Geronomi-lehti

FI

Suomen Geronomiliitto ry on geronomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ja geronomiopiskelijoiden ammattiyhdistys. Liitto on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.

Publications