Page 1

Skab nye arbejdspladser med støtte fra LAG Hedensted


LAG Hedensted LAG Hedensted blev dannet som en forening i august 2007. Foreningen skal fremme udviklingen i Hedensted Kommune gennem samarbejde med lokale, kommunale og regionale aktører. Bestyrelsen indstiller prioriterede projekter til tilskud under Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Desuden kan bestyrelsen tage selvstændige initiativer til projekter, aktiviteter og processer som er med til at skabe udvikling i områdets landdistrikter.

LAG Hedensted arbejder for projekter, der: • Forbedrer borgernes sundhed, trivsel og naturoplevelser. • Arbejder for nye erhvervsmuligheder, herunder også nye turistmål, eventuelt i samarbejde med landbruget. • Arbejder for at Hedensted kan blive den bedste kommune for frivilligt foreningsarbejde i Danmark.

LAG Hedensted har følgende indsatsområder Natur Bosætning Fritid og kultur Erhverv

Hvis du har en god idé som kan skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne i Hedensted Kommune - som er det område LAG Hedensted dækker - har du mulighed for at søge støtte på op til 50 % til projektet.

3


LAG Hedensted har knap 2 mio. kr. årligt som tilskud til udviklingsprojekter der skal forbedre levevilkår og skabe nye job i landdistrikterne.

Støtte til etablering af nye arbejdspladser: Bestyrelsen for LAG Hedensted har udarbejdet en strategi for fordeling af midler fra puljen og ønsker, at der sættes fokus på eksperimentering med nye former og muligheder for erhvervsaktiviteter, at der skabes mulighed for etablering af kreative erhvervsmiljøer, samt at man via eksempelvis præsentationslandbrug sætter fokus på formidling af landbrugserhvervet generelt. Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på naturbevarelse/genopretning via for eksempel græsningslaug samt støtte til produktion af lokalt fremstillede specialfødevarer. Bestyrelsen for LAG Hedensted har præciseret hvilke tiltag, der skal sættes fokus på indenfor etablering af nye arbejdepladser i landdistrikterne: • Eksperimentering med nye erhvervsmuligheder • Udvikling af nye specialprodukter og nicheproduktioner. Til støtte for evt. ansøgere har LAG Hedensted ansat en koordinator, som kan være med til at beskrive projektet, få finansieringen til at hænge sammen samt til at udarbejde ansøgning mm. Derfor opfordres alle med en god idé til at henvende sig til koordinator Susanne Ernst, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde, e-mail: info@laghedensted.dk, tlf: 21 70 08 23. Flere oplysninger kan findes på www.laghedensted.dk eller ved henvendelse til koordinator.

LAG Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 21 70 08 23


Krav til projektet Vi støtter projekter, som har adresse i Hedensted Kommune. Ansøgere kan være enkeltpersoner, virksomheder og foreninger med adresse i Hedensted Kommune Vi vil altid kræve, at projektet er båret af ”et stærkt hold”. Uanset hvad du søger støtte til, så skal du have de rigtige samarbejdspartnere, som kan være med til at skabe en succes.

Støttesats Direktoratet for FødevareErhverv betaler ikke alle omkostninger til dit projekt. For det første er der udgifter, de ikke støtter. Det gælder f.eks. drift, værdi af eget arbejde og køb af fast ejendom. For det andet betaler de højest 50 % af udgifterne i projektet (fødevarevirksomheder kan dog højest få et tilskud på 40%). Det betyder, at du også selv skal skaffe penge. Det kan være egne midler, andre fonde eller lån.

Ansøgningsskema Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, når du søger støtte hos LAG Hedensted. Før du udfylder ansøgningsskemaet, skal du læse direktoratets særlige vejledning. Ansøgningsskemaet og vejledningen ligger på vores hjemmeside – www. laghedensted.dk. Du kan også få dem ved at kontakte koordinator Susanne Ernst på tlf: 21 70 08 23 eller mail: info@laghedensted.dk

Ansøgningsfrister Kan findes på vores hjemmeside www.laghedensted.dk.

5


Gode råd om projekter og ansøgninger LAG Hedensted lægger vægt på, at de projekter, vi støtter, er sunde og levedygtige. Det betyder, at man vurderer økonomi, budget, ejerskab og fremtidsplaner nøje, inden der gives tilsagn om støtte til projekterne. For os er et projekt ikke kun en idé eller en vision. Det konkrete indhold, aktiviteterne, tidsplanen og budgetterne er lige så vigtige. Bestyrelsen ønsker at modtage en realistisk beskrivelse af projektet og et holdbart budget – end flotte ord og pralende beskrivelser. De projekter, som støttes, skal vise nye veje og skabe nye arbejdspladser. Der lægges desuden vægt på, at projektet ikke vil kunne gennemføres uden støtte fra LAG Hedensted. Samtidig skal der være et aspekt af nytænkning i projektet. Projekterne skal synliggøre muligheder og kvaliteter i LAG Hedensteds dækningsområde. Det betyder, at de skal kunne stå som et godt eksempel for andre. Ansøgningen skal beskrive de personer, virksomheder eller foreninger, der samarbejder i projektet.

Bestyrelsen vil herudover vurdere følgende: • • • • • •

Hvad er succeskriterierne for jeres projekt? Hvem er jeres målgruppe? Hvordan I har planlagt at gennemføre projektet. Planlagte aktiviteter. Hvordan I selv ser på fremtiden for projektet. Kan projektet skabe nye arbejdspladser i områdets landdistrikter

Få gode råd inden du søger Inden du planlægger dit projekt og skriver din ansøgning, bør du kontakte koordinator Susanne Ernst, som kan give dig gode råd til dit projekt og ansøgning og forslag til andre muligheder for tilskud. Koordinatoren kan kontaktes på tlf: 21 70 08 23, e-mail: info@laghedensted. dk, adressen: c/o Hedensted Kommune, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde

6


7


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Aktionsgruppen er støttet af kommunen og EU. Danmark og EU investerer i landdistrikter.

Skab nye arbejdspladser med støtte fra LAG Hedensted  
Skab nye arbejdspladser med støtte fra LAG Hedensted  

Vejledning til at søge støtte til etablering af nye arbejdspladser i LAG Hedensteds aktionsområde, som er LAG Hedensted.

Advertisement