Page 1


Riječ predsjednice

O

vom brošurom želimo predstaviti Savez udruga za autizam Hrvatske i njegove udruge članice u cilju informiranja javnosti, stručnih službi koje se bave problematikom osoba s autizmom, a ponajprije roditelja diljem Hrvatske koji traže savjet i podršku za svoju djecu. Želja nam je da roditelji diljem Hrvatske znaju za postojanje i aktivnosti udruga članica kojima se mogu obratiti za savjet i podršku, odnosno Savezu ukoliko u njihovim sredinama nema lokalne udruge članice ili neke srodne udruge koja im može pomoći. Svi smo mi prošli isti put, od roditelja osnivača udruge prije 35 godina do današnjeg dana kada novi roditelji traže odgovore na ista pitanja. Situacija se ipak mijenja na bolje zahvaljujući osvještavanju koje provode udruge roditelja, te internetu koji omogućava dostupnost informacijama iz zemlje i svijeta. Unatoč godina pritiska civilnog društva i potpisanih Konvencija, još uvijek je premalo konkretne podrške u svakodnevnom životu osoba s autizmom, pa roditelji i dalje lutaju tražeći pomoć. Zato se povezujemo i osnivamo udruge u svojim sredinama da bi ostvarili usluge za djecu, jer važno je imati podršku, vrtić, asistenta, školu i stambenu zajednicu u sredini gdje obitelj živi. Najvažnije kod sumnje da dijete odstupa u razvoju: nemojte čekati i nadati se da će to proći. Znamo da je teško, ali važno je prihvatiti spoznaju da nam je dijete drugačije i tražiti podršku, roditelji koji to rano shvate 2

najviše će pomoći svom djetetu .Stoga, ako trebate savjet, obratite nam se, pitajte, recite nam s kojim se problemima suočavate, tu smo da vam pomognemo, iste su nam brige i problemi, mi smo to proživjeli, nemojte ponavljati neke od naših pogrešaka, već s našim iskustvom i današnjim mogućnostima, učinite više za svoju djecu. Nemamo sve odgovore i ne znamo sva rješenja, ali tu smo da učinimo ono što možemo i da se zajedno izborimo za dostojan život naše djece, jer autizam nije sramota ali predrasude jesu.

Lidija Penko

Tiskanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade.


AUTIZAM

S

imptomi autizma pojavljuju se u prve tri godine života. Roditelj bi trebao obratiti pažnju na sljedeće: dijete se ponaša kao da ne čuje, odnosno ne odaziva se na svoje ime, izbjegava pogled u oči, značajno kasni s prvim riječima ili sve manje koristi usvojene riječi, koristi se radije vođenjem osobe za ruku nego govorom kada nešto želi, ne pokazuje ništa ručicom ni prstom te slabo reagira na pokušaje roditelja da mu privuku pažnju, neuobičajeno je vezano za objekte i/ ili dijelove tijela, jede samo hranu određene boje i teksture, smetaju ga zvukovi i šumovi, ne voli nositi čarape i cipele te stalno hoda na prstima, pokazuje otpor prema učenju i promjenama u rutini dnevnog slijeda ili manjih izmjena u prostoru i pravcu kretanja okolinom, neprestano ponavlja neobične igre, okreće predmete ili ih besciljno niže i potreseno je ukoliko se u toj aktivnosti prekine ili omete (vrišti i teško ga je smiriti), svakodnevno čeka istu reklamu na TV-u, prati sa zanimanjem redoslijed pojave nekih obilježja, prijevoznih sredstava ili signala te se drži po strani pokazujući teškoće u druženju i igranju s drugom djecom itd. Autizam je sveobuhvatan razvojni poremećaj koji ima neurološku i genetsku osnovu uz mogući utjecaj okolišnih čimbenika. Postupno se razvija tijekom ranog razvoja centralnog nervnog sistema te traje cijeli život, uz moguća značajna poboljšanja ali i pogoršanja slike općeg funkcioniranja. Temeljna oštećenja su perceptivna, oštećena je centralna organizacija osjeta iz čega proizlaze oštećenja na području razvoja govora i jezika, kao i na planu

socio-emocionalnog razvoja djeteta. Ova djeca pokazuju odstupanja u senzoričkoj integraciji osjeta koja se očituju kroz preosjetljivost na pojedine podražaje i istovremeno slaboj osjetljivosti na druge podražaje. Najčešće su vidljive teškoće u obradi taktilnih, vestibularnih i auditivnih podražaja, dok bolje obrađuju vizualne informacije. Već u ranom razvoju jasno su vidljiva odstupanja na područjima: - socijalne interakcije (izostanak socijalnog osmijeha, odazivanja i obraćanja pogledom, ne dijeljenje pažnje i zanimanja za objekte s roditeljima, izostanak straha prema nepoznatim osobama, nezainteresiranost ili slabije zanimanje za igru i druženje s vršnjacima itd.), - verbalne i neverbalne komunikacije (izostanak govora ili prekid razvoja govora, izostanak usvajanja osnovnih gesta i korištenja gesta pokazivanja, slabo razumijevanje jezika, korištenje vlastitog jezika, eholalično ponavljanje za drugima ili usvajanje jednog ili više jezika bez komunikacijske funkcije, doslovno shvaćanje, slaba ili prenaglašena ekspresija emocija i ne razumijevanje facijalne ekspresije druge osobe itd.) - imaginacije i ponašanja (suženi i neobični interesi, neuobičajene aktivnosti zabave i bizarna ponašanja, ponavljajuće radnje i izrazita sklonost rutinama i kontroli 3


okoline). Kako je riječ o razvojno progresivnom poremećaju, s vremenom postaju sve vidljivija i oštećenja na mentalnom planu: dijete se orijentira na detalje i ne prepoznaje cjelinu (što se odražava na teškoće usvajanja kategoriziranja stvari, pojava i predmeta), ima značajne teškoće razumijevanja pozicije i stanja druge osobe te se javljaju značajne teškoće u planiranju i provedbi neke aktivnosti, a posebno u izvršavanju višestrukih naloga, spontanom učenju i učenju socijalnih pravila. Dijete s autizmom ne uči spontano iz životnih situacija te ne razumije potrebu izražavanja vlastitih osjećaja, želja, potreba i problema. S druge strane dijete može pokazivati izvrsno, „fotografsko“, pamćenje kao i pojedine sposobnosti npr. snalaženje u prostoru. - Razvojna disharmonija, neujednačen razvoj unutar i između pojedinih razvojnih područja (komunikacija, socioemocionalni i kognitivni razvoj). Nerijetko je jače izražen psihomotorni nemir, tjeskoba i anksioznost, te mogu biti primjetni i problemi u prehrani, spavanju i usvajanju toalet treninga, a moguć je i razvoj problema u ponašanju i emocionalnih poremećaja. Ponašanje djeteta / osobe s autizmom ne samo da se okolini može činiti neobično već i nerazumljivo, pa se okolina teško snalazi u odgoju takvog djeteta i postupanju s osobom s autizmom. Zbog postojanja različitih oblika pojavnosti i stupnjeva težine ovih poremećaja, govori se o autističnom spektru poremećaja, a obzirom da su nastala oštećenja praktički nepopravljiva ovi poremećaji se nazivaju i pervazivni razvojni poremećaji. Najnovija klasifikacija Američke psihijatrijske udruge (DSM 4

V) iz 2014. kao ključni kriterij za razlikovanje trenutnog stanja osobe uzima stupanj funkcionalnosti i potrebne podrške u svakodnevnom životu, pa autistične poremećaje dijeli na blagi, umjereni i teški poremećaj iz autističnog spektra ili samo blagi, umjereni i teški poremećaj socijalne komunikacije. Autizam je 4 do 5 puta češći kod dječaka nego kod djevojčica. US NASC (National Society for Children and Adults with Autism) navodi prevalenciju od 1 na 100 djece.U Hrvatskoj se, prema postojećim podacima, broj osoba s autizmom kreće između 8.000 i 23.000. Mali broj registriranih slučajeva u Hrvatskoj, rezultat je nedovoljnog poznavanja i prepoznavanja poremećaja autističnog spektra, ne postojanja referalnog dijagnostičkog centra, odnosno raznolikog pristupa dijagnosticiranju, kao i ne postojanja probira na autizam. Moguće je, uz visoko strukturirani pristup, osposobiti bolje funkcionirajuće osobe s autizmom za obavljanje zanimanja i neovisan život, dok je onima sa značajno sniženim funkcionalnim sposobnostima potrebno dati priliku učiti brinuti se o sebi i živjeti u zajednici te im osigurati primjerenu osobnu podršku i kvalitetu života. Autizam nije bolest i ne liječi se lijekovima. Poremećaj je to koji iziskuje intenzivni ciljani rad na prilagođavanju ponašanja i shvaćanju svijeta oko sebe, ali i prilagođavanju fizičke i socijalne okoline te razumijevanju potreba osoba s autizmom. Sve više je dokumentiranih životnih priča iz svijeta o osobama s autizmom koji završavaju škole, fakultete i osposobljavaju se za zanimanja, no kako bi to postalo pravilo i kod nas, potrebna je podrška društva. Podrška društva se očituje u osiguravanju:


ranog prepoznavanja i rane intervencije, primjerene razvojne i medicinske dijagnostike, liječenja pridruženih zdravstvenih teškoća (metaboličkih, imunoloških, neuroloških...) i pojačanoj brizi za opće i mentalno zdravlje, osiguravanju uvjeta i potrebne stručne podrške u integraciji ili barem djelomičnoj integraciji u vrtiće i škole, primjerenoj profesionalnoj orijentaciji i stručnoj podršci u daljnjem školovanju i radnoj izobrazbi ili barem radnom osposobljavanju, kontinuiranom rehabilitacijskom praćenju, osobno usmjerenom planiranju usluga i podrške te izboru potrebnih rehabilitacijskih postupaka tijekom cijelog života, a posebno u osiguravanju podrške u obitelji, kasnije i primjerenih uvjeta stanovanja, slobodnog vremena i rada u zajednici uz dostatnu osobnu podršku. Osobe s autizmom su, prema ocjeni Europskog parlamenta i Ujedinjenih naroda jedna od socijalno najisključenijih skupina građana. Europski parlament je 1996. godine donio Deklaraciju o pravima osoba s autizmom. Ujedinjeni narodi proglasili su 2007. godine 2. travnja Svjetskim danom svijesti o autizmu.

NAPOMENA: pri sumnji na autizam preporučljivo je prvo se obratiti pedijatru djeteta, medicinsku dijagnostiku obaviti u najbližoj bolnici, a razvojnu dijagnostiku pri Centru za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f Zagreb, tel. 01/2457-560, mail: centar.info@erf.hr gdje se mogu dobiti precizne upute za daljnju dijagnostiku i rehabilitaciju. Dok čekate dijagnozu dijete što prije treba uključiti u program rane intervencije dostupan u mjestu stanovanja, a dostupnost programa rane intervencije i stručnjaka možete provjeriti na web stranici Udruge za ranu intervenciju www.ranaintervencija.org (pod „usluge“), pri najbližoj udruzi za autizam ili za osobe s intelektualnim teškoćama u svom okruženju, odnosno obratiti se Savezu udruga za autizam Hrvatske ili Centru za socijalnu skrb ili najbližoj rehabilitacijskoj ustanovi. Što se autizam ranije prepozna i dijete prije uključi u primjeren rehabilitacijski tretman, razvojna oštećenja mogu biti manja a životni ishod djeteta bolji.

5


O Savezu udruga za autizam Hrvatske (skraćeno: SUZAH)

S

UZAH je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga osnovana s ciljem promicanja statusa i kvalitete življenja te pružanja pomoći osobama s autističnim poremećajem i pružanja podrške osobama koje su s njima povezane: srodstvom, življenjem ili profesionalnom aktivnosti. Djeluje kao Društvo za pomoć autističnoj djeci i mladeži još od 1979. godine, no kao udruga je registrirana u srpnju 1998. godine pod nazivom Udruga za autizam Hrvatske (skraćeno: UZAH) koji u rujnu 2014. godine mijenja ime u Savez udruga za autizam Hrvatske (skraćeno: SUZAH). SUZAH je savez nevladinih udruga za autizam koje su dobrovoljno pristupile Savezu, i to regionalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH. Dakle, SUZAH djeluje kao krovna nacionalna organizacija za autizam te trenutno koordinira i zastupa 12 udruga za autizam, te trinaestom pridruženom članicom o čijem će se punopravnom članstvu odlučiti na redovnoj Godišnjoj skupštini u 2015. godini. SUZAH je reprezentativna i inkluzivna organizacija te kao takva prepoznata u RH i međunarodno - članica je IAAE (International Association Autism-Europe) od 1992., te WAO (World Autism Organisation) od 1999. godine. Misija SUZAH-a jest informiranje, savjetovanje, edukacija, pružanje podrške obiteljima osoba s autizmom te zastupanje potreba djece, mladih i odraslih osoba s autizmom, kako na

6

razini države tako i zajedno s udrugama članicama na razinama regionalnih i lokalnih zajednica. Glavna djelatnost i vizija SUZAH-a i njenih članica jest promicanje statusa i kvalitete življenja osoba s autizmom te poticanje razvoja mreže usluga za osobe s autizmom na cijelom teritoriju RH. SUZAH svoje ciljeve ostvaruje kroz umrežavanje, zagovaranje, dijalog i partnerstva, javno djelovanje, informiranje i neformalno obrazovanje, istraživanja i izdavaštvo.


Postignuća SUZAH-a 1. Iniciranje otvaranja Centra za autizam Zagreb i Odjela za autizam pri Psihijatrijskoj bolnici Jankomir (odjel zatvoren 1995.)

10. SUZAH je izdao slijedeće publikacije: - „Autizam u Hrvatskoj“, 2006. godina,

2. Iniciranje otvaranja odmarališta za osobe s autizmom u Selinama kod Zadra

- „Autizam i socijalna isključenost u Hrvatskoj“, Izvješće I, 2008. godina

3. Iniciranje zakonskih rješenja oko prepoznavanja autizma. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, te Ministarstvom socijalne politike i mladih oko kreiranja politika i standarda podrške.

- „Priručnik za edukaciju i zaštitu osoba s autizmom“, 2006. godina,

4. Izuzetno kvalitetna suradnja sa Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

- „Kodeks dobre prakse o prevenciji nasilja nad osobama s autizmom“, 2009. godina, prijevod s engleskog jezika - suradnja u izdavanju časopisa „Autizam“

5. Aktivno članstvo u Zajednici saveza osoba s invaliditetom Hrvatske od 2013. godine 6. Članstvo u Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom od 2013. godine 7. Dobivanje uredskog prostora u ulici Ljudevita Posavskog od strane Grada Zagreba 8. Članstvo u Povjerenstvu za dijagnostiku i ranu intervenciju od 2014. godine zajedno s UNICEF-om, Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu, MSPM, MZOS i MZ 9. Projekt trogodišnje institucionalne podrške saveza dodijeljen od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva od 2014. do 2016. godine 7


SUZAH - UDRUGE ČLANICE 1. UDRUGA ZA AUTIZAM – ZAGREB

6. UDRUGA OBITELJI DJECE S AUTIZMOM “DAR” OSIJEK

2. UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA

7. UDRUGA ZA AUTIZAM ISTRA

3. UDRUGA ZA AUTIZAM – SPLIT

8. UDRUGA “POGLED” NEDELIŠĆE, ČAKOVEC

4. UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S AUTIZMOM – NOVA GRADIŠKA 5. UDRUGA ZA PROMICANJE I OBLIKOVANJE UVJETA ZDRAVOG ŽIVOTA AUTISTIČNIH OSOBA „KIŠNI ČOVJEK“ ZAGREB

9. UDRUGA ZA AUTIZAM ZADAR 10. UDRUGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU “ZVONČIĆI” KARLOVAC 11. UDRUGA “ZAJEDNO DO ZDRAVLJA” DUBROVNIK 12. UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA “NAŠA DICA” KAŠTEL NOVI 13. UDRUGA “RUBIKON” ZAPREŠIĆ

8


8 13 1 2

5 6

4

10

7

9 12 3

11 9


UDRUGA ZA AUTIZAM – ZAGREB Adresa: Ulica Ljudevita Posavskog 37, Zagreb Predsjednica: Slavica Dujmović Internet stranica: www.autizam-zagreb.com E-mail: uaz.zagreb@gmail.com Najveća postignuća: ● trogodišnji program 2014. - 2017. „Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“, financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih ● kontinuirana provedba projekata „Služba podrške u obitelji osoba s autizmom“ i „Stvaralačke radionice za osobe s autizmom“, financiranih od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba ● projekt „Održivi eko - socijalni razvoj za osobe s autizmom“, financiran od strane ESENSEE – Eco Social Economy Network South and East Europe ● nagrada za društvenu inovaciju za 2013. godinu za projekt „Održivi socio-ekonomski razvoj za osobe s autizmom“ dodijeljena od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA

UDRUGA ZA AUTIZAM – SPLIT

Adresa: Senjskih uskoka 1, 51000 Rijeka

Adresa: Rendićeva 6, Split

Predsjednica: Lidija Penko

Predsjednik: Petar Martinić

Internet stranica: www.autizam-ri.eu

E-mail: biserkam@yahoo.co.uk

E-mail: lidijap@gzr.hr lidija.penko@gmail.com Najveća postignuća:

Najveća postignuća: ● inicirali smo otvaranje Centra za autizam Zagreb – Podružnica Split u Rendićevoj 6

● iniciranje otvaranja vrtićkih skupina za djecu s autizmom i inkluzivne skupine u Dječjem vrtiću Rijeka (u nadležnosti Grada Rijeke) od 1992. godine.

● CZA Split – osnovna škola za djecu s autizmom (osnovno obrazovanje i radna okupacija) – samo našim naporima najsuvremenije je opremljena u Hrvatskoj

● iniciranje otvaranja podružnice Centra za autizam u Rijeci za djecu od 7-28 godine te ustanove s obrazovnim programima i radionicama za djecu i odrasle 1996. godine

● ishodili smo prostor veličine cca 56m2 u Fra Boninoj 6

● rana intervencija koju Udruga Rijeka provodi projektno od 2008., a od 2011. godine u suradnji s Centom za autizam Rijeka, putem trogodišnjih Programa financiranih od strane Ministarstva socijalne politike i mladih

● organizirali druženje korisnika sa prijateljima – volonterima iz obližnje gimnazije putem akcije Stvori prijatelja“

● član smo projekta „Rijeka zdravi grad“ u sklopu kojeg smo inicirali otvaranje stomatološke ambulante, za osobe s autizmom i ostalim poteškoćama

● inicirali smo otvaranje stacionara za 24 odrasle osobe s autizmom

● oformili smo stručnu biblioteku koju konstantno popunjavamo novim naslovima, te dječjim filmovima (DVD)


UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S AUTIZMOM – NOVA GRADIŠKA Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2, Nova Gradiška Predsjednica: Vesna Mijatović Internet stranica: E-mail adresa: vesna_mijat@net.hr Najveća postignuća: ● iniciranje otvaranja Odjela za djecu s autizmom 2001.g. ● organizacija humanitarne akcije radi prikupljanja sredstva za kupovinu MODAKT programa za polisenzornu stimulaciju djece i osoba s govorno-jezičnim poremećajem. Istodobna stimulacija slike, zvuka i teksta te feedbacka uveliko pomaže u radu i rehabilitaciji djece i osoba s autizmom. ● organizacija izleta i druženja djece i roditelja (ZOO u zagrebu, terapijsko jahanje i sl.) ● Grad Nova Gradiška dodijelio prostor u kojem se planira urediti kabinet za senzornu integraciju

UDRUGA ZA PROMICANJE I OBLIKOVANJE UVJETA ZDRAVOG ŽIVOTA AUTISTIČNIH OSOBA „KIŠNI ČOVJEK“, ZAGREB Adresa: Dankovečka 50, 10000 Zagreb

UDRUGA OBITELJI DJECE S AUTIZMOM DAR, OSIJEK Adresa: Vukovarska 216, 31000 Osijek

Predsjednica: Anita Dražetić

Predsjednica: mr. Majda Vuković, prof. def.

Internet stranica: www.kisni-covjek.hr

E-mail: udruga.dar.autizam@gmail.com

E-mail: drazetic@kisni-covjek.hr anita.drazetic1@zg.t-com.hr Najveća postignuća: ● sudjelovanje u izradi dopune nacrta Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje 2012 – 2015. ● 2013. Program osnovnog i naprednog informatičkog opismenjavanja članova u suradnji s Učilištem Gornja Dubrava – izrada projekata ● Projekt „Aktivno uključivanje osoba s autizmom u lokalnu zajednicu“ – ostvarena suradnja s Udrugom Inicijativa za Sesvete i Centar za autizam – program životne zajednice Jelkovec

Najveća postignuća: ● defektološko-logopedski rad s djecom s autizmom (projekt financiran od Udruge “RTL pomaže djeci”, 2010./2011.) ● izdavanje informativno-edukativne brošure o djeci s posebnim potrebama i letka “Crvene zastavice autizma” ● financiranje stručnog usavršavanja defektologa ● projekti “Svi smo isti, a različiti”, “Svi živimo u istom svijetu” i „Sportom do rasta 1. i 2.“ ● suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ te Humanitarnom udrugom „Od mene za tebe“ ● javna tribina kao sastavni dio projekta Udruge za autizam Hrvatske: „Podrška i osnaživanje osoba s autizmom i njihovih obitelji u udrugama članicama diljem Hrvatske“ 11


UDRUGA ZA AUTIZAM ISTRA Adresa: Gajeva 3, 52100 Pula Predsjednica: Evguenia Tranfić

UDRUGA “POGLED”, NEDELIŠĆE, ČAKOVEC Adresa: Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec

Internet stranica: www.autism-istria.org

Predsjednik: Edgar Glavaš

E-mail adresa: autizamistra@yahoo.com

Internet stranica: www.udrugapogled.com

Najveća postignuća: ● zalaganjem Udruge u Gradu Pula je formirana posebna skupina djece s autizmom sa mogućnosti integracije u redovnu skupinu ● lobiranjem na konsenzus-konferenciji tema „Rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim teškoćama“ ušla u prioritetno područje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ do kraja 2016.g. UAI jedna je od članica radne grupe tog prioriteta ● projekt „Rana intervencija i rehabilitacijski postupci sa djecom predškolske dobi autističnog spektra“ provodi se od 2013. ● projekt „Rehabilitacija osoba s autizmom“ provodi se od 2014. ● uređenje i opremanje za rad prethodno derutnog gradskog prostora ● kontinuirano provođenje edukacija za stručne suradnike i širu javnost

E-mail: udrugapogled@gmail.com Najveća postignuća: ● edukacijsko- rehabilitacijski (Neurofeedback i The listening program terapije) i sportskorekreativni program (senzomotoričke vježbe,mala škola plivanja i igraonice prilagođene djeci s poremećajem iz spektra autizma, gdje su s više s 70 djece i izvoditelje(struku), uključena i 35 vanjskih volontera u neposrednom radu s djecom. ● projekt izgradnje Centra za autizam u Črećanu (općina Nedelišće) ● osiguravanje pomagača u školama i vrtićima za djecu s PAS

UDRUGA ZA AUTIZAM ZADAR Adresa: Domovinskog rata 7, 23000 Zadar Predsjednica: Katarina Kurta E-mail: udruga.za.autizam.zd@gmail.com Najveća postignuća: ● organizacija humanitarnih akcija za opremanje prostora ● organizacija edukativnih i stručnih skupova na temu autizma ● senzibiliziranje javnosti u gradu i županiji na probleme osoba iz autističnog spektra ● provođenje pilot projekta senzorne integracije u našoj igraonici ● pomoć roditeljima kod sumnje na dijagnozu iz spektra autizma, podrška, informiranje o mogućnostima liječenja u Hrvatskoj, pomoć pri ostvarivanju prava iz Zakona o socijalnoj skrbi ● uspješna aplikacija na natječaje za udruge kod HEP-a i OTP banke


UDRUGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU “ZVONČIĆI”, KARLOVAC Adresa: P. V. Holjevca 6, 47000 Karlovac Predsjednica: Snježana Čop Internet stranica: www.udruga-zvoncici.hr E-mail: info@udruga-zvoncici.hr Najveća postignuća: ● opremanje kabineta za senzornu integraciju i prvi neurofeedback za Karlovačku županiju ● 48 odobrenih projekata u 3,5 godine djelovanja ● kontinuirano pruža individualne terapije senzorne integracije, logopeda, neurofeedback, radne terapije, fizioterapije ● dva trogodišnja programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih ● organizacija humanitarnih akcija

UDRUGA “ZAJEDNO DO ZDRAVLJA” DUBROVNIK Adresa: Dr. Roka Mišetića bb, 20000 Dubrovnik Predsjednik: Roberto Machiedo Internet stranica: www.zajedno-do-zdravlja.hr E-mail: autizam@zajedno-do-zdravlja.hr info@zajedno-do-zdravlja.hr Najveća postignuća: ● projekt „Zajedno u vrtić“ - uvođenje asistenata za djecu ● usluga „Pitajte o autizmu“ i radionice „Prihvati me/prihvati se“ ● edukativno – kreativne radionice za osnovce – doprinose prihvaćanju vršnjaka s poremećajima autističnog spektra ● organizacija stručnog rada za 15 djece ● izložbe na temu autizma - doprinosi boljem razumijevanju autizma ● organizacija predavanja, okruglih stolova i edukativnih skupova

UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA “NAŠA DICA”, KAŠTEL NOVI Adresa: Put Mira 25, 21217 Kaštel Novi Predsjednica: Gordana Burić Internet stranica: www.nasadica.hr E-mail: udruga@nasadica.hr Najveća postignuća: ● pružanje usluga: rane intervencije i re/habilitacije, neurofeedback treninga, senzorne integracije, PECS metode, korištenje AAC tehnologije (pametna ploča, boardmaker,računala,tableti – vizualna podrška) ● uvođenje AAC tehnologije (pametne ploče i softweri) u škole, gradski vrtić i COO Juraj Bonuači ● organizacija PECS edukacije po prvi put u Hrvatskoj u suradnji s Pyramid Educational Consultant UK i ostalih edukativnih predavanja i radionica ● suradnja s lokalnim vlastima: besplatan vrtić za djecu s teškoćama, uključivanje u programe grada na svim područjima, upoznavanje sa svim problemima djece i roditelja od najranije dobi i rješavanje istih ● udruga je kao primjer dobre prakse, kroz studiju slučaja obrađena u sveučilišnom udžbeniku „Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija“ u izdanju Školske knjige 2013.g. ● u sklopu Udruge otvoren je prvi Senzorički park u Dalmaciji 13


UDRUGA “RUBIKON “ZAPREŠIĆ Adresa: Augusta Šenoe 27, 10290 Zaprešić Predsjednica: Ruža Franjičević E-mail: udrugarubikon@gmail.com Najveća ostvarenja: ● uz naše zalaganje osnovan je jedinstveni razredni odjel na području cijele RH, za djecu s autizmom, u osnovnoj školi Antun Augustinčić u Zaprešiću ● opremanje senzorne sobe u pastoralnom centru Marije Kraljice Apostola u Zaprešiću ● u suradnji s Centrom za mladež Zaprešić pokrenuli projekt Capoeira za djecu s teškoćama u razvoju ● svakodnevna radna terapija u prostoru udruge

14


Savez udruga za autizam Hrvatske Croatian Union of Associations for Autism Ljudevita Posavskog 37, 10000 Zagreb

SUZAH je ト考an IAAE (International Association Autism Europe) od 1992. godine. www.autismeurope.org

385 1 8896 527 385 1 8896 507 385 91 344 2220, 385 91 604 6051 www.autizam-suzah.hr suzahrv@gmail.com www.facebook.com/SavezAutizam twitter.com/SavezAutizam

SUZAH je ト考an WAO (World Autism Organization) od 1999. godine. www.worldautismorganisation.org SUZAH je aktivni ト考an Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) www.soih.hr

IBAN: HR9023400091100010910 OIB: 64932576174 MB: 3247708 Ured predsjednice SUZAH-a Senjskih uskoka 1, 51000 Rijeka 385 51 551 344 385 51 551 355 385 91 344 2220 / 385 91 333 7731 lidija.penko@gmail.com 15


Suzah info brošura 2015