Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr 5 • 2019

U

S

T

R

I

Mod och innovationer lyfter svensk konkurrenskraft Svensk tillverkningsindustri möts på Elmia

EMO Hannover 2019 – smartare än nånsin

Stålgross i Jönköping – har hittat sin nisch

Siemens Mats Friberg sluter cirkeln i Closed Loop Manufacturing

www.svenskverkstad.se

1


FÖRDELAR MED METODEN – Pågående verksamhet störs sällan i samband med arbetet – Kostnadseffektivt i jämförelse med traditionella metoder – Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer – Arbetsområdet kan utnyttjas direkt efter avslutat arbete – Minimal miljöpåverkan

2

www.svenskverkstad.se


SÄTTNINGSSKADOR I ER INDUSTRIFASTIGHET? Sjunkande eller spruckna betonggolv kan stabiliseras och lyftas med Stabtechs expanderande geopolymer. Materialet injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar vilket fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Välkommen att höra av dig till oss för offertförfrågan

STOCKHOLM 08-560 432 11 info@stabtech-se

GÖTEBORG 031-16 30 30 info@stabtech-se

stabtech.se

www.svenskverkstad.se

3


ledaren

Uppgång eller kräftgång, det är frågan I februari i år publicerade vi en artikel om stålindustrin och dess konjunktur. Vi konstaterade att den nått zenit, men att efterfrågan var fortsatt hög. I sin prognos för 2019 förväntade sig World Steel Association en fortsatt tillväxt av stålbehoven, trots långsammare ekonomisk tillväxt generellt. Be Groups marknadsanalys, även den från februari, hade samma syn. De trodde på en fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter. Allt detta stämmer det är en fortsatt ökad global efterfrågan på stål, men mestadels i Kina. Morgondagens prognos från World Steel Association förutspår att efterfrågan på stål i Kina kommer att öka året ut. Den ökade efterfrågan drivs som sagt mest av Kina, men också av tillväxtekonomierna. Det ska tilläggas att byggsektorn spelar en stor roll här. Det går nu lite kräftgång i stålindustrin i Sverige, det är inte ett bra tecken för övrig industri. Stål och metall uppvisar en minskning i orderingången om 8,3 procent för årets åtta första månader, jämfört med samma period föregående år. SSAB erbjuder personal om att gå ner i arbetstid, det kanske låter trevligt för vissa, men faktum är att det skapar oro inför vad som komma skall. Ovako varslade nyligen ett 50-tal tjänstemän och andra stålföretag varslar också. Hur ser då den närmsta framtiden ut? Vi pratade med Jernkontoret för ett par veckor sedan och de sa då att konjunkturen är på väg nedåt. Men det är ändå bättre än vad vi förväntat oss, kan vi konstatera efter den senaste prognosen. Det känns också bra att svenskt specialstål exporteras till över 140 länder, menar Mathias Ternell, Jernkontoret, Det som är oroande just nu, menar Jernkontoret, är framförallt två saker, En sak är den handelspolitiska oron mellan USA och Kina. Den är svår att överblicka och kan få betydande konsekvenser globalt. Och sedan är det även relationen mellan USA och Europa, i synnerhet om USA skulle sätta upp tullar på bilexport från Europa till USA. Om detta blir sanning kommer givetvis det påverka den nedåtgående konjunkturen än mer. Jag har också pratat med maskinföretagen och de känner också av nedgången. Investeringarna avtog lite redan innan sommaren menar en del, vissa säger tidigare, senvintern. Årets EMO verkar ge dubbla besked, vissa har sålt många maskiner medans andra menar att den stora maskin- och verktygsmässan i Hannover inte var lika hungrig på investeringar som den föregående, som om luften lite hade gått ur denna upplaga av monstermässan. Efter en lång gyllene era för maskinhandlarna väntar nu kanske lite ”tuffare tider” eller kanske snarare mer normala. Nästa vår väntar Produktionsmässorna på Elmia. Det är många som satsar på mässan i Jönköping och vi får hoppas och se om investeringarna då har fått lite bättre fart. Sverige har nu befunnit sig i en avmattningsfas sedan 2018, och vi kan nog med stor säkerhet säga att vi närmar oss slutet av denna högkonjunktur. Vad vi troligen kommer att se framledes är en lägre BNP-tillväxt, med även en vikande arbetsmarknad. Enligt Inköpschefsindex (PMI) för tillverkningsindustrin i september, planerar nu en större del av den svenska industrin att säga upp personal snarare än att anställa. Många uppsägningar syns dock inte än, då det är bemanningsföretagen som får ta smällen initialt. Inköpschefsindex i EU är nu det lägsta sedan 2012/13. Vi närmar oss Elmia Subcontractor. En mässa där underleverantörerna träffar sina inköpare och gärna möter nya. Utställarna där kommer säkert känna av konjunkturläget snart, vissa gör det säkert redan. Vi har skrivit spaltmeter om uthålligheten och ingenjörskapet hos de svenska underleverantörerna. Det kanske snart blir dags för dem att åter igen visa sitt mod och konstruktivitet. Ett gammalt japanskt ordspråk lyder; ”Det är i motvind som draken lyfter” Och i varje nedgång skapas nya möjligheter till utveckling och även till att ta marknadsandelar. Det kommer att bli en utmaning att snabbt åter ta Europa och Sverige in i nästa högkonjunktur. Om det handelspolitiska läget mellan USA och Kina och även det mellan USA och Europa förändras, det vill säga stabiliseras och det i sin tur får igång investeringsviljan. Om dessutom räntan fortsätter att vara låg. Då finns stora möjligheter till en kortare nedgång denna gång. För svensk industri gäller det nu att visa sin innovationskraft och mod. Vi syns på Elmia Subcontractor!

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@svenskverkstad.se 4

www.svenskverkstad.se


FÖRVÅNANSVÄRT NÄRA bevego.se

VI KAN Byggplåt Ventilation Teknisk isolering Industri

NÄRMRE ÄN VAD DU TROR Hämta själv eller använda vårt utbredda turbilssystem för leveranser till er verkstad. För att hitta ditt närmaste lager gå in på bevego.se. Bevego har filialer på 35 platser runt om i landet. Välkomna in till oss!

www.svenskverkstad.se

5


INNEHÅLL 8|

SVERIGE I RISKZONEN Vi måste automatisera mera

50| MED FOKUS PÅ PLÅT Nischade Stålgross fyller 20

14| STÅLET FORTFARANDE STARKT Efterfrågan fortssatt stor globalt

54| INDUSTRI 4.0 BEKRÄFTAD PÅ EMO Smarta lösningar i en digital värld

20| ROBOTAR BLIR PALLSNICKARE Ekatech gör snickare av ABB-robotar

76| BLANDADE PLÅTKÄNSLOR Blechexpo är viktig – och inte

24| FÖRÄNDRING I DET BESTÄNDIGA Ny ledning danar Elmia Subcontractor

84| UNDERHÅLL BLIR SMARTARE Steget före med digitala kristallkulor

36| ROBOTAR MED DRAGNINGSKRAFT Robotkonferensen snabbt fullsatt

88| CIRKELN ÄR SLUTEN Mats Friberg följer produktionscykeln

40| PÅ NYA POSTER Följ karriärerna på Jobbforum

112| BÄDDAT FÖR INSPIRATION Jönköpingstrion laddar för MID

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD / QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 info@svenskverkstad.se REDAKTIONEN Johan Sköldberg Mediachef 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se Charlotta Hörnqvist Redaktör charlotta.hornqvist@qimtek.se Emma Färlin Annonser 0651-30 08 01 emma.farlin@svenskverkstad.se 6

www.svenskverkstad.se

ANNONS- OCH PR-MATERIAL info@svenskverkstad.se IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB. För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se MVR Klara Norra kyrkogata 31 Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se www.mvr.se

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

Upplaga: 21 500 ex

NÄSTA NUMMER 6 2019 Materialdag: 25 november Utgivningsdag: 28 november


— Flexibel maskinbetjäning direkt från pallen med ABBs FlexLoader™ FP 800

ABB FlexLoader™ är nästa generation av standardiserade och flexibla celler för matning av verktygsmaskiner och automatiserad hantering av komponenter i produktionen. Jämfört med manuellt arbete ökar robotautomation maskinunyttjandet med upp till 60 %. Återbetalningstiden är påtagligt kort – i vissa fall mindre än tolv månader. FlexLoader-cellerna från ABB ger pålitliga och förutsägbara resultat från robot och verktygsmaskin. Detta möjliggör högre maskinutnyttjande, normalt över 90 %, vilket kan jämföras med traditionella, manuella verktygsmaskiner som ofta inte uppnår mer än 50 %. Läs mer om ABB FlexLoader™ på abb.se/robotics www.svenskverkstad.se

7


Svensk tillverkningsindustri riskerar att hamna på efterkälken när robotarna tar en allt större plats Svensk industri riskerar att tappa i konkurrenskraft. Ökar inte robotautomationen kommer många företag att få det kämpigt i den allt tuffare globala konkurrensen. Svensk tillverkningsindustri är utsatt för hård konkurrens. När man tidigare hade ett eller två företag att konkurrera med ska man i dag konkurrera med hela världen. – Det ställer nya och tuffa krav på effektiviseringar och automation, säger Ove Leichsenring som är ordförande i SWIRA (Swedish Industrial Robot Association), en branschförening med det uttalade målet att öka robotautomation i den svenska industrin. Enligt Ove Leichsenring riskerar Sverige att hamna på efterkälken och många företag att slås ut i den hårda internationella konkurrensen. Särskilt allvarligt är läget för de mindre och medelstora företagen som utgör basen inom svensk industri och där robotautomation ännu inte fått något större genomslag. – I dag ligger Sverige visserligen på 5:e plats vid en internationell jämförelse när det gäller robottäthet korrelerat till 10 000 anställda inom industrin. Men det är en placering som är hotad om industrin inte ökar sina investeringar när det gäller robotautomation. – Tyvärr finns det en hel del som talar för att utvecklingen i stället går i motsatt riktning. Enligt den senaste statistiken från International Federation of Robotics, som blev of8

www.svenskverkstad.se

ficiell i dagarna, minskade de svenska företagens investeringar i robotautomation under 2018. – Sammantaget installerades det 1 263 nya robotar i Sverige. Det är en minskning med 17 procent jämfört med 2017. Jämför man med de två senaste åren är minskningen än större – hela 25 procent – och det är illavarslande, fortsätter Ove Leichsenring. – Det gör att vi nu är tillbaka på samma nivå som 2013. Fordonsindustrin och deras underleverantörer står för en betydande del av robotautomationen i dag, både när det gäller nyinvesteringar och befintlig robotautomation. Det gör att bilden blir betydligt mer oroande om man exkluderar den sektorn. – Då hamnar Sverige på 6:e plats och passeras av Danmark som intar en 3:e plats efter Korea och Japan. Vårt södra grannland, som inte har någon fordonsindustri att tala om, har med andra ord en betydligt högre automatiseringsgrad jämfört med Sverige. Robotar används också i allt högre utsträckning inom snart sagt alla branscher. Många andra länder, som tex Italien, flåsar oss dessutom i nacken. INTE TID ATT AUTOMATISERA Insikten om robotarnas betydelse för att behålla svensk industris konkurrenskraft finns naturligtvis inom många företag. – De stora, internationella koncernerna har kommit långt i sin automationsresa. Däremot har mindre och medelstora företag inte haft samma förmåga att hänga med i utvecklingen i samma utsträckning som hade varit önskvärt, framhåller Ove Leichsenring. Han menar att det finns flera förklaringar till detta. – En är att man ofta saknar kunskap och resurser för att driva sina automationstankar i mål. En annan, hur banalt det kan låta, är att man inte har tid. Det dagliga arbetet kräver fullt fokus, så det strategiska framåtriktade arbetet får stå tillbaka. – En tredje förklaring är att den valutadoping som en svag svensk krona medfört gjort att företagen inte är tillräckligt

Ove Leichsenring.

på tå i den globala konkurrensen. Detta kommer att bli än mer påtagligt när världsekonomin, som det ser ut nu, går in i en begynnande lågkonjunktur. – Därför är det viktigt att de företag som ännu inte har tagit fram en strategi för robotautomation börjar agera nu. Det är helt enkelt en fråga om att överleva. Hjälp med det arbetet kan man få i programmet Robotlyftet dels genom Tillväxtverket och dels via IUC Sverige (Industriella utvecklingscentra), som har representation över hela landet, avslutar Ove Leichsenring. swira.se

Fakta I Länder med högst robottäthet i världen per 10 000 anställda i industrin 2018: 1. Singapore 2. Sydkorea 3. Tyskland 4. Japan 5. Sverige 6. Danmark 7. Taiwan 8. USA 9. Italien 10. Belgien Kina kommer först på 20:e plats men antalet robotar ökar snabbt i de kinesiska företagen.

Fakta 2 Robottäthet per 10 000 anställda inom industri 2018 exklusive fordonsindustrin: 1. Sydkorea 2. Japan 3. Danmark 4. Tyskland 5. Taiwan 6. Sverige 7. Italien 8. Österrike 9. Frankrike 10. Canada


”Vi lyfter bort dina grundbekymmer” 25 års

Vi lyfter, stabiliserar och återställer sjunkna industrigolv Metoden som Golvlyftarna använder och varför du skall anlita oss Metoden vi använder oss av innebär att vi bara borrar 12 mm hål där materialet injekteras.

erfare n lyft/sta het av b mot in ilisering dustris idan

Materialet är miljögodkänt och expanderar 30 ggr. Vi lyfter allt från 40 ton per kvadrat upp till 500 ton per kvadratmeter. Vi erbjuder en tjänst med minimala störningar under arbetets gång utan stök och högljudda maskiner. Metoden är dessutom kostnadseffektivt i förhållande till andra alternativ och miljövänligare än att bila och gjuta nytt.

Lyfter Ert sjunkna industrigolv till rätt höjd Stabiliserar Ert industrigolv så det inte sjunker mer

”Sättningen i golvet var hela 17cm innan åtgärd. Vännäs Dörr AB kan rekommendera Golvlyftarna tack vare deras professionella arbete”. www.reco.se

Vi lyfter med millimeterprecision

En kostnadseffektiv metod med minimala störningar. Er produktion/försäljning kan fortgå under arbetets gång!”

FÖRE ÅTGÄRD

EFTER ÅTGÄRD

1 Betongplatta

2 1. 12 mm hål borras 2. Materialet injekteras 3. Materialet expanderar

Vårt material blandat med makadam Underliggande jordlager

3

Vill ni veta mer eller få ett kostnadsförslag,

kontakta oss idag!

Golvlyftarna i Sverige AB ~ Senapsvägen 14 ~ 305 96 Eldsberga Tfn. 072–729 13 14, 072–729 12 14, 072–729 13 15 kontakt@golvlyftarna.se ~ www.golvlyftarna.se www.svenskverkstad.se

9


Start up-företag presenteras på mässan Teknologia 19

”Helsingfors är en av de hetaste start up-orterna i världen” Nordens ledande evenemang i teknikbranschen Teknologia 19 ordnas i Messukeskus i Helsingfors 5–7.11. På programmet står inlägg från olika tekniska sektorer, och på mässan är det också möjligt att bekanta sig med start up-företag inom teknik. På teknikmässan presenteras bland annat robotik, artificiell intelligens, 5G-teknik och digitalisering. Intressanta nyheter och möten erbjuds inte enbart på programscenerna utan även i utställarnas montrar. Till dags dato har över 400 företag från hela världen anmält sig till evenemanget. De mest intressanta start up-företagen i teknikbranschen presenteras på mäs�san på ett separat temaområde. I mitten av augusti hade 12 tillväxtföretag i teknikbranschen anmält sig till start up-området, som ordnas i samarbete med NewCo YritysHelsinki. Företagen presenterar bland annat sensorteknik och signalbe10

www.svenskverkstad.se

handling, programvarurobotik, givarsystem och drone-inspektioner inom industrin. Besökarna kan också bekanta sig med start up-företag i tävlingen för start up-företag på mässan Teknologia 19. Ansökningar till tävlingen tas emot på evenemangets webbplats www.teknologia19. fi/startup fram till 8.9. Efter ansökningsperioden väljer juryn 5–7 deltagare till en pitching-tävling. Mässan ordnar tävlingen i samarbete med Finnish Business Angels Network FiBAN. – Jag hoppas att så många start up-företag och företagare som möjligt får uppmärksamhet och respons genom tävlingen och mässan. Teknikmässan erbjuder start ups en utmärkt möjlighet att nätverka med potentiella framtida kunder och andra samarbetspartner. I bästa fall kan evenemanget fungera som en språngbräda och ge impulser till exempel till företagets produktutveckling, Amel Gaily, vd för FiBAN. Under de senaste åren har flera tusen

start up-företag grundats i Finland. Enligt Gaily erbjuder Finland goda möjligheter att fungera som tillväxtföretagare. – Helsingfors är till exempel för närvarande en av de hetaste platserna för start ups i världen. Här finns verkligen en mångsidig grupp företagare som stödjer och sporrar varandra. Det är enkelt att nätverka och få hjälp, säger Gaily. Tävlingsjuryn leds av Janne Jormalainen, ordförande för FiBANs styrelse. Vinnaren i start up-tävlingen belönas med ett stipendium på 10 000 euro som Stiftelsen Finlands Mässa donerat. – Start up-tävlingen är ett exempel på Messukeskus mission att främja näringslivet i Finland. De utvalda start up-företagen får också delta i start up-området utan avgift. Det är fint att vi kan vara med om att stödja start up-företag i teknikbranschen på deras väg mot framgången, säger försäljningsgruppchef Marcus Bergström, som ansvarar för Teknologia-mässan på Messukeskus.


Daniel Sund Produktchef

Styrkan sitter inte bara i stålet Styrkan sitter i samarbetet Kanske är det vårt nordiska klimat som gjort oss innovativa och driftiga. Kanske började vi nordbor tidigt att samarbeta för att överleva och såg styrkan i det. Samarbeten som fortsatt i generationer och gör att vi idag tillverkas världens renaste stål – här i Norden. Och inför klimatutmaningarna är vi inte nöjda förrän vi producerar stål helt utan koldioxidutsläpp. Vi möter utmaningarna och löser problemen gemensamt med våra kunder och leverantörer.

Vill du veta mer om världens renaste stål eller hur vi kan samarbeta? Ring 0243-729 29 på vardagar mellan 8.00 och 16.00.

www.ssab.se

www.svenskverkstad.se

11


Den här roboten testkörs i en hemliknande miljö på Örebro universitet, för att den ska kunna lära sig hur man rör sig i ett hem utan att störa de människor som bor där.

Artificiell intelligens i fler universitetsutbildningar Örebro universitets satsning på artificiell intelligens, AI, ska märkas även i andra utbildningar, andra discipliner, näringslivet och offentlig sektor. Därför blir nu professor Amy Loutfi vicerektor med uppgift att sprida kunskaper från området. – AI-området är något som kommer att förändra hela samhället, våra utbildningar och vårt arbetsliv, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer. Från och med september börjar professor Amy Loutfi sin nya tjänst som vicerektor. Hon får i uppgift att hitta möjliga samarbeten med både offentlig sektor och näringslivet. Men ett viktigt uppdrag blir också att få med AI även i utbildningar där det inte finns i dag. – Jag kommer att titta närmare på hur jag kan arbeta för hela universitetet och för våra andra ämnesområden, säger Amy Loutfi. AI-forskarna arbetar redan idag med många olika områden som kan få stor betydelse både för framtida utbildningar och för arbetslivet. Till exempel undersöks samspelet mellan människor och AI inom vård och omsorg i en särskild forskningslägenhet i Örebro. I universitetets labb testkörs robotar och AI-lösningar som kan underlätta verksamheten och höja säkerheten hos företag. Arbete pågår också med att ta fram digitala tvillingar av flera olika stadsmiljöer i Örebro, där exakta 3D-kopior av byggnader byggs upp digitalt. Det betyder att det framöver bland annat ska gå att identifiera fel i husen på distans. 12

www.svenskverkstad.se

I september började professor Amy Loutfi sin nya tjänst som vicerektor vid Örebro universitet, med uppdrag att sätta fart på AI-utbildningen.

VÄXANDE FORSKNINGSOMRÅDE – AI-området är ett av Örebro universitets starkaste forskningsområden och det växer väldigt kraftigt, säger rektor Johan Schnürer. Han vill nu att kunskaperna snabbt sprids och börjar användas av fler - både på och utanför universitetet. – Amy Loutfi är unikt lämpad för det med sin kompetens och med de nätverk och sammanhang som hon finns i. AI – VIKTIGT FÖR NÄRINGSLIVET Den nya tjänsten som vicerektor innebär att Amy Loutfi får ett tydligt ansvar för områdets utveckling på Örebro universitet. – Det här betyder att jag kan fokusera på den strategiska utvecklingen av

AI-området. Både genom att arbeta inom universitet och genom att representera vårt universitet mot externa samverkanspartners, säger Amy Loutfi. Just samverkan med näringslivet blir en viktig del i arbetet. Redan idag finns företag med i många av forskningsprojekten. Örebro universitet har också flera AI-kurser som riktar sig direkt till yrkesverksamma. Snart inleds dessutom det praktiska arbetet med att bygga upp AI impact lab på Örebro universitet, en mötesplats där både företag och offentlig sektor ska kunna ta del av det senaste inom AI. – Svenskt näringsliv – men även offentlig sektor och akademin – måste absolut hänga med i det här. Annars kommer Sverige hjälplöst på efterkälken, säger Johan Schnürer.


PEUGEOT TR ANSPORTBIL AR

NORDIC PACK DIESELVÄRMARE & DR AGKROK För endast 5.900 kr, spara 15.900 kr

NYA PARTNER PRO+ L1 BlueHDi 75 Förbrukning 4,3 l/100 km, CO2 113 g/km

EXPERT PRO+ L1 BlueHDi 100 Förbrukning 5,5 l/100km, CO2 144 g/km

BOXER PRO+ L2H1 BlueHDi 140 Förbrukning 6,0 l/100km, CO2 159 g/km

167.900

Från kr Från 1.175 kr/mån

206.900

Från kr Från 1.455 kr/mån

249.900

Från kr Från 1.755 kr/mån

Gäller utvalda modeller så långt lagret räcker (ej ombyggda transportbilar eller 4x4) och kan ej kombineras med andra rabatter, avtal och erbjudanden. Alla priser är exklusive moms. Avbetalning genom Peugeot Finans: Första förhöjda avgift 30 %, rörlig ränta. Restvärde 52 % av kampanjpriset efter 36 månader. Uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Partner WLTP: bränsleförbrukning blandad körning 5,0–5,3 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 113–119 g/km. Med reservation för framtida prisändringar, avvikelser och feltryck. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Läs mer på peugeot.se. www.svenskverkstad.se 13


Worldsteel:

Fortsatt ökad global efterfrågan på stål Den 14 oktober publicerade World Steel Association (Worldsteel) prognoser för stålefterfrågan 2019 och 2020. Den globala efterfrågan på stål väntas förbli motståndskraftig, trots global ekonomisk osäkerhet. Stålefterfrågan drivs främst av Kina och tillväxtekonomierna. Enligt Worldsteel Short Range Outlook October 2019 förväntas global stålefterfrågan öka med 3,9 procent till 1 775 miljoner ton under 2019 och öka med ytterligare 1,7 procent och nå 1 806 miljoner ton under 2020. Worldsteel förutspår att efterfrågan på stål i Kina under 2019 kommer att växa till 900 miljoner ton. I resten av världen väntas efterfrågan att uppgå till 875 miljoner ton. Under år 2020 förväntas det kinesiska stålbehovet växa med 1,0 procent, medan stålbehovet i resten av världen väntas växa med 2,5 procent. Prognosen offentliggjordes under Worldsteels General Assembly i Monterrey, Mexiko, under tisdagen denna vecka. – Prognosen antyder att den globala efterfrågan på stål kommer att fortsätta växa under 2019, främst på grund av Kina. Det är mer än vi förväntat oss under dessa utmanande tider. I resten av världen går efterfrågan i sidled med en ökning på 0,2 procent under 2019, sa Al Remeithi, ordförande för Worldsteel Economics Committee. Även de svenska stålföretagen förväntas känna av konjunkturavmattningen och den handelspolitiska oron. – Trots en avmattning i konjunkturen och en betydande handelspolitisk oro ser vi att efterfrågan på stål fortsätter att öka globalt. Världen behöver stål, men efterfrågan ökar inte överallt just nu och i det läget känns det bra att avancerat svenskt specialstål normalt exporteras till fler än 140 länder, sa Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret och medlem i Worldsteel Economics Committee. 14

www.svenskverkstad.se

Foto: SSAB


Robo2Go generation 2

FLEXIBEL DETALJHANTERING, ENKEL PROGRAMMERING

CTX beta 800 TC + Robo2Go Maximal flexibilitet och produktivitet för små och medelstora serier

35 kg

UPP TILL LADDVIKT

Gripare I standard, hantering av skaftdetaljer ø 25 – 150 mm och chuckdetaljer ø 25 – 170 mm som standard

< 5 Min. Iordningställande av robot i CELOS App direkt i styrsystemet.

För mer information om Robo2Go och andra automationslösningar automation.dmgmori.com

www.svenskverkstad.se

15


200 miljoner satsas på pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, investerar 150 miljoner kronor och Energimyndigheten bidrar med nära 50 miljoner kronor, i byggandet av ett lager för vätgas vid Hybrits pilotanläggning för fossilfritt stål. Investeringen är en viktig byggsten för att förverkliga målet om en fossilfri järn- och ståltillverkning. HYBRIT-initiativet startades 2016. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Initiativet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. Det nya vätgaslagret planeras att byggas på LKAB:s mark inne i Svartöberget, 25 till 35 meter under markytan, i närheten av den pilotanläggning som just nu byggs på SSAB:s område i Luleå. Vätgaslagret beräknas vara i drift mellan 2022 och 2024. HYBRIT-initiativets genomförandestudie visade att storskalig lagring av vätgas kan spela en viktig roll i ett framtida svenskt energisystem. Förutom att agera som en buffert för att säkerställa ett jämnt flöde till stålproduktionen skulle ett storskaligt vätgaslager öka möjligheten att balansera elsystemet med större andel väderberoende kraftproduktion och skapa förutsättning för konkurrenskraftig produktionskostnad för det fossilfria stålet. – Det är mycket glädjande att vi partners steg för steg utvecklar vårt gemensamma fossilfria stålprojekt och stödet från Energimyndigheten är betydelsefullt. Nu investerar vi med samhällets stöd i nästa pusselbit för värdekedjan där vätgas är en avgörande del för att lyckas med initiativet och förädla Sveriges konkurrenskraftiga fossilfria elproduktion, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall. – Med HYBRIT-initiativet har vi möjlighet att helt eliminera koldioxidutsläppen och leda arbetet med att utveckla fossilfria stålprodukter. Investeringen i ett lager för fossilfri vätgas är en viktig byggsten för att förverkliga vårt mål att nå en fossilfri värdekedja från malm till färdigt stål. Jag är väldigt glad för stödet från Energimyndigheten, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef på SSAB. – Vätgaslagringen är en viktig fråga att lösa för att få ihop helheten i HYBRIT och vi är glada att vi kan nyttja delar av vår tidigare malmhamnsanläggning till det här försöket, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB. – Det är stora, komplexa och kostsamma tekniksprång som måste göras för klimatets skull, för att nå målet om nettonollutsläpp. Storskalig lagring av vätgas kommer att vara en viktig pusselbit för en fossilfri värdekedja för stålproduktion men också i ett framtida elsystem med ökande andel väderberoende förnybar kraft, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. I juni förra året startade SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, byggandet av en unik pilotanläggning i Luleå. Nyligen startade även ombyggnad av ett pelletsverk i Malmberget för att ersätta fossilt bränsle med bioolja med målet att tillverka fossilfria pellets. Pilotanläggningarna för fossilfri stålproduktion kommer att användas från 2021 till 2024 och redan nu tittar man på möjligheten att skala upp tillverkningen genom att bygga en demonstrationsanläggning 2025, tre år före tidigare plan, för att kunna producera järnmalmsbaserat fossilfritt stål för kommersiellt bruk. Vid 2035 är målet att sälja fossilfritt stål på bred front.

16

www.svenskverkstad.se

Fakta vätgaslager: • Vätgasen är klimatvänlig när den tillverkas genom elektrolys av vatten där el från fossilfria energikällor används för att sönderdela vatten till vätgas och syre. • Byggnationen planeras att starta 2021. När lagret är klart kommer det ovan jord enbart synas en mindre byggnad och en rörledning som förbinder pilotlagret och pilotanläggningen som finns på SSABs mark. • Pilotvätgaslagret på 100 kubikmeter har en energimängd som motsvarar 20 hushålls årliga elförbrukning (hushållsel, ej uppvärmning). • Konstruktionen är trycksatt vätgaslagring i bergrum med en inklädnad av stål som tätskikt. • Vid konstruktion och anläggning genomförs riskanalyser och förebyggande åtgärder för att uppfylla alla tillämpliga myndighetskrav och föreskrifter.


Upptäck våra nya Duratomic® TM1501, TM2501 och TM3501 sorter för svarvning i rostfritt stål. Få full kontroll på skäreggarna med usededge detection.

TRE NYUTVECKLADE SORTER FÖR SVARVNING I ROSTFRITT STÅL TM1501 - TM2501 - TM3501

www.svenskverkstad.se

17


HYBRIT – ett av de mest ambitiösa initiativen vid FN:s klimattoppmöte SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, blir medlemmar i Leadership Group for Industry Transition, ett initiativ som lanserades vid FN: s klimattoppmöte i New York av Sveriges statsminister Stefan Löfven. På mötet lyftes även HYBRIT initiativet fram som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna. Syftet med Leadership Group är att påskynda övergången till att minska koldioxidutsläppen även i linje med målen i Parisavtalet. FN:s generalsekreterare António Guterres har bjudit in världen till ett klimatmöte den 23 september, för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nollnetto utsläpp 2050. Sverige tillsammans med Indien har fått förtroendet att visa på vikten av att industrin blir mer hållbar och fossilfri. Under toppmötet, lanserade Sveriges och Indiens regeringar, ”Leadership Group for Industry Transision”, av statminister Stefan Löfven. HYBRIT:s ägare kommer att vara några av de utvalda i ledningsgruppen. Samtidigt lyftes HYBRIT upp som ett av fyra exempel i världen som anses vara de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att tackla klimatförändringarna. Ledningsgruppen kommer att arbeta för att påskynda övergången inom fle-

18

www.svenskverkstad.se

ra industrisektorer så att fler väljer en mer klimatvänlig väg i linje med Parisavtalets mål, samtidigt som de ska sträva efter att nå nettonoll koldioxidutsläpp vid 2050. Genom att stödja regeringars och industriers omvandling för att minska koldioxidutsläpp från industrin, samt att etablera en arena för innovation genom offentligt och privat samarbete, kommer Leadership Group att kunna ge riktlinjer för ett framgångsrikt och förbättrat genomförande av Parisavtalet. Samtidigt följer man principerna och bestämmelserna i FN: s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC) och Paris Avtal inklusive eget kapital och CBDR-RC. DET SKA GÅ – Stålindustrin ses som en av de sektorer som är svåra att förändra, men vi är övertygade om att det går att minska utsläppen även här. Det är därför vi tog initiativet till att skapa HYBRIT. Fossilfritt stål har en enorm potential och kan hjälpa många kundsegment att bli fossilfria. Vi tror att förändringen är positiv både för klimatet och för vår industris konkurrenskraft, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB. – HYBRIT är ett av de mest ambitiösa industriella övergångsprojekten som finns globalt idag. Alla tre företagen har åtagit sig att vara fossilfria redan år 2045. Vi har alla konkreta tidsplaner för att nå det målet och har genom HYBRIT startat byggandet och gjort investeringar för att på-

börja den övergången. För oss på LKAB, Europas största järnmalmsproducent är HYBRIT en viktig del för att skapa en klimatneutral värdekedja från stenen i berget till det varma stålet, och vi gör detta med stöd från den svenska regeringen och tillsammans med akademin, säger Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB. – Med HYBRIT och Leadership Group tar vi chansen att vara en del av övergången och arbeta med lösningar för vår tids viktigaste utmaning. Tillsammans vill vi inspirera andra att samarbeta över organisatoriska gränser, eftersom verkliga förändringar och nya affärsmöjligheter kräver en fossilfri värdekedja, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall. Leadership Group fokuserar främst på (a) industrier som är svåra ställa om (står för över 30 procent av de globala utsläppen); och (b) att tillhandahålla ett specifikt verktyg kring politiska ramar, mekanismer och färdplaner som en modell för hur regeringar och industrin kan arbeta tillsammans mot övergången och förstå att det kommer att se annorlunda ur i varje sektor och land.


PRODUCTION TECHOLOGIES OF THE FUTURE Live at Blechexpo in real and virtual worlds BLECHEXPO STUTTGART, GERMANY 05.â&#x20AC;&#x201C;08.11.2019 HALL 6, STAND 6209

www.bihler.de/future www.svenskverkstad.se

19


Vd Rolf Oscarsson och marknadschef Eric Oscarsson vid Ekatechs pallspikrobot, baserad på ABB:s IRB 6700.

ABB-robotar blir pallsnickare hos Ekatech Med ABB:s industrirobot IRB 6700 har Ekatech utvecklat en lika populär som lättanvänd pallspikrobot. Nu erbjuder de sina kunder flexibel produktion med hög tillgänglighet. För snart tio år sedan investerade det småländska industriautomationsföretaget Ekatech i sin första ABB-robot. Med den har de utvecklat en robot för palltillverkning som numera med stor framgång säljs till kunder i pall- och trä- och emballageindustrin. – När vi började titta på en robotlösning så utvärderade vi flera robotfabrikat. Vi kom fram till att ABB:s robot IRB 6700 var den absolut mest lämpade. Den är effektiv och snabb, den har lågt underhåll, hög hanteringsvikt och bra räckvidd, säger Rolf Oscarsson, vd på Ekatech. ENKELT FÖR OPERATÖREN I Ekatechs lokaler i Smålandsstenar demonstrerar Rolf Oscarsson roboten. På dess verktyg sitter fyra spikmaskiner monterade. I rask takt spikar de fast fyra spikar i pallen, med samma noggrannhet i varje 20

www.svenskverkstad.se

nerslag. Utan att växla verktyg sköter roboten dessutom all tung stapling av pallarna. Operatören behöver egentligen aldrig röra vid pallarna. – Vi har utvecklat roboten för att den ska vara enkel för operatören att använda. Det är ett enkelt grafiskt gränssnitt, där operatören kan själv lägga in sina pallar och spikmönster utan att behöva ha någon kunskap i robotprogrammering. Just

det är en jättefördel när vi säljer till mindre industrier som inte tidigare har erfarenhet av programmering, säger Rolf Oscarsson. Ekatechs pallspikrobot är både flexibel och säker. Den är även snabb, och tack vare RobotStudio går det fort att komma igång med projekten hos slutkunden. – IRB 6700 tillsammans med RobotStudio är ett jättebra verktyg. Vi kan simulera


ALLT BÖRJAR MED HYUNDAI

Hyundai/Ottosson Truck hjälper er att framtidssäkra er materialhantering med driftsäkra dieseltruckar från 2-25tons kapacitet. Serie -9 är en kraftfull, miljövänlig dieseltruck med hög förarkomfort samt med senaste generationens miljömotorer. Med generösa garantier, bra ergonomi och komfort ger Ottosson Truck/Hyundai er den bästa totalekonomin. Läs mer om hela Hyundai Forklifts utbud på www.ottossontruck.se.

HUVUDKONTOR Norjevägen 65 294 76 Sölvesborg Service: 0456-317 72

FILIAL Torbornavägen 21 253 68 Helsingborg Service: 042-22 33 80

FILIAL Butängsgatan 8A 602 23 Norrköping Service: 011-33 90 84

FILIAL Torggatan 56 534 50 Vara Service 0512-30 12 70

www.svenskverkstad.se

21


robotlösningar tillsammans med kunden och vi kan visa dem hur bra det kommer att fungera redan innan vi färdigställt leveransen, säger Rolf Oscarsson. LYFT FÖR HSE Ett av de företag som investerat i pallspikrobotar från Ekatech är Hillerstorp Special Emballage. Deras intresse för en robotlösning väcktes för några år sedan, dels för att kom-

ma tillrätta med operatörernas arbetsmiljö och ergonomiska problem, och dels för att hitta en flexibel produktionslösning som kunde göra korta serier. – Med de här robotarna fann vi en kostnadseffektiv lösning. Vi har fått en ökad flexibilitet i vår produktion och förbättrat ställtiderna. Vi kan göra fem-sex olika ställ på en dag och ändå ha ett bra flyt i produktionen. Vi har ökat vår produktivitet med runt 50 procent och har bra kva-

Samuel Davidsson, vd på HSE, satsade på en pallspikrobot från Ekatech av flera anledningar. Den lever upp till alla krav. 22

www.svenskverkstad.se

litet på produkterna, säger Samuel Davidsson, vd på HSE. I HSE:s produktion har robotarna blivit ett lyft såväl för produktivitet och flexibilitet som för ergonomi. Att robotarna är enkla att använda är ett stort plus. – Det här kan faktiskt vem som helst lära sig. Första gången vi kör en modell är det ett jobb, men det sparar vi in, så nästa gång vi ska köra den är programmet redan klart, säger Samuel Davidsson. LJUS FRAMTID På Ekatech är man nu inne på fjärde generation pallspikrobotar, och utvecklingen fortsätter. Rolf Oscarsson berättar att man ser många möjligheter framöver. – Robotarna är utrustade med SafeMove, och det finns bra möjligheter att bygga dem så att de kan samarbeta med människor, till exempel för att fylla på spik och transportera pallstaplar in och ut ur robotcellen, säger Rolf Oscarsson. – Vi ser en väldigt ljus framtid för våra produkter. Vi tror att kunder kommer att fortsätta investera i våra pallspikrobotar för att minska produktionskostnader och för att få bra möjligheter till snabba omställningar i små serier. abb.com


annons

Folia – en revolutionär i svensk industri En skärvätska som eliminerar problem med skum, bakterietillväxt, risk för allergiska reaktioner, oljedimma – och med bättre prestanda än oljebaserade skärvätskor... finns den? – Ja, säger Martin Steinkamp, försäljningschef Sverige – industriella smörjmedel på Total Nordic. Totals Folia är en enfas biopolymer som inte är oljebaserad och det ger den helt unika egenskaper. Total kallar det för revolution, och lever Folia upp till förväntningarna är det nog precis det som kommer att ske när produkten nu lanseras i Sverige. Folia är till skillnad från de flesta andra skärvätskor på marknaden en biopolymer, inte en emulsion, och saknar helt emulgeringsmedel och oljor. – Den har använts i varierande applikationer på många platser i världen under en tid och har tagits emot enormt bra i industrin, säger Steinkamp. – Vi är övertygade om att svensk industri också kommer att se fördelarna. SPARAR VERKTYG Som enfas biopolymer blandas Folia helt i vatten och kan, till skillnad från oljebaserade skärvätskor, inte separeras efter blandning. Vi får en homogen skärvätska som inte bara har rent hälsosamma egenskaper, som ger noll VOC-utsläpp, eliminerar problem med skum, bakterietillväxt, allergier och en rad andra icke önskvärda effekter. – Den har också fantastiskt bra egenskaper för det den är till för; kyla och smörja vid metallbearbetning.

• Enklare hantering utan krav på skyddsutrustning för operatören. • Kraftigt sänkt förbrukning av skärvätska. Hur är det då med prestandan för det jobb som skärvätskan faktiskt ska göra, nämligen kyla och smörja?

Det har nämligen visat sig att den ger ett betydligt bättre skydd

– Kyleffekten är betydligt bättre än oljebaserade vätskor där

för verktygen, med minskat slitage och längre livslängd som re-

verktygen blir väldigt varma, runt 60-70 grader. Värme sliter

sultat, en egenskap som varje tillverkande företag inser bety-

verktyg. Med Folia är vi nere på 20-30 grader. I kombination med

delsen av. Verktygskostnader är en stor post i var-

goda högtrycksegenskaper minskar slitaget på verktygen ytter-

je metallindustris budget och varje åtgärd för att minska de kostnaderna är alltid välkommen. Här finns alltså pengar att spara. Dessutom minskar Folia förbrukningen av skär-

ligare. Folia har dessutom utmärkta smörjegenskaper och hemligheten ligger i den innovativa biopolymertekniken som Total har skapat.

vätska. Martin Steinkamp förklarar; – Eftersom Folia inte är oljebaserad, följer väts-

Med Folia gör Total revolution i svensk industri!

kan inte med spånorna utan stannar kvar i kretsloppet. Det gör att förbrukningen kraftigt minskar. Ytterligare en effekt är naturligtvis också att produkterna inte måste tvättas på samma sätt som efter bearbetning med oljor.

Martin Steinkamp, försäljningschef Sverige – industriella smörjmedel

VIKTIGA FÖRDELAR Tre viktiga saker som sätter Folia i en klass för sig hos industriföretagen alltså: • Verktygen får förlängd livslängd.

totalnordic.com/sv www.svenskverkstad.se

23


Business – but not as usual Elmia Subcontractor är i ständig utveckling, men känns ändå alltid igen i sin form. En trygg hamn där Sveriges underleverantörer träffar varandra och sina kunder på samma sätt, på samma monterplats, år efter år. Men världen är stadd i förändring. Det tekniska paradigmskiftet ritar 24

www.svenskverkstad.se

om kartan på många sätt. Och då förändras också plattformarna för industrins möten... – Det händer så otroligt mycket på kort tid just nu, säger projektledare Gabriella Banehag. – Jag tror att utställarbilden kommer att förändras under den omställning vi upplever nu.

Elmia Subcontractor speglar underleverantörsbranschen. Mässan är naturligtvis ett tvärsnitt av de företag som verkar i branschen. Under lång tid har sammasättningen av företag varit i stort sett densamma, även om det årligen kommer en och annan ny utställare och någon enstaka försvinner. I stort sett har utställarkåren varit relativt homogen.


12–15 maj 2020 Jönköping

Viktigaste arenan för produktion inom tillverkande industrin. Boka in Elmia Produktionsmässor i kalendern redan i dag. Sex parallella mässor som tillsammans ger en komplett bild av produktion inom svensk tillverkningsindustri. Vi ses på Elmia!

Här, på mässgolvet på Elmia Subcontractor, möts branschen för luckrativa möten. Bilden är från 2018. Foto: Elmia

12–15 maj 2020 Produktionsmässorna.se Elmia Jönköping

– Men jag tror att den bilden kommer att förändras, säger Gabriella Banehag. – Jag tänker till exempel på de som levererar komponenter till en traditionell förbränningsmotor. Nu går vi över till eldrift med motorer som ser helt annorlunda ut, med helt andra komponenter och andra leverantörer. Det kommer inte att ske över en natt, men gradvis kan vi nog förvänta oss den förändringen på mässan. – Dessutom kommer en rad start up-företag med innovationer och produkter med ny teknik, som exempelvis på vårt Popwww.svenskverkstad.se

25


Gabriella Banehag har tagit över ansvaret för Elmia Subcontractor och har planer för framtiden. Foto: Elmia

up Expo. Nu kommer de hit för en dag, men imorgon är de här som färdiga företag med egen monter... Gabriella Banehag har tagit över ansvaret för Elmia Subcontractor. Hon landade i Jönköping i februari efter fem år på Fordonkomponentgruppen FKG. – Därför känner jag många av de utställande företagen och deras kunder redan tidigare. Hon är också en garant för mässans förändring.

– Nytt team och nytt blod innebär ju alltid förändring, säger hon. Men när jag kom hit i februari var 75 procent av utställningen redan såld, så jag fick en ganska angenäm start. Men vissa förändringar kommer nog att ske framåt... NYHETER PÅ MÄSSAN Men i år är Elmia Subcontractor som den alltid varit. Nästan. – Vi har en del nyheter, konstaterar Banehag. Ett nytt inslag som riktar sig

Framtidsarenen. På IoT Arena får vi första kontakten med innovativa start up-företag med uppkopplade produkter. Foto: Elmia

26

www.svenskverkstad.se

till utställarna är Speakers Corner i Lobby Nord, där utställande företag kan boka upp sig och prata om sina produkter och tjänster. Det har vi inte haft tidigare och det tror jag kommer att bli ett väldigt bra och populärt inslag. – Scenprogrammet erbjuder ju alltid nyheter i ett ständigt uppdaterat program. Där försäker vi samla de stora OEM:erna, som exempelvis Volvo Buss, Volvo Cars, Volkswagens Sverige-chef, Husqvarna och andra namnkunniga företag. Intres-


santa programpunkter som lockar besökare och som i sin tur också lockar besökare till utställarna. INNODEX I FÖRÄNDRING – Vi satsar också mycket på InnoDex, vår innovationsarena för nya material. Den har alltid varit väldigt välbesökt. I år kommer InnoDex att te sig lite annorlunda än tidigare. – Vi satsar på att få en större mix av inhemska och utländska innovationer. Tidigare har vi i första hand jobbat ihop med våra utställare kring InnoDex. I år jobbar vi mer med organisationer som kan branschen och som erbjuder en större bredd och en mer generell bild av nya, innovativa material. Utställarna presenterar i större utsträckning sina egna specifika produkter. InnoDex kryddas också med föreläsningar av namnkunniga och drivna produktutvecklare, konstruktörer och designers. Temat för i år är Resurseffektivitet och hållbarhet, Smarta och digitala material, Lättvikt, Simulering och produktoptimering samt Framtidens teknikskiften. FRAMTIDSFÖRETAGEN Gabriella Banehag slår också ett slag för IoT Arena, ett av de senasre inslagen och som växer för varje år, i popularitet hos besökare och i antal bland utställare. – Kriteriet är att man har en uppkopplad produkt och här har innovatörer och start up-företag chansen att visa sina produkter. Här finns också en scen där man kan presentera produkterna. Alltfler uppkopplade produkter ser dagens ljus och nya företag med produkter för framtiden bildas och växer rakt in i digitaliseringseran. En intressant utveckling där dessa nya företag har en fördel jämfört med etablerade företag. De har ju inga konverteringsbehov mellan analogt och digitalt utan bygger sin digitala organisation från scratch.

Kvalificerad tunnplåtsbearbetning • Idéutvecklare och legotillverkare med många olika uppdrag. • Teknisk konsultation, tillverkning av prototyper och verktyg. • Produktion i serier från1 till 10 000 detaljer. • ISO 9001/2015- och 14001/2015certifierade. • Vi använder fossilfri el och pellets för processen och uppvärmning.

15 000 BESÖKARE Gabriella Banehag konstaterar att antalet utställare ligger på de sedvanliga 1 200 i runda tal – och antalet besökare? – Jag tror vi kommer att få 15 000 besökare i år, säger hon. InnoDex, innovationsarenan på Elmia Subcontractor, kommer att få ett lyft i år. Foto: Elmia

Tel: 08-551 502 00 E-post: gabs@gabs.se www.gabs.se www.svenskverkstad.se

27


Areco Metals debuterar på Elmia Subcontractor med sitt nya affärsområde. Jonathan Fyhr ser fram emot spännande möten. Foto: Areco Metals

Debuterar på mässan med nytt affärsområde Varje år dyker ett och annat nytt företag upp ute bland montrarna på Elmia Subcontractor. I år kommer ett av dessa företag raka vägen från byggsektorn – Areco Metals. Areco-gruppen har under många år levererat stålmaterial till byggbranschen och därför har NordBygg varit företagets naturliga mötesplats där de träffat kollegor och kunder. – Ja, Elmia Subcontractor är en ny arena för oss, bekräftar Jonathan Fyhr, affärsutvecklare på Areco. Anledningen till debuten är det nya affärsområde företaget öppnat mot verk-

28

www.svenskverkstad.se

stadsindustrin. – Vi har byggt en ny fabrik, ett stålservicecenter som riktar sig mot den svenska industrins underleverantörer. Vi har en tradingavdelning med ett par metallurger som tar fram specialstål anpassat till kundernas produkter. Dessutom klipper och slittar vi tunnplåt i servicecentret. Stålservicecentret har stor kapacitet för den nordiska marknaden samtidigt som att det är en viktig resurs för det egna behovet av tunnplåt. Fabriken i Malmö stod klar i början av förra året och i samband med det breddade Areco Metals sitt nya affärsområde för att serva industrin. Nu satsar man alltså på Elmia Subcontractor för att låta bran-

schen veta att det finns en ny stålsupplier på marknaden. Det här blir ingen vid sidan om-verksamhet utan satsningen är välplanerad och ambitiös. – Med vårt stora fokus tidigare på byggmarknaden omsätter vi drygt två miljarder om året. Vår ambition nu är att fördubbla omsättningen inom fyra år. – Det ska bli spännande att ställa ut på Elmia. För oss är det ett oskrivet blad, men går det som vi hoppas lär vi återkomma till mässan, säger Jonathan Fyhr. Nykomlingen Areco Metals och dess 6-8 medarbetare på mässan kan besökas i monter D04:46.


B03

:36

OilBoss

Det enkla sättet att förlänga skärvätskans livslängd

Över 35 års erfarenhet av formsprutning och legotillverkning

Metallformsprutning Metal Injection Molding - MIM

» » Formsprutning av tekniska plastdetaljer. » Hög kvalitet och utmärkt service.

  

Cirkulerar Syresätter Avskiljer läckolja

Användbar för maskiner som går dygnet runt likväl för maskiner med långa stillestånd Se filmen QH-system AB

www.OilBoss.se 031-45 65 65

Mer information kontakt@QH-system.se

Plastoco Verkstadsvägen 14 06150 Borgå, Finland

www.plastoco.fi

Välkommen till monter B08:81 www.svenskverkstad.se

29


Elmia-kartan ritas om Titta på den här bilden över Elmia-anläggningen i Jönköping. Den kommer snart att förändras. Elmia ska växa. – I vår kommer bygget av en ny hall att påbörjas, berättar Gabriella Banehag. Den nya hallen kommer att innehålla stora utställningsytor, men också konferenslokaler och restaurang med utsikt över Vättern. Den nya utbygganden ska bli 10 000 kvadratmeter stor och ligga ut mot vattnet, i vinkeln bakom hallarna B och D. – Vi räknar med att kunna ta utställningsytan i anspråk 2021.

Hall A

Hall B Hall D Hall C

30

www.svenskverkstad.se


YOUR OUTSTANDING PARTNER IN PRECISION TURNING Visit us at Elmia Subcontractor, 12-15 November at our stand B08:48 www.bufab.com/bufab-lann

2 företag - en vision

- göra våra kunder till nummer 1! Vi är era kompletta partners med sammanlagt 30 st mycket moderna fleroperationsmaskiner för era behov inom kapning, svarvning, utvändig rullpolering, rullgängning, fräsning, 5-axlig fräsning och montering av komponenter i rostfritt stål, konstruktionsstål, aluminium, mässing, brons och övriga material med tillhörande ytbehandlingar. Besök vår monter för givande diskussioner! Välkommen!

MONTER

A09:30 Elmia Subcontractor

Kvalitet, Precision och Ytfinish 040-22 25 65 | info@svarvmekano.se | www.svarvmekano.se

0340-645 645 | www.varbergsprecision.se www.svenskverkstad.se

31


AUTOMATIONSdelen

20 miljoner till robot tech-bolaget MTEK Industry Almi Invest deltar i en investering på sammanlagt nära 20 miljoner kronor i Hälsingebolaget MTEK Industry i Alfta, som utvecklar mjukvara och robotlösningar för industriföretag. Pengarna ska gå till marknadsexpansion. MTEK Industry utvecklar mjukvara och robotlösningar för industriföretag som sysslar med sammansättning av små delar. MTEKs lösning digitaliserar produktionsflödet, vilket ökar snabbheten och ger färre fel. – Industri 4.0 är här och MTEK:s lösning ligger helt rätt i tiden när det gäller att gå från datorisering till digitalisering och automatisering, säger Marie Andersson, Investment Manager på Almi Invest. Målet är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och mindre tidskrävande programmering. FLEXIBLA LÖSNINGAR En lösning från företaget heter MTEK 4ZERO, som kombinerar komponenter från MTEK och partners till en skalbar, robust och flexibel lösning för taktade flöden i monteringslinjer. Bolaget har stora internationella kunder som bland annat Nokia. MTEK erbjuder även mjukvaran MBrain som bland annat kombinerar produk-

MTEK assembly station.

tions- och maskindata över den digitaliserade monteringslinan med ökad prestanda som resultat. MTEK:s erbjudande har hög standardiseringsgrad på arbetsstationer och mjukvara. Det sker alltid en anpassning för den specifika kunden, men i och med fokuset på standardisering så kan bolaget erbjuda kunder snabbare leverans. – Vi är väldigt glada för att ha fått in Almi Invest som ny delägare, säger Mattias Andersson, grundare och vd MTEK. Nu kan vi fortsätta att bygga vår organisation med målet att öka vår försäljning rejält. Syftet är att kunna återföra produktion till högkostnadsländer. almiinvest.se

Byt lager nu ... och sänk kostnaderna med Leveransklart om

Känsligt för stötar

Marie Andersson.

upp till 40 % med drylin linjärlager

Robust

24h

®

Plast i stället för metall: Byt ut kulbussningarna så kan du genast utnyttja fördelarna med den robusta drylin tekniken. Linjärsystem med polymera glidfolier tål yttryck upp till 150 MPa. Glidelement har en vibrationsdämpande effekt och absorberar t.o.m. kraftiga slag. www.igusab.se/linjärlagerbyte ®

Besök oss på: SPS, Nürnberg – Hall 4 Monter 310 igus AB Tel. 042-32 92 70 info@igusab.se Colly Components AB Tel. 08-70 30 100 ®

32

S-1255 drylin Wechsel_sr www.svenskverkstad.se

182x66M.indd 1

motion plastics ... for longer life ®

08.10.19 08:50


ABB bygger ny robotfabrik i Shanghai

ROBOTICERA er CNC SVARV

• Investeringen på 150 miljoner dollar innebär en förstärkning av ABB:s position i Kina, världens största robotmarknad • Fabriken invigs i början av 2021, och använder de senaste automatiserade och digitala tillverkningsprocesserna ABB har börjat bygga sin nya robottillverknings- och forskningsanläggning har startat i Kina, världens största robotmarknad. Anläggningen förväntas öppna under 2021 och innebär en total investering på 150 miljoner dollar (1,1 miljarder RMB). Den nya fabriken i Kangqiao på 67 000 kvadratmeter, nära Shanghai, kommer tillämpa de senaste tillverkningsprocesserna, inklusive maskininlärning, digitala- och samarbetande lösningar. Det kommer att bli den mest avancerade, automatiserade och flexibla fabriken inom robotindustrin globalt – ett center där robotar tillverkar robotar. Den nya fabriken kommer även att rymma ett forsknings- och utvecklingscenter, som kommer hjälpa till att accelerera innovationer inom artificiell intelligens (AI). Centret kommer även att fungera som en öppen innovationshub där ABB har ett nära samarbete med sina kunder för att tillsammans utveckla automatiserade lösningar, skräddarsydda efter individuella behov. Peter Voser, styrelseordförande och vd för ABB, säger: – Etableringen av den nya fabriken är en milstolpe i ABB:s utveckling i Kina och kommer ytterligare stärka vårt ledarskap på världens största robotmarknad. Sedan tillkännagivandet av projektet i oktober förra året så har vi fått enormt mycket stöd från den lokala regeringen. Det har blivit listat bland de tio bästa projekten i initiativet ”Manufacturing in Shanghai” 2019, en stor ära för ABB.” Produktionen i den högt automatiserade fabriken kommer att vara baserad på automatiseringsceller istället för på en fast monteringslinje, vilket möjliggör robotarna att röra sig från station till station för bättre anpassning och mer flexibilitet än i traditionella, linjära produktionssystem. Automated guided vehicles (AGV) kommer leverera delar till produktionsrobotarna vid exakt rätt tillfälle, medan den senaste samarbetsteknologin ser till att människor och robotar kan arbeta tryggt sida vid sida, vilket för med sig bättre flexibilitet och rörlighet till produktionsprocessen och kombinerar fördelarna med robotar med människors unika förmågor.

HITEC AB bygger prisvärda – lättanvända-nyckelfärdiga robotceller av begagnade robotar med 24 månaders garanti.

Vi är ett ingenjörsföretag med egen mekanisk verkstad i egna rymliga lokaler som möjliggör uppställning av hela linjer för drifttagning och trimning innan leverans.

Kontakta oss för förslag / offert HITEC AB Tidaholm, 0502-13520 www.hitec.se, k.ellstrom@hitec.se

Läs hela releasen på svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se

33


AUTOMATIONSdelen

Robotar och ingenjörer sida vid sida ger Ford Fiesta den perfekta finishen Ford introducerar nu ett team av samarbetande robotar som tillsammans med företagets ingenjörer i Köln ska ge Ford Fiesta den perfekta finishen. De sex robotarna, från Universal Robots, är koreograferade att kunna slipa hela karossen på Fiestan på endast 35 sekunder – något som ger Fords ingenjörer tid till mer avancerade uppgifter. Nu implementerar Ford sex välkoreograferade robotar, eller cobots som Ford kallar dem (collaborative robots), vid företagets anläggning i tyska Köln, där Ford Fiesta tillverkas. Robotarna slipar och hjälper till att skapa en perfekt finish på karossen med hjälp av ett 3D-printat, mjukt lager som sitter mellan cobotens arm och ett sandpapper. Men hjälp av det förlåtande lagret kan coboten arbeta med

samma precision som en människohand. Satsningen innebär att Fords ingenjörer kan ägna mer tid till komplexa uppgifter och slipper utföra repetitiva rörelser som sliter på kroppen. Fords cobots kommer snart även börja användas vid företagets anläggningar i spanska Valencia och rumänska Craiova. – Våra cobots kan, precis som en människa, känna när de ska lägga större tryck mot karossen och kan dessutom komma åt platser som vi har svårare att nå som takets mittpunkt, säger Dennis Kuhn, ingenjör på Ford Europa. – Det tog flera veckor att installera och programmera våra cobots för att de skulle kunna röra sig så smidigt som möjligt

runt Fiestans unika konturer, något som var ännu mer klurigt då bilen hela tiden rör sig. På grund av robotarnas anpassningsbarhet och vår omfattande erfarenhet som en av de första aktörerna att integrera certifierade robotsystem kunde vi hitta rätt, säger Detlev Dahl, vd på Dahl Automation. corporate.ford.com

KOLLABORATIV ROBOT Köp din Cobot från Lichron

Din bästa assistent när du kreativt önskar automatisera ditt arbete! Passar utmärkt för verkstadsindustri, förpackning, medicin, svets, polering, lack, lyft, skruv, mutterdragning med mera.

KOM OCH PROVKÖ R

Vår utställningshall

!

finns i Skövde.

HANWA KOLLABORATIV ROBOT Hanwha är ett av Koreas största företag. En stor R&D avdelning bidrar till de nyutvecklade kollaborativa robotarna. HCR-serien återspeglar kvalitet med ett nytänkande och snygga slimmade robotar med smarta funktioner.

Flyttbart bord som tillbehör till roboten.

HCR-12 Payload Reach Speed (tool) Weight Positional accuracy Repeatability IP level

12 kg 1300 mm 1 m/s 51 kg 0.01 mm ±0.1 mm IP 54

HCR-5 Payload Reach Speed (tool) Weight Positional accuracy Repeatability IP level

5 kg 915 mm 1 m/s 21 kg 0.01 mm ±0.1 mm IP 54

HCR-3 Payload Reach Speed (tool) Weight Positional accuracy Repeatability IP level

3 kg 630 mm 1 m/s 13 kg 0.01 mm ±0.1 mm IP 64

0500-44 50 56 www.lichron.se magnus@lichron.se 34

www.svenskverkstad.se


UR lanserar kollaborativ automatiseringscobot med hög lastkapacitet Byggd för att göra mer: UR16e förstärker kollaborativa robotlösningar och tillför hög nyttolastkapacitet för producenter som önskar påskynda sin automatisering. Universal Robots UR),den välrenommerade och mest anlitade tillverkaren av kollaborativa robotar (cobotar) i världen, tillkännager att man från och med nu förfogar över en UR16e som har imponerande 16 kilos nyttolastkapacitet. UR16e kombinerar hög nyttolastkapacitet med en räckvidd på 900 mm samt erbjuder repeterbarhet på +/- 0,05 mm, vilket gör den idealisk för automatisering av uppgifter som tung materialhantering, hantering av tunga delar samt maskinbetjäning. – I dagens osäkra ekonomiska klimat måste producenterna titta på flexibla lösningar för att förbli konkurrenskraftiga” förklarar Jürgen von Hollen, vd för Universal Robots. ”Med UR16e tillgodoser vi behovet av en kollaborativ robot som kan hantera tunga uppgifter tillförlitligt och effektivt. Lanseringen breddar vår produktportföljs mångsidighet avsevärt och ger producenterna ännu fler sätt attförbättra prestanda, övervinna utmaningar och öka sin tillväxt. UR16e är utvecklad på UR:s innovativa e-Series-plattform och erbjuderenorma fördelar, möjligheter och ett fantastiskt mervärde för producenterna, bland annat: SNABB OCH SMIDIG UR16e gör att det går snabbt och enkelt att öka sin automatisering. Programmering och integrering är enkelt – oavsett användarens erfarenhet eller kunskapsbas. Precis som UR:s övriga cobotar kan UR16e packas upp, monteras och programmeras att utföra en uppgift på mindre än en timme. Med minimalt utrymmeskrav och 900 mm räckvidd kan UR16e lätt integreras i alla produktionsmiljöer utan avbrott. Med sin nyttolastkapacitet på 16 kilo eliminerar UR16e utmaningar när det gäller ergonomi och produktivitet i samband med att lyfta och flytta tunga delar och produkter, sänker kostnaderna samt minskar tiden för driftstopp.

ROBOTAUTOMATION Hantering • Betjäning Svetsning • Bearbetning Mit Automaaon AB Växel: 0250-55 24 40 www.mit-automaaon.se

Kolla in våra färdiga lösningar inom svetsning

www.compactwelder.com

OM MIT AUTOMATION Mit Automaaon AB är verksamt inom industriell automaaon, fassghetsautomaaon samt llverkning av specialmaskiner & robotceller. Vi kan leverera varje länk i kedjan som behövs för ee lyckat automaaonsprojekt, från givare, apparatskåp och annan hårdvara all PLC/DUC-, Robot-, SCADA-system.

Läs hela releasen på svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se

35


Fullsatt när det blir tal om robotar I september genomfördes Robotkonferensen för andra gången på Elmia i Jönköping. En värld av samarbetande robotar, success stories från industrin och trendspaning lockade många och konferensen fick stänga anmälan fem dagar innan då det helt enkelt blev fullsatt. – Robotkonferensen är en mellanårsaktivitet till Elmia Automation, förklarar Markus Börrison, för i år ny projektledare för fyra av delmässorna i Elmia Produktionsmässor, bland annat Elmia Automation. Vi arrangerade konferensen 2017 och nu 2019, medan Elmia Produktionsmässor gick 2018 och nästa gång 2020. Robotkonferensen vänder sig till den tillverkande industrin. Arrangörer är SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) i samarbete med Tillväxtverket, FKG, Robotdalen, Elmia Automation och Svenska Automationsgruppen. Huvudsyftet är att förmedla kunskap och höja robotautomationskomptensen bland små och medelstora tillverkande företag. I år förlängdes konferensen till två dagar, där dag ett innehöll ett traditionellt konferensprogram, medan dag två erbjöd fördjupningsseminarier samt ett studiebesök på Husqvarna. – Intresset har varit jättestort, säger Markus Börrison. Vi fick stänga anmälan vid 290 personer, då lokalen inte tar fler. Hade vi vetat att intresset var så här stort hade vi nog gjort den ännu större. Marknaden kanske är mer mogen nu eller så har man mer tid att ta till sig det här nu. – Jag är jättenöjd, säger projektledaren

Emma Johannesen, produktionstekniker på Stenbergs, om hur det är att gå mot strömmen i sitt yrkesval. 36

www.svenskverkstad.se

Det är en legoleverantörs vardag, att anpassa sig efter kunden, säger Roger Berggren på Fårbo Mekaniska i Fagersta om sina robotinvesteringar.

Ann Kittendorff. Det har kommit väldigt mycket folk och frågorna som lyfts här har högsta prioritet. På programmet stod bland annat presentation av regeringens satsningar inom Smart industri, Tillväxtverkets program Robotlyftet samt en minimässa. Men framförallt gavs en rad exempel från både stora och små företag som tagit kliv in i robotautomatiseringens värld. Först ut var Niklas Broberg på Husqvarna AB, som grundades år 1689, och som ökat sin automatiseringstakt avsevärt sedan 2015. Nu 2019 är gjuteriet i princip automatiserat till 100 procent, och till år 2025 är målet att monteringen ska vara 80 procent automatiserad. Fordonstillverkaren Scania var också på plats. Hans Olofsson förklarade att automatisering och digitalisering är något som Scania ägnat sig åt de senaste 3040 åren, även om de från början inte visste att det kallades för digitalisering. Han menar att de sjunkande kostnaderna för hårdvara tillsammans med den ökade kapaciteten inom dataöverföring, lagring, svarstider etc har accelererat möjligheterna för digitalisering under 2010-talet. – Men problemet är inte de stora företagen, som till exempel Scania och Husqvarna, menar Ove Leichsenring på SWIRA. Det är de mindre och medelstora företagen som inte orkar eller hinner med att fundera över investeringar i automation. De är ofta legoföretag som tillverkar

Ann Kittendorff och Markus Börrison, Elmia.

små serier, styrda av kund. NÅGRA SOM TAGIT STEGET Ett av dessa mindre företag är Hagaberg Mekaniska som också är ett av pilotföretagen i Robotlyftet. Företaget med 25 anställda tillverkar hydrauliska gaffelspridaraggregat, från ax till limpa, med Linde Truck i Örebro som största kund. Jan Boberg på Hagaberg, berättar att man under en tid hade närt en tanke om att uppgradera verksamheten med en svetsrobot. Vdn fick nys om Robotlyftet, kontaktade IUC och så var processen i gång. Nu har Hagaberg investerat i en robot, men genom IUCs förstudie och möjlighet till simulering blev det i stället en robotcell som kunde göra mer än bara svetsa och det visade sig att den riktiga besparingen nu ligger före själva svetsningen. Martin Reyier på Robotdalen berättar om legotillverkaren Boggs Automation i Mora, med 16 anställda. Där blev lösningen en station som kunde lösa pro-


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SEK

Nya generationens mätmaskiner. ATOS Scanbox är en automatisk 3D-scanner som levererar mer än en koordinatmätmaskin. En ATOS ScanBox fångar hela objektets geometri och kan därmed utföra kvalitetskontroll på all geometri och inte enbart på utvalda mätpunkter. Besök www.cascade.se och du får veta mer om ATOS ScanBox.

www.svenskverkstad.se

37


duktionsmoment för två produkter. Företaget tillverkar bland annat stolplock, där plåtlängder kapas, stansas och därefter pressas. Inte svårt att automatisera, men svårt att räkna hem då företaget bara kör batcher ett par gånger i veckan. Räddningen blev då monteringen av hylsor som lämpar sig med mindre kollaborativa tvåarmade robotar. Det resulterade i en station som numera löser båda uppgifterna. Exemplen visar att en förstudie och genomgång av produktionsprocesserna, som är möjligt via Robotlyftet och bland annat IUC, ger lönsamma investeringar och ibland andra lösningar än de man tänkt från början. Så intog även Roger Berggren på Fårbo Mekaniska i Fagersta scenen, intervjuad av Tord Käck på SVMF. 40 anställda, 49 verktygsmaskiner varav 16 betjänas med robot. Roger drog många skratt när han berättade hur investeringarna går till i hans verkstad i Fagersta. Tord Käck förklarade samtidigt för publiken att Fårbo har robotar i alla färger och alla varianter på systemleverantörer. – Oftast är det lite bråttom, berättar Roger. Jag har under många år skjutit från höften. När en kund kommer med en ritning och frågar hur snabbt kan du vara igång, då blir det oftast den leverantör som har grejerna hemma. Då är det liksom rock'n roll. Säger leverantören att det kommer att ta två veckor, då säger jag att på två veckor skulle jag kunna tjäna 700.000 kronor. Det måste gå fortare och så ringer jag runt till alla leverantörer. Jag har haft tur många gånger. Har dom haft en democell då är det bara att köpa och in med den. Det är en legoleverantörs vardag, att anpassa sig efter kunden. Fårbo köpte sin första robot 2008 och sedan har det alltså rullat på. Man har kunnat ta bort nattskiftet och gå över till tvåskift. På nätterna arbetar robotarna och personalen mår mycket bättre. – Personalen älskar det här, förklarar Roger. Jobbet blir ju roligare och mer inspirerande. Det blir även lite lättare att rekrytera. – Vi har en avdelning som kör prototyper. De är 6-7 killar som jobbar dagtid och de kör en maskin. Men alla andra operatörer har mellan 2-4 maskiner, beroende på vilka produkter vi kör, för att använda arbetstiden optimalt. Vi har fått bort ett monotont jobb och personalen har bara 38

www.svenskverkstad.se

Minimässa på Robotkonferensen på Elmia.

upplevt det positivt. – Killen som stoppade in en grej var tredje minut, han blev ju ledig i 21 timmar. Då kunde vi ju stoppa in en till maskin och erbjuda kunden flera tjänster. Så där har vi hållt på sedan 2005. Byggt på med maskiner och byggt ut sju gånger, ökat ytan och stoppat in fler maskiner. Min personal tycker det är kanon. KOMPETENSSKIFTE, REKRYTERING OCH FÖRDOMAR Att personalen tycker det är kul och får rätt förutsättningar är en nyckelfråga i sammanhanget. När företaget blir med robot förändras arbetsuppgifterna, inte minst för operatören. I Hagabergs fall till exempel, från svetsning till hantering av robot. – Man måste utbilda personalen, säger Jan Boberg på Hagaberg. – Arbetsuppgifterna blir mer spännande, säger Niklas Broberg på Husqvarna, men man måste jobba med den interna kompetensen för att lyckas. Just nu sker ett kompetensskifte i ilfart. Enligt Peter Bryntesson på FKG, kommer så många som 30 000-40 000 ingenjörer att behöva kompetensväxla inom de närmaste fem åren. Enligt SCBs Arbetskraftsbarometer 2018 har dessutom 85 procent av arbetsgivarna upplevt brist på nyutexaminerade med industriteknisk bakgrund. Samtidigt är det en majoritet av arbetsgivarna som gör bedömningen att de har ökade anställningsbehov för många av dessa utbildningsgrupper på tre års sikt. Scanias Hans Olofsson sätter fingret på tre punkter: – De flesta gick i skola/universitet innan digitaliseringen, – Dagens skolsystem måste reflektera

behoven i den digitala eran – samt den demografiska klyftan och behovet av att attrahera ungdomar till industrin. Emma Johannesen, produktionstekniker på Stenbergs i Jönköping, valde som 16-åring att flytta de 26 milen till Södertälje för att gå Scanias industrigymnasium, mycket för att hon fått möjlighet att få en inblick i industrin via sin pappas jobb. – Min pappa jobbade inom industrin, och jag fick möjlighet att hälsa på och skapa mig en egen bild, berättar hon. Hon berättar också att när hon avslöjade sina planer för syokonsulenten fick hon till svar: ”Inte ska du väl jobba inom industrin, du har ju jättefina betyg.” – Idag skulle jag vilja att hon och alla hennes kollegor kommer ut till industrin och hälsar på och får se hur det verkligen är. – Jag bjuder in skolan tidigt, säger Roger Berggren på Fårbo i Fagersta, och berättar hur de bjudit in traktens tredjeklassare, bjudit dem på glass och tryckt upp t-shirtar med budskapet ”Teknik är roligt”. Enligt beräkningar, som SVMF och SWIRA utfört, så finns det i Sverige runt 7000 verktygsmaskiner som fortfarande betjänas manuellt. Så det finns med andra ord en stor outnyttjad potential inom maskinbetjäning. LADDA FÖR STORMÄSSAN På Elmia Produktionsmässor som går 12-15 maj 2020 kommer automation och robotik att blomma ut ännu mer. Elmia Automation är en växande del av de fem parallella mässorna och där exponeras det senaste inom området. Sätt en bock i kalendern, för den vill du inte missa! Charlotta Hörnqvist


Vi har representerat BISON sedan 1989 e kar ritt r f ö ic ett och l f har k akt av Europas största lager av BISON-chuckar! l s ä r st , så g, f ige e B 45 da er v 5. .l 1 ma m S k m o sa in i v

Wogaard Coolant Saver är enkel att installera och kräver nästintill inget underhåll. Den drivs av maskinens kylvätskepump, så ingen elinstallation krävs.

Wogaard Coolant Saver Reducerar kostnaden för kylvätska och olja. Fördel för hälsa och miljö • Upp till 50% besparing av kostnaden för kylmedel - Reducering av påfyllning

• Upp till 90% besparing för tömning - Reducering av kostnaden för tömning av kylmedel

• Värdet för spån - Bättre pris för spån utan kylmedel

• Lättare att städa - Ingen kylvätska utanför maskinen eller läckage på golv

• Personalkostnad - Ingen arbetstid för att tömma spånbehållaren på vätska eftersom det sker automatiskt. - Behöver endast tömma behållaren på spån

• Miljö - Återvinning av kylvätska - INGEN extern strömkälla behövs och inget läckage utanför maskinen.

Beställ vår produktkatalog! Produktkatalog 106 är fullspäckad med nyheter och en översiktlig presentation av Skandinaviens mest kompletta leverantör av hållande verktyg. Behöver du mer hjälp? Konsultera våra erfarna säljare, de kan hållande verktyg på sina fem fingrar!

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se www.svenskverkstad.se

39


JOBBFORUM

Höganäs AB prisas för sitt jämställdhetsarbete Industrins jämställdhetspris 2019 går till Höganäs AB. De prisas för sitt omfattande och strategiska arbete för ökad jämställdhet både på företaget och i branschen som helhet. Priset delades ut av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under Industridagen i Sandviken. Metallpulvertillverkaren Höganäs tilldelas 2019 års pris av Industrins jämställdhetspris. En utmärkelse som Industrirådet delar ut till företag som har genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Fredrik Emilson, vd för Höganäs, gläds över priset och menar att utmärkelsen är ett kvitto på att företagets jämställdhetsarbete är på rätt väg. Vi är övertygade om att jämställdhet är det bästa för Höganäs och vår förmåga som företag. Vi ska vara öppna för alla, oavsett kön, fysik eller bakgrund; diversifiering ger helt enkelt en bättre arbetsplats, säger Fredrik Emilson. Därför anpassar vi kontinuerligt den fysiska arbetsmiljön och strävar efter att medar40

www.svenskverkstad.se

betarna ska ha balans mellan arbete och privatliv. Det här priset inspirerar oss att fortsätta på den inslagna vägen. Höganäs har satt upp konkreta mål för deras jämställdhetsarbete. Idag är 16 procent av medarbetarna kvinnor på företaget. Målet är att det minst ska vara 25 procent till 2021. Att Höganäs arbetar mot mätbara mål bevisar att de jobbar fast målmedvetet för att uppnå en jämnare könsfördelning. Det tillsammans med företagets konkreta och kontinuerliga insatser för att främja jämställdhet ligger till grund för att Industrirådet tilldelar Höganäs Industrins jämställdhetspris 2019, berättar Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör och vd på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. Höganäs jämställdhetsarbete visar att en bred palett av satsningar ger resultat. Det handlar bland annat om nätverk för kvinnorna på företaget, projekt som identifierar hinder och möjliga lösningar för att öka andelen kvinnor samt att de lyfter kvinnorna vid rekryteringsmässor och i andra kanaler, säger The-

rese Svanström, kanslichef på Unionen. Insatser som främjar jämställdheten på det egna företaget, men som även syftar till att skapa intresse för branschen i stort. Juryns motivering: ”Industrins jämställdhetspris 2019 går till ett företag som tar krafttag för ökad jämställdhet. Företaget arbetar strategiskt och på bred front för att öka jämställdheten inom det egna företaget men även i branschen som helhet. De arbetar med konkreta aktiviteter och mot mätbara mål. Bland deras arbete hittar vi insatser som översyn av rekryteringsprocesser, att synliggöra kvinnor på företaget och att underlätta balansen mellan privatliv och arbetsliv. Vinnaren av Industrins jämställdhetspris 2019 är Höganäs AB.”

Fakta om Industrins jämställdhetspris • Industrins jämställdhetspris delas ut av Industrirådet till industriföretag som har genomfört intressanta insatser för ökad jämställdhet. Priset delades ut första gången 2012.


Ny chef för Customer Service på KUKA KUKA Nordic stärker sin organisation och tillsätter Emanuel Hauptmann som ny Manager Customer Service. Han efterträder Conny Olsson som går i pension efter nio på KUKA. Emanuel Hauptmann kommer att ingå i KUKA Nordics ledningsgrupp och han blir ansvarig för företagets eftermark- Emanuel Hauptmann. nadsavdelning som säljer och leverar tjänster i frågor som rör service, simulering, programmering samt utbildning. Han kommer närmast från en liknande tjänst på Volvo Bussar, där han även arbetade med utveckling av digitala kundlösningar. – Vi är glada att kunna hälsa Emanuel välkommen till oss. Han blir ett värde-fullt tillskott för oss och våra kunder och en drivande kraft i vårt fortsatta utvecklingsarbete av customer serviceområdet, konstaterar Jonas Glimdén, vd för KUKA Nordic. Peter Kalnak.

NY I INDUSTRIN – EN KOSTNADSFRI WEBBUTBILDNING

Peter Kalnak blir 3nines nya säljare i Norden 3nine AB välkomnar Peter Kalnak som Account Sales Manager för södra Sverige och Danmark från och med 1 september. Peter har en lång erfarenhet inom industrisektorn där han har arbetat som produktionschef på Specma AB och som försäljningschef på Dormer tools. Dessutom har han över tio års erfarenhet som CNC-operatör. – Detta är nästa steg mot att expandera i Norden och uppnå de uppsatta målen. Jag ser fram emot att arbeta med Peter och till ett hektiskt år framöver, säger André Nordgren, Sales Manager Norden.

När pratar ni om risker på jobbet? Många olyckor sker den första timmen, dagen eller veckan på en arbetsplats och den största skaderisken är okunskap. Förebygg olycksfall och skador genom att utbilda dina nyanställda.

Läs mer och anmäl dig på nyiindustrin.se www.svenskverkstad.se

41


JOBBFORUM

Vd-skifte på Colly Verkstadsteknik AB Efter närmare 16 år som vd för Colly Verkstadsteknik AB, lämnar jag nu över ansvaret till vår nuvarande Säljchef, Conny Erixon. Conny tar över som vd för Colly Verkstadsteknik fr.o.m. den 1 oktober 2019. Min egen roll blir att verka som resurs till Conny och företaget i stort fram till juli 2020, då jag tar steget in i pensionärslivet. Jag har fullt förtroende till att Conny kommer driva företaget på ett utvecklande och lönsamt sätt, med stort fokus på våra kunder och leverantörers behov och önskemål idag och i framtiden. Conny har lång branscherfarenhet, varav de senaste 17 åren hos Colly Verkstadsteknik där han verkat som både distriktsäljare, produktchef samt säljchef under de senaste åren. Vill redan nu passa på att tacka för 16 fantastiska år som vd med många gläd-

42

www.svenskverkstad.se

Per Joelsson (t.h.) tillsammans med sin efterträdare på vd-posten, Conny Erixon.

jeämnen, utmaningar och fina relationer som följd. Önskar Conny lycka till i sin nya

roll som vd för Colly Verkstadsteknik AB.


Ola Tengroth blir ny vd för Lesjöfors

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors har i flera årtionden växt internationellt och uppvisat en stark, lönsam tillväxt under ledning av Kjell-Arne Lindbäck, som går i pension efter årsskiftet. Ny vd blir Ola Tengroth. Ola Tengroth tillträder den 1 januari 2020. Han är 55 år och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han har senast varit vd och delägare i Kemetyl. Dessförinnan arbetade han i industriföretag som Univar, BASF och SKF och har haft ledande positioner de senaste 25 åren. Lesjöfors är Beijer Almas största dotterbolag. Under Kjell-Arne Lindbäcks ledarskap har Lesjöfors utvecklats till en stark, lönsam verksamhet med 1 700 anställda i 15 länder. Företaget är idag störst i Europa inom eftermarknad/chassifjädrar och en av få globala tillverkare av kundanpassade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. – Under Kjell-Arnes 22 år som vd har Lesjöfors blivit ett världsföretag. En förklaring är det gedigna affärsmannaskapet, där kombinationen av väl genomförda förvärv och entreprenörsanda skapat stora värden åt Beijer Alma och alla dess aktieägare. Det har varit ett privilegium att få jobba med en så framgångsrik industriledare under min tid i Beijer Alma. Å styrelsens och alla medarbetares vägnar tackar jag Kjell-Arne för hans fina insatser under alla år, säger Beijer Almas vd och koncernchef Henrik Perbeck.

RISE Processums vd i ny roll

Magnus Hallberg avgår som vd för RISE Processum, ett delägt dotterbolag till RISE Research Institutes of Sweden. Den 1 januari 2020 blir han chef för en nybildad avdelning där RISE samlar sin kompetens inom området bioraffinaderi och energi. RISE Processum blir en del av denna avdelning. För att fokusera på övrig verksamhet inom RISE inför den bredare satsningen väljer Magnus Hallberg att kliva av vd-rollen. Tillförordnad vd för RISE Processum från 1 oktober till dess att ny vd är på plats blir Karin Johnson som idag är Forskningschef för RISE Processum. Karin Johnson disputerade i organisk kemi vid University of Southampton 2003 och har bland annat bakgrund som läkemedelskemist vid AstraZeneca innan hon kom till RISE Processum 2015. – Med kraftsamlingen av kompetenser som vi gör i den nya avdelningen kan vi skapa mer värde för våra kunder. RISE Processum blir en del av denna avdelning. Under senare år har RISE Processum alltmer tagit rollen som regionalt klusternav för skoglig forskning och innovation i Västernorrland och Västerbotten. Jag är övertygad att denna position kommer att bestå under ledning av Karin Johnson, säger Marco Lucisano, ordförande i RISE Processum.

www.svenskverkstad.se

43


JOBBFORUM

Petter Bedoire ny teknikchef på Saab Saab har utsett Petter Bedoire till ny teknikchef (Chief Technology Officer, CTO). Petter Bedoire tillträder sin tjänst den 1 november. Petter Bedoire har arbetat på Saab sedan 1995 och har innehaft ett flertal ledande positioner, senast som biträdande chef på Saabs affärsenhet EW (Electronic Warfare) Systems inom affärsområdet Surveillance. – Jag ser fram emot det här uppdraget som i mycket handlar om att maximera nyttan av de stora investeringar Saab har gjort och gör i forskning och utveckling. Vi ska fortsätta att driva innovation och forskningssamarbeten för att på bästa sätt tillgodose våra kunders framtida behov, säger Petter Bedoire. Som teknikchef kommer Petter Bedoire att leda och koordinera Saabs forskning och utveckling för att säkerställa att Saab även fortsättningsvis ligger i teknologisk framkant. Petter Bedoire kommer att rapportera till Christian Hedelin, strategichef på Saab. – Vi ser stora möjligheter i införandet av banbrytande teknologier. Petter är, med sin erfarenhet inom mjukvaruintensiv plattformsutveckling, perfekt att leda Saab in i framtiden, säger Christian Hedelin.

Mikael Leksell..

Mikael Leksell ny vd för Siemens i Sverige och Norden Mikael Leksell blir ny vd för Siemens i Sverige och Norden. Han kommer närmast ifrån en global roll som chef för affärsområdet Process Industry Solutions på Siemens Digital Industries. Mikael tar över efter Ulf Troedsson som lämnar sin roll den 1 oktober för stanna kvar i en rådgivande roll fram till april 2020 då han går i pension. Efter 35 år på Siemens går nu Ulf Troedsson i pension. Han började sin karriär på företagets medtech-division och avancerade till chef för verksamheten innan han för 10,5 år sedan fick rollen som vd för Siemens i Sverige. För sex år sedan utökades ansvaret till att inkludera även Norden. Hans efterträdare Mikael Leksell har även han haft en lång och bred karriär, främst inom Siemens men även externt. De senaste tio åren har han haft rollen som VP Pulp & Paper på Siemens AG följt av SVP Metallurgical Services på Primetals Technologies AG i Österrike. Närmast kommer Mikael från rollen som vd för affärsområdet Process Industry Solutions, som är en del av Siemens Portfolio Companies. – Vi är inne i en intensiv förändringstid inom Siemens. En planerad avknoppning av ett av våra tre operativa bolag, Gas and Power, annonserades i våras och det har en stor inverkan på vår nordiska organisation. Det känns som en bra tidpunkt att lämna stafettpinnen till Mikael nu då Siemens går in i en ny fas, säger Ulf Troedsson. – Ulf har varit med och byggt upp en stark organisation i Norden och affärerna går bra, det är en viktig grund för oss nu när en större förändring är pågående. Jag ser fram emot att få arbeta nära de nordiska marknaderna och kunderna igen, säger Mikael Leksell. Mikael kommer att precis som Ulf rapportera till Klaus Helmrich, global vd för Siemens Digital Industries och medlem i Siemens AG:s ledningsgrupp.

Ulf Troedsson. 44

www.svenskverkstad.se


APPLIKATIONSTEKNIKER TILL DMG MORI SWEDEN AB Sverige och Norge

DMG MORI är en världsledande global koncern som tillverkar spånavskiljande bearbetningsmaskiner. DMG MORI finns representerat över hela världen med fler än 140 försäljnings-och servicecenter med fokus på kundservice, utbildning och teknisk support. DMG MORI utvecklar kontinuerligt trendsättande produkter som maskiner, styrsystem, automationslösningar och har idag över 12 000 anställda globalt.

TJÄNSTEBESKRIVNING Som applikationstekniker på DMG MORI arbetar du med CNC-maskiner, tillverkade och levererade av, DMG MORI. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra utbildningar på CNC -styrda maskiner, delta i kundbesök, göra tidsstudier och testbearbetningar samt köra demo vid mässor mm. Arbetet utförs i regel på plats hos våra kunder men även arbete på mässor och DMG MORIs säljkontor kan förekomma. Du utgår från hemmet och arbetstiden är förlagd till vardagar.

KOMPETENSKRAV/ERFARENHET Vi söker dig som tidigare arbetat med CNC-styrda maskiner som produktionstekniker. Du har kunskaper inom Iso-programmering eller Heidenhain och erfarenhet av CAD/CAM. Du talar och skriver svenska och engelska, har B-körkort och är beredd på att resa fulla veckor med fler än hundra övernattningar per år. Datorvana och kunskaper i Officepaketet ser vi som en självklarhet och vi lägger stor vikt vid att du är lösningsorienterad och har ett tekniskt intresse och vill jobba med teknik.

PERSONLIGA EGENSKAPER För att trivas i rollen som applikationstekniker bör du gilla en resande vardag ute på fältet och du sätter stor vikt vid kundvård och service. Du trivs med att arbeta självständigt med frihet under ansvar men tar hjälp av, och stöttar, ditt team och tycker om att arbeta i projekt med dina kollegor. Du är handlingskraftig och analytisk och en positiv attityd. DMG MORI lanserar ständigt nyheter och innovativa lösningar som sätter din flexibilitet på prov och utmanar dig lära nya saker.

OM DMG MORI SWEDEN I Sverige har DMG MORI ca 45 anställda och omsätter omkring SEK 500 miljoner och nordiskt huvudkontor i Göteborg, Västra Frölunda. DMG MORI erbjuder ett arbete som är självständigt och omväxlande, där du får en bredd i dina arbetsuppgifter och en stor teknisk utveckling. Du jobbar med högteknologiska kvalitetsprodukter på en nordisk marknad. Atmosfären på DMG MORI präglas av ett stort tekniskt kunnande, nytänkande och engagemang. DMG MORI är ett framgångsrikt företag som har en spännande utveckling framför sig där det för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Du kan läsa mer om bolaget på http://se.dmgmori.com eller maila job.sweden@dmgmori.com om du har några frågor!

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

som skickas till: job.sweden@dmgmori.com

SE.DMGMORI.COM www.svenskverkstad.se

45


Miljöteknik

Nytt koncept öppnar för miljövänligare batterier En ny typ av aluminiumbatterier öppnar för storskalig lagring av solkraft och vindkraft. Batterierna är dubbelt så energitäta som sina föregångare, görs av råvaror som det finns gott om och kan troligtvis minska både produktionskostnader och miljöpåverkan. Bakom konceptet står forskare på Chalmers tillsammans med kollegor vid National Institute of Chemistry i Slovenien. – Vår batteriteknologi ger dubbelt så hög energitäthet jämfört med de aluminiumbatterier som är ”state of the art” idag. Dessutom är materialkostnaden betydligt lägre, liksom miljöbelastningen som vi ser den idag. Detta öppnar för storskaliga användningsområden som solcellsparker och lagring av vindkraft, säger Patrik Johansson som är professor vid institutionen för fysik på Chalmers. Aluminium är en metall som teoretiskt kan ge batterier högre energitäthet, samtidigt som det redan finns en etablerad industri för både tillverkning och återvinning. Konceptet skulle dessutom ge markant lägre råvarukostnader, jämfört med dagens litiumjonbatterier. I tidigare aluminiumbatterier har man använt aluminium som anodmaterial och grafit som katodmaterial, men grafit ger ett för lågt energiinnehåll för att skapa battericeller med praktiskt användbar prestanda. I det nya koncept som Patrik Johansson och Chalmers presenterar tillsammans med Robert Dominkos forskargrupp i

I det nya konceptet består anoden och katoden av aluminium respektive ett organiskt material som är uppbyggt av den kolbaserade molekylen antrakinon. Katodmaterialet tar effektivt emot positiva laddningsbärare från elektrolyten. Yen Strandqvist

Ljubljana har grafiten ersatts med ett nanostrukturerat organiskt katodmaterial. Det är uppbyggt av den kolbaserade molekylen antrakinon och har framställts och vidareutvecklats av Jan Bitenc, som gästforskat på Chalmers. Den organiska molekylen i katodmaterialet tar effektivt emot positiva laddningsbärare från elektrolyten – den lösning i vilken joner kan flyttas mellan polerna. – Tack vare att det nya katodmaterialet gör det möjligt att använda lämpligare laddningsbärare, kan batteriet dra bättre nytta av aluminiumets potential. Nu fortsätter arbetet med att hitta en ännu bättre elektrolyt, eftersom den nuvarande innehåller klor. Det vill vi komma bort ifrån, säger chalmersforskaren Niklas Lindahl, som studerat de interna mekanismer som styr energilagringen. Än så länge finns inga aluminiumbatte-

rier på marknaden och de är relativt nya även inom forskningsvärlden. Frågan är då om aluminiumbatterierna kan komma att ersätta litiumjonbatterierna. – Självklart hoppas vi det, men framförallt kan de bli ett komplement och se till att litiumjonbatterierna kan användas bara där de behövs. Än så länge är aluminiumbatterierna knappt hälften så energitäta som litiumjonbatterierna, men vårt långsiktiga mål är att de ska bli lika energitäta. Även om det återstår arbete med både elektrolyten och en bättre mekanism för uppladdning är aluminium i grunden en betydligt bättre laddningsbärare än litium då den är multivalent – vilket gör att varje jon ”kompenserar” för flera elektroner. Batterierna har dessutom potential att bli betydligt mindre miljöovänliga, säger Patrik Johansson.

Säker förvaring av litiumbatterier Nu lanserar DENIOS förvaringsskåp för litiumjon- och litiumbatteriförvaring. Skåpen SmartStore och SafeStore är brandklassade både för utvändig och invändig brand. Skåpen erbjuder optimala förhållanden för förvaring och laddning. Användningen av litiumenergilagring sprids snabbt inom många områden, exempelvis elektriska verktyg, trädgårdsredskap, ficklampor och elcyklar. Fördelarna är låg vikt, snabba laddtider och att de är extremt energitäta. Men den höga 46

www.svenskverkstad.se

energitätheten innebär även risker: batterierna kan skapa en termisk rusning som leder till explosionsartade bränder som sprider sig snabbt. För att minska riskerna vid förvaring av litiumjonbatterier har DENIOS utvecklat litiumjonskåp. Modellerna heter SafeStore och SmartStore och är anpassade för att erbjuda säker lagring och laddning av litiumbatterier under optimala förhållanden. denios.se


»ORIGINALET«

HAINBUCH spännhuvuden [hylsor] är det sanna originalet när det handlar om uppspänningsteknik. HAINBUCH banar väg med sina branschrevolutionerande innovationer – oavsett om det gäller runda SPANNTOP eller sexkantiga TOPlus.

HAINBUCH Svenska AB Kemistvägen 17 · 183 79 Täby · Tel. 08-732 75 50 hainbuch@hainbuch.se · www.hainbuch.se

Ny produkt som ökar din konkurrenskraft

AE-VMS

AE-VMS är en ny pinnfräs i OSG´s A-brand serie. Den nya designen har möjliggjort en kraftigare kärna som gör spånutrymmet något mindre men med en geometri som ger mycket god spånavgång. Detta ger en mycket stabil och ”styv” pinnfräs.

OOLS • ECONO MI SE T CA PO UR

OOLS • ECONO MI SE T CA PO UR

LITY AND M QUA ULT GH I-P HI L,

Fräsen har en 9° positiv skärvinkel. Detta gör att den är otroligt lättskärande i material upp till 45HRC. Man vill också uppleva en betydligt mindre gradbildning, speciellt i rostfria material. www.osgeurope.com

LITY AND M QUA ULT GH I-P HI L,

www.svenskverkstad.se

47


Miljöteknik

Volvo Cars ska radikalt minska sina koldioxidutsläpp som del av en ambitiös klimatplan Volvo Cars lanserar nu en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin, som syftar till att minska koldioxidavtrycket per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Detta är det första, konkreta steget mot att förverkliga Volvo Cars ambition att bli det första klimatneutrala företaget senast 2040. Planen utgör konkreta åtgärder i linje med det globala klimatavtalet från Paris 2015, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer. Volvo Cars ambitioner för 2040 går bortom att ta itu med avgasutsläpp genom fullskalig elektrifiering, ett annat område där företaget ligger i framkant. Man kommer även att ta itu med koldioxidutsläpp i tillverkningen, den bredare verksamheten, leverantörskedjan och genom återvinning och återanvändning av material. Som en åtgärd på kort sikt mot företagets 2040-ambition genomför Volvo Cars ett antal ambitiösa, omedelbara åtgärder i sitt arbete för att minska sitt livscykel-koldioxidavtryck per bil med 40 procent mellan 2018 och 2025. Företaget har också som mål att dess globala tillverkningsnät ska vara helt klimatneutralt år 2040. – Vi transformerar vårt företag genom konkreta åtgärder, inte symboliska löften, säger Håkan Samuelsson, koncernchef. – På Volvo kommer vi därför att ta itu

48

www.svenskverkstad.se

med vad vi kontrollerar, vilket är både vår verksamhet och avgasutsläppen från våra bilar. Och vi kommer att ta itu med det som vi kan påverka genom att uppmana våra leverantörer och energisektorn att ansluta sig till oss för att sträva efter en klimatneutral framtid. För att förverkliga den betydande minskningen med 40 procent av sitt koldioxidavtryck per bil till 2025 har företaget utarbetat ett antal ambitioner för olika delar av sin verksamhet. Det tidigare kommunicerade målet om att 50 procent av försäljningen globalt ska komma från helt elektriska bilar senast 2025 är tufft satt och skulle resultera i en halvering av avgasutsläppen per bil mellan 2018 och 2025. Andra ambitioner på kort sikt inkluderar en minskning med 25 procent av koldioxidutsläpp genererade av företagets leverantörskedja senast 2025, att nya Volvo-bilar ska bestå av 25 procent återvunnen plast senast 2025, samt en minskning av koldioxidutsläppen som genereras av företagets totala verksam-

het med 25 procent, inklusive tillverkning och logistik. Volvo Cars var den första konventionella biltillverkaren att förbinda sig till en fullständig elektrifiering och utfasning av bilar som drivs enbart av en förbränningsmotor. Från och med i år kommer varje ny Volvo att vara elektrifierad och företaget lanserar i dag också sin första helt elektriska bil, XC40 Recharge. Med början från XC40 Recharge kommer Volvo Cars att redovisa det genomsnittliga koldioxidavtrycket under bilens livscykel för varje ny modell. XC40 Recharge är den första bilen i Volvo Cars nya modellserie Recharge. Recharge kommer att vara samlingsnamnet för alla laddbara Volvo-bilar med helt elektrisk och laddhybrid-drivlina. Modellserien Recharge syftar till att ytterligare öka försäljningen av Volvo Cars elektrifierade bilar och via incitament uppmuntra förare av laddhybrid-fordon att använda driftläget Pure så mycket som möjligt.


90° FRÄS MED 4 SKÄREGGAR — Äkta 90° axialfräsning — Skärens höga axiella, positiva geometri generar lägre skärkrafter — Stor rampvinkel — En tättandad fräs med hög produktivitet — Kan användas till många olika fräsapplikationer

SMV Verktyg AB Parkgatan 6, SE-333 31 Smalandsstenar, Sweden +46-371-343-48

verktyg@smv.se

verktyg.smv.se

www.svenskverkstad.se

49


underleverantören

Stålgross – 20 år i stålbranschen

Fullt fokus på plåten

I 20 år har Stålgross levt upp till sitt namn och etablerat sig som en pålitlig stålleverantör till svensk tillverkningsindustri. – Från början var det ren tradingverksamhet, berättar vd Johan Helge. Idag har verksamheten utvecklats betydligt och Stålgross har nischat in sig på ett smalt område. – Håller man sig till ett segment kan man bli riktigt duktig på det. Stålgross är bra på varmvalsad plåt. Det började 1999. I år fyller alltså Jönköping-baserade Stålgross 20 år. Det har varit två decennier av utveckling och med en verksamhet som efter krisen 2008-2009 landade i en klar inriktning som man sedan dess hållit fast vid. Verksamheten byggdes försiktigt upp, utan särskilt omfattande lagerhållning. Man köpte och sålde i samma moment

50

www.svenskverkstad.se

och stålet levererades direkt från tillverkare till kund. – Sedan hyrde vi en lokal i Mariestad, bara några hundra kvadratmeter, berättar Johan Helge. Men den växte vi ur ganska snart. Därför måste vi se oss om efter en egen lokalitet. Det blev en före detta bilspeditionsanläggning i Mariestad, som erbjöd aning-

en mer utrymme; 22 000 kvadratmeter. – Det var ett väldigt offensivt beslut, säger Johan och skrattar till vid minnet. – Det var lite så man kände "vad har vi gett oss in på?". Det visade sig så småningom att det var att ganska klokt beslut ändå. Verksamheten fick fart och utrymmet behövdes. Förra året satte företaget dessutom upp ett stort lagertält på 2 400 kvadratmeter för att få mer plats att lagra material för laserskärning. I huvudsak lagras annars plåt som ska gasskäras utomhus. Det rör sig mest om grov plåt, som kan vara upp till tolv meter långa och tre meter breda bitar, med styckevikter på upp till 15 ton.


Foto: Concret Reklam www.svenskverkstad.se

51


NYTT FOKUS EFTER KRISEN Den verksamhet som dittills i huvudsak riktades till industrin i Sverige, blev global 2006-2007. – Under 2005 drev Kina upp sin expansionstakt enormt och köpte upp stål över hela världen. Det gjorde att det uppstod en bristsituation på de flesta marknader. Under ett par år sålde vi därför material över i stort sett hela världen. Ena året fanns vår största kund i Korea, det andra i Turkiet. År 2008 vände allt. Neråt. – Det var som om någon klippt av telefonsladdarna, säger Johan Helge. Efter krisen togs ett strategiskt beslut; att nischa verksamheten. – Vi hade lite för många affärer av engångskaraktär och jobbade lite för brett utomlands. Därför bestämde vi att dels fokusera på svenska industriföretag och att enbart leverera platta stålprodukter, nämligen varmvalsad plåt. Och det jobbar vi sedan dess med på ett fokuserat sätt. – Det är svårt att vara duktig på alla segment och därför ville vi fokusera på kvalité och ett nischat stålbegrepp, fortsätter Johan Helge. – Håller man sig till ett segment ökar chansen att bli riktigt duktig på det. – I gengäld tvingar det oss att jobba mot större förbrukare. Vi blir inte effektiva mot en kund som köper lite plåt, lite stång och lite rör. Det blir inte kostnadseffektivt. En typisk kund hos Stålgross köper löpande 5-10 ton i stöten. – Vi känner oss trygga i vår nisch. Kunderna kan lita på att vi vet vad vi håller på med. Vi vet vad som kan gå fel och kan lösa problemen snabbt när vi har koll på produkten. MILJÖFOKUS Under de första åren var som sagt Stålgross en tradingverksamhet och stålet köptes upp i framför allt Tyskland och Danmark, varifrån det fraktades direkt till kunderna. – Sedan ett antal år har vi ett starkt samarbete med SSAB som är vår absolut största leverantör idag. De har sina produktionsanläggningar i Sverige och Finland och därifrån kommer huvuddelen av det stål vi säljer till våra kunder. Vi är dessutom certified partner för SSAB:s varumärken Raex och Strenx. – Det är en stor konkurrensfördel att ha 52

www.svenskverkstad.se

Johan Helge, vd Stålgross. Foto: Stålgross

leverans från en tillverkare på hemma– plan, inte minst ur miljösynpunkt. – SSAB har också en väldigt stark ambition att göra stålprocessen miljövänlig och initiativet med Hybrit, att göra stålframställningen fri från koldioxidemissioner, är mycket spännande. Lyckas man med det är det en fantastisk utveckling. – Jag tror det blir avgörande att knäcka miljöfrågorna i framtiden. Och framtiden är ju faktiskt nu! – Det blir snart omöjligt att sälja sina produkter utan att redovisa sin miljöstämpel. Inte bara på konsumentmarknaden utan också business to business. AVVAKTAN PÅ MARKNADEN Johan Helge bekräftar från sin horisont den avmattning man pratar alltmer om just nu, men han använder ett annat ord. – Snarare avvaktan, säger han. De fles-

ta kunderna har fortfarande mycket att göra även om de ser att orderboken börjar krympa något. – Mycket styrs av de stora bolagen och det beror på vad som händer inom framför allt automotive och gruvsektor. – Privatkonsumtionen ligger på en fortsatt hög nivå och jag har svårt att tänka mig att det ska bli några dramatiska förändringar. – Men folk blir osäkra när det pratas om nedgångar och man vet inte vart det ska landa. Det räcker med att det smyger sig in lite osäkerhet, så börjar folk hålla lite på handbromsen... Men än märker man som sagt inte särskilt mycket av nedgången hos Stålgross. Under senaste året har omkring tusen lastbilar, fullastade med stål, lämnat företaget..

Anläggningen i Mariestad har kapacitet för mycket stål. Foto: Concret Reklam

M Harrison


MER PRYLAR

– SAMMA PENG

Opel Vivaro fr. 219.900 kr

exkl. moms

Opel Combo fr. 162.900 kr

exkl. moms

Extra utrustning värd 36.000 kr UTRUSTNING VIVARO DRAGKROK MULTIMEDIA 7” TOUCHSCREEN MED NAVIGATION BACKKAMERA VÄRMARE MED FJÄRRSTYRNING (WEBASTO)

UTRUSTNING COMBO NYCKELFRITT SYSTEM MULTIMEDIA 8” TOUCHSCREEN MED NAVIGATION ADAPTIV FARTHÅLLARE AVANCERAT NÖDBROMSSYSTEM

Erbjudandet gäller utvalda modeller och så långt lagret räcker. Priser är exklusive moms. Combo bränsleförbrukning blandad körning: NEDC: 4,2, WLTP: 5,7 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: NEDC: 110, WLTP: 150 g/km. Vivaro bränsleförbrukning blandad körning: NEDC: 5,9 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: NEDC: 155 g/km Värdena fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon, och de relevanta värdena räknas om till NEDC för att möjliggöra jämförelse, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/11. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. För mer information besök opel.se

www.svenskverkstad.se

53


Nästa generation maskiner och lösningar presenterades på EMO Industri 4.0 är inte längre bara ett diffust begrepp. Det har upprepats som ett mantra i branschen under några år, svävat över metallbearbetningsindustrin som ett väsen alla sträckt sig efter. Nu har det landat i en rad tillämpliga applikationer och smarta lösningar och har blivit en verklighet som industrin lever i på ett alltmer påtagligt sätt. 54

www.svenskverkstad.se

På EMO-mässan fick besökarna ta del av alla dessa lösningar och pusselbitarna faller på plats och skapar den smarta fabriken. Vi befinner oss mitt i digitaliseringseran och det är en spännande resa, som inte bara handlar om smarta lösningar för en ökad produktivitet och effektivitet, utan är också präglat av ett uttalat hållbarhetstänk.


Starkt fokus på ställrumsfunktion Ett samarbete med Colly Verkstadsteknik ger dig kunskap, Foto samtliga bilder: Johan Sköldberg o Mikael Harrison

erfarenhet och ett av marknadens allra starkaste program av ställrumsutrustning. Ordning och reda i processerna ökar produktiviteten och reducerar kostnaderna. Colly Verkstadsteknik erbjuder alla de viktigaste delarna i ställrummet, från rengöring, förvaring och transport till kontroll av spindeldragkrafter. Från HAIMER – världens största tillverkare av hållandeverktyg med en produktion av 4 000 hållare per dag – levereras avancerad balanserings- och krymputrustning, förinställare och verktygshållare. Vi hjälper dig effektivisera dina hanteringssystem och processer för ställrummet. Kontakta oss!

EMO 2019 kommer att gå till historien som mässan då bitarna föll på plats, då digitaliseringen etablerats och då Industri 4.0 gick från begrepp till verklighet. Det är först nu som de senaste årens arbete hos maskintillverkarna, automationsintegratörerna, robotföretagen och innovatörerna landat i applikationer som lever upp till förväntningarna. Framtiden är här.

Colly Verkstadsteknik AB Raseborgsgatan 9, Box 6042, 164 06 Kista Tel: 08-703 01 00 E-post: info@vt.colly.se Webb: www.collyverkstadsteknik.se

www.svenskverkstad.se

55


Sandvik Coromants vd Nadine Crauwels fokuserade mycket på hållbarhet i samband med företagets presskonferens i Convention Center på Hannover Messe.

Hållbarhet präglade också Sandvik Coromants vd Nadine Crauwels anförande i samband med företagets presskonferens i Hannover Messes Convention Center mitt på det stora mässområdet. – Vi har ett ansvar när det gäller hållbarhet och det är också en tydlig strategi för Sandvik Coromant. Vi har som företag ett ansvar gentemot kommande generationer för att de ska få möjligheten att göra sina egna val. Vi har ett krav på oss att agera på ett ansvarsfullt sätt. Crauwels pratade också om den pågående digitaliseringen och den ökande mängd data som genereras och som måste hanteras på olika sätt för att utnyttja all ny kunskap datan ger oss. – Metallbearbetningsindustrin är den sektor som genererar mest data. Det betyder att vi måste säkra kvalitén på den datan. Ju mer data vi samlar, desto bättre beslut kan vi ta och desto större möjligheter har vi att effektivisera processer och därmed reducera avfall. Att reducera avfall står högt på agendan. Hållbarheten kom också igen på ett mer handfast sätt i den 3D-printade, okrossbara gitarr ett team på Sandvik Coromant utvecklat och som Björn Roodzant, vice president marketing & communication, berättade om. Den unika gitarrens hållbarhet har dessutom bekräftats av en framstående gitarrkrossare, nämligen Yngwie Malmsteen. Nadine Crauwel pratade också om Closed Loop Manufacturing, ett koncept som det talas alltmer om och som också säkrar hållbarhet och kvalité i tillverkande processer. Begreppet är myntat av Siemens, som har djupa samarbeten med Sandvik Coromant och som Mats Friberg, vd för Siemens digital industries software, utvecklar längre fram i tidningen. Dr Niklas Kramer fokuserade under sitt anförande på produkter som presenterades i Sandvik Coromants monter på mässan, framför allt borret CoroDrill® DS20, det första vändskärborrskon56

www.svenskverkstad.se

Josef Axelsson och Zoller presenterade ett 20-tal nyheter på EMO, mycket automation.

Hans Sandstedt, Kenson, vid Iemcas senaste stångmagasin som klarar höga hastigheter och snabba omställningar och kan laddas med stänger med diametrar på mellan 10 och 80 mm.


www.svenskverkstad.se

57


ceptet som kan tillverka hål med ett djup på upp till 7xD. Kroppen och skären har en helt ny design och ger förutsägbar spånkontroll och hög borrsjunkningshastighet. – Vi har arbetat totalt sju år för att få fram det här konceptet, berättar Niklas Kramer. VERKTYGEN Sandvik Coromant hade naturligtvis en rad kollegor i branschen utspridda i de många mässhallarna. Här hittar vi bland andra SmiCut som alltid är på plats när det drar ihop sig till EMOmässa oavsett om den arrangeras i Hannover eller Milano. Den här gången tryckte företaget på utvecklingen av FourCut, som nu också finns för avstickning, och hållaren som fungerar både för avstickning och gängning. Michael Gyllhamn på Dorato Tools, vars främsta varumärke är ZCC-CT, presenterade flera nyheter, framför allt skäret XM Chip breaker som klarar höga matningshastigheter, och avslöjade också att han med en ny leverantör kommit in på kuggbearbetning. – Det är helt nytt för oss. Iscar deltog med en stor monter och släppte som vanligt flera nyheter. Företaget slog kanske framför allt på trumman för nya appen Iscar World, ett komplett verktyg för att få access till alla aspekter runt företagets produkter. Håkanssons Sågblad tillhör också stamgästerna på EMO. Här får vi lära oss att sågblad är mycket mer än bara tänder på en klinga... – Vår främsta nyhet på mässan är en helt ny tandprofil för sågning av svårbearbetade metaller, berättar produktspecialist Frank Hansen som var på plats tillsammans med vd Anders Utterstäv och marknadskommunikatör Marita Gustafsson. AUTOMATION OCH ROBOTAR Automation är en av hörnstenarna i modern tillverkning och ett viktigt verktyg för att öka konkurrenskraften hos tillverkande företag. Inslaget av automationslösningar var följaktligen påtagligt och omfattande på mäs�san i Hannover. Inte minst ser vi i allt större utsträckning integrerad automation i maskinerna och nya automationsapplikationer utvecklas av robottillverkare och integratörer. Hos KUKA hittar vi bland annat en robot som beter sig som en bearbetningmaskin. – Vi har använt cnc-mjukvara ganska länge i våra robotar i syfte att använda roboten till exempelvis gradninsgoperationer, sidobearbetning och efterbearbetning, säger Niklas Fager. 58

www.svenskverkstad.se

Produktspecialist Frank Hansen, Marita Gustafsson, marknadskommunikatör och vd Anders Uttersäv i Håkanssons Sågblads monter.

Michael Gyllhamn, vd Dorato Tools, i ZCC-CT:s monter med nya skäret XM Chip Breaker i bakgrunden. Ett skär som klarar 400 skärmeter i minuten.

I Iscars monter sattes ljuset i första hand på appen Iscar World.


HIGH-SPEED

MILLING MACHINES

®

www.solectro.se

email: solectro@solectro.se

tel +46 40 536600 www.svenskverkstad.se

59


Håkan Sars och Index-Traub fokuserade på mässan bland annat på konceptet Xw­orld .

DMG MORI är mässans riktigt stora enskilda utställare, som år efter år tar hela hall 2 i besittning. Maskintillverkaren storsatsar på EMO Hannover och får också enormt många besökare i sin hall under hela veckan. Här en bild från ett av många föredrag, där just nu Celos behandlas på den stora skärmväggen.

Tomas Berg, vd för Schunk Intec, slår ett slag för det elektriska skruvstycket, en produkt som är helt i linje med digitaliseringen. 60

www.svenskverkstad.se

Men framför oss har vi en robot som fräser på ett motorblock. – Den stora utmaningen för en robot är att vara tillräckligt noggrann i och med att den har sex axlar. Den andra utmaningen är att den aldrig blir så stabil som en fräsmaskin. Men KUKA har lyckats. – Typiska kunder kan vara de som har egna gjuterier, som Xylem eller Ljunghäll. Det kan också vara de som har efterbearbetning och som vill spara cykeltider i sina maskiner, säger Niklas Fager. Automation var också främst hos Zoller, som visade 20 nyheter på EMO-mässan. Bland annat en helt automatiserad förinställningsprocess och logistiklösning ”ZOLLER CORA” (Collaborative Robot Assistant). Verktygen monteras ihop och förses med nya skär/verktyg av en person som sedan lämnar över dem till en robot som i sin tur ser till att de blir uppmätta och levererade ut i verkstaden till respektive bearbetningsmaskin. En mycket tidsbesparande och innovativ lösning för verktygshantering. Zoller visade också upp nästa generations mjukvara, Pilot 4, där fokus i utvecklingsarbetet har legat på än mer användarvänlighet och enkelhet. Den ersätter från och med nu Pilot 3. VID SIDAN OM ROBOTARNA Hos Schunk är automation och verktygen för att bistå automationen och robotarna med rätt gripdon och hållare i fokus, även om Tomas Berg, vd Schunk Intec, tycker att robotarna får väldigt stor dominans och ofta tar uppmärksamheten från andra smarta lösningar. Ett elektriskt skruvstycke, till exempel. – När man nu kan gå in i processen och jobba med elektriska produkter kan man styra processen på ett helt annat sätt. Det här stycket kan kopplas samman med till exempel en robot, ett intelligent gripdon. – När gripdonet hämtar detaljen vet man redan hur långt det är eller vilken diameter det har. Då kan man förinställa det elektriska skruvstycket redan innan produkten kommer dit. Då har man kapat cykeltider, man har säkrat upp processen. MASKINERNA Hos maskinleverantörerna hittar vi en rad lösningar med digitalisering som gemensam nämnare. Håkan Sars på Index Traub presenterar företagets digitala produktionslösning Xworld. – Här samlas allt som Index tagit fram kring digitaliseringen, säger Sars. Uppbyggt i olika delar från konstruktion i Cad/Cam via hjälpsystem för programmering och simulering, maskinkontroll


ww w. ad va nc ed en gin ee rin g.s e

25 & 26 mars 2020 | Åbymässan | Göteborg

Jobbar du med produktutveckling inom verkstadsindustrin? Är din utmaning att veta hur ny teknik kan användas i ditt jobb?

UPPTÄCK MÖTESPLATSEN FÖR PRODUKTINNOVATION & TJÄNSTER INOM VERKSTADSINDUSTRIN

www.svenskverkstad.se

61


62

som monitorerar processerna och förutser service och så vidare. Index Traub presenterade också flera maskinnyheter, bland annat sex- och åttaspindliga maskiner. – Med en sexspindlig svarv kommer man ner på en sjättedel av stycktiden mot en vanlig maskin. I Soraluce-montern hittar vi Pierre Huss från Stenbergs intill en stor fräsmaskin. – Den här tillhör de mindre i klassen, konstaterar Pierre Huss och berättar att maskinerna från Soraluce kompletterar fräsprogrammet från en annan agentur, Ibarmia. – Ibarmia har vi bara haft ett år, men där har vi hittat en väldigt flexibel tillverkare och kompletterar Soraluce-programmet bra. Stenbergs stora märke, Okuma, presenterade nyheter med integrerad automation, något som ligger i tiden. Henrik Olsson och hans HAAS-maskiner är också automationsorienterade. – Vi satsar mycket på lätthanterlig automation och har bland annat gått in på automationsdelen med enkla portalrobotar. Ofta är sexaxliga robotar lite overkill när detaljer bara ska plockas i och ur maskiner. Vi har bland annat en helt ny automationslösning, en färdig cell, treaxlig, till ett väldigt lågt pris. Den tror vi på.

De drygt 2 000 utställarna på mässan besöktes i år av 117 000 besökare. Siffran visar på en nedåtgående trend. Förra gången, 2017, besökte 130 000 EMO i Hannover. Fyra år tidigare var de hela 145 000.

Sebastian Schuster och Niklas Fager, KUKA, kunde presentera flera spännande robotlösningar.

Henrik Olsson, vd på Edströms framför en nyhet från HAAS; UMC 500 SS.

www.svenskverkstad.se

Nu dröjer det ända till 2023 innan det blir någon EMO i Hannover. Nästa gång, 2021, arrangeras mässan nämligen i Milano.

Pierre Huss, Stenbergs, framför ett av företagets varumärken, Soraluce, närmare bestämt en ny fräsmaskin, FP8000.


SERVICETEKNIKER TILL DMG MORI SWEDEN AB SYDÖSTRA SVERIGE

DMG MORI är en världsledande global koncern som tillverkar spånavskiljande bearbetningsmaskiner. DMG MORI finns representerat över hela världen med fler än 140 försäljnings-och servicecenter med fokus på kundservice, utbildning och teknisk support. DMG MORI utvecklar kontinuerligt trendsättande produkter som maskiner, styrsystem, automationslösningar och har idag över 12 000 anställda globalt.

TJÄNSTEBESKRIVNING Som servicetekniker på DMG MORI arbetar du med CNC-maskiner levererade av DMG MORI. Arbetsuppgifterna innefattar akutservice, felsökning, förebyggande underhåll, installation och uppstart av nya maskiner. Arbetet utförs på plats hos våra kunder vilket medför mycket resor i tjänsten. Du utgår från hemmet och arbetstiden är förlagd till vardagar.

KOMPETENSKRAV/ERFARENHET Vi söker dig som tidigare arbetat som operatör eller arbetat med CNC styrda maskiner i någon form. Det är även mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom el, hydraulik, felsökning, mekanik, eller styrsystem då kravet är kunskap om något av dessa, Heidenhain, Siemens, Fanuc och/eller Mitsubishi styrsystem. Flytande kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift samt B-körkort krävs och vi ser gärna att du har erfarenhet av resande arbete sedan tidigare. Stor vikt läggs vid grundläggande tekniskt intresse och drivkraft.

PERSONLIGA EGENSKAPER För att trivas i rollen som servicetekniker bör du tycka om en resande vardag ute på fältet, att bemöta företagets kunder på ett positivt och kundvårdande sätt och att varje dag bidra med positiv energi till dina kollegor. Du drivs och motiveras av ett varierat arbete med frihet under ansvar. Du är handlingskraftig, fattar självständiga beslut, har en analytisk förmåga och en mental flexibilitet. Samarbete är något som kommer naturligt för dig och trots att du är van vid att arbeta självständigt är du en teammänniska som delar med dig av information till dina kollegor.

OM DMG MORI SWEDEN I Sverige har DMG MORI ca 45 anställda och omsätter omkring SEK 500 miljoner och nordiskt huvudkontor i Göteborg, Västra Frölunda. DMG MORI erbjuder ett arbete som är självständigt och omväxlande, där du får en bredd i dina arbetsuppgifter och en stor teknisk utveckling. Du jobbar med högteknologiska kvalitetsprodukter på en nordisk marknad. Atmosfären på DMG MORI präglas av ett stort tekniskt kunnande, nytänkande och engagemang. DMG MORI är ett framgångsrikt företag som har en spännande utveckling framför sig där det för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Du kan läsa mer om bolaget på http://se.dmgmori.com eller maila job.sweden@dmgmori.com om du har några frågor!

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

som skickas till: job.sweden@dmgmori.com

SE.DMGMORI.COM www.svenskverkstad.se

63


Smart Clamping & Gripping från Schunk Under mottot "Empowering Machines & Operators" presenterade SCHUNK framtiden för gripsystem och uppspänning i modern produktion. En sak är säker: De mekaniska lösningarna idag kommer att vara smarta i morgon. Bland pionjärerna är verktygshållaren iTENDO med sensorer, världens första precisionsverktygshållare för realtidsprocessövervakning och kontroll av maskinverktyg, som hedrades med MM Award vid EMO. Den kan användas för att upptäcka vibrationer, skrapmärken och verktygsfel och anpassar processen direkt och helt automatiskt. Verktygshållaren med sensorer möjliggör fullständig dokumentation av process-stabiliten, realtidskompatibel kontroll av varvtal och matningshastighet, obemannad gränsvärdeövervakning samt upptäckt av verktygsbrott. SCHUNK demonstrerade hur detta kan vara framgångsrikt med praktikbaserade pilotapplikationer som gav en uppfattning om dess bredd, där iTENDO kan användas. Tillämpningar sträcker sig från klassiska fräsningsapplikationer till grad-

ning med borstar. Speciellt när det gäller processer med svåra fluktuationer på grund av material- eller omgivningsförhållanden, vid produktion av premiumdelar och processer med hög grad av verktygsslitage, kommer iTENDO verkligen till sin rätt. INBYGGD INTELLIGENS Ytterligare höjdpunkter var snabbväx-

lingsmodulen VERO-S NSE-S3 med sensorer, PRISMOs nya tillbehör som möjliggör ställ av kast och vinkelfel med tusendelsprecision samt det smarta långslagiga gripdonet EGL. Gripdonet presenterades för första gången med ett plug - & - work system för kollaborativa robotar från Universal Robots. schunk.com/se

Fler besökare än tidigare i Mazaks monter Mazak kan se tillbaka på en mässa med en ökning av besökare i montern med ca 5% jämfört med 2017-års siffror. 27 maskiner och 15 olika automationslösningar ställdes ut. De mest populära maskinerna i montern var bland annat den nya CV5-500, en instegsmodell för 5-axlig bearbetning som är designad och byggd i Europa speciellt för Europeiska marknaden samt den senaste generationen INTEGREX i-H. Utöver detta visades stort intresse för Mazaks nya styrsystem Smooth Ai som ger användaren teknologi inom Artificiell Intelligens samt den nya den spännande lösningen med QuickTurn 250MSY som kombinerats med en RoboJob automationslösning. Mr. Richard Smith, Europena Group Managing Director på Yamazaki Mazak säger: – Vi såg en väldigt positiv ökning av monterbesökare under mässan jämfört 64

www.svenskverkstad.se

med 2017 samt en fantastisk nivå av maskinordrar över hela spannet. Från den feedback vi fått från besökarna kan vi klart konstatera att vårt fokus på turnkey-automation, instegsmodeller, såsom CV5-500 och artificiell intelligens har varit något som verkligen skapat ett stort intresse hos kunder runt om i Europa och gjorde mässan till en enorm succé för oss. Under mässan bekräftade också Ya-

mazaki Mazaks President, Mr Takashi Yamaski, att företaget fortsätter med att uppgradera produktionsenheten i Worcester, Storbritannien till full iSMART Factory™ status, Mazaks högsta nivå av Industri 4.0. – Europa står för 30% av vår globala försäljning och det är i nuläget vår största och bäst presterande marknad. ravema.se


För komplex 5-axlig bearbetning

Omgående leverans från vårt lager

Redo för den fjärde industriella revolutionen Industri 4.0 AXILE G8 design är konstruerad med en avancerad gjuten portalkonstruktion som ger den mest kraftfulla strukturen för att uppnå maximal precision vid simultan 5-axlig bearbetning. • Högsta kvalitet till fördelaktigt pris • Motorspindel från Kessler 18 000 / 20 000 v/min • Kessler bord Ø 800 mm A=100 v/min, B=80 v/min Bordsbelastning max 1 300 kg • Styrsystem Heidenhain, Siemens, Fanuc.

.se

skin

ka

.me

w ww

a nam

Kontakta oss för mer information om våra maskiner och tjänster. Ring 019-19 79 90 så tar vi fram en optimal maskinlösning. www.mekanamaskin.se

www.svenskverkstad.se

65


För att göra inställning av utvändiga brotschar för små diametrar mycket enklare, är EA-systemet integrerat i en avtagbar kassett.

Enklare handhavande av utvändiga brotschar för små diametrar Finbearbetning av små utvändiga diametrar görs för det mesta med någon typ av slipprocess. Utvändig brotschning är ett intressant och kostnadseffektivt alternativ till slipning. Om t.ex en IT6 tolerans behöver bearbetas i en svarv med serieproduktion, kan utvändig brotschning med ställbart skär och stödlister vara ett säkert alternativ för slipning som får jobbet gjort. Detta kräver att verktygsdiametern och släppningen på skäret ställs in väldigt noggrant. EA-systemet kan användas med skär som har 6 eller 4 skäreggar. collyverkstadsteknik.se

Centrotex S – Hainbuch lanserar litet snabbväxlingssystem Hainbuch sätter standarden med det nya Centrotex snabbväxlingssystemet. Det beprövade systemet finns nu också tillgängligt i en version för mindre spindlar. Därför är Centrotex S idag det minsta systemet på marknaden för montering av uppspänningsverktyg. Med en diameter på endast 224 mm är den det idealiska snabbväxlingssystemet för maskiner med litet bearbetningsutrymme. INGA KOMPROMISSER Adapterns repeterbarhet på ≤ 0,002 mm – utan att man behöver rikta in – gör att den senaste versionen av Centrotex snabbväxlingssystem uppfyller även de strängaste krav. Maskinadaptern monte-

AXILE visade Smart Manufacturing

Buffalo Machinery ställde ut sina Premium 5-axliga vertikala bearbetningsmaskiner från AXILE. G6 Robot presenterade en innovativ automatisk lösning som kan öka autonomin och flexibiliteten för slutanvändare. Den nya ATC-designen av G6 kan erbjuda en smidigare bearbetningsförmåga. DC12-maskinbearbetningsmaskiner med dubbel kolonn, DC12 imponerade på många besökare med sin höghastighetsbearbetningsförmåga för kraftig skärning. G8 MT med fräsfunktion och som integreras med ARTTM-systemet, ett alternativ för flygindustrin. Många besökare var mycket intresserade av AXILE G6, G6 Robot och DC12 och G8 MT och gav positiv feedback på de maskiner som visades. mekanamaskin.se 66

www.svenskverkstad.se

ras på spindeln och uppspänningsverktyget som har en motsvarande adapter kan bytas mot ett annat uppspänningsverktyg på några minuter. Det gör att du kan sluta bekymra dig om långa växlingstider. De viktigaste fördelarna: • Gränssnitt mellan maskin och uppspänningsverktyg • Bara en radiell låsskruv • Passar för spindelnos A2-5, A2-66, AP140 och AP170 • Repeterbarhet ≤ 0,002 mm på adapter – utan att man behöver rikta in • Ergonomisk hantering • Skyddad mot smuts Monteq-växlingsfixturen kan användas för tyngre uppspänningsverktyg, vilket underlättar hanteringen ytterligare. hainbuch.se


Den enda svenska tillverkaren av bandsågblad i bimetall

1944-2019 order@hakansaw.com · 0532-616 40 · www.hakansaw.com www.svenskverkstad.se

67


COSEN premiärvisade klingkap på EMO i Hannover

Den nya designen och färgsättningen har nu slagit igenom på samtliga modeller. Bland nyheterna sticker annars nya klingkapen CC-150 ut, det var första gången som den visades i Europa. Utöver CC-150 finns modellerna CC-70, CC-100, CC200, CC-230 och CC-260 på programmet, Dessa har extremt höga hastigheter på sågklingan, upp till 4000 rpm vilket gör dem till de snabbaste på marknaden. maskinfransson.se

Hedelius premiärvisade ACURA 85 HEDELIUS visade 6 intressanta maskiner. Storsäljaren ACURA 65 visades i EL-utförande med palettrobotsystem BMO Platinum 50 samt Hedelius utrymmeseffektiva standbymagasin som utökade antalet verktygsplatser med ytterligare 180 utöver de 65 som ingår som standard. Nya större ACURA 85 visades också, en 5-axlig maskin med XYZ 900 x 850 x 700 mm och 80 verktygsplatser som standard. ACURA 85 var försedd med en 50 kW spindelmotor och visade tuff fräsning och borrning i verktygsstål. Två 5-axliga maskiner ur TILTENTA-serien visades också, TILTENTA 7-2600 och TILTENTA 9-2600. Utöver det fanns även FORTE 65 och FORTE 85 på plats, 3-axliga versioner av motsvarande ACURA-modeller. maskinfransson.se

En ny generation gnisttråd Berkenhoff har utvecklat och patenterat en ny generation gnisttråd som visades upp på EMO i Hannover. Patentet TRIMPAC är en nyutvecklad teknik för att belägga tråd på och står för ”Triple Impact Sheath”, tre höljen och tre effekter i ett. 1. Tråden har ett tunt oxidlager som förbättrar gnistkvaliteten. 2. Ett zinkrikt hölje som ökar gnisthastigheten och slitstyrkan. 3. Speciell struktur på ytskiktet som har en positiv effekt på gnistegenskaperna och kvalitén på snittet. Resultatet är gnisttråden Gapstar® ONE med betydligt högre gnistprestanda än alla tidigare trådtyper ifrån Berkenhoff. Gapstar® ONE kan användas i alla typer av gnistmaskiner. skarpverktyg.se

1:a november lanserar vi flera nya produkter! Vi utökar vårt sortiment med Svart Shark, verktyg för avstickning och spårsvarvning, längre Hydra-borrkroppar, nya sorter av roterande filar, med mera. Missa inte detta! Simply Reliable. www.dormerpramet.com 68

Svensk Verkstad Oktober 2019 2.0.indd www.svenskverkstad.se

1

2019-10-10 13:31:23


CoroDrill® DS20

Så här ser Innovation ut

Efter år av forskning, utveckling och kundtester är vi övertygade – CoroDrill® DS20 är verkligen marknadens bästa vändskärsborr för korta hål. Konceptet består av nya konstruktioner för både borrkropp och skär. Det ger överlägsen tillförlitlighet och förutsägbarhet med oöverträffade borrsjunkningshastigheter för borroperationer med 4–7×DC. CoroDrill® DS20 är det första vändskärsborret att nå håldjup på upp till 7×DC – utan behov av pilotborrning – vilket minskar cykeltiden och kostnaden per hål. Vi är stolta över att kunna bjuda in dig att upptäcka den nya standarden för vändskärsborrning – CoroDrill® DS20. www.sandvik.coromant.com/corodrillds20

www.svenskverkstad.se

69


MASKIN o VERKTYGSdelen

Första vändskärsborret för håldjup på 7xD är beroende av varandra. Resultatet är förbättrad bearbetningssäkerhet genom lägre och balanserade skärkrafter, särskilt vid ingång av hål. Användare får då lägre kostnad per hål, en möjlighet att borra djupare och dessutom lägre ljudnivåer.

Vändskärsborret CoroDrill® DS20 ger tillförlitlighet och förutsägbarhet – för längre livslängd i applikationer på 4–7xD Borret CoroDrill® DS20 från specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant är det första vändskärborrskonceptet som kan tillverka hål med ett djup på upp till 7xD. Borret, där kroppen och skären har helt ny design, ger användarna tillförlitlig, förutsägbar spånkontroll och enastående borrsjunkningshastighet i alla 4–7xD-applikationer. Vändskärsborren 4–5xD CoroDrill DS20 ersätter de befintliga verktygen CoroDrill 880 och CoroDrill 881. De nya borren förbättrar livslängden med upp till 25 % och produktiviteten ökar med upp till 10 %, beroende på materialet i arbetsstycket. 6–7xD-varianterna är ett helt nytt sortiment vändskärsborr från Sandvik Coromant. Som ett komplement till nylanseringen introducerar företaget ett nytt modulärt borrningsgränssnitt (MDI) som fungerar som en koppling mellan borret och adaptern. MDI finns i skafttyperna Coromant Capto® och HSK, och ger hög precision, utmärkt centreringskapacitet och minskad lagerhållning. Vändskärsborret CoroDrill® DS20 är både mångsidigt och kostnadseffektivt. Det ökar livslängden och produktiviteten

i nästan alla material i olika arbetsstycken jämfört med andra klassledande koncept som finns på marknaden idag. Dessutom behövs ingen pilotborrning. 3 X SÅ SVÅRT – De viktigaste faktorerna vid borrning av djup på mer än 5xD är bland annat kontrollerade skärkrafter, säker spånavgång och bra centreringskapacitet, förklarar Håkan Carlberg, Senior R&D Engineer, Indexable Drilling på Sandvik Coromant. Att gå från ett 5xD-borr till ett 7xD-borr ökar den teoretiska svårigheten ungefär tre gånger på grund av en ökad tendens till utböjning. Vid utformning av ett CoroDrill DS20 7xD-borr krävs noggrann avvägning av ungefär 50 parametrar som alla

BÄTTRE STYVHET ÄN NÅNSIN Borrkroppen är stark och utmattningstålig med bättre styvhet än vad som någonsin uppnåtts tidigare, och spånkanalformerna är individuellt utformade för varje enskild borrstorlek och varje skär. Dessa faktorer bidrar till mindre vibrationer, förutsägbara skärförslitningar och förbättrad livslängd. Dessutom minskar nästa generations ”dubbelstegsteknik” ingångsskärkrafterna med upp till 75 %, jämfört med CoroDrill 880-verktyg. Detta gör att centreringsmöjligheterna förbättras. En stark skärkon-

Iscar gör avstickande revolution ISCAR MULTI-F-GRIP är ett revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen, framtaget för ökad produktivitet MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4 skärlägen för TANG-GRIP och DO-GRIP-skär i skärstorlek 2–5 mm. Framtaget för avs70

www.svenskverkstad.se

tickning upp till Ø120 mm. • Enastående stabilitet • VIbrationsfri avstickning även på stora diametrar • Förbättrar skärlivslängden, ytfinheten och rakheten på arbetsstycket tack vare den robusta konstruktionen • Spar material tack vare möjlighet till mindre skärbredd jämfört med befintliga system. • Garanterar hög produktivitet, speciellt vid användning av TAG NHF-skäret som


Använder du rätt skärvätska? Vi hjälper dig välja rätt!

struktion och bulkstyrka ger extra seghet: Det finns nämligen fyra faktiska skäreggar på både centrum- och periferiskären. När det gäller det nya modulära borrningsgränssnittet skapar dubbelcentrering med hög passningsexakthet förutsättningar för god rundgångsprecision och optimal repeterbarhet. Här ger fläns- och ytkontakten mellan borrkropp och mutter ökad stabilitet och främjar bättre hålkvalitet. Samma storlek kan användas för flera borrdiametrar. Vändskärsborret CoroDrill DS20 finns i diametrar från 15 till 65 mm och har ett flertal skafttyper, skärstorlekar, sorter och geometrier för att på så sätt kunna passa alla materialtyper och applikationer, bland annat inom den allmänna verkstadsindustrin, fordonsindustrin, olje- och gasindustrin, pumpar och ventiler samt olika flygindustrisektorer. sandvik.coromant.com

Vill du veta hur du kan förbättra din arbetsmiljö, förlänga verktygens livslängd och därigenom sänka dina kostnader? Vi vet hur! Med hjälp av Blasers unika koncept liquidtool kan vi leverera schweizisk kvalitet och samtidigt se till att ni har rätt skärvätska för just era ändamål.

klarar matningar upp till 0.4 mm/ varv • Användarvänligt • Inga ställtider vid byte av skärläge iscar.se

www.techpoint.se info@techpoint.se Tel. 08-623 13 30 www.svenskverkstad.se

71


MASKIN o VERKTYGSdelen

Seco Tools lanserar nya Duratomic® TM-sorter för svarvning i rostfritt stål Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och TM3501 ger stabil bearbetning och förbättrar produktiviteten i material från austenitiskt rostfritt stål till höglegerat, superduplexstål. Det utökade programmet består av 479 st olika TM-artiklar och omfattar även tre nya geometrier med spånbrytare, som optimerats för finbearbetning och medelgrov bearbetning i rostfritt stål. TM1501 är utformad för högsta skärhastighet, produktivitet och slitstyrka i applikationer med kontinuerligt ingrepp för

detaljer i austenitiskt rostfritt stål. TM2501 är förstahandsvalet för låglegerat till medellegerat rostfritt stål och fungerar utmärkt som en allmän sort, som ger lång verktygslivslängd och seghet över ett brett applikationsområde. En helt ny sort för de tuffaste, höglegerade rostfria stålen, inklusive duplex och superduplexstål, är TM3501 som också erbjuder hög prestanda för alla applikationer i rostfritt stål. Den unika FF1-spånbrytaren för sort TM3501 ger överlägsen spånkontroll vid finbearbetning i rostfritt stål, medan nya MR3 och M3 kompletterar MF4 och M5 vid medel-grov bearbetning. Dessa tre Duratomic®-sorter omfattar

innovationer baserade på världsledande utvecklingsarbete inom beläggningsteknik som anpassats till kundernas til�lämpningsbehov. Utöver överlägsna mekaniska och termiska egenskaper har beläggningen även en kromfärgad Used-Edge Detection-teknik, som gör att du får kontroll på varje skäregg och undviker att ej använda eggar kasseras. secotools.com

Nya C9-beläggningen ökar livslängden Det blir allt vanligare med beläggning av verktyg för att få bättre produktionsekonomi. Kyocera Unimerco har lång erfarenhet av olika beläggningar och har nu utvecklat en ny beläggning för fräsning i svårbearbetade material.

bättrade värmeegenskaperna och den höga nötningsbeständigheten bidrar till att minska plötsliga brott och slitage på skäreggen, vilket möjliggör längre verktygslivslängd och stabil bearbetning av svårbearbetade material, som till exempel nickel- och koboltlegeringar.

Den nya C9-beläggningen är extremt värmebeständig, upp till 1300° C. De för-

Beläggning reducerar kostnaderna. Ytbehandling används till att höja verkty-

gens prestanda. En korrekt beläggning kan medverka till att optimera produktionen högst avsevärt och resultera i stora besparingar. Kyocera Unimerco har egna beläggningscentra och utbildad personal för att säkra optimal ytbehandling. Kyocera Unimerco erbjuder en rad olika beläggningstyper för olika behov. kyocera-unimerco.se

Specialist på avancerad fräsning i 3,4 och 5 axliga maskiner. Från prototyp till serie produktion Tel: 0586-634 40 • info@pbhteknik.com 72

www.svenskverkstad.se

www.pbhteknik.com Besök oss i monter C03:36 på Elmia subcontractor


Vi håller skärpan inom omslipning och nytillverkning

EF

FE

Snii- & gängtapphållare som är inbördes utbytbara, apteras på en dorn som fästes i pinolspindeln. Dornens kulsystem låser hållarna radiellt men llåter axiell rörlighet med minimal frikkon. - Kast eller skevhet på gängorna förhindras.

KT

KT

IO N

FÖR

VBK dimkylning har en given plats i verktygsmaskiner som saknar vätske- kylning, men är också ee modernt och flexibelt komplement i maskiner med redan befintlig anordning för rinnande skäremulsion.

EK ND VALI DA

T TE

LE

Komprimerad luu blandas med skäremulsion som nedkyles och lämnar apparatens munstycke som en konformad dimstråle. Dimstrålen riktas mot verktygets skärande punkt, där de yyerligt finfördelade vätskeparrklarna med smörjverkan slungas mot skärytan där värme avledes. Fri sikt si över arbetsstycket, jämna och rena ytor.

IV P R O D

U

BEROS Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning av kundanpassade verktyg för skärande bearbetning. Vi är sedan 40 år en komplett partner och leverantör av högkvalitativa verktyg till bearbetande industrier över hela Sverige.

Tel. 0480-855 70 Fax 0480-155 54 E-post: info@beros.se www.beros.se Kvalitets- och miljöcertifierade enligt

Fixator AB | Fågelsångsv. 26, 186 42 Vallentuna Tel: 08-756 16 00 | E-Post: info@fixatorab.se | www.fixatorab.se

THE FUTURE STARTS HERE

Det världsledande CAM-systemet! Med en helhetslösning från Mastercam förenklas och optimeras tillverkningen.

Preparation/ Setup

Tool Support

CNC

Validation

Job Management

www.ameab.se

www.svenskverkstad.se

73


Nedräkningen startad för tillverkningsindustrin att nå konkurrensfördelar från Industri 4.0 • Tillverkningsföretag tävlar mot tiden för att kunna inta en fördelaktig position jämfört med konkurrenter genom att investera i Industri 4.0 – allt innan ”brytpunkten” nås. • Respondenter i ny studie från Siemens Financial Services beräknar att "brytpunkten" - definierad som när 50 procent av världens industriföretag har konverterat till Industri 4.0 - ko mmer att nås inom de närmaste 5–7 åren för större tillverkare och inom 9–11 år för små och medelstora tillverkare. • När brytpunkten för transformeringen till Industri 4.0 är nådd kan företag fortfarande uppnå fördelar från Industri 4.0-investeringar, men storleken på marknadsfördelarna förväntas minska. • Framtidsfokuserade tillverkningsföretag rör sig alltmer mot Finans 4.0 lösningar - specialiserade finansieringsmetoder såsom “pay to use”, mjukvarufinansiering och “pay for outcomes” - som erbjuder praktiska metoder för att hjälpa företag att snabbt investera i Industri 4.0 och på så vis uppnå fördelar genom att vara först på marknaden. MELLAN 5 OCH 9 ÅR Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny rapport som uppskattar “brytpunkten” då hälften av tillverkningsföretagen har, i allt väsentligt, migrerat till Industri 4.0 produktionsplattformar. 74

www.svenskverkstad.se

Huvudfrågan i den digitala transformationen av tillverkningsindustrin har gått från “om” man ska investera i omvandlingen till “när”. Tidigare studier från SFS har kommit fram till att det potentiella finansiella värdet av digitalisering uppskattas vara mellan 6,3 och 9,8 procent av den totala årliga intäkten år 2025. På de flesta marknadsplatser är det de som är först att anpassa sig – d.v.s. de första 50 procenten av aktörerna som investerar i ny teknik eller affärsmodeller - de som även kan utnyttja konkurrensfördelar på bekostnad av konkurrenter som inte anpassat sig. För den andra, senare, hälften av marknaden krävs fortfarande investeringar i ny teknik och metoder, men möjligheten att vinna fördelar försvinner, då digitaliseringens "följare" enbart justerar sig till den nya marknadsnormen.'' SFS intervjuade personer från hela värl-

den - tillverkare, branschorganisationer, managementkonsulter och akademiker för att uppskatta hur lång tid det skulle ta att nå denna "brytpunkt" då 50 procents utrullning bland tillverkningsföretag har genomförts. Detta förutspår effektivt de möjligheter som tillverkningsföretag har att nå den förväntade avkastningen på investeringar i digitala omvandlingsinitiativ. För större tillverkare förväntades det ta mellan 5–7 år att nå denna punkt; medan det för små och medelstora tillverkningsföretag förväntades ta längre tid mellan 9–11 år. Respondenterna blev också tillfrågade om andelen tillverkningsföretag som genomfört en omfattande Industri 4.0 pilot. Detta ger en viktig inblick i den nuvarande omvandlingen, eftersom många tillverkare startar sin Industri 4.0-resa med att testa ny teknik eller lösningar innan


de påbörjar en fullskalig digital transformation. Undersökningen visade att 70– 80 procent av stora företag genomfört ett betydande Industri 4.0 pilotprojekt av produktionslösningar, jämfört med 40–50 procent av små och medelstora företag. FRÅN OM TILL NÄR OCH HUR Tillverkningsföretag intervjuades också om den roll som specialiserad finansiering spelade för att möjliggöra deras digitala omvandling. Utmaningar i att genomföra en digital transformation tenderar att handla om finansieringsfrågan. Det är viktigt att förstå de kommersiella fördelarna med Industri 4.0, ha vetskap om att det kommer att finnas en tillförlitlig avkastning på investeringar och att betalningen av Industri 4.0-teknik kan matcha de förväntande vinsterna, något som gör investeringen hållbar och kassaflödesvänlig. Finansieringsmetoderna som möjliggör hållbar digital omvandling är kända som "Finans 4.0". Dessa metoder täcker hela behovet - från förvärv av digitaliserad utrustning, till finansiering av en helt ny fabrik, eller till och med för att för-

värva en konkurrent. – Debatten har gått från ‘om’ man ska investera i den digitala omvandlingen till ‘när’ och ‘hur’, säger Carl Ahlgren, nordisk försäljningschef på Siemens Financial Services. De flesta ledande tillverkningsföretagen, stora och små, letar efter hållbara sätt att investera i den digitala transformationen för att vinna konkurrensfördelar genom att vara en av de

första 50% som först tar steget. Men det finns ett antal utmaningar, varav många handlar om praktikaliteter kring investering i teknik och i den maskinutrustning som krävs. – Framåtlutade tillverkningsföretag använder sig utav Finans 4.0 lösningar för att accelerera sin digitala omvandling och för att utöka sitt övertag och överträffa sina konkurrenter.

www.svenskverkstad.se

75


Att vara eller inte vara med på banan och ställa ut på Blechexpo Blechexpo, mässan som arrangeras i Stuttgart när EuroBLECH inte gör det i Hannover, det vill säga udda år, är föremål för motstridiga känslor i branschen. – Mässan är viktig för oss och vi har ställt ut där i många år, säger Joakim Dovrén, på Cidan Machinery. – Vi får för lite förfrågningar för att det ska 76

www.svenskverkstad.se

vara värt det, säger å andra sidan Klas Wallström på Waterjet Sweden. – Mässan växer och är viktig för oss, menar Trumpfs Stefan Wallén. Oavsett vad man tycker om mässan och huruvida man deltar eller inte, äger den i alla fall rum parallellt med den kompletterande mässan Schweisstec mellan 5 och 8 november.


Foto där ej annat anges: Blechexpo

www.svenskverkstad.se

Sv_verkstad_halv_89x279_nr_3_2018.indd 1

2017-12-27 14:32:11

77


Kantvikningsmaskin FX30 PLUS med nyheten ”justerbart bockcentrum” för automatisk justering mellan tunna och tjocka plåtar. Foto: Cidan

Det finns alltså delade meningar om mässan som betraktas som EuroBLECHs lillebror och som arrangeras på mäs�san i Stuttgart parallellt med Schweisstec vartannat år. Många ser det som en fördel att ha den mindre mässan i mellanåret, andra betraktar den snarast som onödig. Men det är fördel för gillarna. Mäs�san växer nämligen. Rekordmånga 1 500 utställare är anmälda till mässan och de tar upp en 15 procent större yta än tidigare. Dessutom ökar internationalismen. Utställare från andra länder än Tyskland har fördubblats sedan det begav sig senast, 2017. Blechexpo har seglat upp till plats num-

mer två bland världens plåtmässor. EuroBLECH är naturligtvis nummer ett. Här är omfattas alla aspekter av termisk och mekanisk bearbetning av plåt, rör och profiler, svetsning och fästteknik, medan Schweisstec hanterar kompletterande tekniker. Tillsammans erbjuder de två mässorna ett heltäckande plåtevent. På kvällen den första dagen av mässan, den 5 november, arrangerar Stahlnews. de GmbH & Co. KG det fjärde Stahlnews Expert Meet för att främja utbyte av idéer. Evenemanget har fått rubriken "Stålindustrin i tider för globalisering och industri 4.0". Mässan i Stuttgart är dessutom synnerliogen lättillgänglig, då den ligger i di-

Digitalisering underlättar plåtbearbetares dagliga arbete. Trumpf kommer att visa upp nya lösningar för uppkopplad tillverkning på Blechexpo. Foto: Trumpf 78

www.svenskverkstad.se

rekt anslutning till flygplatsen. Det gör att man som exempelvis svensk besökare kan pricka in flyg för att tillbringa en heldag på mässan och flyga hem igen utan att behöva tänka på hotellövernattningar. CIDAN VÄLJER BLECHEXPO... Cidan Machinery i Götene, med anor ända från 1907, erbjuder plåtbearbetningsutrustning som kantvikmaskiner, maskingradsaxar, klippsträckor och programvaror. Göteneds- och CIDAN-maskinerna tillverkas i Götene i Sverige, medan maskiner för coilhantering tillverkas i Österrike av dotterbolaget Forstner. USA är företagets enskilt största marknad, lika stor som hela den europeiska marknaden. – Vi har ställt ut på Blechexpo i många år. Det är en väldigt viktig mässa för oss, både för att presentera nyheter och för att bibehålla och knyta nya kundkontakter, säger Joakim Dovrén, försäljningschef på Cidan Machinery. – Vi kommer att visa upp ganska många maskiner. Två kantvikningsmaskiner tillverkade av Cidan Machinery i Götene och två stycken klippsträckor, tillverkade av Forstner, vårt dotterbolag i Österrike. Vi kommer även att visa upp mycket mjukvara från vårt andra österrikiska bolag, nuIT. – Det blir flera produktnyheter inom mjukvara, men även inom kantvikningsmaskinerna. Mjukvara och automatisering något som kunderna efterfrågar alltmer.


– Vår marknad är fortsatt väldigt god. Vi säljer mycket maskiner till östra Europa samtidigt som de skandinaviska marknaderna är jättestarka. Våra kunder är främst små och medelstora företag och i östra Europa vinner de alltmer framgång. De har råd att investera. Det ser vi är en tydllig trend, samtidigt som det går fortsatt jättebra i hela Skandinavien. ...LIKSOM TRUMPF – Blechexpo har vuxit med åren och är en viktig mässa för TRUMPF. Dessutom är det ju hemmaplan för oss då TRUMPFs huvudkontor ligger strax utanför Stuttgart, säger Stefan Wallén, försäljningschef för Trumpfs svenska bolag Trumpf Maskin AB. – TRUMPF kommer att fokusera på digitalisering och smarta automatiseringslösningar. Vi kommer att demonstrera ett helt sammankopplat system och presentera nya mjukvarulösningar som visar hur digitalisering kan göra människors arbetsliv enklare. – En klar trend nu är just sammanlänkad produktionsmiljö i en SmartFactory, säger Stefan Wallén.

Med våra automatiska entréer och portar kan du separera miljöer över hela anläggningen, minimera föroreningsrisker, upprätthålla temperaturer och skydda personal och utrustning i högtrafikerade områden. Alla våra produkter ger dessutom betydande energibesparingar. Fördelarna med automation, som innebär ett säkert och enkelt flöde av fordon, varor och människor, gör våra entrélösningar idealiska för att minska energikostnaderna. www.assaabloyentrance.se

...MEN WJS STÄLLER INTE UT – Vi har inte ställt ut på Blechexpo sedan 2015. Vi tycker att vi får för lite förfrågningar för att det ska vara värt det, förklarar Klas Wallström, marknadschef på Water Jet Sweden. – Jag tycker att mässor har fått en annan roll idag, tillägger han, så då gäller det att välja rätt mässa. Man ser ju hur handeln generellt har förändrats och blivit mer digital. Mässor är inte längre det enda sättet att hitta leverantörer på. Vi väljer att ställa ut på EuroBLECH och då satsar vi ordentligt i stället. Amadas svenska bolag ställer inte heller ut på BlechExpo. Däremot missar företaget aldrig att exponera sig och sina produkter på EuroBLECH i Hannover.

ASSA ABLOY Entrance Systems omfattande produktportfölj med automatiska dörrar, industriportar, snabbrullportar, hangarportar och dockningsutrustning erbjuder ett komplett utbud av automatiska entréer för bekväm och säker åtkomst till framsidan, baksidan och insidan av en byggnad.

www.svenskverkstad.se

79


BlechExpo arrangeras parallellt med Schweisstec vartannat år och när den förra nu arrangeras för 14e gången, arrangeras Schweisstec för sjunde gången. Båda mässorna lockar plåtmänniskor från hela världen, den här gången fler än nånsin.

80

www.svenskverkstad.se


Svensktillverkade vattenskärningsmaskiner Upptäck fördelarna med att vara kund hos Water Jet Sweden – ledande på vattenskärning i Skandinavien. Vi erbjuder ett av världens bredaste sortiment av kvalitetsmaskiner, baserade på kundernas krav och behov med garanterad prestanda och livslång service. Idag finns våra kunder i över 40 länder världen över. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss på 0457-455 440 eller sales@waterjet.se. Finns ni i norra Sverige? Då hoppas vi att vi träffar er den 27-28 november på Euro Expo i Luleå.

Bättre resultat, och mer tid över. CERABOND X slipskivor är en vinnare. Den ultimata 2-i-1 lösningen för stål och rostfritt stål. Du får jobbet gjort snabbare och bättre än någonsin. Och tidsvinsten ger också nya möjligheter.

CERABOND X SLIPSKIVA 2-i-1 för stål och rostfritt stål Kombinationen av keramiska korn och vårt unika bindemedel gör att CERABOND X behåller skärpan längre. Oavsett om det gäller kantslipning, ytslipning eller borttagning av svetsfogar. Med CERABOND X går jobbet snabbare.

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919 www.tyrolit.com

2651_18_T_AT_CerabondX_Anzeige_SV_182x137.indd 1

www.svenskverkstad.se 02.10.19 10:15

81


Hållbar produktion i fokus när Prevas och Recab blir partners Prevas och Recab är båda etablerade leverantörer inom svensk industri. Parterna har nu valt att inleda ett oberoende samarbete kring hållbar produktion i syfte att kunna erbjuda helhetslösningar som gör det enklare för organisationer att ta nästa steg på sin digitaliseringsresa.

Vägen till hållbar produktion stavas digitalisering, automatisering och smart produktion.

Svensk industri står inför ständiga utmaningar och måste hitta nya lösningar för att finna vägen till en modern och hållbar produktion. – Vägen dit stavas digitalisering, automatisering och smart produktion, säger Ylva Amrén regionchef på Prevas. – Många företag har påbörjat sin digitaliseringsresa men tyvärr tas fortfarande allt för små steg, lite för sent. Många digitaliseringsinitiativ har också lagts på is på grund av att samma IT-utrustning som nyttjas i kontorsmiljö förväntas klara den tuffa produktionsmiljön som kan finnas i en fabrik. Vi vill göra det enklare att 82

www.svenskverkstad.se

ta nästa steg och våga lita på att det fungerar genom att erbjuda hållbara helhetslösningar med de rätta förutsättningarna. FÅR INTE BLI FAST Om man fortsätter som man alltid har gjort så kan det bli svårt att behålla en marknadsposition. Incitamenten för förändringar är därmed starka och det är mycket som händer nu. Produktutbudet blir betydligt mer omfattande och komplexiteten växer där industriföretag ställs inför nya utmaningar i en takt som aldrig förr. KOMPLETTERAR VARANDRA – Prevas och Recab kompletterar varandra utmärkt, fortsätter Ylva Amrén som är mycket glad över samarbetet. – Genom Prevas gedigna kompetens inom produktionslogistik, robotisering, automation, uppkopplade maskiner med tillståndsövervakning, dataanalys med AI och maskininlärning och Recabs expertis inom sensorer, industriell kommunikation och skräddarsydda industriella datorer kan vi tillsammans erbjuda våra kunder framtidssäkra och innovativa helhetslösningar. RIKTIGT HÄFTIGT – Vi är mycket nöjda med det nya samarbetet med Prevas, säger Carolin Burlin,

Vi ser ett stort behov av helhetslösningar för företag som vill digitalisera sin verksamhet. vd på Recab. – Vi ser ett stort behov av helhetslösningar för företag som vill digitalisera sin verksamhet. Att få samarbeta med någon som Prevas som har över 30 års erfarenhet av teknikbaserad verksamhetsutveckling är riktigt häftigt. – I och med detta samarbete kan våra produkter verkligen komma till sin rätt ute i industrin. Att sammanfläta våra kompetenser på det här sättet är att växla upp för oss alla.


Teknisk säljare sökes Västra Götaland Arbetsuppgifter:

Vi söker dig som:

• Med personlig närvaro hos kund, sälja produkter och lösningar för optimering av existerande produktion. Du ska uppfattas som en tekniskt duktig samarbetspartner för utveckling och förbättring av kundens produktion, samt kunna skapa långsiktiga relationer.

• Är hungrig på framgång, resultatorienterad och uthållig. Tänker långsiktigt och trivs med att bygga relationer.

• Att vårda befintliga kunder och återförsäljare, samt skapa och utveckla nya i regionen. • Spetskompetens inom utvalda produkter för support inom hela återförsäljarnätverket i Norden.

• Kan skärande bearbetning som säljare av liknande produkter eller produktionstekniker – CNC programmering och gärna CAM erfarenhet. • Engelska i tal och skrift.

Vid frågor kring detta vänligen kontakta Jan, tel 0706-08 27 97. Ansökan skickas snaraste till jan@tungaloy.se

Tungaloy är en av världens ledande tillverkare av skärande verktyg, friktionsmaterial och slit- delar till industrin. Vårt huvudkontor finns i Japan, och våra kunder över hela världen. Vi levererar våra produkter till olika branscher: fordon, byggnation, flyg, läkemedel, kraftgenerering, infrastruktur och tung industri. Ständig förbättring av produktteknologier, kombinerad med omfattande investeringar i FoU gör det möjligt för oss att erbjuda högkvalitativa produkter som hjälper tillverkande företag i en rad skilda branscher att förbättra deras produktivitet. Sedan 1929 har Tungaloy varit pionjär inom materialforskning och utveckling av tungstenskarbid. Tungaloy utvecklar skäregg-teknologier genom att dra fördel av den senaste tekniken och utrustningen, såväl som sin nära relation med kunder över hela världen inom alla branschsektorer. Som marknadsledaren inom utvecklingen av pulvermetallurgi och innovativ beläggningsteknik för högkvalitativa skärverktyg har vi erfarenheten, expertisen och den senaste utrustningen för att säkerställa att vi kommer att hålla oss kvar som kvalitetsmärket inom branschen. Vi har produktionsanläggningar i Japan, Thailand, Kina och Turkiet. Med distributionscenter i Asien, Europa och Nordamerika tillsammans med försäljningskontor i över tjugo länder levererar vi våra högkvalitativa produkter till kunder världen över. www.svenskverkstad.se

83


Foto där ej annat anges: Underhållsmässan, Anna Sigvardsson

Ännu smartare Underhåll 2020 – Skyddsombudsdagarna parallellt med mässan, en nysatsning på kvinnor i syfte att få fler unga tjejer till industrin, ett helt nytt mässprogram – och en ny entré öppnas. Och naturligtvis massor av smart underhåll. Anna Jarnö, Business manager för Underhåll 2020, har många äss i rockärmen. Underhållsmässan i Göteborg har stark växtkraft och år från år blir den bara större. Det säger en del om hur viktigt tillverkningsindustrin i allt högre grad anser att underhåll är. Nu är också underhåll, liksom alla andra delar i tillverkande industri, föremål för den förändring, för att inte säga förvandling, som kallas digitalisering. Det innebär nya lösningar på gamla problem och nya sätt att bedriva underhåll på ett rationellt sätt. Insikter och medvetenhet om 84

www.svenskverkstad.se

klimatpåverkan och strävan efter en bättre miljö driver också branschen att skapa långsiktig hållbarhet. Innovationer och nya metoder kommer vi att få ta del av på mässan. De 350 företag som ställde ut på mäs�san senast det begav sig, kommer förmodligen att bli lika många den här gången. Kanske fler. – Vi siktar mot ungefär så många, säger Anna Jarnö. Det finns utrymme för fler, då vi i år har fem hallar mot fyra tidigare. När det beger sig i mars kan vi dessutom anträda mässan från ett nytt håll. Mässan har nämligen fått en ny entré, med ingång mellan mässan och Scandinavium. ÅTERANVÄNDA TEMAN De fem teman som präglade mässan 2018 kommer tillbaka nästa år. – Ämnena är fortfarande högaktuella och därför lever vi kvar där, säger Anna. Temana är således Additiv tillverkning, Produktivitet, Digitalisering, Hållbart underhåll och Industriell säkerhet. – Vi fyller respektive tema med oli-

ka innehåll, framför allt i programmet på scenerna, men också på utställningen på olika sätt. I framför allt D-hallen blir det mycket fokus på säkerhet, precis som förra gången. SMART MAINTENANCE – I A-hallen, nära Stora scenen, har vi

Anna Jarnö, Business manager.


10 –13 MARS 2020 · SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

SMART MAINTENANCE MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT Underhållsmässan är ett måste för tekniker och beslutsfattare inom drift och underhåll med fokus att finna hållbara lösningar, lönsamhetsförbättringar och smart teknik. Kunskapsplattformen Maintenance Academy pågår parallellt och erbjuder ny kompetens, erfarenhetsutbyte och viktiga affärskontakter.

Mä rtha Rehnberg

FOKUSOMRÅDEN

Hållbart underhåll

Te n rren ce O’Hanlo

Industriell säkerhet

Digitalisering och IoT

Tobia hlin sA

Produktivitet och lönsamhet

Additiv Tillverkning (3D)

KOSTNADSFRI ENTRÉBILJETT Registrera dig kostnadsfritt på underhall.se

www.underhall.se #underhållsmässan www.svenskverkstad.se

85


Ett starkt startfält. Märtha Rehnberg... Foto: Talarforum

...Terrance O Hanlon... Foto: Reliability Partners

...och Helle Klein.

samlat det som händer inom Smart maintenance, med bland annat Smarta fabriken som bygger upp tillsammans med Göteborgs Tekniska College och många partnerföretag. Vi samverkar med Chalmers för att visa vad som händer inom smart maintenance. De har ett eget forskningstema kring ämnet. Vi har Rise på plats och naturligtvis många företag som levererar lösningar för smart underhåll. – Underhåll är ju allt ifrån analogt till digitalt idag. Underhållsmässan har två öppna scener, Stora scenen och Teknikscenen, där programpunkterna med debatter, föredrag och kundcase kommer att avlösa varandra alla mässdagarna. Ungefär som vanligt, men med delvis nya ämnen, förstås. Här kommer vi bland annat att få tillfälle att lyssna på kloka ord och spännande teorier från inte minst amerikanen Terrance O Hanlon som pratar underhållsledarskap och digitalisering. Andra starka talare är Märtha Rehnberg, techvisionär och 3D-expert, och Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete.

Nordic Safety Association genomförs det kostnadsfria arrangemanget för skyddsombuden under två halvdagar. I samma lokal, fast en annan tid, genomförs dessutom Maintenance Summit, en konferens för beslutsfattare inom underhåll. Under rubriken "Attraktiv industri" vill man locka unga, inte minst kvinnor till industrin. – Lite fokus på tjejer, men egentligen både unga män och kvinnor, faktiskt alla kategorier människor. Kompetensförsörjningsfrågan är angelägen för industrin. En programpunkt varje dag på stora scenen under hela mässan, där olika talare diskuterar hur det är att jobba i industrin. Rise hjälper oss att sätta ihop det programmet.

drygt 9 000 kvadratmeter. E-hallen användes delvis förra mässan, men inte som utställningsyta som nu. Andra våningen kommer också att utnyttjas, men inte som utställningsyta. – En del rum på andra våningen kommer att användas för konferenser och möten och där ska också bedrivas restaurangverksamhet.

NYHETER Anna Jarnö & Co har dessutom en hel del nyheter att bjuda på. Skyddsombudsdagarna hade egentligen sin upptakt redan vid förra mässan, 2018. – Då hette det Seminarium för skyddsombud. Det blev så lyckat att vi valde att sätta ett varumärke på det och det blev Skyddsombudsdagarna. Det sker tyvärr en hel del olyckor på arbetsplatser och då ett tema på mässan är Industriell säkerhet, passar det utmärkt att lägga Skyddsombudsdagarna i anslutning till Underhållsmässan. Tillsammans med IF Metall, Dagens arbete och branschorganisationen NSA 86

www.svenskverkstad.se

FYRA HALLAR BLIR FEM Underhållsmässan växer alltså, även rent fysiskt. – Vi adderar mer yta och öppnar även E-hallen den här gången, säger Anna Jarnö. Det ger oss en total utställningsyta på

PRISER & TÄVLINGAR Slutligen kan vi också nämna alla priser och tävlingar som delas ut, respektive genomförs på mässan: Årets underhållsledare är en klassiker på mässan, liksom Stora Produktivitetspriset, Årets Examensarbete syftar till att stimulera till högre studier och forskning inom underhåll. Riksorganisationen Svenskt Underhåll delar ut dessa priser på mässan vartannat år. Dessutom genomförs frågetävlingen Maintenance Champions League. Just nu har alltså Anna Jarnö och hennes kollegor fullt upp inför Underhållsmässan som genomförs i Svenska Mäs�san i Göteborg 10-13 mars 2020.

Jimmy Öberg, Kopparbergs Bryggeri, blev Årets Underhållsledare 2018.


www.svenskverkstad.se

87


Mats Friberg 53 år och vd för Siemens Digital Industries Software i Norden. Under studierna träffade han sin blivande fru och nu i oktober är äktenskapet 24 år gammalt. Ett äktenskap som har begåvats med tre söner, 21, 19 och 13 år gamla. Mats är lika aktiv på fritiden som på jobbet. Golfen i unga år har ersatts av cykel och längdåkning. Utför har han åkt under hela sitt liv. 88

www.svenskverkstad.se

Foto: Siemens


samtal med vd:n

Mats Friberg, vd Siemens Digital Industries Software, Norden

Han sluter cirkeln i Closed Loop Manufacturing Med en far som var bergsingenjör hade Mats Friberg stål i blodet redan när han kom till världen i Grytnäs för 53 år sedan. Idag leder rumpmasen Siemens Digital Industries Softwares verksamhet i Norden. Det har runnit en hel del vatten under broarna mellan dessa två milstolpar i Mats Fribergs liv och karriär. När han växte upp följde familjen faderns arbetssituation och det innebar rörlighet. – Jag bodde i både Luleå, Stockholm och New Jersey genom uppväxten. Sedan 1983 har jag dock bott i Stockholm. Efter två USA-år skaffade sig Mats en gedigen utbildning. Och bred. – Jag gick tekniskt gymnasium med elkraftsinriktning, för att fortsätta på KTH och civilingenjörsutbildning med maskinoch produktionsteknisk inrikning. Mellan utbildningsblocken gjorde han dessutom lumpen på ingenjörstrupperna, närmare bestämt på stab o tross vid Ing 3 i Boden. Maskin och produktionsstudierna på KTH kompletterade Mats Friberg med ekonomi och marknadsföring och här formades säljaren. – Jag har väl alltid sålt saker, ända sedan jag sålde min skateboard. Att finansiera saker genom försäljning har jag hållit på med så länge jag kan minnas. TRE STEG HEM När han kom ut från KTH 1992 var det lågkonjunktur och Mats Friberg hamnade i en otippad bransch. – Jag fick jobb på Pripps Bryggerier. Inte som produktionsingenjör utan som kvalitetsingenjör, där jag tillsammans med

några kollegor skulle jobba med ISO 9001-certifiering, där jag koncentrerade mig på marknad, försäljning, utveckling och distribution. Där stannade han två och ett halvt år innan han insåg att bryggeribranschen nog inte riktigt var hans fält. – Jag fick ett erbjudande att börja jobba på certifieringsorganet Norske Veritas. Jag provade det av den enkla anledningen att jag skulle få se lite olika typer av industri och därigenom sortera ut vad jag egentligen ville göra. Efter ett och ett halvt år där blev Mats Friberg rekryterad till den bransch som han fortfarande jobbar i. Fyra år med kvalitetsutveckling gav en bra bakgrund till fortsättningen i SDRC Svenska AB där det handlade om CAD och PDM, det vill säga program för konstruktion och design. – Bolaget var det fjärde största i världen inom området vid den tiden.

Sedan följde några år med varierande ägarbild och hopslagningar med andra bolag, för att slutligen landa i att Siemens 2007 köpte upp resultatet. – För min del innebär allt det här att jag varit i bolaget i 23 år, konstaterar Mats Friberg. – Varje gång jag funderat på att göra något annat har det antingen hänt något med bolaget; det har köpts upp eller slagits ihop med något annat bolag eller så har det hänt något med min karriär. Då har jag ju alltid känt att jag måste prova att vara kvar ett tag till... och så har åren gått. Han har hittat hem. – Ja, det tycker jag nog. I och med att Siemens förvärvade det som då hette UGS 2007 får vi inte bara en finansiellt väldigt stark ägare utan också en industriell ägare till skillnad från alla andra som varit IT-bolag. Dessutom har vi fått en ägare som sagt att vi ska använda det

Mats Friberg tillsammans med vännen Anders Svahn i samband med en kär fritidssyssla; cykling. Här en bit in på Vätterrundan för ett par år sedan. Foto: Privat www.svenskverkstad.se

89


samtal med vd:n

vi äger. Siemens har gått i bräschen genom att utveckla inte bara vårt bolag utan också förvärvat bolag som integrerats med oss och varit pionjärer i att utveckla tekniken med 4.0, IoT, MindSphere och det vi är inne på nu med no code och low code för att utveckla appar för att driva affärsutveckling. Allt detta har hamnat i Siemens Digital Industries Software, som Mats Friberg är ansvarig för i Norden. – Siemens är extremt starkt positionerat när det gäller att hjälpa den globala industrin – i vårt fall den svenska – att bibehålla sin konkurrenskraft, möjliggöra mer rationella tillverkningsmetoder, att förändra tillverkningsprocesser, implementera andra tjänster kopplat till sina produkter, att bygga uppkopplade system och så vidare. – Det är Siemens visioner som gör att jag nu inte kan tänka mig en annan plats. Vi gör oerhört mycket spännande saker, har intressanta och utvecklande partnerskap och ligger i frontlinjen på utvecklingen för framtidens produktionslösningar. CLOSED LOOP MANUFACTURING Detta för oss in på begreppet Closed Loop Manufacturing, ett Siemens-myntat uttryck som vi hör allt oftare idag och som tar ett helhetsgrepp om tillverkningsprocessen och som inkluderar produkten och allt som har med den att göra. – När vi pratar Closed Loop pratar vi om alla branscher, förklarar Friberg. Oavsett om det är processindustri eller tillverkande industri. Vi pratar om all typ av bearbetning, inte bara skärande bearbetning och additiv tillverkning, utan också exempelvis montering och andra moment i tillverkningen. Det handlar också om alla aspekter av produkten. Inte bara kvalité. utan också om hur utfallet är, det vill säga hur lång tid vissa tempon tar, om vi har kvalitetsbrister som ska återkopplas till tidigare steg och så vidare. – Digitala tvillingar är å ena sidan produkten med alla dess egenskaper; de mekaniska förstås, men även elektronik, mjukvara och allt annat som rör produkten. Det är också motsvarande digital representation av tillverkningen; alla maskintempon och händelser i processen. Här behövs mycket data från affärsystemen för att kunna skapa en simulering. – Först när vi har dessa digitala tvillingar kan vi realisera det i virtual commissioning och sådant som har med produktionsstarten att göra. 90

www.svenskverkstad.se

Digital tvilling, en rationell, tidsbesparande och hållbarhetsfrämjande teknik i ett digitaliserat koncept i en smart fabrik. Foto: Siemens

Sedan gäller det att följa upp hur detta faller ut och då kommer vi till manufacturing execution. – I en globalt spridd tillverkning har man sin utveckling någonstans men man producerar globalt. Då behöver man uppkopplingen av de här fabrikerna tillbaka till R&D, tillbaka till de digitala tvillingarna, både produkten och processen, för att kontinuerligt kunna uppdatera och finjustera produkt och process utifrån ett tillverkningsuppföljningsperspektiv. – Det är först nu man kan prata om Closed Loop Manufacturing. Siemens lever som man lär och realiserar i allt fler fabriker världen över Closed Loop Manufacturing. CLOSED LOOP MANAGEMENT Mats Friberg leder en väldigt spridd organisation, från gränsen till Tyskland i Danmark upp till norra Finland. Han kan inte vara överallt och därför måste ledarskapet anpassas till omständigheterna. – Ett decentraliserat ledarskap som bygger på ett stort förtroende i organisationen, säger han. Det är viktigt för mig att vara tydlig om vad vi ska uppnå, var vi är på väg i vision och strategi och också följa upp och säkerställa att vi når dit. Closed Loop Management, skulle man kunna säga. – Genom åren har ju teamet jag är ansvarig för förändrats och utvecklats och idag har jag ett väldigt bra team med bred erfarenhet från branschen, som tycker om det vi håller på med och är duktiga på det vi gör. Jag har ett starkt team som gör ett bra jobb. Just nu känns det otroligt kul att

jobba i den här organisationen. Att 2019 dessutom blivit ett mycket bra år omsättningsmässigt, gör naturligtvis inte saken sämre. – När jag började i den här verkssamheten var vi tolv personer som omsatte 16 miljoner. Idag är vi 200 i Norden med en omsättning på en och en halv miljard... EN AKTIV LEDARE Som vd för en stor organisation har naturligtvis Mats Friberg ett starkt fokus på jobbet. Men han har faktiskt en del fritid också. Och den använder han på ett bra sätt. – Mina fritidssysselsättningar har inte följt samma raka spår som min karriär, konstaterar Mats Friberg. – Jag var en ganska lovande golfspelare i tonåren, med ett handikapp på 2-3. Jag trodde väl att jag skulle kunna ge mig på en golfkarriär. Men jag var inte tillräckligt bra, helt enkelt. Han har alltid åkt skidor utför, ända sedan vintrarna i familjens stuga i fjällen. Det gör han fortfarande. – I 40-årsåldern blev jag mer intresserad av träning och att ta hand om kropp och själ. Jag har startat elva gånger i Vasaloppet, men brutit två gånger. Därför måste jag åka en gång till för att få tioårsmedaljen. Cykel-Vasan två gånger. – Jag har cyklat sex Vätternrundor och jag har gjort en Svensk Klassiker på under 19 timmar totalt. Cykling är en underbar motionsform. Jag gör nog 200 mil per år ute på Ekeröarna. En aktiv ledare för ett aktivt företag. M Harrison


www.svenskverkstad.se

91


bransch- o produktnyheter

KYOCERA har förvärvat Aliaxis Tidigare i år gick Aliaxis ut med ett pressmeddelande beträffande den planerade transaktionen av Aliaxis’ keramverksamhet till KYOCERA Fineceramics Group. De nya namnen på de båda företagen är; KYOCERA Fineceramics Nordics AB samt KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH. Köpet gäller den nordiska keramiska verksamheten tillsammans med FRIATEC GmbH’s – keramiska produktion och verksamhet i Tyskland. Företaget kan nu meddela att transaktionen kommer att ske som planerat och alla nödvändiga statliga godkännanden är på plats. Kunderna i norra Europa kommer fortfarande att ha det svenska kontoret i Spånga, Stockholm som kontaktpunkt. Det innebär att alla kunderna kommer att ha samma kontaktpersoner som tidi-

gare, men under det nya namnet Kyocera Fineceramics Nordics AB. Bolaget kommer att fortsätta at ta hand om all orderoch dokumenthantering samt förfrågningar, offerter, tekniska frågor m.m. I och med detta förvärv kommer alla e-postadresser att förändras medans företagets adressinformation och telefonnummer förblir samma som tidigare. – Under tiden som vi har arbetat under Aliaxis Utilities & Industry AB och Friatec GmbH har vi fått våra kunders förtroende. Vi ser nu tillbaka på många års fantastiskt samarbete med våra kunder och partners. Detta är också grunden för vårt framtida samarbete med befintliga och potentiella kunder, säger vd Cornelia F. Sundberg. Vi ser vi fram emot att aktivt fortsätta bearbetningen av den nordiska marknaden med samma goda service och support till våra kunder under vårt nya namn tillsammans med våra nya ägare.

Cornelia F. Sundberg.

– Som en del av den globala KYOCERA-gruppen kan vi i framtiden erbjuda ännu bättre service och ett större materialutbud än tidigare, avslutar Cornelia F. Sundberg.

sweden.kyocera.com

ABB öppnar nytt högeffektslabb i Västerås Det nya globala labbet, ABB Low Voltage Laboratory, som är en del av ABB Electrification i Västerås invigdes idag och är ett av ABB-koncernens mest omfattande högeffektlabb för lågspänningsprodukter. Det ska användas för att prova och certifiera produkter som kan hjälpa kunderna att förbättra sin effektivitet, säkerhet och lönsamhet. I ABB:s nya högeffektslabb för lågspänningsprodukter kommer ABB att utföra provning och certifiering av sina produkter inom lågspänning, för spänningar upp till 1000VAC och 1500VDC och strömmar upp till 20 000 A. Investeringen på ca 100 miljoner kronor är en av de största infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år och en av de enskilt största infrastrukturinvesteringarna globalt inom affärsområdet Electrification. Här kommer produkter som kontaktorer och mjukstartare att provas som en central del i utveckling och underhåll av ABB:s produkter. Labbet är byggt för att klara en hög säkerhetsnivå kombinerat med en hög provningskapacitet. – Vi är mycket glada att ha ett labb där vi 92

www.svenskverkstad.se

effektivt kan prova våra produkters maximala prestanda och kontrollera produkternas slitstyrka och livslängd vid olika typer av hård belastning. Det innebär att vi kan vidareutveckla kvalitativa marknadsledande produkter för våra kunder samtidigt som vi kommer bli mer effektiva, säger Espen Mathisen, labbchef ABB Low Voltage Laboratory. Användningen av ABB:s lågspänningsprodukter har under de senaste 20 åren skiftat till att i högre grad vara inom förnybar energiproduktion, exempelvis vindkraft och solkraft. Förnybar energiproduktion ställer nya krav på provning och därmed ändrad prestanda på provningsresurserna.

– Vi är glada att vi har fått förtroendet att göra den här stora investeringen i Västerås. Vi kan dubblera kapaciteten för provning och därmed snabbare kunna få ut produkterna på marknaden och samtidigt hålla hög kvalitet, säger Linda Wennberg, chef för ABB:s affärsenhet Control Products i Sverige. Nästan all elektrisk utrustning till det 1200 kvm stora labbet är levererad av ABB. Byggnaden är utrustad med solceller på taket som förser labbet med en del av elkraftbehovet och labbet har även en egen anslutning till 130kV-nätet som är i storlek med anslutningen för en stadsdel. I labbet kan 5-6 medarbetare arbeta. abb.com


SV1910

Detta är en oberoende VarumärkesBarometer från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB

VarumärkesBarometern

Genomför undersökningen och registrera dig för att erhålla en lott värde 30kr. Genomför VarumärkesBarometern och sänd in hela sidan till SveMa AB, 20537057, 416 00 Göteborg. Märk kuvertet FRISVAR och skicka in senast den 3 november 2019. Observera att det är dina spontana svar vi vill ha. Om du tycker att någon fråga inte berör dig eller är svår att besvara, gå vidare med nästa ruta. Du kan helt anonymt önska information från de deltagande företagen genom att markera i aktuell ruta. Alla svar behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas ut. Copyright © SveMa 2019. Allt material är skyddat av copyrightlagen och får ej kopieras eller användas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd. Namn

Ålder

Adress Postnummer

Ort

¨ Nej

¨ Delvis

¨ Inköp ¨ Ledning

¨ Försäljning ¨ Annat

¨ Marknad

Jag arbetar främst som

¨ IT-chef ¨ Produktionschef

¨ Lagerchef ¨ Ekonomichef

Jag arbetar främst med

¨ Skärandebearbetning ¨ Plåtbearbetning ¨ Elektronik ¨ Ytbehandling ¨ Verktygstillverkning ¨ Gjuteri ¨ Annat

OBS! För att kunna erhålla eventuella premier uppge din e-postadress

2

¨ Personlig kontakt/i butik ¨ Annonser i tidning ¨ Per telefon ¨ Internetsöktjänst ¨ Upphandling

Vad är avgörande vid val av leverantör? ¨ Rykte/omdöme ¨ Service

¨ Kvalitet ¨ Pris ¨ Leveranssäkerhet ¨ Miljö ¨ Webshop/webhandel

Scanna in QR-kod.

Påverka Din bransch!

Bli medlem i vår exklusiva panel! (ange E­postadress) ¨ Ja, jag vill vara med ¨ Ja, jag vill veta mer

Omdöme: 1 Kvalitet 2 Prisvärd 4 Bra service 5 Dålig service 7 Dåligt sortiment 8 Vet ej Besöker/använder: 1 Aldrig 3 Ibland

3

4

¨ Annat

Hur hittar du oftast en ny leverantör? ¨ Via internet ¨ Rekommendation

Genomför undersökningen på i din smartphone!

E-post

1

Jag påverkar företagets inköp ¨ Ja

Jag arbetar inom

3 Branschkompetens 6 Bra sortiment

2 Aldrig, men kan tänka mig 4 Ofta 5 Alltid

Har du sett Vilken bransch / typ av Önskar info Besöker / varumärket produkt / tjänst / budskap Omdöme från detta använder tidigare? förknippar du varumärket med? företag Ja

Nej

1

5

6

2

3

4

7

8

5

6

9

10

7

8

9

11

12

10

11

13

14

12

13

14

SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Box 6107 400 60 GÖTEBORG

Denna annons är en träffsäker VarumärkesBarometer från SveMa AB. SveMa har hjälpt Svenskt näringsliv att hitta rätt sedan 1984. Vill du och ditt företag veta mer om denna VarumärkesBarometer? Kontakta karin.mossberg@svema.se

031 - 750 87 00 www.svema.se info@svema.se www.svenskverkstad.se

93


bransch- o produktnyheter

Dathan – nytt varumärke hos Dorato Tools Dorato Tools AB med säte i Eskilstuna blir representant för engelska Dathan i Sverige. Dathan är en känd anrik tillverkare av skärhjul och Power skiving verktyg för tillverknig av splines och kugghjul för Automotive och Aerospace. – Med Dathan i programmet blir nu Dorato Tools erbjudande mot kugg—och splinestillverkande applikationer komplett, säger Mikael Gyllhamn, vd för Dorato Tools. Vi representerar nu tre hu-

vudleverantörer mot segmentet, DTR , Världens största tillverkare av hobbar, Westpeg, tillverkare av mättolkar för kugg och splines, samt nu Dathan tillver-

kare av skärjhul och power skiving verktyg. d-tools.se

Nya – ATOS 5 Airfoil

GOM har tagit fram en ny sensor med kort mätavstånd vilket passar bra till bland annat mätning av blad och liknande detaljer och speciellt gasturbinoch flygindustrin har en önskan att 3D-scanna ingående komponenter där det är viktigt att fånga ytor och små radier på ett optimalt sätt. ATOS 5 Airfoil är utrustat med 12 MPixel kameror och levererar mycket exakt mätdata på kort tid. Sensorn fungerar bäst i en automatiserad ScanBox där dess snabbhet kommer väl till pass. Rapporteringen från en 3D-scanning med ATOS 5 Airfoil sker via speciellt anpassade funktioner för att på ett enkelt sätt kunna ta fram resultat för blad och liknande produkter. gom.com

Laserrök – ett hälsofarligt ämne Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne? Vid laserbearbetning av metall frisläpps damm som innehåller tungmetaller och vid laserbearbetning av legerade metaller frisätts ämnen som nickel, kobolt och krom. I värsta fall tas alla dessa ämnen upp av kroppen, vilket kan leda till ökad cancerrisk, sjukdomar på andningsorganen och problem med det kardiovaskulära systemet. Hur skyddar ni er mot farliga partiklar i inandningsluften? Alla föroreningar oavsett storlek påverkar människor, maskiner och miljö. Det är en skyldighet att se till så att utsugs- och filtreringstekniken fungerar på arbets94

www.svenskverkstad.se

platsen för att skydda de anställdas hälsa på ett tillförlitligt sätt. Våra luftvägar är utrustade med försvarsmekanismer, men tyvärr så räcker dessa inte till när vi utsätts för miljöer med t.ex damm, rök och dimma av olika slag. Den yta i lungblåsorna (alveolerna) som kommer i kontakt med inandningsluften är cirka 90 kvadratmeter och på den stora ytan kan många små olika partiklar fastna. Anslut ett utsugsoch filtreringsaggatet vid källan Aggregatserien LAS täcker upp hela området med utsugssystem och filterteknologi för laserrök och laser-

damm - för alla branscher och alla typer av applikationer. Det är av mycket stor vikt att det blir rätt sorts aggregat med rätt antal filter och rätt sorts filter. solectro.se


BIG TECHNOLOGY IN AN IMPROVED AND COMPACT FORMAT

Ledande inom mätteknik

ELMIA Subcontractor Monter B09:50 Kompakt röntgenmätmaskin - TomoScope XS KmK Instrument är återförsäljare av ledande Werth Messtechnik som lanserat TomoScope® XS, en avancerad mätmaskin baserad på röntgen/datortomografi. Denna maskintypen kombinerar många fördelar från olika maskinklasser så att snabba mätningar med hög upplösning kan genomföras. Tack vare den kompakta designen, med minimala utrymmeskrav och låg vikt kan TomoScope® XS i stort sett placeras varsomhelst. Kontakta oss så berättar vi mer!

X-Ray/CT

KmK Instrument 021-150 160 • kmk-instrument.se service@kmk-instrument.se

www.svenskverkstad.se

95


nyaINVESTERINGAR

Mora CNC utökar kapaciteten inom 5-axlig bearbetning

Ingemar Dahlström, styrelseordförande och ägare, har köpt sin 6:e maskin från MaskinFransson och denna gång föll valet på en Hedelius Acura 65 som även kommer att kompletteras med en robotcell från Marab. Mora CNC, som nyligen flyttade in i nya lokaler, är i en mycket expansiv fas och därmed i behov av mer maskinkapacitet. Bara på de senaste 5 åren har företaget dubblat sin omsättning 3 gånger och blev år 2015 utsedda till årets företag i Mora av Företagarna. Hedelius Acura 65 är en 5-axlig fleroperationsmaskin som på kort tid har blivit mycket populär och har blivit Hedelius storsäljare. Maskinen går att få i tre olika storlekar och i en mängd olika utföranden. Utmärkande för Acura-serien är mycket god ergonomi och stabilitet. Dessutom har maskinen goda möjligheter för laddning och urladdning, både framifrån och från sidan. Laddning med kran går även att göra utan begränsningar då hela taket över bearbetningsutrymmet följer med dörren när den öppnas. maf.se • moracnc.se

Stefan Gustafsson Ledell, vd Proton Technology, vid den nya investeringen i Bankeryd.

Proton Technology investera för europeisk fordonsindustri Proton Technology i Bankeryd fortsätter att investera för framtiden. Senaste tillskottet är ett cykliskt saltsprayskåp som tillhandahåller olika typer av provningsstandarder för att tillgodose den europeiska fordonsindustrin. Proton Technology är i ett spännande utvecklingsskede där målet är att bli ett globalt tjänsteföretag inom ytteknik. Redan idag är bolaget en välkänd leverantör av korrosionsprovningar mot exempelvis Volvo, Scania, Ford och Volvo Cars. – Vi är redan idag ett av Europas största privatägda och oberoende korrosionslaboratorium, och vi har över 50 % export. Vi siktar nu på att bli ännu starkare på den europeiska marknaden. Vi kan tillhandahålla över 50 provningsmetoder men behöver stärka oss på olika typer av

cykliska fuktprover, vilket många av de europeiska fordonstillverkarna kräver. Vi behöver mer kapacitet och större flexibilitet, säger Stefan Gustafsson Ledell, VD Proton Technology. – Joakim Ekström, teknisk säljare på Proton Technology, fortsätter. Med det nya cykliska saltsprayskåpet kommer vi att kunna kvalitetssäkra processer och produkter mot exempelvis Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes Benz och KIA. Vi har alltså mer än fördubblat vår kapacitet inom detta segment för att bli en bredare leverantör av korrosionsprovning, samtidigt som vi kan hålla samma korta ledtider som för t ex ACT och nVDA provning. – Jag har varit med i bolaget sedan starten och det är häftigt att vara en del i att bygga upp ett av världens modernaste korrosionslabb, säger Johan Wristel, labbchef på Proton Technology. proton.se

Mountpac AB investerar i Salvagninis P2Lean 2120 Affärsidén är att med egen plåtbearbetning och externa leverantörer, sammanställa komplexa produkter bestående av olika komponenter i många typer av material. Som hos de flesta underleverantörer går man i kapacitetstaket när det gäller bockningen och då hjälper det marginellt med en investering i ytterligare en kantpress. Så efter ett besök hos Salvagnini Scan96

www.svenskverkstad.se

dinavia under Värnamo Industriexpo valde Mountpac att investerat i en P2Lean 2120. Redan innan midsommarhelgen var maskinen i full drift hos Mountpac. Samuel Wärnelöv, vd i Mountpac AB, utvecklar vidare tankarna runt investeringen: – Vid årsskiftet 2017/2018 gjorde vi en stor investering i en kombinerad laser/stans. Denna investering har gjort oss både mer effektiva och flexibla. Detta har även gjort att vi har fått fler order på detaljer med mer

avancerad bockning. Det som passar oss väl med P2Lean 2120 är flexibiliteten där vi kan plocka in enkla detaljer som vi tidigare kört i kantpress men samtidigt även klara av att bocka mer avancerade produkter på ett effektivare sätt. Även P2Leans smidiga layout tilltalade oss mycket. Salvagnini är mycket stolta över visat förtroende från ledningen hos Mountpac AB. salvagnini.se • mountpac.se


WM Press investerar i automatiserad svarv och ökar kapaciteten

WM Press förstärker på skärande bearbetning med ytterligare en ny och större CNC svarv. Den här gången blev det även en svarv med drivna verktyg. Med den nya tekniken med integrerad automation kan vi kapa ställtider genom att många operationer kan göras färdigt i en uppspänning. Maskinen är förbered för in- och utplockning av detaljer med en robotlösning vid större serier. Chuckstorleken är 310/ 92mm genomföring och avstånd mellan dubbarna är upp till 2000mm CNC-svarven med C-axel och drivna verktyg kommer korta processtiden och öka kvaliteten tack vare en uppspänning och ny automationsteknik. Med den nya CNC-svarven med drivna verktyg utökas kapaciteten och WM press står väl rustade att ta emot nya beställningar med avancerade detaljer där flera operationer krävs. Investeringen ligger helt i linje med WM Press framtidsplaner där varje operatör betjänar minst två maskiner tack vara ny teknik med mer automation. På så vis kan vi öka vår konkurrenskraft i Sverige med smartare och mer intelligent produktion. Maskinen är också ett led i WM Press strategi att automatisera processer för att öka kvalitén samt höja tekniknivån för de anställda, avslutar Thomas Pakruhn, delägare och teknisk rådgivare på WM Press. wmpress.se

NYA ABSOLUTE ARM MÅNGSIDIGHET, GENOM DESIGN Vår nya mätarm är noggrannare och flexiblare än någonsin, designad med användaren i fokus. Se och prova den på Elmia Subcontractor i Jönköping, monter B05:52.

HexagonMI.com

www.svenskverkstad.se

97


nyaINVESTERINGAR

LMV AB Investerar i en Okuma Multus U4000

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB har fokus inom skärande bearbetning med extremt fina toleranser. Tillverkning sker av produkter av större och mindre dimensioner i begränsade serier. Kunderna finns främst inom maskin-, fordons- och försvarsindustrin. – Maskinen införskaffades för att öka vår effektivitet och flexibilitet samt att den förenklar vårt logistiska flöde i verksamheten. Vi kan nu bredda vår kundbas, säger nytillträdde vd Patrik Kåhre på Lidköpings Mekaniska Verkstads AB. Okuma Multus U4000 1SC 2000 installerades före semestern och är nu i full produktion. – Vi kör enstyckstillverkning med väldigt hög precision så vi behövde helt enkelt förnya vår maskinpark. stenbergs.se • lmv.se

Stjernbergs Automations största order – en supersnabb skärmaskin

Stjernberg Automation har levererat en produktionslinje till ett internationellt företag inom stålindustrin. Produktionslinjen är en av företagets största beställningar hittills, och innefattar laserskärning av material i stål med höga krav på noggrannhet och snabbhet. – Laserskärcellen vi integrerat i produktionslinjen är en mycket snabb lösning med ett fint skärresultat. Produkten får en slät skäryta utan skägg och är en av marknadens snabbaste skärmaskiner inom applikationen och en helt digital lösning, berättar Daniel Pettersson, automationstekniker på Stjernberg Automation. s-automation.se

Tramek köper ytterligare en DMG MORI-maskin Tramek har investerat i ytterligare en 5-axlig fräs från DMG MORI. Förra gången var det en DMU 75mB och den här gången är det en CMX 70 U med Heidenhain TNC620, 20bar genom spindeln, 600 liter papperbandsfilteranläggning och MPC machine protection control. Valet av leverantör var enkelt med tanke på att man är mycket nöjda med sin DMU75mB som var deras första maskin från DMG MORI. se.dmgmori.com • tramek.se

Jonas Strid, delägare, och operatör Tim Strid.

Investering på gång? Vi kan din bransch, vi kan finansiering. Kontakta oss så hjälper vi dig. Stockholm Daniel Önefäldt 08-635 36 94 daniel.onefaldt@wasakredit.se 98

www.svenskverkstad.se

Göteborg Mats Cederfalk 031-771 98 93 mats.cederfalk@wasakredit.se


lfrar Kättingte lkranar orta p tt lä h oc

48h orderha

ntering

Vikten av tillgänglighet Lyft två ton med ett klick i ABUS Shop. Behöver du lyfthjälp snabbt? I vår onlineshop hittar du ett brett utbud av kättingtelfrar och lättportalkranar med olika viktkapacitet och lyfthastighet. Dessutom kan du skräddarsy produkten så att den passar perfekt för din verksamhet – vi hanterar din order inom 48 timmar! Läs mer och beställ på abus-kransystem.se

We manufacture laser welded stainless steel tubes in stateof-the-art production facilities, with lengths up to 40 meters. Additionally, our in-house tooling technology allows us to bend and end-form the tubes according to customer’s needs. We are problem solvers Since 1971, Sole has been a unique partner in solving complex problems across a variety of industries. Through innovative thinking and high quality craftmanship we fulfill all our client’s expectations.

Phone: +47 32 71 17 00

E-mail: sales@sole-as.com

Web: solesolutions.no

www.svenskverkstad.se

99


FourCut The Master of Threading

Nu även för

SPÅRSTICKNING!

Samma hållare för GÄNGNING och SPÅRSTICKNING · KOSTNADSEFFEKTIV - Fyra skäreggar till samma pris som tre · STYRKA - Stark och stabil bearbetning

· ÅTKOMLIGHET - Minimal förlust av material

· OPTIMAL SLÄPPNING - Perfekta bearbetningsförhållanden 100

www.svenskverkstad.se

Tel. 0240-182 30

-

www.smicut.com

-

info@smicut.se


nyaINVESTERINGAR

Maskin nummer två från DMG MORI till Orrhaga Waterjet Med hög kvalitet, korta ledtider och flexibilitet i fokus driver Rickard Bergh Orrhaga Waterjet i Eksjö. Företaget är specialiserade inom precisionsvattenskärning och arbetar med abrasiv vattenskärning med vinkelkompensering och erbjuder även tjänster inom CNC fleroperationsbearbetning, fixturer, verktyg och modelltillverkning. Tidigare i år investerade Orrhaga i en ny maskin och valet föll på en DMU 95 mB från DMG MORI. Detta är Orrhagas andra maskin från leverantören. Anledningen till att man valde just den här maskinen är att den prestanda och kvalité DMG MORI har i sina maskiner passar företagets kravspec och gav mest maskin för pengarna. Förväntningarna är att med denna maskin bredda kompetensen samt öka kapaciteten tack vare en ökad orderingång. se.dmgmori.com • owj.se Rickard Bergh, Orrhaga Waterjet och Markus Johansson, DMG MORI.

Hyr din lyftutrustning hos oss! Nu kan du finansiera all lyftteknik du behöver istället för att köpa. Du slipper investera och binda kapital och kan istället dra av månadskostnaden. Ditt nya lyftsystem anpassas efter era unika behov och ni får dessutom mycket hög driftsäkerhet eftersom service och förebyggande underhåll ingår. Det kallar vi Trygga Lyft! Kontakta oss så får du veta vad din lyftutrustning kostar att hyra.

TA KONTAKT MED OSS PÅ 08 - 603 34 00 ELLER LÄS MER OM VAD VI KAN ÅSTADKOMMA FÖR DIG PÅ DEMATEK.SE

Rental SvV 182x137.indd 1

2018-08-27 10:32:33 www.svenskverkstad.se

101


ALLTID ~500 BEGAGNADE Boka tid ! för visning

PickVisioxn MiniFle

Kuka KR5 Sixx R640

erop Vertikal fl APC 6 5 A o rg A nuc Oi-MC Styrning: Fa

Bearbetningscell Argo A56 APC med PickVision & Kuka robot. År: -10. X560, Y410, Z410 mm. Palettmaskin med få drifttimmar. Mkt fin! Begär Pris

CNC-fräs Abene VHF-350TI. X760, Y350, Z500 mm. Heidenh. TNC310T. Borrandepinol. Mkt fin! Begär Pris

CNC-fräs Mikron WF32C. X600, Y500, Z450 mm. Styrsystem: Heidenhain TNC425. ISO40. Begär Pris

Fräsmaskin Sajo DM300. 3-axlig digital, borrandepinol, snabbtransport och tillbehör. Mkt fin! Begär Pris

3 st Fräsmaskiner Abene VHF3 BS. 3-axlig digital, borrandepinol, snabbtransport och tillbehör. fr. 120 000:-

Fräsmaskin Pedersen VP200 X950, Y290, Z450 mm. Med digital, borrandepinol m.m. Fin! 75 000:-

Trådgnist Brother HS50A. År: -02. X410, Y260, Z170 mm. U/V: 0-32,5°. Med 4:e axel. Mycket fin! 135 000:-

Svarvskydd 2 st Supportsvarvar Colchester Triumph 2500. Med digital & div. tillbehör. fr. 125 000:-

Halvaut. klingkap MEP Tiger 372SX Evo År: -14. I nyskick! fr. 75 000:-

Teach-in svarv Harrison Alpha 450. År: -96. 9” x 1500 mm. Med tillbehör. Fin! 120 000:-

Borrslip Wedevåg WL1B. Kap: 9-75 mm. Spetsvinkel: 75-150°. 42 000:-

Fr. 2 375:Fr. 6 165:Fr. 1 833:Borrskydd

Frässkydd

Besök vår hemsida:

www.gnosjomaskin.se

Gnosjö Maskin & Verktyg 102

www.svenskverkstad.se


& NYA MASKINER I LAGER

Styrd kantpress Adira QIHD 8025PLS. År: 2009. 80T x 2550 mm. Med tillb. I kanon skick! 350 000:-

Rörbock Transfluid DB642ST. År: 1996. Kapacitet rör Ø: 6-42 mm. Bockkap.: 42x2 mm . Fin! 125 000:-

Styrd trådbock Macsoft F34. År: -00. Trådkap. Ø: 4 mm. För 3D-bockning av tråd. Fin! 200 000:-

Gradsax Darley GS3100x6. Kapacitet: 3100x6 mm. Motoriserat anslag: 0- 1000 mm. 105 000 SEK

Styrd kantpress Weinbrenner GP80. År: 1998. 80T x 2050 mm. Bombering m.m. Mycket fin! 215 000:-

Motordr. kantvik Göteneds K15-20 P72 AMP800. 2050x1,5 mm. Styrning: P72. I gott skick! 95 000:-

Profiljärnsax Geka Hydracrop 110S Profiljärnsax Geka Microcrop 36 År: -04. Presskraft: 110 t. För klippning År: -00. Presskraft: 36 t. För klippning & stansning av profiler. Fin! 105 000:& stansning av profiler. Fin! 45 000:-

Motordriven rundvals Luna 8266. Kapacitet: 1790x3 mm. Utrustad med säkerhetssnöre. 39 000:-

Lidsjövägen 1 335 32 Gnosjö

Motordriven rundvals Luna 8266. Kapacitet: 1000x3 mm. Valsdiam.: 90 mm. Med konbockning. 35 000:-

Pressvets Tecna 8007N. År: -04. Max effekt: 230 kVA. Effekt vid 50%: 80 kVA. I gott skick! 65 000:-

Tel 0370-332360 Fax 0370-332369

Rullbock Esab CD60. Kap.: 30+30 ton. Vridkapacitet: 100 ton. Diameter omr: ~0,47-8,36 m. Fin! Begär Pris

Reservation för

ev. tryckfel & pris

ändringar. Alla

priser exkl. mo

ms.

Gradsax Göteneds L-325F. År: 1988. Kap: 2550x3 mm. Motoriserat anslag: 0-750 mm. Plåtupphållare. 80 000:-

Styrd kantpress Dener DMP 120/30CNC. År: -07. 120Tx3100 mm. Delem DA65W. Fin! 200 000:-

www.gnosjomaskin.se info@gnosjomaskin.se www.svenskverkstad.se

103


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

www.qimtek.se

Peter Norman, Evonet

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12

Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90

Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än sextio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se

Ekets Uppåkra Fabriksgatan 64 568 23 Skillingaryd Fabriksvägen 4, 286 95 Eket www.eketsuppakra.se marknad@eketsuppakra.se

Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering. 104

www.svenskverkstad.se

Ekets Uppåkra skapar ett unikt erbjudande inom skärande bearbetning. Vi är certifierade enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001/14001. Vi bedriver och vidareutvecklar verksamhet i Eket och Skillingaryd.


Qimteks Leverantörsnätverk Gemato Finmekaniska AB Lärjungevägen 8 136 69 Vendelsö www.gemato.se Patrik Rajkai, tel. 08-776 40 08

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se

Gemato Finmekaniska AB är ett väletablerat företag som inriktar sig på skärande bearbetning. Vi är en mekanisk verkstad i tredje generation med modern maskinpark och kompetent personal.

Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering.

Allt Du behöver för svarvning och fräsning

Steelparts AB Karlavägen 34 567 23 Vaggeryd www.steelparts.se Johan Sandahl 070-509 47 09 johan@steelparts.se

INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se

Specialister på tillverkning i Kina. Lagerhållning i Sverige. Svarvning, fräsning, gjutning och smide.

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se

Svarvmekano i Malmö AB Box 9185 200 39 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65

Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se

Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se

LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop. TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion.

PLÅTBEARBETNING Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74 Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

Jet-Flex AB Ängarna Industriområde 330 10 Bredaryd Telefon: 0370-86177 Mail: jetflex@jetflex.se Jet-flex erbjuder vattenskär- och plåtbearbetningsmaskiner av hög kvalitet som ger kostnadseffektiva lösningar på dina produktionsbehov. Vi erbjuder även egen legotillverkning inom Vattenskärning och plåtbearbetning.

www.svenskverkstad.se

105


Qimteks Leverantörsnätverk JM InduTech AB Timmervägen 70 921 33 Lycksele 0950-348 33 www.jmindutech.se JM Indutech är med er från konstruktion till färdig produkt. Plåtbearbetning med laser och nibbling till bockning-svetsning och lackering i vår egen pulverlack. Även slutmontering och paketering.

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage.

Specialtankar i Nyköping AB Blommenhovsvägen 26 611 39 Nyköping www.specialtankar.se Mats Forsman, tel: 073-982 98 10 mats.forsman@specialtankar.se Företaget konstruerar och tillverkar produkter i rostfritt stål för olika stationära och mobila industriella ändamål. Produkterna levereras till företag som är verksamma inom livsmedels- samt läkemedelsindustrin. Stewes Servicefirma AB Postvägen 10 362 40 Konga Tel. 0477-549 80 www.stewesservice.se Stewes Servicefirma i Dångebo AB är den kompletta leverantören inom legotillverkning, montering, specialmaskiner och industriservice.

SMIDE

KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter.

Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser.

Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se

IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se

Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

Nitator Stainless Group Florettgatan 2 254 67 Helsingborg Kontakt: Rolf Enroth Tel: 070-383 89 03 www.stainlessgroup.se Nitator Stainless Group är främst en uppdragstagare för arbeten i rostfritt stål. Från konstruktions och ritningsarbeten via plåt, svets, maskinbearbetning, ytbehandling till slutmontage, avprovning samt installation och idrifttagning hos slutkund.

JB Smides AB Industrivägen 8 722 33 Västerås Johan Lannebris Tel. 021-60171 www.jbsmide.se EN1090-1 Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för verkstads­industrin i aluminium och rostfritt.

ÖVRIGA PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se

3D MetPrint AB Stallgatan 2, 343 34 Älmhult Tel 0761 285538 erling.svensson@3dmetprint.com www.3dmetprint.com

PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Vi är ett servicecenter som 3D-printar i höghållfasta stål. Vi tillverkar delar för formsprutningsverktyg, fixturer, transmissionsdelar, reservdelar till fordon, mode design, industrier mm. Ytfinhet och måttnoggrannhet är bland det bästa i branschen. Leveranstiderna är normalt inom en vecka, ibland endast en dag.

Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se

Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se

AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se

Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1. 106

www.svenskverkstad.se

Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.


Hi d le en tta ve r ra ät nt ta ör en

Qimtek Sourcing

BEHÖVER DU EXTRA RESURSER FÖR ATT TA RÄTT BESLUT?

Med Qimtek Inköpssupport får du en extra resurs för att kunna ta rätt beslut vid dina inköp. Du får förslag på leverantörer som passar dig bäst. - Skapar offertunderlag - Kartlägger leverantörer - Samlar offerter och analyser Vill du veta mer? Kontakta support@qimtek.se eller 0651-300800

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

107


Vad gäller när anställd vägrar använda skyddskläderna – och något händer? Det är många som blir förvånade när jag under föreläsningar både inom arbetsmiljörätt och arbetsrätt förklarar vad som gäller, och vilket rättsligt ansvar arbetstagaren respektive arbetsgivaren har i sammanhanget. Rent instinktivt är det många som anser att arbetstagare – som efter upprepade tillsägelser och uppmaningar från arbetsgivaren att använda sig av föreskriven skyddsutrustning – får skylla sig själva om de skadas. Vad gäller rättsligt? DEN ARBETSMILJÖRÄTTSLIGA ASPEKTEN Den arbetsmiljömässiga lagstiftningen förutsätter att arbetsmiljöarbetet baseras på ett samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare, för att kunna fungera optimalt. Ingen part kan göra hela arbetet själv. Ansvarsfördelningen i lagstiftningen är dock klar och tydlig, i att det är arbetsgivaren som ålagts det formella ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det innebär att händer något, så är det arbetsgivaren som kommer stå till svars. Detta trots att det är arbetstagaren som skadats på grund av eget handlande. Arbetstagarnas ansvar är förvisso att verka för att man ska uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och att följa de föreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Men som arbetstagare har man alltså inget formellt arbetsmiljömässigt ansvar. Det vill säga – gör man inte enligt ovan, så finns det inga formella konsekvenser i arbetsmiljölagstiftningen. Denna aspekt gör att många arbetsgivare fått upp ögonen för vikten av att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete, med rutiner och processer på plats. DEN ARBETSRÄTTSLIGA ASPEKTEN Vad arbetsgivaren respektive arbetstagaren har för skyldigheter arbetsrättsligt är mer vida känt i arbetslivet. Arbetsgivaren ska leda och fördela arbetet, och be108

www.svenskverkstad.se

tala lön för utfört arbete. Arbetstagaren har en långtgående lojalitetsplikt där man ska sätta sin arbetsgivares intressen framför sina egna och utföra sitt arbete enligt instruktion och bästa förmåga. Vad som händer om så inte sker, är att arbetstagaren i slutänden riskerar att förlora sitt jobb. Att inte följa arbetsmiljömässiga regler kan få arbetsrättsligakonsekvenser Vi har alltså konstaterat att arbetstagaren saknar formellt ansvar vad gäller den arbetsmiljömässiga lagstiftningen, men har ett långtgående arbetsrättsligt ansvar. Det innebär att oförmåga att följa arbetsgivarens arbetsmiljömässiga föreskrifter kan ge arbetsrättsliga konsekvenser.

För arbetsgivarens del innebär denna ansvarsfördelning att det inte räcker med tjat om användning av skyddsutrustning och en ”c’ est la vie”-attityd om något skulle hända. Mot bakgrund av detta så kanske svaret på rubrikens fråga är lite klarare? För arbetsgivarens del innebär denna ansvarsfördelning att det inte räcker med tjat om användning av skyddsutrustning och en ”c’ est la vie”-attityd om något skulle hända. Att en arbetstagare vägrar använda sig av skyddskläder måste reageras kraftigt emot. Dels generellt genom upprepad information vid personalmöten, klargörande i policys, arbetsmiljödokument, riskbedömningar och skyddsföreskrifter. Men framförallt genom att hantera regelbrytande individ direkt. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran. Att arbetsvägra innebär ett brott mot anställningsav-

talet, och kan alltså i slutändan resultera i att anställningen avslutas på grund av personliga skäl. Det är arbetsgivarens ansvar att direkt när en anställd inte använder sig av föreskriven skyddsutrustning agera genom att ge skriftliga varningar och /eller omplaceras till andra arbetsuppgifter. Här står ju arbetstagaren också en ytterligare risk – om det inte finns någon annan arbetsuppgift att omplaceras till, då blir den slutliga åtgärden uppsägning. Förutom risken att skada sig allvarligt genom att underlåta att använda sig av skyddsglasögon, skor eller handskar så riskerar arbetstagaren i slutänden alltså sitt arbete genom sitt beteende. Mitt tips är i sammanhanget att: – Sätt in er i vad som gäller enligt arbetsrätten och arbetsmiljölagstiftningen – Påminn med jämna mellanrum era anställda om detta faktum: Genom att inte följa arbetsgivarens förskrifter och regler på arbetsplatsen riskerar man inte bara sina lemmar och liv – man riskerar även sitt arbete. Har du som medlem i MVR frågor eller funderingar med anledning av detta, tveka inte att höra av dig till mig eller mina kollegor. Vanessa von Zweigbergk


Tips på intressanta aktiviteter under Elmia Subcontractor: Tisdag 12 november Framtidens Industri Presentation av Underleverantörsbarometern och efterföljande paneldiskussion Stora scenen i Hall D – Kl. 13:35-14:15 Mingel i Sinfs monter MG01:01 Kl. 16:00-17:00

Onsdag 13 november Presentation av Exportkartläggningen Fokus på handelspolitiken och främjande insatser. Efterföljande paneldiskussion.

Grönt Stål – Hållbart på riktigt Stål skapar förutsättningar för hållbara konstruktioner genom att vara resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart. Dessutom pågår ett mycket lovande svenskt utvecklingsarbete för helt koldioxidfri ståltillverkning. Vi är tyvärr inte där än och ökningen av koldioxid i atmosfären måste bromsas redan nu. Därför erbjuder MVR tillsammans med ZeroMission klimatkompenserat stål under namnet Grönt Stål. Grönt Stål gör det möjligt för beställare och tillverkare att klimatkompensera för sin stålanvändning genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt som bidrar både till minskad koldioxid i atmosfären och till sociala och ekologiska mervärden. Klimatkompensationen görs genom Plan Vivo-certifierad trädplantering i Bolivia. Cirka 17% av koldioxidökningen i atmosfären beror enligt FN:s klimatpa-

nel, IPCC, på avskogning. I deras senaste rapport dras även slutsatsen att det krävs skogsplantering för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoderna som finns för klimatkompensation eftersom det både reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. Beställ Grönt Stål i ditt nästa projekt! Läs mer om hur det går till och vad det kostar på www.grontstal.se Hör av dig till MVR om du vill veta mer! info@mvr.se

Stora scenen i Hall D Kl. 14:00-14:40 Kvinnlig nätverksträff ”Female Focus” med temat Framtidens Ledarskap Vid stora scenen i Hall D Kl. 15:00-17:00 Läs mer på sinf.se

Torsdag 14 november Sverige i framkant – Hållbarhet Diskussion om plast och hållbarhet Stora scenen i Hall D Kl. 14:00-14:40 Mingel i Sinfs monter MG01:01 Kl. 16:00-17:00

Fredag 15 november VAD ÄR KLIMATKOMPENSATION? Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan till exempel göras genom skogsplantering.

Importseminarium Vilka frågor är viktiga att ha koll på som företag när du importerar? Sinfs monter MG01:01. Kl. 9:15-10:30 (inklusive frukost) I samarbete med Tillväxtverket och Make Trade. Läs mer på sinf.se

Underleverantörsbarometern – du gör den relevant Vilken är den sanna bilden av konjunkturläget i underleverantörsindustrin, flyttas produktionen in eller ut i Sverige, vad tror du om 2020? Hur står du rustad inför en eventuell Brexit? Det vet bara du och dina kollegor. I dagarna skickas enkäten för Underleverantörsbarometern kvartal 3 ut. Tack vare era svar kan vi med Underleverantörsbarometern leverera industrins snabbaste och mest relevan-

ta konjunkturbedömning. Med den samlade bilden kan vi ta de viktigaste frågorna vidare till politiker, media och andra beslutsfattare. Den 12 november presenteras Underleverantörsbarometern på Sinfs hemsida, i media och på Elmia Subcontractor. Med en hög svarsfrekvens kan vi dessutom presentera en branschbarometer för MVR. www.svenskverkstad.se

109


Hur kan byggbranschen minska sina CO2-utsläpp? I World Green Building Councils senaste rapport (Bringing embodied carbon upfront) ges följande principer för att minska byggbranschens CO2-utsläpp. 1. Förhindra – det vill säga överväg behovet av byggnadsverket. 2. Reducera och optimera – minimera materialbehovet och välj material med låg miljöbelastning under en hel livscykel med hänsyn även tagen till de boende. 3. Planera för framtiden – analysera framtida behov. Maximera möjligheten för underhåll och säkerställ flexibilitet så att byggnaden går att anpassa till nya behov. Projektera för nedmontering och framtida återanvändning. Välj material som kan återvinnas och är lätta att separera. 4. Kompensera för de koldioxidutsläpp som kvarstår.

Med stål kan du bygga med stora spännvidder som skapar flexibilitet och möjlighet till anpassning för nya behov i byggnadens framtida användning. Används skruvförband är stommen lätt att demontera för återanvändning någon annanstans i en annan byggnad eller

för återvinning. Stål har dessutom unika egenskaper för återvinning – stål går att återvinna hur många gånger som helst och till mer högkvalitativa material varje gång. Med Grönt Stål så hanterar du även punkt 4.

Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stål byggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

110

www.svenskverkstad.se

• Möjlighet att tillsammans med MVR

arrangera och bjuda in till frukostseminarier, företagsträffar, studieresor m.m.

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% ra batt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studieresor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidningen Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:- och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här mvr.se/associerademedlemmar.html


Möt oss på Elmia Subcontractor, 12-15 november, monter D01:62.

Metallbearbetning med precision Weland AB är en komplett leverantör med lång erfarenhet av metallbearbetning till verkstadsindustrin. I vår moderna maskinpark har vi resurser och kapacitet att utföra bearbetningar med precision och högsta kvalitet. Vi har även ett omfattande materiallager och leveranstider som få andra kan matcha. Kom till oss och förverkliga dina idéer.

weland.se Malmgatan 34 333 30 Smålandsstenar Växel: 0371-344 00 E-post: info@weland.se www.svenskverkstad.se

111


Metal Inspiration Days när det begav sig 2018. Hos Stenbergs...

...hos Edströms...

...och hos ABB.

Money. Making. Machines Metal Inspiration Days 2019 För sjunde året i rad öppnar tre av branschens tyngsta aktörer, ABB Robotics, Edströms och Stenbergs, portarna till två inspirerande dagar. De hjälper er att göra smarta och framför allt lönsamma val i ert företag. Metal Inspiration Days är skapat för att främja och inspirera svensk tillverkningsindustri. 112

www.svenskverkstad.se

Besöker du Metal Inspiration Days i Jönköping kan vi utlova flera tips och verktyg för att utveckla ditt företag. Företags-trion utlovar ett större och bättre Metal Inspiration Days än tidigare med fler utställare och fullspäckat program. Under två dagar bjuder de på inspirerande föreläsningar och demonstrationer. Dessutom visar medutställarna de se-

naste nyheterna. Metal Inspiration Days är en möjlighet för branschen att träffas, nätverka och utbyta erfarenheter och idéer om exempelvis automation, minskade ställtider, mätutrustning, verktyg och innovativa produktionslösningar. Och det är svaren på de här frågorna som leder till att ”Tjäna mer pengar i Sverige”.


www.svenskverkstad.se

113


Solåsvägen 14 553 03 Jönköping

Vasavägen 3D 554 54 Jönköping

Lidstorpsvägen 12 556 28 Jönköping

CAD/CAM/CAE

Var du hittar dem – och vilka du hittar – på Metal Inspiration Days i Jönköping i november.

MAGISK KVÄLL MED LABERO På onsdagskvällen, den 27 november, är den årliga inspirationskvällen i samband med Metal Inspiration Days. Joe Labero, direkt från Las Vegas scener, underhåller på inspirationskvällen och bjuder på en unik upplevelse där du får komma närmare magin och mystiken än någonsin tidigare. Arrangörerna tycker att det är fantastisk roligt att för sjunde året i rad arrangera Metal Inspiration Days i Jönköping. Evenemanget växer för varje år och är väldigt uppskattat både av befintliga och nya potentiella kunder. Är man intresserad av att se åt vilket håll industrins trender pekar är MID ett måste att boka in i kalendern. – Under MID-dagarna 27-28 november

Fokus på automation.

114

www.svenskverkstad.se

har vi på Edströms valt att lägga vårt fokus på automationslösningar och på hur man kan producera obemannat på ett enkelt kostnadseffektivt sätt, säger Henrik Olsson, vd Edströms Maskin.

Ett helt unikt program.

– Anledningen till att ni skall besöka MID2019 är att i år har vi ett helt unikt program av flexibel standardiserad visionguidad automation. Vi levererar nyckelfärdiga lösningar eller funktionspaket kunden kan själv bygga vidare på. I år har vi även rekord i antalet medutställare, du som kund får en helt unik uppställning av branschens ledande leverantörer, säger Martin Jönsson, försäljningschef ABB Robotics.

Smarta lösningar för lönsam produktion.

– Hos Stenbergs vill vi visa smarta lösningar och diskutera möjligheterna att göra din produktion mer lönsam. Tillsammans med våra 20 medutställare erbjuder vi ett komplett program där du som besökare kan fördjupa dig i allt från verktygsval och maskiner till utbildning och en trygg eftermarknadsservice. Under Metal Inspiration Days har Stenbergs ett fullspäckat schema och vi kommer att ha hela 13 maskiner igång för demo, säger Jonas Wihlborg, vd Stenbergs.

För mer information och anmälningsmöjligheter besök arrangemangets hemsida: metalinspirationdays.se


ÖPPNA DÖRRAR PÅ STENBERGS Vi är ett företag som borgar för hög tillgänglighet. Det ska vara enkelt att jobba med oss och det ska vara lätt att söka information och få svar på frågor. För oss handlar tillgänglighet också om att kunna förutse och förebygga problem och att hela tiden ligga steget före. Med ett välfyllt reservdelslager, bra support och duktiga servicetekniker kan vi leva upp till våra högt satta krav. Din framgång är vår passion. Läs mer om oss på vår hemsida, www.stenbergs.se

www.svenskverkstad.se

115


Posttidning B-Economique Svensk Verkstad / Qimtek Södra Järnvägsgatan 52B 827 32 LJUSDAL

EUROPAS STÖRSTA EUROPAS STÖRSTA EUROPAS STÖRSTA LAGERHÅLLARE AV LAGERHÅLLARE AV LAGERHÅLLARE AV SPECIALLEGERINGAR SPECIALLEGERINGAR SPECIALLEGERINGAR OCH TITAN OCH TITAN OCH TITAN NICKEL-LEGERINGAR 200/201/400/K-500/36/75/80A/90/77/800H-HT NICKEL-LEGERINGAR 825/925/DS/600/601/625/718/C-22/C-276/HX NICKEL-LEGERINGAR 200/201/400/K-500/36/75/80A/90/77/800H-HT 200/201/400/K-500/36/75/80A/90/77/800H-HT 825/925/DS/600/601/625/718/C-22/C-276/HX TITAN-LEGERINGAR 825/925/DS/600/601/625/718/C-22/C-276/HX Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr7/Gr9/Gr23 TITAN-LEGERINGAR TITAN-LEGERINGAR Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr7/Gr9/Gr23 KOPPAR-LEGERINGAR Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr7/Gr9/Gr23 CuCr1Zr/CuCo2Be/CuNi2SiCr/CuSn6/CB2/Alloy 25/Tellur-koppar KOPPAR-LEGERINGAR KOPPAR-LEGERINGAR CuCr1Zr/CuCo2Be/CuNi2SiCr/CuSn6/CB2/Alloy 25/Tellur-koppar CuCr1Zr/CuCo2Be/CuNi2SiCr/CuSn6/CB2/Alloy 25/Tellur-koppar

• •• •• •• •• • • • • •• 116

Dagsaktuell lagerlista online Komplett service-center Dagsaktuell lagerlista online Vattenskärning •Komplett Dagsaktuell lagerlista online service-center ViKomplett skickar erservice-center order samma dag •Vattenskärning Allt material analyseras med •Vi Vattenskärning skickar er order samma dag spektrometer •Allt Vimaterial skickar er order samma analyseras med dag Kvalitetsledningssystem •spektrometer Allt material analyserassom meduppfyller ISO 9001 samt flygindustrins krav enligt spektrometer Kvalitetsledningssystem som uppfyller AS9120A •ISO Kvalitetsledningssystem somkrav uppfyller 9001 samt flygindustrins enligt Över 100 års erfarenhet ISO 9001 samt flygindustrins krav enligt AS9120A Beställ direkt: 08-731 56 00 AS9120A Över 100 års erfarenhet www.haraldpihl.com info@haraldpihl.com •Beställ Över 100 års08-731 erfarenhet direkt: 56 00

www.svenskverkstad.se

Profile for Svensk Verkstad

Svensk Verkstad nr. 5 2019  

Magasinet för modern tillverkningsindustri

Svensk Verkstad nr. 5 2019  

Magasinet för modern tillverkningsindustri