek během rocesůotočením nebo vybaveny nezávislými několika málo sekund. Použitím těchto mulálci. tispojek je možné ušetřit a 30 % času během výměny v závislosti na počtu okruhů.

Automatické napojení okruhů ment sloužící k optimalizaci a ke zvyšování produktivity v plastikářském průmyslu, přede-

í

Napojení kaskád

Napojení temperačních okruhů

(k napojení dochází pomocí pneumatického válce). Do těchto spojek je možné umístit veškerá média, jako je voda, vzduch, hydraulika, elektřina, sensory,... Během výměny dochází k propojení obvodů bez zásahu technika.

vším v dnešní době nedostatku pracovních sil. Rádi vám nabídneme nejoptimálnější řešení, kontaktujte nás.

Černý Václav, jednatel společnosti

Kompletní řešení pro automatizaci v plastikářském průmyslu www.staubli.cz

15

Stäubli Vás zve na MSV konající se ve dnech 10. – 14.9. v Brně V hale G1, na stánku č. 40 se představí výrobky konektorové a robotové divize. Budete se moci seznámit se systémy pro rychlou výměnu forem (upínání forem, multinapojení...) a dále budou k vidění funkční robotické buňky se 6-osým robotem řady TX a novinkou, 4-osým vysokorychlostním robotem řady TP.

Stäubli Systems, s.r.o., CZ-53009 Pardubice. tel.: +420 466 616 125, connectors.cz@staubli.com Stäubli je ochranná známka Stäubli International AG a je registrována ve Švýcarsku a v dalších zemích. © Stäubli 2011

48

speciál Plastex – MSV 2012


Zlepšete Vaši produktivitu v každém kroku Vašeho procesu www.quick-mold-change.com/cz

Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu Vkládání forem

Upínání forem

Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu.

Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí:

- statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

- manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Napojení energií

Manipulace & proces

Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě:

Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy:

-

- výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6-osí roboti

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: connectors.cz@staubli.com

speciál Plastex – MSV 2012

49


Ochranné brýle UVEX PHEOS se složkami TPE od společnosti KRAIBURG TPE Dokonale sedí! Nové brýle pheos od německého výrobce UVEX jsou více než obyčejné ochranné brýle: díky inovativním termoplastickým elastomerům (TPE) s přilnavostí k polyacetálu (POM) od společnosti KRAIBURG TPE spojují optimální ochranu s vysokým komfortem a sportovním designem. Možnosti využití termoplastických elastomerů vyráběných společností KRAIBURG TPE jsou díky jejich výjimečným vlastnostem více než bohaté: na jedné straně se výborně hodí pro všechny technologie zpracování běžných plastů, na druhé straně jsou však také měkké na dotyk, nabízejí optimální přilnavost a takřka neomezenou svobodu designu a funkce. To také stálo za rozhodnutím použít TPE na nožičky nových ochranných brýlí pheos značky UVEX. Hlavním cílem při vývoji bylo uvést na trh lehké ochranné brýle ve sportovním stylu, které by dokázaly zajistit optimální ochranu a vysoký komfort. Za svůj módní vzhled vděčí brýle pheos především dvoubarevnému, vysoce funkčnímu konceptu nožiček se složkami TPE. Inovativní technologie uchycení na koncích nožiček zaručuje, že brýle nebudou ani při dlouhém nošení tlačit, zatímco protiskluzové prvky zajišťují bezpečné usazení. Vše dohromady vytváří jedinečný efekt, který výrazně zvyšuje komfort při nošení brýlí a dělá z nich oblíbeného společníka během pracovních dní. Použité složky THERMOLAST® K odolají všem vlivům pracovního prostředí, jako je počasí, UV záření nebo poškrábání. Termoplastické elastomery neobsahují PAH, ftaláty ani alergeny a splňují požadavky norem RoHS a REACH.

50

Spolehlivé spojení „Se společností KRAIBURG TPE úspěšně spolupracujeme už deset let. TPE jsme u našich ochranných brýlí používali dosud hlavně jako těsnění, případně jako zakončení nožiček. Nyní jsme poprvé společně opatřili nožičky brýlí změkčujícím prvkem. Výsledek je znát a přednedávnem byl dokonce oceněn prestižní cenou iF product design award 2012,“ říká Harald Frank, manažer produktové skupiny UVEX. Nožičky brýlí se vyrábějí 2k vstřikováním. KRAIBURG TPE vyladila výrobní proces společně se společností UVEX a výrobcem nástrojů optimálně na použité zařízení a materiál. Jen díky optimálnímu procesnímu oknu lze totiž docílit tak dobré přilnavosti k tvrdé části z polyacetálu (POM). Tuto tiskovou zprávu ke stažení, další informace a obrazové materiály naleznete na adrese www.kraiburg-tpe.com. O společnosti KRAIBURG TPE KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) je nadnárodní výrobce termoplastických elastomerů na bázi HSBC. Vedle řešení na objednávku nabízí společnost pod značkou THERMOLAST® také široký sortiment receptur pro nejrůznější oblasti použití na nejrůznějších trzích. Vysoce výkonným termoplastickým elastomerem HIPEX® otevírá KRAIBURG TPE zpracovatelům termoplastů dveře do světa gumárenství,

novými sloučeninami COPEC® a For-Tec E vytváří nové standardy pro haptické vlastnosti, přilnavost a odolnost zábavní elektroniky. Specialista na TPE vyrábí v Německu, USA a Malajsii. Síť odbytové organizace se rozkládá od Francie, Itálie a Španělska přes Čínu, Indii a Taiwan po Mexiko a Brazílii. V dalších zemích má KRAIBURG TPE své obchodní zastoupení. O společnosti UVEX Koncern UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG spojuje pod jednou střechou tři společnosti s mezinárodní působností: uvex safety group, uvex sports group (uvex a Alpina) a Filtral. Skupina UVEX je s 41 dceřinými firmami zastoupena ve 22 zemích, z přesvědčení však vyrábí převážně v Německu. Dvě třetiny z celkem 2 100 zaměstnanců (2010/2011) jsou zaměstnány v Německu. UVEX je celosvětovým partnerem vrcholového sportu, vybavení této značky nosí bezpočet špičkových sportovců. Poslání společnosti vystihuje motto „protecting people“. UVEX vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky a servisní služby pro bezpečnost a ochranu osob v profesním životě, ve sportu a při volnočasových aktivitách. Případné dotazy směřujte na: KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG Lars Goldmann Friedrich-Schmidt-Straße 2 84478 Waldkraiburg Tel.: +49 8638 9810-278 Fax: +49 8638 9810-11278 E-mail: lars.goldmann@kraiburg-tpe.com www.kraiburg-tpe.com

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

51


Elektronické počitadlo cyklů

CVe monitor

– více než jen počitadlo

www.jansvoboda.cz

Nová generace elektronických počitadel CVe pro formy na plasty a lehké kovy umožňuje sledovat nejen celkový počet cyklů na nástroji, ale i celkovou průměrnou dobu cyklu, průměrné časy posledních cyklů, procentuální aktivitu a nedávnou procentuální aktivitu. Software OnDemand je integrální součástí dodávek elektronických počitadel a dává vedoucím projektům nové možnosti sledování forem a kvality vstřikovacího procesu a údržby. Nejedná se tedy o samostatné počitadlo, ale o ucelený komplex vlastností počitadla CVe a analytického software OnDemand.

K čemu je to dobré a proč je tato koncepce přelomová? Základní otázka pro uživatele je, zda znají níže popsané problémy a jak tyto otázky řeší. • Díly byly schváleny v sériové výrobě při vyladěných parametrech cyklu – proč byly dodány zmetky? Kde vznikla chyba? • Příliš mnoho nočních telekonferencí kvůli problémům s formou. • Zjistili jsme příliš pozdě, že dodavatel není schopen splnit požadovanou poptávku. • Než vejde kontrola do dveří lisovny, dojde ke zpomalení cyklových časů na schválené hodnoty. • Z počátku výroby není problém s výrobou, ale nakonec je nutno dodavatele honit, aby splnil požadavky • Kde je technická dokumentace formy? Předali nám formu BEZ dokumentace. Další odvozené otázky, které navazují na výše uvedené základní problémy, jsou následující. Už nechcete řešit otázky výpadků výroby a problémů s výlisky a formou ex-post. Máte instalována mechanická počitadla cyklů a občas kontrolujete záznamy o údržbě a počtu cyklů na formě. Lze předvídat problémy formy? Jak kontrolovat v automatickém cyklu formu, kvalitu výlisků a zajistit prevenci? Odpovídá průměrný cyklový čas času schválenému? Jaká je zmetkovitost výroby? Kde je technická dokumentace formy? Byla součástí dodávky i technická a materiálová dokumentace? Jaké parametry vstřikování byly schváleny? Jaké jsou tedy výstupy počitadla CVe a jak s nimi pracovat? Primární výstupy z elektronického počitadla jsou tedy tyto:

CVe tedy umožňuje hlavně sledovat: • čas cyklu a tím eliminovat problémy způsobené nekonzistentním cyklovým časem. • Procentuální aktivitu a tím eliminovat ztráty preventivním zásahem proti neefektivnosti ve výrobě • historii údržby a omezit tím neplánované odstávky formy • parametry formy z libovolného přístupového bodu po celém světě • shromažďovat a vyhodnocovat data z libovolného počtu forem v centrální databázi Díky těmto výstupům a grafickému zpracování se zjednodušuje a urychluje práce techniků odpovědných za formy a to i v případě forem na více výrobních místech na planetě. Je to odpověď na otázku jak předcházet potenciálním problémům a pomocí prevence zamezit neplánovaným výpadkům výroby a jak udržet schválenou kvalitu výroby.

52

speciál Plastex – MSV 2012


Případová studie 1:

Kryt mobilního telefonu

8-mi dutinová forma, s časem cyklu 20 sec a plánovanou aktivitou 80%. Byla vyrobena druhá forma, ovzorována a odeslána do externí lisovny. Po několika týdnech dostal odpovědný pracovník informaci o odmítnutí výlisků z druhé formy. Součástí řešení byla i vygenerovaná zpráva z elektronického počitadla CVe softwarem OnDemand.

Případová studie 2:

Tvarovka pro zdravotnické účely

48-dutinová forma, jedna ze 3 forem pracujících po světě, čas cyklu 14 sec, předpokládaná produktivita 85%. Byl zaregistrován problém s poklesem objemu týdenní produkce u jednoho ze tří dodavatelů. Ze zprávy OnDemand bylo analýzou z CVe počitadla zjištěno, že byla zanedbána preventivní údržba. Z přehledných grafů bylo patrné, že čas cyklu a procentuální aktivita se od zadaného a schváleného cíle liší o více než 5%. Narostla doba nečinnosti a také čas cyklu po 9-ti týdnech výroby. Čas cyklu se prodloužil o 25% proti původní hodnotě. Z grafu aktivit také svítily červené sloupce nedodržené preventivní údržby. Veškeré generované zprávy z CVe počitadla byly vkládány kvůli obecným dotazům a nebyly zaznamenány jak plánované, tak i neplánované opravy formy. Z poznámek k datům je patrné, že některé dutiny nejsou v provozu z důvodu ucpání odvzdušnění.

Resume tohoto případu: Na počátku výroby byla forma čistá, a tedy pracovala bez problémů. Časem se ve formě zaneslo odvzdušnění, bylo nutno odstavit dutiny, provoz musel být zpomalen a tím došlo k ztrátě výrobních hodin. Již při letmém pohledu na graf je jasné, že byla zanedbána údržba a z porovnání s grafy výroby z dalších dvou identických forem je zřejmé, že díky pravidelné preventivní údržbě fungují lépe a zároveň i delší dobu. Celkový odhad ztrát před opětovným nasazením formy do provozu ve finále přesáhl 80.000$.

Resume používání počitadel CVe a OnDemad software Jak plyne z výše uvedených výstupů, po schválení dílů a spuštění ostré produkce došlo ke zkrácení času cyklu o více jak 5% pod schválenou hodnotu. Graf ukazuje snížený čas, přesto však provozní hodiny zůstaly stejné. Příliš rychlý provoz (kratší cyklus) tedy způsobil vyšší zmetkovitost díky větší deformaci výlisků. Tím došlo i k vyššímu namáhání formy a nutným preventivním opravám. Výrobky vyprodukované za tři týdny musely být vyřazeny a forma musela po kompletní kontrole znovu projít procesem ověřování kvality a stability procesu. Ztráty způsobené vysazením výroby a vynucenými korekcemi, opětovným procesem schvalování a testem stability procesu byly ve finále extrémní.

speciál Plastex – MSV 2012

Kombinace elektronického počitadla CVe a software OnDemand umožňuje velmi jednoduše sledovat aktuální parametry vstřikovacího procesu přes grafické výstupy a předcházet potenciálním potížím. Historie formy, sledované přehlednou formou pomocí sloupcových grafů a její ev. srovnání se stejnými formami urychluje kontrolu nad procesem a usnadňuje dodávky výlisků ze schválených forem. Nasazení CVe v kombinaci s OnDemand zjednodušuje komunikaci mezi zadavatelem, lisovnou a nástrojárnou a umožňuje dosažení zcela průhledného procesu záručního a pozáručního servisu bez excesů typu „kdo za to může“. Počitadlo CVe navíc umožňuje předávat aktuální data o formě (3D model a výkresy), schválené parametry vstřikování, materiálové listy a další technické informace na jednom místě VŽDY spolu s formou. 53


Pokračování ze str. 35

Naučný slovník definuje pojem optimalizace jako postup vedoucí k výběru nejlepší varianty při zachování vymezených podmínek. Ovšem naše podmínky jsou buď předem dány-konstrukce výstřiku, konstrukce formy, vstřikovaný materiál, nebo se v průběhu výroby mění-zvyšování cen vstupů-energie, vstřikovací materiály, obalové materiály, náklady na pracovní sílu, atd. A to vše při požadavku cílové ceny, případně včetně požadavku na výplatu bonusu odběrateli, od kterého jsme zakázku získali, nemluvě o nákladech na jakost, včetně plateb za reklamační protokoly, o nákladech za pronájem obalů, softwarovém vybavení, o nutnosti komunikace po placených zabezpečených linkách, atd. Nutně si tedy musíme položit otázku jaké máme možnosti, respektive ve kterých oblastech můžeme, samozřejmě, za nějakých podmínek, ušetřit a tím zlepšit svůj hospodářský výsledek. V dalším textu se pokusím nastínit některé oblasti úspor. Bohužel, u úspor existuje reálné nebezpečí, že zákazník jich využije k požadavku na opětovné snížení ceny. 2.

MOŽNOSTI ÚSPOR

Do finální ceny výstřiků z termoplastů patří jak fixní, tak i variabilní náklady rozpočtené na provozní hodinu stroje a výstřik. Do variabilních nákladů patří dvě základní položky-náklady na elektrickou energii a náklady na chladící, respektive temperanční systém vstřikovny. Do ceny elektrické energie je nutno zahrnout všechny elektrické spotřebiče ve vstřikovně-příkony vstřikovacích strojů, příkony topení plastikačních jednotek vstřikovacích strojů, příkony periferních zařízení-temperace forem, ohřev horkých rozvodů forem, sušení granulátů, dávkování granulátů a aditiv, zařízení pro aditivace, dopravníky výstřiků, manipulační zařízení, pohony robotů, zařízení pro zpracování technologického výmětu a zmetků, zařízení kontroly jakosti výstřiků, příkony ostatních zařízení-zdroj tlakového vzduchu, příkony čerpadel a chladičů chladícího okruhu vstřikovny, osvětlení, odsávání a klimatizace, vytápění, ruční nářadí, pohony jeřábů a zvedacích mechanismů, příkony kancelářských přístrojů a výpočetní techniky, atd. Do fixních nákladů rozpočítaných na příslušný vstřikovací stroj se počítají-mzdové náklady, odvody, pojištění, provize, úvěry, leasing, půjčky, odpisy, úroky, daně, ziskové marže, náklady na vybavení-kanceláří, návštěvních prostor, sociálních prostor, laboratoře jakosti, hardware a software, úklidové prostředky, náklady na olejové hospodářství, telefony, propagace, školení, cestovní náklady, náklady na údržbu strojů a zařízení v dobrém provozuschopném stavu (obvykle 3 % z pořizovací ceny), náklady na umístění strojů a zařízení, náklady na elektrickou přípojku, náklady na jakost, náklady na obaly a obalový materiál, balící zařízení, pronájem obalů, ochranné prostředky, prostředky bezpečnosti práce, atd. Dále se nesmí zapomenout na náklady spojené s provozem vstřikovacích forem-separační, čistící, mazací a ochranné prostředky, náklady na údržbu forem, opravy forem, atd. 54

2.1 Vstřikovací stroje Technologickým základem každé vstřikovny jsou vstřikovací stroje a periferní zařízení k nim, která vstřikovací stroj doplňují a spolu s ním vytvářejí možnost automatizace vstřikovacího procesu. Ekonomii vstřikovacích strojů vytvářejí jejich pohonné systémy. Podle nich je možno stroje rozdělit na tyto základní skupiny: - s plně hydraulickým pohonem - s pneumatickým pohonem - s plně elektrickým pohonem - s hybridním pohonem, kombinujícím hydraulický a elektrický pohon, včetně hydraulických akumulátorů. Nejčastěji jsou naše vstřikovny vybaveny vstřikovacími stroji s hydraulickými pohony. Podle energetické účinnosti a tím i možnosti úspor je možno setřídit stroje s hydraulickými pohony takto: - čerpadlová skupina-jedno nebo více čerpadel s konstantní dodávkou, případně doplněná hydraulickými akumulátory, kterých je možno využít i u dalších typů pohonů, hydraulická čerpadla jsou poháněna elektromotory,energetická účinnost těchto systémů na něž navazují další hydraulické prvky je v rozpětí cca 50 až 60 % - některé systémy mají pohon šneku pro plastikaci osazen elektromotorem, případně s frekvenčním měničem otáček, což energetickou účinnost zvyšuje - čerpadlová skupina tvořená elektrickým asynchronním motorem pohánějícím elektronicky řízené regulační čerpadlo typu DFE,což jsou pístová axiální čerpadla s regulací naklápění šikmé řídící desky - dalším vylepšením čerpadlové skupiny z pohledu úspory elektrické energie je pohon čerpadel-s vnitřním ozubením nebo lamelových s konstantním objemem-asynchronním elektromotorem řízeným frekvenčním měničem otáček, oproti konvenční čerpadlové skupině popsané v prvním bodě, je u tohoto řešení možná úspora elektrické energie až o 45 % - prozatím posledním vývojovým stupněm hydraulických čerpadlových skupin je nasazení elektrických servopohonů pro pohon zubových čerpadel, porovnáním spotřeby elektrické energie s DFE čerpadly vychází úspora až o 50 % při současném snížení hladiny hluku až o 20 %, zvýšení dynamiky pohonu o cca 10 %, zjednodušení hydraulických systémů a tím snížení ohřevu hydraulického oleje, jehož změna viskozity v rozmezí teplot mezi cca 25 až 45°C nemá prakticky vliv na výslednou jakost vyráběných výstřiků. Pokračování na str. 68 speciál Plastex – MSV 2012


• • • • • • •

HORKÉ TRYSKY HYDRAULICKÉ VÁLCE VYHAZOVAČE D AT U M O V K Y CHLADÍCÍ PRVKY EXPERTNÍ SYSTÉM CalcMaster ...

Zveme Vás na Mezinárodní strojírenský v eletrh 2012 v termínu 10. – 14. 9. 2012, pavilon

G1, stánek 4 9

Těšíme se na setk ání s Vámi!

www. jansvoboda.cz JAN SVOBODA, s.r.o, Březinova 25, Brno 616 00 tel: +420 549 243 939 | tel/fax: +420 549 243 917

speciál Plastex – MSV 2012

55


Čistící granulát pro vstřikovací stroje a extrudery

56

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

57


58

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

59


Bio-kompozity s bio-plnivy Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie Pod pojmem bio-kompozit si lze představit materiál, který je kompletně vyroben z obnovitelného zdroje. Od bio-kompozitů se obecně očekává i schopnost biologicky degradovat, ale tato vlastnost není vždy splněna. Jedná se potom o materiály z obnovitelných zdrojů se stejnými užitnými vlastnostmi i následným zatížením životního prostředí jako při použití synteticky připravených plastů. V rámci řešení projektu TACR jsou na Technické univerzitě v Liberci vyvíjeny a testovány Bio-kompozity s polymerní matricí z materiálů PLA a tzv. „zelený PE“. Materiál PLA (polylactic acid) patří do skupiny biologicky odbouratelných bio-plastů a jeho využití ve světě stále roste. „Zelený PE“ patří do skupiny materiálů pouze vyrobených z obnovitelných zdrojů. Pro správný bio-kompozit jsou nutná i přírodní plniva, která byla zvolena na základě zkušeností z prvního roku řešení projektu. Plniva musí vykazovat odolnost proti degradaci při zpracovatelských podmínkách a mít i ekonomický přínos. Nejvhodněji se jevila plniva z ramie, vlny, lnu, sóji, juty, kokosu, banánu, bambusu, bavlny, buničiny akonopí. Pro všechny kombinace

mezi plnivy a matricemi byly zhotoveny vzorky s různým procentuálním podílem přidaných vláken (10%, 20%, 30%). Takto připravené materiály procházely a procházejí náročným testováním. Je hodnocena tekutost, objemový index toku taveniny, mechanické vlastnosti jako modul pružnosti v tahu, mez kluzu (mez pevnosti), poměrné prodloužení na mezi kluzu, napětí v tahu při přetržení, poměrné prodloužení při přetržení, rázová houževnatost Charpy (+23°C), rázová houževnatost Charpy (-35°C), modul pružnosti v ohybu, pevnost v ohybu atvrdost - Shore D. Dále jsou hodnoceny termodynamické vlastnosti jako teplota zeskelnění, teplota tání, teplota dodatečné krystalizace, teplota primární krystalizace, entalpie tání, entalpie dodatečné krystalizace a entalpie primární krystalizace. Velmi zajímavé se jeví pokusy s radiačním zesíťováním připravených vzorků. V současné době probíhají dlouhodobé zkoušky na biodegradabilitu v prostředí kompostu a v mikro-bakteriálních roztocích. Výzkum bio-kompozitů je celosvětový trend. V Itálii firma ICMA San Giorgio SpA dělala pokusy s PLA matricí

a kenafovými vlákny za přítomnosti plastikátoru PEG 1000. BattelleMemorial Institute Columbus (Ohio, USA) v současné době provádí výzkum vlivu velikosti přidaných částic na krystalizaci a mechanické hodnoty vstřikovaných dílů z PLA.Velký projekt "The Ontario BioCarInitiative" (Iniciativa - Ontarijské Bioauto), kterého se účastní University ofGuelph, University of Toronto, University of Waterloo a University of Windsor a 13 firem z automobilového průmyslu (např. Ford, Chrysler, Arkema...) je zaměřen na vývoj materiálů z biopolymerů s bio-vlákny aplikovatelné do automobilů.Alberta ResearchCouncil je kanadský tým zaměřený na výrobu, pěstování a zpracování biovláken a biopolymerů. Cílem výzkumného týmu je vyvinout kvalitní vlákno z konopí, juty nebo lnu do kompozitních materiálů. Další aktuální informací o projektu najdete na www.ksp.tul.cz/TACR/index.html A. Ausperger, L. Běhálek, J. Bobek, P. Lenfeld, M. Seidl

Vlákna soji Vlákna kokosu

Řez vlákny kokosu

HDT test pro materiál PLA+10% vláken Ramie 60

Vlákna banánu

Řez vlákny soji

Řez vlákny banánu

Diferenční skenovací kalorimetrie DSC pro materiál PLA + 30 vláken sóji speciál Plastex – MSV 2012


ENGEL se vydal správnou cestou ENGEL – světově dominantní firma v oblasti vstřikovacích strojů a strojů na zpracování plastů – nabídka kompletních služeb, tzv. jak říká Engel …“vše z jedné ruky“ Skupina ENGEL zvýšila obrat ve fiskálním roce 2011 / 2012 na více než 800 milionů EUR oproti 615 milionům v roce minulém. Má 9 výrobních závodů v Evropě (mezi nimi i ENGEL strojírenská s.r.o. v jihočeské Kaplici), v Severní Americe a v Asii – konkrétně v Jižní Korei a čínské Šanghaji. Vlastní pobočky ve 27 zemích, mezi jiným i v Brazílii, Mexiku a Kanadě, v Hong Kongu, Singapuru a v Indii. Skupina ENGEL je zastoupena ve více než 70 zemích světa. Do konce tohoto roku otevře nový závod, specializovaný na výrobu komponentů a dopravníků, v Badensku – Württembersku poblíž Stuttgartu.

Zároveň byly firmou ENGEL ve výrobním závodě na výrobu velkých strojů v St. Valentinu poprvé představeny nové technologie. Mezi nimi zaujala technologie Dolphin pro výrobu vysoce hodnotných měkčených dílů pro interiéry automobilů (např. palubní deska s vynikající povrchovou úpravou). Tato technologie byla poprvé použita na podzim minulého roku na stroji s vysokým stupněm automatizace i integrace ENGEL duo combi 1500M.

ENGEL uspořádal uprostřed měsíce června letošního roku Sympozium pro 2700 pozvaných hostů („full house“) z 35 zemí světa. Jednalo se již o třetí ročník tohoto setkání. Exponáty byly vystaveny přímo vedle stávající výroby, což umožnilo hostům udělat si představu a nahlédnout do prostorů, kde se vyrábějí stroje ENGEL duo.

Na tiskové konferenci v závodě ENGEL St. Valentin byly prezentovány nejen současné trendy a úspěchy, ale také pohledy do budoucnosti v oblasti vstřikování plastů, které postupně představil management společnosti ENGEL. Za pozornost stála dopolední série přednášek v Design centru Linz, zaměřených na potenciál zlepšení vstřikovacího řetězce, na nové možnosti kontroly vstřikovacích procesů a energetickou účinnost inovativních technologií pohonů. Svět plastů zaujala přednáška na téma Expanze do Asie, kterou přednesl Dr. Neumann, CEO. Hlavním střediskem růstu je v současné době Asie, která představuje úhrnný obrat holdingu ENGEL v hodnotě 125 mil EUR v současném fiskálním roce. Dr. Neumann uvedl, že poptávka v Asii naléhavě volá po přizpůsobení vstřikovacích strojů a přijmutí takových systémových rozhodnutí, která vyjdou vstříc konkrétním požadavkům trhu. Díky decentralizovaným výrobním prostředkům na jedné straně, je firma ENGEL schopna nabídnout zákazníkům na teritoriu jasné přínosy za předpokladu krátké dodací lhůty, a na druhé straně urychlení dodávky přímo na trh. Rekordní obrat firmy ENGEL na trhu odpovídá plynulým investicím v oblasti. Zdvojnásobení výrobní kapacity v Šanghaji, kde je výrobní závod specializovaný na výrobu velkokapacitních strojů série ENGEL duo na velké díly, bylo oficiálně otevřeno v dubnu 2012 a podstatně zvýšilo investiční zátěž na 12 milionů EUR. Engel také počítá s navýšením kapacity závodu na malé a středně velké stroje v jihokorejském městě Pyungtaek. Dr. Neumann rovněž uvedl, že na rychle se vyvíjejícím trhu středních a velkých vstřikovacích strojů zaujímá ENGEL jednu z vedoucích pozic na teritoriu. Indie a Thajsko se rovněž podílí rozhodující měrou na expanzi v Asii a taktéž indonéský a vietnamský trh střednědobě stále roste.

ENGEL představil rekordních 18 exponátů rozdělených do segmentů: n automotive n zdravotnictví n elektronika a technické vstřikování n vstřikování obalů Světovou premiéru slavily během sympozia dva typy strojů: n elektrická verze stroje ENGEL duo n nový, plně elektrický stroj ENGEL e-mac, splňující ty nejvyšší požadavky na přesnost vstřikování

ENGEL CZ s. r. o. | Baarova 18 | 140 00 Praha 4 - Michle | tel: +420 211 04 2900 | fax: +420 211 04 2929 e-mail: prodej@engel.at | www.engelglobal.com speciál Plastex – MSV 2012

be the first. 61


62

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

63


PLASTEX společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX se vrací po čtyřech letech a ujít si ho nenechají všichni významní vystavovatelé – za všechny jmenujme Arburg, Engel, Kuboušek, Luger či Wittmann Battenfeld. Oproti loňskému ročníku se očekává nárůst plochy o patnáct procent a zásluhu na tom mají také noví vystavovatelé – HAHN Automation, Istrex Oil, Polytex Composite, Institut pro testování a certifikaci a další. PLASTEX bude samozřejmě akcentován i v doprovodném programu, v úterý je na programu seminář Sdružení výrobců kompozitů nazvaný Kompozity CZ. Další úterní konference se jmenuje Svařování plastů – ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu; již název hovoří sám za sebe. Svaz plastikářského průmyslu ČR uspořádá ve středu seminář na téma Evropský a český průmysl plastů a kompozitům – současný vývoj a perspektivy.

Novinky na PLASTEXu Z mnoha novinek a inovativních řešení, které budou k vidění v pavilonech G1 a G2 uvádíme například lineárního servometrického robota SEPRO Success 22, který je určen pro jednoduché odebírání dílů ze vstřikovacího lisu a odkládání na dopravníkový pás. Dalším zajímavým exponátem bude světově první mikrometr s číslicovým krokem 0,1 mm ABSOLUTE DIGIMATIC MITUTOYO 293-100 anebo vstřikovací stroj KraussMaffei KM 450-2000 GX s inovovaným hydraulicko-mechanickým uzavíracím konceptem. Všechny tyto exponáty budou k vidění na stánku společnosti Kuboušek.

Najděte na veletrhu kvalifikovanou pracovní sílu Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně již podruhé přivítá veletrh pracovncíh příležitostí JobFair MSV. Ten se letos uskuteční 13. 9. 2012 v pavilonu A. Veletrh proběhne od 10:00 - 17:00 hod. Loňského ročníku se zúčastnilo 18 společností. Letos se mohou návštěvníci těšit na společnosti jako GCE s.r.o, která je také hlavním partnerem veletrhu, dále Honeywell, ABB, Brammer, nebo AERO Vodochody. Veletrh je zaměřen pro studenty, absolventy a všechny, kteří hledají nové příležitosti a pracovní nabídky. Na veletrhu bude nejen prostor pro seznámení s firmami, ale také možnost přímého pohovoru s možností odevzdání životopisů. V loňském roce navštívilo veletrh více než pět tisíc návštěvníků a patřil tak k největším kariérním událostem v oblasti strojírenství. Hlavním odborným partnerem je portál TZB-INFO a Pracovní portál Profesia.cz. Ta bude také garantem doprovodného programu, který se uskuteční od 10 a 14 hodin přímo u veletrhu. Návštěvníci se mohou těšit na informaci o vývoji mezd a benefitů ve strojírenství, a také tipy personalistů a manažerů na téma Jak nepokazit pohovor! Veletrh tak dává skvělou možnost, jak se zorientovat na trhu práce, získat informace a navázat prvotní kontakt.

Zlaté medaile MSV Vystavovatelé se zajímavými inovačními výrobky se každoročně přesvědčují, jak jim prezentace na MSV usnadňuje cestu na trh. Těm nejúspěšnějším se navíc daří marketingový efekt znásobit účastí v prestižní soutěži o nejlepší inovativní exponáty Zlatá medaile MSV. Vítězů je každý rok jen několik, ale poražený není nikdo, protože s publicitou a zvýšeným zájmem odborné veřejnosti mohou počítat všichni přihlášení. Uzávěrka letošního ročníku je 28. 8. 2012.

64

speciál Plastex – MSV 2012


8. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů

54. mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2012

IMT 2012

MSV 2012

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

10.–14. 9. 2012, Brno – Výstaviště Indie – partnerská země MSV

Nejdůležitější událost českého průmyslu – inovace a trendy v klíčových oborech

speciál Plastex – MSV 2012

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz www.bvv.cz/msv

65


Firma vznikla v červnu 1991 z iniciativy pracovníků skupiny „RIM“ bývalého Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) ve Zlíně. Hlavním podnikatelským záměrem firmy byla HI-TECH z oblasti technických plastů „Reaktivní vstřikování polyamidů – NYRIM“. V rámci spolupráce s garantem této technologie Nizozemskou firmou DSM bylo firmě RIM-Tech spol. s r.o. postupně předáno know how pro technologii NYRIM. Počátkem září 1992 se tak firma stala jedinou firmou východního bloku, která zabezpečovala komplexní služby v této oblasti, od vývoje až po sériovou výrobu. Vzhledem k výraznému nárůstu výroby a služeb a s tím souvisejícími nároky na řízení společnosti došlo počátkem roku 1993 k zavedení pružné organizační struktury v čele s tříčlenným výkonným managementem. V témže roce se firma přestěhovala do výrobních prostor v dnešní průmyslové zóně Zlín Východ (Příluky), kde sídlí dodnes.

Období ekonomické krize zastihlo firmu při rekordním růstu a ročních tržbách přesahující půl miliardy Kč. Zastihlo ji však připravenou a akceschopnou. Díky včasné reakci a disciplíně při provádění správných akcí tak firma během tohoto období neztratila žádného zákazníka, udržela kompletní vývojovou základnu a získala nové atraktivní zakázky. S trochou nadsázky by se dalo říct, že tak firma vyšla z krize nikoliv oslabena, ale posílena. Rimtech vstupoval do nadnárodní skupiny s výrazným potenciálem, kvalitní firemní kulturou a silnou základnou expertních pracovníků. Díky tomu si v krátkém čase vybudoval v rámci divize Promens Components silné postavení. V roce 2010 pak získala Zlínská jednotka velmi prestižní cenu Promens Innovation award. Díky investiční politice do růstu a modernizace výroby dle metod operational excelence, portfoliu zákazníků, kvalitní zaměstnanecké základně a uplatňování principu kontinuálního zlepšování ve všech úrovních a procesech stojí Promens Zlín při obratu nad 500 mil Kč na pevných základech s kvalitní vizí v rámci středně i dlouhodobé budoucnosti.

Rok 1995, kdy měla firma téměř 50 zaměstnanců, se stal pro firmu klíčový z hlediska jejího dalšího vývoje. Po předchozích úspěšných projektech se podařilo vstoupit jako vývojový dodavatel do úspěšně se rozvíjející automobilky Škody Auto. Tímto krokem firma definitivně získala charakter výrobní společnosti a v roce 1997 došlo ke změně na akciovou společnost. Aby byla firma schopna udržet dynamiku růstu a ještě více uplatnit svůj potenciál, vstoupil do firmy v roce 1998 finanční partner, společnost EPIC. V téže letech firma spustila program diverzifikace segmentů trhů a zavedla další technologie pro výrobu velkoplošných dílů ve středních a nižších sériích. Jednalo se o technologii DCPD-RIM, PU-RIM a technologii vakuové tvarování. Se svou více jak stovkou zaměstnanců je svými zákazníky firma vnímána dle svého firemního sloganu – Spolehlivý partner pro nejnáročnější aplikace. Takto úspěšně zavedená firma zahájila své první dodávky na zahraniční trhy a to pro Belgického výrobce autobusů VANHOOL. Jedním z klíčových prvků firmy byla včasná definice potřeb a jejich řízené zavedení v praxi. Proto rokem 2000 zavedla metody průmyslového inženýringu, který se dle očekávání ukázal jako jeden ze zásadních z hlediska pozdějšího vstupu nadnárodních zákazníků. Následujících roky jsou pro firmu velmi intenzivní a také úspěšné. Zvládnutím náročných podmínek, sérií auditů a dalších kritérií se firma stala vývojovým dodavatele světových firem jako např. Thermoking a Carrier, John Deere, Volvo, Renault, GE, Iveco, Saab a řada dalších.

Firma Promens a.s. nabízí: – komplexní vývoj

n konstrukce dílů, sestav, výrobků a celků

n materiálový inženýring a optimalizace

n balení a logistika

n konstrukce a výroba nástrojů

Firma, s tržbami přesahující 200 mil Kč ročně, měla již obrovskou dynamiku. Jako první ve svém oboru v České republice získala certifikaci ISO/TS 16949 a ISO 14001. Dalším úspěchem je pak získání ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu „Dodavatel roku“ a to ve dvou ze tří hodnocených kategorií. O rok později získává ředitel společnosti ocenění „Podnikatel Zlínského kraje“.

n zkoušky a testování

Z pohledu globálního trhu a udržení růstového tempa na něm hrozilo, že firma dosáhne svých hranic. A proto se v témže roce firma Rimtech stala členem skupiny Polimoon, později Promens Group, který je svou celosvětovou účastí skutečným globálním hráčem.

66

– výroba

n DCPD-RIM (Telene)

n PU-RIM

n PA-RIM

n vakuové tvarování

n CNC ořez, lepení, svařování ultrazvukem

n lakování velkoplošných plastových dílů

n montáže, logistika JIT, JIS

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

67


Pokračování ze str. 54

Na rozdíl od hydraulicky poháněných vstřikovacích strojů mají stroje s elektrickým pohonem (počátek jejich sériové výroby je v roce 1984) pro každou osu, tj.pro každý pohyb, samostatný pohon, jeden pro elektricko-mechanickou (kloubovou) uzavírací a otevírací jednotku, jeden pro pohyby vyhazovacího systému,jeden pro přímočarý pohyb šneku-vstřikovací fáze a dekomprese, jeden pro rotační pohyb šneku-plastikace a dávkování polymerní taveniny před čelo šneku. Celkem tedy čtyři elektrické servopohony, které jsou obvykle rotační a pro velmi rychlé pohyby mohou být nasazeny i lineární. Rotační servopohony musí být doplněny převodovými mechanismy realizujícími převod rotačního pohybu na přímočarý-nejčastěji šroub s kuličkovou maticí. Elektrické servopohony využívají elektrickou energii velmi efektivně, pracují na sobě nezávisle a to pouze tehdy, když je příslušný pohyb ve funkci. Synergickým výsledkem je dosažení úspory ve spotřebě elektrické energie o cca 25 až 50 % v porovnání s klasickými hydraulickými pohony a to v závislosti na velikosti daného stroje-maximální velikost plně elektrických strojů je cca 6 000 kN uzavírací síly-charakteru vyráběného výstřiku, vstřikovaném materiálu, atd. Uvedené rozpětí úspory elektrické energie se při prvním pohledu jeví jako velmi příznivé, ale při dalším rozboru není výsledek již tak markantní. Náklady na spotřebovanou elektrickou energii se v konečné ceně výstřiku pohybují, u běžné výroby, v průměru mezi 8 až 12 %, což se při třetinové úspoře projeví snížením celkové výrobní ceny výstřiku o 2,7 až 4 %. Navíc, obecně platí, že čím je úspornější pohon, tím je dražší nákupní cena vstřikovacího stroje.

V případě výběru vstřikovacího stroje s hydraulickým pohonem je čistota hydraulického oleje jednoznačně nejdůležitějším faktorem zajišťujícím bezproblémový chod stroje. Dosažení nejvyšší možné hranice čistoty hydraulického oleje, respektive celého hydraulického systému vstřikovacího stroje je důležité nejen pro zajištění požadované jakosti výstřiků-reprodukovatelnost nastavených technologických parametrů, ale i pro životnost mechanismů strojů a v neposlední řadě má výrazný vliv na spotřebu elektrické energie. Z měření firmy Kleentek, která na našem trhu dlouhodobě a úspěšně prodává elektrostatická zařízení na čištění olejů, například vyplývá, že u vstřikovacích strojů poháněných pístovým hydrogenerátorem, úspora elektrické energie převedená na finanční vyjádření je u znečistěného a čistého hydraulického oleje a systému pohonu v řádu několika desetitisíců korun pro jeden vstřikovací stroj za rok, přičemž, samozřejmě, závisí i na velikosti vstřikovacího stroje. 2.2

Temperace vstřikovacích forem

Temperace vstřikovacích forem je faktor, který významným způsobem ovlivňuje dobu výrobního cyklu, včetně celé řady kvalitativních parametrů-rozměrovou a tvarovou stálost, deformace, jakost povrchu, mechanické vlastnost, atd. Temperace, samozřejmě, koresponduje s požadavky na co nejefektivnější ekonomiku provozu. Obecně platí, že při standardním vstřikování cca 70 % výrobního cyklu je doba chlazení výstřiku v tvarové dutině formy-od konce dotlaku, přes plastikaci až po vyhození dílu z formy, cca 5 % vstřikovací fáze, cca 10 % dotlaková fáze a cca 15 % z doby cyklu představují nezbytné strojní pohyby.

Hybridní pohony kombinují hydraulické a elektrické pohony do jednoho celku. Kombinují se jak pohon uzavírací jednotky-hydraulický, elektrický, tak i vstřikovací jednotky-elektrický, hydraulický, případně s hydraulickým akumulátorem.

Chlazení výstřiků je těsně spjato s konstrukcí formy, která vychází z konstrukce výstřiku, ovlivňuje celkovou dobu výroby výstřiku, míru zmetkovitosti-některá publikovaná čísla uvádějí, že až 60 % vad je, po analýze, možno přiřadit k nesprávné temperaci formy, respektive výstřiku, což mimo jiné, výrazně zvyšuje náklady na činnosti spojené s řízeným dodáváním a odběrem tepla do a z formy.

Při rozhodování o výběru typu pohonu-plně elektrický x hydraulický, například se servopohonem je vždy nutno zvážit otázku co chceme získat jejich nasazením do výroby-oba typy jsou, oproti standardním, výrazně úsporné-zda úsporu elektrické energie nebo zkrácení výrobního cyklu.

Uvedené činnosti se prolínají a mnohdy mohou působit vzájemně protichůdně, například kratší doby výrobního cyklu snižují jednicové náklady, ale mohou i zvýšit riziko výskytu zmetků. Sofistikovanější konstrukce a metody temperance jsou obvykle na vstupu dražší, ale zajistí úspornější provoz.

Zkrácení vstřikovacího cyklu je ekonomicky silnějším požadavkem než úspora elektrické energie. Z tohoto pohledu mohou být výhodnější vstřikovací stroje s plně elektrickým pohonem.

Základním požadavkem temperace forem je dosažení co nejkratší doby cyklu, při optimalizaci požadovaných jakostních kritérií, jinak řečeno dodržení stabilní, povrchově a místně homogenní pracovní teploty tvarové dutiny formy a to po celou dobu vstřikovacího cyklu, včetně reprodukovatelnosti cyklus od cyklu. V některých případech je požadováno řízení teploty povrchu formy.

Tyto stroje díky svému osazení čtyřmi elektrickými servomotory mohou pracovat ve sdílených režimech, tj. například při plastikaci lze již otevírat formu a vyhazovat výstřik, což samozřejmě vede ke zkrácení výrobního cyklu. Pro sdílené pohyby je nutno stroj s elektrickým servomotorem a hydraulickým čerpadlem osadit více čerpadlovým pohonem nebo nasadit hydraulické akumulátory. 68

Položme si otázku jakými prostředky je možno výše uvedená kritéria, respektive požadavky na temperaci forem dosáhnout. Pokračování na str. 77 speciál Plastex – MSV 2012


Plasty v rychlém jízdním pruhu Společnost Styrolution představuje své nejnovější výrobky a jejich aplikace v automobilovém průmyslu na VDI Společnost Styrolution, přední světový dodavatel styrenových plastů, představila svá nejnovější řešení pro automobilový průmysl na mezinárodní konferenci Plasty v automobilovém průmyslu, organizovanou Asociací německých inženýrů (VDI) od 21. do 22. března v německém Mannheimu. Vrcholným okamžikem konference bylo představení nového plastu společnosti Styrolution Terblend® S NM-31, poprvé použitý v přicházejícím elektromobilu Zoe automobilky Renault. Výrobci automobilů a dodavatelé součástek jsou při vývoji technických a ekonomických inovací závislí na plastických dílech pro jejich všestranný design a nákladovou efektivitu. Společnost Styrolution nabízí svým zákazníkům z automobilového průmyslu široký sortiment probarvených řešení z plastů pro použití v interiéru i exteriéru – řešení, která jsou snadno zpracovatelná, nabízející výhodu v úspoře nákladů a současně splňující požadavky zájemců o koupi moderního vozu. Terblend® S NM-31: vysoká UV-stabilita pro použití světlých barev v interiéru vozidel Nový model elektromobilu Zoe automobilky Renault, který byl nedávno představen na ženevském autosalónu 2012, je prvním vozidlem obsahující novou směs ASA/ PA (akrylonitril-styren-akrylát/polyamid) – Terblend® S NM-31. Z materiálu Terblend® S NM-31 se pro vůz Zoe vyrábí vložený pohledový díl střední konzole. Výhody rodiny výrobků (ABS/PA) Terblend N od společnosti Styrolution jsou dobře známé a zahrnují dobré tokové vlastnosti, jsou příjemné na dotek, mají vysokou absorpci zvuku, zvýšenou rázovou odolnost a velmi dobrou odolnost proti chemikáliím. Navíc k tomu má výrobek Terblend S společnosti Styrolution vynikající UV-odolnost, díky které je tento probarvený materiál zejména vhodný pro světle zbarvené díly v interiéru. Tyto vlastnosti předurčují Terblend® S NM-31 jako ideální materiál pro díly přístrojové desky a pro další interiérové aplikace v kabině vozidla využívající nových světle barevných trendů. Připravovaný model elektromobilu Renault Zoe je prvním vozidlem, které je vybaveno novým plastem Terblend® S NM-31. Z této nové probarvené směsi ASA/PA se vyrábí vložený díl střední konzole. Výhodami tohoto materiálu jsou jeho dobré tokové vlastnosti, usnadňující zpracování, včetně zvýšené rázové odolnosti a vynikající odolnosti proti UV záření a chemikáliím.

Plastikářský den ABB Robotika

Rozsáhlý sortiment inovativních a nákladově efektivních výrobků „Poprvé společnost Styrolution představila svá řešení pro automobilový průmysl na konferenci VDI jako nezávislá společnost,“ říká Pierre Juan, obchodní ředitel pro automobilový průmysl společnosti Styrolution. „Díky důkladnému pochopení trendů a požadavků globálního automobilového průmyslu můžeme zákazníkům nabídnout hluboké odborné znalosti a zkušenosti z oblasti designu plastů a inovací. Soustředíme se na dosažení lepší kvality povrchu, zdokonalení vzhledu, barevnou stálost a nákladově efektivní řešení. Takto rozšířený sortiment výrobků nabízí automobilovým konstruktérům nejširší výběr vysoce kvalitních materiálů.“ Luran® S SPF30: vysoká stálost barev pro nelakované vnější plastové díly Společnost Styrolution na VDI také představila Luran® S SPF30 – ASA (akrylonitril-sytren-akrylát) vycházející z nové technologie UV stabilizace, jejímž výsledkem je dosažení významného zlepšení barevné stálosti a kvality povrchu pro barvené exteriérové díly. Lesk a barva jsou zachovány mnohem déle, než tomu bylo u typů předcházejících a je zřejmé, že došlo k významnému snížení šednutí a žloutnutí, pokud je povrch vystaven světlu. To znamená vyšší kvalitu povrchu a tím pádem i dosažení větší možnosti pro exteriérové aplikace, jako například pro přední masky, kryty zrcátek, spoilery a různé části karoserie vozidel. Luran® HH-120 Piano Black: vysoký povrchový lesk a hlubinná barevnost pro interiér a exteriér Společnost Styrolution také představila svůj nejnovější, vysoce lesklý, černě barvený plast pro použití v interiéru a exteriéru vozidel. Luran® HH-120 Piano Black je modifikovaný SAN (styren-akrylonitrolový kopolymer), který kombinuje výhody klasického SAN s vylepšenou tepelnou (HH: high heat – vysoko teplotní) odolností a povětrnostním vlivům. V porovnání s jinými plasty, jako například PMMA, Luran® HH-120 nabízí vyšší teplotu tvarové stálosti s hodnotou Vicat (teplota měknutí) 120 °C (248 °F). Je rovněž odolný vůči chemikáliím, pevný a jeho odolnost proti otěru je srovnatelná s PMMA, díky čemuž je použitelný pro různé aplikace v exteriéru vozidel, jako například obložení A, B, C sloupků, kryty zrcátek a exteriérové a interiérové ozdobného čalounění.

Srdečně Vás zveme na Plastikářský den, který se bude konat dne 10. října 2012 v prostorách ABB Robotiky. Budete moci zhlédnout zajímavé plastikářské aplikace, prezentace a praktické ukázky. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mail: lucie.kminkova@cz.abb.com. Více informací naleznete na www.abb.cz/robots

abb_robotika_plastikarstvi.indd 1

speciál Plastex – MSV 2012

6.8.12 17:03

69


Vteřinová lepidla Loctite® = vysoké teploty, velké spáry Vteřinová lepidla neboli kyanoakryláty jsou dnes v rámci velké rodiny lepidel asi právě tou nejoblíbenější skupinou. Je to hlavně proto, že poskytují svým uživatelům mnoho výhod, zejména téměř okamžitou fixaci dílů a velmi vysokou adhezi na většině materiálů. V případě obtížně lepitelných materiálů, jako jsou polyolefíny (PP, PE), fluoroplasty (PTFE), případně silikonová pryž, jsou kyanoakryláty jednou z mála možností, jak tyto hmoty slepit, samozřejmě v kombinaci se speciálním primerem Loctite® 770 nebo Loctite® 7239. Vteřinová lepidla mají také své nevýhody, zejména typickou teplotní odolnost do 80°C, a také nevhodnost pro lepení spojů s větší spárou mezi lepenými povrchy. V takovém případě kyanoakryláty totiž vytvrzují velice pomalu. Nedostatečná teplotní odolnost kyanoakrylátů je stále patrnější v souvislosti s neustálým zvyšováním teplotních parametrů technických plastů a jejich používáním v náročných aplikacích, např. v silových obvodech v elektrotechnice a elektronice. Jak vyplývá z dalšího textu, díky inovativním chemickým technologiím je možné překonat i ty nevýhody vteřinových lepidel, které byly doposud považovány za jejich základní vlastnost.

Kyanoakryláty s odolností 120°C Společnost Henkel jako vedoucí výrobce v oblasti průmyslových vteřinových lepidel přichází na trh s inovovanou řadou kyanoakrylátů. Jedná se o nejznámější produkty Loctite® 401, Loctite® 406 a Loctite® 454, u kterých bylo díky použití nejnovějších unikátních technologií dosaženo teplotní odolnosti 120 °C, aniž by se zhoršila jakákoli jiná vlastnost, jako například rychlost fixace dílů, která je u všech tří lepidel na většině lepených materiálů pod 5 sekund. Současně je dosahována i stejná nebo ještě vyšší pevnost slepeného spoje jako u původní varianty produktů. Inovovaná lepidla dokonce navíc vykazují mírné zlepšení chemické odolnosti proti běžným technickým kapalinám.

Gelový Loctite® 454 je užitečný všude tam, kde lepidlo nesmí stékat. Lepidlo se snadno vytlačuje z tuby a přitom je ho možné bez nebezpečí nanášet na svislý povrch nebo i v poloze nad hlavou. Gelová konzistence také brání vsakování lepidla při lepení savých materiálů jako např. plst. Zvýšená teplotní odolnost nyní otvírá řadu možností použití tohoto lepidla například právě pro lepení tepelně namáhaných plstěných těsnění pro vedení horkého vzduchu.

Lepidlo pro velké spáry Rychlé lepení spojů se spárou až 5 mm řeší unikátní produkt Loctite® 3090. Jedná se o dvousložkové vteřinové lepidlo, které vytvrzuje v celém objemu během 2 – 3 minut. Je nestékavé, má vysokou pevnost a výbornou adhezi k plastům, kovům a dalším materiálům. Produkt je dodáván ve dvojkartuši a je vytlačován dvojitým pístkem přes směšovací špičku, aplikace je tudíž čistá, přesná a velice jednoduchá. Zpracovatelnost produktu je minimálně 30 sekund, což je doba postačující pro přesné nanesení dostatečného množství lepidla. Úplného vytvrzení celého objemu je dosaženo po necelých třech minutách, potom je povrch vytvrzeného lepidla nelepkavý a brousitelný, lze jej i přelakovat. Vzhled spoje je velice dobrý, lepidlo je průhledné a nemá tendenci k tvorbě bílých map v okolí spoje – k tzv. výkvětu. Produkt je gelovitý, proto setrvává na svém místě a vytvořená housenka drží tvar, lze jím vyplnit spáry nebo otvory, aniž by z nich vytekl. Dává tím možnost vytvoření dodatečného vnějšího zesílení spoje v případě nepříznivého tvaru opravované součásti – například při malé ploše slepu. Loctite® 3090 je ideální pro rychlé opravy zejména plastových dílů v průmyslové výrobě a údržbě, v autoopravárenství, při opravách mobilních strojů, pro fixaci vodičů v elektrotechnice a nalezne své místo jistě i v domácnosti.

Dávkovací pistole na kyanoakryláty

Loctite® 401 představuje nyní skutečně univerzální lepidlo, u kterého k optimální viskozitě a schopnosti rychle lepit i materiály na bázi celulózy, fenolové plasty a pokovené povrchy přibylo ještě zvýšení použitelné teploty o 50 %. Tento produkt tvoří páteř sortimentu kyanoakrylátů Loctite® a většinou nechybí v žádné dobře vybavené dílně. Používá se samozřejmě i ve velkém množství průmyslových aplikací. Loctite® 406, lepidlo na plasty a pryže, vyniká nadprůměrnou adhezí a velice rychlou fixací lepených dílů. Díky inovaci - odolnosti do 120 °C - je s ním nyní možné lepit i elastomerové těsnění pro vysoké teploty. Toto lepidlo je současně nejvhodnější pro použití v kombinaci s primerem Loctite® 770 nebo Loctite® 7239. 70

V návaznosti na inovaci produktů byla firmou Henkel vyvinuta unikátní ruční aplikační pistole pro kyanoakryláty. Tento dávkovač umožňuje manuální nanášení kapek kyanoakrylátu o nastavitelné velikosti 2 – 9 mg přímo z 20 gramové lahvičky. Nanášení je čisté a úsporné s výbornou opakovatelností dávky. Pistole je velmi vhodná všude tam, kde lepení a montáž provádí velký počet pracovníků a je požadována vysoká přesnost nanášení.

www.loctite.cz speciál Plastex – MSV 2012


Rychle a spolehlivě, tak fungují vteřinová lepidla Loctite®

Ino va

Ce O vůč dOln ! i te é až plOt ě dO

120

Loctite® 3090 • Pro vyplnění velkých spár

°C!

Loctite® 401, 406, 454 • S teplotní odolností od -40 °C až do 120 °C

Více informací o vteřinových lepidlech Loctite® naleznete na: www.loctite-instantadhesives.com

Navštivte nás na Mezinárodním strojírenském veletrhu, dne 10. – 14.9.2012 v Brně, pavilon V přízemí, stánek č. 95 Henkel ČR spol. s r.o., General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, www.loctite.cz, loctite@henkel.cz speciál – MSV 2012 Řízení aPlastex údržba - CA_08_2012_Loctite_210x297mm.indd 1

9.8.2012 19:01:2471


SAMOZHÁŠIVÉ POLYAMIDY Inovativní samozhášivé typy Grilon pro fotovoltaické, elektrické a elektronické aplikace

Vysoce kvalitní samozhášivé halogeny ani fosfor.

polyamidy,

které

neobsahují

Polyamidy skupiny Grilon TS se vyznačují nehořlavou úpravou bez halogenů a červeného fosforu, vyhovují nárokům WEEE a RoHS, to vše bez ztráty na mechanických vlastnostech. Grilon TSG-30/4 V0 je ideální materiál pro spojovací skříňky solárních jednotek, zatímco nezesílené bezhalogenové typy Grilon jako TS V0 a nový TS V0X jsou obzvláště vhodné pro fotovoltaické konektory. S těmito produkty a úplnou nabídkou technické podpory je EMS-GRIVORY silným partnerem pro inovativní vývoj v oblasti solárních technologií.

Váš inovativní partner pro vývoj

72

speciál Plastex – MSV 2012


EMS-GRIVORY Plasty vysoké kvality pro náhradu mosazi a skla

Vysoce kvalitní plasty EMS-GRIVORY pro inovativní a spolehlivou náhradu mosazi a skla. Kolísající ceny mosazi, nároky na kvalitu vody dle směrnice 98/83/EU i další požadavky na snížení hmotnosti, korozní odolnost a rychlejší montáž potvrzují nutnost hledání nových řešení pro vícefunkční konstrukce umožňující lepší obsluhu výrobku. Nabízíme partnerům z oboru sanitární techniky paletu velmi kvalitních materiálů s vynikajícími vlastnostmi, poskytneme i expertní poradenskou službu pro optimální konstrukční řešení.

Váš inovativní partner pro vývoj Zastoupení a distribuce pro ČR a SR: CZFP s.r.o., Pod štěpem 27, 102 00 Praha 10 – Hostivař Tel: +420 2726 52 841 Info@emschem.cz FPSK s.r.o., Nerudova 9, 821 04 Bratislava Tel: +421 252 92 60 11 Fpsk@stonline.sk

speciál Plastex – MSV 2012

73


74

speciál Plastex – MSV 2012


speciál Plastex – MSV 2012

75


Kontrola prvního kusu “právě včas” POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE PRO MĚŘENÍ KOMPONENTŮ Protokol o kontrole prvního kusu uvádí, zda příslušná forma může být uvolněna do výroby. Pro výrobce hardwaru to znamená časově náročné hodnocení, které při použití klasické 3D měřicí technologie zabere několik dnů. S použitím počítačové tomografie je společnost schopna redukovat tuto dobu na několik hodin. Od roku 1952 Blum vyrábí vysoce kvalitní vybavení pro moderní nábytek. Se svými asi 5000 zaměstnanci po celém světě je tato společnost spolehlivým partnerem pro výrobce nábytku i pro dealery poprodejního vybavení. Aby byly splněny požadavky zákazníků na vysokou jakost, používá tento výrobce vybavení již řadu let multisenzorovou souřadnicovou měřicí technologii společnosti Werth. Měřicí zařízení, která se používají ve velkém počtu, zahrnují modely od VideoCheck a Inspector až po série TomoScope. Všechna měřicí zařízení jsou vybavena softwarovým balíčkem WinWerth pro řízení zařízení a vyhodnocení dat měření. Aby bylo možno provést uvolnění nástrojů pro sériovou výrobu, pro kontrolu prvního kusu, společnost dříve používala klasickou 3D měřicí technologii společnosti Werth. Tento proces často zabral několik dnů. Za účelem významného snížení požadované doby společnost aktuálně zaměnila souřadnicová měřicí zařízení za měření metodou počítačové tomografie. Díky tomu jsou nyní výsledky měření k dispozici již za několik hodin ve formě smysluplných barevně kódovaných 3D prezentací odchylek. Aby byla zaručena schopnost daného zařízení provést proces měření, je požadována vysoce kvalitní technologie. Integrace do zařízení pro souřadnicové měření Náročné požadavky na mechanickou a teplotní stabilitu pro dosažení spolehlivých měření využívajících počítačovou tomografii mohou být splněny integrací snímače do souřadnicového měřicího zařízení. Vedle stabilní žulové základny se používají prokázané komponenty a metody souřadnicové měřicí technologie. Zahrnují mechanické vedení pro standardní měřicí zařízení. Vysoká přesnost se dosahuje sofistikovaným rekonstrukčním procesem a principem rastrování obrazu. Tato metoda umožňuje měření se zvýšeným rozlišením pro určení i těch nejmenších vlastností

dokonce u velkých částí a rozšiřuje možnosti měření počítačové tomografie. Sledovatelné výsledky měření lze získat kalibrací srovnatelnou s VDI/VDE 2617, částí 13, s použitím standardních etalonů, jako jsou koule, kalibrační bloky nebo standardizované tyče s koulemi. Přesnosti, které se tímto způsobem dosahují, se vyjadřují ve tvaru maximální povolené chyby (MPE) a jsou přibližně 4.5 μm, nebo menší. Nicméně, aplikace těchto specifikací na skutečné měřené objekty je možná pouze pro “odpovídající” části. Rozdíly v tloušťce stěn skutečných komponentů komplexní geometrie a rozdílné materiálové vlastnosti ovlivňují výsledky měření. Je to způsobeno fyzickými odchylkami měření, známými jako artefakty, které vznikají v důsledku pronikání rentgenových paprsků měřeným objektem. Artefaktové odchylky značně závisí na geometrii objektu i na samém materiálu objektu, nemohou tedy být analyticky korigovány s dostatečnou přesností. Nicméně, díky tomu, že tyto chyby jsou systematické, Werth AutoCorrection (probíhající patentové řízení) dává možnost zachytit odpovídající měřené body pomocí vysoce přesné optiky nebo dotykových snímačů a opravit chyby v tomografii s použitím těchto měřených bodů. V praxi lze odchylky mezi tomografickým skenováním a referenčním snímačem stanovit snadno – samozřejmě pouze pro rozměry s přiměřeně přísnými tolerancemi. Jakékoliv systematické chyby jsou pak plně pro všechny následující části automaticky kompenzovány s použitím příslušného softwaru. NOVÁ TECHNOLOGIE Vše na pohled Tomografickým procesem se detekují a měří veškerá vnitřní a vnější geometrie části. Prezentace používající barevné kódování odchylek umožňuje rychlé vyhodnocení přesnosti rozměrů. Jak odchylky od CAD modelu, tak odchylky mezi aktuální součástí a referenčním dílcem (srovnání skutečné součásti se skutečnou součástí) mohou být vizualizovány. Jednoduchá standardní měření Pro hodnocení pravidelných geometrických tvarů s klasickými rozměry jsou soubory 3D bodů ploch automaticky přiřazovány geometrickým povrchům požadovaných vlastností. Tím je v rámci souboru 3D bodů značně usnadněno určování rozměrů, jako je např. průměr válce. Kromě toho mohou být v rámci měřeného souboru CT bodů volně definovány řezy. Řezy se hodnotí pomocí hodnocení 2D kontur. Tím se eliminuje potřeba provádět rozřezání součástky a zničit ji, šetří se čas i peníze.

TomoScope 200 je kombinací počítačové tomografie a multisenzorového souřadnicového měření v jednom zařízení 76

Definice průřezů v souboru 3D bodů pro určení rozměrů v řezu 2D

Měření s použitím souboru 3D bodů (nahoře: volba řezu s použitím CAD modelu, dole: dimenzionální kontrola válce)

Doby měření mnoha hodin až několika dnů takto může být zkrácena na několik hodin nebo dokonce minut. Zvýšení účinnosti se dosahuje zejména rychlým vytvořením protokolů o kontrole prvního kusu, což umožnilo společnosti Blum amortizovat své první měřicí zařízení asi v průběhu jednoho roku. Další zařízení bylo zakoupeno ihned po návratu investice za první. Nicméně, klasické optické a dotykové měřicí metody zůstanou nenahraditelnými pro rychlou kontrolu vzorku v průběhu výroby, i když moderní počítačová tomografie poskytuje nová řešení. V budoucnu bude její vývoj pokračovat.

Část z umělé hmoty ze série Blumotion (pořadí: soubor bodů 3D, trojúhelníková reprezentace povrchu a přehled barevně zbarvených odchylek vzhledem k modelu CAD) speciál Plastex – MSV 2012


Pokračování ze str. 68

V první řadě je to designu výstřiku a zpracovávanému materiálu odpovídající rozložení,umístění a průměry temperančních kanálů,které by měly zajistit co nejefektivnější odvod tepla, včetně jeho rovnoměrného přenosu z jednotlivých partií výstřiku a zajištění turbulentního proudění temperační kapaliny v chladícím systému formy. K tomu přistupuje využití poznatků z moderních materiálových nabídek, tj. použití, v konstrukci formy, vložek vyrobených z materiálů s vysokou teplotní vodivostí, dvakrát až čtyřikrát vyšší než mají běžně používané nástrojové oceli a při jejich osazení do formy nezapomenout na intenzivní odvod tepla z těchto vložek. Při konstrukci tvárníků a tvárnic zajistit požadavek intenzivního odvodu tepla využitím, například systému CONTURA. V principu se jedná o rozdělení tvarového prvku formy na vrstvy, na jejichž styčných plochách se vytvoří temperační kanály, které, díky plošnému frézování, je možno přizpůsobit tvaru výstřiku. Jednotlivé části-vrstvy se, po vytvoření soustavy kanálů, spojí do pevného kompaktního tvaru pájením na tvrdo při podtlaku, čímž vznikne ve spojovaných plochách vzduchotěsný spoj. Ještě výhodnější a výkonnější metoda výroby temperačních vložek vstřikovacích forem je metoda DMLS-Direct Metal Laser Sintering. Do formy jsou vkládány vložky vyrobené laserovým spékáním kovového prášku ve vrstvách o tlouštce 0,02 až 0,04 mm. Na rozdíl od běžných postupů výroby temperačních kanálů-vrtáním-je touto technikou možno vyrobit prakticky libovolné, prostorově uspořádané a výstřiku přizpůsobené kanály a tím optimalizovat odvod tepla z konkrétních míst výstřiku. To, samozřejmě, vede ke zkrácení výrobního cyklu a ke zvýšení jakosti dílů, například možností minimalizovat studené spoje, apod. Do temperačních systémů forem je nutno přivádět a odvádět temperační kapalinu, nejčastěji vodu. K tomu slouží temperační přístroje vybavené příslušným čerpadlem-musí zajistit schopnost přístroje překonat všechny hydraulické odpory a to jak ve spojovacích systémech, tak v kanálech formy-a systémy pro ohřev a chlazení vody a to buď v otevřeném nebo uzavřeném okruhu, v beztlakovém (do 95 °C) nebo přetlakovém (až do 200 °C ) provedení. Dobře dimenzovaný temperační přístroj by, kromě ohřevu a odvodu tepla, měl zajistit v temperačních kanálech formy turbulentní proudění, které napomáhá k intenzivnímu odvodu tepla ze stěny tvarové dutiny formy, na rozdíl od laminárního proudění. V poslední době firmy vyrábějící temperační přístroje dodávají i rozváděcí bloky s různým stupněm regulace průtoku vody v jednotlivých regulovaných okruzích temperace formy. V podstatě jde o to, zajistit souběžné-paralelní plnění jednotlivých temperačních okruhů, včetně regulace průtoku a teploty. Souběžným průtokem se, na rozdíl od sériového zapojení, kdy se jednotlivé okruhy plní vodou postupně, zajistí rovnoměrnější chlazení-do všech okruhů vstupuje voda o stejné teplotě a ve stejném okamžiku. speciál Plastex – MSV 2012

Kromě metody průběžného chlazení, kdy temperačním systémem po celou dobu provozu formy protéká temperační médium, a které je nejčastěji používaným systémem temperace, je možno využít i další systémy pro zintenzivnění možnosti odvodu tepla a tím zkrácení výrobního cyklu, obvykle i při zvýšení dalších parametrů, jako například jakostních. Jednou z neprůběžných metod odvodu tepla je pulzní chlazení. Jeho podstatou je dynamické řízení chlazení v průběhu vstřikovacího cyklu, tj. po dobu pohybů formy, vyhazování výstřiků a vstřikovací fáze není do formy dopravována temperační voda. K intenzivnímu chlazení přívodem vody dochází až na počátku dotlakové fáze. Při tomto způsobu temperace dochází k lepšímu zatečení polymerní taveniny-vstřikujeme do teplejší formy a následně, oproti průběžnému způsobu, intenzivněji tavenina, respektive výstřik chladne. Výsledkem je buď zkrácení doby cyklu při udržení kvalitativních parametrů výstřiků, nebo zlepšení požadované kvality při udržení doby cyklu. Vylepšenou variantou pulzního chlazení je systém ATS. Alternativní temperanční systém (ATS) využívá speciálního temperačního přístroje, vybaveného dvěma samostatnými vodními okruhy, pracujícími s rozdílnou teplotou vody-studená, teplá, tj, je možno, alternativně, formu jak ohřívat, tak i chladit a to cyklicky v každém výrobním zdvihu. Součástí přístroje je i systém procesních ventilů, které regulují a přepínají průtok média a tím regulují povrchovou teplotu tvarových dutin formy-při vstřikovací fázi formu ohřívají, ve fázi chlazení zajistí intenzivní odvod tepla. ATS systém je nejlépe využitelný pro hromadnou výrobu dílů s vysokými požadavky na lesk-obdobně jako u temperace ostrou přehřátou párou, při současné minimalizaci studených spojů. Metoda je náročná jak energeticky, tak i z hlediska konstrukce formy a její životnosti. Mezi méně používané způsoby intenzivního odvodu tepla z formy je možno zařadit způsob chlazení založený na odpařování oxidu uhličitého, přiváděného buď do ocelových částí formy vyrobených z mikroporézní oceli Toolvac-Stahl nebo do kondenzačních kanálů formy. Systém pracuje na principu výparného tepla, kdy kapalný oxid uhličitý, v požadovaném okamžiku výrobního cyklu-pulzní chlazení, je dopraven do formy, kde expanduje a vzniklé výparné teplo rychle odvádí teplo z dutiny formy, respektive z míst, kde je u výstřiku například hromadění materiálu, apod. Tímto způsobem je možno zkrátit doby cyklu až o 40 %. Dalším méně používaným způsobem je využití tepelných trubic, které také pracují na principu výparného tepla. Do formy jsou vkládány válcové-průměr 3 až 16 mm, délka 50 až 300mm, kuželové nebo deskové trubice, jejichž plášť je z Al, Cu nebo je ocelový. Trubice jsou plněny čpavkem, freonem, metylalkoholem, vodou. Jejich kapalná fáze je po obvodu trubice přiváděna k místu s výměnou tepla, kde se kapalina odpaří a z daného místa odvede teplo a ve formě páry postupuje trubicí zpět do kondenzační části, kde se disipací tepla zbaví a pára zkondenzuje a opět je hnána do míst kde dojde k příjmu tepla. Pokračování na str. 78 77


Zlepšujeme otěruvzdornost

plastů

Pokračování ze str. 77

Pro úplnost je možno uvést i nestandardní způsob temperace forem pomocí vírových trubic, v nichž je využíván stlačený vzduch ve dvou proudech-horkém a studeném. S efektivitou chlazení přímo souvisí čistota temperačních systémů, která je samozřejmým požadavkem pro vše co souvisí s temperací s cirkulujícím médiem, v našem případě nejčastěji s vodou. Voda má řadu výhod-má lepší tepelné vlastnosti než olej, je ekologicky nezávadná, ekonomicky nenáročná, nehořlavá a má nízkou viskozitu. Nevýhodou vody je, že při teplotě nad cca 60 °C dochází ke ztrátě chemicky čisté vody, která se odpařuje a veškeré nečistoty zůstávají v temperančním systému, čímž výrazně snižují jeho účinnost-1 mm vodního kamene snižuje účinnost temperačního systému přibližně o 10 %.

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU FAKUMA 16.10. – 20.10. 2012

Při čištění temperačních systémů forem nesmíme zapomenout i na rozvodné systémy vstřikovny, na tepelné výměníky-chladiče hydraulických okruhů vstřikovacích strojů, případně elektrických servomotorů, vstupních prostor pro granulát na plastikačních jednotkách vstřikovacích strojů.

Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi rychle své hranice teplotní odolnosti.

3. ZÁVĚR

Friedrichshafen, hala B2, stánek B2-2212

Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.

Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů. Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost. Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.

BGS – Váš specialista na radiační síťování. www.bgs.eu

Téma úspor je v oboru vstřikování plastů velmi aktuální a velmi široké. V tomto článku jsem zmínil pouze několik možností. V předešlých Světech plastů jsem psal o formách z Dálného východu, stejně tak je možno uvažovat i o vstřikovacích strojích a periferních zařízeních ze stejného regionu, o automatizaci výrobního řetězce, atp. Nesmí se zapomenout na údržbu forem, strojů a dalších zařízení vstřikovny a zejména na nejdůležitější záležitost, která je na počátku celého procesu výroby výstřiků z plastů a tou je vývojová fáze. Ve vývojové fázi je totiž fixováno až 70 % celkových nákladů na výrobu výstřiků, přičemž vlastní vývojová fáze obvykle váže pouze přibližně 5 % z celkových výrobních nákladů. S částkou odpovídající 5 % nákladů můžeme ušetřit desítky procent z celkových výrobních nákladů. Obecně platí, že co se nepodchytí při vývoji, je velmi obtížně a obvykle i draze ovlivnitelné při vlastní výrobě.

Zastoupení v ČR: Ing. Michal Daněk Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

78

Lubomír Zeman Plast Form Service, s.r.o., Praha

speciál Plastex – MSV 2012


PLASTIKÁŘSKÝ KLASTR (PLASTR) Plastikářský klastr byl založen v únoru 2006, jako zájmové sdružení právnických osob, s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Partnery PLASTRu jsou Technologické inovační centrum a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Poslání

Výkonnost firem Plastru v roce 2010

• Vytvoření komunikačního fóra pro členy Plastikářského klastru • Nastavení efektivních sítí zpracovatelů plastů pro využívání vybraných služeb a produktů, jako nezbytného předpokladu ke zvyšování výkonnosti i konkurenceschopnosti

• Ve firmách pracuje 3 944 zaměstnanců (z toho 40,0 % žen) • V roce 2010 vzniklo 152 nových pracovních míst • Tržby atakují hranici 8 mld. Kč (7 870 650 000 Kč) • Téměř polovina produkce (49,8%) je exportována • Přidaná hodnota dosáhla 32 % z tržeb • Zisk firem byl cca 756 mil. Kč. V této souvislosti je zajímavá informace, že investice (převážně do technologií) přesáhly 654 mil. Kč

Vize • Zlín se stane centrem inovativního zpracování plastů v České republice

Členská základna

Hlavní důvody vzniku klastru 1. Z průzkumu u firem vyplynulo, že chybí: • vzdělávací zázemí odpovídající potřebám zpracovatelů plastů • kvalifikovaná pracovní síla • odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů • účinné prosazování zájmů zpracovatelů plastů v regionu • výzkumné a vývojové zázemí

akciová společnost ZÁVOD PLASTY

2. Pozice plastikářského průmyslu v rámci ČR • rozhodující význam Zlínského kraje v oboru zpracování plastů a pryže v ČR (téměř 1/3 produkce ČR)

Sixty

Projekty Plastru • vzdělávání pro plastikářský průmysl - akreditace bakalářského studia „Technologie polymerů“ - pilotní projekt „Výchova středního technického personálu pro plastikářský průmysl“ • společný nákup energií a surovin • benchmarking výkonnosti členů Plastru • měření výkonnosti klastrů • propagace Plastru • „Proplastr“ (reklamní kampaň pro propagaci oboru zpracování plastů) • řešitelská spoluúčast na 2 projektech ze 7. rámcového programu rozvoje vědy a výzkumu EU (Cerada, Clusterplast) • hlavní přeshraniční partner projektu přeshraniční slovensko-české spolupráce AUTOPLAST • spolupráce s klastry výrobců automobilů v Čechách i na Slovensku

Automobilový, elektrotechnický průmysl Výroba strojů a zařízení Stavebnictví Odborné poradenství

Interakce Plastikářského klastru v regionu

Obaly Zpracování odpadů Ostatní - granuláty, plastisoly, samolepicí pásky Školství

VSETÍNSKO

KROMĚŘÍŽSKO ZLÍNSKO

UHERSKOHRADIŠŤSKO

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ

ZLÍNSKÉHO KRAJE

Lobování oboru

Regionální inovační strategie

Strategie ZK do roku 2020

Vzdělávání v regionu

Benchmarking Měření výkonnosti klastrů

Aplikovaný výzkum

Specializovaný bakalářský obor

Studentské projekty

Kontakt: Ing. Jaroslav Toufar ředitel klastru tel: +420 774 505 345 | e-mail: toufar@plastr.cz

Adresa: Vavrečkova 5262 | 760 01 Zlín | www.plastr.cz speciál Plastex – MSV 2012

79


Stánek Světa plastů najdete v pavilonu G1, pod číslem 16 Zastavte se, velmi rád s vámi pohovořím nejen o možné spolupráci. Kontakt – domluva schůzky na telefonu 606 715 510. Vaše prezentace v Newsletter Svět plastů Příspěvky posílejte na: mach@machagency.cz případně volejte na tel.: 606 715 510 součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů n distribuce on-line v pdf formátu n periodicita – jedenkrát za čtrnáct dní n distribuce na cca. 1 500 adres n

NEWSLETTER Svět plastů - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) n n

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů distribuce on-line v pdf formátu

n n

periodicita – 1 x za čtrnáct dní distribuce na cca. 1 500 adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

2 sloupce 128 x 30 podval

3 sloupce 193 x 30 podval

3 sloupce 193 x 40 podval

1 sloupec 58 x 60 square

2 sloupce 120 x 60 square

3 500,-

5 000,-

5 500,-

2 200,-

4 400,-

K uvedeným cenám v tomto ceníku se připočítává DPH v zákonné výši.

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 6 – srpen 2012, místo vydávání: Kolín. Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311 80

speciál Plastex – MSV 2012


Pokročilá technologie pro minimalizaci studených spojů Proč YUDO? n zkušenosti a zázemí největšího výrobce a prodejce v Asii a celosvětové špičky v oboru n rychlý a prvotřídní servis n reference špičkových firem elektronického a automobilového průmyslu n stavebnicový systém=rychlá diagnostika případných problémů a výměna jen poškozené součástky n cenová politika n konstrukční poradenství zdarma

YUDO Hot runner systems Ing. Stanislav Burda Tel.: +420 724 358 612 E-mail : info@yudo.cz www.yudo.com

speciál Plastex – MSV 2012

81


WITTMANN PŘEDSTAVUJE INOVOVANÉ TYPY ROBOTŮ V první polovině letošního roku byly na trh uvedeny inovované typy robotů řady W8xx, které nabízejí zákazníkům vyšší výkon, větší komfort obsluhy, řadu nových funkcí a to vše za cenu předchozích modelů řady W7xx.V blízké budoucnosti se počítá s dalšími novinkami. Tyto nové roboty hrají důležitou roli pro další budování vůdčí pozice skupiny WITTMANN na trhu v oblasti robotů pro plastikářský průmysl.

Nový robot W808 Kompaktní robot s ještě větším nasazením Model W808, který byl uveden na trh v květnu letošního roku, představuje další významný vývojový krok oproti předcházející verzi W801. Disponuje integrovaným řízením, má celkově malou zástavnou plochu i delší horizontální zdvih (až 2000 mm). A to vše za cenu předcházejícího modelu. Na základě plně přepracované mechaniky mohou zákazníci u nového modelu W808 získat ještě větší užitnou hodnotu. Principem konstrukce se robot W808 nyní ještě více přiblížil nejprodávanějšímu modelu W818. W801 byl první výkonný malý servoelektrický

W808 – silný robot s kompaktními rozměry robot pro zpracovatele plastů a nový W808 je ideálním rozšířením „směrem dolů“ od modelů W818 a W821. W808 je koncipován pro kratší cykly, které jsou typické především u menší strojů a proto jsou všechny osy vybaveny vysoce dynamickými servopohony. Robot disponuje pevnou osou X pro odformování dílů s dosahem až 600 mm. Horizontální zdvih může mít délku 1250, 1500 nebo 2000 mm, přičemž vertikální osa je k dispozici v délkách 600, 800 nebo 1000 mm. W808 je možno vybavit přídavnými okruhy vakua a stlačeného vzduchu pro funkce chapadla. Maximální nosnost robota W808 je 3 kg a je vhodný především pro aplikace na vstřikovacích strojích s uzavírací silou do 150 tun.

W821 patří k početným robotům skupiny WITTMANN. Ve srovnání s předcházejícím modelem W721 vedla nová konstrukce modelu W821 k navýšení projede o ca. 20 %! Jako u všech ostatních modelů boduje W821 integrací řídící skříně s nízkou zástavnou plochou a zaručuje tak úsporu plnohodnotné výrobní plochy. Robot je vhodný pro nasazení na vstřikovacích strojích do velikosti 400 tun uzavírací síly. W831 Přepracovaná modelová řada W831 byla uvedena na trh v červnu letošního roku a nabízí zpracovatelům plastů možnost realizovat vyšší nosnost na vstřikovacích strojích v oblasti střední velikosti uzavírací síly. Nový zesílený robot W831 může být vybaven vertikální osou v délkách 1000, 1200 a 1400 mm, přičemž pro vertikální zdvihy do 1200 mm byla nosnost zvýšena na 12 kg. Standardní hori 2000 mm je určen být prodloužen až prodloužení horizon realizována tzv. L díly jsou odkládá stroje za uzaví uspořádání robota strany vedle vstři no využít jako Nový

zontální zdvih robota W831 pro klasické aplikace a může na 5000 mm. Touto možností tální osy může být například -konfigurace, kdy odebírané ny v podélné ose vstřikovacího rací jednotku. Další možnost je tzv. T-konfigurace, kdy obě kovacího stroje je možpracovní prostor.

model ve stan

W831 disponuje dardním provedení třemi vysoce dynamic-

kými servopohony Nové lineární roboty pro hlavní lineární WITTMANN W821, W831 osy. Pro zvýšení počtu stupňů volnosti je navíc možno při dat další rotační servoelektrické osy, zvláště pokud jsou potřeba pro komplexní sofistikovaná řešení automatizace. V souvislosti s častým požadavkem na větší počet analogových vstupů a výstupů pro řízení přídavných prvků, je možno reagovat flexibilními V/V-moduly. Řízení robota R8.2 zde nabízí integrovanou síť v reálném čase, takže je možné nasazení V/V-modulů na optimálním místě s velmi malým počtem propojovacích kabelů. V souladu s ostatními WITTMANN roboty řady W8xx, disponuje W831 integrovanou a tím pádem prostorově nenáročnou skříní řízení. Robot je vybaven pohyblivou osou pro odformování dílů, přičemž před vertikální osou je k dispozici prakticky neomezený prostor pro chapadlo a díly a současně umožňuje nejlepší mechanické rozložení. Jako typický příklad je možno uvést nasazení robota W831 pro vstřikovací stroje s uzavírací silou do 500 tun. „Vše z jedné ruky“ Koncern WITTMANN nabízí ucelený výrobní program strojů a periferií na zpracování plastů:

Nové roboty W821, W831 Větší nosnost, zdvih i užitek

• roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště

W821

• lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu

Martin Stammhammer, mezinárodní obchodní ředitel pro oblast robotů a automatizace, podotknul, že „nyní je správný čas pro mnoho zpracovatelů plastů, aby zmodernizovali nebo rozšířili svá strojní zařízení a mohli se tak ucházet o další nové zakázky. „S novým robotem W821 chceme našim zákazníkům dát do ruky ještě výkonnější nástroj s vylepšenými novinkami a to za stejnou cenu jako doposud.“ Pro robota s vertikálním zdvihem 1000 mm je možno navýšit celkovou nosnost z 10 na 12 kg. U ostatních typů, které disponují ještě delší vertikální osou až do 1400 mm, zůstala nosnost zachována na 10 kg. Horizontální osa nového robota W821 je k dispozici v různých variantách, standardně v délkách 2000 a 2500 mm, přičemž je ji možno prodlužovat po úsecích 500 mm až do délky 4000 mm. Maximální délka odformovací osy je až 780 mm. Robot je možno vybavit i dalšími přídavnými servoelektrickými rotačními osami. Standardně je robot vybaven řízením WITTMAMM R8.2, které nabízí celou řadu funkcí v reálném čase. Tyto funkce jsou vývojovým centrem ve Vídni průběžně dále rozšiřovány a aktualizovány. 82

• vstřikovací stroje WITTMANN BATTENFELD • temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry • drtiče vtoků i dílů • IML-systémy Tato celosvětová skupina s centrálou ve Vídni a sedmi výrobními závody dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do více než 60-ti zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. Zastoupení pro CZ a SK: Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev CZ-39701 Písek Tel: +420 384 972 165, Fax: +420 382 272 996 info@wittmann-group.cz, www.wittmann-group.cz speciál Plastex – MSV 2012


www.zeroseven.de

Nový. Rychlý. Precizní. KR AGILUS. KUKA robot KR AGILUS – nový mistr rychlosti. KUKA představuje novou rodinu malých robotů série KR AGILUS. Výkony robota KR AGILUS jsou unikátní ve své kategorii užitečného zatížení. Všechny roboty KR AGILUS jsou jednotně ovládány osvědčeným řízením KR C4, které je univerzální pro všechny typy robotů KUKA. Jedinečná funkčnost a spolehlivost provedení firmy KUKA.

Více o nové produktové sérii KR AGILUS najdete na stránkách: www.kuka-robotics.com

KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka Sezemická 2757/2, CZ-193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Tel.: +420 226 212 271, www.kuka.cz

01_KUKA_ANZEIGE_KR_AGILUS_CZ_210x297_120720.indd 2

speciál Plastex – MSV 2012

20.07.12 09:12

83Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.