Issuu on Google+

öppna jämförelser – Grundskola 2013

Tabellbilaga

hur motiverar skolan eleverna ?


Tabellbilaga Här redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län och är sorterade i alfabetisk ordning inom länet. För de flesta av indikatorerna rangordnar vi alla kommuner från 1 till 290. Vi rangordnar också indikatorerna som speglar elevernas syn på skolan och undervisningen (E1–E8) men endast ned till det totala antalet kommuner som rapporterat in resultat för respektive enkätfråga. Tabellen är färgad med grönt, gult och rött. Grön färg betyder att kommunens värde för indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värden. Röd färg får de 25 procent av kommunerna med sämst värden och gul färg anger att kommunernas värde på indikatorn ligger bland de 50 procent i mittfältet. Utöver denna tabellbilaga finns kompletterande tabellbilagor i ­Excel på skl.se/ojgrundskola2013. Där finns de flesta indikatorerna uppdelade efter fristående och kommunala skolor i respektive kommun. Dessutom finns de flesta av resultaten uppdelade på pojkar och flickor. Indikatorerna är också publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, kolada.se. I Kolada kan användaren skapa egna urval baserat på exempelvis län, kommungrupp, liknande kommuner eller enskilda kommuner. Även där finns resultaten uppdelade efter huvudman och kön. Databasen är väl lämpad för att göra jämförelser över tid.

De 25% som placerat sig högst De 50% som placerat sig i mitten De 25% som placerat sig lägst Definition pilar A1, A7–A9 Avvikelse á

>10 procentenheter

ä

3,0–9,9 procentenheter

à

(-2,9)–2,9 procentenheter

æ

(-3,0)–(-9,9) procentenheter

â

< (-10) procentenheter Definition pilar A2

Avvikelse á

> 20 poäng

ä

5,0–19,9 poäng

à

(-4,9)–4,9 poäng

æ

(-19,9)–(-5,0) poäng

â

< (-20) poäng

… Värde saknas eller sekretess


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4 206,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Stockholms län Botkyrka

70,3

238

à

63

5

55

203,1

182

à

195

0

128

Danderyd

96,4

1

à

95

1

118

261,3

1

ä

243

14

11

Ekerö

85,4

40

à

82

3

87

226,9

14

à

215

8

43

Haninge

67,4

260

æ

71

-4

219

202,2

194

à

199

2

107

Huddinge

80,5

93

à

76

4

74

214,9

56

à

209

3

95

Järfälla

80,8

89

ä

79

0

137

221,3

21

à

217

1

120

Lidingö

86,3

39

à

89

-2

181

244,7

4

à

232

12

20

Nacka

88,2

25

à

85

3

87

246,5

2

ä

223

20

2

Norrtälje

72,1

219

æ

75

-3

200

199,9

213

æ

199

-3

177

Nykvarn

86,6

37

à

79

7

28

225,6

16

ä

207

19

4

Nynäshamn

80,0

101

à

74

6

46

204,0

174

à

200

4

83

Salem

79,8

106

æ

81

-2

181

212,7

71

æ

216

-3

177

Sigtuna

74,3

194

ä

71

-1

156

214,1

60

ä

205

0

128

Sollentuna

87,4

28

à

85

1

118

239,8

6

à

228

10

27

Solna

78,0

138

æ

78

-1

156

220,6

24

à

215

0

128

Stockholm

76,2

168

à

78

-3

200

226,0

15

à

216

6

64

Sundbyberg

63,3

281

æ

69

-13

279

213,2

67

à

202

0

128

Södertälje

68,9

251

à

63

2

96

202,3

193

à

194

4

83

Tyresö

78,5

128

à

80

-1

156

216,8

36

à

212

5

71

Täby

89,5

14

à

89

1

118

239,8

5

à

230

5

71

Upplands Väsby

71,4

226

à

73

-5

230

206,0

146

à

204

-4

196

Upplands-Bro

79,4

115

ä

72

7

28

208,9

110

à

204

3

95

Vallentuna

80,4

96

à

78

-2

181

211,4

79

à

209

-2

166

Vaxholm

91,9

5

ä

87

5

55

215,8

46

ä

225

-9

254

Värmdö

79,4

114

à

77

1

118

210,3

89

à

204

0

128

Österåker

77,8

141

à

79

-4

219

213,2

68

à

210

1

120

Länsmedel

79,6

71

219,3

Uppsala län Enköping

82,1

73

ä

74

7

28

207,8

126

à

201

5

Heby

74,4

193

á

74

1

118

205,8

152

ä

198

8

43

Håbo

82,3

69

à

74

6

46

205,9

150

æ

202

0

128

Knivsta

82,5

67

à

78

2

96

208,3

119

æ

207

-1

153

Tierp

63,9

276

à

75

-11

275

195,7

242

à

199

-4

196

Uppsala

81,4

79

à

78

0

137

221,1

22

à

215

-2

166

Älvkarleby

74,2

199

à

71

-15

284

196,4

237

ä

193

-19

285

Östhammar

62,4

282

â

76

-14

281

185,7

281

à

201

-15

274

Länsmedel

75,4

153

203,3

Södermanlands län Eskilstuna

76,7

162

à

71

2

96

207,9

124

ä

198

-1

Flen

63,8

277

à

71

-7

245

199,0

217

ä

195

3

95

Gnesta

78,3

132

ä

78

1

118

206,4

141

à

206

2

107

4 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket Stockholms län

78,1

220

à

78,8

244

à

80,1

250

à

80,9

258

à

Botkyrka

98,0

1

à

98,4

1

à

98,7

2

à

99,3

2

à

Danderyd

90,3

37

à

91,0

44

à

93,3

30

à

93,7

37

à

Ekerö

76,6

235

æ

76,9

258

æ

80,3

245

à

81,2

255

à

Haninge

85,8

93

à

86,3

116

à

87,8

109

à

88,9

112

à

Huddinge

86,8

72

ä

89,7

63

ä

90,9

59

ä

92,1

56

ä

Järfälla

91,4

30

à

92,8

28

à

93,3

31

à

93,9

31

à

Lidingö

91,3

31

à

94,1

19

à

94,8

19

à

95,4

21

à

Nacka

80,2

198

æ

81,0

215

æ

83,0

213

æ

85,4

197

æ

Norrtälje

91,6

29

à

95,0

12

à

96,6

7

à

96,6

10

à

Nykvarn

85,2

105

ä

86,5

113

ä

87,1

126

ä

87,7

137

à

Nynäshamn

83,6

134

æ

85,8

129

æ

85,8

156

æ

86,9

159

æ

Salem

80,3

195

à

82,3

194

à

85,3

171

ä

86,5

171

ä

Sigtuna

92,1

25

à

93,3

22

à

93,7

27

à

93,9

30

à

Sollentuna

83,7

132

æ

85,6

135

æ

88,3

104

æ

88,8

115

æ

Solna

83,8

128

à

85,2

143

à

86,7

133

à

87,5

148

à

Stockholm

76,5

238

æ

74,9

276

æ

79,7

254

æ

81,3

253

æ

Sundbyberg

75,3

251

à

76,0

264

à

77,7

266

à

78,9

271

à

Södertälje

83,3

145

à

86,5

112

à

87,7

114

à

89,5

104

à

Tyresö

93,7

14

ä

95,1

10

à

96,2

10

à

96,7

9

à

Täby

78,6

214

à

79,3

237

à

82,1

225

à

83,1

236

à

Upplands Väsby

85,2

104

à

84,8

147

à

87,4

118

à

88,3

123

à

Upplands-Bro

86,6

77

à

88,5

80

à

89,4

87

à

91,3

70

à

Vallentuna

93,7

15

ä

94,6

15

ä

96,4

8

ä

97,3

6

ä

Vaxholm

84,3

118

æ

83,5

172

à

86,1

149

à

87,1

157

à

Värmdö

85,4

98

à

85,9

125

à

86,9

131

à

87,7

141

à

Österåker

85,4

86,6

88,3

89,2

Länsmedel Uppsala län

87,3

66

ä

89,4

69

ä

90,3

73

ä

91,4

69

à

84,0

126

ä

85,9

124

ä

86,5

140

ä

87,8

134

ä

Heby

89,3

47

à

90,2

51

à

92,6

38

à

93,0

44

à

Håbo

86,0

89

à

88,1

85

à

89,5

85

à

89,5

101

à

Knivsta

72,2

271

à

76,7

259

à

78,9

259

à

79,7

265

à

Tierp

86,4

84

à

88,2

83

à

89,4

90

à

90,3

90

à

Uppsala

84,3

121

à

82,0

200

ä

84,3

191

à

86,5

170

æ

Älvkarleby

72,1

272

æ

75,1

273

æ

78,6

261

æ

80,3

261

æ

Östhammar

82,7

84,5

86,3

87,3

Enköping

Länsmedel Södermanlands län

83,5

139

à

83,8

166

à

84,9

179

à

86,2

177

à

72,4

270

à

77,6

252

à

78,7

260

à

79,9

264

à

Eskilstuna Flen

85,0

109

ä

87,5

98

à

90,0

80

à

91,7

61

à

Gnesta

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 5


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Katrineholm

67,0

263

à

73

-6

240

193,1

253

à

203

-10

Nyköping

77,8

142

à

78

-1

156

215,4

50

à

209

5

71

Oxelösund

64,4

274

ä

73

-9

263

192,4

258

à

197

-4

196

Strängnäs

72,5

215

æ

75

-10

271

203,1

183

æ

200

-7

236

Trosa

77,3

151

à

78

0

137

210,3

88

à

205

6

64

Vingåker

66,7

266

â

76

-9

263

182,1

284

æ

200

-18

283

Länsmedel

71,6

206,0

260

201,1

Östergötlands län Boxholm

69,1

248

á

79

-10

271

195,3

245

ä

204

-9

254

Finspång

71,9

221

ä

74

-2

181

201,2

205

ä

201

0

128

Kinda

89,2

19

ä

78

11

13

209,8

95

à

203

7

55

Linköping

78,4

130

à

77

-2

181

212,6

72

à

209

-2

166

Mjölby

75,7

177

à

79

-3

200

200,8

210

à

205

-5

208

Motala

81,3

82

á

78

3

87

203,5

179

ä

207

-5

208

Norrköping

76,5

164

à

74

-1

156

204,8

165

à

205

-7

236

Söderköping

81,4

81

ä

80

2

96

217,4

32

à

210

7

55

Vadstena

70,7

234

â

79

-8

254

197,4

231

æ

210

-12

270

Valdemarsvik

71,0

231

ä

72

-1

156

204,6

168

ä

195

10

27

Ydre

87,5

26

à

76

12

9

218,2

29

á

200

18

5

Åtvidaberg

73,7

204

à

79

-6

240

192,2

260

æ

208

-15

274

Ödeshög

76,8

161

ä

75

2

96

210,1

91

ä

197

13

15

Länsmedel

77,2

264

205,2

Jönköpings län Aneby

80,8

91

ä

73

10

19

183,8

282

æ

197

-11

Eksjö

79,9

104

à

81

2

96

210,0

92

ä

210

3

95

Gislaved

76,9

158

à

75

2

96

203,6

177

à

205

-3

177

Gnosjö

78,1

135

ä

66

12

9

199,4

214

à

191

9

35

Habo

88,5

22

á

81

7

28

214,2

59

ä

212

2

107

Jönköping

78,7

123

à

79

-1

156

209,7

98

à

212

-6

223

Mullsjö

78,4

131

â

82

-3

200

198,1

225

æ

210

-12

270

Nässjö

72,0

220

à

72

0

137

192,3

259

æ

199

-7

236

Sävsjö

77,3

150

ä

70

5

55

202,8

187

à

192

8

43

Tranås

72,1

218

à

78

-6

240

195,7

241

à

208

-12

270

Vaggeryd

78,4

129

ä

74

5

55

200,2

212

à

205

-5

208

Vetlanda

70,8

232

à

75

-5

230

200,8

209

à

202

-1

153

Värnamo

83,9

53

à

78

6

46

215,0

55

à

213

2

107

Länsmedel

78,1

202,0

Kronobergs län Alvesta

77,5

146

à

74

3

87

208,7

112

ä

202

7

55

Lessebo

70,0

240

ä

73

-3

200

183,7

283

à

195

-11

264

Ljungby

82,0

74

à

76

6

46

207,6

128

æ

207

-1

153

Markaryd

75,8

175

à

72

4

74

209,5

100

ä

200

10

27

6 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

74,0

258

à

75,7

265

à

76,5

276

à

77,9

278

à

83,2

147

à

86,2

119

à

86,9

130

à

88,0

129

ä

Nyköping

82,8

163

ä

77,0

257

æ

85,1

176

ä

85,1

203

ä

Oxelösund

78,7

213

æ

79,0

241

æ

82,7

218

æ

84,4

223

æ

Strängnäs

84,9

112

ä

89,9

55

à

90,8

64

à

91,6

65

à

Trosa

76,6

237

â

77,5

253

â

77,5

268

â

79,3

269

â

Vingåker

80,1

81,6

83,7

84,9

Katrineholm

Länsmedel Östergötlands län

76,5

239

á

82,4

192

á

83,8

202

ä

86,8

162

á

Boxholm

78,9

210

à

78,9

242

à

80,3

246

à

82,5

245

à

Finspång

92,8

18

à

92,8

29

à

96,4

8

à

96,4

12

à

Kinda

84,2

123

à

86,0

123

à

87,8

113

à

89,1

108

à

Linköping

82,4

168

à

82,1

198

à

85,5

163

à

86,1

180

à

Mjölby

86,9

70

ä

89,9

56

ä

90,3

71

ä

91,2

73

ä

Motala

83,8

130

à

84,4

153

à

86,4

142

à

87,4

149

à

Norrköping

86,4

81

ä

89,8

58

ä

93,2

32

ä

93,8

34

ä

Söderköping

70,7

277

â

70,7

286

â

70,7

288

â

72,0

289

â

Vadstena

72,5

269

ä

75,4

269

ä

76,8

275

à

81,2

256

à

Valdemarsvik

89,6

44

à

95,8

6

ä

95,8

12

ä

95,8

16

ä

Ydre

81,0

185

à

80,3

228

à

83,9

201

à

84,7

212

à

Åtvidaberg

78,6

214

ä

82,1

197

ä

85,7

158

ä

85,7

187

ä

81,9

83,9

85,9

87,1

Ödeshög Länsmedel Jönköpings län

88,5

55

ä

89,7

62

ä

91,0

58

ä

92,3

53

ä

83,4

141

à

87,6

97

à

87,6

115

à

87,6

144

à

Eksjö

86,2

87

ä

86,2

120

à

89,3

92

ä

89,8

97

ä

Gislaved

79,7

205

à

79,7

231

à

79,7

253

à

79,7

267

à

Gnosjö

90,8

34

ä

91,6

40

á

91,6

49

ä

91,6

64

ä

Habo

84,0

125

à

85,2

142

à

86,6

136

à

87,7

139

à

Jönköping

84,5

115

æ

83,5

170

æ

85,6

161

æ

87,6

142

æ

Mullsjö

76,0

246

æ

79,0

240

æ

80,2

247

æ

81,5

252

æ

Nässjö

82,8

162

ä

82,0

199

à

85,9

151

ä

86,7

163

ä

Sävsjö

77,9

223

à

80,8

219

ä

82,2

224

à

84,1

226

à

Tranås

81,7

174

ä

81,7

205

ä

82,4

221

ä

83,7

231

ä

Vaggeryd

78,8

211

à

78,8

245

æ

81,9

226

æ

83,0

237

æ

Vetlanda

87,7

63

à

90,1

52

à

90,9

62

à

90,9

80

à

Värnamo

83,2

84,3

85,8

86,6

Aneby

Länsmedel Kronobergs län

82,2

170

à

85,8

128

à

87,0

128

à

87,6

144

à

Alvesta

74,4

255

ä

75,6

266

à

77,8

265

à

78,9

272

à

Lessebo

87,6

64

à

89,8

61

æ

91,3

53

à

91,6

63

à

Ljungby

80,0

199

à

86,3

117

ä

87,4

120

ä

89,5

102

ä

Markaryd

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 7


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Tingsryd

67,2

262

æ

77

-15

284

190,4

266

à

207

-19

Uppvidinge

84,0

51

á

72

12

9

201,7

199

à

196

6

64

Växjö

76,2

169

à

75

0

137

206,2

142

à

206

-2

166

Älmhult

82,3

70

à

76

7

28

202,7

188

à

204

-1

153

Länsmedel

76,9

206,0

285

201,3

Kalmar län Borgholm

69,3

246

æ

78

-8

254

199,0

219

à

206

-7

236

Emmaboda

76,0

171

æ

78

-2

181

198,9

220

æ

208

-9

254

Hultsfred

77,9

140

ä

72

7

28

208,4

118

ä

195

15

8

Högsby

71,9

221

à

67

5

55

187,5

279

â

192

-5

208

Kalmar

79,6

111

æ

77

1

118

204,0

173

æ

208

-7

236

Mönsterås

75,0

187

à

78

-3

200

199,4

215

à

206

-7

236

Mörbylånga

91,7

6

à

78

11

13

209,1

107

à

204

3

95

Nybro

87,3

29

á

77

10

19

215,0

53

ä

208

7

55

Oskarshamn

75,3

184

à

77

-2

181

202,4

190

à

208

-5

208

Torsås

90,0

10

á

74

16

1

215,0

54

ä

197

18

5

Vimmerby

68,4

254

æ

75

-7

245

197,6

230

à

202

-4

196

Västervik

79,2

117

ä

77

2

96

210,6

86

ä

205

4

83

Länsmedel

78,5

0

128

203,9

Gotland Gotland

73,8

203

æ

80

-7

245

208,3

120

à

208

Karlshamn

75,4

182

à

80

-4

219

207,4

133

à

211

-4

196

Karlskrona

77,5

147

à

77

-4

219

204,5

169

à

207

-11

264

Olofström

78,6

125

à

77

2

96

209,5

101

à

205

4

83

Ronneby

68,2

255

à

77

-9

263

188,3

276

æ

205

-16

278

Sölvesborg

83,3

57

á

76

7

28

208,7

114

ä

204

5

71

Länsmedel

76,6

107

Blekinge län

203,7

Skåne län Bjuv

60,0

285

æ

64

-8

254

189,6

270

à

183

2

Bromölla

74,2

197

à

74

0

137

204,9

164

ä

201

4

83

Burlöv

67,7

259

æ

70

-3

200

203,7

176

æ

204

0

128

Båstad

89,9

12

à

77

13

5

215,2

52

à

206

9

35

Eslöv

73,6

207

à

77

-4

219

201,3

204

à

206

-5

208

Helsingborg

77,2

155

à

73

1

118

214,3

58

à

207

4

83

Hässleholm

75,6

178

ä

76

0

137

198,8

221

à

205

-6

223

Höganäs

90,0

10

ä

85

5

55

231,2

9

ä

221

10

27

Hörby

76,9

157

ä

73

4

74

209,3

102

ä

200

9

35

Höör

78,8

122

ä

78

-2

181

208,1

122

æ

207

-4

196

Klippan

74,7

188

æ

74

1

118

198,0

227

æ

199

-1

153

8 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

75,9

248

æ

78,1

248

æ

81,8

230

æ

84,7

212

æ

Tingsryd

86,0

90

ä

89,0

77

ä

90,0

80

ä

90,0

94

ä

Uppvidinge

81,1

182

à

84,0

163

à

85,0

177

à

86,7

164

à

Växjö

85,4

99

æ

86,6

110

æ

86,6

138

æ

87,2

153

æ

Älmhult

81,6

84,4

85,8

87,0

Länsmedel Kalmar län

71,3

274

â

76,2

263

æ

79,2

256

æ

83,2

235

æ

Borgholm

80,2

196

æ

83,3

175

æ

85,4

166

à

85,4

195

à

Emmaboda

82,9

159

à

80,7

220

à

85,0

178

à

85,7

187

à

Hultsfred

75,4

250

æ

77,2

254

æ

77,2

272

æ

84,2

224

à

Högsby

83,6

136

æ

85,8

127

æ

86,6

139

æ

87,6

143

æ

Kalmar

81,1

183

à

79,1

239

à

81,8

229

à

81,8

250

à

Mönsterås

94,2

8

à

95,5

7

à

95,5

14

à

95,5

19

à

Mörbylånga

90,2

38

ä

90,7

48

á

90,7

66

ä

91,2

72

ä

Nybro

78,0

222

æ

83,4

174

æ

84,1

197

æ

84,7

210

æ

Oskarshamn

92,0

26

ä

92,0

34

ä

92,0

44

à

94,0

28

ä

Torsås

77,0

234

à

80,5

226

æ

81,6

231

à

84,5

220

à

Vimmerby

84,3

119

ä

84,1

161

ä

85,9

150

ä

87,8

133

ä

82,5

84,0

85,4

87,1

Västervik Länsmedel Gotland

82,6

167

æ

84,2

156

æ

85,9

153

à

86,7

165

à

Gotland

80,2

197

à

80,8

218

à

82,9

216

à

83,8

229

à

Karlshamn

83,1

154

à

84,0

164

à

85,2

173

à

85,8

186

à

Karlskrona

89,3

48

ä

90,7

49

à

91,4

50

à

91,4

67

à

Olofström

77,1

232

æ

77,9

250

æ

80,6

240

æ

85,3

199

æ

Ronneby

85,6

95

ä

89,1

75

ä

90,8

63

ä

92,0

58

ä

Sölvesborg

Blekinge län

83,1

84,5

86,2

87,6

Länsmedel Skåne län

72,5

267

à

73,1

282

æ

81,9

228

à

86,9

160

à

Bjuv

86,7

75

ä

89,8

57

ä

92,2

42

ä

93,8

35

ä

Bromölla

73,9

259

æ

77,6

251

â

80,1

251

æ

82,0

248

æ

Burlöv

94,6

5

à

93,2

23

à

95,9

11

à

95,9

15

à

Båstad

78,8

212

à

78,8

246

à

81,3

233

à

82,4

246

à

Eslöv

82,3

169

à

83,4

173

à

84,4

189

à

85,3

200

à

Helsingborg

82,7

165

ä

83,5

169

ä

85,4

165

ä

86,8

161

ä

Hässleholm

91,7

28

ä

93,1

24

à

93,8

24

ä

94,5

22

ä

Höganäs

82,7

164

ä

88,5

81

ä

89,1

93

ä

94,2

26

ä

Hörby

83,2

148

æ

86,0

122

æ

87,2

124

æ

88,3

124

à

Höör

81,3

179

à

81,3

211

æ

83,0

214

æ

84,6

215

à

Klippan

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 9


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Kristianstad

72,2

217

à

74

-2

181

204,8

167

à

205

0

128

Kävlinge

86,7

34

ä

81

6

46

219,7

27

ä

212

8

43

Landskrona

79,1

119

ä

68

7

28

213,8

62

ä

199

8

43

Lomma

93,9

3

ä

90

4

74

238,5

7

æ

232

7

55

Lund

86,9

32

à

89

-3

200

232,0

8

à

235

-3

177

Malmö

65,3

270

à

68

-5

230

203,6

178

à

204

-6

223

Osby

77,7

144

à

76

2

96

210,5

87

ä

203

7

55

Perstorp

68,9

250

æ

71

-2

181

197,6

229

â

198

0

128

Simrishamn

74,2

198

à

73

0

137

206,8

138

ä

196

6

64

Sjöbo

69,9

242

â

77

-3

200

206,1

144

æ

203

7

55

Skurup

80,8

90

ä

75

5

55

216,5

41

ä

202

15

8

Staffanstorp

89,3

16

ä

84

5

55

225,6

17

ä

222

4

83

Svalöv

66,1

268

ä

76

-2

181

188,3

275

à

203

-6

223

Svedala

85,4

41

à

81

5

55

220,6

25

ä

210

10

27

Tomelilla

65,1

271

à

74

-9

263

189,2

271

à

196

-7

236

Trelleborg

78,0

137

à

74

1

118

207,1

136

à

205

0

128

Vellinge

89,8

13

æ

86

2

96

228,9

10

à

221

6

64

Ystad

84,0

52

à

78

5

55

217,2

34

à

207

5

71

Åstorp

75,8

175

à

69

6

46

201,1

206

ä

193

8

43

Ängelholm

86,8

33

ä

80

6

46

213,8

63

à

212

3

95

Örkelljunga

77,4

148

ä

77

-1

156

207,3

134

ä

207

-3

177

Östra Göinge

79,7

107

ä

76

4

74

206,1

145

ä

202

5

71

Länsmedel

77,9

223

206,0

210,0

Hallands län Falkenberg

75,0

186

æ

76

-1

156

200,4

211

à

205

-6

Halmstad

83,1

61

à

77

5

55

211,6

76

à

211

0

128

Hylte

63,8

278

æ

75

-14

281

197,6

228

à

203

-10

260

Kungsbacka

88,4

24

à

86

2

96

222,7

18

à

221

0

128

Laholm

82,6

65

à

75

8

23

205,3

156

à

200

5

71

Varberg

80,3

97

à

80

0

137

207,2

135

à

210

-3

177

Länsmedel

78,9

177

207,5

Västra Götalands län Ale

71,6

225

à

75

-4

219

201,1

207

à

204

-3

Alingsås

84,7

47

æ

78

4

74

219,6

28

à

209

7

55

Bengtsfors

67,0

264

ä

73

-6

240

203,2

181

ä

197

6

64

Bollebygd

87,1

30

ä

81

7

28

212,9

70

à

209

4

83

Borås

79,6

110

à

73

5

55

213,9

61

à

203

8

43

Dals-Ed

75,6

179

â

67

8

23

188,6

274

â

184

5

71

Essunga

84,5

48

æ

79

5

55

217,9

30

æ

207

11

24

Falköping

74,1

200

à

75

-1

156

201,8

198

à

203

0

128

Färgelanda

63,9

275

ä

74

-10

271

190,0

269

ä

197

-7

236

Grästorp

71,6

224

æ

79

-7

245

204,1

172

à

207

-3

177

10 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

79,5

207

à

81,1

214

à

83,2

212

à

84,7

211

à

91,1

32

ä

91,9

35

ä

93,7

26

ä

94,1

27

à

Kristianstad Kävlinge

83,1

151

ä

85,2

141

ä

85,8

155

ä

87,2

154

ä

Landskrona

94,9

4

à

94,9

14

à

95,2

17

à

95,6

18

à

Lomma

90,7

35

à

91,8

36

à

92,3

39

à

93,0

45

à

Lund

75,2

252

à

74,9

274

à

78,2

263

à

79,3

268

à

Malmö

84,2

122

ä

87,8

94

ä

89,9

83

á

90,6

85

ä

Osby

75,7

249

æ

77,0

256

æ

78,4

262

æ

79,7

266

æ

Perstorp

78,0

221

à

83,0

178

ä

84,6

183

ä

86,3

176

ä

Simrishamn

73,4

261

â

79,7

230

æ

81,1

236

æ

82,5

244

æ

Sjöbo

81,5

177

à

90,1

53

à

90,7

67

à

93,4

40

à

Skurup Staffanstorp

93,4

16

ä

93,4

21

ä

94,9

18

ä

96,3

14

à

69,3

283

à

74,0

279

à

74,8

283

à

78,7

274

à

Svalöv

89,7

40

ä

93,0

27

à

93,4

29

à

93,4

39

à

Svedala

66,1

286

à

75,2

271

à

77,1

273

à

80,7

260

ä

Tomelilla

84,9

111

à

84,1

160

à

86,2

147

à

87,2

152

à

Trelleborg

94,1

10

à

95,0

11

à

95,5

15

à

96,4

13

à

Vellinge

91,1

33

à

91,7

37

à

92,3

41

à

94,0

29

à

Ystad

82,6

166

ä

84,2

156

à

85,3

170

à

87,9

132

à

Åstorp

89,0

51

à

91,4

42

à

91,7

48

à

92,3

52

à

Ängelholm

85,2

102

ä

81,7

204

à

87,0

129

ä

87,0

158

ä

Örkelljunga

83,1

152

à

87,8

91

à

87,8

108

à

88,5

120

à

Östra Göinge

83,2

85,4

87,1

88,6

Länsmedel Hallands län

83,2

150

à

80,7

221

æ

84,1

193

æ

86,3

175

à

Falkenberg

86,7

74

à

89,1

74

à

90,1

78

à

91,2

74

à

Halmstad

73,2

263

æ

73,2

281

æ

80,3

244

à

82,7

241

à

Hylte

91,7

27

à

92,5

31

à

93,1

33

à

93,9

32

à

Kungsbacka

86,0

88

à

90,3

50

à

91,9

46

à

92,2

55

à

Laholm

84,9

110

à

87,1

103

à

88,0

106

à

88,5

121

à

Varberg

84,3

85,5

87,9

89,1

Länsmedel Västra Götalands län

77,7

226

æ

82,8

180

à

83,4

207

à

84,8

207

à

Ale

88,3

57

æ

90,0

54

æ

91,2

56

æ

92,5

50

à

Alingsås

86,6

78

á

86,6

109

á

89,3

91

á

89,3

107

á

Bengtsfors

94,1

10

ä

95,3

9

à

95,3

16

à

96,5

11

à

Bollebygd

85,7

94

à

87,0

106

à

88,4

103

à

88,9

114

à

Borås

80,0

199

â

82,2

196

æ

82,2

223

æ

84,4

221

æ

Dals-Ed

85,9

91

æ

87,3

100

æ

87,3

121

æ

87,3

150

æ

Essunga

79,0

209

à

80,5

225

à

83,4

208

à

83,7

230

à

Falköping

77,8

224

ä

79,2

238

ä

79,2

257

à

83,3

233

à

Färgelanda

76,1

244

æ

83,6

168

æ

85,1

175

à

91,0

76

à

Grästorp

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 11


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Gullspång

56,9

290

à

60

-3

200

173,0

289

æ

178

-5

Göteborg

71,4

229

à

75

-7

245

213,5

65

à

212

-5

208

Götene

74,1

201

æ

75

-1

156

197,0

234

æ

200

-3

177

Herrljunga

76,9

159

æ

73

4

74

205,3

157

æ

197

8

43

Hjo

68,0

257

æ

77

-9

263

198,1

226

à

203

-5

208

Härryda

86,5

38

à

85

1

118

215,9

45

à

221

-5

208

Karlsborg

89,2

17

à

84

6

46

208,7

113

ä

218

-9

254

Kungälv

78,5

126

à

84

-7

245

216,2

42

à

218

-3

177

Lerum

82,4

68

æ

84

-1

156

215,6

47

à

217

-2

166

Lidköping

79,7

108

à

80

-1

156

209,9

93

à

212

-3

177

Lilla Edet

64,5

273

à

75

-11

275

194,3

247

à

200

-6

223

Lysekil

79,1

118

à

78

1

118

216,2

43

à

206

10

27

Mariestad

81,4

78

ä

78

2

96

211,0

83

à

207

2

107

Mark

74,4

192

à

75

-1

156

201,3

203

à

203

-2

166

Mellerud

60,3

284

ä

75

-15

284

181,4

285

à

203

-21

288

Munkedal

66,1

269

æ

76

-10

271

189,0

272

æ

204

-15

274

Mölndal

81,1

86

à

82

-2

181

216,7

37

à

219

-4

196

Orust

78,5

127

æ

78

0

137

214,9

57

æ

206

9

35

Partille

81,7

77

æ

83

-2

181

220,7

23

æ

218

1

120

Skara

81,1

84

à

76

4

74

205,3

157

à

205

-2

166

Skövde

77,0

156

à

79

-2

181

209,7

99

à

211

-1

153

Sotenäs

82,3

71

â

75

7

28

208,9

111

æ

198

11

24

Stenungsund

89,2

18

à

81

8

23

213,2

66

à

212

1

120

Strömstad

82,5

66

à

76

7

28

209,9

94

æ

204

6

64

Svenljunga

66,7

266

â

71

-3

200

191,8

262

â

191

2

107

Tanum

77,2

152

ä

79

-2

181

202,0

196

à

207

-5

208

Tibro

71,8

223

æ

72

0

137

193,3

251

æ

197

-4

196

Tidaholm

70,3

239

à

77

-7

245

193,8

250

æ

205

-11

264

Tjörn

90,8

9

ä

83

8

23

227,3

12

ä

216

11

24

Tranemo

63,8

279

à

73

-9

263

190,1

268

à

198

-8

247

Trollhättan

74,7

189

æ

75

-3

200

209,7

97

à

208

-1

153

Töreboda

76,0

173

æ

74

2

96

196,9

235

æ

197

0

128

Uddevalla

78,2

133

à

75

2

96

207,5

131

à

205

1

120

Ulricehamn

70,3

237

à

76

-5

230

205,0

163

à

202

3

95

Vara

79,2

116

à

73

7

28

202,4

192

à

195

8

43

Vårgårda

79,8

105

à

74

6

46

203,9

175

à

199

5

71

Vänersborg

75,8

174

à

77

-1

156

205,1

160

à

205

-1

153

Åmål

69,4

245

æ

80

-11

275

211,0

82

à

211

0

128

Öckerö

80,8

91

æ

85

-2

181

222,5

19

à

217

7

55

Länsmedel

76,1

206,0

208

205,3

Värmlands län Arvika

72,7

213

à

76

-7

245

205,9

151

à

203

1

120

Eda

83,2

60

ä

71

13

5

205,1

162

ä

193

12

20

12 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

68,6

284

à

72,5

284

à

74,5

285

à

74,5

287

à

Gullspång

79,5

208

à

81,8

202

à

83,3

211

à

84,6

216

à

Göteborg

80,4

194

æ

82,3

193

æ

84,2

192

æ

84,2

225

æ

Götene

83,3

143

æ

85,2

140

æ

86,1

148

æ

88,0

131

æ

Herrljunga

80,4

193

æ

81,4

208

æ

81,4

232

æ

83,5

232

æ

Hjo

89,7

41

à

91,6

41

à

92,0

45

à

93,2

42

à

Härryda

93,8

13

à

95,4

8

à

96,9

6

à

98,5

3

à

Karlsborg

86,8

73

à

88,0

87

à

88,9

97

à

90,8

81

à

Kungälv

92,6

21

à

93,0

26

à

93,4

28

à

94,3

25

à

Lerum

85,2

103

à

87,4

99

à

87,4

119

à

88,1

127

à

Lidköping

70,9

276

ä

82,7

181

ä

84,5

185

ä

88,2

125

ä

Lilla Edet

89,6

45

à

89,6

68

à

90,2

77

à

91,4

68

à

Lysekil

86,3

85

à

88,1

86

ä

89,4

89

ä

91,6

66

ä

Mariestad

82,8

160

à

84,7

148

à

86,4

143

à

87,7

138

à

Mark

70,5

278

à

66,7

289

à

75,6

280

à

76,9

281

à

Mellerud

73,4

262

æ

75,2

271

à

77,1

273

æ

78,0

277

æ

Munkedal

87,1

67

æ

89,2

72

à

90,0

80

à

90,8

82

æ

Mölndal

85,9

92

æ

86,4

114

æ

87,6

116

æ

88,1

126

æ

Orust

89,0

52

à

89,2

73

æ

91,4

51

à

92,9

47

à

Partille

83,4

142

à

84,8

144

à

84,8

181

à

85,7

187

à

Skara

82,8

161

à

84,2

155

à

86,2

146

à

88,7

117

à

Skövde

84,4

117

â

84,4

154

â

86,5

141

â

88,5

119

æ

Sotenäs

92,5

23

à

92,5

32

à

93,1

34

à

93,5

38

à

Stenungsund

86,5

80

à

89,7

66

à

90,5

70

à

90,5

88

æ

Strömstad

72,8

266

â

77,2

254

â

78,9

258

â

81,6

251

æ

Svenljunga Tanum

86,8

71

ä

82,5

191

à

91,2

54

ä

93,9

33

ä

74,5

254

â

75,5

268

â

77,3

270

æ

79,1

270

æ

Tibro

77,5

228

æ

83,3

175

æ

83,3

209

æ

84,8

208

æ

Tidaholm

94,5

6

ä

94,5

16

ä

94,5

21

ä

94,5

23

à

Tjörn

67,4

285

à

75,4

269

à

76,1

278

à

76,8

283

à

Tranemo

81,1

180

à

81,4

210

à

82,8

217

à

83,0

238

à

Trollhättan

83,0

156

æ

83,0

177

æ

84,0

199

æ

85,0

204

æ

Töreboda

85,1

108

à

84,5

152

à

85,8

157

à

86,3

174

à

Uddevalla

74,6

253

à

79,3

236

à

80,5

243

à

82,8

240

à

Ulricehamn

85,2

101

à

85,8

129

à

86,9

132

à

88,0

130

ä

Vara

83,5

140

à

87,2

101

à

89,0

95

à

89,9

95

à

Vårgårda

81,5

176

à

82,5

188

à

84,3

190

à

85,6

191

à

Vänersborg

84,0

124

à

82,6

184

æ

90,3

74

à

91,7

61

à

Åmål

89,1

50

à

91,7

38

à

92,9

36

à

92,9

46

à

Öckerö

82,8

84,6

86,2

87,5

Länsmedel Värmlands län

79,8

204

à

82,3

195

à

84,0

198

à

84,4

222

à

Arvika

85,1

106

ä

87,1

102

ä

87,1

125

à

87,1

156

à

Eda

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 13


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Filipstad

74,3

195

æ

74

0

137

212,2

75

ä

198

14

11

Forshaga

70,8

233

æ

79

-9

263

187,6

278

æ

208

-20

287

Grums

63,6

280

æ

72

-8

254

176,6

288

æ

193

-16

278

Hagfors

76,4

165

æ

75

2

96

191,6

263

æ

200

-8

247

Hammarö

94,3

2

à

87

7

28

227,5

11

à

225

3

95

Karlstad

84,8

46

à

82

1

118

216,1

44

à

217

-5

208

Kil

80,1

99

à

79

1

118

209,0

108

à

207

2

107

Kristinehamn

79,5

112

à

77

2

96

207,6

127

à

206

2

107

Munkfors

57,6

289

â

79

-21

290

213,6

64

à

204

10

27

Storfors

79,5

113

à

68

8

23

204,8

166

æ

188

8

43

Sunne

74,6

190

à

79

-4

219

192,7

255

æ

208

-15

274

Säffle

74,2

196

ä

79

-3

200

208,6

115

ä

207

2

107

Torsby

69,3

247

â

69

0

137

202,6

189

æ

191

12

20

Årjäng

69,0

249

â

69

0

137

205,4

155

æ

191

15

8

Länsmedel

75,2

206,0

204,2

Örebro län Askersund

69,8

243

æ

77

-8

254

194,3

246

æ

204

-10

260

Degerfors

75,5

181

á

76

0

137

188,7

273

ä

202

-13

273

Hallsberg

67,2

261

à

75

-8

254

192,9

254

à

200

-7

236

Hällefors

68,8

253

à

71

-2

181

191,5

265

à

195

-3

177

Karlskoga

75,2

185

à

76

-1

156

197,3

233

à

205

-8

247

Kumla

71,1

230

æ

71

0

137

195,6

243

à

195

0

128

Laxå

60,3

283

â

72

-12

278

171,5

290

æ

194

-22

290

Lekeberg

80,5

94

à

81

-1

156

203,0

186

à

210

-7

236

Lindesberg

66,9

265

æ

74

-7

245

191,6

264

à

199

-8

247

Ljusnarsberg

60,0

285

æ

75

-15

284

177,8

287

æ

199

-21

288

Nora

83,1

63

ä

76

7

28

208,3

121

ä

205

3

95

Örebro

79,0

121

ä

75

2

96

212,4

73

ä

207

0

128

Länsmedel

71,4

95

193,7

Västmanlands län Arboga

73,7

205

æ

77

-3

200

208,5

116

æ

206

3

Fagersta

72,7

214

à

69

4

74

193,8

249

æ

191

3

95

Hallstahammar

78,7

124

ä

75

4

74

215,5

48

ä

202

13

15

Kungsör

76,3

166

à

75

1

118

215,4

49

ä

201

14

11

Köping

77,6

145

ä

77

1

118

207,5

130

à

207

1

120

Norberg

83,1

62

æ

76

7

28

192,5

257

â

199

-6

223

Sala

76,3

167

æ

77

0

137

202,0

197

æ

204

-2

166

Skinnskatteberg

80,0

101

ä

78

2

96

203,0

185

ä

201

2

107

Surahammar

73,6

206

æ

76

-3

200

199,4

216

ä

202

-3

177

Västerås

75,5

180

à

75

-2

181

211,4

80

à

208

-1

153

Länsmedel

76,7

14 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

204,9


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

83,8

127

à

84,8

145

ä

86,7

134

à

86,7

166

à

Filipstad

83,2

149

æ

82,5

190

æ

85,4

167

æ

86,1

181

æ

Forshaga

70,5

279

æ

71,6

285

â

77,3

270

æ

78,4

276

æ

Grums

81,1

181

æ

79,5

234

æ

81,9

227

â

86,6

168

æ

Hagfors

95,4

3

à

96,4

5

à

97,4

4

à

97,4

5

à

Hammarö

89,9

39

à

91,0

45

à

91,4

52

à

91,9

59

à

Karlstad

87,0

69

à

89,0

76

à

91,1

57

à

92,5

51

à

Kil

83,7

133

à

84,0

162

à

85,2

174

à

86,3

173

à

Kristinehamn

63,6

288

â

87,9

89

à

90,9

60

ä

90,9

78

ä

Munkfors

83,6

137

æ

87,7

95

æ

89,0

94

æ

91,8

60

æ

Storfors

79,6

206

à

83,8

165

à

85,9

152

à

88,0

128

à

Sunne

81,4

178

à

83,5

170

æ

85,6

161

à

89,7

99

à

Säffle

73,2

263

â

81,9

201

æ

82,7

219

æ

82,7

241

æ

Torsby

74,3

256

æ

80,5

224

æ

80,5

241

æ

85,0

205

æ

81,0

84,6

86,4

87,8

Årjäng Länsmedel Örebro län

77,1

233

æ

80,2

229

à

80,2

248

à

80,2

263

æ

Askersund

77,3

231

ä

82,7

181

á

83,6

204

á

84,5

218

ä

Degerfors

69,5

282

à

73,4

280

à

74,0

286

æ

76,8

282

à

Hallsberg

72,5

267

à

76,3

262

à

76,3

277

à

78,8

273

à

Hällefors

78,4

217

à

81,6

206

à

82,3

222

à

83,2

234

à

Karlskoga

76,3

240

à

81,5

207

à

83,5

206

à

85,1

202

à

Kumla

63,5

289

â

73,0

283

â

73,0

287

â

73,0

288

â

Laxå

82,9

158

æ

87,8

92

æ

87,8

110

æ

89,0

109

à

Lekeberg

74,1

257

à

78,9

243

à

80,5

242

à

81,3

253

à

Lindesberg

70,0

280

æ

67,5

288

æ

75,0

282

à

77,5

279

à

Ljusnarsberg

88,1

60

ä

88,1

84

à

88,1

105

à

90,7

84

à

Nora

83,0

157

à

84,6

149

ä

85,5

164

ä

86,4

172

ä

Örebro

76,1

79,6

80,8

82,2

Länsmedel Västmanlands län

77,6

227

æ

79,6

232

â

84,9

180

æ

85,5

193

æ

Arboga

78,1

219

à

81,3

212

à

81,3

234

à

85,9

183

à

Fagersta

83,5

138

ä

85,4

137

ä

87,2

123

ä

88,4

122

ä

Hallstahammar

81,6

175

à

82,9

179

æ

82,9

215

æ

82,9

239

æ

Kungsör

84,3

120

à

86,7

107

ä

88,6

100

à

90,6

86

à

Köping

83,1

155

æ

84,6

150

æ

84,6

183

æ

87,7

140

æ

Norberg

83,1

153

æ

85,8

126

à

87,2

122

æ

88,6

118

æ

Sala

..

..

..

..

..

..

93,3

41

á

Skinnskatteberg

77,4

229

æ

78,3

247

æ

80,2

249

à

81,1

257

à

Surahammar

80,7

190

æ

83,8

167

æ

84,4

187

æ

84,9

206

æ

81,0

83,1

84,6

..

86,9

Västerås Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 15


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4 206,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Dalarnas län Avesta

76,0

172

à

74

2

96

207,9

123

à

199

9

35

Borlänge

67,9

258

à

74

-4

219

195,3

244

à

201

-3

177

Falun

81,4

80

æ

81

1

118

209,3

103

à

213

-6

223

Gagnef

80,5

94

à

79

2

96

208,4

117

ä

208

0

128

Hedemora

77,2

153

ä

76

3

87

198,6

222

ä

202

-4

196

Leksand

82,8

64

à

79

3

87

216,5

39

à

206

8

43

Ludvika

79,0

120

ä

79

-1

156

204,1

170

ä

209

-4

196

Malung-Sälen

80,0

101

â

69

11

13

198,4

223

æ

190

9

35

Mora

80,2

98

ä

79

1

118

209,2

105

ä

208

2

107

Orsa

58,5

287

à

73

-15

284

179,1

286

ä

196

-17

282

Rättvik

89,1

20

ä

80

9

22

217,5

31

ä

208

9

35

Smedjebacken

76,8

160

ä

78

-1

156

201,5

200

à

204

-3

177

Säter

84,4

49

à

81

4

74

210,3

90

à

211

-1

153

Vansbro

75,3

183

â

79

-4

219

209,8

96

à

206

4

83

Älvdalen

84,2

50

ä

79

5

55

211,0

85

ä

207

4

83

Länsmedel

78,2

223

205,1

Gävleborgs län Bollnäs

81,3

83

ä

72

-1

156

202,2

195

à

196

-6

Gävle

73,1

210

à

74

-5

230

207,6

129

à

201

-4

196

Hofors

68,2

256

à

76

-8

254

195,8

240

ä

201

-6

223

Hudiksvall

77,9

139

ä

78

1

118

201,0

208

à

205

-5

208

Ljusdal

82,0

75

ä

75

3

87

205,1

159

à

199

0

128

Nordanstig

70,5

235

ä

74

-5

230

194,0

248

ä

196

-5

208

Ockelbo

71,4

226

æ

76

-4

219

209,0

109

ä

204

5

71

Ovanåker

72,8

212

æ

76

-3

200

197,3

232

æ

200

-3

177

Sandviken

68,9

252

à

71

-3

200

190,2

267

æ

195

-5

208

Söderhamn

64,7

272

æ

79

-14

281

195,8

239

à

208

-11

264

Länsmedel

73,1

264

199,8

Västernorrlands län Härnösand

73,4

208

æ

82

-8

254

203,4

180

à

215

-11

Kramfors

83,5

56

ä

79

5

55

211,0

84

à

207

4

83

Sollefteå

73,1

209

æ

78

-5

230

192,0

261

à

208

-16

278

Sundsvall

69,9

241

à

79

-13

279

198,3

224

à

210

-18

283

Timrå

69,8

244

á

75

-5

230

193,3

252

à

199

-6

223

Ånge

70,4

236

ä

74

-3

200

187,9

277

à

197

-9

254

Örnsköldsvik

77,2

154

à

80

-2

181

206,2

143

à

210

-3

177

Länsmedel

73,9

198,9

Jämtlands län Berg

74,6

191

à

74

0

137

196,6

236

æ

197

-1

153

Bräcke

71,4

226

à

80

-9

263

203,1

184

ä

212

-9

254

Härjedalen

78,1

136

ä

73

5

55

207,4

132

ä

195

13

15

16 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket Dalarnas län

82,0

172

æ

82,5

189

æ

85,3

172

æ

86,2

179

æ

Avesta

76,1

243

à

80,6

222

à

82,5

220

à

84,6

214

à

Borlänge

86,4

83

à

87,9

88

à

88,5

102

à

89,0

110

à

Falun

83,7

131

à

86,2

121

æ

87,0

127

æ

87,8

135

æ

Gagnef

79,9

202

à

80,4

227

ä

81,0

237

à

82,1

247

à

Hedemora

88,2

59

à

89,3

71

à

90,5

69

à

91,1

75

à

Leksand

82,2

171

ä

84,1

159

ä

85,4

168

ä

86,0

182

ä

Ludvika

84,5

114

â

84,5

151

â

84,5

185

â

84,5

218

â

Malung-Sälen

85,3

100

ä

85,3

139

ä

85,3

169

ä

85,3

198

à

Mora

64,6

287

à

68,3

287

à

68,3

289

à

69,5

290

à

Orsa

94,2

9

ä

94,9

13

ä

95,6

13

ä

97,1

7

à

Rättvik

81,1

184

ä

88,4

82

à

89,5

86

à

89,5

102

à

Smedjebacken

92,7

19

ä

91,7

38

ä

93,8

25

ä

93,8

35

à

Säter

77,8

224

â

82,7

183

â

84,0

200

â

84,0

228

â

Vansbro

89,5

46

á

91,2

43

á

91,2

54

á

91,2

71

á

83,2

85,2

86,2

86,8

Älvdalen Länsmedel Gävleborgs län

85,5

97

à

85,5

136

à

86,2

145

à

86,2

178

à

83,6

135

à

85,7

133

à

87,8

111

à

88,9

111

à

Gävle

76,1

242

à

84,1

158

ä

84,1

196

ä

85,2

201

ä

Hofors

81,8

173

ä

82,6

186

ä

84,1

195

ä

85,4

196

ä

Hudiksvall

84,4

116

à

85,4

137

à

85,9

154

à

85,9

185

à

Ljusdal

80,8

189

á

79,5

235

ä

80,8

239

á

80,8

259

á

Nordanstig

81,0

186

à

81,0

216

à

81,0

238

à

82,5

243

à

Ockelbo

78,2

218

æ

79,6

233

æ

79,6

255

æ

80,3

262

æ

Ovanåker

71,9

273

à

74,4

278

æ

76,0

279

æ

76,6

285

æ

Sandviken

69,8

281

æ

74,9

275

æ

75,6

281

æ

76,7

284

æ

Söderhamn

79,3

81,3

82,1

82,8

Bollnäs

Länsmedel Västernorrlands län

79,8

203

æ

88,6

79

à

89,0

96

à

89,4

106

à

Härnösand

89,2

49

ä

89,8

60

ä

92,0

43

ä

92,0

57

ä

Kramfors

75,9

247

æ

75,5

267

æ

77,4

269

æ

77,4

280

æ

Sollefteå

76,2

241

à

78,0

249

à

79,9

252

à

81,8

249

à

Sundsvall

73,7

260

ä

76,6

260

ä

78,0

264

à

78,5

275

à

Timrå

73,0

265

à

74,8

277

ä

74,8

284

ä

74,8

286

à

Ånge

83,2

146

à

85,8

131

à

86,6

137

à

87,3

151

à

Örnsköldsvik

78,7

81,3

82,5

83,0

Länsmedel Jämtlands län

76,1

244

à

80,6

223

à

83,6

205

à

86,6

169

à

Berg

78,6

214

à

81,4

209

æ

85,7

158

æ

87,1

155

à

Bräcke

80,0

199

à

84,8

145

ä

84,8

182

à

84,8

209

à

Härjedalen

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 17


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A1–A6 (.. Värde saknas eller sekretess, * Jämfört med faktiskt värde för enbart kommunala skolor)

A1. Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modell­ be­räknat värde

Kommun

Andel

Rank

56,9–96,4

Jämf. föreg. år

Faktiskt värde

Avvikelse från modellberäknat värde* Procent­ enheter

60–95

Rank

(-21)–16

SALSA (OBS! Kommunala skolor) Modellberäknat värde

Faktiskt värde Poäng

Rank

171,5–261,3 211,4

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Min–max, riket

A2. Genomsnittligt meritvärde

Poäng

Avvikelse från modellberäknat värde Poäng

Rank

178–243 (-22)–42

Vägt medel, riket

77,4

Median, riket

77,6

Krokom

85,2

45

à

82

3

87

205,7

154

à

214

-8

247

Ragunda

87,0

31

á

74

13

5

196,2

238

à

199

-3

177

Strömsund

80,9

87

á

76

5

55

206,0

149

ä

203

3

95

Åre

85,4

42

à

80

5

55

227,2

13

à

209

18

5

Östersund

85,3

43

ä

82

3

87

216,5

40

ä

213

5

71

Länsmedel

81,0

206,0

207,3

Västerbottens län Bjurholm

72,4

216

â

73

-1

156

206,6

140

æ

197

9

35

Dorotea

88,5

23

ä

74

14

2

211,3

81

æ

198

13

15

Lycksele

81,1

85

æ

77

4

74

206,0

148

æ

206

0

128

Malå

92,3

4

à

78

14

2

206,0

147

æ

206

0

128

Nordmaling

74,0

202

ä

77

-3

200

205,1

161

ä

204

1

120

Norsjö

83,7

54

ä

70

13

5

199,0

218

æ

191

8

43

Robertsfors

57,9

288

â

76

-18

289

186,8

280

â

203

-16

278

Skellefteå

80,9

88

à

82

-1

156

206,8

137

à

214

-7

236

Sorsele

88,9

21

ä

78

11

13

246,2

3

á

204

42

1

Storuman

85,3

43

à

82

4

74

207,8

125

à

212

-4

196

Umeå

78,2

134

à

84

-5

230

215,2

51

à

220

-6

223

Vilhelmina

72,8

211

à

77

-6

240

216,6

38

ä

204

12

20

Vindeln

79,6

109

æ

80

0

137

205,8

153

à

208

-3

177

Vännäs

76,1

170

ä

80

-4

219

209,2

106

à

211

-2

166

Åsele

86,7

35

à

75

11

13

192,7

256

æ

201

-8

247

Länsmedel

79,9

208,1

Norrbottens län Arjeplog

87,5

26

á

76

11

13

217,2

35

ä

203

14

11

Arvidsjaur

83,3

57

à

76

7

28

201,3

202

æ

201

0

128

Boden

83,6

55

ä

82

2

96

212,2

74

à

213

-2

166

Gällivare

83,2

59

à

77

5

55

220,1

26

à

204

13

15

Haparanda

81,7

76

à

74

7

28

206,6

139

ä

203

4

83

Jokkmokk

77,8

142

ä

80

-5

230

202,4

191

ä

211

-10

260

Kalix

76,5

163

ä

78

-1

156

201,5

201

à

207

-8

247

Kiruna

80,1

100

à

80

-1

156

211,6

77

à

209

0

128

Luleå

82,1

72

à

82

-1

156

217,4

33

à

215

2

107

Pajala

91,2

7

ä

77

14

2

221,9

20

æ

202

20

2

Piteå

89,4

15

à

83

7

28

213,0

69

à

214

-1

153

Älvsbyn

86,6

36

à

74

12

9

209,2

104

à

199

10

27

Överkalix

90,9

8

à

83

10

19

204,1

171

æ

215

-6

223

Övertorneå

77,4

149

æ

76

-8

254

211,5

78

æ

204

-2

166

Länsmedel

83,7

18 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

210,7


A3. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram

A4. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram

A5. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program

A6. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

83,3

Rank

85,0 84,8

Andel

Rank

68,3–100,0 86,5 86,2

Andel

Rank

69,5–100,0 87,5 87,5

Jämf. föreg. år

83,4

Andel 66,7–98,4

Jämf. föreg. år

Rank

Jämf. föreg. år

Andel 63,5–98,0

Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Kommun Min–max, riket Vägt medel, riket Median, riket

88,4

56

à

89,7

67

à

90,3

71

à

90,3

89

à

Krokom

88,9

53

ä

87,0

104

ä

88,9

98

ä

88,9

112

ä

Ragunda

87,8

61

á

87,0

105

á

90,1

79

á

90,1

93

á

Strömsund

93,3

17

à

94,4

18

à

94,4

23

à

95,5

20

à

Åre

89,6

43

ä

89,8

59

ä

90,7

68

à

91,0

77

à

Östersund

85,3

86,8

88,5

89,3

Länsmedel Västerbottens län

89,7

42

æ

93,1

24

à

93,1

35

à

93,1

43

à

92,3

24

æ

92,3

33

æ

92,3

40

æ

92,3

53

æ

Bjurholm Dorotea

83,8

129

â

85,6

134

æ

85,6

160

æ

85,6

192

æ

Lycksele

97,4

2

à

97,4

2

à

97,4

3

à

97,4

4

à

Malå

76,6

236

à

81,8

203

à

84,4

188

à

85,7

187

à

Nordmaling

87,8

62

ä

85,7

132

à

87,8

112

ä

87,8

136

ä

Norsjö

71,1

275

â

76,3

261

æ

77,6

267

æ

85,5

193

à

Robertsfors

86,3

86

à

87,9

90

à

88,7

99

à

89,6

100

à

Skellefteå

94,4

7

á

94,4

17

ä

94,4

22

ä

94,4

24

ä

Sorsele

88,2

58

à

89,7

65

à

89,7

84

à

89,7

98

à

Storuman

85,5

96

à

86,3

118

à

88,6

101

à

89,4

105

à

Umeå

80,4

192

à

82,6

185

à

83,7

203

à

85,9

184

à

Vilhelmina

83,3

143

æ

90,7

47

à

90,7

65

à

90,7

83

à

Vindeln

80,7

191

à

86,4

115

à

86,4

144

à

87,5

146

à

Vännäs

86,7

76

à

86,7

107

à

86,7

134

æ

86,7

166

æ

85,6

87,8

88,5

89,4

Åsele Länsmedel Norrbottens län

90,6

36

á

96,9

4

á

100,0

1

á

100,0

1

á

Arjeplog

84,8

113

à

90,9

46

æ

90,9

60

æ

90,9

78

æ

Arvidsjaur

85,1

107

à

87,6

96

à

88,0

107

æ

89,8

96

à

Boden

87,6

65

à

89,7

64

à

90,3

75

à

90,3

91

à

Gällivare

86,5

79

à

86,5

111

à

87,5

117

à

87,5

146

à

Haparanda

81,0

186

ä

82,5

187

à

84,1

194

ä

84,1

227

ä

Jokkmokk

80,9

188

à

80,9

217

ä

83,3

209

à

84,6

217

à

Kalix

87,0

68

à

87,8

92

à

89,4

88

à

90,2

92

à

Kiruna

86,4

81

à

89,4

70

à

90,2

76

à

90,5

87

à

Luleå

92,6

20

à

92,6

30

à

92,6

37

à

92,6

49

à

Pajala

92,5

22

à

94,0

20

à

94,5

20

à

95,6

17

à

Piteå

88,7

54

à

88,7

78

à

91,8

47

à

92,8

48

à

Älvsbyn

93,9

12

ä

97,0

3

ä

97,0

5

ä

97,0

8

ä

Överkalix

77,4

229

â

81,1

213

æ

81,1

235

æ

88,7

116

æ

Övertorneå

86,8

89,0

90,1

91,0

Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 19


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0 97,4 97,6

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Stockholms län Botkyrka

79,6

186

à

95,5

200

à

97,2

168

à

63,0

269

78,0

236

Danderyd

95,7

4

à

100,0

1

à

100,0

1

à

95,0

3

94,0

14

Ekerö

89,8

42

ä

98,8

42

à

98,8

53

à

83,0

70

94,0

14

Haninge

71,1

264

à

95,7

191

à

95,2

242

à

61,0

274

75,0

262

Huddinge

83,7

116

à

97,9

79

à

97,7

130

à

85,0

49

90,0

54

Järfälla

81,0

166

à

97,1

121

à

98,9

41

à

75,0

188

89,0

74

Lidingö

93,7

10

à

98,9

36

à

99,1

29

à

87,0

32

95,0

8

Nacka

92,4

16

à

99,7

18

à

99,1

31

à

90,0

11

96,0

3

Norrtälje

80,7

175

à

97,8

84

à

95,2

245

à

81,0

102

83,0

183

Nykvarn

91,3

25

à

97,3

113

à

97,4

158

à

81,0

102

86,0

129

Nynäshamn

76,3

228

æ

97,6

96

à

95,7

222

à

75,0

188

88,0

91

Salem

83,4

122

æ

97,0

125

à

96,8

187

à

77,0

169

90,0

54

Sigtuna

82,0

151

á

96,7

149

à

97,3

166

à

80,0

118

92,0

33

Sollentuna

90,4

33

à

98,3

63

à

98,7

57

à

79,0

133

94,0

14

Solna

82,5

142

à

96,6

156

à

97,6

136

à

75,0

188

88,0

91

Stockholm

86,0

90

à

97,6

95

à

98,3

87

à

83,0

70

91,0

43

Sundbyberg

75,1

238

ä

93,9

240

æ

97,9

109

à

85,0

49

95,0

8

Södertälje

78,1

209

à

92,5

265

à

95,2

243

à

78,0

154

84,0

165

Tyresö

86,7

77

ä

98,3

61

à

98,0

102

à

74,0

207

85,0

148

Täby

95,1

6

à

99,6

22

à

98,5

72

à

89,0

14

95,0

8

Upplands Väsby

76,6

223

æ

95,9

180

à

95,3

238

à

68,0

251

83,0

183

Upplands-Bro

90,2

37

ä

97,2

116

à

96,5

192

à

75,0

188

85,0

148

Vallentuna

90,6

31

à

99,3

24

à

97,4

158

à

79,0

133

88,0

91

Vaxholm

92,5

14

à

100,0

1

à

100,0

1

à

97,0

1

92,0

33

Värmdö

85,6

95

à

97,0

130

à

97,4

155

à

71,0

231

87,0

113

Österåker

80,2

180

à

98,3

60

à

98,3

86

à

68,0

251

88,0

91

Länsmedel

85,0

97,5

97,6

79,0

88,7

Uppsala län Enköping

79,1

192

à

95,8

186

à

97,4

155

à

78,0

154

86,0

Heby

76,7

222

à

94,0

237

à

98,6

61

à

82,0

85

81,0

210

Håbo

78,5

203

à

97,5

101

à

97,4

157

à

70,0

241

86,0

129

Knivsta

83,3

124

ä

98,6

52

à

99,3

23

à

85,0

49

94,0

14

Tierp

77,6

218

æ

95,8

189

à

97,6

143

à

76,0

178

77,0

246

Uppsala

89,0

49

ä

97,8

87

à

98,6

64

à

81,0

102

90,0

54

Älvkarleby

71,8

259

à

96,3

162

à

97,6

143

à

49,0

289

71,0

274

Östhammar

77,6

217

á

96,6

154

à

95,6

228

à

79,0

133

76,0

256

Länsmedel

79,2

96,6

97,8

75,0

129

82,6

Södermanlands län Eskilstuna

83,7

115

ä

97,4

110

à

97,9

111

à

70,0

241

83,0

183

Flen

76,1

230

á

91,9

277

à

96,4

198

ä

67,0

258

86,0

129

Gnesta

89,9

40

à

99,1

28

ä

99,1

32

à

78,0

154

71,0

274

Katrineholm

71,2

263

à

93,5

250

à

94,2

263

à

78,0

154

87,0

113

Nyköping

89,1

48

á

97,0

124

à

97,7

124

à

78,0

154

91,0

43

Oxelösund

86,3

88

á

100,0

1

ä

98,7

59

à

81,0

102

80,0

222

20 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

Stockholms län 67,0

257

64,0

205

60,0

250

88,9

12,0

164

198

Botkyrka

87,0

49

89,0

2

84,0

14

..

16,9

1

1

Danderyd

82,0

119

70,0

145

73,0

103

100,0

14,1

26

32

Ekerö

65,0

269

68,0

172

70,0

149

75,0

11,9

172

252

Haninge

83,0

104

78,0

49

73,0

103

83,6

13,3

58

76

Huddinge

71,0

239

78,0

49

76,0

65

84,8

14,0

31

84

Järfälla

86,0

61

82,0

22

84,0

14

100,0

16,2

4

11

Lidingö

88,0

29

84,0

13

83,0

19

91,9

15,5

6

4

Nacka

84,0

86

76,0

72

75,0

81

76,9

12,8

107

211

84,0

86

71,0

136

54,0

273

..

..

..

20

Nykvarn

86,0

61

76,0

72

76,0

65

81,0

12,8

100

126

Nynäshamn

85,0

75

82,0

22

81,0

28

94,4

13,2

63

125

Salem

84,0

86

70,0

145

65,0

212

90,2

13,5

47

166

Sigtuna

90,0

16

75,0

89

76,0

65

96,2

14,9

10

13

Sollentuna

78,0

163

75,0

89

73,0

103

81,8

14,4

20

90

Solna

83,0

104

77,0

59

77,0

58

84,7

15,5

7

89

Stockholm

88,0

29

76,0

72

74,0

96

88,9

13,5

52

275

Sundbyberg

76,0

190

61,0

230

59,0

253

81,3

11,9

175

243

Södertälje

75,0

202

79,0

40

69,0

163

78,6

13,7

37

98

Tyresö

87,0

49

82,0

22

81,0

28

100,0

16,4

3

6

75,0

202

71,0

136

70,0

149

89,6

13,0

79

229

Upplands Väsby

73,0

226

80,0

30

72,0

123

83,3

12,9

91

64

Upplands-Bro

77,0

176

72,0

123

71,0

140

80,0

14,9

9

85

Vallentuna

97,0

2

84,0

13

81,0

28

..

15,4

8

8

Vaxholm

75,0

202

68,0

172

71,0

140

25,0

13,9

34

97

Värmdö

75,0

202

70,0

145

73,0

103

84,2

13,6

44

137

Österåker

84,4

14,0

80,8

75,3

73,1

Norrtälje

Täby

Länsmedel Uppsala län

71,0

239

63,0

219

67,0

186

77,3

13,0

79

79

87,0

49

52,0

272

59,0

253

..

11,5

213

182

Heby

67,0

257

69,0

162

75,0

81

88,9

12,5

127

69

Håbo

89,0

22

86,0

6

88,0

4

..

13,6

43

87

Knivsta

75,0

202

75,0

89

66,0

200

62,5

11,1

235

270

Tierp

82,0

119

77,0

59

75,0

81

87,3

14,7

12

62

Uppsala

74,0

217

77,0

59

80,0

33

..

11,4

218

269

Älvkarleby

72,0

234

86,0

6

80,0

33

..

11,7

195

283

Östhammar

79,0

12,4

77,1

73,1

73,8

Enköping

Länsmedel Södermanlands län

77,0

176

64,0

205

66,0

200

78,2

12,1

155

153

72,0

234

34,0

287

43,0

284

63,6

11,6

209

272

Eskilstuna Flen

86,0

61

42,0

280

51,0

280

100,0

14,5

17

80

Gnesta

77,0

176

65,0

198

68,0

175

76,1

12,0

169

273

Katrineholm

79,0

157

61,0

230

57,0

265

75,0

13,5

52

104

Nyköping

83,0

104

84,0

13

85,0

7

..

12,4

135

231

Oxelösund

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 21


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Strängnäs

76,7

221

à

94,6

219

æ

95,6

229

à

67,0

258

82,0

Trosa

87,0

69

à

100,0

1

ä

97,3

162

ä

84,0

63

96,0

3

Vingåker

67,4

273

â

92,8

261

æ

95,9

215

à

66,0

264

88,0

91

Länsmedel

80,8

96,7

96,3

97,4

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

97,6

97,0

74,3

198

84,9

Östergötlands län Boxholm

85,0

101

á

96,9

136

à

100,0

1

ä

71,0

231

81,0

210

Finspång

83,9

110

ä

96,1

171

à

99,0

37

ä

78,0

154

83,0

183

Kinda

82,9

137

à

99,1

30

à

100,0

1

à

89,0

14

92,0

33

Linköping

83,3

126

à

97,4

108

à

97,8

121

à

81,0

102

88,0

91

Mjölby

86,0

89

á

94,5

221

à

97,5

149

à

76,0

178

88,0

91

Motala

79,5

189

ä

96,0

177

à

96,2

206

à

84,0

63

85,0

148

Norrköping

72,7

249

à

96,4

160

à

96,3

201

à

71,0

231

81,0

210

Söderköping

85,6

92

ä

97,7

91

à

98,2

89

à

84,0

63

79,0

227

Vadstena

72,6

250

à

94,1

233

à

98,6

69

à

82,0

85

88,0

91

Valdemarsvik

86,9

73

á

90,6

284

æ

98,5

73

ä

71,0

231

75,0

262

Ydre

87,2

65

ä

97,9

80

ä

100,0

1

à

89,0

14

86,0

129

Åtvidaberg

81,9

154

à

96,9

135

à

93,8

267

à

68,0

251

78,0

236

Ödeshög

81,5

162

ä

98,1

64

ä

98,1

99

ä

89,0

14

91,0

43

Länsmedel

82,2

96,3

98,0

79,5

84,2

Jönköpings län Aneby

83,1

131

æ

93,1

256

æ

91,4

288

æ

85,0

49

74,0

269

Eksjö

87,8

60

ä

95,5

198

à

98,0

102

à

88,0

23

90,0

54

Gislaved

88,4

53

á

95,7

192

à

97,7

125

à

84,0

63

88,0

91

Gnosjö

78,9

198

à

95,8

186

à

97,3

162

ä

82,0

85

85,0

148

Habo

95,2

5

á

98,4

57

à

99,2

26

à

69,0

247

83,0

183

Jönköping

81,9

152

ä

96,8

143

à

96,3

202

à

80,0

118

89,0

74

Mullsjö

75,3

235

ä

97,8

82

à

97,9

109

à

71,0

231

78,0

236

Nässjö

73,4

247

æ

95,2

207

à

95,9

216

à

81,0

102

84,0

165

Sävsjö

86,3

85

ä

93,5

248

à

98,3

83

ä

86,0

43

92,0

33

Tranås

86,4

83

ä

94,0

238

à

95,4

236

à

82,0

85

82,0

198

Vaggeryd

80,7

174

à

93,2

254

à

98,4

77

ä

83,0

70

82,0

198

Vetlanda

81,7

156

ä

95,3

206

à

96,6

189

à

86,0

43

90,0

54

Värnamo

83,2

128

ä

97,5

103

à

98,2

90

à

76,0

178

94,0

14

Länsmedel

83,3

95,5

97,0

81,0

85,5

Kronobergs län Alvesta

81,4

163

à

96,9

137

à

98,6

61

à

81,0

102

85,0

148

Lessebo

75,6

231

á

89,7

287

æ

91,5

287

æ

67,0

258

71,0

274

Ljungby

82,8

139

à

97,4

105

à

96,7

188

à

86,0

43

87,0

113

Markaryd

91,1

28

á

92,5

266

æ

97,6

135

à

74,0

207

83,0

183

Tingsryd

85,1

100

æ

90,8

283

æ

96,8

185

à

83,0

70

87,0

113

Uppvidinge

71,0

265

â

92,9

259

à

94,7

255

à

77,0

169

77,0

246

Växjö

86,7

79

à

97,0

126

à

98,1

93

à

82,0

85

87,0

113

Älmhult

81,6

160

à

96,8

141

à

94,4

259

à

81,0

102

84,0

165

Länsmedel

81,9

22 Öppna jämförelser – Grundskola 2013

94,3

96,1

78,9

82,6


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

73,0

226

74,0

102

72,0

123

75,0

13,5

48

226

91,0

13

72,0

123

66,0

200

100,0

12,8

99

94

Trosa

82,0

119

48,0

277

59,0

253

..

..

..

280

Vingåker

80,0

60,4

63,0

81,1

12,8

Strängnäs

Länsmedel Östergötlands län

75,0

202

80,0

30

70,0

149

..

11,9

172

236

Boxholm

90,0

16

75,0

89

72,0

123

87,5

13,0

84

192

Finspång

93,0

6

67,0

184

72,0

123

..

11,7

191

23

Kinda

80,0

142

69,0

162

69,0

163

81,8

13,8

36

121

Linköping

85,0

75

56,0

260

69,0

163

88,9

11,8

185

186

Mjölby

83,0

104

70,0

145

70,0

149

88,5

12,6

117

114

Motala

74,0

217

61,0

230

65,0

212

78,2

13,0

78

190

Norrköping

89,0

22

74,0

102

69,0

163

..

11,7

198

56

Söderköping

80,0

142

77,0

59

69,0

163

..

12,9

93

258

Vadstena

70,0

244

80,0

30

75,0

81

..

..

..

230

Valdemarsvik

100,0

1

66,0

191

65,0

212

..

12,0

166

9

59,0

282

71,0

136

77,0

58

..

12,0

162

218

94,0

5

81,0

27

85,0

7

146

134

82,5

71,3

71,3

..

12,2

85,0

12,4

Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länsmedel Jönköpings län

75,0

202

39,0

284

52,0

277

..

11,1

231

135

89,0

22

72,0

123

76,0

65

..

13,6

39

110

Eksjö

80,0

142

78,0

49

67,0

186

88,6

13,4

56

141

Gislaved

85,0

75

73,0

113

67,0

186

81,8

11,8

182

124

Gnosjö

70,0

244

70,0

145

70,0

149

..

14,0

31

24

Habo

82,0

119

70,0

145

73,0

103

90,5

13,0

84

146

Jönköping

75,0

202

56,0

260

71,0

140

..

12,2

147

168

Mullsjö

84,0

86

73,0

113

73,0

103

75,9

12,1

151

234

Nässjö

88,0

29

89,0

2

88,0

4

..

11,7

191

115

Sävsjö

82,0

119

80,0

30

77,0

58

..

13,5

45

217

Tranås

83,0

104

60,0

236

75,0

81

56,5

..

..

167

Vaggeryd

88,0

29

65,0

198

67,0

186

75,0

13,1

75

214

Vetlanda

74,0

217

71,0

136

73,0

103

88,9

13,5

46

55

Värnamo

79,6

12,8

81,2

68,9

71,5

Aneby

Länsmedel Kronobergs län

86,0

61

69,0

162

73,0

103

92,3

12,3

143

142

Alvesta

78,0

163

67,0

184

69,0

163

..

10,5

252

274

Lessebo

86,0

61

64,0

205

66,0

200

86,4

12,8

103

75

Ljungby

74,0

217

70,0

145

78,0

48

88,9

12,0

161

139

Markaryd

82,0

119

77,0

59

83,0

19

63,6

11,8

183

268

Tingsryd

73,0

226

68,0

172

74,0

96

..

12,5

131

86

Uppvidinge

82,0

119

75,0

89

78,0

48

62,5

13,4

55

140

Växjö

78,0

163

69,0

162

75,0

81

84,6

12,3

137

96

Älmhult

79,7

12,2

79,9

69,9

74,5

Länsmedel

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 23


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Vägt medel, riket

83,0

Median, riket

82,2

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0 97,4 97,6

A7b. Matematik Jämf. föreg. år

Kommun

A8. Engelska Jämf. föreg. år

A7. Matematik Jämf. föreg. år

Läsåret 2011/12

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Kalmar län Borgholm

85,6

93

à

93,8

241

à

95,7

224

à

75,0

188

85,0

Emmaboda

80,2

179

æ

96,7

145

ä

97,8

113

à

91,0

8

97,0

2

Hultsfred

76,7

220

á

94,0

239

ä

97,6

141

à

72,0

225

77,0

246

Högsby

69,6

270

à

92,9

260

à

91,5

286

æ

73,0

218

74,0

269

Kalmar

82,9

136

æ

97,2

115

à

97,6

146

à

80,0

118

87,0

113

Mönsterås

70,7

268

à

92,4

270

à

96,5

193

à

77,0

169

92,0

33

Mörbylånga

86,4

82

à

99,3

25

à

98,7

58

à

81,0

102

84,0

165

Nybro

90,4

34

á

98,0

71

ä

96,4

196

à

82,0

85

84,0

165

Oskarshamn

83,7

114

à

94,4

224

à

92,4

281

æ

82,0

85

88,0

91

Torsås

87,8

61

ä

93,8

241

æ

100,0

1

à

79,0

133

88,0

91

Vimmerby

80,0

182

à

92,4

267

à

96,3

204

à

85,0

49

84,0

165

Västervik

87,0

70

ä

95,1

210

à

97,9

107

à

87,0

32

89,0

74

Länsmedel

81,8

95,0

96,5

80,3

148

85,8

Gotland Gotland

84,4

107

ä

95,6

195

à

97,5

147

Karlshamn

78,9

197

à

94,9

213

à

99,0

35

à

79,0

Karlskrona

81,8

155

ä

94,3

228

à

95,2

244

à

80,0

Olofström

82,2

145

ä

97,0

128

ä

97,7

127

à

71,0

Ronneby

80,7

176

ä

95,9

184

à

95,1

247

à

Sölvesborg

83,1

129

à

97,1

120

ä

99,4

21

à

Länsmedel

81,3

à

89,0

14

90,0

54

133

84,0

165

118

83,0

183

231

88,0

91

85,0

49

88,0

91

75,0

188

78,0

236

Blekinge län

95,8

97,3

78,0

84,2

Skåne län Bjuv

71,5

261

à

96,0

175

ä

95,6

227

à

80,0

118

85,0

148

Bromölla

95,8

3

á

94,3

227

à

98,3

84

à

80,0

118

82,0

198

Burlöv

80,6

178

æ

91,4

280

æ

94,9

251

æ

74,0

207

79,0

227

Båstad

83,6

119

æ

98,0

75

à

95,7

224

æ

87,0

32

91,0

43

Eslöv

86,0

91

ä

95,8

190

à

98,1

92

à

82,0

85

86,0

129

Helsingborg

80,7

172

à

96,7

151

à

96,4

195

à

79,0

133

90,0

54

Hässleholm

82,0

149

à

95,4

202

à

96,8

182

à

72,0

225

81,0

210

Höganäs

86,3

86

à

99,3

26

à

99,6

19

à

85,0

49

89,0

74

Hörby

82,6

141

â

96,6

152

à

98,6

65

ä

79,0

133

88,0

91

Höör

82,2

147

æ

95,3

205

à

98,1

93

à

83,0

70

88,0

91

Klippan

80,7

173

ä

93,6

247

à

97,6

138

à

80,0

118

82,0

198

Kristianstad

83,4

123

à

94,4

225

à

97,7

133

à

75,0

188

84,0

165

Kävlinge

81,7

157

ä

99,6

21

à

98,1

101

à

85,0

49

94,0

14

Landskrona

75,1

237

á

96,8

140

ä

97,1

173

à

74,0

207

83,0

183

Lomma

94,8

7

ä

99,6

19

à

98,9

40

à

87,0

32

94,0

14

Lund

89,6

44

à

98,8

39

à

98,9

44

à

82,0

85

93,0

25

Malmö

77,9

214

à

94,1

235

à

97,9

112

à

67,0

258

83,0

183

Osby

90,0

38

á

95,3

204

à

99,2

25

à

73,0

218

91,0

43

Perstorp

75,0

239

æ

84,5

290

æ

96,9

179

ä

63,0

269

87,0

113

24 Öppna jämförelser – Grundskola 2013


A7c–A9c. Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven i åk 3

i ämnesproven i åk 6 A9b. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A7c. Matematik Andel

Rank

A9c. Svenska och Svenska som andraspråk Andel

Rank

A9d. Ämnes­ prov Svenska som andraspråk åk 9

A10. Antal rätt av 30 på Dagens Nyheters nutidsorientering

A11. Sammanvägt resultat

Andel elever som nått minst G

Läsåret 2011/12

Andel

Antal rätt

41,0–100,0

24,0–97,0

30,0–100,0

25,0–100,0

9,6–16,9

Rank

Rank

Kommun

80,0

71,6

71,9

81,5

13,3

Vägt medel, riket

80,0

70,0

71,0

85,7

12,5

Median, riket

Min–max, riket

Kalmar län 77,0

176

68,0

172

52,0

277

..

12,6

117

241

Borgholm

95,0

4

80,0

30

84,0

14

..

12,5

129

188

Emmaboda

81,0

133

58,0

248

64,0

222

91,7

..

..

132

Hultsfred

64,0

275

56,0

260

64,0

222

..

..

..

219

Högsby

74,0

217

49,0

276

41,0

286

52,8

14,0

30

122

Kalmar

68,0

255

78,0

49

80,0

33

..

11,7

197

221

Mönsterås

58,0

284

76,0

72

69,0

163

..

14,6

14

16

Mörbylånga

88,0

29

59,0

243

65,0

212

..

13,1

70

40

Nybro

80,0

142

71,0

136

66,0

200

84,6

12,9

95

209

Oskarshamn

84,0

86

79,0

40

82,0

24

..

11,1

234

15

Torsås

80,0

142

53,0

268

55,0

269

87,5

12,2

145

247

Vimmerby

84,0

86

64,0

205

61,0

245

100,0

11,7

191

117

83,3

12,6

77,8

65,9

65,3

Västervik Länsmedel Gotland

89,0

22

79,0

40

78,0

48

100,0

13,5

48

184

Gotland

73,0

226

68,0

172

68,0

175

73,3

11,1

233

201

Karlshamn

77,0

176

74,0

102

76,0

65

60,7

11,6

207

197

Karlskrona

74,0

217

71,0

136

66,0

200

100,0

13,0

87

101

Olofström

83,0

104

76,0

72

76,0

65

..

11,2

227

253

Ronneby

66,0

263

68,0

172

67,0

186

90,0

12,5

124

42

Sölvesborg

81,0

11,9

Blekinge län

74,6

71,4

70,6

Länsmedel Skåne län

67,0

257

75,0

89

59,0

253

62,5

11,0

240

264

Bjuv

86,0

61

62,0

223

63,0

235

87,5

..

..

91

Bromölla

80,0

142

62,0

223

64,0

222

100,0

12,8

96

232

Burlöv

84,0

86

68,0

172

79,0

43

100,0

12,7

108

19

Båstad

86,0

61

77,0

59

80,0

33

76,5

10,8

245

207

Eslöv

83,0

104

74,0

102

78,0

48

82,7

12,3

139

145

Helsingborg

76,0

190

74,0

102

68,0

175

92,6

12,2

149

177

Hässleholm

88,0

29

77,0

59

78,0

48

62,5

14,1

28

17

Höganäs

84,0

86

89,0

2

89,0

3

71,4

..

..

92

Hörby

90,0

16

68,0

172

70,0

149

85,7

11,2

225

149

Höör

77,0

176

58,0

248

61,0

245

..

11,2

226

181

Klippan

81,0

133

70,0

145

70,0

149

77,5

11,5

210

204

Kristianstad

84,0

86

79,0

40

79,0

43

..

13,6

41

34

Kävlinge

64,0

275

58,0

248

65,0

212

83,1

12,7

112

128

Landskrona

89,0

22

77,0

59

77,0

58

..

14,5

16

3

86,0

61

75,0

89

80,0

33

93,7

14,8

11

26

Lund

70,0

244

64,0

205

64,0

222

78,2

12,8

98

254

Malmö

86,0

61

64,0

205

68,0

175

..

12,5

127

72

Osby

65,0

269

70,0

145

59,0

253

..

11,0

239

245

Perstorp

Lomma

Öppna jämförelser – Grundskola 2013 25


Tabellbilaga

tabell 1. Kunskapsindikatorer, A7–A11 (.. Värde saknas eller sekretess)

A7b–A9b. Andel elever som klarat alla delproven

A7–A9. Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9

Min–max, riket

Andel

Rank

51,9–100,0

Andel

Rank

84,5–100,0 96,7

A9. Svenska Andel

Rank

89,7–100,0

Andel

Rank

A8b. Engelska Andel

43,0–97,0

50,0–98,0

78,6

86,9

79,0

86,0

Rank

Vägt medel, riket

83,0