Svenska folkskolans vänner

Svenska folkskolans vänner

Helsingfors, Finland

SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare: SFV främjar bildningsarbete via Studiecentralen, genom stipendier och understöd, och genom att vara ägare till utbildningsenheten Axxell. SFV äger även bokförlaget Atena, är delägare i förlaget Schildts & Söderströms, driver förenings- och organisationshuset SFV-huset G18, ger ut egna publikationer och entusiasmerar och stöder personer med stipendier, priser och medaljer. SFV har cirka niotusen medlemmar.

www.sfv.fi