__MAIN_TEXT__

Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr 7 • 2020

U

S

T

R

I

Droppen - en räddare i nöden för världens alla bägare Högst upp på allas önskelista

Sammanfogningens konst

Snabb leverans A och O

Vd:n ser framåt & tillbaka

Stålstyrkan enligt B-E Pers www.svenskverkstad.se

1


Grov- och finfräs i samma verktyg

Chatterfree-geometri för finbearbetning med trokoidalfräsning eller höghastighetsfräsning

Ladda ner ISCAR WORLD nu!

Alla ISCAR´s online-appar, elektroniska hjälpmedel och produktkataloger på ett och samma ställe. 2

www.svenskverkstad.se

App Store

Play Store


Bli en mästare på solida pinnfräsar

Solida hårdmetallpinnfräsar med variabel spiralvinkel och differentierad tanddelning

MACHINING

INTELLIGENTLY

Keramiska pinnfräsar för kostnadseffektiv bearbetning med hög produktivitet

DUSTRY 4.0

www.iscar.se www.svenskverkstad.se

3


ledaren

En skenande förändring eller lite lagom Jag förstår att det blir ansträngande att behöva läsa om pandemin som förekommer i precis all media hela tiden. Men hur skulle jag kunna undvika att inte skriva om den? För många är pandemin en fråga om liv och död, för vissa till och med bokstavligen Det här året kommer och har redan förändrat oss på fler sätt än vad vi i stunden inser, det tror jag. Den har inte bara skakat om hela världen ekonomisk och medicinskt utan den har börjat förändra våra beteenden. Hur vi jobbar, reser och hur vi konsumerar produkter, av alla de slag. Den kommer med stor sannolikhet även förändra hur vi producerar. Den digitala omställningen har pågått en tid, men har nu accelererat enormt i och med denna pandemi och det gäller att hänga på. De som inte verkligen prioriterar och utmanar sig själva i denna transformation, kommer stå kvar på perrongen med inget annat än stinspinnen i handen, det tror jag i alla fall. Låter kanske lite tufft för en del, andra tycker att jag slår in öppna dörrar. Båda har antagligen rätt, men det går inte att upprepa det här för många gånger. För industriföretag gäller det nu att än mer satsa på automatisering och flexibla produktionslösningar, att följa med i sina kunders utveckling, att bli en stark länk i värdekedjan. Våga vara en del av förändringen, inte bara i ”micro-kedjan” såsom produktutveckling, IT och marknadsföring m.m. utan även i ett makroperspektiv, d.v.s. se hur alla i värdekedjan påverkar. Att se hela värdet, var i kedjan finns vinsterna och finns det eventuellt nya uppenbara trender? Ett tydligt hållbarhetsprogram är ett annat område som kommer vara A och O för att industriföretag ska lyckas. Det kommer att ställas högre och högre krav av beställare på det. Det tror jag ingen har missat, jo, kanske några. Kanske blir förändringarna inte så drastiska eller skenande. Kanske kommer kraven inte vara så hårda, och de flesta hinner kanske med tåget. Det vore väl bra om det blir som vanligt, lite lagom. Till sist vill jag önska dig en riktigt god jul och en bra avslutning på detta annorlunda år. Mycket och många har gått oss förlorade under 2020. Men detta har också gett oss nya insikter och kanske även nya möjligheter. Jag hoppas att vetenskapen finner en bot och vi alla får andas optimism och tillförsikt inför det nya, 2021. Det står nu högst upp på allas önskelista. Med vänliga julhälsningar

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@svenskverkstad.se

och alla vi på redaktionen

4

www.svenskverkstad.se


Sylvacs maskiner för optisk mätning

Mätning med ett knapptryck

Sylvac SCAN S145L

Sylvac SCAN S145

SUPERSNABB MÄTNING MED ETT ENDA KNAPPTRYCK MÄTER UPP TILL Ø 145mm OCH L 1’280mm

Gängmätning Ett enda knapptryck

Sylvac SCAN F60L

Sylvac SCAN F60T

Sylvac SCAN 52

Vi levererar bara riktigt bra mätteknik. Sylvac scan-familjen till exempel.

Mäter detaljer

Manuell zoom

Motorised zoom

Med kvalitet, digSylvac ochVISIO din200verksamhet i fokus hittar viSylvac moderna och VISIO 300 kostnadseffektiva lösningar från leverantörer i världsklass. Experts metrology ! Hör av dig till oss på 021 150 160in connected eller besök kmk-instrument.se des Sciences 19 / CHerbjuda - 1400 Yverdon-les-Bains Tel +41 (0) 21 637 67 57 www.sylvac.ch för att Avenue se vad vi kan dig. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sylvac is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

www.svenskverkstad.se

5


INNEHÅLL 08| INDUSTRIN SÄTTER AGENDAN 14 presenterar reformagenda för industripolitik

42| OM OÅRET 2020 Ett hopplock från sidorna under året

12| SÅ MÅR STÅLBRANSCHEN Bo-Erik Pers om läget nu och framåt

48| WERLEVIK I BACKSPEGELN Ytterligare nio år med Iscar Sverige

16| NYA PÅ JOBBET Många tunga poster tillsatta

56| VOLVO TAR ETT STEG TILL Framtidssäkrar enligt Parisavtalet

20| OM SVETSNING Dagens utvecklingsfokus är digital

58| SVERIGES STÖRSTA SKÄRBORD Ölands Vattenskärning storinvesterar

30| NORDEN ÄR DIGITALT MOGET Därför ligger vi steget före i isolering

62| OM KONKURRENSKLAUSULER Vanessa reder ut begreppen

38| MATERIALHANTERING 2.0 Snabbt och direkt är dagens lösen

66| FRAMTIDEN ÄR NÄRA Två svenska företag förbereder för 5G

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD / QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 info@svenskverkstad.se REDAKTIONEN Johan Sköldberg Mediachef 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se

6

Martina Sjölund Traffic material@svenskverkstad.se ANNONSMATERIAL material@svenskverkstad.se

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com

NYHETSMATERIAL nyheter@svenskverkstad.se

TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB.

IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg

Charlotta Hörnqvist Redaktör charlotta.hornqvist@svenskverkstad.se

ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se

Emma Färlin Annonser 0651-30 08 01 emma.farlin@svenskverkstad.se

MVR Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se • mvr.se

www.svenskverkstad.se

För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

Upplaga: 21 500 ex

NÄSTA NUMMER 1 2021 Materialdag: 17 februari Utgivningsdag: 5 mars


www.svenskverkstad.se

7


En samlad industri presenterar reformagenda – en offensiv industripolitik för ett starkare Sverige Nyligen presenterade 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder. Det första exemplaret av Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten lämnades över till näringsminister Ibrahim Baylan. – Industrin är motorn i svensk ekonomi. Vi står för nära en tredjedel av förädlingsvärde och sysselsättning i ekonomi och därför är industrins stryrka avgöran-

de för Sveriges förmåga att hantera de enorma samhällskostnader som orsakats av coronapandemin, säger Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg. – Även om vi är ett land med en stark industri i frontlinjen behöver vi hela tiden fylla på med nya reformer för ökad konkurrenskraft. Det finns tydliga hot mot Sverige som industrination och redan innan coronakrisen hade Sverige svårt att hålla jämna steg med andra starka industrinationer, fortsätter Klas Wåhlberg.

industrin pekar ut reformer inom tolv centrala områden, som alla måste vara en del av en sammanhållen industripolitik. – Industrin kommer att fortsätta utveckla samhället och skapa resurser till välfärden. Med vår reformagenda pekar vi på att vi behöver politikernas stöd i form av en klok och sammanhållen industripolitik. Genom samförstånd mellan politiker, myndigheter och industri kan vi tillsammans få fart på tillväxten, säger Svemins vd, Maria Sunér Fleming.

De 14 organisationerna som företräder

Förslagen som överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan är:

1.

Effektivisera miljötillståndsprocessen. Miljötillståndsprocessen har länge varit i behov av förändring. Ett flertal utredningar har genomförts men ingen har resulterat i konkreta reformer. Istället står nu oförutsägbara tillståndsprocesser i vägen för såväl industrins utveckling som ökad hållbarhet. Nu behövs det en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara miljötillståndsprocesser.

2. Minska regelbördan. Näringslivets regelbörda hämmar Sveriges konkurrenskraft. Företagens kostnader för 8

www.svenskverkstad.se

att efterleva regelverk i Sverige är hög.

3. Möjliggör klimatomställningen. Industrin är avgörande för att klara såväl Sveriges som EU:s klimatmål. Industrin är redan mitt i sitt omställningsarbete och branschens egna klimatfärdplaner måste vara politikens utgångspunkt.

4. Riv hindren för den cirkulära ekonomin. Avfallslagstiftningen och dess tillämpning måste förändras så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras. Fort. sid 10


DMU 65 monoBLOCK med PH CELL

FLEXIBELT KONCEPT FRÅN 9 TILL 40 PALETTER

Optimal Laddning + Laddning med kran ovanifrån + Direktladdning till arbetsutrymmet framifrån

10.7 m² golvyta PH CELL

Extern laddstation

Flexibelt utbyggdbar 12 paletter upp till 500 x 500 mm 16 paletter upp till 400 x 400 mm 20 paletter upp till 320 x 320 mm

DMGMORI.COM www.svenskverkstad.se

9


5.

Säkra framtidens elförsörjning. Energipolitiken präglas av halvmesyrer och en oförmåga till reformer som gör skillnad för industrin. Det behövs en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet. 

6. Underhåll och investera i transportinfrastrukturen. Ett investeringsprogram behövs för elektrifieringen av både vägnät och kvarvarande järnvägsnät. Det är också dags att ta igen det eftersläpande underhållet på statliga vägar och järnvägar.

behöver rustas bättre för att åstadkomma detta.

9. Modernisera arbetsmarknaden. Arbetsrätten behöver moderniseras för att säkerställa företagens behov av flexibilitet både under och efter coronapandemin. Sverige måste slå vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU. 10. Satsa mer på FoU. Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast år 2030.

7. Ta täten i digitaliseringen. Sverige ska fortsatta till-

11. Förbättra villkoren för startups. Utveckla och stärk

höra de ledande länderna inom digitalisering. Därför krävs det ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus i syfte att förbättra kompetens, tillämpning och forskning kring digitalisering.

systemet med samverkansplattformar, Science Parks och inkubatorer.

8. Stärk industrins kompetensförsörjning. Svensk industris framgångar bygger på förmågan att attrahera och anställa kvalificerade medarbetare. Utbildningsväsendet

12.

Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden. Under Coronapandemin har förödande avsteg från EU:s grundläggande principer gjorts. EU:s fria rörlighet behöver återställas.

Scania väljer Rejlers för modernisering av produktionslinje i Oskarshamn Lastbilstillverkaren Scania har valt Rejlers som samarbetspartner när bolagets fabrik i Oskarshamn ersätter och moderniserar delar av sin produktionslinje samt byter två av fabrikens styrsystem. Uppdraget är ett totalåtagande som påbörjas direkt och beräknas pågå fram till hösten 2021. – Vi är mycket glada över det förnyade förtroendet från Scania i Oskarshamn och ser fram emot samarbetet och att få leverera en skräddarsydd teknisk lösning av högsta kvalitet, säger Nils Börjesson, Business Area Manager för Industry på Rejlers. HELHETSLEVERANTÖR I Oskarshamn finns Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Hyttfabriken består av fyra verkstäder med avancerad teknik och komplicerade kemiska processer. Som ett led i moderniseringen av fabriken har Rejlers valts som helhetsleverantör när delar av produktionslinjen får ny 10

www.svenskverkstad.se

utrustning samt vid implementeringen av två nya styrsystem, som kommer att säkerställa tillgängligheten i anläggningen samt bidra till en mer energieffektiv drift. Uppdraget omfattar alltifrån projektled-

ning och konstruktion till installation och driftsättning. Uppdraget påbörjas direkt, sker i tätt samarbete med Scanias projektorganisation och beräknas vara slutfört under hösten 2021.


Hur är det att borra i svårbearbetade material? Uppstår det löseggsbildning? Nu har du chansen att förbättra prestandan med nya Feedmax -MS med en innovativ niobiumnitridbeläggning, som ger betydligt bättre hålkvalitet, säker process i utmanande bearbetningar inom t.ex. flygindustrin och medicinsk industri.

FÖRBÄTTRA PRESTANDAN MED NYA FEEDMAX - MS

www.svenskverkstad.se

11


Stålet - evigt kretslopp

Stål är ett fantastiskt material, nödvändigt för ett fungerande samhälle och den huvudsakliga födan för vår industri. Stålet tar aldrig slut, det bara ändrar form och kan återanvändas om och om igen. Det är samtidigt en viktig exportprodukt för Sverige, i synnerhet det specialstål som vi är bäst i världen på att tillverka. Men det finns hot...

Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn, Jernkontoret 12

www.svenskverkstad.se

Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, Bildn


Bo-Erik Pers om stålbranschen – Flera saker har påverkat stålbranschen den senaste tiden; åtgärderna som Trump-administrationen genomförde för att "skydda USA:s säkerhet", en global pandemi som slagit väldigt olika på olika leverantörer och även det återkommande dilemmat med dopade leveranser. Det säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, samtidigt som han konstaterar att svensk stålindustri ändå just nu, med tanke på omständigheterna, mår ganska bra trots allt. Den osäkerhet som rådde under våren, innan vi visste hur pandemin skulle utvecklas, har till stora delar skingrats under hösten. – Vi har lärt oss hantera situationen och orderingången har ökat till svensk stålindustri, säger Bo-Erik Pers. Och även om vi nu fått en andra våg som vi ännu inte sett effekterna av på grund av ledtiderna i branschen, är vi på väg in i en situation med vaccinering som kan få en dämpande effekt. Trump-administrationens protektionistiska åtgärder har också under de senaste åren påverkat stålhandeln sedan USA infört ståltullar. Det handlar om Section 262 i Trade Expansion Act som til�låter presidenten att under vissa omständigheter införa tariffer om "en artikel importeras till USA i sådana mängder eller under sådana omständigheter att det hotar eller försämrar den nationella säkerheten." – Det var naturligtvis rent nonsens att hänvisa till landets säkerhet, men handelsrestriktionerna gjorde att det var svårt att exportera till USA. – Med risken att varuflödet till USA skulle studsa på den amerikanska tulldörren, infördes motåtgärder i Europa, så kallad safe guard. – Det har fungerat, men i och med att Corona kom ändrades hela situationen. Normala handelsflöden är inte riktigt normala längre. – Allt detta har naturligtvis påverkat stålindustrin och det har varierat lite mellan olika producenter beroende på vilken typ av produkter man tillverkar. Nu får USA en ny president i Joe Biden. Vad betyder det? – Man kan nog vara ganska säker på att den nya administartionen kommer att bli mer förutsägbar, menar Pers. – Under den senaste presidentperioden har det ju hänt saker i USA som varit kopplade till Trumps twitterkonto och man har fått uppfattningen att det varit olika infall som styrt. Och det är naturligtvis inte bra, för det skapar osäkerhet.

>130 ÅRS ERFARENHET AV ATT LEVERERA STÅL!

BE Group levererar stål, rör, specialstål, rostfritt och aluminium till industriföretag över hela Sverige, samt i fem andra länder runt Östersjön. I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produktkunskap samt logistik- och produktionslösningar som är baserade på mer än 130 års erfarenhet. BE Group grundades nämligen redan 1885! Behöver du plåt, stång, profiler, rör eller balk? Välkommen att se allt vi kan erbjuda på www.begroup.se

RÄTTVIS FRIHANDEL Sverige exporterar till 140 länder och frihandeln är naturligtvis viktig. – Vi är beroende av frihandel, men det ska vara en rättvis friwww.svenskverkstad.se

Sv_verkstad_halv_89x279_nr_3_2020.indd 1

2020-01-20 13:16:50

13


samhällsnyttiga produkter ska lämna våra verksamheter 2050. I den riktningen pågår ett intensivt arbete. Hybrit-projektet är ett sånt exempel och det finns flera andra.

Svenskt specialstål gör lastbilarna lättare, minskar koldioxidutsläpp och sparar miljö. Illustration: SSAB

handel, säger Bo-Erik Pers. – Vi tycker det ska vara fair play på marknaden och man ska inte gå in med statliga stöd och påverka konkurrensförhållanden. Den formen av doping är förbjuden i Europa, men vissa länder – stora länder som inte är demokrati – går in och dopar sina företag och skapar en oren priskonkurrens. Det är ett dilemma. – Det här sker tid till annan och då måste vi använda WTO:s regelverk. När då Trump-administrationen börjar ifrågasätta WTO, kan man undra var det ska ta vägen. – Det tyckte vi var bekymmersamt och nu hoppas vi att WTO kommer att fungera på ett bra sätt med den nya administrationen. USA är ju egentligen för frihandel med vettiga spelregler. – Hur sedan Biden kommer att agera visavi Kina återstår att se. SPECIALSTÅL VÅR STYRKA Utmärkande för svensk stålindustri är nischprodukter och där är vi starka med stora marknadsandelar på specialstål. – Men på totalen är vi väldigt små, säger Pers. Där ligger vi på under tre promille när det gäller stål över huvud taget.

Men inom vissa specialstålsegment har vi höga andelar. Höghållfasta stål som ger tunnare men starkare konstruktioner är svenska ståltillverkare duktiga på. För bland annat fordon. – Det innebär exempelvis att man kan minska antalet lastbilar i ett transportsysstem då man kan lasta mer på varje lastbil. – Ett annat exempel är stål för värmeverk, där man vill ha material som gör att man kan elda verken så effektivt som möjligt med höga förbränningstemperaturer och spara energi. Det är den typen av effekter man vill åstadkomma; effektiva stål för olika applikationer. – Vi är världsledande på specialstål och den utvecklingen är extremt viktig. Stålverken har inte tappat fart under epidemin utan utvecklingen av stål sker med oförminskad fart och styrka. Ur miljösynpunkt är den utvecklingen också viktig. – I användarledet sparar vi mer koldioxid än vad vi släpper ut. Men vi har sagt att vi nöjer oss inte med det. Vi ska klara av vår egen produktion också. Där har vi en tuff målsättning; att ingenting annat än

ALLA MÅSTE SPRINGA Nyligen överlämnade 14 industriorganisationer, varav Jernkontoret är en, en tolv punkter lång lista för en offensiv industripolitik till regeringen (läs mer om den på sidan 8). – Det är en offensiv agenda som berör två saker egentligen; hållbarheten och miljön men också för att stärka svensk konkurrenskraft. – Från att ha legat i topp har vi tappat i konkurrenskraft relativt många andra länder och detta måste vi arbeta hårt med, både i industrin och i politiken. – En viktig sak är att effektivisera miljötillståndsprocesserna. Det är inte rimligt att vi ska behöva vänta ibland flera år för att få ett miljötillstånd. Man måste kunna hantera det fortare utan att för den skulle göra avkall på miljökraven. För oss är det oerhört viktigt att uppfylla de krav som finns. Men då måste regelbördan fungera på ett sånt sätt att det det blir effektivt att driva verksamhet. – Vi måste hjälpas åt för att klara klimatomställningen. Vi vill vara cirkulära och det är viktigt att undanröja hindren för att nå dit. Politikerna har satt målet att vi ska vara klimatneutrala till 2045 och då förutsätter man att det finns en agenda för vad man ska göra för att nå dit. – När vi springer räknar vi med att politikerna, som satt upp målsnöret, också springer. Alla måste springa för att jag ska känna mig trygg med mina barbarns uppväxt, slutar Bo-Erik Pers.

3D Metallprintning på hemmaplan

Mikael Harrison

Vi tillverkar verktygsdelar, transmissionsdelar, beslag mm enl CAD-modell i härdbart verktygsstål, lev.-tider 2-5 dagar. Ytfinhet och geometrinoggrannhet den bästa i branschen, oftast ej behov av efterbearbetning. Egen härdning för kortast möjliga ledtid.

Kontakta oss för besök, offert eller information om vår process. 3D Metprint AB ● www.3dmetprint.com Stallgatan 2, 343 34 ÄLMHULT, Tel 0761 28 55 38, erling.svensson@3dmetprint.com 14

www.svenskverkstad.se


Mindre än

60 sekunders © 2017 SCHUNK GmbH & Co. KG

backbyte

Svarvchuck för höga krafter

300%

bättre ytkvalitet Hydraulisk verktygshållare

1 200 olika typer av standardbackar

Allt för din svarv Fler än 1 700 komponenter för uppspänning.

schunk.com/equipped-by www.svenskverkstad.se

15


JOBBFORUM

Helen Blomqvist ny chef för Sandvik Coromant   Sandviken

meddelar att Helen Blomqvist har utsetts till ny chef för Sandvik Coromant efter Nadine Crauwels. I sin nya roll kommer Helen att ansvara för att ytterligare förstärka Sandvik Coromants ledande position i framkant för tillverkningsindustrin. Helen kommer att rapportera till chefen för Sandvik Machining Solutions Nadine Crauwels och vara medlem i Sandvik Machining Solutions ledningsgrupp. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 december 2020. – Jag är glad och hedrad över att ha fått möjligheten att leda Sandvik Coromant, ett företag som har en fantastisk position med produkter och lösningar som är värdefulla för våra kunder. Jag ser fram emot att tillsammans med Sandvik Coromants ledningsgrupp, medarbetare och partners fortsätta att utveckla vårt erbjudan-

de, vår innovationskraft och att genomföra vår strategi att leda branschen framåt och skapa tillverkningsindustrins framtid. Mitt fokus kommer att vara att stärka vår roll som marknadsledare, säger Helen Blomqvist. Helen har en gedigen bakgrund inom Sandvik Coromant och började sin karriär inom företaget som forskningsingenjör 2003. Under sina 17 år har hon haft olika ledande befattningar inom Product Management och R&D samt inom sälj och varit chef för försäljningsområdet Nordeuropa. Hon har två patent och utsågs 2018 till årets ledare inom Sandvik Coromant. Hon är för närvarande Vice President Product Management och R&D på Sandvik Coromant. Helen är svensk medborgare och har en doktorsexamen i Strukturkemi från Stockholms universitet.

Skifte i ledarskapet för KUKA Nordic – digitalisering i fokus för nya vd:n KUKA Nordic har gjort ett skifte på VD-posten. Tidigare försäljningschefen Joacim Lorentsson tar ett steg uppåt och tar över efter Jonas Glimdén – som i sin tur går vidare inom KUKA:s internationella organisation. – Vi är inne i en expansiv era för industrin, med en stark digitalisering. Det känns mycket inspirerande att få leda företaget i den här tiden, säger Joacim Lorentsson. I sitt nya uppdrag som vd och klusterchef (CEO Cluster Nordic & Russia) får Joacim Lorentsson ledarskap för KUKA:s verksamhet i Norden, Baltikum och Ryssland. Enligt Joacim Lorentsson kommer industrins digitalisering att bli ett allt viktigare fokus för verksamheten. – Att ha en djup förståelse för hur man bygger digitala affärsmodeller, nyttjar 16

www.svenskverkstad.se

den digitala teknologin och att bistå industrin med digitala lösningar där robotar ingår blir allt mer avgörande. Det är inom det fältet jag själv har mina tydligaste styrkor. I det perspektivet ligger KUKA:s erbjudande med virtual commissioning helt rätt i tiden. – Det är ett starkt koncept. Med det kan vi göra mycket för att hjälpa våra kunder att stärka sin konkurrenskraft. Ett annat tydligt fokus för Joacim Lorentsson är marknaderna i Baltikum och Ryssland som är expansiva och växer snabbt. – Jag kommer att arbeta med att utveckla vår organisation och vårt ledningsteam i hela klustret, säger han. Avgående vd:n Jonas Glimdén, som själv tar steget ut i KUKA:s internationella organisation som Chief Regional Officer EMEA, India & LATAM, säger att det

känns bra att kunna lämna över uppdraget som vd för KUKA Nordic till Joacim Lorentsson. – Vi har jobbat tätt ihop i många år, och jag har svårt att tänka mig en mer kompetent efterträdare. Han kommer att kunna fortsätta att utveckla verksamheten på helt rätt sätt, säger Jonas Glimdén.


Jessica Span blir ny vd för Volvo Car Sverige Jessica Span har utsetts till ny vd för Volvo Car Sverige. Hon kommer närmast från positionen som vd för Volvo Car Sveriges dotterbolag Volvo Bil. Jessica Span efterträder Jon Wakefield, som får en ledarroll inom Volvo Cars EMEA-organisation. Både tillträder sina nya tjänster den 1 januari 2021. – Jag ser fram emot att fortsätta Volvo Car Sveriges kundcentrerade transformation med fokus på elektrifiering, nya ägarskapsmodeller och onlineförsäljning. Det är särskilt spännande att leda företaget i en tid då vi skapar en helt ny kundupplevelse tillsammans med våra partners i återförsäljarledet, äger Jessica Span. Jessica Span har en gedigen erfarenhet från och kunskap om Volvo Cars svenska affär. Hon började sin resa på Volvo Cars 2005, och har sedan dess bland annat varit ansvarig för den svenska företagsförsäljningen och sedan som försäljningsdirektör och medlem av Volvo Car Sveriges ledningsgrupp. Under hennes tid som försäljningsdirektör slogs svenskt försäljningsrekord tre år i rad. Som vd för Volvo Bil, världens största Volvohandlare har Jessica lett lanseringen av det helt nya tjänstebilskonceptet Care by Volvo Co-development, och lanseringen och implementationen av en ny kommersiell strategi. Samtidigt var Volvo Bils lönsamhet 2019 företagets högsta någonsin, och trots utmaningarna i spåren av Covid-19 ser även 2020 ut att bli ett rekordår. – Jessica har visat att hon är en skicklig och inspirerande ledare. Med hennes erfarenhet, kunskap och starka relation till våra återförsäljarpartners är jag säker på att hon kommer att verkställa och bygga på den strategi som Jon Wakefield har lagt grunden för, säger Björn Annwall, ansvarig för EMEA på Volvo Cars. Jessica Span kommer att sitta i ledningsgruppen för Volvo Cars EMEA.

NY I INDUSTRIN – EN KOSTNADSFRI WEBBUTBILDNING

När pratar ni om risker på jobbet? Många olyckor sker den första timmen, dagen eller veckan på en arbetsplats och den största skaderisken är okunskap. Förebygg olycksfall och skador genom att utbilda dina nyanställda.

Läs mer och anmäl dig på nyiindustrin.se

www.svenskverkstad.se

17


JOBBFORUM

Mikael Flodell ny CFO/Ekonomichef för Inission AB Från och med den första januari 2021 har Inission AB en ny CFO/ Ekonomichef. Han heter Mikael Flodell och kommer senast från rollen som Ekonomichef på Seco Tools AB. Mikael har lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom tillverkningsindustrin, både som ekonomichef och vd. – Mikael har ett starkt driv och en smittsam entusiasm. Detta i kombination med sin erfarenhet och kompetens från sina olika roller inom tillverkningsindustrin, har han alla förutsättningar att kunna bidra till Inissions fortsatta tillväxtresa, säger Björn Lifvergren vd Inission AB. Mikael är utbildad civilekonom från Karlstad Universitet och har en MBA (Master Business Administration) från Edinburgh University. Hans ledaregenskaper, intresse för ekonomi och vilja att koppla affärsverksamheten till den eko-

nomiska verksamheten har medfört att han fått ta sig an flera olika ledande befattningar. Bland annat som Business controller, Ekonomichef och VD för olika företag. – Det ska bli enormt spännande att få börja jobba hos Inission, ett börsnote-

rat bolag med ambitionen att växa. Med mina tidigare erfarenheter och förmågan att nå de mål jag och företagets ledning sätter upp hoppas jag kunna bidra till Inissions fortsatta utveckling och tillväxt, säger Mikael Flodell.

ISCAR Sverige hälsar en ny projekttekniker välkommen

Vi har nöjet att hälsa Glenn Aspnes välkommen till Iscar Sverige. Glenn började hos oss i september och är anställd som projekttekniker i Värmland med omnejd. Han kommer närmast från ett jobb som teknisk säljare inom skärande bearbetning.

UTFÖR DU HETA ARBETEN? Hitta kvalitetssäkrad utbildning på hetaarbeten.se

18

www.svenskverkstad.se


Victora Zetterström Innesäljare

Styrkan sitter inte bara i stålet Styrkan sitter i samarbetet Kanske är det vårt nordiska klimat som gjort oss innovativa och driftiga. Kanske började vi nordbor tidigt att samarbeta för att överleva och såg styrkan i det. Samarbeten som fortsatt i generationer och gör att vi idag tillverkas världens renaste stål – här i Norden. Och inför klimatutmaningarna är vi inte nöjda förrän vi producerar stål helt utan koldioxidutsläpp. Vi möter utmaningarna och löser problemen gemensamt med våra kunder och leverantörer. Vill du veta mer om världens renaste stål eller hur vi kan samarbeta? Ring 0243-729 29 på vardagar mellan 8.00 och 16.00. Eller e-posta oss på techsupport@ssab.com

www.ssab.se www.svenskverkstad.se

19


svetsning

Foto: Kemppi 20

www.svenskverkstad.se


Nu styr vi ljusbågen Svetsning är vid det här laget en urgammal metod. Men fortfarande oslagbar när det gäller att sammanfoga stål i konstruktioner. Grundkonceptet är detsamma som det varit under många, många år. Idag är det med hjälp av digital teknik och programvara man utvecklar metoderna. – Styrning av ljusbågen på olika sätt, så man kan få ut mer av sin svetsning. Det är framför allt där utvecklingen och förbättringen ligger idag, säger Ola Runnerstam på Kemppi. – Det är på utveckling av de befintliga svetsprocesserna som man lägger krutet idag. Patrik Strömberg på Iberobot slår ett slag för mobila svetsrobotar även för mindre företag. – Att kunna styra ljusbågen ger oss möjlighet att utföra svetsning på det sätt man vill. Man kanske vill svetsa kallare eller djupare... till exempel. Det är mycket man kan göra med den snabba elektronik vi har idag. Ny teknik ger oss nya verktyg för att förbättra metoderna. Digitaliseringen innebär på många sätt förbättringar för svetsningen, inte minst för kontroll och kvalitetssäkring. – Med mjukvaror kan vi hålla koll på parametrar, spara dem i molnet, analysera resultatet och kontrollera att vi svetsat efter de procedurer som det var tänkt att vi skulle svetsa efter. Spårbarhet och kvalitetssäkring.

Ola Runnerstam, Kemppi. www.svenskverkstad.se

21


svetsning

En mobil svetsande robot från Iberobot. Foto: Iberobot

– Dessutom finns det en del fina verktyg för prövning efter svetsning. Laserscanner med mjukvara som hanterar datan och där man kan se minsta avvikelse. Det underlättar kvalitetsarbetet mycket. Svetsning som sammanfogningsmetod begränsas förstås av att det måste vara samma material som ska sammanfogas. Härvidlag har svetsningen på en del områden fått konkurrens. Exempelvis används skruv och lim i allt större utsträckning inom bilindustrin. – I bilar försöker man hålla nere så mycket som möjligt på svetsningen när man använder tunnare material och vill hålla nere vikterna. Svetsning förstör ju trots allt materialet lite grann och vissa ståltyper mår inte bra av svetsning. Dessutom går man alltmer över till materialkombinationer som helt enkelt inte går att svetsa. Exempelvis stål mot aluminium, eller plast och så vidare. Den utvecklingen, fast den omvända, har vi tidigare erfarit när man förr gick från bultning till svetsning på stora konstruktioner. – På byggander och stora stålkonstruktioner har ju svetsningen tagit över, konstaterar Runnerstam. UNIKA SVETSAR Iberobot är ensamma i Sverige om att tillverka motståndssvetsar. Det är en väldigt speciell produkt, men har en stor marknad, då den lämpar sig för att svetsa en rad olika tunna plåtprodukter upp till tre millimeter. – Det är stort inom ventilation; kanaler, skåp, anslutningar, luftväxlare och annat, men också chassin/kapslingar till tvättmaskiner, mikrovågsugnar, husredskap av olika slag, klädskåp och annat, säger vd Patrik Strömberg. Det behövs lite överallt. – Dessutom tillverkar vi en motståndssvets i form av söm för rostfria tak, där man först lägger taket och sedan svetsar falsen för att få den vattenbeständig. I Skandinavien är vi ensamma om att tillverka motståndssvets över huvud taget. Svetsen för tak är helt unik – vi är de enda som tillverkar den. – I Sverige finns alltså ingen konkurrens, den kommer istället utifrån. Därför måste vi hitta nåt som är unikt, och det gör vi med anpassning, skräddarsyr maskiner efter behovet. SVETSROBOTAR FÖR ALLA Anpassningar gör Iberobot också när de bygger svetsapplikationer med robotar. – Vi utvecklar mobila svetsrobotlösningar där vi tar helhet22

www.svenskverkstad.se

Patrik Strömberg, Iberobot.

en med fixturer, färdiga anläggningar där man kanske kommer överens om någon eller ett par produkter som man bygger för från början. Sedan kan kunden själv anpassa för andra produkter senare, säger Patrik Strömberg. – För de mindre underleverantörer som inte haft robot tidigare är det alltid en tröskel när första roboten ska in. Men här får de en enkel, komplett lösning. Vi gör det lätt för dem att komma igång. – Det är helt klart en växande marknad även bland mindre företag. Akilleshälen är dock fortfarande de korta serierna och de stora variationerna för de mindre företagen. Det går långsamt neråt mot små och medelstora företag men kanske inte i den takt vi skulle önska. Vi jobbar på att göra det enklare för dem att ta steget. Det är viktigt även för de små att automatisera, för ergonomin, för kvalitén och för produktiviteten, slutar Patrik Strömberg. Mikael Harrison

DEGUSSIT® & StarCeram® Högpresterande Keramer för svetsning och metallomformning

KYOCERA Fineceramics utvecklar och producerar högpresterande keramiska produkter och smarta lösningar för verkstadsindustrin KYOCERA Fineceramics Nordics AB www.kyocera-solutions.se


Salvagnini Scandinavia Salvagnini ScandinaviaAB AB Bredastensvägen Bredastensvägen 14 14 Värnamo 331- 44 - Sweden Värnamo 331 44 Sweden T. +46 370 20730 T. +46 370 20730 E. info@salvagnini.se E. info@salvagnini.se salvagnini.se salvagnini.se

L5

Högd y n

L5

amisk fi

Högd y n

ber lase

amisk fi

ber lase

L5

FLEXIBLA SYSTEM FLEXIBLA SYSTEM FÖRFÖR PLÅTPRODUKTION PLÅTPRODUKTION

r

r

gsby te

O

isk fib g d y nam

-T rk ty B3. AUed helautomatiskt ve

er laseKran

tpress m

-TO

e atiskt v B3. AU lautom me d he

Kantpre

y te rk tygsb

ss

-TO

S1

a Kombim

S1

skin

a Kombim

e U atiskt v r .A lase3 elautom iberB Stans-F s me d h K ant p r e

skin Sta

ns-Fibe

s

rlaser

4 tsbearb S4+P tunnplå m inom

FM S s y s

y te rk t ygsb

etning

te

4 tsbearb S4+P tunnplå m inom

etning

ste S1FMS syskin Stans-Fiberlaser

a Kombim

4 t s b e arb S4+P tunnplå m inom

FM S s y s

etning

te

an lbockningsmaskeinnen P2 l e askin p an e ta n e l aka ningsm

ck mp ko2 panelbo DenP mpakta Den ko

Salvagnini Group konstruerar,bygger bygger och flexibla system och maskiner Salvagnini Group konstruerar, ochsäljer säljer flexibla system och maskiner för bearbetning av tunnplåt: stansmaskiner, Kombimaskin Stans/Fiberlaser,

för bearbetning av tunnplåt: stansmaskiner, Kombimaskin Stans/Fiberlaser, panelbockningsmaskiner, kantpressar, fiberlaserskärmaskiner, FMS

panelbockningsmaskiner, kantpressar, fiberlaserskärmaskiner, FMS linjer, automatisk lager-torn och programvara.

linjer, automatisk lager-torn och programvara.

n askinen kningsm c o P2leaa lb e n k t a pa

Den kom

p

www.svenskverkstad.se

23


pm svetsning

Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass? Även små förbättringar kan öka såväl användbarhet som produktivitet avsevärt vid industriell svetsning. X5 FastMig är ett nytt industriellt system för multiprocessvetsning. Kemppi X5 FastMig tillverkas i Finland och har utvecklats i samarbete med professionella svetsare. Den energieffektiva invertertekniken gör X5 FastMig till ett mångsidigt kraftpaket som ger svetsar med jämn och hög kvalitet. X5 FastMig finns tillgänglig i 400A och 500A med eller utan synergi. Svetskvalitet att räkna med X5 FastMig använder sig av Kemppis senaste tändningsteknik – Touch Sense Ignition – som ger en kraftig minskning

av mängden sprut och minimerar behovet av efterbearbetning. Det ger svetsaren möjlighet att fokusera mer på svetsningen, vilket ökar bågtiden. Den optimerade kontrollen av ljusbågen kan förbättras ytterligare med hjälp av Kemppis Wise-specialprocesser som

bygger på över 70 års erfarenhet av bågsvetsning. X5 FastMig och Wise-specialprocesserna erbjuder lösningar för alla utmaningar – såväl vid svetsning i blandbågsområdet som säker inträngning och optimering av kortbågsprocessen. Läs hela artikeln här

Valk Welding etablerar kontor i Sverige Valk Welding fortsätter sin expansion i Europa och öppnar nytt kontor med demonstrations och testcenter för svetsrobotsystem i Lidköping. – Marknadspotentialen och de senaste årens försäljningsutveckling har gjort att vi nu etablerar lokal närvaro i Sverige, säger Remco H Valk, ägare av familjeföretaget Valk Welding. – Medarbetarna i Danmark har gjort ett bra jobb med försäljning och utveckling på den svenska marknaden, men nu behöver vi ta steget att finnas här med egna tekniker för att skapa närhet och göra det enklare för våra kunder. Vid anläggningen i Lidköping har svetsrobotsystem för demonstration, utbildning och tester installerats. Systemet kan hantera objekt upp till 2,5 meter och 500 kilo. Alla ingående delar i en Valk Welding installation kommer från en källa, där all fokus ligger på svetsningen. Bland annat utvecklas och tillverkas egna pistoler och 24

www.svenskverkstad.se

slangpaket, där leveranstid, livslängd och kostnad är viktiga parametrar för att hela tiden jobba mot att skapa en total kundnöjdhet. – Vår nya organisation ska ge snabbare och enklare vägar till service och support, och utveckla vår “Strong Connection” än mer med lokal närvaro”, säger Peder Ed-

holm, vd på Valk Welding SE AB i Lidköping. Våra tekniker har erfarenhet av andra fabrikat inom robotsvetsning, och har specialtränats inom programmering och service för att så snabbt som möjligt komma igång och bli en tillgång ute hos våra kunder, avslutar Peder Edholm.


Imagine more than 100 years of cutting and grinding expertise in your own hands. Discover more at www.tyrolit.com

TYROLIT AB Enhagsslingan 4 / Box 533 | 183 25 Täby Tel 08-544 715 00 | order-se@tyrolit.com

Premium grinding tools since 1919 www.tyrolit.com

3117_20_T_SE_Anzeige_120x90_ly1.indd 1

14.09.20 08:59

SWEDSKÄR

Svenskproducerade skärmaskiner

Tel: 0584-133 35

www.swedskar.se

info@swedskar.se www.svenskverkstad.se

25


MASKIN o VERKTYGSdelen

Ceratizit Freeturn, svarvning med roterande verktygsaxel.

Dockade panelfönster ger snabb access och sparar utrymme i nya GibbsCAM 14.

Bearbetning med U-axel, samt Komet U-axel enhet från Ceratizit.

GibbsCAM lanserar version 14 GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14 releasen är ”förenkla programmering av sofistikerade maskiner”. Nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna. Förutom ett hundratal nya funktioner och förbättringar släpps ett antal helt nya moduler – Probning, Additiv bearbetning (två till femaxligt) samt ny två till fyraxlig trådgnistmodul med avancerad AFR (automatic feature recognition) teknologi. ANVÄNDARGRÄNSSNITT / CAD Det redan hypermoderna gränssnittet får ännu fler möjligheter till individuell an26

www.svenskverkstad.se

passning med bland annat dockningsbara dialogrutor. En dialogruta kan konfigureras så att den innehåller flera funktioner via olika flikar vilket ger snabbare access och sparar utrymme på skärmen. GibbsCAM’s välkända styrkula (trackball) kan nu programmeras med egna kortkommandon, vilket gör att utvalda favoritfunktioner hamnar direkt ”at your fingertips”. I den inbyggda CAD delen adderas nya funktioner för interaktiv frihandsritning och därtill får funktionerna för måttsättning en uppfräschning. FRAMTIDSSÄKRAD KINEMATIK GibbsCAM v14 fortsätter utöka möjligheterna med förstärkt kinematikhantering. En av de kinematikbaserade finesserna som adderas är fullt stöd för vinkelhållare samt grundhållare med fle-

ra adaptrar, dvs en grundhållare kan ha en adapter, som har en ytterligare adapter osv. En annan nyhet är svarvning med positionerbar verktygsaxel, med andra ord stöd för Ceratizit Freeturn. Svarvmetoden ”Freeturn” från Ceratizit kan köras i svarvar som har fullt indexerbar/styrd frässpindel (vad gäller spindelorientering). Verktyget är utformat så att skärkrafterna vid bearbetning riktas mot spindeln vilket ger mycket hög stabilitet. Verktyget/spindeln kan orienteras olika för olika operationer, eller roteras simultant. GibbsCAM 14 stöder båda dessa metoder. Denna teknik eliminerar verktygsväxlingar och ger hög stabilitet, med andra ord kortare bearbetningstid i maskin. Andra kinematiknyheter är stöd för


Använder du rätt skärvätska? Vi hjälper dig välja rätt!

Automatisk 3-5 axlig gradning med relief.

styrd U-axel, dvs bearbetning där man kan styra svarvhuvud från exvis D’Andrea och Komet. Därtill stöds nu även maskiner som har magasin för utbytbara fräshuvud, exempelvis bädd- och portalfräsar, där fräshuvudet kan skiftas mellan olika operationer. Det utökade kinematikstödet framtidssäkrar GibbsCAM, intentionen är att ingen maskin skall vara omöjlig att programmera, eller simulera. Läs hela artikeln här

ISCAR ROUNDMILL – nya pinn- och planfräsar med enkelsidiga skär

ROUNDMILL- familjen utökas med nya pinn- och planfräsar, FRMT…, med enkelsidiga runda skär. Fräsarna är främst avsedda för bearbetning av 3D-ytor och finns tillgängliga i Ø 40 mm, 50 mm och 52 mm. Kundnytta och egenskaper: • Det finns två typer av fräskroppar med runda skär: FRMT-12 för 12 mm´s skär och FRMT-10 för 10 mm´s skär • Skärlägena i FRMT-fräsarna och skären har en avancerad design som förhindrar att skären roterar i skärläget och garanterar en mycket stabil och pålitlig inspänning. Mycket viktiga egenskaper för bearbetning av 3D-ytor • Invändiga kylkanaler som riktar kylmedlet direkt till skäreggarna • Skären finns i två utföranden: o MT – rekommenderas främst för stål, ferritisk och martensitiskt rostfritt stål (ISO P). o HT – avsedd främst för duplex och austenitiskt rostfritt stål samt högtemperaturlegeringar (ISO M och S).

Vill du veta hur du kan förbättra din arbetsmiljö, förlänga verktygens livslängd och därigenom sänka dina kostnader? Vi vet hur! Med hjälp av Blasers unika koncept liquidtool kan vi leverera schweizisk kvalitet och samtidigt se till att ni har rätt skärvätska för just era ändamål.

www.techpoint.se info@techpoint.se Tel. 08-623 13 30 www.svenskverkstad.se

27


MASKIN o VERKTYGSdelen

Autodesk och Sandvik Coromant i samarbete Fusion 360-användare får tillgång till SC:s verktygsbibliotek Autodesk och Sandvik Coromant tillkännager nu samarbetet som skall förenkla för industrin att välja rätt verktyg och lösning inom metallbearbetning. Detta genom att förse användarna av Autodesks plattform Fusion 360 med digital tillgång till Sandvik Coromants bibliotek av verktyg och verktygsuppsättningar. Ett första steg i en gemensam långsiktig vision för att digitalisera tillverkning genom produktionsfas. – Tillverkning och metallbearbetning är redan komplexa processer och än mer komplexa blir de om man manuellt använder verktygen, vilket också leder till fördröjda installationstider och ett större utrymme för fel. Genom att para ihop våra CAM-lösningar med Sandvik Coromant’s gedigna kunskap och expertis så hjälper vi våra kunder att både spara tid och för28

www.svenskverkstad.se

bättra effektiviteten i den förberedande fasen, säger Srinath Jonnalagadda, Vice President inom affärsstrategi för design & tillverkning, på Autodesk. I takt med att dagens maskiner blir alltmer avancerade så kräver också CAM-programmering alltmer sofistikerade tillvägagångssätt. Batch-storlekar blir mindre och konstruktioner blir mer och mer komplexa. Autodesk och Sandvik delar här visionen om att förse tillverkningsindustrin med nya, innovativa och sömlösa teknologier och service-lösningar så industrin kan bli mer konkurrenskraftig och lönsam. – När det kommer till produktion så är tid pengar och industrin har inte råd att spendera resurser och värdefull tid på att manuellt försöka lokalisera och mata in väsentlig information. Genom direkt access till våra onlinetjänster och data så kan Fusion 360 användare uppnå en högre produktivitet för sin verksamhet -

detta genom enklare, snabbare och mer effektfulla CAM-processer, säger Jonas Ström, Product manager på digital machining, Sandvik Coromant. Kort om Autodesk University: Autodesk University (AU) är en serie konferenser och onlineutbildningar fokuserade till att inspirera, utmana och stärka användare, partners och branschledare inom framtidens design, ingenjörskonst och konstruktion. Autodesk University 2020 är bolagets första globala digitala konferens som virtuellt sammanför mer än 90 000 innovatörer från över 190 länder för att tillsammans utforska nya vägar kring att skapa och designa. AU erbjuder även kostnadsfri tillgång, året runt, till utbildningsmaterial och inspirerande föreläsningar från AU:s tidigare arrangemang. autodesk.com/autodesk-university/ conference/home


Drivna och fasta hållare från EWS GJS Verktyg har ett brett sortiment och lång erfarenhet av drivna verktyg. Vår huvudleverantör är tyska EWS med ett sortiment på mer än 40 000 olika verktyg som finns tillgängliga med kort ledtid. Sortimentet inkluderar maskinspecifika hållare för Mazak, Okuma, DMG och HAAS för att nämna några. • Brett sortiment av maskinspecifika hållare för både nya och gamla maskiner • Drivna axiella och radiella hållare • Standardverktyg / hållare finns med standard ER-hylsa, Weldon, Capto, KM, ABS, HSK samt med EWS egna snabbväxelsystem Varia • Upp till 12.000 varv/min

Några av EWS specialutvecklade produkter: EWS Varia – hållare med snabbkopplat modulsystem. Minskad risk för skador vid verktygsbyten, kortare ställtider och bättre precision på verktyg.

GJS On Tour

Vår egen rullande mässa. Kontakta oss för en demo på plats hos er.

EWS HPC Line – driven hållare med keramiska tätningar, tätningssatsen klarar upp till 70 bars tryck och 12 000 varv/min. EWS CyberCon – en ny generation av drivna hållare som via bluetooth kan kommunicera exempelvis bearbetningstid, rotationshastighet, temperatur och serviceintervall.

GJSVerktyg

Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel 08-550 999 80 gjs@gjsverktyg.se • www.gjsverktyg.se

Automatiserat byte av spännhuvud och anslag  höjer produktiviteten eftersom

man kan bearbeta utan operatör  ökar kvaliteten och ger samma

resultat varje gång  kan även användas i bearbetnings-

centra och vertikalsvarvar

HAINBUCH Svenska AB Kemistvägen 17 · 183 79 Täby · Tel. 08-732 75 50 hainbuch@hainbuch.se · www.hainbuch.se

www.svenskverkstad.se

29


Felix Langkjaer efter Rockwell Automation Fair At Home

"Digital mognad ger Norden ett försprång på marknaden" – Pandemin har fått oss att tänka i nya banor, skapa nya lösningar och vidta åtgärder vi aldrig gjort tidigare eller ens tänkt på att göra. För Rockwell Automations Nordenchef Felix Langkjaer har 2020 varit ett år med nya insikter. Men i det nya onormala som drabbat oss ser han också nya möjligheter och lösningar. Företaget har klarat sig väldigt bra i Norden, och Langkjaer tror sig veta varför... Inget ont som inte har något gott med sig. Det har Rockwell Automation erfarit i år. Det stora amerikanska automationsföretaget arrangerar sedan många år Rockwell Automation Fair, ett event som brukar samla omkring 20 000 kunder, partners, experter och intresserade till ett stort event på plats i USA. Men år 2020 är inte som andra år. 2020 är året då vi träffas digitalt. – Rockwell Automation Fair At Home blev naturligtvis ett mycket annorlunda men ändå ett mycket lyckat event, konstaterar Felix Langkjaer. Och vi drog nya lärdomar. Det fysiska mötet är alltid värdefullt. Det håller alla med om och det är därför mässor överlever och växer trots vår ökade digitala närvaro . – Ett digitalt event kan på många sätt inte mäta sig med det fysiska mötet, håller Felix Langkjaer med om. – Men det har andra fördelar. Framför allt att fler får tillfälle att delta. Våra fysiska event, som alltid arrangeras i USA, brukar som sagt dra omkring 20 000 personer. Rockwell Automation Fair At Home samlade dubbelt så många deltagare. 30

www.svenskverkstad.se

Normalt brukar ett 50-tal svenskar åka på eventet i USA. Runt 110 från hela Norden. Årets digitala event hade 380 nordiska deltagare. PANDEMINS EFFEKTER – OCH ICKEEFFEKTER Många av Rockwell Automations kundsegment har naturligtvis drabbats av panedmin. Men inte alla. – Våra maskinbyggare har haft en period med låg orderingång och i mars trodde vi det skulle se likadant över hela linjen. Men livsmedelsindustrin och framaceutisk industri har inte haft någon nedgång alls, snarare tvärtom. Olja och gas har helt klart blivit påverkade av det lägre oljepriset, men där är ledtiderna långa så vi har inte sett effekterna riktigt än. Metall- och gruvindustrin har ju haft en nedgång under första halvåret. – Men i stort sett har det gått otroligt bra för Sverige och Danmark , särskilt jämfört med resten av Europa. Norden har blivit mindre berört än resten av Europa och resten av världen. Vi har faktiskt gjort ett jättefint resultat. DIGITAL MOGNAD BETALAR SIG – Jag tror att en av orsakerna till att vi inte varit så berörda i vår lilla del av världen som resten av Europa är vår digitala mognad, säger Felix Langkjaer. – Vi är så digitaliserade, även i hemmet, att medarbetare, ingenjörer och de som jobbar i projekt, från ena dagen till den andra kunde börja jobba hemma. De hade bra fiberförbindelse hemma och en bra IT-infrastruktur i bolaget. I Danmark växlade vi till hemarbete den 11 mars, i Sverige den 16 mars. Det gick jättefint. – Jag tror det gäller för alla företag i Norden eftersom vi har den här digitala mognaden jämfört med många andra länder. Det har varit en konkurrensparameter under krisen. – Istället för att träffa kolleger ute i Eu-

Rockwell Automations Nordenchef Felix Langkjear är nöjd med årets digitala event och menar att man lärt sig mycket att ta med sig när saker och ting återgår till det normala. Foto: Rockwell Automation

ropa i fysiska möten, träffas vi i videomöten, i Teams och så vidare. Men många har inte samma fina förutsättningar som vi hemma. – Under pandemin har digitaliseringen accelererat på företagen, hemma och i samhället i övrigt. Jag är övertygad om att vårt ändrade beteende och ökade digitala verksamhet kommer att fortsätta även efter pandemin. – Även sedan före pandemin är svenska, danska, norska och finska företag mer redo att digitalisera än bolag i många andra länder i världen. ETT VIRTUELLT EVENT Det digitala eventet efterliknade så mycket som möjligt det fysiska mötet. – Konceptet var detsamma med parallela konferenser, med talare både från oss och key notes från kunder, olika industrier, våra partners; Microsoft, PTC, Cisco, ja hela vårt ekosystem av partners. En virtuell mässa samlade 28 utställare


Entrén till det digitala eventet Rockwell Automation Fair At Home.

vid sidan om Rockwell Automation. – Dessutom en virtuell produktionslinje där man kunde fokusera på olika områden och få information om produkterna, lösningarna och tjänsterna. Eventmakarna hade till och med ordnat ett virtuell rundvandring i Rockwell Automations stora huvudbyggnad i Milwaukee med virtuellt mingel på taket som av-

slutning. I samband med eventet avslöjades också att Rockwell Automation köpt det kanadensiska företaget Fiix, som gör molnbaserade underhållssystem. – En trevlig nykomling i koncernen, som redan har många kunder i Norden. Det stora fokuset för eventet i övrigt var – förstås – digitaliseringen generellt i in-

dustrin, som påverkar hela vår tillvaro. – Vi har dragit en del lärdomar av årets event, slutar Felix Langkjaer. Nästa Rockwell Automation Fair kommer sannolikt att bli både i fysisk och digital form. Nu har vi sett hur det fungerar och med den digitala delen har vi möjlighet att välkomna så många fler deltagare. Mikael Harrison

We manufacture laser welded stainless steel tubes in stateof-the-art production facilities, with lengths up to 40 meters. Additionally, our in-house tooling technology allows us to bend and end-form the tubes according to customer’s needs. We are problem solvers Since 1971, Sole has been a unique partner in solving complex problems across a variety of industries. Through innovative thinking and high quality craftmanship we fulfill all our client’s expectations.

Phone: +47 32 71 17 00

E-mail: sales@sole-as.com

Web: solesolutions.no

www.svenskverkstad.se

31


AUTOMATIONSdelen

ABB:s lösning Compact Interior Paint sparar utrymme och kostnader och ger mindre miljöavtryck

ABB:s senaste innovativa lösning för fordonstillverkning – stationen Compact Interior Paint - kombinerar 12 robotar för att erbjuda ett utrymmessparande alternativ till traditionella robotlösningar för interiörmålning, vilket hjälper tillverkare att minska storleken på sina målningsstationer med upp till 33 procent samtidigt som de har möjlighet att måla flera olika fordonstyper, från bilar och SUV:ar till minibussar. Fyra IRB 5350-robotar är installerade för att öppna dörrar medan två IRB-

5500-22-robotar används för att öppna motorhuv och baklucka. Nyckeln till den kompakta lösningen är kapaciteten som ges av sex av ABB:s nya 7-axliga IRB 5500-27-robotar. BÄTTRE RÄCKVIDD Med ett klassledande omfång på 3,8 meter och med alternativ för montering på golv, väggar eller inverterad montering kan den utvidgade räckvidden för IRB 5500-27 möjliggöra för roboten att nå längre över en bilkaross än andra robotlösningar. Den förbättrade arbetsvinkeln minskar antalet robotar som behövs för att utföra en specifik uppgift och tar bort behovet för en åkbana. Den förbättrade räckvidden möjliggör också för roboten att optimera vinkeln för färgmunstycket i förhållande till ytan som ska målas, vilket hjälper till att mins-

ka färgåtgången genom att minimera översprutning. Samtidigt minskas behovet av ventilation och belysning på golvet genom de platsbesparingar som uppnås med ABB:s station, Compact Interior Paint, vilket bidrar till att göra målerierna mer hållbara och kostnadseffektiva. KOMPENSERAR FÖR GRANNEN En annan fördel är robotens förmåga att kunna kompensera för roboten intill för att upprätthålla produktiviteten. I händelse av ett fel kommer den återstående fungerande roboten att gå in i kompensationsläge genom att antingen öka hastigheten för att täcka båda robotarnas arbete eller öka cykeltiden för att täcka för den icke-fungerande roboten tills den åter kan tas i drift. läs mer på svenskverkstad.se

En luftballongs hastighet och riktning är bestämd av vinden.

Kör den, låt den inte bara driva vind för våg

32

www.svenskverkstad.se

I er produktion däremot, vill ni förstås inte lämna något åt slumpen. Allting måste vara perfekt koordinerat och exakt sammanflätat. Vi kan garantera säkerhet och pålitlighet, som ni behöver på er väg mot toppen, genom linjära givare och vinkelgivare från HEIDENHAIN som är basen för morgondagens automatiserade produktionsmaskiner och utrustning.

www.heidenhain.se

Stationen Compact Interior Paint möjliggör för fordonstillverkare att minska storleken på sina interiörmålningsstationer med en tredjedel samtidigt som den sparar kostnader och gör fordonsmålerier mer hållbara.


RSP förenklar robotsimulering Att dressa robotar är inte helt okomplicerat. Automationsingengörer får ofta brottas med bekymmer när det gäller slangpaket, ventiler och annan utrustning. Skräddarsydda lösningar med kompabilitetsproblem mellan olika produkter är inte alls ovanligt. RSP har genom sin produkt Tool System tagit fram kompletta dresspaket för en mängd olika robotar. En plug-andplay-produkt, enkel att montera, innehållandes välbeprövade produkter. Nu har man tagit detta ett steg längre genom att utveckla ett add-in till RobotStudio. Ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller planering och programmering av robotceller är ABB:s mjukvara RobotStudio. För att förenkla arbetet med såväl planering, offerter och installation har RSP i Västerås utvecklat ett Tool System Add-in. Med hjälp av detta har använda-

ren nu möjligheten att importera en komplett färdigdressad robot med bara några få klick. -Det är verkligen ett fantastiskt verktyg. Inte nog med att man så snabbt och enkelt kan importera en färdig modell. Programmet simulerar även slangpaketets rörelse. Något som verkligen underlättar programmering och att på så sätt kunna

förutse onödigt slitage på slangar och kablage, säger Henrik Hofström, marknadsansvarig på Robot System Products. Den nya mjukvaran finns för direktinstallation i RobotStudio via RobotApps. Nedladdning är även möjlig på RSP:s hemsida tillsammans med full dokumentation och användarguide. robotsystemproducts.com

KUKA Nordic och LKN i nytt partnerskap KUKA Nordic startar samarbete med en av Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionssystem och lösningar – LKN Industriautomation. – Samarbetet innebär att vi stärker vårt erbjudande på marknaden. LKN är, sedan länge inom fordonsindustrin, en mycket stark aktör och denna erfarenhet kan de också ta med sig till övrig tillverkningsindustri, säger Lars Cardemar, Area Sales Manager på KUKA Nordic. Göteborgsbaserade LKN är det senast tillkomna bolaget i KUKA:s nätverk av systempartners. I nästan 35 år har LKN skräddarsytt automationslösningar åt sina kunder som sedan många år finns inom fordonsindustrin och i allt högre grad även i andra industrisegment. – KUKA har ett mycket bra produktsortiment och bra service och för oss innebär samarbetet att vi får tillgång till ytterligare ett välrenommerat robotmärke. Tillsammans kan vi lösa kundbehov på ett kostnadseffektivt och säkert sätt samtidigt som vi kan erbjuda kompetensutveckling åt våra anställda, säger Fredrik Boberg, vd på LKN Industriautomation. Gemensamt för de båda bolagen är strävan att alltid leverera produkter och kompetens som gynnar slutkunderna.

– Vårt samarbete kommer att innebära en breddad kundbas och applikationsbredd som tillsammans med bra support kommer att ge våra kunder attraktvia lösningar, säger Lars Cardemar och Fredrik Boberg. Den geografiska närheten är yttterligare fördelar som kommer att underlätta det gemensamma arbetet. – LKN kan tillföra kunnande och expertis inom robotprogrammering, simuleringar och inte minst försäljning av projekt som stärker oss båda på marknaden, konstaterar Lars Cardemar och tillägger avslutningsvis: – Vi har också riktigt trevligt tillsammans! kuka.com/sv-se • lknindustri.se www.svenskverkstad.se

33


ALLTID ~00 BEGAGNADE

Fräsmaskin Abene VHF3BS. Borrandepinol, 3-axlig digital, snabbtransport. I gott skick! 110 000 SEK

Flerop Argo A56 APC (palett). År: 2010. X560, Y410, Z410 mm. Fanuc O1. Få drifttimmar. Mkt fin! 420 000 SEK

Fräsmaskin Sajo DM300. 3-axlig digital, borrandepinol, snabbtransport och tillbehör. Mkt fin! 170 000 SEK

Flerop Brother TC-S2A. År: 2006. X480, Y360, Z410 mm. 14 verktygsplatser. 10-1000 v/min. 200 000 SEK

Fräsmaskin VMA U3MM. Borrandepinol, 3-axlig digital, aut. verktygslåsning m.m. I gott skick! 130 000 SEK

Flerop Quick-Tech Smart MC640. 2007. X610, Y405, Z510 mm. 20 st verktygsplatser. Fin! Begär Pris

4 st fräsmaskin Abene VHF-3BS Med borrandepinol, digital, steglös bordsmatning m.m. fr. 120 000 SEK

Flerop Haas MiniMill. 2018. X406, Y305, Z254 mm. 10 st verktygsplatser. Maskinen är i nyskick! 290 000 SEK

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!

Svarvskydd

Teach-in svarv FAT TUR 630MN. 2003. 11,2” Snabbradial Knuth KSR40 Advance x 2000 mm. Spindelborrn. 105 mm. Begär Pris År: 2010. Borrkap.: 40 mm. 75 000 SEK

Fr. 2 375:Fr. 1 833:-

Fr. 6 165:-

Borrskydd Frässkydd Besök vår hemsida:

Planslip Chevalier FSG-1224AD. Rörelse: 610x305 mm. Aut. nermatning. Begär Pris

www.gnosjomaskin.se

Borrslip Wedevåg WL1B. Kap: 9-75 mm. Spetsvinkel: 75-150°. 42 000 SEK

Gnosjö Maskin & Verktyg 34

www.svenskverkstad.se


& NYA MASKINER I LAGER

Styrd kantpress Weinbrenner GP320. År: 1996. Kap: 320T x 4050 mm. Med tillbehör. 400 000 SEK

Styrd kantpress Weinbrenner GP125. År: 1998. Kap: 125T x 3000 mm. Med tillbehör. 240 000 SEK

Rundvals Luna 8266 20/20. -08. Kap: 2040x2 mm. 2-axlig digital. Härdade valsar. Nyskick! Begär Pris

NC-styrd rörbock Soco SB-63NCMP. År: 2006. Kap. Ø: 63x2,5 mm. Maskinen är i nyskick! 160 000 SEK

Styrd kantpress Finnpower B80-2550-GCCL6. År: -03. 80T x 2550 mm. Med tillbehör. Fin! 215 000 SEK

Styrd trådbock MacSoft D34. För 3D bockning av tråd upp till 4 mm. Inkl. haspel m.m. 200 000 SEK

Pressvets Tecna 8007N. År: 2004. Max effekt: 230 kVA. Intermittens vid 50%: 80 kVA. Fin! 65 000 SEK

Supportsvarv ZMM CU630. År: -00. Dubbhöjd/avstånd: 315x5000 mm. Spindelborrn.: 103 mm. Sving gap: 830 mm. Digital & till. Fin! 280 000 SEK

Lidsjövägen 1 335 32 Gnosjö

Supportsvarv Storebro SB355-N. 1993. Dubbhöjd/avstånd: 355x3000 mm. Spindelborrn.: 76 mm. Sving gap: 1000 mm. Digital & till. Fin! 250 000 SEK

Tel 0370-332360 Fax 0370-332369

Reservation för

ev. tryckfel & pris

ändringar. Alla

priser exkl. mo

ms.

Motordr. rundvals Luna 8266/20/30 Gradsax Fast-Hoan CHE20/4. 1982. Kantpress DoneWell 50-2500. Kap: 2040x3 mm. Vals diameter: 80 Kap: 2000x4 mm. Motoriserat anslag: Kapacitet: 50T x 2500 mm. Motoriserat mm. Med säkerhetssnöre. 58 000 SEK 0~800 mm. I gott skick. 75 000 SEK anslag: 0-500 mm. Fin! 65 000 SEK

www.gnosjomaskin.se info@gnosjomaskin.se www.svenskverkstad.se

35


Ny elscooter tillverkad med robotiserad origami En kombination av unik design och en ny hållbar produktionsteknik ligger bakom det svenska innovationsföretaget STILRIDEs första elscooter i rostfritt stål. Med Semcon som samarbetspartner vill företaget utmana traditionella tillverkningstekniker och öppna upp för ny design genom att vika stål med hjälp av robotar. – Visionen var att skapa världens mest attraktiva och hållbara elscooter. Med hjälp av

robotindustriell origami kan vi vika platt plåt på helt nya sätt och skapa former i enlighet med materialets egenskaper och geometriska natur, säger Tue Beijer, industridesigner på Semcon och en av grundarna av STILRIDE. NYA MÖJLIGHETER Det började som ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt för att undersöka hur en ny metod att forma stål kan öppna upp för nya design- och affärsmöjligheter. Ett resultat av projektet är nya elscootern STILRIDE SUS1 som nu presenteras för marknaden. Den eldrivna scootern har ett unikt designuttryck, innovativa tekniska funktioner, hållbara och effektiva batterier och en stark elmotor.

– Produkten är tillverkad med minimalt miljöavtryck. Vår produktionsteknik LIGHT.FOLD möjliggör flexibel tillverkning och rostfritt stål är dessutom återvinningsbart samt har en lång livslängd, säger Tue Beijer. Semcons ansvar i projektet har omfattat CAD, mekanikdesign och projektledning av ingenjörsarbete. Den unika tillverkningsmetod som tagits fram genom projektet kommer nu undersökas vidare i ett nära samarbete mellan företag och akademi. SAMARBETE GER FRAMGÅNG STILRIDE-projektet leds av grundarna Jonas Nyvang och Tue Beijer. Ett tätt samarbete mellan dem, produktutvecklingsföretaget Semcon, stålverkstaden Brantheim, forskningsinstitutet RISE IVF samt den globala tillverkaren av rostfritt stål, Outokumpu, har varit grunden för framgången. STILRIDE-projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och finansieras av Vinnova. stilride.com

36

www.svenskverkstad.se


17 % LÄTTARE 30 % MER PRECIS DUBBEL LIVSLÄNGD

Demag V-profilkran revolutionerar lasthanteringen Dess innovativa uppbyggnad med uppdaterade membranlänkar reducerar självsvängningen med 30 %, minskar vikten med ca17 % och fördubblar livslängden till upp till 500 000 lastväxlingar. Tack vare det nya balkkonceptet ökar effektiviteten markant vid transport av laster och även hanteringskapaciteten. Den nya V-profil kranen från Demag ger ökad flexibilitet i bygghöjd samt mer ljusinsläpp i lokalen.

Dematek erbjuder ett komplett sortiment med telfer, svängkranar, lättlastsystem och traverser från Demag och rikstäckande service på lyftutrustning. www.dematek.se

www.svenskverkstad.se

37


Råvara

Transport

Transport

Transport

Transport

Genväg till kunden. I allt större utsträckning sker leveransen direkt från tillverkare till kund istället för att ta vägen via mellanlager. Illustraion: Toyota Material Handling

Snabba ryck

Automatiska flöden och direktleveranser är dagens lösen för materialhantering Materialhantering och logistik är under förändring. Som en effekt av digitalisering, nya sätt att producera, förändrade krav och köpbeteende från konsumenter, förändras också sättet att leverera och hantera varor. – Mindre pall och mer paket, säger Mikael Johansson på Toyota Material Handling. Och allt ska gå fort... Med digitaliseringen får vi nya möjligheter och nya verktyg att hantera material och med en kraftigt ökad näthandel förändras logistiken på flera sätt. Mikael Johansson är maskinsäkerhetsexpert med många år i Toyota Material Handling. Han sitter också ordförande i ISO TC110/SC2 Safety of powered industrial trucks och är också ordförande i Materialhanteringsgruppen. Han ser tydliga förändringar när det gäller materialhantering. – Det är flera saker som förändras just nu i väldigt snabb takt, säger han. Och det har med våra ändrade beteenden och krav att göra, en ökad digitalisering och inte minst en ökad näthandel. 38

www.svenskverkstad.se

Lagerhusen avfolkas och bemannade truckar blir alltmer sällsynt till förmån för automatiserade, förarlösa truckar och AGV:er som tar hand om de interna transporterna av pallar och lådor. Toyota har en idag ganska komplett range of autotruckar, som en följd av den utvecklingen. – Det är en växande marknad som har utvecklats ganska långsamt, men accelererat de senaste åren, säger Johansson. – Det beror på en förändring i logistikmiljön, där man väljer att öka användningen av teknik, exempelvis automation. I syfte, naturligtvis att minska arbetskraftskostnader, öka hastighet och öka tillförlitligheten. En autotruck går ju hela tiden och har en betydligt lägre olycksfrekvens än manuella truckar. Människan är alltid farligast i lagerhuset. FRÅN FABRIK TILL KUND Traditionellt sett ligger ett antal mellanlager mellan fabrik och slutkund i en många gånger lång och komplicerad leveranskedja. – Det vi ser nu är en otroligt snabbt ökande e-handel och i allt större utsträckning sker leveranserna direkt från fabrik till slutkund. Man hoppar alltså över stegen med mellanlager. – Vad det kommer att innebära för företag som vårt vet vi inte än, men vi mås-

Mikael Johansson, Toyota Material Handling.

te naturligtvis anpassa oss efter den utvecklingen. I andra änden ser man ett ökat flöde åt andra hållet, något man inte sett tidigare. – När folk beställer saker på nätet skickas nämligen omkring 30-50 procent tillbaka. – Det här innebär att det blir färre pallar och mer pakethantering. – Generellt sett kan man säga att det är snabbare leveranser, ökade flöden och mindre partier i och med att man levererar direkt till kund istället för att hantera stora volymer i distributionscentraler. OPTIMERADE FLÖDEN Med digitaliseringen ökar också de tekniska möjligheterna för automatisering.


www.svenskverkstad.se

39


En vanlig lösning som Weland installerat hos en kund. Här har man levererat Mjukvaran Compact Store och hissautomater Compact Twin. Foto: Weland

Förarlösa truckar, fullproppade med sensorer som gör att de "ser" sin omgivning navigerar med stor säkerhet i lokalerna, programmerade för att hämta, lyfta, plocka och leverera pallar och lådor. – En stor förändring vi ser i materialhanteringen är också att man vill optimera sina flöden så mycket som möjligt. Det gör man genom att samla in data. – Alla våra truckar är uppkopplade idag, försedda med datahanteringsutrustning. Kunden kan samla in data om hur trucken används och kan på det sättet optimera sina flöden. – Man sammankopplar de olika logistikstegen , hela det interna ekosystemet och även mellan ekosystem och använder informationen för att förbättra processen. Det är i huvudsak fyra viktiga saker kunden efterfrågar: – Säkerhet är en viktig punkt, till exempel. Det andra är ökad produktivitet, maximal upptid och minskad kostnad. Med automation, uppkopplade maskiner och big data når man målen. EGEN HANTERING Att automatiseringen ökar kan också Björn Karlsson, vd på Weland, bekräfta. – Bland annat ökar inte minst våra lagerhissar väldigt mycket, säger han. Både här hemma och ute i världen; Indien, Kina... – Med automatiseringen reduceras felkällor, man får lättare att planera och så vidare. 40

www.svenskverkstad.se

– På det sättet kan man instället använda människor till att göra sånt som bara människor kan göra och överlåta andra sysslor till maskinerna. Känslor har maskiner svårt med än så länge. Där problem måste analyseras, värderas och diskuteras, ta hand om de mjuka värdena, där fungerar bara människan. Han konstaterar, precis som Mikael Johansson, att lastpallen försvinner mer och mer ur logistiska flöden. – I synnerhet i de interna flödena, säger Karlsson. Där försvinner pallen mer och mer och det blir mer AGV:er med plastbackar, rullbanor med plastbackar eller kundens eget emballage, wellpapplådor. – När man byter mellan transportsätt är pallen bra. Upp på lastbil är pallen fortfarande lämplig. Björn Karlsson konstaterar också att internlogistiken blir allt viktigare för företagen och är mer och mer en tjänst man väljer att behålla istället för att lämna ut till tredje part. – Man kan tjäna mycket pengar på att behålla och automatisera sin egen logistik. Det hjälper vi väldigt många företag med idag. Här är Björn Karlsson också inne på just det Mikael Johansson pratar om, att företag levererar direkt till slutkund. – Vi jobbar ofta med att hitta lösningar för våra kunder att effektivisera deras interna flöden så de slipper föra material först till ett stort lager och sedan ut till slutkund.


Förarlösa truckar blir vanligare som lagerarbetare. Med sensorer överallt klarar de att navigera mellan lagerhyllorna. Foto: Toyoya Materail Handling

Tony Wittgren på Abus Kransystem konstaterar också att digitaliseringen blir alltmer viktig för kunderna. Även traverser är numera uppkopplade. – Fortfarande som tillval, säger Wittgren. Större kunder med många kranar efterfrågar möjligheten till underhållssystem med uppkopplade kranar där man via mjukvaran kan läsa av drifttid,

slitlägen på vissa delar och så vidare. Abus lanserar för övrigt inom kort en ny profil inom lättraversfamiljen. HB 240S ersätter den tidigare HB 250. En annan typ av profil med mindre vikt per meter, därav den mindre dimensionen. Kort sagt digitaliseras och automatiseras våra logiostikflöden. Mikael Harrison

Björn Karlsson, Weland.

isk Ergonom ! n ig s e d mpact ABUCo lfer te g kättin

Vikten av flexibilitet ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

www.svenskverkstad.se

41


Ett tufft år i backspegeln... 2020 har varit ett svart år för invånarna på planeten Jorden. " Om spridningen ökar utanför Kina, kommer det i så fall påverka oss på fler sätt än med bara varsel och uppsägningar, vilket i sig är katastrofalt, både på ett individuellt och samhällsmässigt plan." Så skrev Johan Sköldberg i sin ledare i Svensk Verkstad i årets första nummer. Han anade nog inte då hur rätt han skulle få och att situationen kom att bli ännu värre än vi anade. 42

www.svenskverkstad.se

Året har präglats av pandemin och dess effekter, men industrin har anpassat sig till det rådande läget, vi har blivit fenor på digital kommunikation och vi har också sett en del ljusglimtar, trots allt. På följande sidor har vi plockat ihop några av de positiva, och mindre positiva, nyheterna. 2021 är ett oskrivet blad och hur året kommer att gestalta sig kan vi bara gissa. Nu väntar alla på vaccinet och kanske kommer det att bli frälsningen. Svensk industri går in i året med viss tillförsikt...


Det här viruset har vänt upp och ner på allt över hela världen under året.

www.svenskverkstad.se

43


årskrönika

Tar plats i framtidståget

Mot fossilfritt på vägarna

I januari presenterades fordonsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft med fokus på personbilar och lätta lastbilar. Elektrifiering är huvudstrategin för fordonsindustrin i arbetet med att nå målet om en fossilfri fordonsflotta. – Bilindustrin genomgår just nu en stor omställning där elektrifieringen av personbilsflottan dominerar globalt. Men elektrifieringen själv kommer inte klara de tuffa svenska utsläppsmålen eller EU:s bindande utsläppskrav. Vi behöver även satsa på andra drivmedel som biodrivmedel, biogas och vätgas. Dessutom behöver vi fortsätta med energieffektivisering av befintlig teknik, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

I januari konstaterade vi att alltfler ställer om till smart tillverkning, en utveckling accelererar i takt med att vi digitaliserar alltmer. Då skrev vi bland annat; Dagens lösen är smart tillverkning. Med digital omställning öppnas enorma möjligheter och med kommande 5G-fart går tillverkande industri en ny framtid till mötes. Alltfler hoppar på framtidståget och ställer om sin produktion mot en smartare tillverkning. Steg för steg... Göteborgs Tekniska College och projektet Smarta Fabriker har exempelvis tillsammans med Chalmers och Rise (tidigare Swerea) definierat tolv ämnesom-

råden som viktiga byggstenar på vägen till en smart fabrik. På Smarta Fabrikers hemsida (som heter just så) kan man ta del av dessa och dessutom få en hel del annan nyttig kunskap i ämnet.

Petra Israelsson, Roger Cronholm och Tomas Berg, Schunk Intec.

Publikdragaren Schunk Schunk korades på Elmia Spark Award i januari. På Elmiadagen den 21/1 arrangerades eventet Elmia Spark Award för första gången i Elmias historia. Där vinnare i kategori: Crowd of the year 2018-12019 gick till Schunk! – Vi är fantastiskt glada och stolta över detta pris. Vi gör ett bra mässarbete där

förberedelse, genomförande och efterarbete inför mässan är avgörande. Vi försöker hela tiden att utveckla vårt mässkoncept. – På Elmia Automation 2018 kom vi upp till en rekordnivå med mässbesökare, säger Petra Israelsson, Marketing, Schunk Intec AB.

Mässorna - som inte blev av En glad Josef Nagy, Montico. Foto: Montico

Mer kompetens

Kompetensförsörjningen fick mer bränsle i början av året . Efter att ha vunnit Arbetsförmedlingens upphandling av industriutbildningar, startade Montico nya skolor i Ljungby, Vimmerby och Nyköping där de driver utbildningar inom svets, verkstadsteknik och CNC. 44

www.svenskverkstad.se

I början av året var osäkerheten stor om vart pandemin var på väg, hur den skulle sprida sig och vad den skulle få för följder. Men mässmakarna planerade inför att intensivt mässår och vi puffade för Elmia Produktionsmässor, Advanced Engineering, Underhållsmässan, Hannovermässan med flera. Men så kom restriktionerna och en efter en måste mässorna meddela att de ställde in. Inte en enda av de många planerade mässorna kunde genomföras.

Det blev ingen Tech Walk på Elmia Insdustrimässor i maj. Underrubriken löd "Hur svårt kan det va´?". Omöjligt, visade det sig.


årskrönika

Susanne Timsjö, ABB Robotics, flankerad av Vincent Pontare och Salem Al Fakir - Vargas & Lagola - som showade tillsammans med robotarna. Foto: Jonas Bilberg

ABB Robotics samlar krafterna för steget mot framtiden på historisk mark Representanter från hela Industrisverige deltog när ABB Robotics Experience Day sändes live. För att driva svensk industri framåt arrangerade ABB Robotics i Sverige den 9 december sitt årliga event ABB Robotic Experience Day, i år digitalt, med kunder, partners och gäster från svensk industri samt representanter från akademi, myndigheter och olika delar av ABB. – Det har varit en dag med representanter från hela Industrisverige som deltog i vårt virtuella event som belyste automation, robotisering och hållbarhet ur en mängd perspektiv, säger Dennis Hel-

fridsson, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation i Sverige samt vd för ABB Sverige. – Det är inspirerande att Robotics Experience Center firar ett år och att centret är lokaliserat i ABB Robotics huvudkontor på Finnslätten i Västerås. Tillsammans med bland andra Västerås stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Bombardier Transportation, Westinghouse och Kungsleden utvecklar vi en ny högteknologisk forskningsmiljö och skapar Sveriges viktigaste robot-, energi- och elektrifieringskluster. I Robotics Experience Center i Västerås samlar ABB Robotics ny teknik och möjliggör för svensk industri och akademi att på plats testa företagets senaste teknik för att utvärdera vad den kan göra för

skillnad. ABB samarbetar med Ericsson kring 5G, vilket kommer att öppna upp för ökad flexibilitet och mer innovationer genom att data kan kommuniceras trådlöst och tillförlitligt. ABB:s vd och koncernchef Björn Rosengren välkomnade gästerna och sa: – Det var här i Västerås allting började. Närmare bestämt 1974 då Asea, numera ABB, drog igång sin robotverksamhet med att lansera sin första kommersiella robot. Idag är ABB världsledande på industrirobotar och vi levererar dessa till i stort sett alla industriella länder världen över. Och idag pratar vi inte bara om enskilda robotar, utan även om applikationsceller och smarta system. Läs hela artikeln här

www.svenskverkstad.se

45


årskrönika

Not on time

Ove Leichsenring, SWIRA.

I april hade pandemin fått ordentligt fäste runt hela världen och Ove Leichsenring, ordförande i SWIRA, siade om effekterna: – Jag tror vi har fått oss en tankeställare och jag sällar mig i det fallet till många ekonomer som menar att vi måste fundera på hur vettigt det är med just-in-time, att ha alla varor under transport och att lägga ut produktionen i andra länder i så stor utsträckning som många gör idag. – Jag är övertygad om att de stora exportföretagen kommer att vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sina försörjningskedjor i framtiden, sa Ove Leichsenring.

Historisk omställningsplan för LKAB

II november presenterade den världsledande gruv- och mineralkoncernen LKAB bolagets nya strategi för framtiden. – Det här är den största omställningen i företagets 130-åriga historia och kan bli den största industriinvesteringen någonsin i Sverige. Det skapar unika möjligheter att minska världens koldioxidutsläpp och för svensk industri att ta ledningen i en nödvändig global omställning, sa Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. Tre huvudsakliga spår: • Ny världsstandard för gruvbrytning. • Järnsvamp framställd med grön vätgas ersätter på sikt järnmalmspellets och öppnar för en fossilfri järn- och stålindustri. • Utvinna kritiska mineraler ur gruvavfall – med fossilfri teknik utvinns strategiskt viktiga jordartsmetaller och fosfor till mineralgödsel ur dagens avfall från gruvan.

Manufacturing Guide bygger bron över "dödens dal" Under året tog Manufacturing Guides innovationslösning på nätet form och konceptet att skapa goda förutsättningar för innovatörer att gå hela vägen med sina idéer hyllas. Sedan starten i början av året har flera innovationsstödjande leverantörer och affärsrådgivare anslutit sig till Manufacturing Guides innovationslöning. Det är deras medverkan som är förutsättningen för att idén ska utvecklas till ett bra verktyg för att innovatörer och tillverkare ska mötas och där affärsrådgivarna bildar en viktig länk mellan dem. Samarbete är nyckelordet och tillsammans med Manufacturing Guide bygger aktörerna bron över "dödens dal" och leder innovatörerna torrskodda till andra sidan. – Manufacturing Guide fyller ett tomrum mellan innovatör och produktion, säger Monica Bellgran, professor i produktion på KTH, som är mycket positiv till konceptet. 46

www.svenskverkstad.se

Monica Bellgran, KTH.

Hans Bergmark, Manufacturing Guide.

Startskott för Hybrit

I början av september startade svenska världsunika pilotanläggningen i Luleå framställning av fossilfri järnsvamp - HYBRIT. Måndagen den 31 augusti startar SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRIT:s världsunika pilotanläggning. Anläggningen är ett viktigt steg för att skapa en helt fossilfri värdekedja för tillverkning av stål. Statsminister Stefan Löfven och Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin deltar.


årskrönika

Scania och Volvo driver elektrifieringen Att elektrifieringen av fordonsflottan är inne i ett intesivt skede bevisades inte minst av två lanseringar på höstkanten... Volvo XC40 Recharge är den första i en rad av kommande helt elektriska Volvobilar och produktionsstarten den 1 oktober var ett viktigt steg för Volvo Cars ambition att minska sitt koldioxidavtryck med 40 procent till 2025. Samma år förväntar man sig att 50 procent av företagets globala försäljning ska utgöras av helt elektriska bilar, och resten av hybrider. I början av september lanserade Scania sitt utbud av elektrifierade lastbilar, en milstolpe i ambitionen att leda övergången till ett hållbart transportsystem. Inledningsvis är inriktningen för Scanias plug-in hybrid och helelektriska lastbilar främst närtrafik i städer, som butiksdistribution. Under kommande år ska Scania fortsätta att utveckla utbudet av elfordon för alla områden, inklusive för fjärrtrafik och anläggningsdrift. – Det är med betydande stolthet vi tillkännager starten på Scanias långsiktiga engagemang inom elektrifiering, sa Scanias vd Henrik Henriksson.

Alla drabbades Alla företag drabbades på något sätt av pandemin, främst under våren, men även fortsatt under sommar och höst. Somliga har det mycket tufft, andra betydligt mindre. – Nedgången dröjde lite men när den väl kom så kom den snabbt. Viktigare idag förstås att vi sedan strax efter semestern upplever att vi är fullt återhämtade, sa Mattias Andersson, Weland. – Under försommaren och sommaren var det i princip business as usual, men på eftersommaren och hösten blev många av de projekt vi räknat på flyttats till nästa år, konstaterade Andreas Khysing, Krylbo Verkstäder. – Visst har vi drabbats i viss mån av pandemin genom omvärldens nedstängningar, men många av våra kundsegment har klarat sig bra så vi har inte behövt vidta några åtgärder som permitteringar, sa Fredrik Gordon på Svarvmekano. – När pandemin bröt ut var osäkerheten stor och vi la av strategiska skäl ut jobb närmare oss än vi normalt brukar göra, sa Lars Granath, inköpare på Thule Sweden. – En del förändringar har skett på grund av coronan, menade Michael Lindahl på Ericsson. Hur vi jobbar idag och som förmodligen kommer att påverka oss även framåt. Jag tänker bland annat på hur vi möts och kommunicerar. Vi använder digitala hjälpmedel på ett helt annat sätt och det tror jag vi kommer att fortsätta med efter pandemin. Vi kan inte längre åka mellan oss hur som helst. – Vi är väldigt hårt drabbade och stoppade i många länder, så vi har en väldigt dålig situation. Värre kan det inte bli. Nu har vi inga problem med leveranserna eftersom vi inte har några ordrar, sa en uppgiven Mile Zizak på Tolerans AB. – Vi drabbades väldigt hårt under mars-april med kulmen i maj efter en fantastisk start på året, säger vice vd Bo Hansson på Rotage. Då gick vi ner drygt 40 procent med lika mycket permitteringar.

Mot 2021...

Nu går vi mot ett nytt år, med förhoppningen om att pandemin ska lägga sig när vi får vaccin mot viruset. Förhoppningsvis leder det till en normalisering så hjulen kan snurra lite lättare. Ansträngingarna för att nå ett hållbart samhälle är påtagliga. Det är positivt. USA har fått en mer förutsägbar president som i mindre utsträckning präglas av att agera på infall än den tidigare. 2021 har förusättningar att bli ett bättre år...

EN KOMPLETT LEGOTILLVERKARE AV STÅL- OCH PLÅTKOMPONENTER

Stor kunskap, hög kvalitet, och effektiva flöden

www.rotage.se

L A S ER SK Ä R N I N G S TA N SN I N G B O CK N I N G S V E T SN I N G O CH MYCK E T M E R ...

www.platmodul.se

www.svenskverkstad.se

47


Samtal med vd

48

www.svenskverkstad.se


samtal med

vd:n

Weine Werl

Samtal med vd

Iscar Sverige

AB

evik, vd

”vi försöker alltid slå oss själva”

Weine Werlev ik tagsledare som tillhör de före- har en speciell verkligen skattar väldigt policy som Sverige-vd:n vet vad han högt; tion, som ger talar om när – När vi lans oss det het att bearbeta väldigt stor rörelsefr gäller företag sätts ett nytt erar en ny produktfamil iets produkter team in med j, tycker är bäst marknaden på det sätt uppgift att konkurrera med . När han kom vi . den – Moderbolage till Iscar Sve Det är ett myc produkten, berättar han. t är väldigt rige ket kraftfullt den 1 maj 19 våra lyhört för åsik driv ter verk er produktu och tyg som 89 tvecklingen – Dessutom idéer. serviceteknike , var det som fektivt inom väld tyck igt er jag väld efföre r. om sättet att – Vi konkurre taget. arbeta med prod igt mycket är han företag Sedan 1995 ling, som jag själva, för att rar helt enkelt med oss ets vd och har sa. Innovatio uktutveckhela stark vilja – nskraft och en alltså gjort en – För det är ju tiden ligga i framkant. och förmåga snabb karriär så; det hand – uppfinna och veckla eller hitta lösninga att utveckla, företaget som i avveckla. Vi lar om att utr på problem. – De är oerh har moderbodukter måste och våra prohela tiden utve laget i Israel nya banor, och ört duktiga på att tänka vara med. cklas för att i och som slås följa ktligen kommer ovationerna s med framgån innlöpa gångarna i hur nde. Vi kan mäta fram g på den sve växer sta många som kopi nska marknade rkt – Ett mycket intre erar oss. Inte så kons n. ssant före tigt då ba

Så här såg det ut i nummer 4 av Svensk Verkstad 2011, för drygt nio år sedan alltså. Det har runnit en hel del skärvätska under broarna sedan dess, men den kraft företaget visade då är fortfarande påtaglig idag. Precis som Weine som hunnit bli 60...

att tillväxten i, alltså – och tag taget under 15 i förejag trivs utmä att jobrkt. procent i snitt år fram till 2008 låg på 17 . Talande siffr Innan Weine tuff vd or. Det var inna jobbade han Werlevik kom till Isca Weine Werlevik r närm 2008. Och nu n det stora fallet hösten är tekniker på Too ast som produktionsallts då? å vd och som – I år har vi en man som en self-made Företaget tillv lux Alpha i Sundbyberg. just kommit gått väge den långa n, skulle försäljning. Det över 2008 års erkade gram pressar och mofonskivkompis-typen man kunna tro att han unde Utmaningen går alltså väldigt bra. är , Werlevik uppl r åren på företaget fick just nu? rare än som ställsom stryker medhårs sna– Den stora vinylskivor ocheva övergången mellan utma tare... det stäm er krav på sina medarbe alltid att ta mark ningen för min del mer är – En intressan cd. – Jag har väld inte riktigt. huvuduppgift. nadsandelar. Det är min t igt tydli Sedan drygt teknikövergång. Vi ga nog snarare åsikter och är har tuff konk av de två stora 20 pådrivar-type urrens helt andra sake år handlar det dock om sven n emp med skar ati, säger Wer na mindre Seco Tools – levik själv. den här intil r än musikmedia. På bilmen det är en Sandvik och – Jag l håller Wer är rens sund best och en konk levik det sena te i hålbearb urrens kund konkurpunkt och är ämd när jag vill nå till en setningsverkty värde på – ty erna sätter väld retag. Vägen g från sitt fökonkurrens gärna med hela igt målfixerad. Peka driver utvecklingen. Det är r handen. konsekvent. dit har varit spikrak och så – Ibland tror – Produktm det ska vara. ässigt är utma – Under åren lite för stor respjag att jag kanske åtnjuter tiden den pågå ningen hela i Sverige har ekt.. get produktm ende Wei före utve ne Werlevik . tacklingen av fare material, ässigt gått igen tufser, kan man om tre fafru och tre pojk är 51 år gammal, har säga. Under tiva verktyg som vi måste göra effek handlade det de för. över 20. Friti ar, en på 16 och de andr främst om avst första åren bearbetade mate Hårdare och mer svår a den spårbearbetn golfbanan, när tillbringar han gärna på ing. Då uppf ickning och industrin ligge rial kommer och fokus ann Iscar Self Grip, som i re år har han han har tid. Men på sena möjliggjorde duktivitet. Vi r på optimering, ökad prohaft avsticknings mon måste möta kappet har näm allt mindre tid. Handiskär utan spän tering av verktyg som med effektiva ligen sjunkit något som de kan skära snab nskr 14. uvar från Men – 9,5 flest det är ju helle bt och hålla. – 90-talet präg a har varianter på idag. r inte så pjåk till stor frihet igt... lades av av fräsgeom mikael harri etrier. Då lansutvecklingen Iscar etablerad son Mill, där det erades Helinya var att egge hette företage e sig i Sverige 1987. Då inte var para t Iscar Norden. llell med baks n på skäret – Men det Fakta / iscar tet blev blan idan. Resultavar egen tligen bara d annat snab svenska mark iscar är ett den bare och mjukare skär. nade isra n före el-b taget arbetade på. Precis som aserat före tag med tota – Idag ligge idag. lt över 6 000 r fokus på utve Iscar Sverige anställda. verktyg för hålb 2 000 av dem det självklara var således ganska snar earbetning. ckling av jobprodukten är bar på mod t nam SumoCham, Den senaste erbolaget I början av 90-t net. i israborret med utbytbara skär el, övriga alet hade Isca . sju anställda i 40 dotterbo r Sverige . Under Wei lag öve r hela värl tid som vd har ne Werlevik den, där de utmaninga s de blivit 35 marknadern stora lingskurvan a är usa, har varit täml och utveckKoncernen därr tyskland, frankrike igen jämnt stigande under och storbrita gift är att vinn Weine Werleviks uppdess nnien. Vad är det bästa år. a mark på marknaden, och gör det den svenska Iscar Sverige? a med att vara vd för iscar sverige med framgång har sin adre , – Att vi jobb uppsala och ss i ar i en så platt sysselsätter organisaför närvarande 35

Weine Werlevik, Iscar Sverige

personer.

Nio år senare... – Vi och våra produkter måste utvecklas för att vara med på banan. Ungefär så uttryckte sig Weine Werlevik, vd för Iscar Sverige när vi för nio år sedan pratade med honom under rubriken "Samtal med vd". – Vi utvecklas fortfarande, konstaterar han idag, nästan ett decennium senare. Och då pratar han om både företaget och sig själv.

Iscar Sverige har utvecklats på olika sätt under de här åren. På höjden i Tefen nere i Israel fortsätter tekniker och ingenjörer att utveckla verktygen enligt den metod som blivit ett kännetecken för produktutveckling i företaget: när en ny produkt eller produktfamilj lanserats sätts ett nytt team in för att konkurrera med den färdiga produkten i syfte att lyfta den ännu ett steg. Detta har nått framgång gång på gång. Då, 2011, var produktfamiljen SumoCham, borren med utbytbara skär, en ny produkt för Iscar. – Det konceptet har utvecklats väldigt mycket sedan dess. Med geometrier, längder och så vidare. Där har vi garan-

terat branschens bredaste utbud. Där är vi nere på 4 millimeter. På den tiden var 12 millimeter det minsta. Nu spänner det alltså mellan 4 och 32,9. Produktutvecklingen har gått i steg sedan företaget inledningsvis var koncentrerat på att utveckla verktyg för avstickning och spårbearbetning, för att gå vidare med att utveckla fräsgeometrier på 90-talet och därefter fokusera på hålbearbetning. Idag är alltså bredden på bearbetningsmetoder stor. – Det har inte varit några kioskvältande innovationer på sistone, utan utvecklingen tar ett steg i taget. – Administrativt har däremot utvecklingen gått väldigt mycket mot e-handel, där kunderna beställer över nätet och ordrarna går rakt in i systemet. Det ökar också säkerheten jämfört med exempelvis telefonbeställningar, där det kan bli hörfel och missförstånd. – Dessutom går våra Matrix verktygsskåp väldigt bra och där sker ju också beställningarna per automatik. Vi hade en kund som haft den första varianten av skåpet i tio år och gjort 800 000 uttag i princip bekymmerslöst.

PERSONALFÖRÄNDRINGAR – Jag tycker att vi har utvecklats som företag en hel del under de här åren, säger Weine Werlevik. Även om vi inte har blivit så många fler sedan dess. Då var vi 35 an-

ställda på företaget, idag är vi 42. Däremot har personalstyrkan förändrats en del, både vad gäller personer som funktioner. Numer har Iscar Sverige en marknadschef sedan ett och ett halvt år i Björn Håkansson. – Dessutom har vi en skarp teknikchef i Sverker Bihagen, som tidigare jobbat för en av våra kolleger på den svenska marknaden. Han har lång erfarenhet och djupa kunskaper om skärande bearbetning. Och han har organisationens förtroende, vilket är mycket viktigt. – Idag känns det som vi har en väldigt bra ledningsgrupp, konstaterar Werlevik. Under en period var det stort manfall, där fem personer slutade i princip samtidigt av olika anledningar. – Precis innan semestern, som alltid... FLUEE Efter det startade företaget ett värdegrundsarbete för att stärka organisationen. – Ur det arbetet kom vi ut med ett antal värdeord som samlas i akronymen FLUEE; Förtroende, Laganda, Utveckling, Entusiasm och Engagemang. Det var fem år sedan man enades kring de värdeorden och de försöker man leva upp till varje dag. – Vi försöker hålla de orden levande, vilket alltid är en utmaning, skulle jag vilja påstå. www.svenskverkstad.se

49


Samtal med vd

Weine Werlevik tillsammans med Iscars CEO Jacob Harpaz vid HQ i Tefen, Israel.

– Vi har en väldigt bra organisation med lojala och duktiga medarbetare. Och det är naturligtvis den plattformen som ligger till grund för de 12 procent marknadsandelar som Iscar Sverige har idag. – Det är siffror från SVMF, där alla stora aktörer är med, så det är väldigt relevant statistik. Där framgår också att vi är starkare på roterande produkter än ickeroterande. Marknaden i Sverige är värd omkring 2 miljarder ett normalt år, så 12 procent är alltså värda en hel del pengar. – Det krävs väldigt mycket för att ta marknadsandelar, säger Werlevik. De flesta av våra kunder har minst fyra-fem leverantörer. – Mycket är lösningsfokuserat. Har ett företag problem eller måste öka produktiviteten kan vi bli inbjudna för att försöka lösa det. Då får man ett konkret mål och där finns möjlighet att ta ta marknadsandelar. – Det gäller att se affärsmöjligheterna. Iscar Sverige värderas högt i Iscars globala organisation. Det bekräftade också Iscars CEO Jacob Harpaz när Svensk Verkstad pratade med honom för några år sedan. 50

www.svenskverkstad.se

– Eftersom vi klarar oss så bra i den hårda konkurrens vi har i Sverige, med de svenska verktygsjättarna på deras hemmamarknad, har vi gott renommé i organisationen. LÄSTE IN EN MBA Det är inte bara företaget som har utvecklats under de här åren. Även Weine Werlevik har aktivt utvecklats både för sin egen del och för företagets fromma. – 2012 fick jag för mig, drygt 50 år gammal, att börja studera, berättar han. – Jag läste in en så kallad Executive MBA – Master of Business and Administration – på Stockholms universitet under två år. – Det har jag haft mycket nytta av inom ledningsarbetet, att tänka i lite nya banor. Jag hoppas att den utbildningen har haft betydelse för företaget också. – Jag har varit med så länge nu och försöker i större utsträckning numera att delegera till min ledningsgrupp. Det tror jag att jag lyckas med i de flesta fall, men jag har ganska lätt för att fatta beslut också... Det tror jag man måste göra; det är bättre att fatta ett felaktigt beslut än att inte fatta något beslut alls. Annars rör man sig inte framåt.

Det är bättre att fatta ett felaktigt beslut än att inte fatta något beslut alls. Annars rör man sig inte framåt. – Men utbildningen gjorde att jag lärde mig att bli mer lyssnande, lyssna på medarbetarna och låta dem fatta egna beslut och göra egna misstag. – Jag har också lärt mig att få med mig medarbetarna och förklara varför förändringar görs. Som ledare är man oftast längre fram i tanken och det är viktigt att få med sig medarbetarna. En förändring kan ta lång tid innan den är fullt ut accepterad. PANDEMINS EFFEKTER Iscar Sverige har naturligtvis drabbats av pandemin som alla andra. Från april till oktober utnyttjades korttidspermittering, men nu är det full fart igen. – Mars var den bästa månaden någonsin för oss. Då bunkrade våra kunder inför isoleringen. Sedan tappade vi ett par månader. Men november månads försäljning var bättre än fjolårets november! Mikael Harrison


E C I D V 45 g! A K ER 15. da Ö SS l. a UT AN e k mm R för sa E V täll vi E L es kar B ic sk å s

Hos Chuckcenter hittar du Brady SPC’s heltäckande program som tar hand om spill och läckage 100% Naturprodukt Okontrollerat spill kan ha en förödande effekt på miljön, på människor och till och med ditt företag! Genom att använda Brady SPC Spillfix får du inte bara kontroll över ditt spill, du använder dessutom en miljövänlig produkt som minskar påverkan på miljön. SpillFix använder en enkel ingrediens, skal från kokosnötter, för att skapa ett spillabsorberande ämne som är bättre för människor, för företag och för miljön.

Säkert att använda

Absorberar omedelbart och effektivt

SpillFix är en 100% naturlig produkt gjord av skal från kokosnötter, som till skillnad från lerbaserade granulater inte frigör cancerogent kiseldioxiddamm. Dessutom är SpillFix en lättviktsprodukt som minskar risken för skador vid hantering.

Tack vare strukturen hos SpillFix börjar granulatet direkt att dra åt sig vätska och absorberar snabbt alla slags vätskor. 2,8 kg SpillFix absorberar lika mycket som 22,5 kg lerbaserat granulat, så man behöver betydligt mindre mängd Spillfix för att uppnå ett bättre resultat. Till skillnad från många lerbaserade granulat lämnar inte SpillFix några hala rester efter sig, och kan snabbt sopas upp.

Beställ vår produktkatalog med en översiktlig presentation av Skandinaviens mest kompletta utbud av hållande verktyg. Beställ den på vår hemsida; www.chuckcenter.se

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se www.svenskverkstad.se

51


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

Peter Norman, Evonet

www.qimtek.se

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12 Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än sextio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering. 52

www.svenskverkstad.se

AQ ParkoPrint AB Box 735 - Marielundsvägen 1 - 803 22 Gävle Marcus Halldin 026-66 34 00 - marcus.halldin@aqg.se Vi är en legoleverantör med lång erfarenhet av att tillverka kompletta produkter för mänsklig interaktion. T.ex. parkeringsautomater, incheckningsautomater och presentkortskiosker. En totalleverantör genom hela produktlivscykeln. Konstruktion, design, tillverkning, logistik, m.m. Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90 Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.


Qimteks Leverantörsnätverk

Allt Du behöver för svarvning och fräsning

Steelparts AB Karlavägen 34 567 23 Vaggeryd www.steelparts.se Johan Sandahl 070-509 47 09 johan@steelparts.se

INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se

Specialister på tillverkning i Kina. Lagerhållning i Sverige. Svarvning, fräsning, gjutning och smide.

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Svarvmekano i Malmö AB Postadr. Kosterögatan 9 Lev.adr. Öckerögatan 10 211 24 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65 Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav. Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop. TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion.

PLÅTBEARBETNING Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se

Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage.

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se

KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering.

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter. www.svenskverkstad.se

53


Qimteks Leverantörsnätverk SMIDE Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

NMP Lego AB Box 11 Industrigatan 2, 282 67 Vittsjö 0451-238 50 NMP Lego AB bildades 2015 & finns i Vittsjö, norra Skåne. Företagets huvudinriktning är legotillverkning, med tyngdpunkt på laserskärning & kantbockning. Med en modern maskinpark, jobbar vi för ett långvarigt samarbete med våra kunder. Vi hjälper Er med allt från enstycksdetaljer till stora serier. PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser. IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

JB Smides AB Industrivägen 8 722 33 Västerås Johan Lannebris Tel. 021-60171 www.jbsmide.se EN1090-1 Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för verkstads­industrin i aluminium och rostfritt.

ÖVRIGA Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

Vi är ett servicecenter som 3D-printar i höghållfasta stål. Vi tillverkar delar för formsprutningsverktyg, fixturer, transmissionsdelar, reservdelar till fordon, mode design, industrier mm. Ytfinhet och måttnoggrannhet är bland det bästa i branschen. Leveranstiderna är normalt inom en vecka, ibland endast en dag.

Regstans Produktion AB Borrgatan 6, 211 24 Malmö info@regstans.se 040-656 64 00

Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

Vi erbjuder stansning i material som stålplåt, rostfri plåt, aluminiumplåt, & även vissa plastmaterial, t.ex. PC. I våra stansmaskiner kan vi forma, gänga & märka plåtar. Stansning är en snabb, effektiv & högpresterande metod som erbjuder ett brett spektrum av möjligheter för att forma plåt. Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1. SITAB Sandvikens Industriteknik AB Blixtvägen 18 Box 261, 811 91 Sandviken Telefon: 026-27 19 12 SITAB tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer & service. Moderna & välutrustade verkstäder i Sandviken & Söderfors. Kunderna är både små & stora företag i första hand inom stål- & pappersindustrin med både nationell & internationell verksamhet. Structo Hydraulics AB Box 1003, 688 29 STORFORS +46 (0)550 388 00 info@structo.se Järn- och stålhantering sedan år 1588. Vi utgår från kalldragna sömlösa och svetsade rör. Vi erbjuder tillverkning av rullpolerade cylinderrör, komponenter samt distribution av ämnesrör. Alltid kunden i fokus, hög flexibilitet och teknisk kompetens. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 54

3D MetPrint AB Stallgatan 2, 343 34 Älmhult Tel 0761 285538 erling.svensson@3dmetprint.com www.3dmetprint.com

www.svenskverkstad.se

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

KYOCERA Fineceramics Nordics AB Stormbyvägen 6, 163 55 Spånga Telefon: 08-4466910 E-mail: info@kyocera-solutions.se www.kyocera-solutions.se Din Kerampartner for prototyper och serietillverkning! Tillsammans med våra producerande koncernbolag är vi en ledande tillverkare av högpresterande keramiska material och produkter för krävande industrimiljöer. Vår specialitet är keramik-metall-konstruktioner. AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.

Hitta den perfekta leverantören som matchar din produktion qimtek.se – Sveriges största industrinätverk


Hi d le en tta ve r ra ät nt ta ör en

Qimtek Sourcing

BEHÖVER DU EXTRA RESURSER FÖR ATT TA RÄTT BESLUT?

Med Qimtek Inköpssupport får du en extra resurs för att kunna ta rätt beslut vid dina inköp. Du får förslag på leverantörer som passar dig bäst. - Skapar offertunderlag - Kartlägger leverantörer - Samlar offerter och analyser Vill du veta mer? Kontakta support@qimtek.se eller 0651-300800

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

55


Miljöteknik

Volvokoncernen förbinder sig att följa initiativet för vetenskapliga klimatmål Volvokoncernen tar nästa steg för att anpassa och framtidssäkra bolaget i linje med målen från Paris klimatavtal. Målet är att Volvokoncernen ska vara utsläppsfri senast 2050. För att vara transparent med framstegen och säkerställa en trygg väg till målet förbinder sig nu Volvo att följa initiativet för vetenskapliga mål (Science Based Targets initiative). För mer information om hur Volvokoncernen omvandlar transport- och infrastrukturlösningar på ett hållbart sätt, ta gärna del av dagens sändning av kapitalmarknadsdagen kl. 14.00-16.30. 56

www.svenskverkstad.se

– Vårt engagemang för kommande generationer är välkänt och Volvokoncernen gör sin del för att uppnå målen i Parisavtalet. Att vara ledande inom hållbara transport- och infrastrukturlösningar är bra för företaget och dess intressenter, men ännu bättre för världen. Med vår omvandling kommer också ett ansvar att öppet rapportera våra framsteg. Nu tar vi nästa steg och sätter vetenskapliga mål, i linje med Parisavtalet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen. MILJÖENGAGEMANG Att sätta ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläpp är inget nytt för Volvokoncernen, som har samarbetat med WWF:s program för klimatledarskap (Climate Savers) sedan 2010. Detta har varit en period som har varit avgörande för att utveckla kunskap för

att minska klimatförändringarna. I det aktuella programmet har Volvokoncernen målsättningen att spara energi och minska utsläppen från egen produktion och transporter samt från de produkter som säljs - under hela deras livslängd. MINSKAT 18 PROCENT Vid utgången av 2019 hade Volvokoncernen minskat koldioxidutsläpp per transporterad volym i det egna godstransportsystem med 18% från basåret 2013. I tillverkningsverksamheten har energibesparingsprojekt på totalt 170 GWh genomförts sedan 2015. Tillsammans med en ökad andel förnybar energi har dessa resulterat i att koldioxidutsläppen från koncernens tillverkningsverksamhet har minskat med mer än 35 procent under 2013- 2019. Tack vare förbättrad bränsleeffektivitet


har kunder som använder Volvokoncernens lösningar minskat koldioxidutsläppen med 34 miljoner ton kumulativt sedan 2015. SCIENCE BASED TARGETS Som ett nästa steg i sin klimatstrategi förbinder sig Volvokoncernen nu till initiativet för vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalet (Science Based Targets initiative) och kommer under 2021 att fastställa mål och färdplaner för att vara ett utsläppsfritt bolag senast 2050. STÖDER TDFC För att förbättra redovisningen av klimatrelaterade risker och möjligheter stöder Volvokoncernen Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och kommer att fortsätta utveckla företagets rapportering i enlighet med dess rekommendationer.

FAKTA Science Based Targets-initiativet (SBTi) hjälper företag att upprätta vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser och omvandla affärsverksamheten så att den passar den framtida koldioxidsnåla ekonomin. Mål som antagits av företag för att minska växthusgasutsläppen betraktas som ”vetenskapliga” om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger är nödvändig för att uppfylla målen i Parisavtalet - för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2° C jämfört med förindustriella nivåer och sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5° C. SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN: s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och ett av åtagandena inom koalitionen We Mean Business. Climate Savers är WWF:s ledarskapsprogram med målet att erkänna ledarskap inom klimatlösningar: utveckla låga, noll- eller koldioxidpositiva affärsmodeller och visa att minskningar av växthusgasutsläpp kan gå hand i hand med ekonomisk tillväxt. Volvokoncernen har varit en del av programmet sedan 2010 och var det första fordonsföretaget som gick med. Task Force on Climate-Released Disclosures (TCFD) bildades 2015 av Financial Stability Board (FSB). TCFD strävar efter att utveckla rekommendationer för frivilliga klimatrelaterade finansiella rapporter som är konsekventa, jämförbara, pålitliga, tydliga och effektiva och ger beslutsunderlag till långivare, försäkringsgivare och investerare.

BIO-CIRCLE L – biotvätt för verktygen BIO-CIRCLE L är ett vattenbaserat rengöringsmedel som avlägsnar vardagsföroreningar, i synnerhet olja, fett och partiklar, från arbetsstycken som formar och verktyg. Användningen i en BIO-CIRCLE smådelstvätt tillsamans med mikroorganismerna gör att rengöringsvätskan får lång livslängd. Smådelstvätten filtrerar bort större partiklar från vätskan och mikroorganismerna bryter ned olja och fett. Vätskan angriper inte de rengjorda detaljernas yta och ger dessutom ett tunt skikt korrisionsskydd efter rengöring. Vätskan kräver inte märkning enligt CLP-förordningen. Dessutom är den fri från lösningsmedel och flyktiga organiska ämnen (VOC). De ytaktiva ämnena i vätskan kommer från förnybara källor. Vätskan är dermatologiskt testad och ofarlig vid hudkontakt. Den friska äppeldoften gör arbetet vid komponenttvätten till en behaglig uppgift. Med BIO-CIRCLE L kan användning av lösningsmedel helt undvikas. Det gör rengöringsmedlet enkelt och säkert att använda, lagra och transportera. bio-circle.se

SPILLVAC Suger upp och separerar spånor från skärvätska

Pumpar tillbaka vätskan till maskin eller valfri tank www.QH-system.se

031-45 65 65

info@QH-system.se www.svenskverkstad.se

57


nyaINVESTERINGAR

Ett av Sveriges största vattenskärningsbord med avancerad vinkelskärning 0-60°.

Ölands Vattenskärning installerar jättemaskin med 5-axlig skärning Ölands Vattenskärning är ett av de ledande vattenskärningsföretagen i Skandinavien. Sedan 1994 har de specialiserat sig inom vattenskärning och installerar nu sin största maskin hittills. En maskin från Water Jet Sweden med en skäryta på 4 x 15 meter, utrustad med dubbla skärhuvuden varav det ena är Beveljet 60 som klarar upp till 60° vinkelskärning. En skärkapacitet som de nu är ensamma om att kunna erbjuda publikt på skandinaviska marknaden. 58

www.svenskverkstad.se

Ölands Vattenskärning började för ett par år sedan se ett ökat behov av en maskin med större skäryta och möjlighet till 5-axlig skärning. En sådan maskin skulle komplettera den befintliga anläggningen som redan är utrustad med fyra olika vattenskärningsmaskiner från Water Jet Sweden. Samtidigt, på andra sidan Kalmarsund, planerade företaget TBS Yard att avveckla sin verksamhet. TBS Yard hade sedan 2013 nischat in sig på tillverkning av sandwichkonstruktioner till fartygsindustrin och för det ändamålet investerat i en stor maskin från Water Jet Sweden.

En kraftfull Grand-maskin på 4 x 15 meter med dubbla skärhuvuden varav ett 5-axligt Beveljet 60. Grand maskinen har servats regelbundet och var i mycket gott skick med bibehållen prestanda. Flera företag var intresserade av att ta över den stora maskinen, men Ölands vattenskärning drog till slut det längsta strået. Water Jet Swedens serviceteam anlitades för att flytta maskinen till den nya platsen, vilket innebär en nyckelfärdig leverans. Maskinen ses över och rengörs, packas ihop och transportera säkert, samt installeras med funktionskontroll,


Specialtransport bokad av Water Jet Swedens serviceteam.

C.Hallströms AB investerar i panelbockning Hallströms grundades 1914 av den unge plåtslagaren Carl Theodor Hallström. Startkapitalet var 15 kronor och en verktygslåda. Tre generationer senare har plåtslageriet utvecklats till en tekniskt avancerad industri med effektiv produktion och konkurrenskraftiga priser. Och ja, de finns fortfarande kvar där allt började, i Nälden i hjärtat av Jämtland.

Water Jet Swedens servicetekniker installerar och säkerställer att allt fungerar som det skall.

Maskinen säkert paketerad för smidig transport och enkel installation.

för att säkerställa att allt fungerar som det skall när maskinen väl är på plats. Finns behov utförs även en kompletterande operatörsutbildning. – Det är vanligt att kunder vänder sig till oss för den här typen av uppdrag, just för att vi gör hela paketet och säkerställer att allt fungerar, berättar Ronny Martinsson, Chef för Kundservice på Water Jet Sweden. Flytten av en stor maskin blir extra komplex med lastning, lossning, bredlast mm. Vi tog helhetsansvar, ordnade med transport och genomförde också kompletterande utbildning av vinkelskärningen, summerar Ronny. Som legotillverkare är Ölands Vattenskärning nu ensamma om att erbjuda en bearbetningskapacitet med 60 m2 stor skäryta kombinerat med vinkelskärning 0-60°. olandsvattenskarning.se waterjetsweden.com

Företagets inriktning är produkter i tunnplåt för komfort och industriventilation. Man levererar ett stort sortiment för de flesta installationsmiljöer och specialtillverkar även produkter utifrån kundens önskemål. Produkterna används bland annat inom pappers- och massaindustrin, till bostads- och arbetsplattformar inom off-shore, kemisk industri, läkemedels- och livsmedelsindustrin, idrottsarenor och bostäder. 40 procent av produkterna går på export. VALDE SALVAGNINI Nu tar företaget steget in i panelbockningen och det självklara valet är marknadsledande Salvagnini med över 43 års erfarenhet där den 1:a panelbocken visades redan 1977. Valet av maskin blev Salvagninis P1, efter en omfattande studie och testbockning hos Salvagnini Scandinavia i Värnamo. Här kom man gemensamt fram till att P1:an är det bästa alternativet för C.Hallströms produktion i Nälden. Merparten av detaljerna är under 1250 mm i tunt material och då visade studien och testbockningen att P1:an är den rätta maskinen. Med endast 8 m2 i installationsyta är den mycket tacksam att placera i produktionslokalerna. INSTALLERAD I NOVEMBER P1 är på samma sätt som sina större syskon fullt utrustad med ABA, CLA-verktyg, MAC 2.0 och även ett robotinterface som möjliggör en vidare utbyggnad till en fullt robotiserad produktionscell. Offline programmering sker med den nya programmeringsplattformen STREAM. Maskinen installerades nu i november 2020. P1 likt P2Lean är lite av en ”plug-and-play”-maskin så inom ett fåtal dagar var maskinen uppe och producerade. hallstroms.se • salvagnini.se www.svenskverkstad.se

59


nyaINVESTERINGAR

Dragan Kalic och Ferenc Bäckström från Larssons flankerar MATRIXskåpet.

Karl Nilsson Iscar Sverige, Daniel Lindholm, Matrix-ansvarig Ödeshög Mekaniska och Bo Ekholm Inköpare, Ödeshög Mekaniska.

ISCAR MATRIX – två nya installationer Ytterligare två företag har installerat Iscars MATRIX-skåp för att hålla ordning på verktygen. Installation 1 – Ödeshög Mekaniska utökar samarbetet med Iscar Sverige genom ett nytt MATRIX MAXI för effektiv verktygshantering. Investeringen frigör

tid för andra aktiviteter i produktion och säkerställer att verktyg alltid finns tillgängliga. Tack vare alla möjligheter med statistikuppföljning räknar man med att lagervärdet kommer att minska på sikt. Installation 2 – Larssons i Bjärred Mek Verkstad. Ännu ett MATRIX MAXI-skåp

installerades i september, denna gång hos Larssons i Bjärred Mek Verkstad. Kontakta Iscar Sverige, tel 018-66 90 60, för att få mer information om vilka möjligheter som finns med MATRIX för att effektivisera verktygshanteringen. omek.org • larssonsmek.se • iscar.se

Mekana levererar MTE-maskin till Stranda Stranda AB har investerat i en bäddfräsmaskin av fabrikatet MTE modellen heter BF 5200 från Mekana Maskin AB. Maskinen har ett arbetsområde i X-5000, Y-1200, Z-1500 mm, och är utrustad med Heidenhain styrsystem TNC 640 CNC, Heidenhain mätprobar TT460 och TT460, Automathuvud AFK 1° x 2,5°, ATC, CTC 20 bar, Rundbord 800 mm. Stranda AB arbetar med skärande bearbetning, svetsning och montering i de flesta material och seriestorlekar. Med omfattande materiallager kan Stranda AB vara flexibla och erbjuda snabba leveranser. Tack vare en modern maskinpark och kunnig personal kan dom arbeta med lite mer avancerade småserier, vara totalleverantör som med KL Truck, eller leverera större serier -alltid med rätt kvalitet och hög leveransprecision. Stranda AB startade sin verksamhet 1988. I första hand som ett konstruktionsföretag byggt kring Sören Nilssons erfarenhet och ideer av produktionstekniska lösningar och fixturer. 1995 köptes den första CNC-maski60

www.svenskverkstad.se

nen och anställde vår första medarbetare. Idag fokuseras verksamheten på legoproduktion och service till kunders

konstruktions- och tillverkningsanpassningsfrågor. stranda.se • mekanamaskin.se


EketsXUppåkra genomför historisk investering EketsXUppåkra har startat genomförandet av ett historiskt stort investeringspaket genom sitt bolag Uppåkra Mekaniska i Skillingaryd. I investeringen ingår tre stycken Okuma 2SP-2500H-M samt tillhörande robotceller från Inlead Automation. Cellerna ger

en stor flexibilitet i produktmixen. Stort fokus läggs dessutom på ergonomin i maskinparken, som genom en väl uttänkt placering av cellerna ger ett bra materialflöde. Fullt utbyggd kommer gruppen innehålla sex stycken celler. EketsXUppåkra grundades 2016 och består av Ekets Mekaniska och Uppåkra

Mekaniska, två anläggningar med kompletterande kompetenser, uppbackade av en gemensam organisation. De erbjuder en unik bredd inom både material och bearbetning med toppmoderna maskinella resurser. eketsuppakra.se • stenbergs.se

HEAVY DUTY Lichron representerar starka varumärken för kraftig bearbetning.

FERMAT Tjeckisk tillverkare av arborrvek och golvverk med pinolfunktion. Kraftiga maskiner med stort modellprogram. Lichron backar upp med service och support. Vi utför även ”Turn-Key” projekt. Nästa installation av ett kraftigt borrverk tar plats hos IMS i Enköping. För mer info: www.fermatmachinery.com

AXA Tysk tillverkare av stora maskiner såsom långbäddsmaskiner, pendelmaskiner och portalmaskiner. Utmärkande drag är mycket kraftig uppbyggnad med plangejdrar för bästa stabilitet. Olika utföranden på huvuden och möjlighet till ”Turn-key” lösningar ger kunden en optimal maskin. För mer info: www.axa-maschinenbau.de

ZAYER Spansk tillverkare av bäddfräsar, golvverk och portalmaskiner med erkänt hög kvalitet, unika lösningar på uppbyggnad och ensamma på marknaden med ett fullt styrt universal huvud. Maskinerna finns med fast eller rörligt bord, automatisk växling av huvud, samt höghastighetsutförande. Bäddfräsarnas ”Rolls-Royce”. För mer info: www.zayer.com

Er partner för tillförlitlig produktion! 0500 – 44 50 50 www.lichron.se www.svenskverkstad.se

61


Vad gäller kring användning av

konkurrensklausuler? Detta är en inte en alldeles ovanlig fråga som uppkommer från arbetsgivare, i både anställningsfasen som uppsägningssituationer. Huvudregeln i Sverige är att det råder fri konkurrens på arbetsmarknaden. Det innebär att arbetstagare som lämnar en arbetsplats, som utgångspunkt ska vara fullt berättigad att ta de erfarenheter, kompetenser och kunskaper som man samlat på sig på en tidigare arbetsplats till nästa.

För att kunna åberopa någon rätt till inskränkning i denna rättighet måste arbetsgivaren ha kommit överens om en sådan med den enskilde arbetstagaren. Detta görs genom att man kommer överens om att arbetstagaren ska lyda under en konkurrensbegränsning under en specifik period. Det som är viktigt att vid utformandet av konkurrensklausulen ha i minnet att den måste vara ”skälig” för att vara gällande och kunna åberopas gentemot den anställde. VAD ÄR EN ”SKÄLIG” KONKURRENSKLAUSUL? Huvudregeln är ju att den anställde ska kunna röra sig fritt på arbetsmarknaden, utan att hållas kvar av någon ytterligare lojalitet mot tidigare arbetsgivare. Konkurrensklausuler ska därför användas restriktivt och det ska ske en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att företagshemligheter inte riskerar att spridas eller användas på ett för arbetsgivaren skadligt sätt, mot den anställdes intresse av att fritt kunna utnyttja sin kunskap för att själv kunna förbättra sin position på arbetsmarknaden. En skälig klausul ska därför spegla en sådan avvägning. Reglerna kring konkurrensklausuler och deras användning har sin grund i ett kollektivavtal från 1969, som träffats mellan Svenskt Näringsliv och PTK. I det avtalet var tillämpningsområdet, i vart fall i avtalstexten, kopplat till arbetsgivare inom tillverkningsindustrin som var beroende av utveckling och därför särskilt känsliga för 62

www.svenskverkstad.se

Vanessa von Zweigbergk.

skada vid spridande av företagshemligheter. 1969 års avtal hade dock stor betydelse även för andra branscher, i det att det fungerade som referenspunkt vid bedömningen och tolkningen av konkurrensklausulernas skälighet. Detta avtal har idag ersatts av en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal, som trädde i kraft den 1 december 2015. Det nya avtalet anknyter mer till förekomsten av företagshemligheter oavsett typ av verksamhet och kan därför direkt appliceras i olika branscher. SKÄLIGHETSBEDÖMNINGEN 38§ i avtalslagen säger att konkurrensklausul som binder arbetstagare inte kan anses giltig om den sträcker sig längre än vad som anses skäligt. En bedömning av om en klausul är skälig eller ej görs alltså utifrån avtalslagens 38 § och 2015 års avtal om användning av konkur-

rensavtal i anställningsavtal. Följande faktorer måste beaktas vid bedömningen av en konkurrensklausuls skälighet – bindningstid, geografiskt område och huruvida någon ersättning utgår till arbetstagaren eller ej. • Bindningstiden får inte vara längre än vad som svarar mot arbets¬givarens behov. Enligt 2015 års avtal kan en bindningstid om 18 månader längst gälla, om inte särskilda skäl finns att överskrida perioden. Är tiden för fara i konkurrenshänseende för arbetsgivaren att bedöma som kort, gäller istället 9 månader som maximal löptid för konkurrensbegränsningen. • Om en konkurrensklausuls geografiska tillämpningsområde är för stort kan det tala för att konkurrensklausulen är oskälig enligt 38 § AvtL. Detta då en alltför vid sådan begränsning skulle kunna anses vara alltför hämmande för individen. • Arbetstagaren har rätt till ¬ersättning från arbetsgivaren om konkurrensklau-


sulen innebär förhinder för denne att ta en annan anställning eller liknande. Ersättningen ska utbetalas till den anställde under klausulens bindningstid. Ersättningen ska motsvara mellanskillnaden av lönen som gällde hos den ¬tidigare arbetsgivaren (fast och rörlig) och lönen i ny anställning, dock högst 60 procent av månads¬inkomsten. Arbets¬givaren är dock inte ersättningsskyldig om det kan visas att den lägre inkomsten inte beror på konkurrensklausulen. • Det är möjligt för arbetsgivaren att befria den anställde från konkurrensregleringen för att inte behöva utge ersättning.

• En anställd som bryter mot en konkurrensklausul kan få betala skadestånd eller normerat skadestånd, så kallat vite, om parterna avtalat om det. Detta vite, för att anses skäligt bör inte sättas alltför högt. Skälighetsbedömningen blir olika beroende på vilka förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. En konkurrensklausul vars geografiska tillämpningsområde är stort, kan ändå bedömas skälig om den bra gäller specifikt namngivna kunder, eller om tillämpningstiden är kort. Det är alltså svårt att säga exakt hur en skälig konkurrensklausul ser ut – men en tumre-

gel är att försöka skriva en för bägge parter väl avvägd klausul som inte upplevs som för allt långtgående. Notera att en konkurrensklausul normalt inte får användas vid visstidsanställning med vissa undantag för om en anställd har särskilda expertkunskaper. Vidare kan inte en konkurrensklausul åberopas om anställningen upphört genom uppsägning på grund av arbetsbrist. Vanessa von Zweigbergk

Har du frågor om konkurrensklausuler? Kontakta MVR!

MEDLEMSREPORTAGE

Härryda Smide investerar stort mitt i pandemin Att vi är mitt uppe i en rådande pandemi är inget vi märker av när vi ringer upp Härryda Smide, ett av våra medlemsföretag i Göteborgstrakten. Gänget på Härryda Smide investerar istället stort i nya maskiner till sin CNC-park och har en ljus syn på kommande året. Andreas och Mats Carlson som idag driver Härryda Smide ser ljust på framtiden och har inte märkt av pandemin i någon större utsträckning. Ett par leveransproblem i våras men idag flyter beställningarna och jobben på i god takt. För tillfället byggs det även väldigt mycket i Göteborgsområdet, vilket självklart hjälper till att hålla en jämn ström av olika beställningar. MER GEMENSKAP Istället upplever dom att ”oroligheterna” har öppnat upp för lite mer gemenskap i branschen, tidigare konkurrenter blir samarbetspartners och alla hjälps åt och kan dra nytta av varandra. Nyligen gick dom ihop med Martin Karlsson som ensam har 40 års erfarenhet av svets och svarv från Säve Mekaniska. Det innebär en satsning, delvis på en ny marknad, men även för att kunna utöka den egna produktionen i befintliga uppdrag. Med Martin i verkstaden hittar vi idag tre svarvar och två fräsar som kompletterar tidigare utrustning och befintlig personal.

Totalt har Härryda Smide ett 15-tal kunniga och trevliga arbetare i verkstaden och ute hos kunderna finns det ett 20-tal montörer som tillsammans skapar ett rejält stålteam med en omfattande kompetens. NÖJDA KUNDER Härryda Smide utför i huvudsak stålbyggnadsarbeten med alltifrån hissar, trappor och räcken till hela stommar och broar. Med Martins kompetens med fräs och svarv så har det även blivit en del andra arbeten av lite andra mått än Härryda Smide normalt levererar. Det är inte helt ovanligt att jag får ner 300 färdiga komponenter i en och samma

låda, skrattar Martin och refererar till dom tandimplantat som levererades nyligen. När det är full rulle i verkstaden och bland montörerna så tar dom hjälp av dotterbolaget Testservice som monterar och servar mycket aluminium och rostfritt. Även på MVRs Forum på Facebook har de kunnat hitta och dela med sig av en del tips. På deras LinkedIn hittar vi flera artiklar med nöjda kunder som står framför sina färdiga byggen. När ni går in där och kikar så rekommenderar vi att ni tar en titt på bron som länkar ihop den nya och gamla delen av Drottning Silvias barnsjukhus som de under sommaren tillverkade, levererade och monterade på plats. www.svenskverkstad.se

63


Kim Lindberg – ny medarbetare till oss på MVR Här på MVR är vi mycket glada över att få presentera vårt senaste tillskott till vår verksamhet – Kim Lindberg. Kim har många års erfarenhet av kundtjänst och kommunikation samt digital marknadsföring med tillhörande projektledning av olika typer av evenemang. Hon har även arbetat på en mekanisk verkstad och är en hejare på teknik. Kim brinner för att ge bra service och att hitta nya innovativa lösningar till alla typer av problem. Här hos oss så arbetar Kim främst med administration, kommunikation och att stötta sina kollegor med att driva sina projekt i hamn. Efter att ha arbetat i många olika typer av branscher och projekt så har hon skaffat sig kunskap och kompetens inom flertalet områden som kommer vara till stor nytta för våra medlemmar. Ni kan kontakta Kim genom att ringa eller skicka ett mail på 076 – 885 84 82 och kim.lindberg@svbu.se

Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stål byggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

64

www.svenskverkstad.se

• Möjlighet att tillsammans med MVR

arrangera och bjuda in till frukostseminarier, företagsträffar, studieresor m.m.

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% ra batt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studieresor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidningen Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:- och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här mvr.se/associerademedlemmar.html


SNABB OCH HÅLLBAR LASERSKÄRNING Laserskärning är en precis och kostnadseffektiv metod som erbjuder många möjligheter genom hela processen. I vår moderna maskinpark är flera maskiner utrustade med 10kW fiberlaser, vilket gör produktionen snabbare och mer hållbar. Med expertis och erfarenhet hjälper vi dig hela vägen – från beställning till färdig detalj. Välkommen till Weland och förverkliga dina idéer!

weland.se www.svenskverkstad.se

65


fönster mot framtiden

5G-redo mobilnät från Telia till Boliden Aitik Telia har fått i uppdrag att bygga och förvalta ett dedikerat lokalt 5G-redo mobilnät åt Boliden i Aitik, Sveriges största koppardagbrott, söder om Gällivare. Med det nya nätet möjliggörs på sikt övervakning och styrning av maskiner i gruvdriften. Målet är förbättra produktiviteten i verksamheten liksom arbetsmiljö och säkerhet. Telia levererar en helhetslösning till Boliden med både radionät och core-nät (hjärnan i ett mobilnät) och står för löpande förvaltning och utveckling. Lösningen baseras på den senaste 4G-tekniken från Ericsson och kan uppgradera till 5G över tid. Telia och Boliden med partners som Ericsson har länge

samarbetat för att utforska digitaliseringens möjligheter i gruvindustrin och var till exempel först i världen med att lansera ett 5G-nät i en underjordsgruva. – Affären är en milstolpe i vårt samarbete med Boliden och för vår satsning på dedikerade nättjänster. Nu tar vi nästa viktiga steg och levererar ett fullskaligt dedikerat mobilnät med hög säkerhet och tillgänglighet som skapar förutsättningar för att Boliden ska kunna accelerera sin digitala resa och testa helt nya tekniker i en riktig produktionsmiljö, säger Tobias Larsson, chef för Telias företagsaffär. SÄKRARE, TRYGGARE, BÄTTRE När flera system i en process kopplas upp och automatiseras blir det lättare att identifiera olika moment som kan förbätt-

ras. Det går även att jobba mer proaktivt med underhåll av utrustning för att minimera olycksrisk och motverka störningar i produktionen. Automation kan också bidra till en säkrare och tryggare arbetsmiljö genom att personal kan flytta längre från maskinerna, i vissa fall ända till ett kontrollcenter. För att kunna möta nya behov som kan uppstå i verksamheten tas även en mobil basstation i bruk. Boliden kan också välja till tjänster som små 5G-puckar för att förbättra inomhustäckning eller walkie-talkie funktionalitet i mobiltelefoner (push-to-talk) för att förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan medarbetarna i gruvan. Den lösning Telia levererar till Boliden bygger på tjänsten Enterprise Mobile Network.

Atlas Copco Industriteknik installerar 5G-infrastruktur Atlas Copco har i samarbete med Ericsson och Telenor installerat ett 5G-nätverk samt färdigställt integration av stödjande produktprogramvara. Installationen i integrationslaboratoriet i Sickla är en av de första implementeringarna av en 5G-infrastruktur i industriell miljö. 5G ger högre datahastighet, förbättrad latens (mindre fördröjning) och stabilare anslutning jämfört med Wi-Fi-nätverk. Därmed möjliggörs flexibel och tillförlitlig datakommunikation vilket i sin tur för66

www.svenskverkstad.se

bättrar produktivitet och prestanda. – Redan idag är mer än 90% av våra verktyg uppkopplade till våra kunders system, de flesta via fasta kopplingar”, säger Lars Eklöf, President på Atlas Copco Motor Vehicle Industry Division. På grund av industrins ökande behov av flexibilitet har vi även en stor del system som är uppkopplade trådlöst genom olika teknologier. 5G-nätet skapar utökade möjligheter inom automatisering och intelligenta system. Installationen sker i samarbete med Ericsson och Telenor.

– Atlas Copco har varit ledande i utvecklingen av verktyg uppkopplade mot olika programvaror för att samla in data, spåra och minimera fel samt optimera verksamheten i bland annat fordonsindustrin, säger Lars Eklöf, President på Atlas Copco Motor Vehicle Industry Division. Vi kommer nu att fortsätta att utveckla produkter med integrerade 5G-radiomoduler. Tillförlitlig och flexibel datakommunikation kommer ytterligare att driva på arbetet för att möta våra kunders kommande behov.


ThreadBurr The Master of Threading

Gängning och gradning i samma operation Ingen extra tid för gradning

0240-182 30 smicut.se info@smicut.se

ERBJUDANDE 50% rabatt KIT med 4 fräsar

. .m .t o -31 r lle -12 gä 20 20

www.svenskverkstad.se

67


SVENSK VERKSTAD MEDIA

Utgivningsdatum / Teman / 2021 Nr 1

Plåtbearbetning / Skärande Bearbetning – effektivitet & automatisering / Metal Inspiration Days 21-22 april / Automation & Robotar (Hannover Messe 12-16 april) / Inköpsbarometern 2021. Utgivningsdatum: 5 mars • Materialdag: 17 februari.

Nr 2

Smart tillverkning / Värnamo Industri Expo / Mätteknik (Control Stuttgart 4-7 maj) / Stål & Material i industrin / Materialhantering / Svetsning-Sammanfogning. Utgivningsdatum: 5 maj • Materialdag: 16 april.

Nr 3

Vektygsmaskiner (EMO Milano 4-9 okt) / Investeringar & Finansieringar / Automationslösningar (Scanautomatic & Processteknik 4-6 okt). Miljö-och Hållbarhet i svensk industri. Utgivningsdatum: 16 september • Materialdag: 2 september.

Nr 4

Tillverkning i Sverige (Elmia Subcontractor 9-12 nov) / Automation Robotar - Hållande Verktyg / Utbildning & Kompetens inom industrin / Automation Plåtbearbetning / Innovation i svensk industri. Utgivningsdatum: 28 okt • Materialdag: 12 oktober.

E-MAGASIN

Nr 5

Skärande bearbetning- blickar mot 2022 / Svetsning Sammanfogning / Stålet – Material / Uppföljning Elmia Subcontractor / Materialhantering / Årskrönika 2021. Utgivningsdatum: 2 december • Materialdag: 26 november.

I varje utgåva: MASKIN & VERKTYGSDELEN • AUTOMATIONSDELEN • PLÅT & SVETSDELEN TEKNIK & BRANSCHNYHETER • JOBBFORUM • NYA INVESTERINGAR HÅLLBAR INDUSTRI Nytt för 2021- SMARTINDUSTRI

www.svenskverkstad.se • info@svenskverkstad.se • 08-753 48 06 68

www.svenskverkstad.se

Profile for Svensk Verkstad

Svensk Verkstad nr. 7 2020 E-magasin  

Svensk Verkstad nr. 7 2020 E-magasin