Svenska Stuntgruppen Aktiviteter broschyr

Page 1

chefen få du ill V

att

? brinna

nska e v S l na til m mal o m k a l g ä r v r nt dä e v Alla ä e på hur s a n e rupp att prov en dag! n e s Stuntg n cha för r n å a f g a stuntm som un r a v att det är


säkert T unikt

G I L O R OBS!

Hisnande fritt fall med mjuk landning i luftkudde! Innan ni gör det stora hoppet övar vi in den rätta tekniken på trampett och matta. Ett klassiskt stunt!

Imponera kollegorna med bakåtvolter i flygsele! 2-3 personer hinner prova på och övriga i gruppen assisterar. Maxad teambuilding! Som avslutning på stationen får en av er prova på ett nervkittlande stunt: att brinna!

Lär er utföra ett verklighetstroget slagsmål! Som överraskning för de andra får en deltagare en stunt-flaska att slå i huvudet på sin partner. Stationen avslutas med uppvisning av era egna koreograferade slagsmål.


säkert

L L E N O I S S E F PRO

et!”

rksamh e v n e g re

ill vå

“Vi

ling t p p o k n fick e

nande. a m t u , e ännand uktör ” r p t s s , n t i v i e t d a “Inform eingivan d n e o r t ch för ed och m r a v Trevlig o i för att n k c a ! Alla t r a n b e r e d ”Tus n n helt u e g a d e lnöjda.” e h gjord r ä d me som var

En av våra mest erfarna stuntutövare ger en spännande föreläsning. Vi visar och berättar yrkeshemligheter med hjälp av stuntrekvisita, film och personliga erfarenheter. En fascinerande station där pulsen kan gå ner igen!

Här går vi in på olika Specialeffekter: Squibs! Detta är kroppsträffar som används när någon skjuts på film. En person får låtsas skjuta och en annan bli skjuten - en riktig adrenalinkick! Explosion! En kraftig explosion simuleras och du kastas iväg tillsammans med ett antal tunnor i en action-scen du sent ska glömma. En person i varje grupp är stunt-utövare och de andra agerar publik och får se hur dessa två specialeffekter går till.

Vi välkomnar och överraskar allihop med en inledning som får er i stämning på ett minst sagt explosivt sätt!

Krascha genom fönsterruta! Ett nervkittlande stunt där en person får glädjen att hoppa genom en specialgjuten glasruta, den perfekta avslutningen på er Stunt-kurs!


Upp till 12 personer

STATIONER:

INTRO, 1, 2, 3 Tillval: FINAL

ca

1,5

timmar

Upp till 24 personer (ca 12 per station) 2 grupper / ca 40 minuter per station

STATIONER:

INTRO, 1, 2, 3, FINAL

ca

2

timmar

Upp till 40 personer (ca 12 per station) 3 grupper / ca 40 minuter per stationÂ

STATIONER:

INTRO, 1, 2, 3, FINAL

ca

2

timmar

Upp till 50 personer (ca 12 per station) 4 grupper / ca 40 minuter per station

STATIONER:

INTRO, 1, 2, 3, 4, FINAL

ca

2,5 timmar

Upp till 75 personer (ca 12 per station) 5 grupper / ca 35 minuter per station

STATIONER:

INTRO, 1, 2, 3, 4, 5, FINAL

ca

3

timmar


Hej, Seth Ericson här. Jag har arbetat som ansvarig stuntkoordinator i Svenska Stuntgruppen sedan 1997. Med våra aktiviteter vill vi dela med oss av den glädje och spänning som vårt yrke innebär! Dessa är utformade så att precis alla kan deltaga i evenemanget säkerheten är alltid vår högsta prioritet. Välkommen till vår förtrollade filmvärld!

Om oss: Svenska Stuntgruppen startades 1974 och har fram till idag medverkat i över 800 produktioner i Sverige samt internationellt. Företaget är ensamt i Norden om att erbjuda privatpersoner och företag att prova på vad det innebär att vara stuntman.

KONTOR: (+46)8 26 24 45 MOBIL: (+46)70 693 40 25 EVENT MOBIL: (+46)70 693 40 54 Johannesfredsvägen 12, 168 69 Bromma, Sweden EVENT@STUNTGRUPPEN.SE www.stuntgruppen.se


T N E V E A D D Y S R

A D D Ä SKR

sering n a l , t r fes e kick? r e a v ö tr h x e e B ag en d esta? d i m m t r e e d ell sett n a d e r Har ni

ögt fall, stunt, h d n a r b , ågra av fall gar är n ål, trapp in n m r s ö g k å la S ilp te låta er och b varför in n r io e s ll E lo . p ex utföra t vi kan e entré? de stun flygand n e r ö g VDn

mycket Nedan ett

pplägg skattat u

upp

tas av plan vak s r ä f f a d Årets män me klädda m y t s o k on. olglasög mörka s ssa r en ma Nu följe agets är föret rupp action d erhetsg k ä s a g a hemli ssionell ga profe li t er t m f a e s ar are - jag v ö t u t n stu . tjuvarna de onda

mtar ande to n in r b n s frå cowboy arit allt hotfulla Vi har v l ar il t m r r a o k f Vi ut a koc ll r. u e f ik h n c k o nte tiga sce skemål! och klan r era ön e t f e g n a evenem

på event:

a ner vitörern r e s a k nen. fals ffärspla slår de a t a g y li s n t n Plö jäl de a och st vaktern Panik!

ser som När det ligt dar t ut, räd att skick m o n e mörkas n en g pelvis e ärsplan ed exem VDn aff m n e v nna tju överma t. huvude flaska i

ANA M T U H C O AN G Å R JOBB! F T R R Ö Å F V R R Ö E ED NER F M N I A R N B I M V O A– VÄLK N R Ä G S S O


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.