Advertisement
The "Geronomi-lehti" user's logo

Geronomi-lehti

Finland

Suomen Geronomiliitto ry on geronomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ja geronomiopiskelijoiden ammattiyhdistys. Liitto on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.

Publications

Geronomi 1/2022


April 8, 2022

Geronomi 2/2021


October 12, 2021

Geronomi 1/2021


April 6, 2021