Svět plastů číslo 5, duben 2012

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu

č. 5 – duben 2012

Ekologické aspekty zpracování plastů CRYOCLEAN® čištění forem

CRYOCLEAN®-snow plně automatizované čištění plastů před lakováním

www.linde-gas.cz


KR C4 – nový řídící systém Společnost KUKA Roboter vyvinula řídicí systém pro budoucnost V podobě KR C4 uvádí KUKA, přední firma v oboru robotické technologie, na trh řídicí systém, ve kterém je integrované nejen řízení robotů, pohybů, postupů a procesů. V KR C4 je také do řídicího systému plynule zahrnuté i kompletní řízení bezpečnosti. KR C4 tak řeší všechny úkoly najednou.

PowerSeries EcoPower

MicroPower

55 – 300 t

5 a 15 t

KUKA u nového řídicího systému důsledně upustila od limitujícího hardwaru, který nahradila inteligentními softwarovými funkcemi. Koncepce je přesvědčivá díky absolutní otevřenosti a udržitelnosti. Obvyklá rozhraní jsou nahrazená inteligentně spojenými datovými toky, které umožňují přímou komunikaci mezi jednotlivými řídicími jednotkami KR C4. KR C4 – řídicí systém pro budoucnost

Plně elektrický. Energeticky úsporný. Čistý provoz.

Flexibilní. Hospodárný. Výrobky vysoké kvality.

world of innovation www.wittmann-group.cz

MacroPower 400 – 1100 t

Modulární. Přesný. Kompaktní.

Revoluční koncepce KR C4 vytváří bezpečný základ automatizace zítřka. Důsledné odstranění limitujícího hardwaru a jeho nahrazení běžnými a otevřenými průmyslovými standardy jako MultiCore a Ethernet skýtá enormní výkonnostní a vývojový potenciál. Na základě těchto technologií se tak jednoduše integrují sběrnicové systémy na bázi Ethernetu jako například Profinet nebo Ethernet/IP jako softwarová funkce. Koncepce KR C4 tím poskytuje jistotu automatické účasti na budoucím vývoji a zvyšováních výkonu nových technologií. Tato nově nastoupená cesta zajišťuje eliminaci 35 % hardwarových modulů a 50 % konektorů a kabelů. Bezpečné řízení

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.

Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek | Tel.: +420 384-972-165 | Fax: +420 382-272-996 | info@wittmann-group.cz

2

V KR C4 je do řídicího systému poprvé plynule integrované také kompletní řízení bezpečnosti bez proprietárního hardwaru. Bezpečnostní funkce a komunikace zaměřená na bezpečnost se uskutečňují na základě protokolů na bázi Ethernetu.

Koncepce bezpečnosti v KR C4 je postavena na používané technologii Multi-Core a umožňuje tak dvoukanálovost požadovanou pro bezpečnostní aplikace. Kromě toho přesahuje prostý dohled, jelikož umožňuje bezpečné ovlivňování pohybu a rychlosti robota. Díky odstranění omezujících hardwarových komponent a namísto nich téměř neomezené rozšiřitelnosti bezpečnostních rozhraní na bázi softwaru lze realizovat zcela nové bezpečnostní koncepce v automatizaci. Zvláště při spolupráci člověka s robotem najdou v budoucnosti použití nové senzory. Ty však vyžadují velký počet vstupů a výstupů. Pomocí architektury KR C4 si K U K A

V souvislosti s koncepcí řízení navíc KUKA prezentuje nové inženýringové prostředí WorkVisual a nový ovládací panel KUKA smartPAD. Jednoduše smart: Nový ovládací panel KUKA smartPAD Jen asi 1000 gramů vážící KUKA smartPAD poskytuje kromě v praxi osvědčených obslužných prvků, jako je 6D myš, velké množství nových komfortních detailů jako n a příklad USB port pro pohodlné ukládání a načítání přímo na SmartPADu. SmartPAD se obsluhuje pomocí antireflexního touch-screenu o velikosti 8,4“ s vysokým rozlišením a několika málo klávesami. Nyní lze bez přepínání komfortně ovládat osm os namísto dosavadních šesti. Při práci s KUKA smart PADem jsou uživateli vždy poskytovány ty obslužné prvky, které v dané chvíli také skutečně potřebuje, což mu umožňuje intuitivní a tudíž efektivní ovládání a programování. KUKA.WorkVisual – univ e r z á l n í pracoviště standardizovaného inženýringu Architektura softwaru KUKA.WorkVisual s modulární konstrukcí koncentruje všechny kroky projektu v homogenním softwarovém prostředí a je využitelná jako nástroj plánování, k projektování buněk a jako univerzální programovací prostředí.

Roboter GmbH otevřela cestu k flexibilitě, aby je mohla zapojit. KUKA – pionýr v záležitostech bezpečnosti V záležitostech bezpečnosti postoupila KUKA Roboter GmbH architekturou řízení KR C4 opět o krok dál směrem k bezpečnému řízení. Se zhruba 5000 instalovanými bezpečnými roboty má KUKA v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Téma bezpečný robot bude dále pronikat na trh jako standard, vždyť umožní úsporu výrobní plochy, zjednodušení manuálních stanic bez dodatečné bezpečnostní techniky a přímou spolupráci člověka s robotem vůbec.

WorkVisual zjednodušuje všechny úkoly automatizace od konfigurování, přes programování a optimalizaci s jednotným vzhledem a chováním napříč všemi nástroji. Při tom se jednotlivé nástroje WorkVisual prezentují jednotným uživatelským rozhraním a řazením menu srovnatelně s komfortem MS-Office, např. kopírovat a vložit, táhnout a pustit atd. Katalogy a projektová data přesahující hranice jednotlivých programů a při tom zajišťují konzistenci dat a standardizaci, a to s rozhodující výhodou, že se při použití těchto funkcí na pozadí již kontroluje logika programového kódu. To již na počátku brání vzniku chyb v projektu.

3


KR C4 – nový řídící systém Společnost KUKA Roboter vyvinula řídicí systém pro budoucnost V podobě KR C4 uvádí KUKA, přední firma v oboru robotické technologie, na trh řídicí systém, ve kterém je integrované nejen řízení robotů, pohybů, postupů a procesů. V KR C4 je také do řídicího systému plynule zahrnuté i kompletní řízení bezpečnosti. KR C4 tak řeší všechny úkoly najednou.

PowerSeries EcoPower

MicroPower

55 – 300 t

5 a 15 t

KUKA u nového řídicího systému důsledně upustila od limitujícího hardwaru, který nahradila inteligentními softwarovými funkcemi. Koncepce je přesvědčivá díky absolutní otevřenosti a udržitelnosti. Obvyklá rozhraní jsou nahrazená inteligentně spojenými datovými toky, které umožňují přímou komunikaci mezi jednotlivými řídicími jednotkami KR C4. KR C4 – řídicí systém pro budoucnost

Plně elektrický. Energeticky úsporný. Čistý provoz.

Flexibilní. Hospodárný. Výrobky vysoké kvality.

world of innovation www.wittmann-group.cz

MacroPower 400 – 1100 t

Modulární. Přesný. Kompaktní.

Revoluční koncepce KR C4 vytváří bezpečný základ automatizace zítřka. Důsledné odstranění limitujícího hardwaru a jeho nahrazení běžnými a otevřenými průmyslovými standardy jako MultiCore a Ethernet skýtá enormní výkonnostní a vývojový potenciál. Na základě těchto technologií se tak jednoduše integrují sběrnicové systémy na bázi Ethernetu jako například Profinet nebo Ethernet/IP jako softwarová funkce. Koncepce KR C4 tím poskytuje jistotu automatické účasti na budoucím vývoji a zvyšováních výkonu nových technologií. Tato nově nastoupená cesta zajišťuje eliminaci 35 % hardwarových modulů a 50 % konektorů a kabelů. Bezpečné řízení

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.

Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek | Tel.: +420 384-972-165 | Fax: +420 382-272-996 | info@wittmann-group.cz

2

V KR C4 je do řídicího systému poprvé plynule integrované také kompletní řízení bezpečnosti bez proprietárního hardwaru. Bezpečnostní funkce a komunikace zaměřená na bezpečnost se uskutečňují na základě protokolů na bázi Ethernetu.

Koncepce bezpečnosti v KR C4 je postavena na používané technologii Multi-Core a umožňuje tak dvoukanálovost požadovanou pro bezpečnostní aplikace. Kromě toho přesahuje prostý dohled, jelikož umožňuje bezpečné ovlivňování pohybu a rychlosti robota. Díky odstranění omezujících hardwarových komponent a namísto nich téměř neomezené rozšiřitelnosti bezpečnostních rozhraní na bázi softwaru lze realizovat zcela nové bezpečnostní koncepce v automatizaci. Zvláště při spolupráci člověka s robotem najdou v budoucnosti použití nové senzory. Ty však vyžadují velký počet vstupů a výstupů. Pomocí architektury KR C4 si K U K A

V souvislosti s koncepcí řízení navíc KUKA prezentuje nové inženýringové prostředí WorkVisual a nový ovládací panel KUKA smartPAD. Jednoduše smart: Nový ovládací panel KUKA smartPAD Jen asi 1000 gramů vážící KUKA smartPAD poskytuje kromě v praxi osvědčených obslužných prvků, jako je 6D myš, velké množství nových komfortních detailů jako n a příklad USB port pro pohodlné ukládání a načítání přímo na SmartPADu. SmartPAD se obsluhuje pomocí antireflexního touch-screenu o velikosti 8,4“ s vysokým rozlišením a několika málo klávesami. Nyní lze bez přepínání komfortně ovládat osm os namísto dosavadních šesti. Při práci s KUKA smart PADem jsou uživateli vždy poskytovány ty obslužné prvky, které v dané chvíli také skutečně potřebuje, což mu umožňuje intuitivní a tudíž efektivní ovládání a programování. KUKA.WorkVisual – univ e r z á l n í pracoviště standardizovaného inženýringu Architektura softwaru KUKA.WorkVisual s modulární konstrukcí koncentruje všechny kroky projektu v homogenním softwarovém prostředí a je využitelná jako nástroj plánování, k projektování buněk a jako univerzální programovací prostředí.

Roboter GmbH otevřela cestu k flexibilitě, aby je mohla zapojit. KUKA – pionýr v záležitostech bezpečnosti V záležitostech bezpečnosti postoupila KUKA Roboter GmbH architekturou řízení KR C4 opět o krok dál směrem k bezpečnému řízení. Se zhruba 5000 instalovanými bezpečnými roboty má KUKA v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Téma bezpečný robot bude dále pronikat na trh jako standard, vždyť umožní úsporu výrobní plochy, zjednodušení manuálních stanic bez dodatečné bezpečnostní techniky a přímou spolupráci člověka s robotem vůbec.

WorkVisual zjednodušuje všechny úkoly automatizace od konfigurování, přes programování a optimalizaci s jednotným vzhledem a chováním napříč všemi nástroji. Při tom se jednotlivé nástroje WorkVisual prezentují jednotným uživatelským rozhraním a řazením menu srovnatelně s komfortem MS-Office, např. kopírovat a vložit, táhnout a pustit atd. Katalogy a projektová data přesahující hranice jednotlivých programů a při tom zajišťují konzistenci dat a standardizaci, a to s rozhodující výhodou, že se při použití těchto funkcí na pozadí již kontroluje logika programového kódu. To již na počátku brání vzniku chyb v projektu.

3


Anz DLC 98X270 SK 4c_Anz Z201 102re 13.03.12 10:46 Seite 1

Problémy při návrhu průmyslového potrubí a nádob z plastů ÚVOD Plasty jsou chemicky velmi odolné materiály, které zároveň zachovávají potřebnou čistotu media. Potrubí z plastů vykazuje při průtoku tekutiny malé tlakové ztráty. Narůstají požadavky na používání plastů a po vyřešení určitých problémů je čeká velké rozšíření. Jedním z těchto problémů je zvládnutí pevnostně-pružnostních výpočtů. K jejich řešení má sloužit i tento příspěvek. V článku jsou popsány vybrané vztahy a závislosti všeobecně platné pro plasty. Nejsou zde uváděny specifické vlastnosti jednotlivých plastů. VISKOELASTICITA Deformační změny plastu nejsou dány jen napětím, ale i velikostí a dobou působení mechanického namáhání. Tato viskoelastická deformace se projevuje, zejména u plastů v kaučukovitém stavu a nepatrně i ve sklovitém stavu. Tyto deformace jsou příčinou tečení (creepu) a relaxace napětí v plastu. Krátkodobá pružnost (tj. platnost Hookova zákona) však zůstává zachována. Mezi viskoelasticitu počítáme creep (jiným názvem též tečení) a relaxaci (jiným názvem též zotavení). Pro creep platí, že i při konstantním napětí roste deformace. Pro relaxaci platí, že i při konstantní deformaci klesá napětí. Viskoelasticita má tak fázový posun mezi deformací a napětím. Tím je možné používat čísla z komplexního definičního oboru takto: • Čistě pružná hmota má deformaci a napětí ve stejné fázi • V čistě viskózních materiálech se napětí zpožďuje o 90° • Viskózně elastický materiál se chová kdesi uprostřed těchto dvou druhů materiálů Takovéto materiály mají Dynamický modul Ed jako komplexní číslo a představuje potom tyto vztahy: Ed = E1 + iE2 Kde E1 je reálná část komplexního čísla, totožná s krátkodobým modulem pružnosti E2 je imaginární část komplexního čísla Modulem viskoelasticity Et můžeme nazvat modul, který je v jedné normě nazván creepový modul v tahu Et za určitý čas, dle jiné normy je též nazýván modul tečení, ale protože v sobě může zahrnout i relaxaci je vhodnější uvedený název. Creepový modul je definován v ČSN EN ISO 899-1. Vztah dynamického modulu Ed a viskoelastického modulu Et můžeme napsat jako vztah komplexního čísla k jeho absolutní hodnotě. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ NAPĚTÍ Pro primární napětí platí, že i při konstantním napětí (způsobeným vnitřním tlakem, gravitací a klimatickým zatížením) roste deformace. Pro primární napětí tedy musíme započítat creep. Pro sekundární napětí platí, že i při konstantní deformaci (způsobenou tepelnou roztažností nebo pohyby podpěr) klesá napětí. Pro sekundární napětí započítáváme relaxaci.

4

Z tohoto tedy vyplývá, že pro zatížení způsobující primární napětí se používá jinak získané dovolené napětí a i jiný typ modulu.

Životnost od zatížení způsobující primární napětí je tedy závislá na době, jaké je potrubí vystaveno tlaku media.

Pro primární napětí se musí dovolené napětí brát v úvahu teplotu media a plánovanou životnost tak, aby vyhovovala působení creepu za daný čas. Odvozuje se tedy ze srovnávacího napětí, které se najde v přílohách norem např. ČSN EN ISO 15494. Dále se tomto případě používá creepový modul (či lépe modul viskoelasticity) definovaný v normě ČSN EN ISO 899-1.

ŽIVOTNOST OD ZATÍŽENÍ ZPŮSOBUJÍCÍ SEKUNDÁRNÍ NAPĚTÍ

V případě takového druhu zatížení, které způsobuje sekundární napětí se setkáváme s relaxací napětí, to znamená, že napětí s časem klesá. Proto odvozujeme dovolené napětí z meze kluzu získané při krátkodobém zatížení a pro příslušnou teplotu. Tato mez kluzu je definována v ČSN EN ISO 5271,2,3. Dále se tomto případě používá krátkodobý modul pružnosti definovaný ve stejné normě. REOLOGICKÉ MODELOVÁNÍ V oblasti viskoelasticity platí Kelvin-Voigtův reologický model, který je složen z paralelně složených prvků pružiny a tlumiče. Použití tohoto modelu je nejvýhodnější pro creep. Jeho chování vyjadřuje rovnice:

V oblasti viskoelasticity platí též Maxwellův model, který je složen ze seriově složených prvků pružiny a tlumiče. Použití tohoto modelu je nejvýhodnější pro relaxaci napětí. Jeho chování vyjadřuje rovnice:

Životnost od zatížení způsobující primární napětí Životnost u primárního napětí je určena maximálním prodloužení při působení creepu. Jde o zvětšení obvodu potrubí způsobenou vnitřním tlakem a o zvětšení průhybu způsobenou vlastní hmotností. Jestliže máme průhyb u potrubí nějak limitován (např. vypouštěním) musíme zajistit, aby při celé době životnosti nebyl průhyb překročen. Můžeme brát jako maximální poměrné prodloužení konstantní hodnotu, např.: 0,5%. Životnost prodloužení určíme podle. Máme-li definováno maximální prodloužení, a chceme- li vypočítat napětí, které by se mohlo dále používat ve výpočtech jako dovolené pro různou životnost, vyjde nám podle Kelvin-Voigtova modelu klesající exponenciála. Vezmeme-li materiálové konstanty, tj. E a lambda pro různé teploty vyjde nám několik exponenciál. Zavedeme-li logaritmické souřadnice, vyjde potom graf podobný a uvedený na obrázcích v ČSN EN ISO 15494 pro srovnávací napětí. Jak je z postupu zřejmé viskoplasticity nebývá dosaženo, proto je Kelvin-Voigtův model vyhovující.

Při působení zatížení způsobující sekundární napětí, nastává relaxace, která způsobuje zvětšení hysterezní smyčky u jednoho cyklu zatížení. Tato hysterezní smyčka představuje energii, která má za následek postupnou degradaci materiálu – únavu materiálu. Proto by mělo být jedno z hledisek pro určení dovoleného namáhání pro sekundární napětí i to, aby byla tato hysterezní smyčka minimalizovaná. Je zřejmé, že minimální plocha nastane, jestliže vypočtené sekundární napětí nepřesáhne mez kluzu při krátkodobém zatížení materiálu pro nejvyšší dovolenou teplotu v potrubí.

HASCO – Inovácie HASCO ponúka mnoho inovácií vo výrobe foriem, nástrojov a v celom priemysle spracovania plastov, ako v oblasti foriem – Mould Base Division tak aj horúcich rozvodov – Hot Runner Division.

Teraz nové s DLC povlakom

Nové HASCO vyhadzovače a vodiace kolíky s DLC povlakom Požiadavky na formy neustále rastú. V mnohých prípadoch pri nedostatočnom mazaní dochádza k poškodeniu formy. DLC povlak zahŕňa dobrú tvrdosť s vlastnosťami ako trenie, opotrebovanie a mazanie. Vysoká povrchová tvrdosť a nízke hodnoty trenia jednoznačne zlepšujú životnosť a prispievajú k zvyšovaniu produkcii nástroja.

Z uvedeného je jasné, že životnost plastového potrubí od sekundárního napětí je závislá na počtu cyklů, dosaženým pseudoelastickým napětím v každém cyklu a i na době trvání fáze relaxace v uvedeném cyklu.

Z 400 /. . . Vyhadzovač

Z 040 /. . . Vodiací kolík

VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTU Jde o kriteria přípustnosti namáhání v potrubí. 1. Napětí od trvalých zatížení (vnitřního tlaku) nesmí překročit dovolené napětí dané materiálem. Je to vlastně porovnání obvodového membránového napětí s napětím dovoleným určeným z hodnot zvoleného materiálu. Jde o primární napětí. Dovolené namáhání odvodíme tak, aby zahrnovalo i životnost (tj.doba působení creepu), a to z diagramů, které jsou dány v normách. 2. Napětí od vnitřního tlaku, gravitačních a klimatických zatížení nesmí překročit dovolené napětí dané materiálem. Jde vlastně o součet osových membránových napětí a porovnává se s napětím dovoleným. Jedná se o primární napětí, a proto dovolené namáhání odvodíme tak, aby zahrnovalo i životnost, a to z diagramů, které jsou dány v normách. 3. Rozkmit napětí od teplotní dilatace (nebo posuvy podpěr) musí být menší než povolený rozkmit napětí. Vypočítaný rozkmit napětí by se tedy měl porovnávat s mezí kluzu od krátkodobého zatížení. A to pro hodnoty kladné i záporné (pro tah i tlak). Jedná se o sekundární napětí. ZÁVĚR Jak je vidět je seriózní výpočet plastových potrubí a nádob závislý na mnoha materiálových datech, které jsou ne vždy k dispozici, a to ani od výrobce plastových potrubí. Přesto, že pro přesný výpočet plastového potrubí chybí mnoho údajů, a to jak materiálových konstant, tak v metodice výpočtu, používání plastových průmyslových potrubí a nádob se velmi rychle rozšiřuje. Tento příspěvek se však snaží doplnit některé problémy v metodice výpočtu. Václav Pekař Tractebel Engineering a.s. Pardubice vaclav.pekar@gdfsuez.com

Mould Base Division zahŕňa aj nový ucelený program pre chladenie. Mnoho zlepšení a inovácií týchto produktov– predstavuje napríklad lepšie vedenie teploty alebo väčší prietok média cez známe HASCO rýchlospojky. Nové vyvinuté posuvné jadrá, určené hlavne pre malé a stredne veľké vnútorné zápichy, patria tiež k tohtoročným novinkám. Dvojstupňový vyhadzovač s DLC povlakom funkčných častí zaručuje výnimočnú životnosť. Vyhadzovače, vodiace kolíky a púzdra budú štandardne ponúkané s DLC povlakom. Tiež Hot Runner Division posunul vývoj o krok dopredu, ukazujúc technologické vybavenie budúcnosti. Hydraulikou ovládaný valec pre posuv kotviacich platní ihiel ventilov zvyšuje jednoduchú údržbu systému. Demontáž je možná bez uvoľnenia hydraulického pohonu. Takýto postup zaručí, aby systém a okolie nebolo znečistené olejom z hydrauliky. Ďaľšie riešenie pohonu kotviacich platní ihiel je pomocou servomotora s prispôsobenou riadiacou jednotkou pre spracovanie plastov. Modulárny program ventilov v rôzných tvarových prevedeniach dopľňa hydraulický a pneumatický ovládaný systém ihlového uzáveru.

Z 4650 /. . . Plochý vyhadzovač so zaoblením

Výroba bez potreby mazania Vylepšený cyklus a vlastnosti vedenia Maximálna ochrana pred koróziou Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a medicíne Nízky koeficient trenia Tvrdá povrchová vrstva Bez znečistenia

Nová vyvinutá tryska s ihlovým uzáverom Valve Gate Shot pre obalový priemysel zaujme jednoduchou manipuláciou a optimalizovaným servisom. Nové dľžky trysiek a atraktívne ceny Vás presvedčia. K znižovaniu nákladov prispievajú najnovšie dostupné technológie, ktoré zároveň zvyšujú produktivitu. Tieto dve zásady sa uplatňujú vo vývoji nových produktov.

HASCO – Spoločne dávame vaším myšlienkam formu

Spoločne dávame vaším myšlienkam formu HASCO AUSTRIA Ges.m.b.H. Industriestraße 21 · AT-2353 Guntramsdorf Tel. +43 2236 202-220 · Fax +43 2236 202-317 E-mail info.at@hasco.com

5


Anz DLC 98X270 SK 4c_Anz Z201 102re 13.03.12 10:46 Seite 1

Problémy při návrhu průmyslového potrubí a nádob z plastů ÚVOD Plasty jsou chemicky velmi odolné materiály, které zároveň zachovávají potřebnou čistotu media. Potrubí z plastů vykazuje při průtoku tekutiny malé tlakové ztráty. Narůstají požadavky na používání plastů a po vyřešení určitých problémů je čeká velké rozšíření. Jedním z těchto problémů je zvládnutí pevnostně-pružnostních výpočtů. K jejich řešení má sloužit i tento příspěvek. V článku jsou popsány vybrané vztahy a závislosti všeobecně platné pro plasty. Nejsou zde uváděny specifické vlastnosti jednotlivých plastů. VISKOELASTICITA Deformační změny plastu nejsou dány jen napětím, ale i velikostí a dobou působení mechanického namáhání. Tato viskoelastická deformace se projevuje, zejména u plastů v kaučukovitém stavu a nepatrně i ve sklovitém stavu. Tyto deformace jsou příčinou tečení (creepu) a relaxace napětí v plastu. Krátkodobá pružnost (tj. platnost Hookova zákona) však zůstává zachována. Mezi viskoelasticitu počítáme creep (jiným názvem též tečení) a relaxaci (jiným názvem též zotavení). Pro creep platí, že i při konstantním napětí roste deformace. Pro relaxaci platí, že i při konstantní deformaci klesá napětí. Viskoelasticita má tak fázový posun mezi deformací a napětím. Tím je možné používat čísla z komplexního definičního oboru takto: • Čistě pružná hmota má deformaci a napětí ve stejné fázi • V čistě viskózních materiálech se napětí zpožďuje o 90° • Viskózně elastický materiál se chová kdesi uprostřed těchto dvou druhů materiálů Takovéto materiály mají Dynamický modul Ed jako komplexní číslo a představuje potom tyto vztahy: Ed = E1 + iE2 Kde E1 je reálná část komplexního čísla, totožná s krátkodobým modulem pružnosti E2 je imaginární část komplexního čísla Modulem viskoelasticity Et můžeme nazvat modul, který je v jedné normě nazván creepový modul v tahu Et za určitý čas, dle jiné normy je též nazýván modul tečení, ale protože v sobě může zahrnout i relaxaci je vhodnější uvedený název. Creepový modul je definován v ČSN EN ISO 899-1. Vztah dynamického modulu Ed a viskoelastického modulu Et můžeme napsat jako vztah komplexního čísla k jeho absolutní hodnotě. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ NAPĚTÍ Pro primární napětí platí, že i při konstantním napětí (způsobeným vnitřním tlakem, gravitací a klimatickým zatížením) roste deformace. Pro primární napětí tedy musíme započítat creep. Pro sekundární napětí platí, že i při konstantní deformaci (způsobenou tepelnou roztažností nebo pohyby podpěr) klesá napětí. Pro sekundární napětí započítáváme relaxaci.

4

Z tohoto tedy vyplývá, že pro zatížení způsobující primární napětí se používá jinak získané dovolené napětí a i jiný typ modulu.

Životnost od zatížení způsobující primární napětí je tedy závislá na době, jaké je potrubí vystaveno tlaku media.

Pro primární napětí se musí dovolené napětí brát v úvahu teplotu media a plánovanou životnost tak, aby vyhovovala působení creepu za daný čas. Odvozuje se tedy ze srovnávacího napětí, které se najde v přílohách norem např. ČSN EN ISO 15494. Dále se tomto případě používá creepový modul (či lépe modul viskoelasticity) definovaný v normě ČSN EN ISO 899-1.

ŽIVOTNOST OD ZATÍŽENÍ ZPŮSOBUJÍCÍ SEKUNDÁRNÍ NAPĚTÍ

V případě takového druhu zatížení, které způsobuje sekundární napětí se setkáváme s relaxací napětí, to znamená, že napětí s časem klesá. Proto odvozujeme dovolené napětí z meze kluzu získané při krátkodobém zatížení a pro příslušnou teplotu. Tato mez kluzu je definována v ČSN EN ISO 5271,2,3. Dále se tomto případě používá krátkodobý modul pružnosti definovaný ve stejné normě. REOLOGICKÉ MODELOVÁNÍ V oblasti viskoelasticity platí Kelvin-Voigtův reologický model, který je složen z paralelně složených prvků pružiny a tlumiče. Použití tohoto modelu je nejvýhodnější pro creep. Jeho chování vyjadřuje rovnice:

V oblasti viskoelasticity platí též Maxwellův model, který je složen ze seriově složených prvků pružiny a tlumiče. Použití tohoto modelu je nejvýhodnější pro relaxaci napětí. Jeho chování vyjadřuje rovnice:

Životnost od zatížení způsobující primární napětí Životnost u primárního napětí je určena maximálním prodloužení při působení creepu. Jde o zvětšení obvodu potrubí způsobenou vnitřním tlakem a o zvětšení průhybu způsobenou vlastní hmotností. Jestliže máme průhyb u potrubí nějak limitován (např. vypouštěním) musíme zajistit, aby při celé době životnosti nebyl průhyb překročen. Můžeme brát jako maximální poměrné prodloužení konstantní hodnotu, např.: 0,5%. Životnost prodloužení určíme podle. Máme-li definováno maximální prodloužení, a chceme- li vypočítat napětí, které by se mohlo dále používat ve výpočtech jako dovolené pro různou životnost, vyjde nám podle Kelvin-Voigtova modelu klesající exponenciála. Vezmeme-li materiálové konstanty, tj. E a lambda pro různé teploty vyjde nám několik exponenciál. Zavedeme-li logaritmické souřadnice, vyjde potom graf podobný a uvedený na obrázcích v ČSN EN ISO 15494 pro srovnávací napětí. Jak je z postupu zřejmé viskoplasticity nebývá dosaženo, proto je Kelvin-Voigtův model vyhovující.

Při působení zatížení způsobující sekundární napětí, nastává relaxace, která způsobuje zvětšení hysterezní smyčky u jednoho cyklu zatížení. Tato hysterezní smyčka představuje energii, která má za následek postupnou degradaci materiálu – únavu materiálu. Proto by mělo být jedno z hledisek pro určení dovoleného namáhání pro sekundární napětí i to, aby byla tato hysterezní smyčka minimalizovaná. Je zřejmé, že minimální plocha nastane, jestliže vypočtené sekundární napětí nepřesáhne mez kluzu při krátkodobém zatížení materiálu pro nejvyšší dovolenou teplotu v potrubí.

HASCO – Inovácie HASCO ponúka mnoho inovácií vo výrobe foriem, nástrojov a v celom priemysle spracovania plastov, ako v oblasti foriem – Mould Base Division tak aj horúcich rozvodov – Hot Runner Division.

Teraz nové s DLC povlakom

Nové HASCO vyhadzovače a vodiace kolíky s DLC povlakom Požiadavky na formy neustále rastú. V mnohých prípadoch pri nedostatočnom mazaní dochádza k poškodeniu formy. DLC povlak zahŕňa dobrú tvrdosť s vlastnosťami ako trenie, opotrebovanie a mazanie. Vysoká povrchová tvrdosť a nízke hodnoty trenia jednoznačne zlepšujú životnosť a prispievajú k zvyšovaniu produkcii nástroja.

Z uvedeného je jasné, že životnost plastového potrubí od sekundárního napětí je závislá na počtu cyklů, dosaženým pseudoelastickým napětím v každém cyklu a i na době trvání fáze relaxace v uvedeném cyklu.

Z 400 /. . . Vyhadzovač

Z 040 /. . . Vodiací kolík

VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTU Jde o kriteria přípustnosti namáhání v potrubí. 1. Napětí od trvalých zatížení (vnitřního tlaku) nesmí překročit dovolené napětí dané materiálem. Je to vlastně porovnání obvodového membránového napětí s napětím dovoleným určeným z hodnot zvoleného materiálu. Jde o primární napětí. Dovolené namáhání odvodíme tak, aby zahrnovalo i životnost (tj.doba působení creepu), a to z diagramů, které jsou dány v normách. 2. Napětí od vnitřního tlaku, gravitačních a klimatických zatížení nesmí překročit dovolené napětí dané materiálem. Jde vlastně o součet osových membránových napětí a porovnává se s napětím dovoleným. Jedná se o primární napětí, a proto dovolené namáhání odvodíme tak, aby zahrnovalo i životnost, a to z diagramů, které jsou dány v normách. 3. Rozkmit napětí od teplotní dilatace (nebo posuvy podpěr) musí být menší než povolený rozkmit napětí. Vypočítaný rozkmit napětí by se tedy měl porovnávat s mezí kluzu od krátkodobého zatížení. A to pro hodnoty kladné i záporné (pro tah i tlak). Jedná se o sekundární napětí. ZÁVĚR Jak je vidět je seriózní výpočet plastových potrubí a nádob závislý na mnoha materiálových datech, které jsou ne vždy k dispozici, a to ani od výrobce plastových potrubí. Přesto, že pro přesný výpočet plastového potrubí chybí mnoho údajů, a to jak materiálových konstant, tak v metodice výpočtu, používání plastových průmyslových potrubí a nádob se velmi rychle rozšiřuje. Tento příspěvek se však snaží doplnit některé problémy v metodice výpočtu. Václav Pekař Tractebel Engineering a.s. Pardubice vaclav.pekar@gdfsuez.com

Mould Base Division zahŕňa aj nový ucelený program pre chladenie. Mnoho zlepšení a inovácií týchto produktov– predstavuje napríklad lepšie vedenie teploty alebo väčší prietok média cez známe HASCO rýchlospojky. Nové vyvinuté posuvné jadrá, určené hlavne pre malé a stredne veľké vnútorné zápichy, patria tiež k tohtoročným novinkám. Dvojstupňový vyhadzovač s DLC povlakom funkčných častí zaručuje výnimočnú životnosť. Vyhadzovače, vodiace kolíky a púzdra budú štandardne ponúkané s DLC povlakom. Tiež Hot Runner Division posunul vývoj o krok dopredu, ukazujúc technologické vybavenie budúcnosti. Hydraulikou ovládaný valec pre posuv kotviacich platní ihiel ventilov zvyšuje jednoduchú údržbu systému. Demontáž je možná bez uvoľnenia hydraulického pohonu. Takýto postup zaručí, aby systém a okolie nebolo znečistené olejom z hydrauliky. Ďaľšie riešenie pohonu kotviacich platní ihiel je pomocou servomotora s prispôsobenou riadiacou jednotkou pre spracovanie plastov. Modulárny program ventilov v rôzných tvarových prevedeniach dopľňa hydraulický a pneumatický ovládaný systém ihlového uzáveru.

Z 4650 /. . . Plochý vyhadzovač so zaoblením

Výroba bez potreby mazania Vylepšený cyklus a vlastnosti vedenia Maximálna ochrana pred koróziou Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a medicíne Nízky koeficient trenia Tvrdá povrchová vrstva Bez znečistenia

Nová vyvinutá tryska s ihlovým uzáverom Valve Gate Shot pre obalový priemysel zaujme jednoduchou manipuláciou a optimalizovaným servisom. Nové dľžky trysiek a atraktívne ceny Vás presvedčia. K znižovaniu nákladov prispievajú najnovšie dostupné technológie, ktoré zároveň zvyšujú produktivitu. Tieto dve zásady sa uplatňujú vo vývoji nových produktov.

HASCO – Spoločne dávame vaším myšlienkam formu

Spoločne dávame vaším myšlienkam formu HASCO AUSTRIA Ges.m.b.H. Industriestraße 21 · AT-2353 Guntramsdorf Tel. +43 2236 202-220 · Fax +43 2236 202-317 E-mail info.at@hasco.com

5


KURZ – nejmodernější řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer KURZ, jako Váš spolehlivý dodavatel komplexního řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci, vám nabízí: - Posouzení tvaru vašeho produktu a určení vhodné dekorační technologie - Ražební stroje a podpůrné prostředky pro ražbu (kovové nebo silikonové raznice, hliníkové protikusy) - od ekonomicky přijatelných malých strojů až po vysoce robotizované ražební automaty, které mohou být součástí výrobních linek - Širokou nabídku ražebních fólií (metalické, pigmentové, holografické, chromové) a vytipování vhodné kvality pro požadovaný druh plastového materiálu

- Technologii Heat Tranfer – tepelný přenos obrázků z fólie na produkt - Technologii a fólie pro IMD a IML (In Mold Decoration a In Mold Labeling) a Insert Molding – dekorace ve vstřikovací formě - Laser Color Tranfer technologie – značení pomocí laserové technologie - Možnost zkušebních testů a dekorace prototypů

Úvod publikace poskytuje ucelený přehled jednotlivých technologií a poukazuje na jejich využití na několika desítkách konkrétních případů (tzv. case studies) s podrobným popisem technologie, tvaru dekorace, materiálu výrobku a druhu ražební fólie. Dále je v první části probírána základní dekorační technologie – horká ražba. Získáte přehled o jednotlivých druzích horké ražby, výrobě ražebních fólií, raznicích a nabídce standardních a zakázkově stavěných strojů pro ražbu. Ve druhé části se seznámíte s moderními technologiemi a možnostmi dekorací v rámci vstřikovacího procesu uvnitř formy (IML, IMD, Insert Molding), jejich možnostmi i omezeními včetně vzájemného porovnání. Samostatná kapitola je věnována laserové technologii a její využití pro značení plastových produktů pomocí laser transferových pásek. Závěrem autoři srovnávají jednotlivé technologie z hlediska finanční náročnosti, produktivity výroby, vytipování vhodné technologie dle tvaru dekorace (plocha, zakřivené povrhy, 3D dekorace, kónické nebo cylindrické povrchy, profily), jejich vhodnosti pro aplikaci nekonečných designů nebo jednotlivých obrázků, zajímavé je i srovnání s technologiemi tamponového tisku a sítotisku.

aplikované na nosné fólie pro široké spektrum aplikací. Sortiment zahrnuje metalizované, pigmentované a holografické ražební fólie pro obaly nebo tiskové produkty, povrchové úpravy pro elektronická zařízení, domácí přístroje nebo automobilové díly, ochranné a dekorační vrstvy pro nábytek, profily a obrazové rámy, ochranné prvky pro obchodní značky, metalické aplikace na textil a řadu dalších zušlechtění pro jiné aplikace.

Inovace znamená také péči Inženýrské plasty s nejvyšší stálostí receptur pro lékařské účely

S více než 3600 zaměstnanci v devíti výrobních závodech v Evropě, Asii a USA, stejně jako 19-ti pobočkami a 70-ti zastoupeními po celém světě KURZ GROUP vyrábí a nabízí komplexní portfolio produktů pro povrchovou úpravu, dekoraci, označování a ochranu před paděláním včetně široké nabídky ražebních strojů a nástrojů. Neustále investuje do nových technologií a vyvíjí inovační řešení pro tištěnou elektroniku a související aplikace, např. RFID, organické fotovoltaické systémy a dotykové obrazovky. Publikace KURZ Plastics Decoration Guide vychází v limitovaném množství v anglické nebo německé mutaci a je možné ji zakoupit přímo u pobočky firmy KURZ za cenu 990,- Kč bez DPH. Pro objednání nás kontaktujte na tel.: +420 547 239 820 nebo e-mailem na office@czkurz.com

KURZ PLASTICS DECORATION GUIDE

Inzulínová pera, inhalátory, odpařovače nebo měřicí zařízení: když potřebujete jistotu, že se ve vaší výrobě nic nezmění, jsou technické plasty od BASF bezpečnou volbou. Ultraform ® PRO (POM) a Ultraform ® PRO (PBT) záručují nejvyšší kvalitu, konzistenci vlastností a bezpečnost pro vaše produkty a zákazníky:

Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG vydala unikátní publikaci, která nabízí ucelený přehled možností povrchových úprav v oblasti dekorací plastových produktů. Podrobně popisuje technologie horké ražby (Hot Stamping), dekorace uvnitř vstřikovací formy IMD (In Mold Decoration), IML (In Mold Labeling) a Insert Molding a několik dalších speciální technologií jako Heat Transfer a Laser Color Transfer. Publikace je určena pro designéry, marketingové specialisty, vývojové inženýry, technology a další klíčové specialisty, kteří jsou zapojení do plánování a implementace jednotlivých etap dekoračního procesu. 6

Malý náhled do publikace naleznete na internetovém odkaze www.kurz.de/press1103

· soulad s příslušnými mezinárodními standardy · použití specifických, přísně knotrolovaných surovin · písemně garantovaná dlouhodobá záruka jednotného složení (změna složení se oznamuje 36 měsíců předem)

Další informace: www.plasticsportal.eu/medical, ultraplaste.infopoint@basf.com, +49 621 60-78780

KURZ GROUP je globálním lídrem v oblasti horké a studené ražby, povrchových úprav a dalších dekoračních technologií. Vyvíjí a vyrábí dekorační a funkční vrstvy

® = registered trademark of BASF SE

- Celosvětový servis a poradenství

KURZ Czech & Slovak s.r.o. Za Humny 749/16 664 47 Střelice u Brna BASF_Anz_Medizin_210x297+3_CZ_oSt.indd 1

14.03.12 12:46

7


KURZ – nejmodernější řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer KURZ, jako Váš spolehlivý dodavatel komplexního řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci, vám nabízí: - Posouzení tvaru vašeho produktu a určení vhodné dekorační technologie - Ražební stroje a podpůrné prostředky pro ražbu (kovové nebo silikonové raznice, hliníkové protikusy) - od ekonomicky přijatelných malých strojů až po vysoce robotizované ražební automaty, které mohou být součástí výrobních linek - Širokou nabídku ražebních fólií (metalické, pigmentové, holografické, chromové) a vytipování vhodné kvality pro požadovaný druh plastového materiálu

- Technologii Heat Tranfer – tepelný přenos obrázků z fólie na produkt - Technologii a fólie pro IMD a IML (In Mold Decoration a In Mold Labeling) a Insert Molding – dekorace ve vstřikovací formě - Laser Color Tranfer technologie – značení pomocí laserové technologie - Možnost zkušebních testů a dekorace prototypů

Úvod publikace poskytuje ucelený přehled jednotlivých technologií a poukazuje na jejich využití na několika desítkách konkrétních případů (tzv. case studies) s podrobným popisem technologie, tvaru dekorace, materiálu výrobku a druhu ražební fólie. Dále je v první části probírána základní dekorační technologie – horká ražba. Získáte přehled o jednotlivých druzích horké ražby, výrobě ražebních fólií, raznicích a nabídce standardních a zakázkově stavěných strojů pro ražbu. Ve druhé části se seznámíte s moderními technologiemi a možnostmi dekorací v rámci vstřikovacího procesu uvnitř formy (IML, IMD, Insert Molding), jejich možnostmi i omezeními včetně vzájemného porovnání. Samostatná kapitola je věnována laserové technologii a její využití pro značení plastových produktů pomocí laser transferových pásek. Závěrem autoři srovnávají jednotlivé technologie z hlediska finanční náročnosti, produktivity výroby, vytipování vhodné technologie dle tvaru dekorace (plocha, zakřivené povrhy, 3D dekorace, kónické nebo cylindrické povrchy, profily), jejich vhodnosti pro aplikaci nekonečných designů nebo jednotlivých obrázků, zajímavé je i srovnání s technologiemi tamponového tisku a sítotisku.

aplikované na nosné fólie pro široké spektrum aplikací. Sortiment zahrnuje metalizované, pigmentované a holografické ražební fólie pro obaly nebo tiskové produkty, povrchové úpravy pro elektronická zařízení, domácí přístroje nebo automobilové díly, ochranné a dekorační vrstvy pro nábytek, profily a obrazové rámy, ochranné prvky pro obchodní značky, metalické aplikace na textil a řadu dalších zušlechtění pro jiné aplikace.

Inovace znamená také péči Inženýrské plasty s nejvyšší stálostí receptur pro lékařské účely

S více než 3600 zaměstnanci v devíti výrobních závodech v Evropě, Asii a USA, stejně jako 19-ti pobočkami a 70-ti zastoupeními po celém světě KURZ GROUP vyrábí a nabízí komplexní portfolio produktů pro povrchovou úpravu, dekoraci, označování a ochranu před paděláním včetně široké nabídky ražebních strojů a nástrojů. Neustále investuje do nových technologií a vyvíjí inovační řešení pro tištěnou elektroniku a související aplikace, např. RFID, organické fotovoltaické systémy a dotykové obrazovky. Publikace KURZ Plastics Decoration Guide vychází v limitovaném množství v anglické nebo německé mutaci a je možné ji zakoupit přímo u pobočky firmy KURZ za cenu 990,- Kč bez DPH. Pro objednání nás kontaktujte na tel.: +420 547 239 820 nebo e-mailem na office@czkurz.com

KURZ PLASTICS DECORATION GUIDE

Inzulínová pera, inhalátory, odpařovače nebo měřicí zařízení: když potřebujete jistotu, že se ve vaší výrobě nic nezmění, jsou technické plasty od BASF bezpečnou volbou. Ultraform ® PRO (POM) a Ultraform ® PRO (PBT) záručují nejvyšší kvalitu, konzistenci vlastností a bezpečnost pro vaše produkty a zákazníky:

Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG vydala unikátní publikaci, která nabízí ucelený přehled možností povrchových úprav v oblasti dekorací plastových produktů. Podrobně popisuje technologie horké ražby (Hot Stamping), dekorace uvnitř vstřikovací formy IMD (In Mold Decoration), IML (In Mold Labeling) a Insert Molding a několik dalších speciální technologií jako Heat Transfer a Laser Color Transfer. Publikace je určena pro designéry, marketingové specialisty, vývojové inženýry, technology a další klíčové specialisty, kteří jsou zapojení do plánování a implementace jednotlivých etap dekoračního procesu. 6

Malý náhled do publikace naleznete na internetovém odkaze www.kurz.de/press1103

· soulad s příslušnými mezinárodními standardy · použití specifických, přísně knotrolovaných surovin · písemně garantovaná dlouhodobá záruka jednotného složení (změna složení se oznamuje 36 měsíců předem)

Další informace: www.plasticsportal.eu/medical, ultraplaste.infopoint@basf.com, +49 621 60-78780

KURZ GROUP je globálním lídrem v oblasti horké a studené ražby, povrchových úprav a dalších dekoračních technologií. Vyvíjí a vyrábí dekorační a funkční vrstvy

® = registered trademark of BASF SE

- Celosvětový servis a poradenství

KURZ Czech & Slovak s.r.o. Za Humny 749/16 664 47 Střelice u Brna BASF_Anz_Medizin_210x297+3_CZ_oSt.indd 1

14.03.12 12:46

7


BASF SE 67056 Ludwigshafen Germany http://www.basf.com

Lamelární odvzdušňovací zařízení Představujeme:

Nové odvzdušňovací lamelární zařízení od ERMANNO BALZI Je dobře známo, že odvzdušnění dutin formy během procesu vstřikování může zásadně ovlivnit proces výroby a také estetické i funkční vlastnosti každého výrobku. Vytvoření odvzdušňovacích otvorů, které vypustí plyny zachycené čelem taveniny, může vyžadovat i velmi nákladná zakázková řešení. Modulární systém od ERMANNO BALZI umožňuje odvzdušnit oblasti různých rozměrů; navíc návrh tohoto produktu zahrnuje propojený výpustný systém, který umožňuje shromažďování plynu k určenému výstupnímu otvoru. Díky této pozoruhodné vlastnosti může být v jednom systému zkombinováno více odvzdušňovacích zařízení a ponechán pouze jeden výstupní otvor. Tento nový systém je plně demontovatelný bez nutnosti sundávat formu z lisu tzn. kompletní montáž a demontáž se provádí z dělící roviny. Díky tomu lze snadno provádět čištění. Demontáž ještě více usnadňuje fakt, že upevňovací šrouby pracují zároveň s vyhazovači. Nové lamelární odvzdušňovací zařízení představuje flexibilní a levné řešení, které umožní čelit velkému množství běžných problémů souvisejících se vstřikováním.

Spirálové chladící přepážky Představujeme:

Zlepšení chlazení, zkrácení cyklu Spirálové přepážky chlazení od firmy Balzi mohou zlepšit chlazení i o více než 10 %. Unikátní patentovaný systém fixace do chladícího otvoru umožňuje jejich aplikaci i po dokončení formy, tzn. dodatečně. Přepážky mají minimální odpor vůči chladícímu médiu a díky provedení neomezují průtok na okruhu. Jejich aplikace je velmi rychlá i pro neškolenou obsluhu a umožňují opakovatelnou montáž a demontáž pro snadnější údržbu a čištění chladících kanálů.

Dvojitá datumovka Představujeme:

Nové dvojité datumovky ERMANNO BALZI aplikovatelné z dělící roviny http://www.ermannobalzi.com/en/news.html Nová dvoudílná datumovka se středovou datumovou vložkou je adaptací úspěšné DA datumovky s garantovanou opakovatelnou aplikací. Tato nová datumovka nyní pokrývá široké časové rozpětí, jelikož obsahuje značky pro 12 měsíců a 6 a/nebo 12 let. Stejně jako standardní datumovka může být tato nová datumovka snadno vyjmuta z formy. I další výhody této datumovky jsou převzaty z předchozího modelu. Ať už se jedná o velmi jednoduchou aplikaci, opakovanou montáž a demontáž, garantovanou polohu šipky proti číslu anebo možnosti čištění. Tato nová dvojitá datumovka usnadní výrobní procesy a šetří penězi i místem. Její největší devizou je minimální zástavbová velikost a nevyžaduje výměnu středu minimálně po dobu 6 let.

Zkroucená eiffelova věž

Nové polyamidy optimalizované proti nárazu Při příležitosti veletrhu FAKUMA ve Friedrichshafenu, Německo, který se konal ve dnech 18. až 22. října loňského roku, představila firma BASF tři nové reprezentanty z rodiny svých proti nárazu optimalizovaných speciálních polyamidů 6. První dva typy mají obchodní názvy Ultramid B3ZG7 CR a Ultramid B3ZG3 CR a jsou vyztužené 35 a 15 % skleněných vláken. Třetí typ s názvem Ultramid B3ZG10 CR je prvním rázově upraveným polyamidem 6 od firmy BASF s 50 % skleněných vláken. Původně byl určen pro aplikace pro ochranu chodců, avšak tyto vysoce pevné plasty jsou také vhodné pro další automobilové součásti vystavované rázu, např. volant, strukturní vložky nebo sedadla: kdekoliv, kde se vyžaduje rychlá absorbce vysokého množství energie. Ve srovnání s jejich předchůdcem z rodiny CR nabízejí vylepšenou rázovou pevnost. Všechny typy jsou k dostání ihned v komerčním množství.  Zkroucená Eiffelova věž Pro materiálový vývoj a testování vyvinula firma BASF testovací vzorky na ohyb a krut, speciálně určené pro nové rázově optimalizované typy. Testovací vzorky, které se mohou používat pro testy prováděné u zákazníka, připomínají Eiffelovu věž v Paříži a mají 45° žebrování. Zatímco klasický CR materiál Ultramid B3WG6 CR se může při statických kroutících zkouškách zdeformovat až téměř o 150° bez přetržení, nové typy vydrží zkroucení až do obrovských úhlů 240° bez poškození. Na trhu není žádná materiálová třída, která by vydržela takové zatížení a zůstala neporušená. Topologie součásti na které byly tyto testy prováděny byla optimalizována s ohledem na nosnost pomocí univerzálně použitelného simulačního nástroje ULTRASIM firmy BASF. Použitím těchto testovacích vzorků může firma provádět kromě jedno- nebo tří-bodových

testů ohybu také kroutící zkoušky. Zároveň se může charakterizace jednotlivých materiálů ověřit a optimalizovat pomocí nástroje ULTRASIM.  Více a více specialit – rodina Ultramid B CR Tři nové typy z rodiny materiálů Ultramid CR jsou specialitami na bázi polyamidu 6. Jsou ideální pro rychlou absorbci a dobré rozložení

 Vývojoví inženýři firmy BASF nazývají svůj nový zkušební vzorek Eiffelova věž a používají ho k vývoji nových, obzvláště náročných automobilových dílů. Vzorky se používají pro výzkum tří nových typů rázově optimalizovaných polyamidů 6 z řady CR, a to Ultramid B3ZG3 CR, Ultramid B3ZG7 CR a Ultramid B3ZG10 CR. Tyto nové typy vyztužené 15, 35 a 50 % skleněných vláken jsou extrémně houževnaté, pružné a tuhé zároveň. S 45° žebrováním umožňují vzorky ve tvaru Eiffelovy věže výzkum materiálů při speciálních zátěžových situacích. Při zkoušce krutu vydrží vzorek z materiálu Ultramid B3ZG3 CR zkroucení až více než 240°. S tímto materiálem bude možné nahradit v automobilu rázově namáhané kovové díly, jako jsou např. součásti volantu, součásti kostry automobilu či konstrukce sedadel.

energie v náročných situacích. Během času se téměř klasickým použitím stala výztuha nárazníku, tzv. LBS (lower bumper stiffener), velký díl s Ultramidu, který Opel používá jako vyztužující prvek pod přední část nárazníku pro ochranu chodců. Díl splňuje požadavky, kvůli kterým je stále více žádán, model od modelu. “Pomáháme zákazníkům, kteří používají tyto vysoce výkonné speciální plasty ke konstrukci svých dílů využitím servisního balíčku ULTRASIM”, vysvětluje Andreas Wüst, CAE odborník na konstrukční plasty firmy BASF. Zmíněné tři speciální plasty byly vyvinuty jako modulární systém s vlastnostmi vytvořenými zákazníkovi na míru a, v závislosti na požadavcích, materiály jsou zákazníkům k dispozici v o něco měkčí nebo tužší verzi. “Díky tomu existuje možnost tzv. si hrát s geometrií, tuhostí a houževnatostí, což umožňuje udělit součástem tužší nebo měkčí odpružení”, pokračuje Anka Bernnat z technického marketingu. Celkově tyto tři plasty nabízejí zlepšení pružnosti až o 200 % a až o 50 % vyšší tuhost. Nosné díly, které musí splňovat rázové požadavky jako jsou např. ty, které se vyžadují pro ochranu chodců, se mohou vyrobit lehčí o 20 až 30 %, pokud se využije plného potenciálu těchto materiálů.  Další nové použití Kromě nových typů Ultramidu CR, vystavovala na veletrhu FAKUMA firma BASF výjimečnou novou aplikaci, a to první termoplastický ráfek kola. Dále firma vystavovala nové materiály jako nový typ teplu odolného Ultramidu Endure, chemicky odolný a na povětrnosti stálý Ultramid Balance, nové hydrolýze odolné konstrukční plasty s retardéry hoření a také aplikace v oblasti solární technologie, materiály pro lékařská zařízení stejně jako polyuretany a přípravu předsměsí.

www.ultramid.de | www.ultrasim.net

Informace o výrobkové řadě Ultramid (PA) firmy BASF jsou dostupné na e-mailu Ultraplaste.infopoint@basf.com nebo na telefonním čísle +49 (0) 621 60 78780. 8

9


BASF SE 67056 Ludwigshafen Germany http://www.basf.com

Lamelární odvzdušňovací zařízení Představujeme:

Nové odvzdušňovací lamelární zařízení od ERMANNO BALZI Je dobře známo, že odvzdušnění dutin formy během procesu vstřikování může zásadně ovlivnit proces výroby a také estetické i funkční vlastnosti každého výrobku. Vytvoření odvzdušňovacích otvorů, které vypustí plyny zachycené čelem taveniny, může vyžadovat i velmi nákladná zakázková řešení. Modulární systém od ERMANNO BALZI umožňuje odvzdušnit oblasti různých rozměrů; navíc návrh tohoto produktu zahrnuje propojený výpustný systém, který umožňuje shromažďování plynu k určenému výstupnímu otvoru. Díky této pozoruhodné vlastnosti může být v jednom systému zkombinováno více odvzdušňovacích zařízení a ponechán pouze jeden výstupní otvor. Tento nový systém je plně demontovatelný bez nutnosti sundávat formu z lisu tzn. kompletní montáž a demontáž se provádí z dělící roviny. Díky tomu lze snadno provádět čištění. Demontáž ještě více usnadňuje fakt, že upevňovací šrouby pracují zároveň s vyhazovači. Nové lamelární odvzdušňovací zařízení představuje flexibilní a levné řešení, které umožní čelit velkému množství běžných problémů souvisejících se vstřikováním.

Spirálové chladící přepážky Představujeme:

Zlepšení chlazení, zkrácení cyklu Spirálové přepážky chlazení od firmy Balzi mohou zlepšit chlazení i o více než 10 %. Unikátní patentovaný systém fixace do chladícího otvoru umožňuje jejich aplikaci i po dokončení formy, tzn. dodatečně. Přepážky mají minimální odpor vůči chladícímu médiu a díky provedení neomezují průtok na okruhu. Jejich aplikace je velmi rychlá i pro neškolenou obsluhu a umožňují opakovatelnou montáž a demontáž pro snadnější údržbu a čištění chladících kanálů.

Dvojitá datumovka Představujeme:

Nové dvojité datumovky ERMANNO BALZI aplikovatelné z dělící roviny http://www.ermannobalzi.com/en/news.html Nová dvoudílná datumovka se středovou datumovou vložkou je adaptací úspěšné DA datumovky s garantovanou opakovatelnou aplikací. Tato nová datumovka nyní pokrývá široké časové rozpětí, jelikož obsahuje značky pro 12 měsíců a 6 a/nebo 12 let. Stejně jako standardní datumovka může být tato nová datumovka snadno vyjmuta z formy. I další výhody této datumovky jsou převzaty z předchozího modelu. Ať už se jedná o velmi jednoduchou aplikaci, opakovanou montáž a demontáž, garantovanou polohu šipky proti číslu anebo možnosti čištění. Tato nová dvojitá datumovka usnadní výrobní procesy a šetří penězi i místem. Její největší devizou je minimální zástavbová velikost a nevyžaduje výměnu středu minimálně po dobu 6 let.

Zkroucená eiffelova věž

Nové polyamidy optimalizované proti nárazu Při příležitosti veletrhu FAKUMA ve Friedrichshafenu, Německo, který se konal ve dnech 18. až 22. října loňského roku, představila firma BASF tři nové reprezentanty z rodiny svých proti nárazu optimalizovaných speciálních polyamidů 6. První dva typy mají obchodní názvy Ultramid B3ZG7 CR a Ultramid B3ZG3 CR a jsou vyztužené 35 a 15 % skleněných vláken. Třetí typ s názvem Ultramid B3ZG10 CR je prvním rázově upraveným polyamidem 6 od firmy BASF s 50 % skleněných vláken. Původně byl určen pro aplikace pro ochranu chodců, avšak tyto vysoce pevné plasty jsou také vhodné pro další automobilové součásti vystavované rázu, např. volant, strukturní vložky nebo sedadla: kdekoliv, kde se vyžaduje rychlá absorbce vysokého množství energie. Ve srovnání s jejich předchůdcem z rodiny CR nabízejí vylepšenou rázovou pevnost. Všechny typy jsou k dostání ihned v komerčním množství.  Zkroucená Eiffelova věž Pro materiálový vývoj a testování vyvinula firma BASF testovací vzorky na ohyb a krut, speciálně určené pro nové rázově optimalizované typy. Testovací vzorky, které se mohou používat pro testy prováděné u zákazníka, připomínají Eiffelovu věž v Paříži a mají 45° žebrování. Zatímco klasický CR materiál Ultramid B3WG6 CR se může při statických kroutících zkouškách zdeformovat až téměř o 150° bez přetržení, nové typy vydrží zkroucení až do obrovských úhlů 240° bez poškození. Na trhu není žádná materiálová třída, která by vydržela takové zatížení a zůstala neporušená. Topologie součásti na které byly tyto testy prováděny byla optimalizována s ohledem na nosnost pomocí univerzálně použitelného simulačního nástroje ULTRASIM firmy BASF. Použitím těchto testovacích vzorků může firma provádět kromě jedno- nebo tří-bodových

testů ohybu také kroutící zkoušky. Zároveň se může charakterizace jednotlivých materiálů ověřit a optimalizovat pomocí nástroje ULTRASIM.  Více a více specialit – rodina Ultramid B CR Tři nové typy z rodiny materiálů Ultramid CR jsou specialitami na bázi polyamidu 6. Jsou ideální pro rychlou absorbci a dobré rozložení

 Vývojoví inženýři firmy BASF nazývají svůj nový zkušební vzorek Eiffelova věž a používají ho k vývoji nových, obzvláště náročných automobilových dílů. Vzorky se používají pro výzkum tří nových typů rázově optimalizovaných polyamidů 6 z řady CR, a to Ultramid B3ZG3 CR, Ultramid B3ZG7 CR a Ultramid B3ZG10 CR. Tyto nové typy vyztužené 15, 35 a 50 % skleněných vláken jsou extrémně houževnaté, pružné a tuhé zároveň. S 45° žebrováním umožňují vzorky ve tvaru Eiffelovy věže výzkum materiálů při speciálních zátěžových situacích. Při zkoušce krutu vydrží vzorek z materiálu Ultramid B3ZG3 CR zkroucení až více než 240°. S tímto materiálem bude možné nahradit v automobilu rázově namáhané kovové díly, jako jsou např. součásti volantu, součásti kostry automobilu či konstrukce sedadel.

energie v náročných situacích. Během času se téměř klasickým použitím stala výztuha nárazníku, tzv. LBS (lower bumper stiffener), velký díl s Ultramidu, který Opel používá jako vyztužující prvek pod přední část nárazníku pro ochranu chodců. Díl splňuje požadavky, kvůli kterým je stále více žádán, model od modelu. “Pomáháme zákazníkům, kteří používají tyto vysoce výkonné speciální plasty ke konstrukci svých dílů využitím servisního balíčku ULTRASIM”, vysvětluje Andreas Wüst, CAE odborník na konstrukční plasty firmy BASF. Zmíněné tři speciální plasty byly vyvinuty jako modulární systém s vlastnostmi vytvořenými zákazníkovi na míru a, v závislosti na požadavcích, materiály jsou zákazníkům k dispozici v o něco měkčí nebo tužší verzi. “Díky tomu existuje možnost tzv. si hrát s geometrií, tuhostí a houževnatostí, což umožňuje udělit součástem tužší nebo měkčí odpružení”, pokračuje Anka Bernnat z technického marketingu. Celkově tyto tři plasty nabízejí zlepšení pružnosti až o 200 % a až o 50 % vyšší tuhost. Nosné díly, které musí splňovat rázové požadavky jako jsou např. ty, které se vyžadují pro ochranu chodců, se mohou vyrobit lehčí o 20 až 30 %, pokud se využije plného potenciálu těchto materiálů.  Další nové použití Kromě nových typů Ultramidu CR, vystavovala na veletrhu FAKUMA firma BASF výjimečnou novou aplikaci, a to první termoplastický ráfek kola. Dále firma vystavovala nové materiály jako nový typ teplu odolného Ultramidu Endure, chemicky odolný a na povětrnosti stálý Ultramid Balance, nové hydrolýze odolné konstrukční plasty s retardéry hoření a také aplikace v oblasti solární technologie, materiály pro lékařská zařízení stejně jako polyuretany a přípravu předsměsí.

www.ultramid.de | www.ultrasim.net

Informace o výrobkové řadě Ultramid (PA) firmy BASF jsou dostupné na e-mailu Ultraplaste.infopoint@basf.com nebo na telefonním čísle +49 (0) 621 60 78780. 8

9


Kompozity s bio-plnivy Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie Jedním ze současných trendů v oblasti kompozitních plastů je náhrada minerálních a syntetických plniv v plastových dílech přírodními materiály. Tato náhrada má za úkol snížit zatížení životního prostředí, snížit energetickou náročnost přípravy vyztužujících plniv a v neposlední řadě snížit cenu finálního výrobku. V roce 2011 byl za podpory České technologické agentury na Technické univerzitě v Liberci zahájen projekt se zaměřením na zjištění vlastností kompozitů s bio-plnivy. V loňském roce se při řešení projektu proběhl výzkum a vývoj užitných vlastností plastů a kompozitů s přírodními plnivy na bázi syntetických matric pro širokou škálu aplikací. Hledal se postup na přípravu 30 rozdílných přírodních vláken a optimální způsob zpracování na hnětacím stroji. Použity byly jak přírodní materiály typické pro ČR (konopí, len, ovčí srst, kozí srst…), tak i přírodní materiály z jiných oblastí (banán, kokos, srst lamy, srst angorského králíka…). Následovala příprava materiálů s rozdílným typem matrice, typem přírodního plniva, procentuálním množstvím plniva,

Kokosové plnivo

apod. Po přípravě byly vyrobeny vzorky pro laboratorní a experimentální měření, na kterých se provedlo hodnocení užitných vlastností takovýchto směsí s databázovým porovnáním a výběrem vhodných typů kompozitů pro aplikační výzkum na technické díly. Mimo normovaných zkoušek byly materiály podrobeny i mikroskopickému rozboru (SEM) pro objasnění vlivu matrice, tvarů a rozměrů plniva a přítomnosti chemických modifikátorů na chování bio-kompozitů. Posledním krokem bylo hodnocení zpracovatelnosti (reologického chování bio-kompozitních materiálů) a aplikovatelnosti vybraných typů polymerů a kompozitů technologií vstřikování na díly v automobilovém průmyslu ve firmě Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Hodnotil se vliv tlakových, teplotních procesů a plastikace na konečné užitné vlastnosti dílů pro technické aplikace. Pro vybrané materiály byly vytvořeny výpočtové modely pro simulaci tečení a následně provedeny technologické zkoušky tekutosti pro ověření správnosti materiálových modelů. Testování probíhalo v ocelové formě

Konopné plnivo

Plnivo ze srsti lamy

s možností vložit povrchovou textilii pro technologii zadního vstřikování. Úspěšný vývoj nových materiálů byl završen podáním šesti mezinárodních patentů na originální materiálové receptury. Řešení projektu je v letošním roce zaměřeno na výzkum užitných vlastností kompozitů s přírodními plnivy na bázi matric zhotovených z přírodních produktů a bio-degradabilních matric včetně vytvoření databáze vlastností a hodnocení bio-degradability připravených směsí pro zjištění dopadu na životní prostředí. V roce 2013 je předpokládán výzkum užitných vlastností polymerů při použití nanovláken a to jak u syntetických matric, tak i u bio-degradabilních matric s ohledem na následné průmyslové využití a zpracování. Více informací o projektu najdete na http://www.ksp.tul.cz/TACR/index.html

A. Ausperger, L. Běhálek, J. Bobek , P. Lenfeld, M. Seidl

Plnivo ze srsti angorského králíka

Nadšení pro přinášení nejlepších řešení Styrénové plasty naleznete všude kolem nás - od hraček až po automobily. Firma Styrolution se zaměřuje výhradně na styrénové plasty a naším cílem je být a zůstat číslem jedna v našem oboru. Nabízíme nejširší sortiment styrénových komodit a speciálních typů výrobků na trhu. Mezi ně patří: styrén monomer, polystyrén, akrylonitril-butadien-styrén, styrén-butadienové blokové kopolymery, jiné kopolymery na bázi styrénu a kopolymerní směsi. Rozumíme potřebám našich zákazníků a pomáháme jim být úspěšnými. Toto uskutečňujeme jejich podporou tak, že vyrábíme cenově dostupné produkty, které dělají věci více praktickými, krásnějšími nebo bezpečnějšími – jinými slovy, výrobky, které zlepšují kvalitu života lidí. www.styrolution.com Porovnání délky toku taveniny u testovaných materiálů (nahoře realita, dole simulace, vlevo tečení v ocelové formě, vpravo tečení s vloženou textilií) 10

Výrobek zhotovený z PP + 20 % konopného plniva technologií zadního vstřikování

11


Kompozity s bio-plnivy Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie Jedním ze současných trendů v oblasti kompozitních plastů je náhrada minerálních a syntetických plniv v plastových dílech přírodními materiály. Tato náhrada má za úkol snížit zatížení životního prostředí, snížit energetickou náročnost přípravy vyztužujících plniv a v neposlední řadě snížit cenu finálního výrobku. V roce 2011 byl za podpory České technologické agentury na Technické univerzitě v Liberci zahájen projekt se zaměřením na zjištění vlastností kompozitů s bio-plnivy. V loňském roce se při řešení projektu proběhl výzkum a vývoj užitných vlastností plastů a kompozitů s přírodními plnivy na bázi syntetických matric pro širokou škálu aplikací. Hledal se postup na přípravu 30 rozdílných přírodních vláken a optimální způsob zpracování na hnětacím stroji. Použity byly jak přírodní materiály typické pro ČR (konopí, len, ovčí srst, kozí srst…), tak i přírodní materiály z jiných oblastí (banán, kokos, srst lamy, srst angorského králíka…). Následovala příprava materiálů s rozdílným typem matrice, typem přírodního plniva, procentuálním množstvím plniva,

Kokosové plnivo

apod. Po přípravě byly vyrobeny vzorky pro laboratorní a experimentální měření, na kterých se provedlo hodnocení užitných vlastností takovýchto směsí s databázovým porovnáním a výběrem vhodných typů kompozitů pro aplikační výzkum na technické díly. Mimo normovaných zkoušek byly materiály podrobeny i mikroskopickému rozboru (SEM) pro objasnění vlivu matrice, tvarů a rozměrů plniva a přítomnosti chemických modifikátorů na chování bio-kompozitů. Posledním krokem bylo hodnocení zpracovatelnosti (reologického chování bio-kompozitních materiálů) a aplikovatelnosti vybraných typů polymerů a kompozitů technologií vstřikování na díly v automobilovém průmyslu ve firmě Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Hodnotil se vliv tlakových, teplotních procesů a plastikace na konečné užitné vlastnosti dílů pro technické aplikace. Pro vybrané materiály byly vytvořeny výpočtové modely pro simulaci tečení a následně provedeny technologické zkoušky tekutosti pro ověření správnosti materiálových modelů. Testování probíhalo v ocelové formě

Konopné plnivo

Plnivo ze srsti lamy

s možností vložit povrchovou textilii pro technologii zadního vstřikování. Úspěšný vývoj nových materiálů byl završen podáním šesti mezinárodních patentů na originální materiálové receptury. Řešení projektu je v letošním roce zaměřeno na výzkum užitných vlastností kompozitů s přírodními plnivy na bázi matric zhotovených z přírodních produktů a bio-degradabilních matric včetně vytvoření databáze vlastností a hodnocení bio-degradability připravených směsí pro zjištění dopadu na životní prostředí. V roce 2013 je předpokládán výzkum užitných vlastností polymerů při použití nanovláken a to jak u syntetických matric, tak i u bio-degradabilních matric s ohledem na následné průmyslové využití a zpracování. Více informací o projektu najdete na http://www.ksp.tul.cz/TACR/index.html

A. Ausperger, L. Běhálek, J. Bobek , P. Lenfeld, M. Seidl

Plnivo ze srsti angorského králíka

Nadšení pro přinášení nejlepších řešení Styrénové plasty naleznete všude kolem nás - od hraček až po automobily. Firma Styrolution se zaměřuje výhradně na styrénové plasty a naším cílem je být a zůstat číslem jedna v našem oboru. Nabízíme nejširší sortiment styrénových komodit a speciálních typů výrobků na trhu. Mezi ně patří: styrén monomer, polystyrén, akrylonitril-butadien-styrén, styrén-butadienové blokové kopolymery, jiné kopolymery na bázi styrénu a kopolymerní směsi. Rozumíme potřebám našich zákazníků a pomáháme jim být úspěšnými. Toto uskutečňujeme jejich podporou tak, že vyrábíme cenově dostupné produkty, které dělají věci více praktickými, krásnějšími nebo bezpečnějšími – jinými slovy, výrobky, které zlepšují kvalitu života lidí. www.styrolution.com Porovnání délky toku taveniny u testovaných materiálů (nahoře realita, dole simulace, vlevo tečení v ocelové formě, vpravo tečení s vloženou textilií) 10

Výrobek zhotovený z PP + 20 % konopného plniva technologií zadního vstřikování

11


IRB 2600 Nový průmyslový robot ABB

Možnosti aplikací IRB 2600 Vzhledem ke svým parametrům a vlastnostem má tento robot velmi širokou škálu aplikací, ve kterých nalezne použití.

Rozvoj nové generace robotů ABB pokračuje s robotem IRB 2600 Společnost ABB uvedla na trh nový průmyslový robot IRB 2600. Navazuje na novou koncepci robotů ABB, se kterou se objevil poprvé 11:21:29 AM robot IRB 4600. Vyznačuje 2/29/2012 se lehkou a kompaktní konstrukcí s horním ramenem z hliníkové slitiny. Robot disponuje ABB technologiemi QuickMove a TrueMove druhé generace, které zaručují bezkonkurenční přesnost jeho trajektorie a výrazně zkracují čas aplikačního cyklu. Také díky své hmotnosti kolem 280 kg (dle varianty) hledá tento robot těžko konkurenci ve své třídě. Standardní krytí je ve třídě IP67, k dispozici jsou však i verze pro nejtěžší provozy Foundry Plus a Foundry Prime a také varianta pro čisté prostory Clean Room. Samozřejmostí je softwarová nástavba RobotWare PlasticMould, grafické intuitivní prostředí pro Vaše operátory, umožňující také přímě propojení robotu se vstřikovacím lisem na základě rozhraní Euromap 67. Robot může být též vybaven funkcí EPS, což je elektronické monitorování jednotlivých os pro nastavení bezpečnosti pracoviště. Standardní možnosti připojení externích zařízení k robotu jsou zde rozšířeny o konektor pro sběrnice PROFINET, EtherNet/IP a nebo DeviceNet – umístěný na horním rameni robotu.

Tři základní varianty Robot IRB 2600 je nabízen ve třech základních provedeních. Dvě krátké verze s dosahem 1,65m s nosností 12 kg a 20 kg a jedna dlouhá verze s dosahem 1,85 m a nosností 12 kg.

1) Obsluha strojů – vstřikovacích lisů v plastikářském průmyslu, CNC center nebo ve slévárenství. V těchto aplikacích je velmi výhodná kompaktnost IRB 2600 a hlavně jeho základny, což umožňuje umístění co nejblíže stroji. Výsledkem je pak zkrácení času cyklu výrobního procesu, úspora místa na celém pracovišti a hlavně vyšší vyrobená produkce. V určitých aplikacích pak může nahradit i větší roboty s ohledem na svůj dosah a také i lineární roboty vzhledem ke své rychlosti a akceleraci. Ceny řešení s šestiosými roboty jsou dnes již velmi konkurence schopné s ohledem na lineární roboty a podobná zařízení. 2) Manipulace s materiálem – široké množství aplikací napříč průmyslovým spektrem. Využije se především unikátní pracovní rozsah tohoto robotu a také jeho přesnost a rychlost. 3) Svařování – obloukové nebo laserové svařovaní větších a rozměrných dílů, kde je nutný větší dosah robotu a zároveň jeho vysoká přesnost, nezbytná pro tento typ aplikace. Kromě těchto základních skupin aplikací je možno robot IRB 2600 také použít při řezání vodním paprskem nebo laserem, dále pro mechanické opracování plastových dílů pomocí rotujícího nástroje a také u nanášení lepidel, těsnění nebo podobných aplikacích, kde se velmi pozitivně projeví vysoká přesnost trajektorií tohoto robotu. Všechny zmíněné vlastnosti IRB 2600 ho pasují do pozice robotu, který představuje pro uživatele zvýšení produktivity, snížení provozních nákladů a úsporu plochy ve výrobních halách. Díky off-line programování v ABB programu Robot Studio je rychlejší odladění trajektorií robotu a tím rychlejší zahájení výroby. To vše výrazně pomáhá zkrátit dobu návratnosti do robotizovaného pracoviště. Společnost ABB je vedoucím dodavatelem průmyslových robotů, SW produktů pro robotizaci, aplikačního vybavení, standardizovaných robotických buněk a servisních služeb pro aplikace svařování, manipulace, montáž, lakování a povrchové úpravy materiálů, balení, paletizaci, obsluhu strojů a dělení materiálů. Klíčové oblasti trhu zahrnují automobilový průmysl, výrobu a zpracování plastů, zpracování kovů, slévárenství, elektronický průmysl, farmaceutický a potravinářský průmysl. Společnost ABB pomáhá výrobním podnikům při zvyšování produktivity, kvality a bezpečnosti výroby.

ABB s.r.o. Štětkova 1638/18 140 00 – Praha 4, Česká republika Tel.: 731 552 214 Fax: 234 322 351 vladimir.slaby@cz.abb.com www.abb.cz/robots

Zvýšení efektivity výroby bez vysokých nákladů.

Verze IRB 2600ID (Integrated Dressing) Dalším rozšířením základních variant je model IRB 2600ID, u kterého je integrován kabelový svazek technologie do horního ramene robotu, což splňuje aktuální trendy a požadavky zákazníků. Dvě varianty (rozšiřují celkový počet variant na 5), jsou určeny hlavně pro aplikace v obloukovém svařování (varianta s dosahem 2 m a nosností 8 kg) a také pro manipulaci s materiálem a obsluhu strojů (varianta s dosahem 2 m a nosností 8 kg). Univerzálnost montáž a unikátní pracovní rozsah IRB 2600 umožňuje velmi širokou škálu montáže a tím maximální využití dosahu robotu v různých aplikacích. Od základní instalace na podlahu přes montáž na zeď až po umístění robotu obráceně („hlavou“ dolů). K dispozici je též montáž pod určitým úhlem k základně. To vše činí z IRB 2600 opravdového „univerzála“ pro velmi širokou škálu aplikací. Unikátní je pracovní rozsah této řady robotů a to především dosahem „za sebe“ a také dosahem pod základnu robotu, který činí až 1,32 m (1,17m). Tento faktor a nízká hmotnost jej předurčují také pro umístění na stroji (tzv. shelf), což skýtá úsporu místa ve Vaší instalaci. 12

ABB nabízí produkty, systémy a služby, které zvyšují produktivitu výroby a snižují spotřebu energií v širokém rozsahu aplikací v plastikářství – obsluha vstřikovacích lisů, řezání, lakování, ožeh, lepení, nanášení hmot, balení a paletizace. Naše průmyslové roboty, pohony a servomotory přináší vysokou úroveň flexibility a spolehlivosti. ABB je klíčovým dodavatelem technologií pro automatizaci výrobních procesů s využitím průmyslových robotů s největším počtem instalací v České republice. Více informací naleznete na www.abb.cz/robots

ABB s.r.o. Tel. +420 234 322 206 Fax. +420 234 322 351 E-mail: robots.sales@cz.abb.com

DINhalfpage.indd 1

2/29/2012 11:21:29 AM

13


IRB 2600 Nový průmyslový robot ABB

Možnosti aplikací IRB 2600 Vzhledem ke svým parametrům a vlastnostem má tento robot velmi širokou škálu aplikací, ve kterých nalezne použití.

Rozvoj nové generace robotů ABB pokračuje s robotem IRB 2600 Společnost ABB uvedla na trh nový průmyslový robot IRB 2600. Navazuje na novou koncepci robotů ABB, se kterou se objevil poprvé 11:21:29 AM robot IRB 4600. Vyznačuje 2/29/2012 se lehkou a kompaktní konstrukcí s horním ramenem z hliníkové slitiny. Robot disponuje ABB technologiemi QuickMove a TrueMove druhé generace, které zaručují bezkonkurenční přesnost jeho trajektorie a výrazně zkracují čas aplikačního cyklu. Také díky své hmotnosti kolem 280 kg (dle varianty) hledá tento robot těžko konkurenci ve své třídě. Standardní krytí je ve třídě IP67, k dispozici jsou však i verze pro nejtěžší provozy Foundry Plus a Foundry Prime a také varianta pro čisté prostory Clean Room. Samozřejmostí je softwarová nástavba RobotWare PlasticMould, grafické intuitivní prostředí pro Vaše operátory, umožňující také přímě propojení robotu se vstřikovacím lisem na základě rozhraní Euromap 67. Robot může být též vybaven funkcí EPS, což je elektronické monitorování jednotlivých os pro nastavení bezpečnosti pracoviště. Standardní možnosti připojení externích zařízení k robotu jsou zde rozšířeny o konektor pro sběrnice PROFINET, EtherNet/IP a nebo DeviceNet – umístěný na horním rameni robotu.

Tři základní varianty Robot IRB 2600 je nabízen ve třech základních provedeních. Dvě krátké verze s dosahem 1,65m s nosností 12 kg a 20 kg a jedna dlouhá verze s dosahem 1,85 m a nosností 12 kg.

1) Obsluha strojů – vstřikovacích lisů v plastikářském průmyslu, CNC center nebo ve slévárenství. V těchto aplikacích je velmi výhodná kompaktnost IRB 2600 a hlavně jeho základny, což umožňuje umístění co nejblíže stroji. Výsledkem je pak zkrácení času cyklu výrobního procesu, úspora místa na celém pracovišti a hlavně vyšší vyrobená produkce. V určitých aplikacích pak může nahradit i větší roboty s ohledem na svůj dosah a také i lineární roboty vzhledem ke své rychlosti a akceleraci. Ceny řešení s šestiosými roboty jsou dnes již velmi konkurence schopné s ohledem na lineární roboty a podobná zařízení. 2) Manipulace s materiálem – široké množství aplikací napříč průmyslovým spektrem. Využije se především unikátní pracovní rozsah tohoto robotu a také jeho přesnost a rychlost. 3) Svařování – obloukové nebo laserové svařovaní větších a rozměrných dílů, kde je nutný větší dosah robotu a zároveň jeho vysoká přesnost, nezbytná pro tento typ aplikace. Kromě těchto základních skupin aplikací je možno robot IRB 2600 také použít při řezání vodním paprskem nebo laserem, dále pro mechanické opracování plastových dílů pomocí rotujícího nástroje a také u nanášení lepidel, těsnění nebo podobných aplikacích, kde se velmi pozitivně projeví vysoká přesnost trajektorií tohoto robotu. Všechny zmíněné vlastnosti IRB 2600 ho pasují do pozice robotu, který představuje pro uživatele zvýšení produktivity, snížení provozních nákladů a úsporu plochy ve výrobních halách. Díky off-line programování v ABB programu Robot Studio je rychlejší odladění trajektorií robotu a tím rychlejší zahájení výroby. To vše výrazně pomáhá zkrátit dobu návratnosti do robotizovaného pracoviště. Společnost ABB je vedoucím dodavatelem průmyslových robotů, SW produktů pro robotizaci, aplikačního vybavení, standardizovaných robotických buněk a servisních služeb pro aplikace svařování, manipulace, montáž, lakování a povrchové úpravy materiálů, balení, paletizaci, obsluhu strojů a dělení materiálů. Klíčové oblasti trhu zahrnují automobilový průmysl, výrobu a zpracování plastů, zpracování kovů, slévárenství, elektronický průmysl, farmaceutický a potravinářský průmysl. Společnost ABB pomáhá výrobním podnikům při zvyšování produktivity, kvality a bezpečnosti výroby.

ABB s.r.o. Štětkova 1638/18 140 00 – Praha 4, Česká republika Tel.: 731 552 214 Fax: 234 322 351 vladimir.slaby@cz.abb.com www.abb.cz/robots

Zvýšení efektivity výroby bez vysokých nákladů.

Verze IRB 2600ID (Integrated Dressing) Dalším rozšířením základních variant je model IRB 2600ID, u kterého je integrován kabelový svazek technologie do horního ramene robotu, což splňuje aktuální trendy a požadavky zákazníků. Dvě varianty (rozšiřují celkový počet variant na 5), jsou určeny hlavně pro aplikace v obloukovém svařování (varianta s dosahem 2 m a nosností 8 kg) a také pro manipulaci s materiálem a obsluhu strojů (varianta s dosahem 2 m a nosností 8 kg). Univerzálnost montáž a unikátní pracovní rozsah IRB 2600 umožňuje velmi širokou škálu montáže a tím maximální využití dosahu robotu v různých aplikacích. Od základní instalace na podlahu přes montáž na zeď až po umístění robotu obráceně („hlavou“ dolů). K dispozici je též montáž pod určitým úhlem k základně. To vše činí z IRB 2600 opravdového „univerzála“ pro velmi širokou škálu aplikací. Unikátní je pracovní rozsah této řady robotů a to především dosahem „za sebe“ a také dosahem pod základnu robotu, který činí až 1,32 m (1,17m). Tento faktor a nízká hmotnost jej předurčují také pro umístění na stroji (tzv. shelf), což skýtá úsporu místa ve Vaší instalaci. 12

ABB nabízí produkty, systémy a služby, které zvyšují produktivitu výroby a snižují spotřebu energií v širokém rozsahu aplikací v plastikářství – obsluha vstřikovacích lisů, řezání, lakování, ožeh, lepení, nanášení hmot, balení a paletizace. Naše průmyslové roboty, pohony a servomotory přináší vysokou úroveň flexibility a spolehlivosti. ABB je klíčovým dodavatelem technologií pro automatizaci výrobních procesů s využitím průmyslových robotů s největším počtem instalací v České republice. Více informací naleznete na www.abb.cz/robots

ABB s.r.o. Tel. +420 234 322 206 Fax. +420 234 322 351 E-mail: robots.sales@cz.abb.com

DINhalfpage.indd 1

2/29/2012 11:21:29 AM

13


Retrofit pro tvarování plastů Starší zařízení nebo aplikace mohou být často automatizovány a modernizovány. Takový proces nazýváme retrofit. Důvod retrofitu je výrazně nižší cena než je potřeba pro instalaci nového stroje. Není potřeba tak dlouhý schvalovací proces a zaměstnanci nemusí být nákladně školeni aby se seznámili se základním fungováním stroje.

Závěr: Systém je vhodný pro střední a menší společnosti zabývající se tvarováním plastů vstřikováním. Protože je relativně nízká cena realizace, tak je také vhodná pro produkci v malých sériových objemech a potřebuje jen malou modifikaci, a tak krátký čas pro přestavbu.

Kawasaki Robotics GmbH 29 Sperberweg 41468 Neuss Germany Phone:+49-2131-34260 Fax:+49-2131-3426-22 e-mail: info@kawasakirobot.de URL: www.kawasakirobot.de Kawasaki Robotics GmbH, Czech Branch Legerova 432 • 280 02 Kolin Czech Republic

Zde je popsán projekt retrofitu s použitím Kawasaki robotu RS003N a s jednotkou pro tvarování plastů vstřikováním od společnosti BOY, která je srdcem systému.

Tel.: +420 321 712 140 Fax.: +420 321 712 106

Celé zautomatizování stroje je uloženo na hliníkové desce která je namontovaná na stroji.

Email: rathouz@kawasakirobot.de

Výhody:

• není potřeba další prostor • vyhnutí se těžko zvládnutelné přestavby tohoto sytému

• cenově efektivní řešení Aplikace se skládá z robota Kawasaki RS003N, zásobníku polotovarů, laserové tiskové jednotky a žlabu pro odvod výrobků.

Kawasaki robot RS003N s speciálním nástrojem, který manipuluje se zpracovaným kusem

Kawasaki robot RS003N je vybavený speciálním nástrojem, který vezme polotovar ze zásobníku zatímco stoj běží, do otevřené jednotky (pro tvarování plastů vstřikováním) vytáhne dokončený díl a umístí polotovar do stroje v tentýž okamžik. Potom dokončený výrobek dopraví k tiskové jednotce, kde se natiskne na výrobek předdefinované značky. Dokončený produkt je sklouznutím přemístěn do externí krabice pro dokončené výrobky. Používání standardizovaných částí hardwaru i programování, které jsou z největší části realizována před samotnou instalací aplikace u zákazníka (offline programování) umožňuje tak krátký čas realizace.

Tisková jednotka pro dokončení dílu

Celý vzhled systému

Meusburger rozšiřuje nabídku produktů NOVĚ u firmy Meusburger – Průmyslová chemie pro použití v nástrojařině a formařině Rakouský specialista v oblasti normálií pro nástrojařinu a formařinu rozšiřuje svůj produktový sortiment o kvalitní průmyslové chemikálie pro všechna použití. Maziva, stejně jako čistící a ochranné prostředky jsou v rozličných velikostech ihned k dostání ze skladu. Firma Meusburger ručí za produkty nejvyšší kvality a sází na nejlepší suroviny a dodavatele, stejně jako i na bezproblémové jištění kvality v celém procesu výroby. Díky dlouhodobým zkušenostem v nástrojařině a formařině přináší nyní Meusburger na trh speciálně vyvinutý produkt, který splňuje vysoké nároky vstřikovacích a lisovacích nástrojů. Nový sortiment zahrnuje kvalitní maziva pro všechny oblasti použití v nástrojařině a formařině, čistící prostředky pro efektivní a rychlé čištění formy a nástroje i ochranné prostředky pro účinnou ochranu proti korozi. Použití těchto produktů znásobuje produktivitu nástroje a zároveň zabraňuje nákladným výpadkům. „Díky tomuto rozšíření sortimentu chceme našim zákazníkům nabídnout ještě lepší servis a nadto i zaručit maximálně vysokou životnost rámů forem a nástrojů“ říká majitel firmy Guntram Meusburger. Kvalitní meusburgerská průmyslová chemie je od prosince 2011 v praktických baleních a velikostech k dostání ihned ze skladu.

14

Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy a kalibry), zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz). Veškeré konstrukční práce jsou prováděny ve 3D grafickém prostředí SolidEdge ST4, což zejména při komunikaci se zákazníkem zlepšuje představivost dané problematiky a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu možným nedorozuměním.

Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům 50 - 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě nástrojů dodává firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů (desky, fólie). Na přelomu ledna a února 2012 získala firma COMPUPLAST s.r.o. výhradní zastoupení thajské firmy Labtech Engineering Co., Ltd. (www.labtechengineering.com) pro Českou a Slovenskou republiku. Labtech je výrobce laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Firmu založil v roce 1983 Švéd Peter Jurgensen v thajském Bangkoku a do dnešního dne je jejím presidentem a vlastníkem. V oblasti laboratorních

zařízení pro plastikářský průmysl je druhou největší firmou na světě. Tím, že vlastníkem je Evropan a firmu vedou zkušení evropští manažeři, je produkce firmy postavena na základech vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné evropské bezpečnostní normy a směrnice. Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní účely univerzit, vysokých a střední škol tak i pro laboratorní, výzkumné, ale i provozní účely plastikářských zpracovatelských firem. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá záruka včetně CE prohlášení o shodě.

15


Retrofit pro tvarování plastů Starší zařízení nebo aplikace mohou být často automatizovány a modernizovány. Takový proces nazýváme retrofit. Důvod retrofitu je výrazně nižší cena než je potřeba pro instalaci nového stroje. Není potřeba tak dlouhý schvalovací proces a zaměstnanci nemusí být nákladně školeni aby se seznámili se základním fungováním stroje.

Závěr: Systém je vhodný pro střední a menší společnosti zabývající se tvarováním plastů vstřikováním. Protože je relativně nízká cena realizace, tak je také vhodná pro produkci v malých sériových objemech a potřebuje jen malou modifikaci, a tak krátký čas pro přestavbu.

Kawasaki Robotics GmbH 29 Sperberweg 41468 Neuss Germany Phone:+49-2131-34260 Fax:+49-2131-3426-22 e-mail: info@kawasakirobot.de URL: www.kawasakirobot.de Kawasaki Robotics GmbH, Czech Branch Legerova 432 • 280 02 Kolin Czech Republic

Zde je popsán projekt retrofitu s použitím Kawasaki robotu RS003N a s jednotkou pro tvarování plastů vstřikováním od společnosti BOY, která je srdcem systému.

Tel.: +420 321 712 140 Fax.: +420 321 712 106

Celé zautomatizování stroje je uloženo na hliníkové desce která je namontovaná na stroji.

Email: rathouz@kawasakirobot.de

Výhody:

• není potřeba další prostor • vyhnutí se těžko zvládnutelné přestavby tohoto sytému

• cenově efektivní řešení Aplikace se skládá z robota Kawasaki RS003N, zásobníku polotovarů, laserové tiskové jednotky a žlabu pro odvod výrobků.

Kawasaki robot RS003N s speciálním nástrojem, který manipuluje se zpracovaným kusem

Kawasaki robot RS003N je vybavený speciálním nástrojem, který vezme polotovar ze zásobníku zatímco stoj běží, do otevřené jednotky (pro tvarování plastů vstřikováním) vytáhne dokončený díl a umístí polotovar do stroje v tentýž okamžik. Potom dokončený výrobek dopraví k tiskové jednotce, kde se natiskne na výrobek předdefinované značky. Dokončený produkt je sklouznutím přemístěn do externí krabice pro dokončené výrobky. Používání standardizovaných částí hardwaru i programování, které jsou z největší části realizována před samotnou instalací aplikace u zákazníka (offline programování) umožňuje tak krátký čas realizace.

Tisková jednotka pro dokončení dílu

Celý vzhled systému

Meusburger rozšiřuje nabídku produktů NOVĚ u firmy Meusburger – Průmyslová chemie pro použití v nástrojařině a formařině Rakouský specialista v oblasti normálií pro nástrojařinu a formařinu rozšiřuje svůj produktový sortiment o kvalitní průmyslové chemikálie pro všechna použití. Maziva, stejně jako čistící a ochranné prostředky jsou v rozličných velikostech ihned k dostání ze skladu. Firma Meusburger ručí za produkty nejvyšší kvality a sází na nejlepší suroviny a dodavatele, stejně jako i na bezproblémové jištění kvality v celém procesu výroby. Díky dlouhodobým zkušenostem v nástrojařině a formařině přináší nyní Meusburger na trh speciálně vyvinutý produkt, který splňuje vysoké nároky vstřikovacích a lisovacích nástrojů. Nový sortiment zahrnuje kvalitní maziva pro všechny oblasti použití v nástrojařině a formařině, čistící prostředky pro efektivní a rychlé čištění formy a nástroje i ochranné prostředky pro účinnou ochranu proti korozi. Použití těchto produktů znásobuje produktivitu nástroje a zároveň zabraňuje nákladným výpadkům. „Díky tomuto rozšíření sortimentu chceme našim zákazníkům nabídnout ještě lepší servis a nadto i zaručit maximálně vysokou životnost rámů forem a nástrojů“ říká majitel firmy Guntram Meusburger. Kvalitní meusburgerská průmyslová chemie je od prosince 2011 v praktických baleních a velikostech k dostání ihned ze skladu.

14

Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy a kalibry), zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz). Veškeré konstrukční práce jsou prováděny ve 3D grafickém prostředí SolidEdge ST4, což zejména při komunikaci se zákazníkem zlepšuje představivost dané problematiky a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu možným nedorozuměním.

Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům 50 - 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě nástrojů dodává firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů (desky, fólie). Na přelomu ledna a února 2012 získala firma COMPUPLAST s.r.o. výhradní zastoupení thajské firmy Labtech Engineering Co., Ltd. (www.labtechengineering.com) pro Českou a Slovenskou republiku. Labtech je výrobce laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Firmu založil v roce 1983 Švéd Peter Jurgensen v thajském Bangkoku a do dnešního dne je jejím presidentem a vlastníkem. V oblasti laboratorních

zařízení pro plastikářský průmysl je druhou největší firmou na světě. Tím, že vlastníkem je Evropan a firmu vedou zkušení evropští manažeři, je produkce firmy postavena na základech vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné evropské bezpečnostní normy a směrnice. Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní účely univerzit, vysokých a střední škol tak i pro laboratorní, výzkumné, ale i provozní účely plastikářských zpracovatelských firem. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá záruka včetně CE prohlášení o shodě.

15


Společnost Breuckmann

LED UV vytvrzování od Panasonic Electric Works

Specialista na 3D optickou měřicí techniku

Rychle - Přesně - Spolehlivě

3D skenery Breuckmann

Zefektivnění nákladů, zpřesnění a zdokonalení jsou klíčovými kritérii při vývoji dnešní produkce, zajišťování kvality stejně jako u reverzního inženýrství a rapid prototypingu.

Vzhledem k jejich vysoké přesnosti a rozlišení jsou 3D skenery Breuckmann vysoce ceněny po celém světě. Na základě metody proužkové projekce pokrývají velmi univerzální a přitom specializované spektrum aplikací a řad produktů. Navíc 3D skenery Breuckmann obsahují vlastní 3D software OPTOCAT pro zpracování obrazu, který nabízí komplexní sadu funkcí pro kompletní 3D řešení.

Aby byly splněny tyto požadavky bez ohledu na složitost dané úlohy, jsou schopny sofistikované optické metody zpracovat i složité geometrie, které se stále více vyskytují v oblasti měření a v inspekčních technologiích.

Za více jak dvě dekády se společnost Breuckmann se sídlem v německém Meersburgu stala inovativním průkopníkem a lídrem ve vývoji a produkci 3D digitalizačních a měřicích systémů. Jejich 3D senzory na bázi vlastní patentované metody proužkové projekce zakomponované do špičkových systémů poskytují vysokou přesnost a spolehlivost v cenově dostupných zařízeních pro 3D měření a inspekci kvality. Mezi charakteristické vlastnosti všech systémů Breuckmann patří: • Nejvyšší rozlišení a přesnost • Rychlé snímání dat • Spolehlivá analýza dat • Jednoduchá obsluha a optimální flexibilita

Oblasti použití na poli aplikací rozličných produktových řad pokrývají 3D skenery Breuckmann různé úkoly, jako je povrchová kontrola součástí, digitalizace nástrojů, inspekce při sériové produkci, návrh designu produktů, analýzu deformací ozubených kol a mnoho dalších. Breuckmann má také letité zkušenosti na poli 3D měření lidského těla (např. v dentální technologii, kosmetice, filmové produkci), ale také v oblasti umění a kultury (např. dokumentace kulturního dědictví, 3D skenování obrazů či digitalizace soch).

• Objekty charakterizované zřetelnými geometriemi mohou být ustaveny po interaktivním před-vyrovnání • Rozličnými typy značek (velikostí, kódem) nebo referenčními koulemi umístěnými na objekt • Kombinace fotogrammetrických metod • Systémy schopné konstantně sledovat pozici senzorů • Integrace senzoru do robotů či souřadnicových měřicích strojů Pohledy ustavené některou z těchto metod jsou později spojeny do výsledného datového objektu v obvyklých formátech. 3D data mohou být finálně konvertovány do jakéhokoliv z běžně užívaných datových formátů.

Jak funguje 3D digitalizace? Sekvence periodických pruhů je promítána na 3D objekt a poté jsou snímány výsledné vzory pruhů digitální kamerou s vysokým rozlišením. Využitím metody geometrické triangulace, podle počtu změn ve struktuře promítnutého vzoru světla vyplívajícího z geometrie objektu, lze získat 3D informaci z 2D snímků. Využitím této metody lze jediným snímkem získat data obsahující až 16 milionu 3D souřadnic. K získávání kompletní digitalizace topometrickou metodou měření je obvykle nutné snímání z více pohledů. Pro finální ustavení těchto pohledů poskytuje OPTOCAT software obsáhlé možnosti navádějících postupů:

Panasonic Electric Works (PEW) uvedl na průmyslový trh zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30/UJ35 (nástupce úspěšného Aicure UJ20, který získal čestné uznání za nejpřínosnější exponát na veletrhu Amper) vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem vyzařovaným do okolí, kratším časem vytvrzování a provozem bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení. Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších aplikací, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů se uplatní zařízení série UJ30/UJ35, kde jako zdroj světla je použita LED technologie. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována vysoká stabilita světelného paprsku (nastavitelná plynule až do 12800 mW/cm2). Kabelem až 10 metrů dlouhým lze k zařízení připojit maximálně 4 hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze tedy použít zařízení pro samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo do strany pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin. Vytvrzovací hlavy Až čtyři vytvrzovací LED hlavy lze připojit každou přes vlastní kanál a ovládat samostatně nebo společně. Je možné uložit až patnáct vytvrzovacích programů pro každý kanál. • Možnost vytvrzování až čtyř aplikací jedním zařízením nebo jednu aplikaci současně z různých úhlů či v různých fázích posunu linky. • Vysoce přesné vytvrzování při zachování nízké teploty. Jednoduchá a rychlá instalace Kompaktní zařízení UJ30/UJ35 je možno nastavovat prostřednictvím předního panelu nebo přes komfortní rozhraní na PC. Prostřednictvím paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ30/UJ35 připojit

k externím PLC nebo PC. Připojení jednotlivých hlav lze prodloužit až o 10 metrů ohybu odolným prodlužovacím kabelem. • Jednoduché, rychlé a přesné nastavení • Vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky Kvalitní vytvrzování bez ohřívání materiálu Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky, a proto ohřátí vytvrzovaného materiálu je minimální. Kromě toho úzké emisní spektrum 365 nm snižuje absorbci energie na povrchu substrátu. • Je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo např. tenké kousky plastu • Efektivní vytvrzování i pod povrchem substrátu LED technologie Každá vytvrzovací hlava je osazena výkonnou LED s dobou životnosti 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na dobu životnosti. • Prokazatelně nižší provozní náklady v porovná se zařízením s klasickou UV lampou. • Možnost regulace výkonu. Zpětnovazební regulace zajišťuje stabilní výkon v dlouhodobém horizontu s odchylkou +/- 3 % Výkon Každá z vytvrzovacích hlav UJ30/UJ35 nabízí výkon 8000 mW/cm2. • Krátká doba nutná k ozařování • Možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti • Dle výběru hlavy široká pracovní plocha Stabilní UV záření Každá hlava UJ30/UJ35 je osazena teplotním čidlem spojeným se základní řídící jednotkou, díky němuž se intenzita záření i v dlouhodobém horizontu drží +/- 3%. • Stabilní kvalita vytvrzování

Aicure UJ30/UJ35 - UV vytvrzování na bázi LED

Nov ě 128 s výko n 00 mW em /cm 2

• Zdroj světla na bázi LED technologie • Stabilní a výkonné UV záření • Programově řízené čtyři nezávislé hlavy • Jednoduchá a rychlá instalace • Měření intenzity UV záření

ENGEL CZ slavil 20 let

• Neohřívá vytvrzovaný materiál

V pražském Kongresovém centru se poslední únorový den konala oslava dvacetiletého působení rakouského výrobce vstřikovacích lisů ENGEL na českém trhu. Zúčastnilo se více než 200 hostů, které za vedení koncernu přivítal Dr. Peter Neumann, CEO ENGEL Holding a Ing. Petr Stibor, MBA, ředitel ENGEL CZ s.r.o. Značka ENGEL je zastoupena v České republice dceřinou firmou ENGEL CZ s.r.o., která zajišťuje prodej, servis, náhradní díly, školení a poradenství a výrobním závodem v Kaplici – ENGEL strojírenská s.r.o., kde se vyrábí dopravníky, automatizační komponenty, olejové nádrže a montují rozvaděče. Spolu vytváří v České republice cca 600 pracovních míst. Dle předběžných hospodářských výsledků bude obchodní rok 2011/2012 patřit jak pro ENGEL CZ, tak pro mateřskou ENGEL Austria k jedněm z nejúspěšnějších. Příjemný večer plný gastronomických zážitků české a rakouské kuchyně, hudby a kulturních vystoupení, dokreslovala nejen nádherná silueta nasvícených Hradčan, ale i takřka rodinná atmosféra zákazníků a přátel firem (značky) ENGEL v České republice. 16

Panasonic Electric Works Czech s.r.o. Administrative centre PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno Tel.: 541 217 001, Fax: 541 217 101 e-mail: info.pewczs@eu.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz

17


Společnost Breuckmann

LED UV vytvrzování od Panasonic Electric Works

Specialista na 3D optickou měřicí techniku

Rychle - Přesně - Spolehlivě

3D skenery Breuckmann

Zefektivnění nákladů, zpřesnění a zdokonalení jsou klíčovými kritérii při vývoji dnešní produkce, zajišťování kvality stejně jako u reverzního inženýrství a rapid prototypingu.

Vzhledem k jejich vysoké přesnosti a rozlišení jsou 3D skenery Breuckmann vysoce ceněny po celém světě. Na základě metody proužkové projekce pokrývají velmi univerzální a přitom specializované spektrum aplikací a řad produktů. Navíc 3D skenery Breuckmann obsahují vlastní 3D software OPTOCAT pro zpracování obrazu, který nabízí komplexní sadu funkcí pro kompletní 3D řešení.

Aby byly splněny tyto požadavky bez ohledu na složitost dané úlohy, jsou schopny sofistikované optické metody zpracovat i složité geometrie, které se stále více vyskytují v oblasti měření a v inspekčních technologiích.

Za více jak dvě dekády se společnost Breuckmann se sídlem v německém Meersburgu stala inovativním průkopníkem a lídrem ve vývoji a produkci 3D digitalizačních a měřicích systémů. Jejich 3D senzory na bázi vlastní patentované metody proužkové projekce zakomponované do špičkových systémů poskytují vysokou přesnost a spolehlivost v cenově dostupných zařízeních pro 3D měření a inspekci kvality. Mezi charakteristické vlastnosti všech systémů Breuckmann patří: • Nejvyšší rozlišení a přesnost • Rychlé snímání dat • Spolehlivá analýza dat • Jednoduchá obsluha a optimální flexibilita

Oblasti použití na poli aplikací rozličných produktových řad pokrývají 3D skenery Breuckmann různé úkoly, jako je povrchová kontrola součástí, digitalizace nástrojů, inspekce při sériové produkci, návrh designu produktů, analýzu deformací ozubených kol a mnoho dalších. Breuckmann má také letité zkušenosti na poli 3D měření lidského těla (např. v dentální technologii, kosmetice, filmové produkci), ale také v oblasti umění a kultury (např. dokumentace kulturního dědictví, 3D skenování obrazů či digitalizace soch).

• Objekty charakterizované zřetelnými geometriemi mohou být ustaveny po interaktivním před-vyrovnání • Rozličnými typy značek (velikostí, kódem) nebo referenčními koulemi umístěnými na objekt • Kombinace fotogrammetrických metod • Systémy schopné konstantně sledovat pozici senzorů • Integrace senzoru do robotů či souřadnicových měřicích strojů Pohledy ustavené některou z těchto metod jsou později spojeny do výsledného datového objektu v obvyklých formátech. 3D data mohou být finálně konvertovány do jakéhokoliv z běžně užívaných datových formátů.

Jak funguje 3D digitalizace? Sekvence periodických pruhů je promítána na 3D objekt a poté jsou snímány výsledné vzory pruhů digitální kamerou s vysokým rozlišením. Využitím metody geometrické triangulace, podle počtu změn ve struktuře promítnutého vzoru světla vyplívajícího z geometrie objektu, lze získat 3D informaci z 2D snímků. Využitím této metody lze jediným snímkem získat data obsahující až 16 milionu 3D souřadnic. K získávání kompletní digitalizace topometrickou metodou měření je obvykle nutné snímání z více pohledů. Pro finální ustavení těchto pohledů poskytuje OPTOCAT software obsáhlé možnosti navádějících postupů:

Panasonic Electric Works (PEW) uvedl na průmyslový trh zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30/UJ35 (nástupce úspěšného Aicure UJ20, který získal čestné uznání za nejpřínosnější exponát na veletrhu Amper) vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem vyzařovaným do okolí, kratším časem vytvrzování a provozem bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení. Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších aplikací, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů se uplatní zařízení série UJ30/UJ35, kde jako zdroj světla je použita LED technologie. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována vysoká stabilita světelného paprsku (nastavitelná plynule až do 12800 mW/cm2). Kabelem až 10 metrů dlouhým lze k zařízení připojit maximálně 4 hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze tedy použít zařízení pro samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo do strany pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin. Vytvrzovací hlavy Až čtyři vytvrzovací LED hlavy lze připojit každou přes vlastní kanál a ovládat samostatně nebo společně. Je možné uložit až patnáct vytvrzovacích programů pro každý kanál. • Možnost vytvrzování až čtyř aplikací jedním zařízením nebo jednu aplikaci současně z různých úhlů či v různých fázích posunu linky. • Vysoce přesné vytvrzování při zachování nízké teploty. Jednoduchá a rychlá instalace Kompaktní zařízení UJ30/UJ35 je možno nastavovat prostřednictvím předního panelu nebo přes komfortní rozhraní na PC. Prostřednictvím paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ30/UJ35 připojit

k externím PLC nebo PC. Připojení jednotlivých hlav lze prodloužit až o 10 metrů ohybu odolným prodlužovacím kabelem. • Jednoduché, rychlé a přesné nastavení • Vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky Kvalitní vytvrzování bez ohřívání materiálu Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky, a proto ohřátí vytvrzovaného materiálu je minimální. Kromě toho úzké emisní spektrum 365 nm snižuje absorbci energie na povrchu substrátu. • Je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo např. tenké kousky plastu • Efektivní vytvrzování i pod povrchem substrátu LED technologie Každá vytvrzovací hlava je osazena výkonnou LED s dobou životnosti 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na dobu životnosti. • Prokazatelně nižší provozní náklady v porovná se zařízením s klasickou UV lampou. • Možnost regulace výkonu. Zpětnovazební regulace zajišťuje stabilní výkon v dlouhodobém horizontu s odchylkou +/- 3 % Výkon Každá z vytvrzovacích hlav UJ30/UJ35 nabízí výkon 8000 mW/cm2. • Krátká doba nutná k ozařování • Možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti • Dle výběru hlavy široká pracovní plocha Stabilní UV záření Každá hlava UJ30/UJ35 je osazena teplotním čidlem spojeným se základní řídící jednotkou, díky němuž se intenzita záření i v dlouhodobém horizontu drží +/- 3%. • Stabilní kvalita vytvrzování

Aicure UJ30/UJ35 - UV vytvrzování na bázi LED

Nov ě 128 s výko n 00 mW em /cm 2

• Zdroj světla na bázi LED technologie • Stabilní a výkonné UV záření • Programově řízené čtyři nezávislé hlavy • Jednoduchá a rychlá instalace • Měření intenzity UV záření

ENGEL CZ slavil 20 let

• Neohřívá vytvrzovaný materiál

V pražském Kongresovém centru se poslední únorový den konala oslava dvacetiletého působení rakouského výrobce vstřikovacích lisů ENGEL na českém trhu. Zúčastnilo se více než 200 hostů, které za vedení koncernu přivítal Dr. Peter Neumann, CEO ENGEL Holding a Ing. Petr Stibor, MBA, ředitel ENGEL CZ s.r.o. Značka ENGEL je zastoupena v České republice dceřinou firmou ENGEL CZ s.r.o., která zajišťuje prodej, servis, náhradní díly, školení a poradenství a výrobním závodem v Kaplici – ENGEL strojírenská s.r.o., kde se vyrábí dopravníky, automatizační komponenty, olejové nádrže a montují rozvaděče. Spolu vytváří v České republice cca 600 pracovních míst. Dle předběžných hospodářských výsledků bude obchodní rok 2011/2012 patřit jak pro ENGEL CZ, tak pro mateřskou ENGEL Austria k jedněm z nejúspěšnějších. Příjemný večer plný gastronomických zážitků české a rakouské kuchyně, hudby a kulturních vystoupení, dokreslovala nejen nádherná silueta nasvícených Hradčan, ale i takřka rodinná atmosféra zákazníků a přátel firem (značky) ENGEL v České republice. 16

Panasonic Electric Works Czech s.r.o. Administrative centre PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno Tel.: 541 217 001, Fax: 541 217 101 e-mail: info.pewczs@eu.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz

17


EMS-GRIVORY

GRIVORY FWA a GRILAMID FWA

Nekompromisní snižování hmotnosti

Speciální polyamidy vynikajících vlastností

EMS-GRIVORY je průkopník v nahrazování kovů konstrukčními polyamidy Grivory a Grilon. Předkládáme našim partnerům v automobilovém průmyslu komplexní nabídku velmi kvalitních materiálů s vynikajícími vlastnostmi, poskytneme i expertní poradenskou službu pro optimální konstrukční řešení.

Nejširší nabídka polyamidů certifikovaných pro kontakt s potravinami a pitnou vodou.

Váš inovativní partner pro vývoj

Váš inovativní partner pro vývoj

Zastoupení a distribuce pro ČR a SR: CZFP s.r.o., Pod štěpem 27, 102 00 Praha 10 – Hostivař Tel: +420 2726 52 841 Info@emschem.cz FPSK s.r.o., Nerudova 9, 821 04 Bratislava Tel: +421 252 92 60 11 Fpsk@stonline.sk

18

19


EMS-GRIVORY

GRIVORY FWA a GRILAMID FWA

Nekompromisní snižování hmotnosti

Speciální polyamidy vynikajících vlastností

EMS-GRIVORY je průkopník v nahrazování kovů konstrukčními polyamidy Grivory a Grilon. Předkládáme našim partnerům v automobilovém průmyslu komplexní nabídku velmi kvalitních materiálů s vynikajícími vlastnostmi, poskytneme i expertní poradenskou službu pro optimální konstrukční řešení.

Nejširší nabídka polyamidů certifikovaných pro kontakt s potravinami a pitnou vodou.

Váš inovativní partner pro vývoj

Váš inovativní partner pro vývoj

Zastoupení a distribuce pro ČR a SR: CZFP s.r.o., Pod štěpem 27, 102 00 Praha 10 – Hostivař Tel: +420 2726 52 841 Info@emschem.cz FPSK s.r.o., Nerudova 9, 821 04 Bratislava Tel: +421 252 92 60 11 Fpsk@stonline.sk

18

19


Nová generace skladových systémů

ELS-line

Model ihned – expedice do 5 dnů Firma Thermoplay má úspěšně nasazeno mnoho inovací a novinek nejen v oblasti trysek. Namátkou lze jmenovat patentované topení v zeleném (i když reálně zlatém) – ekologickém provedení s rychlým náběhem na pracovní teplotu a 60% úsporou energie s dilatační drážkou a tzv. nabalovacím efektem.

– dodávány kompletní a pozornost je věnována i takovým detailům, jako je například těsnící kroužek proti zastříknutí materiálu od trysky stroje. Systém díky inovacím v oblasti materiálů a technologie lépe vyvažuje kanály v deskách a umožňuje ve standardu použít i trysky se zástavbovým průměrem 46 mm, a to i pro náročnější aplikace abrazivních materiálů a materiálů s vyšší zpracovatelskou teplotou. Směrem nahoru se výrazně posunula i laťka pro gramáže systému. Inovovaná řada ELS-line umožňuje vyšší průtoky materiálu, aniž by se zvýšila výška desky. Nové systémy umožňují použít jako standardní čidlo JG, nebo JU, tzn. buď uzemněné čidlo JG, nebo izolované čidlo JU.

Řada desek ELS-line pokrývá:

Skladové rozváděcí desky se dodávají standardně s nekrytým topením. Tato varianta je výhodná pro nižší zpracovatelské teploty plastových materiálů a rychlost reakce dodavatele. Nově se skladové desky dodávají i v provedení pro vyšší teploty vstřikovaného materiálu s krytým topením. Tímto se zvětšila množina materiálů, které je možné zpracovávat pomocí skladových sestav. Z dalších novinek, které se dostaly do skladových sestav, je možnost vybrat vstřikovací objímku, tzn. její typ, výšku, topení a případně i integrovaný filtr. Tato volba reaguje na množící se požadavky zpracovávat recyklovaný materiál. V provedení pro recyklovaný materiál má vstřikovací objímka integrovaný filtr, který je jednoduše demontovatelný a v případě potřeby vyměnitelný. Pomocí volby vstřikovací objímky byla zároveň umožněna vyšší flexibilita nasazení.

1 násobné vyosené systémy 2 násobné systémy 4 násobné systémy 6 násobné systémy 8 násobné systémy

S tryskami od průměru 16 mm do 46 mm a dosažitelnými délkami od 36 mm do 256 mm odstupňováno dle požadavku. Ve standardní nabídce se v tuto chvíli nachází 20 typů hrotů trysek tak, aby nabídka pokrývala co nejširší škálu aplikací. V tuto chvíli přesahuje počet standardních sestav Thermoplay počet 2 304 000 sestav expedovatelných do 5–10 dnů a jejich počet narůstá. ELS systémy mají unifikovanou výšku a minimalizovaný počet topení. Tyto desky jsou tedy optimalizované nejen z hlediska tečení/plnění, ale dbá se také na optimalizaci příkonovou. Rozteče desek je možné měnit v libovolném rozsahu definovaném vnitřní normou Thermoplay, která vznikla na základě integrovaných dat, empiricky ověřených heuristickou analýzou.

Jako podpora pro ELS-line systémy byla vyvinuta nová verze interaktivního průvodce pro výběr horkého systému. Generátor 3D modelů ELS-line poskytuje i výrobní výkresy pro zástavbovou dutinu, kalkulované na požadovaný materiál, přičemž automatická optimalizace predikuje nejen výrobní rozměry zástavbové oblasti formy, ale radí i s použitím průměru trysky, špičky a topení. Požadovaný výsledek konstruktér obdrží ihned a může pokračovat v práci.

Ukázky modelů ELS-line:

Zlepšení přesnosti snímání teploty a další snížení příkonu přineslo inovované umístění čidla teploty.

20

Ocelová hlava trysky s tvrdostí přes 50HRC prodloužila životnost trysek a ocelové tělo umožnilo i velmi náročné aplikace v automobilovém a kosmickém průmyslu. Novinek se dočkaly i zažehlovací ventily. Nové typy zažehlovacích ventilů urychlily a zjednodušily nejen aplikaci, ale i údržbu. Při tvorbě nové koncepce horkých trysek a zažehlovacích ventilů se kladl velký důraz na robustnost provedení při zachování jednoduchosti údržby. Díky novým materiálům a postupům je možné konstatovat, že při zvýšení robustnosti a odolnosti při současném zmenšení zástavbového prostoru pro trysky se povedla zjednodušit jejich údržba. Zjednodušeně lze říci, že postupně po náročných ověřovacích testech bylo inovováno téměř vše z kompletu horkého systému Thermoplay, včetně takových detailů, jako jsou špičky a provedení zažehlovacích jehel s jedinou výjimkou a tou jsou rozváděcí desky ve standardním provedení. Na konci roku 2011 doběhly poslední testy inovova-

né řady standardních desek, kde se zúročily zkušenosti a znalosti z desek vyráběných již delší dobu jako desky speciální. Díky tomu lze představit rozšířenou řadu kompletních systémů v novém provedení, s rychlými dodacími lhůtami a vylepšenými vlastnostmi. Unikátní kombinace materiálové a technologické inovace na straně výroby spolu s novými poznatky v oblasti topení a snímání teploty a proudění materiálu uvnitř rozvodné desky, dalo vzniknout inovaci na pomezí 5. a 6. řádu, tedy inovaci významných funkcí s ovlivněním koncepce při zachování primárního principu. Inovovaná řada se tedy nachází na přelomu nové generace a nového druhu výrobku. Mnoho z detailů je kryto patenty a proto se soustředíme na praktické přínosy nové generace ELS-line systémů. Systémy jsou – jak je dobrým zvykem u firmy Thermoplay

Systém s chladícími pouzdry. Vstřikovací objímka kalená s integrovaným výměnným filtrem, nezvýšená. Vnitřní provedení kanálů v desce je pouze orientační.

Systém v provedení s krytým topením pro vyšší zpracovatelské teploty. Trysky mají vývody kabeláže v uživatelem definované vzdálenosti pro provedení hothalf tak, aby bylo možno měnit čidlo, topení, nebo špičku přímo na lisu, bez nutnosti rozebírat horkou stranu formy.

Systém s nezakrytým topením, v provedení pro nižší zpracovatelské teploty. Jedno topení na spodní straně desky. Dodávka je včetně detailů ve vyobrazeném modelu.

Systém obsahuje zvýšenou vstřikovací objímku, včetně vyššího topení, kuželovou dosedací plochu pro trysku stroje a těsnící kroužek proti zatečení materiálu od stroje.

21


Nová generace skladových systémů

ELS-line

Model ihned – expedice do 5 dnů Firma Thermoplay má úspěšně nasazeno mnoho inovací a novinek nejen v oblasti trysek. Namátkou lze jmenovat patentované topení v zeleném (i když reálně zlatém) – ekologickém provedení s rychlým náběhem na pracovní teplotu a 60% úsporou energie s dilatační drážkou a tzv. nabalovacím efektem.

– dodávány kompletní a pozornost je věnována i takovým detailům, jako je například těsnící kroužek proti zastříknutí materiálu od trysky stroje. Systém díky inovacím v oblasti materiálů a technologie lépe vyvažuje kanály v deskách a umožňuje ve standardu použít i trysky se zástavbovým průměrem 46 mm, a to i pro náročnější aplikace abrazivních materiálů a materiálů s vyšší zpracovatelskou teplotou. Směrem nahoru se výrazně posunula i laťka pro gramáže systému. Inovovaná řada ELS-line umožňuje vyšší průtoky materiálu, aniž by se zvýšila výška desky. Nové systémy umožňují použít jako standardní čidlo JG, nebo JU, tzn. buď uzemněné čidlo JG, nebo izolované čidlo JU.

Řada desek ELS-line pokrývá:

Skladové rozváděcí desky se dodávají standardně s nekrytým topením. Tato varianta je výhodná pro nižší zpracovatelské teploty plastových materiálů a rychlost reakce dodavatele. Nově se skladové desky dodávají i v provedení pro vyšší teploty vstřikovaného materiálu s krytým topením. Tímto se zvětšila množina materiálů, které je možné zpracovávat pomocí skladových sestav. Z dalších novinek, které se dostaly do skladových sestav, je možnost vybrat vstřikovací objímku, tzn. její typ, výšku, topení a případně i integrovaný filtr. Tato volba reaguje na množící se požadavky zpracovávat recyklovaný materiál. V provedení pro recyklovaný materiál má vstřikovací objímka integrovaný filtr, který je jednoduše demontovatelný a v případě potřeby vyměnitelný. Pomocí volby vstřikovací objímky byla zároveň umožněna vyšší flexibilita nasazení.

1 násobné vyosené systémy 2 násobné systémy 4 násobné systémy 6 násobné systémy 8 násobné systémy

S tryskami od průměru 16 mm do 46 mm a dosažitelnými délkami od 36 mm do 256 mm odstupňováno dle požadavku. Ve standardní nabídce se v tuto chvíli nachází 20 typů hrotů trysek tak, aby nabídka pokrývala co nejširší škálu aplikací. V tuto chvíli přesahuje počet standardních sestav Thermoplay počet 2 304 000 sestav expedovatelných do 5–10 dnů a jejich počet narůstá. ELS systémy mají unifikovanou výšku a minimalizovaný počet topení. Tyto desky jsou tedy optimalizované nejen z hlediska tečení/plnění, ale dbá se také na optimalizaci příkonovou. Rozteče desek je možné měnit v libovolném rozsahu definovaném vnitřní normou Thermoplay, která vznikla na základě integrovaných dat, empiricky ověřených heuristickou analýzou.

Jako podpora pro ELS-line systémy byla vyvinuta nová verze interaktivního průvodce pro výběr horkého systému. Generátor 3D modelů ELS-line poskytuje i výrobní výkresy pro zástavbovou dutinu, kalkulované na požadovaný materiál, přičemž automatická optimalizace predikuje nejen výrobní rozměry zástavbové oblasti formy, ale radí i s použitím průměru trysky, špičky a topení. Požadovaný výsledek konstruktér obdrží ihned a může pokračovat v práci.

Ukázky modelů ELS-line:

Zlepšení přesnosti snímání teploty a další snížení příkonu přineslo inovované umístění čidla teploty.

20

Ocelová hlava trysky s tvrdostí přes 50HRC prodloužila životnost trysek a ocelové tělo umožnilo i velmi náročné aplikace v automobilovém a kosmickém průmyslu. Novinek se dočkaly i zažehlovací ventily. Nové typy zažehlovacích ventilů urychlily a zjednodušily nejen aplikaci, ale i údržbu. Při tvorbě nové koncepce horkých trysek a zažehlovacích ventilů se kladl velký důraz na robustnost provedení při zachování jednoduchosti údržby. Díky novým materiálům a postupům je možné konstatovat, že při zvýšení robustnosti a odolnosti při současném zmenšení zástavbového prostoru pro trysky se povedla zjednodušit jejich údržba. Zjednodušeně lze říci, že postupně po náročných ověřovacích testech bylo inovováno téměř vše z kompletu horkého systému Thermoplay, včetně takových detailů, jako jsou špičky a provedení zažehlovacích jehel s jedinou výjimkou a tou jsou rozváděcí desky ve standardním provedení. Na konci roku 2011 doběhly poslední testy inovova-

né řady standardních desek, kde se zúročily zkušenosti a znalosti z desek vyráběných již delší dobu jako desky speciální. Díky tomu lze představit rozšířenou řadu kompletních systémů v novém provedení, s rychlými dodacími lhůtami a vylepšenými vlastnostmi. Unikátní kombinace materiálové a technologické inovace na straně výroby spolu s novými poznatky v oblasti topení a snímání teploty a proudění materiálu uvnitř rozvodné desky, dalo vzniknout inovaci na pomezí 5. a 6. řádu, tedy inovaci významných funkcí s ovlivněním koncepce při zachování primárního principu. Inovovaná řada se tedy nachází na přelomu nové generace a nového druhu výrobku. Mnoho z detailů je kryto patenty a proto se soustředíme na praktické přínosy nové generace ELS-line systémů. Systémy jsou – jak je dobrým zvykem u firmy Thermoplay

Systém s chladícími pouzdry. Vstřikovací objímka kalená s integrovaným výměnným filtrem, nezvýšená. Vnitřní provedení kanálů v desce je pouze orientační.

Systém v provedení s krytým topením pro vyšší zpracovatelské teploty. Trysky mají vývody kabeláže v uživatelem definované vzdálenosti pro provedení hothalf tak, aby bylo možno měnit čidlo, topení, nebo špičku přímo na lisu, bez nutnosti rozebírat horkou stranu formy.

Systém s nezakrytým topením, v provedení pro nižší zpracovatelské teploty. Jedno topení na spodní straně desky. Dodávka je včetně detailů ve vyobrazeném modelu.

Systém obsahuje zvýšenou vstřikovací objímku, včetně vyššího topení, kuželovou dosedací plochu pro trysku stroje a těsnící kroužek proti zatečení materiálu od stroje.

21


--


--


WITTMANN BATTENFELD rozšiřuje své výrobní kapacity v závodě v Kottingbrunnu Na základě přetrvávajícího dobrého stavu zakázek a zejména silné poptávky po nových velkých strojích řady MacroPower se WITTMANN BATTENFELD rozhodl rozšířit v roce 2012 své výrobní kapacity. MacroPower byl poprvé představen v roce 2010. Stroj, který je v současnosti k dispozici v oblasti uzavírací síly 500 až 1100 tun, byl velmi dobře přijat na trhu. WITTMANN BATTENFELD očekává i v budoucnosti silnou poptávku po této výrobní řadě strojů, která se vyznačuje kompaktním provedením, modularitou a rychlostí. Na základě velmi dobrého stavu zakázek byl výrobní závod již v roce 2011 plně vytížen a i počátek roku 2012 vypadá velice slibně.

o ca. 1400 m2. Rozšíření montážní plochy bude řešeno přístavbou další sekce ke stávající montážní hale. Celkové vybavení nové haly bude odpovídat požadavkům pro montáž velkých strojů a rozšíří stávající montážní plochu. Plánovací fáze byla již zahájena, stavební práce budou zahájeny na jaře. Dokončení nové haly je plánováno na konec září 2012. Na základě výstavby v Kottingbrunnu a podzimnímu termínu konání veletrhu FAKUMA bylo rozhodnuto přesunout původně plánované „Kompetenční dny“ na jaro 2013.

WITTMANN BATTENFELD

MacroPower 800

Z tohoto důvodu se podnik rozhodl rozšířit výrobní a skladové plochy v závodě v Kottingbrunnu o 3000 m2. Montážní kapacita se výstavbou nové haly rozšíří o ca. 1.600 m2, předmontážní a skladové plochy byly již přestavbou stávajících ploch zvětšeny

24

WITTMANN BATTENFELD, podnik skupiny WITTMANN, se sídlem v Kottingbrunnu, je přední výrobce vstřikovacích strojů a zařízení pro plastikářský průmysl. Prostřednictvím svých obchodních a servisních společností je firma zastoupena v ca. 60-ti zemích světa a svým zákazníkům tak nabízí optimální podporu ve všech otázkách technologie vstřikování. Síla pro inovace, vysoká přesnost a zaměření na maximální prospěch zákazníka jsou hlavními atributy, které z firmy WITTMANN BATTENFELD vytváří hodnotného partnera pro své zákazníky.

WITTMANN BATTENFELD Kottingbrunn

Zastoupení pro CZ a SK: Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev CZ-39701 Písek Tel:

+420 384 972 165

Fax:

+420 382 272 996

info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz

25


WITTMANN BATTENFELD rozšiřuje své výrobní kapacity v závodě v Kottingbrunnu Na základě přetrvávajícího dobrého stavu zakázek a zejména silné poptávky po nových velkých strojích řady MacroPower se WITTMANN BATTENFELD rozhodl rozšířit v roce 2012 své výrobní kapacity. MacroPower byl poprvé představen v roce 2010. Stroj, který je v současnosti k dispozici v oblasti uzavírací síly 500 až 1100 tun, byl velmi dobře přijat na trhu. WITTMANN BATTENFELD očekává i v budoucnosti silnou poptávku po této výrobní řadě strojů, která se vyznačuje kompaktním provedením, modularitou a rychlostí. Na základě velmi dobrého stavu zakázek byl výrobní závod již v roce 2011 plně vytížen a i počátek roku 2012 vypadá velice slibně.

o ca. 1400 m2. Rozšíření montážní plochy bude řešeno přístavbou další sekce ke stávající montážní hale. Celkové vybavení nové haly bude odpovídat požadavkům pro montáž velkých strojů a rozšíří stávající montážní plochu. Plánovací fáze byla již zahájena, stavební práce budou zahájeny na jaře. Dokončení nové haly je plánováno na konec září 2012. Na základě výstavby v Kottingbrunnu a podzimnímu termínu konání veletrhu FAKUMA bylo rozhodnuto přesunout původně plánované „Kompetenční dny“ na jaro 2013.

WITTMANN BATTENFELD

MacroPower 800

Z tohoto důvodu se podnik rozhodl rozšířit výrobní a skladové plochy v závodě v Kottingbrunnu o 3000 m2. Montážní kapacita se výstavbou nové haly rozšíří o ca. 1.600 m2, předmontážní a skladové plochy byly již přestavbou stávajících ploch zvětšeny

24

WITTMANN BATTENFELD, podnik skupiny WITTMANN, se sídlem v Kottingbrunnu, je přední výrobce vstřikovacích strojů a zařízení pro plastikářský průmysl. Prostřednictvím svých obchodních a servisních společností je firma zastoupena v ca. 60-ti zemích světa a svým zákazníkům tak nabízí optimální podporu ve všech otázkách technologie vstřikování. Síla pro inovace, vysoká přesnost a zaměření na maximální prospěch zákazníka jsou hlavními atributy, které z firmy WITTMANN BATTENFELD vytváří hodnotného partnera pro své zákazníky.

WITTMANN BATTENFELD Kottingbrunn

Zastoupení pro CZ a SK: Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev CZ-39701 Písek Tel:

+420 384 972 165

Fax:

+420 382 272 996

info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz

25


Společnost MANN+HUMMEL zaměstnancům nabízí řadu výhod Zaměstnanci společnosti MANN+HUMMEL mají možnost využívat mnoha výhod. Mezi ně patří například 6 týdnů dovolené a také 13., 14. a 15. plat. Firma dbá na zdravý životní styl svých zaměstnanců, a proto podporuje řadu sportovních aktivit. Přinášíme výčet některých zaměstnaneckých výhod, které vyplývají ze systému nadstandardních výhod. Společnost MANN+HUMMEL nabízí: perspektivní a zajímavou práci v prosperující mezinárodní firmě až 15 platů ročně 6 týdnů dovolené příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění příspěvek na jazykové vzdělávání péči o osobní a profesní rozvoj a řadu dalších výhod… Na území České republiky zastupují koncern MANN+HUMMEL dvě společnosti v Nové Vsi na Třebíčsku. Ve výrobním závodě v Nové Vsi se vyrábějí kapalinové filtry pro automobilový průmysl, vzduchové filtry pro automobilový a strojírenský průmysl a filtrační vložky pro nezávislý trh s náhradními díly vlastní značky. V Brně provozuje MANN+HUMMEL detašované pracoviště vývojové a konstrukční kanceláře. Značka MANN-FILTER je nejsilnější zahraniční značkou filtrů v České republice a na Slovensku. MANN+HUMMEL (CZ) v Nové Vsi vyrábí přibližně 20 milionů filtrů ročně a zajišťuje odbyt výrobků MANN-FILTER na regionálních trzích. V České republice v Nové Vsi zaměstnává MANN+HUMMEL přes 1000 zaměstnanců. Více informací o společnosti naleznete na http://www.mann-hummel.com/mhcz

26

Společnost MANN+HUMMEL Service z Nové Vsi u Třebíče hledá kandidáty na pozice:

VEDOUCÍ VÝVOJOVÉHO TÝMU CATIA V5 DESIGNER Požadavky: aktivní znalost AJ vzdělání strojírenského směru znalost 3D CAD systému Více na: www.mann-hummel.com/jobs Kontakt: jaroslava.kolarova@mann-hummel.com

27


Společnost MANN+HUMMEL zaměstnancům nabízí řadu výhod Zaměstnanci společnosti MANN+HUMMEL mají možnost využívat mnoha výhod. Mezi ně patří například 6 týdnů dovolené a také 13., 14. a 15. plat. Firma dbá na zdravý životní styl svých zaměstnanců, a proto podporuje řadu sportovních aktivit. Přinášíme výčet některých zaměstnaneckých výhod, které vyplývají ze systému nadstandardních výhod. Společnost MANN+HUMMEL nabízí: perspektivní a zajímavou práci v prosperující mezinárodní firmě až 15 platů ročně 6 týdnů dovolené příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění příspěvek na jazykové vzdělávání péči o osobní a profesní rozvoj a řadu dalších výhod… Na území České republiky zastupují koncern MANN+HUMMEL dvě společnosti v Nové Vsi na Třebíčsku. Ve výrobním závodě v Nové Vsi se vyrábějí kapalinové filtry pro automobilový průmysl, vzduchové filtry pro automobilový a strojírenský průmysl a filtrační vložky pro nezávislý trh s náhradními díly vlastní značky. V Brně provozuje MANN+HUMMEL detašované pracoviště vývojové a konstrukční kanceláře. Značka MANN-FILTER je nejsilnější zahraniční značkou filtrů v České republice a na Slovensku. MANN+HUMMEL (CZ) v Nové Vsi vyrábí přibližně 20 milionů filtrů ročně a zajišťuje odbyt výrobků MANN-FILTER na regionálních trzích. V České republice v Nové Vsi zaměstnává MANN+HUMMEL přes 1000 zaměstnanců. Více informací o společnosti naleznete na http://www.mann-hummel.com/mhcz

26

Společnost MANN+HUMMEL Service z Nové Vsi u Třebíče hledá kandidáty na pozice:

VEDOUCÍ VÝVOJOVÉHO TÝMU CATIA V5 DESIGNER Požadavky: aktivní znalost AJ vzdělání strojírenského směru znalost 3D CAD systému Více na: www.mann-hummel.com/jobs Kontakt: jaroslava.kolarova@mann-hummel.com

27


Morava & Slovensko: Jirí Musil jiri.musil@herrmannultrazvuk.com

Svareno ultrazvukovou Svareno ultrazvukovou svarovací technologíí svarovací technologíí Herrmann ultrazvuk. Herrmann ultrazvuk.

Cechy: Michal Budelovský

michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com Nové technologické centrum pro ultrazvukové Pohořelice svařování a testování kvality v Brně

www.herrmannultrazvuk.com Svařování termoplastických umělých hmot ultrazvukem je rychlá a spolehlivá metoda spojování pro mnoho aplikací z automobilového, elektrického a medicínského oboru. Výrobce strojů Herrmann Ultraschall založil českou pobočku a od května 2012 zřizuje v Brně technologické centrum s laboratoří pro svařování, a tím nabízí rychlou dostupnost zákazníkům z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Zákazníci s požadavkem na ultrazvukové svařování plastů mohou využít nové generace strojů HiQ, obdrží poradenský servis v oblasti aplikací, stejně jako školení. Z tohoto místa budou také zajišťovány servisní zásahy. Taktéž jsou možné pokusy proveditelnosti a testy materiálů, jakož i detailní testy svařování s pokusy v tahu a zkouškou těsnosti.

Již při konstrukci svařovaných dílů by měly být zohledněny tyto požadavky svařování ultrazvukem. Přesně na toto se koncentruje výrobce strojů Herrmann Ultraschall, který má 50tileté zkušenosti se svařováním ultrazvukem. Obchodně technický zástupce Jiří Musil: „Zákazník od nás obdrží nejen stroj, ale i kompletní řešení pro jeho aplikaci. Toto začíná již při fázi projektování, součásti je optimální návrh návarové hrany a také výběr materiálu až po konečnou optimalizaci procesu svařování.

Aplikace svařování ultrazvukem Automotive

Nové technické centrum Herrmann Ultraschall v Brně, přímo u dálnice Školení pro ultrazvuk v novém technologickém centru Dosáhnout dobrých výsledků z hlediska pevnosti, těsnosti a optického vzhledu je možné pouze, pokud je design a volba materiálu určených ke svařování s ohledem na proces a materiál. Velkou výhodou ultrazvukové techniky spojování je cílené soustředění vložené energie, které umožňuje přesně definované a časově kontrolované natavení. Návrhem dílu, který zohledňuje proces, jsou ultrazvukové vlny soustřeďovány do zóny spojení. Design spojení vstřikovaných dílů sestává z vhodné geometrie spojení s návarovými hranami v zóně tavení. Takzvané body koncentrace energie definují místo vzniku taveniny a tím místo spojení. Bodový kontakt v tomto místě zamezuje plošnému spojení součástí a nekontrolovanému přechodu ultrazvuku.

Aplikací ultrazvuku je čím dál více Nízká spotřeba energie a krátké doby cyklů umožňují vysokou rychlost produkce. V automobilovém odvětví existuje více než 100 aplikací pro ultrazvuk, od kombinovaných přístrojů přes světla až po podtlakovou skříň v bloku motoru. Pomocí ultrazvuku lze termoplasty svařovat, nýtovat, tvarovat, zapouzdřovat, dělit a dokonce i razit. Bez přídavných látek je přívodem ultrazvuku s rychlostí v milisekundách vytvořeno vysoce pevné, plynu- a vodovzdorné spojení s dobrým optickým vzhledem. Na základě nízké spotřeby energie nejsou díly téměř tepelně zatěžovány. Tvrdé, amorfní plasty, jako PC, PS, SAN, ABS a PMMA, mají velmi výhodné přenosové vlastnosti pro energii ultrazvuku. Polokrystalické plasty, jako PA, PP, PE a POM, jsou nejlépe svařovatelné v blízkém okolí sonotrody. Svařené díly lze okamžitě opracovat, takže ultrazvuk lze bez problémů integrovat do automatizovaných linek.

Adamov

Kuřim

Adamov

Pri ultrazvukovém svarování vsadˇte na zkušenosti technologického Vítejte Pri ultrazvukovém svarování lídra. vsadˇte na v technologickém centru v Brne. zkušenosti technologického lídra. Vítejte Vám se všemi dotazy týkající se vPoradíme technologickém centru v ultrazvukové Brne.

Brno

KONVERTOR

Brno Rosice

BOOSTER

Kuřim

Rosice

D1

D1 D1

Modřice Modřice

Šlapanice

D2 D2

Letiště

D1

Šlapanice

Letiště

SONOTRODA

Jiří Musil a Michal Budělovský projednávají aplikaci v laboratoři ultrazvukového svařování Herrmann

Ultrazvuková oscilační soustava – mechanické kmity vytváří teplo třením

Pohořelice

svarovací technologie. Profitujte z praktických svarovacích Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové testu, poradenství v oblasti návarových hran stejne jako svarovací Profitujte z praktických svarovacích nastavení technologie. strojních parametru a perfektního servisu. testu, poradenství v oblasti návarových hran stejne jako nastavení parametru Herrmannstrojních ultrazvuk s.r.o., a perfektního servisu. Technologické centrum Brno Herrmann ultrazvuk s.r.o., Areal Slatina, Turanka 115, 627 00 Brno Technologické centrum Brno Areal Slatina, Turanka 627 00 Brno Vaše kontaktní osoba v115, míste: Morava & Slovensko: Jirí Musil Vaše kontaktní osoba v míste: jiri.musil@herrmannultrazvuk.com Morava & Slovensko: Jirí Musil Cechy: Michal Budelovský jiri.musil@herrmannultrazvuk.com michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com Cechy: Michal Budelovský michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

Pohořelice

www.herrmannultrazvuk.com www.herrmannultrazvuk.com 28

29 HUS_AZ_Automotive_190x207_tschech_RZ.indd 1

19.03.12 12:55


Morava & Slovensko: Jirí Musil jiri.musil@herrmannultrazvuk.com

Svareno ultrazvukovou Svareno ultrazvukovou svarovací technologíí svarovací technologíí Herrmann ultrazvuk. Herrmann ultrazvuk.

Cechy: Michal Budelovský

michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com Nové technologické centrum pro ultrazvukové Pohořelice svařování a testování kvality v Brně

www.herrmannultrazvuk.com Svařování termoplastických umělých hmot ultrazvukem je rychlá a spolehlivá metoda spojování pro mnoho aplikací z automobilového, elektrického a medicínského oboru. Výrobce strojů Herrmann Ultraschall založil českou pobočku a od května 2012 zřizuje v Brně technologické centrum s laboratoří pro svařování, a tím nabízí rychlou dostupnost zákazníkům z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Zákazníci s požadavkem na ultrazvukové svařování plastů mohou využít nové generace strojů HiQ, obdrží poradenský servis v oblasti aplikací, stejně jako školení. Z tohoto místa budou také zajišťovány servisní zásahy. Taktéž jsou možné pokusy proveditelnosti a testy materiálů, jakož i detailní testy svařování s pokusy v tahu a zkouškou těsnosti.

Již při konstrukci svařovaných dílů by měly být zohledněny tyto požadavky svařování ultrazvukem. Přesně na toto se koncentruje výrobce strojů Herrmann Ultraschall, který má 50tileté zkušenosti se svařováním ultrazvukem. Obchodně technický zástupce Jiří Musil: „Zákazník od nás obdrží nejen stroj, ale i kompletní řešení pro jeho aplikaci. Toto začíná již při fázi projektování, součásti je optimální návrh návarové hrany a také výběr materiálu až po konečnou optimalizaci procesu svařování.

Aplikace svařování ultrazvukem Automotive

Nové technické centrum Herrmann Ultraschall v Brně, přímo u dálnice Školení pro ultrazvuk v novém technologickém centru Dosáhnout dobrých výsledků z hlediska pevnosti, těsnosti a optického vzhledu je možné pouze, pokud je design a volba materiálu určených ke svařování s ohledem na proces a materiál. Velkou výhodou ultrazvukové techniky spojování je cílené soustředění vložené energie, které umožňuje přesně definované a časově kontrolované natavení. Návrhem dílu, který zohledňuje proces, jsou ultrazvukové vlny soustřeďovány do zóny spojení. Design spojení vstřikovaných dílů sestává z vhodné geometrie spojení s návarovými hranami v zóně tavení. Takzvané body koncentrace energie definují místo vzniku taveniny a tím místo spojení. Bodový kontakt v tomto místě zamezuje plošnému spojení součástí a nekontrolovanému přechodu ultrazvuku.

Aplikací ultrazvuku je čím dál více Nízká spotřeba energie a krátké doby cyklů umožňují vysokou rychlost produkce. V automobilovém odvětví existuje více než 100 aplikací pro ultrazvuk, od kombinovaných přístrojů přes světla až po podtlakovou skříň v bloku motoru. Pomocí ultrazvuku lze termoplasty svařovat, nýtovat, tvarovat, zapouzdřovat, dělit a dokonce i razit. Bez přídavných látek je přívodem ultrazvuku s rychlostí v milisekundách vytvořeno vysoce pevné, plynu- a vodovzdorné spojení s dobrým optickým vzhledem. Na základě nízké spotřeby energie nejsou díly téměř tepelně zatěžovány. Tvrdé, amorfní plasty, jako PC, PS, SAN, ABS a PMMA, mají velmi výhodné přenosové vlastnosti pro energii ultrazvuku. Polokrystalické plasty, jako PA, PP, PE a POM, jsou nejlépe svařovatelné v blízkém okolí sonotrody. Svařené díly lze okamžitě opracovat, takže ultrazvuk lze bez problémů integrovat do automatizovaných linek.

Adamov

Kuřim

Adamov

Pri ultrazvukovém svarování vsadˇte na zkušenosti technologického Vítejte Pri ultrazvukovém svarování lídra. vsadˇte na v technologickém centru v Brne. zkušenosti technologického lídra. Vítejte Vám se všemi dotazy týkající se vPoradíme technologickém centru v ultrazvukové Brne.

Brno

KONVERTOR

Brno Rosice

BOOSTER

Kuřim

Rosice

D1

D1 D1

Modřice Modřice

Šlapanice

D2 D2

Letiště

D1

Šlapanice

Letiště

SONOTRODA

Jiří Musil a Michal Budělovský projednávají aplikaci v laboratoři ultrazvukového svařování Herrmann

Ultrazvuková oscilační soustava – mechanické kmity vytváří teplo třením

Pohořelice

svarovací technologie. Profitujte z praktických svarovacích Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové testu, poradenství v oblasti návarových hran stejne jako svarovací Profitujte z praktických svarovacích nastavení technologie. strojních parametru a perfektního servisu. testu, poradenství v oblasti návarových hran stejne jako nastavení parametru Herrmannstrojních ultrazvuk s.r.o., a perfektního servisu. Technologické centrum Brno Herrmann ultrazvuk s.r.o., Areal Slatina, Turanka 115, 627 00 Brno Technologické centrum Brno Areal Slatina, Turanka 627 00 Brno Vaše kontaktní osoba v115, míste: Morava & Slovensko: Jirí Musil Vaše kontaktní osoba v míste: jiri.musil@herrmannultrazvuk.com Morava & Slovensko: Jirí Musil Cechy: Michal Budelovský jiri.musil@herrmannultrazvuk.com michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com Cechy: Michal Budelovský michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

Pohořelice

www.herrmannultrazvuk.com www.herrmannultrazvuk.com 28

29 HUS_AZ_Automotive_190x207_tschech_RZ.indd 1

19.03.12 12:55


Využití suchého ledu při lisování plastů

Stále se můžete přihlásit!

Technologie tryskání suchým ledem nachází uplatnění v celé řadě průmyslových aplikací, nejvíce však v plastikářském průmyslu. Zde je daná technologie využívána především k čištění forem (např. formy pro tepelné tváření, dezénovaných, polyuretanových, vyfukovacích či vstřikovacích, preforem, šneků extrudérů, vnější části, dosedací plochy, konektorů, dutin a štěrbin). Formy lze čistit jak v demontovaném stavu v prostoru údržby, tak za formovací teploty přímo na lise, aniž by docházelo k pnutí či narušení povrchu nebo struktury materiálu formy. Technologie i3 MicroClean V roce 2006 uvedla na trh společnost Linde Gas a.s. technologické zařízení na průmyslové čistění suchým ledem pod názvem i3 MicroClean (obr. 1). Toto revoluční zařízení využívá patentovanou technologii výrobce – firmy Cold Jet. Tryskací zařízení i3 MicroClean je kompaktní, mobilní, připojitelné rychlospojkou na stlačený vzduch, a využívá jako tryskací medium suchého ledu z bloky o hmotnosti 5 kg.

Technologie i3 MicroClean – automatizované odstraňování přetoků Metodu tryskání suchým ledem pomocí zařízení i3 MicroClean lze použít k automatizovanému odstraňování přetoků, tj. k začištění otvorů a okrajů výlisku od přebytečného materiálu. Tím je nahrazeno mechanické zabrušování a ořezávání daného výlisku (obr. 2). Danou metodu lze aplikovat i manuálně pro menší série výlisků. První automatizovaná robotická linka na otryskávání přetoků na výliscích byla společností Linde Gas a.s. zavedena v polovině loňského roku ve společnosti Hella Autotechnik, s.r.o. Robot pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí – Jetty Linde Gas na konci roku 2011 zakoupila robot Jetty nové generace. Jetty je pásový robot unikátní konstrukce, který slouží pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí, kuchyňských či průmyslových odtahů, klimatizací, zkrátka míst, ve kterých je čištění jinak nepříjemnou nebo neřešitelnou záležitostí (např. k čištění různých typů úsad z odtahových větví vzduchotechniky na lisovnách, jejichž součástí je lakovna nebo lakovací jednotka). Konstrukce robota umožňuje k čištění použít primárně suchý led, případně jiné vhodné médium. Metoda tryskání suchým ledem umožňuje odstranit i mastnou špínu z potrubí ekologicky a bez přidání rozpouštědel. Robustní konstrukce robota umožňuje použití vysoce výkonných trysek, neboť díky zapření se v potrubí pomocí šesti nohou získává potřebnou stabilitu pro rotující trysku, a umožňuje vystředit tělo robota v potrubí tak, aby tryska měla maximální účinnost. Rychlost otáčení trysky i rychlost pojezdu robota lze nastavit podle potřeby v závislosti na míře znečištění.

Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

Obsluha řídí robota z bezpečného místa dálkovým ovládáním pomocí ovládacího pultu. Potrubí před robotem snímané kamerou se zobrazuje na monitoru panelu operátora. Pomocí joysticku může robota navádět do požadované pozice. Navíc přímo dohlíží na proces čištění potrubí a hned může vidět výsledky. Robot Jetty (obr. 3) vyhrál několik cen: zlatou medaili na Mezinárodnímu strojírenském veletrhu Brno 2011, Inovace roku 2011, Grand Prix For Waste & Clearing Praha.

Obr. 3 Technické parametery: Minimální průměr potrubí

400 mm

Maximální průměr potrubí (standardní konfigurace)

710 mm

Maximální průměr potrubí (s přidanými nástavci)

1 300 mm

Maximální rychlost pojezdu

100 mm/s

Pohotovostní hmotnost robota (bez přívodní hadice)

Obr. 1

MSV 2012

IMT 2012

10.–14. 9. 2012 Brno – Výstaviště MSV 2012

www.bvv.cz/plastex 30

Oproti peletové technologii se blokové čištění vyznačuje nulovou abrazivitou a větší šetrností, kdy jsou na povrch forem tryskány malé částečky suchého ledu (vhodné i pro galvano-formy, jehličkové formy apod.), a proto nedochází k žádnému mechanickému opotřebení čištěných materiálů. Další výhodou této technologie je přijatelná provozní hlučnost, nízká spotřeba vzduchu a suchého ledu. Z praxe většiny zákazníků postačuje dodávka cca 50 – 100 kg suchého ledu jednou týdně.

INDiE

Partnerská zeME MSV

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 plastex@bvv.cz www.bvv.cz/plastex

Technologie i3 MicroClean je efektivní a ekonomický postup, který maximalizuje kvalitu výroby a výrazně snižuje dobu údržby formy. Odbourává mechanické a chemické způsoby čištění a nepřináší druhotný odpad. i3 MicroClean lze využít nejen k čištění standardních plastikářských forem, ale i hliníkových klimatizačních panelů, vzduchových filtrů a rozvaděčů.

Délka hadice pro suchý led

35 m

Napájení ovládacího panelu

230 VAC

Tvary potrubí

Obr. 2 Jetty dokáže projet a vyčistit potrubí kruhovitého, čtvercového nebo obdélníkového průřezu a díky své konstrukci je schopen projíždět nejen potrubím vodorovným, ale do potíží se nedostane ani v šikmém nebo ve svislém potrubí. Robot také dokáže projet esovitě zahnutým potrubím a různými zatáčkami.

39 kg

kulatý i hranatý průřez, esovitě zahnuté, svislé

Seznam aplikací tryskání suchým ledem naleznete na webových stránkách Linde Gas v sekci „Suchý led“ nebo na stránkách společnosti Cold Jet. Tým suchého ledu ochotně zpracuje všechny vaše podněty ohledně možnosti využití metody tryskání suchým ledem. www.linde-gas.cz www.coldjet.com

Autor článku: Josef Jandek E-mail: info@cz.linde-gas.com Tel.: + 420 481 320 656 31


Využití suchého ledu při lisování plastů

Stále se můžete přihlásit!

Technologie tryskání suchým ledem nachází uplatnění v celé řadě průmyslových aplikací, nejvíce však v plastikářském průmyslu. Zde je daná technologie využívána především k čištění forem (např. formy pro tepelné tváření, dezénovaných, polyuretanových, vyfukovacích či vstřikovacích, preforem, šneků extrudérů, vnější části, dosedací plochy, konektorů, dutin a štěrbin). Formy lze čistit jak v demontovaném stavu v prostoru údržby, tak za formovací teploty přímo na lise, aniž by docházelo k pnutí či narušení povrchu nebo struktury materiálu formy. Technologie i3 MicroClean V roce 2006 uvedla na trh společnost Linde Gas a.s. technologické zařízení na průmyslové čistění suchým ledem pod názvem i3 MicroClean (obr. 1). Toto revoluční zařízení využívá patentovanou technologii výrobce – firmy Cold Jet. Tryskací zařízení i3 MicroClean je kompaktní, mobilní, připojitelné rychlospojkou na stlačený vzduch, a využívá jako tryskací medium suchého ledu z bloky o hmotnosti 5 kg.

Technologie i3 MicroClean – automatizované odstraňování přetoků Metodu tryskání suchým ledem pomocí zařízení i3 MicroClean lze použít k automatizovanému odstraňování přetoků, tj. k začištění otvorů a okrajů výlisku od přebytečného materiálu. Tím je nahrazeno mechanické zabrušování a ořezávání daného výlisku (obr. 2). Danou metodu lze aplikovat i manuálně pro menší série výlisků. První automatizovaná robotická linka na otryskávání přetoků na výliscích byla společností Linde Gas a.s. zavedena v polovině loňského roku ve společnosti Hella Autotechnik, s.r.o. Robot pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí – Jetty Linde Gas na konci roku 2011 zakoupila robot Jetty nové generace. Jetty je pásový robot unikátní konstrukce, který slouží pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí, kuchyňských či průmyslových odtahů, klimatizací, zkrátka míst, ve kterých je čištění jinak nepříjemnou nebo neřešitelnou záležitostí (např. k čištění různých typů úsad z odtahových větví vzduchotechniky na lisovnách, jejichž součástí je lakovna nebo lakovací jednotka). Konstrukce robota umožňuje k čištění použít primárně suchý led, případně jiné vhodné médium. Metoda tryskání suchým ledem umožňuje odstranit i mastnou špínu z potrubí ekologicky a bez přidání rozpouštědel. Robustní konstrukce robota umožňuje použití vysoce výkonných trysek, neboť díky zapření se v potrubí pomocí šesti nohou získává potřebnou stabilitu pro rotující trysku, a umožňuje vystředit tělo robota v potrubí tak, aby tryska měla maximální účinnost. Rychlost otáčení trysky i rychlost pojezdu robota lze nastavit podle potřeby v závislosti na míře znečištění.

Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

Obsluha řídí robota z bezpečného místa dálkovým ovládáním pomocí ovládacího pultu. Potrubí před robotem snímané kamerou se zobrazuje na monitoru panelu operátora. Pomocí joysticku může robota navádět do požadované pozice. Navíc přímo dohlíží na proces čištění potrubí a hned může vidět výsledky. Robot Jetty (obr. 3) vyhrál několik cen: zlatou medaili na Mezinárodnímu strojírenském veletrhu Brno 2011, Inovace roku 2011, Grand Prix For Waste & Clearing Praha.

Obr. 3 Technické parametery: Minimální průměr potrubí

400 mm

Maximální průměr potrubí (standardní konfigurace)

710 mm

Maximální průměr potrubí (s přidanými nástavci)

1 300 mm

Maximální rychlost pojezdu

100 mm/s

Pohotovostní hmotnost robota (bez přívodní hadice)

Obr. 1

MSV 2012

IMT 2012

10.–14. 9. 2012 Brno – Výstaviště MSV 2012

www.bvv.cz/plastex 30

Oproti peletové technologii se blokové čištění vyznačuje nulovou abrazivitou a větší šetrností, kdy jsou na povrch forem tryskány malé částečky suchého ledu (vhodné i pro galvano-formy, jehličkové formy apod.), a proto nedochází k žádnému mechanickému opotřebení čištěných materiálů. Další výhodou této technologie je přijatelná provozní hlučnost, nízká spotřeba vzduchu a suchého ledu. Z praxe většiny zákazníků postačuje dodávka cca 50 – 100 kg suchého ledu jednou týdně.

INDiE

Partnerská zeME MSV

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 plastex@bvv.cz www.bvv.cz/plastex

Technologie i3 MicroClean je efektivní a ekonomický postup, který maximalizuje kvalitu výroby a výrazně snižuje dobu údržby formy. Odbourává mechanické a chemické způsoby čištění a nepřináší druhotný odpad. i3 MicroClean lze využít nejen k čištění standardních plastikářských forem, ale i hliníkových klimatizačních panelů, vzduchových filtrů a rozvaděčů.

Délka hadice pro suchý led

35 m

Napájení ovládacího panelu

230 VAC

Tvary potrubí

Obr. 2 Jetty dokáže projet a vyčistit potrubí kruhovitého, čtvercového nebo obdélníkového průřezu a díky své konstrukci je schopen projíždět nejen potrubím vodorovným, ale do potíží se nedostane ani v šikmém nebo ve svislém potrubí. Robot také dokáže projet esovitě zahnutým potrubím a různými zatáčkami.

39 kg

kulatý i hranatý průřez, esovitě zahnuté, svislé

Seznam aplikací tryskání suchým ledem naleznete na webových stránkách Linde Gas v sekci „Suchý led“ nebo na stránkách společnosti Cold Jet. Tým suchého ledu ochotně zpracuje všechny vaše podněty ohledně možnosti využití metody tryskání suchým ledem. www.linde-gas.cz www.coldjet.com

Autor článku: Josef Jandek E-mail: info@cz.linde-gas.com Tel.: + 420 481 320 656 31


Linde_Inzerce Svet plastu_07_03_12 v 2:190x170

9.3.2012

14:31

Stránka 1

Vstřikovací formy z Číny – 2 ÚVOD Ve Světě plastů speciál MSV Brno 2011 jsem popsal některé skutečnosti a problémy, které se mohou vyskytnout při zajišťování výroby vstřikovacích forem pro zpracování termoplastů v Číně. V tomto vydání Světa plastů se pokusím k danému tématu – Vstřikovací formy z Číny – přidat několik dalších poznatků. ČÍNSKÉ REÁLIE – ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ 4:2:1 - tento poměr ohrožuje ekonomickou budoucnost Číny. Jeden Číňan v produktivním věku bude muset kvůli stárnutí populace uživit oba rodiče a dokonce i čtyři prarodiče. To, při současné výši čínské mzdy, je nemožné. Cena práce v Číně se bude zvyšovat. Viníkem stárnutí čínské populace je politika jednoho dítěte, zavedená v Číně v 70. letech minulého století. Tato politika v posledních třech dekádách umožnila výrazný ekonomický vzestup, umožnila dosažení potravinové soběstačnosti a neopakování hladomorů konce 50. let, ale z dlouhodobého pohledu zapříčinila poměrně těžko řešitelné stárnutí čínské populace. Podle posledního sčítání čínského obyvatelstva na jaře 2011 má Čína 1,34 miliardy obyvatel. Ovšem demografické ukazatele varují. Obyvatel v neproduktivním věku nezadržitelně přibývá - nad 60 let o tři procenta více než před 10 lety - zatímco budoucích pracovních sil znatelně ubývá - obyvatel mladších 14 let o šest procent méně. S tím, jak se bude práceschopná část čínské populace již od letošního roku zmenšovat, klesne nabídka práce a přirozená reakce trhu vyvolá tlak na zvýšení mezd. Boj o vyšší mzdy již začal. Jak si možná mnozí z nás vzpomenou, v roce 2010 přistoupil ke zvýšení mezd Foxconn, který nejen v Číně, je jedním z největších zaměstnavatelů. Při dobrých výsledcích se zvýšil zvýšil plat ve Foxconnu skokově z původních 900 juanů (cca 2 336,- Kč) až na dva tisíce juanů měsíčně (zhruba 5 192,- Kč). Foxconn tedy mzdy zvedl a ostatní se budou muset přidat, což samozřejmě není hlavní důvod, ale svoji váhu má. Zmírnění tlaku na zvyšování mezd má v rukou čínská vláda a to reformou rezidenčního systému. Takzvaný Hukou systém z roku 1958 je jedním ze základních pilířů centrálního čínského plánování. Hukou získává občan zaregistrováním ihned po narození. Změnou bydliště ztrácí právo na veškeré sociální benefity a v případě zemědělců mu hrozí ztráta státem „propůjčené“ půdy. Právě strach ze ztráty Hukou zrazoval řadu obyvatel od případné migrace za pracovními příležitostmi a v době čínských svátků vyvolává obrovské přesuny obyvatelstva, jak dokumentují i šoty v naší TV. Změna systému by podle odhadů mohla přinést až sedmdesátimilionovou (pro představu – Francie má celkem 73 milionů obyvatel) vlnu nových migrantů, kteří by mohli vrátit pracovní trh zpět do rovnováhy. 32

Čína má za sebou tři desetiletí nepřetržitého ekonomického růstu. Byla a je považována za vítěze v zápase s ekonomickou krizí. Záchranný balík ve výši čtyř miliard juanů poskytl v letech krize čínské ekonomice silnou podporu. Růst HDP neklesl pod 8 % ani v roce největší krize, v roce 2009. Čínská ekonomika je stále živena investicemi do nemovitostí a infrastruktury a exportu. V roce 2011 se ale začaly projevovat problémy a těžší situace tamějších firem, což začalo výrazně komplikovat obchody zahraničním investorům a zákazníkům. Mimo jiné i proto, že zchudlá Evropa nemá čínské zboží za co kupovat. Narůstající inflaci se čínské vládě podařilo v druhé polovině 2011 zkrotit (má mírně klesající tendenci z cca 6,5 %), ale jak již bylo uvedeno, problém činí Evropa - index PMI, tj. index nákupních manažerů zpracovaný hongkongskou bankou HSBC v říjnu 2011 klesl pod hodnotu 50 bodů. Z toho vyplývá, že výrobní sektor čínské ekonomiky prochází výrazným snížením poptávky, tj. Evropa přestala objednávat čínské zboží. Proto Čínská národní banka snížila na konci listopadu 2011 výši povinných minimálních rezerv o 0,5 %, což je cca 400 miliard juanů, které natečou do čínské ekonomiky a mají udržet hospodářský růst nad plánovanými 8 %. Dalším problémem Číny je, že její ekonomika, mimo jiné vlivy, stále roste na vlně realitní bubliny. Cena za metr čtvereční obytné plochy v Pekingu se řadí ke třem nejvyšším na světě (po Tokiu a Hongkongu) a to při průměrném měsíčním platu v Pekingu po přepočtu cca. 12 000,- Kč. VÝROBA FOREM V ČÍNĚ V předešlém vydání Světa plastů jsem definoval tři základní přístupy k zajištění výroby forem v Číně: - vlastní výběr nástrojárny - využití specializovaných firem - využití spolupráce s firmami, které již s čínskými nástrojárnami kooperují Nyní se podíváme na nabídku specializovaných firem s komplexní nabídkou. Na začátku je opět nutno zdůraznit, že v rámci efektivity je nezbytně a bezpodmínečně nutné nejprve přesně specifikovat designové, technické, materiálové, jakostní a další požadavky a parametry, které forma nebo výstřik z ní musí splňovat. Na základě uvedené specifikace, firma zajišťující obchodní služby v Číně, ale i jinde v Asii, např. na Taiwanu, provede regionální průzkum trhu a zajistí dohodnutý (obvykle min. 5) počet nabídek potencionálních výrobců. Následuje výběr, návštěva a audit finálního vybraného výrobce. V případě požadavku na vzorky jejich výroba. Uhrazení zálohy (obvykle 30 % z ceny) a zahájení výroby. Kontrola výroby, ukončení výroby, uhrazení platby za přepravu, kontrola kvality před transportem, nakládka a úhrada zbývajících 70 % ceny. Odeslání do ČR a proclení.

Kromě komplexního zajištění dodávky formy je možno nechat v Číně vyrobit pouze některé její komponenty. A to buď tvarové části formy, včetně tepelného zpracování a elektromechanického desénování nebo standardizované komponenty, např. od největšího asijského výrobce normálií, firmy LKM Group (Shanghai Lung Kao Metal Products Co. Ltd., www.lkm.com.cn V prvním případě by nákup tvarových částí formy mohl krátit dobu výroby formy a tím zvýšit kapacitu příslušné české nástrojárny, včetně snížení ceny formy a dopravních nákladů za dopravu kompletní formy. Specializované firmy sice tvrdí, že ručí za kvalitu dodávek - forem i jejich komponent - záruka až za 1 milion zdvihů, ale jak vyplývá z předešlého textu, před expedicí zboží zákazník uhradí celou kupní cenu... ORIENTAČNÍ CENY SLUŽEB Ceny platí pro specializované obchodní zprostředkovatelské firmy. Orientační ceny dopravy: oblast Hongkong - Praha: ceny dopravy z Číny - letecky do 7 dnů od převzetí zásilky o hmotnosti do 100 kg cena 390,- Kč/kg - letecky do jednoho měsíce od převzetí zásilky o hmotnosti nad 100 kg cena 220,- Kč/kg - letecky expres do 5 dnů od převzetí zásilky o hmotnosti do 100 kg cena 2 100,- Kč/kg - lodí a kamionem do 75 dnů od převzetí zásilky o objemu do 2 m3 cena 7 400,- Kč/m3 - lodí a kamionem do 55 dnů od převzetí zásilky o objemu nad 2 m3 cena 5 800,- Kč/m3 Orientační ceny některých služeb v Číně: - kontrola zboží vyráběného v Číně podle určených jakostních parametrů cena 4 500,- Kč/1 kontrola/den + letenky, dopravní náklady, ubytování - pomoc při zpracování dokumentů pro čínské úřady a firmy - např. faktury, balící listy atd. cena 4 500,- Kč/osoba/den - skladné v čínské skladovací společnosti cena 2 400,- Kč/m3/za každých započatých 10 dnů

CRYOCLEAN®-snow Automatizovaný proces čištění povrchu plastů před lakováním účinkem oxidu uhličitého. Technologie CRYOCLEAN®-snow je vysoce spolehlivý proces automatizovaného čištění bez vlivu lidského faktoru. 3 zvyšuje kvalitu lakovaných dílů 3 bez teplotních a mechanických vlivů na čištěný materiál 3 bez dodatečných úprav 3 zvyšuje povrchovou energii a zlepšuje přilnavost barev 3 odstraňuje použití organických rozpouštědel z procesu 3 snižuje investiční a provozní náklady Pro vstřikování plastů s dusíkem, vytlačování, vypěňování a vyfukování nabízí společnost Linde Gas svoje know-how a specifické portfolio produktů a služeb: 3 komplexní zásobování technickými plyny 3 vysokotlaké zásobovací, měřicí a dávkovací systémy 3 chladicí technologie a patentovaná řešení 3 čištění forem 3 provozní testy a údržba instalovaných zařízení

- nakládka výrobků vyrobených v Číně do kontejneru cena 4 200,- Kč/člověk/den - pronájem kanceláře - office rental pokoj hotelového typu s připojením na internet, fax, tiskárna, asistentka cena 12 000,- Kč/den - doprovod na veletrhy a k dodavatelům v angličtině a čínštině cena 5 000,- Kč/osoba/den Pokračování na str. 34

Linde Gas – ideas become solutions. Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 www.linde-gas.cz Ing. Josef Borek, tel.: 731 608 784, e-mail: josef.borek@cz.linde-gas.com 33


Linde_Inzerce Svet plastu_07_03_12 v 2:190x170

9.3.2012

14:31

Stránka 1

Vstřikovací formy z Číny – 2 ÚVOD Ve Světě plastů speciál MSV Brno 2011 jsem popsal některé skutečnosti a problémy, které se mohou vyskytnout při zajišťování výroby vstřikovacích forem pro zpracování termoplastů v Číně. V tomto vydání Světa plastů se pokusím k danému tématu – Vstřikovací formy z Číny – přidat několik dalších poznatků. ČÍNSKÉ REÁLIE – ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ 4:2:1 - tento poměr ohrožuje ekonomickou budoucnost Číny. Jeden Číňan v produktivním věku bude muset kvůli stárnutí populace uživit oba rodiče a dokonce i čtyři prarodiče. To, při současné výši čínské mzdy, je nemožné. Cena práce v Číně se bude zvyšovat. Viníkem stárnutí čínské populace je politika jednoho dítěte, zavedená v Číně v 70. letech minulého století. Tato politika v posledních třech dekádách umožnila výrazný ekonomický vzestup, umožnila dosažení potravinové soběstačnosti a neopakování hladomorů konce 50. let, ale z dlouhodobého pohledu zapříčinila poměrně těžko řešitelné stárnutí čínské populace. Podle posledního sčítání čínského obyvatelstva na jaře 2011 má Čína 1,34 miliardy obyvatel. Ovšem demografické ukazatele varují. Obyvatel v neproduktivním věku nezadržitelně přibývá - nad 60 let o tři procenta více než před 10 lety - zatímco budoucích pracovních sil znatelně ubývá - obyvatel mladších 14 let o šest procent méně. S tím, jak se bude práceschopná část čínské populace již od letošního roku zmenšovat, klesne nabídka práce a přirozená reakce trhu vyvolá tlak na zvýšení mezd. Boj o vyšší mzdy již začal. Jak si možná mnozí z nás vzpomenou, v roce 2010 přistoupil ke zvýšení mezd Foxconn, který nejen v Číně, je jedním z největších zaměstnavatelů. Při dobrých výsledcích se zvýšil zvýšil plat ve Foxconnu skokově z původních 900 juanů (cca 2 336,- Kč) až na dva tisíce juanů měsíčně (zhruba 5 192,- Kč). Foxconn tedy mzdy zvedl a ostatní se budou muset přidat, což samozřejmě není hlavní důvod, ale svoji váhu má. Zmírnění tlaku na zvyšování mezd má v rukou čínská vláda a to reformou rezidenčního systému. Takzvaný Hukou systém z roku 1958 je jedním ze základních pilířů centrálního čínského plánování. Hukou získává občan zaregistrováním ihned po narození. Změnou bydliště ztrácí právo na veškeré sociální benefity a v případě zemědělců mu hrozí ztráta státem „propůjčené“ půdy. Právě strach ze ztráty Hukou zrazoval řadu obyvatel od případné migrace za pracovními příležitostmi a v době čínských svátků vyvolává obrovské přesuny obyvatelstva, jak dokumentují i šoty v naší TV. Změna systému by podle odhadů mohla přinést až sedmdesátimilionovou (pro představu – Francie má celkem 73 milionů obyvatel) vlnu nových migrantů, kteří by mohli vrátit pracovní trh zpět do rovnováhy. 32

Čína má za sebou tři desetiletí nepřetržitého ekonomického růstu. Byla a je považována za vítěze v zápase s ekonomickou krizí. Záchranný balík ve výši čtyř miliard juanů poskytl v letech krize čínské ekonomice silnou podporu. Růst HDP neklesl pod 8 % ani v roce největší krize, v roce 2009. Čínská ekonomika je stále živena investicemi do nemovitostí a infrastruktury a exportu. V roce 2011 se ale začaly projevovat problémy a těžší situace tamějších firem, což začalo výrazně komplikovat obchody zahraničním investorům a zákazníkům. Mimo jiné i proto, že zchudlá Evropa nemá čínské zboží za co kupovat. Narůstající inflaci se čínské vládě podařilo v druhé polovině 2011 zkrotit (má mírně klesající tendenci z cca 6,5 %), ale jak již bylo uvedeno, problém činí Evropa - index PMI, tj. index nákupních manažerů zpracovaný hongkongskou bankou HSBC v říjnu 2011 klesl pod hodnotu 50 bodů. Z toho vyplývá, že výrobní sektor čínské ekonomiky prochází výrazným snížením poptávky, tj. Evropa přestala objednávat čínské zboží. Proto Čínská národní banka snížila na konci listopadu 2011 výši povinných minimálních rezerv o 0,5 %, což je cca 400 miliard juanů, které natečou do čínské ekonomiky a mají udržet hospodářský růst nad plánovanými 8 %. Dalším problémem Číny je, že její ekonomika, mimo jiné vlivy, stále roste na vlně realitní bubliny. Cena za metr čtvereční obytné plochy v Pekingu se řadí ke třem nejvyšším na světě (po Tokiu a Hongkongu) a to při průměrném měsíčním platu v Pekingu po přepočtu cca. 12 000,- Kč. VÝROBA FOREM V ČÍNĚ V předešlém vydání Světa plastů jsem definoval tři základní přístupy k zajištění výroby forem v Číně: - vlastní výběr nástrojárny - využití specializovaných firem - využití spolupráce s firmami, které již s čínskými nástrojárnami kooperují Nyní se podíváme na nabídku specializovaných firem s komplexní nabídkou. Na začátku je opět nutno zdůraznit, že v rámci efektivity je nezbytně a bezpodmínečně nutné nejprve přesně specifikovat designové, technické, materiálové, jakostní a další požadavky a parametry, které forma nebo výstřik z ní musí splňovat. Na základě uvedené specifikace, firma zajišťující obchodní služby v Číně, ale i jinde v Asii, např. na Taiwanu, provede regionální průzkum trhu a zajistí dohodnutý (obvykle min. 5) počet nabídek potencionálních výrobců. Následuje výběr, návštěva a audit finálního vybraného výrobce. V případě požadavku na vzorky jejich výroba. Uhrazení zálohy (obvykle 30 % z ceny) a zahájení výroby. Kontrola výroby, ukončení výroby, uhrazení platby za přepravu, kontrola kvality před transportem, nakládka a úhrada zbývajících 70 % ceny. Odeslání do ČR a proclení.

Kromě komplexního zajištění dodávky formy je možno nechat v Číně vyrobit pouze některé její komponenty. A to buď tvarové části formy, včetně tepelného zpracování a elektromechanického desénování nebo standardizované komponenty, např. od největšího asijského výrobce normálií, firmy LKM Group (Shanghai Lung Kao Metal Products Co. Ltd., www.lkm.com.cn V prvním případě by nákup tvarových částí formy mohl krátit dobu výroby formy a tím zvýšit kapacitu příslušné české nástrojárny, včetně snížení ceny formy a dopravních nákladů za dopravu kompletní formy. Specializované firmy sice tvrdí, že ručí za kvalitu dodávek - forem i jejich komponent - záruka až za 1 milion zdvihů, ale jak vyplývá z předešlého textu, před expedicí zboží zákazník uhradí celou kupní cenu... ORIENTAČNÍ CENY SLUŽEB Ceny platí pro specializované obchodní zprostředkovatelské firmy. Orientační ceny dopravy: oblast Hongkong - Praha: ceny dopravy z Číny - letecky do 7 dnů od převzetí zásilky o hmotnosti do 100 kg cena 390,- Kč/kg - letecky do jednoho měsíce od převzetí zásilky o hmotnosti nad 100 kg cena 220,- Kč/kg - letecky expres do 5 dnů od převzetí zásilky o hmotnosti do 100 kg cena 2 100,- Kč/kg - lodí a kamionem do 75 dnů od převzetí zásilky o objemu do 2 m3 cena 7 400,- Kč/m3 - lodí a kamionem do 55 dnů od převzetí zásilky o objemu nad 2 m3 cena 5 800,- Kč/m3 Orientační ceny některých služeb v Číně: - kontrola zboží vyráběného v Číně podle určených jakostních parametrů cena 4 500,- Kč/1 kontrola/den + letenky, dopravní náklady, ubytování - pomoc při zpracování dokumentů pro čínské úřady a firmy - např. faktury, balící listy atd. cena 4 500,- Kč/osoba/den - skladné v čínské skladovací společnosti cena 2 400,- Kč/m3/za každých započatých 10 dnů

CRYOCLEAN®-snow Automatizovaný proces čištění povrchu plastů před lakováním účinkem oxidu uhličitého. Technologie CRYOCLEAN®-snow je vysoce spolehlivý proces automatizovaného čištění bez vlivu lidského faktoru. 3 zvyšuje kvalitu lakovaných dílů 3 bez teplotních a mechanických vlivů na čištěný materiál 3 bez dodatečných úprav 3 zvyšuje povrchovou energii a zlepšuje přilnavost barev 3 odstraňuje použití organických rozpouštědel z procesu 3 snižuje investiční a provozní náklady Pro vstřikování plastů s dusíkem, vytlačování, vypěňování a vyfukování nabízí společnost Linde Gas svoje know-how a specifické portfolio produktů a služeb: 3 komplexní zásobování technickými plyny 3 vysokotlaké zásobovací, měřicí a dávkovací systémy 3 chladicí technologie a patentovaná řešení 3 čištění forem 3 provozní testy a údržba instalovaných zařízení

- nakládka výrobků vyrobených v Číně do kontejneru cena 4 200,- Kč/člověk/den - pronájem kanceláře - office rental pokoj hotelového typu s připojením na internet, fax, tiskárna, asistentka cena 12 000,- Kč/den - doprovod na veletrhy a k dodavatelům v angličtině a čínštině cena 5 000,- Kč/osoba/den Pokračování na str. 34

Linde Gas – ideas become solutions. Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 www.linde-gas.cz Ing. Josef Borek, tel.: 731 608 784, e-mail: josef.borek@cz.linde-gas.com 33


Pokračování ze str. 32

Zlepšujeme otěruvzdornost

plastů

Vstřikovací formy z Číny – 2 ZÁVĚR V lednu 2012 Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBERS a dalšími partnery uspořádala kulatý stůl pro malé a střední podniky – téma „Rozvíjení obchodních vztahů s Čínou“. Z diskuse vyplynulo, že tarifní i netarifní překážky stále komplikují větší rozvoj obchodu mezi Evropou a Čínou. V zájmu dosažení podnikatelského úspěchu je však nutno se všem existujícím překážkám přizpůsobit. Jako nejefektivnější pro malou a střední firmu se stále jeví pověření konzultanta, který vyřídí formality a zprostředkuje kontakt s čínským partnerem. Velkou nevýhodou v takovém případě je, že služby konzultanta jsou poměrně nákladné – viz výše – a výrazně snižují ziskové marže.

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU FAKUMA 16.10. – 20.10. 2012

Friedrichshafen, hala B2, stánek B2-2212

Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi rychle své hranice teplotní odolnosti. Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.

Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů. Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost. Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.

BGS – Váš specialista na radiační síťování. www.bgs.eu

Další, již zmíněnou cestou je navázání se na firmu, která spolupracuje s čínskou firmou dlouhodobě, formou subdodávek. Dalším problémem je skutečnost, že existuje, při obchodních jednáních i mimo ně, mnoho odlišností od našich zvyklostí, zejména naprostá nezbytnost osobní přítomnosti, protože e-mailový kontakt je velmi neefektivní.

Zvětšený výparník Zvětšený kondenzátor Invertorem řízený kompresor Elektronický expanzní ventil

Piovan Czech Republic s.r.o. Bartákova 3 140 00 Praha 4 info@piovan.at www.piovan.com

www.piovanchillers.com

Dalším nutným předpokladem je také trpělivost, připravenost k dlouhému vyjednávání před podpisem kontraktu. Je ovšem nutno uvést, že čínští partneři mohou použít kulturních odlišností k tlaku na svého českého partnera, tím ho např. uvést do rozpaků a nejistoty a to využít ve svůj prospěch. Nejsou výjimečné případy, kdy čínský partner při konečném podpisu smlouvy předloží text s odlišnými než dohodnutými podmínkami, cenami a pod. Z čínské strany se jedná o záměr k získání výhody na poslední chvíli. Množí se také podvody, kdy legitimní a dlouhodobě fungující společnosti, které jsou však nyní před bankrotem, tuto skutečnost zapřou, nechají si vyplatit zálohy a mezi tím se po nich slehne zem.

Vink-Plasty s.r.o. Váš partner v dodávkách technických plastů.

Ačkoli podnikat s Čínou nebylo nikdy snadné, v poslední době se právě také v důsledku popsaných potíží, do kterých se čínští podnikatelé dostávají, pozice zahraničních podniků ještě ztížila.

Plast Form Service, s.r.o., Praha

34

COP >10

Číňané v zásadě uzavírají smlouvu s konkrétní osobou a ne s firmou a proto se často stává, že čínská strana trvá na přítomnosti stále stejné osoby, zastupující českou firmu. Osobní vztahy hrají klíčovou roli, zdánlivě, z našeho pohledu, nepodstatné záležitosti mohou výrazně ovlivnit důvěru čínských partnerů.

Lubomír Zeman

Zastoupení v ČR: Ing. Michal Daněk Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

Chlazení procesní vody s nejvyšší efektivitou

Zajišťujeme pro zákazníky veškeré materiály na výrobu průmyslových nádrží, čistíren odpadních vod, bazénů, jednoúčelových strojů a zařízení.

e-mail: brno@vink.cz tel.: 543 234 715, 724 587 396

35


Pokračování ze str. 32

Zlepšujeme otěruvzdornost

plastů

Vstřikovací formy z Číny – 2 ZÁVĚR V lednu 2012 Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBERS a dalšími partnery uspořádala kulatý stůl pro malé a střední podniky – téma „Rozvíjení obchodních vztahů s Čínou“. Z diskuse vyplynulo, že tarifní i netarifní překážky stále komplikují větší rozvoj obchodu mezi Evropou a Čínou. V zájmu dosažení podnikatelského úspěchu je však nutno se všem existujícím překážkám přizpůsobit. Jako nejefektivnější pro malou a střední firmu se stále jeví pověření konzultanta, který vyřídí formality a zprostředkuje kontakt s čínským partnerem. Velkou nevýhodou v takovém případě je, že služby konzultanta jsou poměrně nákladné – viz výše – a výrazně snižují ziskové marže.

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU FAKUMA 16.10. – 20.10. 2012

Friedrichshafen, hala B2, stánek B2-2212

Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi rychle své hranice teplotní odolnosti. Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.

Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů. Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost. Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.

BGS – Váš specialista na radiační síťování. www.bgs.eu

Další, již zmíněnou cestou je navázání se na firmu, která spolupracuje s čínskou firmou dlouhodobě, formou subdodávek. Dalším problémem je skutečnost, že existuje, při obchodních jednáních i mimo ně, mnoho odlišností od našich zvyklostí, zejména naprostá nezbytnost osobní přítomnosti, protože e-mailový kontakt je velmi neefektivní.

Zvětšený výparník Zvětšený kondenzátor Invertorem řízený kompresor Elektronický expanzní ventil

Piovan Czech Republic s.r.o. Bartákova 3 140 00 Praha 4 info@piovan.at www.piovan.com

www.piovanchillers.com

Dalším nutným předpokladem je také trpělivost, připravenost k dlouhému vyjednávání před podpisem kontraktu. Je ovšem nutno uvést, že čínští partneři mohou použít kulturních odlišností k tlaku na svého českého partnera, tím ho např. uvést do rozpaků a nejistoty a to využít ve svůj prospěch. Nejsou výjimečné případy, kdy čínský partner při konečném podpisu smlouvy předloží text s odlišnými než dohodnutými podmínkami, cenami a pod. Z čínské strany se jedná o záměr k získání výhody na poslední chvíli. Množí se také podvody, kdy legitimní a dlouhodobě fungující společnosti, které jsou však nyní před bankrotem, tuto skutečnost zapřou, nechají si vyplatit zálohy a mezi tím se po nich slehne zem.

Vink-Plasty s.r.o. Váš partner v dodávkách technických plastů.

Ačkoli podnikat s Čínou nebylo nikdy snadné, v poslední době se právě také v důsledku popsaných potíží, do kterých se čínští podnikatelé dostávají, pozice zahraničních podniků ještě ztížila.

Plast Form Service, s.r.o., Praha

34

COP >10

Číňané v zásadě uzavírají smlouvu s konkrétní osobou a ne s firmou a proto se často stává, že čínská strana trvá na přítomnosti stále stejné osoby, zastupující českou firmu. Osobní vztahy hrají klíčovou roli, zdánlivě, z našeho pohledu, nepodstatné záležitosti mohou výrazně ovlivnit důvěru čínských partnerů.

Lubomír Zeman

Zastoupení v ČR: Ing. Michal Daněk Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

Chlazení procesní vody s nejvyšší efektivitou

Zajišťujeme pro zákazníky veškeré materiály na výrobu průmyslových nádrží, čistíren odpadních vod, bazénů, jednoúčelových strojů a zařízení.

e-mail: brno@vink.cz tel.: 543 234 715, 724 587 396

35


36

37


36

37


mediální partner plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2012 (10. – 14.9.) Speciální vydání PLASTEX-MSV Brno 2012 vyjde 20.8. (uzávěrka 1.8.) – termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek V rámci mediálního partnerství v bezkonkurenčním nákladu 15000 výtisků, s masivní před veletržní distribucí v rámci ČR. Na Výstavišti pak bude Svět plastů po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.

celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních zákazníků. Využívá taktéž autoinzerce v elektronických médiích a webu z Economia vydavatelství.

Svět plastů je vždy distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem Pro vaše případné dotazy jsem plně Technik (www.technik.ihned.cz) z vyd. Economia k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 (Hospodářské noviny, Ekonom a další), v rámci a mailu: mach@machagency.cz

Svět plastů - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 1/4 strany 92 x 132

1/2 strany 190 x 132

*)

minimální možný rozměr

1/1 celá strana 190 x 270

barevné provedení

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

ZDARMA v období květen – červenec 2012 Vaše prezentace v Newsletter Svět plastů

ci Ne

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů distribuce on-line v pdf formátu

n

ám

vr e c a t

periodicita – 1 x za čtrnáct dní distribuce na cca. 1 500 adres

zen e r p 3 sloupce a1šesloupec V á 193 x 40ln 58 x 60 o v o podval square b – li n

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

2 sloupce 128 x 30 podval

ěten v k A–

3 sloupce 193 x 30 podval

n– e v r – če

ec n e v čer

2 sloupce 120 x 60 square

M

R ZDA

3 500,-

5 000,-

5 500,-

2 200,-

4 400,-

K uvedeným cenám v tomto ceníku se připočítává DPH v zákonné výši.

n

ru

tte e l s w

NEWSLETTER Svět plastů - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) n

Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 5 – duben 2012, místo vydávání: Kolín. Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311 38

VYUŽIJTE NAŠEHO MEDIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU VAŠÍ INZERCE NOVINKA – Newsletter Svět plastů

*)

barevné provedení

PLASTEX-MSV BRNO 2012 & SVĚT PLASTŮ

Příspěvky posílejte na: mach@machagency.cz případně volejte na tel.: 606 715 510 součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů n distribuce on-line v pdf formátu n periodicita – jedenkrát za čtrnáct dní n distribuce na cca. 1 500 adres

n

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

Svět plastů je mediálním partnerem veletrhu Plastex – MSV Brno 2012 39


mediální partner plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2012 (10. – 14.9.) Speciální vydání PLASTEX-MSV Brno 2012 vyjde 20.8. (uzávěrka 1.8.) – termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek V rámci mediálního partnerství v bezkonkurenčním nákladu 15000 výtisků, s masivní před veletržní distribucí v rámci ČR. Na Výstavišti pak bude Svět plastů po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.

celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních zákazníků. Využívá taktéž autoinzerce v elektronických médiích a webu z Economia vydavatelství.

Svět plastů je vždy distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem Pro vaše případné dotazy jsem plně Technik (www.technik.ihned.cz) z vyd. Economia k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 (Hospodářské noviny, Ekonom a další), v rámci a mailu: mach@machagency.cz

Svět plastů - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 1/4 strany 92 x 132

1/2 strany 190 x 132

*)

minimální možný rozměr

1/1 celá strana 190 x 270

barevné provedení

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

ZDARMA v období květen – červenec 2012 Vaše prezentace v Newsletter Svět plastů

ci Ne

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů distribuce on-line v pdf formátu

n

ám

vr e c a t

periodicita – 1 x za čtrnáct dní distribuce na cca. 1 500 adres

zen e r p 3 sloupce a1šesloupec V á 193 x 40ln 58 x 60 o v o podval square b – li n

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

2 sloupce 128 x 30 podval

ěten v k A–

3 sloupce 193 x 30 podval

n– e v r – če

ec n e v čer

2 sloupce 120 x 60 square

M

R ZDA

3 500,-

5 000,-

5 500,-

2 200,-

4 400,-

K uvedeným cenám v tomto ceníku se připočítává DPH v zákonné výši.

n

ru

tte e l s w

NEWSLETTER Svět plastů - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) n

Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 5 – duben 2012, místo vydávání: Kolín. Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311 38

VYUŽIJTE NAŠEHO MEDIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU VAŠÍ INZERCE NOVINKA – Newsletter Svět plastů

*)

barevné provedení

PLASTEX-MSV BRNO 2012 & SVĚT PLASTŮ

Příspěvky posílejte na: mach@machagency.cz případně volejte na tel.: 606 715 510 součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů n distribuce on-line v pdf formátu n periodicita – jedenkrát za čtrnáct dní n distribuce na cca. 1 500 adres

n

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

Svět plastů je mediálním partnerem veletrhu Plastex – MSV Brno 2012 39


a

obvody nabízí rychlou instalaci a výraznou úsporu prostoru

okamžitá identifi systémů pomocí pro tahače jader, vypouštění nebo jek s -plochými čelykace proti znečištění barevných objímek Multispojky Stäubli pro temperační ikováni).

okruhy – rychlost a bezpečnost při výměně forem Efektivita v jednom pohybu Centralizované napojení určené - krytky.

pro sekvenční vstřikování

Použijte náš manuální systém

Švýcarská firma která v roce Vašich temperaci mající za následek špatné díly. PraproStäubli, současné avznikla centrální Specifické multispojky umožňují Plněmultinapojení automatická napojení obvodů 1892, se zabývá výrobou textilních strojů, covníci jsou pod tlakem rychle napojit obvody

napojení a rozpojení vysokotlakých centralizovanou dodávku hydraulickým fluidních a elektrických konektorů a 4-osých a vznikají chyby. Stäubli nabízí multispojky, hydraulických systémů a zvyšte válcům,velmi kteréjednoduše kontrolujía otvírání a a 6-osých robotů. kterými bez možnosti záZe standardních produktů ( spojky, navádění, uzamykání) naše R&D oddělení konstruuje bezpočet spolehlivost vašeho vybavení. měny okruhů můžete napojit od 2 vstupů / zavírání jehel vstřikovacích trysek a Konektorová divize oslaví letos 56 výročí své2 výstupů až 10 vstupů / 10 výstupů pouhým ešeních. Napojení hydraulických obvodů ho vznikuprůtok a robotová let od svého horkých vtoků. Vynikající skrz30naše spojky založení. bude otočením páky, tj. spojení 20 spojek během Obě tyto divize mají mnoho aktivit v plastikářoptimalizovat efektivitu Vašich obvodů. několika málo těchto mulOkamžitý čassekund. reakcePoužitím hydraulických elektřina, sensory,... Během výměny dochází ském průmyslu. Konektorová divize se zabývá 14 e tispojek je možné ušetřit a 30  % času kontrolních obvodů usnadňuje a během k propojení obvodů bez zásahu technika. především optimalizací času při výměně fov závislosti na počtu okruhů. S plně automatickými můžete prosto- výměny rem, tj. navrhuje systémy řešení k minimalizaci optimalizuje otvírání a uzavírání trysek jů, napojit což vedeake zvyšování produktivity práce. Podobné multispojky lze použít na hydraulicoučasně odpojit během výroby. ké obvody, kde je možné napojit na jednou až neumatické, hydraulické, a Velkou časovou ztrátouelektrické během výměny forem 3 vstupy / 3 výstupy, pro napojení kaskád až připojování a odpojování okruhů egulujícíje obvody, můžete šetřit čas a určených 8 stupů / 8 výstupů. k temperaci forem. Jsou formy, které vyulepšit bezpečnost. žívají pouze jeden vstup a jeden výstup, ale

í

Zlepšete Vaši produktivitu v každém kroku Vašeho procesu

na druhé straně jsou firmy, které mají 10 i více

vstupů a k tomu odpovídající Mohou být integrovány do Vašich počet výstupů. Při jejich napojování je nutné dbát na přesné rocesůnapojení nebo vybaveny nezávislými okruhů. Často se vše řeší různými álci. barvami či nějakými číselnými značeními, ale

www.quick-mold-change.com/cz

i přesto dochází k záměně a poté ke špatné

Automatické napojení okruhů

í

Napojení kaskád

Napojení temperačních okruhů

Nejvyšším stupněm jsou automatické multispojky, které mohou být statiské (napojují se např. pohybem lisu) anebo pneumatické (k napojení dochází pomocí pneumatického válce). Do těchto spojek je možné umístit veškerá média, jako je voda, vzduch, hydraulika,

Svým programem je firma Stäubli jediná, která je schopna nabídnout tento ucelený sortiment sloužící k optimalizaci a ke zvyšování produktivity v plastikářském průmyslu, především v dnešní době nedostatku pracovních sil. Rádi vám nabídneme nejoptimálnější řešení, kontaktujte nás.

Černý Václav, jednatel společnosti

Vkládání forem

Upínání forem

Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu.

Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí:

- statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

Plastko 2012 20. ročník tradiční konference v Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 11. – 12. duben 2012 Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování. Plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru: Odborné přednášky na téma výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry v sekcích: 1. Struktura a vlastnosti polymerů a kompozitů 3. Zkušebnictví, certifikace, modelování 5. Vstřikování a další cyklické procesy

Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu

2. Zpracování polymerů 4. Povrchové vlastnosti polymerů 6. Research and Future Trends in Polymers

- manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Napojení energií

Manipulace & proces

Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě:

Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy:

-

- výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6-osí roboti

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

15

Bližší info na: www.plastko.utb.cz, www.utb.cz, www.inovace.utb.cz Konference je pořádána v rámci projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0009. Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: connectors.cz@staubli.com

40

41


a

obvody nabízí rychlou instalaci a výraznou úsporu prostoru

okamžitá identifi systémů pomocí pro tahače jader, vypouštění nebo jek s -plochými čelykace proti znečištění barevných objímek Multispojky Stäubli pro temperační ikováni).

okruhy – rychlost a bezpečnost při výměně forem Efektivita v jednom pohybu Centralizované napojení určené - krytky.

pro sekvenční vstřikování

Použijte náš manuální systém

Švýcarská firma která v roce Vašich temperaci mající za následek špatné díly. PraproStäubli, současné avznikla centrální Specifické multispojky umožňují Plněmultinapojení automatická napojení obvodů 1892, se zabývá výrobou textilních strojů, covníci jsou pod tlakem rychle napojit obvody

napojení a rozpojení vysokotlakých centralizovanou dodávku hydraulickým fluidních a elektrických konektorů a 4-osých a vznikají chyby. Stäubli nabízí multispojky, hydraulických systémů a zvyšte válcům,velmi kteréjednoduše kontrolujía otvírání a a 6-osých robotů. kterými bez možnosti záZe standardních produktů ( spojky, navádění, uzamykání) naše R&D oddělení konstruuje bezpočet spolehlivost vašeho vybavení. měny okruhů můžete napojit od 2 vstupů / zavírání jehel vstřikovacích trysek a Konektorová divize oslaví letos 56 výročí své2 výstupů až 10 vstupů / 10 výstupů pouhým ešeních. Napojení hydraulických obvodů ho vznikuprůtok a robotová let od svého horkých vtoků. Vynikající skrz30naše spojky založení. bude otočením páky, tj. spojení 20 spojek během Obě tyto divize mají mnoho aktivit v plastikářoptimalizovat efektivitu Vašich obvodů. několika málo těchto mulOkamžitý čassekund. reakcePoužitím hydraulických elektřina, sensory,... Během výměny dochází ském průmyslu. Konektorová divize se zabývá 14 e tispojek je možné ušetřit a 30  % času kontrolních obvodů usnadňuje a během k propojení obvodů bez zásahu technika. především optimalizací času při výměně fov závislosti na počtu okruhů. S plně automatickými můžete prosto- výměny rem, tj. navrhuje systémy řešení k minimalizaci optimalizuje otvírání a uzavírání trysek jů, napojit což vedeake zvyšování produktivity práce. Podobné multispojky lze použít na hydraulicoučasně odpojit během výroby. ké obvody, kde je možné napojit na jednou až neumatické, hydraulické, a Velkou časovou ztrátouelektrické během výměny forem 3 vstupy / 3 výstupy, pro napojení kaskád až připojování a odpojování okruhů egulujícíje obvody, můžete šetřit čas a určených 8 stupů / 8 výstupů. k temperaci forem. Jsou formy, které vyulepšit bezpečnost. žívají pouze jeden vstup a jeden výstup, ale

í

Zlepšete Vaši produktivitu v každém kroku Vašeho procesu

na druhé straně jsou firmy, které mají 10 i více

vstupů a k tomu odpovídající Mohou být integrovány do Vašich počet výstupů. Při jejich napojování je nutné dbát na přesné rocesůnapojení nebo vybaveny nezávislými okruhů. Často se vše řeší různými álci. barvami či nějakými číselnými značeními, ale

www.quick-mold-change.com/cz

i přesto dochází k záměně a poté ke špatné

Automatické napojení okruhů

í

Napojení kaskád

Napojení temperačních okruhů

Nejvyšším stupněm jsou automatické multispojky, které mohou být statiské (napojují se např. pohybem lisu) anebo pneumatické (k napojení dochází pomocí pneumatického válce). Do těchto spojek je možné umístit veškerá média, jako je voda, vzduch, hydraulika,

Svým programem je firma Stäubli jediná, která je schopna nabídnout tento ucelený sortiment sloužící k optimalizaci a ke zvyšování produktivity v plastikářském průmyslu, především v dnešní době nedostatku pracovních sil. Rádi vám nabídneme nejoptimálnější řešení, kontaktujte nás.

Černý Václav, jednatel společnosti

Vkládání forem

Upínání forem

Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu.

Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí:

- statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

Plastko 2012 20. ročník tradiční konference v Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 11. – 12. duben 2012 Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování. Plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru: Odborné přednášky na téma výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry v sekcích: 1. Struktura a vlastnosti polymerů a kompozitů 3. Zkušebnictví, certifikace, modelování 5. Vstřikování a další cyklické procesy

Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu

2. Zpracování polymerů 4. Povrchové vlastnosti polymerů 6. Research and Future Trends in Polymers

- manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Napojení energií

Manipulace & proces

Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě:

Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy:

-

- výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6-osí roboti

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

15

Bližší info na: www.plastko.utb.cz, www.utb.cz, www.inovace.utb.cz Konference je pořádána v rámci projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0009. Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: connectors.cz@staubli.com

40

41


d)

Lusin Clean G 301

Granuláty

d)

®

Lusin Clean LD 250

Granuláty

d)

®

Lusin Clean 1002

Granuláty

Lusin® Clean 1003

Granuláty

®

Teplotní rozsah 120-250 °C

Granuláty

Teplotní rozsah 180-300 °C

d)

Lusin® Clean G 300

Teplotní rozsah > 300 °C

Granuláty

TPU, TPE

d)

Lusin® Clean G 295 C2

CA, CAB, CP

d)

Granuláty

PET, PBT

Granuláty

Lusin® Clean 15001

PPO, PEEK, PPS, PES, PSU, LCP

Granuláty

Lusin® Clean G 410

PC, PC/ABS

Lusin® Clean OH 251

POM

d)

Granuláty

PMMA

Granuláty

Lusin® Clean OH 311

PTFE, PVDF

d)

PVC

Granuláty

Lusin® Clean G 315

SAN, ABS, ASA

Balení

Lusin® Clean G 320

Polyolefíny

Produkt

PS

Registrováno NSF

Prochází filtrem

Kompounding

Extruze (profilů)

Extruze (fólií)

Vyfukování

Vstřikování

ČISTÍCÍ GRANULÁTY PURGING COMPOUNDS

Vhodné pro horké vtoky

Lusin®

PA6, PA66, PA610, PA11, PA12

®

V případě změny materiálu z A na B čistěte pomocí Lusin granulátu vhodného pro A 1 koncentrát (25% Lusin Clean 1500 / 75% zpracovávaný polymer 2 koncentrát (30 % Lusin Clean G 295 C / 70% zpracovávaný polymer) d) H2 Velmi doporučeno/ano Doporučeno Vhodné

SPECTRA spol. s r.o.

Hvozdná 336, CZ-763 11 Želechovice nad Dřevnicí tel.: +420 577 902 404 e-mail: info@spectrazlin.cz www.spectrazlin.cz

42

43


d)

Lusin Clean G 301

Granuláty

d)

®

Lusin Clean LD 250

Granuláty

d)

®

Lusin Clean 1002

Granuláty

Lusin® Clean 1003

Granuláty

®

Teplotní rozsah 120-250 °C

Granuláty

Teplotní rozsah 180-300 °C

d)

Lusin® Clean G 300

Teplotní rozsah > 300 °C

Granuláty

TPU, TPE

d)

Lusin® Clean G 295 C2

CA, CAB, CP

d)

Granuláty

PET, PBT

Granuláty

Lusin® Clean 15001

PPO, PEEK, PPS, PES, PSU, LCP

Granuláty

Lusin® Clean G 410

PC, PC/ABS

Lusin® Clean OH 251

POM

d)

Granuláty

PMMA

Granuláty

Lusin® Clean OH 311

PTFE, PVDF

d)

PVC

Granuláty

Lusin® Clean G 315

SAN, ABS, ASA

Balení

Lusin® Clean G 320

Polyolefíny

Produkt

PS

Registrováno NSF

Prochází filtrem

Kompounding

Extruze (profilů)

Extruze (fólií)

Vyfukování

Vstřikování

ČISTÍCÍ GRANULÁTY PURGING COMPOUNDS

Vhodné pro horké vtoky

Lusin®

PA6, PA66, PA610, PA11, PA12

®

V případě změny materiálu z A na B čistěte pomocí Lusin granulátu vhodného pro A 1 koncentrát (25% Lusin Clean 1500 / 75% zpracovávaný polymer 2 koncentrát (30 % Lusin Clean G 295 C / 70% zpracovávaný polymer) d) H2 Velmi doporučeno/ano Doporučeno Vhodné

SPECTRA spol. s r.o.

Hvozdná 336, CZ-763 11 Želechovice nad Dřevnicí tel.: +420 577 902 404 e-mail: info@spectrazlin.cz www.spectrazlin.cz

42

43


Firma KUKA Roboter nabízí pro aplikace ke vstřikovacím lisům široké spektrum standardních robotů pro umístění vedle stroje a konzolové roboty pro umístění na stroj. Díky tomu máte možnost zvolit kompaktní a vysoce efektivní automatizaci Vašeho vstřikovacího lisu.

KUKA Roboter CEE GmbH organizační složka Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice Tel: (+420) 226 212 271, www.kuka.cz


Firma KUKA Roboter nabízí pro aplikace ke vstřikovacím lisům široké spektrum standardních robotů pro umístění vedle stroje a konzolové roboty pro umístění na stroj. Díky tomu máte možnost zvolit kompaktní a vysoce efektivní automatizaci Vašeho vstřikovacího lisu.

KUKA Roboter CEE GmbH organizační složka Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice Tel: (+420) 226 212 271, www.kuka.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.