Suomen Geronomiliitto

FI

Suomen Geronomiliitto ry on geronomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ja geronomiopiskelijoiden ammattiyhdistys. Liitto on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys. Geronomi-ammattilehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

https://www.suomengeronomiliitto.fi