Život šéfa | Rastislav Zachar, Business Success (úryvek)

Page 1

Nemáme peníze na nového člověka Přes přestávku semináře jsem měl rozhovor s jedním z našich klientů a následujícími slovy mi popisoval problém, který aktuálně řeší: „Nutně potřebujeme přijmout nového člověka. Umíme dokladovat, co by přesně dělal, jak by jeho práce byla prospěšná. Byl by pro nás skutečně velkým přínosem a ten člověk by si na sebe určitě vydělal. Ale problémem je, že aktuálně si ho nemůžeme dovolit zaměstnant, protože mzdové fondy máme vyčerpané. To je jako začarovaný kruh a máme s tím už dost vážné problémy. Co mi poradíte? Jak se máme za daných okolností dále personálně rozvíjet? Kde vzít peníze na šikové lidi?“ Bylo vidět, jak se tohoto tématu chytilo i několik dalších lidí, kteří přes přestávku stáli vedle nás a náš rozhovor vyslechli. Dva z nich se k danému tématu dokonce souhlasně přidali a pověděli, že mají ve firmách úplně stejnou situaci a neví, jak z ní ven. A pokud by na to dostali nějakou rozumnou radu, hodně by jim to pomohlo. Základní nelogika na tom celém je v myšlence „on by na sebe vyděla, umíme to i dokladovat, ale neumíme ho zaplatit“. Pokud si člověk tuto základní nelogiku uvědomí, tak odpověď na zdánlivě komplikovanou manažerskou situaci bude ve skutečnosti velmi jednoduchá, když možná tvrdá: „Dejte pryč ty, kteří se zašívají a neprodukují, a zůstanou vám peníze pro ty, kteří by pracovali“. Když jsem tuto větu vyslovil nahlas, klient přede mnou měl až fyzickou reakci. Doslova to s ním škublo a ztuhnul ve tváři. Ono to ani jinak být nemůže. Protože pokud by to bylo dobře zorganizované a pokud by každý jeden člen skupiny skutečně naplno tahal dopředu, skutečně hodnotně přispíval v potřebném množství a kvalitě, tak na si na sebe musí vydělat. A pokud to ve firmě se mzdami nevychází, musí tam být někdo, kdo se dobře zamaskovaný veze. Nejednou vypadá důležitý a zaneprázdněný, může být i populární ale ve skutečnosti neprodukuje v pracovní době ani zdaleka to, co by mohl a měl. V administrativě, obchodě, ve vedení či na provozu. A právě tam jsou peníze pro vašeho nového schopného kolegu, který by skutečně přispíval. Jsou u toho neschopného, anebo neochotného produkovat. Přítomnost neproduktivních lidí má na fungování firmy ještě jeden dopad, který nám ne vždy dochází. Přijmout nové a současně tam nechat neproduktivní staré, to povede rychle k demoralizacii i těch nových. Proto co nejdříve, než vezmeme nové, přesvědčme se, zda tam nejsou tací, kteří do týmu už dávno nepatří. Takové lidi rychle rozpohybujme do produkce, anebo je propusťme. Protože jeden z nejefektivnějších způsobů, jak pomoci lidem, kteří dosahují výsledky, je nezatěžovat je těmi, kteří výsledky nedosahují. Ukazujme lidem, že chceme jen ty nejlepší. Že od nich chceme vysoké nasazení, věrnost, oddanost. A jestliže takové nyní nemáme, neúnavně je hledejme dál. Hledání lidí do firmy je ve finále permanentní záležitostí. Buď ve skupině podporujeme toto, kdo aktuálně nestíhá, nebo měníme ty, kteří oproti všem našim snahám pořádně neprodukují a produkovat se ani nechystají. Toto je duševně zdravé chování v personální politice firmy. Rastislav Zachar - úryvek z audioknihy „ŽIVOT ŠÉFA” www.success.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.