Pax 2 2015

Page 1

F R E D ST I D N I N G E N

NR 2 | 2015

MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN

FOTO: DANIEL HOLKING

Seger efter tio års kamp

Statyer fick i vintras plåster som en påminnelse om att Saudiarabien straffar oliktänkande med spöstraff och som en protest mot avtalet.

Saudiavtalet uppsagt – påverkansarbetet gav resultat.

3 sida

– Vi som jobbar med de här frågorna är vana vid stora utmaningar, och mål som ligger långt bort, så vi har glömt bort att det faktiskt går att plocka in vinster då och då, säger Anna Ek, Svenska Freds ordförande.

FOTO: MIKAEL BOTNEN DIAMANT

SVENSKA FREDS PÅ FN-MÖTE MOT FATTIGDOM

Svenska Freds huvudbudskap i FN: Ingen utveckling utan fred.

4 sida

Svenska Freds bjöds in av Utrikesdepartementet för att vara med när FN diskuterade hur fattigdomen i världen ska minskas. Svenska Freds roll var att bidra till att konfliktperspektivet kom med, vilket också lyckades enligt Mikael Botnen Diamant från styrelsen.

Svenska Freds har kritiserat det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien sedan den socialdemokratiska regeringen ingick det 2005. Opinionen mot avtalet växte när Ekot 2012 avslöjade planerna på att hjälpa sau-

RAPPORT OM VÄGEN TILL FRED I EUROPA

2 sida

Vägen till hållbar fred i Europa går genom nedrustning och samarbete. Det är budskapet i den Europa­rapport som en grupp tagit fram sedan Svenska Freds kongress förra året. Bakom initiativet står Lars Jederlund, som är orolig för freden i Europa.

dierna att bygga en vapenfabrik. Anna Ek är övertygad om att föreningen haft en stor roll i att avtalet till slut sades upp. Sedan nyår har ett intensivt arbete pågått med att ta fram fakta och argument till beslutsfattare och journalister.

”SINGING SAILOR” SPRIDS SOM EN LÖPELD

6 sida

En låda med en dansande matros och texten ”Welcome to Sweden, gay since 1944” har sänkts i Östersjön. Svenska Freds kampanj vill med glimten i ögat uppmana till nytänkande och kärlek i stället för upprustning. Filmen har spridits i 146 länder.


2

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 2 / 2 0 1 5

FOTO: IMMANUEL GIEL

Oro för freden i Europa Vägen till hållbar fred i Europa går genom nedrustning och samarbete. Det är budskapet i den Europarapport som tagits fram sedan kongressen förra året.

L

ars Jederlund lade fram motionen som ledde till rapporten. Orsaken var att han är orolig över utvecklingen i Europa, med nationalistiska och främlingsfientliga strömningar. – Det är så många saker som går åt fel håll och bara blir värre. Jag är orolig för freden i Europa. Folk tror inte att det kan bli ett stort krig, men det tror jag. – Alla reagerar med klassiska nationalistiska reaktioner - ”då måste vi rusta upp” - men jag menar att det är kontraproduktivt. Förenklat tror jag på precis tvärtom.

Ta fram plattform Han tycker att det är uppenbart att Svenska Freds skulle kunna ha något att säga om hur man bygger hållbar fred i Europa. I motionen föreslog han att föreningen skulle ta fram en plattform för vägen till fred i Europa, vilket Svenska Freds kongress förra våren också röstade igenom. Lars Jederlund har suttit med i gruppen som arbetat med rapporten sedan dess, tillsammans med Anna Ek,

OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, är en av de institutioner som gruppen tycker att det ska satsas på.

Svenska Freds ordförande, och Anton Gustafson från Fredsakademin. De har gjort mycket research och träffat en rad personer, som diplomater, politiker och forskare, i Sverige, i Kiev och i Bryssel. – Många i Bryssel var otroligt pessimistiska, oroliga och bekymrade. Läget är mycket sämre än för fem år sedan. Det stora Lars Jederlund. bekymret är Ryssland, när vi pratar om hotet mot freden så upplever människor Ryssland som det stora hotet, berättar Lars Jederlund. Men att rusta upp gynnar bara Putin. – Det finns ingen politik som stödjer Putins politik så mycket som att vi rustar upp och beskriver oss som fiender. Det är sannolikt mer effektivt att samarbeta och agera mot militär konfrontation.

Han menar att svensk militär upprustning är helt obegriplig. På vad sätt gynnar en upprustning på fyra miljarder hållbar fred i Europa? – Om man tror att militär upprustning är enda lösningen borde vi gå med i Nato, då är det det som gäller. Men det tycker alltså inte jag, säger Lars Jederlund.

Avråder från Nato Tvärtom avråder Europagruppen inte bara från att Sverige och Finland går med i Nato, utan också från ett närmande till Nato på andra sätt. Till exempel vill gruppen att Sverige river upp det värdlandsavtal som ingåtts med militäralliansen. Natomedlemskap och Natosamarbete missgynnar freden i Europa, det innebär ett framflyttande av militära positioner, menar gruppen. I stället ska man satsa på civilt samarbete och mer resurser till och mer tonvikt på redan existerande institutioner och organisationer som OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete

i Europa), Europarådet och Europaparlamentet. Gruppen talar inte om total avrustning. – Den ryska regeringen bedriver en hemsk och chauvinistisk politik. Vi kan inte avrusta. Men vi kan säga att vi inte tror på rustning som idé, att lösningen är nedrustning. Det kan man säga till Putin i dag, det kan man säga hela tiden, menar Lars Jederlund. Gruppen påminner om arbetet i ESK, den europeiska säkerhetskonferensen som under 1970-talet skapade en arena för samtal om nedrustning mellan öst och väst. Då handlade det om kärnvapen, men det finns många lärdomar därifrån som man kan dra nytta av i dag. Förhandlingar om ömsesidig nedrustning av konventionella vapen måste fortsätta, instrument för att skapa transparens och bygga förtroende utvecklas. Samtidigt som Rysslands aggression och brott mot mänskliga rättigheter ska fördömas, kan inte alla dörrar stängas. Samarbeta så mycket som möjligt där det är möjligt på alla nivåer, menar gruppen och pekar på existerande miljösamarbeten om Östersjön och Arktis. – Det kortsiktiga perspektivet är sjukt svårt, där spelar militära medel en roll, men den långsiktiga strategin är nedrustning och det är det ingen som säger i dag. I det långsiktiga perspektivet är det handel, arbete med mänskliga rättigheter och demokrati och det civila samhället, ekonomi och miljö som gäller. Norge och Ryssland hade ett framgångsrikt samarbete i Arktis. Det är den typen av frågor som bygger band och skapar gemensamma värderingar, säger Lars Jederlund. EVA KELLSTRÖM FROSTE

Fredstidningen Pax ges ut av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Redaktör och ansvarig utgivare: Eva Kellström Froste 08 55 80 31 89, pax@svenskafreds.se Adress: Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm Tryckeri: Lasertryck, Danmark

www.svenskafreds.se


F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 2 / 2 0 1 5

3

FOTO: KARIN VALTERSSON

Starkt tryck stoppade avtal När regeringen sade upp Saudiavtalet var det en seger för Svenska Freds påverkansarbete.

Ä

nda sedan den socialdemokratiska regeringen ingick det långtgående militära samarbetsavtalet med Saudiarabien 2005 har Svenska Freds kritiserat det. Vart femte år kunde avtalet sägas upp, och i år fanns chansen igen. Svenska Freds har bedrivit ett omfattande kampanjarbete sedan årsskiftet. Till skillnad från tidigare fanns nu ett brett stöd bland politiker och allmänhet för att säga upp avtalet. Men när försvarsminister Peter Hultqvist lämnade beskedet den 10 mars kom det ändå lite oväntat. – Jag var så chockad över att det verkligen blev så här. Vi som jobbar med de här frågorna är vana vid stora utmaningar, och mål som ligger långt bort, så vi har glömt att det faktiskt går att plocka in vinster då och då, berättar Anna Ek, Svenska Freds ordförande. – Jag är så stolt och glad över alla som jobbat mot det här avtalet, inte bara inom Svenska Freds utan alla som försökt påverka. Det är ett stort erkännande för vår kamp, för våra frågor och för vår syn på varför militära samarbeten med diktaturer är så dåligt.

Haft stor roll Hon är övertygad om att Svenska Freds haft en stor roll i att avtalet till slut sades upp. 2012 avslöjade Ekot planerna på att hjälpa saudierna att bygga en vapenfabrik. Skandalen med vapenfabriken bäddade för att få igång ett opinionstryck. – Saudiskandalen fanns kvar i det kollektiva medvetandet, men sedan gäller det

Opinionen mot Saudiavtalet växte efter Ekots avslöjande i mars 2012 om planerna på att hjälpa saudierna att bygga en vapenfabrik. Bara några dagar senare hölls en demonstration i Stockholm.

att någon fångar in det och sätter press på ett koordinerat sätt, och där skulle jag säga att vi haft en avgörande roll, menar Anna Ek. Svenska Freds har lagt mycket tid sedan årsskiftet på att jobba mot avtalet. En del har synts utåt, som intervjuer och debattartiklar i medier, men det mesta av arbetet har handlat om att ha kontakt med beslutsfattare och journalister och stötta med fakta och argument. Svenska Freds satte också igång en kampanj där Svenska Freds följare och medlemmar uppmanades att skicka epost till ministrarna. Över tusen mejl skickades. Det skrevs en hel del när avtalet ingicks 2005, och Svenska Freds dåvarande ordförande Frida Blom var ute i medier med stark kritik mot avtalet. Men sedan blev det tyst, och det skrevs inte så mycket om vad avtalet hade lett till. Anna Ek läste avtalet någon gång i början av 2010. – Jag höll på att trilla av stolen när jag hittade den där paragrafen om att avtalet kunde sägas upp vart femte år. Då började jag räkna – avtalet ingicks i november, det innebär

att det ska sägas upp ett antal månader innan – herregud, det är ju i maj. Vi kom på det med kanske en månads varsel så vi hade ingen beredskap. Det blev en intervju i Ekot med oss och Folkpartiet (som också var kritiska till avtalet, red.s anm) och ett pressmeddelande, och det var det.

Omsvängning – Självklart har Ekots avslöjande 2012 påverkat hela debatten. Det har varit en väldigt intressant omsvängning att följa, från nästan inga skriverier alls till att det nu tio år senare finns en nästan fullständig enighet hos alla, från allmänheten till proffstyckare och politiker. Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, är en av dem som arbetat mest med påverkansarbetet kring Saudiavtalet. Hon jublade när nyheten kom om det uppsagda avtalet, men arbetet är långt ifrån över. Det uppsagda avtalet innebär inte att vapenexporten till Saudiarabien avslutas. – Inte per automatik, men det skulle garanterat vara

svårare att stoppa vapenexport till Saudiarabien med ett fortsatt avtal, säger Linda Åkerström. Nu är det upp till bevis för den kommitté, Kex, som utreder hur riktlinjerna för vapenexport till ickedemokratier kan skärpas. Den har skjutit upp utredningens resultat två gånger, men nu ska utredningen presenteras i slutet av juni. Det är troligt att det blir något slags demokratikriterium. – Frågan är i vilken utsträckning man vill skärpa riktlinjerna. Hur starkt kommer demokratikriteriet att bli, hur många och stora kryphål kommer man att lämna öppet för? Det är där det i praktiken avgörs, säger Linda Åkerström. I de utkast som läckt ut i medier finns flera varningstecken. Framför allt handlar det om ifall försvars- och säkerhetspolitiska skäl ska väga tyngre än hänsyn till demokrati och mänskliga rättigheter. Svenska Freds har blivit inbjudna till Kex för att hålla föredrag och har också ombetts att skicka information. EVA KELLSTRÖM FROSTE


FOTO: MIKAEL BOTNEN DIAMANT

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 2 / 2 0 1 5

FOTO: MARTIN VOGEL

4

Mikael Botnen Diamant från Svenska Freds på Sveriges plats i stora plenisalen i FN-byggnaden i New York.

När FN i maj diskuterade hur de nya fattigdomsmålen ska finansieras fanns konfliktperspektvet med i diskussionerna.

Ingen utveckling utan fred Svenska Freds bjöds in av Utrikesdepartementet för att vara med när FN i New York diskuterade hur fattigdomen i världen ska minskas.

E

tt av de nya målen tar upp länder som har eller har haft väpnad konflikt och de speciella problem som finns kring fattigdomsbekämpning i de länderna. Det var för att bidra med expertis i dessa frågor som Svenska Freds ombads följa med till FN-mötet i New York. Styrelseledamoten Mikael Botnen Diamant, med en bakgrund på bland annat Sida, Röda Korset och som frilansande konsult och föreläsare inom globala utvecklingsfrågor, for till New York för Svenska Freds räkning. – Vi diskuterade hur fattigdom ska bekämpas. Att få vara med om det är otroligt stort. Jag fick också en stark känsla av att Svenska Freds hade en möjlighet att göra direkt skill-

nad i internationell politik. Det kändes väldigt bra och var värt alla våra ansträngningar. Vi gjorde skillnad, säger han. Mikael hade stöd från andra organisationer hemma i Sverige via mejl och i New York där han träffade Sofia Tuvestad från IKFF (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet). Gruppen stöttade i att formulera texter om vad som behövde kompletteras i de svenska förslagen. I FN pågår just nu två parallella processer. Den ena kallas Post 2015 och är en fortsättning på millenniemålen, som handlade om att fattigdomen i världen skulle halveras till 2015. På vissa plan har målet uppfyllts, på andra inte. Nu har världens ledare bestämt sig för att satsa på nya mål, och denna gång talar man om att utrota fattigdomen. I den nya processen håller man just nu på att ta fram exakt hur de nya målen ska se ut.

Fred nytt mål I processen med de nya målen är det civila samhället, inklusive organisationer som representerar de mest fattiga, inkluderade på ett helt annat sätt än med millenniemålen. – För oss på Svenska Freds är det glädjande att man talar om ”fredliga samhällen”. Plötsligt finns det ett tydligt mål som är kopplat till frågor som är relevanta för Svenska

Freds, säger Mikael Botnen Diamant. Den andra processen handlar om hur de nya målen ska finansieras, och det var till de diskussionerna som Svenska Freds bjöds med. – Det kan låta som om ”finansiering” handlar om tekniska frågor men det är det inte, utan det är mycket politik i detta, många politiskt känsliga frågor, så att vara med i de förhandlingarna är viktigt, berättar Mikael Botnen Diamant. Vid den här förhandlingsomgången diskuterades bland annat den speciella problematiken med fattigdomsbekämpning i konfliktdrabbade stater, något som för Sverige är en extra prioriterad fråga. Flera av de absolut fattigaste länderna är konfliktpåverkade, en del är så kallade ”fragile states” – sköra stater – och de har tyckt att konfliktperspektivet är negligerat i fattigdomsbekämpningen. – Det finns en särskild problematik med de konfliktdrabbade länderna. Vare sig företag eller biståndsorganisationer vågar alltid ge sig in i de länderna, man är rädd att investeringarna inte ger något. Om du bygger ett sjukhus i Gaza kanske det blir sönderbombat, till exempel. Där har vi på Svenska Freds en del åsikter kring perspektiv som bör komma in. Det handlar om prevention, hur vi kan för-

hindra att en konflikt bryter ut, om hur vi kan jobba med konflikthantering och hur vi kan jobba med fredsbevarande åtgärder efter en konflikt, berättar han.

Behövs mod – Vi tycker att det bör finnas ett större intresse och mod att jobba långsiktigt även med de här länderna. Vår huvudingång är: utan fred, ingen utveckling och utan utveckling, ingen fred Det som Svenska Freds ville addera till det som redan sagts var, förutom konfliktförebyggande, konflikthanterande och fredsbevarande åtgärder, vikten av att implementera vapenhandelsavtalet ATT, att inkludera civilsamhället, att jobba med tidiga varningssignaler, få in genusaspekten, samt vikten av politiskt deltagande från alla grupper i samhället. – Vi kunde bidra till att många av våra kärnfrågor kom med i diskussionen. Sverige driver en bra linje och tycker att de här frågorna är viktiga, och vi kunde backa upp och påverka den svenska linjen. Sedan får vi se hur långt det räcker i längden, säger Mikael Botnen Diamant. Förhandlingarna om finansieringen är i slutspurten. De sista sker i Addis Abeba i Etiopien i juli. EVA KELLSTRÖM FROSTE


HALLÅ DÄR:

Christoffer Svenska Freds generalsekreterare Christoffer fick ett erbjudande han inte kunde säga nej till. Från och med juni har han tjänstledigt för att arbeta i Gaza för UNRWA, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar. Vad ska du göra? – Jag ska vara ansvarig för att ha kontakt med de givarländer som ger stöd till UNRWA:s projekt i Gaza. Mitt jobb är att se till att stödet går till rätt saker, att projekten genomförs och återrapporteras som de ska. Varför känner du ett sådant engagemang för Gaza? – Jag arbetade i Mellanöstern tidigare, jag bodde i Jerusalem och jobbade mycket med Gaza, framför allt efter kriget runt årsskiftet 08-09. Jag har många vänner i Gaza och har försökt uppmärksamma omvärlden på situationen. Jag känner ett stort personligt engagemang för människorna som lever i Gaza och som lider på grund av kriget och de väpnade konflikterna. Om jag kan vara med och bidra på något sätt för att underlätta den humanitära situationen så känns det hedersamt och viktigt. Hur ser du på situationen i Gaza just nu?

HÄNGMATTOR, LAJV OCH LÄGER I VARBERG I juni är det dags för ”Rosenfred – en hyllning” i Varberg, där man vill få unga varbergare engagerade i ett stort offentligt samtal om fred. Svenska Freds deltar, bland annat med ett fredsläger för unga mellan 15 och 26 år som arrangeras tillsammans med PeaceWorks. Programmet innehåller bland mycket annat gatuteater från Barcelona, dansläger för fred, ett historiskt lajv om den stora fredskongressen 1915, Varbergs första Pridefestival, workshops för alla åldrar och ”Hang loose for peace” där

– Den är förfärlig. Det senaste kriget var ännu mer fruktansvärt jämfört med de tidigare krigen. Det var mer förstörelse, fler antal döda, och Gazaborna har blivit så oerhört besvikna. Hoppet om en bättre framtid är på väg att försvinna. På så sätt är det mer allvarligt än någonsin tidigare. Hur stor är risken för ett nytt krig? – Gaza är en krigszon. Det pågår stridigheter hela tiden, mer eller mindre. De mer fullskaliga krigen har kommit med två års mellanrum det senaste decenniet. Så länge den strukturella och politiska situationen inte förändras så är det ganska troligt att vi har ett fullskaligt krig ganska snart. Varför har du valt att vara tjänstledig ett år, i stället för att säga upp dig? – Det är ettårskontrakt, sedan får man helt enkelt se. Jag vet att det här är ett tufft uppdrag. Min hustru kommer att bo i Jerusalem eftersom familjen inte får bo i Gaza, och jag ska veckopendla. Jag kan inte svara på i dag om jag kommer tillbaka eller inte. Däremot kan jag säga att det är en väldigt dubbel känsla att ta tjänstledigt från Svenska Freds just nu, för jag känner att vi gör så mycket bra saker och utvecklar så mycket. Hur har tiden på Svenska Freds varit? – Jag är så himla glad och 100 hängmattor hängs upp på Varbergs torg i vilka man kan slappa och tänka fram fredsbudskap till #varbergcalling. Programmet är en del av ”Varberg Calling for Peace”, som kommunen genomför till minne av Svenska Freds stora fredskongress i staden för 100 år sedan. Nästa stora programpunkt för Svenska Freds blir i oktober då Internationellt Fredsforum genomförs.

SVERIGE FYRA PÅ LISTA ÖVER EXPORTÖRER 2014 hamnade Sverige på fjärde plats på listan över de stater som säljer mest större konventionella vapensystem

5 FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 2 / 2 0 1 5

stolt över allt vi lyckats med och vidareutvecklat under de här fem åren. Det har gjorts två stora satsningar sedan jag började: en internationell satsning och en satsning på fundraising. Vi har haft och startat fredsprojekt i Norra Kaukasus, Afghanistan, Moldavien-Transnistrien och Burma, där vi nu startat ett stort Sida-stött fredsprogram som är något av ett flaggskepp. – Vi har haft flera segrar. Saudiavtalet avslutades, det kommer troligen att bli något slags demokratikriterium för vapenexport, och ett internationellt vapenhandelsavtal (ATT) finns på plats. Allt detta har vi haft del i. Vi har flyttat fram våra positioner vad gäller politiken att förebygga väpnade konflikter. Det känns lite som att lämna på topp. per person. Israel, Schweiz och Ryssland toppar listan. År 2012 och 2013 låg Sverige på tredje plats efter Israel och Ryssland, och 2011 toppade Sverige listan med mest vapenexporterande länder per capita. Svenska Freds släpper varje år uträkningar över Sveriges vapenexport per capita. De tio största exportörerna av större konventionella vapensystem per capita 2014 var Israel, Schweiz, Ryssland,

Namn och ålder: Christoffer Burnett-Cargill, 43. Familj: Hustrun Aida. Fritidsintressen: Sport – att titta på. Liverpool FC-supporter. Fika med vänner, resor, arkitektur. Viktigaste fredsfrågan: Att förebygga att konflikter blir väpnade. Bakgrund: Generalsekreterare för Svenska Freds sedan 2010, fyra år för Diakonia i Mellanöstern, ett år i Bosnien för EU, tre år i Kosovo för Sida. Tre år i riksdagen som politiskt sakkunnig. Statsvetare och nationalekonom.

Sverige, Nederländerna, USA, Frankrike, Storbritannien, Norge och Spanien. Uträkningen baseras på fredsforskningsinstitutet Sipris statistik över handeln med större konventionella vapensystem under 2014. Som större konventionella vapensystem räknas till exempel stridsflyg och bandvagnar men inte andra sorters vapensystem som Sverige också exporterar.

350K

gånger har klippet om Singing Sailor visats på Youtube och Vimeo. Utöver det visar flera medier filmen.


6

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 2 / 2 0 1 5

FOTO: B-SMART

Svenska Freds alternativa försvar sprids över världen Svenska Freds kampanj ”The Singing Sailor” har spridit sig som en löpeld över världen.

T

he Singing Sailor är ett alternativt försvarssystem gjort med glimten i ögat. Det består av en låda med en mycket lättklädd matros som dansar. Lådan har sänkts ner i Östersjön utanför Stockholm. Den sjungande sjömannen sänder i morsekod ut ”This way if you are gay”. För ubåtar som passerar i närheten är den även utrustad med en blinkande neonskylt på ryska och engelska med texten ”Welcome to Sweden, gay since 1944” (året då Sverige legaliserade homosexualitet). Filmen om sjömannen släpptes officiellt måndagen den 11 maj när Svenska Freds ordförande Anna Ek intervjuades i TV4 på morgonen och ett pressmeddelande gick ut. Svensk media rapporterade om filmen och kampanjen under måndagen. Någon gång under måndag kväll och natt började internationell media rapportera om kampanjen. Huffington Post intervjuade Anna Ek sent måndag kväll. Sedan brakade det loss, BBC Russia, Reuters, CNN, Washington Post, The Independent, The Guardian …

Nobels fredspris Hundratals medier världen över har berättat om The Singing Sailor, omkring 15 svenska medier. Filmen har visats i 146 länder. – Telefonen ringde hela tiden, de mejlade och frågade om allt möjligt: hur lång räckvidd har signalerna, får vi använda bilden som bakgrund

Anna Ek på scenen under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Lådan med den dansande sjömannen sänks ner i Stockholms skärgård.

i studion, radiostationer som ville göra liveintervjuer, frågor om när t-shirtarna kommer … Det kom uppskattande rader från både öst och väst. Nobels fredspris twittrade och spred kampanjen, berättar Anna Ek. – Vi hade aldrig kunnat ana vilken spridning det här skulle få. Det är ju fantastiskt roligt. Syftet i sig var inte att det skulle bli en rolig internationell plojgrej utan kampanjen är gjord för att väcka debatt om hållbar fred, mänskliga rättigheter och säkerhet för alla. Kampanjen är en blandning av humor och allvar. – Vi har valt ett kreativt grepp på frågor som egentligen handlar om liv och död för många. Både kampen för mänskliga rättigheter och kampen för fred. Och det har vi lyft fram i de intervjuer vi gjort, berättar Anna Ek. Det första fröet till kampanjen såddes i samband med ubåtsjakten i höstas i Stockholms skärgård. – Vi följde ubåtsjakten i skärgården och tänkte: herregud, nu kommer försvarsutgifterna att skjuta i höjden och stödet till fred och mänskliga rättigheter minska, vad kan vi göra för att vända den trenden?

I samma veva läste Anna Ek Fredrik Strages krönika i Dagens Nyheter om att ryssarna ska tro att det är Prideparad året om i Sverige. Inspirerad av den krönikan skrev Anna Ek en blogg om att det behövdes mer nytänkande inom försvars- och säkerhetspolitiken, i stället för det gamla territorialförsvaret.

Ideellt arbete Adam Reuterskiöld i Svenska Freds styrelse läste bloggen och började spåna vidare kring en kampanj. Han jobbar på PR-byrån Åkestam Holst där han och hans kolleger landade i förslaget om skylten som skulle sänkas ner i Östersjön. Åkestam Holst har gjort kampanjen pro bono, Svenska Freds har stått för materialkostnader för lådan, och personer från HBTQ-rörelsen och PR-branschen. har jobbat ideellt med foto och pr-hjälp . Svenska Freds har velat påminna om den gamla devisen Make love not war. – Det är en inbjudan till kärlek och dialog i stället för hat och isolering, säger Anna Ek. Svenska Freds är medvetet om att kampen för HBTQ-

personers rättigheter inte är färdig i Sverige heller, vilket Anna Ek lyft fram i intervjuer och artiklar. Budskapet formulerades på engelska, ryska och morse för att nå fram till många och för att peka på att freden är utmanad på många ställen och att HBTQ-personer förföljs över hela världen. Kampanjen uppfattades av många som riktad mot Ryssland. Det är riktigt att det är en känga till Putins anti-gaylagar och hur HBTQ-personer behandlas i Ryssland, påpekar Anna Ek, men i övrigt är den flerspråkiga skylten riktad mot alla eventuella ubåtar och framför allt ett ifrågasättande om hållbar fred byggs genom olika vapensystem som riktas mot varandra. I stället bör försvarsresurserna läggas på fredliga samarbeten, utveckling och stöd till arbetet för demokrati och allas mänskliga rättigheter. – Om militära aktioner och vapen hade fungerat som konfliktlösande metoder skulle det ha varit fred i världen för länge sen, konstaterar hon. EVA KELLSTRÖM FROSTE Se filmen på svenskafreds.se/singingsailor


F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 2 / 2 0 1 5

INGET ANSVAR FÖR MÖRDARROBOTAR Programmerare, tillverkare och militär personal skulle alla undgå ansvar för olagliga dödsfall och skador som orsakats av autonoma vapen, också kallade mördarrobotar. Det visar en rapport som Human Rights Watch tagit fram för att bringa klarhet i hur det internationella rättsystemet ser ut kring autonoma vapen. Rapporten släpptes inför ett multilateralt möte om dödliga autonoma vapensystem på FN i Genève i april. HRW:s granskning visar att eftersom ingen människa styr robotarna finns det heller inget sätt att ställa någon till svars för vad de gör. – Ett helt självständigt vapen skulle kunna begå handlingar som skulle kunna klassas som krigsförbrytelser om en person utfört dem, men ingen skulle straffas för brotten, säger säger Bonnie Docherty, forskare på HRW.. HRW ser bristen på ansvar som ytterligare ett skäl till ett förebyggande förbud av helt autonoma vapen. HRW är en av grundarna till kampanjen Stop Killer Robots, en internationell koalition med

över 50 frivilligorganisationer, bland dem Svenska Freds. ”Mördarrobotar” håller på att utvecklas i flera länder och skulle kunna döda människor utan någon mänsklig kontroll. FN har påbörjat diskussioner om dödliga autonoma vapensystem.

tagarländerna var USA, Norge, Thailand, Storbritannien och Indien. Vapenexporten till länder med stora demokratiska brister utgör fortsatt en stor del av den totala exporten, visar Svenska Freds granskning. Under 2014 gick 16,7 procent av den totala exporten

EXPORT TILL DIKTATURER FORTSÄTTER Den svenska vapenexporten till icke-demokratier fortsätter att vara omfattande, visar statistiken för 2014. Sverige exporterade krigsmateriel för 8 miljarder kronor, en minskning med 33 procent jämfört med året innan enligt ISP (Inspektionen för strategiska produkter). De största mot-

7

av krigsmateriel till länder som organisationen Freedom House rankar som ofria eller delvis ofria. Det handlar om länder som Algeriet, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Thailand, Singapore, Oman, Qatar, Mexico och Brunei. Vapenexporten till Saudiarabien var värd 338 miljoner kronor. KATT BLAND HERMELINER. Svenska Freds besökte Saabs årsstämma för att påminna deltagarna om de problem företagets vapenexport bidrar till. Svenska Freds äger en aktie i Saab för att ha möjlighet att delta och yttra sig på årsstämman.

Välkommen på inspirationshelg i höst Håll utkik på vår hemsida under hösten efter Svenska Freds inspirationshelg med tema civilsamhället som fredsbyggare. En helg som vi kommer att ladda med mycket inspiration och ny energi. Mer information kommer löpande på vår hemsida och i sociala medier. Om du redan nu känner att du vill medverka, skicka en intresseanmälan till anwahr.athahb@svenskafreds.se

Den första augusti kommer Svenska Freds att gå med i Prideparaden i Stockholm. - För oss är det en självklarhet att ta ställning för mänskliga rättigheter i alla aspekter av vårt arbete. Förhoppningsvis får vi en bra uppslutning av både gamla och nya medlemmar och alla andra som vill gå med oss, säger Daniel Holking, kommunikations- och insamlingsansvarig. För mer information se Svenska Freds på Facebook eller svenskafreds.se

FOTO: DANIEL HOLKING

Svenska Freds går med i Prideparaden i Stockholm


KRÖNIKAN: IKFF har varit före sin tid i 100 år

N

är jag kom till IKFF kastades jag rakt in i förhandlingarna om Arms Trade Treaty, ett avtal för att reglera internationell vapenhandel. Det var ingen enkel fråga. Vi visste att avtalet förmodligen skulle bli svagare än vad vi ville. Skulle vi engagera oss eller borde vi bojkotta processen? Vi landade i att vara med och påverka i stället för att stå utanför och ta avstånd. I dag är jag övertygad om att vi gjorde rätt. En dag under förhandlingarna om vapenhandelsavtalet påminde vår dåvarande generalsekreterare Josefine

om den resolution som för 100 år sedan lade grunden till IKFF. I paragraf 12 skrev våra grundare så här: ”Denna internationella kvinnokongress, som uttalar sig för allmän avväpning och inser, att detta kan uppnås endast genom internationell överenskommelse, yrkar, som ett steg i denna riktning, att alla stater skola genom en sådan internationell överenskommelse övertaga tillverkningen av vapen och övrig krigsmateriel samt kontrollera all internationell handel därmed.” IKFF:s grundare hade krävt ett internationellt vapenhandelsavtal nära 100 år innan resten av världen kom ikapp. Det kändes som att det var vår skyldighet att påverka de förhandlingar som 98 år senare var i gång. IKFF grundades av över 1 000 kvinnor som samlades i Haag den 28 april 1915. De krävde nedrustning, jämställdhet och multilateralt samarbete. På samma dag i år samlades vår globala rörelse återigen i Haag för att fira,

stärka varandra och blicka framåt. Det är jobbigt att vara före sin tid, det visste våra grundare. De kallades för ”världens farligaste kvinnor” av maktens män och flera av dem fick betala ett fruktansvärt högt pris för kampen. Men gång på gång har tiden gett kvinnorna i Haag rätt. Vapenhandelsavtalet är ett exempel, ett annat är kvinnors deltagande som en förutsättning för hållbar fred. I resolutionen från 1915 krävde IKFF att kvinnor måste få ”effektivt inflytande” i arbetet för att förebygga krig. Många av dem hade vid denna tid inte ens rösträtt. Nästan 90 år senare, år 2000, antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om att öka kvinnors makt i fredspolitiken och förebyggande av konflikter. Under 90-talet spelade IKFF en nyckelroll för att resolutionen antogs. I april 2013 klubbades Arms Trade Teaty (ATT) till slut igenom. Det borde ha blivit starkare, som så ofta med

internationella överenskommelser. Men jag tror att våra grundare skulle hålla med om att IKFF gjorde skillnad. Framförallt var vårt arbete avgörande för att ATT kom att innehålla bestämmelser om att förhindra väpnat genusrelaterat våld. Det är världens första bindande avtal som nämner genusrelaterat våld och erkänner kopplingen till vapenspridning. Vårt krav om ett genuskriterium möttes först med oförståelse och motstånd, men i dag lyfts det fram som ett av de stora framstegen med ATT. Kvinnorna som samlades 1915 var före sin tid i sina krav Det måste också vi vara. Ett förbud mot kärnvapen, stopp för vapenexporten till människorättskränkare, och kvinnoorganisationers makt i fredsförhandlingar är några av de krav vi för fram i dag. Men det kommer inte att ta 100 år den här gången. SOFIA TUVESTAD Politisk handläggare IKFF (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet)

Jag vill bli medlem & stödja Svenska Freds arbete! Som medlem hos oss väljer du själv hur mycket du vill betala, från 20 kr/mån eller 240 kr/år.

PORTO BETALT

Namn: ....................................................................................................................... Adress: ..................................................................................................................... Postnr & ort: ............................................................................................................. Telefon: ..................................................................................................................... E-post: ......................................................................................................................

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svarspost 20270632 11012 Stockholm


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.