Page 1

jaargang 2011-2012 | nummer 2 | februari 2012

TOPSPORTERS 3 studenten vertellen

STUDENTENDOPEN Hoe gaat het er ĂŠcht aan toe?

Welk onderzoek gebeurt er? Aandacht voor de fietsers TEDxUHasselt Google Docs nader bekeken


4 10

AANDACHT VOOR DE FIETSERS

12

TEDxUHASSELT

17

BOEKHANDEL

BLIK OP 2012

19

COLUMN: VADERTJE TIJD

23

SPORTAANBOD

11

18

20

TOPSPORTSTUDENTEN

ONDERZOEK@UHASSELT

WORKSHOP: GOOGLE DOCS

26

VERENIGINGEN EN HUN DOOP

32

GEEF BLOED WANT ELKE DRUPPEL TELT

34

DE VALVEN

38

KOKEN OP KOT: HANDIGE TIPS

Eindredactie & vormgeving

Verantwoordelijke uitgever

StuRa Magazine is het infoblad van de

Niels Welkenhuyzen

Niels Peetermans, voorzitter StuRa UHasselt

Studentenraad van de Universiteit Hasselt.

Redactie

Interesse om mee te werken?

Wesley Cielen, Leen Kesters, Niels Panis, Julie

Heb je interesse om mee te werken aan de vol-

Strauven, Bob van der Vleuten, Wouter Vanoppré

gende magazines (artikels schrijven, interviews

Het verschijnt minimum viermaal per jaar en is

StuRa Magazine wordt gedrukt door MediaWorQs.

2 | STURAmagazine

gratis voor alle geïnteresseerden. In samenwerking met Universiteit Hasselt.

doen, foto’s maken, ...), neem dan contact met

De vorige StuRa Magazines zijn online

ons op via niels.welkenhuyzen@uhasselt.be.

beschikbaar op www.sturauhasselt.be/magazine.


VOORWOORD Beste student, beste lezer,

Eerst en vooral wil ik je nog graag een gelukkig 2012 toe wensen. Met de eerste examens - voor de meesten van jullie toch - achter de rug, willen we je alvast voorzien met een magazine vol ontspanning en nuttige informatie. In dit magazine hebben we vooral aandacht voor de verschillende aspecten van de student: de schacht, de sporter, de fietser, de klant van de campusboekhandel, de onderzoeker, de ondernemer, ... Nog nooit hebben we zo veel interviews met studenten gehad, drie studenten met een topsportstatuut nemen als eerste het woord. Zij vertellen over hun sport en de manier waarop zij hun vele trainingen kunnen combineren met het onderwijs aan de universiteit. Ook pas gedoopte schachten komen aan bod en blikken terug op hun doop bij een vereniging. Over de dopen zijn er veel geruchten, maar hoe gaat het er nu echt aan toe? Ten slotte hadden we tevens een gesprek met de organisatoren van TEDxUHasselt, een event om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Maar ook onze gebruikelijke rubrieken maken een terugkeer: een workshop waarin we de functionaliteiten van Google Docs bekijken, twee pagina’s met handige kooktips voor de kotstudenten en natuurlijk informatie over de initiatieven van StuRa. Verder introduceren we ook wat nieuws, onze valven: enkele pagina’s vol met interessante korte weetjes en informatie. Je zal er ongetwijfeld nieuwe dingen ontdekken. Een magazine propvol schitterende inhoud dus. Veel leesplezier!

Bob van der Vleuten Communicatieverantwoordelijke StuRa 2011 - 2012

STURAmagazine | 3


Op de UHasselt zijn er een aantal studenten die een topsportstatuut hebben, dit om de combinatie van topsport en studie te vergemakkelijken. Deze studenten kunnen van extra voordelen genieten, zoals onder andere het verplaatsen van examens, wisselen van groepen voor practica of werkzittingen en groepsopdrachten individueel maken. Daarnaast kunnen zij ook extra individuele lessen vragen aan de professoren. StuRa Magazine sprak met drie van deze studenten.

TOPSPORT STUDENTEN 4 | STURAmagazine


HANDBAL

BEN LUYTEN

Hoe combineer je je sport met je studies? “De afgelopen twee jaren is dat allemaal geen probleem geweest; de studies (3de bachelor Handelsingenieur, nvdr.) zijn tot nu toe vlot verlopen en ik was altijd door op mijn examens. Dit jaar zijn ze in Tongeren

Welke sport beoefen je? “Ik speel handbal op de rechtsachter positie. Dit houdt dus eigenlijk in dat ik aan de zijkant van het veld sta om vanuit de korte hoek te kunnen scoren. Bij handbal is het wel zo dat iedere speler zowel aanvalt als verdedigt; je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met basket, niet zoals bij voetbal waar een paar man verdedigen en anderen weer aanvallen.” Hoe ben je hiermee begonnen?

dan begonnen met twee ochtenden per week ook trainingen te organiseren, hetgeen het natuurlijk extra druk maakt; voordien was het alleen maar ’s avonds. Ik ben wel van de idee dat, zolang ik altijd door ben op mijn examens, die trainingen voorrang krijgen. De lessen zijn daarbij over het algemeen niet verplicht, maar ik probeer er toch bij zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Als er dan eens dingen zijn die ik niet zo goed begrijp omdat ik niet aanwezig kon zijn, dan vraag ik dat gewoon aan mensen van mijn jaar. Eigenlijk gebruik ik dat topsportstatuut niet zo dikwijls,

“Vroeger, toen ik een jaar of zes was, heb ik veel sporten uitgepro-

alleen dan om eventueel lessen te kunnen missen. Maar laten we eer-

beerd, want mijn ouders wilden eigenlijk dat ik een sport deed. Het

lijk zijn, er zijn genoeg studenten zonder zo’n statuut die ook niet naar

maakte niet echt uit wat ik deed als ik maar iets deed qua sport. Zo

de lessen komen.”

heb ik bijvoorbeeld ook even atletiek gedaan, karate en tennis. Mijn ouders kenden toevallig de trainer van een plaatselijke handbalploeg en zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Mijn niveau was goed en ik amuseerde mij met die sport en zo ben ik dat ook blijven doen.” Harde sport, veel blessures? “Toen ik nog op de topsportschool zat had ik daar inderdaad wel wat

Moet je veel investeren in je sport en kan je deze ook terugwinnen? “Bij handbal vallen de kosten nogal mee. Mijn ouders hebben dan wel het inschrijvingsgeld van de topsportschool met het internaat erbij moeten betalen, maar voor de rest zijn er niet zo veel kosten aan verbonden. Het enige wat je echt moet kopen blijft eigenlijk beperkt tot de bal en schoenen. De uitrusting op zich wordt meestal gesponsord.

last van. Ik werd dikwijls geveld door overbelasting, maar de laatste jaren gaat het toch weer beter. Daar ben ik wel blij om, want zo heb ik

Wat de inkomsten betreft zit er in handbal niet zo veel geld zit. België

vorig seizoen bijvoorbeeld geen enkele wedstrijd gemist.

heeft niet echt zo’n handbaltraditie - er is geen echte professionele competitie in tegenstelling tot Duitsland of Frankrijk -, er zijn ook wei-

Natuurlijk moet je jezelf goed verzorgen en daar helpt fitness ook aan

nig echte hoog aangeschreven clubs. In Tongeren spelen nu wel twee

mee. Hoe sterker je spieren zijn, hoe beter je tegen dat contact kunt

professionele spelers, maar dat zijn ook de enige in België.”

en hoe minder de kans wordt op blessures.”

Hoe ben je geëvolueerd naar topsporter? “Als je bij de miniemen speelt, dan zijn er altijd mensen aanwezig op provinciale tornooien om je meer informatie te geven omtrent de topsportschool. Daar heb ik toen zo’n flyer gekregen en vervolgens is de interesse wat gegroeid. Ik heb daarna testen afgelegd en ik werd toegelaten. In het derde middelbaar ben ik dan begonnen aan de topsportschool van Hasselt wat in die tijd de enige school was die handbal in de aanbieding had. Dan groeit dat idee van topsporter natuurlijk ook en begin je in dat systeem mee te draaien. Vroeger speelde ik in de ploeg van Lebbeke, maar tegenwoordig speel ik in het handbalteam van Tongeren. Die ploeg speelt in eerste nationale en vorig jaar hebben we de beker van België gewonnen. Daarnaast spelen we ook op Europees niveau. Zo zijn we onlangs nog naar Servië geweest, waar we helaas uitgeschakeld werden.”

België heeft niet echt zo’n handbaltraditie.

Zullen we nog veel van je horen? “Handbal is niet zo’n bekende sport, dus zelfs al mocht ik in de toekomst in een bekende ploeg spelen, eventueel in het buitenland, dan nog zou het misschien maar beperkt blijven tot een klein artikeltje ergens rechtsonder in de krant. Wat dat betreft, maak ik me ook niet te veel illusies. En de kans dat ik dan zou kunnen doorgroeien naar een echte topclub is ook eerder klein. In België zijn er ook maar heel weinig mensen die dat tot nu toe gelukt is, dus we zullen wel zien. Mijn absolute prioriteit ligt nu bij het behalen van mijn diploma en daarna is het volgens mij wel allemaal het overwegen waard.”

STURAmagazine | 5


ATLETIEK

ERWIN LEYSEN

Moet je veel investeren in je sport en kan je deze ook terugwinnen? “Atletiek is natuurlijk één van de sporten waar je het minste geld in moet steken. Als je een paar goede loopschoenen hebt, ben je over het algemeen al uitgerust voor een training. Maar daarbij komt ook

Welke sport beoefen je? “Ik doe nu atletiek en dan meerbepaald afstandsloop. Vroeger heb ik ook nog andere sporten gedaan zoals turnen, voetbal en golf, maar deze sporten hadden niet die klik zoals bij het lopen. “ Hoe ben je hiermee begonnen?

nog eens het voordeel dat ik een kledijsponsor heb, waardoor die kosten ook wegvallen. Daarnaast kunnen ook nog eventuele doktersbezoeken of medische testen bij komen, maar die worden dan weer betaald door de atletiekfederatie. En daarbovenop krijg ik ook nog een budget van de stad Antwerpen, maar dat komt eerder omdat ik daar ben aangesloten bij een club.

“Mijn papa heeft ook altijd gelopen en is daarom ook mijn trainer ge-

Wat geld verdienen betreft, is het natuurlijk wel pakken minder dan

worden. De eerste cross die ik heb meegedaan, heb ik direct gewon-

bijvoorbeeld een toptennisser. Hetgeen bijvoorbeeld Roger Federer

nen en daarom ben ik ook blijven trainen. Dat winnen en het gevoel

verdient wordt geschat op ongeveer $32 miljoen per jaar, terwijl de

hebben dat je toch redelijk goed bent werkt zeer motiverend en zorg-

beste atleet maar een $10 miljoen verdient. Daarom, in België zijn er

de ervoor dat ik die boost kreeg om ermee door te gaan.“

nog nooit atleten geweest die er rijk van geworden zijn. Hierdoor heb ik ook besloten om verder te blijven studeren, want anders, als je een

Hoe ben je geëvolueerd naar topsporter?

blessure krijgt, dan houdt het op hé.”

“Na die allereerste zege ben ik aan een tweede seizoen begonnen, waar ik heb meegedaan aan het Belgisch kampioenschap. Daar ben ik

Kan je goed omgaan met nederlagen of minder goede periodes?

als tweede geëindigd, waarop ik een uitnodiging heb gekregen van

“Vroeger had ik het altijd moeilijk met mindere prestaties, maar dat

een topsportschool hier in Hasselt waar ik op in ben gegaan. Je kunt

kwam dan ook omdat ik buiten mijn sport niet zo veel om handen

daar ook enkel naartoe als je daarvoor uitgenodigd wordt; je wordt

had. Maar tegenwoordig kan ik dat allemaal ook wat makkelijker re-

eigenlijk geselecteerd. Daar leren ze je dan bijvoorbeeld ook om te

lativeren; daarbij helpen ook de studies en mijn vriendin. Ik ben toch

leven als een topsporter, hoe o.a. omgaan met voeding, hoe je je li-

van de mening dat sport nog altijd maar sport is en dat het daarom

chaam moet verzorgen (met krachttraining), …”

ook minder belangrijk is.”

Hoe combineer je je sport met je studies?

Lijdt je sociale leven onder deze situatie, of juist niet?

“Eerst en vooral probeer ik toch zeker in elke les aanwezig te zijn, iets

“Op zich valt dit toch wel goed mee. Ik ben nu niet de persoon die

wat veel mensen al niet doen. Maar buiten de lessen om doe ik niet

veel naar fuiven gaat ofzo, maar ik zit dan dikwijls bij mijn vriendin en

zo veel. Ik bereid ze niet voor en maak de zelfstudieopdrachten niet.

voor de rest heb ik wat vrienden, maar het is niet zo dat ik iedereen

Deze tijd kan ik dan gebruiken om in mijn trainingen te steken.

van mijn faculteit ken. Het is ook pas sinds kort dat veel mensen van mijn richting weten dat ik atletiek doe; daarvoor wisten dat maar een

Aangezien ik dus geen opdrachten maak, heb ik ook geen oplossin-

paar man.”

gen. Tijdens de blokperiode studeer ik dan gewoon uit mijn boeken

en dat is altijd al redelijk goed gegaan. Dat komt natuurlijk ook omdat je nog veel weet van de lessen omdat we met zo’n blokkensysteem werken (3de bachelor Biomedische Wetenschappen, nvdr.). Als topsporter heb ik ook een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld extra lessen. Een tijdje geleden had ik een stage in Portugal ter voorbereiding van het EK, waardoor ik veel lessen heb gemist. Ik krijg dan de kans om deze lessen individueel in te halen. De prof gaat dan wel niet zijn hele les opnieuw doen, maar ik kan er altijd terecht bij vragen voor extra uitleg. Maar het aantal lessen dat ik mis valt over het hele academiejaar gezien nogal mee. Dus globaal moet ik niet zo dikwijls gebruik maken van de aangeboden faciliteiten.”

6 | STURAmagazine

Voorlopig mik ik op de Olympische Spelen van 2016.

Zullen we nog veel van je horen? “Voorlopig mik ik op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. In het verleden heb ik ook al mooie prestaties behaald zoals de 13de plaats op het EK en WK bij de junioren. Verder heb ik ook al 5 keer het Belgisch kampioenschap gewonnen en ben ik ook al 3 keer Vlaams kampioen geweest.”


STURAmagazine | 7


8 | STURAmagazine


JUDO

LAURA NATOLI

Vechtsport voor meisjes, dat hoor je toch niet zo vaak? “Ja, die reacties heb ik al dikwijls gekregen hoor. Natuurlijk is het een feit dat veel minder meisjes aan judo doen dan jongens, maar in bepaalde landen begint dat toch fel op te komen dat ook veel meisjes

Welke sport beoefen je? “Ik beoefen judo, een sport die in grote mate overeenkomt met bijvoorbeeld karate of Jiujitsu, maar dan zonder stampen of slaan. Het komt hem eerder aan op de techniek. Je moet bijvoorbeeld weten hoe iemand te gooien, te klemmen of in een houdgreep te nemen. Naargelang je worp krijg je dan ook punten. Als je iemand op zijn zij weet te werpen krijg je 5 punten, als je iemand kunt gooien, wanneer hij net niet op zijn rug valt, dan krijg je 7 punten en als je iemand op zijn rug weet te krijgen, dan heet dat een Ippon en dan win je de wedstrijd. “ Hoe ben je hiermee begonnen? “Ik weet nog dat mijn zus dat vroeger altijd deed. Ik ging dan dikwijls mee naar een training om te kijken en dan stond ik altijd te wenen om ook mee te mogen doen (lacht). Ik was toen nog maar vijf jaar, maar uiteindelijk mocht ik dan toch judo doen. Naast het judo heb ik ook nog getennist, aan ballet gedaan, in het zangkoor meegezongen en nog veel andere dingen. Maar uiteindelijk is judo dan hetgeen ik het beste kan en het liefste doe.” Hoe ben je geëvolueerd naar topsporter?

beginnen te judoën. Het is in principe een sport die iedereen kan doen, of je nu een jongen bent of een meisje. Je moet natuurlijk tegen een stootje kunnen, maar een harde tante moet je er niet echt voor zijn hoor. (lacht)“ Hoe combineer je je sport met je studies? “Ik heb iedere dag training, dus dat is wel redelijk veel, maar ik heb dan wel het geluk dat die altijd ’s avonds plaatsvinden. Ik heb dan nog de hele dag de tijd om mijn werk voor de unief te doen en aangezien ik ook slechts 2 uurtjes per dag les heb, valt dat redelijk makkelijk te combineren (1ste bachelor Rechten, nvdr.). Hierdoor kan ik bijvoorbeeld altijd naar de lessen komen. Ook van het voordeel om de examens eventueel uit te stellen heb ik nog nooit gebruik moeten maken. Het komt er eigenlijk op neer dat ik van de voordelen die uit mijn topsportstatuut voortkomen nog nooit gebruik heb moeten maken.”

Veel moeite moet je er sowieso insteken. Als je er niks voor doet, kan je natuurlijk ook niks bereiken.

“Ik ben dus rond mijn 5 jaar begonnen met judoën en toen ik ongeveer 7 jaar was heb ik een paar wedstrijden meegedaan. Omdat die

Moet je veel investeren in je sport en kan je deze ook terugwinnen?

wedstrijden altijd goed gingen, ben ik vanaf mijn tweede middelbaar

“Veel moeite moet je er sowieso insteken. Als je er niks voor doet, kan

naar de topsportschool in Antwerpen gegaan. Ik heb dat 2 jaar ge-

je natuurlijk ook niks bereiken. Wat de financiële kant van het verhaal

daan en daarna ben ik weer naar een gewone school gegaan omwille

betreft is dat in de loop der jaren wel veranderd. Vroeger vielen de

van blessures. Ik was gekwetst aan mijn schouder, waaraan ik dan ben

kosten voor het judo best nog mee, maar tegenwoordig, zeker als

geopereerd. Ik heb toen een jaar uitgelegen door die blessure, maar

je Europese wedstrijden speelt, kunnen de kosten redelijk oplopen.

ik kon niet meer terug naar de topsportschool omdat ze me bij Bloso

Voor zulke tornooien moet je bijvoorbeeld een specifieke judo-uitrus-

verkeerd hebben verdedigd. “

ting hebben, met daarin dan nog eens een bepaalde chip enzovoorts. Een redelijke dure grap als je dat ieder jaar opnieuw moet kopen.

Harde sport, veel blauwe plekken/blessures? Als we dan kijken naar wat het opbrengt, dan moet je daar ook niet al

dus voor mij is het normaal dat ik hier en daar een blauwe plek heb,

te veel van verwachten. Als je wint krijg je een medaille en heel soms

maar voor anderen kan dat natuurlijk wel hard zijn.

ook nog een bos bloemen, maar meer moet je daar niet verwachten.”

Van blessures heb ik daarentegen wel al veel last gehad. Op mijn 14de

Kan je goed omgaan met nederlagen of minder goede periodes?

ben ik dan geopereerd aan mijn rechterschouder en een jaar later heb

“Eerst begin ik te wenen als het minder goed is gegaan, maar daarna

ik mijn andere schouder uit de kom gehad. Dan heb ik ook nog eens

moet ik mij gewoon herpakken en dan ga ik er weer voor. Je zou den-

iets aan mijn knie gehad en voor de rest zijn dat van die kleine dinge-

ken dat dat na een tijdje verandert, maar als ik er nu op terugblik, ben

tjes, zoals het verrekken van mijn ligamenten bijvoorbeeld.”

ik op dat vlak geen haar veranderd. “

STURAmagazine | 9

INTERVIEW: Wesley Cielen

“Goh, ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik ben met die sport opgegroeid,


SPORTAANBOD Misschien is topsport iets te veel voor jou, maar wil je wel graag regelmatig aan sport doen. Dan kan je zeker en vast gebruik maken van het sportaanbod van de UHasselt. Op deze pagina geven we je alvast een overzicht voor het 2de semester. Vast avondprogramma Er is een vast avondprogramma voorzien met sporten welke je vanaf 1 februari tot 31 mei gratis kan doen. Zo zijn er enerzijds een aantal bal-, zaal-, en teamsporten: badminton, frisbee, ijshockey, rugby, volleybal en tchoukbal. Anderzijds worden ook workouts, dans- en gevechtssporten aangeboden: stepaerobics, sh’bam, zumba, club dance, hip hop / freestyle, yoga, karate en kickboksen.

Lessen- en initiatiereeksen Er zijn ook een aantal betalende lessen- en initiatiereeksen voorzien, waarbij je begeleid wordt door een gediplomeerd lesgever. Volgende sporten kun je zo uitoefenen: muurklimmen, squash, yoga en start-torun (zowel 5 km als 10 km).

Losse activiteiten Enkele keren per jaar worden er ook een aantal losse activiteiten aangeboden, die vaak in het weekend of op een vrije dag plaatsvinden.

Zo kun je bijvoorbeeld mee gaan skiën of snowboarden in Landgraaf (06/03), meedoen aan mountainbike toertochten (10/03, 24/03, 21/04, 24/05) of de adventure day (28/04). Wil je ook graag eens zweefvliegen, dat kan op 24/05 en 26/05 in Kiewit. Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen afhankelijk van het weer.

Kortingen Als student krijg je de kans om aan zeer lage prijzen of gratis een aantal sporten uit te oefenen bij externe partners en dit elke dag van de week. Kortingen kun je krijgen je voor fitness, muurklimmen (Olympia), schaatsen (Schaverdijn), squashen (Fitlink), tennissen (Demerstrand) en zwemmen (zwembad Hasselt en Genk).

Hasselt Studenten Regatta De Hasselt Studenten Regatta (9 mei 2012) is een stevige roeiwedstrijd naar analogie van Oxford - Cambridge met achteraf plezier en ontspanning in het regattadorp. De deelnemende teams zijn zoals altijd UHasselt, PHL, Xios en KHLim.

Campusrun Op 10 mei 2012 wordt de derde Campusrun georganiseerd, waarbij in twee afstanden (3,4 km en 10 km) van de campus in Diepenbeek naar Kapermolenpark in Hasselt gejogd/gewandeld/gelopen wordt, al dan niet verkleed. Aan de aankomst is live muziek en animatie voorzien.

www.studentensportlimburg.be Alle informatie over de sportactiviteiten die je wil volgen, met de mogelijkheid om je in te schrijven, vind je terug op www.studentensportlimburg.be. Hier kan je tevens foto’s en filmpjes van de voorbije activiteiten bekijken. Registreer jezelf voor 1 november 2012 op deze site en maak kans op

Sportcoördinator Voor al je vragen kan je altijd terecht bij de sportcoördinator van de UHasselt, Katleen De Wit (katleen.dewit@uhasselt.be). Zij heeft haar bureau op de agora, langs het studentensecretariaat.

10 | STURAmagazine

TEKST: Niels Welkenhuyzen

één van de volgende prijzen: Polar sporthorloge, sporttas of volleybal.


AANDACHT VOOR DE FIETSERS De laatste tijd is er op de campus veel aandacht besteed aan de parkeerproblematiek; auto’s staan overal en zorgen voor heel wat problemen. Maar in die hele opwinding is een ander belangrijk probleem van de studenten zoekgeraakt: de fietsinfrastructuur! Vorig academiejaar heeft StuRa al een fietscampagne opgezet, en dit jaar gaan we nog een stapje verder; en het is nodig! Er ontbreken her en der fietspaden, er is vaak geen signalisatie voor fietsers, de kwaliteit van de VEDO-fietsen laat soms te wensen over en vooral, de fietsenstalling is verschrikkelijk verouderd en in slechte staat. Dit zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat studenten minder graag met de fiets komen en bijgevolg de auto nemen. We kunnen hier de Universiteit natuurlijk niet zomaar voor verantwoordelijk stellen, want het eeuwig uitgestelde Spartacusplan (onlangs nog neergesabeld door de Inspectie van Financiën) zorgt voor de vertraging van zowat alle plannen voor de campus die het beleid al enkele jaren maar al te graag wil uitvoeren. Maar StuRa vindt dat het tijd is om de dringende problemen aan te pakken en niet te blijven wachten op een project dat wellicht nog jarenlang vast zal zitten. Studenten van nu hebben geen baat bij een mooie fietsenstalling en veilige verkeersinfrastructuur over 10 jaar; we hebben het nu nodig!

fietsenstalling weg te halen. Zo willen we wat meer ademruimte creëren in de overvolle fietsenstalling. Ligt een fiets van jou er ondertussen al enkele maanden te roesten, dan zou het ook fijn zijn als je die zelf al zou willen opruimen. • Als tweede gaan we een gratis fietsgraveringsactie organiseren. Wanneer je tijdens deze actie met je eigen fiets naar de campus komt, zal een politieagent je fiets aannemen en je gegevens noteren. Tijdens je les wordt je fiets dan gegraveerd zodat je er geen tijd aan verliest. Wanneer je fiets dan eventueel later gestolen wordt, kan deze sneller terug naar jou worden gebracht. • In de tussentijd werkt StuRa ook samen met het Instituur voor Mobiliteit (IMOB) om de kwaliteit van de VEDO-fietsen te onderzoeken. We willen graag jouw mening over de huidige fietsen, en daarom zal je binnenkort weer een nieuwe enquête op onze site vinden. Deze enquête is bedoeld voor alle studenten, ook zij die momenteel geen VEDO-fiets huren. StuRa onderzoekt namelijk met de Universiteit verschillende alternatieven voor het huidige fietssysteem. En hoe meer studenten meewerken, hoe meer druk StuRa kan uitoefenen om jullie gewenste scenario’s door te drukken. • Ten slotte werken we ook samen met de UHasselt om – ondanks het Spartacusplan – een nieuwe fietsenstalling te laten bouwen. Deze inspanningen zullen niet meteen zichtbaar zijn, maar ze

punten van het fietsprogramma van StuRa dit academiejaar. Daar-

zijn wel onderweg.

naast zijn er een aantal acties op komst om ieders fietservaring te verbeteren en het leven aangenamer te maken. • Als eerste wil StuRa in samenwerking met Politie HaZoDi een actie op touw zetten om de oude, ongebruikte fietsen uit de

Als je nog vragen, opmerkingen, ideeën of tips hebt voor ons, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Je mag altijd eens binnenspringen in ons lokaal (J12) of een mailtje sturen naar stura@uhasselt.be en dan proberen wij jou verder te helpen. We houden je op de hoogte!

STURAmagazine | 11

TEKST & FOTO: Liessa Illiaens

De fietsenstalling en de VEDO-fietsen zijn de belangrijkste aandachts-


Op 7 november 2011 vond voor de eerste keer op onze universiteit TEDxUHasselt plaats, een uniek evenement waarbij zes sprekers hun boeiende ideeën kwamen verkondigen voor een publiek dat er op uit was geïnspireerd te worden. Studenten met eenzelfde mindset samenbrengen om zo ideeën en ervaringen uit te wisselen, daar draait het om.

die reeds 25 jaar conferenties organiseert waarbij top-notch sprekers aan het woord worden gelaten over hun ideeën en passies om deze met zo veel mogelijk personen te delen. De kans is groot dat je al wel eens een TED-talk bekeken hebt op www.ted.com of op televisie in het programma TED@Canvas. Dit brengt ons bij de ‘x’ in de naam, want in het logo van TEDxUHasselt staat te lezen ‘x = independently organised TED event’ wat zoveel wilt zeggen als: het evenement wordt onafhankelijk van TED georganiseerd, enkel de naam en het concept

Wat is TEDxUHasselt? Eerst wat duiding bij de naam TEDxUHasselt, want het is namelijk geen toevallige samenstelling van letters. ‘TED’ staat voor Technology, Entertainment en Design en verwijst naar de globale TED-organisatie

worden uitgeleend aan de organisatie samen met een aantal richtlijnen. In dit geval gaat het om een onafhankelijk evenement dat werd opgezet door drie studenten van onze universiteit. Dit jaar draaiden de zogenaamde talks rond het thema ‘the technology revolution’ of hoe innovatie en technologie een impact hebben op ons leven. Om dat thema nog te versterken werden er ook enkele extra’s voorzien zoals een 360 graden video livestream en technology showcases door verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Sprekers die interessante, boeiende of gewoonweg schitterende ideeën hebben krijgen tot maximaal 18 minuten de tijd om deze uit de doeken te doen voor een select publiek ter plaatse.

12 | STURAmagazine


Op de eerste editie van TEDxUHasselt kwamen zes sprekers aan

Door studenten Wat TEDxUHasselt echt uniek maakt is het feit dat het de eerste TEDx in België is die enkel en alleen door studenten wordt georganiseerd

bod met stuk voor stuk boeiende uiteenzettingen.

Tom Demeyer

en daar is een goede reden voor. Het team - Rutger Bevers, Niels Pee-

Als ex-voorzitter van VVS en huidig werknemer bij VOKA is

termans en Bob van der Vleuten - bestaat uit stuk voor stuk studenten

Tom Demeyer zeer begaan met de manier waarop er omge-

die openstaan voor andere bezigheden dan enkel studeren aan de

gaan wordt met generatie Y - dat zijn wij, de huidige gene-

universiteit. Ze willen met dit project aan andere studenten tonen dat

ratie studenten - vooral wat betreft onderwijs, sociale media

je vette dingen kan realiseren tijdens je studies. Bovendien wil TEDxU-

en maatschappelijke aspecten.

Hasselt studenten met eenzelfde mindset bij elkaar brengen om zo ideeën en ervaringen met elkaar uit te wisselen en een hechte community van TED-enthusiasts te creëren. Zo willen ze andere studenten inspireren om zelf initiatief te nemen en te ondernemen. Dit is een project door studenten maar ook zeker voor studenten en wordt bijgevolg ten volle gesteund door de UHasselt.

Koen Delvaux Wie reeds een tijdje bekend is met Mobile Vikings kent misschien ook wel Koen Delvaux, één van de stichters van het project. Inmiddels houdt Koen zich met andere innovatieve projecten bezig. Op TEDxUhasselt kwam hij vertellen over het concept van de ‘liquid organisation’.

Herbeleef het Als je nu denkt: “dat ik dat gemist heb!”. Geen paniek want je kan alle talks in hoge kwaliteit herbekijken op de website van TEDxUHasselt. Daarnaast werden er tijdens de talks tekeningen gemaakt door visual thinker Harry van der Velde, die ook te bekijken zijn op de TEDxUHasselt-website en welke beknopt weergeven waar elke spreker zijn of haar talk over ging.

De toekomst Omdat TEDxUHasselt 2011 een succes was, is besloten om verder te gaan met het project en het verder uit te breiden. In het najaar van 2012 zal het volgende grote evenement plaatsvinden. Hoewel de datum nog niet vast ligt, kan het TEDxUHasselt team wel meedelen dat er niet langer een limiet van 100 aanwezigen zal zijn. Goed nieuws dus voor de ongelukkigen die dit jaar de show niet konden bijwonen!

Ann-Pascale Bijnens De samenwerking tussen universiteiten en bedrijven kan misschien niet als een boeiend onderwerp overkomen maar Ann-Pascale wist in haar short-talk verschillende concepten uit te leggen op een unieke manier, met analoge voorbeelden uit de natuur.

Clo Willaerts Als expert in sociale media en adviseur aan menig bedrijf weet Clo Willaerts zeer goed wat ‘living in public’ betekent. Clo gaf een talk waarin ze duidelijk maakte welke goede en minder goede gevolgen het gebruik van sociale media en het internet kan hebben op ons leven en hoe we er het best mee omgaan.

Maar voor het zover is zullen er ook enkele ‘community events’ georganiseerd worden. De organisatie wil een hechte groep van studenten en TED- enthusiasts bijeen brengen om elkaar te inspireren en ideeën uit te wisselen of te netwerken. Meer informatie over de verschillende events zullen bekend gemaakt worden via de blog en nieuwsbrief van TEDxUHasselt.

Yeri Tiete en Pieter Colpaert Yeri en Pieter hebben een passie voor openbaar vervoer en het vlot toegankelijk maken van informatie. Ze zijn de bezielers van het iRail-project en zijn de Belgische frontmannen in de strijd voor open data. Op TEDxUHasselt gaven zij hun visie over de toekomst van openbaar vervoer.

Blijf op de hoogte Als je interesse is opgewekt dan wil je waarschijnlijk ook op de hoogte blijven. Dat kan op verschillende manieren: schrijf in op de nieuwsbrief op www.tedxuhasselt.be, volg ons op Facebook of Twitter. Aarzel ook zeker niet ons te contacteren met ideeën of suggesties! Ideeën zijn er om verspreid te worden!

Jan Borchers Als expert in usability zijnde, vertelde Jan Borchers over de negen geboden van gebruiksvriendelijkheid. Borchers is professor in Aken en was dit ook reeds aan Stanford University. Met zijn eigen humoristische stijl wist hij het publiek volledig mee te slepen in zijn onderwerp.

STURAmagazine | 13


14 | STURAmagazine


Via de 360 graden video livestream kon iedereen thuis tijdens de talks de volledige agora bekijken en zelf het camerapunt bepalen. Deze cameraopstelling werd ontwikkeld door het onderzoeksteam van professor Bekaert van het EDM (Expertisecentrum voor Digitale Media, UHasselt) en was afgelopen zomer tijdens de talkshow Villa Vanthilt tevens door de webkijkers te bedienen.

TEKST: Rutger Bevers & Bob van der Vleuten | FOTO’S: Tom Cuypers & Marc Withofs

STURAmagazine | 15


MAAK JE EIGEN UHASSELTMOVIE &

WIN FANTASTISCHE PRIJZEN!

Get d e t r a st

Onze universiteit wil graag aan de buitenwereld tonen hoe het leven van een student er uitziet. Daarom is er nu op onze facebookpagina een applicatie waarmee je op een heel eenvoudige manier “jouw leven” aan onze universiteit kan “verfilmen”. Surf naar de fanpagina “Universiteit Hasselt”, “like”deze pagina en in 5 minuutjes maak je je eigen movie: een makkie. Win een iPhone, een iPad, Kinepolis-tickets of één van de nieuwe UHasselt t-shirts. Wekelijks geven we deze prijzen weg voor de populairste filmpjes. De wedstrijd loopt tot 6 maart 2012. We houden jullie via verschillende kanalen op de hoogte! De wedstrijd is een onderdeel van de UHasselt-campagne 2012 en de promotie van onze infodagen.

16 | STURAmagazine


BOEKHANDEL Vorig jaar heeft StuRa de studenten bevraagd naar hun algemene perceptie omtrent de nieuwe campusboekhandel Xod. Enkele kinderziektes werden blootgelegd, opmerkingen werden gegeven en de suggesties vanuit StuRa werden uiteindelijk overhandigd. Nu het academiejaar alweer een flinke start heeft genomen, werd het hoog tijd om ons politieuniform opnieuw boven te halen door middel van een nieuwe enquête.

ten negatief beantwoord. Dit hulpmiddel zou toch wel bij iedereen gekend moeten zijn aangezien het je zowel tijd als verloren geld kan besparen. Denk er de volgende keer dus aan als je weer lesmateriaal moet aankopen. Als laatste willen we je nog meegeven dat de eventuele verkoop van postzegels, lijnkaarten, gsm-herlaadkaarten en UHasselt merchandising vrij goed ontvangen werd. En aangezien dit een vraag was vanuit de campusboekhandel zelf, zal je het reeds nu of hoogstwaarschijnlijk

Is er wel degelijk rekening gehouden met het woord van de student? Mer-

binnenkort kunnen terugvinden.

ken de studenten enige verbetering? Zijn de Universiteit en Xod erin geslaagd de scherpe kantjes weg te werken?

Een gedetailleerd analyse kan je natuurlijk ook terugvinden op onze website sturauhasselt.be/student/campusboekhandel.

Vorig academiejaar bleek dat de aanwezigheid van cursussen en handboeken bij aanvang van een onderwijsperiode te wensen overliet. Wanneer we naar de resultaten van dit jaar kijken, valt een positieve trend op te merken: het aantal studenten zonder lesmateriaal bij aanvang werd teruggeschroefd máár is volgens de Studentenraad nog steeds te hoog. De redenen zijn divers, maar als oplossing zag shop z’n boeken reeds te reserveren. Dit was een voorstel van Xod zelf en het achterliggende idee kan natuurlijk alleen maar toegejuicht worden. Het is nu aan de Universiteit en de boekhandel om eensgezind dit voorstel of enige alternatieven te evalueren. De aanwezigheid van al het lesmateriaal is één zaak, maar weten wat nu precies voor jou bestemd is, bleek tot onze grote verbazing een totaal andere zaak te zijn. De vraag ‘Wist je van de afdrukbare boekenlijst op je studentendossier?’ werd immers door een derde van de studen-

• Een aantal kinderziektes van vorig academiejaar zijn reeds succesvol verholpen. • De studenten zijn positief over de vriendelijke en efficiënte service van het personeel. • Er is een verbetering zichtbaar in de aanwezigheid van cursussen en internationale handboeken t.o.v. vorig jaar, maar dit punt verdient nog steeds voldoende aandacht. • StuRa en de studenten staan positief tegenover het voorstel om op voorhand via een webwinkel cursussen en handboeken te bestellen. • De openingsuren dienen flexibeler te zijn voor de studenten.

STURAmagazine | 17

TEKST: Martijn Dreesen | FOTO: Marc Withofs

een overgroot deel van de studenten het wel zitten om via een web-

SAMENGEVAT


BLIK OP 2012

Het jaar is alweer een tijdje bezig, maar toch willen we nog graag de belangrijkste delen uit de nieuwjaarstoespraak van onze rector aanhalen. Hierin blikte Luc De Schepper - naar jaarlijkse gewoonte - terug op het afgelopen jaar en lichtte hij de plannen voor 2012 toe. De nieuwe masteropleiding van de faculteit Rechten was ĂŠĂŠn van de belangrijkste verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Vanaf nu is de volledige rechtenopleiding eindelijk een feit en is het bijgevolg ook een stap vooruit in de groei van onze universiteit. Echter erkende de rector wel dat de opkomst voor de master nog redelijk laag was, doch, dat in de toekomst onze opleiding van heinde en verre mensen zou kunnen lokken. Daartegenover staat ook nog als een paal boven water dat de bacheloropleiding een grandioos succes is, met opnieuw een groeiend aantal studenten voor het eerste jaar. Verder werd er ook niks dan lof verkondigd over de faculteit Wetenschappen, die steeds blijft toenemen qua studentenpopulatie. Deze

18 | STURAmagazine


faculteit speelt tevens een leidende onderzoeksrol binnen de universiteit. Zo heeft ze het afgelopen jaar op het World Creativity Forum een aantal vernieuwingen gedemonstreerd die een grote indruk hebben nagelaten op het aanwezige publiek. Ook vond de rector dat het onderzoek wat betreft mobiliteit en verkeerskunde op internationaal

COLUMN

topniveau blijft staan.

VADERTJE TIJD

In september zijn de lifelong employability skills reeds van start gegaan in het eerste bachelorjaar. Deze zullen nog verder uitgebreid worden naar de andere, hogere jaren zodat alle studenten hiermee in aanraking komen. Hieraan wordt reeds druk gewerkt door de vice-rector onderwijs en de faculteiten.

Het is nacht en hij zat in de zetel bij het raam. Nachten zijn

Verder werd er natuurlijk ook al gekeken naar de dingen die onze uni-

stil en het was mij goed dat lege uren gevuld werden. Ik keek

versiteit in de toekomst te wachten staat. Zo zal de UHasselt zich de scholen (zoals kinesitherapie, architectuur en industrieel ingenieur) te integreren in onze universiteit, waardoor de studentenpopulatie meteen van 3500 naar meer dan 4700 personen zal stijgen. Daarbij gaat er nog een tweede belangrijke verandering plaatsvinden in 2012, meer bepaald de volledige oplevering van de nieuwe stadscampus in het centrum van Hasselt. Niet alleen de rechtenstudenten zullen er vanaf volgend academiejaar hun intrek vinden, maar ook alle centrale diensten van de universiteit (rectoraat).

naar buiten, waar de winter zijn zielige entree maakte met TEKST: Wesley Cielen | FOTO: Marc Withofs

komende jaren klaarmaken om bepaalde opleidingen van de hoge-

enkele luttele eerste vlokjes sneeuw die reeds smolten voor ze de grond raakten. Mij spiegelend in de ruiten leken ze wel in mijn haren te dwarrelen. De koude benam mij en ik trok mijn dekentje wat dichter tegen mij aan. Ik had thee gezet van braambessen en van kersen en terwijl hij praatte, schoof ik een kop naar hem toe. Het moet een zondagavond zijn geweest. Of het kan een maandag, dinsdag of woensdag zijn geweest. Ik tel de dagen niet. Maar een donderdagavond is het niet geweest. Dat weet ik zeker. De autist die op het bizarre idee kwam om tijd op te delen in jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten en seconden daargelaten kunnen we zeggen dat het soms licht is, en nu was het donker. Het was in ieder geval nog een late avond van het jaar 2011, maar het getal 2012 was reeds in aantocht en prijkte al op de kalender aan de muur. Vreemd toch, zei hij, terwijl hij het koordje rond het lepeltje en zakje draaide en de laatste thee eruit perste, hoe de tijd steeds sneller lijkt te gaan als je ouder wordt. Het was stil op kot, op het zachte gefluit van de wind die woei tussen kieren en spleten na. Tja, zei ik en nam een slok van de hete thee. Zijn praten over tijd had het stille tikken van de klok wat luider doen klinken. Terwijl hij met de zandloper speelde, goot hij de laatste thee stilgestaan, maar nu ging hij verder. Ik nam de vergeten zandloper en draaide hem om. Het nieuwe jaar was ingezet ...

STURAmagazine | 19

TEKST: Julie Strauven

in zijn keel. Hij stond op en liep naar de deur. De tijd had even


ONDERZOEK @UHASSELT

20 | STURAmagazine


Bij het horen van het woord ‘universiteit’ zullen de meesten van jullie denken aan hoorcolleges, met de neus in de boeken zitten, examens afleggen en af en toe eens goed fuiven. Maar op onze universiteit gebeurt er meer dan dat alleen; er vindt namelijk ook heel wat onderzoek plaats. Onderzoek dat een grote impact kan hebben op de maatschappij en op ons verdere leven en waarover je ongetwijfeld al gehoord zal hebben in de media. We mogen niet vergeten dat achter elk onderzoek steeds toegewijde en vastberaden onderzoekers zitten, die soms jarenlang onvermoeid werk verrichten om te komen tot de verbluffende resultaten die wij kennen. Daarom stellen we jullie graag enkele van de vele onderzoeken binnen de UHasselt voor, waar we terecht trots mogen op zijn.

tien is. De bloedtest zal initieel zo’n 360 euro kosten ten opzichte van 60 euro voor een mammografie. Daarom zal de test enkel gebruikt worden voor vrouwen die tot de risicogroep behoren. Kurt Baeten is voor zijn baanbrekend onderzoek uitgeroepen tot laureaat van de Fondation Fournier-Majoie pour l’Innovation en heeft hiervoor 350.000 euro ontvangen om zijn onderzoek verder te zetten. Hij zal dit geld gebruiken om het komende anderhalf jaar 1000 vrouwen te testen. Volgens het bedrijf Medicaspec, waarvan Baeten een van de oprichters is, zou de test in februari 2012 op de Belgische en Nederlandse markt verschijnen. Momenteel wordt nog getracht de test bruikbaar te maken voor meerdere leeftijdscategorieën en deze tevens beschikbaar te maken op wereldniveau. De UHasselt onderzoekt nu of het ook mogelijk is met een soortgelijke test longkanker op te sporen.

BORSTKANKERTEST Kurt Baeten, een onderzoeker van de UHasselt, heeft na drie jaar on-

ZONNECELLEN

derzoek eind vorig jaar een eenvoudige bloedtest ontwikkeld waarbij

Alternatieve energie wordt steeds belangrijker, en ook de UHasselt

het mogelijk is om vroegtijdig borstkanker op te sporen. Dit onder-

heeft dit begrepen. Onze universiteit werkt namelijk aan een pro-

zoek gebeurde door onze BIOMED en IMO onderzoeksinstituten in

ject waarbij het de bedoeling is om zeer kleine zonnecellen via een

samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg en het UZ Leuven.

inktjetprinter of zeefdruk te kunnen afdrukken. De UHasselt heeft op dit vlak de laatste jaren dan ook zeer goede resultaten behaald. De

Na slechts zeven minuten kan hij hiermee met 91 procent zekerheid

voornoemde nieuwe techniek heeft een heel aantal voordelen, want

aantonen of de vrouw in kwestie borstkanker heeft. Bij de vorige on-

deze zou er voor zorgen dat de productie van zonnecellen gemakke-

derzoeksmethode, de mammografie, was dit bij vrouwen jonger dan

lijker opgedreven kan worden. Maar ook het esthetische aspect wordt

50 jaar slechts 60 tot 70% (naarmate de ouderdom stijgt is het, vanwe-

hierdoor aangepakt, want door deze nieuwe techniek kunnen de zon-

ge anatomische veranderingen, gemakkelijker om via een mammo-

necellen in verschillende vormen en kleuren afgedrukt worden. Geef

grafie de diagnose borstkanker te stellen). Vooral omwille van deze,

toe, een hele resem zonnepanelen op het dak van je huis is met de

samen met financiële redenen, is de bloedtest bedoeld voor vrouwen onder de 50 jaar. Bovenop de relatief lage betrouwbaarheid van de mammografie, welke ook niet geheel zonder gevaar is, is de bloedtest risicoloos. Prof dr. Van Limbergen, Kliniekhoofd Radiotherapie-Oncologie in het U.Z Leuven, geeft aan dat de kans op een tumorvorming door een mammografie bij vrouwen tussen 40 en 50 zelfs één op der-

Na slechts 7 minuten kan de bloedtest met 91% zekerheid aantonen of een vrouw borstkanker heeft.

STURAmagazine | 21


huidige techniek niet bepaald aantrekkelijk. Maar ook aan de functionaliteit kan deze innovatie bijdragen. Doordat het op lichte en flexibele materialen gedrukt kan worden, is het gemakkelijk om bijvoorbeeld de zonnecellen op je schoudertas aan te brengen waardoor je onderweg nooit zonder stroom valt. Daarnaast zullen zonnecellen financieel meer toegankelijk worden, dit omdat de cellen, geproduceerd door de nieuwe techniek, namelijk de prijs van 10 dollar naar 0,3 dollarcent zouden kunnen laten zakken.

De allereerste op maat gemaakte volledige onderkaak door middel van 3D-printing is een unicum in de medische wereld.

UHasselt-professoren Jean Manca en Dirk Vanderzande van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) beweren dat dit alles binnen de vijf jaar realiteit zal zijn en dat tegen dan deze techniek de huidige zonnepanelen vervangen zal hebben. Een folie die duizend keer dunner is dan een menselijke haar zal de huidige panelen vervangen.

zichtschirurgen aan het Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen, Xillox Medical BV en LayerWise NV. Het op maat maken van de onderkaak gebeurde door het bedrijf LayerWise en werd volledig digitaal ontworpen. Om de kaak te vervaardigen werd er titaniumpoeder gebruikt bij de 3D-printing, waardoor de kaak 107 gram weegt. Dit is iets meer dan de gemiddelde kaak, maar niet in die mate dat de patiënte

De onderzoeksgroep Functionele Morfologie van het BIOMED heeft een wereldprimeur behaald door de allereerste op maat gemaakte volledige onderkaak te maken door middel van 3D-printing, hetgeen een unicum is in de medische wereld. Deze onderkaak werd volledig op maat gemaakt voor een 83-jarige patiënte, bij wie dit implantaat tevens werd ingebracht. Dit alles gebeurde in samenwerking met de XIOS Hogeschool Limburg, de KU Leuven, Mond-, Kaak- en Aange-

22 | STURAmagazine

al terug praten en slikken. Dit alles lijkt misschien eenvoudig, maar om alle functies te behouden is het noodzakelijk om alle pezen, zenuwen en aanhechtingen een plaats in de vervangende onderkaak te geven. Het implantaat werd tevens zo ontworpen dat er een kunstgebit in aangebracht kon worden. Het is duidelijk dat deze prestatie geen alleenstaand feit zal blijven, maar grote gevolgen zal hebben voor de medische wereld. Nu al wordt er door de UHasselt gewerkt aan een versie met ingebouwde stamcellen, waardoor het lichaam de kaak na bepaalde tijd zou omzetten in lichaamseigen materiaal.

TEKST: Yannick Bielen | FOTO’S: Marc Withofs

3D-PRINTING KAAKIMPLANTAAT

er last van ondervindt. De behandelde vrouw kon na slechts één dag


WORKSHOP GOOGLE DOCS Sinds vorig jaar werkt de UHasselt met Google Apps voor haar mailsysteem voor studenten. Maar Google Apps is meer dan enkel e-mail, je krijgt er ook een agenda, adresboek en online office-software bij. De eerste onderdelen kennen de meesten onder jullie wellicht al, maar de office-software lichten we jullie graag toe. Google Docs, de software die je te zien krijgt als je op ‘Documenten’ klikt in de balk bovenaan, bevat onder andere een basis tekstverwerker, spreadsheet en slides programma. De documenten die je ermee creëert zijn overal waar je internet hebt ter beschikking en kan je downloaden in de meest voorkomende formaten (.doc, .pdf, .odt). Daarnaast is dit een geknipte tool om samen te werken met je medestudenten; je kan namelijk op eenvoudige wijze documenten delen met anderen. Op die manier is het zelfs mogelijk om tegelijkertijd samen aan hetzelfde document te werken. In dit geval zie je de wijzigen die een ander maakt onmiddellijk op je scherm verschijnen. Als dat niet ideaal is voor een groepswerk of een samenwerking voor samenvattingen! Google Docs biedt heel wat mogelijkheden voor opmaak, marges, e.d. maar voor de afwerking van je document is het toch aangeraden het eerst even te downloaden en vervolgens af te werken in een offline office-tool zoals bijvoorbeeld Word.

Eenvoudig starten TEKST: Bob van der Vleuten

Hoe kan je eenvoudig met een document van start gaan? Log in op MyUHasseltMail, klik bovenaan in de balk op ‘Documenten’, en klik vervolgens op ‘Maken’. Kies vervolgens je type van document en ga aan de slag. Eenmaal aan het werk kan je simpelweg op delen klikken en de e-mailadressen van je medestudenten ingeven om de samenwerking van start te laten gaan.

STURAmagazine | 23


Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er heel wat lekken in het dak zijn van de agora en de grote straat in het hoofdgebouw. De kunststof dakbedekking is door een combinatie van intens zonlicht en extreme weersomstandigheden op talrijke plaatsen gescheurd. Maar goed nieuws, want in de begroting van 2012 is een bedrag voorzien voor het renoveren van een aantal daken van gebouw C en D. Gedaan dus met de kleurrijke emmers verspreid over de agora en de grote straat ...

24 | STURAmagazine


FOTO: Leen Kesters

STURAmagazine | 25


STUDENTENREPORTAGE

VERENIGINGEN EN HUN DOOP 26 | STURAmagazine


Iedereen heeft al wel eens wilde verhalen gehoord over de studentendopen van de verenigingen. Wat klopt er van en wat bezielt deze mensen? StuRa Magazine trok op onderzoek uit en klopte aan bij twee verenigingen: Filii Lamberti - voor de studenten Informatica, Wiskunde en Fysica - en de grotere vereniging Themis, voor de studenten van de faculteit Rechten.

STURAmagazine | 27


FILII LAMBERTI

Audric: “In Hasselt centrum deden we opnieuw allerlei opdrachten zoals takken verzamelen om van iemand een boom te maken, haasje over, paardenrace rond de kerk. We mochten ook onze beste zang-

Als eerste blikken Hendrik Lievens en Audric de Schaetzen, beide eer-

talenten bovenhalen voor allerlei onnozele liedjes. Uiteindelijk kwa-

ste bachelors Informatica, terug op hun doop bij Filii Lamberti.

men we aan op het marktplein waar we onder andere geld moesten verzamelen om eten te kopen voor onze doopouders. Er waren ook

Waarom hebben jullie je laten dopen? Hendrik: “Het leek mij wel fijn om bij een verenging te zijn en als je je laat dopen, dan hoor je er bij; het is een teken dat je je wilt inzetten. Bovendien kan je zo ook doorgroeien naar het presidium.” Audric: “Omwille van dezelfde redenen als Hendrik. Ik zie eigenlijk niet in waarom men zich niet zou laten dopen.” Hoe verliep de doop? Hendrik: “Eerst waren er enkele conventen waar de schachtenmeester uitlegde hoe de doop in zijn werk gaat. Wat later was er dan de verkoop, waar we eerst moesten bewijzen dat we iets waard zijn door enkele fysieke proefjes en grappig opdrachtjes uit te voeren. Vervolgens werden we dan verkocht aan een doopouder. Je doopouder mag je tot aan de doop, een week later, allerlei opdrachten geven.” Audric: “Voor mijn doopouder heb ik bijvoorbeeld blikjes verkocht, zijn auto gewassen en de afwas gedaan.” Hendrik: “Ik was er beter van af. Ik moest enkel blikjes verkopen. Een

enkele terugkomende elementen: zo hebben we geleerd dat je naar vrouwen met hoge botten ‘hoerebotten’ moet roepen en hoe je informatie van een meisje loskrijgt door aan haar benen te gaan hangen, een techniek die ook ‘chicks’ wordt genoemd.

In het doopcontract worden duidelijke afspraken gemaakt wat mag en niet.

Wat was het ergste onderdeel? Audric: “Een ei van mond tot mond doorgeven, dat was wel vies. Gelukkig zat ik naast een meisje, een geluk bij een ongeluk.” Zijn er nog andere dingen in Hasselt gebeurd? Hendrik: “Er zijn broeken verdwenen en als we een opdracht niet goed deden, of gewoon zomaar, kregen we heel lekker snoepjes.”

week later volgde dan de effectieve doop. We kwamen allemaal verkleed als superheld samen om een doopcontract te ondertekenen. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt wat mag en niet. Dit wordt zowel door de toekomstige schacht als de doopouder ondertekend. Daarna begon de doop dan met enkele fysieke opdrachtjes.” Audric: “Echt vernederend was het niet, gewoon wat onnozeliteiten.”

Na Hasselt trokken jullie terug naar Diepenbeek? Audric: “Klopt, want hier volgde dan de vettige doop.” Hendrik: “Eerst mochten we wat rusten op de agora en wat eten, ons mentaal voorbereiden eigenlijk. Dan gingen we te voet naar een weide en deed ik zo veel mogelijk kleren uit. De vettige doop betekende

Hendrik: “Voor de ingang van de unief moesten we dan nog wat op-

eigenlijk gewoon dat we heel veel vetzakkerij over ons heen kregen.

drachtjes uitvoeren, zoals over de grond kruipen of locomotief spelen

Op het einde moesten we schachtenpap drinken. Dit was het ergste

door bloem te spuwen. Hierna trokken we richting Hasselt.”

van het vettige deel, want die smaakte heel erg slecht.”

28 | STURAmagazine


Audric: “Er was op voorhand ook een lijst van allergieën opgenomen en ze vroegen altijd of het nog ging, we kregen doekjes enzo. Ze zorgden wel voor ons.” Wat is jullie conclusie? Viel het mee? Erger als verwacht? Audric: “Het viel goed mee, het was zeker de moeite waard.” Hendrik: “Ja, viel goed mee, behalve die schachtenpap.”

ten moet drinken op een cantus.” Audric: “Het nadeel is dan wel dat je het academiejaar erop niet zelf iemand vettig mag dopen.” Hendrik: “De bierdoop is een heel andere manier van dopen. Ik vind het trouwens wel een fijn vooruitzicht dat ik volgend jaar iemand mag dopen.” Audric: “Inderdaad groot voordeel!”

Audric: “Na de doop heb ik de beste douche van mijn leven genomen.” Hendrik: “Inderdaad, beste douche van mijn leven.”

Wat zijn de verdere stappen in jullie carrière als schacht?

Hendrik: “We moeten in totaal drie cantussen mee doen en dan kun-

De vettige doop betekende eigenlijk gewoon dat we heel veel vetzakkerij over ons heen kregen.

nen we ontgroend worden.” Wat houdt deze ontgroening in? Audric: “Veel pinten drinken op een cantus. Je bent gekoppeld aan iemand die al ontgroend is geweest en telkens als deze persoon drinkt moet jij ook drinken.” Hendrik: “En dan moet je nog eens die schachtenpap drinken. Als we

Wat was het leukste aan de doop?

ontgroend zijn, dan zijn we echte volwaardige leden.”

Hendrik: “Het groepsgevoel, je krijgt samen een band. Samen konden we erom lachen dat we ons belachelijk maakten.”

En dan volgend jaar het presidium in? Audric: “Ja!”

Zijn er veel uit jullie jaar die gedoopt zijn?

Hendrik: “Dat is de bedoeling!”

Hendrik: “Van de informaticarichting zijn er vijf gedoopt, op een vijftigtal studenten.” Wat als je na de doop alsnog schacht wilt worden?

Tot slot, hoeveel doden zijn er gevallen op de doop? Hendrik: “Zover ik weet geen.”

Hendrik: “Dan kan je je nog laten bierdopen, waarbij je vooral veel pin-

STURAmagazine | 29


THEMIS Ook enkele studenten eerste bachelor Rechten - Stije Frederix, Aurélie Maris en Bjarne Geraerts - vertelden over hun doop bij Themis. Nick Parthoens, preses van Themis, vergezelde hen. Waarom hebben jullie je laten dopen? Stije: “Om het volledige studentenleven te hebben.” Bjarne: “Ik heb er lang over getwijfeld, maar uiteindelijk geen spijt van gehad.” Aurélie: “Ik heb me laten dopen om dezelfde redenen als Stije en Bjarne. Bovendien woon ik dichtbij waardoor het mij wel de moeite leek om bij een studentenvereniging te gaan.” Hoe verliep de doop? Stije: “Eerst vond de doop plaats en pas later werden we verkocht. Dus in plaats van de schachtenverkoop voor de doop zoals bij de meeste verenigingen het geval is, was deze bij Themis pas na de doop. De reden hiervoor is dat er anders te veel verkopen van verschillende verenigingen bij elkaar zijn en vanwege het zesweken systeem van Rechten was dit beter.” Bjarne: “Dan kunnen we goed studeren!” Stije: “Bij het begin van de doop kwamen we allemaal samen op de agora waar we in de Themis kleuren geschilderd werden.” Aurélie: “We waren ook allemaal verkleed als crimineel, een traditie bij Themis.”

Ik heb wel nog maandenlang de lookgeur in mijn haar geroken.

Nick: “Ze werden dan onderverdeeld in kleine groepjes en moesten allerlei kleine opdrachten doen. Bijvoorbeeld als iemand ‘bomalarm’ riep moesten ze allemaal op de grond gaan liggen en een sirene nadoen.” Bjarne: “We kregen ook lekkere snoepjes zoals pepers.” Stije: “Ik kon daar goed tegen.” Nick: “Je kon in ieder geval van geen enkele opdracht dood gaan.” Aurélie: “Na de opdrachten op de agora namen we de bus naar Hasselt centrum.”

30 | STURAmagazine


Stije: “Eén van de gedoopte studenten moest bij de voorlaatste halte

Aurélie: “Ik was een levende tombola. Ik moest rondgaan met een in

uitstappen en proberen voor de bus aan te komen bij de eindhalte.

vakjes onderverdeeld t-shirt. Iedereen kon een vakje van mijn t-shirt

Op het Dusartplein kregen we nog iets te drinken omdat het heel

kopen en uitknippen. Het was al snel helemaal verkocht. Eén van de

warm was. We hadden daarnaast natuurlijk ook nog heel wat dorst

kopers won mij, vandaar het tombola principe. De overige schachten

van al die pepers te eten. Er moest ook iemand een rauw ei in zijn

werden per opbod verkocht.”

mond vasthouden en iemand anders moest een restaurant zoeken dat bereid was om dit te bakken. Daarna mochten we iemand kiezen

Wat is jullie conclusie? Viel het mee? Erger als verwacht?

om dat op te eten. Op de grote markt moesten we geld inzamelen

Aurélie: “Ik zou het zeggen met volgend citaat: het beste aan de beleve-

door onder andere een bord met slagroom op ons gezicht te laten

nis is de herinnering.”

duwen. Ook moesten we bier bij elkaar bedelen voor het presidium.” Stije: “Na ons bezoek aan Hasselt keerden we terug naar Diepenbeek voor het vettige gedeelte, op de wei achter de Villicus.” Aurélie: “Er was een plastiek zeil gelegd waarop we plaats moesten ne-

Stije: “Alles was beter dan verwacht, beter als de vele geruchten die ik had gehoord.” Bjarne: “Op het moment zelf vraag je je wel af waar je mee bezig bent, maar achteraf is er wel een groepsgevoel.”

men. Daarna hebben we een half uur afgezien.”

Bjarne: “Als het mag, dan ga ik ontgroenen.” Aurélie: “Daarvoor moeten we minstens drie cantussen doen, maar dat is zeker geen probleem voor ons.” Nick: “Ze moeten ook komen helpen op de fuif, het Themislied kennen, het monogram kunnen tekenen en enkele vragen over de geschiedenis kunnen oplossen.”

Stije: “Achteraf werden we met een tuinslang afgespoten, waar we heel blij om waren. Ik heb wel nog maandenlang de lookgeur in mijn haar geroken.” Aurélie: “Ik ruik nog altijd de lookgeur. Achteraf was er een doopcantus. Deze cantus wordt op dezelfde dag als de doop gehouden zodat het dan het maar één dag afzien is. Pas op het einde van de cantus is men officieel schacht.”

En dan volgend jaar het presidium in? Stije: “Dat hangt van de verkiezingen af, maar wij drie gaan zeker allemaal in de verkiezingsploeg.” Zijn er nog dingen die je kwijt wilt over de doop? Stije: “De lookgeur!”

Wat was het ergste onderdeel? Aurélie: “De inktvisolie die we op ons kregen stonk verschrikkelijk. De doop was wel vies maar ik heb mij wel geamuseerd.” Bjarne: “Het presidium had kattenvoer gegeven aan zwervers zodat ze dat aan ons konden voederen.” Enige tijd na de doop vond er dan de schachtenverkoop plaats. Stije: “Een groot deel van de schachten kreeg een decorfunctie. Zo was ik bijvoorbeeld een palmboom en waren er ook een zeeman en schipper. Telkens iemand het hen vroeg, moesten ze eb of vloed raden. Als het tijdstip toen met een even aantal minuten eindigde was het eb, anders vloed. Als ze het fout hadden moesten ze een pint drinken. Tot slot was er ook een papegaai. Hij moest mopjes vertellen, maar als ze niet grappig waren moest hij een pint drinken. Eigenlijk waren ze nooit grappig.”

STURAmagazine | 31

INTERVIEW: Rutger Bevers | FOTO’S: Oliver Martin

Op het moment zelf vraag je je wel af waar je mee bezig bent, maar achteraf is er wel het groepsgevoel.

Wat zijn de verdere stappen in jullie carrière als schacht?


32 | STURAmagazine


GEEF BLOED WANT ELKE DRUPPEL TELT gevers. Inschrijven via de rode knop op www.bloedserieus.be/steden/ diepenbeek is dus sterk aangeraden! Indien je de dag zelf nog beslist om te komen bloedgeven, kan dat ook zonder vooraf ingeschreven te zijn. Niet zeker of je bloed mag geven? Dan kan je terecht op www. bloedserieus.be/faq.

Zet samen met je vrienden de stap

Het belang van bloeddonaties is veel groter dan een gemiddelde stu-

Door samen met je vrienden de stap te zetten reduceer je de eventu-

dent beseft, want maar liefst 1 op 3 mensen heeft ooit in zijn leven

ele - maar onnodige - stress, kan je achteraf gezellig samen een gra-

een bloedtransfusie nodig. De kans is dus reëel dat ieder van ons hier,

tis drankje nuttigen en geniet je samen van alle andere voordelen.

al dan niet zelf of in de omgeving, mee in aanraking zal komen. Er zijn

Ontdek wat er in de goodiebag zit en als kers op de taart nodigen

verschillende situaties waarbij een bloedtransfusie voor een patiënt

we iedereen uit op onze Bloedserieus-fakbar. Deze zal doorgaan op 4

van levensbelang is: na een verkeersongeval, bij een ernstige chirur-

maart in de Fitlink. Alle bloedgevers kunnen ‘s avonds gratis iets ko-

gische ingreep, bij een moeizame bevalling, voor kankerpatiënten na

men drinken. Zo kunnen we het Bloedserieus-academiejaar gezellig

chemo ...

afsluiten.

Om bloedtransfusies mogelijk te maken is men steeds op zoek naar nieuwe donoren en dat kan jij zijn!

Rode Kruis Hasselt Geen gaatje in de agenda op 2 maart? Kom dan naar het Rode Kruislokaal in Hasselt, Boomkensstraat 303. Elke 2de en 4de dinsdag van de maand kan je daar je goede daad verrichten tussen 17u en 20u. Ook daar kan je je verwachten aan een klein bedankje. De microbe te pakken? Bloed geven kan je om de 3 maanden.

Iedereen heeft recht op een bloedtransfusie. Zou dan ook niet iedereen die mag, een inspanning kunnen doen om bloed te geven? Wij brengen daarom alvast de bloedinzamelacties tot bij de student. Bovendien geven we je alvast enkele tips mee.

Schrijf je vooraf in Als VIP (Vooraf Ingeschreven Persoon) krijg je voorrang ten opzichte

Wanneer

Vrijdag 2 maart, tussen 10u en 15u

Waar

Agora UHasselt, campus Diepenbeek

Hoe

Schrijf je in via bloedserieus.be/steden/diepenbeek Kom op 2 maart en breng je identiteitskaart mee

van de anderen en zal je dus minder wachttijd ondervinden. We waren erg verheugd dat bij de vorige editie, door de inschrijvingen vooraf, de wachttijd miniem was, ondanks een groter aantal bloed-

STURAmagazine | 33

TEKST: Sofie Bourguignon, Heleen De Vocht & Elisabeth Decarne | FOTO’S: Marc Withofs

Bloedserieus en Miezerik organiseren op 2 maart een tweede bloedinzamelactie op de campus in Diepenbeek. De eerste editie van het academiejaar in november was een succes en hieraan zouden we graag een nog succesvoller vervolg willen geven. Daarvoor hebben we JOU nodig! Door bloed te komen geven, doe je een heldendaad. Ben jij al overtuigd?


DE VALVEN NOODGENERATOR Vorig jaar werd de UHasselt getroffen door zware overstromingen waarbij de twee noodstroomgroepen toen onherstelbaar beschadigd werden.

Genk op kot. Maar om hoeveel studenten gaat het dan precies? Josée Vranken van de dienst Studentenvoorzieningen legt uit: “Op dit moment hebben we 82 kotadressen in Hasselt in ons bestand, met 893 kamers. In Genk zijn dat 10 adressen, met 48 kamers. In totaal zijn er, met Diepenbeek erbij geteld, 193 kotadressen bij ons geregistreerd. Dat maakt een totaal van maar liefst 2598 kamers.”

Sinds kort is er een nieuwe groep geïnstalleerd op het plat dak aan de studentenlokalen. Een noodstroomgroep levert bij een volledige stroomuitval nagenoeg onmiddellijk stroom aan apparaten die op de noodvoeding aangesloten zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de servers van het computerlokaal. Zo is de unief weer goed voorbereid voor de toekomst.

MEER KOTEN IN DIEPENBEEK Voor veel studenten staat het studentenleven gelijk aan het kotleven. Goed nieuws want de gemeente Diepenbeek heeft goedkeuring gegeven om het aantal studentenkamers uit te breiden van 1775 naar 2075. Er kunnen dus 300 kamers bij komen.

RED BULL RACING CAN UHasselt-student Cedric Teyssen en PHL-student Joost Verhaard werden op 22 november Wereldkampioen Red Bull Racing Can. Ze mogen zichzelf nu nummer één noemen van de racecompetitie met RC-cars of telegeleide wagens. Op 22 november 2011 triomfeerden UHasselt-student Cedric Teyssen en PHL-student Joost Verhaard: ze wonnen de wereldfinale van de Red Bull Racing Can op het Engelse Silverstone F1 circuit. Ze reden de internationale finale met hun zelfgemaakte Red Bull-wagen tegen 15 andere landen, waaronder India, Japan, Canada, Mexico en Noorwegen. Team België scoorde in totaal 59 punten. Mexico volgde op de tweede plaats met 50 punten.

Vooral nood aan grotere koten De laatste jaren groeit de nood aan kamers die groter zijn dan 30

“Overwinning is amper te vatten!”

vierkante meter. Vandaag komen studenten niet alleen uit Vlaande-

De studenten wonnen eerder al de Belgische finale: “Dat was voor ons

ren, maar uit de hele wereld en dat brengt met zich mee dat de stu-

een hele verrassing en een droom die werkelijkheid werd. Maar dat we

denten grotere kamers willen omdat ze er vaak enkele jaren wonen.

nu ook nog eens wereldkampioen zijn, is voor ons amper te vatten”,

Daarnaast willen ze ook gezamenlijke ruimtes met een wasmachine

klinkt het bij Cedric Teyssen, 21 jaar en student TEW. De concurrentie

en droogkast. Bovendien kunnen er op deze manier, wanneer het stu-

was niet te onderschatten: “Alle andere teams bestonden hoofdza-

dentenaantal ooit een terugval zou krijgen, op een eenvoudige ma-

kelijk uit ingenieursstudenten. Hun designs waren dan ook van een

nier studentenkamers omgebouwd worden naar studio’s.

aparte klasse”, voegt Joost Verhaard, 22 jaar en student Marketing aan de PHL, toe. “Onze overwinning is het ideale einde van een tot de ver-

2598 kamers in bestand UHasselt Naast Diepenbeek, zitten er ook heel wat studenten in Hasselt en

34 | STURAmagazine

beelding sprekende drie dagen.” De wereldkampioenen mochten een hele ochtend in de Red Bull Racing Factory de officiële F1 simulator


testen, begeleid door Vettel’s Driver Development Manager. Daarnaast kregen ze ook een officiële Red Bull Racing-polo, gesigneerd door Vettel, en viptickets voor de grote prijs van Spa-Francorchamps.

De weg naar het wereldkampioenschap Het concept van Red Bull Race Can is eenvoudig: tijdens een racecompetitie met RC-cars of telegeleide wagens namen 24 Belgische teams het tegen elkaar op over verschillende universiteiten en hogescholen heen. Red Bull leverde voor alle wagentjes hetzelfde chassis. Elk team moest dus met design en aerodynamica het verschil maken. Er was één voorwaarde: voor de carrosserie mochten ze enkel blikjes Red Bull of Red Bull Cola gebruiken. In totaal werden 3 kwalificatiemanches gereden in Hasselt, Brussel en Leuven.

Sinds 1 januari is de wetgeving op de studentenarbeid veranderd; dit om naar meer transparantie en rechtszekerheid te streven. Studenten kunnen vanaf begin 2012 per jaar 50 dagen werken tegen verminderde sociale bijdragen.

BIB VOOR RECHTEN Het faculteitsgebouw van Rechten is gesitueerd in hartje Hasselt met de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) aan de overkant. En goede buren verstaan elkaar, dus bundelen de provincie Limburg, PBL en UHasselt de krachten. Met hun samenwerking creëren ze de best mogelijke bibliotheekvoorziening voor de studenten Rechten en ondersteunen ze zo de uitbouw van de Limburgse Faculteit Rechten. “Samenwerking is van groot belang”

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft hiervoor een speciale website - www.studentatwork.be - opgericht, waarop de rechten en plichten van jobstudenten duidelijk uitgelegd worden. Ook kan je er nog vragen posten indien je het antwoord er niet gevonden hebt. Verder kan je via de social media kanalen (Facebook en Twitter) Student@Work volgen, waardoor je meer informatie over diverse aspecten van studentenarbeid krijgt. Vragen over de reglementering kan je hierlangs ook altijd stellen. Naast de informatie op de website is er tevens de ‘50 Days’-toepassing voorzien, waarbij je een attest kan afdrukken om voor te leggen aan een toekomstige werkgever. Het attest bevat het

Anne Mie Draye, decaan van de faculteit Rechten, juicht de samen-

resterende aantal dagen en een toegangscode waarmee de

werking met de PBL toe: “Voor onze rechtenstudenten en voor onze

werkgever de teller kan nakijken met respect voor je privacy. In-

onderzoekers is de samenwerking met de PBL van groot belang. In

loggen op deze ‘50 Days’-toepassing kan door je elektronische

de eerste plaats dan voor de bachelorstudenten. Eigenlijk is een bi-

identiteitskaart (eID), waarna je je reeds gepresteerde en geplan-

bliotheek voor een jurist een heus ‘onderzoekslabo’: vlotte toegang

de werkdagen in detail kan bekijken.

tot rechtsbronnen en tot de meest actuele juridische informatie is absoluut noodzakelijk voor onderwijs, onderzoek en advisering. We zijn

Omdat nog niet iedereen een eID-reader heeft, kun je het Stu-

dan ook bijzonder blij met de mogelijkheden die de PBL ons nu biedt.”

dent@Work-spel op Facebook spelen. Je krijgt hierbij een luchtballon te zien waar voortdurend figuurtjes in en uit lopen. Tel

Limburgse Rechtsbibliotheek Deze samenwerking is een eerste concrete stap in de realisatie van

hoeveel figuurtjes er in de luchtballon zitten en wie drie keer juist telt wint zo’n eID-reader. Eenvoudig dus. Speel zeker mee, want zo’n kaartlezer zal je zeker nog van pas komen in de toekomst.

het netwerk “Rechtsbibliotheek Limburg”, een samenwerkingsverband dat open staat voor alle bibliotheken met rechtscollecties in Limburg. De UHasselt zette al eerder, samen met de FOD Justitie, haar schouders onder dit grootschalige project. De hoeksteen van deze samenwerking wordt de gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek voor

STURAmagazine | 35


studenten en juristen, die in het nieuwe justitiegebouw zal onderge-

feb

bracht worden. Deze samenwerking tussen PBL en de UHasselt is al

29

een mooie eerste stap in deze richting.

STUDENTENKAART De Universiteit Hasselt heeft een nieuwe innovatieve studentenkaart

TED 2012 Simulcast TEDxUHasselt organiseert een live uitzending van TED, het originele event in de VS. Omdat er geen publieke livestream online beschikbaar is, is dit evenement bijwonen een must voor iedere TED(x) fan. 17u30, H5

feb

29

Jungle Rock (Filii Lamberti)

Proton en de oude kopieerkaart. Studenten kunnen hun kaartsaldo

Rockers, zet jullie schrap! Live bands spelen in de Fitlink de pannen van het dak met stevige rockmuziek. Naast goede muziek en een geweldige sfeer kan er natuurlijk ook een pint of cocktail gedronken worden.

zelf opladen aan de allereerste PingPing-oplaadautomaat, via Ban-

21u, Fitlink

contact. De UHasselt is de eerste universiteit in ons land die het open

Meer info: www.junglelove.be

ingevoerd, waarmee ook maaltijden en kopies betaald kunnen worden. De kaart verenigt de studentenkaart, de oude bankkaart met

betalingssysteem op die manier invoert. Daarnaast is het ook de eerste studentenkaart waarmee rechtstreeks aan de printers en kopieer-

maa

machines betaald kan worden. Verder is een grote troef dat studenten

1

ook aan andere scholen zo kunnen betalen.

Jungle Love (Filii Lamberti) De Junglekoorts breekt weer los in de Fitlink! Met geweldige dj’s, een uitgebreide cocktailbar en een sfeervol thema zorgt Filii Lamberti voor de meest fantatische jungle-TD van het jaar. 21u, Fitlink

KRUIP IN JE PEN Voor de vijfde keer organiseerde de Universiteit Hasselt, samen met de XIOS en PHL, de poëziewedstrijd ‘Kruip in je Pen’. Jessie De Laender, studente verkeerskunde aan de UHasselt, behaalde met haar gedicht ‘Ups en Downs’ de eerste prijs. In totaal werden 64 gedichten ingezonden. Gedichten over liefde, pijn, weemoed en het leven, waarin zielenroerselen werden blootge-

Meer info: www.junglelove.be

maa

1

Erasmus infomarkt Op de infomarkt is er per gastuniversiteit een beursstand en om 19u zal er een panelgesprek plaatsvinden waar zowel studenten als ouders meer gerichte vragen kunnen stellen. 18u, B104/B105/B5

maa

2

Bloedserieus (Miezerik) Bloedinzamelactie van het Rode Kruis op de campus

legd in een schrijven, in een gedicht. Taal, woorden, zinnen die trach-

Identiteitskaart verplicht

ten te verwoorden wat ziel en hart voelt of zou moeten voelen.

10u-15u, UHasselt campus Diepenbeek Meer info: www.bloedserieus.be/steden/diepenbeek

Jessie De Laender behaalde met haar gedicht ‘Ups en Downs’ de eerste prijs in deze taalchemie van woorden. Haar gedicht heeft ze opgedragen aan haar moeder.

maa

4

Maandelijks naar een oh zo kale afdeling. Vergeven om te genezen. Vanuit de hoogte maar toch nog niet helemaal boven. Stijgt zij ten hemel of zinkt de grond onder mijn voeten weg? Geen woorden voor deze terminale zin.

36 | STURAmagazine

Alle bloedgevers (2 maart) kunnen gratis iets komen drinken 21u, Fitlink

Ups and downs Met een op- en neergaande bacteriehaard,

Bloedserieus-fakbar (Miezerik)

maa

4

Engelstalige zondagsviering (CCG) Voor buitenlandse studenten en anderen 11u, in het klooster van de Zusters Ursulinnen (Wijkstraat 16 Diepenbeek)


maa

5

Interactieve wetenschappelijke tentoonstelling: Expo Solvay

maa

13

Honderd jaar geleden werden de grondslagen gelegd voor de kwantumtheorie. Deze fundamentele theorie maakte de hedendaagse hoogtechnologische samenleving mogelijk. De tentoonstelling belicht de geboorte van de kwantumtheorie tijdens de eerste Solvayraden en de daarop volgende jaren.

Europa-event (AIESEC) Ben je geïnteresseerd in een loopbaan of een stage bij de Europese instellingen of de Verenigde Naties maar weet je niet waar je juist moet beginnen zoeken? Kom dan naar de infosessie ‘Werken bij de internationale instellingen’. 19u, UHasselt campus Diepenbeek Meer info: www.aieseclimburg.be/internationale-instellingen

Elke dag van 5 t.e.m. 30 maart (behalve zondag), UHasselt campus Diepenbeek Gratis toegang Meer info: www.uhasselt.be/exposolvay

maa

6

maa

14

UHasselt Career Day Kom naar de UHasselt Career Day en wie weet maak je er kennis met je toekomstige werkgever. Je kan er bedrijfspresentaties volgen en in de namiddag kan je op de beurs op een persoonlijke manier kennismaken met bedrijven die op zoek zijn naar hoogopgeleid talent. Bedrijfspresentaties: 9u-13u (inschrijven verplicht) Jobbeurs: 14u-17u30

Wereldavond De achtste wereldavond van de UHasselt wordt ongetwijfeld weer sfeervol. Buitenlandse studenten stellen er hun eigen cultuur voor met workshops, eetstandjes, muziek en dans. Studenten, buitenlandse studenten en UHasselt-personeel zijn van harte welkom. 17u, UHasselt campus Diepenbeek Meer info: www.uhasselt.be/worldevening

maa

17

Daguitstap Gent (AES) 8u, vertrek Diepenbeek en Dusartplein

UHasselt campus Diepenbeek Meer info: www.uhasselt.be/careerday

maa

7

maa

19 Careerevent (Hermes) Interactieve workshops waarin je als starter o.a. leert welke waarden of values je belangrijk vindt in je loopbaan, welke soort organisaties er bij je passen, hoe je personal brand te promoten via netwerking.

Blauwe Maandag (LVSV) Blauwe Maandag met Philippe De Backer 19u, C109

maa

20

19u30, C104

Jeneverdropping (AES) Volg een route met opdrachten en natuurlijk jenever 20u, Villicus

Inschrijven via www.careerfit.be/careerevent

maa maa

7

7

Even stilvallen tussen de drukte van de dag, rond een inspirerend verhaal

9

maa

17u15-18u, J5

27

Bierquiz (AES)

apr

Toffe quiz vol vragen over bier. Doe mee en win bierprijzen!

1

20u30, Villicus

maa

22

apr Old Farts cantus (AES) 20u30, Carpe Diem Hasselt

19

Bronmoment (CCG) 17u15-18u, J5 TEKST: Niels Welkenhuyzen & Dienst Communicatie UHasselt

maa

Intermezzo (CCG)

Quizavond (AIESEC)

Betoging

Midtermdebat (LVSV) Kopstukkendebat 19u, H6

STURAmagazine | 37


KOKEN OP KOT HANDIGE TIPS De gemiddelde kotstudent vertoont vaak dezelfde eigenschappen: druk bezet, weinig kookervaring en de gewoonte om naar fastfood te grijpen. We veralgemenen niet graag maar je kan er gewoon niet om heen. Speciaal voor jou hebben we daarom enkele nuttige tips gebundeld. Verwacht geen topgerechten, maar eerder een duwtje in de goede richting.

Taai vlees Vlees kan taai worden als je koud vocht toevoegt na het dichtschroeien. Leg een paar plakjes kiwi op het vlees en sudder nog even. Kiwi bevat enzymen die eiwit afbreken.

Zijn de groenten te gaar geworden? Mocht je je groenten te gaar hebben gekookt, maak er dan een groentenpuree van of de meng ze door een aardappelpuree.

Brood bewaren Wanneer je geregeld brood in huis hebt, zorg dan dat je dit goed kan bewaren. Een ideale manier is de broodzak nog eens in een plastic zak

Vermijd overkoken van pasta

te steken en dit dan eventueel in een afsluitbare doos te bewaren. Op

Spaghetti of andere pasta’s die je moet koken in water kunnen nog

die manier blijft je brood langer vers.

wel eens overkoken. Door een klontje boter of olijfolie bij het kookwater in te doen, vermindert de kans op overkoken.

Pimp je diepvriespizza Eet je al eens een goede diepvriespizza maar ben je de beperkte keu-

Groenten saai?

ze beu? Pimp je pizza door er zelf wat ingrediënten aan toe te voegen.

Vind je groenten ook altijd zo saai smaken? Snijd de groenten dan in

Mogelijkheden zijn: extra kaas, stukjes hesp, blokjes paprika, schijfjes

niet al te grote stukken (hoe kleiner hoe sneller klaar), bak een ver-

champignon. Je kan er ook nog een eitje over openbreken tegen het

kruimeld maggiblokje (1 blokje voor 2 personen) en eventueel wat

einde van de baktijd.

knoflook in een wok en gooi de groenten erbij. Even wokken en klaar.

SPAANSE OMELET • Snijd de ui in ringen en de paprika’s in blokjes.

• 500g aardappelen (na schillen)

• 6 eetlepels olijfolie

• 200g chrorizo (fijne sneetjes)

• 8 eieren

• 1 ui

• 2 eetlepels melk

• 1 rode paprika

• peper en zout

• Verhit de helft van de olie in een grote braadpan, smoor de ajuin en paprika op een middelmatig vuur voor ongeveer 15 minuten. Houd de groenten dan apart.

• 1 groene pakrika

• verse kruiden kruiden (dragon, bieslook, ...)

• Verwarm de resterende olie en bak de aardappelschijfjes krokant aan beide kanten.

• 2 tomaten

• Halveer de tomaten, verwijder de zaadjes en snijd in blokjes.

• Klop de eieren los, kruid met peper en zout en 2 el melk. • Schil de aardappelen en snijd ze in niet te dikke schijfjes (ongeveer 1cm dik). Kook de aardappelschijfjes net niet gaar. Laat afkoelen.

38 | STURAmagazine

• Bedek de gebakken aardappelschijfjes met de groenten, tomatenblokjes en chorizo. Overgiet met de losgeklopte eieren, kruid royaal met een mengeling van verse kruiden.


Wat met aangebrande potten en pannen? Als je pan aangebrand is, week deze dan in licht geconcentreerd azijnwater en de volgende dag kun je de voedselresten verwijderen. Als je een pan met anti-aanbaklaag heb, houd deze meteen onder stromend water en wrijf indien nodig met een afwasborstel schoon. Vermijd hierbij zeker een spons of een scherp voorwerp.

Houten snijplanken

De crumble is eenvoudig te maken en je hebt er geen strikt afgewogen hoeveelheden bij nodig. Meng in een kom evenveel suiker en bloem onder elkaar. Voeg hierbij geleidelijk aan kleine klompjes boter op kamertemperatuur toe, dit terwijl je het geheel voorzichtig kneedt. Doe dit tot je een deeg bereikt dat uit kleine brokjes bestaat; het mag geen egale massa zijn! Strooi dit deeg over de appeltjes in de ovenschaal. Plaats het geheel in de oven en wacht tot het deeg aan de bovenkant

Het hout van je snijplanken kun je af en toe inwrijven met olijfolie.

bruin begint te kleuren; je mag hier minstens 10 minuten voor reke-

Dit werkt vochtafstotend en voorkomt dat het hout nare geurtjes op-

nen. Serveer warm of koud op een bordje met eventueel een bolletje

neemt.

vanilleijs.

APPLECRUMBLE

KRACHTONTBIJT

Als je een oven op je kot hebt en je kotgenoten wil verrassen met een lekker dessert, dan is applecrumble een goede keuze. Het vraagt lekker. Ingrediënten: appels, bloem, suiker, boter en eventueel rozijnen of kaneel. Smeer een ovenschaal in met wat boter en leg er schijfjes of blokjes appel in die je naar eigen smaak bijkruidt met kaneel. Je kan er ook wat rozijnen door mengen.

oude kaas, een ei. Bak het spek in een pan. Wanneer het spek bijna klaar is, schuif het aan de kant en leg de boterhammen in de pan. Laat de boterhammen aan beide kanten even liggen tot ze krokant zijn. Leg de boterhammen op een bord, daarop de snee kaas en leg daarover het warme spek. Zet de pan terug op het vuur en breek een ei in de pan om een spiegelei te bakken. Kruid het ei af met zout en peper. Wanneer het ei klaar is, leg het met de dooier naar beneden op het spek zodat het eigeel tussen het spek door kan sijpelen. Je krachtontbijt is klaar!

STURAmagazine | 39

TEKST: Wesley Cielen & Bob van der Vleuten

niet veel ingrediënten, is eenvoudig om te maken en bovendien heel

Ingrediënten: 100g spekblokjes gezouten, 2 boterhammen, een snee


Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek Agoralaan | Gebouw D | 3590 Diepenbeek | BelgiĂŤ stura@uhasselt.be | www.sturauhasselt.be

StuRa Magazine 2011-2012.2  

StuRa Magazine 2011-2012.2

Advertisement