Page 1

MARINEFORENINGEN SVE N D B OR G

Nr. 77 2012

JULI KVARTAL 1


MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Landsformand: KK J.O. Løje Jensen Bestyrelsen for Svendborg Afdeling: Formand Erik Bodal, Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg tlf. 4045 3011 erik@bodalenergi.dk Næstfmd. tlf. 6225 1794

Bjarne Jensen, Byvej 56, 5892 Gudbjerg gudbjerg-auto@mail.tele.dk

Kasserer tlf. 7550 4454

Niels Marcussen, Tvedvej 87, 5700 Svendborg niels.marcussen@stofanet.dk

Hovmester Tlf. 5414 8630

Walter Storm, Krebsen 21, Rantzausminde, 5700 Svendborg e-mail: vikarkokken@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Tlf. 8693 8737

Knud Erik Møller, Spodsbjergvej 212, 5900 Rudkøbing kemoller@pc.dk

Bestyrelsesmedlem Tlf. 6222 2564

Freddy Damgård, Skibsbakken 15, 5700 Svendborg damwit@aabyskovmail.dk

Bestyrelsesmedlem Tlf. 6221 3239

Jim Mollerup, Wandalshaven 41, 5700 Svendborg. e-mail: jimmollerup@stofanet.dk

Banjemester Tlf. 2013 5170

Tom Frimodt Christensen, Krebsen 17, 5700 Svendborg.

Suppleant Tlf. 2149 2429

Troels J. Ankerstjerne, Skibsbakken 217, 5881 Skårup Fyn troels@astjerne.dk

Redaktør Tlf. 2182 4660

Henning Pehrson, Agertoften 13, 5700 Svendborg pehrson.henning@gmail.com

Webmaster: Tlf. 5825 0436

Erik Lindhardtsen, Skovvænget 12, Lundeborg 5874 Hesselager erik@lindhardtsen.dk

Skyttelavet: Formand: tlf. 4586 3557

Frede Kristiansen, Strandhuse 41, 5700 Svendborg strandhuse41@hotmail.com

Marinestuen: tlf. 2750 4022.

Havnepladsen 2B. 5700 Svendborg. (åben hver lør. kl. 10.00-13.00. tirs. kl. 10.00-12.00 og efter aftale)

Bankkonto: reg. nr. 3224 konto 3224636393.

www.svendborgmarineforening.foreningssider.dk Ansvarshavende redaktør: Erik Bodal Redaktionsudvalg: Henning Pehrson. Foto: Private optagelser Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Oplag: 400 Tryk og layout: Isager Bogtryk, 5700 Svendborg 2


Med formandens øjne Et nyt kvartal er nu i hus igen med mange aktiviteter og justeringer af organisationen. Højdepunkterne var mindehøjtidelighederne 4. og 5. maj med god tilslutning. 5. maj var noget særligt, da besætningsmedlemmer fra vort adoptionsskib THETIS mødte op med flag og nedlagde en krans. I samme weekend afholdt Marinehjemmeværnet sit 60-års jubilæum. I den forbindelse var der kammeratskabsaften i marinestuen for THETIS´s besætning og Marinehjemmeværnet. Kristihimmelfart-marchen var noget af et tilløbsstykke med stor deltagelse. Det blev oplyst, at ca. 300 deltog. Det tidligere omtalte mindesmærke ”Fønixreden” blev indviet at fhv. forsvarsminister Søren Erik Bodal Gade. Alle arrangementer er omtalt andet steds i bladet. Jeg vil dele indlægget op i 3 punkter: 1. Banjermesterskifte. 2. Fremdriftsskruen. 3. Udsendelse af bladet som elektronisk post. Banjemesterskiftet er nu på plads. Finn Nielsen er afløst, og der skal lyde en stor tak til Finn for den indsats, som han har ydet i perioden som banjermester. Finn sørgede for, at der blev sat system i Marinestue og barområdet. Finn har lovet at bistå med hjælp, når det brænder på. Fremover vil Troels Ankerstjerne være ansvarlig for udlejning af Marinestuen. Tom Frimodt står for indkøb til baren og bærer titlen banjermester. Bartenderne sørger selv for organisationen af bemanding af baren. Niels Fog-Petersen laver årsplanen for bartenderne og er ansvarlig for foreningens PC og AV-udstyr. Dette års sendemandsmøde blev afholdt i Ærøskøbing. Svendborg Afdeling var så ubeskeden at hjemføre fremdriftsskruen for andet år i træk. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle medlemmer, som med deres opførsel og omtale af Svendborg Marineforening er direkte årsag til, at flere og flere orlogsgaster føler interesse for at blive medlem af vor gode og aktive forening. Ved seneste bladudsendelse blev det forsøgt at sende en PDF-fil med bladet i stedet for at poste bladet. De, der modtog bladet på denne måde, udtrykte tilfredshed. Foreningen kan spare en del porto ved at undgå at skulle sende bladet som brevpost. Jeg vil bede alle medlemmer, som vil prøve at modtage bladet som PDF-fil, om at kontakte mig per mail, således at jeg har deres korrekte mailadresse. Hvis det viser sig, at man fortryder, kan det lade sig gøre at få tilsendt bladet igen med posten. Med disse ord vil jeg slutte med at takke alle vore medlemmer for den opbakning, som udvises i forbindelse med deltagelse i alle de arrangementer, som Svendborg Marineforening er vært ved. Formand Erik Bodal

3


v/ Peter Ring-Andersen Frederiksø ¡ 5700 Svendborg ¡ Tlf. 6221 0268 info@ring-andersen.dk ¡ www.ring-andersen.dk

Trykkeriet midt i byen!

Møllergade 34 ¡ 5700 Svendborg Tlf. 6221 3160 ¡ Fax 6221 3326 ¡ dtp@isagerbogtryk.dk

Vikarkokken

et godt ma’ tilbud k. Hold aldrig fest uden by fra ens nÌsthurtigste ko

Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere til hjÌlp til din nÌste fest. Ring/mail blot 54148630 vikarkokken@mail.dk Lad os fü en go’ ma’ forbindelse. Walther Storm, Hovmester i Svendborg Marineforening.

Hvis du vil ha´ en bedre bank, mü du forberede dig pü at slippe billigere... Ring og aftal et møde. :SK5\Y_X  

4


Aktiviteter siden sidste bladudgivelse 12. april: Kammeratskabsaften. Gule ærter med alt dertil hørende var en af årsagerne til, at mange medlemmer mødte op denne aften. Ove Frisch havde lavet 2 sider med spørgsmål angående maritime emner, og udover at være vanskelige var de også overraskende. Som sædvanligt gik snakken lystigt omkring bordene. 19. april: Vinsmagning i stuen. Vores gamle ven, Calli, kendt fra marineforeningens tur til Mosel-floden for 3 år siden, mødte op og gav smagsprøver på sine fine vine. Manden er foregangsmand og ekspert i alt, hvad der angår vine. Han havde medbragt 11 af sine vine og delte rundhåndet ud af dem. Redaktøren her er absolut ikke ekspert i vine, men vil dog gerne indrømme, at vinene smagte fortræffeligt. Bagefter var der mulighed for at købe vine af Calli. 4. maj: Et halvt hundrede var forsamlet i Sct. Nicolai Kirke om aftenen til den traditionelle mindehøjtidelighed for de faldne under besættelsen. Efter højtideligheden gik vi i Marinestuen for at sætte levende lys i vinduerne og indtage en kop kaffe. 5. maj: En begivenhedsrig dag. Først modtog vi THETIS med kanonsalut kl. 0900. Vores formand, Erik Bodal, affyrede de 3 kanoner, og alle gik af. Lig Kong Kristian stod formanden i røg og damp.

Fortsættes på næste side ❯

5


Om eftermiddagen var der åbent hus på THETIS og hjemmeværnskutterne, alt i forbindelse med marinehjemmeværnets 60 års jubilæum. Samtidigt afholdtes mindehøjtideligheden i Sct. Jørgens Park for faldne søfolk og fiskere under de 2 verdenskrige. Præcis kl. 1330 blev vi som annonceret overfløjet af det gamle Lancasterfly. Lyden af flyet kan stadig give kuldegysninger. Kl. 1700 afslørede borgmesteren vores hjertestarter, som er sat op på væggen til venteværelset for færgerne. Knud Erik Møller har været tovholder i dette projekt. Der færdes mange mennesker på havnepladsen, og jeg skal her undlade at komme ind på gennemsnitsalderen i Marineforeningens medlemsskare. Borgmesteren udtrykte stor glæde over Marineforeningens mange aktiviteter Om aftenen var der åbent hus i Marinestuen for mandskaberne fra THETIS og marinehjemmeværnet, og stuen var proppet med glade gæster. 17. maj: Anført af Peder Most Garden marcherede medlemmer af forskellige foreninger fra torvet til Assistentskirkegården. Ifølge den lokale avis deltog omkring 300 af byens befolkning i rundturen på kirkegården, hvor man gjorde ophold ved mindelundene for faldne soldater og frihedskæmpere. Den tidligere forsvarsminister, Søren Gade, afslørede et nyt mindesmærke for tidligere og nuværende udsendte til verdens brændpunkter. Han udtrykte stor glæde over mindesmærket og fortalte, at det var det eneste af sin slags i Danmark.

6


Kommende aktiviteter Lørdag d. 23. juni kl. 1800: Sankt Hans aften i Marinestuen. Underholdning ved 5 mands orkester (Dittes Venner). Walther vil fremtrylle en overdådig grillbuffet. Der kan købes drikkevare til foreningspriser. Bålet bliver tændt som sidste år klokken ca. 21.00. Der er plads til dans. Pris for mad inklusive en lille flaske vin og musik er kr.: 130,00. Tilmelding og betaling i Marinestuen eller ved at indsætte beløbet på. Marineforeningens konto Søndag d. 8. juli kl. 8.00: Sejltur til Faaborg med Caroline S og Viking, Vi forventer at ankomme Faaborg klokken ca. 11.00. Morgenmaden indtages under sejladsen assisteret af en lille én til ansigtet. Kun for medlemmer, (påklædning fri). Prisen for sejltur, morgenmad og frokost i Faaborg Marineforening er kr. 225,00. Sidste tilmelding og betaling i Marinestuen er lørdag den 30. juni. Herefter er tilmeldingen bindende. Torsdag 2. august: Gl. Torvedag. Marineforeningen har sædvanen tro udskænkning på Torvepladsen. Har du lyst til at give en hånd med – så tilmeld dig. Der er normalt liv og glade timer på stedet. Søndag d. 26. august klokken 9.00: Fregatskydning i Maritimt center. Det understreges på det kraftigste, at fregatskydningen arrangeres af Marineforeningen og er for alle foreningens medlemmer. Skyttelavet står kun for det praktiske. Som noget nyt foregår det i år, efter politiets godkendelse, i Maritimt Center. Program og tilmelding i Marinestuen eller via hjemmesiden.

7


Torsdag. d. 6. september kl. 7.30. Afgang på vores efterårstur til det maritime Østjylland. Hjemkomst lørdag aften. Depositum på kr. 750 pr. person skal indbetales senest d. 1. juli (datoen er ændret). Herefter er tilmeldingen bindende. Restbeløbet, kr. 1245 p. p., skal indbetales senest d. 4. august. Torsdag d. 13. september kl. 18.00: Foreningsmiddag i marinestuen. Walther sørger for maden. Torsdag d. 20. september kl. 18.00: Pudseaften. Walther står igen for maden..

RUNDE FØDSELSDAGE I APRIL KVARTAL 5. juli 20. juli 24. juli 30. juli 12. august 14. august 14. august 15. august 16. august 20. august

Tony Borglum Finn Ellyt Erik Lindhardtsen Jørn M. Windeløw Per M Glente Poul Erik S. Jørgensen Theodor A. Rendtorff Henning S. Rasmussen Kamma Sørensen Jens E. Hvegel

65 år 65 år 70 år 80 år 80 år 75 år 80 år 65 år 60 år 65 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke

”Mor, hvad sker der med en bil, når den bliver så gammel, at den ikke kan køre mere?” ”Så kommer der en smart mand og sælger den til din far!” 8


Til jubilarstævnet den 26. august har følgende medlemmer mulighed for at deltage, nemlig: Poul B. Madsen (70 års), Peter A. Egedesø (65 års), Gunnar Kjær (65 års), Walter Schmidt (60 års), Paul H. Gam-Jensen (60 års), Emanuel Nielsen (60 års), Niels E. Christensen (60 års), Ove Heitmann (60 års), Søren Hansen (50 års), Erik O. Thomsen (50 års), Knud Olsen (50 års), Jens J. Nielsen (50 års), Gert Stegmann (50 års), Nis E. Larsen (40 års), Leif Rasmussen (40 års), Erik A. Nielsen (40 års), Poul E. Nielsen (40 års), Frank Hansen (40 års), William Benton (40 års), Eskild P. Kristensen (25 års) og Dorthe O. Hansen (25 års). På opslagstavlen i Marinestuen vil blive ophængt en seddel, hvorpå man kan anføre, om man ønsker at deltage i fælles kørsel til jubilarstævnet.

2 af vore medlemmer er gået fra borde siden sidst, nemlig

Aage Hansen og Erik Bach. Æret være deres minde. Jeg opfordrer alle vore medlemmer til i større eller mindre grad at starte som forfatter. Medens man skriver, kommer man i tanke om mange ting og episoder, som pludselig dukker op, og som kan give kuldegysninger eller grin. Prøv det! Jeres børn og børnebørn vil elske jer for det.

Velkommen Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer, som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: Bent Mortensen, Eiler Karlo Lund Bent Erik Møller 9


Fritz Nadolny fortsætter sin beretning fra seneste nummer af Marinebladet: Nu har jeg ved fintænkning fundet tilbage til min første tid som navigatør. Som 3.styrmand var jeg mønstret i M/S ”Hulda Mærsk”. Det var et mærkeligt skib, der var bygget i England. Skibet var indrettet til 10-12 passagerer, og man var ikke i tvivl! Der var selvfølgelig en salon, men der var også en Ladies Room! I salonen – tro det eller ej- var der indbygget Open Fireplace! Der var også andre mærkværdigheder i dette skib! Hovedmotoren var en dobbeltvirkende DOXFORD ! Det mest fantastiske maskineri vi A.P.Møller-folk nogensinde havde set! Motoren havde ikke noget topstykke men et ”Topstempel”, der drønede op og ned. For at få fat i de kræfter, der var i topstemplet, var dette forsynet med et T-formet åg, der via lange trækstænger skulle overføre kræfterne til krumtappen! Der var på begge sider af hovedkrumtappen en ekstra lille krumtap på akslen, og de lange trækstænger skulle så overføre kraften fra topstemplet til akslen. Nu er der så bare den lille hage ved det, at stemplet også skulle køles! Det klarede man ved, at der var monteret køleslanger på det omtalte T-formede åg, der selvfølgelig var hult. Til al uheld havde man fundet ud af at køle med vand! Der var så en tilgang og en afgang, hvor vandslangerne var monterede. Hele dette fantastiske arrangement drønede op og ned ved hver omdrejning! Der skete ret ofte det, der måtte ske, at én af slangerne under gang røg af åget, og så sprøjtede kogende vand rundt på maskintoppen! Hvis ikke mester stod ved manøvrepladsen, når det skete, ja så måtte han op på dækket, hen over dækket og hen til nødudgangen i poopen, ned ad lejderen og hele vejen tilbage gennem tunnellen til maskinrummet! Vi sejlede ”Round the Globe” med dette fartøj, der lastede ca. 10000 ts. På den ene rejse over Stillehavet havde vi 21 stop! På en af rejserne var vi på vej ud af havnen i Colombo på Ceylon, og jeg som 3.styrmand stod på broen ved maskintelegrafen. Med Dead Slow var vi på vej ud gennem molerne, og så ringede telefonen, og 2.mester var i røret: Vi skal stoppe øjeblikkeligt, køleslangerne er røget af!! Jeg kiggede over på skipperen, og han spurgte så: Hvad vil han?? Jeg svarede: Stoppe!! Ikke tale om, var svaret! 2.mester blev helt vild og råbte, at vi skulle stoppe, for ellers brændte motoren af!! Skipperen: Lad lortet brænde! Vi stopper, når det passer mig, vi kan sku’ da ikke stoppe midt i havnehullet!! Det var pokker til skiv! Det var før, man opfandt aircondition, og der kunne være ret fugtigt inden døre! Min fine uniform blev muggen i klædeskabet! 10


Det var så én af rejserne med gamle Hulda. Jeg var der på 3 rundrejser, og på én af rejserne lå vi i Bankok og lastede stykgods. Jeg havde vagt på dækket og tilsyn med lastningen. På et tidspunkt kom vagtsmanden hen til mig og sagde, at der var en underlig person, der ville tale med mig nede på kajen. Jeg gik så over og så efter, og til min store forbløffelse så jeg min fætter Jens Erik sammen med en anden dansker sidde på ryggen af hver sin store vandbøffel!! De ville såmænd bare invitere til middag på en Jepsen-båd, der lå lidt længere oppe ad floden og lastede vandbøfler til Hongkong! Vor overstyrmand var såmend nu salige Hans Gunner Jensen fra Kirkeby, og han spurgte, om jeg kendte de to gutter på bøflerne, og det bekræftede jeg. Da det var blevet fyraften, drog Gunner og jeg så hen til den Jepsen-båd, og vi blev sandelig beværtet efter alle kunstens regler! Vi var alle i pæn, hvid tropeuniform og det hele, og jeg må sige, at de havde STYLE der om bord! Tjener, der reagerede på det mindste vink fra skipperen og så videre! En udsøgt middag med det hele! Simpelthen!! De fleste af officererne kendte vi fra navigationsskolen, og vi havde en dejlig aften om bord, men Gunner og jeg skulle jo ombord i gamle Hulda og på vagt, selv om det var ”Sofavagt”. Vor skipper var flink og havde passet på skibet, medens vi to styrmænd var på besøg! En anden historie fra Hulda kom jeg i tanker om, da der i et af søfartsbladene var en gut, der mente, at han havde hørt om en ØK-båd, der var blevet malet blå på den ene side i nattens løb! Jeg kan bekræfte historien, for det var, medens jeg var om bord på Hulda! Når vi lå i Bankok, var det almindeligt i de dage, at de menige hyggede sig på Mosquito Bar, og til det øjemed havde de ”Koen Karoline” stående et eller andet sted i land. Karoline var en tidligere mælkejunge, der var forsynet med en aftapningshane. I de dage var opholdene i Bankok noget, der godt kunne vare en uge eller mere. Når skibene nu lå der, så var det matrosernes ufravigelige pligt at hælde noget sprut på Karoline! Som dagene gik, var det ikke altid de reneste varer, der blev fyldt på! En drik jeg har hørt omtalt som indholdet i Karoline var det meget berygtede ”Moonshine” – eller ”Monkeyshine”, en lokal og billig drik, der var meget ond ved maven! Jeg har aldrig smagt drikken, da jeg var totalafholdsmand p.gr.af mavesår i de år! Men man kunne godt lugte, hvem der havde nydt drikken!

11


Tilbage til det omtalte ”maleri”. Vi officerer om bord på Hulda havde ikke hørt noget om maleriet, men næste dag mødte en rasende ØK-skipper op hos vor skipper og brokkede sig ganske meget over nattens tildragelser!! Hvilket vel er forståeligt! Hele hans BB side var blevet malet blå! Vor skipper var nu ikke nem at hyle ud af den, så han inviterede ØK-manden på en kølig drink og satte en undersøgelse i gang. Det viste sig, at den var god nok! Bådsen måtte gå til bekendelse! Hele vor dæksbesætning blev på et tidspunkt efter fyraften tørnet til, og det sortmalede skib stillede malergrej til rådighed, så damperen igen kunne blive pæn sort med hvid stribe langs hele siden! Det kan nu ikke være rigtigt, at ØK-folkene ikke havde mærket noget til maleriet, for den gang brugte man helt almindelige malerstillinger, der skulle fastgøres og fires fra skibets dæk! Selvfølgelig kan der have været indblandet nogle kanofolk, men det hørte vi ikke noget om den gang. Der blev grint meget i de dage! Da jeg skulle mønstre i Hulda som 3.styrmand, skulle det være i New York, hvor rederiet havde pakhuse på Pier 11 på Brooklyn. Det var et lille bassin, hvor der kunne ligge tre 10000-tonnere på rad og række. Det var sidst i 50-erne, da en stor liniebåd var på ca. 10000 ton dw. På udrejsen fra Kastrup fulgte jeg med skipperen, der var en herre af få ord. Jeg havde fået plads ved vinduet, så jeg kunne se ned på Verden under os. Da vi havde fløjet et kort stykke tid, spurgte skipperen: Hvor langt er vi kommet? Jeg kunne så oplyse ham om, at vi nu passerede vi den jyske vestkyst. Der blev ikke talt mere, før der blev serveret drinks før aftensmaden! Jeg husker ikke mere, hvad der blev serveret, men skipperens eneste kommentar var: Den var stærk! En mand af få ord! Næste gang manden sagde noget var, da vi nærmede os New York, men så tog han godt nok roret, og vi blev kørt til et lille hotel i nærheden af Pier 11, og der begyndte så en anden lille historie. Det var næste morgen, og vi var blevet purret, så vi kunne få noget mad, inden vi skulle om bord. Jeg skulle i gang med barberingen med Philishaveren, men kunne ikke finde en stikkontakt! Der var fjernsyn på værelset, og så fulgte jeg ledningerne ned under sengen og fandt stikket. Desværre passede mit stik aldeles ikke til hotellets! Nå, en sømand er sjældent rådvild, så jeg greb den lille skruetrækker, jeg altid har i min taske (også den dag i dag), og så skruede jeg ellers huset af stikket i værelset og heureka! Jeg kunne klemme barbermaskinens hanstik i kontakten! Jeg blev 12


barberet, og det varede ikke længe, så bankede skipperen på min dør. Han stod der i bukser med selerne nede om hælene og spurgte: Hvordan er De blevet barberet??Jeg skubbede min seng af vejen og frem med skruetrækkeren, af med kontakthuset og ind med skipperens barbermaskinestik! Sådan Sir! Han kikkede lidt på mig og mit arrangement og spurgte: Er det lovligt?! Jeg svarede ham, at sådan kunne man blive barberet, og om det var lovligt eller ikke, kunne jeg ikke tage mig af! Skipperen blev også barberet ulovligt, sådan! En sjov lille oplevelse! Fritz Nadolny

GIV KABYSFOLKET EN HJÆLPENDE HÅND! Hovmesteren kunne godt tænke sig lidt flere hænder i kabyssen. Vi skal passe på ikke at presse så meget ned over disse meget værdsatte medlemmer, at de opgiver ævred. Meld dig derfor til Walther Storm og tag et nap med i kabyssen.

Rantzausminde Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 96 21 ·

Åben alle dage mellem 8 og 20

13


Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 6222 1010

FRITRANSApS Transport

Krebsen 17, 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

Tvedvej 201, Tved, 5700 Svendborg

62 21 17 71 E-mail: tved@spar.dk ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 8-19 Lørdag 8-16

LOKALT POSTKONTOR Åbent: Man.-fre. 8-17 Lørdag lukket

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185 info@svendborg-motor.dk www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS 14


Skyttelavet meddeler: Svendborg skyttelavs sæsonafslutning i Marinestuen onsdag den 4. april 2012. 29 festklædte skytter og ægtefæller var mødt glade og forventningsfulde op til den årlige afslutningsfest i Marineforeningens lokaler efter et år med mange skydninger. Aftenens menu: fiskeret, hvortil der var et glas hvidvin, hovedret: kalvesteg og som dessert pandekager med syltetøj og hjemmelavet is. Efter at vi havde nydt forret og hovedret blev spændingen, om hvem der vandt morskabsskydningen, og hvem der havde haft fremgang i den forløbne sæson, udløst. Formanden Frede Kristiansen gennemgik kort resultaterne. Desværre var der kun tre skytter, der denne gang havde haft fremgang fra det hidtil bedst opnåede resultat, men som Frede rigtig sagde, så sparede Skyttelavet igen penge. Skytterne, der havde fremgang, var Erik Bodal med en fremgang på 13 point, Kurt Lindegaard med 17 point og Britta Gertz Pedersen med 35 point. Der var en god flaske rødvin som præmie til hver.. Jørgen Ambus udløste spændingen om morskabsskydningen, der blev vundet af Steen Molnit. Nummer 2 blev Niels Rasmussen, og der var præmie til den næstdårligste skytte. Frede Kristiansen kaldte holdskytten fra hjemmebaneskydningen, Erik Lindhardtsen, frem, og overrakte en præmie i form af en flaske god rødvin, idet pokalen desværre ikke var nået frem. Så var der dessert: pandekager med is. Efter desserten var der kaffe eller te, og snakken gik som sædvanlig hyggeligt over bordene. Festen sluttede klokken ca. kl. 23.00. Erik Lindhardtsen

Boghjørnet: Bogen ”Snesejler” bør efter undertegnedes mening findes i enhver Marineforening og alle tidligere ansatte i ØK’s hjem. Den er et særdeles vigtigt stykke Danmarkshistorie og kulturarv over Danmark som søfartsnation. Danske sømand: Læs bogen ”Snesejler”, og du længes efter ”Sejl mig ud dér øst for Suez.” Børge Ebensgaard-Jørgensen

15


CAREPOINT Nika Biler A/S Grønnemosevej 22 Tlf. 62211505

Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

A/S

TONNY

MADSEN

FORSIKRINGSGODKENDT

Bådtransport Vognmandskørsel

62 22 14 14

www.tonny-madsen.dk e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

KARL-JOHANN NADOLNY Rødeledsvej 57 - Svendborg

62 20 28 28 • Låse og nøgler • Ruko låsesystemer • Tyverisikring/Rådgivning • Mekanisk computersikring • Pengeskabe m.m. • Dørlukkere/dørpumper • Branddørstilbehør/ABDL • Porttelefonanlæg

ISAGER 6221 3160

Kranopgaver

Marineforeningen Svendborg  
Marineforeningen Svendborg  

marinenews

Advertisement