Page 1

Studio Thys Vermeulen


Dit document is opgemaakt door Studio Thys Vermeulen. Studio Thys Vermeulen is de benaming van de tijdelijke vereniging tussen Studio Jan Vermeulen bvba en Tom Thys Architecten bvba. Voor alle inlichtingen omtrent deze tijdelijke vereniging gelieve contact op te nemen met Jan Vermeulen. Studio Thys Vermeulen Contactpersoon: Jan Vermeulen Leopold II laan 53 1080 Brussel BelgiĂŤ T +32 (0)219 07 63 E info@studiojanvermeulen.eu


Studio Thys Vermeulen


Studio Thys Vermeulen Samenwerkingsverband Studio Thys Vermeulen is de benaming van de Tijdelijke Vereniging tussen Tom Thys Architecten bvba en Studio Jan Vermeulen bvba. Door het samenbrengen van beide bureaus in één ontwerpteam kunnen wij een unieke expertise voorleggen. De internationale expertise van Studio Jan Vermeulen vult de jarenlange ervaring aan die Tom Thys Architecten heeft opgebouwd in Vlaanderen. Deze samenwerking heeft reeds zijn vruchten afgeworpen binnen het kader van de Pilootprojecten ZORG. Hierbij werden de partners aangeduid als winnaar voor de uitbreiding van rust- en verzorgingstehuis De Korenbloem in Kortrijk. Naast dit project is het team ook bezig met de ontwikkeling van 150 sociale woningen in Deurne, 49 appartementen in Borgloon en heeft het net 86 sociale woningen en appartementen opgeleverd in Asse. De expertise in de woningbouwsector wordt aangevuld met een uitgebreide portfolio van publieke projecten waaronder een reeks scholen, een gemeentehuis, een passief sporthal. Expertise Studio Thys Vermeulen heeft een ontwerpagenda met een sterk conceptueel en organiserend vermogen. De studio heeft een uitstekende ervaring aan procesmanagement opgebouwd welke wij combineren met een brede kennis van materialen en constructietechnieken. Hierdoor zijn wij in staat om over verschillende schaalniveaus heen te werken; gaande van stedenbouwkundige visies en masterplanning, publieke gebouwen en collectieve huisvestingsprojecten tot woningen en interieurs voor private opdrachtgevers.

Tom Thys Architecten bvba Tom Thys Architecten heeft in Vlaanderen een uitgebreide ervaring uitgebouwd inzake de conceptie en realisatie van publieke gebouwen en onderwijsinfrastructuur alsook inzake meervoudige en multifunctionele huisvestingsprojecten. Zo realiseerde Tom Thys onder andere een kleuter- en basisschool in Laken, een basisschool te Grimbergen, het jeugdhuis en muziekclub de Nijdrop te Opwijk, 86 woningen op de Pivo-site te Asse en 46 serviceflats te Antwerpen . Vandaag staan er naast enkele woningbouwprojecten, veel publieke gebouwen op stapel, waaronder het Provinciaal Technisch Instituut te Hamme en het Sint-Carolus Instituut te Sint-Niklaas . Enkele projecten gaan weldra in uitvoering zoals een passiefbouw jeugdcentrum en sporthal in Antwerpen en een basisschool te Brugge. Studio Jan Vermeulen bvba Studio Jan Vermeulen is gegroeid vanuit 10 jaar ervaring in de publieke en privé sector. Voor de internationaal gerenommeerde bureaus Sergison Bates Architecten en David Chipperfield Architects was Jan Vermeulen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van een reeks publieke projecten. Naast de realisaties voor de Businessschool HEC-Paris in Frankrijk, de Openbare Bibliotheek van Blankenberge en een rusthuis te Huize was hij ook betrokken bij de studies voor de bouw van een 50.000m² groot laag-energie kantoorgebouw in BoulogneBilancourt.

2 partners - 1 bureau Studio Thys Vermeulen is recent naar één locatie verhuisd om zo organisatorisch optimaal te functioneren. Door onze samenwerking/praktijk eerder horizontaal dan hiërarchisch uit te bouwen, streven we een continue en intensieve betrokkenheid na van beide partners. Hiermee kunnen we ook grotere, complexere opdrachten op deze manier benaderen én kunnen we blijvend de zorg besteden die we noodzakelijk achten voor het realiseren van kwaliteitsvolle projecten. Daarnaast stellen we voorop dat gedurende de volledige opdracht minimum één van de partners als projectleider verantwoordelijk is voor de coördinatie van het project alsook het aanspreekpunt is voor de inhoudelijke communicatie.

5


Profiel Procesbereidheid Stedenbouw en Architectuur zijn participatieve processen waarbij opdrachtgever, ontwerper en adviseur een coalitie vormen en gezamenlijk een traject uitzetten om hun collectieve ambities waar te maken. Als coalitiepartner hechten wij veel belang aan het opbouwen van een goede verstandhouding tussen de verschillende belanghebbenden om het project tot een succes te maken. Beeld: Stadsontwerp ontwikkelingsgebied Oosteroever, Oostende 2005

Lokale expertise - Internationale kennis Tom Thys kent zijn oorsprong in de Vlaamse context. Deze ervaring wordt aangevuld met de ervaring van Jan Vermeulen als architect in Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en België. Dit laat enerzijds toe om Vlaamse gewoontes, tendensen, uitdagingen en ruimtelijke problemen in een breed centraal Europees kader te plaatsen. Anderzijds kunnen wij hierdoor, met begrip voor lokale gang van zaken, nieuwe perspectieven aanbrengen die het project verrijken of patstellingen kunnen losweken. Beeld: kaart Europa

Ontwerpstudio In eerste instantie zijn wij een ontwerpstudio. Ontwerpen is in vraag stellen, is synergie zoeken, structuren uitzetten die meerwaardes opleveren voor zowel het individueel als het collectief belang. Het ruimtelijk denken is bij uitstek een discipline die deze meerwaardes kan visualiseren en schijnbare tegenstrijdige belangen kan verenigen. Beeld: Pilootproject Zorg - De Korenbloem, Kortrijk 2014

Ambities Bij het opstarten van een project ligt de taak van de ontwerper niet in het bepalen van het eindresultaat maar net in het definiëren van het beginpunt. Als ontwerper zijn wij betrokken geweest bij verschillende projecten waar we eerst en vooral de opdrachtgever inhoudelijk ondersteunen bij de definitie van hun ambities. Daarna maken we deze ambities waar in een project. Beeld: Multifunctioneel project, Neder-Over-Heembeek 2009

6

Studio Thys Vermeulen


Duurzaamheid Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en installaties. Het gaat over keuzes maken over dingen die men vast legt en dingen die men vrij laat. Wij ontwerpen ruimtes waar evolutie mogelijk is, waar gebruik en installaties kunnen veranderen met de tijd. Wij willen een robuuste inerte architectuur maken die flexibel invulbaar is en waar energiebesparende maatregelen horen tot het DNA van het gebouw en geen opsmuklaag zijn maar een essentieel onderdeel zijn van de sfeer en karakter van de architectuur. Beeld: HEC-Paris, JV voor David Chipperfield Architects, 2012

Expertise Wij beschikken over een uitgebreide ervaring in bouwprocessen, gaande van masterplans, haalbaarheidsstudies tot werfopvolging en dit specifiek voor projecten met een publiek of collectief karakter. Dit laat ons toe opdrachtgevers te begeleiden van de opmaak van het programma van eisen tot aan de oplevering van een project. Beeld: HEC-Paris, JV voor David Chipperfield Architects, 2012

Bouwmethodiek Als architect nemen wij objectief standpunt in bij de totstandkoming van een passende bouwmethodiek voor het programma van eisen en het beschikbare budget. Onze ontwerpmethodiek beoogt een sterk tektonisch karakter en architectonisch decorum. Voor elke opdracht wordt gezocht naar de best passende bouwmethodiek om deze te implementeren in het ontwerp en het bouwproces. Beeld: Basisschool St-Ursula, Laken 2009

Complexe programma’s - Heldere structuren In overleg met de gebruikers en de opdrachtgever ontwikkelen wij het programma van eisen verder om te voldoen aan de vaak complexe eisen van gebouwen. Onze doelstelling is het ontwikkelen van een coherent en ruimtelijk plan dat de functionaliteit ondersteunt en tevens vreugde brengt. Wij geloven in complexe programma’s gevat in heldere structuren. Beeld: Studentenrestaurant De Brug, Gent 2013

7


Projectenlijst


Studio Thys Vermeulen Projectenlijst

Janseniushof Ontwerp voor 27 assistentiewoningen in het stadsinbreidingsproject Janseniushof te Leuven

Vuurkruisenlaan Ontwerp voor een lagere school, een kleuterschool en een sporthal aan de rand van het koninklijk park te Neder-over-Heembeek

Wedstrijd: 2de prijs, 2014 Opdrachtgever: Dijledal CVBA Team: Studio Thys Vermeulen Budget: €3,5 miljoen Oppervlakte: 2.920 m2 Fase: Wedstrijd

Wedstrijd: 2014 Opdrachtgever: Stad Brussel en Region Wallonie-Bruxelles Team: TV Studio Thys Vermeulen ism Bouwonderneming Wyckaert, Technum, Studieburo Mouton en Buur Budget: €15.8 miljoen Oppervlakte: 8.020 m2 Fase: Wedstrijd

Pilootproject Zorg Masterplan en nieuwbouw voor de uitbreiding van zorgcampus De Korenbloem met 90 zorgbedden, dienstencentrum, dagcentrum, dagcentra voor dementie en jong-dementie te Kortrijk.

Universiteit Gent - De Brug Uitbreiding en renovatie van Studentenrestaurant De Brug en restauratie van een geklasseerd Herenhuis tot kantoorruimte te Gent

Wedstrijd: 1ste prijs, 2014 Opdrachtgever: VZW De Korenbloem Team: TV Studio Thys Vermeulen - Sergison Bates architects ism VK Engineering Budget: €16,1 miljoen Oppervlakte: 9.780 m2 Project kadert in de procedure Pilootprojecten Zorg opgezet door Minister Van Deurzen en Vlaams Bouwmeester om vernieuwende zorgprojecten te ontwikkelen

Wedstrijd: 2de prijs, 2013 Opdrachtgever: Universiteit Gent Team: TV Studio Thys Vermeulen ism BM-Engineering Budget: €2,7 miljoen Oppervlakte: 2.700 m2 Fase: Wedstrijd

11


Tom Thys Architecten Projectenlijst (kort)

Sociaal huis Uitbreiding gemeentehuis, Langemark

Woonproject expo Nieuwbouw sociale woningen te Deurne

Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 Status: Bouwaanvraag Opdrachtgever: Gemeente Langemark-Poelkapelle Team: Tom Thys architecten i.s.m Sileghem & Partners, Tech 3 en Buro Groen Budget: €1.5 miljoen Oppervlakte: 1,020 m2

Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 Status: Bouwaanvrag Opdrachtgever: Woonhaven antwerpen Team: Tom Thys architecten i.s.m D’hondt-Heyninck-Parein architecten bureau stabiliteit en technieken ir. Ch. Lobelle en Landschapsarchitect Buro Groen Budget: €19.7 miljoen Oppervlakte: 15,365 m2

Graethempoort Intergenerationeel woonproject met deelse reconversie van de bestaande woning

De springplank Nieuwbouw basisschool te Brugge

Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 Status: Bouwaanvraag Opdrachtgever: Gands Team: Tom Thys architecten i.s.m Jeroen Provoost, Bureau Bouwtechniek en Landinzicht Budget: €5.85 miljoen Oppervlakte: 6,570 m²

Wedstrijd: 1ste prijs, 2009 Status: Opgeleverd Opdrachtgever: Gemeenschapsonderwijs Team: Tom Thys architecten i.s.m. Carton123 architecten ARCAD ingenieursbureau, Zwevegem ABETEC nv architecten & ingenieurs, Dendermonde Budget: € 985 000 Oppervlakte: 745 m² PRIJS VOOR ARCHITECTUUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2015

12

Studio Thys Vermeulen


NOH Multifunctioneel project te Neder-Over-Heembeek

Sporthal Passiefbouw sporthal en jeugdcentrum Linkeroever te Antwerpen

Wedstrijd: 1ste prijs, 2008 Status: Afgelast Opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschap Team: LAT architecten Els Claessens, Tom Thys, Tania Vandenbussche i.s.m. Bureau Bouwtechniek, Technum en Landinzicht Budget: €12.556 miljoen Oppervlakte: 11,350 m2

Wedstrijd: 1ste prijs, 2010 Status: Werf Opdrachtgever: AG Vespa Team: Tom Thys architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek en Technum-Tractebel Engineering Bedrag der werken: 2.350.000 euro Budget: €3.4 miljoen Oppervlakte: 2,500 m²

Serviceflats Bouw van 48 serviceflats - IGLO te Antwerpen

Masterplan IGLO Intergenerationeel project Linkeroever te Antwerpen

Wedstrijd:1ste prijs, 2006 Status: Voltooid Opdrachtgever: Schelde Senior Invest I (i.s.m. Zorgbedrijf) Team: Tom Thys architecten Projectmanagement en technische coördinatie: Interbuild nv Stabiliteit, Technieken, Akoestiek, Infrastructuur: Arcade nv Budget: €4.5 miljoen Oppervlakte: 3,798 m²

Wedstrijd: 1ste prijs, 2006 Status: Voltooid Opdrachtgever: Schelde Senior Invest I (i.s.m. Zorgbedrijf) Team: Technum i.s.m. Van Geystelen-Thys architecten, De Smet – Vermeulen architecten en De Vylder-Hofkens architecten Budget: Oppervlakte: PRIJS WIVINA DE MEESTER VOOR EXCELLENT BOUWMEESTERSCHAP 2014

13


Woonproject Pivo Nieuwbouw sociale woningen te Asse

Sint-Ursula Basisschool voor lager onderwijs te Laken

Wedstrijd: 1ste prijs, 2005 Status: Opgeleverd Opdrachtgever: Provincie Vlaams - Brabant, Huisvestingsmaatschappij Providentia, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur (AGI) Team: Tom Thys architecten ism Bureau Bouwtechniek en studiebureau ‘Fris in het Landschap’ Budget: €10.9 miljoen Oppervlakte: 9,945 m2

Wedstrijd: 1ste prijs, 2003 Status: Voltooid Opdrachtgever: vzw KOBN (Katholiek Onderwijs Brussel Noord) Team: Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m Bureau Bouwtechniek Budget: €2.9 miljoen Oppervlakte: 2,090 m²

Nijdrop Nieuwbouw Jeugdhuis / Muziekcentrum Nijdrop vzw te Opwijk

De Regenboog Basisschool voor kleuter en lager onderwijs te Grimbergen

Wedstrijd: 1ste prijs, 2003 Status: Voltooid Opdrachtgever: Jeugdhuis Nijdrop vzw Team: Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m Bureau Bouwtechniek Budget: €1.3 miljoen Oppervlakte: 1,320 m²

Wedstrijd: 1ste prijs, 2003 Status: Buitenaanleg Opdrachtgever: Gemeenschapsonderwijs Team: Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m Bureau Bouwtechniek Budget: €2.5 miljoen + Oppervlakte: 2,250 m² +

14

Studio Thys Vermeulen


Studio Jan Vermeulen Projectenlijst

HEC Paris Nieuwbouw voor businessschool HEC-Paris te Jouy-en-Josas Wedstrijd: 1st prijs, 2008 Status: Opgeleverd 2012 Opdrachtgever: Chambre de Commerce et Industrie a Paris Team: ism Duplantier Debarre Architectes, VP&Green, Adams Kara Taylor, Mazet & Associes, Labeyrie & Associes, BET JP Lamoureux, BET Louis Choulet Budget: €23,3 miljoen Oppervlakte: 9.945 m2 Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield Architects Fases: Wedstrijd tot oplevering RIBA EUROPEAN AWARD 2012

Rue Fabert 1 Inrichting van een boudoir in 18de eeuws appartement te Parijs Status: Opgeleverd 2012 Opdrachtgever: privé Budget: privé Oppervlakte: 10m2 Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield Architect Fases: Schetsontwerp tot oplevering

Stardust Laagenergie kantoorgebouw aan de oever van de Seine, BoulogneBillancourt Wedstrijd: 1st prijs, 2011 Status: bouwaanvraag ingediend 2012 Opdrachtgever: Nexity Team: ism SRA-Architectes, Artelia, Greenaffaire, Vogt Budget: €135,5 miljoen Oppervlakte: 57.000 m2 Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield Architects Fases: Wedstrijd tot bouwaanvraag

Rue Fabert 2 Inrichting van een wijnbibliotheek in 18de eeuws appartement te Parijs Status: Opgeleverd 2012 Opdrachtgever: privé Budget: privé Oppervlakte: 6m2 Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield Architects Fases: Schetsontwerp tot oplevering

15


The Marrakech Museum for Photography and Visual Arts Nieuwbouw voor fotografie museum met culturele randprogramma’s in het Menara district te Marrakech Wedstrijd: 1ste prijs, 2009 Status: verwachte oplevering 2016 Opdrachtgever: privé Team: ism ARUP Budget: privé Oppervlakte: 6.500m2

Design Museum Verbouwing van het voormalige Commonwealth Institute in Kensignton tot een museum voor hedendaagse vormgeving, Londen Wedstrijd: wedstrijd selectie 2011 Opdrachtgever: Design Museum London Team: ism ARUP Budget: €80 miljoen Oppervlakte: 25.000 m2

Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield Architects Fases: Wedstrijd tot schetsontwerp

Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield Architects Fases: Wedstrijd

Bibliotheek Verbouwing van een geklasseerd schoolgebouw tot openbare bibliotheek te Blankenberge

Home Vijvens Masterplan en nieuwbouw voor een rust- en verzorgingstehuis met 93 bedden te Huise

Wedstrijd: Open Oproep 1ste prijs, 2004 Status: Opgeleverd 2012 Opdrachtgever: Stadsbestuur Blankenberge Team: ism Bureau Bouwtechniek, Technum NV, Studiebureau Boydens Budget: €5,6 miljoen Oppervlakte: 3.570 m2

Wedstrijd: Open Oproep 1ste prijs, 2006 Status: Opgeleverd 2011 Opdrachtgever: VZW Home Vijvens Team: ism Bureau Bouwtechniek, Studiebureau Deklerck Budget: €11,2 miljoen Oppervlakte: 6.500 m2

Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architects Fases: Wedstrijd tot Aanbestedingsdossier

16

Studio Thys Vermeulen

Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architects Fases: Wedstrijd tot Definitief Ontwerp Genomineerd voor DESIGNS OF THE YEAR AWARDS 2012


RITS Verbouwing van een chocoladefabriek tot hogeschool voor audiovisuele kunsten en technieken te Brussel

Hogeschool West-Vlaanderen Nieuwbouw voor het departement Industrieel Ontwerpen van de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk

Wedstrijd: Open Oproep 1ste prijs, 2004 Status: geannuleerd na fase VO Opdrachtgever: Erasmushogeschool Brussel Team: ism Bureau Bouwtechniek, Technum NV, DBa-consult Budget: â‚Ź4,5 miljoen Oppervlakte: 5.945 m2

Wedstrijd: Open Oproep selectie, 2004 Opdrachtgever: Department voor Industrieel Ontwerp and Central Diensten (CD & PIH) voor Hogeschool West-Vlaanderen Team: ism Bureau Bouwtechniek Budget: â‚Ź3,65 miljoen Oppervlakte: 4.850 m2

Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architects Fases: Wedstrijd tot Voorontwerp

Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architects Fases: Wedstrijd

Woonwerf Verolme Masterplan voor een buitendijkse woonwijk met 300 woningen op de oude scheepswerf terreinen van Verolme te Alblasserdam

Universal Nieuw hoofdkantoor voor Universal Studio in Universal City in Hollywood, Los Angeles

Status: Studie 2000 Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam en TRS ontwikkelingsgroep Team: ism BVR-Adviseurs, Annemiek Diekman landschapsarchitecten

Status: studie 2009 Opdrachtgever: Seagram Team: ism House and Robertson Associates, Arup; Inside-Outside Oppervlakte: 65,000 m2

Positie: Assistent voor MUST Fases: Volledige studie

Positie: Assistent voor OMA

17


Referentieprojecten


20

Studio Thys Vermeulen


Woonproject PIVO Asse

21


Woonproject PIVO Asse

Woonproject PIVO, Asse Masterplan en nieuwbouw voor 86 sociale huur- en koopwoningen te Asse Betaalbaar wonen in Brusselse rand De provincie Vlaams-Brabant heeft zich tot doel gesteld om in de Vlaamse rand rond Brussel – een zeer dure regio op het vlak van huisvesting – nieuwe betaalbare woongelegenheden te realiseren. In het kader van haar grondbeleid vormt het woonproject P.I.V.O. voor de provincie een pilootproject met zowel sociale koopwoningen (1/3) als sociale huurwoningen (2/3) waarbij een globale dichtheid van 25 wooneenheden/ha zal nagestreefd worden. De woningen zullen daarbij aan een aantal kwantitatieve en kwalitatieve eisen moeten voldoen, rekening houdend met de andere beleidsthema’s van de provincie zoals leefmilieu, welzijn en ruimtelijke ordening.

Wedstrijd: 1ste prijs, Open Oproep 2006 Budget: €10 200 000 Oppervlakte: 9,600 m2 Fases: Voltooid

22

Studio Thys Vermeulen

Boven: verzichtsfoto woningen versus appartementen Onder: Lijntekening bovenaanzicht van het totale project


Boven: Inplantingsplan begane grond Onder: Stedenbouwkundig massaplan

23


Tussen kazerne en woonwijk Enerzijds refereert de aanwezigheid van grote bomen op de site naar het uitgesproken ‘park’- of ‘campus’-karakter van het kazerneterrein. Anderzijds sluit het programma van wonen aan bij de verkaveling aan de zuidzijde. Het ontwerp probeert daarbij zowel de landschappelijke kwaliteiten van het kazerneterrein als de woonkwaliteiten van de aangrenzende verkaveling in zich op te nemen. Diversiteit aan woontypologieën De uiteenlopende schalen aan weerszijde van de site worden overbrugd in de verschillende typologieën en architecturale verschillen van de nieuwe woningen. Het verschil in schaal tussen de loodsen van het kazerneterrein enerzijds en de vrijstaande woningen van de verkaveling anderzijds wordt overbrugd door gebouwen met verschillende korrel-grootte en afnemende graad van collectiviteit (van gestapelde woningen met gemeenschappelijke inkomhal tot volledig vrijstaande woning), afnemende densiteit (systematisch steeds minder verdichting) en een verschil in architecturale expressie. De combinatie woningen type E - gevels, snedes van verschillende woningtypes en architecturale typologiën, zorgt voor diversifiëring in het gebied en vergroot de leefbaarheid.

gevel west

Boven: Overzicht van de werf Onder: Overzichtsplannen verschillende woontypologiëen

PIVO AS 1/500 27/04/2015

gevel noord

Plan +1

gevel west

gevel oost gevel oost gevel oost

gevel oost

Woonproject PIVO, Asse 1/1500

snede langs

29/04/2015

snede langs 0 2

Arduinkaai 37/23 1000 Brussel

T 02 219 07 63

5

snede dwars

Inplantingsplan

snede langs

snede langs

10m

woonproject PIVO Asse - Tom Thys architecten www.vgt.be

Arduinkaai 37/23 1000 Brussel

gelijkvloers

24

T 02 219 07 63

www.vgt.be

2/3e verdieping

Studio Thys Vermeulen Architect:

Info:

Tekening:

PIVO AS


Boven: Zicht op woonerf Onder: Overzichtsfoto appartementen versus woningen

25


26

Studio Thys Vermeulen


Links onder: Zicht op terras Links boven: Zicht van de leefruimte Rechts Boven: Trap met bovenlicht Rechts midden: Relatie hal leefruimte Rechts onder: Traphal

27


28

Studio Thys Vermeulen


IGLO

Serviceflats, Linkeroever Antwerpen

29


IGLO

Serviceflats, Linkeroever Antwerpen

Met het Intergenerationeel Project Linkeroever wil de opdrachtgever een eerste stap zetten in de heropwaardering van Europark op de Linkeroever in Antwerpen. Door de implementatie van een sociale infrastructuur in het hart van Europark wordt het monofunctionele karakter van de wijk doorbroken. Tegelijkertijd is er sprake van een opwaardering van de fysieke omgeving. Met het IGLO-programma wordt aansluiting gezocht met de huidige bewoners en gebruikers van de wijk en tegelijkertijd een sterke binding gezocht met de ruimere omgeving van Linkeroever. Het IGLO-project overstijgt het wijkniveau. Er ontstaat een nieuwe centraliteit in Europark die een werkveld heeft voor de ganse Linkeroever. Een duidelijk gedefiniëerde publieke ruimte ‘de IGLO-straat’ rijgt al de publieke functies aan elkaar. Plaatsing van het IGLO-programma in ontwikkelingsvelden: - Het kinderdagverblijf en RVT worden samen in één veld gerealiseerd (De Smet – Vermeulen architecten) - Het dienstencentrum en jeugdcentrum worden rond de Chicagotoren geplooid (Jan De Vylder architecten) - 48 aanleunwoningen maken de link tussen RVT en de rest van de wijk. (Tom Thys architecten) Opdrachtgever: Schelde Senior Invest I (i.s.m. Zorgbedrijf) Team: Tom Thys Architecten i.s.m. Arcade nv Budget: €4.5 miljoen Oppervlakte: 3 798 m² Fases: Voltooid, 2006 - 2012 Bekroond met Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2014

30

Studio Thys Vermeulen

Boven: Beeld vanuit de Emile Verhaerenlaan


IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS 1/400

NIV 0

24/04/2015

16

Zuidgevel

14 12

zuidgevel

CHECK

Niveau +1 Architect:

Info:

Tekening:

Tom Thys architecten

IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS

Leopold II laan 53, 1080 Brussel tel. 02/219 07 63 e-mail: tom.thys@vgt.be

schaal: 1/400 datum: 24/04/2015

GEVEL EMIEL VERHAEGENLAAN

Architect:

Info:

Tekening:

4

Tom Thys architecten

IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS

Leopold II laan 53, 1080 Brussel tel. 02/219 07 63 e-mail: tom.thys@vgt.be

schaal: 1/400 datum: 24/04/2015

NIV 1

Architect:

Info:

Tekening:

Niveau 0

3

Tom Thys architecten

IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS

Leopold II laan 53, 1080 Brussel tel. 02/219 07 63 e-mail: tom.thys@vgt.be

schaal: 1/400 datum: 24/04/2015

NIV 0

2

IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS 1/150 24/04/2015

Typeverdiep

Boven: Plannenset Onder: Inplantingsmaquette

IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS 1/400 24/04/2015

GEVEL EMIEL VERHAEGENLAAN

31


Boven: Beeld vanuit de Emile Verhaerenlaan

32

Studio Thys Vermeulen


De uitgangspunten voor het ontwerp van de 48 aanleunwoningen zijn: De tuinen tussen de 3 volumes zorgen voor interessante DOORZICHTEN naar en vanuit de tuinen van het RVT. We voorzien een COMPACTE CIRCULATIE centraal in het volume. De inkomhal op gelijkvloers is toegankelijk via de tussenliggende tuinen. Door de compacte plantypologiÍen ontstaan 4 interessante HOEKAPPARTEMENTEN. De gelijkvloerse appartementen richten zich op een EIGEN TUIN. De appartementen op de verdiepingen kijken uit op de OMGEVING. In de architectuur van het gebouw zoeken we op verschillende manieren naar een verrijking van de ervaring: Manipulatie van de 3 bouwvolumes: zowel in het plan als in de gevel passen we kleine VERSCHUIVINGEN toe. Het 3de volume wordt gespiegeld. Zo ontstaan er tussen de 3 bouwvolumes een interessante dialoog en een leuk spel van ordening en afwijking. De GELAAGDHEID VAN DE GEVEL: binnen een eenvoudige economische baksteenarchitectuur streven we naar een zekere gelaagdheid in de gevel. We onderscheiden het vlak van het metselwerk, het buitenschrijnwerk erachter en de ballustrades ervoor. Op de verdiepingen verplaatsen we buitenschrijnwerk dieper achter de gevel, hier ontstaan er loggia’s. Op het gelijkvloers komen de ballustrades los van de gevel, hier ontstaan er tuinen. We streven op die manier naar een sterke interactie met de straat. Het project verlevendigt de omliggende wijk. Boven: Zicht binnenin een van de appartementen

33


34

Studio Thys Vermeulen


Expo Deurne

Sociaal woningbouwproject, Deurne

35


Expo Deurne

Sociaal woningbouwproject, Deurne

De site als “schakel” Het vormgeven van projecten waar mensen ‘samenwonen’ is voor ons erg bijzonder. Elk individueel persoon heeft een beeld van hoe hij idealiter zou willen wonen. Dat willen we respecteren. Tegelijk willen we een klimaat scheppen waar mensen in harmonie kunnen samenleven. Enkele kernbegrippen waar we rond willen werken zijn: - Het samenwonen in een ‘levendige wijk’. Hoe geven we aandacht aan zowel het individuele als aan het collectieve? - Hoe maken we ‘betekenisvolle plekken’. Vanaf wanneer relateren mensen zich aan een collectieve plek? - Hoe kan het project een ‘schakel’ zijn voor de omgeving. Hoe gaat het een interactie aan met de buurt? Wat is de rol van de publieke ruimte hierbinnen?

PROJECT EXPO

Sociaal woningbouwproject te Deurne 22/10/2013 Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 TV Tom Thys architecten - D’hondt-Heyninck-Parein architecten - Buro Groen - ir. Ch. Lobelle Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen Team: Tom Thys architecten i.s.m. D’hondt-Heyninck-Parein architecten, Buro Groen, ir. Ch. Lobelle Budget: € 23.282.788 Vorige: Render doorgang Frank Craeybeckxlaan Oppervlakte: 26 329 m² Boven: Omgevingsmaquette Fases: Uitvoeringsdossier Onder: Conceptschets

36

Studio Thys Vermeulen


Woonhaven Antwerpen

EXPO Deurne

Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen 03/ 213 67 06

Sociaal woningbouw project 2100 Deurne

+19,91

DEUR-ABC-2100 +19,91 Niveau -01

Welstandscommissie

bram.borghs@woonhaven.be

13/02/2015

+16,85

Frank Craeybeckxlaan

Pieter De Ridderstraat

Centrale Plein

+13,79

+0,00

nk Craeybeckxlaan

+0,00

0,00

Terreinsnede B - Pieter de Ridderstraat WA

kk

kk

WA

kk

kk

kk

WA

kk

kk

kk

kk

kk

WA

kk

kk

WA

+13,79

+13,79

+10,73

WA

+10,73 kk

kk

0,00

0,00

kk

+0,00

+10,73

kk

Centrale plein

kk

kk

WA

kk

WA

Frank Craeybeckxlaan

WA

A

WA

kk

WA

uis Wanbecqstraat

,79

kk

+13

kk

kk

WA

kk

kk

WA

WA

Binn entu

3

+0,0

in B

WA kk

kk

lok B

WA

kk

6.4 kk

6.4 kk

kk WA

WA

WA

kk

WA

VIDE

WA

VIDE kk

+13,79

Binnentuin Blok B

+10,73

Speelzone

Tuinen Blok A

+7,67

+0,00 Bouwheer:

TV Tom Thys architecten D´hondt Heyninck Parein architecten Leopold II laan 53, 1080 Brussel tel. 02/219 07 63 e-mail: Tom.Thys@vgt.be

VIDE kk

VIDE kk

VIDE kk

VIDE kk

VIDE kk

kk

+13,79

+10,73

Architect:

VIDE kk

kk

Frank Craeybeckxlaan

kk

Project:

+0,00

Woonhaven Antwerpen

EXPO Deurne

Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen tel. 03/ 213 67 06

Sociaal woningbouw project 2100 Deurne

+0,03 Revisie:

e-mail: bram.borghs@woonhaven.be

Info:

Tekening:

fase: Welstandscommissie schaal:

DEUR-ABC-2101 Niveau 00

datum: 13/02/2015 auteur:

k A/B Louis Wanbecqstraat

+13,79

Binnentuin Blok C

+0,00

Centrale Plein

Binnentuin Blok B

+10,73

Terreinsnede F - Blok B/C

+19,91 +16,85

+13,79

+0,00

+7,67

Palinckstraat

+0,00

+10,73

Tuinen Blok A

+0,00

Centrale Plein

+10,73

Binnentuin Blok C

Frank Craeybeckxlaan

+13,79

+0,00

k C/A

+19,91

Terreinsnede A -Frank Craeybeckxlaan

+0,00

Pieter De Ridderstraat

+0,00

Centrale Plein

Louis Wanbecqstraat

+13,79

Terreinsnede

Boven: Plan niveau 0 Onder: Terreinsnede

37


De site neemt een bijzondere positie in in dit weefsel. Het grenst zowel aan de stedelijke as, als aan het woonweefsel. Omliggend vinden we zowel een toren als de achterkanten van woningen. Zowel een school als gemeenschapsfuncties. De vraag wordt gesteld om een aanzienlijke hoeveelheid publieke ruimte te voorzien in het project. Het project kan zich daarbij ontwikkelen als een ‘schakel’ voor zijn omgeving. Een schakel tussen verschillende ruimtelijke condities en een schakel tussen verschillende gebruikers. Op die manier kan het bijdragen aan zowel het versterken van een levendig centrum, als aan het verhogen van de diversiteit aan gebouwen en publieke ruimte binnen dit stuk typische voorstad. Eén geïntegreerd ontwerp: schakelen en verbinden, zowel van bouwblokvolumes als van de open ruimtes Bebouwing: - We ontwerpen 3 ‘bouwblokken’. We sluiten zo aan met de residientiële wijk bestaande uit bouwblokken. Het is een bouwblokproject in de rij. We vervolledigen de straatgevels en zijn zo in harmonie met de omgeving. - Een grote kwaliteit van het wonen in een bouwblok is de tweeledigheid in oriëntatie: een meer formele voorzijde kijkt uit op publiek domein, en een informelere achterzijde kijkt uit op rustige tuintjes of een collectief hof. - We ontwerpen 3 bouwblokken met verschillende kwaliteiten. De eerste is het laagst en breedst en werkt het bestaande bouwblok aan de Palinckstraat af. Het derde bouwblok is het meest compact en hoogst, en vormt samen met de bestaande woontoren een stedelijk accent op de Frank Craeybeckxlaan. - Deze 3 bouwblokken representeren verschillende woonvormen gaande van individueel naar meer collectief. Open ruimte: - Het ontwerp van de open ruimte vormt de cruciale schakel in het ontwerp. We ontwerpen een verbindende ruimte. De ruimte takt op een intelligente manier aan op het omliggende weefsel en creëert zo enkele nieuwe interessante doorgangen en looplijnen. - Net zoals in het centrum van een stad wordt de maat van de bouwblokken kleiner tegenover die van het omliggende weefsel. Hierdoor wordt de doorwaadbaarheid van het gebied groter. De ruimte bestaat uit 2 duidelijk gedefinieerde en onderling geschrankte pleinen. - De open ruimte wordt telkens aan één zijde begrenst door een bestaande straatgevel. De ruimte behoort zo letterlijk tot de buurt en is bijgevolg gemakkelijk toegankelijk vanaf de straat. Iedereen is welkom. - Naast de publieke open ruimte zijn er nog de binnenhoven en private tuinen, elk met een ander karakter.

2

3

Render Plein

2

2

3

1

3

4

1

2

Schema: Verschillende bouwhoogte

Schema: Buitencirculatie 3

1 3. Masterplan

3. Masterplan

2

Binnenzijde bouwblokken

Mobilitiet fiets

3 4

38

Studio Thys Vermeulen

1 Schema: Verschillende binnnenzijdes bouwblokken

Schema: Mobiliteit fiets 21

Mobiliteit auto


Boven: Render speelzone Louis Wanbecqstraat Onder: Render straatgevel Pieter de Ridderstraat

39


3. Masterplan

Architectuur Het project ontkent niet dat het een groot project betreft. De 3 bouwblokken zijn onderscheiden maar hebben een duidelijk verwante architectuur. Binnen deze architectuur zoeken we naar variaties op zoek naar een ‘levendig’ geheel. Om het openbaar domein te activeren, zijn de toegangen van de woningen rondomrond de bouwblokken verspreid. Dit creëert een levendige publieke ruimte. In dit project integreren we verschillende woonvormen van individuele naar meer collectieve. De inkomdeur verbeeldt deze variatie. Ze is de belangrijke overgang tussen de publieke ruimte en de semi-publieke of privéruimte. Naarmate de deur of poort belangrijker of collectiever wordt, des te groter is ze vormgegeven. Collectieve versus private toegangen

Toegangen woningen

5. Buitenruimtes

Kernen Tuin Grondgebonden woningen Terrassen Appartementen

Woningen versus appartementen

6. Dag - nacht schema

Kernen Service Nacht functies Dag functies

Dag-nacht functies 4. Typeverdeling 2/3

3/6

3/5

3/5

1/2

2/4

1/2

5/8 4/7

5/8 2/4

5/8

2/4

4/7

5/8 5/8

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

5/8

2/4

Kernen

5/8

1 Kamer

5/8

2/4 *

4/7 2/3 *

5/8

5/8

4/8

2 Kamer 3 Kamer

4/8

4 Kamer

2/3

5 Kamer

1/2 3/5

2/3 * 1/2

2/3 *

3/5 1/2

1/2 *

1/2 *

3/4

1/2

4/6

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

Grote versus kleine woningen

40

Studio Thys Vermeulen

4/5

4/5

2/3

2/4


Recht boven: Gevelmaquette blok A Links boven: Gevelmaquette bok B Onder: Gevelmaquettes blok C

41


Type BD' 2/4

@woonhaven.be

25/11/2014 ...

Woonhaven Woonhaven Antwerpen Antwerpen JanJan Denucéstraat Denucéstraat 23, 23, 2020 2020 Antwerpen Antwerpen

EXPO EXPO Deurne Deurne Sociaal Sociaal woningbouw woningbouw project project

03/ 03/ 213213 67 06 67 06 bram.borghs@woonhaven.be bram.borghs@woonhaven.be

2100 2100 Deurne Deurne

14.5

8.3

12.0

EI130

H

WA

4/5 5 5.5

17

17 - AT 24cm OT 18cm 1

16

2

15

3

14

4

13

5

12

6

11

7

10

8

liftkooi 110x140

9

6.3

kk

8.0

en 2020 Antwerpen

Revisie:

EXPO Deurne 2 2 Sociaal woningbouw 23 project 23 2100 Deurne

@woonhaven.be

2

4

fase: VO

DEUR-B-2407 Type BE 3/5

2

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

3

3

34

4

4

45

45

5

5

56

56

6

6

7

7

10

10

8

8

11

11

9

9

12

12

10

10

13

13

11

11

14

14

12

12

15

15

13

13

4

4

14

14

3

3

15

15

2

2

16

16

1

1

VIDE VIDE kk

1.01.0

5.15.1

11.4 11.4

kk

VIDE VIDE

8.08.0

20.0 20.0

EERSTE EERSTE VERDIEPING VERDIEPING

12.0

12.0

8.3

TWEEDE TWEEDE VERDIEPING VERDIEPING

14.5

EI130

H

WA

EI130

WA

Studio Thys Vermeulen

8.08.0

16 16 16 - AT 22.5cm 16 - AT 22.5cm OT 19.0cm OT 19.0cm

16 - AT 22.5cm 16 - AT 22.5cm 4 - AT 22.5cm 4 - AT 22.5cm OT 18.75cm OT 18.75cm OT 17.75cm OT 17.75cm

6.66.6

Links boven: Voorbeeld Type appartement GELIJKVLOERS GELIJKVLOERS Links onder: Typeplan rijwoning Rechts boven: Zicht op inpandig14.5 terras 8.3 Rechts onder: Zicht op relatie leefruimte - zitruimte

schaal: 1/100 @ A3 datum: 25/11/2014 auteur: ...

1

4

Tekening:

1 2

1

3

Info:

34

1.61.6 19.1 19.1

42

7.5

2

Project:

1

11 16 - AT 22.5cm OT 18.5cm 11 16 - AT 22.5cm OT 18.5cm

40.8


43


44

Studio Thys Vermeulen


Greathempoort

Intergenerationeel woonproject, Borgloon

45


Greathempoort

Intergenerationeel woonproject, Borgloon

Greathempoort, Borgloon Binnen het klimaat van een hernieuwd ruimtelijk beleid voor Vlaanderen, is het voor ons een uitdaging om in te zetten op woonvormen die de verdere suburbanisatie en versnippering van het woonareaal een halt toe roepen. Op de site worden twee vormen van geclusterd wonen geïntroduceerd die binnen de traditie van geclusterd bouwen heel duidelijk refereren naar de schaal van de vierkantshoeve. In de hoger gelegen zone vervolledigen we de boerenburgerwoning met een orthogonaal, L-vormig volume waardoor terug een woonerf ontstaat. In de boomgaard vormt de compositie van drie parkvillas een duidelijk leesbare tweede collectieve wooncluster. Om het karakter van wonen dichtbij de stad met zicht op de boomgaard zoveel mogelijk te behouden, werd gestreefd zo compact mogelijk te bouwen. De boomgaard die daarbij tussen de volumes doorloopt bindt door zijn collectieve statuut de volledige site samen, zowel van op de site zelf als van op de Graethempoort en Kogelstraat. Het ontwerp slaagt er op die manier in zowel weelfselversterkend als landschapsreddend te zijn.

Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 Opdrachtgever: Gands NV Team: Tom Thys architecten i.s.m. Jeroen Provoost ir. architect Budget: 6.900.000€ Oppervlakte: 6900m² Fases: Uitvoeringsdossier

46

Studio Thys Vermeulen

1

2

Boven: Overzichtsbeeld Onder: Geclusterd wonen rond het erf (1) en in de boomgaard (2)


1

2

47


Boven: Zicht vanaf de Kogelstraat: de boomgaard bindt de volumes samen Onder: Zicht vanop het erf richting boomgaard

48

Studio Thys Vermeulen


De woningen in de twee gebouwclusters; enerzijds het erfvolume en anderzijds de drie parkvillas, worden binnen hun cluster elk op hun eigen, specifieke manier georganiseerd. Hoewel ze een gelijkaardige architectuurtaal hebben, werken ze op fundamenteel andere manieren. Erfwonen (1.) Rond het woonerf wordt maximaal ingezet op het collectieve karakter van het wonen rond een erf. Een belangrijk element daarin is de circulatie via gaanderijen; alle assistentiewoningen worden via het erf met open gaanderijen ontsloten. De open gaanderij op het gelijkvloers doet daarbij dienst als gemeenschappelijke toegangsruimte & verbinding tussen de collectieve ruimte (4.) en de traphal. Door alle inkomhallen rechtstreeks aan de gaanderij of het erf te plaatsen, slagen we erin assistentiewoningen te bouwen die het karakter van een thuis hebben in plaats van dat van een instelling. Ook alle keukens worden ingeplant langs de erfzijde. Naast het gevoel van verhoogde sociale controle, zorgt dit ook voor een ongedwongen gemeenschapsgevoel dat interactie tussen de bewoners en het erf toelaat. Onder de zuidelijke arm wordt een kelder met bergingen voorzien. Deze kelder wordt via twee open trappen, in tegenovergestelde zones van de kelder, verbonden met het gelijkvloers. Een van deze trappen maakt tevens de verbinding met de ondergrondse parking onder de ‘parkcluster’.

Parkwonen (2.) In de parkzone wordt gekozen voor een andere vorm van ontsluiting. Hier wordt heel concreet ingezet op de woonkwaliteit van het kijken naar het omliggende landschap. In elk van de parkvillas worden over drie bouwlagen twee tot drie appartementen rond een centrale trapkoker geschakeld die doorloopt tot in de ondergrondse parking. Al deze appartementen krijgen inpandige terrassen op de hoeken. Bovenop deze drie bouwlagen wordt een penthouse ingeplant die terugspringt ten opzichte van de gevel. Dit zorgt ervoor dat alle appartementen hoekappartementen zijn, waarbij minstens over 270° kan genoten worden van het zicht. Het centraal inplanten van technische zones, zorgt voor een grote hoeveelheid buitengevel, zodat alle woningen volop kunnen genieten van licht & zicht. Parkingschema We streven ernaar een duurzaam alternatief te leveren voor de traditionele verkavelingsvilla. Een grote ondergrondse parking met inrit langsheen de Kogelstraat zorgt er voor dat de volledige site autovrij en de boomgaard bewaard kan blijven. De verticale circulatiekernen worden allen doorgetrokken tot op het niveau van de ondergrondse parking, waar voor elke wooneenheid fietsenberging, parkeerplaatsen en bergingen voorzien worden. Op het gelijkvloers zorgen de inkomhallen van zowel erf als park voor een rechtstreekse toegang tot de parking.

1

1

4

1

2

2 5 3

6

3

1 1

Niveau 0 - 1/1250

1. Erfcluster met woonerf 2. Parkcluster 3. Boomgaard 4. Gemeenschappelijke ruimte 5. Fietsenberging 6. Parkinginrit Kogelstraat

Niveau -1 - 1/1250

1. Bergingen, fietsenstalling, stook- & tellerlokalen 2. Parkeervoorzieningen 3. Parkinginrit Kogelstraat

49


Boven: De loggias kijken uit op het omliggende, glooiende landschap Rechts boven: Langse, oostelijke gevel en snede Rechts onder: Dwarse, zuidelijke gevel en snede

50

Studio Thys Vermeulen


51


52

Studio Thys Vermeulen


Pilootproject Zorg De Korenbloem, Kortrijk

53


Pilootproject Zorg De Korenbloem, Kortrijk

Pilootproject Zorg - De Korenbloem Masterplan en nieuwbouw voor de uitbreiding van zorgcampus De Korenbloem met 90 zorgbedden, dienstencentrum, dagcentrum, dagcentra voor dementie en jong-dementie te Kortrijk.

6

7

Dit Project kadert in de procedure Pilootprojecten Zorg opgezet door Minister Van Deurzen en de Vlaams Bouwmeester om innoverende zorgprojecten te ontwikkelen. De ambitie van VZW De Korenbloem om een breed buurtgericht zorgnetwerk uit te bouwen wordt vertaald in een Masterplan waarin gebouwen gegroepeerd zijn in clusters met een sterke eigen identiteit. De Parktuin met z’n twee historische villa’s vormen de sleutel tot verweving met de buurt. Het project combineert de kleinschaligheid van de woonomgeving met de efficiëntie van een zorginfrastructuur. Binnen de beschermde omgeving van de zorgbuurt kunnen mensen een eigen leefwereld uitbouwen vanuit hun persoonlijke mogelijkheden en mobiliteit. De ensembles van gebouwen vormen een netwerk van kleine werelden waarin de bewoners zich vrij kan bewegen zonder de beschermde omgeving van de zorg-campus te verlaten.

5

2

1 4

Wedstrijd: 1ste prijs, 2014 Opdrachtgever: VZW De Korenbloem Team: TV Studio Jan Vermeulen - Tom Thys Architecten Sergison Bates architects ism VK Engineering Budget: €16.1 miljoen Oppervlakte: 9,780 m2 Fases: Bouwaanvraag

54

Studio Thys Vermeulen

3


wa

da

Boven: Zicht nieuwbouw en Landhuis Onder: Mental Map bewoner

29/04/2015 SD

DO 1 / 100 @ A1+

Deelproject B

KORT-B-3100 Kelderverdieping

gebouwen bestaand

gebouwen afbraak

gewapend beton

metselwerk - snelbouw

metselwerk - lichte wand

metselwerk - gevelsteen

staalprofiel

chape

hout

isolatie

cellenbeton

cellenglas

groendak

aanduiding snedelijn

toegangen

aanduiding aslijn

1

KORT-B-3101 Gelijkvloers

Tekening:

datum: 29/04/2015 auteur: SD

schaal: 1 / 100 @ A1+

fase: DO

Deelproject B

Info:

Revisie:

Uitbreiding van een woonzorgcentrum Pieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

De Korenbloem Kortrijk

Project:

e-mail: info@dekorenbloem.net

Pieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk tel. 056/26 01 01

De Korenbloem vzw

Bouwheer:

e-mail: info@studiojanvermeulen.eu

Leopold II laan 53, 1080 Brussel tel. 02/219 07 63

Tom Thys architecten Studio Jan Ver

Architect:

Peil 0 = 17.55m

A

0

Legende plannen:

55

Y1


Twee deelprojecten Deelproject A - Portiek (Sergison Bates Architects) • Renovatie van de bestaande Villa Portiek tot een Lokaal Diensten Centrum en Kenniscentrum voor jongdementerenden • Nieuwbouw met 5 groepswoningen en een dagverzorgingscentrum voor jong-dementerenden Dit project wordt ontworpen door Sergison Bates architects Deelproject B - Landhuis (Studio Thys Vermeulen) • Afbraak van de bestaande gebouwen aan de Stasegemsestraat 108, 110 en 112 • Renovatie van de bestaande Villa Landhuis voor de uitbreiding van het dagverzorgingscentrum voor psychogeriatrische ouderen • Nieuwbouw met 4 groepswoningen voor ouderen met behoefte aan somatische zorg, dagverzorgingscentrum, een centrum met 6 kortverblijf kamers en 4 zorgflats • Een ondergrondse parking met een leveringen- en stockagezone

Gebouwen in een tuin Villa Landhuis, waarin het dagcentrum voor dementerenden wordt ondergebracht wordt uitgebreid met een nieuwbouwvolume met 4 kleinschalige woongroepen voor telkens 8 bewoners. Dit gebouw medieert als een soort ‘tussenhuis’ enerzijds tussen het Landhuis en de Stasegemsestraat, anderzijds tussen de tuinen van de individuele woningen en de mogelijke uitbreidingssite van de campus aan de noordwestelijke hoek van het bouwblok. Het gebouw begeleidt ook de voetgangersverbinding tussen de Stasegemsestraat en de parktuin. Het is een gebouw met vele gezichten. Door zijn mediërende positie zijn we op zoek naar een gebouw met een éénduidige architectuur die de verschillende condities op een krachtige manier met mekaar verbindt. Het gebouw baseert zich op principes van neoklassieke tuinvilla’s waarbij door middel van pergola’s, tuinkamers en veranda’s een tussenruimte wordt gecreëerd die de overgang maakt van het privé interieur naar de landschapstuin. Deze tuinstructuren laten tevens toe om door middel van klimplanten het groene karakter van de gebouwde omgeving te versterken.

zinken dakafwerking

20

intensief groendak

250

63

zinken dakafwerking osb plaat 1.5cm isolatie 25cm dakplaat 27cm afwerking 3cm

vloerafwerking 2.5cm chape 10cm akoestische isolatie 2.5cm vloerplaat 27cm afwerking 3cm Terras

+ 6,70 (2de verdie

290

20 10

2.B1.21 Zitruimte

stalen ballustrade

vloerafwerking 2.5cm chape 10cm akoestische isolatie 2.5cm vloerplaat 27cm afwerking 3cm

+ 3,50 (1ste verdie

1.B1.21 Zitruimte

320

20 10

Terras

geanodiseerd aluminium raamkozijn

afwerking 10cm gestabiliseerd zand 40cm waterdichting welfsel 33,5cm

geprofileerd pleisterwerk betonnen prefab kolom

vloerafwerking 2.5cm chape 10cm isolatie 8.5cm vloerplaat 27cm afwerking 3cm

betonnen prefab plint Terras

0,00 (gelijkvloers

31

34

50

0.B1.14 Activiteitenruimte DVC

Architect:

56Tom Thys architecten Studio Jan Vermeulen

Bouwheer: De Korenbloem vzw

Info:

Tekening:

De Korenbloem Kortrijk

Project:

Deelproject B

Uitbreiding van een woonzorgcentrum Pieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

fase: DO schaal: 1 / 50 @ A3

KORT-B-3303 Gevelsnede west

Studio Thys Vermeulen

Leopold II laan 53, 1080 Brussel tel. 02/219 07 63

Pieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk tel. 056/26 01 01

e-mail: info@studiojanvermeulen.eu

e-mail: info@dekorenbloem.net

Revisie:

datum: 29/04/2014 auteur: ADP


Plan Begane grond (deelproject B+C)

57


Tuinkamer De verbinding tussen het Landhuis en de nieuwbouw gebeurt via een nieuw volume: de Tuinkamer. Deze Tuinkamer met zijn zes-hoekige geometrie maakt op de begane grond en de 1ste verdieping een efficiente circulatie tussen de nieuwbouw en de verblijfsruimtes van het dagcentrum in het Landhuis mogelijk. Dit volume is zo ontworpen zodat het naast een directe verbinding ook een flexibele verblijfsruimte is die in directe relatie met de parktuin staat. Kleinschalig wonen Per verdieping worden 2 zorgflats gekoppeld aan 2 geschakelde woongroepen van telkens 8 bewoners. De woongroepen hebben elk een eigen voordeur waardoor ze zich eerder voordoen als een groot appartement. Binnen dit appartement wordt er verschillende leefruimtes voorzien om de beleveningswereld van de zwaar zorbehoevende bewoners te maximaliseren. Door de schakeling van de hoofdvolumes ontstaan er dynamische doorzichten in het appartement. Elke woning heeft een ruim terras en heeft een ‘groene kijk’ op het parkgebied doorheen de pergola-structuur.

Boven: Beeld van de kamers Midden: Buitenruimte pergola Onder: Verblijfsruimte in Villa Landhuis

58

Studio Thys Vermeulen


Boven: Beeld van de kamers Midden: Buitenruimte pergola Onder: Verblijfsruimte in Villa Landhuis

59


60

Studio Thys Vermeulen


Janseniushof

Seniorenflats, Leuven

61


Janseniushof

Seniorenflats, Leuven

Janseniushof Nieuwbouw met 30 seniorenflats in het stedelijk inbreidingsplan Janseniushof De ontwikkeling van dit project kadert in het grotere masterplan Janseniushof opgemaakt door De Gregorio & Partners voor de ontwikkelaar Resiterra. Dit ambitieuze plan vormt een groot binnenstedelijk gebied aan de oever van de Dijle om tot een nieuwe woonbuurt voor Leuven. Het project gesitueerd aan de rand van een speelpark speelt in op de verschillende condities van de site. Langs de straat vormt het een lange gevel die het perspectief op de centrale woontoren benadrukt. Aan de parkzijde plooit het gebouw zich rondom een collectieve buitenruimte waardoor het zich voor doet als twee villa’s op een plint. Een associatie geaccentueerd door de terugspringende dakverdieping, opgelegd door het RUP. Een centraal gelegen inkom geeft uit op de gemeenschappellijke buitenruimte vanwaar men naar twee compacte circulatiekernen kan. De manipulatie van het gebouwvolume zorgt ervoor dat elk appartement tenminste twee buitengevels heeft. Wedstrijd: selectie Opdrachtgever: Dijledal VSMW Team: Studio Thys Vermeulen ism Paridaens en RCR Budget: ₏3.69 miljoen Oppervlakte: WO 2.550 m2

62

Studio Thys Vermeulen

Boven: Zicht vanuit het speelpark Onder: Volumemaquette Rechts: Inplantingsplan


63


1760

1950

Materialisatie Het volume opgebouwd uit een zwaar baksteen volume waarop een terugspringende goudkleurige aluminium volume wordt geritmeerd door een vertikale ramen. Een verdoorgevoerde reductie van raamtypes waarvan sommige met uitkragende4230 balkon geeft het gebouw een rustige en verfijnde uitstraling gepast voor deze woonbuurt. De verdiepingshoge ramen maken van de kleinere seniorenflats toch een genereuze woonomgeving. Seniorenflats Elk appartement is opgezet langs twee gevels om natuurlijk licht en zicht te maximaliseren. Door de dynamische schakeling van leefruimte, keuken en slaapkamer ontstaan er sterk verbonden ruimtes met een verschillend karakter. Bij de uitwerking van de planlay-out werden de principes van ‘levenslang wonen’ met maximale woonkwaliteit gecombineerd. Steeds bestaan er meerdere mogelijkheden om door een appartement te bewegen zodat maximaal ingespeeld kan worden op de verschillende behoeftes en levensstijlen van de bewoners.

Boven: Zicht vanuit een appartement Midden: Gevel park Onder: Langssnede met trapkernen

64

Studio Thys Vermeulen


710

1760

1760

1950

1760

4230

Boven: Plan +1/+2 Onder: Plan +0

710

1760

1760

1950

1760

4230

65


66

Studio Thys Vermeulen


Seniorenflats

Sint Amandsberg, Gent

67


Zorgcampus Sint-Amandsberg Seniorenflats, Gent

Zorgcampus Sint-Amandsberg Nieuwbouw voor de uitbreiding van zorgcampus Sint-Amandsberg met 30 seniorenflats en ondergrondse parking Met de ontwikkeling van dit project wordt een belangrijke stap gezet om de Campus Sint-Amandsberg uit te bouwen tot een volwaardige woon-zorgbuurt. Samen met de andere projecten gedefiniëerd in het masterplan vormt dit project een kans om het aanbod aan woontypologieën te verruimen. Twee sculpturale volumes, opgebouwd uit afgeronde baksteenpenanten worden in een dynamische compositie geschakeld. De volumes definiëren verschillende buitenruimtes (toegangsplein, binnenhof, zorgbuurtplein, ...) en geven structuur aan de campus. Een centraal gelegen gemeenschappellijke ruimte creëert een sociaal centrum in het deelgebied en ambieert de omliggende collectieve ruimtes. Vanaf het binnenhof geven ruim opgezette gallerijen toegang tot de verschillende appartementen. Wedstrijd: selectie Opdrachtgever: OCMW Gent Team: Studio Thys Vermeulen ism BM-Engineering en Archiline Budget: €6.02 miljoen Oppervlakte: 5,380 m2

68

Studio Thys Vermeulen

Boven: Zicht vanop voorplein Onder: Situering binnen de campus


Woon-Zorgcentrum 3

Gebouw A

5

9

8

10

2

10 4

6

9

Gebouw B Wibier woningen

9

7

1

Qu

in

ten

et s M

s ijs

t ra

at

Inplantingsplan: 1. Toegangsplein 2. Binnenhof 3. Zorgbuurtplein 4. gemeenschappelijke ruimte 5. Park 6. toegang parking 7. tijdelijk parkeren 8. doorgang brandweer 9. Fietsenparking 10. inkom appartementen

69


Materialisatie Het ritme van horizontale betonvloeren gedragen door lichtgrijze bakstenen gevelpenanten wordt geaccentueerd door de inpandige terrassen en gallerijen. De combinatie van een zware gevel met verdiepingshoge raam- en deurgehelen geeft het gebouw een rustige en verfijnde uitstraling gepast voor een woon-zorgbuurt. Door de afronding van de hoeken wordt het sculpturale karakter van het project versterkt. Seniorenflats De appartementen zijn opgezet rondom grote inpandige terrassen. Bij de uitwerking van de planlay-out werden de principes van ‘levenslang wonen’ met maximale woonkwaliteit gecombineerd. Steeds bestaan er meerdere mogelijkheden om door een appartement te bewegen zodat maximaal ingespeeld kan worden op de verschillende behoeftes en levensstijlen van de bewoners.

Boven: Snede gebouw A Midden: Snede gebouw B Onder: Gevel gallerij - gevel terras

70

Studio Thys Vermeulen


Link: Binnenzicht appartement Onder: plan +1 gebouw B

1050cm

315cm

1155cm

210cm

840cm

840cm

1050cm

315cm

1155cm

210cm

185cm

790cm

990cm

770cm

185cm

220cm

770cm

840cm

770cm

840cm

71


72

Studio Thys Vermeulen


De Groene Parel

Basisschool, Kinderdagverblijf en 55 wooneenheden, Sint Pieters Leeuw

73


De Groene Parel

Basisschool, Kinderdagverblijf en 55 wooneenheden, Sint Pieters Leeuw

De Groene Parel Sint-Pieters Leeuw Pilootproject PPS GO! Open scholen, de bouw van een school in combinatie met een kinderdagverblijf en 51 woongelegenheden. (i.s.m. Van Roey) De duurzaamheid van het project zit reeds in de opdracht vervat. Om de verankering van de school in de buurt te bestendigen wordt de bouwopdracht uitgebreid met een bijkomend publieken woonprogramma. Het project wordt gerealiseerd binnen een interessante PPS constructie. De school wordt gefinancierd door de verkoop van de woonkavels. Het masterplanontwerp bewaart het parkachtige karakter van het terrein door zoveel mogelijk bestaande elementen (de prachtige bestaande bomen en het aanwezige reliëf) te integreren . We ontwerpen 3 kwalitatieve en onderling sterk verweven buitenruimtes, elk met hun eigen sfeer en inrichting; het voorplein, het woonerf en de speelplaats. De school zelf is georganiseerd rond een grote open ruimte die voorplein en speelplaats verbindt. Dit ‘hart’ van het gebouw bevat inkomhal, vide, refter en bibliotheek, en staat symbool voor de openheid die de school wil uitstralen naar de buurt toe.

Opdrachtgever: PPS GO! Open Scholen – pilootprojecten Team: Tom Thys architecten i.s.m. ECTV architecten Budget: €8.1 miljoen Fases: wedstrijdontwerp niet weerhouden

74

Studio Thys Vermeulen

Rechts boven: Beeld van de speelplaats Rechts onder: Volumemaquette Links: Interieurbeeld van de school


75


Interacties gevels

Interacties gevels

Niveau 0

76

Studio Thys Vermeulen


Organisatie van de volumes

Niveau 1

77


78

Studio Thys Vermeulen


Ontwikkelingsgebied Oosteroever Stadsontwikkeling St-Truiden

Deze studie focust zich op de langgerekte zone tussen de Naamsesteenweg en de Cicindriabeek dicht bij het centrum van Sint-Truiden: een zone waarin het onafgewerkte bouwblok verschraalt tot lintbebouwing. De gesloten rijbebouwing aan de Naamsesteenweg staat in contrast met de verhakkelde achterkanten, de onbenutte kavels en de langgerekte tuinen aan de achterzijde. Het ontwerp voorziet in het afwerken van de structuur van het bouwblok. De studie gaat dieper in op de actuele stedenbouwkundige thema’s zoals het verdichten van het stadsweefsel en het optimaliseren van het grondgebruik, waardoor de vrije ruimte buiten de stad gevrijwaard kan worden. Centraal staat het aanbieden van een hoogwaardige woonkwaliteit binnen de stad. Daarbij komt men zoveel mogelijk tegemoet aan de kwaliteiten die het suburbane wonen aan de bewoner kan bieden: een individuele voordeur, voldoende privacy, de bereikbaarheid met de auto, een autostaanplaats, een ruime privé buitenruimte, een gunstige oriëntatie met voldoende zon, licht en lucht.

Opdrachtgever: Stedenbeleid, stadsvernieuwing en conceptsubsidie Team: Architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m. Langzaam Verkeer Budget: 7.400.000 € Oppervlakte: -

Boven: Overzichtbeeld ontwerp Onder: Luchtfoto site

79


Studio Thys Vermeulen - Portfolio woningbouw  
Studio Thys Vermeulen - Portfolio woningbouw  
Advertisement