Advertisement
The user logo

svetisimeon

Дом за стари хора „Свети Симеон“ гарантира пълноценна среда за живот, в която близките Ви получават персонално наблюдение, грижа, достъп до опитен екип от медицински лица и разнообразие от развлекателни дейности за тяхно максимално удобство.

Publications