Page 1

SCANIA Driver Training

Scania Driver Training Een compleet programma trainingen met de volledige focus op de chauffeur •

Lager brandstofverbruik

• Meer •

veiligheid

Chauffeur als visitekaartje


SCANIA Driver Training


Over Scania Scania is een toonaangevende producent van zware bedrijfsauto’s, bussen en industrie- en scheepsmotoren. In de Benelux wordt Scania vertegenwoordigd door Scania Belgium n.v., Scania Nederland B.V., en Scania Luxembourg s.a. en biedt zij werk aan ca. 1.350 mensen verdeeld over 53 eigen werkplaatsen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met nog eens 12 zelfstandige dealers/ servicesteunpunten. Een breed servicepakket van o.a. verhuur, leasing, driver training, onderhoud- en reparatiecontracten is geïntegreerd in het commerciële aanbod om de professionele vervoerder zo breed mogelijk te ondersteunen.

In Nederland wordt de Scania-aanwezigheid nog aangevuld door de fabriek van Scania Production Zwolle. De fabriek in Zwolle, waar nog eens zo’n 1.200 mensen werken, is de grootste Scaniafabriek ter wereld.

In Belgisch Limburg staat Scania Parts Logistics van waaruit de wereldwijde onderdelenstromen van Scania worden gecoördineerd. Hier werken ca. 400 mensen.

De onderneming telt wereldwijd bijna 35.000 medewerkers, heeft meerdere fabrieken in Europa en Latijns Amerika en is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. In 2011 bedroeg de totale gefactureerde omzet SEK 87 miljard en was de nettowinst ruim SEK 9,4 miljard.


SCANIA Driver Training


Inhoudsopgave Antislip training 

6

Bedrijfshulpverlener (BHV) 

7

Chauffeur distributievervoer 

8

Chauffeursdag 

9

Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs

10

Digitale tachograaf 

11

Digitale tachograaf en boordcomputers 

12

EHBO 

13

Fysieke belasting 

14

Gebruik van boordcomputers

15

Gezond op weg

16

Het Nieuwe Rijden met vrachtauto’s

17

Het Nieuwe Rijden - Trainer 

18

Lading zekeren 

19

Lange en zware voertuigen 

20

Manoeuvreren 

21

Meeneemtruck - Basiscursus 

22

Mentorchauffeur 

23

Omgaan met agressie voor buschauffeurs 

24

Professioneel chauffeur

25Rijoptimalisatie26 Sociale vaardigheden voor touringcar chauffeurs

27

Stil laden en lossen 

28

VCA volledig 

29

Veiligheid 

30

Veilig werken met de autolaadkraan

31

Voertuigcontrole 

32

Vorkheftruck / reachtruck - Basiscursus 

33

Vorkheftruck / reachtruck - Vakbekwaamheid

34

Wagenpark training (op maat) 

35

Wintervoorbereiding 

36


6 Antislip training Anticiperen op onveilige verkeerssituaties

Rijden over glad wegdek en bij sneeuw en ijzel vraagt inzicht, kennis en anticipatievermogen van de chauffeurs. Zeker wanneer deze beweegbare lading transporteren. Door middel van deze training wordt de chauffeur zich bewust van gevaren op de weg en wordt getraind in zijn rijvaardigheid onder natte en gladde omstandigheden.

Doel Chauffeurs opleiden tot veilige en verantwoordelijke verkeersdeelnemers die in staat zijn om te anticiperen op onveilige verkeerssituaties.

Doelgroep Zowel ervaren als onervaren chauffeurs.

De opleiding Met praktijkoefeningen wordt o.a. gewerkt aan het verbeteren van: • Rijden op gladden wegen • Rijden door gladde bochten • Slipsituaties herkennen • Inzicht in rijeigenschappen met en zonder belading • • • • •

Noodstop op glad wegdek Toepassing ABS remtechniek Uitzwenken Stuurtechniek Schadevrij voor- en achteruit manoeuvreren middels individuele instructie

Locatie De training vindt plaats te Lelystad.

Afsluiting Er is geen examen verbonden aan deze cursus. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.

Programma Eendaagse training verdeeld over 2 dagdelen Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen De training vindt geheel slijtage vrij plaats in eigen voertuigen. Per trainer worden er 5 personen ingedeeld, zodat er voldoende rijtijd is per deelnemer. Per groep van 5 personen zijn er 2 voertuigen nodig. Indien u liever geen eigen voertuigen inzet tijdens de training, kunnen er tegen meerkosten andere voertuigen worden ingezet. Toelatingseisen Rijbewijs C en/of E Certificering Bewijs van deelname


7 Bedrijfshulpverlener (BHV) Hoe beperk je het gevaar bij een calamiteit?

Programma Tweedaagse training Duur en waarde nascholing 14 uur Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

De grootste schrik voor iedere ondernemer: er breekt brand uit of er vindt een bedrijfsongeval plaats. Binnen iedere organisatie komen in zo’n geval de BHV’ers in actie. Deze hulpverleners zijn in staat om tijdens zo’n situatie het gevaar voor de medewerkers en schade voor het bedrijf zo veel mogelijk te beperken. Alle werkgevers zijn verplicht om aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een aantal medewerkers als BHV-er aan te stellen.

Doel De deelnemer leert om bij calamiteiten, in samenwerking met de hulpdiensten, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om schades en persoonlijk letsel zo veel mogelijk te voorkomen.

Doelgroep Certificering Certificaat Bedrijfshulpverlener en een pasje van de cursus BHV of Diploma BHV Vervolgtrainingen • Bedrijfshulpverlening hercertificering • AED

Alle personen die als bedrijfshulpverlener binnen een organisatie aan het werk zijn of gaan.

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Levens Reddend Handelen Theorie: • Levensreddend handelen; • Reanimatie. Praktijk: • Levensreddend handelen; • Reanimatie.

Brandbestrijding, communicatie en ontruiming Theorie: • Bedrijfshulpverlening; • Alarmering; • Ontruiming en communicatie; • Verbranding en blussing. Praktijk: • Omgaan met kleine blusmiddelen; • Het openen van een deur; • Ontruiming.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Deze training kan afgesloten worden met een officieel BHV diploma. Ook kan men de training zonder examen volgen, deelnemers ontvangen dan het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ welke een geldigheidsduur heeft van 1 jaar.


8 Chauffeur distributievervoer Veilig, efficiënt en professioneel vervoeren

De opleiding Chauffeur Distributievervoer is gericht op het (om)scholen van chauffeurs tot chauffeurs Distributievervoer. Tijdens deze opleiding wordt getraind in het veilig en efficiënt werken en andere aspecten die dit beroep met zich meebrengt. Speciale aandacht wordt besteed aan fysieke belasting, arbo- wetgeving, het laden en lossen, vrachtbrieven en verpakkingsrichtlijnen.

Programma Eendaagse training verdeeld over 2 dagdelen Duur en waarde nascholing 7 uur

Doel De deelnemer leert als Distributiechauffeur alle voorkomende werkzaamheden veilig, efficiënt en op een professionele wijze uit te voeren.

Doelgroep

Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek.

Chauffeurs die binnen het Distributievervoer werk (willen) verrichten.

De opleiding

Toelatingseisen Rijbewijs C

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Theorie: Praktijk: • Wetgeving digitale tachograaf en • Toepassing juiste arbeidstijdregelgeving tiltechnieken • Bediening en uitvoering, verplichtingen • Toepassing juiste chauffeurs werktechnieken • Achtergrondinformatie fysieke belasting • Goede werkhoudingen, technieken en werkomstandigheden • Stil laden en lossen: laadplan, werkwijze, gevaren • AVC- en CMR vrachtbrieven • Verpakking: richtlijnen, keurmerken, symbolen

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Certificering Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat ‘Chauffeur Distributievervoer’. Vervolgtrainingen • Chauffeursdag • Het Nieuwe Rijden • Digitale tachograaf • Lading zekeren


9 Chauffeursdag Van manoeuvreren met vrachtauto’s tot schadepreventie Programma Eendaagse training verdeeld over 2 dagdelen Duur en waarde nascholing 7 uur

Een leerzame en leuke dag voor chauffeurs en logistieke medewerkers waarbij interessante workshops worden afgewisseld met behendigheidsoefeningen in de praktijk, waarbij u zelf de inhoud bepaalt en eventueel mede verzorgd. De mogelijkheden met een Chauffeursdag zijn bijna onbeperkt: van manoeuvreren met vrachtauto’s, het zekeren van lading, oefenen met de autolaadkraan of bijgepraat worden over de rij- en rusttijden, de digitale tachograaf of schadepreventie.

Materialen Inzet van de lesmaterialen in overleg

Doel

Toelatingseisen Geen

Doelgroep

Certificering Certificaat Chauffeursdag

De opleiding

De deelnemer vergroot zijn kennis en vaardigheden door een carrousel aan thema’s en activiteiten.

Chauffeurs, werkgevers en logistieke medewerkers.

In theorie en praktijk wordt ingegaan op verschillende thema’s. Deze worden vooraf met het management vastgesteld, bijvoorbeeld: Theorie • Fysieke belasting • Dode hoek • Verkeerswetgeving • Schadepreventie • Digitale Tachograaf, rij- en rusttijden • Boordcomputer • Evt. eigen invulling bedrijf

Praktijk • Manoeuvreren met vrachtauto’s • Verkeersinzicht • Lading Zekeren • Werken met de autolaadkraan • Voertuigcontrole • Veilig werken met de heftruck/kooiaap

Uitvoering Ruim van tevoren wordt in samenwerking met het management, docenten en uitvoerders de chauffeursdag zorgvuldig samengesteld. De opleiding vindt plaats bij u op locatie of op één van de test- en trainingscentra in het land.

Afsluiting De training wordt afgesloten met een certificaat.


10 Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs Professioneel gedrag De beroepschauffeur communiceert dagelijks vele malen met klanten, collega’s en onbekenden. Veelal communiceren de chauffeurs onbewust op een manier die hij zichzelf in de loop van de jaren heeft aangeleerd. De chauffeur is het visitekaartje van de organisatie; het eerste contact van buitenstaanders met het bedrijf loopt vaak via de chauffeur. Deze training leert de chauffeur om onder verschillende omstandigheden op een professionele manier te communiceren.

Doel Na afloop van de training is de deelnemer in staat om aan te geven wat het belang van een goede beroepshouding is en hoe hij/zij ervoor kan zorgen dat hij representatief blijft voor zijn functie tijdens de uitvoering van zijn werk.

Doelgroep Chauffeurs nationaal en internationaal.

De opleiding De onderwerpen die tijdens deze training worden behandeld vormen de basis van professioneel communiceren. De praktijkgerichte training geeft zoveel mogelijk handvatten die direct tijdens de dagelijkse werkzaamheden toepasbaar zijn. De aangeboden theorie is hierbij ondersteunend. De onderwerpen bestaan uit: • Representativiteit en beroepshouding; • Klantbenadering; • Commercieel gedrag; • Klachtafhandeling; • Mondelinge en schriftelijke communicatie; • Omgaan met stresssituaties.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Certificering Certificaat Communicatieve vaardigheden


11 Digitale tachograaf Rij- en rusttijden zorgen voor veiligheid

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur

Het bijhouden van rij- en rusttijden is in Nederland verplicht en beoogt meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen transporteurs en betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Tijdens de opleiding Digitale tachograaf wordt aandacht besteed aan het bedienen van de digitale tachograaf conform de wettelijke eisen en de uitvoering van 561/2006.

Doel Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek en trainingstachografen, welke als naslagwerk gebruikt kunnen worden.

De deelnemer bedient de digitale tachograaf conform de wettelijke eisen, heeft kennis van 561/2006 en de uitvoering daarvan.

Doelgroep Chauffeurs, planners en anderen die chauffeurs aansturen.

De opleiding Certificering Certificaat Digitale tachograaf Vervolgtrainingen Zie ook de combi-opleiding “Digitale tachograaf en boordcomputers”

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte waarbij de volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen: • Wetgeving digitale tachograaf; • Arbeidstijdregelgeving; • Bediening; • Verplichtingen chauffeur; • Controles door bevoegde instanties. Naast de theorie ontvangt de deelnemer een cursusboek, dat als naslagwerk gebruikt kan worden. Met trainingstachografen worden verschillende scenario’s geoefend.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, wel wordt er na afloop een toets afgelegd, deelnemers ontvangen na het met goed gevolg afleggen van de toets een certificaat van deelname.


12 Digitale tachograaf en boordcomputers Inzicht en controle op elke rit Grote transportbedrijven rusten hun vrachtauto’s tegenwoordig standaard uit met en boordcomputer, naast de al verplichte digitale tachograaf. Helaas zijn veel vrachtauto­ chauffeurs maar ten dele op de hoogte van de mogelijkheden en verplichtingen die deze apparaten met zich meebrengen. Door de kennis van deze apparaten te vergroten, kunnen chauffeurs beter en efficiënter hun werk verrichten.

Programma Eendaagse training

Doel

Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Er wordt getraind met een voor lesdoeleinden geschikte digitale tachograaf.

De deelnemer bedient de digitale tachograaf conform de wettelijke eisen, heeft kennis van 561/2006 en de uitvoering daarvan. Ook leert de deelnemer de ins en outs van de boordcomputer en weet deze voor een juiste bedrijfsvoering in te zetten.

Doelgroep Chauffeurs nationaal en internationaal van bedrijven die met een digitale tachograaf en boordcomputer werken of gaan werken.

De opleiding Het eerste gedeelte van de trainingsdag zal bestaan uit de praktische training digitale tachograaf met als onderwerpen: • Wetgeving digitale tachograaf; • Verplichtingen chauffeur; • Arbeidstijdregelgeving; • Controles door bevoegde instanties. • Bediening;

De tweede helft van de dag zal praktisch worden ingegaan op het oefenen met boordcomputers met als onderwerpen: • Boordcomputer: het waarom; • Verloningssysteem; • Technische uitleg; • Praktijkoefening. • Tracking & Tracing;

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden. De training wordt afgesloten met het certificaat ‘Digitale tachograaf en boordcomputers’.

Duur en waarde nascholing 7 uur

Certificering Certificaat ‘Digitale tachograaf en boordcomputers’


13 EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen (Diploma + hercertificering) Programma • Opleiding: Tweedaagse training • Hercertificering: Eendaagse training

Nog maar al te vaak vertrouwen mensen bij ongelukken op het initiatief van de ander of wacht men op een arts of ambulance. Met alle gevolgen vandien. Vaak berust dit afwachten op een tekort aan kennis van Eerste Hulp. Het is van groot belang dat men bij ongevallen snel en op de juiste wijze Eerste Hulp kan bieden.

Doel Duur en waarde nascholing • Opleiding: 14 uur • Hercertificering: 7 uur

De deelnemer leert preventieve maatregelen te nemen tegen ongelukken en praktische handelingen uit te voeren bij letsel of in levensbedreigende situaties.

Doelgroep Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek volgens de leerstof van het Oranje Kruis. Certificering EHBO certificaat of Diploma EHBO Oranje Kruis Vervolgtrainingen AED

Alle werkgevers en werknemers van bedrijven en instellingen die in het bezit willen komen van het EHBO diploma.

De opleiding De opleiding zal plaatsvinden volgens richtlijnen van het Oranje Kruis, met inzet van lotusslachtoffers, en omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: • Vijf belangrijke punten bij het verlenen • Ontwrichting en botbreuken; van eerste hulp; • Oogletsels; • Stoornissen in het bewustzijn; • Vergiftiging; • Stoornissen van de ademhaling; • Elektriciteitsongevallen; • Stilstand van de bloedsomloop; • Letsels door koude; • Ernstige uitwendige bloedingen; • Letsels door warmte; • Shock; • Vervoer over korte afstand; • Uitwendige wonden; • Verband- en hulpmiddelen; • Brandwonden; • Het menselijk lichaam. • Kneuzing en verstuiking;

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is een examen verbonden van het Oranje Kruis, deelnemers ontvangen het EHBO diploma welke een geldigheidsduur heeft van 1 jaar. Elk jaar moet 12 uur herhaling worden gevolgd, welke niet als nascholing gelden.


14 Fysieke belasting Optimaliseren van de werkhouding

Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een verkeerde werkhouding of te zware fysieke belasting komt helaas nog veel te vaak voor en is kostbaar. Bedrijven waar zwaar of belastend werk wordt verricht, zullen het belang van goede voorlichting meteen erkennen. Deze opleiding vergroot de mogelijkheden van uw medewerker om zijn werkhouding te optimaliseren, waardoor de kans op arbeidsongeschiktheid aanzienlijk wordt verkleind.

Programma Eendaagse training

Doel

Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

De deelnemer krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie en weet binnen de eigen werkplek zijn werkhouding te optimaliseren.

Doelgroep

Duur en waarde nascholing 7 uur

Chauffeurs en medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting. Certificering Certificaat Fysieke belasting

De opleiding De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte: Theorie: • Achtergrondinformatie fysieke belasting; • Vormen van fysieke belasting; • Oorzaken van zwaar belast werken; • Gevolgen van zwaar belast werken; • Voorkomen van fysieke overbelasting; • Gezond werken: goede werkhoudingen, technieken en werkomstandigheden; • Verschillende werkhoudingen en werk technieken.

Praktijk: • Toepassing juiste tiltechnieken; • Toepassing juiste werktechniek met rolcontainers; • Toepassing juiste werktechniek met handpalletwagens; • Tips om de eigen werksituatie te verbeteren.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


15 Gebruik van boordcomputers Beter en efficiënter je werkzaamheden uitvoeren

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur

Ondanks het gebruiksgemak van moderne boordcomputers als TOP-IQ of Transics zijn er voor chauffeurs vaak nog genoeg onduidelijkheden en blijven een aantal mogelijkheden van de apparaten onbenut. Door de vergroting van de kennis van deze apparaten, kunnen chauffeurs beter en efficiënter hun werk verrichten.

Doel Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Certificering Certificaat ‘Omgang met boordcomputers’ Vervolgtrainingen Digitale tachograaf en boordcomputers

De deelnemer leert de ins en outs van de boordcomputer en weet deze voor een juiste bedrijfsvoering in te zetten.

Doelgroep Chauffeurs nationaal en internationaal van bedrijven die met een boordcomputer werken of gaan werken.

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Theorie: • Boordcomputer: het waarom; • Technische uitleg; • Tracking & Tracing; • Verloningssysteem; • Praktijkoefening.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen het certificaat ‘Omgang met boordcomputers’.


16 Gezond op weg Balans tussen werken en veiligheid

Het is geen geheim dat veel chauffeurs te maken hebben met lange werktijden, zware fysieke belasting en vaak onvoldoende gezond eten. Toch komt een gezonde uitvoering van de werkzaamheden ten goede aan het welzijn en de gezondheid van de chauffeurs, de veiligheid en comfort van de passagiers en uiteindelijk ook aan de werkgever (arbeidsverzuim en klanttevredenheid). De cursus Gezond op weg wordt volledig verzorgd volgens de officieel door stichting ‘Arbeidsomstandigheden en opleidingen Besloten Busvervoer’ STAOBB gecertificeerde methode.

Programma Eendaagse training verdeeld over 2 dagdelen

Doel

Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een Staobb ‘hand-out’ van de cursuspresentatie.

Touringcarchauffeurs die willen werken aan een bewustere werkuitvoering.

Doelgroep Touringcarchauffeurs die willen werken aan een gezonde werkuitvoering waaronder tiltechnieken, juiste werkhouding, gezonde en gevarieerde voeding.

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Theorie: Praktijk: • Gezondheid in relatie tot de uitoefening • Zit- en stuurhouding tijdens rijden van het beroep • Anticiperend en milieuverantwoord • Fysieke belasting en juiste werkhouding deelnemen aan het verkeer • Voeding en gezondheid • Veiligheid en comfort van passagiers • Assisteren passagiers • Communicatie met passagiers

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Duur en waarde nascholing 7 uur

Certificering Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat ‘Gezond op weg’. Vervolgtrainingen • Praktische talenkennis buschauffeurs • Omgaan met agressie • Techniek (diagnose stellen bij pech) • Wintervoorbereiding • Sociale vaardigheden • Het Nieuwe Rijden • Fysieke belasting


17 Het Nieuwe Rijden met vrachtauto’s Veiligheid, comfort en kostenbesparing Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

Kostenbesparing; in de transportbranche zeker geen overbodige luxe. Helaas hanteren veel chauffeurs nog een verkeerde, onvoordelige rijstijl. Dit levert naast tijdgebrek en stress voor de chauffeur uw bedrijf een behoorlijke extra kostenpost. De rijstijl van Het Nieuwe Rijden betekent naast een aanzienlijke CO2-reductie van gemiddeld 10%, voor uw chauffeur een meer comfortabele werkdag en voor de onderneming een lager brandstofverbruik, minder slijtage en lagere onderhouds- en schadekosten.

Doel De deelnemer heeft een nieuwe rijstijl ontwikkeld die op diverse fronten aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.

Doelgroep Toelatingseisen Rijbewijs C

Vrachtautochauffeurs nationaal en internationaal.

De opleiding Certificering Certificaat Het Nieuwe Rijden

De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Theorie: Praktijk: • Juiste werkhouding; • Praktijkrit nulmeting; • Kennis en inzicht op werkzaamheden; • Rijopdracht volgens Het Nieuwe Rijden. • Brandstofgebruik; • Anticiperen; • Verschillende rijtechnieken; • Invloed van weersomstandigheden; • Technische hulpmiddelen.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting De training wordt afgesloten met het certificaat ‘Het Nieuwe Rijden’. Dit wordt uitgereikt wanneer de deelnemer twee dagdelen aanwezig is geweest en actief heeft deelgenomen aan de betreffende lesonderwerpen.


18 Het Nieuwe Rijden - Trainer Leer weggebruikers Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden heeft als rijstijl zijn plaats verworven, alhoewel er nog talloze weggebruikers zijn die hier niet bekend mee zijn. Instructeurs die zich willen toeleggen op het trainen van personen volgens dit nieuwe lesprogramma, dienen zich daarvoor te bekwamen via de training Het Nieuwe Rijden - Trainer. Pas na het behalen van het certificaat mag namens het HNR programma les worden gegeven. De opleiding bereidt u zowel theoretisch als praktisch voor op het examen.

Doel De deelnemer leert de achtergronden en doelstellingen van HNR en kan deze overdragen aan de cursisten.

Programma Tweedaagse training Duur en waarde nascholing 14 uur Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

Doelgroep Ervaren rij-instructeurs die zich willen bekwamen als HNR trainer.

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Theorie: • Het Nieuwe Rijden: de theorie; • Omgaan met weerstand; • Communicatie; • Rollenspel.

Praktijk: • Het Nieuwe Rijden: de praktijk; • Principe specifiek brandstof gebruik; • Relatie voertuig en chauffeur; • Techniek en uitvoering van het voertuig; • Invloed van de chauffeur op het gebruik; • Anticiperend rijgedrag.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting De training wordt afgesloten met een examen. Wanneer dit examen met goed gevolg is afgerond en de deelnemer vier dagdelen aanwezig is geweest, wordt het certificaat ‘Het Nieuwe Rijden - Trainer’ uitgereikt.

Toelatingseisen • Rijbewijs in de categorie waarin HNR begeleiding wordt gegeven. • Instructiebevoegdheid Certificering Certificaat Het Nieuwe Rijden - Trainer


19 Lading zekeren Goed laden en verankeren vermindert ongelukken

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Certificering Certificaat lading zekeren

Dat vrachten vaak niet op een juiste manier worden geladen en verankerd, bewijzen niet alleen de vele ongelukken op de weg, maar ook de vele incidenten om en nabij de laaddokken. Daarom is het van groot belang uw chauffeurs te bekwamen, zodat schades en persoonlijk letsel zoveel mogelijk worden voorkomen. Deze opleiding traint chauffeurs en medewerkers om met behulp van de ter beschikking staande hulpmiddel een veilig transport te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de nationale en internationale regels.

Doel De deelnemer leert op een verantwoorde wijze om te gaan met het laden, stuwen en verankeren van verschillende goederen in de diverse type voertuigen en transportmiddelen.

Doelgroep Chauffeurs en personen die in hun functie te maken krijgen en verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van voertuigen.

De opleiding Tijdens de training/opleiding wordt uitvoerig stilgestaan bij de volgende onderdelen: • De consequenties van het niet goed laden en stuwen; • Toepassing van vastzetmateriaal; • Krachten op de lading; • Methodes en principes van lading zekeren; • Toepassing van vastzetmateriaal; • Het juiste gebruik van spanbanden, wrijvingsmaterialen, kettingen; • Het gebruik van de tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd moet worden.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


20 Lange en zware voertuigen Meer vracht en minder ritten

Meer vracht en minder ritten. Met de introductie van de LZV (langere en zwaardere vrachtauto) lijkt een nieuw tijdperk aan te vangen: besparing van kosten op meerdere fronten! Alle ondernemingen die ontheffing hebben aangevraagd om met lange en zware voertuigen te rijden, kunnen hun chauffeurs met E bij C rijbewijs bijscholen tot LZV-chauffeurs.

Doel

Programma Eendaagse training en 1 examendag Duur en waarde nascholing 7 uur

De deelnemer kan rijden en manoeuvreren met een LZV.

Doelgroep Chauffeurs van transportbedrijven die ontheffing hebben aangevraagd om met lange en zware voertuigen te rijden.

De opleiding

Materialen Voor de opleiding LZV wordt gebruik gemaakt van les­ materialen van Van Buuren en een goedgekeurd voertuig van de klant.

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte: Theorie: Praktijk: • Verkeerswetgeving; • Instructierit; • Kijk- en stuurtechniek; • Manoeuvreren en • Invloed van de lading op het voertuig. voertuigbeheersing.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden..

Afsluiting Het examen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Het theorie-examen wordt mondeling afgenomen. Na een positief examenresultaat ontvangt u een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Toelatingseisen • Rijbewijs CE • Vijf of meer jaren relevante werkervaring • Een LZV met min. gewicht 38 ton, min. 50% beladen, goedgekeurd door RDW Certificering Certificaat LZV


21 Manoeuvreren Verhoogde rijvaardigheid

Programma Eendaagse training verdeeld over twee dagdelen: • 09.00 – 12.30 uur • 13.30 – 17.00 uur

Veel schades ontstaan bij het manoeuvreren. Naast dat het financieel nadelig is, kan ook de veiligheid van personeel en medeweggebruikers hiermee in het geding komen. Het doel van deze training is door het gebruik van de juiste kijk- en stuurtechniek schades tijdens het manoeuvreren te voorkomen.

Doel Duur en waarde nascholing 7 uur

De deelnemer leert beter te manoeuvreren tijdens onverwachte situaties en het laden en lossen. Ook verbetert zijn rijvaardigheid.

Doelgroep Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen Toelatingseisen • Rijbewijs B, C en/of E Certificering CCV certificaat LZV

Zowel ervaren als onervaren chauffeurs die werkzaam zijn in het transport of te zijner tijd hier in gaan werken, bijvoorbeeld rangeerders.

De opleiding Met praktijkoefeningen wordt gewerkt aan het verbeteren van: • Manoeuvreren; • Controle van het voertuig; • Rijtechniek (kijken, observeren, concentreren); • Omgaan met manoeuvreersituaties; • Koppelprocedure.

Uitvoering Naast het behandelen van de theorie rijdt iedere deelnemer 2,5 uur zelf. De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Er is geen examen verbonden aan deze cursus. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. Ook wordt er een beoordelingsrapportage gemaakt en teruggekoppeld naar het bedrijf. Op deze manier kunnen de resultaten een vast onderdeel van de bedrijfsvoering worden.


22 Meeneemtruck - Basiscursus Flexibel laden en lossen

In het transport is het flexibele laden en lossen van groot belang. Zodoende wordt er steeds vaker een meeneemtruck als hulp meegenomen. Deze trucks hebben een specifiek gebruikskarakter wat afwijkt van de normale heftrucks zodat een aanvullende training van belang is.

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur per cursus

Doel Deelnemers zijn in staat op vakkundige en veilige wijze een meeneemtruck te bedienen.

Doelgroep Chauffeurs en warehousemedewerkers die gaan werken met de meeneemtruck. De minimumleeftijd van deelnemers is 16 jaar.

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Theorie: • Arbo-wet; • Stabiliteit, zwaartepuntbepaling (ook als deze aan de auto is bevestigd).

Praktijk: • Rijklaar controle; • Bediening; • Veilig werken; • Manoeuvreren.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsdat luiting Aan deze training is geen examen verbonden. De training wordt afgesloten met het certificaat ‘Meeneemtruck’.

Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Toelatingseisen Minimale leeftijd van 18 jaar. (16 jaar is onder voorwaarde) Certificering Vakbekwaamheid certificaat heftruck/reachtruck met een geldigheid van 5 jaar  


23 Mentorchauffeur Coachen en begeleiden van collega-chauffeurs

Programma Tweedaagse training verdeeld over 4 dagdelen Duur en waarde nascholing Geen Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek, welke als naslagwerk gebruikt kan worden. Er kan gebruik worden gemaakt van motorwagens, combi’s of trekker/opleggers van de klant danwel van Van Buuren. Deelnemer ontvangt een scoreformulier met handleiding, waarmee rijcapaciteiten van chauffeurs goed beargumenteerd beoordeeld en gerapporteerd kunnen worden. Toelatingseisen Rijbewijs C Certificering Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een pasje ‘Mentorchauffeur’.

Binnen het HNR programma van een onderneming kunnen mentorchauffeurs leidend of ondersteunend optreden. Daarbij coachen en/of begeleiden zij op individuele basis hun collegachauffeurs. Zij kunnen kennis en vaardigheden op een eenvoudige en aantrekkelijke wijze overdragen, feedback geven, terwijl zij de eigen positie behouden. Daarnaast zijn zij in staat om op een gestructureerde en heldere manier doelen te stellen en deze door een juiste coaching zo over te brengen op de chauffeurs dat zij de doelen ook kunnen behalen.

Doel De deelnemer leert didactische vaardigheden om collega-chauffeurs succesvol te coachen.

Doelgroep Alle medewerkers die graag als mentorchauffeur andere chauffeurs willen coachen volgens de richtlijnen van Het Nieuwe Rijden.

De opleiding De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte in 2 dagen. Theorie: Praktijk: • Communicatie • Eisen te stellen aan de bestuurder • Interviewtechnieken • Rijklaarcontrole van het voertuig • Conflicthantering • Nieuwe verkeersregels • Didactische vaardigheden en • Rijinstructie openbare weg werkvormen • Omgaan met weerstanden • Bijzondere verrichtingen • Objectief beoordelen en feedback geven • Leerstijlen • Rapporteren van bevindingen aan cursist en leiding

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgt worden. De opleiding wordt in 2 dagen gepland; de theorie kan groepsgewijs plaatsvinden, de praktijk 1 op 1 of 2 op 1 op een voertuig van de klant of Van Buuren Opleidingen.

Afsluiting Aan deze cursus is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een pasje ‘Mentorchauffeur’ met een geldigheidsduur van 5 jaar.


24 Omgaan met agressie voor buschauffeurs Herkennen en alert reageren op intimiderende situaties Alle chauffeurs krijgen er een keer mee te maken: spanningsvolle situaties en/of verbale agressie van klanten. Agressie is een heftige emotie en het is de kunst om dit gedrag op een professionele wijze onder controle te houden. Door vroegtijdig en alert te reageren kan de chauffeur met zelfvertrouwen intimiderende situaties hanteren of voorkomen.

Doel De deelnemer leert de diverse vormen van agressie te herkennen en alert te reageren op momenten dat er intimiderende situaties ontstaan.

Programma Eendaagse training verdeeld over 2 dagdelen. De opleiding kan ook als 2 daagse opleiding inclusief ‘Sociale vaardigheden’ worden gepland Duur en waarde nascholing 7 uur

Doelgroep Touringcarchauffeurs nationaal en internationaal.

De opleiding De opleiding bestaat uit theorie- en praktijk gedeeltes, waarin de volgende volgende aspecten aan bod komen: • Klantgerichtheid: rol van de chauffeur • Basismodel van communicatie • Basismodel communicatie en de vaardigheden • Frustratiegedrag • Feedback geven/ontvangen • Praktijksituaties bespreken • Microfoontechniek • Uitleg agressiemodel t/m vechten-vluchten • belang stresshantering en introductie zelfcontrole • Zelfcontrole vaardigheden aanreiken • Verschil frustratie agressie en instrumentele agressie • Praktijksituaties uitspelen

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Toelatingseisen Rijbewijs D Certificering Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat ‘Omgaan met agressie voor buschauffeurs’ Vervolgtrainingen • Praktische talenkennis buschauffeurs • Gezond op weg • Techniek (diagnose stellen bij pech) • Wintervoorbereiding • Sociale vaardigheden • Het Nieuwe Rijden • Fysieke belasting


25 Professioneel chauffeur Professioneel en klantgericht vervoeren

Programma Tweedaagse training verdeeld over 4 dagdelen Duur en waarde nascholing 14 uur Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek.

De chauffeur is het visitekaartje van de onderneming. Deze opleiding laat de chauffeurs stilstaan bij hun klantgerichtheid, het omgaan met- en toepassen van regelgeving binnen en buiten uw organisatie en een gezonde werkhouding. Zeker voor bedrijven die willen werken aan een stuk professionaliteit een aanrader.

Doel De deelnemer leert om verantwoordelijk om te gaan met regelgeving binnen- en buiten de onderneming en dit toe te passen op zijn dagelijkse werkpraktijk. Ook leert hij klantgericht denken en handelen.

Doelgroep Chauffeurs nationaal en internationaal.

Toelatingseisen Rijbewijs C Certificering Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat ‘Professioneel Chauffeur’. Vervolgtrainingen • Chauffeursdag • Het Nieuwe Rijden • Digitale tachograaf • Lading zekeren

De opleiding De opleiding bestaat uit theorie- en praktijk gedeeltes, waarin de volgende volgende aspecten aan bod kunnen komen: Theorie: Praktijk: • Bedrijfsprocedures mbt uitvoering van het werk • Toepassing juiste • Administratieve afhandeling mbt uitvoering van het werk tiltechnieken • Professionaliteit in de praktijk en beroepshouding • Toepassing juiste • HR beleid en –procedures werktechniek • Klantbenadering met rolcontainers • Commercieel gedrag • Toepassing juiste • Klachtafhandeling werktechniek • Mondelinge en schriftelijke communicatie met handpalletwagens • Omgaan met stresssituaties • Tips om de eigen • Gezonde voeding, gezond bewegen werksituatie • Alcohol en Roken te verbeteren • Gezond werken:goede werkhoudingen, technieken en werkomstandigheden

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


26 Rijoptimalisatie Schadepreventie - Defensief rijden - Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffers - Rijvaardigheidanalyse Iedere chauffeur vindt zichzelf ervaren en kundig. Maar voor elke onderneming is het noodzaak het personeel periodiek te toetsen en bij te scholen, zeker als veiligheid, schadepreventie en kostenbeheersing belangrijke items zijn binnen uw onderneming. Tijdens de opleiding rijoptimalisatie wordt uitvoerig aandacht besteed aan onderdelen als het voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten en rekening houden met fouten van anderen en de invloed van het weggedrag bij verschillende weersomstandigheden.

Doel De deelnemer leert defensiever rijden en verbetert zijn rijvaardigheid.

Doelgroep

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

Zowel ervaren als onervaren chauffeurs met rijbewijs B, C, D en/of E. Toelatingseisen Rijbewijs B, C, D of E

De opleiding De opleidingen omvatt en theorie- en praktijkgedeeltes en er wordt aandacht besteed aan de volgende zaken: • Voorkomen van ongelukken; • Terugdringen van schades; • Manoeuvreren; • Omgaan met weersomstandigheden; • Schadeformulieren;

• Rijtechniek (kijken, observeren, concentreren); • Houding; • Chauffeursgedrag.

Uitvoering Naast het behandelen van de theorie rijdt iedere deelnemer 2,5 uur zelf. De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Er is geen examen verbonden aan deze cursus. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. Ook wordt er een beoordelingsrapportage gemaakt en teruggekoppeld naar het bedrijf. Op deze manier kunnen de resultaten een vast onderdeel van de bedrijfsvoering worden.

Certificering Certificaat Rijoptimalisatie


27 Sociale vaardigheden voor touringcar chauffeurs Correct handelen Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Ook zal er gebruik gemaakt worden van audiovisuele hulpmiddelen.

In het dagelijkse beroep van de touringcarchauffeur komt steeds meer het kwaliteitsaspect naar voren. De chauffeur is het visitekaartje van het bedrijf en ook in stressvolle situaties moet hij correct weten te handelen. Zo moet hij kunnen communiceren met collegae, leidinggevende, klanten en andere weggebruikers. Naast de correcte communicatie met andere weggebruikers en klanten is de communicatie met collegae en leidinggevende belangrijk. Ook zal een goede chauffeur door een juiste voorbereiding beter kunnen omgaan met onverwachte situaties.

Doel Deelnemer leert een representatieve houding naar klanten aan te nemen en maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever en collegae.

Doelgroep Chauffeurs nationaal en internationaal.

Certificering Certificaat Sociale Vaardigheden

De opleiding De opleiding kent een praktijk- en theoriegedeelte waarbij de volgende aspecten aan bod komen: • Wat is gastheerschap? • Wat is klantgerichtheid? Waarom blijven klanten weg? • Communicatietechnieken; • Vragen stellen en actief luisteren; • Klachten opvangen en behandelen; • Momenten van de Waarheid: - Voorbereiding op de reis, de touringcar, de klant, het rijden, de stops en nazorg; • Interne communicatie; • Persoonlijk actieplan: wat gaat u morgen toepassen of anders doen?

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


28 Stil laden en lossen Efficiënt laden en lossen zonder geluidsoverlast

Het beleveren van winkels en bedrijven verplaatst zich door verkeersdrukte vaak naar de vroege ochtend. Om omwonenden van deze bedrijven en winkels te vrijwaren van geluidsoverlast is het stil maar efficiënt laden en lossen pure noodzaak geworden. Dit is niet alleen de verantwoording van de chauffeur maar ook van de loods- of winkelmedewerker.

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur

Doel De deelnemer leert met de ter beschikking staande middelen geluidsarm te laden en te lossen.

Doelgroep Chauffeurs, medewerkers en loods- en winkelpersoneel die regelmatig ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat laad- en loshandelingen verrichten.

De opleiding De opleiding besteedt uitvoerig aandacht aan de volgende onderdelen: • Geluidshinder (oorzaak); • Wet- en regelgeving; • Technische oplossingen (juist gebruik van hulpmiddelen); • Beroepshouding (chauffeur /medewerkers) bij het stil laden en lossen.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Certificering Bewijs van deelname


29 Veiligheid Risicoanalyse en voorkomen van ongevallen

Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur

Veiligheid ontstaat niet vanzelf. Menselijk handelen is daarbij een zeer bepalende factor. Deze training maakt uw medewerkers bewust van de gevaren in het arbeidsproces, gemeten naar aantallen schades, ongevallen en verzuim, en welke middelen de medewerker ter beschikking staan om risicovolle situaties zo veel mogelijk te vermijden.

Doel Materialen Tijdens de opleiding ontvangen deelnemers praktisch les­ materiaal, welke als naslagwerk gebruikt kan worden. Overige materialen in overleg met opdrachtgever

Het verhogen van de veiligheid doordat de deelnemer zich meer bewust is van de risico’s tijdens het werk en manieren om ongevallen en schade’s te voorkomen. Daarnaast het verlagen van de onkosten als gevolg van onveilig gedrag.

Doelgroep Chauffeurs, planners en medewerkers warehouses.

De opleiding Toelatingseisen Geen Certificering Certificaat ‘Veiligheid’ Vervolgtrainingen • Het Nieuwe Rijden • Fysieke belasting • Lading zekeren

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: • Risico’s • Schade- en ongevallencijfers • Organisatie van het werk • Arbo-wet • Veiligheidsystemen • Veilig werken (praktijk)

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


30 VCA volledig Algemene veiligheidsaspecten

Alle medewerkers van bedrijven die een VCA - certificaat in het bezit hebben moeten ook in het bezit zijn van een diploma Basis Veiligheid. Deze diplomaplicht binnen de VCA - certificering geldt vanaf januari 2000. In de cursus Basis Veiligheid worden algemene veiligheidsregels van verschillende werkzaamheden besproken. Als uitgangspunt voor de cursus gelden de eindtermen die zijn neergelegd door het Centraal College van Deskundigen VCA. Ook medewerkers die een vervolgcursus Veiligheid leidinggevenden willen volgen moeten in het bezit zijn van het certificaat Basis Veiligheid.

Doel De deelnemer leert de algemene veiligheidsaspecten en herkent situaties waarin eventuele gevaren voor de volksgezondheid kunnen spelen.

Doelgroep Alle medewerkers van bedrijven die een VCA–certificaat in het bezit hebben en medewerkers die een vervolgcursus Veiligheid Leidinggevenden willen volgen.

De opleiding Tijdens de opleiding wordt uitvoerig aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: • Veiligheid niet zomaar; • Wat te doen bij brand; • De Arbowet; • Het gebruik van gereedschap; • Wat zijn risico’s; • Handgereedschap met aandrijvin g; • De ongevallen; • Gereedschapmachines; • Het voorkomen van ongevallen; • Omgaan met elektriciteit; • Ongevallen en dan...? • Hijsen.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting De examens kunnen worden afgenomen door verschillende exameninstellingen. Het examen bestaat uit meerkeuze vragen. De examentijd is een uur. Een voldoende resultaat is behaald, als 80 procent van de vragen goed zijn beantwoord. Bij een onvoldoende resultaat moet het gehele examen worden overgedaan. Het certificaat is 10 jaar geldig, na deze 10 jaar moet opnieuw examen worden gedaan.

Programma Tweedaagse training Duur en waarde nascholing 14 uur Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Toelatingseisen Goede beheersing van de Nederlandse taal Certificering Basis Veiligheid diploma Vervolgtrainingen VCA herhaling


31 Veilig werken met de autolaadkraan

Verminder risico’s op ongevallen en schades Programma Eendaagse training Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

In het dagelijks werkverkeer wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de autolaadkraan. Hierbij is het risico op ongevallen en schades bij ondeskundig gebruik zeer groot. In het minste geval kan het leiden tot tijdverlies en ontevreden klanten. In het ergste geval kan het leiden tot ernstige verwondingen. Tijdens de training leert de deelnemer de vaardigheden die nodig zijn om op verantwoorde wijze om te gaan met het opstellen en bedienen van de kraan en leert men met goedgekeurde hijsmiddelen om te gaan.

Doel Deelnemers leren veilig en efficiënt te werken met een goedgekeurde autolaadkraan en hijsmiddelen.

Doelgroep Toelatingseisen Rijbewijs C

Beginnende en gevorderde autolaadkraan bedieners met rijbewijs C.

De opleiding Certificering • Opleiding: Diploma autolaadkraan • Nascholing: Certificaat autolaadkraan Vervolgtrainingen Machinist autolaadkraan met hijsfunctie

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte, waarin de volgende aspecten aan bod komen: Theorie: • Wet- en regelgeving; • Opbouw en werking van de kraan; • Onderhoud en keuringen; • Bediening en ergonomie; • Lastbehandeling; • Veiligheid; • Hijshulpmiddelen.

Praktijk: • Gebruiksgereed maken; • Dagelijks onderhoud; • Bediening; • Lastbehandeling; • Veiligheid.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting De cursus wordt afgesloten me een theorie- en praktijkexamen. De cursus kan ook gegeven worden als nascholing. Deze wordt dan niet afgesloten met een examen maar met een certificaat van deelneming, uitgegeven door Van Buuren.


32 Voertuigcontrole Hoe beperk je het gevaar bij een calamiteit?

Veel transportbedrijven krijgen tegenwoordig te maken met chauffeurs die weinig technische kennis hebben van het voertuig die ze besturen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en tijd- en geldverlies bij mankementen. Het verhogen van de kennis en oplettendheid van chauffeurs betekent automatisch minder ongevallen, snellere communicatie en probleemoplossing bij pech en een betere service voor de klant.

Programma Eendaagse training

Doel

Materialen Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

De deelnemer weet welke werkzaamheden hij voorafgaande, tijdens en na het rijden met het voertuig moet uitvoeren. Tevens is hij in staat om veilig en verantwoord mankementen te constateren en hierop actie te ondernemen.

Duur en waarde nascholing 7 uur

Doelgroep Chauffeurs nationaal en internationaal.

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: • • • • • •

Voertuigtechniek; Check voor ritaanvang (olie, banden, lading); Calamiteiten tijdens de rit; Wat te doen bij schade; Rapportage; Praktijkoefening.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen het certificaat ‘Voertuigcontrole’.

Certificering Certificaat Voertuigcontrole


33 Vorkheftruck / reachtruck Basiscursus Taakgerichte training voor optimale functionering Programma • Vakbekwaamheid: Vierdaagse training verdeeld over 8 dagdelen • Basisopleiding: Tweedaagse training verdeeld over 4 dagdelen Duur en waarde nascholing • Opleiding vakbekwaamheid: 14 uur • Basiscursus: 7 uur

Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Toelatingseisen Goede beheersing van de Nederlandse taal Certificering Van Buuren certificaat: (5 jaar geldig) • “Veilig werken met de vorkheftruck” • “Veilig werken met de reachtruck” CCV certificaat: (5 jaar geldig) • “Veilig werken met de vorkheftruck” • “Veilig werken met de reachtruck” Vervolgtrainingen Basiscursus vorkheftruck en reachtruck - herhalingscursus

Iedere medewerker die gaat werken met een hef- of reachtruck dient gecertificeerd te zijn. Deze taakgerichte training maakt van uw chauffeurs vakmensen, zodat zij optimaal kunnen functioneren in hun functie. De training is geschikt voor medewerkers die voor het uitvoeren van de functie een truck moeten besturen en nog niet over een bewijs beschikken dat zij voldoende instructie hebben gevolgd, maar wel rijervaring hebben.

Doel De deelnemer leert zowel in de theorie als in de praktijk een heftruck / reachtruck te bedienen, veiligheidscontroles uit te voeren en kan op een verantwoorde en efficiënte manier lading verplaatsen.

Doelgroep Medewerkers die willen werken als vorkheftruck / reachtruckchauffeur en daarvoor het certificaat willen behalen.

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Theorie: Praktijk: • Gebruik van de heftruck/reachtruck; • Controlehandeling uitvoeren; • Behandeling van de lading; • Rijden; • Controle van de ladingen; • Behandelen van lasten; • Gebruik van documenten. • Parkeren. * de praktijk wordt afgestemd op de werkzaamheden van de medewerker; dit wordt ook duidelijk op het certificaat vermeld.

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Afsluiting Wanneer gekozen wordt voor de opleiding volgens de richtlijn Vakbekwaamheid en het officiële CCV examen, dan ontvangt de deelnemer het CCV certificaat. Kiest men voor de kortere basiscursus dan wordt er afgesloten met een certificaat ‘Veilig werken met de vorkheftruck’ dan wel ‘Veilig werken met de reachtruck’.


34 Vorkheftruck / reachtruck Vakbekwaamheid Veilig en vakkundig omgaan met de vorkheftruck Zelfstandig werken, planningen maken, de juiste goederen op tijd op de juiste plek transporteren: de eisen die worden gesteld aan vorkheftruckbestuurders worden steeds hoger. Ook qua veiligheid, schadepreventie en slijtage valt nog vaak heel wat bij te scholen. Deze taakgerichte training maakt van uw chauffeurs vakmensen, zodat zij nog beter kunnen functioneren in hun functie.

Programma Vierdaagse training verdeeld over 8 dagdelen Duur en waarde nascholing 28 uur

Doel Deelnemers beschikken over gedegen kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van de vorkheftruck, zodat zij het Vakbekwaamheidsdiploma behalen.

Doelgroep Warehouse-, magazijn- en expeditiemedewerkers die regelmatig de vorkheftruck bedienen en zich daar gedegen in willen bekwamen.

De opleiding De opleiding omvat een theorie en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: Theorie: • De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te voeren • Veilig, praktijk- en bedrijfsgericht met een truck te werken • Doelmatig en kostenbewust gebruik te maken van interne transportmiddelen • Met diverse opslagmiddelen en -methoden te werken • Het dagelijks onderhoud correct uit te voeren

Praktijk: • Dagelijks onderhoud (rijklaar maken) • Bediening en besturing • Koud stapelen en palletstellingen • Laden en lossen • Onderhoud batterij • Werken in smalle gangen

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgt worden.

Afsluiting De vakopleiding wordt afgesloten met een officieel examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het Vakbekwaamheidscertificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Toelatingseisen Minimale leeftijd van 18 jaar. (16 jaar is onder voorwaarde) Certificering Vakbekwaamheid certificaat heftruck/reachtruck met een geldigheid van 5 jaar


35 Wagenpark training (op maat) Omgang met materiaal, brandstofgebruik o.a.

Programma Eendaagse training Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

Elke wagenparkbeheerder kent de manco’s van zijn chauffeurs, of het nou gaat om de omgang met het materiaal of collega’s, brandstofgebruik of schades. Door het met frequentie en herhaling trainen / bijscholen van alle chauffeurs, kunt u werken aan een verbetering van hun mentaliteit, inzetbaarheid, beroepshouding en rijgedrag. De trainer zal inspringen in de dagelijkse werkzaamheden van uw werknemer. Hierdoor krijgt de trainer goede indruk vanuit het normale arbeidspatroon. De werknemer blijft dus normaal inzetbaar. De training kan tot 75% subsidiabel zijn.

Doel Certificering Certificaat wagenparkbeheer

Deelnemer leert in bepaalde situaties vanuit een juiste beroepshouding (mentaliteit) handelen ten opzichte van collega’s, leidinggevenden, klanten en materiaal.

Vervolgtrainingen Het Nieuwe Rijden

Doelgroep Managers en wagenparkbeheerders

De opleiding De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: • Mentaliteit; • Representativiteit/beroepshouding; • Klantbenadering/commercieel gedrag; • Kostprijs km verlagen; • Efficiënter rijgedrag; • Herhaling; • Grotere veiligheid; • Beoordeling rijvaardigheid; • Omgang materiaal.

Uitvoering De opleiding vindt in-company plaats. Er wordt een analyse gemaakt van de interne behoeftes. Hierop wordt een pakket op maat samengesteld.

Afsluiting De trainingen zullen per persoon onafhankelijk worden aangepast totdat het gewenste (bedrijfs-) resultaat is behaald.


36 Wintervoorbereiding Aangepaste rijstijl tijdens winterweer

Een goede chauffeur wordt niet overvallen door slecht weer onderweg, maar is er op voorbereid. Deze cursus leert hoe de chauffeur zich kan voorbereiden op winters weer en hoe hij verkeersonveilige situaties kan voorkomen door een aangepaste rijstijl, het juist en tijdig monteren van sneeuwkettingen, het goed omgaan met motorrem, retarder en differentieelsper. De cursus Gezond op weg wordt volledig verzorgd volgens de officieel door stichting ‘Arbeidsomstandigheden en opleidingen Besloten Busvervoer’ STAOBB gecertificeerde methode.

Doel Deelnemer leert zich tijdig en op een juiste manier voor te bereiden op - en om te gaan met winterse weersomstandigheden.

Programma Eendaagse training verdeeld over 2 dagdelen Duur en waarde nascholing 7 uur Materialen Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een Staobb ‘hand-out’ van de cursuspresentatie.

Doelgroep Touringcarchauffeurs die zelfstandig touringcarvervoer verzorgen in binnen- en buitenland onder winterse omstandigheden.

Toelatingseisen Geen

De opleiding

Certificering Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een een certificaat Wintervoorbereiding.

De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld: • Kenmerken en juist gebruik banden • Storingen • Winterklaar maken touringcar • Elektrische rem / motorrem • Wetten- en regelgeving • Kettingen

Uitvoering De opleiding vindt plaats bij Van Buuren. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgt worden.

Afsluiting Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Vervolgtrainingen • Praktische talenkennis buschauffeurs • Gezond op weg • Techniek (diagnose stellen bij pech) • Omgaan met agressie • Sociale vaardigheden • Het Nieuwe Rijden • Fysieke belasting


Over Van Buuren Opleidingen Van Buuren is een opleidingscentrum, ontstaan in 1964, die zich professioneel bezig houdt met het opleiden voor alle categorieÍn rijbewijzen, vakdiploma’s, veiligheidscertificaten, nascholing vakbekwaamheid (nascholing chauffeurs), intern transport, instructeurs opleidingen en maatwerk trainingen. Dagelijks werken tussen de 85 100 professionals landelijk aan het opleiden en instrueren van mensen. www.vanbuuren.nl


Scania Driver Training Overige opleidingen •

ADR Basis

Klein chemisch afval herhaling

ADR Basis verlenging

Machinist autolaadkraan hijsfunctie 10ton+

ADR Basis + Tank

Machinist autolaadkraan hijsfunctie 10ton+

ADR Basis + Tank verlenging

verkort

ADR Basis + Tank + Klasse 1 en 7

Praktische talenkennis voor chauffeurs

ADR Basis + Tank + Klasse 1 en 7 verlenging

Rijoptimalisatie BBS / SQAS

ADR Tank

Rijoptimalisatie bus (praktijktraining bus)

AED

Techniek, diagnose stellen bij pech (bus)

Antikantel training

Touringcar vervoer nationaal reisuitvoering

ATP vervoer bederfelijke goederen

(TNU)

BHV herhaling

Chauffeur kiepauto - Basismodule

(TNV)

Chauffeur kiepauto - Merkgebonden module

Touringcar vervoer internationaal

Chauffeur kiepauto - Terreinrijden

Vakbekwaamheid vorkheftruck/reachtruck

Chauffeur kiepauto - Werken met asfaltkieper

verlenging

Chauffeur kiepauto - Werken met dieplader

VCA herhaling

Criminaliteitspreventie

VCA-VOL (leidinggevenden)

Digitale tachograaf (taal van de weg) Bus

VCA-VOL (leidinggevenden) herhaling

Doelgroepenvervoer

Veilig aanslaan van lasten

Eerste Hulp en Reanimatie

Veilig verplaatsen van lasten

Eerste Hulp en Reanimatie (verlenging)

Veilig werken langs de weg

EHBO herhaling

Veilig werken met de vorkheftruck/reachtruck

HACCP chauffeur geconditioneerd vervoer

herhaling

Het Nieuwe Rijden - Trainer bus

Veiligheidscertificaat vorkheftruck/reachtruck

Het Nieuwe Rijden met autobussen

Veiligheidscertificaat vorkheftruck/reachtruck

Klein chemisch afval

herhaling

Touringcar vervoer nationaal reisvoorbereiding

Staat uw opleiding er niet tussen, informeer naar de mogelijkheden.

www.scania.be www.scania.nl www.scania.lu www.scania.com

Buuren  

opleidingengids

Buuren  

opleidingengids

Advertisement