Svět plastů číslo 2, září 2010

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

www.svetplastu.eu

č. 2 – září 2010


2


Kompaktní stroj plný síly ENGEL duo pico

V 2010 na MS 34 a na s á n te k Navštiv la G1, stáne 42 a C58 a B h k – e v Brně ala 15, stán h – K 2010

Maximální výkon na malém prostoru. To Vám už roky úspěšně nabízí stroje ENGEL duo. ENGEL duo pico přináší osvědčené výhody velkých strojů nyní již od 350 tun uzavírací síly. ENGEL duo pico. Malý stroj, který překvapí svou skutečnou velikostí. > minimální zastavěná plocha díky kompaktnímu dvoudeskovému uzavíracímu systému > maximální bezpečnost provozu a vysoká kvalita dílů díky stabilnímu vedení desek a jejich dokonalé paralelitě > nejrychlejší dvoudeskový stroj – suchý cyklus 2,5 sekundy > libovolně rozšiřitelný – rozsáhlá nabídka vybavení

powerful inside. compact outside. pico. Nový malý stroj ENGEL duo.

be the first. ENGEL CZ s. r. o. Baarova 18, 140 00 Praha 4 - Michle tel: +420 211 04 2900 fax: +420 211 04 2929 e-mail: prodej@engel.at www.engelglobal.com

duo pico Svet Plastu cz 190x270.indd 1

27.07.2010 13:14:16 Uhr3


DuPont™ Zytel® PLUS Společnost DuPont Performance Polymers představila novou produktovou řadu polyamidů DuPontTM Zytel® PLUS. Tyto produkty jsou velmi lehce vstřikovatelné, oproti standardním PA66 však vykazují výbornou dlouhodobou chemickou odolnost v médiích jako horký olej, horký vzduch, případně chladicí kapalina. Rozsáhlé interní testování jasně dokazuje delší životnost výlisků z těchto inovovaných produktů. Materiály Zytel® PLUS nacházejí uplatnění především v aplikacích motorového prostoru. Automobilový průmysl v současné době klade stále větší důraz na ekonomiku a bezpečnost provozu a také na komfort uživatele. Tyto požadavky vedou k maximálnímu využití místa v motorovém prostoru, což současně s krytováním motoru negativně ovlivňuje přenos tepla a zvyšuje jeho teplotu až na 180 °C. S vyššími teplotními nároky roste i požadavek na chemickou odolnost používaných materiálů, zejména pak vůči palivům, olejům a solím používaných v posypových směsích. Souhrnem všech výše uvedených faktorů se dostáváme na hranici použitelnosti běžně používaných materiálů. Z těchto důvodů bude nutné v budoucnu používat takové plasty, které spolehlivě splní zvýšené nároky kladené na jednotlivé součásti motorového prostoru po celou dobu životnosti automobilu.

Na Obr. 1 je porovnán řez výlisku z klasického PA66 a inovovaného produktu Zytel® PLUS. Oba vzorky byly vystaveny horkému vzduchu při teplotě 210 °C po dobu 1000 hodin. Porovnáním obou vzorků je zrějmé, že inovovaný Zytel® PLUS podléhá degradaci daleko méně než standardní PA66. Jeho výrazně lepší dlouhodobá teplotní odolnost pak umožňuje vyrábět tradiční kovové součásti z plastů, případně u současných plastových výlisků snížit tloušťky stěn a tím i hmotnost dílů. Výsledkem je potom nižší cena automobilových komponentů a současně také nižší spotřeba paliva, tedy i nižší emise. Jejich použití samozřejmě nekončí aplikacemi v motorovém prostoru, je možno je aplikovat pro výrobu elektrických a elektronických součástek, stejně jako v průmyslových výliscích či v dílech sanitární techniky.

Průlomová technologie

Čtyři produkty již nyní

Produktová řada Zytel® PLUS vděčí za své unikátní vlastnosti použití speciální DuPontTM SHIELD technologie. Tato technologie kombinuje několik inovativních přístupů, které značně eliminují nežádoucí degradaci polymeru při dlouhodobém teplotním zatížení viz Obr. 1.

V současné době jsou k dispozici čtyři produkty řady Zytel® PLUS. Každý z těchto produktů byl na míru vyvinut dle požadavků jednotlivých aplikačních použití. Všechny produkty propůjčují výliskům velmi dobré vzhledové vlastnosti a vysokou rozměrovou stálost. • Zytel® PLUS 95G35: základní typ, vykazuje výbornou dlouhodobou odolnost v horkém vzduchu (<210 °C), v horkém motorovém oleji a vodném roztoku CaCl2. Současně vykazuje dobrou zatékavost a propůjčuje výliskům kvalitní povrch. Všestranně použitelný v motorovém prostoru, např. rezonátory, olejové vany, vzduchové sání, chladiče atd.

• Zytel® PLUS 90G30: vyniká velmi dobrou hydrolytickou odolností vůči chladícímu médiu a horké vodě. Ideální volba pro komponenty v aplikacích chlazení, např. komory chladičů, tělesa a víčka termostatů, a jiné. Horký vzduch dlouhodobě? Není problém! Jak již bylo řečeno, největší výhodou produktů Zytel® PLUS je jejich dlouhodobá teplotní odolnost v běžně používaných médiích v motorovém prostoru automobilů. Na Obr. 2 je srovnání pevnosti v tahu pro standardní PA 66 a Zytel® PLUS 95G35 (oba 35 hm. % skelných vláken). Testování probíhalo za teplot 180 a 210 °C. Při nižší teplotě je u standardního PA66 po 3000 h zřejmý pokles pevnosti v tahu přibližně na polovinu. Zytel® PLUS oproti tomu nevykazuje významnější změnu. Při vyšší testovací teplotě (210 °C) je rozdíl pevnosti v tahu mezi oběma produkty ještě výraznější. U standardního PA66 klesá na polovinu po zhruba 800 hodinách, kdežto u Zytel® PLUS až po zhruba 1800 hodinách. Nejvyšší hodnoty pevnosti v tahu a tuhosti z inovované produktové řady pochopitelně vykazuje produkt s nejvyšším obsahem skelných vláken, konkrétně tedy Zytel® PLUS 95G50. Experimentální data naznačují, že ani při teplotě 210 °C neklesne pevnost v tahu na polovinu ani po 2500 h testování.

• Zytel® PLUS 95G50: vysoký obsah skelných vláken (50 hm. %) zaručuje vysokou tuhost a velmi dobrou odolnost proti tečení za vysokých teplot. Podobné použití jako předchozí produkt pro nejrůznější použití v oblasti motorového prostoru. • Zytel® PLUS 93G35: oproti ostatním produktům má nižší teplotu zpracování (224 °C). Tak jako ostatní produkty vykazuje velmi dobrou dlouhodobou teplotní odolnost v horkém vzduchu a oleji. Zároveň propůjčuje výliskům vysokou pevnost studeného spoje a v případě vyššího vnitřního tlaku, zvýšenou odolnost proti poškození. Z těchto důvodů je primárně určen pro rozvod vzduchu v motorovém prostoru.

Rázová houževnatost v horkém oleji V aplikacích, kde dochází k přímému styku plastu s horkým olejem, jako např. kryty rozvodů či olejové vany, je kritickým požadavkem na materiál jak jeho dlouhodobá teplotní odolnost vůči olejům, tak velmi dobrá rázová houževnatost. Pokles rázové houževnatosti při 150 °C pro standardní PA66 a pro Zytel® PLUS je znázorněn na Obr. 3. Pokračování na str. 6

4


Představujeme průlomový plast, který se nikdy “neprolomí”

DuPontTM Zytel® Plus Polyamid – plast pod kapotou, který odolává horkému oleji, odlétajícímu štěrku, posypové soli, chladící kapalině a dalším látkám Při teplotě 210 °C zůstává déle houževnatý, lépe se zpracovává než ostatní speciální polyamidy a je vyroben na základě SHIELD technologie firmy DuPont. Je to inovativní plast, který pomáhá eliminovat nákladné výrobní kroky hliníkových dílů a odstraňuje konstrukční omezení a hmotnost ocelových dílů. Zjistěte více o zvýšené odolnosti pod vaší kapotou, navštivte zytelplus.dupont.com Copyright © 2010 DuPont. Všechna práva vyhrazena. DuPont Oval Logo, DuPont™ a The miracles of science™ a Zytel ® jsou registrované značky a obchodní značky firmy DuPont nebo jejich poboček.

™ DuPont ® Zytel Plus Nylon

Zastoupení pro ČR a SR: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 257414228-30, fax: +420 257414150, www.plastics.dupont.com

Navštivte nás ve dnech 27. října až 3. listopadu 2010 na veletrhu K 2010 v Düsseldorfu v hale číslo 6, stánku 6D33

5


Pokračování ze str. 4

V případě standardního PA66 dojde při této teplotě k poklesu rázové houževnatosti na polovinu přibližně po 3000 h. Oproti tomu rázová houževnatost u materiálu Zytel® PLUS 95G35 po stejné době testování poklesne jen asi o 15 %. De fakto je na počátku testování zaznamenáno zvýšení rázové houževnatosti, které odezní zhruba až po 1500 hodinách. V praxi to umožňuje konstruovat technické výlisky z produktu Zytel® PLUS s nižší tloušťkou, samozřejmě aniž bychom ohrozili funkčnost, spolehlivost, tedy i bezpečnost dílu.

V počátečním stádiu testování oba materiály absorbují chladící médium, což se projeví poklesem pevnosti v tahu a zvýšením tažnosti. Snížení pevnosti v tahu, což je primární kritérium, je však výrazně vyšší u běžně používaného PA66 (- 20 %), než u produktu Zytel® PLUS (- 10 %). Z dat je zřejmé, že až na samé hranici 3000 h je u Zytel® PLUS 90G30 pozorován pokles pevnosti v tahu na přibližně polovinu původní hodnoty, přičemž standardní PA66 si po takto dlouhé době uchovává pouze okolo 25 % z původních hodnot.

Výborná odolnost v horkém chladícím médiu

Neomezené možnosti

Zytel® PLUS 90G30 je průlomový produkt v aplikacích chlazení, zejména pak tam kde jsou běžně používané hydrolýzně stabilizované PA66 na hranici svých možností. Data na Obr. 4 zobrazují výsledky testování standardního PA66 a Zytelu® PLUS 90G30 (oba 30 hm. % skelných vláken) v chladícím médiu voda/ethylenglykol (Glysantin G48, 50 %-ní roztok) při teplotě 120 °C.

Polyamidy Zytel® PLUS byly vyvinuty firmou DuPont jako odpověď na stále přísnější normy testování dílů v motorovém prostoru a jsou zároveň nejnovějším přírůstkem v jejím portfoliu speciálních konstrukčních plastů. Data na Obr. 5 srovnávají materiálové vlastnosti standardních PA66 s inovovanými produkty Zytel® PLUS. Hlavní výhodou pro konstruktéry dílů v motorovém prostoru automobilů je výborná

dlouhodobá teplotní odolnost produktů Zytel® PLUS vůči médiím jako jsou horký olej, horký vzduch či horká chladící kapalina. Lze je použít i tam, kde se zatím používají pouze speciální vysoce odolné konstrukční plasty. Další předností je vysoká kvalita povrchu výlisků. Jejich zpracovatelnost je srovnatelná s běžně používanými dobře zatékajícími PA66. Všechny tyto klady předurčují použití produktů Zytel® PLUS do velmi náročných aplikací, všude tam kde by současně používané standardní materiály neobstály. Potenciálními aplikacemi jsou mezichladiče stlačeného vzduchu, tělesa výfuků, rezonátory, olejové vany, olejové moduly, termostaty, EGR chladiče, komory chladičů a další. Ing. Karel Švajda

Ing. Martin Pilař

Vstřikovací systémy pro plast s.r.o. s.r.o.

Prodejní sortiment VSP s.r.o.

Vstřikovací stroje Woojin Selex Vstřikovací stroje LGE-LS Manipulátory YUDO-STAR Drtiče Cumberland

www.ivsp.cz

Vstřikovací systémy pro plast s.r.o. | Nádražní 1, 785 01 Šternberk | IČ: 60746441 | DIČ: CZ60746441 6


BASF plastics – key to your success Engineering Plastics – Styrenics - Foams BASF spol. – zastoupení pro Českou republiku a Slovensko: - KUBÍK Jiří – automobilový průmysl: jiri.kubik@basf.com - KOPEČEK Milan – elektro a automobilový průmysl: milan.kopecek@basf.com - MICHAL Luděk – pěnové hmoty a speciální pěny: ludek.michal@basf.com - MIKUŠ Petr – Miramid® , technické plasty: petr.mikus@basf.com - STRACHOTA Mojmír – styrénové polymery a kopolymery: mojmir.strachota@basf.com

7


Obráběné díly na zakázku nově dostupné v České Republice z Röchling Machined Plastics! Společnost Röchling Engineering Plastics udělala další krok v přiblížení se potřebám zákazníků na jednotlivých trzích. Od 1.5.2010 byla otevřena obrobna plastů Röchling Machined Plastics v Plané nad Lužnicí. Naše společnost nabízí dodávky obrobených dílů dle individuálních požadavků a potřeb zákazníků. Díly obrábíme pomocí CNC strojů (x = 4000  mm, y = 2000 mm, z = 650 mm) a konvenčních strojů. Programy pro CNC stroje vytváříme v programu Mastercam.

Díly mohou být vyrobeny ze všech materiálů z portfolia Röchling Engineering Plastics. I v tomto oboru naleznou naši zákazníci stejně špičkové služby a technickou podporu, na kterou jsou zvyklí od všech společností Röchling Engineering Plastics Group. Díky úspěšnému zvládnutí obtížných ekonomických podmínek v roce 2009 je skupina firem Röchling připravena dále expandovat a všude ve světě nabízet zákazníkům ty nejkvalitnější materiály a výrobky.

Ve strojírenské praxi nacházejí termoplasty stále větší uplatnění. Díky neustálému technickému vývoji jsou dnes k dispozici materiály, které svými vlastnostmi překonávají materiály tradiční, zejména kovy. Röchling Engineering Plastics Group, vedoucí skupina firem ve světě termoplastů, nabízí distribučním sítím a výrobním společnostem celosvětově nejširší výrobní program polotovarů z technických termoplastů PE, PP, PVC, PVDF, POM, PA, PET, PPS, PSU, PEI, PES, PEEK aj. Výrobní program sesterské společnosti Röchling Sustaplast pak doplňuje toto portfolio dalšími speciálními termoplasty jako POM, PA, PPS, PSU, PEI, PES, PEE atd. Polystone® • Polystone® M (PE-UHMW) • Polystone® D (PE-HMW) • Polystone® P (PP-H, PP-B) • Polystone® G (PE-HD) • Polystone® E (PE-LD) • Polystone® PVDF (PVDF) Trovidur® • Trovidur® EC (PVC-U) • Trovidur® ET (PVC-U, transp.) • Trovidur® PHT (PVC-C)

8

Sustaplast • Sustamid (PA6, PA66, PA12, PA46) • Sustarin (POM-C, POM-H) • Sustanat (PC) • Sustadur (PET, PBT) • SustaPPE (PPE) • SustaPEEK (PEEK) • Sustason (PSU, PES, PPSU) • SustaPEI (PEI) • Sustatron (PPS)

Kontakt v ČR Röchling Machined Plastics Tel. +420 381 211 875 Fax +420 381 215 305 machining@roechling-plastics.cz

Obchodní manažer Richard Svrčina Mob. +420 733 713 661 Fax +420 381 215 305 richard.svrcina@roechling-plastics.cz

info@roechling-plastics.cz

www.roechling-plastics.com


Přetváříme

ocel do

formy. Aktuální meusbur gerský online ka talog Takto se dá lehce objednat díky: » Možnost objednání v 10 jazycích » Není zapotřebí žádná instalace nebo aktualizace » Pohodlný asistent uspořádání formy » Automatické spočítání E-dílů » Přímé CAD-formáty - neutrální data (STEP, SAT, IGES)

Precizní normálie, žíhané ke snížení pnutí Veškeré zboží skladem

MSV 2010

Brno (CZ) 13. – 17.09.2010 Hala G1, Stanek 62

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Standard moulds | Kesselstr. 42 | A-6960 Wolfurt T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com

9


WITTMANN BATTENFELD na veletrhu K 2010 Celosvětová skupina WITTMANN představuje na letošním veletrhu K 2010 v Düsseldorfu velmi širokou paletu strojů a zařízení. V expozici firmy WITTMANN na stánku A04 v hale 10 bude prezentována rozsáhlá nabídka více než 70-ti periferních zařízení z oblasti robotů, automatizovaných systémů, IML-systémů, temperančních zařízení, granulátorů a zařízení pro sušení, dopravu a dávkování materiálu. Na stánku D22 v hale 16 pak firma WITTMANN BATTENFELD představí kompletní výrobní linky s nejnovějšími modely vstřikovacích strojů série „Power“, samozřejmě opět ve spojení s roboty a dalšími periferními zařízeními WITTMANN. Periferní zařízení WITTMANN V oblasti periferií přichází firma WITTMANN s několika novinkami. Především je to nový model robota W873 s nosností až 125  kg a vertikálním zdvihem až 3000  mm. K dodání bude i varianta 60 kg/3600 mm. Robot vychází z předchozího modelu W773 a je vybaven novým řídícím systémem R8, který kromě již zavedených funkcí reálného času (TruePath, SmartRemoval, SoftTorque a EcoMode) nabízí i několik nových funkcí jako je definice pracovních oblastí robota nebo nastavitelný kroutící moment pro horizontální pohyby. Představeny budou i nové roboty W827 a W837 s bočním vstupem do prostoru formy.

Zajímavou novinkou v oblasti sušení a dopravy materiálu je nová rotační sušička DRYMAX Aton, jejíž předností je konstantní rosný bod a energeticky úsporný provoz EcoMode. Kapacita sušení dosahuje až 120 m3/h. Dále bude představen systém pro centrální dopravu granulátu eMax24 umožňující provoz až 24 vakuových odlučovačů a 2 dmychadel. Tento systém nabízí optimální poměr výkon/cena. Vystaveny budou rovněž nové typy vakuových odlučovačů B200 a B300 a B105 a nová filtrační stanice XM/B. Za zmínku jistě stojí i nový gravimetrický dávkovací přístroj GRAVIMAX 14V s kompletně novou konstrukcí mísící komory a nový model granulátoru MC34 PRIMUS, který byl speciálně vyvinut pro recyklaci měkkých až středně tvrdých materiálů. Mlecí výkon se pohybuje mezi 200 – 300 kg/hod. Nebudou chybět ani zástupci pomaloběžných mlýnků série SUMO MINOR a SUMO JUNIOR.

servopohonem, uzavřeným systémem centrálního mazání i možností integrace další periferních zařízení, např. temperačních přístrojů přímo do rámu stroje. MacroPower Prostřednictvím řady MacroPower se WITTMANN BATTENFELD vrací mezi výrobce velkých vstřikovacích strojů. Stroj s uzavírací silou 800 tun byl poprvé představen na Kompetenčních dnech v dubnu letošního roku, na veletrhu K bude v provozu stroj s uzavírací silou 1000 tun. Stroj se vyznačuje nejkratší konstrukční délkou, rychlostí, modularitou, přesností a čistotou. Lineární vedení uzavírací desky zajišťuje čistý prostor formy i velmi citlivou a přesnou ochranu formy. Velkou předností je i jednoduchá montáž forem ze zadní strany stroje.

Vstřikovací stroje BATTENFELD Hlavním lákadlem bude nově vyvinutá řada strojů řady „Power“, zaměřená na vysoký výkon i příznivé ceny. W873

Teachbox - řídící systém R8 V oblasti chlazení a temperace forem předvede WITTMANN kompletní výrobní řadu temperančních přístrojů modelové řady TEMPRO basic C90/basic C140, které budou doplněny několika novými opcemi (např. externí teplotní senzor nebo rozhraní pro komunikaci se vstřikovacím strojem). Dále bude prezentována řada jednookruhových i dvoukruhových přístrojů nejvyšší technické úrovně TEMPRO Plus. Za zmínku stojí i zařízení pro měření průtoku WFC 100, umožňující měření až pro 8 nezávislých okruhů v rozsahu 2 až 40 l/min. 10

MicroPower Je nejmenší výrobní řada série „Power“ s uzavírací silou 5 a 15 tun. Jedná se o plně elektrický stroj pro výrobu velmi malých a přesných dílů. Speciální dvoustupňový vstřikovací agregát umožňuje vstřikovat dávky o objemu 0,05 – 3 cm3. EcoPower Na veletrhu bude v různých aplikacích představena plně elektrická řada vstřikovacích strojů EcoPower s uzavírací silou 55 až 240 tun. Stroj se vyznačuje kompaktní vstřikovací jednotkou se vstřikovací rychlostí až 400 mm/s, čistým provedením uzavírací jednotky s velmi výkonným přímým

MacroPower

Navštivte nás na veletrzích: MSV 2010 Brno 13. – 17.9.2010 Hala G1, stánek 40 K 2010 Düsseldorf 27.10 – 3.11.2010 Hala 10, stánek A04 Hala 16, stánek D22 www.wittmann-group.czŘešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu Řešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu Řešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu

Manipulace s díly Manipulace s díly a zpracování

Vkládání forem Vkládání

a zpracování

forem

Napojení forem

Upínání forem

Napojení forem

Upínání forem

www.quick-mold-change.com

www.quick-mold-change.com

Vkládání forem

Upínání forem

Napojení energií

Manipulace a zpracování

Stacionární stoly pro jednu neboforem několik forem Stacionární stoly pro jednu nebo několik Stacionární stoly pro jednu nebo několik forem

Stacionární stoly pro jednu nebo několik forem

Stůl pro nakládánípro / vykládání pro mezi Umístění Stůl na každé straně lisu: tento Stůl pro nakládání / vykládání Umístění 2 lisy mezi 2 lisy Stůl na každé straně lisu: tento Stůlpředem pro nakládání /lis vykládání pro Umístění mezi 2 lisy Stůltyp naskaždé stranědopravy lisu: tento funkcí křížené umožňuje určený typ s funkcí křížené dopravy umožňuje Vícenásobný nakládací stůl umožňuje předem určený lis Stůl pro nakládání / vykládání pro Umístění mezistůl 2 lisy Stůl na každé straněumožňuje lisu: Vícenásobný nakládací umožňuje typ sautomatickou funkcí kříženévýměnu dopravy předem určený lis formy: Vícenásobný nakládací stůl umožňuje automatickou výměnu formy: předem určený lisflexibilní flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. Můžete organizovat flexibilní výrobní flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. Můžete organizovat výrobní Vícenásobný nakládací stůl umožňuje

Můžete organizovat flexibilní výrobní

buňku s lisem s jedno nebo Můžete flexibilní buňku sorganizovat lisem a s jedno neboa výrobní buňku s lisem a s jedno nebo pracovním buňku s lisemvícenásobným a s jedno nebo vícená- stolem. vícenásobným pracovním stolem. vícenásobným pracovním stolem. sobným pracovním stolem. Na vícenásobném pracovním stole Na vícenásobném pracovním stole

Na vícenásobném pracovním stole může být napojena na Na vícenásobném stole čekačekající forma čekající můžepracovním býtforma napojena na čekající forma může být napojena na jící forma může být napojena na předepředehřívací stanici pro další úsporu předehřívací stanici pro další úsporu předehřívací pročasu. další úsporu hřívací pro dalšístanici úsporu času. stanici času. času.

12

tento typvýměnu s funkcíformy: křížené dopravy automatickou flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. -umožňuje naforma jednézstraně, forma z předešlé - na jedné straně, předešlé flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. automatickou výměnu formy:

- na jedné straně, forma z předešlé výroby je vykládána výroby je vykládána – na jedné straně, forma z předešlé výroby je vykládána - navýroby druhéforma straně, nová forma je zároveň je vykládána - na druhé straně, nová je zároveň - na druhé straně, nová forma je zároveň vkládána. vkládána. – na druhé straně, nová forma vkládána. je zároveň vkládána.


Pohyblivé vozíky Mimořádně pružné řešení pro zvýšení flexibility ve Vaší výrobě. Pohyblivé vozíky volně přepravují 1 nebo 2 formy mezi několika lisy a skladem. Možnost nastavitelné výšky umožňuje vynikající přizpůsobivost pro různé stroje a pro různé skladovací prostory. Uzamčení forem na vozíku zajišťuje bezpečnost a bezpečný transport. Tyto elektrické vozíky jsou čisté a ekonomické. Směr může být kontrolován buď manuálně či přes kontrolní panel, poslední možností je kontrola pohybu pomocí senzorů zabraňujícím kolizi.

Mechanické manuální upínání

Snadné a rychlé, manuální bajonetový systém Vaši formu jednoduchým pohybem odnímatel Pro řešení rychlé výměny forem (QMC - Quick Mould Change) může Stäubli ze své řady nabídnout jednoduché systémy až po nejnovější technologie:

Najděte správné řešení napojení ve Stäubli řadě produktů pro Vaše požadavky.

• Mechanické ruční upínání,

– rozsáhlou řadu pro napojení regulačních a hydraulických obvodů

• Automatické upínání: – hydraulické – magnetické

Stäubli řešení průmyslové automaJe vhodné, Vaše bez speciálního rozhraní,pro 2 typy: tizace splňuje očekávání pro malé a střední lisy (až do 300 t), pro - QMC 105: pro zvýšenívšechny Vaší teploty produktivity. až do 200 °C (*) a pro

80 t a pro form

Nabízíme:

– mnoho rozměrů a možností u každé řady

Jakýkoliv systém si vyberete, budete těžit ze Stäubli bezpečnosti a spolehlivosti.

Stäubli specialisté mají zkušenosti v plastikářských procesech a vždy jsou schopni Vás vést a poradit.

Upínání forem

všechny typy forem těcha zařízení s - QMC 106: pro – měniče nástrojů pro včetně roboty komplikovaným tvarem. 300 t a pro fo pro manipulaci Instalace nevyžaduje předchozí

– 4 nebo 6-osí ani promysloví roboti zaškolení hydraulické napojení. Pro dokonalou integraci do Vašich rozhraní:podporu aktivní bezpečnost pobočekIMAG využíváte naší - rychlé sítě. a jednoduché ověření s mezinárodní

Hydraulické automatické

Mechanické manuální upínání

Spolehlivost, p schopnost rea

nemožností opomenout některý bezpečnostní prvek

- použití nejmode technologie

- zobrazení upínací síly: během magnetizace, tato je vypočtena a porovnána se silami lisu upínání

- vynikající pevno konstrukci

- stavebnicová ko - uložení každé formy: jakákoliv přizpůsobivost odchylka upínací síly je rozpoznána Hydraulický systém je určena především pro au ihned jste informováni

výměnu forem.

Mechanické manuální upínání

- stálá kontrola Vaší formy Hydraulické (detekce teplota, …). řadu Systém jepohybu,, vhodný pro rozsáhlou 2 typy: vstřikovacích lisů (od 100 až poupínání 5 400 t). - QMC 100: jed automatické

Snadné a rychlé, bajoJe vhodné, bez speciálního manuální rozhraní, 2 typy: pro malé a střední lisy (až do 300 t), pro upnout - QMC 105: pro vstřikovací lisy až do netový systém umožňuje všechny teploty až do 200 °C (*) a pro 80 t a pro formy až do 900 kg. Vaši formu jednoduchým pohyvšechny typy forem včetně těch s - QMC 106: pro vstřikovací lisy až do bem odnímatelné páky. komplikovaným tvarem. 300 t a pro formy až do 2 000 kg. Instalace nevyžaduje předchozí zaškolení ani hydraulické napojení.

standardním provedení a provedení pro Hydraulický systém je určen vyšší teplotu je možnéautomatickou na přání (*). Hydraulický ob především Použitím tohotopro systému monitorujete spotřebu Vaší ener jiným oddělením výměnu forem. je nutná pouze při magnetizaci / demagnetizaci) v soulad

Snadné a rychlé, manuální bajonetový systém umožňuje upnout Vaši formu jednoduchým pohybem odnímatelné páky.

Maximální pracovní teplota je 80 °C ve

Kompaktní a robustní konstrukce, je rozvoje.

- QMC 101: dvo

Stäubli: prosím

nutná standardizace příchytných desek Systém je vhodný pro rozsáhlou forem,vstřikovacích umožňuje použití bezpečnostního řadu lisů (od 100 až rozhraní se vstřikovacím lisem. po 5 400 t). Maximální pracovní Bezdotykové senzory monitorují polohy teplota je 80 °C ve standardním upnuto / neupnuto během operace. (*) Maximální pr provedení a provedení pro vyšší mezi teplotu je možné na přání.

Automatická spojka pro vyhazovače vstřikovacích lisů

Interaktivní, jednoduché a rychlé: upnutí jednoduchým stlačením Magnetické tlačítka automatické upínání Hydraulické automatické upínání

Tato řada, ať již Automatické a jednoduché napojení Automatická hydraulická verz mezi řadou vyhazovačů, která je spojka všech typy lisů. specifická na každé formě, a válpro vyhazovače cem nebo deskou vyhazovače na vstřikovacím lise. vstřikovacích lisů Bezdotykový senzor monitoruje pozici

Magnetické automatické upínání

QMC 122 je především určen pro častou S tímto systémem o takovém výkonu a výměnu forem, pro všechny velikosti účinnosti, optimalizujete každou operaci Hydraulický systém je lisů určen především pro automatickou (od 100 t do 5 400 t) a pro všechny typy s cílem zvýšit produktivitu v celém výměnu forem. forem včetně nestandardních velikostí, procesu: pro maximální pracovní teplotu až do - při instalaci: není nutná úprava forem rozsáhlou řadu a rychlé: 2 typy: Interaktivní, 100 Systém °C (*). je vhodný projednoduché - přit).výrobě: systémové rozhraní vstřikovacích lisů (od 100 až po 5 400 - QMC 100: jednočinný válec upnutí jednoduchým stlačením IMAG vede operátora, po několika Maximální pracovní teplota je 80 °C ve QMC 101:odvojčinný válec vteřinách- je požádán magnetizaci tlačítka. provedení a provedení pro standardním a demagnetizaci pouhým stlačením vyšší na přání (*).určen Hydraulický obvod může být dodán tlačítkapro QMCteplotu 122 jejemožné především

upnutí / odepnutí.

jiným oddělením - snadná údržba na místě. hydrauliky v rámci častou výměnu forem, pro Kompaktní a robustní konstrukce, je všechny Stäubli: prosím, kontaktujte nás. velikosti lisů (od 100  t do 5 400  t) nutná standardizace příchytných desek forem, použití bezpečnostního a proumožňuje všechny typy forem včetně rozhraní se vstřikovacím lisem. nestandardních velikostí, pro maxiBezdotykové senzory monitorují polohy mální/ pracovní teplotu až do 100 °C. upnuto neupnuto během operace. (*) Maximální pracovní teplota na styčné ploše mezi formou a upínacím systémem.

9

www.staubli-imag.com

Tato řada, ať již pneumatická či hydraulická verze, je vhodná pro všech typy lisů. Automatické a jednoduché napojení mezi řadou vyhazovačů, která je specifická na každé formě, a válcem nebo deskou vyhazovače na vstřikovacím lise. Bezdotykový senzor monitoruje pozici upnutí / odepnutí.

(*) Maximální pracovní teplota na styčné ploše mezi formou a upínacím systémem.

13


Pro všechna Vaše napojení a pro všechny aplikace se můžete spolehnout na Stäubli know-how.

čištění pro tahače jader, vypouštění nebo

u

entrální ých e

ky bude bvodů.

Centralizované napojení určené pro sekvenční vstřikování Specifické multispojky umožňují centralizovanou dodávku hydraulickým válcům, které kontrolují otvírání a zavírání jehel vstřikovacích trysek a horkých vtoků.

Efektivní náklady: plný průtok

Možnost uzavírání a mnoho variant

Jednoduché a nákladově efektivní řešení pro všechny Vaše okruhy přenášející studenou nebo chladící vodu a teplou vodu až do 90 °C.

V závislosti na Vaší aplikaci a na použité regulující kapalině (studená voda, glykol, horká voda, chladící kapaliny, od -20 do 200 °C), můžete si vybrat z:

Výběr z více než 300 plnoprůtokových rychlospojek je Vám k dispozici.

– uzavírací typ: jednostranné či oboustranné – rozměry: od 6 do 37 mm – těsnění: 4 různé druhy

Okamžitý čas reakce hydraulických kontrolních obvodů usnadňuje a optimalizuje otvírání a uzavírání trysek během výroby.

Stäubli technologie rychlospojek s plochými čely proti znečištění pro tahače jader, vypouštění nebo kontrolu válců (sekvenční vstřikováni). Efektivita v jednom pohybu

Manipulace a proces

Centralizované napojení určené pro sekvenční vstřikování

Použijte náš manuální systém multinapojení pro současné a centrální napojení a rozpojení vysokotlakých hydraulických systémů a zvyšte spolehlivost vašeho vybavení.

Specifi cké multispojky umožňují centralizovanou dodávku hydraulickým válcům, které kontrolují otvírání a zavírání jehel vstřikovacích trysek a horkých vtoků.

Vynikající průtok skrz naše spojky bude optimalizovat efektivitu Vašich obvodů.

Okamžitý čas reakce hydraulických kontrolních obvodů usnadňuje a optimalizuje otvírání a uzavírání trysek během výroby.

e R&D oddělení konstruuje bezpočet

kém

Plně automatická napojení Vašich obvodů Ze standardních produktů (spojky, navádění, uzamykání) naše R&D oddělení konstruuje bezpočet řešeních.

Roboti v plastikářském průmyslu

S plně automatickými systémy můžete současně napojit a odpojit pneumatické, hydraulické, elektrické a regulující obvody, můžete šetřit čas a zlepšit bezpečnost.

Mohou být integrovány do Vašich procesů nebo vybaveny nezávislými válci. Stäubli dodává úplnou řadu 4-osých SCARA a 6-osých robotů, kteří pokrývají veškeré požadavky automatizace v plastikářském průmyslu.

Od typu TX40, který je tak malý, že může být zabudován do většiny vstřikovacích lisů, až po typ TX200, který nabízí rozsáhlou pracovní oblast, dokonce i ve Stäubli dodává úplnou řadu 4-osých SCARA a 6-osých velmi náročném prostředí robotů, – najdete vždy kteří pokrývají veškeré požadavky automatizace v plastikářském robotové řešení, které odpovídá Vaší aplikaci. dodává úplnou řadu průmyslu. Stäubli - nosnost odSCARA 0,5 až do 250 kg 4-osých a 6-osých - pracovní rádius od 220 do 3 200 mm.

Vaše výhody v produktivitě…

Plastikářská řada zajišťuje vysokou produktivitu: rychlost, přesnost, čistotu a obratnost … pro zpracovací procesy • Vysokorychlostní vyjmutí (pod 1 sekundu) Vaše • Založení dílu výhody v produktivitě… • Přemísťování polotovarů mezi kavitou Plastikářská řada zajišťuje vysokou produktivitu: a vstřikovacími lisy robotů, kteří pokrývají vešrychlost, čistotu a obratnost … pro zpracovací nálepek apřesnost, ozdob do forem Vaše výhody v produktivitě… keré požadavky automatizace•• Vkládání Lakování • Vysokorychlostní vyjmutí (pod 1 sekundu) Plastikářská řada zajišťuje vysokou v plastikářském průmyslu. • Montáž komponentů vně stroje během produktivitu: rychlost, přesnost, čistotu • Založení dílu operace či při cyklu lisu a obratnostTX40, … pro zpracovací Od typu který jeprocesy tak malý, • lepící / těsnící aplikace • Vysokorychlostní vyjmutí • Přemísťování polotovarů mezi kavitou a vstřikovacími že může být zabudován do vět- • Kontrolní operace dílů v průběhu cyklu (pod 1 sekundu) šiny vstřikovacích lisů, až po typ lisu • Vkládání nálepek a ozdob do forem • Založení dílu • Balení produktů po výrobě. TX200, který nabízímezi rozsáhlou • Přemísťování polotovarů kavitou

Roboti v plastikářském průmyslu

Od typu TX40, který je tak malý, že může být zabudován do většiny vstřikovacích lisů, až po typ TX200, který nabízí rozsáhlou pracovní oblast, dokonce i ve velmi náročném prostředí – najdete vždy robotové řešení, které odpovídá Vaší aplikaci. - nosnost od 0,5 až do 250 kg - pracovní rádius od 220 do 3 200 mm.

15

STÄUBLI

procesy

lisy

• Lakování pracovní oblast, a vstřikovacími lisy dokonce i ve vel• Vkládání nálepek prostředí a ozdob do forem • Montáž komponentů vně stroje během operace či při cyklu lisu mi náročném – najdeNorma 100/ISO 5-třídy, Stäubli roboti • Lakování te vždy robotové řešení, které mohou • / těsnící aplikace býtLepící rovněž použiti v čistém nebo • Montáž komponentů vně stroje během odpovídá Vaší aplikaci. bílém prostředí pro velmi citlivé operace či při cyklu lisu • Kontrolní operace dílů v průběhu cyklu lisu • lepící / těsnícíod 0,5 aplikaceaž do 250 kg aplikace v oblastech jako jsou lékařství, – nosnost zemědělství, farmacie a oblast hygien • Balení produktů po výrobě. • Kontrolní operace dílů v průběhu cyklu osob (až do třídy 1/ISO 2-třídy). – lisu pracovní rádius • Balení produktů po výrobě. od 220 do 3 200  mm Norma 100/ISO 5-třídy, Stäubli roboti mohou být rovněž použiti v čistém nebo bílém prostředí pro velmi citlivé aplikace v oblasNorma 100/ISO 5-třídy, Stäubli roboti tech jako jsou lékařství, zemědělství, farmacie a oblast hygien mohou být rovněž použiti v čistém nebo osob (až do třídy 1/ISO 2-třídy). bílém prostředí pro velmi citlivé

aplikace v oblastech jako jsou lékařství, zemědělství, farmacie a oblast hygien osob S.R.O., (až do třídyHradecká 1/ISO 2-třídy). SYSTEMS, 536, 530 09

Pardubice, Tel.: +420 466 616 125, Fax: +420 466 616 127

www.staubli.cz, connectors.cz@staubli.com 18

14

Navštivte nás na našem stánku č. 38, v pavilonu G1


Zlepšete Vaši produktivitu v každém kroku Vašeho procesu www.quick-mold-change.com

Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu Vkládání forem

Upínání forem

Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu.

Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí:

- statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

- manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Napojení energií

Manipulace & proces

Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě:

Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy:

-

- výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6-osí roboti

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: connectors.cz@staubli.com

15 adA4_Plastics_CZ.indd 1

02/11/2009 17:06:56


ALFA CHROM servis s.r.o. – držitel ceny GRAND PRIX FOR SURFACE Od svého vzniku v roce 1991 funguje společnost Alfa chrom servis s.r.o. jako ryze česká firma bez cizí účasti a kapitálu.

Začala jako galvanovna při nástrojárně. Tato zvláštní kombinace ovlivnila další vývoj a profil firmy. Dnes provádí servis a opravy poškozených hydraulických pístnic, tiskových a fóliovacích válců a především servis a optimalizaci vstřikovacích forem. Je držitelem několika ocenění – cena GRAND PRIX FOR SURFACE z r. 2008 a stejná cena za níže představovaný agregát na čištění chladících okruhů forem z r. 2009.

Současný stav řešení této problematiky u uživatelů a provozovatelů forem je na různé úrovni. Od neřešení problému , přes různá, po domácku vyrobená zařízení, až po snahu nalézt dodavatele zařízení, nebo služby. Zařízení, která si uživatelé výrábí v rámci svých možností jsou většinou pouze nádrž, hadice a čerpadlo. Někteří profukují okruhy stlačeným vzduchem či dokonce neprůchodné chladící okruhy odvrtávají. Naše zařízení nabízí komplexní řešení údržby chladících okruhů, to znamená čistící agregát, aktivní čistící chemikálii a likvidaci odpadních vod. Zařízení je koncipováno tak, aby svými rozměry, technickým řešením, použitými materiály a snadnou obsluhou vyhovovalo provozním

podmínkám údržby a bezpečnostním předpisům uživatelů. Nespornou výhodou je možnost napojení několika okruhů najednou bez nutnosti propojování okruhů, nebo jejich čištění jednotlivě. Řešení je díky instalovaným multispojkám pohodlné a rychlé. Použitý typ spojek je dle standardů zákazníka. Toto řešení rovněž snižuje na minimum únik a úkapy čistící chemikálie, která zůstává i po odpojení uzavřená v okruzích agregátu. Na jednotlivých okruzích jsou instalovány průtokoměry, na kterých je možno odečíst počáteční a konečný stav průtoku jednotlivých okruhů, což v případě propojení všech okruhů do řady není možné.Další výhodou je možnost vyfoukat zbytky aktivní chemikálie pomocí stlačeného vzdchu, který se do okruhu napojí rychlospojkou. Zařízení je konstruováno jako modulové a umožňuje tedy konfiguraci dle potřeb, včetně příslušenství. Nejčastější konfigurací je 6+6, na velké formy 12+12. (viz. obr.) Součástí dodávky je provozní předpis, výchozí revizní zpráva a bezpečnostní list aktivní chemické látky Polybetalux Clean. Zařízení je chráněno zápisem o průmyslovém vzoru č. 34739. ALFACHROM servis s.r.o. Polní 1764/3 792 01 Bruntál Tel.:/fax: 554 712 101 Tel.: 554 712 102 info@alfachrom.cz www.alfachrom.cz

16


HASCO Společně dáme Vašim nápadům tvar a formu! Už 50 let přinášejí normálie do konstrukčního odvětví revoluci. Před půl stoletím doručil německý výrobce nástrojů Rolf Hasenclever / Hasco/ patentový spis, který znamenal pro výrobu nástrojů ohromný vývojový skok: možnost sestavování forem a nástrojů pro zpracování kovů a plastů na bázi stavebnicového systému z univerzálních dílů sériově vyráběných v průmyslovém prostředí. Zatímco tehdy byl každý nástroj unikátem, vyvinul zakladatel společnosti HASCO standardizované prefabrikáty, které bylo možné vyrábět ve velkém počtu kusů s tou nejvyšší přesností. Tím byly zajištěny možnost snadné výměny dílů podléhajících opotřebení a zkrácení průběžné doby. Konstruktéři forem tak mohli věnovat svůj čas a strojní kapacitu na vlastní přidání hodnoty ve výrobě, tedy promítnutí myšlenek do plastových produktů. Díky neustálému dalšímu vývoji programu desek, příslušenství a horkých vtokových kanálů je společnost HASCO předním dodavatelem kompletního sortimentu pro proces výroby plastových dílů a kompetentním partnerem pro oblast konstrukce forem a nástrojů. Navzdory stále individuálnějším nástrojům je důsledná standardizace, která začíná u konstrukce forem, nejúčinnější cestou ke snížení nákladů. Proto nabízí společnost HASCO spolehlivé standardy pro procesy a produkty, od nápadu až po sériovou produkci. Normálie není po 50 letech od jejího objevu pouze konstrukčním dílem, nýbrž vysoce přesným technickým řešením připraveným k montáži. Toto řešení společně s našimi zákazníky postupně dále vyvíjíme, abychom na základě nových nápadů vytvářeli inovativní produkty, které konstruktérům forem a zpracovatelům plastů nabídnou konkurenční výhodu.

Naším ústředním přáním a posláním je ziskovost podnikání našich zákazníků. Spektrum produktů společnosti HASCO se proto neustále rozšiřuje. Kromě desek, vyhazovačů a vodících prvků obsahuje sortiment dnes moderní jakostní oceli, prvky k vyjmutí z formy a termoregulační prvky nebo také horké vtokové kanály s inovativní technikou. Se svými zhruba 35 pobočkami po celém světě působí společnost HASCO na globální úrovni, takže je na blízku zákazníkům ve všech důležitých průmyslových oblastech. Mezinárodní servisní síť zaručuje celosvětovou dostupnost servisu a individuální konzultace v místě provozu. Rozsáhlý balík služeb, který zákazníkovi nabízí řešení pro nástroje od jednoho výrobce, vytváří standardy již 50 let a umožňuje tak kompetentně a hospodárně realizovat projekty konstrukce forem. Společně dáme Vašim myšlenkám tvar a formu a společně Vás dovedeme k úspěchu pro naši společnou budoucnost! 17


technické plasty

Olomouc ul. ČSA 730 Velká Bystřice tel. 585 151 214-6 fax 585 351 807

» široký sortiment » krátké dodací lhůty

Králův Dvůr Králův Dvůr 436 tel. 311 909 050-3 fax 311 909 059

» přesné formátování » rozvoz po celé ČR

Bratislava Púchovská 14 tel. +421 244 680 314 fax +421 244 680 316

PC • PMMA • ABS • PS • PVC • PE • PP• PA POM • PET • PTFE • PVDF • ECTFE PFA • FEP • MFA • PEEK • PEI • PES • PSU

POLYSTONE® Play-Tec Otázka bezpečí dětí na dětských hřištích je dlouhodobě palčivým tématem při jejich navrhování a následné výstavbě. Nově vyvinutý materiál Polystone® Play-Tec s velkou rezervou splňuje příslušné technické normy (v tomto případě normy EN 1176 a ČSN EN 1177) a umožňuje tak navrhovat nová výrazně bezpečnější a na údržbu výrazně méně náročnější hřiště.

Polystone® Play-Tec je vyráběn v kontinuálním extruzním výrobním procesu během kterého se materiál opatří vrstvou se speciálním dezénem odolným proti poškrábání. Plastová receptura

18

pro bezpečí našich dětí

napomáhá deskám Polystone® Play-Tec jejich odolné extrémní odolnosti – vítr a počasí na barevných odstínech nic nezmění – desky není nikdy třeba jakýmkoli způsobem lakovat. V třívrstvém koextrudovaném provedení nabízí materiál Polystne® Play-Tec navíc nebývale kreativní potenciál – vyfrézováním se dají plochy snadno a trvale obohatit.

Děti objevují svět všemi smysly – proto jsme kladli důraz i na fyziologickou nezávadnost a použili jsme pouze materiály a příměsy, jež jsou přípustné pro přímý kontakt s potravinami. Vyhověli jsme tak vysokým nárokům

normy pro hračky En 71 platné v celé Evropě, slinová nezávadnost je také samozřejmostí. Polystone® Play-Tec jsou homogenní probarvené plastové desky na nichž zůstávají všechny škrábance téměř nepatrné. Navíc nehrozí absorpce vody, bobtnání nebo delaminace a už vůbec ne jakékoliv nebezpečné třísky. Díky těmto vlastnostem představuje Polystone® Play-Tec výrazně lepší volbu v situacích, ve kterých se dodus používalo lakované nebo lazurované vrstvené dřevo nebo desky MDF. Nic už tedy nebrání zajištění bezpeční našich dětí na jejich oblíbených dětských hřištích.


Kreativní řešení pro elektrické součásti • Inovativní produkty řady Macromelt od společnosti HENKEL • Zalévací hmoty pro elektronické a elektrotechnické aplikace • Jedná se o termoplastická tavná lepidla na bázi polyamidu Hlavní oblasti aplikací: • Zalévání konektorů • Vytváření průchodek • Zapouzdřování elektronických součástí

Konektor pro zdravotní aplikaci

Výhody: • Nízkotlaký proces - bez poškození elektronických komponentů • Funguje rovněž jako utěsnění • Spolehlivá a jednoduchá výroba • Estetický vzhled součástí

USB flash disky vyrobené pomocí zalévací hmoty Macromelt

Navštivte nás na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, 13. - 17. 9. 2010 Pavilon V - přízemí, stánek č. 116

Naše produktové a servisní portfolio pokrývá celý řetězec průmyslové výroby. Nabízíme nejmodernější technologie pro povrchovou úpravu kovů, maziva a průmyslové čističe, lepidla a těsnící hmoty pro montáž a balení produktů.

Podrobnější informace získáte na adrese: ČR: Henkel ČR spol. s r.o., General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, loctite@henkel.cz, tel. +420 220 101 401, 402, 410, 410, www.loctite.cz

www.macromelt-molding.com

190x270_MSV_2010_CZ.indd 1

2.8.2010 7:14:58

19


Macromelt® Molding – Progresivní technologie pro elektrotechniku Ing. Martin Šolc, CSc.

Nízkotlaké vstřikování lepidel Pro ochranu elektrotechnických a elektronických součástek a sestav před vnějšími vlivy se často používá technologie zalévání. S ohledem na složitý povrch dílů je to často jediný možný způsob, jak citlivé komponenty chránit před vlhkostí, vibracemi nebo mechanickým poškozením. Jako zalévací materiál většinou slouží dvousložkové systémy na bázi polyuretanu, epoxidu nebo silikonu. Velice výhodné řešení z hlediska výrobní technologie i vlastní funkce je zalití dílů do roztaveného termoplastu. Použití běžných technických plastů a klasického vstřikolisu má svá omezení – vysoké teploty a tlaky poškozují elektronické součástky, náklady na vysokotlaké ocelové formy prodražují výrobu. Optimálním kompromisem je technologie nízkotlakého vstřikování tavného lepidla, uvedená na trh firmou Henkel pod názvem Macromelt® Molding. Po technické stránce je vstřikovací proces s využitím tavených lepidel někde na půli cesty mezi technologií injekčního vstřikování a technologií zalévání. Speciální tavné lepidlo je vstřikováno do formy při teplotě 180°C až 240 °C a tlakem 3 – 40 barů. Díly vložené do formy jsou v jednom nebo dvou krocích kompletně zality a utěsněny proti vnějším vlivům, přičemž maximální teplota na součástkách je nižší než při procesu pájení. Teplo je rychle odvedeno, což zkracuje výrobní cyklus na hodnoty 10 – 50 sekund podle velikosti dílu. Velkým přínosem technologie Macromelt® Molding je to, že zalévací hmota má dobrou adhezi k zalévaným dílům, protože zaléváme tavným lepidlem. Při správné konstrukci je po zalití díl těsný vůči působení kapalin. Produkty na zalévání se vyrábějí v několika stupních tvrdosti, takže je na-

příklad možné při výrobě konektoru vytvořit na kabelu integrálně pružnou ochranu proti zlomení vodičů. Přitom produkt je dostatečně odolný a tak téměř vždy tvoří lepidlo také finální povrch pouzdra. Hlavní výhody technologie Macromelt® Molding můžeme shrnout do následujících bodů: • Nízký tlak a teplota při vstřikování • Krátký pracovní cyklus • Adheze zalévací hmoty k podkladu • Jednosložkový produkt • Produkty bez klasifikace nebezpečný • Možnost probarvení hmoty • Snížení počtu dílů sestavy

Zalévací hmoty Pro vstřikování se používají termoplastická tavná lepidla na bázi polyamidu. Produkty řady Macromelt® OM vynikají nejen po technické stránce, nýbrž také svými ekologickými vlastnostmi, neboť jsou vyráběny z obnovitelných surovin. Během aplikace nedochází k chemickým reakcím a nejsou uvolňována žádná rozpouštědla. Rozsah teplot pro použití je od -40 do +140°C. Lepidla mají dobrou adhezi k materiálům jako PA, PBT, PVC a podobně. Základní řada produktů se vyrábí v barvách jantarová (čirá) a černá.

Aplikace pro Macromelt® Molding Zalévací hmoty společnosti Henkel mají takřka neomezené aplikační možnosti. Nicméně aplikace je možno rozdělit do tří hlavních skupin: konektory, průchodky a pouzdra. 20


Zalévání konektorů Tavná lepidla jsou používána k utěsnění konektoru a mohou vytvořit i složitý tvar. Odpadá vícedílné těleso konektoru. Jelikož není nutná klasické plastikářská forma, je možné tuto technologii použít i pro výrobu malých sérií součástí. Kabelové průchodky Jedna ze silných stránek popsaného procesu spočívá v tom, že průchodky je možno vytvořit přímo uprostřed vodiče. Odpadá provlékání kabelového svazku, které je časově náročné a hrozí při něm poškození průchodky. Pomocí zalévání můžeme vytvořit i složitý tvar a zároveň zlepšit estetický vzhled průchodek.

bového nebo pístového čerpadla roztavená hmota dopravována vyhřívanou hadicí do vstřikovací hlavy. Poté je materiál vstřiknut do formy. Většina forem se vyrábí z hliníku nebo výjimečně z oceli. Hliníková forma je levnější a vyhovuje technologii, jelikož lepidlo není abrazivní. Kterákoliv nástrojařská firma, která umí vyrábět formy pro zpracování plastů dokáže vyrobit i formu pro hmotu Macromelt®. Při hromadné výrobě dílů doporučujeme chladit formy pomocí vodního okruhu.

Další řešení od firmy Henkel Firma Henkel ve svém širokém portfoliu produktů a technologií nabízí také klasické zalévací hmoty na bázi polyuretanů a epoxidů případně UV silikonů. Pro dotěsňování klasických průchodek kabelů jsou k dispozici kvalitní butylkaučukové hmoty. Celé portfolio chemických výrobků je podpořeno technickým zázemím zkušených pracovníků, kteří jsou schopni poskytnout informace potřebné nejen pro zavedení aplikace, ale i pro její dlouhodobý a spolehlivý provoz. Zapouzdřování elektronických součástí Díky nízkému tlaku během aplikace hmoty se zabrání poškození elektronických součástí a prvků. Zalévací hmota chrání elektroniku před vnějšími vlivy (vlhkost, mechanické namáhání) a slouží současně jako ochranné pouzdro. Další možné aplikace leží mimo elektrotechniku. Možnost levné výroby malých sérií pružných nebo tvrdých plastových součástek může být výhodná pro řadu oblastí jako např. dárkové předměty, bižuterie, modelářství a další.

Technologické zařízení Zařízení se skládá ze vstřikovací jednotky a z formy. Nejjednodušší vstřikovací jednotku může tvořit vhodná ruční pistole na granulované tavné lepidlo. Lepidlo je roztaveno v nádrži předehřívače. U větších zařízení je za pomoci zu21


KONSTRUKCNÍ PLASTY V PRUMYSLOVÉ KVALITE V posledních letech je patrný trend snižování cen plastových dílù používáním granulátù v nižších kvalitativních tøídách. Klasické regranuláty však mají pomìrnì omezené možnosti použití vzhledem k nízkým a hlavnì promìnlivým vlastnostem, které neumožòují stálou výrobu i nároènìjších výliskù.

Mezi typické aplikace pro využití prùmyslové kvality v automobilovém prùmyslu patøí napø. kryty v oblasti motorového prostoru èi vzduchových ltrù, disky kol vèetnì exteriérových nepohledových dílù jako disky a podbìhy kol, komponenty nárazníku èi boèních zrcátek:

Mezi leadery v této oblasti patøí rma RESINEX, èlen skupiny RAVAGO, nabízející materiály v prùmyslové kvalitì, které jsou daleko blíže svými vlastnostmi k materiálùm v první kvalitì a pøitom nabízejí nezanedbatelnì nižší cenu. Materiály v prùmyslové kvalitì prochází pøísným testováním vlastností, aby se snížilo riziko možné kontaminace. Mezi hlavní vyrábìné konstrukèní plasty v prùmyslové kvalitì patøí:

Príklady typu a aplikací (PA6, PA66 kompaundy):

Obchodní název

Polymer

RAVAMID®A

PA 66

RAVAMID®B

PA 6

MABILEX®

PC / ABS

SICOFLEX®

ABS

SICOKLAR®

PC

MAFILL®

PP plnìné

SICOSTIROLO®

PS

boxy na nářadí

kryt motoru Audi

držák žárovek

Plasty v prùmyslové kvalitì jsou více a více využívány i v automobilovém prùmyslu; souèasná evropská legislativa požaduje po audisky kol tomobilkách výrazné zvýšení podílu tìchto plastù v novì vyrábìných vozech. „Spolupracujeme již léta s technickými oddìleními témìø všech významných evropských OEM a Tier1 na vývoji a využití ekologicky i ekonomicky pøíznivìjších prùmyslových kompaundù pro rùzné koneèné aplikace“, vysvìtluje product manager Christoph Klytta a pøidává: „Díky 17 výrobním závodùm v Evropì s kapacitou pøes 450 000 tun jsme schopni zaruèit plynulou kontinuitu dodávek, což je jeden z dùležitých aspektù pro dlouhodobou akustický kryt spolupráci“.

RESINEX Czech Republic s.r.o. Pøátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhøínìves Tel.: (+420) 271 961 175-6, fax: (+420) 271 961 177 E-mail: resinex@resinex.cz, www.resinex.cz 22

Príklady typu a aplikací (PP kompaundy):

Slovensko: Janoškova 10, 831 03 Bratislava Tel.: (+421) 2 4445 9075, -73 resinex@resinex.sk, www.resinex.com

Významné uplatnìní pro plastové granuláty v prùmyslové kvalitì jsou aplikace samozøejmì i z dalších odvìtví prùmyslu jako napø. stavebnický, nábytkáøský èi elektrotechnický. Speciálnì u velkoplošných dílù èi dílù s velkým objemem, kde cena materiálu (PC, ABS…) hraje podstatnou roli v koneèné cenì nálního výrobku, patøí tyto materiály k vyhledávaným.

zadní kryt osvětlení z PC


TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PLASTY ABS

ASA PA6

PA66

PA6/66 PA11 PA12 PA Alloys PVDF PA/ABS PC/ABS PC

MAGNUM™ SICOFLEX® TOYOLAC® POLYFAST® TECHNYL® TECHNYL STAR™ OROMID® RAVAMID® TECHNYL® OROMID® RAVAMID® TECHNYL® RILSAN® B RILSAN® A ORGALLOY® KYNAR® TECHNYL® ALLOY SICOBLEND® PULSE™ MABLEX® CALIBRE™ SICOKLAR®

(DOW PLASTICS) (RAVAGO) (TORAY) (RAVAGO) (RHODIA) (RHODIA) (RHODIA) (RAVAGO) (RHODIA) (RHODIA) (RAVAGO) (RHODIA) (ARKEMA) (ARKEMA) (ARKEMA) (ARKEMA) (RHODIA) (RAVAGO) (DOW PLASTICS) (RAVAGO) (DOW PLASTICS) (RAVAGO)

PMMA LFT compounds LCP POM PBT PBT/PET blends PET PPS PS SAN TPE-S

TPE-O TPE-V TPE-E TPE-A TPU E-TPU

ALTUGLAS® CELSTRAN® VECTRA® HOSTAFORM® AMCEL CELANEX® VANDAR® IMPET® FORTRON® STYRON™ SICOSTIROLO® TYRIL™ SCONABLEND® ENSOFT-S® ENSOFT-T® ENSOFT-O® ENFLEX® RITEFLEX® PEBAX® PELLETHANE™ ISOPLAST™

(ALTUGLAS) (TICONA) (TICONA) (TICONA) (TICONA) (TICONA) (TICONA) (TICONA) (TICONA) (DOW PLASTICS) (RAVAGO) (DOW PLASTICS) (RAVAGO) (ENPLAST) (ENPLAST) (ENPLAST) (ENPLAST) (TICONA) (ARKEMA) (DOW PLASTICS) (DOW PLASTICS)

TOTAL HDPE PE100, PE80 TOTAL MDPE TOTAL EVA DOW PP TOTAL PP ExxonMobil™ PP medical INSPiRE™ MAFILL® SCOLEFIN®

(TOTAL) (TOTAL) (TOTAL) (TOTAL) (DOW PLASTICS) (TOTAL) (EXXONMOBIL) (DOW PLASTICS) (RAVAGO) (RAVAGO)

POLYOLEFINY PE LD

PE LLD EPE PE ULLD POP POE PE HD

DOW LDPE RAVAGO LDPE TOTAL LDPE DOWLEX™ TOTAL mPE ELITE™ ATTANE™ AFFINITY™ VERSIFY™ DOW HDPE

(DOW PLASTICS) (RAVAGO) (TOTAL) (DOW PLASTICS) (TOTAL) (DOW PLASTICS) (DOW PLASTICS) (DOW PLASTICS) (DOW PLASTICS) (DOW PLASTICS)

PE HD PE MD EVA PP

PP plněné

ELASTOMERY A MASTERBATCHE ELASTOMERY

NORDEL™ EPDM, ENGAGE™ POE, SBR RUBBER, BR RUBBER RAVAFLEX EPDM, SBR, BR, IR, IIR, CIIR a další

(DOW PLASTICS)

přírodní kaučuky

(různi výrobci)

BAREVNÉ KONCENTRÁTY A ADITIVA

(RAVAGO)

(COLOR SERVICE, COLLOIDS, TOSAF)

PLASTY A KOMPAUNDY V PRŮMYSLOVÉ KVALITĚ HDPE, LDPE, PP, PP plněné, PS, ABS, PC/ABS, PC, PA6, PA66 • flexibilita a spolehlivost dodávek od 25 kg po plné kamiony za příznivé ceny • standardní materiály i zakázková kompaundace plastů • technická podpora projektů (včetně Mould Flow Analysis)

RESINEX Czech Republic s.r.o. Pøátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhøínìves Tel.: (+420) 271 961 175-6, fax: (+420) 271 961 177 E-mail: resinex@resinex.cz, www.resinex.cz

Slovensko: Janoškova 10, 831 03 Bratislava Tel.: (+421) 2 4445 9075, -73 resinex@resinex.sk, www.resinex.com

23


SPOLEČNOST NSK OTEVŘELA NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD PRO LINEÁRNÍ TECHNIKU

Aby bylo možno uspokojit rostoucí poptávku trhu po přesné lineární technice jako jsou kuličkové šrouby a lineární vedení, otevřela společnost NSK nový výrobní závod v Číně. Hlavním cílem této investice je zvýšení podílu NSK nejen na Čínském, ale i celosvětovém trhu prostřednictvím dodávek vysoce kvalitních a cenově konkurenceschopných produktů.

polovodičů, tekutých krystalů, obráběcích strojů, průmyslových robotů, testovacích zařízení, vstřikolisů apod. NSK přispívá k celosvětovému rozvoji technologií právě s takovými produkty, jako jsou lineární vedení, kuličkové šrouby, mechatronika a megatorque motory.

Výroba v Shenyang NSK Precision Co., vybudovaném ve městě Shenyang v provincii Liaoning byla zahájena v dubnu 2010. Závod se rozprostírá na ploše 70,000 m2 s možností expanze na dalších 36,000 m2. V současné době zajišťuje výrobu přesné lineární techniky 600 zaměstnanců.

Společnost NSK byla založena v roce 1916 a vyrobila první kuličkové ložisko v Japonsku. Od té doby NSK vyvinula kompletní řadu valivých ložisek, která byla úspěšně prodávána po celém světě a výrazně přispěla k rozvoji mnoha průmyslových sektorů a technologií.

Mluvčí společnosti NSK k nové investici dodává: ”Snažíme se implementovat globální expanzi prodeje prostřednictvím aktivního přístupu k rozmístění našich provozů, abychom co nejefektivněji využívali cílové průmyslové sektory v daných regionech. Uplatněním podrobných produktových strategií jsme pak schopni uspokojit požadavky vyplývající z poptávky po výrobcích NSK v klíčových oblastech. Kromě toho se neustálými opatřeními vedoucími ke zvýšení produktivity a zkrácení dodacích termínů snažíme zlepšit schopnost našich výrobních závodů rychle a pružně reagovat na výkyvy v poptávce”.

NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při výrobě přesné lineární techniky, komponent pro automobilový průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 1960, NSK Ltd. rozvíjí agresivně své obchody i mimo území Japonska. V současné době má společnost provozovny v 25 zemích a vlastní více než 30 výrobních závodů.

Kromě valivých ložisek a dílů pro automobilový průmysl je přesná lineární technika jednou ze tří klíčových oblastí aktivit společnosti NSK. Ať se jedná o kuličkové šrouby či lineární vedení, všechny výrobky splňují požadavky technicky nejvyspělejších aplikací, jako např. výroba

NSK_article_CZ_Sved plastu_190x270.indd 1

24

O společnosti

www.nskeurope.com

2010-07-30 15:39:03


Partnerství založené na důvěře důvěra založená na kvalitě

Totální kvalita od NSK: Kuličkové šrouby pro vstřikolisy Vstřikolisy poháněné elektrickými servopohony procházejí neustálým vývojem tak, aby vyráběly vysoce přesné plastové díly a části strojů, které musí odolat nepříznivým provozním podmínkám a pracovat mimořádně spolehlivě. Vysokorychlostní kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK se vyznačují vysokou únosností, nízkou hlučností, minimálními úniky maziva a výrazným prodloužením intervalu pro údržbu. I při malém stoupání závitu zaručuje jejich použití rychlosti přes 800 mm/s za tak extrémních podmínek, jako jsou vysoká zatížení či pracovní cykly s krátkým zdvihem. Proto jsou kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK tou správnou volbou pro pohon každého vstřikolisu. Více o NSK naleznete na www.nskeurope.com popř. volejte + 420 724 796 102

Řada HTF-SRC

ObchodnÍ zástupce v České Republice · Aleš Boda · Mobile: +420 724 796 102 · Fax: +420 545 216 428 · e-mail: boda-a@nsk.com

NSK_Ad_LineComp_CZ_190x270.indd 1

2010-07-30 15:38:21

25BAYER s.r.o. Siemensova 2717/4 155 80 Praha 5 CZ +420 266 101 111 martin.kovar.mk@bayer-ag.de

BAYER s.r.o. Obchodnรก 2 811 06 Bratislava SK +421 259 213 928 anna.antalova.aa@bayer-ag.de


Elastollan® jako termoplastický elastomer firmy BASF Polyurethanes Lemfoerde.

Firma BASF SE se sídlem v německém městě Ludwigshafen vyrábí a dodává stovky produktů pro chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství, ale i plasty pro různá odvětví zpracovatelského průmyslu. Do skupiny speciálních polymerů patří v divizi polyurethanů i termoplastický polyurethan dodávaný pod obchodním názvem Elastollan®. Elastomery lze mimo jiné charakterizovat jako polymery, které mají schopnost se po určité době mechanického zatížení a za dané teploty vrátit do svého původního stavu. Jakmile přstanou působit vnější deformační síly v rámci určitých hranic, vrátí se výrobek do výchozího tvaru. Klasické termoplasty tuto elastickou deformaci postrádají a tím se mimo jiné odlišují od elastomerů. PUR elastomer – dále jenom Elastollan® se vyznačuje velice dobrou odolností oděru, výbornou hodnotou rázové houževnatosti a flexibilitou i za nízkých teplot. Tím pádem nalezl Elastollan® uplatnění v mnoha oblastech našeho života. Ve srovnání s PUR systémy, které se zpracovávají jako dvě komponenty až u zákazníka, vzniká Elastollan® polyadicí základních monomerů přímo u výrobce a zákazník dostane hotový granulát, který může zpracovat přímo na vstřikovacím lisu. Podle zpracovacího procesu dodáváme granulát vhodný pro extruzi, vstřikování nebo vyfukování. Elastollan® lze samozřejmě jako každý jiný termoplast

opětovně roztavit a znovu zpracovat díky převážně lineární struktuře polymeru. Vlastnosti Elastollanu® předurčuje měkká fáze tvořená především polyolem a tvrdá fáze, která je krystalická a vzniká z MDI (difenylmethandiisokyanátu) a butandiolu. Tvrdý segment ovlivňuje mechanické vlastnosti Elastollanu® a samozřejmě jeho vlastní tvrdost.

Jedná se o dveřní přitahovače nebo středové konzole, kde na nosný plast je nastříknuta tenká vrstva Elastollanu®.

Mezi charakteristické vlastnosti Elastollanu® patří: • současně nabízený rozsah tvrdostí od 35 Shore A do 90 Shore D • excelentní odolnost oděru • flexibilita i za nízkých teplot • odolnost proti přetržení • nízká zbytková deformace • odolnost mikroorganizmům • odolnost hydrolýze – ether typy • odolnost tukům, olejům, kyslíku a ozónu Pro pevnostně vysoce náročné aplikace nabízíme Elastollan® plněný sklem. Elastollan® našel doposud uplatnění v těchto segmentech trhu:

Nadouvaný Elastollan® je pro obuvnictví další novou nabídkou, protože si zákazník sám na vstřikovacím lisu může regulovat hustotu svého výrobku až do hodnoty 0,4 g/cm3.

– kabely: pláště z Elastollanu® propůjčují kabelům vysokou flexibilitu i za nízkých teplot, odolnost okolnímu prostředí, nabízíme i nehalogenové retardované typy – hadičky pro hydraulické a pneumatické systémy, které díky Elastollanu® výrobky vydrží cyklické, ale i dlouhodobé tlakové namáhání – strojírenství a to konkrétně pouzdra, těsnění, řemeny, stejně jako bandáže koleček – fólie z Elastollanu® aplikované na lyžích – boty nebo jejich součásti jsou významných trhem pro Elastollan® – automobilový průmysl – lišty, díly v exteriéru, motorovém prostoru nebo moderní kabelové svazky pro bezpečnostní prvky vozů

28

Jako inovativní aplikace musíme uvést díly vyráběné dvoukomponentním vstřikováním.

Ani tímto nevyčerpal Elastollan® všechny své možnosti a zajisté bude nalézat další pole pro své aplikace. Ing. Pavel Štefánek Technical sales Elastollan® Mobile: +420 737 240 555 E-Mail: pavel.stefanek@basf.com BASF Polyuretány Slovensko s.r.o. Priemyselná ulica 5480 901 01, Malacky, Slovakia


KOMPETENCE v Polyurethanech Polyurethany činí náš každodenní život jistější a komfortnější, navíc pomáhají šetřit energii do budoucna. Přispívají k tomu, že člověk může lépe izolovat stavby a konstruovat vozy s nižší hmotností. Výrobci bot - podešví, matrací, domácích spotřebičů a sportovního zboží využívají na celém světě rozmanitost a mnohostranné možnosti této speciality.

BASF Lemförde, jako celosvětově přední výrobce polyurethanů, vyvíjí, vyrábí a prodává více než 40 let na míru šité produkty, které umožňují nejenom inovativní výrobky, ale i zákaznická řešení.

www.pu.basf.de

29


Achillova pata plastikářského průmyslu v ČR ??? Pohled na dva grafy, které ilustrují impozantní rozvoj plastikářského průmyslu v ČR, musí vyvolat obecný pocit uspokojení. Ale ….

Graf č. 1: Počet zaměstnanců plastikářského průmyslu v ČR

Plastikářský klastr ve Zlíně zpracoval, v rámci projektu AUTOPLAST (financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013), analýzu vzdělávání v oblasti plastů na území ČR. Analýzou bylo, na základě dostupných zdrojů a informací za rok 2008, mapováno sekundární a terciární vzdělávání, včetně mimoškolských forem vzdělávání. Z analýzy středního odborného vzdělávání vyplynulo, že současný stav je naprosto neuspokojivý. Střední odborné vzdělávání s výučným listem (délka studia 3 roky) v oboru plastů nebylo na území ČR v roce 2008 realizováno. Dle výsledků průzkumu neexistují ani tendence ke změně stavu. Na úrovni odborného vzdělávání s maturitou (délka studia 4 roky) byli dle průzkumu studenti v oboru plastů vyučování pouze ve Zlínském kraji na Střední škole polytechnické ve Zlíně v oboru „Zpracování plastů, pryže“ se zaměřením na zpracovatelské technologie a navrhování a modelování výrobků (23 absolventů). Přestože jsou střední školy řízeny decentralizovaně regionálními úřady, jejich struktura vůbec nereflektuje pozice plastikářského průmyslu v regionech.

30

Graf č. 2: Vývoj produkce plastikářského průmyslu v ČR

Pokud jde o terciární vzdělávání, tak vzdělávání na vyšších odborných školách v oblasti plastů nebylo na území ČR vůbec identifikováno. Bakalářské studium v oblasti plastů bylo realizováno na technologických resp. chemicko-technologických fakultách v oborech materiálů a technologií. Z řady vybočovala Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci (TUL) s oborovým zaměřením na stroje a nástroje pro plasty. Počty absolventů a hodinová dotace bakalářského studia dle oborového členění: BAKALÁŘSKÉ OBORY

A

H

Materiály pro plasty

55

202

Zpracovatelské technologie Nástroje pro plasty CELKEM

9

42

49

55

113

299

V počtu akreditovaných oborů bakalářského studia převážil obor Chemie a technologie materiálů se zaměřením na vlastnosti materiálů. Nejvíce studentů (72) absolvovalo bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB Zlín). Průzkum dále zaznamenal dva zcela nové akreditované bakalářské obory:

n Chemie materiálů pro automobilový průmysl – na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha) n Materiály a technologie pro automobilový průmysl - na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě Magisterské studium v oboru plastů absolvovali studenti v kombinované i prezenční formě v pětiletých magisterských oborech i ve dvouletých navazujících magisterských oborech. Počty absolventů a hodinová dotace magisterského studia dle oborového členění: MAGISTERSKÉ OBORY

A

H

Materiály pro plasty

44

253

Zpracovatelské technologie

52

205

Nástroje pro plasty

49

101

145

559

CELKEM

V počtu absolventů opět dominuje UTB Zlín, kde studia ukončilo 76 inženýrů. Doktorské obory bylo možné v roce 2008 studovat v prezenční i kombinované formě na všech univerzitách, které nabízely magisterské studium.


OBORY DOKTORSKÉHO STUDIA Materiály pro plasty Zpracovatelské technologie Nástroje pro plasty CELKEM

vzdělávání je Zlínský kraj, což odpovídá i jeho pozici největšího zpracovatelů plastů a pryže v ČR (více než 1/3 produkce).

A 8 18 2 28

Polovina z absolventů byla z UTB Zlín. Specializované vzdělávání bylo nabízeno ve formě odborných seminářů a školení v rámci celoživotního vzdělávání (TUL, VŠCHT Praha, UTB Zlín). Nejčastěji byly realizovány tzv. „kurzy na míru“, vytvořené dle potřeb podniků, poskytované jednotlivými fakultami prostřednictvím ústavů. Sumarizace počtu absolventů z regionálního hlediska ukázala, že lídrem ve

Vzdělávání v oborech plastů má do budoucna mírně pozitivní trend vývoje, který vychází z nepatrně se navyšujících počtů studentů v jednotlivých ročnících oboru. Zaznamenány byly i nově akreditované obory zpracování plastů a taktéž dva nové bakalářské studijní obory specializované na materiály a technologie pro automobilový průmysl v Praze a Ostravě. Tento stav je důkazem velmi opatrného přizpůsobování vzdělávání potřebám zpracovatelského plastikářského průmyslu, v němž počet zaměstnanců v období 2000–2008 stoupl o více než 50 % (viz Graf č. 1).

Ovšem vztáhne-li se počet 309 absolventů v r. 2008 ze všech typů škol, k celkovému počtu 54 000 kvalifikovaných zaměstnanců v oboru zpracování plastů, což je 0,6 % (a to nepočítáme s požadavky zpracovatelů pryže!), očekávají tento obor do budoucna zcela jistě personální problémy. A naši partneři na Slovensku na tom nejsou o nic lépe, i když jejich studenti využívají vzdělávací kapacity i u nás (především ve Zlíně).

Více informací o projektu AUTOPLAST a realizovaných aktivitách k dispozici na webových stránkách Plastikářského klastru www.plastr.cz nebo www.autoplast.eu.

KONTAKTY: Plastikářský klastr, z.s.p.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Ing. Jaroslav Toufar ředitel klastru Tel.: +420 774 505 345 E-mail: toufar@plastr.cz Web: www.plastr.cz

13. - 17. 9. 2010 Pavilón G1, stánek 094

VMM s.r.o. Nemocniční 13 702 00 Ostrava 1 Česká republika Telefon: +420 596 618 672 Mobil: +420 602 740 112 Fax: +420 596 618 645 E-mail: vmm@vmm.cz stránky: www.vmm.cz

Výhradní zastoupení STRACK pro Českou republiku a Slovenskou republiku. 31


Problémy s tzv. „undercuts” Adaptibilní pomocníci pro jejich řešení

Stále komplikovanější tvary forem pro plastové výlisky, rostoucí náklady na jejich výrobu a údržbu a tlak na minimalizaci ztrátových časů, vedly firmu CUMSA k myšlence optimalizovat výrobu forem tak, aby byl pokud možno eliminován pohyb pod úhlem a aby bylo co nejvíce obráběcích operací děláno v pravoúhlém souřadném systému a tím se zjednodušila výroba forem a snížily náklady nejen na výrobu, ale i na jejich následnou údržbu. Tato filosofie byla aplikována v oblasti tzv. „undercuts“ a firma CUMSA může nyní trhu nabídnout nová řešení vyhazovacích mechanizmů, která umožňují dělat „undercuts“ od 12 do 25 mm při zdvihu vyhazovací desky pouhých 38 mm.

Uzavřená forma

Otevřená forma

Tvarová vložka Zdvihací mechanizmus Omezovač zdvihu

Výhody řešení Možnost řešit tímto způsobem „undercuty“ v rozmezí úhlů -10° až + 10°. Rozměry lze přizpůsobit požadavkům zákazníka. Možnost omezit zdvih i u jednoho vyhazovacího mechanismu při použití omezovače zdvihu CUMSA. Redukce rozměrů formy, zjednodušení konstrukce. Žádné tepelné zpracování, opracování pouze v pravoúhlém souřadném systému. Speciální a náročné výrobní operace pouze u detailu tvaru. ź Montáž na jednu společnou vyhazovací desku. ź Minimální prostorové požadavky pro instalaci. ź Vzhledem k výše uvedeným bodům: významná úspora nákladů při výrobě forem a následné údržbě ve výrobě a snížení ztrátových časů. ź ź ź ź ź

Příklady aplikace 0,1

Výlisek

0,1

0,1

Příklad aplikace pozitivního úhlového „undercut”.

0,1

Příklad aplikace pro vnitřní „undercut”.

Příklad aplikace pro vnější „undercut”.

Příklad aplikace negativního úhlového „undercut”.

Bližší informace získáte u výhradního zastoupení firmy CUMSA v ČR a SR: EICHLER COMPANY s.r.o. Na Prutech 1063/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 5 Tel: +420 566 629 357, Fax: +420 566 624 323, Email: info@eichlercompany.cz

32

www.eichlercompany.cz


Normalizované díly do vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů Společnost CUMSA, která je výrobcem vysoce sofistikovaných řešení systémů normalizovaných dílů pro vstřikovací formy, jako jsou pružné a rychloupínací vyhazovače, vyhazovací mechanismy, prvky chlazení, značky a datumovky, počitadla zdvihů, mechanická řešení bočního pohybu (klínové jednotky) a další.

Výroba kruhových, standardních, blokových i speciálních hydraulických válců. Možnost dodávky hydraulických válců dle požadavků zákazníka.

Firma PSG je dodavatelem kompletních systémů horkých vtoků. Na jednom místě nabízí vše, co je třeba k sestavení funkčního systému, od trysek - mikro až maxi, přes rozvodné desky, regulátory teploty, chladiče, řídící systémy a topné elementy. Firma nabízí kompletní návrh, sestavení a dodávku jak standardních systémů, tak i individuálních systémů dle přání zákazníka. Firma SCHUMAG je výrobcem standardních, plochých a trubkových vyhazovačů dle norem DIN ISO 6751, DIN ISO 8694, DIN ISO 8693, DIN ISO 8405, DIN 1530. Vyhazovače jsou dodávány v provedení kaleném a nitridovaném. Druhým nosným programem firmy je výroba vodících prvků do forem - pouzder, sloupků a kolíků.

EICHLER COMPANY s.r.o.

Zastoupení pro Slovenskou republiku

Sídlo společnosti Na Prutech 1063/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 5 Tel: +420 566 629 357, Fax: +420 566 624 323 Email: info@eichlercompany.cz www.eichlercompany.cz

Okta, s.r.o. Ul. slovenských partizánov 1129/49 01701 Považská Bystrica Tel/Fax: +421 42 432 99 03 Email: info@okta.sk

Výhradní zastoupení firem pro ČR a SR:

Online katalog zboží na adrese www.eichlercompany.cz

33


Trendy v technologii smršťování Během posledních let doznala technologie smršťování plastových obalů podstatných změn. Zatímco v minulosti se ke smršťování často používaly parní tunely, nyní výrobci nápojů a mléčných produktů začínají upřednostňovat efektivnější technologii horkého vzduchu.

Dvě různé techniky Zjednodušeně řečeno existují dvě značně odlišné techniky pro vytvoření tepelných podmínek potřebných ke smrštění obalů použití páry nebo použití proudu horkého vzduchu. V minulosti byla pro proces smršťování upřednostňována pára ze dvou významných důvodů. Mnoho průmyslových odvětví již používalo páru pro jiné procesy, což byl významný aspekt pro volbu parního tunelu. Dále technika smršťování pomocí horkého vzduchu nebyla mezi výrobci smršťovacích zařízení na obaly příliš známá.

Změna trendu Tento trend se v poslední době zdá být na ústupu. Během ekonomické krize bylo mnoho výrobců nápojů donuceno optimalizovat své procesy. S ohledem na použití může být smršťování pomocí horkého vzduchu ekonomičtější a efektivnější než pomocí parního tunelu. Velmi lákavý je také fakt, že horký vzduch je možné aplikovat velmi přesným způsobem pouze v místech, kde je třeba. Značné množství výrobců se rozhodlo zadat proces smršťování obalů svým dodavatelům lahví. Tyto společnosti nejsou běžně vybaveny možností páry, efektivnější a cenově příznivější řešení v podobě horkého vzduchu je proto běžnou volbou. Další předností horkého vzduchu je vyšší standard čistoty procesu. Výrobci lahví aplikují obaly přímo na prázdnou lahev.

Technologie horkého vzduchu

SMRŠŤOVÁNÍ Jedna z mnoha ověřených aplikací horkého vzduchu od Leisteru. výhradní distributor pro ČR a SR: WELDPLAST ČR s.r.o tel: +420 220 199 178 WELDPLAST SK s.r.o. tel: +421 415 166 068 www.leister.cz Leister Process Technologies Switzerland / www.leister.com 34

Pára při smršťování vždy zanechá zbytkové množství kondenzátu. Po naplnění lahví mohou tyto zbytky kondenzátu vést ke vzniku plísní během uskladnění. Oproti tomu horký vzduch láhve kompletně vysuší během procesu smršťování, další proces vysušování, běžný při použití páry, tak odpadá. Leister - prvotřídní kvalita Mechaničtí inženýři dnes pro své smršťovací linky často používají ohřívače od firmy Leister. Značka Leister symbolizuje horkovzdušné produkty vyjímečné kvality a životnosti i v extrémních podmínkách a kontinuálním provozu. Marek Záda – WELDPLAST ČR s.r.o. Christophe von Arx – Leister


37

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

2010

Stánek Arkema Hala 6/C57

Nový graNulát pro:

paNely dveří

díly autoMobilových karoSerií

okeNNí profily

čáSti karavaNů

StřešNí tašky

vNější Sloupky a lišty autoMobilů Nábytek

Nové perličky pro:

obaly pro koSMetiku

barvy, polyeSter, pvc

Jděte za hranice běžných řešení, buďte více inovativní. ALTUGLAS pro vás otevře zcela nový svět barev a vzhledů povrchů. Mezi mnoha druhy jistě naleznete ten, který je určen právě pro vás a rozšíří vaše aplikační možnosti.

35


www. jansvoboda.cz

Firma Balzi ve spolupráci s firmou SVOBODA uvádí na trh nový patentovaný systém vedení čelistí pro formy na plasty a lehké kovy. Integrované vedení čelistí pro formy na plasty, pryž a lehké kovy za použití patentovaných postupů Vám pomůže: 1. 2. 3. 4.

šetřit čas šetřit prostor šetřit peníze a navíc se nezadře

Díky zkušenostem se nám podařilo společně s firmou Ermanno Balzi vyvinout a patentovat nový systém vedení čelistí ve formách. Systém je určen pro formy na plasty a gumu, ale je vhodný i pro použití na lehké kovy. Systém Balzi je možné použít v provedení minimalizovaném (jednokolíkovém) nebo standardním (dvoukolíkovém). Díky odlišnému přístupu k problematice uchycení a vedení je možné použít zástavbu kompletně integrovanou do formy (dnešní standard) nebo vyvést vodící kolíky přes obrys formy a tím zmenšit potřebnou velikost rámu. Pro externí vedení se nabízí jako optimální volba použít válce V250CBM nebo válce V220CBL, které jsou přímo koncipovány na takovéto uchycení a jejich váha je optimalizovaná.

Systém je možno rozčlenit podle několika kritérií Z hlediska počtu vedení: • •

JEDNOKOLÍKOVÉ všude tam, kde jsou potřeba minimální rozměry a jistota vedení. Kompletní zástavba se vejde do šířky pouhých 20mm. DVOUKOLÍKOVÉ standardní provedení pro masivnější vedení. Standardně jsou upevňovací rozměry základy od 60x60 až do 150x200mm. POZOR – tyto rozměry neomezují velikost čelisti. Na požádání je možné vyrobit díly na míru.

otvor pro jeden kolík

otvory pro dva kolíky

Z hlediska ZÁSTAVBY do formy: • •

INTEGROVANÁ ZÁSTAVBA DO FORMY kdy je celý systém uvnitř formy, nebo jeho části ásti končí na hranici formy. PŘESAHUJÍCÍ OBRYS FORMY. Systém umožňuje vyvést (protáhnout) vodící elementy přes obrys a tím razantně zmenšit velikost formy! Délka externího (přesahujícího) vedení není omezena!

Z hlediska ZDROJE pohybu čelisti: • •

POHYB ZAJIŠŤUJE ŠIKMÝ KOLÍK. Systém je nachystaný na posun členu pomocí šikmého kolíku. Podélné otvory v základní desce umožňují použití i velmi dlouhého (skrz procházejícího) šikmého kolíku. Je možná i zástavba pod úhlem. POHYB ZAJIŠŤUJE HYDRAULICKÝ VÁLEC. U dvoukolíkového vedení může být součástí dodávky upevňovací podložka, která umožní přímé přichycení válce na vodící elementy. Druhou varinantou je uchycení válce přímo na posuvný člen a tím zkrátit potřebnou délku, nebo zvýšit odtrhávací sílu válce (při kontra zástavbě).

Z hlediska ZAJIŠTĚNÍ KONCOVÉ POLOHY čelisti: • • •

ZABUDOVANÝ ZÁMEK V UPEVŇOVACÍ DESCE. Tato varianta je vhodná do INTEGROVANÉ zástavby. Součástí destičky je nově vyvinutý systém uchycení čelisti. EXTERNÍ ZÁMEK který je zabudovaný do věnce, ukončující prodloužené vedení. Tato varianta se používá v případě zástavby přesahující obrys formy a při vedení čelisti pomocí šikmého kolíku. HYDRAULIKA - obě polohy zajišťuje hydraulický válec.

Systém je nabízen jako variantní, aby si konstruktér mohl seskládat z typizovaných dílů rozměrovou variantu, která nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům na funkčnost a zástavbu do konkrétní formy. Na našich stránkách najdete nejen průvodce výběrem válce, ale i optimalizovaného průvodce výběrem komponent integrovaného vedení včetně stažení 3D modelů. Díky optimalizovaným vstupům je možné zajistit libovolné rozměry na přání zákazníka. Jako velmi zajímavá se jeví varianta provedení vodících elementů s oxinitridační vrstvou, která snižuje tření v systému a zlepšuje ochranu formy pomocí zavírací síly na lise. Pro detaily navštivte www.jansvoboda.cz, nebo kontaktujte naše techniky: Vladimír Jelínek, e-mail: jelinek@jansvoboda.cz, tel.: 00420 731 651 007 • Jan Svoboda ml., e-mail: svoboda@jansvoboda.cz, tel.: 00420 724 286 611

36


materiály,

komponenty

1

b

Řešení pro urychlování a zkvalitňování výroby

…materiál ALBROMET Díky svým jedinečným tepelným vlastnostem ALBROMET urychluje proces chladnutí plastového výrobku ve formě až o 40 % a díky svým jedinečným kluzným vlastnostem urychluje proces, např. tváření trubek či plechů, až o 30 %. Ancora Praha je předním dodavatelem slitin na bázi mědi a dalších kovů, převážně od firmy ALBROMET. Materiály jsou dodávány jak v polotovarech, tak i dle technického výkresu jako hotové výrobky (ohýbací trny, vyhlazovače, tvářecí válečky a další). Materiály se vyznačují jedinečnými parametry, které jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a spolupráce se zákazníky. S ohledem na kombinaci fyzikálních a mechanických vlastností se často jedná o nenahraditelné materiály. Pro svoji kvalitu jsou stále častěji požadovány v ČR a SK. Výhradní zastoupení pro dodávky pro Českou republiku a Slovensko má společnost Ancora Praha s.r.o. Firemním krédem je vynikající kvalita dodávaného materiálu, pružnost a spolehlivost dodávek. Navštivte www.ancorapraha.cz, kde jsou uvedeny velmi podrobné technické informace, technické listy a doporučené aplikace k jednotlivým slitinám.

• tvářecí technika (ohýbací trny, tvářecí válečky, vyhlazovače a jiné), • odporové svařování (elektrody, držáky elektrod, atd.), • mechanické aplikace (lodní stavitelství, letecký ,chemický průmysl). Podrobnosti – technické listy, prospekty a reference najdete na internetové adrese www.ancorapraha.cz. inzerce

Produkty d Houževnaté materiály ALBROMET disponují vysokou pevností a odolností vůči opotřebení, stejně jako velmi dobrými kluznými vlastnostmi s odolností vůči korozi. Díky speciální tepelné úpravě materiály vykazují zlepšené mechanické vlastnosti. Některé z materiálů, vzhledem k technologii výroby, vykazují mimořádně jemnozrnné a homogenní struktury a velmi vysoké pevnosti v tlaku. Materiály: hliníkové, cínové, fosforové bronzy, beryliové bronzy, mosazi, např. CuAl10Fe, CuAl10Ni5Fe4, CuAl11Fe6Ni6, CuSn6, CuSn8, CuSn12, CuSn12Pb, CuPb15Sn, CuZn35Ni2, CuZn40Al2, CuCo1Ni1Be, CuCo2Be, CuBe2, CuNi2Si, CuNi10Fe1Mn, CuCrZr, CuNiCrSi, červený bronz, RG7, šedá litina a další. Na základě poptávky Ancora Praha může dodat i další slitiny neželezných kovů od jiných dodavatelů. Použití materiálů d • formy na plasty – (vysoká tepelná vodivost), • tváření kovů – plechů, trubek, atd. (vynikající kluzné vlastnosti), www.technikaatrh.cz

37


U příležitosti 20 výročí založení společnosti PLASTOCHEM požádali o krátký rozhovor prokuristu společnosti Plastochem Brno s.r.o. pana Ing. Dionýze Nagye, CSc. Můžete v krátkosti seznámit čtenáře s vývojem společnosti? Společnost PLASTOCHEM založil v roce 1990 současný generální ředitel – Ing. Michal Valíček – pro výhradní obchodně-technické zastupování takových významných společností, jakými byly plastikářské divize fy. Henkel nebo společnost Multibase, na území tehdejšího Československa. V průběhu let se postupně rozšířilo nejenom portfolio zastupovaných firem, ale společnost doplnila své aktivity i o prodej zařízení pro zpracování plastů a postupně se rozšířilo i teritorium, na kterém působí. PLASTOCHEM se tak stal významnou obchodně-zprostředkovatelskou společností, která se zabývá prodejem surovin pro průmysl plastů a také dodávkami technologií a strojů pro zpracování plastů. Mezi partnery - dodavatele patří takové významné společnosti, jakými jsou např. Slovnaft, TVK, Borsodchem, Sunpor, Reagens, Emery a další ve sféře surovin, nebo např. Krauss Maffei Berstorff, Erlenbach, HudsonSharp, DrBoy a další v oblasti strojů a technologií. Co nabízí PLASTOCHEM svým zákazníkům v současnosti? Růst společnosti by nebyl možný bez schopných lidí. PLASTOCHEM dnes tvoří tým odborníků se zkušenostmi v oblasti zpracování plastů, který vždy umí poradit, ať už jde o výběr vhodné suroviny, technologie nebo zpracovatelských parametrů. Jsme dnes jedinou společností v teritoriu s takovou komplexní nabídkou. Vždyť nabízíme nejen dodávky surovin a strojních zřízení pro zpracování plastů, ale také odborné poradenství, servis a opravy zařízení prováděný servisními techniky, školenými a certifikovanými přímo dodavateli strojů. Zákazníci k nám nemusí daleko, protože máme kanceláře v Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku i na Ukrajině a všude se domluví kromě světových jazyků také svou mateřštinou. Disponujeme sklady v Brně, Praze, Budapešti,

38

Nitře a Wroclavi, které nám pomáhají eliminovat i případné výkyvy v dodávkách od výrobců. Díky vlastní přepravě a spedici jsme schopni doručit zboží v termínu a na místo dle přání zákazníků. Od minulého roku jsme dceřinou společností švýcarského koncernu Omya – který zahrnuje více než 100 dceřiných společností s cca. 6500 zaměstnanci po celém světě. Společnost Omya je mezi zpracovateli plastů známá především svou produkcí mikromletých vápenců, používaných jako plniva. Méně známé je, že jde také o významnou obchodní a distribuční firmu. Spojení bylo proto logickým důsledkem úsilí o zkvalitnění práce a využití synergických efektů při posilování tržní pozice. Jak zasáhla PLASTOCHEM globální ekonomická krize a jak vidíte budoucnost? Nedá se říci, že nás krize především na přelomu roků 2008 a 2009 nezasáhla. Vlivem snížené poptávky po produktech upadla především investiční aktivita firem, co se projevilo jednak na snížené poptávce po surovinách, ale především na výrazném propadu prodeje strojních

zařízení. Pozitivem snížené poptávky pro zákazníky byl prudký pokles cen surovin. Přes dopady krize, dodala společnost PLASTOCHEM roce 2009 svým zákazníkům ze Střední a Východní Evropy celkem 24.000 tun surovin v celkové hodnotě téměř 32.000 EUR a skončila v černých číslech. Druhou polovinu roku 2009 i rok 2010 charakterizovaly už rostoucí poptávka po surovinách a velice mírné oživení poptávky i po zpracovatelských zařízeních. Mateřská společnost OMYA pozitivně hodnotí nejen výsledky prodeje surovin, ale také prodej strojů a zařízení v rámci společnosti PLASTOCHEM a má zájem o zachování a další rozvoj této aktivity. Srdečně zveme naše stávající i budoucí zákazníky na MSV 2010 v Brně, kde každého rádi přesvědčíme o našich přednostech. Všechny Vás zveme také na návštěvu stánků našich partnerů na nejvýznamnější události roku - mezinárodním veletrhu plastů K 2010 v Düsseldorfu - kde mohou spatřit veškeré novinky zpracování plastů.


39


EWIKON – přední výrobce temperovaných systémů pro vstřikování plastů Díky neustálému vývoji a zdokonalování technologií, například v oblasti vícenásobných trysek, a širokému působení specialistů v oblasti vstřikování plastů je možné vstřikovat ty nejsložitější aplikace pomocí elegantních a spolehlivých řešení. Nejprogresivněji rozvíjejícím se výrobcem v této oblasti je německý EWIKON, v Čechách a na Slovensku zastupovaný českobudějovickou firmou KUBOUŠEK s.r.o. Výhody použití HPS III MH multitrysek s bočním vstřikováním Dříve než EWIKON představil HPS III MH trysky s přímým bočním vstřikováním na trhu, prokázal mnoho zkušeností při náročných aplikacích nad 128 kavit. Německý výrobce vstřikovacích forem a plastových výrobků Hans Retwisch navrhl formu s MH-multi tryskami se čtyřmi vstřikovacími body pro výrobu nového typu jednorázových injekčních stříkaček z materiálu Topas. Protože při použití tohoto materiálu se výlisky nemohly z formy vyhazovat silou, navrhl výrobce ve formě speciální stírací mechanismus pro dokonalé vyhazování výlisků. Konstruktér navrhl ideální řešení a umístil výlisky do řad a použil lineární trysku s bočním vstřikováním a vstřikovací body umístil na nejlepší možné místo, do spodní přítlačné plochy. Toho docílil na návrh EWIKONu, který mu doporučil použití špiček se 60ti stupňovým úhlem. S tímto systémem má celá forma rozměry 296x446x443 mm při použití systému se čtyřmi tryskami s čtyřmi vstřikovacími body a výšce výlisku 67 mm a roztečí 47 mm mezi výlisky.

mrznutí“ kavity nebo čištění trysek se nemusí forma sundávat z lisu a tyto kroky se dělají za tepla a z čela formy. Tím dochází k velkým časovým úsporám. Při použití MH trysek zákazníci dosahují velmi přesných rozměrů výlisků s minimálními odchylkami. Použití špiček se sklonem 60° umožňuje umístění vstřikovacího bodu na čelní plochu 3 mm za hranu výlisku a umožnit tak vstřikování v ose formy. Tím byl docílen minimální výkyv tvárníkových jader, který po vychladnutí dílů činil 0,02 mm. Splněním požadavku na rychlou výměnu barev a to z vysoce transparentní na světlo nepropustnou černou barvu se ukázala další vlastnost těchto trysek. Při vývoji těchto trysek se dbalo na perfektní vyvážení kanálů bez tvorby hluchých míst kde by se usazoval materiál. V kombinaci s plně vyváženým rozvaděčem s vložkami, které plynule rozvádějí tok taveniny, byl do formy instalován vtokový systém, který umožňuje výměnu barev ve velmi krátkém čase. Na tomto příkladu jsou vidět velké výhody trysek s bočním vstřikováním, které společnost EWIKON vyvinula. Povšimněte si především malé zástavby systému a jednoduché montáže, která umožňuje použít menší rozměry formy a tím i úspory vstupního materiálu. Další nespornou výhodou jsou časové úspory při údržbě systému. údržbu lze provádět bez demontáže formy a dokonce, při nepřetržité výrobě, přímo na stroji při nahřátém systému. A v neposlední řadě celková konstrukce trysek umožňuje bezproblémovou a rychlou výměnu barev a to i v těch nejobtížnějších barevných kombinací. Inovační technika jehlových uzávěrů pro zvýšenou procesní jistotu při vstřikování

Použití MH trysek umožňilo použití standardního konceptu formy bez použití speciálních aplikací nebo zaformování. Instalace trysek a celého systému byla velmi jednoduchá, stejně jako údržba. Při „za40

Výroba vstřikovaných plastových dílů podléhá v posledních letech nepřetržitým


změnám. Nejprve se musel kontrolovat a optimalizovat samotný průběh vstřikovacího procesu. Nyní stojí v popředí stále silněji propojení s navazujícími pracovními postupy jako jsou montáže. Tímto vznikají rostoucí požadavky na procesní jistotu vstřikovacího procesu. Poněvadž mezi vstřikováním a navazujícími pracovními postupy není již možná kontrola kvality nebo by musela být provedena pouze s vysokými technickými náklady, je třeba se proto s účinnou strategií zaměřit na zvýšení procesní způsobillosti. Velmi úšpěšnou možnost zvýšení procesní jistoty vstřikování nabízí použití technologie jehlových uzávěrů. Aktivním otevíráním vstřikovacího otvoru je možno zajistit rovnoměrné plnění všech tvarových dutin. Mechanické uzavírání vstřikovacího otvoru vykazuje optimální kvalitu místa vstřiku. Tímto se zamezí poruchám u dalších procesů. Použití techniky jehlových uzávěrů je dnes bez problémů možné také u komplikovaných nástrojů na které jsou kladeny vysoké nároky na přesné vstřikování a rovnoměrné plnění kavit. Tím je specifický zejména automobilový průmysl, který na výrobky klade ty nejvyšší kvalitativní požadavky a to jak na standardní, tak I na vícekomponentní vstřikování. U velmi malých dílů nebo velmi tenkých

Kontrola pohybu jehly s automatickou korekturou polohy

Každá jehla může být touto technikou exaktně polohována a její poloha řízena. Mimoto může jehla v procesu vykonávat další definované polohy než pouze „otevřeno“ a „zavřeno“. Dále je možno použít velké množství různých signálů (analogových, případně digitálních) k iniciování činnosti (např. signály teploty nebo tlakových čidel). Tato technika pohonů nabízí kromě toho možnost kontroly přímého procesu. Přitom se stálou kontrolou proudu kontroluje, zda se příslušný pohon skutečně pohybuje tak, jak je stanoveno. Pokud jsou zjištěny odchylky, je možno pomocí signálu přímo zasáhnout, např. dát pokyn pro ovládání jemné odchylky. Dále je možno jednoduchým přepnutím na řídící jednotce změnit systém řízení ze standardního na kaskádové, kde se v přesně určeném časovém intervalu otevírají a zavírají všechny jehly postupně. Tím se odstraní tvorba studených spojů, které vznikají při vstřikování několika trysek do jedné kavity najednou.

Díky přesnému a jednoduchému nastavení otevírání jednotlivých trysek dosáhli vstřikování madel ( materiál TPE ) ve stejný čas a bez přestřiků, čímž zrychlili seřizovací čas formy na minimum a zefektivnili tak výrobu. Tohoto nastavení bylo dosaženo pomocí řídící jednotky, která se neomezuje na pouhý krok otevření a uzavření trysek, ale umožňuje zpozdit nebo naopak urychlit otevření trysek a dokáže také regulovat rychlost otevírání a zavírání. Další úsporou seřizovacího času je možnost posunu referenčního bodu jehel. To znamená, že pokud se na prvních, nebo zkušebních výliscích ukáže, že jehla je příliš krátká, nebo naopak dlouhá, posune se jednoduše na řídící jednotce poloha jehly (nulového bodu ) dopředu nebo dozadu a to s přesností na 0,01 mm. Tato technologie je samozřejmě vhodná i pro další odvětví průmyslu a je hojně používána v aplikacích nejen pro automobilový a balicí průmysl, ale také pro výrobu zdravotnickou, kosmetickou a mnoho dalších. Jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchost, elegantní a spolehlivé řešení a velmi snadné zabudování do formy jak pro konstruktéry, tak pro nástrojaře.

tlouštěk stěn je důležité, aby se všechny jehly uváděly do chodu v absolutně stejném čase. Takové požadavky je možno splnit použitím techniky zdvihových desek i u vysocenásobných nástrojů, nebo použitím jehlově uzaviratelných trysek s elektrickým pohonem jehly s krokovými motory. Elektrický pohon je samozřejmě optimálně konstruovaný pro přímé zabudování. Další nezanedbatelnou výhodou použití jehlově uzavíratelných trysek s elektrickým pohonem je použití ve formách s dvoukomponentním vstřikováním, kde kavity nemají stejnou kapacitu. Ideálním příkladem takovéhoto zaformování jsou výrobky společnosti Black & Decker a Steinel, které je úspěšně používají již několik let. 41


Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje či obojí? Z hlediska používání plastů, jehož míra se neustále rozvíjí z technických a ekonomických důvodů, nabývá neustále na významu nutnost procesně spolehlivé upevňovací metody, efektivní z hlediska nákladů. Požadavky trhu na řešení spojů jsou opravdu komplexní. Obecně je lze rozdělit do dvou hlavních skupin: a to na rozebíratelné a nerozebíratelné spoje. Porovnání technik spojování Poptávka po rozebíratelných spojích je všude tam, kde se musí spoj v případě poškození nebo aplikace rozebrat. Požadavky trhu se v tomto případě týkají cenově výhodných součástí a provozních prostředků, jakož i vysoké provozní a procesní spolehlivosti. Nerozebíratelné spoje se naopak používají především tehdy, když nelze součásti opravit příp. tam, kde se spoje nemohou a nesmí rozebírat kvůli bezpečnostním specifikacím – např. aplikace airbagů v oblasti výroby automobilů. Kromě neztratitelnosti spojovacích prvků si zde trh žádá krátké montážní časy a vysokou procesní spolehlivost. Rozebíratelné spoje Zpravidla je tento druh spoje realizován šrouby a maticemi. Ten je sice na straně jedné cenově výhodný z hlediska přímých nákladů na díly, na straně druhé to ovšem vyžaduje čas na montáž. Nejekonomičtější alternativou ke spojení těchto obsáhlých požadavků je podle Maria Metzgera, produktového manažera u firmy Arnold Umformtechnik, použití šroubů Remform pro přímé šroubové spojení plastu (plastových dílů). U tohoto druhu šroubového spoje jsou nejnižší jak náklady na montáž, tak i na spojovací prvek. Je to například také vyjádřeno v normě VW 01128, která obsahuje aplikační doporučení pro spojování plastových dílů. Plusové body šroubu Remform Šroub Remform skýtá díky svému asymetrickému tvaru boku závitu vysokou provozní spolehlivost celého spoje, čímž lze zamezit dodatečným pracím kvůli chybné montáži nebo dokonce vyhození zmetků. Na základě

42

asymetrické geometrie závitu šroubu se optimalizuje tok materiálu závitu tvarovaného v plastu a zvyšují se vytahovací síly oproti klasickým symetrickým bokům závitu. „Konstruktér má využití jasně v hrsti“, říká Mario Metzger dále a praví: „Je zde vysoká spolehlivost montážního procesu, což vyplývá z velkého rozdílu mezi momentem pro zašroubování a zvýšeným utahovacím momentem; a velká dynamická zatížitelnost, která je výsledkem zesíleného průřezu jádra závitu.“ K dalším výhodám patří cenově výhodná montáž s menším počtem součástí, jednoduchá recyklace i konstrukce součásti optimalizovaná z hlediska konstrukčního prostoru a hmotnosti, z čehož pak také plynou krátké doby cyklů u vstřikování plastů. Použití systému Remform v praxi Že to všechno není jen pouhá teorie, prokázala společnost Arnold Umformtechnik před krátkým časem nasazením šroubu Remform u jednoho renomovaného výrobce praček: „Požadavek zákazníka se týkal spojení bubnu pračky rozděleného na dvě části, přičemž mají být splněny následující parametry:

Spoje provedené systémem ATP především pro automobily I když jsou možnosti použití spojovacího prvku velmi mnohostranné, jeho výhody jsou patrné obzvláště při spojování elektrických přípojů v oblasti výroby automobilů: Mnoho těchto přípojů zde bylo dosud konstruováno se standardními šrouby se šestihrannou hlavou, aby se torzní momenty vznikající upevňováním přípojného vedení zachytily přes tvar na opačné straně v plastové součásti. Spojovací prvek nebo přípojný svorník se montují zvlášť. K tomu jsou zapotřebí většinou nákladné provozní prostředky jako šroubováky a podavače, jakož dodatečné díly jako matice, podložky a zajišťovací prvky. Vkládání přípojných svorníků je tak velmi nákladné, podřízené technice spojování a proto velmi drahé.

– aby se zaručila těsnost bubnu, musí být zbytková svěrací síla dostatečná po dobu životnosti pračky – Teplotní odolnost od -10 do +65 °C - Mimořádně krátké montážní časy (méně než 1 s na šroub) – odolnost proti vibracím. „Tento profil požadavků jsme dokázali optimálně splnit nasazením šroubu Remform“, tolik informace od Maria Metzgera. Nerozebíratelné spoje Nerozebíratelné spoje jsou většinou realizovány svařováním, lepením, nýtováním nebo západkovým spojem. Jsou sice neztratitelné, na straně druhé je však jejich realizace často nákladná. Proto firma Arnold vyvinula v případě systému Arnold-Tripress (ATP) spojovací prvek, který v případě potřeby představuje rozebíratelný či nerozebíratelný spoj nebo také kombinaci obojího. Jedná se zde o zalisovací trn v různých variantách a kombinacích. Oproti klasickým produktům s kulatým dříkem má trilobulární (trojhranný) průřez. Trn se zalisuje do kulatých děr, které tím získají trilobulární tvar trnu. Tak je zajištěn kontakt plastového dílu a spojovacího prvku ATP s minimální silou při vlisování. Po zalisování dříku se vytvoří velké zkrutné a vytahovací síly, které překonávají momenty prasknutí klasického spojovacího prvku. ATP lze zalisovat do houževnatých lehkých kovů a plastů.

Méně nákladů na provozní prostředky Nasazením spojovacího systému ATP lze významně snížit náklady na provozní prostředky: Příslušný připojovací svorník se zalisuje až po dosednutí hlavy – odpadnou nákladné provozní prostředky a dodatečné díly. Po zalisování vyčnívá závitová část svorníku ATP ze součásti. Nasune se upevňovaná část a pevně přišroubuje pomocí matice. Pomocí zalisovacího trnu ATP lze tak realizovat rozebíratelné nebo nerozebíratelné spoje nebo také kombinaci obojího. Jeho tříhranný průřez se zalisuje tvarově do kulatých děr. Prostřednictvím závitového připojení lze na něj upevnit další součásti běžným způsobem.


Navštivte nás na našem stánku č. 51, hala V 43


44


45


POLYMERY A PLASTY ... adheziva, celulózová vlákna, eleastomery, plasty, membrány, vlákna, gumy, plastizoly, polyetylénglykoly, polymerní disperze, polymerní emulze, polymerní vlákna, pěny, polymerní taveniny, polymerní roztoky, polystyrenové pryskyřice, pryskyřice, těsnící materiály, silikony, pevné polymery, rozpustné polymery, termoplasty, termosety, UV těsnící hmoty ... Ultimativní rozkladný systém HPA-S HPA-S představuje ultimativní výkon rozkladu vzorku mokrou cestou pro další analýzu, jako např. AAS, ICP a voltametrii. Metoda HPA-S je mezinárodně uznávaná referenční procedura a používá se v mnohých laboratořích jako vysoce výkonný rutinní přístroj. Hermeticky uzavřené reakční nádobky, teplota, teplota do 320 °C a pracovní tlak do 130 bar jsou garancí rychlé a kompletní mineralizace bez jakýchkoliv systémových chyb.

Mikrovlnný systém Multiwave 3000 Multiwave 3000 je multifunkční mikrovlnný rozkladný systém speciálně designovaný pro redukci úkonů mezi odběrem vzorku a spektrofotometrickou analýzou. Reakční nádobky, rotory a další příslušenství jsou jednoduše adaptovatelné pro individuální požadavky na preparaci vzorku jako např. sušení, odpařování, extrakce, UV rozklad anebo spalování v kyslíku.

SAXSess mc2 modulární nástroj analýzy nanostruktur SAXSess mc2 představuje komplexní řešení strukturální charakterizace nanostruktur širokého spektra materiálů. Modulární uspořádání nabízí optimální řešení s důrazem na individuální požadavky. Reometry Physica MCR Reometry Physica MCR jsou díky svému uspořádání a nabídky širokého spektra standardního i vysoce specializovaného příslušenství vysoce sofistikovaným komplexním modulárním řešením pro reologickou analýzu. Refraktometry RXA 156/170/ Abbemat Moduly RXA 156 a RXA 170 jsou vybaveny mikroprůtokovou celou a integrovaným peltier temperančním systémem pro zajištění přesné a automatické teploty. Měření indexu lomu pomocí přístroje Abbemat je rychlé, nedestruktivní a vyžaduje minimální množství vzorku.

➤ Týmová spolupráce

Elektrokinetický analyzátor pro povrchovou analýzu SurPASS SurPASS pro stanovení zeta potenciálu a povrchových vlastností pevných materiálů na principu měření proudu proudění a potenciálu proudění. Tento přístroj nabízí jedinečný pohled na povrchové vlastnosti a je tak předurčen k vývoji a optimalizaci materiálů. Automatický mikroviskozimetr AMVn Automatický mikroviskozimetr je určen pro měření dynamické, kinematické a relativní viskozity transparentních i neprůhledných kapalin o objemu méně než 150 µL na principu padající kuličky. V kombinaci se softwarem Rheoplus lze stanovit i limitní viskozitní číslo, hodnotu K anebo molekulovou hmotnost polymerních roztoků.

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Měření hustoty & koncentrace Reometry a viskozimetry Příprava vzorků/mikrovlnné pece Měření CO2 a O2 v nápojích Mikrovlnná syntéza Elektrokinetická analýza X-ray strukturální analýza Vysoce přesné měření teploty Refraktometry a polarimetry

soccer_148x210.indd 1

46

Anton Paar GmbH organizační složka Česká republika/ Slovenská republika Bělohorská 238/85 169 00 Praha 6 - Břevnov CZECH REPUBLIC Tel.: +420 233 356 634 Fax: +420 233 356 636 info.cz@anton-paar.com info.sk@anton-paar.com www.anton-paar.cz www.anton-paar.sk

18.03.2010 14:30:39 Uhr

Density and Sound Velocity Meter DSA 5000 DSA 5000 je přístroj pro současné stanovení hustoty a rychlosti zvuku v jednom vzorku. Tato unikátní kombinace se často využívá v průmyslových chemických laboratořích pro kontrolu kvality výrobního procesu a umožňuje stanovení koncentrací až ternárních směsí. Senzory pro procesní měření hustoty a koncentrace STR 4115/4215 Senzory STR jsou určeny ke kontinuálnímu sledování kvality produktů na báze měření rychlosti zvuku. Naměřené hodnoty lze použít pro automatický výpočet teplotně kompenzovaných hodnot rychlosti zvuku a koncentrace a poskytnout je pro další řízení jako signál 4 - 20 mA.


www.PlasticPortal.cz Nový odborný internetový B2B portál věnovaný plastům a gumě. Má tři jazykové verze: slovenskou, českou a anglickou. Cílem portálu je sjednotit informace z tohoto odvětví na jednom místě. Na PlasticPortal.cz se prezentují zpracovatelé plastů, prodejci plastových výrobků a polotovarů, dodavatelé strojů, zařízení a surovin. Dále výrobci forem, firmy poskytující služby např. servis, vzdělávání, softwarová řešení a automatizace výroby atd.

on-line na bázi vkládaní wordovských textů a běžných druhů obrázků, co snadno zvládne i průměrný uživatel internetu. Firemní profil obsahuje logo, kontaktní udaje s proklikem na vlastní webstránku, sortiment produktů a služeb, definování klíčových slov, fotogalerii. Navíc každá firma může zcela bezplatně informovat odbornou veřejnost o svých produktech

Portál byl spuštěn v květnu 2009, v době kdy i zaběhnuté firmy a projekty měli problémy s ohledem na celosvětovou hospodářskou situaci. V době racionalizace nákladů na marketing PlasticPortal.cz nabídl společnostem nové, levnější a efektivnější možnosti prezentace. Umožnil společnostem prezentovat se způsobem, který zde ještě nebyl. Nabídl optimálně využít nesčetných možnosti internetu na míru šitý web marketing.

a službách také formou odborních článků, která jsou na PlasticPortal.cz archivována a tedy stále k dispozici cílové skupině. Portál sleduje a informuje o aktuálních událostech a připravovaných akcích jako jsou ceny polymerů, výstavy, semináře, firemní dny, odborná fóra, školení v oblasti plastů. Postupně si získal přízeň odborné veřejnosti. Dnes slouží také jako tržiště. Můžete zde např. nabídnout zbývající materiál nebo použité stroje, popřípadě hledat partnera ke spolupráci a nabídnout volná pracovní místa. Působnost PlasticPortal.cz se neomezuje pouze na Českou republiku a Slovensko (PlasticPortal.sk), ale i Maďarsko (www.plasticportal.hu) a Polsko (www.plastech.pl). V každé zemi v rodném jazyce. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci pro vyhledávače. Pomáháme uvádět na trh informace o Vás rychle a efektivně.

Každá registrována firma má vytvořen vlastní firemní profil, který si může v průběhu své registrace editovat a aktualizovat

SMRŠTĚNÍ, KONSTRUKCE VÝSTŘIKŮ A FOREM – PRAKTICKÉ ZÁVĚRY V konstruktérské praxi je určení rozměrů tvářecích částí vstřikovacích forem, včetně tolerance rozměrů, jedním z rozhodujících úkonů, protože rozměry formy tvoří základní předpoklad pro dosažení optimálních rozměrů výstřiků. Při stanovení zásad pro výpočet jmenovitého rozměru a tolerancí tvářecích částí forem se vychází ze stejných hodnot výstřiku – jmenovitý rozměr a jeho tolerance. Podle příslušných norem jsou tolerance výrobku zařazeny do stupňů přesnosti v návaznosti na skupiny plastů, které jsou sestaveny se zřetelem na možnost dosáhnout určité přesnosti rozměrů. Do úvahy je nutno zařadit i další faktory jako rozměry tolerované a netolerované, rozměry vázané a nevázané formou. Jak již bylo uvedeno, výchozí rozměr pro výpočet rozměrů tvářecích částí forem je dán rozměrem výstřiku: - rozměr charakteru díra – výchozí rozměr je rozměr minimální - rozměr charakteru hřídel – výchozí rozměr je rozměr maximální - rozměr charakteru rozteč – výchozí rozměr je rozměr střední K takto stanovenému výchozímu rozměru se připočte hodnota středního výrobního smrštění. Jeho hodnota je dána materiálovými listy příslušného plastu, přičemž se přihlíží i ke zkušenostem konstruktéra formy a k vlivům, které smrštění ovlivňují. Dále se přihlíží k tolerančnímu poli přísluš-

ného rozměru výstřiku (0,6 až 0,7 tolerance výrobku využíváme pro pokrytí nepřesnosti při určení výrobního smrštění). Tolerance tvářecích částí formy by měly být cca 10 % tolerance rozměru výstřiku u tolerovaných rozměrů a u netolerovaných cca 25 % tolerance dílu. V praxi je rozměr výstřiku zatížen dalšími vlivy. Pod obecný pojem přesnost rozměrů se zahrnují jak výrobní nepřesnost – dodržení předepsaných rozměrů a tolerancí při vlastním vstřikování, tak i funkční nepřesnost – zachování předepsaných rozměrů a tolerancí při funkci výrobku. Přitom změny rozměrů, které nastávají při výrobě a funkci výstřiku, jsou vratné i nevratné. Změny rozměrů výstřiků z termoplastů Lineární změny rozměrů výstřiku z termoplastu - výroba a funkce – jsou schematicky znázorněny na obrázku 1. Výchozí rozměr A1 je určen podle hodnot uvedených o dva a tři odstavce výše. Rozměr A1 je zhotoven v určité toleranci, která je na obr. 1 znázorněna černě vyplněným tolerančním polem symetricky umístěným kolem středního rozměru. Vstřikování termoplastů probíhá při určité teplotě formy. Ohřevem na provozní teplotu se zvětší rozměr formy z původní hodnoty A1 na hodnotu A2, včetně příslušné tolerance. V praxi je běžné výrobní tolerance formy a teplotní roztažení for-

my zanedbávat, protože jsou o cca 1 řad menší než rozměrové změny výstřiků. Po vyhození výstřiku z formy se rozměr A2 v důsledku smrštění změní (nevratné zmenší) na rozměr B1. Toto výrobní smrštění je časově závislé – viz obr. 2 a skončí tzv. ustáleným stavem po cca 24 hodinách od výroby. Na reálném výstřiku se naměří různé hodnoty smrštění, což je dáno jeho konstrukcí (zejména rozdílnými tloušťkami stěn), působením technologických podmínek (zejména teplot) v různých místech výstřiku a anizotropií smrštění. Tyto vlivy jsou znázorněny tolerancí smrštění bílým symetrickým tolerančním polem u rozměru B1. Po tzv. ustálení rozměrů výstřiku ale probíhají další nevratné změny rozměrů způsobené dosmrštěním, vlivem změn orientace, uvolňováním vnitřního pnutí a případnou dodatečnou krystalizací. Rozměr po dosmrštění má hodnotu B2. Obecně lze konstatovat, že dodatečné smrštění za normální teploty je cca 0,1 hodnoty výrobního smrštění. Při zvýšených teplotách se dosmrštění zvětšuje. Tolerance dosmrštění je znázorněna svisle šrafovaným polem u rozměru B2 a stejně jako předešlé rozšiřuje toleranční pásmo rozměru výstřiku. Pro názornost je hodnota dosmrštění zakreslena hned za smrštěním, ale při používání výstřiku dosmrštění běžně probíhá souběžně s funkčními rozměrovými změnami. Pokračování na str. 48 47


Pokračování ze str. 47 Jednou z funkčních změn je změna rozměru vlivem sorpce vody. Při zpracování je obsah vody v termoplastech blízký nule (0,01 až 0,3 % obsahu vody). Při používání výrobky z navlhavých plastů zvětšují svoje rozměry. Navlhavost je změna vratná, při vysoušení dílu dochází k zmenšování rozměrů. Tolerance rozměrových změn vlivu navlhavosti je u rozměru C1 znázorněna vodorovným šrafováním tolerančního pole a zahrnuje jak vliv struktury (např. z částečně krystalických plastů mají oblasti s krystalickou strukturou nižší sorpci vody než oblasti s amorfní strukturou), tak vliv kolísání vlhkosti pracovního prostředí výstřiku. Změna rozměru v důsledku pracovní teploty je další z funkčních změn, rozměr C2. Jedná se o vratnou změnu, při ohřevu výstřiku se tento roztahuje a při ochlazování zmenšuje. Zde je dobré si uvědomit, že součinitel teplotní roztažnosti plastů je o cca jeden řád menší než u kovových materiálů. Tolerance rozměrové změny způsobené teplotní roztažností je znázorněna šikmým šrafováním a zahrnuje i rozptyl způsobený nehomogenitou struktury a tím i anizotropií teplotní roztažnosti (např. různě orientované oblasti výstřiku, odlišné morfologie krystalické struktury výstřiku) a nerovnoměrným rozdělením teplot v objemu výstřiku. V případě vyšších trvalých pracovních teplot výstřiků tyto se vysuší na prakticky nulový obsah vody. Z obrázku 1 je zřejmé, že celková tolerance rozměrů daného výstřiku při jeho funkci (použití) je dána součtem tolerancí všech jeho rozměrových změn, a to jak výrobních, tak i funkčních. Šířka tolerančních polí je zejména u smrštění a dodatečného smrštění výrazně ovlivněna technologickými parametry jejich výroby, zejména jejich reprodukovatelnosti cyklus od cyklu. Čím je rozptyl výrobních parametrů menší, tím je možno dosáhnout užší tolerance rozměrů výstřiků z termoplastů. Anizotropie rozměrových změn Velkou roli v rozměrové přesnosti výstřiků z termoplastů hraje anizotropie rozměrových změn. Anizotropie neboli směrová rozdílnost rozměrových změn je způsobena především orientací makromolekul a plniva, zejména vláknitého, včetně krystalických útvarů u částečně krystalických termoplastů. U neplněných termoplastů existuje vlivem orientace makromolekul rozdíl mezi smrštěním podélných (ve směru toku taveniny) a smrštěním příčným (ve směru kolmém k toku taveniny). Vzhledem k řadě působících vlivů a vlastnostem jednotlivých termoplastů nelze obecně říci, které smrštění bude větší a které menší. Rozdíly ve směrovém smrštění bývají menší u amorfních termoplastů (5 až 10 %), větší u částečně krystalických termoplastů (10 až 25 %). U termoplastů plněných vláknitým plnivem je smrštění ve směru toku taveniny vždy menší než ve směru kolmém na tok, a to Obr. 1

48

o cca 20 až 60 % podle obsahu plniva. U materiálů plněných částicovým plnivem se rozdíl mezi příčným a podélným smrštěním zmenšuje a při obsahu kolem 40 % plniva je smrštění již prakticky izotropní, tj. stejné ve všech směrech. Dosmrštění u neplněných termoplastů je větší ve směru orientace makromolekul než kolmo k ní a je všeobecně větší než u plněných termoplastů. Teplotní roztažnost – používání výstřiků při vyšších teplotách – má za následek i větší dodatečné smrštění, přičemž teplotní roztažnost je menší ve směru orientace makromolekul než ve směru kolmém. Rozměrová a tvarová přesnost výstřiků z termoplastů-praktické závěry Výrobní tolerance rozměrů výstřiků z termoplastů jsou stanoveny normou ČSN 640006 Plasty. Tolerance a mezní úchylky rozměrů pro tvářené výrobky z plastů. V praxi se na výkresech výstřiků z termoplastů předepisují tolerance stejně jako u kovových součástí ve třídách přesnosti IT podle ISO (ČSN EN 20286 – Soustava tolerancí a uložení ISO). Vztah mezi oběma tolerančními soustavami je uveden v normě ČSN 64 0006. Stupeň přesnosti IT zahrnuje pouze toleranci výrobního smrštění, které se zjišťuje měřením výstřiku v ustáleném stavu (cca 24 hod. po výrobě při uložení v suchém prostředí a teplotě 23 ± 2ºC). Ostatní rozměrové změny v této toleranci nejsou zahrnuty. Obecně dosažitelná přesnost je: IT 10 až IT12 – amorfní termoplasty – PS, SAN, PVC, PC IT 11 až IT 13 – částečně krystalické termoplasty – HD-PE, PP, PA, POM, PBT, PET IT 14 až IT 16 – „měkké“ termoplasty – LD-PE, EVA, TPE. Větší přesnost (nižší stupeň IT) lze dosáhnout u menších výstřiků z jednonásobných forem. Totéž platí u rozměrů vázaných formou (obvykle kolmo ke směru otevírání formy). Rozdíl v přesnosti je cca jeden stupeň IT. Důvodem je, že rozměry výstřiku ve směru otevírání formy mohou být ovlivněny pružnou deformací formy v důsledku použití vyššího vstřikovacího tlaku nebo rychlosti vstřikování. Lepších výsledků je možno též dosáhnout na elektricky poháněných vstřikovacích strojích než na strojích s hydraulickým pohonem. U strojů platí, že čím více výrobních parametrů je regulovaných (reprodukovatelnost parametrů výroby), včetně tepelného režimu vstřikovací formy, tím lze dosáhnout větší přesnosti výstřiků (až o jeden až dva stupně IT). Tvarová a rozměrová přesnost jsou obvykle hlavními požadavky kladenými na technické výstřiky z pohledu jejich jakosti. Uvedené normy nejsou závazné, a proto tolerance rozměrů, včetně hodnot úchylek tvarů a polohy jsou obvykle smluvní, jakostní Obr. 2

podmínky dohodnuté oběma stranami – výrobcem a odběratelem. Jak bylo uvedeno, na přesnost rozměrů výstřiků z termoplastů působí celá řada faktorů, a proto by mezi dohodnutými podmínkami pro vzájemnou kontrolu jakosti měly být uvedeny i přesné podmínky, za jakých jsou zejména rozměry měřeny – teplota, čas, vlhkost, provozní, skladové podmínky atp. Teprve potom má předepisování užších tolerančních polí, než je uvedeno v ČSN 64 0006 smysl. Při konstrukci výstřiků by mělo platit pravidlo: „Tolerance rozměrů se nestanovuje tak přesně, jak to dovoluje výrobní tolerance, ale pouze tak, jak je potřeba s ohledem na funkci výstřiku“. V případě nutnosti (při zvýšených výrobních nákladech) lze docílit IT9 a s vysokými náklady IT8. Tolerance ISO řady IT5, IT6 a IT7 jsou v běžné praxi nedosažitelné. Přesto se běžně setkáváme s tolerancemi rozměrů v setinách milimetrů, např. ±0,05 mm. Zde je nutno si uvědomit, že takovou toleranci mnohdy neguje koeficient lineární teplotní roztažnosti vstřikovaných materiálů. Rozdíl mezi koeficientem lineární teplotní roztažnosti ocelí a plastů je cca jeden řád: uhlíková ocel 11,7 . 10-6, antikorozní ocel 10,0 . 10-6, manganová austenitická ocel 16,0 . 10-6, PE, EVA 24 . 10-5, PP 18 . 10-5, PP+SV 7 . 10-5, PS, PS-HI, ABS, SAN, ASA 8 . 10-5, PA66 8 . 10-5, PA66+SV 2 až 3 . 10-5, PA6 10 . 10-5, PA6+SV 2 až 3 . 10-5, POM 12 . 10-5, POM+SV 3 . 10-5, PC 6 až 7 . 10-5, PC+SV 2 . 10-5, PC/ABS 7 až 8 . 10-5, PET 7 až 8 . 10-5, PBT 6 až 9 . 10-5, PBT SV 4 . 10-5, PPO 6 až 7 . 10-5, PPO+SV 3 . 10-5 K-1. Dále je nutno si uvědomit, že v mnoha případech nelze měřit požadovaný rozměr přímo, ale pro jeho změření je nutno např. výstřik v daném místě rozříznout. Po rozříznutí ovšem v daném objemu výstřiku dochází k uvolnění obsahu vnitřního pnutí, případně k dalším relaxačním pochodům, což samozřejmě velmi výrazně ovlivní požadovaný výkresový rozměr. Navíc platí, že v důsledku reprodukovatelnosti procesu vstřikování v určitých tolerančních mezích v každém výrobním cyklu bude obsah vnitřního pnutí cyklus od cyklu, resp. výstřik od výstřiku, jiný, a tedy i rozměry budou jiné, což příliš úzké toleranční pole požadovaného jmenovitého rozměru nepokryje. Z uvedených hodnot vyplývá, že např. pro běžný konstrukční plast PA66 je průměrná hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti 8.10-5K-1. Je-li tedy rozteč např. dvou otvorů na výstřiku z PA66 kótována jmenovitou hodnotou 115 mm s tolerancí ± 0,05 mm, vychází, že vlivem ohřevu 7 °C z teploty okolí 23 °C na teplotu 30 °C je teplotní prodloužení jme hodnoty 115 mm 0,0644 mm, což již překrývá povolenou horní toleranční mez. Lubomír Zeman Plast Form Service,s.r.o.,Praha


www. jansvoboda.cz

INTEGROVANÉ VEDENÍ ČELISTÍ

49


VITESSE: efektivní, spolehlivá a výkonná! Nová řada vstřikovacích strojů posiluje pozici firmy Ferromatik Milacron v obalovém průmyslu. Jméno Ferromatik Milacron je známé po celém světě díky vysokovýkonným strojům a speciálním strojům stavěným podle požavků zákazníka, které jsou používány zejména při výrobě obalů a v oblasti spotřebního průmyslu. Ke zvýšení produktivity byla vyvinuta nová řada VITESSE která vychází z osvědčených strojů K-TEC. Jméno je vlastností Francouzské jméno VITESSE, znamená právě to, čím se tento stroj vyznačuje : rychlost. Tato vlastnost nové řady, byla velmi působivě předvedena při jejím uvedení na trh, během dne otevřených dveří ve výrobním závodě Ferromatik Milacron v Malterdingen. Nosným tématem táto akce byla výroba obalů. Zde vyráběl stroj VITESSE s uzavírací silou 2.000 kN, box na vejce v působivém čase 1,9 sekundy a to v naprosto klidném běhu. Dále zde byly k vidění stroje VITESSE s uzavírací silou 3.000 kN a 4.000 kN. Jeden vyráběl uzávěry pro nápojové lahve a druhý víka kbelíků s technologií IML. Stabilitu a přesnost, které jsou pro takovou dynamiku nutné, zajišťuje zesílený rám s lineárními vedeními. Toto řešení zaručuje maximální ochranu formy a její minimální opotřebení. Při vývoji nebylo hlavním cílem prosté zvýšení výkonu, ale zajištění maximálně efektivního využití možností jednotlivých komponentů. Proto byla provedena analýza všech hydraulických prvků se zřetelem na minimalizaci ztrát prouděním a optimalizaci tlaků. Tím bylo dosaženo stejné spotřeby elektrické energie, jako u plně elektrického stroje s identickým výkonem. GreenLine paket Navíc je VITESSE sériově vybavena GreenLine paketem ke snížení spotřeby enerie, který se skládá z následujících tří bodů: • Pohon s efektivním využitím energie: čerpadlo je osazeno motorem s vysokou účinností. • Energetický manager: Akumulátor tlaku je natlakován jen na takovou hodnotu, jaká bude v příštím kroku potřeba –

dále vyhodnocuje potřebu paralerních pohybů a vynechá ty, které nejsou bezpodmínečně nutné. Tím jsou minimalizovány drahé energetické špičky. • Měření spotřeby energie: Tento modul dovoluje měřit spotřebu energie na jeden zdvih, hodinu popř. směnu a tím umožňuje transparentní vyčíslení nákladů na energii. Teleservis K další seriové výbavě VITESSE patří Teleservis firmy Ferromatik Milacron sloužící k dálkové údržbě stroje a k optimalizaci výrobního procesu. Modul umožňuje okamžité připojení stroje na internet. Díky tomu, mohou být strojní data a parametry analyzovány odborníky Ferromatik Milacron v Malterdingen a v případě potřeby modifikovány, bez nutnosti výjezdu servisního technika. To šetří čas a náklady. Kombinace Stroje VITESSE získávají nové spokojené zákazníky firmě Ferromatik Milacron a jejich popularita přetrvává. Neustále nové poptávky kladoucí důraz na co nejvyšší plastifikační výkon pro tenkostěnné popř. velkoobjemové díly, bylo nutné v krátké době uspokojit. Oba největší modely s uzavíracími silami 4.000 kN a 5.000 kN jsou proto nabízeny se vstřikovacími jednotkami o velikosti 6.610 a 10.100 (podle internacionálního označení velikosti). Tyto jenotky vycházejí z jednotek strojů MAXIMA, které mohou být též použity v obalovém průmyslu. Nyní je možné

volit následující kombinace vstřikovacích a uzavíracích jednotek:

V souladu s požadavky kladenými na plastifikační výkon a kvalitu taveniny, která je často barvená, je VITESSE již ve standartu vybavena vysokovýkonným barierovým šnekem s míchacím nástavcem a elektrickým pohonem šneku. Záruka Ferromatik Milacron je přesvědčen o kvalitě a spolehlivosti strojů VITESSE. To dokládá i atraktivní záruka na tyto stroje, která je rozdělena na tři stupně: • Plná záruka po dobu 2 let, nebo na 15.000 provozních hodin • Záruka na materiál použitý u elektrických a elektronických dílů, po dobu 3 let, nebo na 22.500 provozních hodin • Záruka na materiál konstrukčních dílů vyrobených z oceli nebo odlitků, po dobu 4 let, nebo na 30.000 provozních hodin

P Vážení, lasti kář ská

pub dostává se Vám do rukou druhé lika vydání, určené k MSV Brno 2010, nové plastikářské publikace Svět plastů, která svým zaměřením, distribucí a partnerstvím s Plastikářským klastrem Zlín, cnákladem, ev es jako jediná svého druhu v České republice, po nabízí prostor jak pro Vaše odborné texty, tak i pro Vaši komerční prezentaci. Dokážete-li některouluzptěchto rác příležitostí využít, pojďme spolu „vytvářet is a formovat“ tvář Světa plastů. P las

tik

á

ský agency s.r.o. - Petr Mach Děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci - za vydavateleřmach m kla

str

Svět plastů č.3 - vyjde v květnu 2011

em

Pro zájem o spolupráci, komerční prezentaci, veškeré informace, zaslání výtisků kontaktujte – MACH Petr tel.: 606 715 510 mach@machagency.cz, www.svetplastu.eu

ww

w.s vet p

last

u.e

u

Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č.2 - září 2010, místo vydávání: Kolín, vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493

50

č. 1 –k vě


51Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.