Page 1

10 stycznia 2020

nr 305 w numerze: Sekcja artystyczna WUTW

Podsumowanie roku s. 4 Terapia zajęciowa

Stało się, weszliśmy w zupełnie nowy rok. W tym numerze „Przeglądu Powiatowego” prezentujemy skrócone podsumowanie ubiegłego roku. W 2019 roku wiele działo się w naszym powiecie. Po kilkuletnich staraniach we Wrześni udało się powołać Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia. Ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Powiatu Wrzesińskiego, która ma uczyć młodych ludzi samorządności i odpowiedzialności. Dla mieszkańców organizowaliśmy wydarzenia kulturalne i sportowe, takie jak koncerty czy pikniki. Kilka z nich prezen-

tujemy w tym numerze na stronach 8-9. Końcówka starego, a początek nowego roku to czas, kiedy nie tylko podejmujemy noworoczne wyzwania i postanowienia, ale także zadajemy sobie pytanie, jakie będą nadchodzące miesiące. Tego nie wiemy, za to na pewno wiemy, jak zacznie się przyszły tydzień – koncertem kolęd w wykonaniu Eleni. Ta znana wokalistka 13 stycznia dwukrotnie wystąpi we

wrzesińskiej farze. Darmowe wejściówki na wydarzenie, organizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe oraz parafię farną we Wrześni, rozeszły się błyskawicznie. Dzięki temu, zanim z przytupem ruszymy w kolejne miesiące, z pewnością uda się nam jeszcze przez chwilę podtrzymać niepowtarzalną, bożonarodzeniową atmosferę. (red.)

s. 5

Z kart historii s. 6 Rocznica powstania

s. 7 WOŚP

s. 12 Wywiad z Izabelą Zalewską

Więcej na s. 10-11

s. 14


2

Informacje

30 dni

na rejestrację O zmianach w przepisach i nie tylko rozmawiamy z naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Elwirą Haręźlak. Co dla kierowców oznaczają zmiany w przepisach związane z rejestrowaniem pojazdów? Z dniem 1 stycznia 2020 zostały zmienione zapisy w zakresie egzekwowania przestrzegania terminów na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy czy przerejestrowanie pojazdu, który jest/był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cały czas w zakresie rejestracji, przerejestrowania, zawiadomienia o zbyciu czy nabyciu obowiązywał ustawowy termin 30-dniowy i to się nie zmieniło, jedynie z dniem 1 styczna br. ustawodawca przepis ten obwarował sankcjami karymi w zakresie jego nieterminowości. Od tego roku organ rejestracyjny, jakim jest starosta, ma ustawowy obowiązek wszczynać postępowanie administracyjne i nakładać kary z tytułu niedotrzymania ustawowego terminu. Od 2020 roku każdy właściciel czy to sprowadzonego z zagranicy pojazdu, czy to nabytego w Polsce już zarejestrowanego pojazdu, jeżeli przekroczy ustawowy 30-dniowy termin, będzie musiał liczyć się z naliczeniem kary. Sposób naliczenia wysokości kar pieniężnych regulują zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego w szczególności dział IVA, ich wysokość mieści się w widełkach od 200 do 1 000 zł. Na wysokość kary będą miały wpływ m.in terminowość, powtarzalność i wysokość korzyści, które następuje w przypadku, kiedy pojazd był sprowadzony, niezarejestrowany i odsprzedany dalej bez poniesienia kosztów opłaty rejestracyjnej. Osoby, które nabyły pojazd zarejestrowany na terenie RP czy sprowadziły z zagranicy pojazd przed 31 grudnia 2019 roku, mają również obowiązek ustawowy rejestracji pojazdów w ciągu 30 dni, ale w ich przypadku nie będą prowadzone postępowania w zakresie nałożenia kar pieniężnych. Przy okazji przypominam, że 30-dniowy termin rejestracji obowiązuje również w przypadku nabycia pojazdu już zarejestrowanego, a także zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Jak aktualnie wygląda komunikacja autobusowa w naszym powiecie? Kiedy PKS Gniezno zaprzestał prowadzenia działalności, czyli z dniem 1 maja ubiegłego roku, firma WA-MA Macieja Walickiego z Pyzdr uruchomiła trzy linie. Pierwsza: Pyzdry – Września przez Lisewo i Wszembórz, druga: Pyzdry – Września przez Zieliniec i trzecia: Pyzdry – Września przez Spławie, Mikuszewo, Czeszewo i Miłosław. Kolejne dwa połączenia zostały uruchomione pod koniec sierpnia

10 stycznia 2020

Dyżury radnych powiatowych Marek Przyjemski, każdy poniedziałek godz. 15-16, gabinet przewodniczącego – pokój 118, Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 501 378 215 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, godz. 14-17, „Mała Galeria” ul. Wiewiórowskiego 1 w Miłosławiu Mikołaj Kubiaczyk, od poniedziałku do piątku w biurze w Kokoszkach 25 po umówieniu telefonicznym 603 671 459 Przemysław Hirschfeld, pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Grzegorz Trocha, w dni robocze pod nr. telefonu: 600 713 764, spotkanie po telefonicznym umówieniu Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275

Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Robert Balicki – 505 175 585 , Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka – 510 424 184,

– linia nr 4 z Pyzdr do Wrześni przez Gorazdowo i Bieganowo oraz linia nr 5: Pyzdry – Września przez Kaczanowo. W związku z ogłoszeniem upadłości i całkowitym zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej PKS Gniezno, pasażerowie zostali pozbawieni połączenia m.in. pomiędzy Wrześnią a Witkowem. Ponieważ bardzo dużo młodzieży z Witkowa pobiera naukę we Wrześni, burmistrz Witkowa zabiegał o możliwość wypracowania jakiegoś rozwiązania. Ze względu na brak alternatywy, czyli połączeń kolejowych, na szczeblu samorządowym rozpoczęły się rozmowy. Trasa ta dotyczy zadań dwóch powiatów, więc w jej kwestii decyzyjnym w zakresie wydania zezwolenia na przewozy regularne jest marszałek województwa. Dzięki wspólnym staraniom wszystkich szczebli samorządowych w połowie września 2019 r. zostały uruchomione jeszcze dwie linie: Września – Witkowo przez Kleparz i Września – Witkowo przez Gulczewo. Oczywiście wszystkie linie komunikacyjne kursują w dwie strony, tam i z powrotem. Jakiś czas temu powiat wrzesiński przystąpił do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Co to oznacza dla mieszkańców powiatu? Poznańska Kolej Metropolitalna to wspólne przedsięwzięcie jednostek samorządu terytorialnego, m.in. urzędu marszałkowskiego, starostwa poznańskiego, miasta Poznania i innych, w tym powiatu wrzesińskiego. Do momentu przystąpienia do programu kursowało 19 par połączeń kolejowych między Wrześnią a Poznaniem. W październiku powiat podpisał porozumienie, a w grudniu umowę w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dzięki temu od połowy grudnia na trasie Września – Poznań są 23 połączenia kolejowe. Idea PKM polega na tym, żeby między Poznaniem a miejscowościami w obrębie 50 km, w godzinach szczytu pociągi jeździły co 30 minut i to zaczęło tak funkcjonować – de facto w godzinach porannych (5:00 – 8:00) do Poznania, a w godzinach popołudniowych (14:00 – 18:00) z Poznania pociągi kursują z częstotliwością co pół godziny. Rozmawiał Szymon Rewers

www.wrzesnia.powiat.pl

Jarosław Czyż – 607 162 660 (wtorki), Maciej Handkiewicz – 664 097 394 (godz. 8-20), Marek Kołodziejczyk – 500 169 060,

Wiesława Kowalska – 608 151 167 (godz. 9-11), Paweł Skrzypczak – 608 550 336, Stefan Tomczak – 605 071 705, Rafał Zięty – 606 607 306.

Wykaz dyżurów radnych i służbowe adresy e-mail znajdują się na: www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych W sprawach skarg i wniosków: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przyjmuje w poniedziałki od godz. 14 do 16 oraz po godzinach pracy Starostwa od godz. 16 do 16.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów oraz pozostali pracownicy Starostwa przyjmują w poniedziałki od godz. 8 do 16 oraz w pozostałe dni tygodnia od godz. 7 do 15.

Dziennik budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych

Sala sportowa


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

10 stycznia 2020

3

Aktualności

Luddyści z naszego fyrtla Żyjemy w świecie ogromnych przemian. Na naszych oczach dokonuje się cywilizacyjna rewolucja przemysłowa. To z jej dobrodziejstw, bardziej lub mniej świadomie, czerpiemy garściami na co dzień – uruchamiając pilotem nowo zakupione urządzenie telewizyjne 4K HD, wpinając się w gniazdo „światłowodowej autostrady” by w sekundę uzyskać dostęp do każdego zakątka świata i serfować bez opamiętania. Dalej – włączając nawigację w nowej hybrydzie, dotykając kartą czytnika w pobliskim sklepiku czy wklejając nos w lśniącego smartfona. I nie przyjdzie nam do głowy, jaki trybik to wszystko nakręca. Znamy i używamy setek urządzeń z całego świata, które mamy na wyciągnięcie ręki, nawet w osiedlowym markecie. Powszechny dostęp do cywilizacyjnych udogodnień nie byłby możliwy, gdyby nie zjawisko, które przez inżynierów nowej cywilizacji nazywane jest, mało romantycznie, przemysłem 4.0‚ czyli czwartą rewolucją przemysłową. To jest świat, w którym maszyny uczą się od siebie wzajemnie i komunikują ze sobą bez ingerencji człowieka, używając hermetycznego języka nowej technologii: sztuczna inteligencja (AI),(CPS, AGV, BD)… Zadajecie sobie pewnie pytanie, po co o tym piszę w gazecie samorządowej i co nam do tego. No właśnie, żeby to wyjaśnić musimy cofnąć się o dwieście lat… Jest początek XIX wieku, rozpoczyna się pierwsza rewolucja przemysłowa nazwana później re-

wolucją 1.0 Wynalezienie maszyny parowej spowodowało likwidację tysiąca warsztacików rzemieślniczych i przegoniło setki tysięcy pracowników do wielkich fabryk. Ta rewolucja przeraziła tych, którzy nie zrozumieli logiki rodzącej się nowej cywilizacji przemysłowej i popchnęła ich do buntu. Powstał ruch luddystów. Byli to ludzie, którzy niszczyli maszyny parowe w nowych fabrykach, zakładając, że w ten sposób zatrzymają pędzącą lokomotywę postępu. Nie byłoby dzisiejszej rewolucji przemysłowej, gdyby luddyści przed dwoma wiekami unicestwili rodzący się postęp zabijając potwora maszyny parowej. Jestem jednak przekonany, że duch luddystów nie umarł do końca i jest do dzisiaj ciągle obecny i to nie gdzieś na krańcach świata, ale tu u nas, w naszym fyrtlu. Kiedy słyszę jak mantrę powtarzane pytania: po co nam Centrum Badań w Grzymysławicach, czy nie szkoda publicznych pieniędzy na ten „pomnik próżności” lokalnej władzy, czy nie lepiej zainwestować publiczny grosz na budowę np. „wyciskarki do soków” w Pyzdrach (o przepraszam, inkubatora owocowo-warzywnego). Lepiej wyciskać soki z borówki amerykańskiej za publiczne pieniądze niż zainwestować w kształcenie nowego pokolenia rewolucji przemysłowej 4.0. To jest właśnie ten luddystyczny duch, który przetrwał do dzisiaj, który nie

potrafi zrozumieć dokonujących się wokół nas przemian. Stąd lokalni „luddyści”, wspierani gorliwie przez niektóre lokalne media (i pomyśleć, że kiedyś wokół mediów gromadziły się elity światłej myśli i postępu) starają się ze wszystkich sił deprecjonować potencjał i wartość rodzącej się kuźni przemysłu 4.0, jakim jest z pewnością Centrum Badań…To tam właśnie pojawiają się od ubiegłego roku liderzy wdrażania najnowszych technologii z całej Polski, ucząc się i wymieniając doświadczenia. Jest to już dzisiaj rozpoznawalne miejsce na krajowej mapie, chociaż dopiero startuje. Piszą o nas w branżowej prasie. Czas, abyśmy uświadomili sobie, mając ambicje industrialne, że nowoczesne niemieckie samochody, amerykańskie i koreańskie smartfony czy inne urządzenia, które spełniają nasze poczucie cywilizacyjnego awansu, wymyślają i produkują ludzie, którzy kształcą się i praktykują w takich właśnie ośrodkach jak nasze Centrum Badań. Jeżeli zatem chcemy być kimś więcej niż statystami w dokonującej się rewolucji przemysłowej 4.0 to musimy mieć przygotowane do tego kadry. Rewolucja przemysłowa rządzi się swoimi prawami, kto tego nie rozumie, odpada – a luddyści z naszego fyrtla już nie zatrzymają tej lokomotywy postępu. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Wspólne świąteczne śpiewanie W przedświątecznym zakupowym szale warto na chwilę zwolnić i zastanowić się, jaki jest tego powód. Młodzi mieszkańcy powiatu postanowili przypomnieć, że Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas radości z narodzin Jezusa Chrystusa. ców do wspólnego kolędowania. W trakcie imprezy prowadzona była akcja pn. „Kartki za datki”, podczas której darczyńcy przekazywali artykuły spożywcze, m.in. mąkę, makaron, kaszę, ryż, cukier, słodycze itp. W zamian za dary otrzymywali kartki świąteczne z życzeniami wykonane przez uczniów szkół pod-

fot. A. Jackowiak

Wielkie Wrzesińskie Kolędowanie to impreza zorganizowana 21 grudnia po raz pierwszy przez Młodzieżową Radę Powiatu Wrzesińskiego, we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrześni. Tego dnia na wrzesińskim rynku młodzież śpiewała kolędy i utwory świąteczne, zapraszając przy tym mieszkań-

fot. A. Jackowiak Chłodna aura nie przeszkadzała wykonawcom

Wielu mieszkańców wspomogło potrzebujących

stawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego. Zebrane paczki zostały przekazane

do Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu. Organizatorzy zapowiadają

kolejną edycję projektu i dziękują wszystkim za złożone datki. (red.)


4

Edukacja

10 stycznia 2020

OK UK! fot. arch. projektu

Jego celem było m.in. rozwijanie motywacji licealistów do nauki języka angielskiego oraz zdobywania wiedzy na temat kultury krajów angielskiego obszaru językowego, promowanie postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się, ich osiągnięć i zdrowego współzawodnictwa. Wszystkie etapy OK UK! zostały przeprowadzone on-line. Poziom zadań konkursowych zdecydowanie przewyższał wymagania programowe dla liceum ogólnokształcącego. Mimo to, konkurs cieszył się dużym powodzeniem – do jego pierwszego etapu w październiku przystąpiło 80 uczniów. Na liście finalistów znalazło się 22 uczestników. Zdobywczynią pierwszego miejsca i tytułu Złota Jackie została Julia Stawera z klasy 2d. Na drugiej pozycji znaleźli się Klaudia Kozłowska z klasy 1e i Michał Andrzejczak z klasy 1d.

Trzecie miejsce zajęły Aleksandra Kornatowska z klasy 1e i Ida Wernicka z klasy 2e. Tuż za nimi uplasowała się 17-osobowa grupa fantastycznych, zdolnych anglistów Sienkiewicza. 10 stycznia trzymamy kciuki za Julię, która będzie reprezentować szkołę na zawodach okręgowych 44. Olimpiady Języka Angielskiego w Poznaniu. Już samo zakwalifikowanie się do tego etapu olimpiady jest sukcesem. Brawo! Ewa Sławska

Międzynarodowo w liceum

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza mogą uczestniczyć w ciekawym projekcie językowym.

fot. arch. projektu

edukacyjny „UNDERSTAND” opiera się na SDG (Sustainable Development Goals – Cele Zrównoważonego Rozwoju), czyli wieloaspektowym samorozwoju jego uczestników. Tematy rozmów wcale nie są proste, dotykają palących problemów współczesnego świata, takich jak dyskryminacja, czy zmiana klimatu. Jest także mowa o możliwościach, jakie współczesny świat stwarza młodym ludziom. Jedynym językiem komunikacji jest język angielski, co stanowi dodatkowe wyzwanie, ale zarazem kolejny bodziec do samorozwoju. Zadania skupiające się na pracy w grupie, dzieleniu się pomysłami i rozmowie w języku angielskim rozwijają pewność siebie. Każdy na tym zyskuje, także goście z chęcią uczą się polskich słów oraz polskiej kultury, chętnie opowiadając o swojej. Szymon Mrowiński, kl. 2a LO Ewa Sławska, nauczyciel j. ang. w LO, koordynator projektu

Absolwencki gest W imieniu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni serdecznie dziękujemy Andrzejowi Gurbale za środki finansowe przekazane na cele statutowe towarzystwa. Pan Andrzej, z zawodu lekarz, jest absolwentem naszej szkoły z roku 1967. Dzięki powierzonym funduszom zakupiliśmy sprzęt elektroniczny składający się z rzutnika multimedialnego, dwóch tablic interaktywnych, laptopa, dwóch zestawów głośnikowych oraz drukarki. Zgodnie z wolą darczyńcy sprzęt trafił już do pracowni językowych liceum, aby wzbogacić i uatrakcyjnić proces dydaktyczny. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten wielki absolwencki gest! Zarząd TAPLO

Przejście na emeryturę nie musi oznaczać nudy i bezczynności. Doskonale wiedzą o tym słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy mogą korzystać z zajęć w ramach różnorodnych sekcji. Jedną z nich jest prężnie działająca sekcja artystyczna. Sekcja artystyczna powstała w 2009 roku. Jej założycielką i pierwszą liderką była słuchaczka WUTW Bogumiła Fic. W roku 2011 pałeczkę lidera przejęła na rok Maria Paczyńska, po niej na 6 lat Grażyna Ladorska, a od 2018 roku Krystyna Parzęczewska. W sekcji artystycznej pracujemy w dwóch grupach: rękodzieła artystycznego oraz rysunku i malarstwa. Początkowo rysunek i malarstwo prowadziła Beata Borowczyk, a od roku 2015 – Krystyna Parzęczewska. Spotkania grupy rysunku i malarstwa odbywają się raz w miesiącu (czwartek, godzina 15). Członkowie tej grupy poznają zasady perspektywy linearnej, malarskiej i powietrznej. Przyswajają sobie wiadomości o barwach, a zdobytą wiedzę wykorzystują w pracach malarskich. Wzbogacają też swój warsztat rysunkowy, poznając i doskonaląc technikę światłocienia, a także poznają techniki graficzne. Grupa rękodzieła artystycznego spotyka się w każdy czwartek o go-

- decoupage (zdobiłyśmy pudełka, talerze, herbaciarki, filiżanki, deseczki, chusteczniki, jajka wielkanocne), - hafty: krzyżykowy (obrazki, pocztówki, bombki), matematyczny (pocztówki świąteczne), temari (bombki, jajka), - powertex: postać anioła, kamienne ptaki, ozdobne jajka, - filcowanie: na mokro (szale, ozdobne kwiaty), na sucho (zdobienie odzieży, filcowych torebek, figurki zajączków, ptaków, maskotek, jajek), - szydełkowanie (aniołki, serwety, bombki), - papierowa wiklina (koszyczki, miski, wazony, pudełka), - technika sznurkowa (anioły, choinki, bombki, jajka, biżuteria, wianki), - tworzenie z koralików (kołnierzyki, biżuteria),

fot. WUTW

Wolontariusze programu „UNDERSTAND” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni we współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, to ludzie z różnych zakątków świata, którzy przyjechali do naszego miasta, aby poprowadzić interaktywne warsztaty z uczniami klas dwujęzycznych i rozszerzających naukę języka angielskiego. Projekty AIESEC odbywają się w liceum od prawie 10 lat, po raz pierwszy jednak zaproszona do tego przedsięwzięcia została Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni. Przez trzy tygodnie grudnia gościliśmy Abderezzaka z Algierii i Luisę z Kolumbii. 7 stycznia przyjechała do nas na taki sam okres Betty z Hongkongu, obecnie studiująca dziennikarstwo na Uniwersytecie Cardiff w Wielkiej Brytanii. Realizowany w obu szkołach program

Artystycznie z WUTW

fot. WUTW

13 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza odbył się trzeci, finałowy etap Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego OK UK!

www.wrzesnia.powiat.pl

Dzieła można podziwiać na wielu wystawach

dzinie 16. Celem tej grupy jest rozwijanie wyobraźni, estetyki i wrażliwości na piękno przedmiotów w otaczającym nas świecie. Uczestnicy ćwiczą swoje sprawności manualne, uczą się nowych technik i rozwijają fantazję dzięki tworzeniu ozdobnych przedmiotów. Nie zamykamy się we własnym gronie. Zdobyte umiejętności przekazujemy innym. Prowadziłyśmy warsztaty z dziećmi przedszkolnymi, grupą niemieckich seniorów z Wolfenbüttel oraz uczestnikami Warsztatów Zdrowia Psychicznego. Dotychczas w naszych pracach wykorzystywałyśmy następujące techniki:

- kwiaty z krepiny (przebiśniegi, róże, żonkile, krokusy, bzy, palmy wielkanocne), - ozdoby z materiałów ekologicznych (bombki, kwiaty z liści jesiennych, anioły z klocków drewnianych), - dekoracje jajek wielkanocnych: malowane ręcznie farbami, wydmuszki gęsie zdobione ażurowymi kompozycjami i deocupagem, styropianowe jajka zdobione deocupagem, filcowaniem, powertexem, jajka z masy papierowej, - technika 3D (dekoracje bombek i jajek akrylowych). Wszystkie prace wykonujemy z własnych materiałów. Pomysły czerpie-

my z naszych głów, Internetu i warsztatów rękodzielniczych. Uczymy się nawzajem, a w grupie obowiązuje wzajemna pomoc, współpraca i życzliwość. Staramy się, aby nasze prace były wykonane perfekcyjnie, z dbałością o wszystkie szczegóły. Wyznajemy zasadę Michała Anioła, który mówił „Pamiętajcie o drobiazgach, gdyż one stanowią o doskonałości, a doskonałość to już nie drobiazg”. Efekty naszej działalności można było podziwiać na kiermaszach przedświątecznych i licznych organizowanych przez nas wystawach: – 20 października 2010 roku – wystawa autorska Bogumiły Fic, – 7 grudnia 2011 roku – kiermasz bożonarodzeniowy, – 26-30 marca 2012 roku – „Świąteczno-Wiosenne Nastroje”, wystawa w muzeum, – 7 czerwca – 12 lipca 2012 roku – „Z Zakamarków Szuflady”, wystawa w muzeum, – 19 października 2012 roku – 5-lecie WUTW, wystawa we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, – 17 grudnia 2013 roku – wystawa i kiermasz bożonarodzeniowy, – 13 kwietnia 2014 roku – kiermasz świąteczny w Nekli, – 4 czerwca 2014 roku – wystawa z kiermaszem w WOK-u, – 25 marca 2015 roku – wystawa prac i warsztaty z seniorami z Wolfenbüttel, – 9 czerwca 2015 roku – wystawa w WOK-u na zakończenie roku akademickiego, – czerwiec – sierpień 2017 roku – wystawa w muzeum z okazji 10-lecia WUTW, – grudzień 2017 roku – kiermasz przedświąteczny, – grudzień 2018 roku – kiermasz przedświąteczny, – 5-12 kwietnia 2019 roku – wystawa „Idą Święta” w muzeum. Sekcja artystyczna jest otwarta dla wszystkich chętnych, pomysłowych i pracowitych. Zapraszamy! Krystyna Parzęczewska


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5

Edukacja

10 stycznia 2020

Terapia zajęciowa Wywiad z Tatianą Kowszewicz i Małgorzatą Michalską, nauczycielkami Szkoły Policealnej na kierunku terapeuta zajęciowy w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni. 3. Planowanie indywidualnego i grupowego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta. 4. Organizowanie zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym. 5. Uczenie pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym.

fot. WSCKZiU

Na początek proszę powiedzieć czym w ogóle jest terapia zajęciowa? Terapia zajęciowa to jedna z form leczenia usprawniającego, której celem jest umożliwienie osobie osiągnięcia zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnego typu zajęciach. Terapia zajęciowa to leczenie poprzez pracę, czyli wykorzystywanie różnych form pracy i rekreacji jako środków leczniczych, mających na celu przyspieszenie powrotu do utraconych funkcji i sprawności.

fot. WSCKZiU Małgorzata Michalska i Tatiana Kowszewicz

Gdzie mogą znaleźć pracę osoby, które zdobędą tytuł technika terapii zajęciowej? Zawód terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych zawodów. Rynek pracy poszukuje terapeutów zajęciowych, których zaangażowanie i profesjonalne oddziaływanie z zakresu terapii zajęciowej przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin. W dobie starzejącego się społeczeństwa następuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z branży opieki Na zajęciach zawsze dostępne są różnorodne materiały

fot. WSCKZiU

Terapia zajęciowa jest jedną z form leczenia usprawniającego. Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu samodzielności osoby chorej. Do obowiązków terapeuty zajęciowego należy: 1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem, jego rodziną oraz środowiskiem i zespołem aktywująco-terapeutycznym. 2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta.

Terapeuci zajęciowi tworzą prawdziwe cudeńka

fot. WSCKZiU

6. Dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego. 7. Przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie leczenia pacjenta i jego rodziny. 8. Współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta.

już zapoznali się z techniką witrażu Tiffany’ego, techniką transferu czy tajnikami pracowni krawieckiej. W trakcie zajęć rękodzielniczych przedstawiamy niezbędną dokumentację, formułujemy cele i omawiamy wpływ metod na podopiecznego, zwracając uwagę na różnego rodzaju jednostki chorobowe. Dokonania naszych słuchaczy można obserwować na Facebooku. W ostatnim czasie wspólnie z florystkami udało nam się zorganizować kiermasz świąteczny, który cieszył się dużym powodzeniem. Poza tym odwiedziliśmy szkołę podstawową w Drążnej, w której to odbyły się warsztaty gwiazdkowe. Uczniowie mieli okazję wykonać bożonarodzeniowe ozdoby, które później trafiły na kiermasz. Zainteresowanie warsztatami było ogromne. Satysfakcja prowadzących również. Jeśli chodzi o to jak się nam pracuje: w placówce jest bardzo miła atmosfera. Zauroczone jesteśmy wszechobecnym uśmiechem na twarzach pracowników, chęcią pomocy oraz współpracy co już widać w połączeniu sił terapeutek i florystek.

W kwestii rękodzieła można już myśleć o Wielkanocy

zdrowotnej pracujących między innymi w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, klubach seniora, sanatoriach, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej, w placówkach edukacyjnych, oddziałach szpitalnych, poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnej interwencji i wielu innych instytucjach. Jak wyglądają zajęcia prowadzone przez panie w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni? Jak się paniom pracuje w centrum? Oprócz zajęć teoretycznych, które oczywiście są bardzo ważne, stawiamy przede wszystkim na praktykę, czyli warsztaty i liczne ćwiczenia. Terapia zajęciowa, jak już wcześniej wspomniałyśmy, to oddziaływanie poprzez różne formy na drugiego człowieka. Najlepszą metodą jest poznanie tych form na warsztatach w pracowni terapii, która jest stale doposażana. Dzięki temu nasi słuchacze

Na koniec poprosimy o parę słów o sobie. Czym się zajmują się panie poza nauczaniem w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni? Co daje paniom energię do działania? M.M.: Z wykształcenia – doradca zawodowy i animator społeczno-kulturowy, z praktyki i na co dzień terapeuta zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gnieźnie. Poza tym instruktor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku, gdzie z dziećmi odkrywam tajemnice rysunku i malarstwa. Po pracy odpoczywam i odzyskuję energię, malując w „energetycznym rękodziele”. Zupełnie prywatnie żona i mama dwójki wspaniałych chłopaków. To właśnie rodzina daje mi energię do działania. T.Kowszewicz: Z wykształcenia pedagog społeczny, z praktyki i na co dzień terapeuta zajęciowy w WTZ Gniezno oraz kurator społeczny dla dorosłych w sądzie w Gnieźnie. Poza tym prowadzę warsztaty dla różnej grupy osób z terapii zajęciowej oczywiście. Praca daje mi ogromną satysfakcję i zadowolenie. WSCKZiU


6

Historia

10 stycznia 2020

, Wrzesnianie a polskie powstania narodowe w okresie zaboru pruskiego Ziemia wrzesińska w powstaniach kościuszkowskim 1794 i wielkopolskim 1806 Ziemia wrzesińska wraz z Wielkopolską dostała się pod panowanie pruskie w wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku. Nie było wtedy powiatu wrzesińskiego, a jego dzisiejsze ziemie należały w ogromnej części do powiatu pyzdrskiego i częściowo do gnieźnieńskiego. Powstanie kościuszkowskie 1794 W marcu 1794 roku na terenie ocalałej części I Rzeczypospolitej wybuchło powstanie nazywane kościuszkowskim. Po jego wybuchu władze pruskie ściągnęły do Wielkopolski oddziały wojskowe z głębi Prus, aby w ten sposób zapewnić spokój w prowincji. Głównodowodzący wojskami pruskimi gen. Wilhelm von Schwerin ostrzegał mieszkańców przed jakąkolwiek współpracą z powstańcami, grożąc za to surowymi karami. Do władz miejskich wysłano zarządzenia o zachowaniu czujności, inwigilacji i donoszeniu o wszystkich podejrzanych osobach. Prusacy cały czas wzmacniali swoje

surekcja wybuchła w połowie sierpnia. Zadaniem powstańców było odciągnięcie wojsk pruskich spod obleganej przez nich Warszawy. Ośrodkiem powstańczym dla mieszkańców Wrześni było Gniezno, zdobyte 22 sierpnia 1794 roku przez powstańców pod dowództwem Józefa Lipskiego, dziedzica Czerniejewa. Do Gniezna zaczęły ściągać oddziały powstańcze składające się ze szlachty i chłopów. We Wrześni grupa uzbrojonych powstańców wdarła się 4 września 1794 roku na pocztę. Zniszczono godło pocztowe i zabrano konie, co spowodowało kilkudniowe opóźnienie w dostarczaniu przesyłek.

Generał Jan Henryk Dąbrowski

siły wojskowe, jednocześnie oświadczając, że nie są wrogo usposobieni wobec insurekcji. Zabiegi te jednak nie zapobiegły wzrostowi nastrojów powstańczych wśród ludności polskiej. Mimo sygnałów świadczących o gotowości Polaków z zaboru pruskiego do przystąpienia do powstania, Tadeusz Kościuszko obawiał się uwikłania w walkę z dwoma wrogami jednocześnie – Rosją i Prusami. Dopiero 6 czerwca 1794 roku, kiedy w bitwie pod Szczekocinami Prusacy jawnie wystąpili przeciwko insurekcji, władze powstańcze zdecydowały o zmianie swojego stanowiska, wzywając mieszkańców Wielkopolski do otwartego przystąpienia do powstania. Zgodnie z odezwą we wszystkich województwach wielkopolskich in-

Warunki sprzyjające powstańcom w Wielkopolsce pogorszyły się od września, kiedy król pruski wydał decyzję o wycofaniu wojsk spod Warszawy. Zwolnione z oblężenia oddziały pruskie miały zaprowadzić porządek w prowincji. Władze powstańcze zdecydowały o wysłaniu na pomoc Wielkopolsce regularnego wojska pod dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Generał przeprawił się przez Wartę pod Koninem i 21 września 1794 roku stanął pod Słupcą. 24 września nastąpiło tam połączenie jego wojsk z powstańcami. Na czele wojsk liczących 6000 pieszych i 600 konnych generał Dąbrowski wyruszył przez Wrześnię do Gniezna, gdzie przyjął przysięgę powstańców i wydał odezwę wzywa-

jącą mieszkańców zaboru pruskiego do poparcia insurekcji. We Wrześni przebywał gen. Józef Lipski, który obłożył miasto podatkiem na rzecz powstania. Wkrótce potem oddziały generała Dąbrowskiego spod Gniezna ruszyły w kierunku Bydgoszczy. Po klęsce Kościuszki pod Maciejowicami, wojska Dąbrowskiego wycofały się z Wielkopolski, śpiesząc z pomocą dogorywającemu powstaniu. Oddziały wielkopolskie uległy rozproszeniu. Powstanie upadło, a jego klęska oznaczała ostateczny upadek państwa polskiego. Powstanie wielkopolskie 1806 Pierwszą próbą wskrzeszenia państwa polskiego było powstanie wielkopolskie 1806 roku. Było ono związane ze zwycięstwami cesarza Francuzów Napoleona I – w 1805 roku nad Austrią, a jeszcze mocniej – w październiku 1806 roku nad Prusami. Wielkopolanie będący od 1793 roku pod panowaniem pruskim wykorzystali klęskę Prus do zorganizowania ruchu powstańczego ułatwiającego Napoleonowi opanowanie Wielkopolski z nadzieją na zapoczątkowanie przez niego dzieła wskrzeszenia Polski. W listopadzie przybyli do Poznania najpierw gen. Jan Henryk Dąbrowski, a potem sam Napoleon. Mieszkańcy Wielkopolski wyrażali gotowość do walki, entuzjastycznie witając Dąbrowskiego, który w sposób naturalny stał się przywódcą ruchu niepodległościowego i otrzymał od Napoleona zadanie stworzenia w Wielkopolsce regularnego wojska. Powołano Gwardię Narodową złożoną z mężczyzn w wieku 16-60 lat i przeprowadzono regularny pobór do wojska. Punkt rekrutacyjny dla ziemi wrzesińskiej znajdował się w Gnieźnie. W tworzenie wojska zaangażowani byli ziemianie, wśród nich 25-letni syn dziedzica Wrześni Marcelego Ponińskiego, Stanisław, który w randze pułkownika został dowódcą 4 pułku piechoty. Wojsko polskie, w którym służyli

Stanisław hr. Poniński, właściciel dóbr wrzesińskich

także wrześnianie, od stycznia 1807 roku brało udział w kolejnych walkach Napoleona z wojskami pruskimi – o Gdańsk, pod Iławą i Frydlandem. Stanisław Poniński otrzymał wówczas ordery Legii Honorowej i Krzyża Virtuti Militari. Pod Gdańskiem ciężko ranny został Dąbrowski i dowództwo walk przejął gen. Antoni „Amilkar” Kosiński, późniejszy właściciel Targowej Górki. Po wcześniejszym, w listopadzie 1806 roku, zajęciu Warszawy

kończyła się klęską i rozbite wojska oraz sam cesarz wracali od grudnia 1812 roku tą samą drogą na zachód. Istnieje pewien przekaz o krótkim pobycie Napoleona 12 grudnia 1812 roku w Otocznej i Bierzglinie w celu krótkiego odpoczynku i podkucia na nowo jego konia, skąd przez Wrześnię cesarz udał się do Poznania. Już na początku 1814 roku Wrześnię zajęły wojska rosyjskie, które nie oszczędzały mieszkańców.

Książę Józef Poniatowski

(będącej od 1795 roku pod zaborem pruskim) i wymienionych klęskach Prus w lipcu 1807 roku utworzono namiastkę polskiej państwowości – Księstwo Warszawskie, w granicach którego wraz z Wielkopolską znalazła się Września, która nadal nie była miastem powiatowym. Doświadczyła natomiast wszelkich trudności (wyżywienie i kwatery), związanych z przemarszami wojsk francuskich i polskich na pola bitew w latach 1807-1809. W maju 1812 roku w ramach przygotowań Napoleona do wyprawy na Rosję przez Wrześnię przejeżdżały ekwipaże cesarskie w drodze do Warszawy. Odbywało się to drogą nazywaną jeszcze dziś „napoleonką”, z Wrześni do Gutowa Wielkiego, której dokładny przebieg jest obecnie trudny do uchwycenia ze względu na późniejszą budowę traktu z Poznania do Warszawy (dziś droga 92) i linii kolejowej. Wyprawa Napoleona na Rosję za-

Już w obecności Rosjan, 2 sierpnia 1814 roku, we Wrześni zatrzymał się kondukt pogrzebowy księcia Józefa Poniatowskiego, który zginął w październiku 1813 roku w bitwie pod Lipskiem. Kondukt zmierzał z Lipska przez Poznań do Łowicza, a potem do Warszawy. We wrzesińskiej farze 2 sierpnia 1814 roku został wystawiony katafalk z trumną marszałka Francji, księcia Poniatowskiego. Odbyły się tu uroczystości religijne. Szczątki polskiego wodza przebywały w farze pod strażą całą noc, a następnego dnia rano kondukt opuścił miasto. Klęska Napoleona oznaczała koniec Księstwa Warszawskiego i powrót Wrześni pod panowanie pruskie. Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Historia/Kultura

10 stycznia 2020

77

Wrześnianie pamiętają Kolędowo w PSM

W piątek 27 grudnia obchodziliśmy 101 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dzięki temu bohaterskiemu i zwycięskiemu zrywowi trwającemu od końca grudnia 1918 do połowy lutego 1919 roku do Rzeczypospolitej Polskiej przyłączono większość Prowincji Poznańskiej. fot. A. Jackowiak Kibice Lecha zawsze dopisują

19 grudnia w auli Liceum Ogólnokształcącego im H. Sienkiewicza odbył się koncert przygotowany przez uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni. W pierwszej części koncertu prezentowały się dzieci młodsze, które wykonały układy choreograficzne do znanych przebojów świątecznych oraz piosenki przygotowane przez Kingę Burchard, która prowadzi w szkole lekcje rytmiki. W drugiej części wystąpili soliści i zespoły z repertuarem kolęd, wprowadzając publiczność w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie PSM 8 stycznia zapoczątkowali cykl koncertów muzycznych dedykowanych przedszkolakom. Pierwszym przedszkolem, które miło przyjęło młodych muzyków było niepubliczne przedszkole „Słoneczko”. Licznie zgromadzeni mali słuchacze brali udział w mini konkursie muzycznym pt. „Jaka to melodia”

Koncert przedświąteczny

rozpoznając, słuchając i śpiewając tradycyjne kolędy polskie. Poznawali brzmienie i budowę prezentujących się instrumentów muzycznych. Uczniowie szkoły muzycznej odwiedzą z koncertami w styczniu jeszcze dwa wrzesińskie przedszkola. Pomysł koncertowych spotkań z przedszkolakami będzie kontynuowany od marca. Liliana Kucza

fot. arch. projektu

fot. A. Jackowiak

Wielkopolanie każdego roku upamiętniają tak ważne dla naszego kraju wydarzenie. Również we Wrześni nie brakuje osób, które chcą, by pamięć o bohaterach tamtych czasów przetrwała. W piątkowy wieczór 27 grudnia ksiądz Mieczysław Kozłowski odprawił mszę świętą, a tuż po niej przemaszerowano z kościoła farnego na cmentarz parafialny, by złożyć wiązanki na mogile powstańców wielkopolskich. Uroczystość pod pomnikiem poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni Sebastian Mazurkiewicz. By oddać hołd bohaterom, na cmentarzu pojawili się przedstawiciele lokalnych władz, delegacje szkół, organizacji, służby mundurowe oraz mieszkańcy Wrześni. Klaudia Kubiak

Tuż przed świętami Powiatowa Szkoła Muzyczna zaprosiła publiczność na koncert kolęd i pastorałek, a Nowy Rok rozpoczęła koncertami dla przedszkolaków.

Nie zabrakło powiatowej delegacji

Z muzyczną wizytą w przedszkolu

Zasłużony gen. dyw. Amilkar Kosiński W połowie grudnia przypadała 250 rocznica urodzin generała wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, Antoniego Amilkara Kosińskiego, który ostatnie lata życia spędził w Targowej Górce. Urodzony 16 grudnia 1769 r. na ziemi drohickiej w ubogiej rodzinie szlacheckiej herbu Rawicz Antoni Kosiński już w młodości wykazywał postawę patriotyczną. W wieku 23 lat wziął udział w powstaniu kościuszkowskim, doszedł do stopnia kapitana i był ranny podczas obrony Warszawy. Następnie wyemigrował do Nicei i zaciągnął się na francuski statek korsarski, dzięki czemu zdobył obywatelstwo francuskie, przesiąknął duchem Republiki Francuskiej i na modłę rewolucyjną przyjął imię starożytnego wodza kartagińskiego Amilkar, które używał już do śmierci zamiast imienia Antoni. Kolejnym etapem w życiu Kosińskiego stały się Włochy, dokąd wyjechał w 1796 r. Tam spotkał generała Jana Henryka Dąbrowskiego, któremu pomógł utworzyć Legiony Polskie we Włoszech. Dzięki temu Amilkar Kosiński rozpoczął karierę wojskową jako polski legionista i doszedł do rangi generała brygady, a także wreszcie miał okazję w pełni zaprezentować na polu walki swoje talenty dowódcze,

waleczność i odwagę, a nawet zasmakować niewoli w austriackim więzieniu. Niestety po kilku latach służby okazało się, że dalsza kariera generała Kosińskiego stała się niemożliwa, gdyż brak wykształcenia wojskowego oraz majątku i koneksji okazały się ważniejsze od jego prawdziwych umiejętności. W związku z tym w 1803 r. wrócił na ziemie polskie. Gdy tylko Napoleon Bonaparte pokonał Prusaków w bitwie pod Jeną i wkroczył do Wielkopolski w 1806 r., generał Kosiński natychmiast zgłosił się do Generała Dąbrowskiego i pomógł zorganizować wojsko polskie oraz walczył w 1807 r. m.in. pod Tczewem, Gdańskiem i Frydlandem, za co otrzymał Virtuti Militari. Natomiast w czasach Księstwa Warszawskiego Generał Kosiński walczył w wojnie polsko-austriackiej w 1809 r., która była jedyną w ciągu 220 lat wojną wygraną przez państwo polskie i przyniosła wyzwolenie Małopolski spod 14-letniej okupacji austriackiej, a także walczył w wojnie z Rosją w 1812 r. i zwieńczył swą karierę woj-

skową nominacją na generała dywizji weteranów. Ostatnie lata spędził w majątku w Targowej Górce i tam zmarł w 1823 r., jako powszechnie znany i szanowany kombatant wojen napoleońskich oraz zamożny ziemianin. Współcześnie, niestety, generał Amilkar Kosiński jest postacią trochę przyćmioną sławą generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz pozostałych wybitnych dowódców z czasów napoleońskich. W połowie grudnia w dwóch miastach Małopolski, Szczekocinach i Przedborzu, które słyną w całej Polsce z bitwy z czasów insurekcji kościuszkowskiej odbyły się uroczystości ku czci Kosińskiego. Podczas prelekcji na temat jego bohaterskiej walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziły informacje na temat działań wojennych prowadzonych przez generała Amilkara Kosińskiego nad rzeką Pilicą podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r. Wśród nich znalazły się informacje na temat zwycięskiej bitwy

Amilkar Kosiński (z portretu w Koszutach)

w Żarnowcu stoczonej z dwukrotnie przeważającymi siłami wroga, która była ostatnią wielką bitwą w tej wojnie, jak i zupełnie nieznane do tej pory informacje na temat zwycięskich potyczek brygady generała Kosińskiego w Przedborzu i pod Szcze-

kocinami. Pomysł uczczenia generała Amilkara Kosińskiego spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem. (red.) Na podstawie informacji Adama W. Goryckiego


8

Podsumowanie roku

10 stycznia 2020

www.wrzesnia.powiat.pl

Podsumowanie roku STYCZEŃ

Znana polska wokalistka Natalia Kukulska wystąpiła w styczniu w dwóch koncertach kolędowych we wrzesińskiej farze, które Starostwo Powiatowe zorganizowało wspólnie z parafią farną. Oba koncerty cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców powiatu i zgromadziło komplet publiczności.

MAJ

LUTY

Mury Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu w lutym wypełniły się dźwiękami piosenek Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena i Toma Waitsa, które wykonali Janusz Kasprowicz i Stanisław Marinczenko. Aktualnie ZAMKOWA jest tymczasowo wyłączona z użytkowania, więc warto zajrzeć do środka, przypominając sobie ten koncert.

CZERWIEC

W tym miesiącu ponad 500 absolwentów wrzesińskiego „Mlecza” spotkało się podczas zjazdu związanego z 90. rocznicą powstania szkoły. To był również ważny czas pod względem rozwiązania kryzysu komunikacyjnego w okolicy. Pyzdrska WA-MA wspierana przez samorządowców z terenu powiatu uruchomiła regularne połączenia autobusowe w naszym regionie w miejsce tych, które zawiesił wiodący dotychczas przewoźnik.

Na początku czerwca mieszkańcy powiatu spędzili drugą już Niedzielę z powiatem. Wydarzenie pełne atrakcji, któremu sprzyjała piękna pogoda, zgromadziło na stadionie przy Kaliskiej we Wrześni całe rodziny. Gwiazdą imprezy był Cezary Pazura. Po jubileuszu mlecza świętowali też absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, którzy obchodzili jubileusz 100-lecia swojej szkoły.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Dożynki Powiatowe tym razem odbyły się w Nekli i zostały zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe we Wrześni i Urząd Miasta i Gminy Nekla. Dziękczynieniu za plony tradycyjnie towarzyszył koncert – tym razem wystąpił kultowy Lady Pank, który przyciągnął tłumy. W połowie września odbył się także Powiatowy Piknik Naukowy, który po raz kolejny udowodnił, że nauka może być przygodą.

2 października w szkołach ponadpodstawowych odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego, której głównym celem jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży. Pierwsza sesja odbyła się pod koniec października. W tym miesiącu też we Wrześni po raz pierwszy odbyło się Powiatowe Święto Smaków, które stawiało na promocję lokalnych produktów.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

10 stycznia 2020

Podsumowanie roku

9

Jako dzieci mogliśmy dziwić się starszym od nas, wzdychającym nad tym, jak szybko upływa czas. Jak im dziś nie przyznać racji? Aby na chwilę oderwać się od myśli, że przecież dopiero co siadaliśmy do wigilijnego stołu i hucznie obchodziliśmy sylwester, a tu już prawie połowa stycznia, prezentujemy wybrane migawki minionego roku, który w samorządzie powiatowym obfitował w wydarzenia kulturalne i nie tylko.

MARZEC

W marcu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach było miejscem obrad Wielkopolskiego Kongresu Zawodowego. W tym miesiącu po raz trzynasty Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy Września wspólnie zorganizowali Kaziuki Wileńskie. W marcu obchodziliśmy również jubileusz 20-lecia samorządu powiatowego.

LIPIEC

31 lipca powiat wrzesiński obchodził 200 rocznicę powstania. Z tej okazji na wrzesińskim rynku zagościła wystawa fotograficzna, która później trafiła także do pozostałych gmin naszego powiatu. Zaprezentowane zdjęcia były wybranymi ilustracjami z książki „200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność” pod redakcją Mariana Torzewskiego.

LISTOPAD

Dwa listopadowe dni upłynęły w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza pod znakiem stypendiów edukacyjnych i motywacyjnych, a także stypendiów i nagród sportowych. Powiat wrzesiński na ten cel przeznaczył ponad 140 tys. zł. Łącznie uhonorowano 229 osób.

KWIECIEŃ

Przez cały kwiecień Starostwo Powiatowe przyjmowało zgłoszenia do konkursu „Lider wolontariatu”, który został podsumowany na czerwcowej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. W naszym regionie jest wiele osób, które bezinteresownie działają dla innych. Ostatecznie w trzech kategoriach wyróżniono Liwię Rybczyńską, Weronikę Graczyk i Czesława Kozielskiego.

SIERPIEŃ

W czasie wakacji powiat przygotowywał się do uruchomienia Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia, o której powstanie starano się od kilku lat. Placówka artystyczna ruszyła wraz z nowym rokiem szkolnym, a naukę w niej rozpoczęło 64 uczniów. Uroczysta inauguracja działalności szkoły odbyła się 1 października.

GRUDZIEŃ

Tradycyjnie w grudniu biegacze wystartowali w Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego organizowanym przez starostwo oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2. W sportowym wydarzeniu z historią w tle wzięło udział 274 biegaczy. Również w grudniu powiat przyłączył się do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, dzięki czemu od nowego roku zwiększyła się ilość i częstotliwość połączeń miedzy stolicą województwa a naszego regionu.


10

Przetargi

10 stycznia 2020

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Bierzglinku

A. Przetarg w dniu 3 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 07.10.2019 r., II przetarg – 02.12.2019 r. Godzina przetargu 9:00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/23

Powierzchnia działki [ha] 0,1134

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 99 985,00 zł + VAT

Wadium 5 000,00 zł

B. Przetarg w dniu 3 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 07.10.2019 r., II przetargi – 02.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9:30

Bierzglinek, dz. nr 375/71

0,0972

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

85 701,00 zł + VAT

4 286,00 zł

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/72

0,0934

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

82 351,00 zł + VAT

4 118,00 zł

10:30

Bierzglinek, dz. nr 375/73

0,0896

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

88 140,00 zł + VAT

4 407,00 zł

11:00

Bierzglinek, dz. nr 139/78

0,0970

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

102 849,00 zł + VAT

5 143,00 zł

D. Przetarg w dniu 3 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 07.10.2019 r., II przetargi – 02.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/98

0,0915

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

80 676,00 zł + VAT

4 034,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/99

0,1138

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

91 620,00 zł + VAT

4 581,00 zł

E. Przetarg w dniu 3 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 07.10.2019 r., II przetargi – 02.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12:30

Bierzglinek, dz. nr 375/64

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

92 763,00 zł + VAT

4 639,00 zł

13:00

Bierzglinek, dz. nr 375/67

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

101 365,00 zł + VAT

5 069,00 zł

F. Przetarg w dniu 3 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 10.10.2019 r., II przetargi – 02.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

13:30

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 019,00 zł + VAT

4 501,00 zł

14:00

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390,00 zł + VAT

2 570,00 zł

G. Przetarg w dniu 5 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 30 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 10.10.2019 r., II przetargi – 04.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9:00

Bierzglinek, dz. nr 375/154

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400,00 zł + VAT

4 470,00 zł

9:30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890,00 zł + VAT

3 995,00 zł

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400,00 zł + VAT

4 470,00 zł


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11

Przetargi/Informacje

10 stycznia 2020

10:30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 859,00 zł + VAT

3 593,00 zł

11:00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

68 332,00 zł + VAT

3 417,00 zł

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

69 654,00 zł + VAT

3 483,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

80 411,00 zł + VAT

4 021,00 zł

12:30

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

68 332,00 zł + VAT

3 417,00 zł

13:00

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230,00 zł + VAT

3 912,00 zł

H. Przetarg w dniu 6 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 31 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 11.10.2019 r., II przetargi – 05.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9:00

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760,00 zł + VAT

1 838,00 zł

9:30

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320,00 zł + VAT

2 566,00 zł

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 019,00 zł + VAT

4 501,00 zł

K. Przetarg w dniu 6 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 31 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 11.10.2019 r., II przetargi – 05.12.2019 r. Godzina przetargu 10:30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/49

Powierzchnia działki [ha] 0,0956

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 101 365,00 zł + VAT

Wadium 5 069,00 zł

L. Przetarg w dniu 6 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 31 stycznia 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 11.10.2019 r., II przetargi – 05.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11:00

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 304,00 zł + VAT

4 516,00 zł

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

92 960,00 zł + VAT

4 648,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500,00 zł + VAT

4 125,00 zł

Ł. Przetarg w dniu 7 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 lutego 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 14.10.2019 r., II przetargi – 06.12.2019 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9:00

Bierzglinek, dz. nr 375/143

0,1142

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

100 690,00 zł + VAT

5 035,00 zł

9:30

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

93 156,00 zł + VAT

4 658,00 zł

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

91 344,00 zł + VAT

4 568,00 zł

10:30

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

107 027,00 zł + VAT

5 352,00 zł

11:00

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 550,00 zł + VAT

4 528,00 zł

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

108 787,00 zł + VAT

5 440,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

103 335,00 zł + VAT

5 167,00 zł

12:30

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

115 683,00 zł + VAT

5 785,00 zł

M. Przetarg w dniu 7 lutego 2020 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 lutego 2020 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 16.10.2019 r., II przetargi – 06.12.2019 r. Godzina przetargu 13.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/141

Powierzchnia działki [ha] 0,1104

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 108 600,00 zł + VAT

Wadium 5 430,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r ., poz. 2204 z późn. zm.) minął dnia 29 sierpnia 2019 roku. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

WARUNKI PRZETARGÓW 1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10. 2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie. 3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym. 4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy. 6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia części nieruchomości.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części nieruchomości, stanem prawnym części nieruchomości oraz jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 11. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej. 13. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 14. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do

jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 15. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) chcąc nabyć część nieruchomości, zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. 16. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części nieruchomości. 17. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 18. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


12

Ogłoszenia

10 stycznia 2020

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni z siedzibą przy ul. Ogrodowej 6 organizuje: 1. 16 stycznia 2020 r. – Dzień Babci i Dziadka 2. 23 stycznia 2020 r. – Bal Karnawałowy pt. „Oczko” 3. 27 stycznia 2020 r. – wyjazd seniorów z wnukami do Poznania. Serdecznie zapraszamy! Zapisy w biurze.

PZERiI we Wrześni

Instagramowy profil powiatu Skrót informacji z życia powiatu w serwisie społecznościowym działającym przy użyciu aplikacji i strony internetowej.

WOŚP gra w powiecie

Zapraszamy do obserwowania!

Już w najbliższą niedzielę 12 stycznia odbędzie się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku kwesty i towarzyszące mu wydarzenia zagoszczą w każdej z gmin naszego powiatu.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 r. zostały przeznaczone do sprzedaży nieruchomości:

Wśród ponad 1600 sztabów w Polsce i poza jej granicami są też te ulokowane w naszym powiecie. W tym roku po raz pierwszy do grania przyłączyło się Kołaczkowo. Finał rozpocznie się tam o godzinie 14 w sali sesyjnej Urzędu Gminy. O tej samej godzinie rozpocznie się też finał we Wrześni, który zaplanowano we Wrzesińskim Ośrodku Kultury (przy ulicy Batorego). O godz. 15 startuje finał w Nekli

Tegoroczna orkiestra pod hasłem „Wiatr w żagle” gra na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zebrane środki przeznaczone więc będą na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci wymagających różnego rodzaju operacji i terapii pooperacyjnej. Dotychczas orkiestra zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,1 mld zł.

(w hali widowiskowo-sportowej) oraz Miłosławiu (w hali w Bugaju), a o 16 w Pyzdrach (w hali sportowej). Wszystkim, oprócz kwest, towarzyszyć będą występy, różnorodne pokazy, licytacje, koncerty i kiermasze. Szczegóły na stronach internetowych i społecznościowych poszczególnych gmin i sztabów. Będzie się działo! Klara Skrzypczyk

Informujemy, że na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego (www.wrzesnia. powiat.pl) w zakładce Powiat/Organizacje pozarządowe publikujemy wiadomości o działaniach i wydarzeniach istotnych dla organizacji pozarządowych. Informacje rozsyłamy również w formie elektronicznej – mailowo. Dlatego też osoby zainteresowane otrzymywaniem tego typu powiadomień prosimy o przesłanie wiadomości na adres magdalena.frydryszak@wrzesnia.powiat.pl

– działka nr 1120/1, 1120/2 Pyzdry – o powierzchni 23,5521 ha – grunt orny

– działka nr 1380/10 Pyzdry – powierzchnia 0,4877 ha – grunt budowlany

– działka nr 346, 347 Pyzdry – o powierzchni 0,6677 ha – tereny przemysłowe

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą o odpadach, rozpocznie funkcjonowanie elektroniczny moduł ewidencji systemu BDO. Każdy podmiot (np. placówki oświatowe, gabinety lecznicze, urzędy instytucje itp.), który wytwarza odpady inne niż komunalne zobowiązany będzie prowadzić ewidencję i generować karty przekazania odpadów w systemie elektronicznym. Podmioty, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. W celu uzyskania wpisu do Rejestru BDO należy złożyć wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wniosek można pobrać ze strony https://bdo.mos.gov.pl/. Po wypełnieniu, w formie papierowej należy przesłać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa

– działka nr 320/2 Wrąbczynkowskie Holendry – o powierzchni 0,1700 ha – grunt budowlany

Znalazłeś? Zgubiłeś? Zajrzyj do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwo Powiatowe we Wrześni Referat Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 109, tel. 61 640 44 64

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (61 640 44 17, w godzinach 9-14). Aktualnie na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonuje jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów): w poniedziałki i piątki w godz. 8-12 oraz od wtorku do czwartku w godz. 13-17. UWAGA! Punkt będzie nieczynny w następujących terminach w 2020 r. (dni ustawowo wolne od pracy): 13 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (piątek), 11 czerwca (czwartek), 11 listopada (środa), 25 grudnia (piątek). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrześni przy ul. Chopina 9 oraz w Miłosławiu przy ul. Różowej 6 będą nieczynne do odwołania.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Porady/Ogłoszenia

10 stycznia 2020

Zielonym szlakiem Wrześni Zieleń miejska jest najbardziej okazałą przestrzenią, która, jak wiadomo, sprzyja naszemu życiu i dobremu samopoczuciu. Dzięki niej można uciec od miejskiego zgiełku, a przede wszystkim od ruchliwych dróg i pojazdów, które wytwarzają negatywne związki szkodzące naszemu zdrowiu. Pełni wiele funkcji, takich jak: wypoczynkowa, rekreacyjna, estetyczna oraz zdrowotna. Takie miejsca przyczyniają się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności oraz odpowiadają za kształtowanie i ozdobę miasta.

13

Rzecznik konsumenta radzi

Czy sprzedawca odpowiada za przesyłkę, która nie dotarła do adresata? Pani Danuta zamówiła przez Internet szalik i rękawiczki, zaznaczając, aby przesłać jej te towary zwykłym listem. Zapłaciła zarówno za zamówione towary, jak i ich doręczenie. Niestety zakup do niej nie dotarł. Gdy skontaktowała się ze sprzedawcą ten stwierdził, że nie odpowiada za nierejestrowaną przesyłkę . Sprzedawca nie ma racji i pani Danuta może domagać się zwrotu zarówno pieniędzy za towary, jak i opłaty za ich dostarczenie, ponieważ sprzedawca odpowiada za zakup do chwili odebrania produktów przez

zamawiającego. Nie może zatem uchylać się od odpowiedzialności, nawet gdy wina zagubienia lub uszkodzenie przesyłki leży po stronie dostawcy – kuriera czy poczty.

Wyjątkiem jest okoliczność, gdy konsument wybiera innego dostawcę niż wskazany przez sprzedawcę.

Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, w Starostwie Powiatowym ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16. Września jest miastem, które dba i pielęgnuje istniejące parki oraz skwery. Zielonym szlakiem Wrześni możemy podążyć do parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz do parku im. Dzieci Wrzesińskich, w którym jako uczniowie technikum architektury krajobrazu mogliśmy pokazać nasze umiejętności w sadzeniu drzew. Znajduje się tam wrzesiński pomnik przyrody – platan wschodni (Platanus orientalis). W parkach można natknąć się na najrozmaitsze gatunki drzew, m. in. lipy drobnolistne (Tilia cordata), wiązy pospolite (Ulmus minor), kasztanowce pospolite (Aesculus hippocastanum), klony zwyczajne (Acer platanoides), topole czarne (Populus nigra), olsze czarne (Alnus glutinosa). Drzewa są nie tylko ozdobą parków, ale również

pochłaniają niepożądane związki i zanieczyszczenia z atmosfery, jak i są barierą wygłuszającą hałasy z pobliskich dróg. W parkach znajdują się również krzewy, takie jak: derenie białe (Cornus alba), ozdobne dzięki pędom w okresie zimowym, trzmieliny pospolite (Euonymus europaeus) oraz bzy czarne (Sambucus nigra), znane bardziej z właściwości leczniczych a rozpoznawalne z uwagi na specyficzny zapach pędów. Ciekawie kształtuje się i stwarza przestrzeń sprzyjającą oderwaniu się od zgiełku miejskiego szlak wzdłuż Wrześnicy. To kolejne miejsce, gdzie podczas przemieszczania się przez miasto, można odetchnąć. Aleksandra Pol Beata Dobrosielska II TAI

Znajdź różnice W tym numerze publikujemy fotografie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, który mieści się we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1. Oba zdjęcia różni 10 szczegółów. Sprawdź, czy jesteś spostrzegawczy i znajdź wszystkie różnice.


14

Gminy

10 stycznia 2020

www.wrzesnia.powiat.pl

Z pasją od najmłodszych lat Rozmawiamy z dyrygentką chóralną, nauczycielką muzyki oraz wokalistką Izabelą Zalewską z Marzenina. Laureatka ogólnopolskich konkursów i festiwali wokalnych wygrała niedawno program muzyczny „Szansa na sukces”. Kiedy muzyka pojawiła się w twoim życiu? Muzyka była w moim życiu od zawsze. Pochodzę z umuzykalnionej rodziny, mój tata gra na akordeonie, pianinie i gitarze. Mam pierwsze nagrania z czasów, gdy miałam 4 lata, kiedy to z bratem śpiewałam piosenki. Tak było zawsze – wychowywałam się w muzycznym klimacie. Pierwszy nasz występ publiczny, bo zaczynałam karierę z bratem, był na mojej pierwszej komunii. On grał na keyboardzie, śpiewaliśmy na dwa głosy. To był mój debiut w kościele. Później zaopiekowali się mną nauczyciele i zaczęli mnie wysyłać na konkursy. Próbowałam swoich sił, ale nigdy nie byłam najlepsza. Inne dzieci wychodziły, wszyscy byli pod wrażeniem, a ja jednak na początku przygody z muzyką byłam tą, która wyjeżdżała bez nagrody. Wbrew pozorom to mnie motywowało do dalszej pracy. Poszłam do szkoły muzycznej, grałam na fortepianie. Dużo śpiewałam, w wieku 10 lat zaczęłam chodzić na lekcje. Nie myślałam, żeby się tym zajmować zawodowo. Chciałam być psychologiem. W liceum dotarło do mnie, że muzyka jest moją drogą. W drugiej klasie wiedziałam już, że będą próbowała się dostać na akademię muzyczną. Jak zatem wyglądała twoja nauka po szkole średniej? Skończyłam edukację muzyczną i dyrygenturę chóralną na akademii muzycznej. Licencjat zrobiłam w Bydgoszczy, a studia magisterskie w Poznaniu. Muzyka poszła więc w trakcie nauki w trochę innym kierunku, ale śpiew pozostawał moją pasją. Po studiach cały czas mi czegoś brakowało. Czułam, że w kwestii śpiewania muszę coś zrobić. Na co dzień pracuję na Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczę dyrygowania, jestem asystentem na akademii muzycznej i mam swoich studentów. Prowadzę również chór wrzesiński, dziecięco-młodzieżowy. Tak realizuję się muzycznie.

Przyszłość na uczelni, kariera solowa czy praca przy chórze? To się w moim życiu łączy. Bardzo dobrze czuję się solo na scenie, jest to coś, co mi w duszy gra. Jednak nie wyobrażam sobie życia bez uczenia, bez dzielenia się tym, co mam. Od dziecka słyszałam: „Powinnaś zostać nauczycielem, nadajesz się do tego” i faktycznie to czuję. Kocham uczyć, lubię spędzać czas z ludźmi. Nie wyobrażam sobie nie łączyć dyrygowania i śpiewu. Kiedy pojawił się pomysł wzięcia udziału w programie „Szansa na sukces”? To się wiąże z nauczeniem – chciałam pokazać moim uczniom trochę innego świata. Zobaczyliśmy plakat o castingu. Odbywał się w Poznaniu, co było bardzo wygodne – mieliśmy blisko. Zaproponowałam im, że jeśli chcą spróbować swoich sił i zobaczyć, jak takie castingi wyglądają, to żeby wzięli udział. Moi przyjaciele zaczęli mnie dopytywać, dlaczego sama nie spróbuję. Namawiali mnie, casting był w sobotę, a ja w piątek zdecydowałam, że jednak pójdę. Wieczorem okazało się, że nie mam na co zgrać

Pamiątkowe zdjęcie

podkładów. O 23 narzeczony przywiózł mi pendrive’a i o 7 rano pojechałam na casting. Była to decyzja przy dużym wsparciu najbliższych. Dotychczas nie czułam się na siłach, żeby wziąć udział w takim castingu. Kiedy znajomi zaczęli mi podsuwać

ten pomysł, to podświadomie stwierdziłam, że nie czuję już stresu, tylko adrenalinę. Doszłam do wniosku, że mogę pokazać to, co wypracowałam. Fajnie, że mnie namówili. Jak wygląda telewizyjna scena? To zupełnie inny świat, wbrew pozorom bardzo przyjazny. I nawet powiem, że chyba było mi łatwiej śpiewać w telewizji niż na innych konkursach czy koncertach. Ekipa produkcyjna tworzy klimat rodzinnej atmosfery. Trema naszła mnie dopiero 3 minuty przed live’m, kiedy siedzieliśmy już na pufach i obsługa poinformowała, że za chwilę wchodzimy na antenę. To była mobilizująca trema. Atmosfera na planie sprzyja temu, żeby był mniejszy stres. Jak jest po wygranej? Gdyby program nie był nagrywany, miałabym jedną wielką czarną dziurę. Emocje wracają wraz z odtwarzaniem nagrań. Wraz z dostaniem tego ogromnego biletu wystartowała machina. Gratulacje i pierwsze rozmowy – tego zupełnie się nie pamięta. Później brak snu i emocje. Kolejnego dnia zostałam zaproszona do programu „Pytanie na śniadanie”, trzeba było iść dalej. Była to na pewno wielka radość i spełnienie. Czuję ogromną satysfakcję i myślę, że wygrana to nie jest coś, co mi lekko przyszło. Włożyłam w to dużo pracy i chciałam być doceniona. Każdy tego potrzebuje. Jak wygląda twój powrót do codzienności? Poczułam uspokojenie, ale i pierwszy szok. Wsiadasz do samochodu i wracasz do domu. Świat robi się zupełnie zwyczajny. Oprócz wiadomości i gratulacji, kiedy odkładasz telefon to nagle wszystko gaśnie i cichnie. Teraz czeka mnie ciężka praca. Przygotowuję się do występu na Debiutach w Opolu. Jest to bardzo prestiżowy konkurs i na chwilę obecną to mój główny cel. Znowu zaczęłam pracować na sukces. Chcę iść w kierunku swojej muzyki. Rozmawiał Szymon Piotr Rewers

Izabela Zalewska

Gwiazdor w Chlebowie

Tradycyjnie w Święto Trzech Króli odbyło się spotkanie połączone z balem przebierańców dla dzieci.

Dzieci i opiekunowie przywitały gwiazdora śpiewem kolęd. Co odważniejsze dzieci przy odbiorze paczek ze słodyczami śpiewały piosenki i mówiły wierszyki. Po prezentach dzieci zaprosiły gwiazdora do wspólnej zabawy, a następnie chętnie pozowały do zdjęć. Wspólne spędzono czas w radosnej i świątecznej atmosferze. Spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Chlebowianki” przy wsparciu Rady Sołeckiej i sołtysa. Jan Cicharski

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.), Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 stycznia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż: Lp. Położenie

1.

3.

Ozn. księgi wieczystej

Tarnowa KN1S/00026642/8

Pyzdry

KN1S49201/2

Pow. Oznaczenie działki działki w ha

Przeznaczenie nieruchomości

Forma Wartość sprzedaży nieruchomości nieruchomości w zł

2052/1

0,2740

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnowa– tereny rolnicze oznaczone symbolem R

W drodze przetargu

346, 347

W planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry stanowi teren 0,6677 zabudowy produkcyjnej i usługowej – P/U, teren drogi wewnętrznej – KDW, teren zieleni izolacyjnej - ZI

W drodze przetargu

13 700,00*

152 970,00

Podstawa sprzedaży Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 2052/1, położonej w obrębie Tarnowa. Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 346, położonej w obrębie Pyzdry. Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 347, położonej w obrębie Pyzdry.

Uwagi

Grunt objęty umową dzierżawy

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje prawo do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Po upływie powyższego terminu zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony * zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 (ustawa o podatku od towarów i usług - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Uwaga, strażacy ochotnicy! Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą OSP do Konkursu FLORIANY! Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami. 12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeń-

stwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności. Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżo-

wych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody. Możecie wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie. Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www. floriany.pl ZOSP RP

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Wydział Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji, Kultury i Sportu tel. 61 640 44 95 Referat Spraw Społecznych i Zdrowia tel. 61 640 45 34

Nekla na Lidze Mistrzów

Wydział Edukacji tel. 61 640 44 71

17 grudnia odbył się wyjazd kibiców, sympatyków, zawodników piłki siatkowej z gminy Nekla i miejscowości granicznych na mecz Ligii Mistrzów organizowanej przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV): VERVA Warszawa Orlen Paliwa – Sir Safety Perugia. fot. arch. projektu

W wyjeździe wzięło udział 40 osób, które po prawie 4 godzinach jazdy i 10 minutach stania w kolejce mogły wejść do warszawskiego Torwaru i zacząć kibicować swojej ulubionej drużynie lub danemu zawodnikowi. Pierwszy set bez zaskoczeń należał do drużyny z Włoch, która wygrała z dużą przewagą 17:25. Drugi set zakończył się wynikiem 25:23 dla Warszawy, która od początku seta pokazywała, że chce zwyciężyć. Trzeci set rozpoczął się w miarę równą grą, wymianą bardzo dobrych ataków, bloków, asów serwisowych, jednak Perugia go nie oddała i zwyciężyła 21:25. Czwarty set dawał nadzieję na tie-break’a, ponieważ już na początku Warszawa dwukrotnie wygrywała 4 punktami i nie dawała możliwości zbliżyć się do ich wyniku zawodnikom Perugii. Potem jednak kolejny koncert rozpoczął Leon, który praktycznie sam odrobił straty

Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 61 640 44 82 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Wydział Nieruchomości tel. 61 640 44 13 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 36 Referat Kadr tel. 61 640 44 90

Ekipa z powiatu przed Torwarem

i dał przewagę ekipie z Italii. Końcówka przyprawiała o zawał serca. Po jego wspaniałym ataku z prawego skrzydła było 21:19. Po autowym serwisie Jana Króla Perugia miała dwie piłki meczowe (22:24). Obie

fot. arch. projektu Sportowcy zapewnili mnóstwo emocji

15

Sport

10 stycznia 2020

udało się obronić, ale przy trzeciej, którą wywalczył Leon, zablokowany został Kwolek (24:26). Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Wilfredo Leóna. Reprezentant Polski zdobył 25 punktów przy aż 65-procentowej skuteczności w ataku. Po meczu wszyscy zostaliśmy, żeby przybić piątki zawodnikom, zrobić sobie zdjęcia. Pięknym momentem było spotkanie z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski a obecnie trenerem Vervy – Andreą Anastasim, który zainteresował się flagą Nekli i dopytywał, gdzie leży nasze miasto (nawiązaliśmy do 1-ligowego klubu siatkarskiego Krispol). Przeprowadziliśmy z nim krótką rozmowę, zrobiliśmy sobie zdjęcia. Później była okazja zrobić sobie również zdjęcie z Vitalem Heynenem, który cieszył się z wygranego meczu. Około godziny 23 wyszliśmy przed warszawski Torwar, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i szczęśliwie wróciliśmy do domów. Jan Przybylski

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Leśna 10, tel. 61 102 13 90 Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1 tel. 509 642 802 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

tel. do redakcji: 61 640 44 31, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Klara Skrzypczyk Redakcja: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Szymon Piotr Rewers

Nakład: 7 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa


Profile for Starostwo Powiatowe we Wrześni

Przegląd Powiatowy nr 305, styczeń 2020  

Przegląd Powiatowy nr 305, styczeń 2020  

Profile for stwrz
Advertisement