Spellovet FAQ

Page 1

FAQ

OM SPELLOVET Vad är Spellovet?

När är Spellovet?

Spellovet är Sveriges största spelhändelse och engagerar varje år över hundra av spelföreningar runt om i landet. Det är en möjlighet för er förening att öppna upp er verksamhet, bjuder in besökare och visar upp er spelhobbygren!

Spellovet äger rum under v. 44 – när skolorna har höstlov. För 2016 är det 31 oktober–6 november. Eftersom höstlovet flyttar på sig lite beroende på vilken del av landet en förening finns i tillhör även v. 43 och v. 45 Spellovet.

Vad kan man göra på Spellovet?

När är sista dag att anmäla sig?

Som förening kan du arrangera vilken typ av spelevent du vill. Det kan vara allt från LAN, spelkvällar, turnering till cosplaytävlingar, brädspelsbarer och hantverkskvällar. Det kan vara er vanliga verksamhet som ni öppnar upp för besökare eller ett specialevent.

Hur deltar man i Spellovet?

Alla föreningar i Sverok kan delta i Spellovet. För att göra det anmäler ni ert arrangemang som ni har på spelkartan.se, och kryssar i att arrangemanget ingår i Spellovet.

För att delta i Spellovet och synas på spelkartan.se går det att anmäla sig fram till starten på v 44. För att få spellovslådan måste ni anmäla ert arrangemang till Spellovet innan den 30 september.

Vad är spellovslådan?

Spellovslådan är en låda med spel och spelrelaterade saker som Sverok sätter ihop tillsammans med Spellovets partners och supporters. Spellovslådan skickas ut till alla föreningar som anmäler sina aktiviteter till Spellovet i tid.

Händer det något särskilt på Spellovet 2016?

I år har Sverok en specialsatsning på integration, för vi vet att bland de bästa sätten att känna sig hemma på ett nytt ställe är vänner och aktiviteter som skapar gemenskap! Därför kan föreningar som vill hålla spelträffar och bjuda in ensamkommande barn och unga, eller arrangera spelträffar på asylboenden eller fritidsgårdar i områden med många nyanlända, få extra hjälp och stöd från Sverok och Studiefrämjandet. Om din förening skulle vilja göra det, kontakta Spellovets ansvarig, Malin Hole, på malin.hole@sverok.se.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.