Svět plastů číslo 4, září 2011

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu

č. 4 – září 2011


Úvodník Kap ita lismus a ka rti č k y z p l a s tu . „Kdo nekrade okrádá rodinu“ bylo jedno z proslulejších hesel kolujících mezi našimi lidmi v dobách nejprve socialismu, později „reálného“ socialismu. Také se tomu odpornému systému občas říkalo nějakou dobu komunismus podle hesla „co je tvoje to je moje, ale co je moje do toho ti nic není“. V kapitalismu, který u nás existoval před naším odporným režimem i po něm, se však krade neméně. Tím jsem si jist. Takže měl pravdu autor naší neméně známé poučky z doby čtyřicetiletého „ráje“ – „v kapitalismu je vykořisťován člověk člověkem, kdežto v socialismu je tomu naopak“. O tom, že se v kapitalismu krade každým dnem even as we speak a že Spojené království není výjimkou, vyplývá mezi jiným z údajů o zpronevěře, které periodicky vydává britský statistický úřad. A jelikož jsme ve Světě plastů, soustředím se zde na defraudaci týkající se plastových kartiček, které má a užívá prakticky každý občan, či jak je zvykem říkat ve Spojeném království každý poddaný Jejího Veličenstva Alžběty II. Defraudace stojí britskou ekonomiku 38 miliard liber ročně. Více než polovina z této částky připadá na veřejný sektor. Šéf kabinetní kanceláře Francis Maude vysvětlil, že ze zpronevěřené sumy ve veřejném sektoru by bylo možné financovat 800 škol. A podíl této defraudace v hodnotě 365 milionů liber jak ve veřejném tak v soukromém sektoru tvoří podvody z plastovými kartičkami všeho druhu. Podvodníci pocházejí ze všech vrstev britské společnosti. Začátkem února korunní soud v Aylesbury vyměřil třicetiměsíční trest vězení nejstaršímu synovi vikomta Trencharda Alexandrovi, který připravil svého zaměstnavatele, firmu Tesco, o 355 tisíc liber podvodnými transakcemi s firemní kartičkou během více než deseti let. V Tesku byl zaměstnán ve funkci manažera korporativních záležitostí a jeho velmi slušný plat činil 70 tisíc liber ročně. Ne že by si Alexander nepoctivě nabyté zisky strkal do vlastní kapsy. Financoval z nich ztráty letního hudebního festivalu, který pořádal každým rokem v rodinném sídle Standon Lordship v hrabství Hertfordhire. Jak to dělal? Chytrým využíváním počítačové technologie si postupně zvyšoval úvěrový strop firemní kartičky, kterou měl v užívání, ze 6 tisíc na 40 tisíc liber. Na jeho podvod se přišlo při loňském účetním auditu, kdy byl pozván na pohovor se zaměstnavatelem a v přítomnosti policejního vyšetřovatele se ke svému činu plně doznal. K trestu vězení byl odsouzen přesto, že svého počínání upřímně litoval. Celou hodnotu ztráty firmě Tesco uhradila jeho rodina. Alexander však bude muset tento dluh rodině zaplatit do poslední pence. Mezi podvodníky zneužívajícími v Británii kreditní i debetní kartičky byli dva rumunští studenti a dva asijští studenti londýnské univerzity, kteří dostali desetiměsíční trest vězení letos v červnu za nákupy zboží pomocí ukradených kartiček. Soud rozhod, že jednali z čiré chamtivosti. Oba měli letos promovat. Při vynášení rozsudku jim soudce řekl: „Jste oba velmi inteligentní mladí muži. Pocházíte z dobře situovaných rodin, nebyl vůbec žádný důvod pro vaše podvodné jednání“. Údaje z ukradených kreditních kartiček si koupili od devatenáctiletého absolventa soukromé školy Nicka Webera, který řídil nezákonnou internetovou stanici Ghostmarket. Jeho zločiny byly závažnější a proto dostal pět let posezení v chládku. Podle údajů UK Cards Association celkové ztráty vyplývající z podvodů s kreditními a debetními kartičkami vloni činily jak již uvedeno 365 milionů liber, což bylo o 17 procent méně než předloni.Téměř čtvrtinu celkového objemu ztrát představovaly kartičky, které se „ztratily“ v poště cestou k uživateli. Pokles objemu podvodů s plastovými kartičkami zaznamenaný v posledních letech vysvětluje Asociace jako důsledek zlepšování metod detekce těchto podvodů v bankách i v obchodech. Dalším faktorem je zavádění relativně bezpečných embosovaných kartiček typu chip-and-pin. A jedna odbornice v rozhovoru v domácím rádiu BC řekla, že klesající objem podvodů tohoto druhu je také důsledkem větší opatrnosti a lepší informovanosti samotných uživatelů kartiček. Sám jsem se před lety stal také obětí podvodu tohoto druhu. Jakýsi mě neznámý výtečník se dostal k údajům mé kreditní kartičky od hypotéční záložny Abbey. Zjistil jsem to teprve z výpisu účtu, kde jsem si všiml dvou položek vybraných v hotovosti ve filipínském hlavním městě Manile. Tam jsem v životě nebyl. Podvodné transakce jsem ihned záložně nahlásil. Třeba říci, že manažer se mnou jednal kulantně a o své peníze jsem nepřišel. Celá věc je pro mě dodnes záhadou. Svou kartičku jsem nikomu nepůjčil a měl ji neustále pod kontrolou v peněžence. Jedna věc je jistá: podvodníci se najdou všude. Dávejme si na ně pozor. Pro Svět plastů – Milan Kocourek, stálý spolupracovník ČRo ve Spojeném království – Walton on Thames, Surrey

Zlepšujeme otěruvzdornost

plastů

NaVšTiVTe NáS Na VeleTrhu FaKuMa 18.10. – 22.10. 2011

Friedrichshafen, hala B2, stánek B2-2212

Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi rychle své hranice teplotní odolnosti. Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.

Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů.

Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované

plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost. Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.

BGS – Váš specialista na radiační síťování. www.bgs.eu

Zastoupení v ČR: Ing. Michal Daněk Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

září 2011

2

speciál MSV 2011 Anzeige_abriebfest_Tschechien_2011.indd 1

31.03.2011 16:14:54


Hydraulické oleje pro vstřikolisy a jejich provozní diagnostika Když vznikl hydraulický systém, byl vědní obor fluidního inženýrství ještě neznámý a Pascalovy principy začali při svých vynálezech uplatňovat Sir William George Armstrong a Josef Bramah. Od prvopočátku k dnešku Držitelem patentu na vynález hydraulického lisu se stal v roce 1795 Josef Bramah. V roce 1845 navrhl Sir William George Armstrong svůj hydraulický jeřáb a tvrdil, že vyloží lodě rychleji a levněji než běžně používané jeřáby. Hydraulický zvedák vynalezl v roce 1851 Richard Dudgeon. A právě tyto skutečnosti nám vytvořily podmínky rozvoje poměrně efektivního přenosu tlakové energie formou kapalin. Zároveň nám umožnily ovládat parametry takto přenášené energie podle přesně zadaných požadavků. Postupem času nacházely technicky vylepšené hydraulické systémy široké uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu. V současné době jsou hydraulické systémy jedním z nepostradatelných mechanických prvků používaných při konstrukci a stavbě strojů. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů. Hydraulické oleje Vedle speciálních hydraulických kapalin se stal jednou z nejrozšířenějších kapalin minerální hydraulický olej. Pro své optimální fyzikální a další vlastnosti je právě on používán ve velké většině dnes konstruovaných a provozovaných hydraulických systémů. Hydraulické oleje, stejně jako i ostatní moderní hydraulické kapaliny, jsou během provozu v hydrostatickém systému vystaveny mnoha vlivům. Musí být nestlačitelné, odolné vůči vysokým tlakům a teplotám. Redukcí průtoků dochází u hydraulických olejů k expozici prouděním při vysokých průtokových rychlostech. Hydraulické oleje jsou ve výkonných hydraulických systémech namáhány vysokým oběhovým číslem, které tak klade enormní nároky na jejich minimální pěnivost a schopnost maximálně odlučovat vzduch. Během provozu hydraulických olejů jsou náročné požadavky kladeny i na bezchybnou schopnost eliminovat nepříznivé vlivy kontaminace oleje vodou. Ta pochází jednak z kondenzované vzdušné vlhkosti a v některých případech i z možných netěsností chladicích systémů. K další expozici hydraulického oleje během provozu dochází v četných třecích a regulačních uzlech hydraulických systémů. Tedy tam, kde jsou od olejů očekávány výborné protioděrové a mazací vlastnosti. U některých typů olejů jsou požadovány i vlastnosti detergentní.

speciál MSV 2011

Jaké vlastnosti musí splňovat hydraulický olej, aby výše popsaným nepříznivým vlivům dlouhodobě odolal? Základním kritériem pro hydraulické oleje je odpovídající kinematická viskozita měřená při 40 °C. S viskozitou oleje souvisí jednoznačně i viskozitní index. Ten je vyjádřený bezrozměrnou číselnou hodnotou, jejíž velikost vyjadřuje závislost viskozity oleje na teplotě. Obecně lze říci, že čím je číslo viskozitního indexu vyšší, tím je závislost viskozity oleje na teplotě nižší. Další důležitou vlastností je odolnost vůči thermooxidačnímu namáhání. Ve velké míře je dána typem použitého základového oleje a obsahem účinného typu antioxidantu. Podstatnou vlastností oleje je také již zmíněná odolnost oleje vůči tvorbě pěny a schopnost oleje v co možná nejkratším čase odloučit obsažený vzduch. Tento atribut hraje jednu z významných rolí ve způsobilosti hydraulického systému. Jedná se o jeho schopnost s minimální ztrátou přenášet tlakovou energii a přesně reagovat na potřebné regulační změny. Dalším neméně důležitým parametrem je schopnost oleje odsazovat vodu, tato vlastnost je vyjádřena jeho deemulgační charakteristikou. Nepostradatelná je i dostatečná mazivost a protioděrové vlastnosti.

Základními hydraulickými oleji této skupiny je řada MOGUL HM. K její výrobě se používají základové oleje group II a účinné přísady. Vysokou kvalitu olejů řady MOGUL HM potvrzují nejen náročné strojní zkoušky, ale i dlouhodobé testy u koncových zákazníků. Oleje řady MOGUL HM S vynikají oproti předchozí řadě navíc vysokou termooxidační stabilitou (> 3 000 hod. dle zkoušky ASTM D 943) viz graf 1. Další předností olejů této řady jsou hydrolytická stabilita, filtrovatelnost a zlepšená odlučivost vzduchu obr. 1. Velmi dobré jsou i jejich mazivostní vlastnosti (FZG > 12). Kvalita finálního produktu je dána v tomto případě základovými oleji group II zušlechtěnými speciálními směsnými přísadami. Oleje HM S jsou určeny především pro vysoce zatěžované vysokotlaké hydrostatické mechanismy s mimořádnými požadavky na životnost pracovní kapaliny (tzn. se zvláště dlouhými výměnnými lhůtami) a vybavené filtry s velkou jmenovitou filtrační schopností – i pod 5 mikrometrů. Pokračování na str. 4

Vhodné hydraulické oleje pro vstřikolisy Pro tlakové systémy vstřikolisů se používají nejčastěji hydraulické oleje (určené pro vysoce namáhané hydrostatické mechanismy) výkonnosti HM dle ISO 6743/4 resp. HLP dle normy DIN 51 524 část 2. Viskozita oleje se volí dle ISO VG, a to zejména ISO VG 46 nebo 68, tj. 46 nebo 68 mm2/s při 40 °C. Na českém trhu se nejčastěji setkáváme s ropnými hydraulickými oleji, vyráběnými na bázi selektivně rafinovaných základových olejů, tzv. group I. Tyto oleje splňují požadavky normy HM / HLP, ale díky použitému základovému oleji mají nižší oxidační stabilitu (nižší životnost) a nižší viskozitní index (užší teplotní rozsah použitelnosti).

Graf 1

Společnost PARAMO vyrábí a dodává hydraulické oleje formulované ze základových olejů, které jsou získávány speciální hydrogenační technologií – základové oleje group II. Tyto oleje mají vyšší oxidační stabilitu a vyšší viskozitní index. V kombinaci s účinnou aditivací pak zajišťují prvotřídní úroveň rozhodujících parametrů kvality převyšující se značnou rezervou požadavky normy DIN 51 524 / HLP. Obr. 1

3


Pokračování ze str. 3

Moderně koncipovaná řada hydraulických olejů se skrývá pod obchodním názvem MOGUL HM ZF. I tyto oleje jsou vyráběny z kvalitních hydrogenačně rafinovaných základových materiálů a vysoce výkonné víceúčelové přísady, která zlepšuje užitné vlastnosti výrobku. Žádná z komponent neobsahuje sloučeniny typu ZnDDF (použitých u běžných typů hydraulických olejů). Jedná se tedy o hydraulické oleje bez obsahu zinku (zinc free). Oleje MOGUL HM ZF mají i řadu dalších předností, jako: - extrémní oxidační stabilitu (téměř 7 000 hod. podle ASTM D 943), - vynikající protioděrové vlastnosti (FZG >12, Brugger test 43 N.mm-2), - vynikající filtrovatelnost i za přítomnosti vody, - mimořádně dobré povrchové vlastnosti Díky těmto parametrům jsou předurčeny pro vysokotlaké hydrostatické mechanismy vybavené generátory náročnými na protioděrový účinek oleje a zvláštními požadavky na termooxidační stabilitu.

a udržovat ve vznosu nečistoty vznikající za provozu v hydraulickém systému. Ale i ty, které se dostávají do kontaktu s jinými zdroji znečištění, jako je voda a chladicí kapaliny. V případě hydraulických systémů obráběcích strojů pak kapaliny obráběcí. Hydraulické oleje MOGUL H-LPD jsou schopné adsorbovat až 0,2 % vody, aniž by byla ohrožena funkce hydraulického systému. Odpovídají i hlavním požadavkům specifikace MAN N 698.

zařízení schopných zachytávat vlhkost obsaženou v nasávaném vzduchu. U velké většiny hydraulických olejů se vlivem působení polárních látek projevují nevyhovující povrchové vlastnosti oleje, zhoršená či nevyhovující deemulgační charakteristika, deemulgační číslo, pěnivost a odlučivost vzduchu. Tyto poruchy jsou ve většině případů způsobeny kontaminací hydraulického oleje nevhodně používanými čisticími prostředky na bázi detergentů.

Diagnostika hydraulických olejů

Jak správně měřit mechanické nečistoty?

Dlouhodobá správná funkce hydraulického systému závisí nejen na čistotě hydraulického oleje, ale i na stavu jeho provozních parametrů. Ty tudíž vyžadují pravidelnou kontrolu formou tribodiagnostiky.

Nejpoužívanější jsou metodiky měření kódu čistoty ISO 4406 a NAS 1638. V současné době se využívají různé měřicí přístroje na principu laseru, tzv. bílého světla, průtoku přes kalibrovaná síta či pomocí mikroskopu. Ne všechny přístroje však měří skutečný obsah mechanických částic.

U hydraulických olejů se kontrolují z provozních parametrů zejména kinematická viskozita při 40 °C, číslo kyselosti, obsah vody, obsah mechanických nečistot formou čítače částic, obsah aditiv, deemulgační vlastnosti, pěnivost a odlučivost vzduchu. Pro diagnostiku samotného hydraulického systému a jeho jednotlivých mechanických prvků se stanovuje obsah křemíku a otěrových kovů.

Provedeny byly rozsáhlé porovnávací zkoušky s hydraulickými oleji výkonnosti HM respektive HLP a neaditivovanými základovými oleji. Významný rozdíl v naměřených hodnotách byl zejména u aditivovaných olejů. Navíc se chyba v měření výrazně zvýšila při důkladné homogenizaci vzorku. Důvod? Načítání rozptýleného vzduchu ve vzorku měřeného oleje. Tato zkušenost vede k závěru, že rozhodujícím faktorem pro měření skutečného obsahu mechanických nečistot, obsažených v reprezentativním vzorku sledovaného hydraulického oleje, je volba odpovídající metodiky přístroje. Pavel Bureš a Jiří Pschera oddělení obchodně-technických služeb PARAMO, a.s.

Přístroj na zkoušku – Brugger test

Přístroj na zkoušku – FZG test

Ve výčtu hydraulických olejů nelze opomenout ani oleje typu H-LPD. Řada MOGUL H-LPD má užitné vlastnosti obdobné jako konvenční oleje typu HM / HLP. Navíc ale disponují schopností uvolňovat, rozpouštět 06 Uhr Seite 1

Důležitá je především čistota hydraulického oleje. Tu z pohledu mechanických nečistot ovlivňují důkladná filtrace olejového systému a použití výkonných vzduchových filtrů na odvzdušnění nádrže včetně

V příspěvku byly použity běžně dostupné historické údaje

Grolman s.r.o., Na Valentince 644/15, 151 34 Praha 5 Tel: +420 251 553 233, Fax: +420 251 553 723, Mobil: +420 777 836 562 E-mail: j.vanecek@grolman-group.com Web: www.grolman-group.com

International Distribution Antistatika, činidla zlepšující prokluz, lubrikanty, dispergátory pigmentů, činidla proti zákalu pro polymerní a aplikace v plastech. OXBD koncentráty umožňující plánovat životnost a degradaci plastových výrobků. CICP (Complex Inorganic Coloured Pigments – komplexní anorganické barevné pigmenty), také označované MMO (Mixed Metal Oxides – směsné kovové oxidy).

4

Černé pigmenty Printex a Special Black dostupné v práškové a perlové formě. Dále vodivá verze a UV stabilizovaná verze. Lioprep LS: řada pigmetových přípravků pro plasty bez vlivu na smrštění. Catulia M: pigmentové přípravky s obsahem PE vosků pro polyolefiny. Plniva pro plasty: mastek, Wollastonite, hydroxid hlinitý a hořečnatý, srážený uhličitan vápenatý, kalcinovaný kaolin, metakaolin a slída.

speciál MSV 2011


SEMIKRYSTALICKÉ KONSTRUKČNÍ PLASTY POLYAMID 66 – Durethan® A

POLYAMID 6 – Durethan® B

kaprolaktam + skelné vlákno

POLYBUTYLENTEREFTALÁT – Pocan®

Kontakt Česko: Ing. Oldřich Pazderník, oldrich.pazdernik@lanxess.com, tel.: +420 603 222 352 Kontakt Slovensko: Ing. Pavol Škultéty, pavol.skultety@lanxess.com, tel.: +421 918 709 996

RHEINCHEMIE – GUMÁRENSKÉ SPECIALITY Rhenogran®, Rhenosin®, Rhenofit®, Rhenocure®, Rhenoshape®, Rhenodiv®, Levaform®, Rhenomark®, Aflux®, Aktiplast®, Antilux®, Urepan®, Rhenoblend®, Rhenopren®, Santoweb®,Vocol® Kontakt ČR a SR: Ing. Tony Humplík, antonin.humplik@lanxess.com, tel.: +421 905 403 565

KAUČUKY – CR, EPDM, NBR, EVM, HNBR, FKM Baypren®, Buna® EP, Keltan®, Perbunan®, Krynac®, Baymod® N, Levapren®, Levamelt®, Baymod® L, Levatherm®

GUMÁRENSKÉ CHEMIKÁLIE – ACC, AOX, SPEC Vulkacit®,Vulkanox®,Vulkazon®,Vulkasil®,Vulkalent®,Vulcuren®, Perkalink®, Renacit®, Cohedur®, Zinkoxyd®, Emulvin® Kontakt ČR a SR: Ing. Jan Devátý, jan.devaty@lanxess.com, tel.: +420 603 222 350

Zastoupení pro ČR a SR: Lanxess CEE, Štětinova 4, SK-811 06 Bratislava, tel.: +421 232 151 626, www.lanxess.com Malodistributor v ČR: RADKA spol. s r.o., Na Lužci 706, CZ-533 41 Lázně Bohdaneč, tel.: +420 466 924 911, www.radka.cz Malodistributor v SR: Kora a.s., Zlatovská 27, SK-911 05 Trenčín, tel.: +421 326 521 269, www.kora.sk

speciál MSV 2011

5


Wittmann Battenfeld CZ v novém Skupina Wittmann Battenfeld zaujímá jednu čelních pozic mezi dodavateli vstřikovacích strojů a periferních zařízení. Je aktivní po celém světě – má 28 dceřiných firem a 24 obchodních zastoupení. Sídlo mateřské firmy se nachází ve Vídni, kde jsou také umístěny dva výrobní závody na výrobu části sortimentu robotů, temperančních přístrojů, zařízení na dopravu a sušení matriálu. Součástí fabrik je i oddělení vývoje včetně testovacího pracoviště na simulaci rozdílných klimatických podmínek. Hlavní výrobní závod se nachází v maďarském Mosonmagyaróváru. Mlýnky zase společnost vyrábí ve Francii.

Nové sídlo WIBA_CZ

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o. byla založena v roce 2003 a je zodpovědná za prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice. Skupina Wittmann jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů:

Nejvyšší představitelé koncernu Wittmann Battenfeld (zleva: Ing. Michael Wittmann, Dr. Werner Wittmann, Ing. Michal Slaba, Mag. Georg Tinschert)

• roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště • lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu • temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry • drtiče vtoků i dílů • vstřikovací stroje Battenfeld Na začátku června firma Wittmann Battenfeld CZ otevřela nové prostory v Malých Nepodřicích u Písku a to za účasti nejvyšších představitelů koncernu. Nová budova přesahující 1000 m² užitné plochy obsahuje dostatek kancelářských prostor, sklad náhradních dílů, velkou školicí místnost i halu pro předvádění strojů a zařízení, servis, montáž uchopovačů i jednoúčelových zařízení. Při slavnostním otevření byly představeny stroje a zařízení z celého výrobního programu koncernu. Elektrický vstřikovací stroj EcoPower 110/350 s lineárním robotem W813 a s řízením integrovaným do řídicího systému vstřikovacího stroje, hydraulický stroj HM 180/750 s robotem W821 a hydraulický stroj HM 65/210 s energeticky úsporným pohonem ServoDrive. Předvedeny byly i roboty W811 a W702, zástupci řady temperančních přístrojů, včetně nového modelu Tempro Plus D. Dále pak osvědčená řada průtokoměrů a chladící zařízení COOLMAX. Oblast sušení a dopravy a recyklace granulátu byla zastoupena kompaktními sušičkami DRYMAX včetně nasávačů FEEDMAX, dále pak představiteli rychloběžných i pomaloběžných mlýnků řady MAS a SUMO.

Prohlídka strojů

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev 397 01 Písek info@ wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz

Tým WIBA_CZ s Ing. Michaelem Wittmannem (uprostřed)

6

speciál MSV 2011


N

worldwww.wittmann-group.cz of innovation speciál MSV 2011

s

pavilón G1 stánek č.40

štivte ná v a

MSV Brno 2011 3. – 7.10.

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. | Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek Tel.: 00420 384-972-165 | Fax: 00420 382-272-996| info@wittmann-group.cz

7


Firma vznikla v červnu 1991 z iniciativy pracovníků skupiny „RIM“ bývalého Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) ve Zlíně. Hlavním podnikatelským záměrem firmy byla HI-TECH z oblasti technických plastů „Reaktivní vstřikování polyamidů – NYRIM“. V rámci spolupráce s garantem této technologie Nizozemskou firmou DSM bylo firmě RIM-Tech spol. s r.o. postupně předáno know how pro technologii NYRIM. Počátkem září 1992 se tak firma stala jedinou firmou východního bloku, která zabezpečovala komplexní služby v této oblasti, od vývoje až po sériovou výrobu. Vzhledem k výraznému nárůstu výroby a služeb a s tím souvisejícími nároky na řízení společnosti došlo počátkem roku 1993 k zavedení pružné organizační struktury v čele s tříčlenným výkonným managementem. V témže roce se firma přestěhovala do výrobních prostor v dnešní průmyslové zóně Zlín Východ (Příluky), kde sídlí dodnes.

Období ekonomické krize zastihlo firmu při rekordním růstu a ročních tržbách přesahující půl miliardy Kč. Zastihlo ji však připravenou a akceschopnou. Díky včasné reakci a disciplíně při provádění správných akcí tak firma během tohoto období neztratila žádného zákazníka, udržela kompletní vývojovou základnu a získala nové atraktivní zakázky. S trochou nadsázky by se dalo říct, že tak firma vyšla z krize nikoliv oslabena, ale posílena. Rimtech vstupoval do nadnárodní skupiny s výrazným potenciálem, kvalitní firemní kulturou a silnou základnou expertních pracovníků. Díky tomu si v krátkém čase vybudoval v rámci divize Promens Components silné postavení. V roce 2010 pak získala Zlínská jednotka velmi prestižní cenu Promens Innovation award. Díky investiční politice do růstu a modernizace výroby dle metod operational excelence, portfoliu zákazníků, kvalitní zaměstnanecké základně a uplatňování principu kontinuálního zlepšování ve všech úrovních a procesech stojí Promens Zlín při obratu nad 500 mil Kč na pevných základech s kvalitní vizí v rámci středně i dlouhodobé budoucnosti.

Rok 1995, kdy měla firma téměř 50 zaměstnanců, se stal pro firmu klíčový z hlediska jejího dalšího vývoje. Po předchozích úspěšných projektech se podařilo vstoupit jako vývojový dodavatel do úspěšně se rozvíjející automobilky Škody Auto. Tímto krokem firma definitivně získala charakter výrobní společnosti a v roce 1997 došlo ke změně na akciovou společnost. Aby byla firma schopna udržet dynamiku růstu a ještě více uplatnit svůj potenciál, vstoupil do firmy v roce 1998 finanční partner, společnost EPIC. V téže letech firma spustila program diverzifikace segmentů trhů a zavedla další technologie pro výrobu velkoplošných dílů ve středních a nižších sériích. Jednalo se o technologii DCPD-RIM, PU-RIM a technologii vakuové tvarování. Se svou více jak stovkou zaměstnanců je svými zákazníky firma vnímána dle svého firemního sloganu – Spolehlivý partner pro nejnáročnější aplikace. Takto úspěšně zavedená firma zahájila své první dodávky na zahraniční trhy a to pro Belgického výrobce autobusů VANHOOL. Jedním z klíčových prvků firmy byla včasná definice potřeb a jejich řízené zavedení v praxi. Proto rokem 2000 zavedla metody průmyslového inženýringu, který se dle očekávání ukázal jako jeden ze zásadních z hlediska pozdějšího vstupu nadnárodních zákazníků. Následujících roky jsou pro firmu velmi intenzivní a také úspěšné. Zvládnutím náročných podmínek, sérií auditů a dalších kritérií se firma stala vývojovým dodavatele světových firem jako např. Thermoking a Carrier, John Deere, Volvo, Renault, GE, Iveco, Saab a řada dalších. Firma, s tržbami přesahující 200 mil Kč ročně, měla již obrovskou dynamiku. Jako první ve svém oboru v České republice získala certifikaci ISO/TS 16949 a ISO 14001. Dalším úspěchem je pak získání ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu „Dodavatel roku“ a to ve dvou ze tří hodnocených kategorií. O rok později získává ředitel společnosti ocenění „Podnikatel Zlínského kraje“. Z pohledu globálního trhu a udržení růstového tempa na něm hrozilo, že firma dosáhne svých hranic. A proto se v témže roce firma Rimtech stala členem skupiny Polimoon, později Promens Group, který je svou celosvětovou účastí skutečným globálním hráčem.

8

Firma Promens a.s. nabízí: – komplexní vývoj

n konstrukce dílů, sestav, výrobků a celků

n materiálový inženýring a optimalizace

n balení a logistika

n konstrukce a výroba nástrojů

n zkoušky a testování

– výroba

n DCPD-RIM (Telene)

n PU-RIM

n PA-RIM

n vakuové tvarování

n CNC ořez, lepení, svařování ultrazvukem

n lakování velkoplošných plastových dílů

n montáže, logistika JIT, JIS

speciál MSV 2011


speciรกl MSV 2011

9


Local Sales Contact: Andrzej Wróbel Tel.: +48 69 343 72 00 Customer Service Contact: Tel.: +48 22 332 35 20 Distributer Contact: Albis Plastics CR s.r.o. Tel.: 387 311 352

Ampacet’s R&D tým vyvinul nový optimalizovaný Process Aid Masterbatch (PA) poslední generace, který eliminuje lom taveniny, snižuje die deposits a zdokonaluje produktivitu – zdokonalené konkurence schopné výrobky vedou ke zlepšení VÝKONNOSTI a KVALITY. Nový 103700 zvláště vyhovuje směsím obsahujícím pigmenty a plnidla. Oproti jiným PPA’s nenarušuje optické vlastnosti filmu. Díky tomu je vhodný pro kritická využití.

Rychlejší zmizení lomu taveniny s novým 103700 umožňuje stabilní proces a lepší optické vlastnosti. Testy na snížení lomu taveniny a testy na snížení tlaku byly provedeny na kruhové kapilární lisovací lince při použití butenu LLDPE MI 0.7 (190 °C; 2.16 kg) a stejné obsahy různých PPA aktivních složek na Ampacet’s 102996 & 102232, tradiční PA PE MBs jsou vhodné pro pigmentované směsi a nový 103700 Processing Aid. Lis byl nastaven na 200 °C a data byla zapisována v různých intervalech pro zjištění zbytkového lomu taveniny a die head tlaku. Nový 103700 jasně ukazuje rychlejší zmizení melt fracture umožnující plynulý proces a lepší optické vlastnosti krátce po zahájení extruze.

Excelentní optická a povrchová hladkost dokonce i při kritických využitích. Film vyrobený s nadměrným množstvím PA PE MB 103700 vykazuje nižší gel count, podobný tomu, který získáte u čistého polyethylenového filmu a je mnohem nižší než film obsahující stejné množství t.j.102232.

Další výhody: n Stabilnější proces kontroly n Širší záběr výroby (nižší teplota a tlak) n Lepší bublinová stabilita n Lepší průhlednost filmu v ne-pigmentovaných aplikacích n Vyšší lesk Nižší viditelná vazkost umožňuje výrobci zvýšit produkci vytlačování. Toto zařízení může být rovněž použito ke zvýšení úrovně LLDPE při použití směsí LDPE/LLDPE. Výrobek 103700 je doporučován při procesech lisování polyethylenu s maximální výrobní teplotou 240 °C. Pro teploty nad 240 °C doporučujeme naše výrobky MB 102234 a 103654. Obecně doporučujeme snížení podílu/poměru z 1 na 2 % u 103700 jako průběžný režim. Jakkoli při zahájení lisování může být úroveň zvýšena na 10 % na dobu nezbytně nutnou k dosažení hodnoty nízkotlaké úrovně.

10

speciál MSV 2011


Styrolution – zastoupení pro Českou republiku a Slovensko: STRACHOTA Mojmír – styrénové polymery a kopolymery: mojmir.strachota@basf.com

Styrolution

speciál MSV 2011

11


Hydraulické oleje – jejich správný výběr a sledování se vyplatí V moderních průmyslových podnicích lze najít rozličné druhy strojních zařízení a jejich údržba po mechanické stránce je povětšinou velmi dobře zajišťována. Však také na jejich spolehlivém provozu leckdy závisí celé úseky výrobních linek a jejich odstávka těmto podnikům přináší nemalé finanční ztráty. Ne všude je ale do této pravidelné údržby a monitorování začleněna i náplň těchto strojů – mazací olej. Zní to jako klišé, ale tvrzení „olej je krev strojů“ má své opodstatnění a analogie v živočišné říši. Stejně tak, jako je tomu například u lidí, i u strojů můžeme pomocí vhodné diagnostiky určovat, zda není ve sledovaném objektu něco v nepořádku nebo zda nedochází k nežádoucím změnám, které by ve finále vedly právě ke kritickým stavům. Diagnostika stavu oleje však není tím prvním, čím by se měli provozovatelé zabývat. Nejdůležitějším počátečním rozhodnutím je správná volba oleje. Mezi veřejností povětšinou převládá názor, že hydraulický olej je záležitost velice jednoduchá a že nejsou mezi jednotlivými typy prakticky žádné rozdíly. Určitě připouštíme, že hydraulické oleje patří z hlediska vývoje a výroby ve srovnání např. s motorovými oleji mezi méně náročné druhy mazacích olejů, nicméně i hydraulických olejů co do kvality a funkčních vlastností existuje velké množství a je třeba dbát zvýšené pozornosti při jejich výběru. O to více toto tvrzení platí v případě tak namáhaných strojů, jako jsou vstřikovací lisy.

Základním zdrojem pro čerpání informací o doporučených náplních strojů bývá povětšinou servisní manuál stroje nebo jiný obdobný dokument publikovaný výrobcem zařízení. Bývají v něm uvedeny kvalitativní standardy, které musí náplň stroje splňovat, popřípadě jsou zde jednotlivé druhy olejů nebo komerční názvy od jednotlivých výrobců přímo vyjmenovány. Tyto oleje jsou ve valné většině výrobcem stroje přímo testovány v provozu a pro výrobce oleje získání tohoto doporučení v oficiálních dokumentech znamená nemalý finanční náklad. I z tohoto důvodu je prakticky zaručeno, že doporučený olej splňuje veškeré nezbytné parametry. Neznamená to však, že olej jednoho výrobce nemůže výkonnostně převyšovat, někdy velmi významně, olej jiného výrobce. Tyto rozdíly se pak projevují většinou při dlouhodobém provozu stroje a při pravidelné diagnostice stavu náplně. Předpokladem pro takovéto srovnání je samozřejmě srovnatelná intenzita péče o stroj a o kapalinu v něm. Pokud se výrobce odkazuje pouze na všeobecně uznávané kvalitativní normy jako ISO nebo DIN (např. ISO 6743, DIN 51 524) a příslušnou viskozitní třídu je volba nejvhodnějšího oleje složitější. Tyto normy jsou relativně velmi benevolentní a plnění všech jejich požadavků ještě nezaručuje dlouhodobý bezproblémový provoz strojního celku. V případě nedodržení ani těchto primárních požadavků mohou být dopady pro stroj katastrofální i v poměrně krátkém čase. Poměrně častou chybou je nesprávná volba viskozitní třídy. Nejčastějšími doporučenými třídami pro předmětný okruh strojů bývají ISO VG 46 a ISO VG 68. V důsledku použití oleje o nižší viskozitní třídě může docházet k únikům kapaliny z méně těsných míst, v horším případě pak kvůli nedostatečné mazací a ochranné schopnosti oleje ke zvýšenému opotřebení více namáhaných součástí stroje (čerpadla, písty), zejména při provozu ve vyšších teplotních a tlakových režimech, vedoucímu až k destrukci těchto součástí. V opačném případě, tedy při použití viskóznějšího oleje než je doporučeno, je velmi častým jevem přehřívání stroje (z důvodu horšího odvodu tepla a vyššímu stupni tření ve stroji) a hojně se vyskytující odstavování teplotními senzory. Z hlediska teploty vyšší provozní režim má rovněž za následek mnohem rychlejší degradaci olejové náplně, z čehož plynou další rizika. Viskóznější kapalina se navíc obtížněji distribuuje do nejnáchylnějších oblastí, kde může, jako v předchozím případě, docházet ke zvýšenému opotřebení.

12

Letmo zmíněná degradace olejové náplně je dalším úskalím provozovaní stroje. Veškeré kvalitativní parametry oleje se v průběhu času mohou měnit. Viskozita oleje se provozním zatížením a stárnutím zvyšuje a mohou tak nastávat popsané problémy. Viskozita náplně se však může rovněž snižovat a to zejména v důsledku termické a mechanické degradace složek oleje. Tento trend je o to patrnější při nesprávné prvotní volbě, kdy jsou ve vstřikolisech používány oleje např. typu HV dle ISO 6743 nebo HVLP dle DIN 51 524, které obsahují velké množství polymerních přísad zajišťujících např. použitelnost v širší teplotní oblasti, zejména ve venkovním prostředí. Tyto oleje jsou až na výjimky (např. hydrokrakové oleje s přirozeně širokým teplotním spektrem použitelnosti) pro provoz vstřikolisu nevhodné, protože přísady podléhají degradaci střihem i na relativně makroskopických hranách, které se vyskytují například v proporcionálních ventilech. Důsledkem toho mohou nastávat podobné situace jako v případě použití oleje o nižší viskozitní třídě, než je doporučeno. Na příkladu viskozity byla prakticky popsána důležitost diagnostiky olejové náplně. Nejedná se však pouze o tento parametr, který je sledován průmyslovou tribodiagnostikou. Mezi další ukazatele stavu náplně patří změny kyselosti, obsah vody, změny odezev jednotlivých látek, zejména přísad, v infračerveném spektru, přítomnost a množství kontaminantů a otěrových prvků, v neposlední řadě pak i změny fyzikálních vlastností, jako je sklon ke tvorbě pěny nebo rychlost odlučování vzduchu. Výsledky laboratorních zkoušek jsou však bez správné interpretace pouhá čísla. Odborník hodnotící tyto hodnoty musí být nejen znalý fyzikálních a chemických pochodů probíhajících v olejích a jejich vazeb na laboratorní výsledky, musí mít ale také přehled o diagnostikovaném zařízení. Součinnost provozovatele stroje se tak stává velmi žádoucí, téměř nezbytnou. Na druhou stranu se však vynaložené úsilí a finance na diagnostiku velmi brzy vyplácejí v podobě velmi omezené poruchovosti strojního parku, drastického snížení nákladů na opravy zařízení v řádu až několika desítek procent, ale hlavně ve zkrácení prostojů zařízení na minimum. Tato poslední položka bývá z pohledu průmyslového podniku nejzásadnější, ale rovněž nejobtížněji vyčíslitelná. Zpět ale k vlastní diagnostice a vlivu zhoršených vlastností olejové náplně na stav stroje. Kromě viskozity jsou sledovány další již zmíněné parametry, které pokrývají následující oblasti: 1) úroveň chemické degradace 2) kontaminace cizími látkami z okolí 3) kontaminace s interním původem 4) změny fyzikálních vlastností Zkoušky nelze zcela přesně dělit do jednotlivých oblastí, jelikož jejich naprostá většina má určitý přesah do jiné kategorie. Lze uvést několik příkladů. Číslo kyselosti a diagnostika infračervenou spektrometrií jsou používány zejména pro sledování míry proběhlých degradačních procesů v kapalině, lze však v určitých případech odhalit i kontaminaci cizími látkami (na obrázcích jsou spektra hydraulických olejů z dlouhodobých sledování degradace/kontaminace, v prvním případě se jedná o naprosto bezproblémový stav, na druhém obrázku jsou však patné velmi výrazné změny, které mohou přímo ohrožovat stav zařízení). Prvkovou analýzou je dále sledováno množství jednotlivých otěrových prvků pocházejících ze zařízení, ale rovněž množství jiných prvků

speciál MSV 2011


proniklých do kapaliny z okolního prostředí. Na pěnivostní charakteristiku má výrazný vliv jak stupeň degradace oleje, tak jeho kontaminace. Tímto způsobem je možno pokračovat i dále. Interpretace vazeb mezi jednotlivými parametry jsou asi tím nejsložitějším na tribodiagnostice a zásadně doporučuji ji svěřit kompetentní osobě. Co dodat na závěr? Tribodiagnostika dokáže odhalit pomocí laboratorního rozboru nejen stav oleje, ale hlavně stav stroje. Tribodiagnostika Vám řekne, zda se na zařízení neděje něco, co prozatím nemá vliv na provoz, ale hrozí zde riziko, že časem dojde k výraznému zhoršení, k poruše a odstávce. Tribodiagnostika Vám stanoví optimální interval výměny náplně. Pokud přemýšlíte, zda použít či nepoužít tento způsob pro sledování stavu Vašich strojů, doporučuji vložit na pomyslné misky vah odpovědi na následující otázky: Na straně jedné: Kolik obnášela investice do strojního parku v naší společnosti? Jaké prostředky vynakládáme na opravy zařízení? Jak velké jsou sankce za nedodržení termínů v důsledku odstávky výroby? Kolik stojí nové mazací náplně našich strojů?

Obrázek č. 1 – Infračervená spektra – vyhovující průběh

Na straně druhé: Kolik stojí standardní systém sledování stavu oleje pomocí tribodiagnostiky? Tento více než extrémní nepoměr hovoří ve prospěch tribodiagnostiky velmi výmluvně. Ing. Ladislav Fuka Vedoucí zkušební laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o. Divize paliv a maziv Obrazový materiál vstřikolisů ARBURG© byl laskavě poskytnut společností ARBURG spol. s r.o.

Obrázek č. 2 – Infračervená spektra – nevyhovující průběh

ALBIS rozšiřuje nabídku termovodivých plastů T - CONDUCTIVE Materiály ALBIS T - CONDUCTIVE nabízí ve srovnání se standardními plasty výrazně vyšší tepelnou vodivost, přes 20 W/m K. Kromě toho se nabízejí další výhody – redukce hmotnosti dílů a designová svoboda při konstrukci dílu. To vše najde uplatnění v mnoha oborech, kde se pracuje s odvodem / přívodem tepla. Tato speciální řada kompoundů se nadále rozšiřuje – v současnosti nabídka pokrývá polymery PP,PA12, PA66, PBT, PPS. Tyto tepelně vodivé plasty jsou prodávány pod obchodnímu názvy ALCOM (různé polymery) a TEDUR(PPS) a to ve variantě elektricky vodivé (TCE) nebo elektricky izolační (TCD). Aplikační možnosti jsou široké: tam, kde je potřeba přenos tepla, nabízí možné řešení náš T - CONDUCTIVE. Můžeme jmenovat chladiče elektronických součástek, LED diod, patice žárovek, statory pro elektromotory, tepelné sondy, osvětlení obecně, atd.. Konkrétním výrobkem je denní osvětlení automobilu na bázi LED, od výrobce OSHINO LAMPS z Norimberka. Tento světlomet s vysokou intenzitou svitu je osazen výkonými LED diodami. Vetší proudy v obvodu způsobují zahřívání diod. Za určitý čas by toto teplo negativně ovlivnilo životnost a svítivost světlometu. Díky použití T - CONDUCTIVE v konstrukci světlometu je generované teplo velmi dobře odváděno do okolí.

Chladič pro elektro součástky

Z novinek v nabídce ALBIS jmenujme materiály ALFATER TPE (na bázi PP a EPDM), v obalech užívaný absorbér kyslíku SHELFPLUS O2 a EKO materiály na bázi přírodních plniv. LED denní světlomet Krátký profil skupiny ALBIS PLASTIC (www.albis.com) Skupina ALBIS PLASTIC patří v Evropě k vedoucím firmám v oblasti distribuce a kompoundování technických termoplastů. Dceřiné společnosti, kterých je 16, pracují v celé Evropě, na dálném Východě a v severní Americe. Výrobní závody jsou tři a to v Hamburku (centrála společnosti), Zülpichu a v Manchesteru. V roce 2011 slaví ALBIS PLASTIC 50 let od svého založení.

ALBIS PLASTIC CR s.r.o. Česká 66/141 370 01 České Budějovice GSM: 00420 602 188 132 Ing. Radek Zýka www.albis.com speciál MSV 2011

13


14

info: www.svetplastu.eu, e-mail: mach@machagency.cz, tel.: 606 715 510

počítejte se Světem plastů

Chemplast – květen 2012 Nitra

PLASTEX – září 2012 BVV Brno

Plasty v blízkosti motoru Z důvodu vysoké ceny ropy, zvýšeného ekologického povědomí a měnících se politických podmínek je stále více pozornosti věnováno energetické účinnosti motoru. V tomto směru sehrává klíčovou úlohu odlehčená konstrukce, nebo jinak použití plastů namísto kovů. Nahradit kovy polymerními materiály však není jednoduché, zejména v oblasti vysokých teplot motoru. Vývojem nové specielní třídy polyamidů Ultramid® Endure se výzkumným pracovníkům společnosti BASF podařilo najít východisko z této situace. Je to polyamid vyztužený skleněnými vlákny, který spojuje vysokou odolnost proti stárnutí za tepla s dobrou zpracovatelností polyamidu PA 6.6. Díky kombinaci těchto vlastností je nyní možno vyrobit komponenty v motorovém prostoru, které jsou vystavené velmi horkému vzduchu, a tímto způsobem významně přispívají k redukci hmotnosti a snížení emisí CO2 vozidla. Dlouhodobá tepelná odolnost zabezpečená novým stabilizátorem. Nový Ultramid® Endure lehce odolává nepřetržitému používání při teplotě 220 °C a krátkodobě 240 °C. Právě tento jev rozšiřuje možnost použití uvedeného materiálu v nových aplikacích. Odolnost vůči stárnutí při vysokých teplotách se dosahuje inovativní stabilizační technologií vyvinutou společností BASF. Vytvoření ochranné povrchové vrstvy zabezpečuje trvalou ochranu proti napadení kyslíkem až do teploty 220 °C. Výsledek je nejlépe vidět na povrchu po vystavení stárnutí na obrázku. Působením kyslíku vznikají u klasických PA 66 mikrotrhliny na povrchu po 1000 hodinách při teplotě 220 °C, zatímco Ultramid® Endure díky stabilizačnímu systému je chráněn i po čtyřech měsících při této teplotě. Ultramid® Endure je vysoce účinný i při svářování dílů, kdy ani po tomto namáhání dílu nejsou viditelné žádné trhliny ve spoji po testech stárnutí. Kromě odolnosti stárnutí sehrávají rozhodující roli při návrhu součástky i tuhost a pevnost. Pokud jsou jejich hodnoty dostatečně vysoké, síla stěny může být redukována bez ohrožení celistvosti součástky. Ultramid® Endure se v tomto ohledu projevuje velmi dobře. Jeho lomové napětí při 220°C leží nad hodnotami srovnatelných produktů. Materiál vhodný pro moderní koncepty motorů Výrobci automobilů se kromě jiného snaží vylepšit energetickou účinnost prostřednictvím turbodmychadla, t.j. zvýšením přísunu vzduchu, což zvyšuje výkon motoru za provozního režimu charakterizovaného nižší spotřebou paliva. Ultramid® Endure je poměrem výkonu a ceny vhodný pro použití na vedení tlakového vzduchu kompresorem přeplňovaných dieselových motorů. Možnosti použití zahrnují všechny komponenty příslušenství kompresoru, jako jsou koncové víčko mezistupňového chladiče, rezonátory, potrubí kompresoru, škrticí ventily, stejně jako komponenty na chladnější straně turbodmychadla.

Povrch konvenčního materiálu /vpravo nahoře/ je poškozen po stárnutí v horkém vzduchu, zatímco povrch Ultramid® Endure /vpravo dole/ zůstává za stejných podmínek téměř nezměněn. Vlevo jsou na modelu motoru vyznačeny díly vedení tlakového vzduchu z nového materiálu.

speciál MSV 2011


speciรกl MSV 2011

15


Expandující servisní centrum společnosti MANN+HUMMEL v České republice se sídlem v Nové Vsi na Třebíčsku hledá kandidáty do týmu vývojových konstruktérů na pozice:

AKUSTIK

VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR SENIOR

Požadujeme:

Požadujeme:

VŠ strojní, obor automobilová technika, popř. akustika výhodou AJ plynule slovem i písmem, NJ výhodou praxe v oblasti automotive vývoje podmínkou praxe v oblasti měření nebo/a akustických simulací podmínkou znalost teorie spalovacích motorů znalost SW GT-POWER výhodou aktivní přístup, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost ŘP skupiny B, ochota cestovat a vzdělávat se

Náplň práce: ca. roční odborné zaškolení v MANN+HUMMEL pobočkách v Německu a USA provádění akustických simulací v programu GT-POWER, popř. v jiných SW provádění akustických měření na výrobcích MANN+HUMMEL a na vozidlech prezentace výsledků simulací a měření zákazníkům zajištění odborné podpory v oblasti akustiky pro vývoj výrobků samostatné technické analýzy týkající se konstrukčních a procesních změn Místo výkonu práce je Nová Ves nebo Brno.

Nadšení pro čistý svět www.mann-hummel.com/mhcz

VŠ vzdělání strojírenského směru, obor automobilová tech. výhodou AJ plynule slovem i písmem, NJ min. základ znalost MS Office samozřejmostí základní znalosti z oblasti konstrukce, technologie a materiálů se zaměřením zejména na plastové výrobky praxe vývojového konstruktéra v oblasti automotive praxe se samostatným vedením vývojových projektů pro OEM podmínkou znalosti z oblasti teorie spalovacích motorů znalost některého z 3D CAD systémů – UGS, Pro/E, Catia V5 znalost některého PDM systému aktivní přístup, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost ochota cestovat a vzdělávat se ŘP skup. B

Náplň práce: řízení vývojových projektů od nabídky až po spuštění sériové výroby zajištění podpory vývoje pro projekty v sériové výrobě optimalizace výrobních procesů, podpora při řešení reklamací koordinace činností vývojového týmu – design, zkoušení, prototypy Schvalování 3D modelů, výkresové dokumentace, kusovníků atd. Pravidelná komunikace s OEM zákazníky a dodavateli a ostatními interními i externími subjekty podílejících se na vývoji analýzy výsledků testování a jejich zpětná implementace do vývoje trvalé vzdělávání a samostudium v oboru filtrace a vývoje spalovacích motorů Místo výkonu práce je Nová Ves na Třebíčsku.

Nabízíme kvartální a roční cílové odměny a řadu nadstandardních benefitů, včetně bezplatného jazykového vzdělávání,6 týdnů dovolené nebo penzijního připojištění. Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj aktuální životopis na e-mail: zuzana.zateckova@mann-hummel.com

Piovan EcoSmart, nová řada energicky úsporných chladičů Piovan, firma s vedoucím postavením ve výrobě periférních zařízení pro průmysl zpracování plastů, vyvíjí a vyrábí širokou řadu průmyslových chladičů, odlišujících se kapacitou a zaměřením. Nová řada chladičů Piovan EcoSmart byla představena v roce 2010 a produkty z této řady s názvem PETChiller line se zaměřením na aplikace výroby PET předforem dosáhly okamžitého úspěchu na trhu. Jsou ideální pro specifické požadavky zpracování PET, charakteristické svou spolehlivostí, vysokou energetickou efektivitou dokonce při částečném zatížení, přesným řízením teploty a dalších pracovních parametrů. Řada Ecosmart v současnosti zahrnuje tři výrobní linie: "CA série" vzduchem chlazené chladiče, "CW série” vodou chlazené chladiče," CR série” chladiče se vzdáleným kondenzátorem. Chladící kapacita se pohybuje od 150 kW do 900 kW dle modelu stroje. Mimořádně vysokého výkonu chladičů řady EcoSmart je dosaženo díky několika konstrukčním a funkčním prvkům. Prvním z nich je šroubový kompresor řízený frekvenčním měničem spojeným s kompresorem. Co více, otáčky ventilátoru jsou kontinuálně upravovány dle aktuálních pracovních podmínek dle umístění chladiče a dle měnících se požadavků výroby. Neobyčejný nárust účinnosti je take zapříčiněn tím, že výparník a kondenzátor chladiče, které jsou zvětšeny oproti standardu, jsou navrženy firmou Piovan pro zajištění vysoké úrovně přenosu tepla, dokonce tehdy, kdy chladič pracuje pouze v částečném zatížení. Elektronický expanzní ventil omezuje diferenční tlak chladícího media mezi vstupem a výstupem a precizně řídí laminační fázi s konstatním a přesným odpařováním. Průtokový spínač oleje pak zajišťuje, aby kompresor vždy pracoval v odpovídajících podmínkách. Efektivita chlazení každého chladiče je nejpřesněji vyjádřena faktorem COP Coefficient Of Performance (koeficient výkonu). Větší efektivita chladiče řady EcoSmart ve srovnání se standardními chladiči se šroubovým kompresorem stejné velikosti je zřejmá z porovnání COP faktorů za identických podmínek. Například při teplotě okolního vzduchu 15 °C a požadované teplotě chladící procesní vody 15 °C, v případě standardního chladiče je teplota kondenzace chladícího plynu 40 °C a bod varu 9 °C, zatímco v případě chladiče EcoSmart jsou tyto hodnoty 25 °C a 11 °C. V souladu s tím, v případě standardního chladiče je parametr COP 4.31 ve srovnání s EcoSmart chladičem s COP 9.43. Co vice, při částečném zatížení (odběru chladícího výkonu) na úrovni 50 %, parameter COP klesne na 3.9 v případě standardního chladiče, naproti tomu stoupne přes hodnotu 10 v případě chladiče EcoSmart. Energetická efektivita chladičů EcoSmart je vice než dvojnásobná oproti standardním chladičům, což znamená poloviční spotřebu elektrické energie. Všechny chladiče řady EcoSmart jsou vybaveny mikroprocesorem a intuitivním displejem pro obsluhu a nastavování pracovních parametrů a mohou být také řízeny pomocí dálkového ovládání.

Pavel Polomský, tel: +420 602177915, pavel.polomsky@piovan.at, www.piovan.com, office@piovan.at 16

speciál MSV 2011


speciรกl MSV 2011

17


VSTŘIKOVACÍ FORMY Z ČÍNY V současné době se, nejen v oblasti zpracování plastů, setkáváme jako spotřebitelé i jako výrobci s požadavkem na co nejnižší cenu. Tuto tendenci lze nazvat „bojem o nejnižší cenu za každou cenu“ a to nejen při soukromých, ale i firemních nákupech. Uvedená tendence se samozřejmě týká i oboru vstřikování plastů, kde pro zajištění výroby výstřiků z termoplastů je nutno, kromě vstřikovacích strojů a periferních zařízení k nim, mít i vstřikovací formy.

ÚVOD Vstřikovací forma je náročné technické zařízení v ceně - podle velikosti a složitosti výstřiků, podle násobnosti a dalších atributů - v desítkách tisíc až statisících EUR. Obecně platí, že každá vstřikovací forma je originál, na kterém závisí kvalita a průběh výroby daného výstřiku. Obvyklým požadavkem je životnost formy, která by při výrobě bez větších problémů a oprav měla být garantována pro cca milion zdvihů, resp. po dobu životního cyklu příslušného modelu vozu v automobilovém průmyslu. Konstrukce forem i jejich výroba je velmi náročná práce, vyžadující určité know-how. Přes tuto všeobecně známou skutečnost prakticky každý z oboru vstřikování plastů dostává celou řadu, prakticky denně, nabídek na výrobu forem od čínských nástrojáren. Na světové výstavě Kunststoffe v roce 2010 v Düsseldorfu mělo své výstavní stánky 52 čínských výrobců vstřikovacích forem. Nabídky lze shrnout takto: vyrobíme pro vás všechno, co požadujete, včetně specialit, podstatně rychleji než to dokážete sami a ještě za poloviční cenu, stačí poslat podklady, nic nevyrábět, pouze s námi obchodovat - to vše je doplněno seznamem referencí, který obvykle tvoří velké nadnárodní firmy a korporace. ČÍNSKÉ REÁLIE Jednou z hlavních příčin čínské láce je historické dědictví - konfuciánství a Mao Ce Tungovo učení. Mao Ce Tung dokázal v 60. letech minulého století čínskou ekonomiku dokonale rozvrátit, což vedlo k velmi nízké všeobecné životní úrovni s nízkými náklady na pracovní sílu. Jedním z Maových dogmat byla hospodářská soběstačnost na úrovni okresů, měst a dokonce vesnic. Byla prosazena maximální decentralizace výroby, na rozdíl od tehdejšího sovětského bloku, kde se stavěly obří kombináty, v Číně bylo vybudováno relativně velké množství malých továren. Tyto továrny po přechodu na čínský kapitalismus a zavedení tržních principů si začaly nemilosrdně konkurovat. Dalším dědictvím a rozdílem mezi evropskou a čínskou kulturou jsou tradiční konfuciánské termíny: „vnitřní“ a „vnější“ kruh. Vnitřní kruh zahrnuje příbuzné, přátele, které nelze okrást, podvést a o které je třeba se postarat v době nouze. Vůči lidem z „vnějšího“ kruhu žádné morální povinnosti neexistují - podvedený je vinen stejně jako podvodník, protože si nedal pozor. Cena práce je další příčinou levné nabízené ceny. Měsíční mzda (bez odvodů) byla v oboru zpracování plastů v Číně v roce 2004 cca 1 500,- Kč, v roce 2010 cca 3 000,- Kč, pro porovnání v Bulharsku cca 6 000,- Kč, v Rusku 8 500,- Kč a u nás cca 14 000,- Kč.

Podle vyjádření znalců se během 2 až 3 let zvýší platy v Číně o 40 až 50 %. Letošní březnové zasedání čínského Národního lidového kongresu schválilo akční plán na příštích pět let, v němž je uvedeno, že státem určená minimální mzda poroste v průměru o nejméně 13 % ročně. Dnes je v závislosti na regionu max. 2 400 až 7 500,- Kč. To, spolu s rostoucími cenami komodit a postupně posilující čínskou měnou, bude vyvolávat silný tlak na růst cen. Z uvedeného plyne, že v určitém čase bude nutno stanovit okamžik, kdy výroba v daném regionu Číny bude již drahá a buď ze současných výrobních center na jihovýchodě Číny se přesunout za levnější pracovní silou do jiných čínských regionů a následně mimo Čínu, například do Indie, Vietnamu. Zde ale již není tak „poslušná“ pracovní síla. Přesun do dalších zemí s levnou pracovní silou - Pákistán, Afghánistán apod. s sebou nese další, zejména bezpečností rizika. Jedním z dalších čínských přístupů je kopírování technických řešení, zanedbávání nebo i úmyslné porušování bezpečnostních předpisů a to vše s cílem snížení cen. Výše zmíněné zasedání čínského Národního lidového kongresu vytýčilo jako hlavní cíl spouštění restrukturalizace ekonomiky. Změna čínské ekonomiky má být v zásadě založena na třech pilířích - zvýšení vlastní spotřeby, rozvoj nových strategických průmyslových odvětví a důsledná ochrana životního prostředí.

zákazník vystavuje velkému riziku, že jeho investice bude znehodnocena - ať díky nepřesnostem v komunikaci (telefon, E-mail, internet atd.), absenci inspekcí a kontrol ve výrobě - nutnost - až po opět nutnou přítomnost při nakládce a expedici - oživení vstřikovací formy tak, že se vyrobí několik „dobrých“ zdvihů nemusí být až tak velký problém, ale delší bezporuchový chod formy a případné odstranění závad již nemusí být pro čínského dodavatele standardní postup - poslední přístup využívá firem již kooperujících s čínskými nástrojárnami, a které kromě zajištění výroby forem pro svou potřebu nabízejí jejich zajištění i pro jiné zákazníky, tyto firmy mají již zvládnutou rozdílnost kulturních, technických i logistických odlišností evropského a čínského trhu a mohou tedy nabídnout nižší ceny a kratší termíny při splnění evropských požadavků na kvalitu. Při realizaci výroby formy a to bez rozdílu, kterou cestou se vydáme, je zcela zásadní vyladění a přezkoumání způsobů informačních toků, včetně potvrzení správného významu porozumění požadavkům, a to jak při osobní komunikaci, tak i E-mailem, prostý souhlas čínské strany je naprosto nedostatečný. Obvykle totiž platí, že v případě neúspěchu je nutno vyjít z toho, že pokud čínská strana udělá chybu, je to náš komunikační nedostatek a to včetně problémů se zkouškami formy, se zasláním vzorků, s dopravou formy, s termíny atd.

Dalším nástrojem, který čínská vláda ke zvýšení spotřeby použije, bude vyšší příspěvek na penze a na zdravotní pojištění. To povede k dalšímu zvýšení nákladů firem na své zaměstnance.

Kdo neumí zadat formu doma, neumí ji zadat ani v Číně.

Čína chce postupně vyměnit současnou nálepku „vyrobeno v Číně“ za „navrženo v Číně“, což může přinést i nové přístupy v oblasti výroby vstřikovacích forem.

Projekt A: výroba modulového prodejního systému pro nadnárodní korporaci - využití specializované firmy - projekt zahrnuje výrobu 20 vstřikovacích forem s garancí výroby 2 mil. výstřiků z každé z nich - zadavatel požaduje dodávkovou flexibilitu - barva, počty kusů, včetně modulového balení - byla stanovena cena forem při výrobě v České republice - násobnost všech forem 4 - smluvní cena 11 650 000,- Kč - násobnost všech forem 2 - smluvní cena 7 870 000,- Kč - stejné zadání přes českou obchodní firmu dostala doporučená čínská nástrojárna - čínská nástrojárna nabídla pouze jednonásobné formy v souhrnné ceně 1 500 000,Kč - výroba výstřiků v Číně - minimální odběrové množství z každé formy - 50 000 ks - požadavek čínské strany nebyl akceptován - hledají se další možné cesty pro snížení cen forem jako například - výroba pouze některých dílů v Číně a sestavení forem doma - problém garancí

V současné době je možno rozlišit zhruba tři základní přístupy k zajištění výroby forem v Číně: - vlastní výběr nástrojárny ze zaslaných nebo zjištěných nabídek a referencí (vybavení, spolupráce s evropskými nebo americkými společnostmi atd.) obvykle doplněný i osobní návštěvou ve vybraných čínských firmách, v daných případech je přístup čínských partnerů velmi vstřícný a to jak v ochotě jednat, tak i v rychlosti předložených nabídek, samozřejmě, že to nemusí platit pro celou Čínu, kde jsou obrovské rozdíly jak v životní úrovni obyvatel, tak i v technické vyspělosti příslušných odborníků, ale obecně platí, že najít specializovanou firmu na potřebné technické úrovni není problém - využití specializovaných firem, které nabízejí kompletní služby v oblasti obchodování s čínskými dodavateli - průzkum trhu, oslovení dodavatelů, pomoc při jejich výběru, logistika atp. - při plné koordinaci se zákazníkem, bez znalosti místních poměrů a fyzické přítomnosti na místě realizace obchodu se

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI

Pokračování na str. 40 18

speciál MSV 2011


Linde_Inzerce Svet plastu_09.08.11:Sestava 1

10.8.2011

11:55

Stránka 1

CRYOCLEAN®-snow Čištění povrchu plastů před lakováním účinkem oxidu uhličitého. Jestliže se má vyhovět náročným požadavkům na kvalitu lakovaných povrchů, je nutné před lakováním plastů odstranit veškeré nečistoty. Technologie CRYOCLEAN®-snow pro čištění povrchu plastů nabízí následující výhody: 3 automatické čištění bez předchozí ruční přípravy 3 separace nečistot za sucha a beze zbytků 3 čištění bez použití vody a chemických rozpouštědel 3 vysoká kvalita vyčištěného povrchu 3 vysoký plošný výkon (šířka trysky až 100 mm) Pro procesy plastikářského průmyslu (vstřikování plastů s dusíkem, vytlačování, vypěňování, vyfukování) nabízí společnost Linde Gas svoje know-how a specifické portfolio produktů a služeb: 3 komplexní zásobování technickými plyny 3 vysokotlaké zásobovací a měřicí systémy 3 chladicí technologie a patentovaná řešení 3 čištění forem 3 provozní testy a údržba instalovaných zařízení Výhody pro zákazníka: 3 zvýšení účinnosti a kvality produktů 3 lehčí součástky 3 zvýšení ziskovosti 3 splnění požadavků na ochranu životního prostředí Linde Gas – ideas become solutions. Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 www.linde-gas.cz Ing. Josef Borek, tel.: 731 608 784, e-mail: josef.borek@cz.linde-gas.com

speciál MSV 2011

19


6 – osé roboty ABB zvyšují produktivitu a kvalitu výroby v segmentu plastů Šestiosé roboty ABB přinášejí do aplikací v segmentu plastů jedinečnou výhodu – maximální flexibilitu a vysokou opakovatelnou kvalitu. Díky následným operacím při opracování a finální úpravě plastových výrobků, které robot může provádět během činnosti vstřikovacího lisu, je umožněno maximální využití tohoto času. To výrazně zvyšuje produktivitu výroby, zkracuje výrobní čas jednotlivých plastových výrobků a snižuje výrobní náklady. Společnost ABB neustále vyvíjí nové produkty, tak aby reagovaly na nové náročnější požadavky zákazníků a staly se tak důležitým článkem ve výrobním procesu plastových dílů. Řídicí systém IRC 5 Řídicí systém robotů ABB - IRC5 umožňuje ovládat až čtyři roboty najednou z jednoho kontroléru, což umožňuje nezávislé i koordinované řízení. Tím se zkracuje výrobní čas cyklu, zvyšuje flexibilita a zlepšuje finanční návratnost do automatizace. Kontrolér IRC5 umožňuje komunikaci se širokou škálou externích průmyslových zařízení a to díky volitelným komunikačním rozhraním a protokolům. Rozhraní Euromap – plug and play řešení pro aplikace v plastech Rozhraní Euromap/SPI umožňuje robotům ABB přímé připojení k vstřikovacím lisům a zajišťuje přenos přesně definovaných signálů mezi robotem a lisem. Je to opravdové plug and play řešení založené na mezinárodních bezpečnostních standardech a předpisech. Konfigurace robota umožňuje definovat rozhraní Euromap 67, Euromap 12 nebo SPI.

Optimalizujte rychlost a přesnou dráhu trajektorie robota Dynamický model robotů ABB společně s vybavením robota QuickMove a TrueMove optimalizuje přesnost trajektorie robota, jeho akceleraci a rychlost a tím zkracuje čas na programování a též zkracuje výrobní čas cyklu. Off-line programování Program RobotStudio vám umožní vytvářet a simulovat robotizovaná pracoviště ABB na vašem PC a tím snížit čas instalace nebo čas nezbytný pro začlenění změn. V krátkosti to znamená, že můžete zahájit výrobu předem na svém počítači, odladit a teprve poté zahájit reálnou výrobu. Robot Studio je unikátní program, který umožňuje přenášet reálná data z počítače do kontroléru robota a naopak, což dovoluje provádět změny v produkci off-line bez zastavení procesu.

Snadné programování – snadná obsluha Programová nástavba robotů ABB – RobotWare Plastics Mould je uživatelsky příjemný interface navržený pro aplikace v segmentu plastů, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů. Zde se plně projevují výhody tohoto programu, mezi které patří předdefinované volby pro tyto aplikace, jednoduchost programování bez znalosti standardního programovacího jazyka a snadné nastavení a diagnostika pracoviště. S barevným dotykovým panelem FlexPendant je programování velmi snadné a to i díky jednoduchým ikonám, pomocí kterých se provádí. Všechny zmíněné vlastnosti průmyslových robotů ABB pomáhají ke zlepšení produktivity, zkracují čas náběhu výroby a zlepšují finanční návratnost investic do automatizace. 20

speciál MSV 2011


Srdečně Vás zveme na návštěvu našeho stánku

od 3.10. do 7.10.2011, Čestmír Krupa a Marie Krčmářová.

Zamyslete se nad tím.

Je Váš dodavatel horkých systémů jen dodavatel nebo Váš partner? Jestli je výlisek malý nebo velký, komplikovaný nebo jednoduchý – Mold-Masters vyřeší i Vaše aplikace lisování rychle a jistě díky špičkové technologii horkých vtoků. Naši projektoví inženýři jsou zaměřeni na vyřešení všech problémů a zajišťování inovačních technologií. Jako celosvětový vedoucí výrobce horkých systémů s výrobními a servisními kapacitami je Vaše přání s našimi výkony vždy v souladu.Perfektní harmonie, které můžete denně důvěřovat.

www.moldmasters.cz cz@moldmasters.com Mold-Masters a Mold-Masters logo jsou značky Mold-Masters (2007) Limited. © 2011 Mold-Masters (2007) Limited. Všechna práva jsou vyhrazena.

speciál MSV 2011

21


22

speciรกl MSV 2011


Normalizované díly do vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů Společnost CUMSA, která je výrobcem vysoce sofistikovaných řešení systémů normalizovaných dílů pro vstřikovací formy, jako jsou pružné a rychloupínací vyhazovače, vyhazovací mechanismy, prvky chlazení, značky a datumovky, počitadla zdvihů, mechanická řešení bočního pohybu (klínové jednotky) a další.

Výroba kruhových, standardních, blokových i speciálních hydraulických válců. Možnost dodávky hydraulických válců dle požadavků zákazníka.

Firma PSG je dodavatelem kompletních systémů horkých vtoků. Na jednom místě nabízí vše, co je třeba k sestavení funkčního systému, od trysek - mikro až maxi, přes rozvodné desky, regulátory teploty, chladiče, řídící systémy a topné elementy. Firma nabízí kompletní návrh, sestavení a dodávku jak standardních systémů, tak i individuálních systémů dle přání zákazníka. Firma SCHUMAG je výrobcem standardních, plochých a trubkových vyhazovačů dle norem DIN ISO 6751, DIN ISO 8694, DIN ISO 8693, DIN ISO 8405, DIN 1530. Vyhazovače jsou dodávány v provedení kaleném a nitridovaném. Druhým nosným programem firmy je výroba vodících prvků do forem - pouzder, sloupků a kolíků.

EICHLER COMPANY s.r.o.

Zastoupení pro Slovenskou republiku

Sídlo společnosti Na Prutech 1063/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 5 Tel: +420 566 629 357, Fax: +420 566 624 323 Email: info@eichlercompany.cz www.eichlercompany.cz

Okta, s.r.o. Ul. slovenských partizánov 1129/49 01701 Považská Bystrica Tel/Fax: +421 42 432 99 03 Email: info@okta.sk

Výhradní zastoupení firem pro ČR a SR:

PRO EXTRÉMNÍ POŽADAVKY

Online katalog zboží na adrese www.eichlercompany.cz

speciál MSV 2011

Dovolujeme si Vás pozvat na

Mezinárodní strojírenský veletrh který se koná v Brně ve dnech 3.-7.10.2011. Najdete nás v pavilonu B, stánek číslo 55.

23


24

speciรกl MSV 2011


speciรกl MSV 2011

25


technické plasty

Olomouc ul. ČSA 730 Velká Bystřice tel. 585 151 211 fax 585 351 807

» široký sortiment » krátké dodací lhůty

Králův Dvůr Průmyslová 436 tel. 311 909 050-3 fax 311 909 059

» přesné formátování » rozvoz po celé ČR

Bratislava Púchovská 14 tel. +421 244 680 314 fax +421 244 680 316

PC • PMMA • ABS • PS • PVC • PE • PP • PA POM • PET • PTFE • PVDF • ECTFE PFA • FEP • MFA • PEEK • PEI • PES • PSU

POLYSTONE® Play-Tec Otázka bezpečí dětí na dětských hřištích je dlouhodobě palčivým tématem při jejich navrhování a následné výstavbě. Nově vyvinutý materiál Polystone® Play-Tec s velkou rezervou splňuje příslušné technické normy (v tomto případě normy EN 1176 a ČSN EN 1177) a umožňuje tak navrhovat nová výrazně bezpečnější a na údržbu výrazně méně náročnější hřiště.

Polystone® Play-Tec je vyráběn v kontinuálním extruzním výrobním procesu během kterého se materiál opatří vrstvou se speciálním dezénem odolným proti poškrábání. Plastová receptura

26

pro bezpečí našich dětí

napomáhá deskám Polystone® Play-Tec jejich odolné extrémní odolnosti – vítr a počasí na barevných odstínech nic nezmění – desky není nikdy třeba jakýmkoli způsobem lakovat. V třívrstvém koextrudovaném provedení nabízí materiál Polystne® Play-Tec navíc nebývale kreativní potenciál – vyfrézováním se dají plochy snadno a trvale obohatit.

normy pro hračky En 71 platné v celé Evropě, slinová nezávadnost je také samozřejmostí. Polystone® Play-Tec jsou homogenní probarvené plastové desky na nichž zůstávají všechny škrábance téměř nepatrné. Navíc nehrozí absorpce vody, bobtnání nebo delaminace a už vůbec ne jakékoliv nebezpečné třísky. Díky těmto vlastnostem představuje Polystone® Play-Tec výrazně lepší volbu v situacích, ve kterých se dosud používalo lakované nebo lazurované vrstvené dřevo nebo desky MDF. Nic už tedy nebrání zajištění bezpečí našich dětí na jejich oblíbených dětských hřištích.

Děti objevují svět všemi smysly – proto jsme kladli důraz i na fyziologickou nezávadnost a použili jsme pouze materiály a příměsy, jež jsou přípustné pro přímý kontakt s potravinami. Vyhověli jsme tak vysokým nárokům

speciál MSV 2011


Kontrolované plnění dutiny formy Pomalé otevírání uzavírací jehly řeší problémy s kvalitou vstřikovaných dílů, které vznikají explozivním způsobem plnění dutiny formy. Technikou pomalého otevírání uzavírací jehly SoftGate® byly docíleny překvapivé výsledky – především při kaskádním plnění, ale také při zadním vstřikování na fólií. Zabrání se problémům se vzhledovými defekty na povrchu výlisku, které jsou způsobeny změnami tlaku v tavenině a tím i rychlosti plnění dutiny. Výroba pak běží stabilněji než kdykoliv předtím. Inovace, které umožňují zasáhnout hlouběji do procesu a tím učinit výrobu spolehlivější, mají u zpracovatelů plastů otevřené dveře. Přesně to se kontrolovaným otevíráním uzavírací jehly podařilo. Zejména bylo možné se pomocí technických úprav úspěšně vypořádat s obávaným poškozováním materiálu smykovým napětím v tavenině. Ještě před rokem byl tento nový systém uzavírání zdrženlivě prezentován v odborném časopise „Automobil Produktion“ jako „pokus s potenciálem“. Mezitím mohl výrobce, INCOE International Europe, vybavit četné zákaznické aplikace tímto systémem nazvaným SoftGate a společně se zpracovateli plastů nasbírat překvapivé zkušenosti. „Naší snahou v rámci inovací je, aby se sen o stabilitě procesu mohl našim zákazníkům vyplnit“, vysvětluje vedoucí vývojového oddělení firmy INCOE Christian Striegel. „Nyní tato metoda proniká do dalších nových mezer na trhu“, říká pan Striegel. Jednoduchá technika, ale velký účinek Tato technika na ovládání jehly vyřešila řadu problémů ve vstřikovacích procesech, které měly negativní vliv na kvalitu povrchu produktu, přitom příčiny problémů měly často souvislost s řízením pohybu ventilu pro ovládání jehly. Vedoucí projektu SoftGate Heiko Klein popisuje příčiny takto: „Hydraulika zcela otevírá jehlu v minimálním čase – přesně za 0,1 sekundy, čímž může roztavený plast rychle expandovat do dutiny formy. To se rovná spíše explozi a vstřikovaný plast nemá v tu chvíli nic společného s taveninou. Tento stav trvá tak dlouho, dokud v systému nedojde k vyrovnání tlaků – teprve potom můžeme hovořit o homogenní tavenině.“ Nejzávažnější problémy, které z toho vyplývají: místa s vizuálními vadami - problémy se studenými spoji na povrchu

Kaskádní vstřikování se SoftGate: a) Dutina se začíná plnit tryskou č. 1, b) Čelo taveniny překovává pozici ústí trysky č. 2, plast z této trysky se pomalu vstřikuje do taveniny v dutině

speciál MSV 2011

výlisků - vzhledové defekty způsobené tlakovými rázi v systému, kterých je třeba se obávat zvláště při kaskádním vstřikování. Často jsou tyto defekty vidět až při dalším zpracování jako je galvanizace nebo lakování. Novou technikou může být nyní ovládáno otevírání jehly trysky a tím je ovládán i nástup plnícího tlaku. Z okamžitého otevření jehly se stává postupný proces délky několika sekund a tím se výrazným způsobem eliminuje kolísání tlaku v tavenině. Heiko Klein shrnuje: „Tavenina nyní proudí stejně v průběhu celého procesu, změna tlaku je redukována pouze na lehké kolísání, které má za následek, že nedochází k vzhledovým defektům“. Ale rozhodující je, jak z toho profituje zpracovatel. Samozřejmě už neexistují žádné problémy se studenými spoji na povrchu výlisků a vzhledové defekty způsobené změnami tlaku již patří také minulosti. Při otázce na detaily konkrétních praktických aplikací je vedoucí vývojového oddělení Christian Striegel zdrženlivý: „U mnoha zákaznických projektů jde o zkušenosti v aktuálním výrobním procesu nebo o validační procesy, kde jsme se zavázali k mlčenlivosti“. Ale některé všeobecné informace je pak pan Striegel přece jenom ochoten poskytnout. Úspěšné použití při kaskádním vstřikování a při zadním vstřikování na fólií Výsledky některých aplikací překvapily i vedoucího vývoje pana Striegela: „Realizovali jsme toho hodně a nezažili jsme ani jediný negativní projev“, sděluje. „Například se podařilo přesunout studené spoje na povrchu výlisků do nekritických oblastí“. Touto technikou ovládání uzavírací jehly je nyní možné hlouběji zasáhnout do procesu a celý proces vstřikování nastavit jinak. Především u kaskádního vstřikování to vedlo k vynikajícím výsledkům.

Explozivní plnění dutiny je viditelné při zkoušce se změnou barvy materiálu: a) Klasická kaskáda, b) Kaskádní vstřikování se SoftGate – pomalým otevíráním uzavírací jehly tavenina nevtéká explozivním způsobem do dutiny formy

Tento postup rovněž poskytuje více volnosti při volbě umístění vtoků, což v jednom případě, s velmi vysokými nároky na kvalitu povrchu, vedlo k neočekávaně stabilnímu procesu. Tento případ byl impulsem k realizaci kritické aplikace v oblasti zadního vstřikování na fólií – se stejným pozitivním výsledkem. A jak je to s problémem případného poškozování materiálu smykovým napětím? Nebyly výhrady, že se na začátku procesu vstřikování, kdy je materiál protlačován jen velmi úzkou štěrbinou, podstupuje značné riziko? „K obávanému poškozování materiálu smykovým napětím nedocházelo“, potvrzují pan Striegel i pan Klein. A pan Striegel pak vysvětluje: „Toto bylo ověřeno už při prvních testech systému a vše bylo v pořádku. Mezitím jsme bez problémů systém použili na aplikace z PP, PMMA, PC, PP s talkem, PA6+GF, PC/ABS, tedy na skutečně náročné materiály“. A pan Klein to uzavírá poznámkou, že nedávno byla s úspěchem vyvinuta aplikace pro kopolymer PC/PET: „To je absolutně kritické použití. I to nejnepatrnější poškození smykovým napětím znamená zmetek“. Je tedy nová technika všelék? „To ne,“ přiznává pan Striegel otevřeně, „ale nyní můžeme výrobci vstřikovaných plastů zvýšit spolehlivost mnohých procesů, což mu pomůže splnit náročné požadavky, které jsou na něj kladeny ohledně trvale a konstantně vysoké kvality“.

INCOE® International Europe Carl-Zeiss-Straße 47 63322 Rödermark, Německo Vaše kontaktní osoba: Stanislav Hanzlík tel.: +420 777 210 629 e-mail: Stanislav.Hanzlik@INCOE.de

Při rychlém otevření následující trysky kaskády dochází k výraznému poklesu vnitřního tlaku v dutině, který způsobuje povrchové vady na výlisku: a) Klasická kaskáda b) Kaskádní vstřikování se SoftGate – pomalým otevíráním uzavírací jehly dochází k malým poklesům vnitřního tlaku, které nezpůsobují povrchové vady na výlisku 27


NOVINKY V NABÍDCE NORMÁLIÍ STRACK VODÍCÍ ELEMENTY V PROVEDENÍ SNS SINTERMETAL Nová generace kluzných vodících prvků je založena na ocelovém základě, na který je nanesena vrstva pórovitého spékaného kovu. Ta se vyznačuje velmi vysokou odolností při použití ve středních a vysokých rychlostech posuvu. Spékaný kov (sintermetall) ve spojení s ocelovým základem propůjčuje vodícímu prvku vysokou celkovou pevnost. n Maximální rychlost posuvu:

70 m/min

n Koeficient tření:

0,05-0,15

n Pevnost

70 N/mm²

n Pracovní teplota

do 250 ºC

n Maximální doba provozu bez mazání:

3 000 hodin

KLINKENZUG Z5-4 Do velmi široké nabídky Klinkenzugů STRACK přibylo také provedení Z 5-4.

Ing Radim Horečka VMM s.r.o, výhradní zastoupení firmy STRACK pro Českou a Slovenskou Republiku www.vmm.cz 28

speciál MSV 2011


V Á PP OO ZZ V Á N N KK AA Srdečně zveme do našeho stánku

na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 3.10. – 7.10.2011

Pavilon G1, stánek číslo 091 speciál MSV 2011

29


Plně automatizovaná řešení pro plastikářský průmysl Na mezinárodním veletrhu plastikařiny a gumárenství v Dűsseldorfu představila Stäubli robotics široké spektrum pokročilých řešení pro plastikařinu a kompozitní zpracování včetně rychlospojek, měničů nástroje robotu a kompletní řadu průmyslových robotů pro automatizované procesy se specifickými softwarovými nástroji. Téměř 30 let se Stäubli zaměřuje na vývoj řady průmyslových robotů a k nim příslušným softwarovým řešením, která jsou navržena dle specifických požadavků plastikářského průmyslu. Dnes je Stäubli robotics schopna nabídnout kompletní robotizovaná řešení díky svým řadám RX/ TX, která uspokojí požadavky zákazníka. A navíc Stäubli nabízí softwarová řešení, která jsou zcela přizpůsobena potřebám operátora stroje v plastikářském průmys-

Svařování plastů laserem, zdroj Stäubli

lu a velmi zjednodušují operace a programování robotu. Divize Stäubli konektorů nabízí vhodné měniče nástrojů robota a to společnost Stäubli činí jediným dodavatel na světe, který nabízí plně automatizovaná řešení v plastikářském průmyslu. Portfolio Stäubli Robotics klade důraz na 6-osé RX/TX série pro plastikařinu, které pokrývají různá užitečná zatížení, maximálně až 100 kg. Modely robotů jsou založeny na vysoce výkonných 6-osých strojích, které jsou dostupné v různých délkách ramene a splňují normu ISO 5. Plastikářská řada začín 6-osými ultra

kompaktními roboty TX40 a TX60 s nízkým užitečným zatížením, TX90 a RX160 jsou série se středním užitečným zatížením a následuje 6-osá série TX200 s vysokým užitečným zatížením a dosahem vice než 2500 mm. Vlastní komunikace s IMM se provádí skrz předem zapojené rozhraní EUROMAP 12 nebo 67/ SPI 6-osé roboty Stäubli RX/TX jsou známé pro svou rychlost, přesnost, čistotnost (ISO 5 a vyšší), spolehlivost a jednoduchou integraci. Roboty Stäubli mají též unikátní vlastnosti jako jsou kompaktnost a zabírají málo místa, což umožňuje montáž robotu uvnitř nebo vně stroje na vstřikování do formy. Všechny roboty s sebou přinášejí vysokou produktivitu a vysokou kvalitu pro splnění velmi široké škály požadavků na automatizaci v tomto sektoru. Všechny modely robotů z řady pro plastikařinu byly navrženy a vyvinuty v úzké spolupráci s výrobci strojů a s producenty zpracování plastů. To je činí ideálními pro výběr na velké množství aplikací, jako jsou vysokorychlostní odebírání dílů z lisu, dekorace a značení uvnitř forem, operace ve sterilním prostředí, automatické zpracování a čištění plastových částí, stejně jako manipulace včetně sekundárních operací jako jsou montáž produktu, lepení, utěsňování, testovaní a balení. Aby byla operátorům stroje a integrátorům systému poskytnuta nejvhodnější odpověď co se týče automatizace a provozní flexibility, softwaroví inženýři společnosti Stäubli vyvinuli VALplast, řešení připravené k použití.

Vyjímání ze vstřikovacího lisu Dr. Boy, zdroj Stäubli

zaměřenému rozhraní. To usnadňuje operátorům ovládání robotu a umožňuje jednoduché a rychlé programování operací na spodní části IMM. Navíc tento program dovoluje operátorům jednoduše změnit parametry, jako jsou rychlost, souřadnice a to bez přerušení výroby. Zatímco na straně integrátora integrátoři systému těží ze standardizace programování a značně zmenšeného času integrace.

Stäubli Vám nabízí automatizovaná řešení, která zajišťují zvýšenou flexibilitu produkce, vysokou spolehlivost procesu, zmenšeTento software je navržen tak, aby usnad- né časy cyklu a stálou bezpečnost kvality Řešenírobotu pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu nil používání díky speciálně produktu.

Engel vstřkovací lis Victory medica, zdroj Stäubli

Manipulace s díly a zpracování

Napojení forem

Vkládání forem

Upínání forem

Navštivte nás na našem stánku č. 73, v pavilonu G1 30

speciál MSV 2011

www.quick-mold-change.com


Odpovězte na měnící se trhy. Dynamicky. www.staubli.com/robotics

Dynamika. Rychlost. Přesnost. Stäubli nabízí rozsáhlou řadu řešení pomocí robotů, která s vlastnostmi jako jsou kvalita, přesnost a spolehlivost zaručují nejlepší výhody před konkurencí.

Stäubli Systems, s.r.o., Tel. +420 466 616 125 Staubli je obchodní známkou Stäubli International AG, registrovanou ve Švýcarsku a v jiných zemích. © Stäubli, 2008

speciál MSV 2011

31


Průvodce k výběru upínacích systémů od firmy Mechanické manuální upínání STÄUBLI pro vstřikovací formy v plastikařině

Snadné a rychlé, manuální bajo Rychlá a snadná výměna forem je nezbytná pro účinné fungování mnoha zařízení, která Vaši formu jednoduchým pohyb využívají formy. Poté, co operátoři zredukovali čas na výměnu forem, například použitím rychlospojek na formách, instalací desek s vícenásobným spojováním (multispojky) a automatickým mechanismem na přemístění formy, často ve spojení s předehřívacími Je vhodné, bez speciálního rozhraní, stanicemi, tak by měl být zvažován též finální krok, a to investice do systému rychloupípro malé a střední lisy (až do 300 t), pro nání forem. všechny teploty až do 200 °C (*) a pro Existují tři hlavní technologie používané na upínání forem, manuálnívšechny (mechanická), typy forem včetně těch s komplikovaným tvarem. hydraulická a magnetická. Každá z těchto technologií má určité vlastnosti, které ji dělají vhodnou pro specifickou škálu aplikací. Stäubli, specialista na systémy pronevyžaduje spojování Instalace předchozí a upínání forem, vyrábí systémy každého z těchto typů, což je činí mimořádně zaškolení anischopnými hydraulické napojení. k tomu, aby poskytnuli výběr vhodného systému pro jakoukoli aplikaci. Mechanické systémy Mechanické systémy, kde je forma držena v pozici pomocí manuálního bajonetového mechanismu, jsou vhodné pouze pro vstřikovací lisy s kapacitou do 250 tun. To jsou jednoduše nízko nákladové systémy, které je relativně jednoduché nainstalovat. Téměř všechny vstřikovací lisy mohou být vybaveny například upínacím systémem Stäubli QMC 106, který nevyžaduje žádné elektrické nebo hydraulické spojení. Existující formy budou vyžadovat úpravy. Musí být proveden zářez do formy, aby bylo možné přidělat centrovací kroužek na místo běžného středícího kroužku. To může způsobit komplikace, konkrétně tam, kde je forma majetkem zákazníka. Bajonetový systém ovládaný pákou pomocí odnímatelného držadla zajišťuje bezpečné upínání formy pomocí jednoduchého manuálního zaklesnutí do centrovacího kroužku. tento systém může být namontován jakýkoli tvar formy.

automatické upínání forem na stávající nebo nová zařízení. Upínky pracují na upínacích deskách bezpečně upevněných ke každé formě. Formy vyžadují více úprav než v manuálním bajonetovém systému a rozměry desek jsou velmi důležité, pro zajištění účinnosti upnutí. Desky musí být permanentně ponechány připevněné ke každé formě, což značně zvyšuje celkové náklady na tento typ upínacího systému.

magnetických systémů je, že není vyžadována žádná úprava forem a nemusí být použity upínací desky. Systém snadno příjme formu jakéhokoli tvaru. Magnetické systémy se rychle instalují, rychle pracují a nevyžadují virtuální údržbu, protože nemají žádné pohyblivé části. Často jsou nejméně nákladnou variantou pro širokou škálu rychloupínacích aplikací.

Hydraulické automatické upínání

Hydraulický systém je určen pře Úrovně bezpečnosti jsou také zdokonaleny magnetickým upínáním, protože senzory výměnu forem. zabudované do moderních permanentních elektromagnetických systémů, jako jsou je Stäubli, vhodný pro rozsáhlou řadu QMCSystém 122 od přímo monitorují vstřikovacích lisů ale (od též 100momentálaž po 5 400 t). nejen umístění formy, ní přídržnou sílupracovní (magnetické pole), Maximální teplota je která 80 °C ve působí na formu v každém okamžiku. standardním provedení a provedení pro

Mechanické manuální upínání

Pro větší lisy s kapacitou nad 250 tun nejsou mechanické systémy vhodné, protože nejsou schopné odolat otevíracím silám (odhaduje se asi 10 % kapacity stroje), které jsou větší než 25 tun. Pro tyto aplikace je možné vybírat mezi hydraulickými nebo magnetickými upínacími systémy. Hydraulické systémy Hydraulické systémy jsou vhodné pro jakoukoli velikost lisů, až po ty s největší kapacitou. Jednočinné nebo dvojčinné hydraulické upínky, vyhovující požadavkům EUROMAP, jsou k dispozici pro

vyšší teplotu je možné na přání (*).

Kompaktní a robustní konstrukce, je nutná standardizace příchytných desek forem, umožňuje použití bezpečnostního rozhraní se vstřikovacím lisem.upnout Snadné a rychlé, manuální bajonetový systém umožňuje Bezdotykové senzory monitorují polohy Vaši formu jednoduchým pohybem odnímatelné páky. upnuto / neupnuto během operace.

Je vhodné, bez speciálního 2 typy: Hydraulické systémy instalované rozhraní, na lis neprobýt malé a střední lisy (až do 300syst), pro - QMC 105: pro vstřikovací lisy až do musí adekvátní k funkci upínacího tému formy a před je vyžadováno všechny teplotyinstalací až do 200 °C (*) a pro 80 t a pro formy až do 900 kg. Stäubli si je vědoma úrovni složitosti časté úpravy.typy forem včetně těch s všechny - QMC 106: pro vstřikovací lisy až do a časové náročnosti při plném zhodnoceVýrobci vstřikovacíchtvarem. lisů stále více monkomplikovaným 300parametrů t a pro formy až dov 2potaz 000 kg. ní všech braných při tují upínací systémy na jejich stroje před výběru upínacího systému formy. Metoda Instalace nevyžaduje předchozí instalací. Jaký systém je použit často záviupínání by měla být považována za specizaškolenízákaznících, ani hydraulické sí na jejich aby sinapojení. vybrali tak, aby odpovídal potřebným aplikacím. Hyd- fickou klíčovou etapu u všech plánů proraulické upínání se nabízí jako nejméně jektů vstřikovacího lisování. Experti firmy nákladné řešení s jednoduchou instalací, Stäubli pomáhají uživatelům při jejich avšak tam, kde strojní systémy vyžadují výběru. Odborné znalosti firmy Stäubli úpravy a je třeba nových desek běžné ve- a znalost upínacích systémů jsou k dispozici hned od první koncepční fáze, aby zalikosti, náklady se mohou výrazně zvýšit. jistili, že systém bude spolehlivý, efektivní, Magnetické systémy jednoduchý na instalaci a bude vyžadovat Magnetické systémy jsou vhodné pro lisy jen minimální údržbu. Techničtí specialisté s kapacitou větší než 300/350 tun. Pod firmy Stäubli spolupracují s designéry, výtouto hranicí zde není dostatečný povrch robními inženýry a operátory strojů, aby formy, který by zajistil vyprodukování společně vytvořili upínací řešení, které nejadekvátní přídržné systém síly. Hlavní lépe splňuje veškeré požadavky. Hydraulický je výhodou určen především pro automatickou

Hydraulické automatické upínání

výměnu forem.

Navštivte nás na našem stánku č. 73, G1 Systém je vhodný pro rozsáhlou řadu v pavilonu 2 typy: 32

vstřikovacích lisů (od 100 až po 5 400 t). Maximální pracovní teplota je 80 °C ve standardním provedení a provedení pro

- QMC 100: jednočinný válec - QMC 101: dvojčinnýspeciál válecMSV 2011


Zlepšete Vaši produktivitu v každém kroku Vašeho procesu www.quick-mold-change.com/cz

Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu Vkládání forem

Upínání forem

Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu.

Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí:

- statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

- manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Napojení energií

Manipulace & proces

Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě:

Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy:

-

- výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6-osí roboti

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: connectors.cz@staubli.com

speciál MSV 2011

33


Optimizing


Plastics

Increasing Safety

Science For A Better Life

V Evropě jezdí přibližně 200 milionů jízdních kol. A stále více dětí a dospělých, jak amatérských, tak i profesionálních cyklistů, chápe důležitost použití bezpečnostní výbavy. Například použití bezpečnostní přilby může snížit riziko poranění hlavy o více než 60 procent. Skořepiny mnoha bezpečnostních přileb jsou vyrobeny z Makrolonu ®, high-tech materiálu od Bayer MaterialScience. Přední výrobci jako je UVEX se při výrobě přileb a sportovních brýlí spoléhají na tento extrémně odolný a nárazuvzdorný materiál. Skutečně, čočky vyrobené z Makrolonu ® nastavují nová měřítka bezpečnosti. Protože méně rizika znamená více zábavy při sportu. www.bayer.cz

Bayer s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 +420 266 101 111 martin.kovar@bayer.com www.plastics.bayer.com


CYBERBOND CS s.r.o. Společnost Cyberbond vyrábí a dodává na trh široký sortiment vysoce výkonných, nejmodernějších speciálních lepidel pro průmyslové využití v automobilovém průmyslu, elektrotechnice, letectví, plastikářském průmyslu, opravárenství. Unikátním sortimentem jsou: • moderní kyanokrylátová – vteřinová lepidla pro lepení plastů, pryží, kovů, dřev • anaerobní lepidla pro těsnění závitů, suvná uložení, těsnění trubkových a plošných spojů • lepidla tvrzená UV zářením pro lepení skla, čirých plastů k různým podkladům, zalévání atp. • akrylátové a epoxidové pryskyřice pro pružné i pevné spojování litiny, kovů, plastů • vlastní dávkovací systémy Linop řady 600, 1500 a 2000 a vysoce účinné UV vytvrzovací systémy s LED technologií vlastní konstrukce a designu. Společnost Cyberbond je schopna vyvinout a nabídnout lepidla také dle požadavků zákazníka. Pokud hledáte účinné řešení spojování dílů lepením obraťte svoji pozornost na produkci firmy Cyberbond.

36

Navštivte nás na MSV Brno v pavilonu E na stánku č. 047. Po předložení tohoto inzerátu na Vás čeká malý dárek. Těšíme se na Vás. Cyberbond CS s.r.o. ul. Generála Svobody 49/15 460 01 Liberec tel.: +420 481 022 377 fax: +420 481 022 318 info@cyberbond.cz www.cyberbond.cz www.cybershopcz.com

speciál MSV 2011


LED UV vytvrzování od Panasonic Electric Works Panasonic Electric Works (PEW) uvedl na průmyslový trh zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30/UJ35 (nástupce úspěšného Aicure UJ20, který získal čestné uznání za nejpřínosnější exponát na veletrhu Amper) vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem vyzařovaným do okolí, kratším časem vytvrzování a provozem bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení. Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších aplikací, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů se uplatní zařízení série UJ30/UJ35, kde jako zdroj světla je použita LED technologie. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována vysoká stabilita světelného paprsku (nastavitelná plynule až do 8000 mW/cm2). Kabelem až 10 metrů dlouhým lze k zařízení připojit maximálně 4 hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze tedy použít zařízení pro samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo do strany pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin. Vytvrzovací hlavy Až čtyři vytvrzovací LED hlavy lze připojit každou přes vlastní kanál a ovládat samostatně nebo společně. Je možné uložit až patnáct vytvrzovacích programů pro každý kanál. • Možnost vytvrzování až čtyř aplikací jedním zařízením nebo jednu aplikaci současně z různých úhlů či v různých fázích posunu linky. • Vysoce přesné vytvrzování při zachování nízké teploty. Jednoduchá a rychlá instalace Kompaktní zařízení UJ30/UJ35 je možno nastavovat prostřednictvím předního panelu nebo přes komfortní rozhraní na PC. Prostřednictvím paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ30/UJ35 připojit

k externím PLC nebo PC. Připojení jednotlivých hlav lze prodloužit až o 10 metrů ohybu odolným prodlužovacím kabelem. • Jednoduché, rychlé a přesné nastavení • Vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky Kvalitní vytvrzování bez ohřívání materiálu Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky, a proto ohřátí vytvrzovaného materiálu je minimální. Kromě toho úzké emisní spektrum 365 nm snižuje absorbci energie na povrchu substrátu. • Je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo např. tenké kousky plastu • Efektivní vytvrzování i pod povrchem substrátu LED technologie Každá vytvrzovací hlava je osazena výkonnou LED s dobou životnosti 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na dobu životnosti. • Prokazatelně nižší provozní náklady v porovná se zařízením s klasickou UV lampou. • Možnost regulace výkonu. Zpětnovazební regulace zajišťuje stabilní výkon v dlouhodobém horizontu s odchylkou +/- 3 % Výkon Každá z vytvrzovacích hlav UJ30/UJ35 nabízí výkon 8000 mW/cm2. • Krátká doba nutná k ozařování • Možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti • Dle výběru hlavy široká pracovní plocha Stabilní UV záření Každá hlava UJ30/UJ35 je osazena teplotním čidlem spojeným se základní řídící jednotkou, díky němuž se intenzita záření i v dlouhodobém horizontu drží +/- 3%. • Stabilní kvalita vytvrzování

Aicure UJ30/UJ35 - UV vytvrzování na bázi LED • Zdroj světla na bázi LED technologie • Stabilní a výkonné UV záření • Programově řízené čtyři nezávislé hlavy • Jednoduchá a rychlá instalace • Měření intenzity UV záření • Neohřívá vytvrzovaný materiál

Panasonic Electric Works Czech s.r.o. Průmyslová 1, 348 15 Planá, Tel.: 374 799 990, Fax: 374 799 999 info-cz@eu.pewg.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz

speciál MSV 2011

37


38

speciรกl MSV 2011


speciรกl MSV 2011

39


Pokračování ze str. 18

- soubor vybraných forem byl zaslán do vybrané nástrojárny na Taiwanu, v nabídce tato nástrojárna preferovala dvojnásobné formy, garantovaná životnost max. 500 000 zdvihů, tvrdost tvarových dílů 28 až 32 HRC, průměrné snížení cen oproti cenám v ČR cca 40 až 45 %. Projekt B: výroba forem pro výstřiky určené pro rozvod studené i teplé vody - výběr spolupracující firmy v Číně provedli pověření pracovníci budoucího provozovatele forem v České republice - internetové výběrové řízení - přesná specifikace poptávky - do užšího výběru se dostaly 4 nástrojárny - poptáno 6 forem - jejich poptávková specifikace obsahovala určení násobnosti, určení vstřikovacího stroje, typ vtokového rozvodu, požadavky na temperaci formy, výkres výstřiku, nápisy, značení, tvrdost tvarových částí formy atd. - poptány byly nástrojárny, které deklarovaly zkušenost s výrobou obdobných forem, ale žádná z nich s evropskými zákazníky dosud nepracovala, z mimočínských to byly firmy z Ruska a Turecka - počet zaměstnanců 200 až 300 - počet ročně vyrobených forem 800 až 1 100 ks - platební podmínky - před zahájením výroby záloha min. 40 % z ceny formy - zbytek před dopravou formy k zákazníkovi (možno ještě rozdělit na platbu při předání prvních vzorků a před transportem formy) - nabízená doba výroby sady 6 forem - od 42 do 90 dnů - před zahájením výroby dostane zákazník dokumentaci forem - 2D i 3D - ke schválení - požadavek na jiné než standardní formy, např. na etážové, tandemové - nebyl akceptován, v jednom případě bylo konstatováno, že je možno podobnou formu okopírovat - z hlediska systému forem se jednalo o velmi jednoduché konstrukce, co nejmenší počet vložek (i při násobnosti 64), nejčastěji jiskření do plného materiálu - to vše může způsobit problém časový i cenový při opravách a repasích - horké vtokové systémy - příznivé ceny pouze pro čínské systémy (např. YUDO), pro evropské - výrazné zvýšení ceny, nejčastěji nabídka bez horkého systému - požadavek byl na obvyklou tvrdost tvarových částí forem 52±2 HRC, čínská strana nabízela standardně 35 až 39 HRC, při splnění požadavku na 52 HRC byla cena o cca 20 % vyšší než při 38 HRC - příklad - výstřik Koleno 90º d25, násobnost formy 64, tvrdost 38 HRC - cena formy 14 700,- USD, tvrdost 50 HRC - cena 19 100,- USD, zvýšení o 30 % - ceny zaslané předem a ceny při osobní návštěvě se lišily o cca 2 000 až 3 000,- USD, vyšší cena pro osobní návštěvu - při nezměněném zadání - stejně jako u nás i v Číně se nabídkové ceny od různých nástrojáren podstatně liší - pro již uvedený výstřik Koleno byly nabídnuty ceny 22 800,-; 23 500,-; 14 700,a 13 400,- USD, rozdíl mezi min. a max. cenou je 75,4 % - stejné konstatování platí i pro soubor 6 forem: 78 500,-; 88 500,-; 60 600,-; 103 680,- USD - závěr - po osobních návštěvách 4 nástrojáren byla jedna vybrána a objednány 2 formy, probíhá výroba pod najmutým čínským dohledem a již dnes je jasné, že formy budou mít jiné parametry, než bylo dohodnuto.

40

Projekt C: formy pro automobilový průmysl - 34 forem, tvořících montážní podsestavy a skupiny, požadavek na lesk, barvu, 9 dílů nepohledových, zbytek v desénu K 31 a MAT - formy (27) byly deklarovány jako výrobky portugalských a španělských nástrojáren, včetně označení příslušnými štítky a údaji - 7 forem vyráběla naše firma v České republice podle našich zvyklostí a s tvrdostí tvarových částí 54±2 HRC, tyto formy byly zkoušeny před výrobou prvních výstřiků max. 2x, obvykle 1x - z 27 forem (nejmenší má hmotnosti 130 kg, největší 2 800 kg) ani u jedné neodpovídá výrobní dokumentace skutečnému provedení forem - z předané dokumentace jsme zjistili, že cca polovina forem byla vyrobena v Číně a následně k nám dopravena přes deklarovaného výrobce v Portugalsku, resp. Španělsku - přesto, že formy byly u deklarovaných výrobců odzkoušeny a měly mít odstraněny všechny zjištěné vady, oživení forem trvalo cca 7 měsíců, některé se zkoušely až 8x, 7 se jich vrátilo k deklarovaným výrobcům na opravy - z předaných výrobních podkladů a atestů ocelí, z nichž jsou formy vyrobeny, vyplývá, že jejich maximální tvrdost je 33 HRC nutná častá obnova jemných desénů, jejich životnost je cca 1 rok - v důsledku „měkkých“ forem dochází k „ohrnutí“ hran a špatnému odformování, včetně tvorby přetoků - mezi další nejčastější vady patří: - praskání tvarů - zadírání vyhazovačů - nedoleštěné tvary - vstřikovaný materiál PC/ABS - při oživení forem byly zjištěny vady typu špatného osazení termočlánky, systém obsahoval typ J i K, nevybalancované ústí vtoku u vícenásobných forem - různé plnění tvarových dutin, nepřipojení horkých rozvodů, zatrhávání tunelových ústí vtoku, netěsnost temperačních okruhů - některé výstřiky byly navrženy bez ohledu na požadavky technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů - ústí vtoku umístěno do stěny o malé tloušťce, umístění ústí vtoku do míst, která umožňují vznik studených spojů - nejzávažnější porucha formy vznikla nabouráváním vyhazovačů do desénované plochy - po nabourání formy bylo zjištěno, že vyhazovací deska, na niž je napojeno hydraulické vyhazování vstřikovacího stroje, byla vyrobena svařením elektrickým obloukem z několika dílů a při cyklickém namáhání došlo k rozlomení desky - forma byla vyrobena v Číně - na výše popsaných problémech se jednoznačně projevila snaha ušetřit za každou cenu a problémy přenést na koncového výrobce výstřiků. ZÁVĚR Výrobu vstřikovacích forem v Číně realizuje nebo se chystá realizovat řada firem. Před rozhodnutím by každý měl zhodnotit následující: - cena forem, na začátku projektu, v nominální hodnotě je skutečně o například 30 % nižší, než naše domácí cena - po skončení projektu ale může být skutečná cena větší, než naše původní domácí a to i tehdy, když čínská strana nezdražila - k počáteční ceně je obvykle nutno připočítat náklady na cestu do Číny, náklady na leteckou dopravu formy, náklady na „adaptaci“ formy na evropské poměry - tj. dokončení čínských nedodělků a nekvalitní práce, které jsme již i přes všechny kontroly nebyli

-

-

-

-

schopni výrobce přinutit odstranit před odesláním formy v průběhu provozu formy se projevují „skryté“ nedostatky a potom údržba forem, jejich opravy jsou dražší, než u „našich“ forem, a to jsme se ani vzdáleně nepřiblížili k hranici dohodnuté garance otázkou je, zda takto problém výroby forem v Číně vnímají všichni zúčastnění nebo pouze vidí čínskou láci a skutečnost, že kdo nevyrábí v Číně, není dostatečně laciný, zda se do ceny formy započítají všechny vzniklé náklady nebo zda se snížení nákladů hodnotí pouze pohledem oddělení, které je nositelem snížení, ale ostatní se již do ceny nezapočítávají, protože jim naopak náklady mohly stoupnout skutečnou cenu formy můžeme určit až tehdy, kdy ji vyřadíme z výroby a dáme ji do šrotu - teprve tehdy víme skutečné náklady, které na ni naběhly konečnou otázkou potom je, zda neplatí rčení - nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat laciné věci.

Výše popsané obecné body doplním zkušeností plastikářské firmy, která má vlastní vstřikovnu, konstrukci, nástrojárnu, jejími zákazníky jsou převážně firmy z oblasti automobilového průmyslu. Tato firma již cca 5 let spolupracuje při výrobě forem s čínskou partnerskou nástrojárnou. Firma do Číny dodá kompletní výrobní dokumentaci formy, včetně definice tvrdost jednotlivých konstrukčních dílů formy, vlastní výroba formy a její oživení probíhá v čínské nástrojárně. V současné době tato spolupráce snižuje pořizovací cenu formy o cca 25 %, z této úspory cca 10 % odeberou náklady na min. dvě cesty v průběhu výroby formy do Číny. Po dodání formy cca 3 až 5 % z úspory si vezmou náklady spojené s oživováním a přizpůsobováním formy na podmínky vlastní vstřikovny. V průběhu provozu formy, její opravy vyvolané „nedostatky“ vzniklými při výrobě v Číně sníží úsporu z pořizovací ceny o dalších cca 5 %. Sečteme-li snížení pořizovací úspory o výše uvedené náklady vychází reálná úspora cca 5 %. Je-li to moc nebo málo musí každý zadavatel posoudit sám a to i s ohledem na skutečnost zvyšování mezd a nákladů, např. inflace v Číně. Do svých úvah musí též zakalkulovat skutečnost, že obecně jakost formy je na cca 60 až 80% její jakosti získané při výrobě doma. Na začátku kapitoly Závěr jsem napsal, že je nutno při rozhodnutí o místě výroby zvážit, mimo jiné, výše uvedené skutečnosti. Kromě nich, ale výrazně a na prvním místě, je konstrukce výstřiku. Pokud díl, který se má zaformovat nesplňuje všechna kriteria technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů funkčnost tvaru, technologičnost tvaru, výtvarně-estetické řešení tvaru, ekonomičnost tvaru potom sebe lépe vymyšlená a vyrobená forma, sebe kvalitnější vstřikovací stroj vybavený různými možnostmi nastavení a kontroly parametrů vstřikovacího procesu a další mechanizační nebo automatizační prostředky neumožní vyrobit výstřiky v požadované ceně a kvalitě. Je tedy zřejmé, že při návrhu nového dílu by měla být zajištěna vzájemná spolupráce designera a konstruktéra výstřiku, konstruktéra formy a případným využitím simulačních programů a technologa výroby výstřiku. Bohužel, velmi často uvedená potřebná spolupráce není zajištěna ani v „domácích" podmínkách, natož při výrobě forem mimo naši kulturní oblast. Lubomír Zeman Plast Form Service, s.r.o., Praha

speciál MSV 2011


SPLNÍM VAŠE OČEKÁVÁNÍ Tento malý MOTOMAN HP20D opravdu splnil všechna má přání: manipulace, obsluha strojů, balení, řezání, kompletace. Není nic, co by tento robustní chlapík nemohl udělat. Robot z YASKAWY na toho je vždy spoleh.

www.motoman.cz YCZ_190x132_CZ.indd 1

12.08.2011 14:03:49

PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVATELE PLASTŮ sušení a odvlhčování doprava a manipulace barvení a směšování temperace a chlazení mletí a recyklace automatizace výroby systémová řešení

speciál MSV 2011

SHINI PLASTICS TECHNOLOGIES, INC. Czech Distributor A.M. spol. s r.o. Tel: +420 482 750 037 Fax: +420 485 163 999 e-mail: info@amcz.cz www.amcz.cz

Slovak Distributor A.M.SK spol. s r.o. Tel: +421 949 840 313 Fax: +421 244 638 827 e-mail: info@amsk.sk www.shini.sk

41


Oxid uhličitý snižuje náklady a zlepšuje pracovní prostředí v lakovnách plastů Obecně když mluvíme o oxidu uhličitém, jsou naše představy velmi znepokojující ohledně životního prostředí. Je však třeba uvést věci na pravou míru a říci, že tento pohled je velmi zjednodušující a nekompletní. Globální oteplování vlivem zvýšené tvorby oxidu uhličitého za poslední roky, dekády a století je zřejmě evidentní. Není ani pochyb, že je nutná redukce tvorby těchto plynů, a to v globálním měřítku. V souvislosti s těmito debatami o snižování škodlivých emisí oxidu uhličitého je nutné se zmínit, že CO2 je mimořádně univerzální chemická sloučenina s mnoha užitečnými aplikacemi ve srovnání s doposud používanými chemikáliemi a metodami, které jsou škodlivé našemu zdraví či celé planetě. Z aplikací oxidu uhličitého, které mají příznivý vliv na pracovní prostředí a kde oxid uhličitý nahradil látky zdraví škodlivé, bych jako příklad uvedl technologie extrakční, čištění, hubení hmyzu, úpravny odpadních vod, snižování pH a v poslední době také technologie výroby biopaliv.

Čištění plastových dílů před lakováním aplikací Cryosnow za pomoci robota

Ve výrobě pěnových plastů oxid uhličitý nahrazuje částečně halogenované fluorochlorouhlovodíky, které již nejsou slučitelné se životním prostředím a v mnoha zemích je jejich používání již zakázáno. V některých případech CO2 nahrazuje alternativní použití uhlovodíků, jako např. izobutanu a pro svoji vyšší rozpustnost v polymerech je CO2 upřednostňován před dusíkem. Efekt oxidu uhličitého se projevuje v pěnových plastech nejen snížením spotřeby surovin, ale i dobrými vlastnostmi pěnových výrobků jako je nízká hustota, výborná akustická i tepelná izolace, mechanické tlumení, nízká propustnost pro vodní páry a snížená absorpce vlhkosti. Odlišnými postupy je umožněno vyrábět různé typy pěny, které se používají v mnoha oblastech, včetně balení, tepelné nebo zvukové izolace nebo čalounění.

Ve zpracování plastů nachází oxid uhličitý použití nejen jako ekologicky příznivý prostředek pro vypěňování plastů, ale i pro čištění plastů před lakováním, a to jako náhrada chemicky škodlivých látek organických rozpouštědel, které se dnes běžně používají.

Čištění plastových nárazníků před lakováním aplikací Cryosnow

Tryskací kabina (Cryosnow) zakomponovaná do automatické lakovací linky

42

Ćištění tryskáním suchého ledu (obvykle peletami ve tvaru rýže) je všeobecně rozšířenou technologií čištění používanou dnes již v mnoha segmentech průmyslu. Z pohledu ekologie eliminuje tryskání suchým ledem dodnes používaná rozpouštědla, která se mohou dostávat do půdy nebo do pracovního ovzduší. Je pravda, že stejný ekologický efekt se

dosáhne i tryskáním s jinými materiály. Oxid uhličitý na rozdíl od jiných abrazivních materiálů však má tu velikou výhodu, že během procesu čištění sublimuje, jednoduše řečeno se odpaří do vzduchu a tudíž nezanechává za sebou hromady odpadu, které je pak nutno složitě likvidovat. Pokud se nevyžaduje agresivní způsob čištění, lze použít aplikaci oxidu uhličitého zvanou CRYOSNOW – čištění sněhem. Suchý led/sníh se v tomto případě

Zařízení Cryosnow s přívodem kapalného oxidu uhličitého (izolované potrubí)

vyrábí přímo na místě expanzí kapalného oxidu uhličitého z tlakových lahví nebo zásobníků. Tento „měkký“ způsob čištění se hlavně používá při úpravě/čištění plastů před lakováním. Ve srovnání s technologií „powerwash“ je proces CRYOSNOW suchý, bezodpadový a vyznačuje se nízkými investičními a provozními náklady a přitom je účinný, rychlý a z hlediska kvality čištění spolehlivý, neboť eliminuje lidský faktor při manuálním čištění. Další jeho velkou výhodou je možnost integrace do lakovací automatické linky a následné využití robotů i ve fázi čištění plastů před lakováním.

Ing. Josef Borek Linde Gas a.s. Tel.: + 420 731 608 784 e-mail: josef.borek@cz.linde-gas.com www.linde-gas.cz

speciál MSV 2011


Navštivte n á v Brně v pav s na MSV 2011 ilonu G1, od 3/10 do 7 stánek č. 49 /10 2011 • • • • • •

HORKÉ TRYSKY HYDRAULICKÉ VÁLCE VYHAZOVAČE DATUMOVKY CHLADÍCÍ PRVKY ...

Optimalizace ceny výlisku a udržení know-how ve firmách Představení software CalcMaster

Přes 3 000 000 modelů a sestav horkých systémů Thermoplay

Nová generace mechanických počitadel cyklů s elektronickou databází

www. jansvoboda.cz

speciál MSV 2011

43


Ě O VÉ LO CE KY

S DE

SYSTÉM PRO VSTŘIKOVACÍ STROJE

www.magcentrum.sk, magcentrum@magcentrum.sk

N PL

NEJMODERNĚJŠÍ MAGNETICKÝ UPÍNACÍ 46 mm

● UNIKÁTNÍ SYSTÉM S PLNĚ OCELOVÝM POVRCHEM BEZ MOSAZI, PRYSKYŘICE A TĚSNĚNÍ ● DVOUSMĚRNÝ MAGNETICKÝ OKRUH AKTIVNÍCH PÓLŮ (+ /-) ● ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ V KAŽDÉM OKAMŽIKU PŘI VÝMĚNĚ FORMY I V PRACOVNÍM CYKLU ● UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM PRO RŮZNÉ VELIKOSTI FOREM ● BEZ DALŠÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ● RYCHLÁ VÝMĚNA FOREM ● DLOUHÁ ŽIVOTNOST SYSTÉMU ● VYSOCE EKOLOGICKÝ A BEZ EMISÍ ● VÍCE JAK 100 000 SYSTÉMŮ PO CELÉM SVĚTĚ MAG Centrum, s.r.o – výhradní zástupce Tecnomagnete v ČR a SR představuje novinku pro letošní rok – magnetický systém PressTec. Inovovaný elektropermanentní magnetický systém s patentovanými kruhovými póly a monolitickou konstrukcí.

NOVÝ NEW MEZINÁRODNÍ INTERNATIONAL PATENT PATENT

Dosáhnout vždy maximální upínací síly pro jakoukoliv velikost formy lze jen se systémy PressTec – díky aktivním pólům obou polarit (+/-) je magnetický tok vyvážený v každém okamžiku a magnetická deska nepotřebuje žádná vybrání. Upínací síla vždy dosahuje svého maxima a zároveň se nerozptyluje do formy.

www.magcentrum.cz, magcentrum@magcentrum.cz

NOVINKA NA TRHU

Tři aktivní senzory (UCS, FCS, Proxy) kontrolují magnetické upnutí v každém okamžiku a přes systém IPC mohou zobrazovat hodnoty upnutí, teploty a porovnávat hodnoty s databází uložených forem. Propojenost do strojů pomocí Euromapu 70.0 a 70.1, případně i na stroje bez nich, je samozřejmostí. Redukovaná tloušťka desek 46mm, možnost vybavit stroje od 50 do 6000 tun a teplotní odolnost až 180°C dělají ze systému PressTec nejlepší vobu pro budoucnost.

BEZPEČNOST, RYCHLOST, KVALITA = PressTec MAG Centrum, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 523 487 44

speciál MSV 2011


speciรกl MSV 2011

45


OPTIMALIZACE ZISKOVOSTI PLASTOVÉHO VÝLISKU Jak udržet know-how zkušených pracovníků ve firmě Expertní systém CalcMaster 7.2 pracující na principu odražené vlny vnáší nové možnosti do procesu nabídky a poptávky pro formy na plasty a lehké kovy. Systém integruje problematiku ceny a kvality výlisku v závislosti na formě a vstřikovacích podmínkách ještě před spuštěním výroby formy a tím předchází ztrátám na úpravách hotových forem. Díky grafickému výstupu jsou zřetelně vidět nekonzistentní místa projektu, která přímo navedou na další optimalizaci spoluprací s odborníky na danou problematiku.

Souvislosti mezi cenou koncového výrobku a náklady na formu a technologii vstřikování V oboru zpracování plastů vede ke koncovému produktu složitá cesta, na níž se střetávají mnohdy protichůdné požadavky a nároky jednotlivých účastníků celého procesu. Pro lisovny je důležité, aby nástrojárna co možná nejpřesněji specifikovala pořizovací náklady a společně stanovily délku výrobního cyklu při konkrétních provozních parametrech. Zájemci o výlisky zase chtějí znát především výslednou cenu produktu, tj. včetně nákladů na vstupní suroviny, formu a vstřikovací proces. Údaje, které citujeme, přitom nelze posuzovat odděleně. A právě komplexní vyhodnocení vzájemných vztahů mezi jednotlivými položkami nákladů lze snadno a rychle stanovit pomocí software CalcMaster, který umožňuje provozovateli určit cenu formy a výrobní náklady na základě přesných interních dat. Časová a cenová studie provedení s CalcMastrem urychluje a zjednodušuje jednání mezi zadavatelem a výrobcem formy a výstupem je optimalizovaná cena finálního výlisku. Při volbě dodavatele formy a systému pro zpracování plastů vstupuje do užšího výběru řada výrobců s produkty na různé technické a cenové úrovni. Přirozeným zájmem klienta přitom je získat špičkovou kvalitu za přiměřenou cenu. Vždy je nutné provést důkladný rozbor účelu výrobku a produkčních podmínek. Bez znalosti kvalitně zpracovaného zadání a podmínek je vhodné provádět variantní výpočty, které mnohé zadavatele navedou na upřesnění jejich požadavků a nástrojárně usnadní návrh a výrobu formy. Zadavatel, který nepostupuje dle daných zásad a klade přílišný důraz na nízkou cenu, získá od nástrojárny

46

velmi jednoduchý produkt, který zvedá výrobní náklady a tím snižuje ziskovost finálního výlisku. Navíc bez kvalitní optimalizace často dochází ke zpoždění časového plánu uvádění nových výrobků na trh.

i cenu koncového výrobku. Systém umožňuje efektivní zpracování variantních řešení, které dávají zadavateli do rukou solidní podklady pro vyšší úspěšnost ve výběrovém řízení na následný prodej, nebo zpracování dílu.

Optimální varianta je jen jedna

Náklady na koncový výrobek – nejvýznamnější prvek ve struktuře výdajů

CalcMaster zpracovává strukturovaný výpočet a analyzuje kritické body výrobního procesu, což zaručuje vysokou spolehlivost údajů a minimalizuje chyby lidského faktoru. CalcMaster nabízí precizní kalkulaci pořizovacích nákladů, délky vstřikovacího cyklu, počtu dutin a v neposlední řadě

Maximální snížení celkových nákladů na finální výrobek by mělo být pro každého výrobce plastových dílů nejdů-

speciál MSV 2011


ležitější položkou ve skladbě nákladů. Stanovení správné výše nákladů na finální výrobek se provádí na základě dlouhé řady vstupních údajů. Všechny tyto aspekty precizně analyzuje CalcMaster. Díky možnostem nastavení je Calcmaster velmi flexibilní a lze jej uzpůsobit pro různé obchodně technické situace. Všechny tyto vstupy lze registrovat a uložit.

Snadný výpočet nákladů na formu Při zadávání dat je třeba promýšlet parametry výrobku i formy, k nimž náleží například druh vstřikování, úprava povrchu, požadavky na tolerance nebo potřeba užití systému horkých vtoků. Takto lze rychle získat mnoho přesných technických detailů a údajů, které by jinak zůstaly skryty za domněnkami a předpoklady. Veškeré hodnoty vztahující se k výrobě formy mohou specialisté upravovat a zpřesňovat na základě dalších výpočtů včetně závěrečného porovnání kalkulované a reálné varianty. Tato zpětná srovnání pracující v poloautomatickém cyklu dále zpřesňují nabídkové hodnoty a podílí se na zachování know-how zkušených pracovníků ve firmě.

Výpočet vstřikovacího cyklu ve vztahu k nákladům na formu Při kalkulaci ceny koncového výrobku použijeme předpokládanou délku průběhu vstřikovacího cyklu pro výpočet nákladů na vstřikování. Délku cyklu lze určit na základě několika parametrů, které již není možné na dokončené formě změnit. Nejdůležitějšími aspekty zde jsou maximální tloušťka stěny v libovolné části výrobku a chlazení vestavěné do formy. Hodnotu tloušťky stěny určuje vývojář produktu; v rámci konzultace bývá možné prodiskutovat dané řešení a upravit návrh výrobku (např. snížit hodnotu tloušťky stěny za použití většího počtu výztuh nebo použít jiný materiál). Chlazení formy je třeba důkladně prodiskutovat s konstruktérem formy, přičemž zavadatel musí trvat na požadavku optimálního (a výkonného) chlazení. Oba výše uvedené parametry sice přinášejí větší počet úkolů v počáteční fázi konstrukce a znamenají vyšší

speciál MSV 2011

náklady při tvorbě jader a dutin, ovšem v důsledku povedou ke zkrácení doby chlazení a tedy vstřikovacího cyklu. Z výše uvedeného tedy plyne, že zadavatel formy by namísto pouhého srovnávání cen forem měl spolupracovat s výrobcem (nářaďovnou), dohlížet na průběh celého projektu a uvědomit si, že konečným efektem optimalizované formy bude levnější výrobek.

Snížení výrobních nákladů Uvedené příklady dobře ukazují, že každá část řetězce, který se podílí na produkci plastových dílů musí nejen dobře znát postupy při své práci, ale také provádět konzultace s jinými odborníky a obecně udržovat vzájemnou komunikaci na dobré úrovni. Jde totiž o jediný způsob, jak získat podrobný přehled o struktuře nákladů i možnostech jejich snižování a zabránit nežádoucímu růstu výdajů vzniklých z nedostatečné informovanosti a dodatečných změn na formě.

Software pro výpočet vstřikovacího procesu usnadňuje rozhodování při zadání formy CalcMaster výrazně pomáhá při optimalizaci formy, a to díky rychlému výpočtu nákladů na formu, parametrů vstřikování, počtu dutin a ceny koncového výrobku. Jednoduchou změnou parametrů lze získat alternativní řešení a specifikovat nejnižší náklady na výrobek. Program je vhodný pro všechna firemní oddělení, která tak mohou sledovat vliv změny vstupních dat na koncové náklady. Proměnlivé nebo nejasné předpoklady lze vždy konzultovat. Software usnadňuje první propočty nákladů, kdy objednatel již není zcela závislý na dodavateli a předem získá určité podrobnější znalosti o produktu, a v neposlední řadě umožňuje také významné zvýšení kvality formy a celého procesu výroby plastových dílů. Díky možnosti zpřesňování je finálním výstupem velmi kvalitní odborný odhad reálných nákladů. autor: Jan Svoboda (www.jansvoboda.cz)

47


Jedenadvacet úspěšných let na trhu s plasty Společnost PLASTOCHEM letos oslavuje již jedenadvacátý rok úspěšného působení na trhu s plasty. Stále se drží mezi nejvýznamnějšími hráči na tomto poli zejména díky vynikající spolupráci se svými obchodními partnery a díky profesionálnímu přístupu k zákazníkům. PLASTOCHEM se soustředí na oblast Střední Evropy – prostřednictvím svých aktivit se prosazuje především na českém, slovenském, polském a maďarském trhu. Kanceláře Plastochemu fungují v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Ukrajině. Plastochem také disponuje sklady v Brně, Praze, Nitře, Budapešti a Wroclawi; díky tomu jsou suroviny zákazníkům dodávány rychle a flexibilně. PLASTOCHEM od svého založení v roce 1990 soustředí svou činnost na prodej surovin pro plastikářský průmysl a dodávky technologií a strojů pro výrobní společnosti. Plastochem úspěšně spolupracuje s renomovanými společnostmi. Z oblasti materiálů a surovin jmenujme například Slovnaft (výrobce LDPE, PP), Sunpor (vypěnitelný polystyren) nebo TVK (LDPE, HDPE, PP). Ve sféře zpracovatelských technologií Plastochem zastupuje např. společnost KraussMaffei (extrudery a vytlačovací linky), Erlenbach (tvarovkové lisy a předpěňovače) či Movacolor (dávkovače barviv a aditiv). Právě prodej zpracovatelských technologií zažívá v posledních letech velký rozmach. Zákazníci přicházejí s požadavky na nové, sofistikovanější technologie, kterými chtějí nahradit zastaralá zařízení, pořízená na počátku 90. let. Vzrůstající trend mají zejména technologie vstřikování plastů a přidružené výroby. V tomto oboru Plastochem velmi úspěšně spolupracuje s německým výrobcem malých vstřikovacích strojů s uzavírací sílou do 100 t – s firmou Dr.BOY GmbH & Co. KG. Dr. Jednou z posledních novinek tohoto výrobce je BOY XS, ultra kompaktní stroj pro mikro a jednootiskové vstřikování termoplastů a elastomerů. Jedná se o optimální automatizační řešení: od granulátu přímo k hotovému a zabalenému dílu, a to do objemu vstřiku až 8,0 cm³. Inteligentní design tohoto stroje ideálně splňuje požadavky na mikrovstřikování. 12-milimetrová plastifikační jednotka a inovativní řídící systém Procan ALPHA® zajišťují absolutní přesnost, opakovatelnost a jednoduchost operací. Konzolový dvoudeskový uzavírací systém snižuje prostorové nároky na minimum. Dva diagonálně konstruované nosníky poskytují optimální přístup k plastifikační jednotce, formě a vyhazovači. BOY XS má navíc ustavnou plochu pouhých 0,63 m².

zkonstruovány speciálně pro aplikace s nízkým počtem regulovaných zón formy, zejména pro automobilový průmysl a technické výlisky. Jednotlivé regulátory jsou zabudovány do kabinetů pro 2 až 24 řídících jednotek, jsou tedy velmi kompaktní. 2-zónové regulátory řady 8 jsou vyrobeny za použití moderních technologií, včetně optimálního využití technologie povrchové montáže elektronických komponent, a jsou novým milníkem z hlediska výkonnosti, odolnosti a ceny. Série 8 využívá novou verzi softwaru pro výkonovou a permanentně samonastavitelnou regulaci, kterou vyvinula a realizovala společnost S.I.S.E. Dnešní doba se stále intenzivněji zabývá otázkami recyklace a regenerace materiálů. I Plastochem má samozřejmě v této oblasti své zastoupení. Německá společnost Neue Herbold Maschinen und Anlagebau se věnuje produkci mlýnů a recyklačních linek (např. kompletní linky pro recyklaci plastů jako jsou PET láhve, láhve a nádoby z PP a PE apod.). Také další firma Plastmachines je německá – vyrábí kompletní regranulační linky. PLASTOCHEM je nejen prodejcem surovin a technologií. Klade důraz na stabilitu ve všech ohledech. Samozřejmostí je zákaznický servis a odborné poradenství. Poskytuje dočasné uskladnění surovin v již sjednaných objemech ve svých skladech. Velkou pozornost Plastochem věnuje odbornému záručnímu i pozáručnímu servisu technologií. Dejme na závěr slovo Ing. Michalu Valíčkovi, řediteli holdingu PLASTOCHEM:

Mezi nejvýraznější úspěchy v prodeji periferií ke vstřikolisům patří spolupráce s taktéž německým výrobcem mlýnů Wanner Technik GmbH. Populární jsou zejména malé mlýny pro in-line recyklaci vtokových soustav a zmetkových dílů. Za zmínku stojí ale i regranulační linka TG20 pro opětovné zpracování odpadu, který vzniká při zpracování termoplastů. Regranulační linka vytváří stejnoměrný granulát, který je z hlediska dobré sypkosti, podílu prachu, dávkování, geometrie atd. naprosto srovnatelný s novým materiálem. Regranulát, vytvořený regranulační linkou TG20, se velmi dobře sype a lehce dávkuje. Tyto vlastnosti zřetelně vylepšují transport a podávání materiálu do vstřikolisu, stejně jako bezpečnost při jeho zpracování. Granulát, vytvořený regranulační linkou TG20, se výborně hodí např. jako mikrogranulát pro malé vstřikolisy se šneky o malých průměrech (10 mm).

„Plasty jsou neustále na vzestupu. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a hned vidíme, kolik nových, elegantních řešení a aplikací plastů v poslední době přibylo! Stále se budují nové výrobny plastů. Stále se vyvíjejí nové revoluční technologie umožňující efektivnější výrobu, kvalitnější konečné vlastnosti výrobků a progresívnější recyklaci plastů. Velmi účinně se prosazují aditiva do plastů, mezi jinými nové druhy změkčovadel, vápenato-zinečnaté stabilizátory do PVC, pigmenty zbavené těžkých kovů, antistatika. Zde všude se PLASTOCHEM může stát vaším partnerem! Stačí jen přesvědčit se o kvalitě našich dodavatelů. Samozřejmostí je pro nás udržování vysoké kvality – certifikace ISO a kvalifikace našich surovin podle REACH je základním předpokladem. Již nyní se těším na setkání se stávajícími i novými zákazníky na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se koná 3. – 7.10. 2011 na brněnském výstavišti. Já i mí spolupracovníci Vás rádi přátelsky uvítáme na našem stanovišti (hala G1, stánek č. 31).“ www.plastochem.info

Výrobou dalších periferií ke vstřikolisům se zabývá francouzská společnost S.I.S.E. Nabízí regulátory horkých vtoků, temperační jednotky a řídící jednotky pro sekvenční vstřikování. Mezi nejpopulárnější produkty této společnosti patří regulátory řady 8 (8 series), které byly

48

speciál MSV 2011


speciรกl MSV 2011

49


KULIČKOVÉ ŠROUBY PRO VSTŘIKOLISY OD NSK

Partnerství založené na důvěře Partnerství založené na důvěře né na důvěře důvěra založená na kvalitě důvěra založená na kvalitě a kvalitěKuličkové šrouby od NSK procházejí nepřetržitým vývojem zejména v oblasti tribologie, společnost se stala největším světovým výrobcem díky svým špičkovým výrobním a kontrolním technologiím zajišťujícím nejvyšší kvalitu. Našim zákazníkům nabízíme kompletní produktovou řadu. Ať už se jedná o speciálně navržený šroub pro náročné provozní podmínky nebo o standardní skladovou položku nabízející jednoduchou konstrukci a kratší dodací termín, NSK má řešení pro širokou škálu aplikací, jako např. obráběcí stroje, vstřikolisy, výroba polovodičů a LCD, atd.

Nová řada kuličkových šroubů HTF

Těsnění A1

Kuličkové šrouby nové generace řady HTF-SRC určené pro vysoké rychlosti a zatížení byly vyvinuty ze standardní vysoce výkonné řady HTF. Oběh kuliček je zajišťován systémem SRC (Smooth Return Coupling = vratné trubky), vynačují se více než dvojnásobnými rychlostmi posuvu, hlučnost šroubu je snížena na cca 50% hodnoty standardního provedení HTF.

Nová kontrukce kontaktního těsnění zabraňuje únikům maziva a tím i kontaminaci prostředí. Zjednodušuje konstrukci vašeho stroje, minimalizuje požadavky na opatření vedoucí k udržení maziva ve šroubu, zároveň prodlužuje provozní interval mezi nezbytnou údržbou. Je použitelné u obou zmíněných produktových řad (SRC/SRD).

Kuličkové šrouby pro upínání forem vstřikolisů řady HTF-SRD doplňují řadu HTF pro použití v aplikacích s požadavkem nejvyšších posuvných rychlostí. Recirkulace kuliček systémem SRD (Smooth Return Deflector) výrazně snižuje hlučnost aplikace a zajišťuje velmi plynulý chod šroubu. Konstrukce matice s deflektorem byla již v minulosti úspěšně aplikována u řady šroubů BSS, kde umožnila zvýšení stávajících limitů posuvných rychlostí. Charakteristiky › Vysoká únosnost › Nízká hlučnost › Vysoké rychlosti posuvu › Kompaktní konstrukce

O společnosti Společnost NSK byla založena v roce 1916 a vyrobila první kuličkové ložisko v Japonsku. Od té doby NSK vyvinula kompletní řadu valivých ložisek, která byla úspěšně prodávána po celém světě a výrazně přispěla k rozvoji mnoha průmyslových sektorů a technologií. NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při výrobě přesné lineární techniky, komponent pro automobilový průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 1960, NSK Ltd. rozvíjí agresivně své obchody i mimo území Japonska. V současné době má společnost provozovny v 25 zemích a vlastní více než 30 výrobních závodů.

Totální kvalita od NSK: Spolupráce rámci globální sítěglobální technologických center je cestou k dosažení kvality Totální kvalita od NSK: vSpolupráce v rámci sítě technologických center je cestounejvyšší k dosažení nejvyšší kvality Výhody bální sítě technologických center je cestou k dosažení nejvyšší kvality NSK je jednou z předních společností s dlouholetou tradicí ve výrobě přesných částí strojů a zařízení. V našich R&D centrech NSK je jednou z předních společností s dlouholetou tradicí ve výrobě přesných částí strojů a zařízení. V našich R&D centrech

› Maximální dovolené dynamické zatížení

se nezaměřujeme na vývoj nových technologií, také na nepřetržité kvality založené na integrované u tradicí ve výrobě přesných částí strojů apouze zařízení. V našich R&D centrech se nezaměřujeme pouze na vývoj novýchale technologií, ale také nazvyšování nepřetržité zvyšování kvality založené na integrované › Maximální životnost díky optimalizované technologické platformě zahrnující materiálové a mechatroniku. ogií, ale také na nepřetržité zvyšování kvality založené natribologii, integrované technologické platformě zahrnující tribologii, inženýrství, materiálovéanalytiku inženýrství, analytiku a mechatroniku. zatížení Vícedistribuci o NSK naleznete na naleznete www.nskeurope.cz popř. volejte +420 796+420 102 724 796 102 Více o NSK na www.nskeurope.cz popř. 724 volejte eriálové inženýrství, analytiku a mechatroniku. volejte +420 724 796 102 Navštivte nás na MSV Brno 2011 naBrno stánku našeho autorizovaného distributora distributora Navštivte nás na MSV 2011 na stánku našeho autorizovaného D, stánek 10. číslo 10. COROLLfirmy s.r.o.COROLL Pavilons.r.o. D, stánek Pavilončíslo eho autorizovaného firmy distributora

Coroll s.r.o. Coroll · Tel.-Fax: 491 483+420 805 491 · 483 e-mail: · www.coroll.cz s.r.o. +420 · Tel.-Fax: 805 coroll@coroll.cz · e-mail: coroll@coroll.cz · www.coroll.cz

e-mail: coroll@coroll.cz

·

www.coroll.cz

NSK_Image-AZ_CZ_Technik-9_185x254_Fairs-Coroll.indd 1 NSK_Image-AZ_CZ_Technik-9_185x254_Fairs-Coroll.indd 1 NSK_article_CZ_Sved plastu_190x270.indd 1

50

www.nskeurope.com

2011-08-31 16:58:08

2011-08-31 16:58:08 2011-08-31 16:58:08 2011-08-09 09:03:57

speciál MSV 2011


Partnerství založené na důvěře důvěra založená na kvalitě

Totální kvalita od NSK: Kuličkové šrouby pro vstřikolisy Vstřikolisy poháněné elektrickými servopohony procházejí neustálým vývojem tak, aby vyráběly vysoce přesné plastové díly a části strojů, které musí odolat nepříznivým provozním podmínkám a pracovat mimořádně spolehlivě. Vysokorychlostní kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK se vyznačují vysokou únosností, nízkou hlučností, minimálními úniky maziva a výrazným prodloužením intervalu pro údržbu. I při malém stoupání závitu zaručuje jejich použití rychlosti přes 800 mm/s za tak extrémních podmínek, jako jsou vysoká zatížení či pracovní cykly s krátkým zdvihem. Proto jsou kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK tou správnou volbou pro pohon každého vstřikolisu. Více o NSK naleznete na www.nskeurope.com popř. volejte + 420 724 796 102

Řada HTF-SRC

ObchodnÍ zástupce v České Republice · Aleš Boda · Mobile: +420 724 796 102 · Fax: +420 545 216 428 · e-mail: boda-a@nsk.com

NSK_Ad_LineComp_CZ_190x270.indd 1

speciál MSV 2011

2010-07-30 15:38:21

51


Aktuality z Plastikářského klastru 1. Česko-slovenská spolupráce v oblasti zpracování plastů pokračuje Projekt přeshraniční slovensko-české spolupráce AUTOPLAST, který byl zahájen na jaře 2009 se dostává do závěrečné fáze. Partnery projektu jsou Město Trnava (což jistě stojí za pozornost!), 2 klastry (slovenský Automobilový klaster a český Plastikářský klastr) a 2 univerzity (Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnavě a Fakulta technologická UTB ve Zlíně) Hlavním cílem projektu byl rozvoj kooperačních vztahů mezi podniky, klastry a univerzitami v oblasti zpracování plastů, především pro potřeby automobilového průmyslu, s cílem podpory inovačního potenciálu Trnavského a Zlínskeho kraje. Je pochopitelné, že takto obecně formulovaný cíl byl konkretizován do celé řady, dále stručně uvedených, konkrétních výstupů:

n Propagace průběhu projektu (inzerce, TV shoty) v SR a ČR n Realizace pracovních setkání firem a univerzit n Otevření nového školicího technologického střediska pro zpracování plastů na MTF STU v Trnavě Jednou z posledních významných akcí projektu, bude konference konaná 4. října 2011 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Srdečně zveme! Pozvánku na konferenci, i s programem, najdete za článkem. 2. Výkonnost firem Plastikářského klastru v r. 2010 Z monitoringu hospodářských výsledků členských firem Plastikářského klastru za rok 2O10 vyplynulo:

n Ve firmách pracuje 3 944 zaměstnanců ( z toho 40,0 % žen)

n V roce 2010 vzniklo 152 nových míst

n Zpracování studie personálních potřeb (z hlediska požadovaného vzdělání) plastikářských podniků v příhraničních regionech v SR a ČR

n Tržby atakují hranici 8 mld. Kč

n Odborné tématické semináře

n Přidaná hodnota dosáhla 32 % z tržeb

n Analýza současné úrovně vzdělávání v oblasti zpracování plastů v SR a ČR n Soutěž o nejlepší studentský projekt v oblasti plastikářských technologií na zúčastněných fakultách n Zpracování koncepce vzdělávání v oblasti plastů na spolupracujících univerzitách n Prezentace obou klastrů na veletrzích v Bratislavě a v Brně

(7 870 650 000 Kč)

n Téměř polovina produkce (49,8 %)

3. Plastikářský klastr podporuje inovace

n Plastikářský klastr investoval do nových zařízení:

- termokamery - spektrofotometru pro objektivní hodnocení barvy plastových výrobků - hardwarového i softwarového vybavení pro modelování plastových výrobků

n Pro členské firmy je prostřednictvím klastru řešeno na Univerzitě T. Bati 6 projektů aplikovaného výzkumu

n Plastikářský klastr se společně se

je exportována

3 členskými firmami a Univerzitou T. Bati uchází o podporu z programu ALFA, vypsaného TA ČR

n Zisk firem byl cca 756 mil. Kč. V této souvislosti je zajímavá informace, že investice (převážně do technologií) přesáhly 654 mil. Kč.

Výsledky budou detailně analyzovány ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky UTB a benchmarkingová studie ukáže každé firmě detailní porovnání výkonnosti nejen v rámci klastru, ale i v rámci oboru.

KONTAKTY: Plastikářský klastr, z.s.p.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Ing. Jaroslav Toufar ředitel klastru Tel.: +420 774 505 345 E-mail: toufar@plastr.cz www.plastr.cz

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

PO ZVÁNKA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Mezinárodní strojírenský veletrh 2011 Brno konaný ve dnech 3.–7. 10. 2011, BVV, pavilon G1, stánek 004

Plastikářský klastr jako hlavní přeshraniční partner projektu Autoplast – „Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“- Vás zve, spolu s partnery Mestem Trnava, Automobilovým klasterom západné Slovensko a STU MTF, na závěrečnou konferenci.

AUTO

PLAST

Spolupráce klastrů – účinný nástroj v oblasti vzdělávání a inovací pro zpracování plastů v automobilovém průmyslu Čas Přednášející Datum: 4. 10. 2011 10.00–13.00 hod. Místo: sál 103, administrativní budova, Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, Brno 647 00

10.40 –11.00 11.00 –11.20 11.20 –11.40

Mesto Trnava

PK.3.jednostrana.indd 1

52

AUTOMOBILOVÝ KLASTER západné Slovensko

Název prezentace Projekty Plastikářského klastru Povrchová úprava plastů plazmou Inovativní trendy využití polymerních materiálů Ing. Tomáš Sedláček, PhD. v automobilovém průmyslu Ing. Jakub Černoch Technologický park Progress Rozšíření možností studia na UTB ve Zlíně v oboru Doc. Ing. Roman Čermák, PhD. zpracování plastů Coffee Break Ing. Štefan Chudoba Projekty Automobilové klastru západné Slovensko Ing. Branislav Pastucha Mesto Trnava – mestský technologický park Doc. Jozef Bílik Analýza vzdělávání, výstupy Autoplastu

10.00 –10.20 Ing. Jaroslav Toufar 10.20 –10.40 Ing. David Hausner

11.40 –12.10 12.10 –12.30 12.30 –12.40 12.40 –13.00

AUTO

PLAST

AUTO

PLAST

9/5/11 3:22 PM

speciál MSV 2011


Anz Z10440 98x270 CZ 4c_Anz Z201 102re 15.07.11 09:56 Seite 1

Vývojový projekt trysky s přímým bočním nástřikem. V kooperaci s předním výrobcem v oblasti Caps & Closures byl vyvinut nový způsob bočního nástřiku plastových dílů. V porovnání s novou tryskou HASCO Z10440/... Multi Shot patří řešení bočního nástřiku s tunelovými vtoky nebo s dělenými vložkami, případně doposud známá řešení vtokových systémů, které zvyšovaly náklady a čas na údržbu, již k minulosti. V tomto projektu bylo snahou najít řešení, které nabídne možnost výměny špiček z dělící roviny formy, a tím zaručí bezproblémové střídání barev výlisku. Současně s tímto bylo dosaženo zřetelné redukce času cyklu a velmi dobrých optických hodnot v místě vstřiku.Vyráběný produkt, hlava pumpičky, nachází uplatnění v kosmetickém průmyslu, povrchová kvalita s minimální stopou po vtoku byla jedním z požadavků vývojového projektu.

Vícenásobný boční nástřik nebyl nikdy tak jednoduchý !

Multi Shot Z 10440 /. . . Přímý boční nástřik Nová Multitryska Z 10440 /. . . speciálně koncipovaná pro přímý boční nástřik u vícenásobných forem. Možnost použití samostatně nebo ve spojení s rozvodným blokem. 2 až 6 násobné provedení umožňuje hospodárné uspořádání dutin ve formě.

Vybírat lze z několika velikostí trysek. Nástroj byl konstruován a celý vyráběn u firmy HASCO. Uvedené požadavky byly zohledněny již při vývoji trysky včetně dalšího důležitého parametru jako optimálního,intenzivního chlazení vložek formy. Nově vyvinutá tryska Multi Shot Z10440/... se nabízí v provedení se dvěma, čtyřmi nebo šesti špičkami. Patentově chráněné uložení špiček garantuje jednoduchý nenáročný servis. Špička a její držák tvoří jeden celek , který je vyměnitelný z dělící roviny formy ve studeném stavu. Při poškození kterékoli špičky je možné dané místo zaslepit tzv. slepým segmentem a pokračovat bez omezení ve výrobě, aniž by byly produkovány zmetkové díly.

Přesné centrické uložení bodu vstřiku zaručeno konstrukcí trysky. Dobré zkušenosti při změně barev. Trysku a jednotlivé špičky lze osadit bez nutnosti použití dělených tvarových vložek. Demontáž a výměna špiček se provádí z dělící roviny formy.

Při optimálním chlazení a eliminaci studeného rozvodu dochází ke zkrácení cyklu až o 35 %. Zároveň stopa po vtoku splňuje optické a rozměrové požadavky. Vnitřní geometrie vtokových kanálů umožňuje rychlou výměnu barev bez zbytečných nákladů. Aby bylo možno projekt realizovat s minimálními náklady, bylo použito normálií HASCO. V případě výroby následné sériové formy byly použity kalené tvarové desky z materiálu 1.2764 a na výrobu ostatních dílů byl použit materiál Toolox33. Pro spolehlivé odformování daného výlisku byly použity posuvné jednotky z programu HASCO a pro regulaci zvolený nový typ vícezónového regulátoru Z1240/.... Na základě uvedeného projektu představuje HASCO své kompetence ve vývoji nových produktů a nabízí trysku s bočním nástřikem, která umožňuje konstruktivní a zároveň ekonomické řešení.

HASCO – společně dáme vašim myšlenkám tvar a formu! speciál MSV 2011

Společně dáme vašim myšlenkám tvar a formu ! HASCO AUSTRIA Ges.m.b.H. Industriestraße 21 · 2353 Guntramsdorf Tel. +43 2236 202 · Fax +43 2236 202-200 info.at@hasco.com

53


Lifocolor-inz.92x132:Sestava 1 10.8.09 13:47 Stránka 1

Výkup, recyklace a zpracování plastových odpadů, drtí, zbytkových granulátů i regranulátů (ABS, PC/ABS, PC, PA-6, PA-66, PMMA, POM, PBT, PS, TPE, PP, HDPE, LDPE) atd.

Nabízíme vlastní obaly – klece, ohradovky, oktabiny, žoky, palety. Jsme schopni zajistit dopravu během 24 hodin. Prodej primárních granulátů renomovaných světových výrobců.

MALOUN, s.r.o. Tečovice 369, 763 02 Zlín Tel: 577 112 311, Fax: 577 112 321, E-mail: prodej@maloun.cz www.maloun.cz

AQUATRAC®-3E přístroj pro měření stopové vlhkosti v granulátu plastů Obsah vody je při zpracování kvalitních technických plastů velice důležitý parametr pro výslednou kvalitu vyrobeného produktu. Potřebné měření by mělo probíhat rychle a jednoduše. Přístroj AQUATRAC®- 3E je výsledek kontinuálního vývoje po desetiletí známého přístroje Aquatrac. Jako měřící přístroj obsahu vlhkosti v zrnitých pevných látkách byl primárně vyvinut pro zpracovatelský průmysl plastů. Vyznačuje se robustní a kompaktní konstrukcí, jednoduchou obsluhou a může být se svojí novou mobilitou lehce transportován. Proto nabízí mnoho možností k bezprostřednímu nasazení na mnoha místek výroby, například na: - Vstupní kontrole - Kontrole a optimalizaci procesu sušení granulátu - Měření vlhkosti materiálu přímo u stroje - Měření již hotových dílů, např. po kondicionování - Laboratorní měření U použité chemicko-manometrické metody reaguje voda obsažená v granulátu, za působení tepla a vakua v uzavřené nádobě s hydridem vápenatým na vodík. Měřící systém je před měřením vyčerpán vestavěnou vakuovou pumpu a během měření je elektricky temperován. Vytvořený tlak plynu je striktně úměrný množství vody vstupujícímu do reakce, neboť ta je specifická pouze pro vodu. Ostatní prchavé látky kondenzují v chladném pohlcovači a měření se neúčastní. Díky této absolutní měřící metodě si firma BRABENDER MESSTECHNIK® s přístrojem AQUATRAC® vypracovala na trhu svoje místo a s nejnovějším vývojem určila další milník. Zastoupení BRABENDER® VP Servis+Služby CZ-100 00 Praha10, Dětská 57 peceny.brabender@iol.cz 54

speciál MSV 2011


Vážení, dostává se Vám do rukou nová plastikářská publikace Svět plastů, která svým zaměřením, nákladem, distribucí a partnerstvím s Plastikářským klastrem Zlín, jako jediná svého druhu v České republice, nabízí prostor jak pro Vaše odborné texty, tak i pro Vaši komerční prezentaci. Dokážete-li některou z těchto příležitostí využít, pojďme spolu „vytvářet a formovat“ tvář Světa plastů. Děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci. za vydavatele mach agency s.r.o. Petr Mach

Nové číslo plastikářské publikace Svět plastů č. 5 – vyjde v květnu 2012. Na září 2012 připravujeme speciální vydání k veletrhu PLASTEX 2012. Pro zájem o spolupráci, komerční prezentaci, veškeré informace, zaslání výtisků kontaktujte – MACH Petr, tel.: 606 715 510, mach@machagency.cz www.svetplastu.eu Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č.4 - září 2011, místo vydávání: Kolín, vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311 speciál MSV 2011

55


Pokročilá technologie pro minimalizaci studených spojů Proč YUDO? n zkušenosti a zázemí největšího výrobce a prodejce v Asii a celosvětové špičky v oboru n rychlý a prvotřídní servis n reference špičkových firem elektronického a automobilového průmyslu n stavebnicový systém=rychlá diagnostika případných problémů a výměna jen poškozené součástky n cenová politika n konstrukční poradenství zdarma

YUDO Hot runner systems Ing. Stanislav Burda Tel.: +420 724 358 612 E-mail : info@yudo.cz www.yudo.com

Gravimetrické směšování materiálů bez komplikací Barvící jednotky a směšovací stroje, pracující na principu odvažování materiálů se stávajístandardem v oblasti přípravy materiálových směsí ve všech základních plastikářských technologiích. Zařízení, pracující na objemovém principu přinášejí uživatelům více komplikací. Jde předvším o nutnost pravidelné kalibrace materiálů. Například běžná změna barvy. Oranžový koncentrát může mít objemovou hmotnost 0,6 kg/l, bílý koncentrát 1,1 kg/l a tato změna barvy představuje téměř 2x nižší nastavení otáček volumetrické barvící jednotky. Velikost granulí a tedy tím i objemová hmotnost se může měnit od šarže k šarži. Prostě, bez kalibrace to nejde. Gravimetrické barvící jednotky pracují na principu „loss in weight“ - úbytku na váze. Tenzometrické snímače odvažují násypku i s materiálem.

Gravimetrická barvící jednotka MGF firmy Maguire je uživatelsky velice příjemná. Obsluha nastaví vstřikovací dávku a podíl barvy v %. To je vše. Jednotka si přečte dobu plastifikace a rozloží si rovnoměrně dávkování barvy 56

na celou dobu plastifikace. Zcela jinou kategotií jsou vícekomponentní gravimetrické směšovací stroje. Materiálovou směs připravují po dávkách nezávisle na vlastní technologii. Při standardních podmínkách pracují spolehlivě a s vysokou přesností. Specifické vlastnosti některých materiálů a specifické provozní podmínky však mohou přinášet komplikace, které jejich typické vlastnosti významně ovlivňují. Vibrace a rázy. Okamžik uzavření nebo otevření nástroje vstřikovacího stroje, poškozená převodovka nebo poddimenzovaný rám extruderu způsobují rázy a vibrace a jsou černou můrou některých výrobců gravimetrických směšovacích strojů. Ti pak doporučují montáž směšovacího stroje na samostatný rám s mezizásobníkem umístěný vedle stroje. To však znamená další požadavky na dopravníky materiálu, další požadavky

na výrobní plochy, reálné riziko oddělování aditiva od přírodního materiálu při dopravě směsi do stroje a reálné riziko navlhání materiálu při jeho prodlevě v mezizásobníku. Výrobce gravimetrických směšovacích strojů WSB firmy Maguire doporučuje montáž přímo na vstupní hrdlo vstřikovací jednotky nebo extruderu. Rychlost v komunikaci. Softwareové matematické výpočty jsou srdcem gravimetrických směšovacích strojů. Řídící systém musí být schopný monitorovat rychle se měnící hmotnost na váze a kalkulovat průtokovou rychlost dávkovaného materiálu. Mnoho výrobců osazuje směšovací stroje řídícím systémem s dotekovým displejem na bázi PLC. Při požadavku rozumné konkurence schopné ceně však není schopno toto PLC zajistit požadované rychlé výpočty, což se negativně projevuje na přesnosti dávkování a na reakcích na ne-

standardní podmínky jako jsou dříve uvedené vibrace a rázy. Firma Maguire osazuje směšovací stroje standardně mikroprocesorovou

speciál MSV 2011


řídící jednotkou WSB 12-12 s rychlostí „čtení“ informace 1/244 s, která je vybavena USB portem pro aktualizaci software, ethernetovým připojením s rychlostí komunikace s externím zařízením 10 mbit/s, 20-ti znakovým mnohojazyčným displejem, klávesnicí a třemi palcovými přepínači pro nastavení u 4-komponentních sestav. Zda je to dostatečný komfort, nechť si každý odpoví sám. Obsluha nastaví procentní podíl jednotlivých komponent a to je vše. Nic víc. Na přání dodává firma Maguire řídící jednotku s dotekovým displejem 5,5“ na bázi Linux. Toto řešení je vhodné právě pro vysokorychlostní aplikace s výhodnou architekturou vše v jednom. Displej, komunikace i vlastní výpočty centalizované v jednom CPU. Bohužel, za cenu vyšších pořizovacích nákladů. Jak jsou přesné? To je jedna z prvních otázek, kterou nám pokládá budoucí uživatel. Všichni tvrdí to, co jejich konkurence, aniž bychom si uvědomovali souvislosti. Říkáme, že přesnost gravimetrických směšovacích strojů je 0,1 % z nastavené hodnoty. Tedy například chceme-li připravit 4 % barvy ve směsi, říkáme, že ve směsi bude 3,996 až 4,004 % podílu barvy. Je to reálné? V jediné samostatné dávce to reálné není. Například u malého směšovacího stroje s dávkou 400 gramů a nastavení podílu barvy 1 % by to znamenalo přidat do 400 gramů přírodního materiálu 0,4 gramu barvy, tedy například 10 granulí přesně v každém dávkovacím cyklu. To je samozřejmě nereálné. Jedna jediná granule způsobí nepřesnost 10 %. U velkých strojů je to jednodušší. Například u směšovacího stroje s dávkou 9 kg znamená 1 % barvy 90 gramů a to už takový problém není. Jak k tomu přistupují u firmy Maguire. Přesnost směšovacího stroje je dána přesností dávkování aditiv. Nejprve je nadávkována a přesně odvážena drť, dále je nadávkován a přesně odvážen přírodní materiál a jako poslední je přidáno aditivum k přírodnímu materiálu. A to je rozhodující z pohledu přesnosti. Každá komponenta je vážena s přesností 0,1 gramu a jakákoliv chyba v dávkování je zjištěna. Pokud je tato chyba významná, je proveden výpočet nové průtokové rychlosti a korekce dávkovacího času pro příští dávku. Po 20-ti až 30-ti dávkovacích cyklech je systém schopen přesné opakovatelnosti shodného množství materiálu. Navíc, 2-3 dávky jsou vždy ve směšovací komoře a dochází zde k průměrování výsledku. K dalšímu průměrování dochází na šneku. Dalšími podmínkami jsou přibližně shodné granule co do velikosti i hmotnosti, přibližně konstantní hladina materiálu v násypce a správně nastavené vnitřní parametry směšovacího stroje. Tyto okolnosti zaručují, že celková chyba se blíží deklarované přesnosti. Aby bylo dosaženo vysoké přesnosti dávkování musí být dokonalý vážící systém s dokonalým řízením doplněn také o dokonalé dávkovací prostředky pro aditiva. Nejmenší směšovací stroje s dávkou 400 gramů mohou být vybaveny násypkou s patentovaným mikropulsním ventilem. Tento ventil dokáže dávkovat na jeden zdvih pouze 3-4 granule barevného koncentrátu. Tím je určena přesnost nejmenších strojů od dávky k dávce. Větší stroje s dávkou 1 nebo 2 kg mohou být vybaveny násypkou s vertikálním válcem, jehož minimální opakovatelné dávkované množství materiálu je 0,9 gramů. U největších strojů s dávkou 4, 9, 18 nebo 30 kg jsou aditiva dávkovány na váhu šnekovými jednotkami.

speciál MSV 2011

Žádné rozbíječe klenby. Dávkování drtě bývá často nepřekonatelným problémem. Materiál je díky nepravidelnému tvaru, různé velikosti s vysokým podílem prachu a ostrým hranám velmi náchylný ke klenbování. Jediným cenově přijatelným řešením jsou velké otvory dávkovacích ventilů. Patentovaný šikmo uložený rohový ventil firmy Maguire pracuje s drtí naprosto spolehlivě.

Stále vyšší požadavky na mechanické vlastnosti automobilových plastových dílů vyžadují materiály plněné skleněnými vlákny. Tyto granule jsou ale zcela netypické. Jejich délka je 10-25 mm. I u větších vstřikovacích lisů tento materiál prostě neprojde standardními směšovacími stroji. Firma Maguire to vyřešila velice jednoduše. Na stroj o velikosti dávky 2 nebo 4 kg je možno namontovat násypky s dávkovacími ventily o velikosti 75x150 mm.

Dlouhá 22-letá historie. Historicky první gravimetrický směšovací stroj byl vyroben u firmy Maguire v USA a to již v roce 1989. K dnešnímu dni pracuje na celém světě více naž 40 000 gravimetrických strojů Maguire. Ve výrobním programu je více než 80 modelů s výkonem až 3 600 kg/hod. Na stroje je poskytována 5-ti letá garance. Právě u nejkomplikovanějších požadavků na směšování materiálů, jako jsou například vytlačovací linky a kde je zcela běžné směšování 8-mi i více komponent s podílem aditiv 0,1 %, mají stroje firmy Maguire zcela výsadní postavení. Libor Hošic

57


58

speciรกl MSV 2011


Čistící granulát pro vstřikovací stroje a extrudery

speciál MSV 2011

59


3 / 2011

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL TERMOPLASTŮ, ELASTOMERŮ A MASTERBATCHŮ

RESINEX NEWS TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PLASTY

Firma Republic s.r.o. působí na českém trhu jižPMMA od roku 1998 a#.67).#5 za tu dobu se dokázala ABSRESINEX Czech /#)07/v #.67).#5

56;410

etablovat jako maximálně spolehlivý dodavatel termoplastů, elastomerů a aditiv. RESINEX patří do belgické LFT compounds %'.564#0 4#8#)1

6+%10#

5+%1(.': skupiny Ravago, která má přes 3 900 zaměstnanců a v roce 2010 dodala na trh 3,11 milionů tun plastů 6+%10#

(#%614 61;1.#% 614#;

a kaučuků s obratem 4,54 miliardy € . V portfoliu firmy RESINEX je přes 10 000 položek plastů od komoditních LCP 6+%10#

8'%64# ASA 4#8#)1

21.;(#56 plastů PE, PP, PS přes konstrukční plasty ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66 až po speciální plasty jako POM, PBT, 6+%10#

<'0+6' 6'%*0;.PA12, LCPPA6 , PPS, TPE, TPU, PMMA, PA11 4*1&+#

a další. RESINEX je oficiálním distributorem materiálů firem POM 6+%10#

*156#(14/ 6'%*0;. 56#4v 4*1&+#

Dow Plastics, Styron, Ticona, Rhodia, Total, Altuglas International, Arkema, Color Service a dalších.

PA66

PA6/66 PA11 PA12 Nejlepší PA Alloys lidé PVDF PA/ABS PC/ABS PC

4*1&+#

141/+& 4#8#)1

4#8#/+& 4*1&+#

6'%*0;. 4*1&+#

Nejlepší 141/+& 4#8#)1

materiály 4#8#/+& 4*1&+#

6'%*0;. 4+.5#0 $ #4-'/#

Nová alternativa 4+.5#0 # #4-'/#

Nejlepší14)#..1; Nejlepší #4-'/#

ka zákazníci-;0#4 logisti #4-'/#

4*1&+#

6'%*0;. #..1; 5+%1$.'0& 4#8#)1

Nejlepší 27.5'v 56;410

technická 4#8#)1

/#$.': podpora %#.+$4'v 56;410

4#8#)1

5+%1-.#4

PCT

PBT PBT/PET CMFOET PET PPS PS

#/%'. 6+%10#

6+%10#

%'.#0': 6+%10#

8#0&#4 6+%10#

+/2'6 6+%10#

(146410 56;410v 56;410

5+%156+41.1 zdrojích. 4#8#)1

obnovitelných 6;4+.v 56;410

4#8#)1

5%10#$.'0& '02.#56

'051(6 5 '02.#56

'051(6 6 '02.#56

'051(6 1 '02.#56

'0(.': 6+%10#

4+6'(.': #4-'/#

2'$#: 2'..'6*#0'v .7$4+<1.

+512.#56v .7$4+<1.

PA6.10 TECHNYL® eXten

6*'4/:

6+%10#

polyamidù založená na SAN TPE-S

TPE-O TPE-V TPE-E TPE-A TPU E-TPU

POLYOLEFINY PE LD

&19 .&2' &19 2.#56+%5

4#8#)1 .&2' 4#8#)1

&19.':v &19 2.#56+%5

PE LLD

PE MD EVA PP

616#. /&2' 616#.

616#. '8# 616#.

&19 22 &19 2.#56+%5

616#. 22 616#.

'ZZQP/QDKNG6/ 22 OGFKECN '::10 /1$+.'

Druhý nejvìtší svìtový výrobce PA66, EPE '.+6'v &19 2.#56+%5

rma neustálou inovací &19 2.#56+%5

PERhodia, ULLD je známá #66#0'v svých pøinášející &19 2.#56+%5

&19 2.#56+%5

PP plněné +052K4'v POP materiálù, pravidelnì #((+0+6;v 4#8#)1

/#(+.. POE technické novinky a 8'45+(;v nová øešení pro &19 2.#56+%5

5%1.'(+0 4#8#)1

PE HD aplikace v &19 *&2' nároèné automobilovém, &19 2.#56+%5

616#. *&2' 616#.

elektrickém a elektronickém prùmyslu, pro prùmyslové, spotøebitelské a sportovní aplikace. ELASTOMERY A MASTERBATCHE ELASTOMERY

NORDEL™ EPDM, ENGAGE™ POE, SBR RUBBER, BR RUBBER (DOW PLASTICS) (RAVAGO) přírodní kaučuky (různí výrobci) (COLOR SERVICE, COLLOIDS, TOSAF)

Portfolio firmy Rhodia zahrnuje: RAVAFLEX EPDM, SBR, BR, IR, IIR, CIIR a další Technyl® A

PA66

Technyl C

PA6

BAREVNÉ KONCENTRÁTY A ADITIVA ®

Technyl B

PA66/6 PLASTY A KOMPAUNDY V PRŮMYSLOVÉ KVALITĚ Technyl-R a Oromid PA v druhé HDPE, LDPE, PP, PP plněné, PS, ABS, PC/ABS, PC, PA6, PA66 jakostní tøídì a regranuláty ®

Technyl StarTM polyamid ñ GMFYJCJMJUB B TQPMFIMJvPTU EPdáWFL PE LH QP QMO LBNJonZ [B QÑ [OJW DFny LPNQBVOEBDF QMBTUů s vysokou tekutostí (PA6 añ TUBOEBrdO NBUFSJály J [BLbzLová PA66) ñ UFcIOJcLb QPEQPSB prPKFLUĶ WvFUO .PVME 'low AnBlZTJs)

RESINEX Czech Republic s.r.o. Pøátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhøínìves Tel.: (+420) 271 961 175-6, fax: (+420) 271 961 177 E-mail: resinex@resinex.cz, www.resinex.cz

60

Slovensko: Janoškova 10, 831 03 Bratislava Tel.: (+421) 2 4445 9075, -73 resinex@resinex.sk, www.resinex.com

speciál MSV 2011


speciรกl MSV 2011

61


Moderní spojování a opravy plastových dílů Proč opravovat plastové díly S rozvojem plastikářství a vývojem moderních plastů roste podíl plastových dílů. Tam, kde se dříve běžně vyskytovaly kovové díly a součásti, nacházíme dnes plastové a těšíme se z výhod, které nám plasty oproti kovům poskytují. Nejedná se jenom o kryty a různé vzhledové doplňky, nýbrž i o funkční součásti. Spolu s tímto rozvojem je třeba modernizovat i náš pohled na údržbu a opravy zařízení. Tradiční údržba se soustředila na opravy kovových součástí, kde se postupem času vypracovala široká škála opravárenských technologií, a to jak mechanických tak chemických, např. opravy kovy plněnými epoxidy atp. Plastové součásti zůstávaly tak trochu stranou zájmu a většinou byly vyměňovány. V současné době, kdy technologie výroby umožňuje, aby součásti tvořily skutečně velké a složité celky, kdy cena těchto plastových dílů je poměrně vysoká a často dosahuje tisíců korun, vystupuje do popředí nutnost opravy těchto dílů. Jelikož oprava je několikanásobně levnější než výměna, je umění oprav plastových dílů konkurenční výhodou, která přispívá ke snížení provozních nákladů. Dalším důvodem proč opravovat plastové díly je, že poškozený plastový díl často znemožní funkci celého zařízení a získání nového dílu je nemožné. Tím stojíme před rozhodnutím, zda díl opravit nebo

zařízení vyřadit z užívání. Většina z nás tuto situaci zná z každodenního života domácnosti.

Tradiční versus moderní opravy První pokusy o opravy plastových dílů vycházely ze zkušeností s opravami kovových dílů tradičními postupy jako přeplátování a fixace nýty či šrouby, popřípadě různé pokusy o sváření plastů. Tyto opravy velmi brzo selhávaly vzhledem k rozdílné povaze a chování plastů a kovů. Do popředí se proto dostaly opravy plastů lepením. V této oblasti přispěl k velkému rozvoji vývoj kyanoakrylátových tzv. vteřinových lepidel, která umožňují snadno a rychle spojovat plasty a vytvářet velice pevné spoje. Nyní můžeme při spojování plastů volit ze široké škály lepidel, kdy nalezneme vhodné lepidlo přesně pro naše potřeby: řídká kapalná lepidla jako Loctite 406 pro tvrdé a pevné plasty, hustší lepidla, jako Loctite 416, která neutečou ze složitějších tvarů a poloh částí, až po gelová lepidla jako Loctite 454, vhodná pro pěnové a porézní materiály. V širokém sortimentu nalezneme i houževnatá lepidla, například Loctite 435, určená pro pružné materiály. Problémem není ani lepení tzv. obtížně lepitelných materiálů PE, PP, PET, PTFE, kdy pomocí primerů jako Loctite 770 lze připravit lepený povrch tak, že dosáhneme velice kvalitních výsledků lepení. Tyto produkty a znalosti jsou dnes již tradiční součástí výrobních procesů i údržby. Víme, že tyto spoje jsou velice pevné a odolné, bohužel ze zkušenosti rovněž víme, že tyto spoje můžou selhat při zvláštních tvarech lepené plochy a při její nedostatečné velikosti, typickými příklady jsou lepení "na tupo" či lepené spoje tvaru T nebo L. Tam bychom potřebovali pro posílení pevnosti přidat nějaký materiál či spoj vyztužit. Vteřinová lepidla, která vytvrzují mezi lepenými plochami a ponechána na povrchu samovolně nereagují, nám tuto možnost nedávala a epoxidová lepidla, hojně používaná v této situaci při opravách kovů, nemají dostatečnou adhezi k plastům. Tento prostor vyplnila inovace pod značkou Loctite - dvousložkové vteřinové lepidlo Loctite 3090.

Inovativní produkt Loctite 3090 je dvousložkové vteřinové lepidlo, které kombinuje výhody epoxidových lepidel, vytvrzení v celém objemu, a vteřinových lepidel, výborná přilnavost k plastům i dalším materiálům a rychlé

62

speciál MSV 2011


vytvrzení. Dobrá adheze ke kovům a ostatním materiálům lepitelným vteřinovými lepidly umožňuje provádět opravy míst, kde dochází ke styku součástí z různých materiálů. Touto kombinací výhod je přímo předurčeno k tomu, být užitečným a nenahraditelným pomocníkem při opravách plastových dílů, doslova být zachráncem plastových dílů, a tak ochráncem vaší pokladny před zbytečnými výdaji za nové díly. Použití tohoto produktu je velmi jednoduché, je dodáván ve dvojkartuši a vytlačován dvojitým pístkem přes směšovací špičku, podobný princip známe z balení dvousložkových epoxidových či akrylátových produktů. Aplikace tohoto lepidla je tudíž podobná jako aplikace jednosložkových produktů. Zpracovatelnost produktu je cca 30 sekund, což je doba postačující pro přesné nanesení dostatečného množství. Úplného vytvrzení celého objemu je dosaženo po necelých třech minutách, potom je povrch vytvrzeného lepidla nelepkavý a brousitelný, lze jej přelakovat. Produkt je gelovitý, proto setrvává na svém místě a vytvořená housenka drží tvar, lze jím vyplnit spáry, aniž by z nich vytekl, a to až do 5 mm. Dává nám tím možnost vytvoření dodatečného přídavku materiálu do spojů problematických tvarů a tím zvýšit pevnost opravovaných dílů. Pro představu uveďme několik typických oprav, které tímto produktem snadno provedeme:  oprava kovového táhla či šroubu vylomeného z plastového dílu

Opět uveďme několik příkladů, kde bychom jinak složitě řešili mechanické uchycení:

 oprava plastového dílu, kde chybí část materiálu

 připevnit kouli či válcovou plochu k rovině nebo dvě koule k sobě

 oprava plastových dílů, kde došlo ke zlomu v rohu nebo v napojení tvaru T

 připevnit kolíček "na tupo" k rovině popř. jiné ploše

 oprava plastových krytů, nádrží a obalů

 lepení velmi hrubých nebo křivých ploch, nepřesných dílů

 zvýšení pevnosti spojů lepených "na tupo" přídavkem materiálu Zajímavou možností je kombinace tradičního spojování slepením dvou či více dílů s novou možností doplnění materiálu buď chybějícího nebo za účelem zvýšení pevnosti. Části, které na sebe přesně dosedají, můžeme slepit specializovanými lepidly, tak jako doposud a následně doplnit chybějící materiál či spoje vyztužit. Tento způsob, jímž lze spojovat plasty s ostatními materiály ve spojích, kde nebyla dostatečná plocha lepeného spoje, např. válec či koule k rovině, otevírá zcela nové možnosti nejen při opravách nýbrž i při kreativní tvorbě, výrobě modelů a prototypů.

speciál MSV 2011

Všestranný pomocník V dnešní překotné době, kdy jedna inovace stíhá druhou, je důležité a užitečné seznamovat se s nejnovějšími produkty a trendy v oboru a tím se udržovat v náskoku před konkurencí. Loctite 3090 je bezesporu výjimečným produktem nejen pro opravy plastových dílů. Je okamžitě připraven k použití a jistě si zaslouží místo ve stole či brašně každého, kdo pracuje s plasty, stejně tak jako v dílně designera, u výrobce prototypů a modelů a svoje uplatnění nalezne i v domácnosti. Možnosti použití jsou velmi široké a zdaleka ne prozkoumány, ještě nejednou nás překvapí či naplní radostí.

63


Loctite® 3090 Dvousložkové lepidlo Loctite® 3090, které kombinuje schopnost vyplnění velkých spár s vysokou pevností a rychlým vytvrzením

Vyplnění spáry do 5 mm

Rychlé vytvrzení

Pro různé podklady

Snadné použití

Více informací naleznete na www.loctite.cz Henkel ČR spol. s r.o., General Industry U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 Tel.: 220 101 410, 411, Fax: 220 101 653

64

Loctite 3090 inzerat MSV2011.indd 1

18.8.2011 1:00:54

speciál MSV 2011


EKODESIGN V KONSTRUKCI A VÝROBĚ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ NA PLASTY FIRMY INVERA s.r.o. RAKOVNÍK. Koncept INVERA Respektovat ekologii a šetrnost vůči životnímu prostředí si dne zvykli nejen výrobci strojů, ale částečně i jejich uživatelé. V oblasti vstřikovacích strojů se i v České republice stále častěji objevují pojmy jako: n enegreticky úsporné stroje n méně hlučné stroje n stroje a výrobní zařízení bez úniku oleje n stroje, které minimálně produkují nevyužitelné teplo atd. Stále však nejpodstatnějším ukazatelem pro uživatele zůstává spotřeba el.energie, která samozřejmě s ochranou živ.prostředí přímo souvisí, byť z pohledu uživatele obvykle nebývá hledisko ekologie takto vnímáno. Ceny el.energie v poslední době zaznamenávají výrazný nárůst. Trh počítá s tím, že ostře protijaderní energetičtí odborníci prosadí odstavování dalších jaderných elektráren. Protože za jádro nebudu jiná účinná náhrada než fosilní paliva, stouply již (např.i v Německu) ceny uhlí a evropských povolenek na emise skleníkových plynů. Cena elektrické energie s dodáním v r. 2012 vzrostla nejvíce od podzimu 2008. Elektřina silně zdražila již v polovině března letošního roku po katastrofě a jaderné krizi v Japonsku a očekává se další progrese. Poptávka po energeticky úsporných výrobních zařízeních je tedy zákonitě velmi aktuální. Invera s.r.o. Rakovník jako český výrobce a dodavatel plastikářských strojů již několik let intenzivně prosazuje a respektuje tyto trendy, přičemž v současné době nabízí několik variant energeticky úsporných koncepcí.

Obr. 2

výrobky s dlouhým výrobním cyklem. Rychlost pohybů je i zde řízena otáčkami servomotoru, ale s podstatně vyšší přesností a z toho vyplývající reprodukovatelností výroby. O vysoké úspoře chladící vody a o podstatně snížené hladině hluku nemluvě. Jistou výhodou je zachování „hydraulického principu“ pro tahače jader, ovládání trysek a vtoků apod., což bývá často zmiňováno jako problematické u plně elektrických strojů. Rakovnická Invera s.r.o. se již v r. 2007 rozhodla rozšířit svojí nabídku o plně elektrické vstřikovací stroje na plasty získané smluvní spoluprácí s přední japonskou firmou TOSHIBA MACHINE (viz obr. 3).

Jednou z nich je např.pohon hydrogenerátoru (u p-Q systémů) „klasickým“ asynchronním elektromotorem řízeným frekvenčním měničem otáček. Jako zdroj je použit hydrogenerátor s vnitřním ozubením nebo lamelový s konstantním objemem. Poprvé Invera s.r.o. uvedla tuto aplikaci na trh již v roce 1999 pod označením INTEC SPe (viz obr. 1) a do současné doby zrealizovala celou řadu pohonů, včetně

Obr. 3

Obr. 1

modernizace starších strojů, kde jsou ponechány původní „konstantní“ hydrogenerátory a jsou nainstalovány dnes již vysoce kvalitní frekvenční měniče s příslušným řídícím systémem. Pečlivým proměřením v konkrétních provozních podmínkách byly prokázány úspory el.energie až 45 % v porovnání s konvenčním pohonem s konstantními otáčkami čerpadla. Invera s.r.o. dnes disponuje bohatými zkušenostmi z provozu těchto strojů, což ji opravňuje i k úpravám starších, ale aktuálně provozovaných zařízení, a to při velmi rozumných pořizovacích i dodacích podmínkách. Jiným, kvalitativně vyšším, je použití elektrického servomotoru pro pohon hydrogenerátoru. Invera s.r.o. nabízí od roku 2011 novou řadu vstřikovacích strojů s označením INTEC M (viz obr. 2), kde je zvolen konstantní hydrogenerátor v sestavě se servopohonem. Úspora energie je v rozmezí 40 % až 70 %. Pohon je obvzlášť vhodný pro

speciál MSV 2011

V roce 2011 se jedná o novou řadu strojů s označením TOSHIBA SX. Základním faktorem pro spotřebu el.energie u těchto strojů je vysoce efektivní přeměna primární energie ve vlastních pohonech jednotlivých funkčních částí, tj. uzávěru, přísunu plast.jednotky, plastikace vstřiku apod. Využívá se elektrických servomotorů fy TOSHIBA ve spojení s pohyblivými kuličkovými šrouby (ozubenými řemeny). Tento plně elektrický princip pohonů s řadou výhod vyúsťuje v nezpochybnitelné zvýšení efektivity výroby v důsledku citelného snížení spotřeby el.energie. Dále dochází k absolutní absenci hydraulického oleje a k téměř nulové spotřebě chladící vody vlastního stroje,což z hlediska výrobních nákladů uvítá každý uživatel. Několikanásobné snížení provozní hlučnosti společně s vyloučením nepopulárního a nežádoucího úniku oleje u konkurenčních strojů,potěší jistě i nejpřísnější ekologické aktivisty. I v České republice se stále zvyšuje počet uživatelů preferujících výše uvedené přednosti plně elektrických (případně hybridních) vstřikovacích strojů.Není pochyb o tom ,že tento trend bude i nadále pokračovat a je jen dobře,že kromě nesporných ekonomických pozitiv dojde současně i k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

INVERA s.r.o. S.K.Neumanna 2476 269 01 Rakovník CZECH REPUBLIC http://www.invera.cz e-mail : invera@invera.cz

Tel.: +420 313 515 911 Tel./Fax: +420 313 512 430 IČO: 47535920 DIČ: CZ47535920 65


Nová řada hydraulických olejů OMV

Nákladový koncept je zajímavá věc. Máme sklon upírat se k okamžité ceně, ale zapomínáme na náklady, které přicházejí poté. Jinými slovy: 100 EUR v hotovosti vypadá jako víc peněz, než 100 EUR

proti opotřebení a viskozitně-teplotní cho-

dělství a v jiných oblastech. To znamená,

vání. Špičkové verze těchto olejů – OMV

že jsme museli vytvořit taková maziva,

hyd HLP-SHS – poskytují výjimečnou

abychom pokryli všechny tyto oblasti a po-

výkonnost ve všech těchto parametrech.

skytli všechny tyto skvělé výhody kdykoli a kdekoli je to nezbytné.

zaplacených kreditní kartou. V podnikání

Řada hydraulických olejů OMV například

je dosud stále cílem fakticky optimalizovat

pokrývá rozmanitá průmyslová použití a

dlouhodobý výkon a celkové provozní ná-

všechny typy motorů – převodové, lamelo-

klady. To byla hlavní myšlenka, která stála

vé, axiální, radiální atd.

za vytvořením vysoce výkonných hydrau-

Optimalizace nákladů může být skutečně

lických olejů OMV. Chápeme, že to, na

úplně jednoduchá věc. Stačí používat

čem záleží, není pouze počáteční výdaj,

vysoce kvalitní materiály a profesionální

ale také snížení nákladů na prostoje stroekologickou likvidaci.

služby, jako jsou maziva od OMV! Moderní stroje nemají pouze sklon být

Samozřejmě, veškeré snižování nákladů by bylo zbytečné bez patřičného účinku. Protože se hydraulické oleje OMV vyrábějí v závodě společnosti v Rakousku z prvotřídních materiálů a za přísného procesu

velmi účinné při využití elektrické energie,

Váš hydraulický olej tak musí vykonat více práce, aby si poradil s:

ale také jsou velmi náročné na maziva,

► vyššími teplotami olejů a zátěží

protože pracují za vyšších tlaků a vyšších teplot, přičemž jsou stále lehčí a menší. Tyto stroje se používají v mnoha oblas-

zajištění jakosti, mají opravdu velice dobrou výkonnost. Hydraulické oleje OMV

tech průmyslu, ve stavebnictví, v země-

čerpadel ► zvýšenou rychlostí proudění a kratší dobou na ochlazování a usazování ► delšími intervaly výměny oleje

překračují požadavky DIN pro výměnné intervaly, odolnost proti stárnutí, ochranu

Euroleum, s.r.o. areál Zlosyň u Prahy 277 44 Zlosyň č.p. 166 www.euroleum.cz Autorizovaný distributor maziv OMV

66

Tel.: 724 536 485

Svět v pohybu.

speciál MSV 2011


Vyšší účinnost energie.

Díky ENGEL ecodrive & Co.

Více volnosti.

Pro formu a automatizaci. Díky výhodám bezsloupkové ENGEL victory. Pomáhá zmenšit rozměry stroje.

Větší výběr.

Z bohaté nabídky technologií. Zahrnuje všechny velikosti strojů. Od hydraulických po plně elektrické.

Více zkušeností. 40 let know-how. 3.000 strojů.

Vícekomponentní vstřikování. ENGEL combimelt.

ku stán V. m S e š M 53. a na tě se n během e t aviš č t 1 d s ě G v ý V Přes 4 v hale no – r č. 3 B .

3.-7

.10

Více barev. Více možností. ENGEL combimelt. Komplexní vícekomponentní technologie. Pro téměř kompletní výrobní program ENGEL. Nezáleží zda dvě, tři, čtyři, pět nebo rovnou šest vstřikovacích jednotek. Libovolná možnost konfigurace vstřikovacích agregátů (L, V, H, W nebo M). Pro malé, střední nebo velké stroje. Ať už s hydraulickým nebo elektrickým pohonem. S vysokou účinností energie. A již se 40-letou zkušeností s vícekomponentním vstřikováním. Ušetříte místo a velikost stroje. Například díky jedinečnému bezsloupkovému provedení strojů ENGEL victory a vysoce přesných strojů ENGEL e-victory. Nebo díky inteligentní technologii otočné kostky ENGEL duo combi M a plně elektrické ENGEL e-motion cube. Zkrátka: ENGEL combimelt. Nejmodernější technologie vícekomponentního vstřikování. Pro větší hospodárnost a produktivitu.

ENGEL CZ s. r. o. | Baarova 18, 140 00 Praha 4 - Michle | tel: +420 211 04 2900 fax: +420 211 04 2929 | e-mail: prodej@engel.at | www.engelglobal.com

_combimelt SP MH 190x270 cz.indd 1 speciál MSV 2011

be the first.

67 26.07.11 11:56


Optimalizace Povrchu

Technologie horkých vtoků pro optimální kontrolu tečení při kaskádovém vstřikování Zabraňuje typickým vzhledovým vadám jako jsou: Stopy vzniklé změnami tlaku Skvrny proti přímému vtoku Propadliny objevující se po vytvrzování barvy Snížená přilnavost povrchových úprav

Stabilizujte svou výrobu

Srdečně Vás zveme na návštěvu našeho stánku pavilon G1 stánek 039


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.