Page 1

öppna jämförelser – Grundskola 2013

Tabellbilaga

hur motiverar skolan eleverna ?


Tabellbilaga Här redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län och är sorterade i alfabetisk ordning inom länet. För de flesta av indikatorerna rangordnar vi alla kommuner från 1 till 290. Vi rangordnar också indikatorerna som speglar elevernas syn på skolan och undervisningen (E1–E8) men endast ned till det totala antalet kommuner som rapporterat in resultat för respektive enkätfråga. Tabellen är färgad med grönt, gult och rött. Grön färg betyder att kommunens värde för indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värden. Röd färg får de 25 procent av kommunerna med sämst värden och gul färg anger att kommunernas värde på indikatorn ligger bland de 50 procent i mittfältet. Utöver denna tabellbilaga finns kompletterande tabellbilagor i ­Excel på skl.se/ojgrundskola2013. Där finns de flesta indikatorerna uppdelade efter fristående och kommunala skolor i respektive kommun. Dessutom finns de flesta av resultaten uppdelade på pojkar och flickor. Indikatorerna är också publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, kolada.se. I Kolada kan användaren skapa egna urval baserat på exempelvis län, kommungrupp, liknande kommuner eller enskilda kommuner. Även där finns resultaten uppdelade efter huvudman och kön. Databasen är väl lämpad för att göra jämförelser över tid.

De 25% som placerat sig högst De 50% som placerat sig i mitten De 25% som placerat sig lägst Definition pilar A1, A7–A9 Avvikelse á

>10 procentenheter

ä

3,0–9,9 procentenheter

à

(-2,9)–2,9 procentenheter

æ

(-3,0)–(-9,9) procentenheter

â

< (-10) procentenheter Definition pilar A2

Avvikelse á

> 20 poäng

ä

5,0–19,9 poäng

à

(-4,9)–4,9 poäng

æ

(-19,9)–(-5,0) poäng

â

< (-20) poäng

… Värde saknas eller sekretess


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4 206,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Stockholms län Botkyrka

70,3

238

à

63

5

55

203,1

182

à

195

0

128

Danderyd

96,4

1

à

95

1

118

261,3

1

ä

243

14

11

Ekerö

85,4

40

à

82

3

87

226,9

14

à

215

8

43

Haninge

67,4

260

æ

71

-4

219

202,2

194

à

199

2

107

Huddinge

80,5

93

à

76

4

74

214,9

56

à

209

3

95

Järfälla

80,8

89

ä

79

0

137

221,3

21

à

217

1

120

Lidingö

86,3

39

à

89

-2

181

244,7

4

à

232

12

20

Nacka

88,2

25

à

85

3

87

246,5

2

ä

223

20

2

Norrtälje

72,1

219

æ

75

-3

200

199,9

213

æ

199

-3

177

Nykvarn

86,6

37

à

79

7

28

225,6

16

ä

207

19

4

Nynäshamn

80,0

101

à

74

6

46

204,0

174

à

200

4

83

Salem

79,8

106

æ

81

-2

181

212,7

71

æ

216

-3

177

Sigtuna

74,3

194

ä

71

-1

156

214,1

60

ä

205

0

128

Sollentuna

87,4

28

à

85

1

118

239,8

6

à

228

10

27

Solna

78,0

138

æ

78

-1

156

220,6

24

à

215

0

128

Stockholm

76,2

168

à

78

-3

200

226,0

15

à

216

6

64

Sundbyberg

63,3

281

æ

69

-13

279

213,2

67

à

202

0

128

Södertälje

68,9

251

à

63

2

96

202,3

193

à

194

4

83

Tyresö

78,5

128

à

80

-1

156

216,8

36

à

212

5

71

Täby

89,5

14

à

89

1

118

239,8

5

à

230

5

71

Upplands Väsby

71,4

226

à

73

-5

230

206,0

146

à

204

-4

196

Upplands-Bro

79,4

115

ä

72

7

28

208,9

110

à

204

3

95

Vallentuna

80,4

96

à

78

-2

181

211,4

79

à

209

-2

166

Vaxholm

91,9

5

ä

87

5

55

215,8

46

ä

225

-9

254

Värmdö

79,4

114

à

77

1

118

210,3

89

à

204

0

128

Österåker

77,8

141

à

79

-4

219

213,2

68

à

210

1

120

Länsmedel

79,6

71

219,3

Uppsala län Enköping

82,1

73

ä

74

7

28

207,8

126

à

201

5

Heby

74,4

193

á

74

1

118

205,8

152

ä

198

8

43

Håbo

82,3

69

à

74

6

46

205,9

150

æ

202

0

128

Knivsta

82,5

67

à

78

2

96

208,3

119

æ

207

-1

153

Tierp

63,9

276

à

75

-11

275

195,7

242

à

199

-4

196

Uppsala

81,4

79

à

78

0

137

221,1

22

à

215

-2

166

Älvkarleby

74,2

199

à

71

-15

284

196,4

237

ä

193

-19

285

Östhammar

62,4

282

â

76

-14

281

185,7

281

à

201

-15

274

Länsmedel

75,4

153

203,3

Södermanlands län Eskilstuna

76,7

162

à

71

2

96

207,9

124

ä

198

-1

Flen

63,8

277

à

71

-7

245

199,0

217

ä

195

3

95

Gnesta

78,3

132

ä

78

1

118

206,4

141

à

206

2

107

4 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket Stockholms län

78,1

220

à

78,8

244

à

80,1

250

à

80,9

258

à

Botkyrka

98,0

1

à

98,4

1

à

98,7

2

à

99,3

2

à

Danderyd

90,3

37

à

91,0

44

à

93,3

30

à

93,7

37

à

Ekerö

76,6

235

æ

76,9

258

æ

80,3

245

à

81,2

255

à

Haninge

85,8

93

à

86,3

116

à

87,8

109

à

88,9

112

à

Huddinge

86,8

72

ä

89,7

63

ä

90,9

59

ä

92,1

56

ä

Järfälla

91,4

30

à

92,8

28

à

93,3

31

à

93,9

31

à

Lidingö

91,3

31

à

94,1

19

à

94,8

19

à

95,4

21

à

Nacka

80,2

198

æ

81,0

215

æ

83,0

213

æ

85,4

197

æ

Norrtälje

91,6

29

à

95,0

12

à

96,6

7

à

96,6

10

à

Nykvarn

85,2

105

ä

86,5

113

ä

87,1

126

ä

87,7

137

à

Nynäshamn

83,6

134

æ

85,8

129

æ

85,8

156

æ

86,9

159

æ

Salem

80,3

195

à

82,3

194

à

85,3

171

ä

86,5

171

ä

Sigtuna

92,1

25

à

93,3

22

à

93,7

27

à

93,9

30

à

Sollentuna

83,7

132

æ

85,6

135

æ

88,3

104

æ

88,8

115

æ

Solna

83,8

128

à

85,2

143

à

86,7

133

à

87,5

148

à

Stockholm

76,5

238

æ

74,9

276

æ

79,7

254

æ

81,3

253

æ

Sundbyberg

75,3

251

à

76,0

264

à

77,7

266

à

78,9

271

à

Södertälje

83,3

145

à

86,5

112

à

87,7

114

à

89,5

104

à

Tyresö

93,7

14

ä

95,1

10

à

96,2

10

à

96,7

9

à

Täby

78,6

214

à

79,3

237

à

82,1

225

à

83,1

236

à

Upplands Väsby

85,2

104

à

84,8

147

à

87,4

118

à

88,3

123

à

Upplands-Bro

86,6

77

à

88,5

80

à

89,4

87

à

91,3

70

à

Vallentuna

93,7

15

ä

94,6

15

ä

96,4

8

ä

97,3

6

ä

Vaxholm

84,3

118

æ

83,5

172

à

86,1

149

à

87,1

157

à

Värmdö

85,4

98

à

85,9

125

à

86,9

131

à

87,7

141

à

Österåker

85,4

86,6

88,3

89,2

Länsmedel Uppsala län

87,3

66

ä

89,4

69

ä

90,3

73

ä

91,4

69

à

84,0

126

ä

85,9

124

ä

86,5

140

ä

87,8

134

ä

Heby

89,3

47

à

90,2

51

à

92,6

38

à

93,0

44

à

Håbo

86,0

89

à

88,1

85

à

89,5

85

à

89,5

101

à

Knivsta

72,2

271

à

76,7

259

à

78,9

259

à

79,7

265

à

Tierp

86,4

84

à

88,2

83

à

89,4

90

à

90,3

90

à

Uppsala

84,3

121

à

82,0

200

ä

84,3

191

à

86,5

170

æ

Älvkarleby

72,1

272

æ

75,1

273

æ

78,6

261

æ

80,3

261

æ

Östhammar

82,7

84,5

86,3

87,3

Enköping

Länsmedel Södermanlands län

83,5

139

à

83,8

166

à

84,9

179

à

86,2

177

à

72,4

270

à

77,6

252

à

78,7

260

à

79,9

264

à

Eskilstuna Flen

85,0

109

ä

87,5

98

à

90,0

80

à

91,7

61

à

Gnesta

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 5


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Katrineholm

67,0

263

à

73

-6

240

193,1

253

à

203

-10

Nyköping

77,8

142

à

78

-1

156

215,4

50

à

209

5

71

Oxelösund

64,4

274

ä

73

-9

263

192,4

258

à

197

-4

196

Strängnäs

72,5

215

æ

75

-10

271

203,1

183

æ

200

-7

236

Trosa

77,3

151

à

78

0

137

210,3

88

à

205

6

64

Vingåker

66,7

266

â

76

-9

263

182,1

284

æ

200

-18

283

Länsmedel

71,6

206,0

260

201,1

Östergötlands län Boxholm

69,1

248

á

79

-10

271

195,3

245

ä

204

-9

254

Finspång

71,9

221

ä

74

-2

181

201,2

205

ä

201

0

128

Kinda

89,2

19

ä

78

11

13

209,8

95

à

203

7

55

Linköping

78,4

130

à

77

-2

181

212,6

72

à

209

-2

166

Mjölby

75,7

177

à

79

-3

200

200,8

210

à

205

-5

208

Motala

81,3

82

á

78

3

87

203,5

179

ä

207

-5

208

Norrköping

76,5

164

à

74

-1

156

204,8

165

à

205

-7

236

Söderköping

81,4

81

ä

80

2

96

217,4

32

à

210

7

55

Vadstena

70,7

234

â

79

-8

254

197,4

231

æ

210

-12

270

Valdemarsvik

71,0

231

ä

72

-1

156

204,6

168

ä

195

10

27

Ydre

87,5

26

à

76

12

9

218,2

29

á

200

18

5

Åtvidaberg

73,7

204

à

79

-6

240

192,2

260

æ

208

-15

274

Ödeshög

76,8

161

ä

75

2

96

210,1

91

ä

197

13

15

Länsmedel

77,2

264

205,2

Jönköpings län Aneby

80,8

91

ä

73

10

19

183,8

282

æ

197

-11

Eksjö

79,9

104

à

81

2

96

210,0

92

ä

210

3

95

Gislaved

76,9

158

à

75

2

96

203,6

177

à

205

-3

177

Gnosjö

78,1

135

ä

66

12

9

199,4

214

à

191

9

35

Habo

88,5

22

á

81

7

28

214,2

59

ä

212

2

107

Jönköping

78,7

123

à

79

-1

156

209,7

98

à

212

-6

223

Mullsjö

78,4

131

â

82

-3

200

198,1

225

æ

210

-12

270

Nässjö

72,0

220

à

72

0

137

192,3

259

æ

199

-7

236

Sävsjö

77,3

150

ä

70

5

55

202,8

187

à

192

8

43

Tranås

72,1

218

à

78

-6

240

195,7

241

à

208

-12

270

Vaggeryd

78,4

129

ä

74

5

55

200,2

212

à

205

-5

208

Vetlanda

70,8

232

à

75

-5

230

200,8

209

à

202

-1

153

Värnamo

83,9

53

à

78

6

46

215,0

55

à

213

2

107

Länsmedel

78,1

202,0

Kronobergs län Alvesta

77,5

146

à

74

3

87

208,7

112

ä

202

7

55

Lessebo

70,0

240

ä

73

-3

200

183,7

283

à

195

-11

264

Ljungby

82,0

74

à

76

6

46

207,6

128

æ

207

-1

153

Markaryd

75,8

175

à

72

4

74

209,5

100

ä

200

10

27

6 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

74,0

258

à

75,7

265

à

76,5

276

à

77,9

278

à

83,2

147

à

86,2

119

à

86,9

130

à

88,0

129

ä

Nyköping

82,8

163

ä

77,0

257

æ

85,1

176

ä

85,1

203

ä

Oxelösund

78,7

213

æ

79,0

241

æ

82,7

218

æ

84,4

223

æ

Strängnäs

84,9

112

ä

89,9

55

à

90,8

64

à

91,6

65

à

Trosa

76,6

237

â

77,5

253

â

77,5

268

â

79,3

269

â

Vingåker

80,1

81,6

83,7

84,9

Katrineholm

Länsmedel Östergötlands län

76,5

239

á

82,4

192

á

83,8

202

ä

86,8

162

á

Boxholm

78,9

210

à

78,9

242

à

80,3

246

à

82,5

245

à

Finspång

92,8

18

à

92,8

29

à

96,4

8

à

96,4

12

à

Kinda

84,2

123

à

86,0

123

à

87,8

113

à

89,1

108

à

Linköping

82,4

168

à

82,1

198

à

85,5

163

à

86,1

180

à

Mjölby

86,9

70

ä

89,9

56

ä

90,3

71

ä

91,2

73

ä

Motala

83,8

130

à

84,4

153

à

86,4

142

à

87,4

149

à

Norrköping

86,4

81

ä

89,8

58

ä

93,2

32

ä

93,8

34

ä

Söderköping

70,7

277

â

70,7

286

â

70,7

288

â

72,0

289

â

Vadstena

72,5

269

ä

75,4

269

ä

76,8

275

à

81,2

256

à

Valdemarsvik

89,6

44

à

95,8

6

ä

95,8

12

ä

95,8

16

ä

Ydre

81,0

185

à

80,3

228

à

83,9

201

à

84,7

212

à

Åtvidaberg

78,6

214

ä

82,1

197

ä

85,7

158

ä

85,7

187

ä

81,9

83,9

85,9

87,1

Ödeshög Länsmedel Jönköpings län

88,5

55

ä

89,7

62

ä

91,0

58

ä

92,3

53

ä

83,4

141

à

87,6

97

à

87,6

115

à

87,6

144

à

Eksjö

86,2

87

ä

86,2

120

à

89,3

92

ä

89,8

97

ä

Gislaved

79,7

205

à

79,7

231

à

79,7

253

à

79,7

267

à

Gnosjö

90,8

34

ä

91,6

40

á

91,6

49

ä

91,6

64

ä

Habo

84,0

125

à

85,2

142

à

86,6

136

à

87,7

139

à

Jönköping

84,5

115

æ

83,5

170

æ

85,6

161

æ

87,6

142

æ

Mullsjö

76,0

246

æ

79,0

240

æ

80,2

247

æ

81,5

252

æ

Nässjö

82,8

162

ä

82,0

199

à

85,9

151

ä

86,7

163

ä

Sävsjö

77,9

223

à

80,8

219

ä

82,2

224

à

84,1

226

à

Tranås

81,7

174

ä

81,7

205

ä

82,4

221

ä

83,7

231

ä

Vaggeryd

78,8

211

à

78,8

245

æ

81,9

226

æ

83,0

237

æ

Vetlanda

87,7

63

à

90,1

52

à

90,9

62

à

90,9

80

à

Värnamo

83,2

84,3

85,8

86,6

Aneby

Länsmedel Kronobergs län

82,2

170

à

85,8

128

à

87,0

128

à

87,6

144

à

Alvesta

74,4

255

ä

75,6

266

à

77,8

265

à

78,9

272

à

Lessebo

87,6

64

à

89,8

61

æ

91,3

53

à

91,6

63

à

Ljungby

80,0

199

à

86,3

117

ä

87,4

120

ä

89,5

102

ä

Markaryd

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 7


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Tingsryd

67,2

262

æ

77

-15

284

190,4

266

à

207

-19

Uppvidinge

84,0

51

á

72

12

9

201,7

199

à

196

6

64

Växjö

76,2

169

à

75

0

137

206,2

142

à

206

-2

166

Älmhult

82,3

70

à

76

7

28

202,7

188

à

204

-1

153

Länsmedel

76,9

206,0

285

201,3

Kalmar län Borgholm

69,3

246

æ

78

-8

254

199,0

219

à

206

-7

236

Emmaboda

76,0

171

æ

78

-2

181

198,9

220

æ

208

-9

254

Hultsfred

77,9

140

ä

72

7

28

208,4

118

ä

195

15

8

Högsby

71,9

221

à

67

5

55

187,5

279

â

192

-5

208

Kalmar

79,6

111

æ

77

1

118

204,0

173

æ

208

-7

236

Mönsterås

75,0

187

à

78

-3

200

199,4

215

à

206

-7

236

Mörbylånga

91,7

6

à

78

11

13

209,1

107

à

204

3

95

Nybro

87,3

29

á

77

10

19

215,0

53

ä

208

7

55

Oskarshamn

75,3

184

à

77

-2

181

202,4

190

à

208

-5

208

Torsås

90,0

10

á

74

16

1

215,0

54

ä

197

18

5

Vimmerby

68,4

254

æ

75

-7

245

197,6

230

à

202

-4

196

Västervik

79,2

117

ä

77

2

96

210,6

86

ä

205

4

83

Länsmedel

78,5

0

128

203,9

Gotland Gotland

73,8

203

æ

80

-7

245

208,3

120

à

208

Karlshamn

75,4

182

à

80

-4

219

207,4

133

à

211

-4

196

Karlskrona

77,5

147

à

77

-4

219

204,5

169

à

207

-11

264

Olofström

78,6

125

à

77

2

96

209,5

101

à

205

4

83

Ronneby

68,2

255

à

77

-9

263

188,3

276

æ

205

-16

278

Sölvesborg

83,3

57

á

76

7

28

208,7

114

ä

204

5

71

Länsmedel

76,6

107

Blekinge län

203,7

Skåne län Bjuv

60,0

285

æ

64

-8

254

189,6

270

à

183

2

Bromölla

74,2

197

à

74

0

137

204,9

164

ä

201

4

83

Burlöv

67,7

259

æ

70

-3

200

203,7

176

æ

204

0

128

Båstad

89,9

12

à

77

13

5

215,2

52

à

206

9

35

Eslöv

73,6

207

à

77

-4

219

201,3

204

à

206

-5

208

Helsingborg

77,2

155

à

73

1

118

214,3

58

à

207

4

83

Hässleholm

75,6

178

ä

76

0

137

198,8

221

à

205

-6

223

Höganäs

90,0

10

ä

85

5

55

231,2

9

ä

221

10

27

Hörby

76,9

157

ä

73

4

74

209,3

102

ä

200

9

35

Höör

78,8

122

ä

78

-2

181

208,1

122

æ

207

-4

196

Klippan

74,7

188

æ

74

1

118

198,0

227

æ

199

-1

153

8 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

75,9

248

æ

78,1

248

æ

81,8

230

æ

84,7

212

æ

Tingsryd

86,0

90

ä

89,0

77

ä

90,0

80

ä

90,0

94

ä

Uppvidinge

81,1

182

à

84,0

163

à

85,0

177

à

86,7

164

à

Växjö

85,4

99

æ

86,6

110

æ

86,6

138

æ

87,2

153

æ

Älmhult

81,6

84,4

85,8

87,0

Länsmedel Kalmar län

71,3

274

â

76,2

263

æ

79,2

256

æ

83,2

235

æ

Borgholm

80,2

196

æ

83,3

175

æ

85,4

166

à

85,4

195

à

Emmaboda

82,9

159

à

80,7

220

à

85,0

178

à

85,7

187

à

Hultsfred

75,4

250

æ

77,2

254

æ

77,2

272

æ

84,2

224

à

Högsby

83,6

136

æ

85,8

127

æ

86,6

139

æ

87,6

143

æ

Kalmar

81,1

183

à

79,1

239

à

81,8

229

à

81,8

250

à

Mönsterås

94,2

8

à

95,5

7

à

95,5

14

à

95,5

19

à

Mörbylånga

90,2

38

ä

90,7

48

á

90,7

66

ä

91,2

72

ä

Nybro

78,0

222

æ

83,4

174

æ

84,1

197

æ

84,7

210

æ

Oskarshamn

92,0

26

ä

92,0

34

ä

92,0

44

à

94,0

28

ä

Torsås

77,0

234

à

80,5

226

æ

81,6

231

à

84,5

220

à

Vimmerby

84,3

119

ä

84,1

161

ä

85,9

150

ä

87,8

133

ä

82,5

84,0

85,4

87,1

Västervik Länsmedel Gotland

82,6

167

æ

84,2

156

æ

85,9

153

à

86,7

165

à

Gotland

80,2

197

à

80,8

218

à

82,9

216

à

83,8

229

à

Karlshamn

83,1

154

à

84,0

164

à

85,2

173

à

85,8

186

à

Karlskrona

89,3

48

ä

90,7

49

à

91,4

50

à

91,4

67

à

Olofström

77,1

232

æ

77,9

250

æ

80,6

240

æ

85,3

199

æ

Ronneby

85,6

95

ä

89,1

75

ä

90,8

63

ä

92,0

58

ä

Sölvesborg

Blekinge län

83,1

84,5

86,2

87,6

Länsmedel Skåne län

72,5

267

à

73,1

282

æ

81,9

228

à

86,9

160

à

Bjuv

86,7

75

ä

89,8

57

ä

92,2

42

ä

93,8

35

ä

Bromölla

73,9

259

æ

77,6

251

â

80,1

251

æ

82,0

248

æ

Burlöv

94,6

5

à

93,2

23

à

95,9

11

à

95,9

15

à

Båstad

78,8

212

à

78,8

246

à

81,3

233

à

82,4

246

à

Eslöv

82,3

169

à

83,4

173

à

84,4

189

à

85,3

200

à

Helsingborg

82,7

165

ä

83,5

169

ä

85,4

165

ä

86,8

161

ä

Hässleholm

91,7

28

ä

93,1

24

à

93,8

24

ä

94,5

22

ä

Höganäs

82,7

164

ä

88,5

81

ä

89,1

93

ä

94,2

26

ä

Hörby

83,2

148

æ

86,0

122

æ

87,2

124

æ

88,3

124

à

Höör

81,3

179

à

81,3

211

æ

83,0

214

æ

84,6

215

à

Klippan

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 9


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Kristianstad

72,2

217

à

74

-2

181

204,8

167

à

205

0

128

Kävlinge

86,7

34

ä

81

6

46

219,7

27

ä

212

8

43

Landskrona

79,1

119

ä

68

7

28

213,8

62

ä

199

8

43

Lomma

93,9

3

ä

90

4

74

238,5

7

æ

232

7

55

Lund

86,9

32

à

89

-3

200

232,0

8

à

235

-3

177

Malmö

65,3

270

à

68

-5

230

203,6

178

à

204

-6

223

Osby

77,7

144

à

76

2

96

210,5

87

ä

203

7

55

Perstorp

68,9

250

æ

71

-2

181

197,6

229

â

198

0

128

Simrishamn

74,2

198

à

73

0

137

206,8

138

ä

196

6

64

Sjöbo

69,9

242

â

77

-3

200

206,1

144

æ

203

7

55

Skurup

80,8

90

ä

75

5

55

216,5

41

ä

202

15

8

Staffanstorp

89,3

16

ä

84

5

55

225,6

17

ä

222

4

83

Svalöv

66,1

268

ä

76

-2

181

188,3

275

à

203

-6

223

Svedala

85,4

41

à

81

5

55

220,6

25

ä

210

10

27

Tomelilla

65,1

271

à

74

-9

263

189,2

271

à

196

-7

236

Trelleborg

78,0

137

à

74

1

118

207,1

136

à

205

0

128

Vellinge

89,8

13

æ

86

2

96

228,9

10

à

221

6

64

Ystad

84,0

52

à

78

5

55

217,2

34

à

207

5

71

Åstorp

75,8

175

à

69

6

46

201,1

206

ä

193

8

43

Ängelholm

86,8

33

ä

80

6

46

213,8

63

à

212

3

95

Örkelljunga

77,4

148

ä

77

-1

156

207,3

134

ä

207

-3

177

Östra Göinge

79,7

107

ä

76

4

74

206,1

145

ä

202

5

71

Länsmedel

77,9

223

206,0

210,0

Hallands län Falkenberg

75,0

186

æ

76

-1

156

200,4

211

à

205

-6

Halmstad

83,1

61

à

77

5

55

211,6

76

à

211

0

128

Hylte

63,8

278

æ

75

-14

281

197,6

228

à

203

-10

260

Kungsbacka

88,4

24

à

86

2

96

222,7

18

à

221

0

128

Laholm

82,6

65

à

75

8

23

205,3

156

à

200

5

71

Varberg

80,3

97

à

80

0

137

207,2

135

à

210

-3

177

Länsmedel

78,9

177

207,5

Västra Götalands län Ale

71,6

225

à

75

-4

219

201,1

207

à

204

-3

Alingsås

84,7

47

æ

78

4

74

219,6

28

à

209

7

55

Bengtsfors

67,0

264

ä

73

-6

240

203,2

181

ä

197

6

64

Bollebygd

87,1

30

ä

81

7

28

212,9

70

à

209

4

83

Borås

79,6

110

à

73

5

55

213,9

61

à

203

8

43

Dals-Ed

75,6

179

â

67

8

23

188,6

274

â

184

5

71

Essunga

84,5

48

æ

79

5

55

217,9

30

æ

207

11

24

Falköping

74,1

200

à

75

-1

156

201,8

198

à

203

0

128

Färgelanda

63,9

275

ä

74

-10

271

190,0

269

ä

197

-7

236

Grästorp

71,6

224

æ

79

-7

245

204,1

172

à

207

-3

177

10 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

79,5

207

à

81,1

214

à

83,2

212

à

84,7

211

à

91,1

32

ä

91,9

35

ä

93,7

26

ä

94,1

27

à

Kristianstad Kävlinge

83,1

151

ä

85,2

141

ä

85,8

155

ä

87,2

154

ä

Landskrona

94,9

4

à

94,9

14

à

95,2

17

à

95,6

18

à

Lomma

90,7

35

à

91,8

36

à

92,3

39

à

93,0

45

à

Lund

75,2

252

à

74,9

274

à

78,2

263

à

79,3

268

à

Malmö

84,2

122

ä

87,8

94

ä

89,9

83

á

90,6

85

ä

Osby

75,7

249

æ

77,0

256

æ

78,4

262

æ

79,7

266

æ

Perstorp

78,0

221

à

83,0

178

ä

84,6

183

ä

86,3

176

ä

Simrishamn

73,4

261

â

79,7

230

æ

81,1

236

æ

82,5

244

æ

Sjöbo

81,5

177

à

90,1

53

à

90,7

67

à

93,4

40

à

Skurup Staffanstorp

93,4

16

ä

93,4

21

ä

94,9

18

ä

96,3

14

à

69,3

283

à

74,0

279

à

74,8

283

à

78,7

274

à

Svalöv

89,7

40

ä

93,0

27

à

93,4

29

à

93,4

39

à

Svedala

66,1

286

à

75,2

271

à

77,1

273

à

80,7

260

ä

Tomelilla

84,9

111

à

84,1

160

à

86,2

147

à

87,2

152

à

Trelleborg

94,1

10

à

95,0

11

à

95,5

15

à

96,4

13

à

Vellinge

91,1

33

à

91,7

37

à

92,3

41

à

94,0

29

à

Ystad

82,6

166

ä

84,2

156

à

85,3

170

à

87,9

132

à

Åstorp

89,0

51

à

91,4

42

à

91,7

48

à

92,3

52

à

Ängelholm

85,2

102

ä

81,7

204

à

87,0

129

ä

87,0

158

ä

Örkelljunga

83,1

152

à

87,8

91

à

87,8

108

à

88,5

120

à

Östra Göinge

83,2

85,4

87,1

88,6

Länsmedel Hallands län

83,2

150

à

80,7

221

æ

84,1

193

æ

86,3

175

à

Falkenberg

86,7

74

à

89,1

74

à

90,1

78

à

91,2

74

à

Halmstad

73,2

263

æ

73,2

281

æ

80,3

244

à

82,7

241

à

Hylte

91,7

27

à

92,5

31

à

93,1

33

à

93,9

32

à

Kungsbacka

86,0

88

à

90,3

50

à

91,9

46

à

92,2

55

à

Laholm

84,9

110

à

87,1

103

à

88,0

106

à

88,5

121

à

Varberg

84,3

85,5

87,9

89,1

Länsmedel Västra Götalands län

77,7

226

æ

82,8

180

à

83,4

207

à

84,8

207

à

Ale

88,3

57

æ

90,0

54

æ

91,2

56

æ

92,5

50

à

Alingsås

86,6

78

á

86,6

109

á

89,3

91

á

89,3

107

á

Bengtsfors

94,1

10

ä

95,3

9

à

95,3

16

à

96,5

11

à

Bollebygd

85,7

94

à

87,0

106

à

88,4

103

à

88,9

114

à

Borås

80,0

199

â

82,2

196

æ

82,2

223

æ

84,4

221

æ

Dals-Ed

85,9

91

æ

87,3

100

æ

87,3

121

æ

87,3

150

æ

Essunga

79,0

209

à

80,5

225

à

83,4

208

à

83,7

230

à

Falköping

77,8

224

ä

79,2

238

ä

79,2

257

à

83,3

233

à

Färgelanda

76,1

244

æ

83,6

168

æ

85,1

175

à

91,0

76

à

Grästorp

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 11


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Gullspång

56,9

290

à

60

-3

200

173,0

289

æ

178

-5

Göteborg

71,4

229

à

75

-7

245

213,5

65

à

212

-5

208

Götene

74,1

201

æ

75

-1

156

197,0

234

æ

200

-3

177

Herrljunga

76,9

159

æ

73

4

74

205,3

157

æ

197

8

43

Hjo

68,0

257

æ

77

-9

263

198,1

226

à

203

-5

208

Härryda

86,5

38

à

85

1

118

215,9

45

à

221

-5

208

Karlsborg

89,2

17

à

84

6

46

208,7

113

ä

218

-9

254

Kungälv

78,5

126

à

84

-7

245

216,2

42

à

218

-3

177

Lerum

82,4

68

æ

84

-1

156

215,6

47

à

217

-2

166

Lidköping

79,7

108

à

80

-1

156

209,9

93

à

212

-3

177

Lilla Edet

64,5

273

à

75

-11

275

194,3

247

à

200

-6

223

Lysekil

79,1

118

à

78

1

118

216,2

43

à

206

10

27

Mariestad

81,4

78

ä

78

2

96

211,0

83

à

207

2

107

Mark

74,4

192

à

75

-1

156

201,3

203

à

203

-2

166

Mellerud

60,3

284

ä

75

-15

284

181,4

285

à

203

-21

288

Munkedal

66,1

269

æ

76

-10

271

189,0

272

æ

204

-15

274

Mölndal

81,1

86

à

82

-2

181

216,7

37

à

219

-4

196

Orust

78,5

127

æ

78

0

137

214,9

57

æ

206

9

35

Partille

81,7

77

æ

83

-2

181

220,7

23

æ

218

1

120

Skara

81,1

84

à

76

4

74

205,3

157

à

205

-2

166

Skövde

77,0

156

à

79

-2

181

209,7

99

à

211

-1

153

Sotenäs

82,3

71

â

75

7

28

208,9

111

æ

198

11

24

Stenungsund

89,2

18

à

81

8

23

213,2

66

à

212

1

120

Strömstad

82,5

66

à

76

7

28

209,9

94

æ

204

6

64

Svenljunga

66,7

266

â

71

-3

200

191,8

262

â

191

2

107

Tanum

77,2

152

ä

79

-2

181

202,0

196

à

207

-5

208

Tibro

71,8

223

æ

72

0

137

193,3

251

æ

197

-4

196

Tidaholm

70,3

239

à

77

-7

245

193,8

250

æ

205

-11

264

Tjörn

90,8

9

ä

83

8

23

227,3

12

ä

216

11

24

Tranemo

63,8

279

à

73

-9

263

190,1

268

à

198

-8

247

Trollhättan

74,7

189

æ

75

-3

200

209,7

97

à

208

-1

153

Töreboda

76,0

173

æ

74

2

96

196,9

235

æ

197

0

128

Uddevalla

78,2

133

à

75

2

96

207,5

131

à

205

1

120

Ulricehamn

70,3

237

à

76

-5

230

205,0

163

à

202

3

95

Vara

79,2

116

à

73

7

28

202,4

192

à

195

8

43

Vårgårda

79,8

105

à

74

6

46

203,9

175

à

199

5

71

Vänersborg

75,8

174

à

77

-1

156

205,1

160

à

205

-1

153

Åmål

69,4

245

æ

80

-11

275

211,0

82

à

211

0

128

Öckerö

80,8

91

æ

85

-2

181

222,5

19

à

217

7

55

Länsmedel

76,1

206,0

208

205,3

Värmlands län Arvika

72,7

213

à

76

-7

245

205,9

151

à

203

1

120

Eda

83,2

60

ä

71

13

5

205,1

162

ä

193

12

20

12 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

68,6

284

à

72,5

284

à

74,5

285

à

74,5

287

à

Gullspång

79,5

208

à

81,8

202

à

83,3

211

à

84,6

216

à

Göteborg

80,4

194

æ

82,3

193

æ

84,2

192

æ

84,2

225

æ

Götene

83,3

143

æ

85,2

140

æ

86,1

148

æ

88,0

131

æ

Herrljunga

80,4

193

æ

81,4

208

æ

81,4

232

æ

83,5

232

æ

Hjo

89,7

41

à

91,6

41

à

92,0

45

à

93,2

42

à

Härryda

93,8

13

à

95,4

8

à

96,9

6

à

98,5

3

à

Karlsborg

86,8

73

à

88,0

87

à

88,9

97

à

90,8

81

à

Kungälv

92,6

21

à

93,0

26

à

93,4

28

à

94,3

25

à

Lerum

85,2

103

à

87,4

99

à

87,4

119

à

88,1

127

à

Lidköping

70,9

276

ä

82,7

181

ä

84,5

185

ä

88,2

125

ä

Lilla Edet

89,6

45

à

89,6

68

à

90,2

77

à

91,4

68

à

Lysekil

86,3

85

à

88,1

86

ä

89,4

89

ä

91,6

66

ä

Mariestad

82,8

160

à

84,7

148

à

86,4

143

à

87,7

138

à

Mark

70,5

278

à

66,7

289

à

75,6

280

à

76,9

281

à

Mellerud

73,4

262

æ

75,2

271

à

77,1

273

æ

78,0

277

æ

Munkedal

87,1

67

æ

89,2

72

à

90,0

80

à

90,8

82

æ

Mölndal

85,9

92

æ

86,4

114

æ

87,6

116

æ

88,1

126

æ

Orust

89,0

52

à

89,2

73

æ

91,4

51

à

92,9

47

à

Partille

83,4

142

à

84,8

144

à

84,8

181

à

85,7

187

à

Skara

82,8

161

à

84,2

155

à

86,2

146

à

88,7

117

à

Skövde

84,4

117

â

84,4

154

â

86,5

141

â

88,5

119

æ

Sotenäs

92,5

23

à

92,5

32

à

93,1

34

à

93,5

38

à

Stenungsund

86,5

80

à

89,7

66

à

90,5

70

à

90,5

88

æ

Strömstad

72,8

266

â

77,2

254

â

78,9

258

â

81,6

251

æ

Svenljunga Tanum

86,8

71

ä

82,5

191

à

91,2

54

ä

93,9

33

ä

74,5

254

â

75,5

268

â

77,3

270

æ

79,1

270

æ

Tibro

77,5

228

æ

83,3

175

æ

83,3

209

æ

84,8

208

æ

Tidaholm

94,5

6

ä

94,5

16

ä

94,5

21

ä

94,5

23

à

Tjörn

67,4

285

à

75,4

269

à

76,1

278

à

76,8

283

à

Tranemo

81,1

180

à

81,4

210

à

82,8

217

à

83,0

238

à

Trollhättan

83,0

156

æ

83,0

177

æ

84,0

199

æ

85,0

204

æ

Töreboda

85,1

108

à

84,5

152

à

85,8

157

à

86,3

174

à

Uddevalla

74,6

253

à

79,3

236

à

80,5

243

à

82,8

240

à

Ulricehamn

85,2

101

à

85,8

129

à

86,9

132

à

88,0

130

ä

Vara

83,5

140

à

87,2

101

à

89,0

95

à

89,9

95

à

Vårgårda

81,5

176

à

82,5

188

à

84,3

190

à

85,6

191

à

Vänersborg

84,0

124

à

82,6

184

æ

90,3

74

à

91,7

61

à

Åmål

89,1

50

à

91,7

38

à

92,9

36

à

92,9

46

à

Öckerö

82,8

84,6

86,2

87,5

Länsmedel Värmlands län

79,8

204

à

82,3

195

à

84,0

198

à

84,4

222

à

Arvika

85,1

106

ä

87,1

102

ä

87,1

125

à

87,1

156

à

Eda

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 13


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Filipstad

74,3

195

æ

74

0

137

212,2

75

ä

198

14

11

Forshaga

70,8

233

æ

79

-9

263

187,6

278

æ

208

-20

287

Grums

63,6

280

æ

72

-8

254

176,6

288

æ

193

-16

278

Hagfors

76,4

165

æ

75

2

96

191,6

263

æ

200

-8

247

Hammarö

94,3

2

à

87

7

28

227,5

11

à

225

3

95

Karlstad

84,8

46

à

82

1

118

216,1

44

à

217

-5

208

Kil

80,1

99

à

79

1

118

209,0

108

à

207

2

107

Kristinehamn

79,5

112

à

77

2

96

207,6

127

à

206

2

107

Munkfors

57,6

289

â

79

-21

290

213,6

64

à

204

10

27

Storfors

79,5

113

à

68

8

23

204,8

166

æ

188

8

43

Sunne

74,6

190

à

79

-4

219

192,7

255

æ

208

-15

274

Säffle

74,2

196

ä

79

-3

200

208,6

115

ä

207

2

107

Torsby

69,3

247

â

69

0

137

202,6

189

æ

191

12

20

Årjäng

69,0

249

â

69

0

137

205,4

155

æ

191

15

8

Länsmedel

75,2

206,0

204,2

Örebro län Askersund

69,8

243

æ

77

-8

254

194,3

246

æ

204

-10

260

Degerfors

75,5

181

á

76

0

137

188,7

273

ä

202

-13

273

Hallsberg

67,2

261

à

75

-8

254

192,9

254

à

200

-7

236

Hällefors

68,8

253

à

71

-2

181

191,5

265

à

195

-3

177

Karlskoga

75,2

185

à

76

-1

156

197,3

233

à

205

-8

247

Kumla

71,1

230

æ

71

0

137

195,6

243

à

195

0

128

Laxå

60,3

283

â

72

-12

278

171,5

290

æ

194

-22

290

Lekeberg

80,5

94

à

81

-1

156

203,0

186

à

210

-7

236

Lindesberg

66,9

265

æ

74

-7

245

191,6

264

à

199

-8

247

Ljusnarsberg

60,0

285

æ

75

-15

284

177,8

287

æ

199

-21

288

Nora

83,1

63

ä

76

7

28

208,3

121

ä

205

3

95

Örebro

79,0

121

ä

75

2

96

212,4

73

ä

207

0

128

Länsmedel

71,4

95

193,7

Västmanlands län Arboga

73,7

205

æ

77

-3

200

208,5

116

æ

206

3

Fagersta

72,7

214

à

69

4

74

193,8

249

æ

191

3

95

Hallstahammar

78,7

124

ä

75

4

74

215,5

48

ä

202

13

15

Kungsör

76,3

166

à

75

1

118

215,4

49

ä

201

14

11

Köping

77,6

145

ä

77

1

118

207,5

130

à

207

1

120

Norberg

83,1

62

æ

76

7

28

192,5

257

â

199

-6

223

Sala

76,3

167

æ

77

0

137

202,0

197

æ

204

-2

166

Skinnskatteberg

80,0

101

ä

78

2

96

203,0

185

ä

201

2

107

Surahammar

73,6

206

æ

76

-3

200

199,4

216

ä

202

-3

177

Västerås

75,5

180

à

75

-2

181

211,4

80

à

208

-1

153

Länsmedel

76,7

14 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

204,9


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

83,8

127

à

84,8

145

ä

86,7

134

à

86,7

166

à

Filipstad

83,2

149

æ

82,5

190

æ

85,4

167

æ

86,1

181

æ

Forshaga

70,5

279

æ

71,6

285

â

77,3

270

æ

78,4

276

æ

Grums

81,1

181

æ

79,5

234

æ

81,9

227

â

86,6

168

æ

Hagfors

95,4

3

à

96,4

5

à

97,4

4

à

97,4

5

à

Hammarö

89,9

39

à

91,0

45

à

91,4

52

à

91,9

59

à

Karlstad

87,0

69

à

89,0

76

à

91,1

57

à

92,5

51

à

Kil

83,7

133

à

84,0

162

à

85,2

174

à

86,3

173

à

Kristinehamn

63,6

288

â

87,9

89

à

90,9

60

ä

90,9

78

ä

Munkfors

83,6

137

æ

87,7

95

æ

89,0

94

æ

91,8

60

æ

Storfors

79,6

206

à

83,8

165

à

85,9

152

à

88,0

128

à

Sunne

81,4

178

à

83,5

170

æ

85,6

161

à

89,7

99

à

Säffle

73,2

263

â

81,9

201

æ

82,7

219

æ

82,7

241

æ

Torsby

74,3

256

æ

80,5

224

æ

80,5

241

æ

85,0

205

æ

81,0

84,6

86,4

87,8

Årjäng Länsmedel Örebro län

77,1

233

æ

80,2

229

à

80,2

248

à

80,2

263

æ

Askersund

77,3

231

ä

82,7

181

á

83,6

204

á

84,5

218

ä

Degerfors

69,5

282

à

73,4

280

à

74,0

286

æ

76,8

282

à

Hallsberg

72,5

267

à

76,3

262

à

76,3

277

à

78,8

273

à

Hällefors

78,4

217

à

81,6

206

à

82,3

222

à

83,2

234

à

Karlskoga

76,3

240

à

81,5

207

à

83,5

206

à

85,1

202

à

Kumla

63,5

289

â

73,0

283

â

73,0

287

â

73,0

288

â

Laxå

82,9

158

æ

87,8

92

æ

87,8

110

æ

89,0

109

à

Lekeberg

74,1

257

à

78,9

243

à

80,5

242

à

81,3

253

à

Lindesberg

70,0

280

æ

67,5

288

æ

75,0

282

à

77,5

279

à

Ljusnarsberg

88,1

60

ä

88,1

84

à

88,1

105

à

90,7

84

à

Nora

83,0

157

à

84,6

149

ä

85,5

164

ä

86,4

172

ä

Örebro

76,1

79,6

80,8

82,2

Länsmedel Västmanlands län

77,6

227

æ

79,6

232

â

84,9

180

æ

85,5

193

æ

Arboga

78,1

219

à

81,3

212

à

81,3

234

à

85,9

183

à

Fagersta

83,5

138

ä

85,4

137

ä

87,2

123

ä

88,4

122

ä

Hallstahammar

81,6

175

à

82,9

179

æ

82,9

215

æ

82,9

239

æ

Kungsör

84,3

120

à

86,7

107

ä

88,6

100

à

90,6

86

à

Köping

83,1

155

æ

84,6

150

æ

84,6

183

æ

87,7

140

æ

Norberg

83,1

153

æ

85,8

126

à

87,2

122

æ

88,6

118

æ

Sala

..

..

..

..

..

..

93,3

41

á

Skinnskatteberg

77,4

229

æ

78,3

247

æ

80,2

249

à

81,1

257

à

Surahammar

80,7

190

æ

83,8

167

æ

84,4

187

æ

84,9

206

æ

81,0

83,1

84,6

..

86,9

Västerås Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 15


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4 206,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Dalarnas län Avesta

76,0

172

à

74

2

96

207,9

123

à

199

9

35

Borlänge

67,9

258

à

74

-4

219

195,3

244

à

201

-3

177

Falun

81,4

80

æ

81

1

118

209,3

103

à

213

-6

223

Gagnef

80,5

94

à

79

2

96

208,4

117

ä

208

0

128

Hedemora

77,2

153

ä

76

3

87

198,6

222

ä

202

-4

196

Leksand

82,8

64

à

79

3

87

216,5

39

à

206

8

43

Ludvika

79,0

120

ä

79

-1

156

204,1

170

ä

209

-4

196

Malung-Sälen

80,0

101

â

69

11

13

198,4

223

æ

190

9

35

Mora

80,2

98

ä

79

1

118

209,2

105

ä

208

2

107

Orsa

58,5

287

à

73

-15

284

179,1

286

ä

196

-17

282

Rättvik

89,1

20

ä

80

9

22

217,5

31

ä

208

9

35

Smedjebacken

76,8

160

ä

78

-1

156

201,5

200

à

204

-3

177

Säter

84,4

49

à

81

4

74

210,3

90

à

211

-1

153

Vansbro

75,3

183

â

79

-4

219

209,8

96

à

206

4

83

Älvdalen

84,2

50

ä

79

5

55

211,0

85

ä

207

4

83

Länsmedel

78,2

223

205,1

Gävleborgs län Bollnäs

81,3

83

ä

72

-1

156

202,2

195

à

196

-6

Gävle

73,1

210

à

74

-5

230

207,6

129

à

201

-4

196

Hofors

68,2

256

à

76

-8

254

195,8

240

ä

201

-6

223

Hudiksvall

77,9

139

ä

78

1

118

201,0

208

à

205

-5

208

Ljusdal

82,0

75

ä

75

3

87

205,1

159

à

199

0

128

Nordanstig

70,5

235

ä

74

-5

230

194,0

248

ä

196

-5

208

Ockelbo

71,4

226

æ

76

-4

219

209,0

109

ä

204

5

71

Ovanåker

72,8

212

æ

76

-3

200

197,3

232

æ

200

-3

177

Sandviken

68,9

252

à

71

-3

200

190,2

267

æ

195

-5

208

Söderhamn

64,7

272

æ

79

-14

281

195,8

239

à

208

-11

264

Länsmedel

73,1

264

199,8

Västernorrlands län Härnösand

73,4

208

æ

82

-8

254

203,4

180

à

215

-11

Kramfors

83,5

56

ä

79

5

55

211,0

84

à

207

4

83

Sollefteå

73,1

209

æ

78

-5

230

192,0

261

à

208

-16

278

Sundsvall

69,9

241

à

79

-13

279

198,3

224

à

210

-18

283

Timrå

69,8

244

á

75

-5

230

193,3

252

à

199

-6

223

Ånge

70,4

236

ä

74

-3

200

187,9

277

à

197

-9

254

Örnsköldsvik

77,2

154

à

80

-2

181

206,2

143

à

210

-3

177

Länsmedel

73,9

198,9

Jämtlands län Berg

74,6

191

à

74

0

137

196,6

236

æ

197

-1

153

Bräcke

71,4

226

à

80

-9

263

203,1

184

ä

212

-9

254

Härjedalen

78,1

136

ä

73

5

55

207,4

132

ä

195

13

15

16 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket Dalarnas län

82,0

172

æ

82,5

189

æ

85,3

172

æ

86,2

179

æ

Avesta

76,1

243

à

80,6

222

à

82,5

220

à

84,6

214

à

Borlänge

86,4

83

à

87,9

88

à

88,5

102

à

89,0

110

à

Falun

83,7

131

à

86,2

121

æ

87,0

127

æ

87,8

135

æ

Gagnef

79,9

202

à

80,4

227

ä

81,0

237

à

82,1

247

à

Hedemora

88,2

59

à

89,3

71

à

90,5

69

à

91,1

75

à

Leksand

82,2

171

ä

84,1

159

ä

85,4

168

ä

86,0

182

ä

Ludvika

84,5

114

â

84,5

151

â

84,5

185

â

84,5

218

â

Malung-Sälen

85,3

100

ä

85,3

139

ä

85,3

169

ä

85,3

198

à

Mora

64,6

287

à

68,3

287

à

68,3

289

à

69,5

290

à

Orsa

94,2

9

ä

94,9

13

ä

95,6

13

ä

97,1

7

à

Rättvik

81,1

184

ä

88,4

82

à

89,5

86

à

89,5

102

à

Smedjebacken

92,7

19

ä

91,7

38

ä

93,8

25

ä

93,8

35

à

Säter

77,8

224

â

82,7

183

â

84,0

200

â

84,0

228

â

Vansbro

89,5

46

á

91,2

43

á

91,2

54

á

91,2

71

á

83,2

85,2

86,2

86,8

Älvdalen Länsmedel Gävleborgs län

85,5

97

à

85,5

136

à

86,2

145

à

86,2

178

à

83,6

135

à

85,7

133

à

87,8

111

à

88,9

111

à

Gävle

76,1

242

à

84,1

158

ä

84,1

196

ä

85,2

201

ä

Hofors

81,8

173

ä

82,6

186

ä

84,1

195

ä

85,4

196

ä

Hudiksvall

84,4

116

à

85,4

137

à

85,9

154

à

85,9

185

à

Ljusdal

80,8

189

á

79,5

235

ä

80,8

239

á

80,8

259

á

Nordanstig

81,0

186

à

81,0

216

à

81,0

238

à

82,5

243

à

Ockelbo

78,2

218

æ

79,6

233

æ

79,6

255

æ

80,3

262

æ

Ovanåker

71,9

273

à

74,4

278

æ

76,0

279

æ

76,6

285

æ

Sandviken

69,8

281

æ

74,9

275

æ

75,6

281

æ

76,7

284

æ

Söderhamn

79,3

81,3

82,1

82,8

Bollnäs

Länsmedel Västernorrlands län

79,8

203

æ

88,6

79

à

89,0

96

à

89,4

106

à

Härnösand

89,2

49

ä

89,8

60

ä

92,0

43

ä

92,0

57

ä

Kramfors

75,9

247

æ

75,5

267

æ

77,4

269

æ

77,4

280

æ

Sollefteå

76,2

241

à

78,0

249

à

79,9

252

à

81,8

249

à

Sundsvall

73,7

260

ä

76,6

260

ä

78,0

264

à

78,5

275

à

Timrå

73,0

265

à

74,8

277

ä

74,8

284

ä

74,8

286

à

Ånge

83,2

146

à

85,8

131

à

86,6

137

à

87,3

151

à

Örnsköldsvik

78,7

81,3

82,5

83,0

Länsmedel Jämtlands län

76,1

244

à

80,6

223

à

83,6

205

à

86,6

169

à

Berg

78,6

214

à

81,4

209

æ

85,7

158

æ

87,1

155

à

Bräcke

80,0

199

à

84,8

145

ä

84,8

182

à

84,8

209

à

Härjedalen

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 17


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Krokom

85,2

45

à

82

3

87

205,7

154

à

214

-8

247

Ragunda

87,0

31

á

74

13

5

196,2

238

à

199

-3

177

Strömsund

80,9

87

á

76

5

55

206,0

149

ä

203

3

95

Åre

85,4

42

à

80

5

55

227,2

13

à

209

18

5

Östersund

85,3

43

ä

82

3

87

216,5

40

ä

213

5

71

Länsmedel

81,0

206,0

207,3

Västerbottens län Bjurholm

72,4

216

â

73

-1

156

206,6

140

æ

197

9

35

Dorotea

88,5

23

ä

74

14

2

211,3

81

æ

198

13

15

Lycksele

81,1

85

æ

77

4

74

206,0

148

æ

206

0

128

Malå

92,3

4

à

78

14

2

206,0

147

æ

206

0

128

Nordmaling

74,0

202

ä

77

-3

200

205,1

161

ä

204

1

120

Norsjö

83,7

54

ä

70

13

5

199,0

218

æ

191

8

43

Robertsfors

57,9

288

â

76

-18

289

186,8

280

â

203

-16

278

Skellefteå

80,9

88

à

82

-1

156

206,8

137

à

214

-7

236

Sorsele

88,9

21

ä

78

11

13

246,2

3

á

204

42

1

Storuman

85,3

43

à

82

4

74

207,8

125

à

212

-4

196

Umeå

78,2

134

à

84

-5

230

215,2

51

à

220

-6

223

Vilhelmina

72,8

211

à

77

-6

240

216,6

38

ä

204

12

20

Vindeln

79,6

109

æ

80

0

137

205,8

153

à

208

-3

177

Vännäs

76,1

170

ä

80

-4

219

209,2

106

à

211

-2

166

Åsele

86,7

35

à

75

11

13

192,7

256

æ

201

-8

247

Länsmedel

79,9

208,1

Norrbottens län Arjeplog

87,5

26

á

76

11

13

217,2

35

ä

203

14

11

Arvidsjaur

83,3

57

à

76

7

28

201,3

202

æ

201

0

128

Boden

83,6

55

ä

82

2

96

212,2

74

à

213

-2

166

Gällivare

83,2

59

à

77

5

55

220,1

26

à

204

13

15

Haparanda

81,7

76

à

74

7

28

206,6

139

ä

203

4

83

Jokkmokk

77,8

142

ä

80

-5

230

202,4

191

ä

211

-10

260

Kalix

76,5

163

ä

78

-1

156

201,5

201

à

207

-8

247

Kiruna

80,1

100

à

80

-1

156

211,6

77

à

209

0

128

Luleå

82,1

72

à

82

-1

156

217,4

33

à

215

2

107

Pajala

91,2

7

ä

77

14

2

221,9

20

æ

202

20

2

Piteå

89,4

15

à

83

7

28

213,0

69

à

214

-1

153

Älvsbyn

86,6

36

à

74

12

9

209,2

104

à

199

10

27

Överkalix

90,9

8

à

83

10

19

204,1

171

æ

215

-6

223

Övertorneå

77,4

149

æ

76

-8

254

211,5

78

æ

204

-2

166

Länsmedel

83,7

18 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

210,7


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

88,4

56

à

89,7

67

à

90,3

71

à

90,3

89

à

Krokom

88,9

53

ä

87,0

104

ä

88,9

98

ä

88,9

112

ä

Ragunda

87,8

61

á

87,0

105

á

90,1

79

á

90,1

93

á

Strömsund

93,3

17

à

94,4

18

à

94,4

23

à

95,5

20

à

Åre

89,6

43

ä

89,8

59

ä

90,7

68

à

91,0

77

à

Östersund

85,3

86,8

88,5

89,3

Länsmedel Västerbottens län

89,7

42

æ

93,1

24

à

93,1

35

à

93,1

43

à

92,3

24

æ

92,3

33

æ

92,3

40

æ

92,3

53

æ

Bjurholm Dorotea

83,8

129

â

85,6

134

æ

85,6

160

æ

85,6

192

æ

Lycksele

97,4

2

à

97,4

2

à

97,4

3

à

97,4

4

à

Malå

76,6

236

à

81,8

203

à

84,4

188

à

85,7

187

à

Nordmaling

87,8

62

ä

85,7

132

à

87,8

112

ä

87,8

136

ä

Norsjö

71,1

275

â

76,3

261

æ

77,6

267

æ

85,5

193

à

Robertsfors

86,3

86

à

87,9

90

à

88,7

99

à

89,6

100

à

Skellefteå

94,4

7

á

94,4

17

ä

94,4

22

ä

94,4

24

ä

Sorsele

88,2

58

à

89,7

65

à

89,7

84

à

89,7

98

à

Storuman

85,5

96

à

86,3

118

à

88,6

101

à

89,4

105

à

Umeå

80,4

192

à

82,6

185

à

83,7

203

à

85,9

184

à

Vilhelmina

83,3

143

æ

90,7

47

à

90,7

65

à

90,7

83

à

Vindeln

80,7

191

à

86,4

115

à

86,4

144

à

87,5

146

à

Vännäs

86,7

76

à

86,7

107

à

86,7

134

æ

86,7

166

æ

85,6

87,8

88,5

89,4

Åsele Länsmedel Norrbottens län

90,6

36

á

96,9

4

á

100,0

1

á

100,0

1

á

Arjeplog

84,8

113

à

90,9

46

æ

90,9

60

æ

90,9

78

æ

Arvidsjaur

85,1

107

à

87,6

96

à

88,0

107

æ

89,8

96

à

Boden

87,6

65

à

89,7

64

à

90,3

75

à

90,3

91

à

Gällivare

86,5

79

à

86,5

111

à

87,5

117

à

87,5

146

à

Haparanda

81,0

186

ä

82,5

187

à

84,1

194

ä

84,1

227

ä

Jokkmokk

80,9

188

à

80,9

217

ä

83,3

209

à

84,6

217

à

Kalix

87,0

68

à

87,8

92

à

89,4

88

à

90,2

92

à

Kiruna

86,4

81

à

89,4

70

à

90,2

76

à

90,5

87

à

Luleå

92,6

20

à

92,6

30

à

92,6

37

à

92,6

49

à

Pajala

92,5

22

à

94,0

20

à

94,5

20

à

95,6

17

à

Piteå

88,7

54

à

88,7

78

à

91,8

47

à

92,8

48

à

Älvsbyn

93,9

12

ä

97,0

3

ä

97,0

5

ä

97,0

8

ä

Överkalix

77,4

229

â

81,1

213

æ

81,1

235

æ

88,7

116

æ

Övertorneå

86,8

89,0

90,1

91,0

Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 19


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0 97,4 97,6

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Stockholms län Botkyrka

79,6

186

à

95,5

200

à

97,2

168

à

63,0

269

78,0

236

Danderyd

95,7

4

à

100,0

1

à

100,0

1

à

95,0

3

94,0

14

Ekerö

89,8

42

ä

98,8

42

à

98,8

53

à

83,0

70

94,0

14

Haninge

71,1

264

à

95,7

191

à

95,2

242

à

61,0

274

75,0

262

Huddinge

83,7

116

à

97,9

79

à

97,7

130

à

85,0

49

90,0

54

Järfälla

81,0

166

à

97,1

121

à

98,9

41

à

75,0

188

89,0

74

Lidingö

93,7

10

à

98,9

36

à

99,1

29

à

87,0

32

95,0

8

Nacka

92,4

16

à

99,7

18

à

99,1

31

à

90,0

11

96,0

3

Norrtälje

80,7

175

à

97,8

84

à

95,2

245

à

81,0

102

83,0

183

Nykvarn

91,3

25

à

97,3

113

à

97,4

158

à

81,0

102

86,0

129

Nynäshamn

76,3

228

æ

97,6

96

à

95,7

222

à

75,0

188

88,0

91

Salem

83,4

122

æ

97,0

125

à

96,8

187

à

77,0

169

90,0

54

Sigtuna

82,0

151

á

96,7

149

à

97,3

166

à

80,0

118

92,0

33

Sollentuna

90,4

33

à

98,3

63

à

98,7

57

à

79,0

133

94,0

14

Solna

82,5

142

à

96,6

156

à

97,6

136

à

75,0

188

88,0

91

Stockholm

86,0

90

à

97,6

95

à

98,3

87

à

83,0

70

91,0

43

Sundbyberg

75,1

238

ä

93,9

240

æ

97,9

109

à

85,0

49

95,0

8

Södertälje

78,1

209

à

92,5

265

à

95,2

243

à

78,0

154

84,0

165

Tyresö

86,7

77

ä

98,3

61

à

98,0

102

à

74,0

207

85,0

148

Täby

95,1

6

à

99,6

22

à

98,5

72

à

89,0

14

95,0

8

Upplands Väsby

76,6

223

æ

95,9

180

à

95,3

238

à

68,0

251

83,0

183

Upplands-Bro

90,2

37

ä

97,2

116

à

96,5

192

à

75,0

188

85,0

148

Vallentuna

90,6

31

à

99,3

24

à

97,4

158

à

79,0

133

88,0

91

Vaxholm

92,5

14

à

100,0

1

à

100,0

1

à

97,0

1

92,0

33

Värmdö

85,6

95

à

97,0

130

à

97,4

155

à

71,0

231

87,0

113

Österåker

80,2

180

à

98,3

60

à

98,3

86

à

68,0

251

88,0

91

Länsmedel

85,0

97,5

97,6

79,0

88,7

Uppsala län Enköping

79,1

192

à

95,8

186

à

97,4

155

à

78,0

154

86,0

Heby

76,7

222

à

94,0

237

à

98,6

61

à

82,0

85

81,0

210

Håbo

78,5

203

à

97,5

101

à

97,4

157

à

70,0

241

86,0

129

Knivsta

83,3

124

ä

98,6

52

à

99,3

23

à

85,0

49

94,0

14

Tierp

77,6

218

æ

95,8

189

à

97,6

143

à

76,0

178

77,0

246

Uppsala

89,0

49

ä

97,8

87

à

98,6

64

à

81,0

102

90,0

54

Älvkarleby

71,8

259

à

96,3

162

à

97,6

143

à

49,0

289

71,0

274

Östhammar

77,6

217

á

96,6

154

à

95,6

228

à

79,0

133

76,0

256

Länsmedel

79,2

96,6

97,8

75,0

129

82,6

Södermanlands län Eskilstuna

83,7

115

ä

97,4

110

à

97,9

111

à

70,0

241

83,0

183

Flen

76,1

230

á

91,9

277

à

96,4

198

ä

67,0

258

86,0

129

Gnesta

89,9

40

à

99,1

28

ä

99,1

32

à

78,0

154

71,0

274

Katrineholm

71,2

263

à

93,5

250

à

94,2

263

à

78,0

154

87,0

113

Nyköping

89,1

48

á

97,0

124

à

97,7

124

à

78,0

154

91,0

43

Oxelösund

86,3

88

á

100,0

1

ä

98,7

59

à

81,0

102

80,0

222

20 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

Stockholms län 67,0

257

64,0

205

60,0

250

88,9

12,0

164

198

Botkyrka

87,0

49

89,0

2

84,0

14

..

16,9

1

1

Danderyd

82,0

119

70,0

145

73,0

103

100,0

14,1

26

32

Ekerö

65,0

269

68,0

172

70,0

149

75,0

11,9

172

252

Haninge

83,0

104

78,0

49

73,0

103

83,6

13,3

58

76

Huddinge

71,0

239

78,0

49

76,0

65

84,8

14,0

31

84

Järfälla

86,0

61

82,0

22

84,0

14

100,0

16,2

4

11

Lidingö

88,0

29

84,0

13

83,0

19

91,9

15,5

6

4

Nacka

84,0

86

76,0

72

75,0

81

76,9

12,8

107

211

84,0

86

71,0

136

54,0

273

..

..

..

20

Nykvarn

86,0

61

76,0

72

76,0

65

81,0

12,8

100

126

Nynäshamn

85,0

75

82,0

22

81,0

28

94,4

13,2

63

125

Salem

84,0

86

70,0

145

65,0

212

90,2

13,5

47

166

Sigtuna

90,0

16

75,0

89

76,0

65

96,2

14,9

10

13

Sollentuna

78,0

163

75,0

89

73,0

103

81,8

14,4

20

90

Solna

83,0

104

77,0

59

77,0

58

84,7

15,5

7

89

Stockholm

88,0

29

76,0

72

74,0

96

88,9

13,5

52

275

Sundbyberg

76,0

190

61,0

230

59,0

253

81,3

11,9

175

243

Södertälje

75,0

202

79,0

40

69,0

163

78,6

13,7

37

98

Tyresö

87,0

49

82,0

22

81,0

28

100,0

16,4

3

6

75,0

202

71,0

136

70,0

149

89,6

13,0

79

229

Upplands Väsby

73,0

226

80,0

30

72,0

123

83,3

12,9

91

64

Upplands-Bro

77,0

176

72,0

123

71,0

140

80,0

14,9

9

85

Vallentuna

97,0

2

84,0

13

81,0

28

..

15,4

8

8

Vaxholm

75,0

202

68,0

172

71,0

140

25,0

13,9

34

97

Värmdö

75,0

202

70,0

145

73,0

103

84,2

13,6

44

137

Österåker

84,4

14,0

80,8

75,3

73,1

Norrtälje

Täby

Länsmedel Uppsala län

71,0

239

63,0

219

67,0

186

77,3

13,0

79

79

87,0

49

52,0

272

59,0

253

..

11,5

213

182

Heby

67,0

257

69,0

162

75,0

81

88,9

12,5

127

69

Håbo

89,0

22

86,0

6

88,0

4

..

13,6

43

87

Knivsta

75,0

202

75,0

89

66,0

200

62,5

11,1

235

270

Tierp

82,0

119

77,0

59

75,0

81

87,3

14,7

12

62

Uppsala

74,0

217

77,0

59

80,0

33

..

11,4

218

269

Älvkarleby

72,0

234

86,0

6

80,0

33

..

11,7

195

283

Östhammar

79,0

12,4

77,1

73,1

73,8

Enköping

Länsmedel Södermanlands län

77,0

176

64,0

205

66,0

200

78,2

12,1

155

153

72,0

234

34,0

287

43,0

284

63,6

11,6

209

272

Eskilstuna Flen

86,0

61

42,0

280

51,0

280

100,0

14,5

17

80

Gnesta

77,0

176

65,0

198

68,0

175

76,1

12,0

169

273

Katrineholm

79,0

157

61,0

230

57,0

265

75,0

13,5

52

104

Nyköping

83,0

104

84,0

13

85,0

7

..

12,4

135

231

Oxelösund

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 21


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Strängnäs

76,7

221

à

94,6

219

æ

95,6

229

à

67,0

258

82,0

Trosa

87,0

69

à

100,0

1

ä

97,3

162

ä

84,0

63

96,0

3

Vingåker

67,4

273

â

92,8

261

æ

95,9

215

à

66,0

264

88,0

91

Länsmedel

80,8

96,7

96,3

97,4

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

97,6

97,0

74,3

198

84,9

Östergötlands län Boxholm

85,0

101

á

96,9

136

à

100,0

1

ä

71,0

231

81,0

210

Finspång

83,9

110

ä

96,1

171

à

99,0

37

ä

78,0

154

83,0

183

Kinda

82,9

137

à

99,1

30

à

100,0

1

à

89,0

14

92,0

33

Linköping

83,3

126

à

97,4

108

à

97,8

121

à

81,0

102

88,0

91

Mjölby

86,0

89

á

94,5

221

à

97,5

149

à

76,0

178

88,0

91

Motala

79,5

189

ä

96,0

177

à

96,2

206

à

84,0

63

85,0

148

Norrköping

72,7

249

à

96,4

160

à

96,3

201

à

71,0

231

81,0

210

Söderköping

85,6

92

ä

97,7

91

à

98,2

89

à

84,0

63

79,0

227

Vadstena

72,6

250

à

94,1

233

à

98,6

69

à

82,0

85

88,0

91

Valdemarsvik

86,9

73

á

90,6

284

æ

98,5

73

ä

71,0

231

75,0

262

Ydre

87,2

65

ä

97,9

80

ä

100,0

1

à

89,0

14

86,0

129

Åtvidaberg

81,9

154

à

96,9

135

à

93,8

267

à

68,0

251

78,0

236

Ödeshög

81,5

162

ä

98,1

64

ä

98,1

99

ä

89,0

14

91,0

43

Länsmedel

82,2

96,3

98,0

79,5

84,2

Jönköpings län Aneby

83,1

131

æ

93,1

256

æ

91,4

288

æ

85,0

49

74,0

269

Eksjö

87,8

60

ä

95,5

198

à

98,0

102

à

88,0

23

90,0

54

Gislaved

88,4

53

á

95,7

192

à

97,7

125

à

84,0

63

88,0

91

Gnosjö

78,9

198

à

95,8

186

à

97,3

162

ä

82,0

85

85,0

148

Habo

95,2

5

á

98,4

57

à

99,2

26

à

69,0

247

83,0

183

Jönköping

81,9

152

ä

96,8

143

à

96,3

202

à

80,0

118

89,0

74

Mullsjö

75,3

235

ä

97,8

82

à

97,9

109

à

71,0

231

78,0

236

Nässjö

73,4

247

æ

95,2

207

à

95,9

216

à

81,0

102

84,0

165

Sävsjö

86,3

85

ä

93,5

248

à

98,3

83

ä

86,0

43

92,0

33

Tranås

86,4

83

ä

94,0

238

à

95,4

236

à

82,0

85

82,0

198

Vaggeryd

80,7

174

à

93,2

254

à

98,4

77

ä

83,0

70

82,0

198

Vetlanda

81,7

156

ä

95,3

206

à

96,6

189

à

86,0

43

90,0

54

Värnamo

83,2

128

ä

97,5

103

à

98,2

90

à

76,0

178

94,0

14

Länsmedel

83,3

95,5

97,0

81,0

85,5

Kronobergs län Alvesta

81,4

163

à

96,9

137

à

98,6

61

à

81,0

102

85,0

148

Lessebo

75,6

231

á

89,7

287

æ

91,5

287

æ

67,0

258

71,0

274

Ljungby

82,8

139

à

97,4

105

à

96,7

188

à

86,0

43

87,0

113

Markaryd

91,1

28

á

92,5

266

æ

97,6

135

à

74,0

207

83,0

183

Tingsryd

85,1

100

æ

90,8

283

æ

96,8

185

à

83,0

70

87,0

113

Uppvidinge

71,0

265

â

92,9

259

à

94,7

255

à

77,0

169

77,0

246

Växjö

86,7

79

à

97,0

126

à

98,1

93

à

82,0

85

87,0

113

Älmhult

81,6

160

à

96,8

141

à

94,4

259

à

81,0

102

84,0

165

Länsmedel

81,9

22 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

94,3

96,1

78,9

82,6


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

73,0

226

74,0

102

72,0

123

75,0

13,5

48

226

91,0

13

72,0

123

66,0

200

100,0

12,8

99

94

Trosa

82,0

119

48,0

277

59,0

253

..

..

..

280

Vingåker

80,0

60,4

63,0

81,1

12,8

Strängnäs

Länsmedel Östergötlands län

75,0

202

80,0

30

70,0

149

..

11,9

172

236

Boxholm

90,0

16

75,0

89

72,0

123

87,5

13,0

84

192

Finspång

93,0

6

67,0

184

72,0

123

..

11,7

191

23

Kinda

80,0

142

69,0

162

69,0

163

81,8

13,8

36

121

Linköping

85,0

75

56,0

260

69,0

163

88,9

11,8

185

186

Mjölby

83,0

104

70,0

145

70,0

149

88,5

12,6

117

114

Motala

74,0

217

61,0

230

65,0

212

78,2

13,0

78

190

Norrköping

89,0

22

74,0

102

69,0

163

..

11,7

198

56

Söderköping

80,0

142

77,0

59

69,0

163

..

12,9

93

258

Vadstena

70,0

244

80,0

30

75,0

81

..

..

..

230

Valdemarsvik

100,0

1

66,0

191

65,0

212

..

12,0

166

9

59,0

282

71,0

136

77,0

58

..

12,0

162

218

94,0

5

81,0

27

85,0

7

146

134

82,5

71,3

71,3

..

12,2

85,0

12,4

Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länsmedel Jönköpings län

75,0

202

39,0

284

52,0

277

..

11,1

231

135

89,0

22

72,0

123

76,0

65

..

13,6

39

110

Eksjö

80,0

142

78,0

49

67,0

186

88,6

13,4

56

141

Gislaved

85,0

75

73,0

113

67,0

186

81,8

11,8

182

124

Gnosjö

70,0

244

70,0

145

70,0

149

..

14,0

31

24

Habo

82,0

119

70,0

145

73,0

103

90,5

13,0

84

146

Jönköping

75,0

202

56,0

260

71,0

140

..

12,2

147

168

Mullsjö

84,0

86

73,0

113

73,0

103

75,9

12,1

151

234

Nässjö

88,0

29

89,0

2

88,0

4

..

11,7

191

115

Sävsjö

82,0

119

80,0

30

77,0

58

..

13,5

45

217

Tranås

83,0

104

60,0

236

75,0

81

56,5

..

..

167

Vaggeryd

88,0

29

65,0

198

67,0

186

75,0

13,1

75

214

Vetlanda

74,0

217

71,0

136

73,0

103

88,9

13,5

46

55

Värnamo

79,6

12,8

81,2

68,9

71,5

Aneby

Länsmedel Kronobergs län

86,0

61

69,0

162

73,0

103

92,3

12,3

143

142

Alvesta

78,0

163

67,0

184

69,0

163

..

10,5

252

274

Lessebo

86,0

61

64,0

205

66,0

200

86,4

12,8

103

75

Ljungby

74,0

217

70,0

145

78,0

48

88,9

12,0

161

139

Markaryd

82,0

119

77,0

59

83,0

19

63,6

11,8

183

268

Tingsryd

73,0

226

68,0

172

74,0

96

..

12,5

131

86

Uppvidinge

82,0

119

75,0

89

78,0

48

62,5

13,4

55

140

Växjö

78,0

163

69,0

162

75,0

81

84,6

12,3

137

96

Älmhult

79,7

12,2

79,9

69,9

74,5

Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 23


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0 97,4 97,6

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Kalmar län Borgholm

85,6

93

à

93,8

241

à

95,7

224

à

75,0

188

85,0

Emmaboda

80,2

179

æ

96,7

145

ä

97,8

113

à

91,0

8

97,0

2

Hultsfred

76,7

220

á

94,0

239

ä

97,6

141

à

72,0

225

77,0

246

Högsby

69,6

270

à

92,9

260

à

91,5

286

æ

73,0

218

74,0

269

Kalmar

82,9

136

æ

97,2

115

à

97,6

146

à

80,0

118

87,0

113

Mönsterås

70,7

268

à

92,4

270

à

96,5

193

à

77,0

169

92,0

33

Mörbylånga

86,4

82

à

99,3

25

à

98,7

58

à

81,0

102

84,0

165

Nybro

90,4

34

á

98,0

71

ä

96,4

196

à

82,0

85

84,0

165

Oskarshamn

83,7

114

à

94,4

224

à

92,4

281

æ

82,0

85

88,0

91

Torsås

87,8

61

ä

93,8

241

æ

100,0

1

à

79,0

133

88,0

91

Vimmerby

80,0

182

à

92,4

267

à

96,3

204

à

85,0

49

84,0

165

Västervik

87,0

70

ä

95,1

210

à

97,9

107

à

87,0

32

89,0

74

Länsmedel

81,8

95,0

96,5

80,3

148

85,8

Gotland Gotland

84,4

107

ä

95,6

195

à

97,5

147

Karlshamn

78,9

197

à

94,9

213

à

99,0

35

à

79,0

Karlskrona

81,8

155

ä

94,3

228

à

95,2

244

à

80,0

Olofström

82,2

145

ä

97,0

128

ä

97,7

127

à

71,0

Ronneby

80,7

176

ä

95,9

184

à

95,1

247

à

Sölvesborg

83,1

129

à

97,1

120

ä

99,4

21

à

Länsmedel

81,3

à

89,0

14

90,0

54

133

84,0

165

118

83,0

183

231

88,0

91

85,0

49

88,0

91

75,0

188

78,0

236

Blekinge län

95,8

97,3

78,0

84,2

Skåne län Bjuv

71,5

261

à

96,0

175

ä

95,6

227

à

80,0

118

85,0

148

Bromölla

95,8

3

á

94,3

227

à

98,3

84

à

80,0

118

82,0

198

Burlöv

80,6

178

æ

91,4

280

æ

94,9

251

æ

74,0

207

79,0

227

Båstad

83,6

119

æ

98,0

75

à

95,7

224

æ

87,0

32

91,0

43

Eslöv

86,0

91

ä

95,8

190

à

98,1

92

à

82,0

85

86,0

129

Helsingborg

80,7

172

à

96,7

151

à

96,4

195

à

79,0

133

90,0

54

Hässleholm

82,0

149

à

95,4

202

à

96,8

182

à

72,0

225

81,0

210

Höganäs

86,3

86

à

99,3

26

à

99,6

19

à

85,0

49

89,0

74

Hörby

82,6

141

â

96,6

152

à

98,6

65

ä

79,0

133

88,0

91

Höör

82,2

147

æ

95,3

205

à

98,1

93

à

83,0

70

88,0

91

Klippan

80,7

173

ä

93,6

247

à

97,6

138

à

80,0

118

82,0

198

Kristianstad

83,4

123

à

94,4

225

à

97,7

133

à

75,0

188

84,0

165

Kävlinge

81,7

157

ä

99,6

21

à

98,1

101

à

85,0

49

94,0

14

Landskrona

75,1

237

á

96,8

140

ä

97,1

173

à

74,0

207

83,0

183

Lomma

94,8

7

ä

99,6

19

à

98,9

40

à

87,0

32

94,0

14

Lund

89,6

44

à

98,8

39

à

98,9

44

à

82,0

85

93,0

25

Malmö

77,9

214

à

94,1

235

à

97,9

112

à

67,0

258

83,0

183

Osby

90,0

38

á

95,3

204

à

99,2

25

à

73,0

218

91,0

43

Perstorp

75,0

239

æ

84,5

290

æ

96,9

179

ä

63,0

269

87,0

113

24 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

Kalmar län 77,0

176

68,0

172

52,0

277

..

12,6

117

241

Borgholm

95,0

4

80,0

30

84,0

14

..

12,5

129

188

Emmaboda

81,0

133

58,0

248

64,0

222

91,7

..

..

132

Hultsfred

64,0

275

56,0

260

64,0

222

..

..

..

219

Högsby

74,0

217

49,0

276

41,0

286

52,8

14,0

30

122

Kalmar

68,0

255

78,0

49

80,0

33

..

11,7

197

221

Mönsterås

58,0

284

76,0

72

69,0

163

..

14,6

14

16

Mörbylånga

88,0

29

59,0

243

65,0

212

..

13,1

70

40

Nybro

80,0

142

71,0

136

66,0

200

84,6

12,9

95

209

Oskarshamn

84,0

86

79,0

40

82,0

24

..

11,1

234

15

Torsås

80,0

142

53,0

268

55,0

269

87,5

12,2

145

247

Vimmerby

84,0

86

64,0

205

61,0

245

100,0

11,7

191

117

83,3

12,6

77,8

65,9

65,3

Västervik Länsmedel Gotland

89,0

22

79,0

40

78,0

48

100,0

13,5

48

184

Gotland

73,0

226

68,0

172

68,0

175

73,3

11,1

233

201

Karlshamn

77,0

176

74,0

102

76,0

65

60,7

11,6

207

197

Karlskrona

74,0

217

71,0

136

66,0

200

100,0

13,0

87

101

Olofström

83,0

104

76,0

72

76,0

65

..

11,2

227

253

Ronneby

66,0

263

68,0

172

67,0

186

90,0

12,5

124

42

Sölvesborg

81,0

11,9

Blekinge län

74,6

71,4

70,6

Länsmedel Skåne län

67,0

257

75,0

89

59,0

253

62,5

11,0

240

264

Bjuv

86,0

61

62,0

223

63,0

235

87,5

..

..

91

Bromölla

80,0

142

62,0

223

64,0

222

100,0

12,8

96

232

Burlöv

84,0

86

68,0

172

79,0

43

100,0

12,7

108

19

Båstad

86,0

61

77,0

59

80,0

33

76,5

10,8

245

207

Eslöv

83,0

104

74,0

102

78,0

48

82,7

12,3

139

145

Helsingborg

76,0

190

74,0

102

68,0

175

92,6

12,2

149

177

Hässleholm

88,0

29

77,0

59

78,0

48

62,5

14,1

28

17

Höganäs

84,0

86

89,0

2

89,0

3

71,4

..

..

92

Hörby

90,0

16

68,0

172

70,0

149

85,7

11,2

225

149

Höör

77,0

176

58,0

248

61,0

245

..

11,2

226

181

Klippan

81,0

133

70,0

145

70,0

149

77,5

11,5

210

204

Kristianstad

84,0

86

79,0

40

79,0

43

..

13,6

41

34

Kävlinge

64,0

275

58,0

248

65,0

212

83,1

12,7

112

128

Landskrona

89,0

22

77,0

59

77,0

58

..

14,5

16

3

86,0

61

75,0

89

80,0

33

93,7

14,8

11

26

Lund

70,0

244

64,0

205

64,0

222

78,2

12,8

98

254

Malmö

86,0

61

64,0

205

68,0

175

..

12,5

127

72

Osby

65,0

269

70,0

145

59,0

253

..

11,0

239

245

Perstorp

Lomma

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 25


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Simrishamn

87,1

67

ä

94,5

223

à

98,9

43

à

82,0

85

87,0

113

Sjöbo

84,4

105

æ

97,9

81

à

97,8

118

à

70,0

241

80,0

222

Skurup

74,2

244

æ

98,0

70

à

95,1

246

à

73,0

218

76,0

256

Staffanstorp

86,8

74

à

99,6

20

à

96,6

190

à

83,0

70

90,0

54

Svalöv

84,0

108

ä

93,2

253

à

94,7

257

à

80,0

118

77,0

246

Svedala

87,9

59

à

97,6

94

à

98,6

68

à

77,0

169

85,0

148

Tomelilla

80,6

177

æ

92,4

269

à

96,1

211

à

81,0

102

75,0

262

Trelleborg

76,4

227

à

98,0

74

à

96,5

194

à

74,0

207

89,0

74

Vellinge

91,6

21

à

98,8

40

à

98,9

48

à

88,0

23

93,0

25

Ystad

92,0

17

ä

98,8

43

à

97,6

140

à

88,0

23

95,0

8

Åstorp

74,4

242

æ

96,2

168

à

98,8

51

à

68,0

251

86,0

129

Ängelholm

92,5

15

ä

98,9

38

à

98,8

50

à

89,0

14

90,0

54

Örkelljunga

84,0

109

æ

92,3

271

à

97,7

123

à

76,0

178

92,0

33

Östra Göinge

83,8

113

ä

96,9

134

à

98,5

73

à

67,0

258

79,0

227

Länsmedel

83,6

96,7

96,0

97,4

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

97,6

97,5

78,3

86,2

Hallands län Falkenberg

81,0

168

à

97,6

97

à

98,5

75

à

67,0

258

78,0

236

Halmstad

86,9

71

ä

97,5

102

à

98,4

80

à

79,0

133

87,0

113

Hylte

79,8

184

à

96,5

157

à

93,4

273

æ

77,0

169

75,0

262

Kungsbacka

89,2

46

à

99,0

33

à

98,6

63

à

82,0

85

91,0

43

Laholm

86,7

76

à

96,0

174

à

98,8

52

à

81,0

102

90,0

54

Varberg

84,8

102

à

96,1

170

à

97,7

125

à

82,0

85

88,0

91

Länsmedel

84,7

97,1

97,6

78,0

84,8

Västra Götalands län Ale

75,5

233

ä

96,7

147

à

94,8

253

à

73,0

218

79,0

Alingsås

85,4

96

æ

97,4

107

à

97,8

115

à

75,0

188

89,0

74

Bengtsfors

91,4

23

á

97,2

114

à

98,1

96

à

52,0

286

67,0

286

Bollebygd

90,0

38

à

97,6

98

à

97,6

139

à

75,0

188

96,0

3

Borås

84,7

103

à

97,6

93

à

97,7

122

à

81,0

102

91,0

43

Dals-Ed

75,6

231

æ

95,1

209

æ

97,6

143

à

52,0

286

93,0

25

Essunga

91,4

23

æ

97,1

118

à

94,1

265

æ

88,0

23

91,0

43

Falköping

82,3

144

á

92,4

268

à

95,6

230

à

75,0

188

81,0

210

Färgelanda

72,1

255

á

95,6

196

ä

95,7

224

à

71,0

231

75,0

262

Grästorp

88,9

50

æ

98,4

59

à

100,0

1

à

80,0

118

81,0

210

Gullspång

78,0

211

à

93,0

257

à

94,7

255

à

64,0

268

78,0

236

Göteborg

81,7

158

à

96,6

152

à

97,1

175

à

74,0

207

86,0

129

Götene

71,4

262

æ

94,4

226

à

94,4

261

à

84,0

63

89,0

74

Herrljunga

90,3

36

à

99,0

32

à

99,0

36

à

83,0

70

89,0

74

Hjo

79,5

188

æ

100,0

1

ä

94,9

250

à

81,0

102

81,0

210

Härryda

84,4

106

à

98,5

55

à

97,8

120

à

79,0

133

92,0

33

Karlsborg

90,6

30

ä

100,0

1

ä

98,4

76

à

77,0

169

83,0

183

Kungälv

83,6

117

à

98,6

49

à

98,8

56

à

87,0

32

90,0

54

Lerum

90,7

29

ä

98,0

72

à

98,4

79

à

79,0

133

88,0

91

Lidköping

79,9

183

ä

96,1

173

à

96,9

180

à

87,0

32

88,0

91

26 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

227


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

78,0

163

71,0

136

71,0

140

..

11,5

210

151

65,0

269

76,0

72

67,0

186

..

10,5

253

227

Sjöbo

75,0

202

86,0

6

85,0

7

100,0

10,9

244

78

Skurup

69,0

251

67,0

184

66,0

200

..

16,5

2

37

Staffanstorp

80,0

142

60,0

236

59,0

253

..

..

..

255

Svalöv

73,0

226

79,0

40

78,0

48

..

12,9

94

36

Svedala

75,0

202

84,0

13

83,0

19

..

11,2

230

279

Tomelilla

83,0

104

73,0

113

70,0

149

93,9

13,2

62

157

Trelleborg

89,0

22

67,0

184

73,0

103

..

14,0

29

10

Vellinge

88,0

29

76,0

72

76,0

65

73,3

13,1

73

31

Ystad

78,0

163

72,0

123

64,0

222

76,9

10,8

246

162

Åstorp

88,0

29

76,0

72

85,0

7

80,0

13,0

87

38

Ängelholm

87,0

49

88,0

5

84,0

14

..

12,5

124

143

Örkelljunga

73,0

226

64,0

205

69,0

163

249

112

Östra Göinge

79,6

72,1

72,2

..

10,7

83,0

12,4

Simrishamn

Länsmedel Hallands län

70,0

244

72,0

123

68,0

175

79,1

12,5

122

206

Falkenberg

78,0

163

75,0

89

75,0

81

93,6

13,2

64

57

Halmstad

79,0

157

70,0

145

75,0

81

83,3

11,7

201

271

Hylte

88,0

29

74,0

102

75,0

81

100,0

14,5

15

22

Kungsbacka

84,0

86

68,0

172

66,0

200

..

12,2

144

53

Laholm

82,0

119

70,0

145

71,0

140

85,7

13,7

38

106

Varberg

88,3

13,0

80,2

71,5

71,7

Länsmedel Västra Götalands län

70,0

244

64,0

205

67,0

186

95,7

12,2

150

240

Ale

81,0

133

72,0

123

68,0

175

73,7

13,0

81

45

Alingsås

77,0

176

65,0

198

67,0

186

..

11,3

223

195

Bengtsfors

92,0

10

74,0

102

82,0

24

..

..

..

39

Bollebygd

84,0

86

69,0

162

72,0

123

77,5

14,3

22

73

Borås

86,0

61

77,0

59

77,0

58

..

12,8

100

185

Dals-Ed

74,0

217

76,0

72

81,0

28

..

..

..

28

Essunga

80,0

142

73,0

113

68,0

175

58,8

13,1

68

200

Falköping

68,0

255

48,0

277

35,0

289

..

11,0

240

278

Färgelanda

64,0

275

64,0

205

69,0

163

..

11,8

186

196

Grästorp

72,0

234

48,0

277

56,0

268

..

11,8

189

284

Gullspång

75,0

202

71,0

136

72,0

123

81,4

14,7

13

210

Göteborg

84,0

86

74,0

102

68,0

175

83,3

..

..

224

Götene

80,0

142

64,0

205

72,0

123

..

12,7

109

82

Herrljunga

77,0

176

65,0

198

59,0

253

..

12,5

126

225

Hjo

88,0

29

74,0

102

73,0

103

70,0

11,9

175

43

Härryda

88,0

29

83,0

17

82,0

24

..

14,1

27

25

Karlsborg

88,0

29

78,0

49

80,0

33

100,0

13,0

84

131

Kungälv

78,0

163

76,0

72

76,0

65

..

13,5

54

58

Lerum

88,0

29

70,0

145

73,0

103

90,0

13,1

67

147

Lidköping

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 27


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Lilla Edet

73,7

245

à

98,0

72

ä

99,0

33

à

80,0

118

82,0

198

Lysekil

88,8

51

ä

98,0

67

à

94,8

254

æ

76,0

178

86,0

129

Mariestad

88,1

56

à

98,6

48

à

96,8

184

à

75,0

188

84,0

165

Mark

88,3

54

ä

95,7

194

à

97,6

142

à

83,0

70

89,0

74

Mellerud

66,7

275

æ

92,0

276

æ

98,6

66

à

70,0

241

77,0

246

Munkedal

80,9

169

æ

96,0

178

à

92,9

278

à

79,0

133

77,0

246

Mölndal

87,9

58

ä

97,0

129

à

98,2

88

à

82,0

85

90,0

54

Orust

91,6

22

à

95,7

193

à

99,4

21

à

82,0

85

79,0

227

Partille

89,8

41

ä

98,0

68

à

98,1

96

à

69,0

247

90,0

54

Skara

88,0

57

à

96,2

168

à

96,3

203

à

85,0

49

87,0

113

Skövde

86,7

80

à

96,5

158

à

97,9

108

à

79,0

133

90,0

54

Sotenäs

86,3

84

à

96,8

139

æ

91,6

285

æ

83,0

70

88,0

91

Stenungsund

87,6

62

à

97,0

131

æ

97,9

105

à

83,0

70

88,0

91

Strömstad

87,2

66

à

99,2

27

à

99,2

28

à

80,0

118

86,0

129

Svenljunga

85,6

93

à

98,1

66

à

99,0

33

à

78,0

154

91,0

43

Tanum

83,3

124

à

99,1

29

à

97,3

161

à

91,0

8

92,0

33

Tibro

78,2

206

à

97,9

77

à

95,8

218

à

87,0

32

82,0

198

Tidaholm

83,1

133

à

96,2

164

à

97,7

127

à

71,0

231

76,0

256

Tjörn

91,9

19

à

98,8

45

à

98,1

93

à

78,0

154

89,0

74

Tranemo

74,2

243

à

95,4

203

à

95,0

249

à

90,0

11

90,0

54

Trollhättan

87,2

64

ä

95,9

182

à

97,7

132

à

78,0

154

85,0

148

Töreboda

79,3

190

à

97,8

86

à

98,9

45

à

85,0

49

79,0

227

Uddevalla

81,0

167

ä

97,7

90

ä

95,0

248

à

79,0

133

83,0

183

Ulricehamn

80,8

170

à

95,2

208

à

97,5

152

à

89,0

14

92,0

33

Vara

76,5

225

à

93,0

258

æ

95,3

238

à

87,0

32

89,0

74

Vårgårda

86,3

87

ä

94,2

230

à

98,0

104

à

78,0

154

78,0

236

Vänersborg

79,6

187

à

97,3

112

à

98,9

42

à

79,0

133

89,0

74

Åmål

82,0

150

æ

98,5

54

à

98,5

71

ä

76,0

178

82,0

198

Öckerö

83,9

111

à

98,7

46

à

97,4

158

à

92,0

7

91,0

43

Länsmedel

83,5

96,7

96,9

97,4

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

97,6

97,1

78,8

85,5

Värmlands län Arvika

82,2

145

ä

94,6

218

à

95,7

221

à

79,0

133

84,0

165

Eda

81,9

153

ä

95,9

183

ä

95,5

234

à

75,0

188

77,0

246

Filipstad

81,6

161

ä

92,7

262

æ

97,8

117

ä

56,0

282

73,0

271

Forshaga

72,4

252

â

97,7

92

à

99,2

24

ä

85,0

49

88,0

91

Grums

75,0

239

ä

97,4

109

à

93,8

268

æ

63,0

269

81,0

210

Hagfors

78,2

208

â

94,2

231

à

95,7

223

à

69,0

247

80,0

222

Hammarö

90,5

32

à

99,5

23

à

99,0

38

à

97,0

1

94,0

14

Karlstad

83,6

118

ä

97,7

89

à

99,0

39

à

82,0

85

90,0

54

Kil

86,9

72

ä

97,9

76

ä

96,4

196

à

89,0

14

93,0

25

Kristinehamn

78,9

198

ä

98,8

44

à

96,4

200

à

77,0

169

82,0

198

Munkfors

93,3

12

á

100,0

1

à

100,0

1

à

53,0

285

78,0

236

Storfors

81,7

159

æ

95,5

201

à

100,0

1

ä

74,0

207

68,0

285

Sunne

79,1

193

à

97,8

88

à

96,2

207

à

83,0

70

85,0

148

28 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

76,0

190

60,0

236

67,0

186

..

11,6

208

261

73,0

226

65,0

198

68,0

175

..

13,5

48

77

Lysekil

78,0

163

50,0

274

63,0

235

..

13,1

68

67

Mariestad

90,0

16

65,0

198

72,0

123

85,0

12,4

133

165

Mark

70,0

244

55,0

264

61,0

245

..

11,6

204

288

Mellerud

65,0

269

76,0

72

72,0

123

..

10,2

257

260

Munkedal

79,0

157

73,0

113

80,0

33

50,0

14,5

18

81

Mölndal

77,0

176

66,0

191

64,0

222

88,9

11,8

186

83

Orust

77,0

176

72,0

123

75,0

81

86,7

13,6

41

51

Partille

91,0

13

63,0

219

63,0

235

77,8

13,0

76

113

Skara

84,0

86

70,0

145

71,0

140

86,4

13,4

56

127

Skövde

78,0

163

58,0

248

61,0

245

..

12,0

166

54

Sotenäs

83,0

104

69,0

162

69,0

163

63,6

13,9

33

29

Stenungsund

87,0

49

76,0

72

72,0

123

..

..

..

48

Strömstad

79,0

157

66,0

191

67,0

186

..

12,0

158

215

Svenljunga

93,0

6

70,0

145

78,0

48

..

11,4

216

119

Tanum

67,0

257

86,0

6

75,0

81

100,0

12,9

92

233

Tibro

67,0

257

66,0

191

70,0

149

..

..

..

239

Tidaholm

88,0

29

75,0

89

83,0

19

..

..

..

12

Tjörn

87,0

49

86,0

6

85,0

7

85,7

..

..

281

Tranemo

78,0

163

72,0

123

72,0

123

91,4

12,5

131

193

Trollhättan

80,0

142

77,0

59

59,0

253

..

12,8

106

164

Töreboda

74,0

217

68,0

172

65,0

212

80,0

12,2

147

159

Uddevalla

88,0

29

75,0

89

73,0

103

90,9

12,0

158

235

Ulricehamn

88,0

29

64,0

205

70,0

149

..

..

..

130

Vara

63,0

278

69,0

162

66,0

200

..

12,8

103

100

Vårgårda

88,0

29

70,0

145

72,0

123

100,0

12,0

162

178

Vänersborg

81,0

133

61,0

230

64,0

222

..

13,0

82

223

Åmål

83,0

104

66,0

191

76,0

65

..

13,0

87

65

Öckerö

82,6

12,6

79,7

68,9

70,0

Lilla Edet

Länsmedel Värmlands län

82,0

119

72,0

123

76,0

65

60,0

11,7

201

194

72,0

234

82,0

22

65,0

212

100,0

10,0

259

59

Arvika Eda

59,0

282

62,0

223

55,0

269

..

10,9

243

156

Filipstad

88,0

29

74,0

102

65,0

212

..

11,9

171

246

Forshaga

83,0

104

59,0

243

58,0

262

..

11,3

223

285

Grums

65,0

269

51,0

273

70,0

149

..

10,4

255

169

Hagfors

91,0

13

83,0

17

73,0

103

..

14,5

19

5

Hammarö

85,0

75

76,0

72

75,0

81

85,7

13,6

40

60

Karlstad

92,0

10

62,0

223

71,0

140

100,0

12,1

153

74

Kil

84,0

86

69,0

162

73,0

103

..

12,7

110

144

Kristinehamn

81,0

133

66,0

191

57,0

265

..

11,7

194

251

Munkfors

84,0

86

60,0

236

79,0

43

85,7

9,6

260

61

Storfors

80,0

142

83,0

17

75,0

81

..

12,0

166

205

Sunne

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 29


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Säffle

77,8

215

ä

97,8

82

ä

96,8

183

à

73,0

218

69,0

284

Torsby

87,1

68

ä

98,3

62

à

99,1

29

à

72,0

225

71,0

274

Årjäng

72,5

251

æ

96,0

176

à

97,0

176

ä

80,0

118

95,0

8

Länsmedel

81,4

96,7

97,0

97,4

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

97,6

97,4

75,4

81,8

Örebro län Askersund

79,8

185

ä

94,6

220

ä

95,6

231

ä

62,0

272

71,0

274

Degerfors

60,4

285

à

93,3

252

à

97,1

171

à

74,0

207

79,0

227

Hallsberg

82,2

148

à

92,1

275

à

96,9

181

à

82,0

85

85,0

148

Hällefors

65,3

278

à

98,6

49

ä

91,8

284

æ

76,0

178

81,0

210

Karlskoga

79,0

195

á

96,6

155

à

96,4

199

à

83,0

70

86,0

129

Kumla

78,0

213

à

94,9

214

à

98,7

60

à

72,0

225

86,0

129

Laxå

67,3

274

æ

96,2

165

à

98,1

99

à

87,0

32

98,0

1

Lekeberg

63,9

281

â

95,9

181

à

97,4

153

à

94,0

4

85,0

148

Lindesberg

69,5

272

ä

94,2

229

à

94,1

264

ä

78,0

154

86,0

129

Ljusnarsberg

71,8

259

à

95,0

212

á

89,7

290

à

76,0

178

78,0

236

Nora

77,3

219

á

95,5

199

æ

97,3

167

à

81,0

102

89,0

74

Örebro

83,9

112

ä

96,9

133

à

98,1

91

à

76,0

178

86,0

129

Länsmedel

73,2

95,3

95,9

78,4

84,2

Västmanlands län Arboga

64,3

280

æ

92,3

273

æ

93,6

272

æ

65,0

266

83,0

Fagersta

76,6

224

ä

100,0

1

ä

97,3

162

ä

69,0

247

90,0

54

Hallstahammar

78,1

210

ä

93,7

245

æ

97,4

153

à

58,0

279

81,0

210

Kungsör

64,8

279

â

98,6

49

à

97,0

178

à

61,0

274

84,0

165

Köping

78,0

212

à

98,7

47

à

94,4

260

æ

61,0

274

81,0

210

Norberg

91,7

20

à

91,7

278

æ

98,3

84

à

70,0

241

63,0

288

Sala

70,9

267

æ

97,5

99

à

97,9

105

à

88,0

23

85,0

148

Skinnskatteberg

73,3

248

ä

100,0

1

ä

100,0

1

á

43,0

290

56,0

289

Surahammar

88,2

55

à

97,9

78

à

97,8

116

ä

86,0

43

75,0

262

Västerås

83,3

127

à

96,8

144

à

97,2

170

à

72,0

225

85,0

148

Länsmedel

76,9

96,7

97,1

67,3

183

78,3

Dalarnas län Avesta

81,3

164

æ

97,1

122

à

94,8

252

à

80,0

118

85,0

148

Borlänge

72,0

256

æ

92,2

274

æ

95,3

240

à

70,0

241

78,0

236

Falun

89,1

47

á

94,7

217

à

97,1

172

à

79,0

133

86,0

129

Gagnef

72,1

254

à

100,0

1

à

100,0

1

ä

76,0

178

84,0

165

Hedemora

78,9

196

á

94,2

232

æ

97,5

151

à

86,0

43

84,0

165

Leksand

81,3

165

æ

98,1

64

à

98,1

98

à

88,0

23

94,0

14

Ludvika

80,8

171

á

96,3

161

ä

98,5

70

à

77,0

169

83,0

183

Malung-Sälen

86,5

81

à

99,0

34

à

97,8

113

à

71,0

231

90,0

54

Mora

78,3

205

à

93,8

241

à

95,8

217

à

75,0

188

84,0

165

Orsa

58,3

287

æ

98,4

56

à

90,0

289

æ

83,0

70

86,0

129

Rättvik

83,5

121

æ

93,1

255

à

96,1

210

æ

73,0

218

86,0

129

Smedjebacken

85,4

98

ä

98,9

37

à

97,7

129

à

83,0

70

81,0

210

30 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

69,0

251

64,0

205

65,0

212

..

12,6

116

179

Säffle

78,0

163

37,0

286

64,0

222

87,5

12,1

154

174

Torsby

74,0

217

58,0

248

64,0

222

178

216

79,2

66,1

67,8

..

11,9

86,5

11,8

Årjäng Länsmedel Örebro län

63,0

278

80,0

30

81,0

28

..

12,0

164

263

Askersund

60,0

280

60,0

236

59,0

253

..

..

..

256

Degerfors

84,0

86

62,0

223

66,0

200

..

12,1

155

265

Hallsberg

70,0

244

58,0

248

46,0

282

100,0

..

..

257

Hällefors

73,0

226

75,0

89

71,0

140

62,5

12,7

111

212

Karlskoga

85,0

75

73,0

113

68,0

175

70,0

12,1

152

199

Kumla

96,0

3

40,0

283

38,0

287

..

13,2

65

289

Laxå

92,0

10

77,0

59

73,0

103

..

10,6

250

187

Lekeberg

86,0

61

79,0

40

78,0

48

50,0

11,5

212

277

Lindesberg

76,0

190

29,0

288

46,0

282

..

..

..

287

Ljusnarsberg

83,0

104

74,0

102

72,0

123

..

..

..

102

Nora

78,0

163

72,0

123

74,0

96

100,0

12,4

134

120

Örebro

76,5

12,1

78,8

64,9

64,3

Länsmedel Västmanlands län

76,0

190

50,0

274

58,0

262

..

12,3

141

222

Arboga

76,0

190

66,0

191

70,0

149

100,0

13,1

70

175

Fagersta

67,0

257

79,0

40

73,0

103

..

11,4

217

118

Hallstahammar

58,0

284

64,0

205

72,0

123

..

12,6

119

208

Kungsör

66,0

263

76,0

72

76,0

65

..

12,8

97

133

Köping

65,0

269

61,0

230

76,0

65

..

11,4

220

93

Norberg

82,0

119

77,0

59

73,0

103

92,3

12,5

129

176

Sala

41,0

289

41,0

281

36,0

288

..

11,0

237

123

Skinnskatteberg

76,0

190

64,0

205

75,0

81

..

12,0

170

228

Surahammar

75,0

202

68,0

172

69,0

163

94,9

14,2

25

160

95,8

12,3

68,2

64,6

67,8

Västerås Länsmedel Dalarnas län

83,0

104

58,0

248

67,0

186

100,0

12,1

155

154

Avesta

75,0

202

59,0

243

60,0

250

60,8

11,6

204

250

Borlänge

81,0

133

70,0

145

73,0

103

35,7

14,3

24

107

Falun

81,0

133

72,0

123

70,0

149

..

12,6

121

88

Gagnef

87,0

49

68,0

172

64,0

222

..

12,3

142

180

Hedemora

87,0

49

62,0

223

73,0

103

..

13,5

48

52

Leksand

77,0

176

78,0

49

75,0

81

73,3

12,4

136

189

Ludvika

80,0

142

73,0

113

67,0

186

91,7

11,8

180

63

Malung-Sälen

81,0

133

78,0

49

78,0

48

..

13,0

77

158

Mora

83,0

104

56,0

260

53,0

275

..

..

..

290

Orsa

69,0

251

70,0

145

74,0

96

..

12,5

123

35

Rättvik

87,0

49

55,0

264

55,0

269

..

11,2

228

155

Smedjebacken

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 31


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Säter

78,7

201

æ

98,9

35

ä

100,0

1

à

85,0

49

89,0

74

Vansbro

79,0

194

â

92,6

263

æ

97,5

148

à

72,0

225

77,0

246

Älvdalen

87,5

63

á

96,3

162

æ

100,0

1

ä

81,0

102

83,0

183

Länsmedel

79,5

96,7

96,2

97,4

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

97,6

97,1

78,6

84,7

Gävleborgs län Bollnäs

72,0

257

á

96,2

166

ä

97,2

169

à

61,0

274

79,0

Gävle

78,8

200

à

96,8

138

à

97,7

134

à

79,0

133

87,0

113

Hofors

51,9

290

â

90,2

285

à

93,6

271

à

54,0

283

73,0

271

Hudiksvall

76,1

229

ä

96,7

150

à

97,5

150

ä

78,0

154

87,0

113

Ljusdal

70,0

269

æ

91,7

278

à

95,8

218

æ

68,0

251

76,0

256

Nordanstig

84,5

104

á

97,1

117

ä

94,2

262

à

75,0

188

76,0

256

Ockelbo

65,5

277

à

91,1

282

ä

100,0

1

à

62,0

272

84,0

165

Ovanåker

75,0

239

ä

95,6

197

à

91,9

283

æ

81,0

102

82,0

198

Sandviken

75,4

234

á

91,3

281

à

92,7

279

æ

74,0

207

80,0

222

Söderhamn

60,6

283

æ

92,3

271

æ

92,5

280

æ

84,0

63

91,0

43

Länsmedel

71,0

93,9

95,3

71,6

227

81,5

Västernorrlands län Härnösand

78,2

207

æ

98,4

58

à

99,2

27

à

85,0

49

90,0

Kramfors

89,3

45

ä

95,9

185

à

99,4

20

à

79,0

133

89,0

74

Sollefteå

79,3

190

à

95,1

211

æ

97,8

119

à

75,0

188

77,0

246

Sundsvall

76,5

226

ä

97,1

119

à

94,7

258

à

77,0

169

87,0

113

Timrå

71,8

258

ä

93,7

246

à

93,0

276

à

85,0

49

86,0

129

Ånge

82,5

142

á

88,2

289

ä

93,6

270

ä

57,0

280

70,0

280

Örnsköldsvik

83,1

130

à

94,8

215

à

96,8

186

à

82,0

85

84,0

165

Länsmedel

80,1

94,7

96,3

77,1

54

83,3

Jämtlands län Berg

90,3

35

à

100,0

1

à

98,4

80

à

78,0

154

84,0

165

Bräcke

69,6

271

à

94,1

233

æ

95,4

237

æ

74,0

207

85,0

148

Härjedalen

86,7

78

á

95,9

179

à

95,7

220

ä

88,0

23

88,0

91

Krokom

80,1

181

æ

96,2

166

à

96,2

207

à

87,0

32

89,0

74

Ragunda

91,3

25

á

95,8

186

ä

95,6

231

à

54,0

283

70,0

280

Strömsund

82,6

140

á

96,7

148

ä

96,0

213

à

68,0

251

64,0

287

Åre

75,3

236

à

98,8

41

à

98,9

49

ä

83,0

70

95,0

8

Östersund

85,1

99

à

98,6

53

à

97,6

137

à

79,0

133

87,0

113

Länsmedel

82,6

97,0

96,7

76,4

82,8

Västerbottens län Bjurholm

72,4

253

à

89,7

288

æ

96,0

213

æ

68,0

251

76,0

256

Dorotea

92,0

18

á

100,0

1

à

95,2

241

æ

50,0

288

50,0

290

Lycksele

93,5

11

æ

97,1

123

à

100,0

1

à

89,0

14

93,0

25

Malå

94,6

8

ä

97,4

105

à

97,3

162

à

79,0

133

83,0

183

Nordmaling

73,7

246

ä

94,7

216

ä

93,0

277

à

84,0

63

73,0

271

Norsjö

77,8

215

æ

100,0

1

à

95,6

231

æ

75,0

188

94,0

14

Robertsfors

83,1

131

à

94,5

221

æ

97,1

174

à

74,0

207

75,0

262

32 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

88,0

29

83,0

17

83,0

19

..

12,8

100

66

Säter

71,0

239

63,0

219

53,0

275

..

11,0

238

213

Vansbro

90,0

16

53,0

268

76,0

65

258

49

81,3

66,5

68,1

..

10,2

72,3

12,2

Älvdalen Länsmedel Gävleborgs län

76,0

190

63,0

219

62,0

240

81,0

13,3

60

183

83,0

104

78,0

49

78,0

48

71,7

13,1

70

191

Gävle

60,0

280

54,0

266

65,0

212

..

..

..

282

Hofors

85,0

75

72,0

123

70,0

149

94,1

11,6

206

173

Hudiksvall

85,0

75

67,0

184

61,0

245

100,0

12,8

103

161

Ljusdal

77,0

176

67,0

184

74,0

96

..

11,5

213

237

Nordanstig

71,0

239

53,0

268

62,0

240

..

10,4

256

249

Ockelbo

85,0

75

73,0

113

80,0

33

..

11,0

242

242

Ovanåker

77,0

176

60,0

236

62,0

240

61,5

11,1

231

266

Sandviken

87,0

49

83,0

17

79,0

43

..

11,4

218

286

Söderhamn

81,7

11,8

78,6

67,0

69,3

Bollnäs

Länsmedel Västernorrlands län

86,0

61

73,0

113

76,0

65

90,9

13,0

83

202

Härnösand

85,0

75

54,0

266

62,0

240

..

11,8

180

68

Kramfors

72,0

234

79,0

40

72,0

123

86,7

11,9

175

244

Sollefteå

77,0

176

76,0

72

77,0

58

72,9

13,1

73

267

Sundsvall

76,0

190

58,0

248

66,0

200

66,7

11,8

183

259

Timrå

85,0

75

61,0

230

74,0

96

..

..

..

262

Ånge

79,0

157

78,0

49

73,0

103

86,4

11,7

195

170

Örnsköldsvik

80,7

12,2

80,0

68,4

71,4

Länsmedel Jämtlands län

88,0

29

69,0

162

74,0

96

..

13,3

61

116

Berg

69,0

251

72,0

123

63,0

235

100,0

12,6

113

248

Bräcke

82,0

119

58,0

248

64,0

222

71,4

11,8

189

108

Härjedalen

89,0

22

58,0

248

63,0

235

..

12,3

138

111

Krokom

52,0

287

60,0

236

60,0

250

..

..

..

47

Ragunda

66,0

263

59,0

243

57,0

265

..

11,4

215

136

Strömsund

66,0

263

69,0

162

79,0

43

..

15,6

5

41

Åre

85,0

75

73,0

113

67,0

186

85,7

14,3

23

46

Östersund

85,7

13,0

74,6

64,8

65,9

Länsmedel Västerbottens län

76,0

190

24,0

289

43,0

284

..

11,9

178

152

..

41,0

281

100,0

1

..

10,7

248

30

Dorotea

119

76,0

72

77,0

58

100,0

13,9

35

99

Lycksele

86,0

61

97,0

1

49,0

281

..

11,1

235

7

75,0

202

57,0

259

54,0

273

100,0

11,2

228

220

50,0

288

65,0

198

76,0

65

..

12,9

90

50

Norsjö

66,0

263

76,0

72

68,0

175

..

..

..

276

Robertsfors

.. 82,0

Bjurholm

Malå Nordmaling

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 33


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Skellefteå

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0 97,4 97,6

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

83,1

134

à

97,0

127

à

96,3

205

à

78,0

154

87,0

100,0

1

á

100,0

1

á

94,1

265

à

91,0

8

96,0

3

Storuman

59,7

286

â

96,8

141

ä

91,9

282

à

73,0

218

71,0

274

Umeå

88,5

52

à

98,0

69

à

98,3

82

à

87,0

32

92,0

33

Vilhelmina

86,8

75

á

96,7

145

à

98,9

45

ä

71,0

231

84,0

165

Vindeln

66,7

275

æ

90,2

286

æ

96,2

209

ä

80,0

118

70,0

280

Vännäs

82,9

135

à

94,0

236

à

98,8

54

à

88,0

23

93,0

25

Åsele

56,7

289

à

100,0

1

ä

100,0

1

à

75,0

188

94,0

14

Länsmedel

80,8

Sorsele

96,4

96,6

77,5

113

82,1

Norrbottens län Arjeplog

93,8

9

á

100,0

1

ä

100,0

1

à

93,0

5

93,0

25

Arvidsjaur

71,0

266

â

93,3

251

à

93,1

274

æ

79,0

133

70,0

280

Boden

78,3

204

à

97,4

111

à

97,7

131

à

75,0

188

87,0

113

Gällivare

82,9

138

á

93,7

244

à

98,9

47

ä

80,0

118

82,0

198

Haparanda

61,2

282

à

97,5

100

à

93,1

275

æ

65,0

266

80,0

222

Jokkmokk

89,7

43

á

100,0

1

à

96,6

191

à

57,0

280

77,0

246

Kalix

78,6

202

à

96,1

172

à

96,0

212

à

93,0

5

89,0

74

Kiruna

83,6

119

ä

97,5

104

à

93,7

269

æ

75,0

188

85,0

148

Luleå

85,4

97

à

96,4

159

à

98,6

67

à

88,0

23

93,0

25

Pajala

58,2

288

â

92,5

264

à

97,0

177

à

66,0

264

79,0

227

Piteå

92,6

13

ä

99,1

31

à

98,4

78

à

86,0

43

96,0

3

Älvsbyn

91,3

25

á

93,5

248

à

98,8

54

ä

78,0

154

82,0

198

Överkalix

96,9

2

ä

97,0

132

æ

100,0

1

à

60,0

278

86,0

129

Övertorneå

60,4

284

â

97,8

85

à

95,5

235

æ

90,0

11

90,0

54

Länsmedel

80,3

34 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

96,6

96,9

77,5

84,9


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

76,0

190

67,0

184

67,0

186

..

12,6

120

138

87,0

49

75,0

89

92,0

2

..

..

..

2

66,0

263

80,0

30

71,0

140

..

11,9

172

129

86,0

61

80,0

30

76,0

65

92,5

14,4

21

103

Umeå

71,0

239

53,0

268

55,0

269

..

10,8

246

171

Vilhelmina

79,0

157

75,0

89

82,0

24

..

11,3

221

150

Vindeln

84,0

86

81,0

27

85,0

7

..

12,6

115

148

Vännäs

81,0

133

71,0

136

72,0

123

..

11,7

201

109

97,5

12,1

76,1

67,9

71,1

Skellefteå Sorsele Storuman

Åsele Länsmedel Norrbottens län

93,0

6

39,0

284

30,0

290

..

..

..

18

Arjeplog

76,0

190

80,0

30

64,0

222

..

11,7

198

71

Arvidsjaur

90,0

16

86,0

6

85,0

7

83,3

13,2

65

95

Boden

80,0

142

59,0

243

62,0

240

..

11,8

188

44

Gällivare

82,0

119

78,0

49

72,0

123

85,7

..

..

163

Haparanda

58,0

284

79,0

40

69,0

163

..

..

..

172

Jokkmokk

84,0

86

86,0

6

84,0

14

..

11,7

198

203

Kalix

78,0

163

58,0

248

66,0

200

..

12,6

114

105

Kiruna

93,0

6

82,0

22

80,0

33

63,2

13,3

59

70

Luleå

75,0

202

62,0

223

64,0

222

..

10,6

251

27

Pajala

87,0

49

80,0

30

80,0

33

..

12,3

140

21

Piteå

80,0

142

77,0

59

58,0

262

100,0

12,0

160

33

Älvsbyn

80,0

142

..

..

52,0

277

..

11,3

221

14

Överkalix

82,0

119

81,0

27

87,0

6

..

10,4

254

238

Övertorneå

83,1

11,9

81,3

72,8

68,1

Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 35


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

963

-4%

77

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

Stockholms län Botkyrka

82 333

99

11 705

142

80,9

270

Danderyd

74 862

19

13 731

354

-11%

Ekerö

81 431

86

14 938

1 529

-3%

11

1

84,9

225

83

25

82,2

Haninge

80 175

69

15 386

1 566

255

-5%

62

181

78,7

Huddinge

83 100

110

16 982

282

748

2%

149

95

82,3

Järfälla

81 605

89

253

11 505

1 122

-2%

92

63

81,5

Lidingö

77 132

264

43

14 230

322

-7%

41

10

81,5

Nacka

263

84 078

131

12 528

557

-2%

102

14

80,4

271

Norrtälje

83 622

125

16 798

4 983

-0%

121

176

87,0

184

Nykvarn

83 373

114

10 551

1 034

2%

155

40

90,2

111

Nynäshamn

75 577

27

10 569

1 912

-10%

14

29

78,8

280

Salem

78 590

56

16 162

435

-3%

84

85

79,7

276

Sigtuna

83 530

120

14 184

2 634

-2%

104

128

78,8

281

Sollentuna

80 811

76

13 141

390

-3%

85

15

81,0

267

Solna

81 008

79

12 122

470

-1%

107

77

78,3

283

Stockholm

92 873

231

14 751

262

14%

266

221

79,7

275

Sundbyberg

87 491

173

16 485

331

0%

126

233

82,0

260

Södertälje

81 290

83

14 787

1 294

-6%

53

155

75,4

289

Tyresö

76 484

33

12 655

685

-7%

43

35

79,0

279

Täby

74 985

21

14 775

324

-9%

25

7

75,8

288

Upplands Väsby

76 555

34

15 828

488

-6%

57

146

83,6

240

Upplands-Bro

77 955

51

6 294

2 696

-9%

28

22

85,5

211

Vallentuna

83 597

122

14 144

1 667

-1%

118

78

82,1

258

Vaxholm

88 222

185

17 552

3 183

3%

170

28

83,2

243

Värmdö

82 685

103

15 046

3 041

-4%

73

58

74,9

290

Österåker

73 005

6

13 569

1 499

-13%

3

23

83,6

239

Länsmedel

84 747

-3%

81,2

Uppsala län Enköping

83 244

112

14 928

4 015

-0%

123

79

87,8

170

Heby

96 900

259

16 405

7 174

14%

262

248

84,9

223

Håbo

88 270

187

14 724

2 415

7%

211

160

79,7

277

Knivsta

87 416

171

19 398

3 639

3%

160

113

89,8

128

Tierp

89 196

200

18 806

4 461

5%

180

254

91,9

73

Uppsala

81 329

84

14 490

2 558

-3%

82

42

86,3

197

Älvkarleby

87 206

169

19 338

1 712

8%

217

266

83,5

241

Östhammar

84 299

132

19 730

2 937

3%

165

260

89,8

124

Länsmedel

83 954

5%

86,7

Södermanlands län Eskilstuna

76 614

37

16 173

3 002

-9%

23

41

80,9

Flen

83 081

109

15 597

4 746

-2%

89

222

83,1

245

Gnesta

83 388

116

18 560

4 846

5%

187

147

79,3

278

Katrineholm

88 187

184

14 592

4 256

5%

182

256

85,7

207

Nyköping

84 713

138

14 963

2 958

2%

148

121

84,5

228

Oxelösund

90 421

214

14 476

332

16%

276

268

83,8

236

36 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

269


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

13,8

34,0

0,1

13,4

4,8

22,3

6,4

9,6

14,8

12,7

1,1

5,9

3,2

17,9

2,1

12,8

18,9

..

10,1

5,8

15,2

5,3

13,4

43,4

..

9,5

6,6

13,3

13,6

26,4

1,2

5,6

8,2

12,9

38,4

0,7

8,9

5,4

13,6

18,6

0,4

7,1

13,6

22,9

0,7

12,9

28,5

1,1

12,5

21,7

13,0

31,5

11,6

29,4

12,0

28,7

13,0 11,3

Rank

Kommun Min–max, riket

Stockholms län 196

Botkyrka

14,6

2

Danderyd

11,7

20

Ekerö

5,8

8,5

261

Haninge

15,0

5,2

10,6

103

Huddinge

17,3

9,2

10,5

112

Järfälla

5,8

15,4

3,6

13,2

5

Lidingö

10,6

3,8

18,3

2,9

12,7

6

5,6

10,5

11,9

6,9

10,2

142

..

9,9

3,6

21,9

4,4

11,8

16

Nykvarn

1,0

10,7

4,2

13,2

6,0

9,5

203

Nynäshamn

..

9,5

3,6

10,4

5,8

10,5

112

Salem

..

7,7

5,7

14,1

5,2

10,7

89

Sigtuna

22,6

0,3

5,3

5,5

11,5

4,6

12,6

8

Sollentuna

33,5

0,8

9,1

3,4

19,5

3,7

10,4

125

Solna

12,8

25,0

0,9

8,4

4,8

16,2

5,4

11,6

24

Stockholm

12,3

39,2

0,5

4,4

7,0

15,9

6,3

9,4

218

Sundbyberg

13,0

35,4

0,6

10,9

3,7

20,0

3,1

9,6

196

Södertälje

13,0

17,3

..

11,8

7,2

12,2

3,5

11,0

64

Tyresö

13,8

17,1

0,9

5,7

5,4

18,3

6,4

13,3

3

13,4

30,9

0,8

9,0

8,0

21,6

7,3

9,3

223

Upplands Väsby

12,8

16,1

0,5

6,2

4,7

10,0

6,5

11,2

50

Upplands-Bro

12,5

11,4

1,0

8,9

6,3

13,3

13,3

11,3

44

Vallentuna

12,3

19,6

1,9

3,7

13,1

13,0

4,6

11,5

29

Vaxholm

14,1

22,2

1,4

8,6

8,8

15,0

6,4

10,7

89

Värmdö

14,2

37,6

0,3

6,9

8,3

19,1

5,8

10,1

153

Österåker

13,0

26,3

0,8

8,2

6,1

15,8

5,6

11,0

12,4

29,7

0,7

10,2

4,4

19,0

7,8

9,5

203

11,0

28,0

..

7,9

0,7

9,5

7,4

9,4

218

Heby

12,0

34,6

..

11,9

3,5

12,6

6,8

9,3

223

Håbo

13,1

13,8

..

5,8

12,2

12,2

9,4

10,5

112

Knivsta

11,9

16,4

1,9

7,9

6,5

12,2

5,9

10,2

142

Tierp

12,7

18,7

1,1

5,3

8,6

13,8

6,5

11,7

20

Uppsala

12,0

46,2

..

11,1

7,4

14,6

14,6

9,0

242

Älvkarleby

11,9

21,9

1,0

12,8

5,9

12,3

6,9

9,4

218

Östhammar

12,1

26,2

1,2

9,1

6,2

13,3

8,2

9,9

13,1

29,7

0,1

9,8

5,0

14,8

4,1

10,6

103

12,5

31,6

0,6

14,4

7,5

15,1

5,8

8,9

246

Flen

12,1

24,8

..

6,1

10,5

9,2

15,6

11,4

34

Gnesta

11,3

32,8

0,9

5,4

7,2

10,2

7,8

8,6

258

Katrineholm

12,3

13,6

1,9

8,4

5,2

17,9

5,8

11,3

44

Nyköping

11,2

15,0

..

8,9

1,3

20,0

4,0

11,0

64

Oxelösund

Nacka Norrtälje

Täby

Länsmedel Uppsala län Enköping

Länsmedel Södermanlands län Eskilstuna

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 37


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

Strängnäs

81 441

87

14 940

3 047

-3%

81

168

83,2

244

Trosa

83 591

121

20 078

3 518

1%

144

108

81,6

262

Vingåker

91 288

220

13 748

5 389

11%

236

279

85,0

222

Länsmedel

82 131

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

3%

83,0

Östergötlands län Boxholm

83 430

117

11 485

7 540

-0%

119

191

97,2

4

Finspång

91 752

226

11 342

7 845

9%

225

229

90,0

119

Kinda

85 546

148

9 942

8 644

1%

134

33

90,3

109

Linköping

81 448

88

13 812

2 377

-2%

105

94

90,1

115

Mjölby

78 008

54

11 790

4 289

-4%

67

115

92,8

49

Motala

85 089

142

9 781

3 320

3%

169

150

91,9

74

Norrköping

79 356

61

15 385

2 511

-4%

76

130

90,0

118

Söderköping

87 732

177

13 568

6 321

5%

179

111

86,5

193

Vadstena

90 664

218

13 701

4 241

13%

251

271

92,4

59

Valdemarsvik

99 635

271

10 891

8 356

18%

283

273

92,3

62

103 960

280

20 041

13 345

20%

286

177

96,0

12

Åtvidaberg

84 046

130

15 411

4 086

1%

139

192

97,0

6

Ödeshög

97 133

261

19 875

8 630

17%

279

247

91,7

76

Länsmedel

82 759

Ydre

6%

92,2

Jönköpings län Aneby

92 169

229

12 619

9 984

13%

255

230

88,0

166

Eksjö

82 420

100

9 405

7 638

-1%

108

88

87,4

179

Gislaved

86 511

161

12 777

3 898

3%

161

162

83,8

234

Gnosjö

87 745

178

10 068

2 191

4%

173

164

85,6

209

Habo

76 588

36

10 745

4 237

-8%

35

13

96,0

11

Jönköping

81 158

81

14 628

2 756

-2%

90

100

92,5

55

Mullsjö

82 297

98

11 270

3 892

1%

132

156

95,2

19

Nässjö

77 490

48

10 105

4 503

-7%

44

133

93,7

34

Sävsjö

84 745

139

14 180

6 024

2%

153

141

87,7

172

Tranås

73 614

7

10 864

2 544

-10%

19

84

91,1

91

Vaggeryd

84 305

133

16 153

6 165

-1%

112

143

94,9

22

Vetlanda

83 377

115

17 053

4 713

-2%

99

170

85,2

216

Värnamo

83 601

123

18 169

5 926

-1%

116

55

91,0

94

Länsmedel

81 961

-1%

90,2

Kronobergs län Alvesta

83 070

108

14 232

5 273

-2%

97

103

89,2

141

Lessebo

88 085

180

19 102

3 580

5%

189

259

92,6

53

Ljungby

82 776

104

9 032

4 946

-2%

93

59

91,0

95

Markaryd

88 314

188

11 864

5 909

6%

199

185

88,2

162

Tingsryd

93 790

237

15 279

6 833

12%

248

275

88,8

151

Uppvidinge

92 880

232

11 511

8 246

3%

171

123

81,9

261

Växjö

74 862

18

11 213

3 242

-11%

12

30

92,8

50

Älmhult

81 880

96

9 822

4 601

-4%

75

61

80,2

273

Länsmedel

81 029

38 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

1%

88,1


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

12,9

25,0

..

5,1

6,5

16,5

5,6

9,5

203

Strängnäs

12,3

18,5

0,9

..

7,0

9,0

9,0

11,2

50

Trosa

11,3

43,5

..

4,1

9,3

25,8

9,3

7,5

281

12,1

26,1

0,9

7,8

6,6

15,4

7,4

10,0

9,6

30,0

..

10,9

12,5

7,6

3,0

10,5

112

Boxholm

12,1

28,1

1,5

4,4

9,8

5,7

13,4

10,8

79

Finspång

11,6

24,3

..

3,6

10,0

6,4

0,9

9,8

180

Kinda

12,0

24,2

0,9

5,5

5,7

16,0

5,6

10,8

79

Linköping

11,4

12,2

1,4

3,4

12,0

8,5

10,3

10,7

89

Mjölby

11,9

30,3

0,7

10,3

9,2

13,1

9,9

9,5

203

Motala

13,2

43,1

0,3

11,0

4,7

20,7

4,7

9,0

242

Norrköping

12,6

26,3

..

6,3

2,9

6,6

4,2

10,5

112

Söderköping

10,1

4,1

1,4

2,9

8,8

10,1

17,4

8,7

255

Vadstena

9,4

21,3

1,6

..

7,8

10,6

7,6

11,6

24

Valdemarsvik

10,3

23,4

4,3

..

2,1

4,3

..

11,4

34

Ydre

12,0

22,0

..

2,3

5,4

11,5

10,8

9,9

174

Åtvidaberg

10,3

13,0

..

..

..

1,9

5,8

9,3

223

11,3

23,3

1,5

6,1

7,6

9,5

7,8

10,2

11,6

22,5

..

12,5

2,8

31,4

8,6

9,6

196

11,2

16,7

1,3

0,6

1,3

10,5

7,9

11,3

44

Eksjö

11,1

24,3

1,2

8,3

7,1

11,4

11,1

11,1

56

Gislaved Gnosjö

Rank

Kommun Min–max, riket

Vingåker Länsmedel Östergötlands län

Ödeshög Länsmedel Jönköpings län Aneby

9,6

19,7

0,8

3,3

3,3

15,3

5,4

10,0

164

11,1

9,6

..

7,2

12,0

8,9

5,7

12,2

10

Habo

11,3

29,1

0,4

7,8

6,2

17,1

6,1

10,4

125

Jönköping

11,1

32,1

1,2

5,4

3,2

6,3

1,1

9,3

223

Mullsjö

12,0

30,3

..

6,2

5,5

13,0

5,6

9,2

229

Nässjö

11,4

25,0

1,6

8,1

10,5

7,7

14,5

10,9

70

Sävsjö

12,5

13,1

0,5

10,0

3,5

13,7

6,6

11,1

56

Tranås

11,7

17,9

..

10,3

3,4

22,0

5,5

9,6

196

Vaggeryd

10,6

23,5

1,5

4,4

9,5

10,1

9,7

10,1

153

Vetlanda

11,9

23,4

1,1

3,3

8,0

14,4

6,7

10,4

125

Värnamo

11,3

22,1

1,1

6,7

5,9

14,0

7,3

10,4

12,4

24,8

0,6

8,9

1,9

20,3

4,1

9,7

185

Alvesta

11,3

26,8

1,2

9,0

5,1

11,0

11,0

8,8

250

Lessebo

11,0

31,4

1,0

7,1

4,8

17,8

3,0

10,0

164

Ljungby

11,5

21,1

1,1

7,5

5,4

20,0

3,5

10,9

70

Markaryd

11,5

10,5

0,8

3,1

1,5

6,5

6,5

10,2

142

Tingsryd

11,1

38,0

..

7,1

7,1

6,3

6,3

8,0

277

Uppvidinge

12,6

16,8

0,2

4,5

2,8

14,1

7,3

11,1

56

Växjö

11,5

25,3

0,6

5,8

14,8

14,6

6,9

10,2

142

Älmhult

11,6

24,3

0,8

6,6

5,4

13,8

6,1

9,9

Länsmedel Kronobergs län

Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 39


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

Kalmar län Borgholm

100 925

273

9 577

4 863

17%

280

274

95,5

17

Emmaboda

89 257

202

6 715

3 467

6%

202

216

87,4

178

Hultsfred

85 237

144

5 927

4 681

1%

135

134

85,2

215

Högsby

83 513

119

8 322

3 533

-1%

115

180

91,4

84

Kalmar

78 161

55

10 423

2 901

-6%

52

52

90,2

112

Mönsterås

83 891

129

11 349

3 464

2%

157

206

92,0

69

Mörbylånga

90 623

216

12 354

4 397

5%

191

49

93,5

40

Nybro

88 436

189

13 476

3 984

7%

207

104

91,9

75

Oskarshamn

85 056

141

18 001

2 851

2%

147

190

94,2

26

Torsås

92 020

227

12 244

3 383

6%

201

57

98,5

2

Vimmerby

80 664

73

7 706

4 434

-5%

63

175

91,1

93

Västervik

85 274

145

12 339

3 849

3%

167

151

86,5

195

Länsmedel

84 576

3%

91,4

Gotland Gotland

94 228

238

17 099

6 295

13%

253

244

85,5

212

Karlshamn

81 361

85

13 401

3 084

-1%

110

165

88,9

150

Karlskrona

79 079

58

13 658

3 169

-5%

58

112

89,9

123

Olofström

90 042

207

13 957

3 775

11%

239

208

92,0

71

Ronneby

78 957

57

11 763

4 084

-5%

60

184

92,2

65

Sölvesborg

85 482

147

13 901

2 242

1%

142

54

93,2

45

Länsmedel

81 152

Blekinge län

0%

91,2

Skåne län Bjuv

72 906

5

12 340

1 141

-12%

5

127

84,3

Bromölla

87 272

170

15 240

2 261

7%

203

171

94,0

29

Burlöv

77 469

47

14 464

271

-8%

36

118

85,6

208

Båstad

90 099

208

19 516

5 621

10%

230

105

92,0

72

Eslöv

77 260

45

12 163

4 031

-9%

33

82

89,1

147

Helsingborg

72 738

4

12 105

1 509

-13%

4

26

83,4

242

Hässleholm

81 765

91

15 783

2 853

-2%

91

136

95,1

20

Höganäs

74 043

8

13 601

2 137

-10%

16

9

87,5

177

Hörby

79 396

62

11 837

4 079

-5%

66

46

89,5

131

Höör

81 021

80

17 660

2 553

-2%

94

102

82,8

248

Klippan

80 335

72

8 559

3 265

-6%

55

92

86,9

188

Kristianstad

76 706

38

13 604

2 186

-9%

21

71

90,1

113

Kävlinge

70 560

2

11 449

1 875

-16%

1

4

87,7

174

Landskrona

82 869

105

12 016

1 254

-2%

103

99

86,7

190

Lomma

76 076

31

15 034

756

-8%

34

3

92,6

54

Lund

89 982

206

13 494

1 408

7%

212

87

88,7

153

Malmö

86 867

164

14 431

397

2%

151

231

87,0

185

Osby

86 561

162

16 319

5 875

4%

172

119

96,6

9

Perstorp

74 683

14

15 803

2 530

-10%

17

117

89,1

148

Simrishamn

84 365

134

16 126

3 985

2%

158

161

86,8

189

40 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

229


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

8,9

18,6

..

13,5

4,2

12,0

..

10,1

153

Borgholm

9,2

34,9

1,2

2,2

10,9

14,0

12,9

9,5

203

Emmaboda

9,7

32,6

0,8

15,0

0,8

17,7

1,6

9,3

223

Hultsfred

11,6

21,4

..

10,7

5,4

17,0

12,8

8,2

270

Högsby

11,4

28,1

0,6

8,0

11,0

15,4

6,0

10,7

89

Kalmar

10,6

36,1

0,7

9,7

3,5

18,9

9,8

8,3

267

Mönsterås

10,8

36,1

..

5,3

8,7

11,2

10,5

10,1

153

Mörbylånga

10,4

19,3

2,5

3,5

7,0

12,2

9,7

11,2

50

Nybro

10,8

14,1

..

11,5

1,4

22,9

6,2

10,5

112

Oskarshamn

11,3

24,5

..

4,3

4,3

10,6

8,5

11,3

44

Torsås

12,0

22,9

..

7,0

6,4

9,9

12,3

9,7

185

Vimmerby

103

Rank

Kommun Min–max, riket

Kalmar län

9,9

26,8

0,6

10,1

5,2

13,3

8,6

10,6

10,5

26,3

1,1

8,4

5,7

14,6

9,0

10,0

Västervik

10,5

22,4

0,5

7,5

4,6

9,5

7,1

10,7

89

10,8

17,4

0,9

6,7

3,2

8,6

9,6

9,9

174

Karlshamn

11,7

27,9

0,5

7,1

3,6

13,3

5,3

10,4

125

Karlskrona

10,4

24,4

1,5

11,2

6,0

16,2

6,2

10,6

103

Olofström

11,7

20,6

0,8

9,9

4,5

11,8

5,7

9,8

180

Ronneby

10,1

27,3

1,2

2,9

5,2

7,4

1,2

9,9

174

Sölvesborg

11,0

23,5

1,0

7,6

4,5

11,5

5,6

10,1

11,4

27,8

..

9,9

4,0

16,1

8,8

8,5

261

Bjuv

11,0

18,5

3,4

5,8

4,1

12,1

8,6

11,9

13

Bromölla

11,5

22,3

..

6,6

7,9

14,0

7,4

10,3

133

Burlöv

12,0

21,2

2,1

6,8

7,5

18,1

5,1

10,8

79

Båstad

11,4

22,4

0,6

9,6

9,9

9,7

8,4

11,1

56

Eslöv

12,9

27,7

0,5

9,1

6,6

12,4

5,1

10,5

112

Helsingborg

10,9

21,3

0,6

4,8

10,6

15,2

7,9

10,0

164

Hässleholm

12,7

26,4

0,4

4,3

2,8

17,5

5,8

11,8

16

Höganäs

12,7

26,2

0,7

9,4

5,4

15,4

5,6

10,1

153

Hörby

11,9

25,3

2,3

3,5

8,2

14,6

3,8

10,6

103

Höör

11,6

33,3

..

9,3

1,2

15,5

5,4

9,5

203

Klippan

12,3

20,9

1,0

7,1

7,6

11,6

5,6

10,4

125

Kristianstad

12,5

32,4

2,3

13,6

8,1

22,2

5,4

10,2

142

Kävlinge

11,1

39,1

0,2

10,4

3,2

16,1

2,9

9,2

229

Landskrona

12,4

11,1

0,3

3,5

10,2

11,7

8,8

13,3

3

11,4

14,1

1,3

4,5

7,8

12,0

4,9

12,3

9

11,4

24,6

0,7

9,4

4,1

15,5

4,6

9,9

174

12,0

24,6

..

7,8

8,6

7,8

7,8

11,8

16

Osby

12,3

26,4

1,4

9,9

9,9

15,4

6,2

9,1

235

Perstorp

11,8

24,1

1,2

11,8

5,9

10,7

0,6

10,7

89

Simrishamn

Länsmedel Gotland Gotland Blekinge län

Länsmedel Skåne län

Lomma Lund Malmö

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 41


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

Sjöbo

92 356

230

21 496

4 920

10%

227

246

91,3

86

Skurup

69 995

1

6 901

2 840

-12%

7

16

92,4

58

Staffanstorp

83 017

107

13 358

1 908

-1%

106

31

90,3

110

Svalöv

83 747

126

12 596

4 892

-1%

113

218

82,5

251

Svedala

81 860

93

11 454

1 761

-3%

86

27

87,9

167

Tomelilla

87 646

175

9 101

5 418

5%

178

261

92,4

57

Trelleborg

82 113

97

15 976

2 026

-1%

109

122

89,9

122

Vellinge

75 611

28

12 170

1 372

-11%

10

5

91,2

89

Ystad

83 810

128

13 107

3 715

2%

159

45

93,6

37

Åstorp

86 055

155

8 336

1 791

2%

152

163

93,5

39

Ängelholm

83 621

124

14 611

3 235

1%

137

43

89,5

133

Örkelljunga

80 710

74

12 090

4 083

0%

124

131

87,6

176

Östra Göinge

77 958

52

9 678

5 392

-5%

59

56

94,8

23

Länsmedel

81 449

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

-3%

89,5

Hallands län Falkenberg

79 968

67

9 883

4 840

-4%

69

138

93,8

Halmstad

79 713

64

13 232

3 049

-3%

78

38

90,8

99

Hylte

91 751

225

12 985

10 328

11%

241

272

87,7

175

Kungsbacka

77 051

41

12 791

2 269

-9%

27

11

88,3

159

Laholm

84 989

140

14 930

7 337

1%

143

72

91,5

83

Varberg

77 525

49

13 414

4 494

-7%

40

37

93,2

44

Länsmedel

79 402

-2%

33

90,9

Västra Götalands län Ale

77 953

50

11 144

1 760

-7%

45

144

91,5

81

Alingsås

76 709

39

15 105

2 306

-7%

48

21

89,2

142

Bengtsfors

95 976

250

9 902

11 197

14%

269

255

82,4

252

Bollebygd

86 896

165

15 131

5 337

4%

176

74

89,1

145

Borås

83 269

113

14 377

1 858

-0%

120

75

89,8

126

Dals-Ed

95 511

247

6 223

8 095

11%

237

234

82,2

257

Essunga

87 471

172

8 556

8 408

5%

184

70

90,7

101

Falköping

74 734

15

9 601

4 297

-11%

9

51

88,5

155

Färgelanda

96 308

254

11 080

10 674

14%

268

284

90,0

121

Grästorp

75 104

23

12 070

4 403

-7%

51

96

88,1

163

Gullspång

88 467

190

12 356

5 748

13%

252

283

89,5

135

Göteborg

83 485

118

16 493

228

0%

125

178

83,7

238

Götene

79 780

66

12 148

4 854

-4%

71

154

91,2

90

Herrljunga

85 199

143

10 966

6 595

2%

150

98

88,0

165

Hjo

86 105

156

13 369

4 464

7%

210

232

96,6

8

Härryda

74 265

10

12 689

1 541

-12%

6

12

90,0

117

Karlsborg

88 747

195

14 447

7 850

10%

233

126

86,7

191

Kungälv

87 044

167

13 997

3 309

4%

174

172

84,2

230

Lerum

74 859

17

11 681

1 636

-10%

20

19

89,2

139

Lidköping

76 046

30

8 125

2 656

-8%

39

47

92,4

60

Lilla Edet

86 992

166

17 238

4 556

5%

192

252

84,0

232

Lysekil

80 038

68

8 743

2 359

-1%

111

69

93,7

36

42 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

11,0

10,4

1,5

5,0

8,6

10,4

11,1

10,7

89

Sjöbo

12,2

28,5

1,3

18,7

2,0

27,1

4,2

9,4

218

Skurup

11,9

36,4

0,8

8,0

6,5

17,6

4,6

11,4

34

Staffanstorp

10,5

20,8

3,8

6,8

1,7

8,8

6,2

10,8

79

Svalöv

11,9

22,3

0,5

4,8

4,3

14,8

9,0

11,4

34

Svedala

11,1

12,6

..

4,8

8,6

11,8

18,6

10,0

164

Tomelilla

11,9

33,5

1,4

9,9

5,0

16,5

4,8

9,2

229

Trelleborg

12,9

21,2

1,4

7,7

4,9

15,1

5,3

12,1

11

Vellinge

13,5

13,3

1,2

5,9

2,1

9,7

5,4

11,7

20

Ystad

11,6

28,3

1,1

8,8

6,6

13,8

4,8

9,1

235

Åstorp

10,9

13,5

1,1

2,8

12,6

8,7

5,6

11,8

16

Ängelholm

12,3

30,4

..

8,0

4,5

14,7

5,5

10,6

103

Örkelljunga

13,1

21,7

0,7

5,7

1,4

13,2

10,4

10,3

133

Östra Göinge

11,9

23,7

1,3

7,7

6,1

14,1

6,5

10,6

11,7

33,4

0,6

8,5

9,3

17,1

6,6

9,6

196

Falkenberg

12,4

22,2

0,3

7,5

6,4

12,2

5,4

10,6

103

Halmstad

11,5

28,1

..

13,0

2,6

12,3

6,6

10,0

164

Hylte

12,7

23,6

1,2

4,2

6,0

9,1

5,4

11,5

29

Kungsbacka

12,0

24,5

..

6,0

6,7

6,8

5,2

10,9

70

Laholm

12,5

25,9

0,8

6,9

5,3

8,4

6,6

10,8

79

Varberg

12,1

26,3

0,7

7,7

6,1

11,0

6,0

10,6

13,8

30,4

2,6

6,9

5,8

14,7

2,4

9,5

203

Ale

12,6

25,1

0,5

9,4

4,2

17,0

4,4

10,9

70

Alingsås

11,5

17,1

..

2,8

3,7

8,6

2,9

10,4

125

Bengtsfors

13,0

23,8

2,5

3,7

11,0

7,2

1,2

11,7

20

Bollebygd

12,2

23,2

0,5

7,4

7,8

15,1

6,3

10,7

89

Borås

12,0

19,5

..

7,3

4,9

17,1

14,6

9,1

235

Dals-Ed

12,0

14,3

..

2,9

8,7

10,3

5,9

11,9

13

Essunga

11,5

13,2

0,6

4,3

7,6

8,5

8,2

10,2

142

Falköping

12,4

27,9

1,5

2,9

5,9

18,8

4,3

8,8

250

Färgelanda

12,7

17,7

..

1,6

3,2

12,9

6,5

11,4

34

Grästorp

11,0

17,1

..

7,0

..

5,3

5,3

10,2

142

Gullspång

12,4

25,3

0,7

8,3

6,0

15,8

5,1

10,7

89

Göteborg

12,2

30,9

1,4

13,4

12,0

19,0

4,9

9,0

242

Götene

11,4

10,7

1,0

10,9

8,9

5,1

6,1

11,6

24

Herrljunga

12,3

33,7

..

1,3

5,1

13,9

11,4

10,2

142

Hjo

13,5

24,2

0,9

7,2

5,2

14,0

8,0

11,2

50

Härryda

11,7

35,9

3,1

1,6

7,8

10,9

4,7

11,4

34

Karlsborg

12,2

26,2

0,5

7,9

7,9

14,7

4,5

10,5

112

Kungälv

12,9

21,2

0,2

7,5

5,4

13,4

7,2

11,4

34

Lerum

11,9

29,5

0,9

8,1

6,3

14,4

6,0

10,0

164

Lidköping

13,6

31,3

..

12,1

5,1

11,7

2,9

8,8

250

Lilla Edet

11,6

23,7

..

11,8

5,2

18,2

1,3

10,7

89

Lysekil

Rank

Kommun Min–max, riket

Länsmedel Hallands län

Länsmedel Västra Götalands län

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 43


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

Mariestad

77 101

42

11 888

3 274

-6%

56

32

85,8

205

Mark

80 193

70

10 225

4 634

-5%

64

89

88,8

152

Mellerud

86 365

159

13 049

7 726

13%

256

288

77,9

285

Munkedal

90 346

213

7 460

7 931

9%

220

263

91,7

78

Mölndal

74 945

20

23 025

907

-11%

13

20

93,0

46

Orust

98 475

268

19 557

5 543

16%

278

228

80,3

272

Partille

74 669

13

14 120

111

-9%

24

17

89,2

140

Skara

74 775

16

12 129

2 984

-9%

32

34

85,8

204

Skövde

81 787

92

13 931

3 293

-1%

114

107

92,5

56

Sotenäs

88 128

182

23 337

4 740

9%

226

166

87,2

182

Stenungsund

72 239

3

11 177

3 061

-15%

2

6

86,1

198

Strömstad

95 479

246

20 235

4 202

14%

267

194

85,9

202

Svenljunga

90 158

210

12 408

7 124

5%

186

219

90,1

116

Tanum

91 173

219

13 242

6 916

9%

223

195

86,0

199

Tibro

76 849

40

9 616

3 948

-6%

54

149

93,9

32

Tidaholm

75 171

24

8 062

3 834

-9%

31

116

87,9

169

Tjörn

94 768

242

16 900

5 717

12%

250

110

92,8

48

Tranemo

93 233

235

12 692

6 109

12%

242

281

91,0

96

Trollhättan

74 510

12

11 497

1 175

-10%

15

60

84,1

231

Töreboda

81 758

90

8 773

5 524

-2%

101

125

80,9

268

Uddevalla

79 315

59

11 049

2 848

-4%

70

90

87,3

180

Ulricehamn

81 880

95

12 834

4 500

-2%

88

174

92,8

47

Vara

79 330

60

12 852

4 759

-5%

61

67

88,4

157

Vårgårda

79 624

63

12 500

5 330

-5%

65

50

93,5

38

Vänersborg

80 810

75

13 458

4 037

-3%

79

120

88,3

160

Åmål

85 548

149

11 599

5 804

5%

185

223

96,9

7

Öckerö

75 000

22

13 410

630

-8%

37

24

89,7

129

Länsmedel

81 244

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

0%

88,5

Värmlands län Arvika

76 562

35

11 673

6 003

-10%

18

65

91,4

85

Eda

99 468

269

18 411

8 348

14%

265

205

86,5

194

Filipstad

89 341

203

4 898

6 953

5%

181

182

85,1

218

Forshaga

85 987

154

17 496

4 803

6%

196

240

93,7

35

Grums

91 459

222

15 536

7 102

13%

259

286

87,7

173

Hagfors

88 515

191

13 589

8 053

7%

205

209

92,1

66

Hammarö

75 257

26

9 610

1 046

-7%

46

8

94,2

27

Karlstad

80 997

78

11 854

2 901

-2%

95

48

93,3

41

Kil

90 463

215

13 622

7 435

12%

244

199

89,4

136

Kristinehamn

78 001

53

11 018

3 798

-4%

68

80

90,9

98

Munkfors

88 127

181

18 229

4 383

5%

188

241

80,1

274

Storfors

96 936

260

20 524

6 604

11%

235

183

82,1

259

Sunne

87 141

168

13 068

11 015

3%

164

196

90,6

104

Säffle

88 989

198

18 156

6 889

5%

183

200

91,6

80

Torsby

98 264

266

11 881

13 259

9%

224

224

90,5

105

Årjäng

89 018

199

20 629

7 999

1%

131

188

83,8

233

Länsmedel

84 424

44 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

4%

88,9


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

11,6

22,0

0,5

9,6

6,9

19,2

4,1

11,1

56

Mariestad

11,8

17,6

0,9

6,9

6,9

8,5

10,3

10,8

79

Mark

11,6

34,8

..

6,7

4,0

9,9

7,0

7,6

280

Mellerud

13,6

14,9

1,1

7,1

5,1

13,3

8,2

10,6

103

Munkedal

14,0

20,3

0,5

5,1

8,4

14,9

6,0

11,6

24

Mölndal

11,8

35,4

..

12,7

1,3

17,7

9,5

11,2

50

Orust

13,4

20,9

0,5

11,3

5,3

15,2

5,0

11,5

29

Partille

11,8

13,5

1,0

9,6

4,3

17,4

5,3

11,3

44

Skara

12,6

22,7

1,3

7,0

5,9

14,7

7,4

11,0

64

Skövde

11,3

30,5

1,1

9,6

5,3

24,2

7,4

10,7

89

Sotenäs

11,9

31,4

..

7,0

4,3

12,7

6,5

11,2

50

Stenungsund

11,3

19,7

..

3,3

..

5,9

5,9

10,9

70

Strömstad

11,3

24,7

..

8,7

5,8

16,5

14,6

10,7

89

Svenljunga

11,6

24,1

1,9

3,5

16,8

18,6

5,3

10,3

133

Tanum

11,4

16,8

..

4,1

9,3

5,3

9,5

9,8

180

Tibro

12,1

17,6

..

2,3

18,8

12,2

6,9

9,9

174

Tidaholm

12,0

10,6

1,9

11,3

1,9

8,2

2,5

11,9

13

Tjörn

10,8

21,4

..

2,3

16,8

10,0

7,5

9,1

235

Tranemo

12,4

20,0

0,3

5,6

6,4

14,6

4,4

10,9

70

Trollhättan

12,1

25,0

1,1

3,3

9,9

5,6

10,1

10,1

153

Töreboda

11,9

29,2

0,6

4,6

7,0

22,2

8,5

10,1

153

Uddevalla

12,0

20,8

2,5

4,4

2,8

18,7

6,8

10,2

142

Ulricehamn

12,2

42,4

..

8,2

11,8

18,6

6,4

9,5

203

Vara

12,3

24,5

..

4,8

3,8

20,2

1,0

10,5

112

Vårgårda

13,3

29,3

..

9,1

1,3

11,8

2,5

10,0

164

Vänersborg

11,4

32,4

..

8,0

5,8

14,0

2,9

10,5

112

Åmål

12,0

29,4

..

4,0

3,4

17,1

5,3

10,3

133

Öckerö

12,2

24,0

1,1

6,7

6,7

13,8

6,1

10,5

11,4

16,7

1,9

7,3

5,4

14,0

7,4

10,3

133

8,6

22,3

1,1

8,2

2,1

10,1

..

9,6

196

Eda

11,4

32,7

..

16,8

4,2

11,0

1,1

10,3

133

Filipstad

10,6

37,0

0,8

6,2

5,4

10,7

17,6

8,5

261

Forshaga

9,9

22,5

..

5,2

1,3

7,5

12,5

8,5

261

Grums

11,6

42,9

0,8

7,6

5,0

15,5

3,4

9,0

242

Hagfors

12,1

17,4

2,6

3,2

6,3

4,7

12,0

11,6

24

Hammarö

12,5

22,5

0,4

3,6

7,0

11,1

6,9

10,9

70

Karlstad

11,3

17,2

..

8,9

4,8

12,1

5,0

11,4

34

Kil

11,2

32,5

..

12,0

2,8

19,4

2,0

9,5

203

Kristinehamn

11,0

13,3

..

3,0

6,1

28,1

3,1

10,8

79

Munkfors

8,7

28,3

..

7,6

3,0

11,5

4,9

10,1

153

Storfors

11,1

34,6

..

9,0

9,7

13,6

5,3

9,4

218

Sunne

10,7

35,0

..

7,0

5,9

8,5

5,9

9,7

185

Säffle

14,6

12,9

0,9

8,5

5,9

13,4

2,7

10,3

133

Torsby

10,4

41,6

1,0

11,2

2,0

16,0

4,0

8,8

250

11,1

26,8

1,2

7,8

4,8

13,0

6,3

9,9

Rank

Kommun Min–max, riket

Länsmedel Värmlands län Arvika

Årjäng Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 45


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

Örebro län Askersund

91 599

224

16 632

8 181

9%

222

264

88,3

158

Degerfors

86 500

160

10 503

5 011

6%

194

251

89,4

138

Hallsberg

85 765

152

16 803

3 940

3%

166

242

91,2

88

Hällefors

96 629

257

12 187

5 969

15%

274

280

85,2

217

Karlskoga

74 163

9

8 960

1 805

-9%

26

86

89,8

125

Kumla

75 939

29

20 545

2 157

-9%

29

76

89,5

132

Laxå

88 667

192

14 508

8 662

7%

208

282

90,3

108

Lekeberg

90 150

209

15 037

8 020

8%

218

225

85,5

213

Lindesberg

86 339

157

15 045

4 389

2%

154

245

82,6

250

103 626

279

25 307

7 582

24%

288

290

83,8

235

Nora

88 893

196

15 927

3 497

9%

221

186

89,7

130

Örebro

80 904

77

14 873

1 695

-4%

74

73

85,2

214

Länsmedel

82 618

Ljusnarsberg

5%

87,5

Västmanlands län Arboga

77 233

44

12 698

2 993

-7%

42

114

83,7

237

Fagersta

82 669

102

8 997

892

-0%

122

157

89,1

144

Hallstahammar

86 363

158

7 405

2 999

6%

200

179

93,3

42

Kungsör

81 206

82

9 418

3 478

-2%

96

159

90,7

102

Köping

88 182

183

15 665

2 532

4%

175

173

84,8

226

Norberg

93 049

234

15 013

5 246

15%

272

226

87,1

183

Sala

94 454

239

13 900

7 818

14%

263

249

90,9

97

Skinnskatteberg

98 111

265

16 978

7 126

18%

282

250

100,0

1

Surahammar

92 928

233

12 271

5 186

12%

249

257

89,8

127

Västerås

76 112

32

16 132

1 992

-9%

30

44

84,9

224

Länsmedel

81 395

5%

89,4

Dalarnas län Avesta

96 255

253

18 914

5 679

17%

281

253

88,5

156

Borlänge

77 271

46

10 872

2 086

-7%

47

167

87,2

181

Falun

82 457

101

15 116

2 215

-1%

117

93

92,3

63

Gagnef

81 865

94

21 061

2 658

-4%

72

53

82,9

247

Hedemora

92 055

228

15 073

3 259

13%

254

243

81,2

266

Leksand

85 888

153

13 781

2 858

3%

168

91

90,6

103

Ludvika

88 736

194

16 315

4 841

5%

193

211

85,9

203

Malung-Sälen

90 650

217

18 242

4 770

1%

140

83

90,1

114

Mora

83 756

127

12 117

2 227

1%

145

153

93,9

31

Orsa

87 662

176

16 301

2 884

8%

216

287

86,0

200

Rättvik

91 499

223

12 199

4 146

7%

209

101

90,4

107

Smedjebacken

96 135

252

17 925

6 766

19%

284

258

89,1

146

Säter

91 383

221

16 215

8 399

11%

240

187

91,7

77

Vansbro

95 705

248

19 473

5 363

10%

229

237

86,9

187

Älvdalen

106 743

282

18 496

4 321

16%

277

214

82,7

249

Länsmedel

46 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

86 440

7%

88,0


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

10,8

29,2

..

4,3

6,5

17,8

10,0

9,7

185

Askersund

11,1

38,6

..

13,5

4,8

9,5

7,6

7,0

287

Degerfors

11,3

14,0

1,9

16,4

2,4

18,1

3,1

10,0

164

Hallsberg

9,5

36,0

..

12,7

7,0

21,3

6,6

7,9

278

Hällefors

11,7

19,3

1,7

5,2

6,9

9,8

7,6

9,6

196

Karlskoga

13,2

30,2

0,4

5,6

3,4

7,1

5,8

9,5

203

Kumla

9,9

23,1

7,7

5,7

3,8

15,4

7,7

8,1

272

Laxå

12,7

72,2

..

11,0

1,4

9,1

13,0

7,3

285

Lekeberg

10,9

39,4

..

15,0

5,3

16,2

5,4

8,1

272

Lindesberg

10,2

21,1

..

2,6

..

13,2

15,8

8,8

250

Ljusnarsberg

11,0

47,3

..

9,0

3,6

10,9

5,5

9,1

235

Nora

12,1

23,9

0,1

8,1

4,2

16,8

5,3

10,5

112

Örebro

11,2

32,9

2,4

9,1

4,5

13,8

7,8

8,8

12,1

43,4

..

11,3

7,7

25,7

5,0

7,7

279

Arboga

11,3

43,2

..

8,8

9,6

11,7

8,1

9,1

235

Fagersta

11,0

35,5

..

10,8

1,9

15,6

5,2

9,5

203

Hallstahammar

10,6

33,8

..

2,8

5,6

10,6

13,6

8,9

246

Kungsör

11,3

36,3

0,4

7,6

6,3

16,1

5,2

9,5

203

Köping

11,3

15,0

1,7

5,0

..

13,8

3,4

11,0

64

Norberg

11,0

40,3

..

10,3

2,9

14,9

8,2

9,2

229

Sala

10,6

20,0

..

..

..

13,3

20,0

8,3

267

Skinnskatteberg

10,5

16,1

1,1

16,7

3,1

12,0

2,2

10,8

79

Surahammar

12,9

22,0

0,6

9,3

6,1

17,6

6,1

10,5

112

11,3

30,6

1,0

9,2

5,4

15,1

7,7

9,5

11,0

18,2

..

10,7

2,9

18,6

4,1

9,7

185

Avesta

13,2

35,5

0,4

11,4

5,1

17,6

3,5

8,7

255

Borlänge

12,3

19,7

0,2

7,8

6,9

12,3

4,8

11,1

56

Falun

11,8

46,8

..

0,9

5,6

5,6

8,4

8,7

255

Gagnef

Rank

Kommun Min–max, riket

Örebro län

Länsmedel Västmanlands län

Västerås Länsmedel Dalarnas län

9,5

40,4

..

9,8

7,9

16,4

7,2

9,7

185

Hedemora

11,3

28,0

0,7

8,2

10,7

17,2

10,2

9,8

180

Leksand

11,1

19,9

0,7

13,7

3,3

19,8

2,9

10,3

133

Ludvika

10,3

17,3

1,0

4,0

..

10,8

6,5

10,9

70

Malung-Sälen

11,6

21,7

0,5

9,4

3,1

12,6

5,2

9,7

185

Mora

11,4

26,4

8,3

6,3

..

17,1

1,4

7,2

286

Orsa

11,1

34,6

1,5

23,7

3,1

20,2

1,6

10,5

112

Rättvik Smedjebacken

9,9

21,3

..

4,4

8,9

10,3

10,3

10,7

89

11,6

36,2

..

9,7

2,2

10,9

4,3

9,2

229

Säter

11,3

34,6

..

16,0

8,6

9,9

12,3

9,2

229

Vansbro

10,8

19,6

..

7,4

1,9

16,7

1,9

11,0

64

11,2

28,0

1,7

9,6

5,4

14,4

5,6

9,8

Älvdalen Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 47


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

Gävleborgs län Bollnäs

88 069

179

15 515

4 615

6%

198

213

82,9

Gävle

80 227

71

16 148

2 534

-3%

80

135

85,9

201

Hofors

89 253

201

10 903

3 738

10%

231

278

82,2

254

Hudiksvall

83 207

111

13 708

5 604

-2%

98

140

84,6

227

Ljusdal

89 587

205

15 374

7 522

0%

127

148

85,7

206

Nordanstig

88 269

186

11 638

10 902

1%

138

207

77,2

286

Ockelbo

96 549

255

6 245

8 004

14%

261

269

89,1

143

Ovanåker

75 206

25

9 681

2 919

-9%

22

109

89,5

134

Sandviken

85 603

150

11 735

2 895

3%

163

239

81,4

265

Söderhamn

79 724

65

11 351

3 813

-3%

87

236

85,1

221

Länsmedel

83 420

2%

246

84,4

Västernorrlands län Härnösand

93 560

236

23 554

3 724

7%

204

220

91,7

Kramfors

97 760

264

20 442

9 469

14%

270

215

92,1

67

Sollefteå

96 031

251

22 387

10 121

13%

257

267

88,2

161

Sundsvall

86 866

163

14 155

2 831

2%

156

235

85,1

220

Timrå

74 487

11

17 447

3 112

-11%

8

139

97,3

3

Ånge

97 635

263

16 012

5 702

12%

245

270

89,0

149

Örnsköldsvik

89 484

204

13 213

5 857

6%

197

201

94,6

24

Länsmedel

89 137

6%

79

91,1

Jämtlands län Berg

113 135

286

19 568

12 241

13%

260

227

85,5

210

Bräcke

116 381

288

24 418

8 239

16%

275

276

87,8

171

95 253

245

14 907

6 147

-2%

100

81

85,1

219

Krokom

101 338

274

16 641

6 893

8%

215

189

91,5

82

Ragunda

106 393

281

15 769

5 553

14%

271

193

92,0

70

Strömsund

118 271

289

25 021

8 600

20%

287

262

82,2

256

Åre

90 241

211

11 381

8 394

-7%

49

18

86,9

186

Östersund

82 888

106

15 226

3 757

2%

146

66

91,1

92

Länsmedel

95 165

Härjedalen

8%

87,8

Västerbottens län Bjurholm

85 425

146

12 299

7 106

-7%

50

62

95,8

13

Dorotea

101 707

277

4 979

3 531

1%

136

39

90,8

100

Lycksele

99 631

270

20 579

6 618

12%

243

212

94,3

25

Malå

94 800

243

16 920

6 960

15%

273

129

88,6

154

Nordmaling

106 823

283

23 354

7 000

24%

289

285

95,5

16

Norsjö

101 574

276

14 864

6 761

7%

206

132

96,1

10

Robertsfors

96 681

258

14 224

8 022

12%

247

277

92,1

68

Skellefteå

84 472

135

15 279

2 665

1%

133

137

95,4

18

Sorsele

97 198

262

5 552

9 188

-8%

38

2

92,4

61

100 617

272

11 388

6 236

3%

162

152

91,3

87

90 245

212

16 964

2 588

10%

228

198

92,7

52

114 995

287

17 984

4 188

19%

285

265

78,1

284

Storuman Umeå Vilhelmina

48 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

11,6

47,0

0,4

7,3

7,3

22,9

4,4

8,4

266

12,2

32,8

0,7

6,9

5,2

15,1

6,2

10,1

153

Gävle

11,2

57,0

..

17,1

6,1

29,5

5,1

6,2

289

Hofors

10,9

29,6

1,1

10,0

9,7

15,9

6,4

9,1

235

Hudiksvall

11,7

36,3

..

10,9

3,6

9,5

9,5

8,1

272

Ljusdal

12,1

23,9

..

10,0

5,7

21,7

5,8

10,2

142

Nordanstig

10,2

45,5

..

5,4

1,8

17,5

5,3

8,2

270

Ockelbo

12,3

32,5

0,8

3,7

8,9

14,0

1,5

9,5

203

Ovanåker

10,8

27,9

1,0

7,2

5,3

12,6

8,0

8,9

246

Sandviken

12,8

36,3

..

13,8

1,9

16,5

3,9

7,4

283

Söderhamn

11,6

36,9

0,8

9,2

5,5

17,5

5,6

8,6

11,7

30,2

1,2

5,6

6,8

12,4

9,5

9,5

203

Härnösand

11,3

24,4

1,8

3,0

4,7

8,5

7,9

11,4

34

Kramfors

11,4

39,7

1,6

7,7

14,8

17,7

7,7

9,3

223

Sollefteå

12,0

29,1

1,4

6,7

11,8

15,9

5,9

9,7

185

Sundsvall

14,9

30,4

..

4,3

4,3

15,2

4,3

8,6

258

Timrå

10,1

27,8

..

14,7

3,9

28,7

1,1

9,7

185

Ånge

11,4

21,1

0,5

8,0

6,3

10,4

4,0

10,2

142

Örnsköldsvik

11,8

29,0

1,3

7,1

7,5

15,5

5,8

9,8

10,9

4,8

..

7,9

3,2

6,6

8,2

11,5

29

Berg

10,0

30,4

..

14,7

5,9

15,4

4,6

8,5

261

Bräcke Härjedalen

Rank

Kommun Min–max, riket

Gävleborgs län Bollnäs

Länsmedel Västernorrlands län

Länsmedel Jämtlands län

8,4

27,6

2,0

17,3

3,1

27,7

3,2

10,1

153

11,8

30,9

0,7

6,9

3,1

20,5

6,1

9,9

174

Krokom

10,2

34,8

..

14,6

2,1

4,4

13,3

10,9

70

Ragunda Strömsund

9,7

35,0

0,8

9,0

2,5

12,8

4,8

9,8

180

11,7

42,4

1,2

4,7

5,8

10,3

8,0

10,0

164

Åre

12,3

26,4

0,7

6,4

6,7

14,5

4,9

10,4

125

Östersund

10,6

29,0

1,1

10,2

4,1

14,0

6,6

10,1

11,5

37,9

..

13,8

6,9

4,0

..

8,6

258

Bjurholm

8,2

24,0

4,0

8,0

4,0

23,8

..

10,6

103

Dorotea

10,4

14,0

0,9

8,8

9,8

5,1

11,2

11,3

44

Lycksele

8,6

24,3

..

10,3

2,6

16,2

..

11,1

56

Malå

10,3

28,9

..

3,9

..

16,9

5,6

8,9

246

Nordmaling

9,0

46,7

..

2,3

2,3

13,3

..

10,0

164

Norsjö

9,9

21,1

..

4,1

11,0

4,3

15,9

9,7

185

Robertsfors

10,8

30,1

0,5

4,1

12,7

9,4

10,3

10,4

125

Skellefteå

9,0

5,9

..

5,9

..

29,4

..

15,0

1

10,0

61,3

..

21,0

..

32,3

..

6,6

288

11,6

15,8

0,9

5,4

9,7

10,3

7,2

11,4

34

Umeå

9,2

12,1

1,1

7,6

10,9

7,9

3,4

10,8

79

Vilhelmina

Länsmedel Västerbottens län

Sorsele Storuman

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 49


Tabellbilaga

tabell 1. Ekonomiindikatorer B1–B3, Personalindikatorer C1–C3 och Kunskapsindikator D1 (.. Värde saknas eller sekretess) B1. Nettokostnad på elev, genomsnitt för fem år (2007–2011) Lokalkostnad per elev Kommun

Rank

B3. Effektivitetstal

C1. Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Skolskjuts per elev

Kronor

Kronor

Procent

69 995–128 578

3 594–26 063

111–13 345

-16%–34%

Vägt medel, riket

83 601

14 206

2 740

87,0

Median, riket

85 349

13 739

4 017

89,1

Min–max, riket

Kronor

B2. Procentuell avvikelse från standardkostnad

Rank

Rank

Andel

Rank

74,9–100,0

Vindeln

128 578

290

26 063

10 492

34%

290

289

92,2

64

Vännäs

88 983

197

17 194

3 081

8%

214

204

93,9

30

Åsele

96 607

256

3 594

4 625

0%

128

106

95,0

21

Länsmedel

91 831

9%

92,3

Norrbottens län Arjeplog

112 478

285

12 879

3 439

13%

258

145

86,6

192

Arvidsjaur

103 146

278

17 016

5 073

12%

246

197

88,1

164

Boden

84 567

136

13 017

2 539

1%

130

97

94,1

28

Gällivare

94 691

241

15 154

4 050

11%

234

158

86,4

196

Haparanda

87 641

174

11 361

3 594

9%

219

217

87,9

168

Jokkmokk

98 455

267

19 593

4 018

6%

195

203

77,2

287

Kalix

94 460

240

20 404

5 287

11%

238

238

93,3

43

Kiruna

95 220

244

19 514

2 269

10%

232

202

89,4

137

Luleå

85 716

151

17 313

2 488

4%

177

124

95,7

14

Pajala

112 036

284

8 678

8 698

14%

264

169

97,0

5

Piteå

88 694

193

14 101

3 011

5%

190

64

95,6

15

Älvsbyn

84 662

137

9 499

5 842

0%

129

36

90,0

120

Överkalix

101 574

275

14 036

5 401

7%

213

68

90,5

106

Övertorneå

95 782

249

20 239

3 590

1%

141

210

92,7

51

Länsmedel

90 319

50 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

7%

90,3


C2. Antal elever per lärare

C3. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska (samtliga skolor) Matematik

Totalt

Engelska

Svenska

D1. Beräknat genom­ snittligt betyg på ämnes­ provet i matematik åk 9 Vårterminen 2012

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Högre

Lägre

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Poäng

8,0–14,9

3,1–72,2

0,1–8,3

0,6–23,7

0,7–18,8

1,9–34,9

0,6–24,1

6,2–15,0

12,1

25,6

0,7

7,8

6,1

14,6

6,0

10,5

Vägt medel, riket

11,6

25,0

0,9

7,7

5,5

14,0

5,9

10,2

Median, riket

10,3

37,7

..

5,9

11,8

19,2

11,5

8,1

272

Vindeln

10,5

35,4

1,2

1,2

4,8

11,1

2,5

10,7

89

Vännäs

9,9

40,0

..

..

3,3

..

24,1

6,2

289

9,9

29,0

1,4

7,3

7,5

14,5

10,2

10,0

8,0

15,6

3,1

3,1

..

6,9

6,9

12,7

6

10,7

33,9

..

13,3

8,3

27,6

5,2

8,1

272

11,1

30,3

..

4,9

5,3

12,7

3,8

9,7

185

Boden

10,4

34,8

0,6

13,7

4,0

16,5

5,7

10,1

153

Gällivare

10,7

45,9

..

11,1

7,4

13,9

6,9

7,4

283

Haparanda

8,9

13,8

1,7

8,8

3,5

15,5

10,3

10,3

133

Jokkmokk

11,7

16,9

0,6

14,3

1,3

21,9

3,3

9,5

203

Kalix

9,7

30,6

0,5

8,4

4,6

12,1

6,7

10,8

79

Kiruna

11,9

24,2

0,1

8,1

8,9

14,0

4,7

11,0

64

Luleå

10,4

53,7

4,5

14,9

1,5

22,4

6,0

7,5

281

Pajala

11,6

19,2

0,7

5,0

10,0

17,5

5,0

11,5

29

Piteå

10,1

16,3

1,1

10,8

8,6

21,0

3,7

12,0

12

Älvsbyn

10,6

3,1

..

15,2

..

3,2

12,9

11,1

56

Överkalix

9,5

39,6

..

15,2

4,3

34,9

4,7

8,3

267

Övertorneå

10,4

27,0

1,4

10,5

5,6

17,2

6,1

10,0

Rank

Kommun Min–max, riket

Åsele Länsmedel Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur

Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 51


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E1–E4 (.. Värde saknas eller sekretess) E2. Skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

E1. Jag känner mig trygg i skolan Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kom­ munala och fri­stående skolor. K: Endast kommunala skolor

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

40–97 76–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 156

5–85 46–100

Åk 8

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska Rank av bra 158 helt

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

5–63

40–97

0–40

19–90

Vägt medel

64

93

57

90

24

74

8

45

Median

65

94

60

93

20

75

7

45

Rank av 154

Stockholms län Danderyd

T

71

96

40

..

..

..

25

78

55

..

..

..

Ekerö

K

60

89

141

59

89

121

16

62

144

5

36

127

Huddinge

T

65

93

90

56

91

105

..

..

..

..

..

..

Järfälla

T

68

90

125

63

88

128

22

67

125

10

43

87

Lidingö

T

74

91

119

68

91

96

16

57

153

6

42

94

Nacka

T

70

93

88

59

91

102

25

78

55

12

51

47

Norrtälje

T

62

89

139

46

84

144

20

71

103

5

38

115

Nykvarn

T

54

97

38

63

95

44

8

67

130

4

45

77

65

93

90

58

92

89

27

73

83

9

37

120

67

89

138

64

88

127

27

65

132

12

46

72

64

90

128

52

85

141

19

69

117

7

47

69

69

92

109

67

86

138

16

59

152

10

39

107

*

Salem Sigtuna

T

Sollentuna

T

Solna

T

Stockholm

T

60

88

147

49

83

145

34

76

67

9

39

108

Sundbyberg

T

68

90

125

53

87

137

30

71

98

10

46

73

Södertälje

K

71

95

52

68

91

96

35

79

47

16

48

59

Tyresö

T

63

90

129

54

89

123

18

69

118

3

38

118

* *

*

*

Upplands Väsby

T

51

83

157

39

82

148

18

65

137

5

35

135

Upplands-Bro

T

68

92

111

59

86

139

29

70

106

10

35

133

Vallentuna

T

60

88

147

49

85

142

16

65

139

3

36

130

72

97

28

65

92

84

20

72

91

4

39

109

58

86

151

74

95

40

17

65

138

11

37

119

69

96

42

54

90

117

19

65

136

8

41

99

Uppsala län Heby

K

Håbo

K

Uppsala

T

*

*

Södermanlands län Eskilstuna

T

*

57

93

100

48

91

111

32

81

36

9

55

30

Flen

K

*

62

93

94

34

89

126

31

77

62

7

33

143 86

Katrineholm

K

*

57

91

123

66

91

98

17

60

148

11

43

Nyköping

K

*

56

94

82

58

96

34

20

76

70

10

56

28

Strängnäs

T

59

95

61

57

93

75

24

82

28

7

51

50

Trosa

K

66

88

146

44

83

146

22

68

121

6

45

74

Vingåker

K

59

91

122

..

..

..

16

74

82

..

..

.. 52

Östergötlands län Boxholm

K

49

100

7

68

96

27

12

85

15

5

50

Kinda

K

97

99

8

..

..

..

20

76

70

..

..

..

Motala

T

72

98

18

67

96

29

29

79

48

7

57

26 34

*

Söderköping

K

69

92

109

68

90

113

30

76

68

1

55

Vadstena

K

85

98

13

70

99

6

..

..

..

..

..

..

Ödeshög

K

69

100

5

85

98

8

19

84

19

8

81

4

52 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

*


E3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

Åk 8

Rank av 158

18–88 70–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 0–54

25–96

Åk 5

Rank av 155

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 159

14–92 62–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 6–51

49–94

Läsåret 2011/12

Rank av 155

Kommun Min–max

47

86

20

69

43

87

25

74

Vägt medel

47

88

19

70

43

89

25

78

Median

..

..

..

..

..

..

53

96

..

..

..

..

39

83

124

16

69

86

28

73

158

19

67

139

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

51

83

122

31

70

78

47

88

88

34

83

35

Järfälla

44

82

129

19

66

104

50

90

66

22

80

67

Lidingö

50

86

99

24

72

71

41

84

129

26

73

109

Nacka

48

85

108

16

60

131

40

84

130

23

73

113

Norrtälje

28

78

146

8

81

27

25

75

156

15

82

50

Nykvarn

45

86

102

31

65

109

52

88

86

37

75

95

Salem

45

78

143

21

66

103

40

80

145

27

77

82

Sigtuna

40

79

141

19

65

110

38

81

143

24

73

110

Sollentuna

45

79

140

20

60

130

48

84

126

32

80

64

Solna

49

85

107

20

62

124

37

80

146

19

59

149

Stockholm

49

83

123

20

55

146

44

85

116

27

73

107

Sundbyberg

55

88

72

28

66

102

70

95

23

39

80

61

Södertälje

44

85

112

13

63

121

32

77

151

23

71

126

Tyresö

35

81

135

8

51

149

34

75

154

21

71

127

Upplands Väsby

56

87

84

21

60

129

41

87

99

27

78

73

Upplands-Bro

44

86

103

13

58

141

32

78

149

22

69

133

Vallentuna

51

86

97

22

70

80

60

95

24

38

80

62

Heby

33

85

115

26

84

18

38

83

132

32

85

25

Håbo

42

88

80

16

71

76

42

88

92

25

76

87

Uppsala

52

86

96

21

67

96

52

90

64

26

78

76

46

86

101

10

68

93

46

91

60

22

73

115

Flen

27

77

148

13

60

132

26

78

150

30

76

85

Katrineholm

40

87

91

20

79

39

47

88

88

28

83

37

Nyköping

47

91

50

18

77

56

45

89

79

24

80

66

Strängnäs

33

83

126

18

58

140

41

86

108

11

67

141

29

78

145

..

..

..

45

91

61

..

..

..

54

91

46

13

86

13

22

83

136

40

88

12

54

98

4

..

..

..

48

89

76

..

..

..

Kinda

64

95

14

25

80

31

52

91

58

33

86

15

Motala

57

89

64

29

78

42

48

88

87

48

86

13

Söderköping

68

97

6

38

85

14

58

94

27

18

76

92

Vadstena

48

91

48

22

92

5

35

89

85

43

91

5

Ödeshög

Stockholms län Danderyd Ekerö Huddinge

Uppsala län

Södermanlands län Eskilstuna

Trosa Vingåker Östergötlands län Boxholm

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 53


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E1–E4 (.. Värde saknas eller sekretess) E2. Skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

E1. Jag känner mig trygg i skolan Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kom­ munala och fri­stående skolor. K: Endast kommunala skolor

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

40–97 76–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 156

5–85 46–100

Åk 8

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska Rank av bra 158 helt

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

5–63

40–97

0–40

19–90

Vägt medel

64

93

57

90

24

74

8

45

Median

65

94

60

93

20

75

7

45

Rank av 154

Jönköpings län Gislaved

K

57

95

65

57

92

90

22

70

108

8

38

113

Gnosjö

K

69

97

30

56

87

136

17

72

94

6

34

138

Habo

K

78

98

15

65

92

84

15

73

89

9

52

44

Jönköping

T

70

94

70

56

91

105

27

76

69

10

50

51

Mullsjö

K

67

95

54

..

..

..

20

72

91

..

..

..

Nässjö

K

58

95

63

58

95

48

19

73

85

4

44

82

Sävsjö

K

52

93

105

81

98

9

21

88

7

4

48

64

Vetlanda

K

75

93

85

65

92

84

28

70

107

6

38

114

Värnamo

K

66

95

56

62

96

32

21

78

58

11

51

48

*

*

Kronobergs län Alvesta

K

Lessebo

K

Markaryd

K

Tingsryd

K

* *

..

..

..

49

93

79

..

..

..

7

55

32

67

95

54

52

91

108

22

91

4

..

64

11

55

90

132

57

92

90

19

76

72

1

34

142

67

88

145

56

93

76

19

59

151

7

52

45

Kalmar län Borgholm

K

61

90

130

53

90

118

23

67

124

9

41

98

Högsby

K

65

95

58

50

96

39

18

61

146

7

41

101

Kalmar

K

Mönsterås

K

* *

*

62

97

35

64

98

13

12

79

53

9

59

19

79

98

14

64

97

20

23

78

57

12

54

35 26

Mörbylånga

K

84

97

23

71

96

26

27

81

38

7

57

Nybro

K

74

98

17

61

95

46

41

87

9

9

61

16

Torsås

K

55

86

152

64

89

119

24

60

147

2

41

103

Vimmerby

K

69

96

42

50

95

50

21

85

13

5

50

52

Västervik

T

67

92

114

60

..

..

25

73

84

7

..

..

T

78

94

67

70

94

54

44

84

16

6

43

91

Karlskrona

T

79

97

25

69

95

41

22

68

121

6

43

91

Olofström

K

80

94

66

67

93

64

26

84

17

1

30

148

Sölvesborg

K

*

71

96

40

36

79

152

13

83

25

21

35

132

Båstad

K

*

Eslöv

K

Gotland Gotland Blekinge län

*

Skåne län

Hässleholm

K

*

Kristianstad

K

*

Kävlinge

K

Lomma

K

Sjöbo

K

54 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

* *

*

49

89

144

37

74

154

49

85

12

19

71

5

58

90

131

58

93

73

33

75

74

4

50

54

74

97

27

62

90

114

17

77

64

4

50

54

55

92

116

52

88

131

23

71

100

8

40

105

65

95

58

70

97

17

17

72

94

9

58

22

63

98

21

71

98

10

16

65

139

5

38

115

46

94

84

58

90

116

14

71

104

10

54

36


E3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

Åk 8

Rank av 158

18–88 70–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 0–54

25–96

Åk 5

Rank av 155

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 159

14–92 62–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 6–51

49–94

Läsåret 2011/12

Rank av 155

Kommun Min–max

47

86

20

69

43

87

25

74

Vägt medel

47

88

19

70

43

89

25

78

Median

42

87

90

18

63

120

34

90

72

23

72

120

Gislaved

55

91

45

10

67

100

45

94

31

30

81

55

Gnosjö

58

89

63

12

64

116

50

94

28

24

76

88

Habo

51

86

97

20

71

75

49

89

75

28

74

102

Jönköping

28

90

62

..

..

..

55

95

25

..

..

..

Mullsjö

39

87

92

12

65

112

42

93

39

19

76

91

Nässjö

31

81

136

24

86

11

36

91

63

38

89

8

Sävsjö

54

91

46

22

73

70

42

88

92

24

82

47

Vetlanda

44

84

117

19

68

91

47

94

29

35

85

22

Värnamo

..

..

..

17

82

25

..

..

..

19

82

48

Alvesta

43

88

79

14

78

49

55

96

17

23

83

39

Lessebo

48

91

48

9

67

101

32

83

134

19

67

139

Markaryd

52

93

28

17

86

12

48

89

76

37

86

14

Tingsryd

42

78

144

24

79

36

44

92

48

22

81

59

Borgholm

61

92

34

9

68

94

47

98

9

23

53

153

Högsby

39

91

54

24

82

24

31

93

43

35

85

22

Kalmar

50

97

7

35

96

1

33

93

41

17

85

29

Mönsterås

56

90

55

31

82

22

43

88

91

23

84

33

Mörbylånga

68

95

13

22

77

53

58

91

56

26

86

18

Nybro

35

79

142

15

76

62

51

86

105

27

78

73

Torsås

36

94

26

8

69

89

44

95

26

19

82

48

Vimmerby

52

88

73

26

..

..

41

91

62

31

..

..

Västervik

58

92

35

21

75

65

63

91

54

24

73

110

64

95

14

19

67

97

51

87

95

25

80

65

60

95

16

14

67

99

59

98

7

17

85

29

Olofström

64

98

3

29

58

139

50

98

8

21

57

152

Sölvesborg

27

76

152

18

57

143

47

81

142

13

49

155

47

91

50

18

74

68

43

85

119

31

83

36

Eslöv

46

88

78

21

69

84

51

93

35

31

77

79

Hässleholm

44

84

117

17

62

125

46

89

78

26

76

86

Kristianstad

48

90

58

10

79

41

41

87

99

17

79

69

Kävlinge

39

84

121

23

75

64

25

90

74

15

72

123

Lomma

31

77

147

20

78

44

32

86

113

24

76

88

Sjöbo

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Gotland Gotland Blekinge län Karlskrona

Skåne län Båstad

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 55


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E1–E4 (.. Värde saknas eller sekretess) E2. Skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

E1. Jag känner mig trygg i skolan Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kom­ munala och fri­stående skolor. K: Endast kommunala skolor

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

40–97 76–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 156

5–85 46–100

Åk 8

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska Rank av bra 158 helt

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

5–63

40–97

0–40

19–90

Vägt medel

64

93

57

90

24

74

8

45

Median

65

94

60

93

20

75

7

45

Rank av 154

Skurup

K

43

90

135

42

92

94

11

72

97

8

41

99

Svedala

K

64

94

78

66

98

12

21

79

52

9

59

19

Örkelljunga

K

71

89

137

70

97

17

7

56

154

7

32

144

55

93

103

51

91

110

15

70

112

4

31

146

54

93

104

69

95

41

22

75

76

5

49

58

68

94

71

60

94

60

19

90

5

9

53

41

65

97

33

58

93

73

20

82

30

8

54

38

66

95

56

56

91

105

21

82

29

9

55

30

*

*

Västra Götalands län Ale

K

Alingsås

K

Bengtsfors

K

Bollebygd

K

Borås

K

Dals-Ed

K

41

84

156

33

83

147

17

81

41

4

35

136

Essunga

K

*

58

89

143

58

92

88

8

77

66

10

41

97

Färgelanda

K

*

75

98

16

72

96

25

31

83

20

10

54

36

..

..

..

42

93

80

..

..

..

2

34

141

63

94

79

61

96

33

9

80

46

4

37

123

57

93

100

57

91

103

24

71

99

8

47

67

88

98

11

5

46

156

63

87

8

17

58

21

48

90

134

68

94

55

13

62

145

4

39

109

92

92

107

76

96

24

59

59

150

34

70

6

65

94

75

52

96

38

17

72

94

3

44

83

* * *

Grästorp Gullspång

K

Göteborg

K

Hjo

K

Härryda

K

Karlsborg

K

Kungälv

K

Lerum

K

80

97

24

75

93

63

28

78

54

10

51

49

Lilla Edet

K

59

93

98

43

89

125

19

70

109

9

36

124

Mark

K

73

94

68

59

90

115

22

79

50

6

36

126

Partille

T

60

93

97

60

95

47

22

75

76

9

49

56

Skara

K

65

94

75

71

97

16

20

83

22

15

64

8

Stenungsund

K

61

93

95

66

94

56

19

74

81

6

48

63

Svenljunga

K

49

94

83

50

95

50

20

80

44

4

66

7

Tanum

K

52

80

159

34

80

150

22

79

50

3

36

130

Tjörn

K

65

94

75

62

93

67

14

69

119

4

36

129

Tranemo

K

81

99

9

50

93

78

28

91

3

3

44

83

Ulricehamn

K

70

98

20

69

97

19

22

87

10

8

82

3

Vara

T

69

97

30

45

88

132

15

67

126

40

86

2

Vänersborg

K

64

97

34

58

95

49

31

81

37

8

64

9

Åmål

K

*

58

96

47

61

93

68

23

84

18

12

44

79

Öckerö

K

*

58

96

47

72

92

81

22

75

76

3

34

140

Arvika

K

*

67

91

121

46

79

151

23

71

100

11

47

66

Eda

K

59

93

98

62

94

58

20

81

40

7

34

137

Hagfors

K

58

92

115

66

93

65

27

69

113

0

22

153

Kil

K

75

93

85

68

95

43

21

65

134

1

44

85

Torsby

K

66

94

74

65

91

99

12

67

128

6

45

74

*

* * *

* * *

Värmlands län

56 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

*


E3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

Åk 8

Rank av 158

18–88 70–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 0–54

25–96

Åk 5

Rank av 155

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 159

14–92 62–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 6–51

49–94

Läsåret 2011/12

Rank av 155

Kommun Min–max

47

86

20

69

43

87

25

74

Vägt medel

47

88

19

70

43

89

25

78

Median

40

84

120

8

58

142

48

92

47

33

66

142

Skurup

55

92

36

30

83

20

51

90

65

32

86

16

Svedala

44

71

157

21

72

72

49

82

137

41

92

2

Örkelljunga

38

82

131

13

66

107

41

86

108

17

74

106

Ale

36

81

134

19

78

45

42

86

107

26

81

58

Alingsås

52

88

73

10

80

32

42

92

50

20

72

121

Bengtsfors

..

..

..

..

..

..

33

90

73

27

78

73

Bollebygd

45

85

109

14

64

114

47

91

59

22

74

103

Borås

31

93

31

0

25

155

29

86

114

15

65

143

Dals-Ed

50

92

40

21

79

38

15

96

22

40

84

32

Essunga

67

88

71

40

92

3

55

100

1

37

94

1

Färgelanda

Västra Götalands län

..

..

..

11

64

117

..

..

..

16

76

93

Grästorp

43

94

25

4

63

123

37

83

133

13

70

131

Gullspång

37

83

125

17

66

105

47

85

115

27

73

107

Göteborg

66

87

83

8

39

152

80

98

5

29

75

96

Hjo

24

75

154

17

66

105

38

86

110

21

74

104

Härryda

88

88

70

22

76

59

92

92

45

24

86

19

Karlsborg

39

89

69

19

79

40

40

87

102

25

72

118

Kungälv

53

87

86

27

79

34

57

91

57

31

74

101

Lerum

47

87

89

15

61

127

42

90

68

23

69

132

Lilla Edet

55

92

36

14

74

69

29

94

33

20

81

60

Mark

46

90

59

22

77

53

45

89

79

25

72

118

Partille

47

89

68

26

85

15

50

92

46

27

81

56

Skara

39

85

114

23

77

52

38

86

110

21

71

127

Stenungsund

51

90

56

21

85

16

49

90

67

35

85

22

Svenljunga

46

91

52

12

66

108

37

93

40

14

69

136

Tanum

41

88

82

15

72

74

50

93

36

23

76

90

Tjörn

63

96

9

10

69

88

50

97

11

11

64

146

Tranemo

53

95

18

29

89

6

..

..

..

..

..

..

41

81

133

15

67

98

38

86

110

20

74

105

Vara

54

89

65

21

76

60

46

88

90

24

78

77

Vänersborg

49

86

100

18

78

47

42

96

19

34

82

43

Åmål

53

92

38

19

75

67

44

84

127

15

64

145

Öckerö

53

87

86

23

68

90

44

85

116

28

75

97

33

92

43

10

64

118

38

92

51

48

82

40

Eda

34

73

155

12

69

87

42

78

147

17

58

151

Hagfors

45

85

109

28

82

23

43

82

138

26

85

28

Kil

42

82

130

14

64

114

31

76

153

29

77

80

Torsby

Ulricehamn

Värmlands län Arvika

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 57


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E1–E4 (.. Värde saknas eller sekretess) E2. Skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

E1. Jag känner mig trygg i skolan Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kom­ munala och fri­stående skolor. K: Endast kommunala skolor

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

40–97 76–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 156

5–85 46–100

Åk 8

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska Rank av bra 158 helt

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Rank av 154

5–63

40–97

0–40

19–90

Vägt medel

64

93

57

90

24

74

8

45

Median

65

94

60

93

20

75

7

45

*

..

..

..

..

..

..

58

94

2

9

57

25

*

..

..

..

65

94

57

..

..

..

..

29

149 145

Örebro län Askersund

K

Degerfors

K

Hallsberg

K

68

93

89

52

91

108

19

78

59

4

32

Karlskoga

K

45

92

118

43

88

133

18

77

63

4

47

70

Kumla

K

61

89

140

57

92

90

20

65

135

9

35

134

Laxå

K

72

100

3

79

100

2

9

78

60

..

63

14

Lekeberg

K

87

98

12

66

92

83

18

82

31

8

64

9

Lindesberg

K

51

91

124

55

93

77

25

75

75

7

43

90

Ljusnarsberg

K

70

85

154

83

94

52

15

82

33

4

55

33

Arboga

K

61

93

95

62

95

45

13

67

127

3

23

152

Hallstahammar

K

76

99

10

59

97

21

26

88

6

10

56

28

Kungsör

K

57

93

100

61

94

59

11

67

129

3

45

78

Köping

K

55

90

132

61

93

68

17

73

88

4

38

117

Sala

K

65

95

58

55

97

23

23

81

39

7

44

80

Surahammar

K

44

88

150

48

89

124

12

71

105

6

40

106

Västerås

T

71

93

87

60

93

71

27

69

114

7

48

62

Avesta

K

55

97

37

61

91

101

25

83

21

11

53

40

Borlänge

K

68

92

111

63

89

120

23

68

120

11

40

104

Hedemora

K

48

83

158

37

81

149

16

64

143

5

42

95

Leksand

K

60

89

141

60

93

71

10

52

155

7

37

121

Ludvika

K

58

94

81

65

96

31

13

76

73

6

49

57

Malung-Sälen

K

72

98

18

59

97

21

16

85

14

6

58

23

Rättvik

K

64

93

92

60

100

4

29

86

11

10

30

147 43

*

Västmanlands län

*

Dalarnas län

*

Smedjebacken

K

76

96

39

61

93

68

20

83

22

6

53

Säter

K

71

97

29

49

84

143

16

82

32

4

43

93

Vansbro

K

74

95

51

62

88

129

23

72

90

5

36

127

*

53

92

117

53

96

37

32

80

42

12

47

65

*

67

94

72

60

94

60

18

73

87

6

44

81

61

98

22

55

96

35

21

69

116

8

48

61

*

Hallands län Falkenberg

K

Kungsbacka

K

Laholm

K

*

Gävleborgs län Bollnäs

K

*

61

94

80

68

96

27

18

70

111

17

62

15

Hofors

K

*

68

92

111

47

91

112

22

65

133

11

48

60

Hudiksvall

K

60

96

45

76

97

15

23

69

115

9

43

88

Ockelbo

K

69

95

53

55

85

140

..

..

..

..

..

..

Sandviken

T

52

86

153

57

91

103

21

64

142

7

37

121

58 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


E3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

Åk 8

Rank av 158

18–88 70–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 0–54

25–96

Åk 5

Rank av 155

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 159

14–92 62–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 6–51

49–94

Läsåret 2011/12

Rank av 155

Kommun Min–max

47

86

20

69

43

87

25

74

Vägt medel

47

88

19

70

43

89

25

78

Median

33

75

153

5

27

154

60

98

6

16

75

99

Askersund

..

..

..

18

47

150

..

..

..

29

82

46

Degerfors

49

88

77

12

57

144

36

89

84

20

72

121

Hallsberg

25

87

93

8

68

95

39

90

70

30

82

45

Karlskoga

51

87

88

20

59

136

42

82

139

24

73

110

Kumla

41

91

53

46

92

2

28

62

159

26

59

148

Laxå

53

95

18

26

80

30

38

94

32

36

82

42

Lekeberg

45

82

128

12

71

77

42

89

83

18

69

134

44

95

22

28

78

43

41

97

14

40

92

3

48

89

67

19

69

85

31

74

157

16

69

135

Arboga

60

93

27

16

59

137

46

94

30

30

78

71

Hallstahammar

41

84

119

19

68

91

44

86

106

15

76

94

Kungsör

45

85

111

11

60

134

44

85

116

28

77

81

Köping

49

89

66

16

70

83

36

90

71

22

73

115

Sala

42

88

80

8

63

122

21

81

144

27

75

98

Surahammar

47

82

127

26

70

79

50

81

141

31

71

125

Västerås

49

93

29

27

75

63

41

85

121

22

73

115

Avesta

54

86

94

54

86

10

37

82

140

32

81

52

Borlänge

31

70

158

18

65

111

31

75

155

19

77

84

Hedemora

38

76

149

17

70

82

42

79

147

20

71

129

Leksand

51

88

76

19

77

55

31

85

124

21

78

78

Ludvika

57

94

24

25

84

19

44

97

12

27

92

4

Malung-Sälen

57

100

1

30

80

28

50

93

36

20

50

154

63

91

44

20

70

81

45

89

79

35

89

9

34

90

61

10

64

118

38

96

20

16

60

147

Säter

70

96

8

16

55

147

70

96

16

35

78

70

Vansbro

52

88

73

21

76

60

41

87

99

23

77

83

Falkenberg

50

92

40

21

75

65

44

87

98

21

70

130

Kungsbacka

53

92

38

26

87

9

38

92

51

29

85

27

Laholm

43

92

42

32

84

17

43

92

49

31

81

53

38

76

149

12

60

133

41

85

121

38

80

62

Hofors

51

90

56

26

79

35

44

84

127

31

81

53

Hudiksvall

36

80

139

13

62

126

33

84

131

11

75

100

Ockelbo

30

82

132

16

72

73

37

88

94

27

81

56

Sandviken

Örebro län

Lindesberg Ljusnarsberg Västmanlands län

Dalarnas län

Rättvik Smedjebacken

Hallands län

Gävleborgs län Bollnäs

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 59


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E1–E4 (.. Värde saknas eller sekretess) E2. Skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

E1. Jag känner mig trygg i skolan Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kom­ munala och fri­stående skolor. K: Endast kom­ munala skolor

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommu­ nen

Min–max

Åk 5 Andel stäm­ mer helt Andel och stäm­ mer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

40–97 76–100

Andel stäm­ mer helt Andel och stäm­ mer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 156

5–85 46–100

Åk 8

Andel stäm­ mer helt Andel och stäm­ mer ganska Rank av bra 158 helt

Andel stäm­ mer helt Andel och stäm­ mer ganska bra helt

5–63

40–97

0–40

19–90

Vägt medel

64

93

57

90

24

74

8

45

Median

65

94

60

93

20

75

7

45

Rank av 154

Västernorrlands län Kramfors

K

67

94

72

56

89

122

12

82

34

5

58

24

Sundsvall

K

72

91

120

60

87

135

42

81

35

20

60

18

Örnsköldsvik

K

63

93

93

51

92

93

20

80

44

6

52

46

Härjedalen

K

51

93

106

70

99

6

25

82

27

14

63

12

Ragunda

K

71

94

69

78

100

3

48

97

1

24

90

1

Strömsund

K

*

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Åre

K

*

67

97

32

63

92

87

10

77

65

..

26

151

*

Jämtlands län

*

Västerbottens län Malå

K

..

..

..

75

91

95

..

..

..

3

19

154

Nordmaling

K

62

97

35

76

94

53

27

82

26

4

39

109

Robertsfors

K

58

95

63

61

98

14

5

40

158

5

63

13

Skellefteå

K

76

92

108

64

91

100

23

71

100

9

43

88

Storuman

K

64

100

6

54

94

62

7

68

123

..

54

39

Umeå

T

81

95

49

..

..

..

22

75

76

..

..

..

Vindeln

K

46

76

160

23

55

155

38

74

80

9

36

124

Vännäs

K

66

85

155

58

88

130

6

44

157

3

26

150

Arjeplog

K

91

100

1

31

75

153

41

77

61

19

38

112

Arvidsjaur

K

70

100

4

67

96

29

15

83

24

5

45

76

Boden

K

*

79

100

2

69

98

11

23

80

43

8

47

67

Haparanda

K

*

59

95

61

60

100

4

19

72

93

..

47

71

Kalix

K

81

95

49

82

100

1

28

79

49

7

61

17

Kiruna

K

*

40

90

136

66

93

65

12

51

156

5

34

139

Luleå

K

*

76

97

26

..

..

..

19

73

85

..

..

..

Pajala

K

63

96

44

68

92

82

20

66

131

7

53

42

Piteå

K

59

96

46

55

96

35

19

70

109

6

41

102

Överkalix

K

*

59

88

149

73

87

134

12

65

141

14

41

96

Övertorneå

K

*

65

90

127

..

..

..

15

60

149

..

..

..

*

Norrbottens län

60 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

*

*


E3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

Åk 8

Rank av 158

18–88 70–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 0–54

25–96

Åk 5

Rank av 155

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 159

14–92 62–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 6–51

49–94

Läsåret 2011/12

Rank av 155

Kommun Min–max

47

86

20

69

43

87

25

74

Vägt medel

47

88

19

70

43

89

25

78

Median

44

85

112

26

83

21

44

89

82

30

85

26

Kramfors

77

92

32

40

77

50

61

91

55

51

83

34

Sundsvall

46

95

21

17

78

48

37

92

53

18

79

68

Örnsköldsvik

51

96

10

28

92

4

42

97

13

28

91

6

45

90

60

22

88

8

29

87

104

17

85

29

Ragunda

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Strömsund

39

93

30

3

60

135

27

93

44

11

82

51

Åre

..

..

..

6

56

145

..

..

..

6

65

144

Malå

77

94

23

24

79

36

57

99

3

35

68

137

Nordmaling

18

85

116

35

79

33

39

85

123

45

85

21

Robertsfors

55

87

85

22

64

113

49

84

125

34

71

124

Skellefteå

39

98

5

12

77

57

32

93

42

21

86

20

Storuman

52

85

106

..

..

..

46

87

97

..

..

..

27

73

156

25

60

128

14

77

152

6

59

150

Vindeln

48

80

137

10

55

148

50

87

96

17

68

138

Vännäs

74

92

33

6

32

153

73

96

15

44

82

41

Arjeplog

75

95

11

27

80

29

45

98

10

24

89

10

Arvidsjaur

71

99

2

19

78

45

55

99

4

32

86

16

Boden

29

86

105

11

47

151

36

87

103

19

89

11

Haparanda

72

95

12

24

88

7

70

93

34

41

89

7

Kalix

42

80

138

29

77

51

28

83

135

29

78

72

Kiruna

40

86

104

..

..

..

22

96

21

..

..

..

Luleå

50

95

20

36

76

58

43

85

119

31

82

44

Pajala

54

95

17

27

81

26

41

90

69

28

83

37

Piteå

35

76

151

14

59

138

47

100

2

23

73

114

Överkalix

53

86

95

..

..

..

43

93

38

..

..

..

Västernorrlands län

Jämtlands län Härjedalen

Västerbottens län

Umeå

Norrbottens län

Övertorneå

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 61


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E5–E8 (.. Värde saknas eller sekretess) E5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kommunala och fristående skolor. K: Endast kommunala skolor.

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Åk 8

Rank av 160

22–98 60–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 155

10–69 61–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 156

25–96 71–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 7–69

58–96

Vägt medel

64

93

36

83

57

89

37

81

Median

68

95

37

86

53

89

34

81

Rank av 152

Stockholms län Danderyd

T

74

98

19

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Ekerö

K

65

93

115

34

86

77

44

84

135

32

78

108

Huddinge

T

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

89

Järfälla

T

72

94

100

47

85

82

57

85

122

45

81

75

Lidingö

T

69

94

103

45

88

57

57

86

112

35

77

116

Nacka

T

72

96

55

45

91

34

61

90

69

36

82

67

Norrtälje

T

67

93

112

34

83

106

57

91

61

31

82

71

Nykvarn

T

*

44

88

153

29

88

65

31

81

148

19

75

133

71

96

56

46

86

72

61

91

57

48

81

74

*

66

92

127

45

81

118

50

81

143

34

78

105

Salem Sigtuna

T

Sollentuna

T

62

93

116

35

83

104

48

86

118

32

76

124

Solna

T

68

92

126

38

81

120

56

83

136

36

75

127

Stockholm

T

46

87

154

24

72

149

80

95

20

54

83

57

Sundbyberg

T

68

94

104

33

76

8

50

82

140

42

74

135

Södertälje

K

80

96

47

50

82

110

73

94

23

40

82

65

Tyresö

T

67

95

86

37

86

74

51

84

129

37

80

84

Upplands Väsby

T

55

89

152

30

82

114

41

83

138

29

75

131

Upplands-Bro

T

72

94

100

38

79

131

48

79

149

31

78

109

Vallentuna

T

62

92

131

29

80

130

51

86

116

30

81

78

75

97

30

42

85

85

57

92

48

44

82

62

65

92

129

47

89

49

70

89

78

26

73

138

68

96

65

37

87

70

53

91

64

30

81

78

*

*

*

Uppsala län Heby

K

Håbo

K

Uppsala

T

*

*

Södermanlands län Eskilstuna

T

*

66

92

127

30

82

114

53

90

72

29

78

114

Flen

K

*

61

92

132

40

78

133

51

92

50

38

90

17

Katrineholm

K

*

58

92

133

37

83

103

36

75

154

38

82

66

Nyköping

K

*

56

93

122

38

92

32

47

86

120

41

87

37

Strängnäs

T

74

97

31

45

88

57

55

89

84

39

86

45

Trosa

K

54

91

141

22

78

140

40

81

145

13

68

147

Vingåker

K

50

82

157

..

..

..

45

91

67

..

..

.. 6

Östergötlands län Boxholm

K

78

98

17

45

98

4

29

88

101

40

93

Kinda

K

81

99

9

..

..

..

51

98

8

..

..

..

Motala

T

82

99

7

41

91

35

63

94

26

43

91

13

Söderköping

K

82

97

24

45

90

43

64

93

35

44

89

22

Vadstena

K

61

96

73

35

83

104

53

96

17

38

80

83

Ödeshög

K

70

96

60

52

99

2

54

95

22

48

90

15

62 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

*

*


E7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E8. Sammanvägt resultat fråga 1–7

Åk 8

Rank av 155

32–92 68–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 153

14–79 55–98

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

27–88 76–97

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Läsåret 2011/12

Rank av 156

13–50 55–91

Kommun Min–max

61

87

52

85

52

87

34

75

Vägt medel

60

88

52

86

51

88

33

77

Median

..

..

..

..

..

..

56

92

30

..

..

..

46

76

143

51

88

62

43

80

152

31

73

116

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

62

80

124

60

84

102

54

84

125

41

76

82

Järfälla

63

82

112

55

82

118

53

83

134

36

75

94

Lidingö

59

84

104

48

85

96

54

87

88

36

78

63

Nacka

58

88

77

42

82

125

50

86

111

28

72

126

Norrtälje

57

87

81

42

93

22

35

82

145

26

80

53

Nykvarn

65

91

58

54

83

111

55

88

76

40

74

104

Salem

60

76

142

54

78

136

51

80

150

37

73

113

Sigtuna

52

82

115

48

81

127

46

83

139

31

73

117

Sollentuna

58

73

148

67

86

75

51

80

148

39

72

120

Solna

64

92

52

54

85

92

53

86

105

33

69

144

Stockholm

64

81

117

56

78

135

53

84

126

34

70

138

Sundbyberg

81

96

23

69

90

37

66

92

33

44

77

73

Södertälje

54

80

127

47

82

121

47

83

138

31

73

118

Tyresö

52

77

140

46

83

113

41

79

155

25

68

147

Upplands Väsby

68

82

110

47

70

150

55

84

119

33

69

141

Upplands-Bro

51

79

135

46

81

128

45

82

144

27

70

137

Vallentuna

58

83

108

59

79

130

56

89

71

39

75

91

Heby

50

80

129

32

95

11

47

83

137

35

80

54

Håbo

58

85

95

53

85

93

50

87

93

32

76

87

Uppsala

69

90

61

51

87

72

54

89

72

31

77

75

Eskilstuna

65

93

44

52

89

50

52

89

68

29

74

102

Flen

68

85

91

71

89

45

41

80

154

38

75

96

Katrineholm

68

90

62

59

89

48

48

88

86

36

83

29

Nyköping

62

88

73

57

86

77

52

90

54

35

80

51

Strängnäs

57

81

118

45

88

64

45

83

142

23

70

140

68

100

3

..

..

..

45

87

98

..

..

..

44

73

150

78

96

5

41

88

79

41

87

9

55

99

7

..

..

..

58

94

11

..

..

..

Kinda

66

90

64

63

88

54

61

92

27

40

84

22

Motala

64

97

17

63

94

12

59

90

48

43

83

27

Söderköping

76

98

11

44

86

90

57

97

2

35

85

16

Vadstena

50

80

129

56

83

110

49

91

46

45

91

2

Ödeshög

Stockholms län Danderyd Ekerö Huddinge

Uppsala län

Södermanlands län

Trosa Vingåker Östergötlands län Boxholm

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 63


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E5–E8 (.. Värde saknas eller sekretess) E5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kommunala och fristående skolor. K: Endast kommunala skolor.

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Åk 8

Rank av 160

22–98 60–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 155

10–69 61–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 156

25–96 71–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 7–69

58–96

Vägt medel

64

93

36

83

57

89

37

81

Median

68

95

37

86

53

89

34

81

Rank av 152

Jönköpings län Gislaved

K

66

96

66

30

85

94

47

88

99

34

82

68

Gnosjö

K

69

99

12

10

67

152

51

96

18

34

78

105

Habo

K

67

95

86

46

93

25

48

90

73

18

77

120

Jönköping

T

72

95

78

40

82

111

55

89

84

33

78

107

Mullsjö

K

67

93

112

..

..

..

52

100

4

..

..

..

Nässjö

K

63

96

71

32

85

91

53

92

49

27

80

93

Sävsjö

K

64

99

14

53

92

28

53

88

93

54

88

27

Vetlanda

K

71

95

79

40

85

86

48

86

118

33

80

88

Värnamo

K

62

96

72

42

90

44

58

96

16

41

90

16

*

*

Kronobergs län Alvesta

K

Lessebo

K

Markaryd

K

Tingsryd

K

* *

..

..

..

33

86

78

..

..

..

27

82

72

71

97

33

34

89

52

52

97

11

34

89

25

70

97

37

35

86

75

48

81

144

30

87

41

67

98

20

51

93

21

65

96

15

45

93

4

Kalmar län Borgholm

K

63

89

149

33

84

98

42

87

107

29

88

32

Högsby

K

76

96

50

23

89

55

59

94

29

34

79

96

Kalmar

K

67

97

40

50

93

22

44

89

89

45

93

4

Mönsterås

K

77

98

18

45

93

27

72

98

6

46

89

21

Mörbylånga

K

77

95

77

50

93

22

64

92

46

44

92

9

Nybro

K

82

99

7

36

91

37

70

95

21

42

87

36

Torsås

K

58

96

74

39

83

102

58

87

103

37

81

76

Vimmerby

K

58

96

75

24

91

40

48

93

41

25

80

94

Västervik

T

71

96

56

42

..

..

54

88

92

44

..

..

T

67

93

112

37

84

97

61

89

79

36

81

77

Karlskrona

T

81

96

46

44

87

66

65

92

44

45

86

42

Olofström

K

78

97

26

36

85

89

57

94

31

24

92

10

Sölvesborg

K

*

80

97

25

36

72

148

66

92

43

29

72

141

Båstad

K

*

Eslöv

K

Hässleholm

K

*

Kristianstad

K

*

Kävlinge

K

Lomma

K

Sjöbo

K

* *

*

Gotland Gotland Blekinge län

*

Skåne län

64 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

* *

*

37

60

160

17

66

153

63

91

55

33

74

136

70

96

60

41

88

61

47

89

87

32

77

117

69

96

63

46

85

83

58

91

156

42

79

95

65

94

105

36

81

121

56

89

81

32

76

124

71

97

33

38

94

17

53

89

85

35

86

48

54

95

95

31

90

48

49

91

64

28

84

56

48

93

124

40

92

30

41

87

107

30

72

140


E7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E8. Sammanvägt resultat fråga 1–7

Åk 8

Rank av 155

32–92 68–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 153

14–79 55–98

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

27–88 76–97

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Läsåret 2011/12

Rank av 156

13–50 55–91

Kommun Min–max

61

87

52

85

52

87

34

75

Vägt medel

60

88

52

86

51

88

33

77

Median

55

84

106

48

85

96

46

87

91

31

74

108

Gislaved

56

98

14

49

86

83

52

92

26

28

71

128

Gnosjö

61

88

75

45

87

74

54

90

63

31

77

72

Habo

65

88

72

52

83

112

56

88

81

34

76

90

Jönköping

60

85

94

..

..

..

50

90

56

..

..

..

Mullsjö

47

81

123

46

86

87

46

88

82

28

76

88

Nässjö

57

85

97

68

88

53

45

89

67

46

84

21

Sävsjö

60

93

46

48

86

85

54

88

83

34

77

79

Vetlanda

75

93

42

61

90

38

53

91

45

39

81

39

Värnamo

..

..

..

39

88

66

..

..

..

27

81

42

Alvesta

55

98

15

68

95

7

52

95

8

32

84

23

Lessebo

53

68

155

53

91

32

46

84

128

29

75

97

Markaryd

69

95

30

63

97

3

55

88

75

39

86

13

Tingsryd

61

85

93

51

92

26

48

84

123

32

79

58

Borgholm

53

92

57

36

88

67

54

90

60

26

73

114

Högsby

52

81

120

59

86

76

44

90

64

41

85

15

Kalmar

80

100

1

61

98

2

59

95

7

40

87

7

Mönsterås

66

86

86

56

88

56

60

90

57

40

85

19

Mörbylånga

68

90

62

54

87

69

66

94

17

36

83

26

Nybro

69

84

100

60

89

47

50

83

140

35

77

77

Torsås

61

97

21

41

95

10

48

94

16

25

80

49

Vimmerby

63

87

80

58

..

..

53

88

84

..

..

..

Västervik

73

96

25

47

91

35

63

91

40

34

77

71

76

96

24

59

91

29

63

90

53

38

78

61

74

94

35

46

85

98

62

94

14

29

77

78

Olofström

70

92

50

29

72

148

59

94

15

29

64

154

Sölvesborg

49

85

99

14

55

153

46

81

146

22

64

153

59

92

54

60

93

20

51

88

77

35

80

55

Eslöv

65

87

79

53

84

103

54

90

58

37

76

83

Hässleholm

53

87

83

51

80

129

49

87

100

32

72

124

Kristianstad

63

85

92

52

84

104

51

88

85

33

82

33

Kävlinge

41

80

131

52

86

82

41

86

106

32

78

67

Lomma

62

95

31

52

91

33

39

86

107

33

79

60

Sjöbo

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Gotland Gotland Blekinge län Karlskrona

Skåne län Båstad

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 65


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E5–E8 (.. Värde saknas eller sekretess) E5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kommunala och fristående skolor. K: Endast kommunala skolor.

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Åk 8

Rank av 160

22–98 60–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 155

10–69 61–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 156

25–96 71–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 7–69

58–96

Vägt medel

64

93

36

83

57

89

37

81

Median

68

95

37

86

53

89

34

81

Rank av 152

Skurup

K

55

95

94

25

67

151

42

89

89

25

58

152

Svedala

K

71

96

56

43

89

50

64

93

35

39

86

45

Örkelljunga

K

60

89

151

52

93

20

38

71

155

45

87

35

63

92

130

26

78

137

52

84

128

32

75

128

22

75

159

37

89

51

57

89

81

30

78

111

66

96

66

34

91

39

71

94

24

46

85

52

65

97

41

46

90

42

47

92

52

37

85

53

70

96

60

31

82

113

51

88

98

24

72

143

*

*

Västra Götalands län Ale

K

Alingsås

K

Bengtsfors

K

Bollebygd

K

Borås

K

Dals-Ed

K

62

98

22

17

61

154

45

90

75

31

75

130

Essunga

K

*

65

96

68

42

94

15

34

92

53

48

85

51

Färgelanda

K

*

77

96

48

64

94

13

76

100

1

50

92

8

..

..

..

23

78

139

..

..

..

7

63

150

71

100

4

44

97

6

66

100

2

20

77

119

61

93

118

31

79

132

49

84

131

32

75

128

90

95

76

32

81

122

67

91

54

24

69

146

* * *

Grästorp Gullspång

K

Göteborg

K

Hjo

K

Härryda

K

Karlsborg

K

Kungälv

K

Lerum

*

*

42

90

147

32

85

91

34

81

147

28

79

99

98

98

15

48

98

3

96

96

12

32

88

30

66

95

88

34

89

52

46

84

132

30

80

92

K

71

95

79

42

83

101

53

86

113

40

75

126

Lilla Edet

K

71

95

79

25

77

142

53

83

137

34

80

86

Mark

K

76

97

28

32

86

79

56

94

32

33

87

40

Partille

T

66

95

88

38

87

69

51

84

129

34

80

86

Skara

K

68

90

143

48

95

10

54

91

63

40

96

2

Stenungsund

K

65

96

68

33

83

107

44

87

106

33

82

69

Svenljunga

K

74

96

53

47

97

5

55

91

62

45

91

11

Tanum

K

56

93

122

18

73

147

46

90

74

18

73

139

Tjörn

K

57

91

139

35

86

75

41

79

151

31

88

31

Tranemo

K

80

99

10

30

78

134

64

97

10

24

79

102

Ulricehamn

K

60

95

92

42

87

67

..

..

..

..

..

..

Vara

T

58

91

137

23

83

108

33

85

126

30

78

111

Vänersborg

K

70

94

102

40

85

86

58

90

70

33

80

88

Åmål

K

*

76

97

28

40

88

63

66

96

14

42

89

23

Öckerö

K

*

71

93

111

27

78

136

59

86

111

17

65

148

Arvika

K

*

Eda

K

Hagfors

K

Kil

K

Torsby

K

* *

* * *

Värmlands län

66 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

*

73

93

109

32

81

122

52

88

95

26

72

142

58

95

93

32

77

141

53

87

104

36

76

122

54

83

156

15

71

150

39

72

155

17

64

149

61

97

44

39

91

36

51

85

125

31

86

49

64

91

134

34

82

112

51

89

87

33

83

60


E7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E8. Sammanvägt resultat fråga 1–7

Åk 8

Rank av 155

32–92 68–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 153

14–79 55–98

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

27–88 76–97

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Läsåret 2011/12

Rank av 156

13–50 55–91

Kommun Min–max

61

87

52

85

52

87

34

75

Vägt medel

60

88

52

86

51

88

33

77

Median

71

90

60

67

92

24

44

87

87

30

68

149

Skurup

66

92

51

65

89

46

56

91

44

41

84

20

Svedala

56

80

125

49

93

21

46

77

159

41

81

45

Örkelljunga

64

84

101

38

76

143

47

84

120

26

70

136

Ale

58

85

95

46

88

63

42

83

132

33

80

56

Alingsås

57

85

97

46

83

113

54

91

41

32

80

57

Bengtsfors

43

90

69

35

93

23

39

91

39

30

82

34

Bollebygd

61

86

89

51

84

105

52

89

69

30

75

99

Borås

38

69

153

38

71

149

38

86

112

20

59

155

Dals-Ed

61

100

4

79

98

1

42

92

35

43

82

36

Essunga

79

98

10

63

96

6

66

95

6

48

88

5

Färgelanda

Västra Götalands län

..

..

..

32

88

68

..

..

..

19

71

132

Grästorp

57

88

78

43

82

123

49

91

42

27

75

100

Gullspång

55

79

133

47

82

121

47

84

124

31

73

115

Göteborg

87

97

16

63

91

27

77

93

18

25

66

150

Hjo

44

78

138

48

79

132

35

80

149

31

74

110

Härryda

92

92

49

46

86

87

88

88

80

40

86

12

Karlsborg

49

75

145

49

82

119

46

85

85

30

77

33

Kungälv

69

86

84

56

82

116

59

89

74

40

77

76

Lerum

62

84

103

23

69

151

50

86

108

25

69

146

Lilla Edet

56

87

82

47

89

52

52

91

43

30

78

68

Mark

55

80

126

49

84

106

49

87

99

34

78

64

Partille

62

93

45

56

94

14

52

90

49

40

87

6

Skara

55

81

119

44

84

109

46

86

109

32

77

74

Stenungsund

50

81

121

57

92

25

50

89

73

37

87

8

Svenljunga

54

92

56

24

79

134

45

88

78

18

68

148

43

77

141

36

79

133

44

84

121

29

76

89

Tjörn

65

89

70

43

82

123

62

95

4

24

73

119

Tranemo

Tanum

..

..

..

..

..

..

51

94

13

37

89

4

56

93

47

44

90

43

44

86

113

31

81

46

Ulricehamn Vara

64

89

71

55

91

31

55

90

59

34

81

40

Vänersborg

61

91

59

63

93

19

54

92

28

39

81

44

Åmål

53

83

109

45

86

89

51

87

92

28

71

134

Öckerö

55

78

137

40

72

146

52

85

117

29

71

133

66

93

43

57

91

30

47

90

47

36

74

107

Eda

39

75

147

36

72

147

42

77

158

23

64

152

Hagfors

50

75

144

44

85

99

49

83

135

34

81

41

Kil

55

79

133

50

85

95

46

83

141

33

75

93

Torsby

Värmlands län Arvika

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 67


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E5–E8 (.. Värde saknas eller sekretess) E5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kommunala och fristående skolor. K: Endast kommunala skolor.

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Åk 8

Rank av 160

22–98 60–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 155

10–69 61–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 156

25–96 71–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Rank av 152

7–69

58–96

Vägt medel

64

93

36

83

57

89

37

81

Median

68

95

37

86

53

89

34

81

*

64

95

91

31

86

80

83

97

9

44

88

29

*

..

..

..

18

89

56

..

..

..

24

77

118 50

Örebro län Askersund

K

Degerfors

K

Hallsberg

K

69

99

12

17

74

146

54

93

40

23

86

Karlskoga

K

57

93

121

26

82

117

40

90

76

32

82

70

Kumla

K

74

96

53

44

85

84

52

85

123

37

78

104

Laxå

K

65

81

158

67

100

1

53

87

104

46

96

1

Lekeberg

K

71

95

79

36

90

46

55

93

39

44

82

62

Lindesberg

K

62

93

116

29

85

95

45

88

100

27

78

115

Ljusnarsberg

K

64

97

42

40

95

12

57

100

3

66

92

7

Arboga

K

69

95

85

39

85

88

46

84

132

33

80

88

Hallstahammar

K

77

99

11

36

80

128

62

94

27

26

75

132

Kungsör

K

69

92

125

28

89

54

49

86

117

39

87

38

Köping

K

60

91

136

31

81

124

52

86

115

30

78

111

Sala

K

71

97

33

33

84

98

52

88

95

30

79

97

Surahammar

K

58

91

137

30

86

81

40

81

145

44

86

43

Västerås

T

75

94

99

42

84

96

57

84

127

44

82

62

Avesta

K

64

96

70

29

78

135

60

91

59

30

81

78

Borlänge

K

76

96

50

42

81

119

63

87

102

33

70

145

Hedemora

K

53

90

145

28

82

116

43

76

153

33

80

88

Leksand

K

61

93

118

32

80

129

52

81

142

35

80

85

Ludvika

K

70

95

83

40

94

16

41

83

138

25

79

101

Malung-Sälen

K

81

100

2

44

94

14

64

93

35

50

89

20

Rättvik

K

64

100

6

40

90

45

43

86

121

50

80

82

Smedjebacken

K

77

96

48

43

86

73

61

91

57

40

84

54

Säter

K

71

100

4

30

76

143

43

91

68

16

71

144

Vansbro

K

86

93

107

..

..

..

74

93

34

..

..

..

*

59

90

144

36

88

64

52

88

95

40

83

58

*

70

95

83

32

85

91

53

86

113

30

79

97

73

97

32

50

93

22

56

94

32

44

91

12

*

Västmanlands län

*

Dalarnas län

*

*

Hallands län Falkenberg

K

Kungsbacka

K

Laholm

K

*

Gävleborgs län Bollnäs

K

*

68

97

38

41

92

29

51

92

50

35

76

123

Hofors

K

*

81

93

108

33

75

144

65

92

44

38

76

121

Hudiksvall

K

71

96

56

50

91

33

53

88

93

38

86

47

Ockelbo

K

54

95

95

40

80

127

46

79

150

15

75

134

Sandviken

T

49

90

146

41

88

61

..

..

..

..

..

..

68 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


E7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E8. Sammanvägt resultat fråga 1–7

Åk 8

Rank av 155

32–92 68–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 153

14–79 55–98

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

27–88 76–97

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Läsåret 2011/12

Rank av 156

13–50 55–91

Kommun Min–max

61

87

52

85

52

87

34

75

Vägt medel

60

88

52

86

51

88

33

77

Median

63

97

19

44

94

17

52

93

25

21

71

130

Askersund

..

..

..

35

82

126

..

..

..

27

71

129

Degerfors

59

90

68

45

90

42

51

90

55

25

72

127

Hallsberg

55

94

40

57

95

8

40

89

70

29

78

65

Karlskoga

64

82

111

68

85

91

52

84

127

37

72

121

Kumla

56

78

136

63

82

115

46

82

143

47

85

18

Laxå

62

96

27

57

90

40

55

93

19

39

83

30

Lekeberg

58

77

139

45

84

108

47

85

116

28

75

98

Lindesberg

64

97

17

60

94

13

51

93

20

46

86

11

Ljusnarsberg

60

94

39

30

77

141

47

85

114

29

71

131

Arboga

72

94

36

40

74

144

60

94

9

31

74

106

Hallstahammar

64

84

101

55

88

57

48

85

118

31

78

62

Kungsör

58

79

132

56

77

140

47

84

122

32

72

123

Köping

58

86

90

54

88

58

51

89

66

31

76

80

Sala

50

81

121

49

86

83

38

83

136

30

75

95

Surahammar

69

81

116

58

79

131

57

83

131

38

75

92

Västerås

56

95

32

49

91

34

50

91

37

33

77

69

Avesta

66

90

64

57

86

77

55

86

110

42

76

84

Borlänge

38

71

152

42

78

138

37

76

160

26

72

122

Hedemora

48

73

149

48

84

107

44

78

157

31

74

112

Leksand

59

84

104

53

86

81

46

86

103

33

80

52

Ludvika

79

99

5

65

93

18

59

95

5

39

87

10

Malung-Sälen

79

93

41

20

90

44

55

93

21

33

74

101

Rättvik

75

98

12

58

90

39

60

92

29

38

81

47

Smedjebacken

68

94

37

40

88

65

49

93

23

24

69

142

Säter

91

98

9

52

87

70

70

92

32

24

69

145

Vansbro

62

86

88

57

86

77

50

87

90

35

79

59

Falkenberg

53

80

128

53

85

93

51

87

97

32

76

85

Kungsbacka

63

90

66

53

88

60

52

90

50

38

84

24

Laholm

56

95

33

46

91

36

49

90

51

39

83

28

53

82

114

48

86

85

53

84

130

32

74

109

Hofors

63

82

112

52

87

70

52

86

102

40

81

48

Hudiksvall

62

88

73

53

89

49

43

87

96

27

78

66

Ockelbo

59

92

54

50

89

51

35

84

129

28

76

81

Sandviken

Örebro län

Västmanlands län

Dalarnas län

Hallands län

Gävleborgs län Bollnäs

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 69


Tabellbilaga

tabell 1. Elevernas syn på skolan och undervisningen, indikatorer E5–E8 (.. Värde saknas eller sekretess) E5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Läsåret 2011/12

Kommun

Åk 5 Åk 8 T: Kommunala och fristående skolor. K: Endast kommunala skolor.

* Svars­ frekvens lägre än 70 % av eleverna i kommunen

Min–max

Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Åk 8

Rank av 160

22–98 60–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 155

10–69 61–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 156

25–96 71–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt 7–69

58–96

Vägt medel

64

93

36

83

57

89

37

81

Median

68

95

37

86

53

89

34

81

Rank av 152

Västernorrlands län Kramfors

K

76

96

50

44

88

59

58

94

30

41

86

Sundsvall

K

79

94

98

53

83

100

69

92

42

59

87

33

Örnsköldsvik

K

63

97

43

33

90

47

42

96

19

19

82

73

Härjedalen

K

68

97

38

42

96

7

49

91

65

59

95

3

Ragunda

K

55

94

106

46

95

11

39

87

109

33

90

18

Strömsund

K

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Åre

K

63

34

85

90

..

..

..

..

..

.. 109

*

44

Jämtlands län

*

*

..

..

*

69

96

Västerbottens län Malå

K

..

..

..

25

75

145

..

..

..

31

78

Nordmaling

K

77

97

27

24

81

125

62

94

27

51

82

61

Robertsfors

K

42

95

97

69

93

18

30

90

77

58

90

14

Skellefteå

K

73

93

109

42

80

126

56

89

82

39

78

103

Storuman

K

66

98

21

36

91

37

56

88

91

30

90

19

Umeå

T

55

91

140

..

..

..

46

84

132

..

..

..

Vindeln

K

38

84

155

11

61

155

25

82

141

16

60

151

Vännäs

K

62

91

135

14

83

109

50

78

152

28

79

99

Arjeplog

K

91

100

1

44

88

59

87

96

13

69

88

26

Arvidsjaur

K

82

98

16

55

95

9

67

98

7

47

87

34

Boden

K

*

77

100

3

40

92

30

64

99

5

34

83

59

Haparanda

K

*

62

89

150

25

78

138

59

89

80

25

81

81

Kalix

K

65

95

90

26

87

71

63

91

55

38

87

39

Kiruna

K

*

57

98

23

40

87

68

39

87

109

36

84

55

Luleå

K

*

60

97

45

..

..

..

52

85

123

..

..

..

Pajala

K

77

90

142

62

93

19

58

90

70

48

88

28

Piteå

K

71

97

33

46

93

25

58

92

47

41

89

24

Överkalix

K

*

71

89

148

23

91

41

65

94

25

41

73

137

Övertorneå

K

*

58

93

120

..

..

..

63

93

38

..

..

..

*

Norrbottens län

70 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

*

*


E7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena Åk 5 Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

E8. Sammanvägt resultat fråga 1–7

Åk 8

Rank av 155

32–92 68–100

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 5

Rank av 153

14–79 55–98

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Åk 8

Rank av 160

27–88 76–97

Andel stämmer helt Andel och stämmer ganska bra helt

Läsåret 2011/12

Rank av 156

13–50 55–91

Kommun Min–max

61

87

52

85

52

87

34

75

Vägt medel

60

88

52

86

51

88

33

77

Median

63

86

87

49

82

119

52

89

65

36

82

38

Kramfors

68

86

85

65

84

101

67

90

62

50

80

50

Sundsvall

50

96

28

44

95

9

46

93

24

27

81

43

Örnsköldsvik

55

95

34

60

97

4

49

93

22

43

90

3

65

94

38

54

88

58

50

92

34

39

91

1

Ragunda

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Strömsund

54

93

48

57

86

77

38

92

36

24

72

125

..

..

..

47

72

145

..

..

..

28

65

151

Malå

62

97

20

51

76

142

61

94

10

38

74

105

Nordmaling

32

69

154

71

84

100

32

80

153

49

85

17

Robertsfors

61

92

53

53

88

60

56

87

94

38

74

111

Skellefteå

51

99

8

53

94

16

45

92

31

29

84

25

Storuman

..

..

..

..

..

..

43

86

104

..

..

..

..

..

..

..

..

..

27

78

156

13

55

156

Vindeln

73

95

29

58

88

55

51

80

151

27

70

139

Vännäs

87

96

22

56

82

116

78

94

12

38

69

143

Arjeplog

77

100

2

46

87

73

62

96

3

39

83

31

Arvidsjaur

77

99

6

63

91

27

64

97

1

38

82

35

Boden

63

90

66

42

78

138

47

87

95

26

74

103

Haparanda

Västernorrlands län

Jämtlands län Härjedalen

Åre Västerbottens län

Umeå

Norrbottens län

..

..

..

..

..

..

54

91

38

31

86

14

Kalix

48

75

146

48

78

137

38

81

147

36

76

86

Kiruna

58

98

13

..

..

..

47

90

52

..

..

..

Luleå

60

83

107

54

94

15

53

86

101

44

83

32

Pajala

59

88

76

49

90

41

52

90

61

36

82

37

Piteå

59

71

151

41

68

152

50

83

133

33

70

135

Överkalix

63

96

26

..

..

..

51

87

89

..

..

..

Övertorneå

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 71


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Kommunal 2013

84 491

Stockholms län Botkyrka

86 274

97,4

32,23

20,13

185 909

85 320

Danderyd

31 960

99,9

29,45

17,35

292 969

84 010

Ekerö

26 160

72,9

31,33

19,23

249 345

83 895

Haninge

79 430

93,8

31,88

19,78

208 594

84 400

Huddinge

101 010

99,2

32,05

19,95

214 770

81 735

Järfälla

68 210

99,8

31,08

18,98

219 778

83 480

Lidingö

44 434

98,3

30,72

18,62

251 259

83 206

Nacka

92 873

98,8

30,71

18,61

248 201

85 574

Norrtälje

56 634

56,7

32,02

19,92

193 613

83 717

Nykvarn

9 442

75,4

32,05

19,95

243 117

81 612

Nynäshamn

26 572

80,3

31,93

19,83

202 099

84 435

Salem

15 881

98,8

32,00

19,90

232 988

80 904

Sigtuna

42 272

85,5

32,08

19,98

208 274

84 963

Sollentuna

66 859

99,9

30,20

18,10

242 130

83 167

Solna

71 293

100,0

29,22

17,12

227 780

82 156

Stockholm

881 235

100,0

29,43

17,33

225 566

81 477

Sundbyberg

40 793

100,0

30,98

18,88

215 117

87 441

Södertälje

89 473

91,0

32,23

20,13

189 388

86 394

Tyresö

43 764

99,1

31,58

19,48

232 682

82 362

Täby

65 364

99,6

29,73

17,63

262 986

82 384

Upplands Väsby

40 723

97,7

31,28

19,18

215 898

81 011

Upplands-Bro

24 353

90,2

31,68

19,58

215 682

85 485

Vallentuna

31 215

82,3

31,08

18,98

240 541

84 068

Vaxholm

11 126

85,9

31,88

19,78

250 252

85 319

Värmdö

39 387

75,7

32,18

20,08

238 002

85 935

Österåker

40 269

86,8

30,75

18,65

235 712

84 021

Länsmedel

81 808

91,0

31,22

19,12

228 564

83 094

Enköping

40 349

67,7

32,00

20,84

202 900

83 260

Heby

13 364

61,1

33,66

22,50

179 737

85 267

Håbo

19 883

88,9

32,50

21,34

230 390

82 207

Knivsta

15 279

66,3

32,07

20,91

242 409

85 173

Tierp

20 156

64,9

32,15

20,99

182 870

85 138

202 625

87,3

32,00

20,84

202 274

83 851

Älvkarleby

9 059

88,6

33,35

22,19

184 511

80 415

Östhammar

21 262

66,7

32,85

21,69

195 290

81 670

Länsmedel

42 747

73,9

32,57

21,41

202 548

83 631

Eskilstuna

98 765

88,2

32,95

22,18

185 833

84 468

Flen

16 019

71,6

33,10

22,33

179 620

85 124

Gnesta

10 442

66,2

32,95

22,18

200 702

79 183

Katrineholm

32 549

82,0

32,95

22,18

183 273

84 051

Nyköping

52 336

81,9

32,25

21,48

200 161

83 327

Oxelösund

11 236

97,1

33,05

22,28

192 580

77 884

Uppsala län

Uppsala

Södermanlands län

72 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket Stockholms län

Förortskommuner till storstäderna

Södertälje

Haninge

Kristianstad

Eskilstuna

Förortskommuner till storstäderna

Lidingö

Lomma

Täby

Vellinge

Danderyd

Botkyrka

Förortskommuner till storstäderna

Vallentuna

Staffanstorp

Stenungsund

Knivsta

Ekerö

Förortskommuner till storstäderna

Botkyrka

Kristianstad

Huddinge

Karlskrona

Haninge

Förortskommuner till storstäderna

Sundsvall

Eskilstuna

Borås

Kristianstad

Huddinge

Förortskommuner till storstäderna

Solna

Kalmar

Mölndal

Varberg

Järfälla

Förortskommuner till storstäderna

Lomma

Danderyd

Sollentuna

Täby

Lidingö

Förortskommuner till storstäderna

Sollentuna

Kungsbacka

Mölndal

Växjö

Turism- och besöksnäringskommuner

Hässleholm

Örnsköldsvik

Karlskrona

Trollhättan

Förortskommuner till större städer

Salem

Kil

Öckerö

Trosa

Förortskommuner till storstäderna

Kumla

Upplands-Bro

Strängnäs

Sandviken

Förortskommuner till storstäderna

Nykvarn

Gnesta

Kil

Öckerö

Pendlingskommuner

Ale

Strängnäs

Falköping

Eslöv

Förortskommuner till storstäderna

Mölndal

Täby

Nacka

Kungsbacka

Förortskommuner till storstäderna

Järfälla

Kalmar

Tyresö

Varberg

Storstäder

Göteborg

Malmö

Uppsala

Linköping

Stockholm

Förortskommuner till storstäderna

Motala

Upplands Väsby

Falkenberg

Alingsås

Sundbyberg

Större städer

Botkyrka

Haninge

Eskilstuna

Borås

Förortskommuner till storstäderna

Kungälv

Lerum

Kävlinge

Lidköping

Förortskommuner till storstäderna

Sollentuna

Partille

Lidingö

Solna

Förortskommuner till storstäderna

Alingsås

Falkenberg

Ystad

Sundbyberg

Förortskommuner till storstäderna

Kumla

Nynäshamn

Strängnäs

Alvesta

Upplands-Bro

Förortskommuner till storstäderna

Ekerö

Kävlinge

Staffanstorp

Knivsta

Vallentuna

Förortskommuner till storstäderna

Härryda

Knivsta

Vellinge

Sunne

Förortskommuner till storstäderna

Österåker

Härryda

Vallentuna

Kiruna

Förortskommuner till storstäderna

Värmdö

Härryda

Vallentuna

Kungälv

Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna

Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby

Vaxholm Värmdö Österåker Länsmedel Uppsala län

Kommuner i tätbefolkad region

Vänersborg

Trelleborg

Ängelholm

Värnamo

Pendlingskommuner

Hultsfred

Flen

Klippan

Osby

Enköping Heby

Förortskommuner till storstäderna

Upplands-Bro

Nynäshamn

Kumla

Lilla Edet

Håbo

Förortskommuner till större städer

Staffanstorp

Tjörn

Vallentuna

Ekerö

Varuproducerande kommuner

Säffle

Arvika

Klippan

Lindesberg

Större städer

Linköping

Västerås

Jönköping

Örebro

Förortskommuner till större städer

Hjo

Säter

Olofström

Tranås

Turism- och besöksnäringskommuner

Skurup

Örkelljunga

Gnesta

Oxelösund

Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länsmedel Södermanlands län

Större städer

Borås

Huddinge

Gävle

Sundsvall

Kommuner i tätbefolkad region

Klippan

Heby

Vimmerby

Orust

Eskilstuna

Förortskommuner till större städer

Örkelljunga

Kil

Salem

Älvkarleby

Gnesta

Kommuner i tätbefolkad region

Ronneby

Söderhamn

Köping

Karlshamn

Katrineholm

Större städer

Uddevalla

Trollhättan

Trelleborg

Gotland

Nyköping

Varuproducerande kommuner

Skurup

Mellerud

Östhammar

Gnesta

Oxelösund

Flen

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 73


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Kommunal 2013

84 491

Strängnäs

33 072

76,2

32,50

21,73

212 436

84 136

Trosa

11 529

82,2

32,03

21,26

227 364

82 432

Vingåker

8 775

66,0

33,50

22,73

180 915

82 375

30 525

79,0

32,81

22,04

195 876

83 581

Boxholm

5 206

69,0

32,49

21,57

188 002

83 835

Finspång

20 791

79,9

32,85

21,93

192 625

84 208

9 744

65,8

31,65

20,73

188 248

84 931

Länsmedel Östergötlands län

Kinda Linköping

148 521

89,4

30,90

19,98

196 203

82 756

Mjölby

26 195

79,6

31,65

20,73

193 481

81 502

Motala

41 867

83,9

31,90

20,98

184 292

82 294

Norrköping

132 124

90,1

31,95

21,03

189 038

82 291

Söderköping

14 143

61,1

31,85

20,93

199 342

83 760

Vadstena

7 338

75,9

32,25

21,33

190 364

80 480

Valdemarsvik

7 597

58,3

32,65

21,73

172 407

84 220

Ydre

3 612

43,2

32,40

21,48

183 540

86 973

11 446

76,7

32,65

21,73

187 332

83 104

5 200

55,1

32,30

21,38

176 837

83 146

33 368

71,4

32,11

21,19

187 824

82 700

Aneby

6 407

60,7

32,90

22,24

189 984

81 511

Eksjö

16 368

77,9

33,07

22,41

192 784

83 523

Gislaved

28 732

81,1

32,65

21,99

197 782

84 238

9 354

74,7

33,05

22,39

200 105

84 293 83 405

Åtvidaberg Ödeshög Länsmedel Jönköpings län

Gnosjö Habo

10 879

70,1

33,08

22,42

213 163

129 478

89,8

32,15

21,49

200 182

83 104

Mullsjö

7 070

87,5

32,65

21,99

198 677

81 836

Nässjö

29 382

82,5

32,45

21,79

189 290

83 429

Sävsjö

10 844

74,1

32,58

21,92

187 896

83 164

Tranås

18 145

84,2

32,22

21,56

183 241

81 409

Vaggeryd

13 148

74,7

32,00

21,34

204 330

85 274

Vetlanda

26 297

75,2

32,17

21,51

194 354

85 065

Värnamo

33 012

78,2

31,75

21,09

204 102

84 166

Länsmedel

26 086

77,7

32,52

21,86

196 607

83 511

Jönköping

Kronobergs län Alvesta

19 034

68,0

32,46

21,81

191 338

84 793

Lessebo

8 012

87,3

32,85

22,20

181 948

83 635

Ljungby

27 423

71,2

32,11

21,46

193 054

84 645

Markaryd

9 477

76,2

31,65

21,00

174 384

83 276

Tingsryd

12 141

62,4

32,11

21,46

177 044

83 552

9 276

72,1

32,65

22,00

189 908

89 811

Växjö

84 800

86,1

31,31

20,66

199 773

83 828

Älmhult

15 724

70,4

32,00

21,35

202 367

84 921

Länsmedel

23 236

74,2

32,14

21,49

188 727

84 417

Uppvidinge

74 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket

Pendlingskommuner

Värnamo

Sandviken

Upplands-Bro

Nynäshamn

Förortskommuner till större städer

Åtvidaberg

Arboga

Eksjö

Svedala

Pendlingskommuner

Tidaholm

Aneby

Töreboda

Sotenäs

Strängnäs Trosa Vingåker Länsmedel Östergötlands län

Pendlingskommuner

Lessebo

Kinda

Herrljunga

Timrå

Boxholm

Varuproducerande kommuner

Ludvika

Nora

Söderköping

Laholm

Finspång

Kommuner i tätbefolkad region

Herrljunga

Lessebo

Boxholm

Munkedal

Större städer

Västerås

Jönköping

Norrköping

Helsingborg

Kommuner i tätbefolkad region

Mora

Mariestad

Bollnäs

Ystad

Mjölby

Kommuner i tätbefolkad region

Falkenberg

Västervik

Katrineholm

Borlänge

Motala

Större städer

Helsingborg

Västerås

Jönköping

Örebro

Förortskommuner till större städer

Svalöv

Timrå

Älmhult

Tomelilla

Pendlingskommuner

Karlsborg

Vännäs

Mullsjö

Båstad

Turism- och besöksnäringskommuner

Bengtsfors

Strömstad

Osby

Munkedal

Pendlingskommuner

Dals-Ed

Tierp

Filipstad

Orust

Ydre

Pendlingskommuner

Arboga

Tibro

Forshaga

Eksjö

Åtvidaberg

Pendlingskommuner

Perstorp

Malå

Essunga

Skinnskatteberg

Kinda Linköping

Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik

Ödeshög Länsmedel Jönköpings län

Pendlingskommuner

Vingåker

Tidaholm

Sotenäs

Degerfors

Kommuner i tätbefolkad region

Höör

Arboga

Åtvidaberg

Mora

Aneby Eksjö

Varuproducerande kommuner

Falköping

Vetlanda

Lindesberg

Eslöv

Gislaved

Varuproducerande kommuner

Tranemo

Åstorp

Sävsjö

Bjuv

Förortskommuner till större städer

Säter

Mönsterås

Surahammar

Olofström

Habo

Större städer

Västerås

Helsingborg

Norrköping

Linköping

Jönköping

Pendlingskommuner

Säter

Vadstena

Älvkarleby

Kil

Mullsjö

Kommuner i tätbefolkad region

Sandviken

Laholm

Kumla

Nynäshamn

Nässjö

Varuproducerande kommuner

Bjuv

Osby

Hallsberg

Åstorp

Sävsjö

Varuproducerande kommuner

Olofström

Hallstahammar

Säter

Hjo

Tranås

Varuproducerande kommuner

Orust

Klippan

Flen

Burlöv

Varuproducerande kommuner

Lindesberg

Arvika

Orust

Falköping

Vetlanda

Varuproducerande kommuner

Oskarshamn

Mark

Strängnäs

Ljungby

Värnamo

Gnosjö

Vaggeryd

Länsmedel Kronobergs län Pendlingskommuner

Timrå

Laholm

Kumla

Nybro

Alvesta

Pendlingskommuner

Boxholm

Hörby

Kinda

Herrljunga

Lessebo

Varuproducerande kommuner

Oskarshamn

Mark

Eslöv

Ludvika

Varuproducerande kommuner

Högsby

Laxå

Sävsjö

Valdemarsvik

Varuproducerande kommuner

Burlöv

Färgelanda

Ockelbo

Nordmaling

Varuproducerande kommuner

Storfors

Årjäng

Eda

Ljusdal

Större städer

Karlstad

Kristianstad

Luleå

Skellefteå

Kommuner i tätbefolkad region

Söderköping

Alvesta

Svalöv

Oskarshamn

Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 75


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Kommunal 2013

84 491

Kalmar län Borgholm

10 768

44,2

32,45

21,58

169 724

85 934

8 991

70,6

32,08

21,21

185 592

83 907

13 550

81,1

32,78

21,91

174 797

84 608

Högsby

5 730

67,0

32,58

21,71

167 365

84 131

Kalmar

63 671

87,9

32,68

21,81

191 662

83 159

Mönsterås

12 799

70,2

32,28

21,41

191 694

81 948

Mörbylånga

14 256

65,9

32,28

21,41

198 314

86 007

Nybro

19 486

77,5

32,70

21,83

175 907

82 785

Oskarshamn

26 144

84,4

32,38

21,51

200 890

83 666

6 858

53,1

32,30

21,43

176 497

86 609

Vimmerby

15 403

72,6

32,73

21,86

188 062

84 736

Västervik

35 892

80,5

32,03

21,16

183 291

82 514

Länsmedel

19 462

71,3

32,44

21,57

183 650

83 688

57 241

58,4

33,10

33,10

178 609

83 405

Karlshamn

31 132

82,6

33,40

22,21

184 085

82 329

Karlskrona

63 691

80,8

32,70

21,51

192 402

83 413

Olofström

12 896

79,3

33,35

22,16

178 517

80 990

Ronneby

27 788

75,6

33,55

22,36

180 865

83 163

Sölvesborg

16 808

76,6

33,46

22,27

181 553

84 403

Länsmedel

30 463

79,0

33,29

22,10

183 484

83 048

Bjuv

14 866

91,8

31,28

20,89

184 214

83 154

Bromölla

12 250

83,7

32,15

21,76

184 085

81 879

Burlöv

17 011

98,0

30,48

20,09

185 940

84 129

Båstad

14 263

70,5

30,62

20,23

194 331

81 786

Eslöv

31 744

80,8

30,63

20,24

196 539

84 471

Helsingborg

132 011

95,6

30,60

20,21

192 461

83 166

Hässleholm

50 163

79,2

31,00

20,61

180 771

83 688

Höganäs

24 863

89,2

30,12

19,73

207 000

82 400

Hörby

14 958

59,1

30,87

20,48

186 087

83 237

Höör

15 526

71,3

31,32

20,93

198 102

82 826

Klippan

16 660

73,7

30,40

20,01

178 776

85 128

Kristianstad

80 507

82,5

31,25

20,86

189 831

84 632

Kävlinge

29 427

90,5

28,90

18,51

226 250

84 210

Landskrona

42 560

92,7

30,63

20,24

175 992

84 305

Lomma

22 298

95,7

29,63

19,24

252 118

82 948

Lund

112 950

94,7

31,23

20,84

195 781

83 757

Malmö

307 758

99,5

31,33

20,94

172 762

85 280

12 637

75,8

32,15

21,76

180 452

83 449

7 096

80,2

30,95

20,56

169 494

83 109

Emmaboda Hultsfred

Torsås

Gotland Gotland Blekinge län

Skåne län

Osby Perstorp

76 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket Kalmar län

Turism- och besöksnäringskommuner

Robertsfors

Gagnef

Rättvik

Kramfors

Varuproducerande kommuner

Herrljunga

Vara

Kinda

Burlöv

Borgholm

Varuproducerande kommuner

Heby

Flen

Klippan

Filipstad

Pendlingskommuner

Markaryd

Sävsjö

Gnosjö

Laxå

Större städer

Falun

Järfälla

Uddevalla

Trollhättan

Varuproducerande kommuner

Tidaholm

Forshaga

Säter

Tibro

Förortskommuner till större städer

Robertsfors

Sunne

Gagnef

Leksand

Varuproducerande kommuner

Sölvesborg

Laholm

Timrå

Ludvika

Nybro

Varuproducerande kommuner

Värnamo

Ljungby

Ludvika

Laholm

Oskarshamn

Varuproducerande kommuner

Nordanstig

Rättvik

Robertsfors

Säffle

Varuproducerande kommuner

Osby

Bjuv

Flen

Burlöv

Kommuner i tätbefolkad region

Motala

Katrineholm

Ronneby

Köping

Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga

Torsås Vimmerby Västervik Länsmedel Gotland

Turism- och besöksnäringskommuner

Trollhättan

Nyköping

Uddevalla

Norrtälje

Gotland

Kommuner i tätbefolkad region

Ronneby

Sjöbo

Bollnäs

Katrineholm

Karlshamn

Större städer

Örnsköldsvik

Varberg

Norrtälje

Trollhättan

Karlskrona

Varuproducerande kommuner

Tranås

Hjo

Säter

Fagersta

Olofström

Kommuner i tätbefolkad region

Karlshamn

Katrineholm

Ludvika

Söderhamn

Kommuner i tätbefolkad region

Vara

Nybro

Burlöv

Tingsryd

Blekinge län

Ronneby Sölvesborg Länsmedel Skåne län

Förortskommuner till större städer

Åstorp

Sävsjö

Vimmerby

Hallsberg

Bjuv

Pendlingskommuner

Östra Göinge

Hofors

Sotenäs

Tidaholm

Bromölla

Förortskommuner till storstäderna

Tingsryd

Vara

Ulricehamn

Sölvesborg

Burlöv

Turism- och besöksnäringskommuner

Eksjö

Höör

Åtvidaberg

Arboga

Båstad

Förortskommuner till större städer

Mark

Falköping

Ljungby

Ale

Större städer

Norrköping

Västerås

Jönköping

Örebro

Helsingborg

Större städer

Norrtälje

Mark

Gotland

Trelleborg

Hässleholm

Pendlingskommuner

Tjörn

Staffanstorp

Boden

Härnösand

Förortskommuner till större städer

Strömstad

Lessebo

Askersund

Tanum

Förortskommuner till större städer

Eksjö

Leksand

Båstad

Sjöbo

Pendlingskommuner

Flen

Säffle

Lindesberg

Burlöv

Större städer

Karlskrona

Växjö

Skellefteå

Sundsvall

Förortskommuner till större städer

Staffanstorp

Vallentuna

Höganäs

Lerum

Kommuner i tätbefolkad region

Nässjö

Sandviken

Sävsjö

Bjuv

Förortskommuner till storstäderna

Lidingö

Partille

Hammarö

Knivsta

Större städer

Umeå

Nacka

Jönköping

Karlstad

Storstäder

Uppsala

Örebro

Norrköping

Helsingborg

Pendlingskommuner

Munkedal

Vimmerby

Götene

Sävsjö

Varuproducerande kommuner

Ödeshög

Tanum

Hagfors

Tomelilla

Eslöv

Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 77


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Kommunal 2013

84 491

Simrishamn

18 997

69,0

30,90

20,51

175 432

82 400

Sjöbo

18 290

62,2

31,31

20,92

186 639

84 064

Skurup

14 955

72,8

30,41

20,02

196 846

79 203

Staffanstorp

22 534

88,9

29,18

18,79

226 189

84 242

Svalöv

13 275

67,9

30,88

20,49

193 409

84 654

Svedala

19 971

84,0

30,63

20,24

220 068

84 135

Tomelilla

12 917

64,4

31,00

20,61

175 841

83 776

Trelleborg

42 605

81,6

30,75

20,36

192 514

83 114

Vellinge

33 615

90,5

28,89

18,50

239 241

85 052

Ystad

28 558

81,5

30,50

20,11

194 699

81 822

Åstorp

14 806

91,9

30,68

20,29

185 555

84 464

Ängelholm

39 742

81,4

29,43

19,04

202 325

82 730

Örkelljunga

9 655

70,0

29,15

18,76

176 823

80 673

Östra Göinge

13 620

76,9

31,50

21,11

182 257

82 113

Länsmedel

38 275

81,4

30,63

20,24

193 904

83 870

Falkenberg

41 423

74,6

31,52

21,10

195 125

83 408

Halmstad

93 231

90,7

30,85

20,43

197 097

82 590

Hylte

10 032

65,8

31,87

21,45

190 893

82 385

Kungsbacka

76 786

79,3

31,75

21,33

233 650

84 526

Laholm

23 458

65,6

31,00

20,58

188 838

83 870

Varberg

59 186

72,5

30,75

20,33

202 554

83 677

Länsmedel

50 686

74,8

31,29

20,87

201 360

83 555

Ale

27 842

79,5

33,00

21,87

212 377

83 848

Alingsås

38 355

77,7

32,49

21,36

198 868

82 256

9 588

68,6

33,55

22,42

164 569

83 888 83 236

Hallands län

Västra Götalands län

Bengtsfors Bollebygd

8 507

57,1

32,72

21,59

217 003

104 867

89,6

32,19

21,06

194 686

83 589

4 665

62,5

34,34

23,21

161 611

86 101

Essunga

5 502

45,5

32,70

21,57

181 954

83 253

Falköping

31 689

73,0

32,73

21,60

187 238

84 355

Färgelanda

6 549

54,5

33,89

22,76

174 507

84 221

Grästorp

5 639

51,4

32,70

21,57

186 998

80 341

Gullspång

5 221

64,8

33,62

22,49

166 020

78 460

Göteborg

526 089

98,9

32,25

21,12

194 796

83 441

13 092

61,3

32,90

21,77

195 219

83 016

9 282

54,5

33,29

22,16

188 075

83 787 80 194

Borås Dals-Ed

Götene Herrljunga Hjo

8 832

73,9

32,70

21,57

187 629

35 223

86,3

31,75

20,62

234 391

84 293

6 699

76,7

32,20

21,07

186 411

80 381

Kungälv

41 753

68,9

32,57

21,44

218 479

83 535

Lerum

39 070

88,5

31,78

20,65

231 845

82 727

Lidköping

38 254

75,9

31,99

20,86

196 857

82 272

Härryda Karlsborg

78 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket

Kommuner i tätbefolkad region

Sala

Hagfors

Köping

Skara

Förortskommuner till större städer

Arboga

Tibro

Eksjö

Finspång

Simrishamn

Förortskommuner till storstäderna

Oxelösund

Östhammar

Mellerud

Örkelljunga

Förortskommuner till storstäderna

Höganäs

Stenungsund

Knivsta

Kävlinge

Pendlingskommuner

Söderköping

Vara

Timrå

Sölvesborg

Svalöv

Förortskommuner till storstäderna

Staffanstorp

Finspång

Tjörn

Bollebygd

Svedala

Pendlingskommuner

Nybro

Söderköping

Tanum

Svalöv

Pendlingskommuner

Enköping

Vänersborg

Nyköping

Sandviken

Förortskommuner till storstäderna

Härryda

Österåker

Lerum

Värmdö

Kommuner i tätbefolkad region

Mariestad

Mjölby

Karlskoga

Kristinehamn

Förortskommuner till större städer

Bjuv

Tranemo

Sävsjö

Gnosjö

Pendlingskommuner

Kungälv

Piteå

Lidköping

Vänersborg

Ängelholm

Varuproducerande kommuner

Smedjebacken

Hallstahammar

Gnesta

Hedemora

Örkelljunga

Pendlingskommuner

Hofors

Bromölla

Grums

Norberg

Sjöbo Skurup Staffanstorp

Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp

Östra Göinge Länsmedel Hallands län

Kommuner i tätbefolkad region

Borlänge

Motala

Katrineholm

Alingsås

Större städer

Gävle

Karlstad

Växjö

Luleå

Falkenberg

Varuproducerande kommuner

Lilla Edet

Askersund

Ovanåker

Strömstad

Förortskommuner till storstäderna

Mölndal

Skellefteå

Luleå

Nacka

Kommuner i tätbefolkad region

Timrå

Nybro

Alvesta

Ulricehamn

Laholm

Större städer

Örnsköldsvik

Trollhättan

Karlskrona

Nyköping

Varberg

Halmstad Hylte Kungsbacka

Länsmedel Västra Götalands län Förortskommuner till storstäderna

Eslöv

Ljungby

Sigtuna

Oskarshamn

Pendlingskommuner

Lidköping

Falkenberg

Karlshamn

Enköping

Alingsås

Ale

Varuproducerande kommuner

Valdemarsvik

Ljusnarsberg

Strömstad

Hallsberg

Bengtsfors

Förortskommuner till storstäderna

Tjörn

Leksand

Svedala

Nora

Större städer

Eskilstuna

Huddinge

Örebro

Sundsvall

Glesbygdkommuner

Munkfors

Filipstad

Ydre

Säffle

Pendlingskommuner

Tibro

Malå

Ödeshög

Grästorp

Kommuner i tätbefolkad region

Eslöv

Lindesberg

Vetlanda

Arvika

Pendlingskommuner

Ockelbo

Nordmaling

Tingsryd

Hällefors

Förortskommuner till större städer

Malå

Kungsör

Skinnskatteberg

Arboga

Grästorp

Varuproducerande kommuner

Orsa

Norberg

Hofors

Grums

Gullspång

Storstäder

Malmö

Uppsala

Västerås

Örebro

Göteborg

Varuproducerande kommuner

Osby

Vårgårda

Kumla

Hallsberg

Varuproducerande kommuner

Kinda

Lessebo

Hällefors

Boxholm

Pendlingskommuner

Älvkarleby

Säter

Olofström

Fagersta

Förortskommuner till storstäderna

Vellinge

Österåker

Värmdö

Lerum

Kommuner i tätbefolkad region

Vadstena

Vännäs

Mullsjö

Älvsbyn

Förortskommuner till storstäderna

Ängelholm

Piteå

Lerum

Lidköping

Förortskommuner till storstäderna

Kävlinge

Kungälv

Tyresö

Ängelholm

Lerum

Kommuner i tätbefolkad region

Alingsås

Ängelholm

Mjölby

Vänersborg

Lidköping

Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda

Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 79


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Kommunal 2013

84 491

Lilla Edet

12 580

62,3

33,50

22,37

193 633

82 556

Lysekil

14 396

74,6

33,19

22,06

184 511

80 980

Mariestad

23 739

76,5

32,39

21,26

186 114

81 654

Mark

33 763

65,0

32,34

21,21

191 981

84 113

Mellerud

8 946

55,6

33,73

22,60

159 934

76 313

Munkedal

10 173

58,7

33,96

22,83

178 001

83 204

Mölndal

61 659

95,3

31,39

20,26

222 106

83 771

Orust

15 083

37,3

33,59

22,46

195 546

84 723

Partille

35 837

99,0

31,09

19,96

222 434

82 280

Skara

18 281

74,8

31,95

20,82

192 041

81 758

Skövde

52 212

85,2

31,69

20,56

201 395

82 555

Sotenäs

9 004

77,7

32,44

21,31

196 106

80 691

Stenungsund

24 868

73,7

32,77

21,64

219 643

84 567

Strömstad

12 295

62,3

33,04

21,91

182 858

83 650

Svenljunga

10 239

59,9

33,28

22,15

186 337

85 619

Tanum

12 270

40,8

32,69

21,56

181 859

83 888

Tibro

10 673

81,0

31,84

20,71

182 646

81 533

Tidaholm

12 556

70,4

33,20

22,07

186 113

82 250

Tjörn

14 974

58,9

32,34

21,21

211 059

84 302

Tranemo

11 573

70,0

31,70

20,57

198 856

83 573

Trollhättan

55 749

90,6

32,09

20,96

189 731

82 980

Töreboda

9 009

57,6

32,10

20,97

171 080

83 289

Uddevalla

52 530

76,7

32,79

21,66

190 457

82 581

Ulricehamn

23 015

66,6

32,18

21,05

196 497

83 908

Vara

15 557

53,6

32,40

21,27

186 453

83 525

Vårgårda

11 030

49,1

32,34

21,21

195 843

83 487

Vänersborg

36 968

79,5

33,34

22,21

190 413

83 594

Åmål

12 211

79,0

33,59

22,46

171 497

81 365

Öckerö

12 539

97,3

31,89

20,76

215 219

81 448

Länsmedel

32 662

70,2

32,66

21,53

185 781

83 173

25 829

63,9

32,10

20,90

180 911

84 913

8 496

52,3

33,45

22,25

160 623

87 304

Filipstad

10 549

80,2

33,20

22,00

168 551

85 244

Forshaga

11 311

81,6

33,55

22,35

183 582

81 301

Grums

8 939

71,5

33,70

22,50

176 133

80 687

Hagfors

12 170

64,3

33,70

22,50

169 545

82 879

Hammarö

15 061

90,7

33,30

22,10

216 603

80 837

Karlstad

86 929

89,3

32,95

21,75

193 011

82 763

Kil

11 782

72,9

33,55

22,35

189 394

80 805

Kristinehamn

23 729

81,7

33,65

22,45

174 700

81 369

3 642

80,8

33,70

22,50

164 509

83 682

4 150

60,7

33,70

22,50

175 982

87 504

13 102

47,9

33,35

22,15

178 520

84 578

Värmlands län Arvika Eda

Munkfors Storfors Sunne

80 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket

Förortskommuner till storstäderna

Hylte

Ovanåker

Askersund

Degerfors

Lilla Edet

Turism- och besöksnäringskommuner

Hedemora

Smedjebacken

Fagersta

Olofström

Lysekil

Kommuner i tätbefolkad region

Kristinehamn

Ystad

Söderhamn

Mjölby

Kommuner i tätbefolkad region

Ljungby

Eslöv

Värnamo

Oskarshamn

Kommuner i tätbefolkad region

Oxelösund

Skurup

Östhammar

Åmål

Pendlingskommuner

Osby

Kinda

Herrljunga

Färgelanda

Munkedal

Förortskommuner till storstäderna

Järfälla

Kungsbacka

Lerum

Sollentuna

Mölndal

Pendlingskommuner

Flen

Vaggeryd

Vetlanda

Lindesberg

Förortskommuner till storstäderna

Lerum

Hammarö

Kävlinge

Tyresö

Kommuner i tätbefolkad region

Tidaholm

Sala

Simrishamn

Vingåker

Skara

Större städer

Östersund

Östhammar

Gnesta

Borlänge

Skövde

Turism- och besöksnäringskommuner

Lekeberg

Surahammar

Degerfors

Lilla Edet

Sotenäs

Pendlingskommuner

Staffanstorp

Höganäs

Tjörn

Kävlinge

Stenungsund

Turism- och besöksnäringskommuner

Askersund

Ovanåker

Hylte

Hörby

Strömstad

Kommuner i tätbefolkad region

Eda

Ydre

Filipstad

Storfors

Svenljunga

Turism- och besöksnäringskommuner

Hagfors

Perstorp

Strömstad

Askersund

Pendlingskommuner

Arboga

Åtvidaberg

Essunga

Forshaga

Varuproducerande kommuner

Vingåker

Mönsterås

Aneby

Skara

Pendlingskommuner

Höganäs

Bollebygd

Staffanstorp

Leksand

Varuproducerande kommuner

Gnosjö

Åstorp

Sävsjö

Bjuv

Större städer

Uddevalla

Nyköping

Varberg

Gotland

Varuproducerande kommuner

Vingåker

Tidaholm

Orsa

Perstorp

Töreboda

Större städer

Nyköping

Trollhättan

Borlänge

Trelleborg

Uddevalla

Kommuner i tätbefolkad region

Burlöv

Laholm

Timrå

Vara

Varuproducerande kommuner

Sölvesborg

Burlöv

Nybro

Herrljunga

Pendlingskommuner

Vimmerby

Osby

Götene

Bjuv

Pendlingskommuner

Hudiksvall

Enköping

Ängelholm

Trelleborg

Kommuner i tätbefolkad region

Hedemora

Lysekil

Smedjebacken

Orsa

Förortskommuner till storstäderna

Kil

Hammarö

Vadstena

Vännäs

Mariestad Mark Mellerud

Orust Partille

Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan

Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Länsmedel Värmlands län

Varuproducerande kommuner

Vetlanda

Lindesberg

Säffle

Tierp

Kommuner i glesbefolkad region

Svenljunga

Storfors

Ljusdal

Vansbro

Arvika

Varuproducerande kommuner

Dals-Ed

Säffle

Hultsfred

Nordanstig

Filipstad

Förortskommuner till större städer

Åtvidaberg

Arboga

Mönsterås

Tibro

Forshaga

Varuproducerande kommuner

Östra Göinge

Hofors

Gullspång

Lysekil

Varuproducerande kommuner

Tanum

Perstorp

Strömstad

Askersund

Förortskommuner till större städer

Vännäs

Öckerö

Partille

Vadstena

Större städer

Växjö

Luleå

Halmstad

Falun

Förortskommuner till större städer

Älvsbyn

Hallstahammar

Älvkarleby

Säter

Kil

Kommuner i tätbefolkad region

Mariestad

Söderhamn

Tranås

Ystad

Kristinehamn

Varuproducerande kommuner

Dals-Ed

Färgelanda

Ockelbo

Nordmaling

Pendlingskommuner

Eda

Svenljunga

Uppvidinge

Ljusdal

Kommuner i glesbefolkad region

Sollefteå

Mörbylånga

Rättvik

Nordanstig

Eda

Grums Hagfors Hammarö Karlstad

Munkfors Storfors Sunne

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 81


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Kommunal 2013

84 491

Säffle

15 308

64,3

33,20

22,00

172 349

84 730

Torsby

12 219

45,2

33,70

22,50

169 552

90 337

9 864

44,5

33,65

22,45

161 381

88 539

17 068

68,2

33,40

22,20

177 209

83 578

Årjäng Länsmedel Örebro län Askersund

11 011

60,9

32,40

21,38

186 505

84 312

Degerfors

9 477

81,6

33,35

22,33

178 723

81 969

Hallsberg

15 283

76,5

32,10

21,08

187 648

83 084

Hällefors

6 988

75,1

33,10

22,08

166 566

83 730

Karlskoga

29 631

91,3

33,05

22,03

186 915

81 462

Kumla

20 738

85,4

31,85

20,83

200 785

83 153

5 552

75,7

33,23

22,21

181 645

82 745 83 107

Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora

7 298

42,2

32,48

21,46

195 296

22 979

72,8

33,35

22,33

187 174

84 687

4 848

72,1

32,10

21,08

163 065

83 528

10 356

76,6

32,80

21,78

188 497

81 840

138 952

88,3

31,90

20,88

193 772

83 944

23 593

74,9

32,64

21,62

184 716

83 441

Arboga

13 353

81,5

32,74

21,86

182 592

83 190

Fagersta

12 634

89,4

32,99

22,11

187 673

82 707

Hallstahammar

15 346

88,1

32,69

21,81

186 447

81 319

Kungsör

8 030

76,0

32,91

22,03

191 458

82 968

Köping

24 854

82,9

33,04

22,16

184 590

84 488

Norberg

5 630

78,9

33,54

22,66

182 285

80 973

Örebro Länsmedel Västmanlands län

Sala Skinnskatteberg Surahammar

21 596

68,7

33,19

22,31

186 987

82 907

4 392

61,1

33,39

22,51

175 425

83 035

9 890

92,1

33,19

22,31

191 715

82 715

140 499

93,3

31,24

20,36

202 217

83 330

25 622

81,2

32,89

22,01

187 139

83 147

Avesta

21 467

79,2

33,60

22,44

188 731

81 956

Borlänge

49 482

90,4

34,05

22,89

189 094

82 872

Falun

56 432

82,8

33,70

22,54

196 931

82 963

Gagnef

10 012

73,4

33,88

22,72

189 554

85 117

Hedemora

15 064

72,1

33,80

22,64

184 190

81 458

Leksand

15 146

75,7

33,45

22,29

189 804

83 083

Ludvika

25 639

88,1

33,70

22,54

185 572

84 174

Malung-Sälen

10 178

73,0

33,70

22,54

179 358

89 569

Mora

20 082

84,6

33,97

22,81

187 180

82 538

Orsa

6 835

80,9

34,05

22,89

163 745

81 002

Rättvik

10 799

68,1

33,45

22,29

172 646

85 302

Smedjebacken

10 650

68,1

34,09

22,93

186 077

81 089

Västerås Länsmedel Dalarnas län

82 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket

Kommuner i tätbefolkad region

Klippan

Arvika

Filipstad

Tierp

Glesbygdkommuner

Malung-Sälen

Arvidsjaur

Jokkmokk

Ragunda

Glesbygdkommuner

Vansbro

Ånge

Haparanda

Ljusdal

Säffle Torsby Årjäng Länsmedel Örebro län

Varuproducerande kommuner

Strömstad

Ovanåker

Hylte

Degerfors

Askersund

Pendlingskommuner

Ovanåker

Askersund

Sotenäs

Strömstad

Degerfors

Pendlingskommuner

Sävsjö

Bjuv

Götene

Osby

Hallsberg

Kommuner i tätbefolkad region

Färgelanda

Herrljunga

Kinda

Munkedal

Varuproducerande kommuner

Ystad

Hallstahammar

Kristinehamn

Tranås

Karlskoga

Förortskommuner till större städer

Nynäshamn

Alvesta

Upplands-Bro

Götene

Kumla

Varuproducerande kommuner

Ljusnarsberg

Markaryd

Valdemarsvik

Degerfors

Förortskommuner till större städer

Surahammar

Sotenäs

Norberg

Hofors

Varuproducerande kommuner

Vetlanda

Klippan

Arvika

Falköping

Varuproducerande kommuner

Laxå

Bengtsfors

Gullspång

Valdemarsvik

Pendlingskommuner

Finspång

Kungsör

Leksand

Söderköping

Större städer

Helsingborg

Norrköping

Västerås

Borås

Hällefors

Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länsmedel Västmanlands län

Varuproducerande kommuner

Åtvidaberg

Tibro

Forshaga

Eksjö

Varuproducerande kommuner

Olofström

Säter

Smedjebacken

Tidaholm

Arboga

Pendlingskommuner

Olofström

Hedemora

Smedjebacken

Tranås

Pendlingskommuner

Malå

Grästorp

Nora

Essunga

Varuproducerande kommuner

Sala

Simrishamn

Katrineholm

Ronneby

Pendlingskommuner

Lekeberg

Sotenäs

Orsa

Surahammar

Kommuner i tätbefolkad region

Köping

Simrishamn

Tidaholm

Skara

Sala

Pendlingskommuner

Malå

Ödeshög

Grästorp

Nora

Skinnskatteberg

Pendlingskommuner

Lekeberg

Sotenäs

Hofors

Norberg

Större städer

Helsingborg

Jönköping

Norrköping

Linköping

Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg

Surahammar Västerås Länsmedel Dalarnas län

Varuproducerande kommuner

Hedemora

Lysekil

Åmål

Smedjebacken

Kommuner i tätbefolkad region

Falkenberg

Motala

Uddevalla

Nyköping

Avesta

Större städer

Kalmar

Luleå

Trollhättan

Varberg

Pendlingskommuner

Robertsfors

Kalix

Nora

Borgholm

Kommuner i tätbefolkad region

Lysekil

Smedjebacken

Hallstahammar

Åmål

Kommuner i tätbefolkad region

Nora

Eksjö

Höör

Finspång

Varuproducerande kommuner

Nybro

Oskarshamn

Finspång

Laholm

Turism- och besöksnäringskommuner

Arvidsjaur

Jokkmokk

Torsby

Ragunda

Kommuner i glesbefolkad region

Mjölby

Bollnäs

Eksjö

Åtvidaberg

Pendlingskommuner

Norberg

Gullspång

Lekeberg

Töreboda

Orsa

Turism- och besöksnäringskommuner

Nordanstig

Torsås

Borgholm

Kramfors

Rättvik

Pendlingskommuner

Hedemora

Lysekil

Fagersta

Hallstahammar

Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora

Smedjebacken

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 83


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

10 851

62,1

33,95

22,79

192 727

82 142

6 779

60,5

33,93

22,77

166 784

87 060

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Säter Vansbro Älvdalen

Kommunal 2013

84 491

7 139

69,8

33,95

22,79

171 120

91 939

18 437

75,3

33,82

22,66

182 901

83 459

Bollnäs

26 158

67,5

32,37

20,86

180 477

83 062

Gävle

96 170

92,5

33,02

21,51

196 461

82 948

Hofors

9 521

77,8

34,52

23,01

187 290

80 890

Hudiksvall

36 821

69,3

33,12

21,61

187 100

84 898

Ljusdal

18 880

58,5

33,87

22,36

172 408

89 415

9 533

47,9

34,12

22,61

172 945

87 323

Ockelbo

5 850

61,5

34,27

22,76

176 905

85 045

Ovanåker

11 392

63,4

33,37

21,86

181 270

82 955

Sandviken

37 089

85,3

33,12

21,61

193 245

83 237

Söderhamn

25 223

76,2

33,17

21,66

175 531

81 807

Länsmedel

27 664

70,0

33,50

21,99

182 363

83 709

Härnösand

24 398

78,4

34,03

23,04

183 163

87 752

Kramfors

18 516

65,2

33,83

22,84

171 334

85 426

Sollefteå

19 736

62,8

34,08

23,09

169 306

84 799

Sundsvall

96 687

84,1

33,28

22,29

198 466

84 870

Timrå

17 997

80,8

33,33

22,34

191 297

84 151

Ånge

9 639

60,1

34,02

23,03

176 663

87 142

Örnsköldsvik

55 008

73,3

33,13

22,14

192 399

84 405

Länsmedel

34 569

72,1

33,67

22,68

183 233

85 115

Berg

7 215

31,0

33,72

22,87

163 873

99 709

Bräcke

6 655

46,7

34,17

23,32

169 028

100 315

Härjedalen

10 246

60,3

33,67

22,82

169 763

97 063

Krokom

14 590

50,4

33,37

22,52

193 128

93 703

Ragunda

5 466

44,9

34,42

23,57

164 605

92 929

Strömsund

12 138

55,7

33,92

23,07

165 287

98 327

Åre

10 406

49,3

33,42

22,57

183 401

96 757

Östersund

59 485

85,1

33,22

22,37

189 841

81 621

Länsmedel

15 775

52,9

33,74

22,89

174 866

90 041

Bjurholm

2 421

39,3

33,40

23,10

160 907

91 454

Dorotea

2 794

53,6

34,20

23,90

167 748

100 728

Lycksele

Länsmedel Gävleborgs län

Nordanstig

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

12 351

72,5

33,35

23,05

184 795

89 262

Malå

3 196

62,6

33,65

23,35

181 997

82 324

Nordmaling

7 039

52,9

33,55

23,25

178 362

85 879

Norsjö

4 172

56,8

33,65

23,35

174 653

95 089

Robertsfors

6 717

45,6

33,40

23,10

183 326

86 185

84 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket

Pendlingskommuner

Hjo

Olofström

Älvkarleby

Fagersta

Glesbygdkommuner

Ånge

Haparanda

Årjäng

Eda

Turism- och besöksnäringskommuner

Ragunda

Jokkmokk

Överkalix

Arvidsjaur

Säter Vansbro Älvdalen Länsmedel Gävleborgs län

Kommuner i glesbefolkad region

Mora

Mjölby

Karlshamn

Eksjö

Större städer

Halmstad

Eskilstuna

Huddinge

Sundsvall

Bollnäs Gävle

Varuproducerande kommuner

Östra Göinge

Bromölla

Surahammar

Lekeberg

Hofors

Kommuner i glesbefolkad region

Vänersborg

Mark

Piteå

Enköping

Hudiksvall

Glesbygdkommuner

Ånge

Eda

Vansbro

Tierp

Glesbygdkommuner

Rättvik

Torsås

Säffle

Filipstad

Pendlingskommuner

Nordmaling

Färgelanda

Tingsryd

Hällefors

Varuproducerande kommuner

Askersund

Strömstad

Degerfors

Hylte

Varuproducerande kommuner

Strängnäs

Nässjö

Nynäshamn

Trelleborg

Sandviken

Kommuner i glesbefolkad region

Kristinehamn

Mariestad

Katrineholm

Ronneby

Söderhamn

Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker

Länsmedel Västernorrlands län Kommuner i glesbefolkad region

Boden

Leksand

Höganäs

Ludvika

Kommuner i glesbefolkad region

Borgholm

Klippan

Rättvik

Gällivare

Härnösand

Glesbygdkommuner

Sunne

Mörbylånga

Rättvik

Kramfors

Sollefteå

Större städer

Huddinge

Kristianstad

Växjö

Eskilstuna

Sundsvall

Förortskommuner till större städer

Alvesta

Laholm

Söderköping

Nybro

Glesbygdkommuner

Vansbro

Haparanda

Årjäng

Nordanstig

Ånge

Större städer

Varberg

Karlskrona

Norrtälje

Trollhättan

Örnsköldsvik

Kramfors

Timrå

Länsmedel Jämtlands län Turism- och besöksnäringskommuner

Dorotea

Strömsund

Arjeplog

Åsele

Glesbygdkommuner

Sorsele

Storuman

Berg

Strömsund

Berg

Turism- och besöksnäringskommuner

Åre

Åsele

Övertorneå

Arjeplog

Pendlingskommuner

Malung-Sälen

Jokkmokk

Överkalix

Vindeln

Glesbygdkommuner

Älvdalen

Överkalix

Jokkmokk

Arvidsjaur

Glesbygdkommuner

Berg

Dorotea

Härjedalen

Åsele

Turism- och besöksnäringskommuner

Härjedalen

Övertorneå

Arjeplog

Pajala

Åre

Större städer

Skövde

Östhammar

Kalmar

Falun

Östersund

Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund

Länsmedel Västerbottens län Pendlingskommuner

Norsjö

Åsele

Vilhelmina

Arjeplog

Turism- och besöksnäringskommuner

Berg

Arjeplog

Åsele

Strömsund

Bjurholm Dorotea

Kommuner i glesbefolkad region

Torsby

Malung-Sälen

Arvidsjaur

Jokkmokk

Lycksele

Varuproducerande kommuner

Skinnskatteberg

Ödeshög

Essunga

Kungsör

Glesbygdkommuner

Ockelbo

Färgelanda

Tingsryd

Emmaboda

Varuproducerande kommuner

Bjurholm

Arjeplog

Åsele

Dorotea

Glesbygdkommuner

Gagnef

Borgholm

Torsås

Mörbylånga

Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 85


Tabellbilaga

tabell 2. Bakgrundsvariabler Befolkning

Tätortsgrad

Skattesats

Median­netto­inkomst

Standardkostnad

31 -dec-2012

År 2010

Total och kommunal skattesats

År 2011

Genomsnitt (2007–2011)

Antal

Procent

Procent

Procent

Kronor

Kronor

2 421–881 235

31,0–100,0

28,89–34,52

17,12–33,10

159 934–292 696

76 313–105 429

75,8

32,65

21,72

188 061

83 642

71 774

79,4

32,90

22,60

192 475

83 876

2 673

46,7

33,40

23,10

170 726

105 429 97 924

Total 2013 Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket

32 951

Median, riket

15 295

Skellefteå Sorsele Storuman

Kommunal 2013

84 491

6 006

56,5

33,40

23,10

170 185

117 294

88,4

33,10

22,80

195 786

82 107

Vilhelmina

6 941

51,3

33,70

23,40

167 390

96 818

Vindeln

5 359

59,9

33,40

23,10

174 312

96 297

Vännäs

8 522

67,4

33,40

23,10

193 014

82 296

Åsele

2 958

66,2

33,40

23,10

160 939

96 409

17 348

59,9

33,46

23,16

177 108

85 198

Arjeplog

3 054

62,5

33,68

23,50

178 326

99 320

Arvidsjaur

6 467

78,7

32,48

22,30

186 050

91 971

Boden

27 598

83,9

32,53

22,35

189 575

84 142

Gällivare

18 307

85,3

32,73

22,55

207 031

85 680

9 904

76,9

32,68

22,50

161 525

80 714

Umeå

Länsmedel Norrbottens län

Haparanda Jokkmokk

5 086

74,4

33,13

22,95

173 888

93 175

Kalix

16 518

79,7

32,73

22,55

179 971

85 147

Kiruna

22 972

90,4

33,23

23,05

217 623

86 293

Luleå

74 905

88,9

32,68

22,50

198 070

82 088

Pajala

6 279

48,7

32,88

22,70

166 451

98 336

Piteå

41 078

82,2

32,43

22,25

194 879

84 188

Älvsbyn

8 200

72,8

32,63

22,45

177 517

84 464

Överkalix

3 497

46,4

32,98

22,80

164 599

94 536

Övertorneå

4 772

52,7

31,93

21,75

166 541

94 594

Länsmedel

17 760

73,1

32,77

22,59

183 003

85 052

86 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


Kommungrupp

Liknande kommuner

2011 års Kommungruppering enl SKL

De fyra kommuner som är mest lik ”fokuskommunen” efter en ihopvägning av de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. Listan baseras på Öppna jämförelser grundskola 2010 Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun Min-max, riket Vägt medel, riket Median, riket

Större städer

Kristianstad

Växjö

Örnsköldsvik

Karlskrona

Glesbygdkommuner

Bräcke

Storuman

Strömsund

Berg

Skellefteå

Turism- och besöksnäringskommuner

Strömsund

Berg

Övertorneå

Härjedalen

Större städer

Halmstad

Jönköping

Lund

Linköping

Umeå

Glesbygdkommuner

Vindeln

Norsjö

Härjedalen

Överkalix

Vilhelmina

Glesbygdkommuner

Vilhelmina

Överkalix

Norsjö

Ragunda

Vindeln

Pendlingskommuner

Vadstena

Karlsborg

Hammarö

Öckerö

Vännäs

Glesbygdkommuner

Arjeplog

Dorotea

Berg

Härjedalen

Sorsele Storuman

Åsele Länsmedel Norrbottens län

Turism- och besöksnäringskommuner

Åsele

Dorotea

Berg

Norsjö

Kommuner i glesbefolkad region

Malung-Sälen

Jokkmokk

Torsby

Ragunda

Arjeplog

Kommuner i glesbefolkad region

Härnösand

Piteå

Höganäs

Tjörn

Varuproducerande kommuner

Kramfors

Eslöv

Vaggeryd

Ale

Kommuner i glesbefolkad region

Vansbro

Ånge

Årjäng

Nordanstig

Turism- och besöksnäringskommuner

Malung-Sälen

Arvidsjaur

Ragunda

Torsby

Kommuner i glesbefolkad region

Gagnef

Sölvesborg

Leksand

Vara

Kommuner i glesbefolkad region

Gällivare

Sollefteå

Ale

Mörbylånga

Större städer

Karlstad

Falun

Kalmar

Växjö

Luleå

Glesbygdkommuner

Övertorneå

Vilhelmina

Åre

Härjedalen

Pajala

Kommuner i glesbefolkad region

Ängelholm

Boden

Vänersborg

Kungälv

Kommuner i glesbefolkad region

Kil

Älvkarleby

Karlsborg

Hjo

Glesbygdkommuner

Ragunda

Vindeln

Älvdalen

Vilhelmina

Glesbygdkommuner

Åre

Härjedalen

Arjeplog

Pajala

Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna

Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 87


Öppna jämförelser – Grundskola 2013 Tabellbilaga. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) indikatorer på kommunnivå för grundskolan. Indikatorerna är baserade på uppgifter för läsåret 2011/12 om inte annat anges. Vi har valt ut dessa indikatorer för att ge en sammansatt bild av skolan utifrån styrdokumenten. Vi har utgått från kommunens roll som lägeskommun. Kommunens resultat här inkluderar således elever som är folkbokförda i andra kommuner men går i en skola belägen i den aktuella kommunen. Tabellbilagan är uppdelad i två tabeller och följande kategorier. Tabell 1. >>Kunskapsindikatorer, A1–A11 samt D1 >>Ekonomiindikatorer, B1–B3 >>Personalindikatorer, C1–C3 >>Elevernas syn på skolan och undervisningen, E1–E8 Tabell 2.

>>Bakgrundsvariabler Tabellbilagan finns även i Excelformat på webben. Där redovisar vi även de flesta av indikatorerna uppdelade efter kön och huvudman, skl.se/ojgrundskola2013.

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

Tabellbilaga_2013  
Tabellbilaga_2013  

http://webbutik.skl.se/internt/artiklar/7164-934-8/Tabellbilaga_2013.pdf