Supersuper garantievoorwaarden 2020

Page 1

Table of Contents Nederlands Onderhoud 1. Wat is de supersuper garantie? 2. Hoe lang is de garantie geldig? 3. Wat valt niet onder mijn garantie? 4. Hoe werkt de garantie precies? 5. Hoe dien ik een claim in? 6. Hoe zit het met aansprakelijkheid? 7. Tips van de fietsspecialist

3 4 4 5 6 6 7 8

Deutsch Wartung 1. Was ist die supersuper Garantie? 2. Wie lange ist die Garantie gĂźltig? 3. Was ist nicht durch meine Garantie abgedeckt? 4. Wie funktioniert die Garantie genau? 5. Wie reiche ich einen Antrag rein? 6. Was ist mit der Haftung? 7. Tipps vom Fahrradspezialisten

10 11 11 12 13 14 15 15

English Maintenance 1. What is supersuper warranty? 2. How long is the warranty valid? 3. What is not included in my warranty? 4. How does the warranty work, exactly? 5. How do I submit a claim? 6. So what’s the deal with liability? 7. Tips from the mechanic

18 19 19 20 20 21 22 22 1


Welkom bij de supersuper familie. Gefeliciteerd met je aankoop! Elke fiets is met veel liefde en zorg gemaakt, je hebt dus zeker een kwaliteitsproduct in handen. Mocht er toch nog iets mis zijn, dan kan je in dit boekje de garantievoorwaarden vinden. 2


Onderhoud Laat je fiets periodiek nakijken door een fietsenmaker. Wij adviseren een nastelbeurt na drie maanden, omdat je fiets nu is ‘ingereden’, en een jaarlijkse controle. Liefde vraagt aandacht, maak je fiets dus regelmatig schoon. Je fiets kan namelijk slecht tegen vuil en pekel. Gebruik uitsluitend warm water met een milde zeep en een doek of zachte borstel voor de grote oppervlakken. Gebruik geen hogedrukspuit! Hierdoor kan de verf beschadigen en roest ontstaan. Laat je fiets goed drogen. Poets je fiets met een droge doek zodat je het restvuil ook verwijderd. Maak met name velgen, spaken, schroeven en bouten goed schoon. Vet ze daarna in met zuurvrije vaseline of siliconenspray om oxidatie/roest tegen te gaan. Bespuit de ketting licht met teflonspray nadat je deze hebt schoon gemaakt.

3


1. Wat is de supersuper garantie? 1.1 supersuper garandeert dat je fiets geen constructie en/of materiaalfouten heeft. 1.2 Alleen de eerste eigenaar van de fiets kan zich beroepen op de garantie. 1.3 De garantie is niet geldig in de gevallen zoals vermeld in artikel 3.1 en 5.3. 1.4 De garantie is niet overdraagbaar en geld alleen voor jou en je supersuper fiets. 1.5 De garantie valt niet buiten het Burgerlijk Wetboek. 2. Hoe lang is de garantie geldig? 2.1 De garantie voor de frames en niet geveerde voorvorken op constructie- en/of materiaalfouten is geldig gedurende twee jaar. 2.2 Voor accu’s van elektrische fietsen geldt een garantie van twee jaar. 2.3 Overige elektrische componenten, zoals motor, display en controllers etc., hebben een garantietermijn van 12 maanden. 2.4 Voor verende voorvorken en alle overige onderdelen, geldt een garantie voor een periode van 12 maanden. Uitzonderingen hierop staan in paragraaf 2.5. 2.5 Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, vrijloop, achtertandwielen, kabels, remblokken, pedalen, snelbinders, dempers en verlichting.

4


3. Wat valt niet onder mijn garantie? 3.1 In de volgende gevallen vervalt de garantie: Onjuist of onzorgvuldig gebruik van de fiets. Technische reparaties die niet op een vakkundige wijze zijn verricht. De fiets is bloot gesteld aan extreme weersomstandigheden. De fiets was betrokken bij een ongeval. De fiets is onvoldoende onderhouden en/of schoongemaakt volgens de gebruiks- en servicevoorschriften van supersuper. Deze voorschriften zijn beschikbaar op www.supersuperbikes.com. 3.2 supersuper is niet aansprakelijk voor schade die komt door: Foutieve afstelling van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, ketting, derailleurset, remmen en wielen. Het niet tijdig vervangen van onderdelen, zoals rem- en derailleurkabels, remblokken, banden, ketting- en tandwielen. Klimatologische invloeden, zoals normale verwering van lak, corrosie of chroomroest. Het onjuist afstellen of onjuiste spanning van de bewegende delen van de fiets en/of het onjuist gebruiken of onderhouden van de fiets (waaronder het niet tijdig vervangen van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn).

5


4. Hoe werkt de garantie precies? 4.1 Als er met je supersuper fiets iets mis is, moet jouw supersuper dealer eerst vaststellen dat er een materiaal- en/of constructiefout is. Die onderdelen zullen dan in een garantieclaim bij supersuper worden onderzocht. 4.2 Verzendkosten voor de vervangende onderdelen vallen niet onder de garantie en horen te worden betaald door de eigenaar tenzij de benodigde reparatie onder de garantie valt. 4.3 Als een bepaald onderdeel voor de garantie in aanmerking komt, maar het origineel is niet meer leverbaar, zorgt de dealer, in overleg met supersuper, voor een gelijkwaardig alternatief. 4.4 supersuper is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of onkosten gerelateerd aan nieuw aangekochte fietsen, frames of onderdelen. 5. Hoe dien ik een claim in? 5.1 Claims kunnen ingediend worden bij de supersuper dealer waar je de fiets hebt gekocht. Neem de fiets of het betreffende onderdeel mee naar de dealer, evenals het bewijs van aankoop. 5.2 Als je bent verhuisd of je dealer is niet meer beschikbaar, dan kan de supersuper dealer een nieuwe dealer bij je in de buurt aandragen. 5.3 Als eigenaar wordt van je verwacht dat je jouw fiets onderhoudt, in het geval van beschadiging de fiets niet gebruikt, de schade niet laat verergeren 6


en de fiets z.s.m. laat repareren. Zorg ervoor dat je uiterlijk zeven dagen na het vaststellen van de schade contact opneemt met je supersuper dealer. Doe je dat niet of te laat, dan houdt supersuper met deze verergering rekening en kan de garantie geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. 5.4 Â Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door je supersuper dealer. Bij klachten of vragen over de garantie is je supersuper dealer altijd het eerste aanspreekpunt, omdat daar de verkoopovereenkomst is afgesloten. 6. Hoe zit het met aansprakelijkheid? 6.1 Als de supersuper dealer je garantieclaim goedkeurt, betekent dat niet automatisch dat de dealer ook aansprakelijk is voor eventuele schade. De dealer kan alleen aansprakelijk zijn op basis van deze voorwaarden. De dealer is nooit aansprakelijk voor vervolgschade.

7


7. Tips van de fietsspecialist Controleer regelmatig of de banden hard genoeg zijn opgepompt. Te weinig lucht in de banden trapt zwaarder, zorgt voor verhoogde slijtage en geeft extra kans op stootlekken. Kijk op de band hoeveel spanning de banden mogen hebben. Rijd je per ongeluk door glas op de weg? Blijf dan gewoon doorrijden. Abrupte bewegingen kunnen zorgen voor extra wrijving, waardoor het glas door de buitenband heen kan dringen en een lekke band veroorzaakt. Geef je fiets een extra anti-roest behandeling voordat je deze gaat gebruiken. Zorg vervolgens dat je periodiek je fiets in bespuit met siliconenspray. Vergeet ook de kleine schroefjes niet, zo blijft je fiets zo goed als nieuw! Veel plezier met je nieuwe supersuper fiets! Nu weet je alles over de garantie hiervan. Mocht je toch nog vragen hebben, kun je natuurlijk altijd contact opnemen. Let‘s Ride!

8


Jedes Fahrrad van supersuper wird mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt. Also haben Sie definitiv ein Qualitäts produkt. Wenn etwas mit Ihrem Fahrrad nicht in Ordnung ist,dann lesen Sie auf den folgenden Seiten welche Möglichkeiten es gibt das zu klären. In den Garantiebedingungen können Sie alles über die Garantie Ihres supersuper Fahrrads lesen. 9


Wartung Lassen Sie Ihr Fahrrad regelmäßig von einem Fahrradwerkstatt überprüfen. Wir empfehlen eine Einstellung nach 3 Monaten, da Ihr Fahrrad jetzst “einläuft” und eine jährliche Überprüfung demnächst. Reinigen Sie Ihr Fahrrad regelmaßig. Ihr Fahrrad kann Schmutz und Sole nicht standhalten. Verwenden Sie nur warmes Wasser mit einer milden Flüssigseife und einem Baumwolltuch für die großen Oberflächen. Verwenden Sie kein Hochdrucksprühgerät, da dies empfindliche Teile beschädigen kann. Sprühen Sie die Kette leicht mit Silikonspray, wenn sie sauber ist. Lassen Sie Ihr Fahrrad gut trocknen. Polieren Sie Ihr Fahrrad mit einem trockenen Tuch, so dass Sie auch den restlichen Schmutz entfernen. Insbesondere Räder und Speichen renigen und fetten. Die Schrauben werden am besten mit Vaseline eingefettet. Gib dein Fahrrad eine zusätzliche Schutzschicht mit Silikonspray. Sie schmieren Aluminium-, Chrom- und Stahlteile mit säurefreier Vaseline, um Oxidation zu verhindern. Prüfen Sie, ob Ihre Beleuchtung funktioniert. Dies macht Sie für andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar und Sie können besser sehen.

10


1. Was ist die supersuper Garantie? 1.1. Supersuper Fietsen die Niederlandse B.V. garantiert, dass Irh supersuper Fahrrad keine Konstruktions- und/oder Materialfehler aufweist, wie in diesem Dokument beschrieben. 1.2. Nur der erste Besitzer des Fahrrads kann die Garantie in Anspruch nehmen. 1.3. Die Garantie gilt nicht in den Fällen der Artikel 3.1 und 5.3. 1.4. Die Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für Sie und Ihr supersuper-Fahrrad. 1.5. Die Bürgschaft von supersuper schließt das Bürgerliche Gesetzbuch natürlich nicht aus: Darauf können Sie sich jederzeit verlassen. 2. Wie lange ist die Garantie gültig? 2.1. Die Garantie für supersuper-Rahmen und ungefederte Vordergabeln auf Konstruktions und/oder Materialfehler ist gültig für zwei Jahre. 2.2. Für Batterien für Elektrofahrräder gilt eine Garantie von zwei Jahren. 2.3. Für andere elektrische Komponenten wie Motor, Display, Regler usw. gilt eine Gewährleistungsfrist von 12 Monaten. 2.4. Für Federgabeln und alle anderen Teile gilt eine Sperrfrist von 12 Monaten. Ausnahmen hiervon sind in Absatz 3.5. 2.5. Für normal abgenutzte Teile wie Reifen, Ketten,

11


Kettenblätter, Freilauf, Kettenräder, Kabel, Bremsbeläge, Pedale, Gurte, Dämpfer und Lichter wird keine Garantie übernommen. 3. Was ist nicht durch meine Garantie abgedeckt? 3.1. Due Garantie erlischt in folgenden Fällen: Falsche oder nachlässige Benutzung des Fahrrades und Verwendung, die normalerweise nicht zu einem Fahrrad gehört. Technische Reparaturen, die nicht professionell ausgeführt wurden. Das Fahrrad war in einen Unfall verwickelt. Das Fahrrad ist nicht ausreichend gewartet und/oder gemäß den Benutzungsund Servicebedingungen von supersuper Fietsen Nederland B.V. gereinigt worden (kann unter www. supersuper.nl/service herunterge laden werden). 3.2. Supersuper Fietsen haftet niemals für Schäden am Fahrrad, verursacht durch: Falsche Einstellung/Spannung von Lenker, Vorbau, Sätteln, Sattel stütze, Kettenschaltung, Bremsen und Rädern. Fehlerhafte Teile wie Brems- und Kettenzüge, Bremsbeläge, Reifen, Kette und Kettenräder können nicht rechtzeitig ausgetauscht werden. Die falsche Einstellung oder falsche Spannung der beweglichen Teile des Fahrrads und/oder 12


die falsche Verwndung oder Wartung des Fahrrads (einschließlich des nicht rechtzeitigen Austauschs von Teilen, die den normalen Anforderungen entsprechen Verschleiß unterliegen). Klimatische Einflüsse wie normale Bewitterung von Lacken, Korrosion oder Chromrost. 3.3. Für Federgabeln und alle anderen Teile gilt eine Sperrfrist von 12 Monaten. Ausnahmen hiervon sind in Absatz 3.5. 3.4. Für normal abgenutzte Teile wie Reifen, Ketten, Kettenblätter, Freilauf, Kettenräder, Kabel, Bremsbeläge, Pedale, Gurte, Dämpfer und Lichter wird keine Garantie übernommen. 4. Wie funktioniert die Garantie genau? 4.1. Wenn mit Ihrem supersuper Fahrrad etwas nicht stimmt, muss Ihr Händler zuerst feststellen, das ein Material- und/oder Konstruktionsfehler vorliegt. Diese Teile werden dann in einem sein Garantieanspruch bei supersuper Fietsen Nederland B.V. untersucht. Die Lohnkosten für den Abbau und die Montage des supersuper-Bikes ist nicht durch die Garantie abgedeckt und geht zu Lasten des Besitzers. 4.2. Die Kosten für den Transport von (Teilen) des Fahrrads zum und vom Händler gehen zu Ihren Lasten. 4.3. Wenn ein bestimmter Teil für die Garantie 13


qualifiziert ist, das Original jedoch nicht mehr erhältlich ist, stellt der Händler ein gleichwertiges Product als Alternative zur Verfügung. 4.4. Supersuper haftet niemals für Verlust, Diebstahl, Schäden oder Kosten im Zusammen hangmit neu erworbenen Fahrrädern, Rahmen oder Teilen. Die Haftung von supersuper Fietsen Nederland B.V. gilt daher nur für das Fahrrad, das Sie ursprünglich bei supersuper gekauft haben. 5. Wie reiche ich einen Antrag rein? 5.1. Ansprüche können bei dem supersuper Händler eingereicht werden, bei dem Sie das Fahrrad gekauft haben. Bringen Sie das Fahrrad oder das entsprechende Teil zum Händler sowie einen Kaufnachweis. 5.2. Wenn Sie umgezogen sind oder Ihr Händler nicht mehr verfügbar ist, kann er auf Wunsch einen neuen Händler in Ihrer Nähe vorschlagen. 5.3. Als Eigentümer wird von Ihnen erwartet, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um keinen Schaden zu verschlimmern, das defekten Fahrrads nicht zu nützen und Meldung des Defekts an den supersuper Händler zu tun. Meldung sobald wie möglich nach Entdeckung: spätestens 7 Tage nach Feststellung des Defekts. Wenn Sie dies nicht oder

14


zu spät tun, wird supersuper diese Verschlimmerung berücksichtigen und die Garantie kann ganz oder teilweise aufgehoben werden. 5.4. Reklamationen und Garantieanfragen werden von Ihrem supersuper Händler bearbeitet. Für Beschwerden oder Fragen zu die Garantie ist Ihrer supersuper-Händler immer die erste Anlaufstelle, da der Kaufvertrag dort abgeschlossen wurde. 6. Was ist mit der Haftung? 6.1. Wenn der Händler Ihrem Garantieanspruch zustimmt, bedeutet dies nicht automatisch, dass der Händler auch für etwaige Schäden haftet. Der Händler kann nur aufgrund dieser Bedingungen haftbar gemacht werden. Der Händler haftet nie für Folgeschäden. 7. Tipps vom Fahrradspezialisten Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Reifen ausreichend gefüllt sind. Zu wenig Luft in den Reifen gibt mehr Rollwiderstand (tritt schwerer), führt zu erhöhtem Verschleiß und erhöht die Gefahr von Unebenheiten. Schauen Sie sich den Reifen an, um zu sehen, wie viel Spannung die Reifen haben können. Fährst du aus Versehen durch das Glas auf

15


der Straße? Fahren Sie einfach weiter, komische Manöver sorfen für zusätzliche Reibung, damit das Glas in den Reifen eindringen kann. Jetzt wissen Sie alles über die Garantie für Ihr supersuper Fahrrad. Wenn sie noch Fragen haben, können Sie und jederzeit kontaktieren. Let‘s Ride!

16


Welcome to the world of supersuper. Congratulations on your purchase! We make each bike with love and care, so you certainly have a quality product in your hands. In this booklet, you will find warranty information for your supersuper bike, just in case it isn’t in tip-top shape upon arrival. 17


Taking care of your bike has never been easier! Here’s a few things to remember: Make sure a bike mechanic looks at your bike routinely. We advise you to do this three (3) months after your purchase, because that’s when the bike has “settled”. After, have a regular yearly maintenance. Love demands care, so set up a cleaning routine for your bike. Your frame can wear down faster when it sits in dirt, sand, and grime due to not being cleaned. Use warm water and a little bit of soap. Do not use water under high pressure! This can damage the paint and cause unnecessary rust. Let your bike dry properly. Wipe it down with a dry cloth to remove large chunks of mud/grime. Pay special attention to cleaning rims, spokes, screws and bolts! Then, grease them with acid-free vaseline or silicone spray to prevent oxidation/rust. Lightly spray the chain with Teflon spray after you’ve cleaned it.

18


1. What is the supersuper warranty? 1.1 Â supersuper guarantees that your supersuper bike has no assembly and/or fabrication flaws. 1.2 Â Only the original owner of the bike has right to the warranty. 1.3. This warranty is no longer valid in cases 3.1 and 5.3. 1.4. The warranty is not transferable and is valid for you and your supersuper bike only. 1.5. The supersuper warranty does not fall outside of the Civil Code. 2. How long is the warranty valid? 2.1. Frames and rigid forks with manufacturing flaws are covered under warranty for two (2) years. 2.2. A warranty applies to batteries for electric bicycles for a period of two (2) years. 2.3. Other electrical components, such as motor, display and controllers etc., have a warranty period of 12 months. 2.4. For suspension front forks and all other parts, a warranty period applies for a period of 12 months. Exceptions to this are mentioned in paragraph 2.5. 2.5. No guarantee is given on parts that are subject to normal wear down, such as tires, chain, chainrings, gears, cables, brake pads, pedals, lashing straps, dampers and lighting.

19


3. What is not included in my warranty? 3.1. Your warranty expires when: Making improper use of your bike. Technical repairs that are not conducted in a professional manner. Your bike has been exposed to extreme weather. Your bike has been in an accident. Your bike has been maintained improperly, as detailed in the supersuper service guide available at www.supersuperbikes.com. 3.2. Supersuper is not responsible for damage caused by: Incorrect adjustment of the cockpit, handlebars, stem, saddle, sadlepen, chain, derailleur, brakes, and wheels. Not replacing brake and shifter cables, brake pads, tired, tubes, chains, and/or chainrings in a timely fashion. Climate ware and/or corrosion on paint and/ or chrome. Incorrect adjustment or incorrect tension of the moving parts of the bike and/or incorrect use or maintenance of the bike (including failure to timely replace parts that are subject to normal wear). 4. How does the warranty work, exactly? 4.1. If there is something wrong with your supersuper bike, your supersuper dealer is responsible for sub-

20


mitting proof of the claimed damage. This will be submitted to supersuper, where it will be determined which parts are needed. Cost of labor does not fall under the warranty and is to be paid by the owner of the bike. 4.2. Shipping costs of replacement parts are not covered under warranty and are to be paid by the owner unless the required repair falls under warranty. 4.3. If the repair or replacement part(s) falls under warranty, but the part(s) is no longer available, the supersuper dealer is responsible for delivering an equivalent product. 4.4. Supersuper is not responsible for loss, theft, damage, or any such related situations for newly purchased bikes, frames, and/or parts. The supersuper warranty applies only to the original bike and will only be upheld by supersuper in such conditions. 5. How do I submit a claim? 5.1. Claims are to be submitted via the supersuper dealer where you purchased your bike. Take any parts, the bike itself and your receipt with you to the dealer. 5.2. If you have moved, or your supersuper dealer is no longer operating in business, the supersuper dealer can find another dealer to transfer the warranty to. 5.3. As the owner, you are expected to maintain the bike, to not use the bike if it is broken, to prevent any existing damage from getting worse, and to repair the bike as quickly as possible. Should you discover any

21


damage, act on it before 7 days pass. The warranty will not apply if you postpone repairing your bike and the damage has been made worse by the period of postponing. 5.4. Warranty claims are the responsibility of the super super dealer. The supersuper dealer is your first point of contact, and all questions regarding your bike and the warranty should be directed at them. 6. So what’s the deal with liability? 6.1. If your supersuper dealer accepts your warranty claim, it does not automatically mean that the dealer is responsible for damages. The dealer is liable within these terms. The dealer is not liable for damages incurred after the submission of a warranty claim. 7. Tips from the mechanic Check your tire pressure regularly. Too little air pressure means you have to pedal harder, your tires wear down faster, and you risk a flat tire. Check the exterior of the tire for the minimum and maximum pressure allotted. Accidentally ridden through glass? Just keep riding! Manipulating or massaging the tube can cause glass to slice through the tire and reach the tube, causing a flat tire. Give your bike an extra anti-rust treatment after you’ve bought it, and then periodically spray it

22


with silicone spray. Don’t forget the little screws, so your bike stays as new and fresh as when you got it! Now you are fully informed about the warranty of your supersuper bike. If you have any other questions you can always contact us. Let’s Ride!

23


24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.