Katalog Národní cena za studentský design / Catalogue International Award for Student Design 2018

Page 1

NÁRODNÍ CENA TSKÝ N E D U T S ZA 18 / 0 2 N G I S DE ONAL I T A N R E T IN R AWARD FO STUDENT 018 DESIGN 2


oží 18! b ) z ( ý Nov s! 2018 d o ) o ( New g

Í N D O R NÁ CENA NTSKÝ E D U T ZA S 018 / 2 N G I S DE L A N O I T A N R E INT R O F D AWAR T N E D STU 8 1 0 2 N G I S E D


Úvod / introduction

Nový

í 18! (z)bož

Í N D NÁRO CENA Ý K S T N E D U T S A Z 8 1 0 2 N G I S DE Národní cena za studentský design slaví osmadvacáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design. V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast produktového designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Rok 2018 patří pracím v široké škále vizuální komunikace. V roce 2019 budou soutěžit studentské práce v oborech produktového designu. Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015, zahraničním partnerem je Slovenské centrum dizajnu.

Vítězka Národní ceny za studentský design 2018 * GRAND Markéta Oličová z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), luxusní hodinky ELTON hodinářská, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a. s., roční předplatné časopisu Font a Brand & Stories. Vítězka Národní ceny za studentský design 2018 *JUNIOR Denisa Váňová ze Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s., výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR a roční předplatné časopisů Font a Brand & Stories. Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit udělil Pawlovi Ratajczykovi z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč), Kristina Bártová, Martin Kadlec, Martina Scholleová, Pawel Ratajczyk, Karla Gondeková, Jáchym Bouzek, Sabina Chalupová a Denisa Körnerová získávají Ceny děkana Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni (celkem ve výši 56 000 Kč). Markéta Oličová získává Cenu Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) a Markéta Blažková získává Cenu Společnosti přátel Umělecko-průmyslového musea (5 000 Kč). Asociace užité grafiky a grafického designu udělují zvláštní cenu Markétě Oličové (ve výši 3 000 Kč). Nakladatelství Albatros Media, a. s. vybralo knihy Václavy Podhráské a Soni Juríkové, kterým umožní jejich vydání. Mimo to odmění knihami ze své produkce vítěze národních cen, excelentních designů a dobrých designů. Další profesionální ocenění udělilo Soni Juríkové brněnské studio ATAK Design (stáž ve studiu a knihu Kobobook). Firmy IKEA ČR, s. r. o. a Tescoma s. r. o. ocení svými produkty vedle vítězů národní ceny také ty, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2018 a ocenění Dobrý studentský design 2018. Soutěž a výstava mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Grund, a. s., Domu bytové kultury Praha a. s. a nadace Jablotron a materiálové podpoře firem Česká centra, Elton hodinářská, a.  s., Design ATAK, IKEA ČR, s. r. o., Albatros Media a. s., Tescoma s. r. o., Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015. Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořil student Jakub Heyduk z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. PhDr. Lenka Žižková Design Cabinet CZ září 2018

Do letošního ročníku se přihlásilo 91 autorů s 95 pracemi, z 8 univerzit a 8 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit, středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a národní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 28 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu.

4

Poroty nominovaly v několikakolovém hodnocení k ocenění 44 prací. Jedna získala Národní cenu za studentský design 2018 * Grand, jedna Národní cenu za studentský design 2018 * JUNIOR, pět ocenění Excelentní studentský design 2018 a dvanáct cenu Dobrý studentský design 2018.

5


Úvod

s 18!

(o)od G w e N

L A N O I T A N INTER R O F D R A AW T N E D STU 8 1 0 2 N G I S DE The Czech National Award for Student Design is celebrating the 28th anniversary! The Czech National Awards for Student Design was announced by the Design Cabinet CZ first in the year 2008. It continues however with competitions organized by the Design Centre of the Czech Republic from 1991 to 2007. Young designers from all kinds of schools competed for Student Design prize consisting of three awards: Czech National Award for Student Design, Excellent Student Design, and Outstanding Student Design. The competition became international in the year 2012. Next change was made in 2014 when it was divided into two sections – one covers the area of visual communication, the latter covers the area of product design. Both competitions are organized individually in the “style of biennial”. The year 2018 competition is dedicated to works in the field of visual communication. Student works in product design will compete in the year 2019. This year’s competition was announced by Design Cabinet CZ together with foundation SUTNAR – RADOSLAV AND ELAINE SUTNAR FOUNDATION, DEPO2015 participating universities and colleges and with foreign partner Slovak Design Centre. As far as the competition is concerned, the students from 8 universities and 8 professional and secondary schools submitted total 91 authors and 95 works.

6

The three independent juries assessed their works: university jury consisting of university lecturers, high school jury consisting of high school teachers, national jury consisted of museum curators, independent experts, and the best professional designers of the Czech Republic. Student works were assessed by total 28 professional jurors – university lecturers, designers, experts and design curators.

The juries have selected total 44 works for award after several evaluation rounds. One work was awarded the National Award for Student Design 2018 * GRAND, one secondary school design was awarded the National Award for Student Design 2018 * JUNIOR, five works were awarded the Excellent Student Design 2018, and twelve works were awarded the Outstanding Student Design 2018. Winner of the National Award for Student Design 2018 * GRAND will be awarded by the Czech Centres director (1 week stay in one of the European cities where the Czech Centres have residences), stay in the Art Camp of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University West Bohemia in Pilsen, products of companies Tescoma, s. r. o., and IKEA Czech Republic, book from publishing house Albatros Media a. s., and subscription of the magazines Font and Brand & Stories. Winner of the National Award for Student Design 2018 * JUNIOR will be awarded stay in the Art Camp of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University West Bohemia in Pilsen, products of companies Tescoma, s. r. o., and IKEA Czech Republic, book from publishing house Albatros Media a. s., and subscription of the magazines Font and Brand & Stories. Special prizes were awarded by the deans of the educational institutions and by professional associations, museums, and professional magazines. Exit Design prize was awarded by the Dean of the Art and Design Faculty of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem (30 000 CZK), seven works received the award of the Dean of the Design and Art Faculty of the West Bohemia University in Plzeň (total of 56 000 CZK). One selected work was awarded prize of the Museum of Decorative Arts (purchase of the work to the museum collections), selected high school work was awarded by the Society of the Museum of Decorative Arts Friends (5 000 CZK). Special prizes were also awarded by the Association of Graphics Arts and Design (3000 CZK). The publishing house Albatros Media a. s. selected two books and enables their publication. Moreover, the publishing house will reward with the books of its production the winners of the national prizes, excellent design and outstanding design. Next professional prize will be awarded by the Brno studio ATAK Design (internship in the studio and the book Kobobook). IKEA ČR and Tescoma companies will reward also five authors who received the Excellent Student Design 2018, and also those authors who received the Outstanding Student Design 2018 with their products. The competition and the exhibition has been accomplished thanks to financial support of Dům bytové kultury Praha, a. s., Grund, a. s., and Jablotron Alarms Foundation, a. s., and thanks to the material support of Czech Centres, Elton hodinářská, a. s., Design ATAK, IKEA ČR, s. r. o., Albatros Media, a. s., Tescoma, s. r. o., Architecture & Building Foundation, foundation SUTNAR – RADOSLAV AND ELAINE SUTNAR FOUNDATION, DEPO2015 and participating universities and colleges and with foreign partner Slovak Design Centre. Student Jakub Heyduk from Ladislav Sutnar Design and Art Faculty University West Bohemia in Pilsen created the graphic visual concept of the competition and the catalogue. The Design Cabinet CZ is a foundation program of the Architecture & Building Foundation supported first of all by volunteers – design students. PhDr. Lenka Žižková Design Cabinet CZ September 2018

7


Poroty / Juries

DNÍ O R Á N I Z E M POROTA / NAL IO INTERNAT JURY Dr. Edyta Majewska, PhD. Akademia Sztuk Pieknych, Gdańsk, předsedkyně poroty MgA. Štěpán Holič, grafické studio Lemon Design, zástupce předsedy František Havlůj, nakladatelství Běžíliška Ak. soch. Alexandra Horová, nakladatelství Albatros Media PhDr. Iva Knobloch, Uměleckoprůmyslové museum

NÁRODNÍ OLSKÁ VYSOKOŠK ITNÍ Z A UNIVER ATIONAL N POROTA / Y JURY T UNIVERSI Doc. MgA. Kristýna Fišerová Ak. mal. Renáta Fučíková Dr. ak. soch. Rostislav Illík Doc. ak. mal. Ditta Jiřičková Prof. ak. mal. Karel Míšek, PhD. / zástupce M. A. Jan Hora Doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. MgA. Pavla Paukertová, Ph. D.

MgA. Věra Marešová, Ph. D. vítězka Národní ceny za grafický design 2005

Doc. ak. mal. Michal Slejška

Ing. MgA. Tomáš Procházka, vítěz Národní ceny za studentský design 2014

MgA. Bohuslav Stránský, Ph. D.

BcA. Lukáš Pumpr, grafické studio Petrohrad, Plzeň

Doc. ak. mal. František Steker

Doc. M. A. Barbara Šalamounová

Tajemnice poroty PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ

NÁRODNÍ LSKÁ O STŘEDOŠK KÁ IC PEDAGOG ATIONAL N POROTA / OL JURY O HIGH SCH

Zástupce tajemnice MgA. Lucie Kaslová, Plzeň

MgA. Vladimír Daťka

PhDr. Marta Sylvestrová, Moravská galerie v Brně (omluvena) MgA. Pavel Šťastný, studio Plechárna

MgA. Jana Hradcová Ak. mal. Pavel Hrach Ak. mal. Zbyněk Kočvar MgA. Miroslav Roubíček MgA. Hynek Reich Štětka MgA. Alice Waisserová

8

É N Ě OCEN É N E Š Á L H I Ř P A / E C PRÁ D N A G N I N WI D E T T I SUBM S K R O W


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

ENTSKÝ D U T S A Z CENA NÁRODNÍ 18 * GRAND / 0 DESIGN 2 NATIONAL AWARD RAND G H THE CZEC NT DESIGN 2018 * E FOR STUD

A T É K MAR Á V O Č OLI

ísmo p é v Type / o t s a u t m c H my Ta a r g o t rams g o t c a pik i and p e p y t e Tactil Type s u t c a T

2017 Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph. D.

Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Luxusní hodinky značky Prim od firmy ELTON hodinářská, a. s. Knihu z produkce Albatros Media a. s.

Hodnocení mezinárodní poroty / International Jury Assessment Mezinárodní porota ocenila originální koncept projektu a promyšlenou realizaci hmatového orientačního systému. Ocenila rovněž pochopení role designéra, který je „in action“, pomáhá a angažuje se tam, kde se dosud málokdo angažoval. / The International Jury evaluated original concept of the project and elaborated implementation of the tactile system of orientation. The Jury also put value on understanding of the designer’s role, which is “in action”, who helps and engages in area where hardly anybody has engaged before. PhDr. Iva Knobloch, Ph. D. Členka mezinárodní poroty / Member of The International Jury Vítězka získává / Winner´s reward Symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2018

10

Odměny firem / Company granted prizes Pobyt, letenku a týdenní ubytování v některém z Českých center v zahraničí

Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r.o. + Cena Asociace užité grafiky a grafického designu / The Association of Graphics Arts and Design Award U práce oceňujeme téma jejího zaměření na osoby se zrakovým postižením. Její humánní přesah do společenské sféry, problematiky nevidomých a osob se sníženým zrakem, může posunout možnost jejich komunikace k snazšímu začlenění do společnosti. / In this case we appreciate the topic of the work and its focus on people with visual impairment. This design is a contribution to the issues of blind persons and persons with visual impairment. It can help them with communication and thus can make their lives easier. Jan Hora, M. A. Místopředseda Asociace užité grafiky a grafického designu / Deputy Chairman of the Association of Graphics Arts and Design Autor získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 3 000 Kč.

11


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

ENTSKÝ D U T S A Z CENA NÁRODNÍ 18 * JUNIOR / 0 DESIGN 2 NATIONAL AWARD UNIOR J H THE CZEC NT DESIGN 2018 * E FOR STUD

A S I N DE Á V O Ň VÁ

stavě ý v k g ůst r S Katalo í c a pr vit] / a h r c p í o n t _ í vlas :stač e j o r t s [ jsme_ ition b i h x e ence rks c o s w e l n a Ow he Co T -fix] e t u s g u o j l : a s cat hine c a m e [we-ar 2018 Střední škola uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí Vedoucí pedagog: MgA. Vladimír Daťka

Hodnocení mezinárodní poroty / International Jury Assessment Autorka v prezentovaných dílech zkoumá tenkou hranici mezi člověkem a technikou, která jej v rostoucí míře obklopuje. Přesahy techniky do lidského života a těla symbolizuje změtí vodičů i různých grafických počítačových prvků (kurzory, rámečky, ikony). Velmi zajímavé je i to, jakým způsobem ve svých dílech vede hranici mezi skutečnými objekty a obrazem -- člověk i technika se v těchto rolích v různých dílech střídají. Katalog využívá využívá různé tiskařské materiály i zajímavé doplňující techniky jako výsek nebo potištěnou lepící pásku. / The female author investigates the thin borderline between man and technology that is surrounding us more and more. The influence of technology on human life and body is represented by using a tangle of wires and various computer elements (cursors, frames, icons etc.). Very interesting is also the way in which she presents frontier between real object and images – man and technology are exchanging their roles in various works. She utilizes various printing materials in an innovative way and interesting additional technology as cut-out and printed adhesive tape.

12

František Havlůj Člen mezinárodní poroty / Member of The International Jury

Vítězka získává / Winner´s reward Symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

NÍ EXCELENT DESIGN 2018 / KÝ STUDENTS T EXCELLEN IGN 2018 DES STUDENT

SOŇA Á V O K Í JUR

lov / s a t ě v rds os o d w f ř o á Slabik To the world a h i n K bary a l l y S The 2018 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni vedoucí pedagog: doc. ak. mal. František Steker

+ Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze / Prize of Director of the Museum of Decorative Arts in Prague Uměleckoprůmyslové museum uděluje svou cenu za originalitu textů a ilustračního doprovodu. Slabikář obohatí konvolut historických slabikářů 19. a 20. století ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze. / The Museum of Decorative Arts awards its prize for originality of the texts and illustrations. The Syllabary enriches the collection of 19th and 20th century spelling books in depositories of The Museum of Decorative Arts. PhDr. Helena Koenigsmarková Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze / Director of the Museum of Decorative Arts in Prague + Cena nakladatelství Albatros Media / Prize of Albatros Media Publishing House Atraktivní kniha, dokonale naplňující současné trendy. Graficky čistá úprava, veselá barevnost, milé ilustrace. Kniha osloví ty z rodičů, kdo sledují knižní trh a vyhledávají kultivované tituly. Otázku didaktické správnosti bude třeba ještě pečlivě posoudit ve spolupráci s odborníky. / An appealing book that is perfectly convenient for contemporary trends: pure graphic design, vivid colours, bright illustrations. The book will address the parents who keep an eye on book market and search for high-quality books. The didactic quality should be carefully judged with expert cooperation. Akad. soch. Alexandra Horová Vedoucí výtvarná redaktorka nakladatelství Albatros / Art editor of Albatros Media Publishing House Autorka získává / Author´s reward Cena se uděluje za dětskou knihu s originálním, nápaditým zpracováním. Součástí ocenění je příslib vydání. / The prize is awarded for the children´s book with original and imaginative design. The possibility of publication is a part of the award.

Hodnocení mezinárodní poroty / International Jury Assessment Čistá a jednoduchá typografie nového Slabikáře se výborně propojuje s ilustracemi, které přecházejí do siluet. Celou knihu graficky spojují zvětšené tiskové rastry v několika lehkých barevných tónech. Učebnice je hravá, kreativní a přátelská. Je to nejhezčí slabikář, který jsem kdy viděl. Doporučuji ho zpracovat i pro mobilní aplikaci. / Pure and plain typographic design of The Syllabary is excellently enriched with illustrations that convert into silhouettes. The whole book is graphical unified with enlarged printing grids in several light coloured shades. The textbook is creative and friendly. It is the best syllabary I have ever seen. I recommend using it as mobile application. MgA. Pavel Štastný Člen mezinárodní poroty / Member of The International Jury Vítězka získává / Winner´s reward Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

14

+ Cena studia Design ATAK / The ATAK Design Studio Award Slabikáře jsou první důležité učebnice každého malého dítěte, které se již první den v lavicích školy cítí jako zodpovědný dospělák. Je tedy nezbytné, abychom využili takového zlomového momentu v životě malého človíčka ke kultivaci nejen jazyka, ale i vizuálního vnímání a estetiky. Dnes více než kdykoliv jindy dříve. Slabikář – do světa slov je hravý, interaktivní a graficky na výborné úrovni, proto si myslíme, že zaslouží pozornost a naše ocenění. / Syllabaries are the first important textbooks of each child who takes itself as a “responsible adult” since its first school-day. Thus it is necessary to utilize this milestone in the life of this kiddie to refine not only language but also visual perception and aesthetic. These features are nowadays even more important than once. The Syllabary – gate to world of words is gamesome, interactive, and graphic high levelled, that´s why we think that it is worth our attention and award. Ing. Milan Vrbík Vedoucí manažer a designér studia Design ATAK s. r. o. / Head manager and designer of ATAK Design Studio

Knihu z produkce Albatros Media a. s.

Autor získává / Author´s reward Možnost dvoutýdenní placené stáže ve studiu Design ATAK

Produkt firmy Tescoma, s.r.o.

Knihu Kobobook

Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

Diplom

15


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

NÍ EXCELENT DESIGN 2018 / KÝ STUDENTS T EXCELLEN IGN 2018 DES STUDENT

B U K JA Ý N T O NOV

styl í n l á u g a viz Už/horod / o l a t a K š po A tity u n t e k d e i j l o pr visua d n orod a h h e z u U g Catalo t From Aš to ec of proj 2018 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha Vedoucí pedagog: MgA. Petr Krejzek

Hodnocení mezinárodní poroty / International Jury Assessment Katalog a vizuální styl projektu mapuje osudy významných podnikatelských rodin první republiky napříč tehdejším Československem. Kniha zdařile pracuje s pravidelným střídáním různých druhů papíru v rámci jednotlivých kapitol a kolážovitou skladbou obrazového obsahu. Výrazná, přímočará typografie a jednoduchá barevnost podporuje vizuální konzistenci celého projektu. / The catalogue and visual style of the project survey fates of the eminent business families of The First Republic in whole former Czechoslovakia. The book successfully works with regular changing of various kinds of paper in the individual chapters and collage style composition of illustrations. Distinct, clear typography and easy colouring support visual consistency of the project. BcA. Lukáš Pumpr Člen mezinárodní poroty / Member of The International Jury Autor získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2018

16

Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

NÍ EXCELENT DESIGN 2018 / KÝ STUDENTS T EXCELLEN IGN 2018 DES STUDENT

L E W A P K Y Z C J A T A R

Vyraj / n á m ní ro Digitál novel Vyraj al A Digit 2018 Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, PhD.

Hodnocení mezinárodní poroty / International Jury Assessment Projekt interaktivního románu má profesionální úroveň. Autor zjevně spolupracoval se špičkovým fotografem a skladatelem. Kniha je v angličtině a může být prezentována v zahraničí. Grafický návrh je na velmi vysoké úrovni. Originální fonty obsahující malá a velká písmena jsou v plné shodě s příběhem. Kniha rozhodně nebude čtenáře nudit, protože její koncept se mění během četby. / The project of the interactive novel is very professional. Author apparently collaborated with a top professional photographer and composer. The book is in English, which gives the opportunity to present it in the world. The graphic design is at a high level. Original font consists of uppercase and lowercase letters, and it´s style fits the story. The book does not get boring because the layout changes when reading. Dr. Edyta Majewska, PhD. Předsedkyně mezinárodní poroty / Chairman of International Jury Autor získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o.

18

Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

+ Cena Exit Design děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Exit Design Award of Dean of Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem Digitální román poskytuje osvobozující překročení linearity času vyprávění, protkává obrazové, jazykové a zvukové formy vnímání příběhu tak komplexně, citlivě a přitom přesvědčivě, že rozšíří zorničky a akceleruje fantazii aktivního čtenáře daleko za malou plochu displeje. Autorské písmo vytvořené k vlastnímu mýtu, vrstvení, pohyb slov a linií, změny směrů a dynamiky, zvuky, fotografie a všechny další elementy jsou ve vyvážených poměrech vzájemně se posilujících prvků. Ač starý a chmurný příběh z konce světa, přináší svěží grafické a výtvarné řešení do současnosti. / The digital novel presents a liberating braking straightforwardness of narration, combines visual, language and acoustic perception of the story in a way that makes you open your eyes wide and accelerate active reader’s fantasy far behind the display. Author’s typeface created to this story, composition, movements of words and lines, changes of dynamics, sounds, photos and all other elements are excellently balanced. This story, old and bleak, from the end of world brings lively graphic solution to the present day. Doc. Mgr. A. Pavel Mrkus Děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Dean of Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Prize of Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň Zdařilý hybrid na pomezí literárního a výtvarného díla, interaktivní grafiky /motion designu a mobilní hry. Za zvláště hodnotnou složku považuji grafické zpracování, převážnou část výtvarného doprovodu a kreativní práce s uživatelským prostředím, především pak nutnost aktivního přístupu ze strany uživatele. Obsahová a dramaturgická stránka sice výrazně nevybočuje ze zažitého standardu, nicméně je sympatické, že reflektuje některé společenské otázky. Nebývale kreativní příspěvek do dané kategorie! / It is a well done hybrid standing on the frontier of literary work and applied art, interactive graphic/motion design, and a mobile game. There are several components I regard as very valuable: graphic processing, major part of visual art, and creative work with user environment, especially the necessity of user’s active approach. Even though the conceptual and dramaturgical aspect doesn’t go too beyond usual standard, considerably the work pleasantly reflects some social questions. It is an unprecedented contribute to given area of applied art. doc. akad. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň Autor získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 8 000 Kč.


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

NÍ EXCELENT DESIGN 2018 / KÝ STUDENTS T EXCELLEN IGN 2018 DES STUDENT

A R O BARB Á V O T O CEK ísma p á n a ps ní) / a s Ručně p o hy pr o l d e ř ces p a ( f e p y itten T riting) r w d n Ha for w s e t a l (Temp 2018 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha Vedoucí pedagog: MgA. Tomáš Brousil

Hodnocení mezinárodní poroty / International Jury Assessment Soubor ručně psaných písem prozrazuje zkušenou autorku s jednoznačným talentem. Vybrané abecedy mají potenciál stát se bestsellery v případě, že by došlo k jejich digitalizaci. Skvělá práce. / Set of the hand written typefaces shows a skilled definitely gifted female author. Selected alphabets could become bestsellers in case of their digitalization. It is an excellent work. MgA. Štěpán Holič Místopředseda mezinárodní poroty / Deputy Chairman of the Jury Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Knihu z produkce Albatros Media a. s.

20

Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

21


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

NÍ EXCELENT DESIGN 2018 / KÝ STUDENTS T EXCELLEN IGN 2018 DES STUDENT

TUAN G N O U V

etic / n h P písmo é k s r Auto netic h P e c Typefa

2017 Fakulta umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: doc. ak. mal. Michal Slejška

Hodnocení mezinárodní poroty / International Jury Assessment Ačkoliv je projekt písma označen jako experimentální, dokáže se bez kompromisů uplatnit jako výborné plakátové nebo vyznačovací písmo na štíty obchodů. Vzhledem k náročnosti vietnamských akcentů na prostor mezi řádky, dokázal autor docílit jejich citlivým zapuštěním mnohdy žádané úspory místa. / Though the project of types is defined as an experimental it can be used as an excellent font for posters or shop signs. Despite demands for space between lines in case of Vietnamese accents author reached saving of space by applying careful design. MgA. Štěpán Holič Místopředseda mezinárodní poroty / Deputy Chairman of the Jury Autor získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Knihu z produkce Albatros Media a. s.

22

Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ 2018 / N G I S E D KÝ STUDENTS ING OUTSTAND IGN 2018 DES STUDENT

ANNA Á V O K EŠTO

anuál m ý k c ktoni e t i h c r ký a ěsta Plzeňs chitektury m ar í) / (Vývoj ku 20. stolet át anual M na zač e r u cture ect e t i t i h h c c r r A ry) fa u o t t n n e e Pilsen c velopm of the 20th e d e h (T ning n i g e b at the 2018 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni Vedoucí pedagog: doc. ak. mal. Ditta Jiřičková

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

24

25


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND IGN 2018 DES STUDENT

EMA Á V O K CEP ntita e d i a n Vizuál ätý Jur / Sv mesta ity for t n e d I Visual f Svätý Jur yo the Cit 2018 Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vedoucí pedagog: dr. ak. soch. Rostislav Illík

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

26

27


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND IGN 2018 DES STUDENT

A K I N VERO VÁ O L O HOM

ta / ě v s k i ha Vzn ation i n k á re van Ilustro d book The C te Illustra rld Wo of the 2018 Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: doc. ak. mal. Michal Slejška

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

28

29


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

A N O IL Á V O K Č Í N R HO

smu / ce í p o y pefa Knížk y T t u o ab Books 2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni Vedoucí pedagog: doc. MgA. Kristýna Fišerová

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

30

31


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

A N A Z ZU Á V O C B U R VOT

gn -

Desi n I e b do

bou v A z a s e c sign e Průvod We Trust / D n I obe gn d i s A e n i D n k I a boo e k a m How to We Trust gn InDesi 2018 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni Vedoucí pedagog: doc. MgA. Kristýna Fišerová

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

32


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

ADAM A K R Ů M KO nici a r h a n Design komunikace lní (Vizuá ce Design) / en konfer order B e h t on n Design ommunicatio ) lc (Visua ence Design fer of con 2018 Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, PhD.

Autork získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

34

35


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

PETR O Č V A P

lej / P n i o r ní he l á t i g i D n Plej i o r e h Digital 2017 Ústav průmyslového designu Fakulty architektury, České vysoké učení technické v Praze Vedoucí pedagog: prof. ak. soch. Marian Karel

Autor získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

36

37


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

A L R A K Á V O K E D N GO

pic / m a t S a vní hr i t mpic k a a t r S e e Int e gam v i t c a r Inte

+ Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Prize of Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň Barevně, stylově i herně/obsahově příjemné a hodnotné rozšíření aktuální nabídky pro daný segment. Především neobvykle velký prostor ponechaný kreativitě uživatele je faktor, který produkt posouvá za hranici zažitého spotřebního kánonu. / The design presents a valuable contribution to the present offer in the area: colours, style and game. In the first place, unusually large leeway was left to user’s creativity and this feature moves the product beyond frontier of the routine consumer standard. doc. ak. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

Autorka získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 8 000 Kč.

2018 Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

38

39


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

+ Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Prize of Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

N I T R MA , C E L KAD A N I T MAR OVÁ E L L O SCH

Nezaujatá sonda do české nátury/identity. Ačkoliv se jedná o práci více autorů, dílo působí mimořádně celistvě. Nelichotivý pohled na českou mentalitu, skrze perspektivu nově nastupující generace, je osvěžujícím prismatem nahlížejícím na historii národa. / The work presents an unbiased probe into the Czech personality/identity. Albeit more authors worked on it the result gives the impression of extraordinary compactness. Not flattering view of the Czech mentality presented by new coming generation is a refreshing interpretation of national history. doc. ak. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň Autoři získávají / Authors´ reward Finanční odměnu ve výši 8 000 Kč.

)/

mor u h ý n r tví (Če ss s š e č chne e 100 let z C f ars o 100 Ye mour) hu (Black 2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni Vedoucí pedagog: doc. MgA. Kristýna Fišerová

Autoři získávají / Authors´ reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

40

41


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

A N Ý T KRIS VÁ O R O GREG

asová č á n n nástě českých a a r h í vá Desko letí! (z obdob 018) / 00 8-2 osa #1 ých dějin 191 ob novod e wall h t d n ame a g d r a ! The bo #thecentury ory e st timelin h modern hi ec (the Cz ) 018 1918-2

2018 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni Vedoucí pedagog: doc. M. A. Barbara Šalamounová

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s.

42

Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

A N I B SA Á V O P U L A CH

hnika c e t á tvarn ý h v á k s astníc hnika l v o Autor d kace á tec i l n p r a a í v j t a je ěl (Vý skami) / d h c ý grafick í lepicími pá jíc vznika nique h c e T t its ´s Ar r o t o h n t o u i ique t A n a h c i c l e p t Ap rt and its hic Works (A es) ap rap Own G y adhesive t db create

2018 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha Vedoucí pedagog: ak. mal. Zbyněk Kočvar

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

44

45


Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

DOBRÝ Ý DESIGN 2018 / K STUDENTS NG I OUTSTAND ESIGN 2018 D STUDENT

A K N E L Á V O K Č Á P ŠL A ika / n a P a vá hr Desko me Panic ga Board 2018 Soukromá Střední umělecká škola grafická a Vyšší odborná škola grafická, Jihlava Vedoucí pedagog: MgA. Pavlína Doležalová

Autorka získává / Author´s reward Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2018 Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a. s. Produkt firmy Tescoma, s.r.o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

46


Zvláštní Ceny / Special Prizes

FAKULTY AVA SUTNARA A N A K Ě D CENA Í LADISL N Ě M U A LZNI / P V Y T I Z DESIGNU UNIVER É K S UTNAR E S Č O V A D L A S P I Á D Z THE LA UNIVERSITY F O N A E D PRIZE OF DESIGN AND ART F FACULTY O OHEMIA IN PLZEŇ OF WEST B

A N I T KRIS Á V O T BÁR

Altogether the book doesn’t give the impression of mannered style but on the contrary it expresses sincerity and plausibility. The visual form of the book is in complete harmony with meaning of text. The book presents an exceptionally mature work. doc. akad. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň Autorka získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 8 000 Kč.

raha P e c d růvo ce / p n ý a t k s s r b Auto sti, su o t y b , ague r P k - místa o idebo nces u a t g s s ´ b r u Autho reatures, S ,C Places

2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni Vedoucí pedagog: doc. M. A. Barbara Šalamounová.

Autorská publikace, slučující řadu historických/retro prvků/charakteristik. V celkovém vyznění však naprosto autentické a aktuální dílo. Vizuálně dílo navazuje na fenomén samizdatu, lettrismu či vizuální poezie. Obsahově připomíná osobní deníkové zápisky, staropražské pověsti a legendy, ale též poezii Vladimíra Holana či atmosféru Franze Kafky. V součtu však kniha nepůsobí nijak uměle či konstruovaně, ba naopak osobně, upřímně a věrohodně. Vizuální podoba je v naprosté harmonii s významem textu. Výjimečně komplexní a vyzrálé dílo. /

48

This author’s publication merges several historical/retro elements/ characteristics. Nevertheless, in general impression it is a genuine and topical work. Visually the work follows the phenomenon of “samizdat” or visual poetry. Its style looks like diary, old Prague tales or legends, but also Vladimír Holan’s poetry or mood of Franz Kafka’s literature.

49


Zvláštní Ceny / Special Prizes

FAKULTY AVA SUTNARA A N A K Ě D CENA Í LADISL N Ě M U A LZNI / P V Y T I Z DESIGNU UNIVER É K S UTNAR E S Č O V A D L A S P I Á D Z THE LA UNIVERSITY F O N A E D PRIZE OF DESIGN AND ART F FACULTY O OHEMIA IN PLZEŇ OF WEST B

M Y H C JÁ K E Z U BO ota / h a N a Knih Nudity k o o b The

2018 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha Vedoucí pedagog: ak. mal. Pavel Hrach

Navazuje na specifický český způsob vyjádření, kde je v humorné zkratce zaobaleno závažné sdělení. To, co v běžném životě člověka zahaluje a skrývá – jeho oblečení, nyní naopak odhaluje člověčí nedostatky a sociální problémy. / The work continues in the specific Czech way of voicing when a serious message is wrapped up in a jocular abbreviation. Man’s clothing that usually shrouds and hides man now reveals man imperfections and social problems. doc. akad. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

50

Autor získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 8 000 Kč.


Zvláštní Ceny / Special Prizes

KULTY A F TNARA A U N S A A K V Ě A D L A S CEN ĚNÍ LADI M U A U PLZNI / N V Y T I Z DESIG R E KÉ UNIV S E Č O V SUTNAR A D L A S P I D ZÁ A L OF THE RT UNIVERSITY N A E D F O PRIZE GN AND A I S E D F O FACULTY OHEMIA IN PLZEŇ OF WEST B

This work – in a positive meaning – shows not only results of laborious work but the laborious work as an admirable piece of work that can bring us to varied achievements. doc. akad. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň Autorka získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 8 000 Kč.

A N I B SA Á V O P U L A CH

hnika c e t á tvarn ý h v á k s astníc hnika l v o Autor d kace á tec i l n p r a a í v j t a je ěl (Vý skami) / d h c ý grafick í lepicími pá jíc vznika ique n h c e T its ´s Art r o t o h n t o u i ique t A n a h c i c l e p t Ap rt and its hic Works (A es) ap rap Own G y adhesive t db create

2018 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha

V omezení je za určitých okolností možné nalézt bohatství. V soustředění se na vymezené pole je možné nalézt zcela nové cesty. Komplexní průzkum autora této práce ukazuje jak na slepé uličky, tak na specifický a bohatý potenciál využívané techniky. Toto dílo - v pozitivním vyznění - neukazuje plody lopotné práce, ale lopotnou práci jako obdivuhodné dílo, které může vést k různorodým výsledkům. /

52

Under some circumstances it is possible to find fortune even in restriction. If we accept restricted space then with some effort and concentration it is possible to find quite new ways. Author’s complex investigation points out not only to blind alleys but also to significant potential of technology used.

53


Zvláštní Ceny / Special Prizes

ULTY K A F NARA T A U N S A A K V Ě A D L CENA NÍ LADIS PLZNI / Ě M U A U DESIGN RZITY V E V I N U É SK SUTNAR V A L S I D ZÁPADOČE A F THE L T UNIVERSITY O N A E D F PRIZE O DESIGN AND AR F FACULTY O OHEMIA IN PLZEŇ OF WEST B

A S I N DE Á V O R E N R KÖ

felie / O a d e felie abec O á t k e s b r a o Aut Alph n i t a L s Autor´

2018 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha Vedoucí pedagog: ak. mal. Zbyněk Kočvar

Ve své kategorii zcela výjimečně důsledná a komplexní práce. Dílo zároveň odkazující na dobré tradice ucelených stylů, odvozovaných od přírodních, matematických či jiných zákonitostí, nikoliv pouze od vlastní intuice či estetického cítění. / This is a quite exceptionally consistent and complex work. The piece of work refers to good traditions of coherent styles derived from the natural, mathematical and other rules but not derived only from own intuition or esthetical feelings. doc. akad. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

54

Autorka získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 8 000 Kč.


Zvláštní Ceny / Special Prizes

STVÍ L E T A D A L CENA NAK MEDIA / ALBATROS LBATROS MEDIA A PRIZE OF G HOUSE N PUBLISHI

A V A L VÁC SKÁ Á R H POD niha k á n a strov u l i á / k Autors svět jeskyní ý Tajemn book d e t a r s illust of Caves ´ r o h t Au orld W t e r c The Se 2018 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni Vedoucí pedagog: doc. M. A. Barbara Šalamounová.

Zajímavé a neobvyklé téma zpracované pro děti příjemnou a poutavou formou. Atraktivní a dostatečně vypovídající ilustrace. Po menší úpravě grafiky naprosto vhodné k vydání. Žádná exhibice, prostě poctivá práce. / Interesting and not quite usual topic was processed for children in a likeable and engaging way. It is suitable for publishing after moderate edit to graphic. The illustrations are appealing and sufficiently revealing. The publication presents a piece of a good work. Ak. soch. Alexandra Horová Vedoucí výtvarná redaktorka nakladatelství Albatros / Art editor of Albatros Media Publishing House Autorka získává / Author´s reward Cena se uděluje za dětskou knihu s originálním, nápaditým zpracováním. Součástí ocenění je příslib vydání. / The prize is awarded for the children´s book with original and imaginative design. The possibility of publication is a part of the award.

56

57


Zvláštní Ceny / Special Prizes

ŘÁTEL EA V PRAZE / P I T S O N LEČ US CENA SPO PRŮMYSLOVÉHO M USEUM O UMĚLECK FRIENDS OF THE M F SOCIETY O TIVE ARTS AWARD A OF DEROR

A T É K MAR Á V O K Ž BL A

římo p č á n i květ y l d n i… / e i s r f j u t o c s ě E u Vyp n o rectly i h d á t z o o p d ower fl y l d n ie Grow… d e b Eco-fr r flowe e h t o int 2018 Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace Vedoucí pedagog: Mgr. Hana Albrechtová

Výborný nápad, zajímavé výtvarné zpracování obalu, důraz na ekologickou šetrnost, využití recyklovaného materiálu a možnost pěstovat snadno i podomácku byliny, činí z tohoto výrobku produkt, o který by měl být na trhu zájem. / The work presents an excellent idea, interesting design of the packaging with emphasis to environmental consideration and opportunity to grow herbs easily at home give this product very good chance on the market. JUDr. Milan Čapek Předseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea / Chairman of Society of Friends of the Museum of Derorative Arts Autorka získává / Author´s reward Finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

58

59


vář Václav Beč

E C A N I M O N / 8 1 20 S N O I T A N I NOM 2018

ního rie hlav le a G l ntity í sty ual Ide Vizuáln is V / y Prah města Gallery ue City g a r P f o 2018

esignu ění a d m u listy a lt Faku Evange a n a J zity Labem Univer stí nad Ú , ě n y Purk gog: , cí peda u o d e l Míšek V l. Kare a m . k prof. a Ph. D.

ková Anna Ešto y vy žen letí) / 20. sto Magoro y n e ž mné ificant (Význa n (Sign e m o W Magor´s 0th century) f2 o n wome 2018 í a uměn esignu d a lt u Fak nara, va Sut a Ladisla iverzit ská un e č o d a Záp v Plzni gog: cí peda a Jiřičková u o d e V itt . mal. D doc. ak

Duc, Tung Dang rník bo Vojtěch Vo

lová, e h ň a D e i l Ju vá, o l b I a k š i t Fran šíková o K a n i ř e t Ka

ální diovizu u a í n tiv Interak Ego / raphic G t k isual je pro audiov e iv t c ra An inte Ego Graphic t c proje

/ Wallen Písmo n e ll a ce W Typefa

2018 ění nu a um ig s e d a Fakult nara, va Sut a la is d La niverzit eská u č o d a p Zá v Plzni gog: rová cí peda Vedou na Fiše ý t is r K gA. doc. M

2018 škola dborná Vyšší o slová á průmy o k c myslov le umě ckoprů le ě m u ní a Střed raha P , škola gog: cí peda u o d e V tětka Reich Š k e n y H

á

lov Tereza Fia

bišové arty Ku M y t letí) / o 20. sto Tři živ y n e ž isova mné rta Kub (Význa a M f o ives Three L men of ant wo c ifi n ig (S ) entury 20th c 2018

í a uměn

nu a desig Fakult nara, va Sut erzita Ladisla ká univ s e č o d Zápa v Plzni gog: cí peda a Jiřičková u o d e V itt . mal. D doc. ak

ar Jakub Fogl t amizda tebe S o r u p o y is or Časop azine f he mag T / . .0 2 at 2.0 Samizd 2018

h ediálníc multim a a lt it u z k Fa niver ikací, U komun Zlíně Bati ve Tomáš gog: lík cí peda Vedou tislav Il ch. Ros o s . k a dr.

61


vá, o l a ž e l o D Martina r Tymkanyč Oleksand ěsto / elové m City c O a Knih Steel ok The The bo 2018 iálních ltimed u m a rzita Fakult í, Unive c a ik n ě komu ve Zlín e Bati Tomáš gog: . cí peda a, ArtD Vedou vel Nog a P . A . r g doc. M

ková l e v a H a r t Pe sopis / tivní ča ézetko Alterna eraci P n e g u do ine pro mla magaz native r e ezetko lt P a The ration e n e g ng for you 2018

í škola , Středn yslová oprům k c le ě um í d Orlic Ústí na gog: cí peda Vedou Daťka ladimír MgA. V

62

ová r e t n y D e i Luc árna iks Tov m o k í omics Digitáln igital c D / í n na umě ry t Facto The Ar 2018 ění nu a um ig s e d a Fakult nara, va Sut a la is d La iverzit ská un e č o d a Záp v Plzni gog: cí peda Vedou .A. doc. M ounová a Šalam r Barba

chová u o l o K a n i Kateř ech olomit

v D Fronta 917) / 17) 1 – 5 (191 915 – 19 (1 s e it lom The Do 2018 ění nu a um ig s e d a Fakult ara, a Sutn v a la is d La niverzit eská u č o d a p Zá v Plzni gog: á cí peda učíkov Vedou náta F e R l. a ak. m

lerová l ü M a t ě b Alž

Divoká lní styl á u iz v ný entity Jednot rate id o p r o C a/ Šumav orest mian F e h o B Wild

stiva ební fe d u h ý nrov music Multižá Cross/ e c n Influe nce l Influe festiva

2018

2018

l

škola třední S l e a la Mich ná ško í odbor tvorby, é k c a Vyšš le ě m u ní a reklam raha P s.r.o., gog: cí peda ek Vedou Roubíč v irosla M . A g M

ppelin Led Ze P L a lb Obal a pt LP t conce r a r e v Co ppelin Led Ze 2016 iálních ltimed u m a a Fakult niverzit ikací, U n u ě m n o k ve Zlí e Bati Tomáš gog: cí peda Illík Vedou stislav o R . h c so dr. ak.

ová

/

ráská h d o P a v a l Vác

ková č í n r o H a n Ilo

ění u a um design a lt u k Fa nara, va Sut a Ladisla iverzit ská un e č o d a Záp v Plzni gog: vá cí peda Fišero Vedou ristýna K . A g doc. M

a

ěn Pavel Kub

a ná knih strova u il á k í/ Autors jeskyn ý svět n ook m b je d a T strate u ll i ´s aves Author rld of C o W t e r c The Se 2018

mění ignu a u s e d a Fakult nara, va Sut rzita Ladisla á unive k s e č o Západ v Plzni gog: cí peda Vedou . A. doc. M ounová Šalam a r a b r Ba

ová

rn Lenka Kud

eš Tereza Luk

kého japons a t s e a (C rachim Urašim tím) / U s ě t š a ez ese chlapc Japan ey of a n r u jo (The ess) happin boy for

děti iha pro n k á n va / ChilIlustro slivost y m Czech á k Čes d book e t a r t s illu dren´s eeping k e Gam

2018 ění u a um design a lt u k Fa nara, va Sut a Ladisla iverzit ská un e č o d a Záp v Plzni gog: á cí peda učíkov Vedou náta F e R l. a ak. m

2018

revová a m o n o P Denisa

Kateřinannová Puncma

razech zy v ob a r d (O / Profil dílení) jném s e ř xion e v e fl e v he re (T le fi o lic The Pr of pub ictures p e h t in g) sharin

zábavy is plný p o s a č ní gazine Kreativ ive ma t a e r C a/ Raz dv Two un One f f o full

2018

í škola , Středn yslová koprům umělec í d Orlic Ústí na gog: cí peda Vedou Daťka ladimír V . A g M

ění nu a um ig s e d a Fakult nara, va Sut a la is d La niverzit eská u č o d a p Zá v Plzni gog: á cí peda učíkov Vedou náta F e R l. a ak. m

2018

í a uměn esignu d a lt u Fak nara, va Sut a Ladisla iverzit ská un e č o d a Záp v Plzni gog: teker cí peda tišek S Vedou n a r F l. . ma doc. ak

63


Nominace 2018 / Nominations 2018/

ík

Jan Stuchl

rný

se sou ekelně (P ll o e s h e x (One Typope exeso p o p y T ) / n game střeď ) entratio c n o c of a 2017

škola Vysoká yslová oprům k c le ě m u Praha gog: un cí peda Vedou el Halo al. Kar m . k a . doc

ková

atuš M a n í l o r a K

itelné anně č r t s u o Ob ram / Ambig le písmo readab -sided le b u o A d nt ram fo Ambig ignu, í a des n ě y m u a ngelist Fakult na Eva a J a it m z e Univer ad Lab v Ústí n ě n y k r Pu gog: cí peda lejška Vedou ichal S M l. a .m doc. ak

64

k

oo gameb ý sci-fi k s r fi o it Au ial sc Author Virus / s u ook Vir gameb 2017

stika, Schola škola dborná o í š š y V ikace, komun í ln á u viz Praha ové: edagog p í c u o Ved čera, atěj Čin MgA. M s an Klos MgA. J

2018

Jakub Spu

Í N T A OST É N E Š Á L H I PŘ / E C Á PR T X E N D E R E T S I G RE S K R O W


grafický manuál

ka, David BaMboravec Jáchym

á

iakov č i r a B a n e El

ěsta entity í styl m isual Id Vizuáln V / v o lavk Horní S lavkov City íS n r for Ho 2017

u, design mění a u listy a e lt g u Fak a Evan n a J a zit abem Univer tí nad L s Ú v ě Purkyn gog: ka cí peda al Slejš Vedou l. Mich a m . k doc. a

an

Marek Čub Písmo

66

2018

u, design mění a u listy a e lt g u Fak a Evan n a J a zit em Univer ad Lab n í t s Ú ěv Purkyn . gog: k, Ph.D cí peda Vedou el Míše r a K l. . ma prof. ak

ová

bat

face Zu

/ Type Zubat

rafická škola g á n r o ola db lová šk Vyšší o růmys p í n d e a Stř a á, Prah grafick gog: cí peda u o var d e V ěk Koč l. Zbyn a m . k a 2018

práce ntující e z e r p 1 FUD ace design Publik ý k c fi a nting u Gr n prese ateliér io t a c li Pub raphic UJEP / telier G a e h t from works EPU 1 FAD J n Desig

á, v o š o t r a B Radka hmelová Aneta C ivuj j a obd Objevu přírody y ovník il m o r p tví / odružs a dobr dmire r and A e v o c Dis ature ers of n (for lov ) e ventur and ad 2016

, esignu ění a d ty m u li a ange s Fakult ana Ev J a it m z e ab Univer í nad L ě v Úst n y k r u P gog: cí peda Vedou . mal. prof. ak h.D. íšek, P Karel M

ová

aj Markéta F

Dana Filip

likace bilní ap é o m n ig ov Redes ké film lovens s sign o e k d s če D / Re F S C e z ovie databá lovak m S d n a h CSFD of Czec e APP il b o m se databa

sie anspoe esie Tr o p l l a a tiv Festiv try fes l / Poe l a iv festiva t es oesie F Transp

2017

lních imediá lt u m a a Fakult niverzit ikací, U n u ě m n o k ve Zlí e Bati Tomáš gog: cí peda tránský, Vedou vS ohusla MgA. B Ph. D.

2018

í a uměn esignu d a lt u Fak nara, va Sut erzita Ladisla ká univ s e č o d Zápa v Plzni gog: cí peda a Jiřičková u o d e V itt . mal. D doc. ak

ková

l Zuzana Be

lu pro ího sty ln á u iz v stival / Návrh Film Fe n lí or Z ík n Style f 57. roč Visual f o n l ig s iva The De m Fest Zlin Fil h t 7 5 the cká la grafi o k š á n dbor á škola Vyšší o myslov ů r p í n a Střed a á, Prah grafick gog: cí peda Vedou Kočvar byněk Z l. a m ak. 2017

urská

lková, a i B a e r d n A ik, l o r a K a n y Katsiar ová k z á r M a r Barbo istorie eské h č y h ě říb ries of 1948 (P 48 (Sto 9 1 / ) u s ) v komik ory in comics t is h h c Cze 2018

ění nu a um ig s e d a Fakult ara, a Sutn v a la is d La niverzit eská u č o d a p Zá v Plzni gog: cí peda Vedou . A. nová doc. M alamou Š a r a Barb

ková

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 Liberecký kraj / 23.06.2019 - 27.06.2019

Hravé, veselé, jednoduché a snadno zapamatovatelné logo symbolizuje děti různých věkových kategorií, národností a ras, které jásají a mají zdvižené ruce jako symbol vítězství.

ířová

Eliška Bul

DM / l loga O DM Manuá oO l of Log Manua 2018

í í škola oděvn Středn eslná a m e ř o k y k umělec Kateřin s. r. o., , c e r e Lib gog: cí peda Vedou Lexová ichala MgA. M

hová

G Magdaléna

nzlí a H a k i n o r Ve

dryc Adéla Hen

nické elektro o r p s omics Komik top / C s n o N čtečky onstop ader N e r e r fo

ář / ký herb Autors Herbal Author

nce / ce ese n e s b A Plakát Esence bsence A r e t s Po

2018

2018

2017

, esignu ění a d m sty u li a e lt g Faku Evan a n a J zita abem Univer tí nad L s Ú , ě n Purky gog: cí peda lejška Vedou ichal S M l. a m . doc. ak

ignu, í a des n ě y m u a ngelist Fakult na Eva a J a it z em Univer ad Lab , Ústí n ě n y k r Pu gog: cí peda Vedou . mal. prof. ak h.D. íšek, P Karel M

škola, dborná o í š škola š y V yslová m ů r p í la Středn rná ško u, ní odbo d ch e u ř r t o S a tovníh s e c a služeb orf Varnsd gog: cí peda Vedou adcová ana Hr MgA. J

67


ková

dilová

ský

šická

lubiňá H a n a i r a M

íz Johana Hn

Ján Christian

rbu Zuzana Ka

zadní / Levou a ih n k ke ká e of Ca Autors ok Piec o b r o h Aut

réty / poport y T 8 1 0 ář 2 traits Kalend po-Por y T 8 1 0 ar 2 Calend

2017

2017

k Grotes o Labil m ís p ké ský Autors švýcar led na h o , p k s ý rote (nov Labil G / ) resh k f s ace (a grote f e p y T oke ) rotesk A Besp wiss g S a n o take

čová, meran o P a ih ia ká kn Valenc Autors víněná o , y, á n n n ě u n ,S proslu Orange k o o b r o / Auth alencia V e Win

ignu, í a des n ě y m u a ngelist Fakult na Eva a J a it m z e Univer ad Lab v Ústí n ě n y k r Pu gog: cí peda lejška Vedou ichal S M l. a .m doc. ak

a

ěn Pavel Kub

kniha op-up p á n a v op-up Ilustro rated p t s lu Il / Doupě w e Burro h T k o bo 2017

iálních ltimed u m a a Fakult niverzit ikací, U n u m ě o n k Zlí Bati ve Tomáš gog: cí peda v Illík Vedou ostisla R . h c o s dr. ak.

68

rafická škola g á n r o b d škola Vyšší o yslová m ů r p í n a Střed , Praha á k c fi gra gog: cí peda Vedou l Hrach l. Pave ak. ma

k

2016

h diálníc ultime m a a lt it u Fak niverz ikací, U líně komun ati ve Z B e š á Tom gog: cí peda tránský, Vedou vS ohusla MgA. B Ph. D.

ková

2017

, esignu ění a d m sty u li a e vang Fakult Jana E a it m z e r ab Unive í nad L ěv Úst n y k r u P gog: cí peda Vedou . mal. prof. ak h.D. íšek, P Karel M

rová

á Pavol Lupt

touš Tereza Ma

ülle Barbora M

značky nápoja Návrh ckého li o h o alk d nízkof a bran esign o ge CUC D a / r e C CU c bev li o h o alc of low-

u avopis ého pr k s e č la rPravid ramma bíjí / G a z a k r Čá a Kills Comm

2017

tivní la krea o k š á Vysok Praha ikace, n u m o k gog: cí peda k Vedou oubíče oslav R ir M . A Mg

příšer dových v a ů r p o ivočich Atlas oluce ž v s e la ř t iá he A (Best ěti ) / T d ry é r ia t t y s be pro ch ts (The s rt a a e B m l s n for of Rea io t lu o al ev of anim ) n childre

ího a strojn ké učení Fakult so y V rství, inžený ě n r ké v B technic gog: cí peda Vedou . soch. doc. ak , ArtD. Křenek v la is Lad

2018

2017

, esignu ění a d m sty u li a e lt g Faku Evan a n a J zita abem Univer tí nad L s Ú , ě n Purky gog: cí peda lejška Vedou ichal S M l. a m . doc. ak

ták, David Kolšíčková Anna Ku dyž kniha K á n a v o tma / ilustr rozlije u Dětská o k ír ovou d book se klíč strated u ll i ´s n ads by Childre k Spre r a D e h When t hole y e K the 2018

, esignu ění a d ty m u li a ange s Fakult ana Ev J a it m z e ab Univer í nad L ě v Úst n y k r u P gog: cí peda lejška Vedou ichal S M l. a m . doc. ak

Jan Myšák GIF tv elevize t n ig s ion ý de f televis o Grafick n ig s ic de / Graph GIF tv 2018

škola, dborná á škola Vyšší o myslov ů r p í n škola Střed dborná , o í n d e o ruchu a Stř stovníh e c a b služe orf Varnsd gog: cí peda Vedou dcová a r ana H J . A g M

lová

uba Martina K

ránka vací st lá ě d z i (v dání Origa.m čníky ve sklá e át arning pro zač .mi (Le a ig s) r O i) / ginner origam ami be ig r o r e fo websit 2018

h ediálníc multim a a lt it u z k Fa niver ikací, U líně komun e ati v Z B e š á Tom gog: . cí peda tránský, PhD Vedou S v la s ohu MgA. B

ová

alk Tereza Pch

omov / Nový d a ih n k e Tichá ew Hom book N Silent 2018

í a uměn esignu d a lt u Fak nara va Sut a Ladisla iverzit ská un e č o d a Záp v Plzni gog: cí peda u o íková d e V áta Fuč n e R l. ak. ma

69


rovská a č o P a k i n Vero history / Mikro ia r ok ó t is tist bo Mikroh sis - ar e h t a (Diplom t) + objec 2018

, esignu ění a d ty m u li a e ang s Fakult ana Ev J a it m z e ab Univer í nad L ě v Úst n y k r u P gog: cí peda lejška Vedou ichal S M l. a m . doc. ak

mová r o t S a s i u L dka

zahrá a a její k š u t ě Kv ka Kniha Květuš About k o o b /A n r Garde and he

á měleck řední u t S rná o á b m d šší o y Soukro V a á rafick škola g Jihlava afická, r g la o šk gog: cí peda Vedou serová e Wais c li A . MgA 2018

70

ar

David Polc

lovsk u t a R d z a r Go

pozice vá kom Obrazo Image ) lení) / tortion (Zkres ion (Dis it s o p Com

íčkov n z e Ř a n i ř Kate

Alina gatchenko Skorobo

webu ačního m r o f ign in m pro Redes centru é k ic sign d / Rede (meto írodě) ř p v centre l a odica muze h t e (M side ture) of Web s in na m u e s for mu

yb bu, poh v pohy yasa í n in ě V m U hanga t s n (A í , Motio v uměn Motion in ga) o t r Y A yasa in V Yoga) / a g sthan in Art (A

ká l (děts s trašide S onster ík M n f e D ry o ia D / ) la n) strašid geyme en´s bo r d il h (C

2018

ění u a um design a lt u k Fa nara, va Sut Ladisla česká Západo v Plzni zita univer gog: vá cí peda Fišero Vedou ristýna K . A g doc. M

ý

2017

h diálníc ultime m a a lt it u Fak niverz ikací, U ě komun ve Zlín e Bati Tomáš gog: cí peda tránský, u o d e V vS ohusla MgA. B Ph. D.

Tamara nyiová Szomolá

ová Jantra Ším

u polévk tantní s stant in In a n r Obal ack fo P / ) p sou (Black up) lack so (B Soup

tygr / racyho Kniha T Tiger Tracy´s A book

2018

tury, rchitek a a lt u Fak nická ká tech s n e v Slo tislave a v Bra it z r e univ gog: cí peda Vedou h. rtD. ak. soc onek, A v Z v la Miros

ělecká ední um borná ř t S á m í od Soukro a Vyšš afická r g a la v o šk , Jihla rafická škola g gog: cí peda rová Vedou Waisse e c li A MgA. 2018

á

2018

iálních ltimed u m a a Fakult niverzit ikací, U n u m ě o k Zlín Bati ve Tomáš gog: cí peda Vedou udilová a Doso n a J . A Mg

Jan Šimsa ovaná lní anim á t n e m Experim pro video Foa e fi a al typogr riment / Expe n or io f s y u h &F rap d typog e t a n im an Fusio oam & video F 2015

škola Vysoká yslová oprům k c le ě m u v Praze gog: cí peda Vedou ich akub Z MgA. J

2018

, esignu ění a d m sty u li a e vang Fakult Jana E a it m z e r ab Unive tí nad L s Ú v ě Purkyn gog: cí peda Vedou . mal. prof. ak h.D. íšek, P Karel M

rová

ute Kateřina Š

ické l botan y t ta s í ln dy měs Vizuá é zahra k ic f g o lo y a zoo Identit Visual al ic g lo o Plzně / nd Zo a l a ic Botan en City of Pils n e d r a G 2015

í a uměn esignu d a lt u Fak nara, va Sut erzita Ladisla ká univ s e č o d Zápa v Plzni gog: vá cí peda u o d Fišero e V ristýna K . A g doc. M

íková

Lucie Slav

vý lógr ít kávo ž u y v on , jak Pár rad ? / A few tips ere ím h n W s ds Kam e groun e f f o c using ith It? e Do w Shall W 2018

í a uměn esignu d a lt u Fak nara, va Sut erzita Ladisla ká univ s e č o d Zápa v Plzni gog: cí peda a u o d e V bar . A. Bar doc. M á ounov Šalam

lová

ge Barbora Tö

/ í Kůže etován t a ih n in k ká k ttoos S Autors ok of ta o b l a Origin 2018

nu, a desig í n ě m au gelisty Fakult a Evan n a J a zit m Univer d Labe Ústí na , ě n y k Pur gog: ka cí peda al Slejš Vedou l. Mich a m . k doc. a

71


Ostatní Přihlášené Práce /

Zúčastněné školy / Participating schools

Next Registered Works

nková

ňová

r Veronika T

á Kateřina V

slov a zbere e jb ok e s o oznám Kniha atých p v o out d b a je book A Herbár / v s ých slo g word a liečiv ollectin c d n a g s seedin isonou m of Po Words iu r g a n b li r He d Hea n a s t en Comm

strace iha, ilu n k á k / Autors outění cesty P í n t u o p , ´s book age Author Pilgrim f o s n io t illustra

2018

í, a umen zita Fakult er iv n ká u Technic R S iach, v Košic gog: cí peda zložník Vedou avol Ro P l. a m ak.

KOLY VYSOKÉ Š ITY / Z A UNIVER IES T UNIVERSI GES E AND COLL

ORNÉ VYŠŠÍ ODB Í A STŘEDN KOLY / Š ODBORNÉ OLS O HIGH SCH

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze /

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o., Praha

Faculty of Architecture of Technical University in Prague

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni /

2018

mění ignu a u s e d a Fakult nara, va Sut rzita Ladisla á unive k s e č o Západ v Plzni gog: cí peda vá Vedou Fučíko t Rená a l. a m . ak

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

Soukromá Střední umělecká škola grafická a Vyšší odborná škola grafická, Jihlava

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /

Střední škola uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí

Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlin

Fakulta umění a Designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and design Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

voda

ej Miroslav V

lená / ř Dovo á d n le Ka day ar Holi Calend 2017

škola, dborná škola Vyšší o yslová m ů r lužeb p í škola s Středn á n r o b ní od nsdorf a Střed hu, Var c u r o vníh a cesto gog: cí peda Vedou cová a Hrad n a J . A Mg

evska

Vrubl a i s a t s a n A

Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně / Faculty of Mechanical Engineering of Brno University of Technology

e

no / mo Lid

Pís

2018

ypefac Lidno T í a uměn

nu a desig Fakult nara, t u va S la is rzita d a L á unive k s e č o Západ v Plzni gog: cí peda erová Vedou týna Fiš is r K . gA doc. M

Scholastika, Vyšší odborná škola vizuální komunikace, Praha

Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach, SR / Faculty of Art of Technical University of Košice, SR Vysoká škola kreativní komunikace, Praha

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze /

72

Academy od Arts, Architecture and Design in Prague

73


Í N Á D E ZAS / Y T O POR SION S E S Y R JU

Obsah / Content

/ H A S B O T N E T CON úvod (český) / introduction (czech)

4

úvod (anglický)  / 6 introduction (english) Poroty / Juries

8

Oceněné a přihlášené práce / Wining and submitted work

74

Markéta Oličová Denisa Váňová

10

Soňa Juríková

14

Jakub Novotný

16

Pawel Ratajczyk

18

Barbora Cekotová

20

Tuan Vuong

22

Anna Eštoková

24

Ema Cepková

26

Veronika Homolová

28

Ilona Horníčková Zuzana Votrubcová

Adam Komůrka

34

Petr Pavčo

36

Karla Gondeková

38

Martin Kadlec, Martina Scholleová

40

Kristýna Gregorová

42

Sabina Chalupová

44

Lenka Šlapáčková

46

Zvláštní ceny / Special Prizes

12 Kristina Bártová

48

Jáchym Bouzek

50

Sabina Chalupová

52

Denisa Körnerová

54

Václava Podhráská Markéta Blažková

56

60

30

Nominace 2018/ Nominations 2018 Ostatní přihlášené práce/ Next Registered Works

32

Zúčastněné školy

73

58

66


Í N D O R Á N CENA Ý K S T N E D ZA STU 8 1 0 2 N G I DES Vyhlašovatelé soutěže/Award Promoters Design Cabinet CZ, nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Partner a spoluvyhlašovatel 2018: SUTNAR NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH

Hlavní partneři/Main partners :

Grafický návrh  /  Graphic Design Jakub Heyduk

Produktoví partneři/ Product Partners:

Za podpory IKEA

Kurátoři výstav /  Exhibitions Curators Jan van Woensel Překlady/Translation Jan Řebíček, Viera Postníková

DEPO2015 Zahraniční partner: Slovenské centrum dizajnu www.designcabinet.cz www.studentskydesign.cz www. nadacesutnar.cz www.depo2015.cz www.scd.sk Koncepce projektu  /  Project Concept Lenka Žižková Produkce projektu  /  Production Team Lucie Kaslová, Viera Postníková, Katrin Bittnerová, Lenka Žižková, Eliška Pánková, Dana Gajdošíková, Soňa Rychlíková

Architekti výstavy/Exhibition Architects Jan van Woensel, Vojtěch Aubrecht Symbol soutěže  /  Award design Petr Vogel

Další ceny a finanční odměny udělují/ Other Partners:

Mediální partneři/ Media Partners:Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.